Håndbok for Kristelig Gymnasium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016"

Transkript

1 Håndbok for Kristelig Gymnasium

2 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret... 5 Skolens motto og arbeidsprogram... 6 Ledelse og administrasjon... 6 Ringetider... 8 Skolerute... 8 Høsten Våren Søknad om ekstra ferie og fridager...10 Legitimasjon, transport og flytting...11 Elevkort/legitimasjonskort...11 Flyttemelding...11 Reiserefusjon...11 Kontakt mellom skole og hjem...11 Skolens læringsplattform...11 Skolereglement med Kristelig Gymnasium Hjemmel Frammøte Fravær og meldinger Søknad om fri Studiedager Tannlegetimer, legetimer og kjøretimer Friminuttene Orden og atferd Tiltak ved brudd på reglene Særskilt om bortvisning Kroppsøving Databruk og internett Fusk og plagiering Rusmidler...16 Skolepenger...16 Gebyrer

3 Oppsigelse av skoleplass...17 Brannrutiner...17 Fag- og timefordeling...18 Fag- og timefordeling ungdomsskolen...18 Fagbytte ungdomsskolen...19 Fag- og timefordeling videregående skole...19 Fagbytte videregående skole...20 Spesialundervisning...20 Særskilt tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver...20 Vurdering...20 Vitnemål, videregående skole...21 Fritak for vurdering...21 Fritak for vurdering, videregående skole...21 Fritak for vurdering, ungdomsskolen...22 Vurdering i orden og atferd...22 Karakterer og klagerett...23 Hvem har klagerett?...24 Klagefrist...24 Klagerutine...24 Rett til begrunnelse...24 Varsling...24 Fravær...24 Fravær, ungdomsskolen...24 Fravær, videregående skole...25 Skolemiljø...26 Det psykososiale miljøet...26 Det fysiske miljøet...26 Røyking og bruk av snus...26 Skoleandakt...26 Skader og sykdom...27 Skader som oppstår i skoletiden...27 Spesialtransport ved skader eller sykdom...27 Tyverier og materielle skader...27 Lånekassen...27 Lokaler...28 Klasserom...28 Bibliotek...28 Utlånsregler

4 Låneavtale for pensumbøker...29 Regler ved bruk av skolens datarom og datautstyr...29 Nettvett ved KG...30 Behandling av personopplysninger...30 Råd og utvalg ved skolen...31 Elevrådet...31 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)...31 KGVenner...32 KG Singers...32 Fagledere...32 Kontaktlærere...33 Pedagogisk personale...34 Stab...36 Følg med på hva som skjer på skolen...37 KGnytt...37 Skolens hjemmeside og sosiale medier

5 Velkommen til skolen Kjære KG-elev! Velkommen tilbake fra en lang og velfortjent ferie. Jeg håper at sommeren har vært god og at du nå er klar for å ta fatt på et nytt kapittel i din utdannelsesreise. Et ekstra velkommen til deg som starter opp på KG for første gang. KG har gjennom mer enn 100 år etablert seg som en trygg og faglig solid skole en skole som utfordrer og utvikler hele mennesket. Vi lever i en spennende tid, en tid der samfunnets kompetansebehov er i endring. Mange av dere vil ende opp i yrker som i dag ikke eksisterer. I tillegg til akademiske ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning og kreativitet, er også evnen til å vise fleksibilitet og å kunne samarbeide i en verden som stadig blir mindre viktige ferdigheter for det 21. århundre. KG - mer enn en skole. På KG er du en del av et engasjert og aktivt miljø. Jeg håper du vil både delta og bidra til at miljøet på skolen fremmer trivsel, læring og utvikling. På KG møter du et kristent verdigrunnlag i praksis. Du er viktig og på KG skal du få være deg selv. Skolens høyeste ønske for deg er god faglig og personlig utvikling og vekst. KG - et godt sted å være, et godt sted å lære. Jeg vil sammen med skolens ansatte jobbe for at din skolegang kjennetegnes av høy kvalitet og at tiden hos oss utruster deg med en faglig og personlig ballast for fremtiden. Jeg ønsker deg et godt, trygt og utviklende skoleår! Med vennlig hilsen Nils-Tore Sagen Mosvold rektor 4

6 Presentasjon av skolen Opprettelse Kristelig Gymnasium startet høsten 1913 som et fellesforetagende av fem frie kristelige organisasjoner. Skolen eies i dag av følgende tre organisasjoner: 1. Det norske Misjonsselskap 2. Normisjon 3. Norsk Luthersk Misjonssamband Basis og verdigrunnlag Kristelig Gymnasium bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelse. Kristen tro og tanke skal prege alt arbeid ved skolen. Skolens formål Kristelig Gymnasium har til oppgave å gi undervisning på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om private skoler og øvrige lover og forskrifter som berører drift av slike skoler. Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket og vise respekt og omsorg for den enkelte. Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus. Da Kristelig Gymnasium er opprettet på religiøst/etisk grunnlag, forutsettes det at skolens elever følger all undervisning ved skolen, også kristendomsundervisningen (se Privatskoleloven 1). Med godkjenning fra Kunnskapsdepartementet undervises det 2 timer per uke i religion, i Vg1 og Vg2 i den videregående skole. Forstanderskapet Forstanderskapet består av 6 medlemmer, to fra hver av eierorganisasjonene. Forstanderskapet skal føre tilsyn med skolens virksomhet og påse at grunnreglene blir overholdt. Styret Styret ved Kristelig Gymnasium består av 8 medlemmer. Skolens forstanderskap velger 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Ett styremedlem velges av og blant skolens pedagogiske personale og ett styremedlem velges av og blant skolens stabsansatte. Møte- og talerett i styret har en representant for elevrådet, foreldrerådet og Oslo Kommune. Rektor er sekretær for styret og har tale- og forslagsrett. Styret er skolens øverste ansvarlige organ. Styret skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkeliggjøringen av skolens formål og den langsiktige utviklingen av skolen. Oversikten over styrets medlemmer finnes på skolens hjemmeside. 5

7 Skolens motto og arbeidsprogram Kristelig Gymnasium mer enn en skole fordi skolen vil utfordre elevene til kristen tro og tjeneste gi alle elever gode muligheter til å utvikle sine evner formidle kunnskap og øve opp ferdigheter gjøre elevene til engasjerte medlemmer av et globalt samfunn skape et skolemiljø - i samarbeid med elever og foresatte - preget av trivsel, trygghet, kreativitet og nestekjærlighet Ledelse og administrasjon Skolens adresse: Homansbakken 2, 0352 Oslo Telefon: Sentralbord E-post: Faktura-adresse: Hjemmeside: Funksjon Navn Telefon Epost Rektor: Nils-Tore Sagen Mosvold Assisterende rektor vgs / Astrid Døvle Dick Rektors stedfortreder: 45 Assistererende Ingunn Juul rektor/utviklingsleder 40 Assisterende rektor usk: Lars Børge Holm Adm. og økonomisjef: Line Wermundsen Mork Undervisningsinspektør: Trude Friedrich Studieinspektør: Elfrid Therkelsen Rådgiver vgs/skoleprest: Olav Neset Rådgiver usk Sissel Bøe Rådgiver usk Anne Jølstad Rådgiver vgs: Moritz Røyr Leder spes.ped.: Inger Marie Viberg IT-ansvarlig: Halvor Halset IT-avd. Anthony Brown

8 IT-avd. Bibliotekar: Økonomimedarbeider: Kontormedarbeider: Kontormedarbeider: Kontormedarbeider: Kontorassistent: Vikar- og logistikkansvarlig: Driftsleder: Vaktmester: Helsesøster: Kantine: Thomas Wisløff Beate Halvorsen Elisabeth Røyr Kari-Hilde N. Sognnæs Berit E. Mathiesen Anne Line Thorsen Anniken Terese Bjerke Frode Gjøen Michael Löffler Morten Krog Inger Puntervold ( ) Morten Strandskogen ( ) (se under) Skolens ekspedisjon: Åpningstid kl Telefonbeskjeder, med unntak av meget viktige beskjeder fra lege, tannlege og hjemmet, kan vi dessverre ikke formidle til elevene. Helsesøster: Treffetid alle dager kl Mobiltelefon , Kantinen: Åpningstid hver dag mellom og for elever og ansatte. Gjenglemte ting: Kan fås tilbake fredager i midttimen i boden for gjenglemte saker som ligger i hovedbyggets 2. underetasje. Gjenglemtboden blir tømt hver skoleferie, og klær blir gitt til Fretex. 7

9 Ringetider 1. time: time: time: time: tir. / fre. man./ ons. / tor. 5. time: time: time: time: Vær oppmerksom på mandag, onsdags- og torsdagstimene. Friminuttet mellom 4. og 5. time forlenges da med 15 minutter. I ungdomsskolen blir undervisningen lagt i time. Det er ikke ordinær undervisning i 8. time på mandager, torsdag eller fredager. Skolerute Høsten 2015 August Onsdag 12.-fredag 15. Plandager lærerne Mandag 17. Skolestart Tirsdag 25. Trinnfest Vg1 (formiddag) Tirsdag 25. Foreldremøte 8.trinn Onsdag 26. Trinnfest 8.trinn (formiddag) Onsdag 26. Foreldremøte 9.trinn Torsdag 27. Foreldremøte 10.trinn Torsdag 27. Valgtorg debatt VGS Fredag 28. Aktivitetsdag Lørdag /50-årsjubilanter kl September Man-ons Fotografering Torsdag 03. Aksjonsløp Tirsdag 08. Foreldremøte I VG1 Torsdag 10. Aksjonsdag 8

10 Mandag 14. Valgdag (elevene har fri) Torsdag 17. Aksjonsfinale, fest i Storsalen om kvelden Mandag 21. Klassekontaktmøte ved FAU Man-ons Leirskole for 1A, 1B Ons-fre Leirskole for 1C, 1D Oktober Uke sept.-02. Høstferie Ons-fre Leirskole for 1E, 1F Torsdag 22. Foreldremøte VG2 Torsdag 29. Foreldremøte 10.trinn November Mandag 23. Foreldremøte II VG1 Desember Onsdag 02. Foreldremøte II 8.trinn Fredag 18. Siste skoledag / Julegudstjeneste Lørdag 19. Julesangaften i Oslo Konserthus Våren 2016 Januar Mandag 04. Planleggingsdag Tirsdag 05. Skolestart elevene Februar Mandag 01. Åpen Dag for søkere til skolen Uke 7 Uke 7 Uke 7 Studieturer Vg2 og Vg3 Berlintur 10.trinn Arbeidsuke 9.trinn Uke Vinterferie 9

11 Mars Uke Påskeferie tom tirsdag 29. April Fredag 15. Fridag Mai Torsdag 05. Kristi Himmelfartsdag Fredag 06. Fridag Mandag pinsedag/fri Tirsdag 17. Grunnlovsdag. Feiring på skolen og deltakelse i barnetoget Uke 21 og 22 Uke 21 og 22 Aurlandsdalen 9.trinn Vestlandstur Vg1 Juni Tirsdag 21. Avslutningsseremoni for 10.trinn (kveld) Onsdag 22. Avslutningsseremoni for Vg3 (kveld) Torsdag 23. Siste skoledag / Avslutningsgudstjeneste Skolestart skoleåret 2016/2017 er mandag 22. august. Skolens hjemmeside vil vise mer informasjon om arrangementene og informasjon om flere arrangementer. Følg derfor regelmessig med på hjemmesiden! Søknad om ekstra ferie og fridager Det legges et stort press på skolen gjennom søknader om fri i ulike sammenhenger. Skolen opplever at presset forsterkes ved at billetter til reiser allerede er bestilt og betalt før det søkes om fri. Et slikt fravær fører til at elevene ikke får den opplæringen de har krav på, og det vanskeliggjør faglærernes vurdering av elevenes kompetanse. Skolen vil derfor være svært restriktiv når det gjelder å innvilge fri. Dersom skolen innvilger fri, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i permisjonstiden, og det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden. Søknad om fri sendes til kontaktlærer. Det vises for øvrig til 4 i skolens ordensreglement. 10

12 Legitimasjon, transport og flytting Elevkort/legitimasjonskort Alle elever får et kombinert legitimasjonskort / lånekort til biblioteket. Kortene vil være klare i begynnelsen av oktober. Flyttemelding Skolen må til enhver tid kjenne til elevens hjemstedsadresse og foresattes epostadresse. På grunn av reglene for offentlig støtte til skolen er det viktig at flytting meldes umiddelbart. Melding om flytting leveres skriftlig/pr epost til skolens kontor, Reiserefusjon Oslo kommune refunderer reiseutgiftene for ungdomsskole-elever når avstanden mellom bosted og skole er fire km eller mer. Elever som har krav på reiserefusjon, får utdelt reisekort av skolen. Nærmere orientering fås på skolen. Ungdomsskoleelever fra andre kommuner vil få dekket sine reiseutgifter fram til kommunegrensen. Kontakt mellom skole og hjem Kontakt mellom skole og hjem skjer blant annet gjennom utviklingssamtaler, foreldremøter og gjennom de valgte klassekontaktene for hver trinn. Skolen har ett felles foreldreråd for ungdomsskolen og den videregående skolen, og leder av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) har møte- og talerett i skolestyret. I ungdomsskolen skal kontaktlærer ha to utviklingssamtaler med foresatte i skoleåret. I den videregående skolen skal kontaktlærer ha én utviklingssamtale med foresatte og elev i Vg1 og Vg2 i høsthalvåret og med eleven alene i vårhalvåret. I Vg3 blir det holdt en elevsamtale hvert halvår. Utover dette er det full anledning til å kontakte både kontaktlærer og faglærere underveis i skoleåret dersom det oppstår behov for det. Skolens læringsplattform Skolens læringsplattform er It's learning. Her gis det løpende informasjon om undervisningen, og her gis det felles meldinger og meldinger til enkeltelever. Elever plikter å holde seg daglig oppdatert på informasjonen som gis på It s learning og på SkoleArena. Elever og foresatte bes om å holde seg orientert om fravær, anmerkninger, varsler og vurderinger som legges ut på SkoleArena (pålogging fra skolens hjemmeside). 11

13 Skolereglement med Kristelig Gymnasium Vedtatt av skolens styre i juni 2015 Reglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til, slik at det skapes et godt skolemiljø som fremmer både helse, trivsel og læringsutbytte. Reglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og mellom elever og ansatte. 1. Hjemmel For en elev som etter søknad er tatt inn i ungdomsskolen eller i den videregående skolen, vises det til Lov om private skoler som omhandler rett og plikt til opplæring, skolegangen, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 2. Frammøte Til første time skal elevene være på plass kl Elevene møter presis til timene. Ved forsentkomming gis en ordensanmerkning. Umiddelbart etter første time holdes det en andakt som overføres via skolens høyttaleranlegg. Elevene blir sittende sammen med sin lærer i sitt klasserom under meldingene og den etterfølgende andakten. 3. Fravær og meldinger Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere slik at meldingen blir anført. Manglende melding fører til ordensanmerkning. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, må kontaktlærer få melding så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal eleven ha med skriftlig melding om varigheten av og grunnen til fraværet. Melding skrives i meldingsbok, på SkoleArena eller på epost. Ved gjentatte eller lengre fravær kan skolen kreve legeerklæring. Elever som har fylt 18 år, kan skrive meldinger selv. For at slik selvmelding skal være gyldig, må den være skrevet før skoledagen tar til. Elever i videregående skole må gi beskjed til skolen hvis de er syke på heldagsprøver om morgenen før prøven begynner. Elever kan stå i fare for ikke å få karakter i faget dersom fraværet blir for stort. Se eget avsnitt om fravær. Ved fravær utover 20 skoledager i videregående skole i løpet av et skoleår kreves legeerklæring. I opptil 10 skoledager i et år kan elever gis fri fra opplæringen uten at dagene føres som fravær på dokumentasjonen. Disse dagene regnes ikke med i de 20 skoledagene. 4. Søknad om fri Skolen vil ikke innvilge fri til rene ferieturer. Det vil heller ikke bli innvilget fri når det arrangeres prøver, heldagsprøver og i eksamensperioder. 12

14 Dersom skolen innvilger fri, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i fraværsperioden, og det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden. 5. Studiedager Etter søknad kan elever i Vg2 og Vg3 gis tre studiedager. I særskilte tilfeller kan det innvilges studiedager utover denne rammen. Søknaden leveres kontaktlærer senest tre dager i forveien. Studiedager innvilges ikke: på dager som betyr forlengelse av ferier på prøvedager på dager der kontaktlærer finner at det er for mange søkere hvis man søker om mer enn 1 studiedag i samme uke når det er fare for å miste vurderingsgrunnlaget på grunn av fravær. Dagene føres ikke som fravær. Kontaktlærer fører regnskap. Elevene er selv ansvarlig for å ta igjen stoff som er gjennomgått på studiedagene. 6. Tannlegetimer, legetimer og kjøretimer Innvilget fri til tannlegetimer, legetimer eller obligatorisk del av kjøreopplæring føres som fravær. Det må søkes om fri god tid i forkant. Elever får ikke fri til kjøretimer. 7. Friminuttene Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene. Dette gjelder ikke for spesialrommene. En klasse kan miste retten til å være inne dersom den forsøpler eller ødelegger i klasserommene. Elevene bes om ikke å henvende seg til lærerne i lærernes spisepause uten ved ekstraordinære tilfeller. 8. Orden og atferd Høflighet og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et trivelig skolemiljø. Kjennetegn på god orden Elevene møter forberedt til undervisningen. Lærebøker og utstyr er klart når timen begynner. Elevene skal ha med seg sine egne lærebøker til alle timene i faget. Elevene må ta godt vare på personlige eiendeler og må helst unngå å ta med verdisaker på skolen. Elevene er selv ansvarlige for sine eiendeler. Skolens område holdes rent og ryddig, og elevene tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. Det er ikke tillatt å skrive på pulter, stoler eller vegger. Rommene skal forlates i ryddet stand etter hver time. Ved dagens slutt skal vinduene lukkes og stolene settes opp. 13

15 Kjennetegn på god atferd Elevene reiser seg når læreren kommer inn i klassen hvis ikke annet er avtalt. Elevene viser respekt for og retter seg etter en lærers avgjørelse. Det skal være arbeidsro i timene, og elevene skal følge godt med og ikke forstyrre. Spising og drikking skjer i friminuttene hvis ikke annet er avtalt med faglærer. Toalettbesøk foretas i friminuttene og ikke i timene. Banning, sårende karakteristikker og slåssing skal ikke forekomme. Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt. Mobbing skal ikke forekomme. Seksuell trakassering er ikke tillatt. Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. Gjenstander som kan skade personer eller ødelegge bygninger eller inventar skal ikke tas med på skolen. Snøballkasting kan forårsake mange ulykker og er derfor ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke rullebrett, rulleskøyter eller sparkesykkel på skolens område. Det er heller ikke tillatt med ballspill i skolegården. Elever har ikke anledning til å kjøre med eller parkere bil i skolegården. I timene skal alle former for elektronisk utstyr kun brukes etter lærerens anvisninger, og under andakten skal alt elektronisk utstyr være avslått og legges vekk. 9. Tiltak ved brudd på reglene Anmerkning av faglærer/inspektør. Inndragning for resten av timen av elektronisk og annet utstyr som er brukt i strid med regelverket, og det gis en atferdsanmerkning. Påtale fra inspektør/rektor. Kontakt med hjemmet og involvering av de foresatte. Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler og/eller krav om erstatning Begrensning i bruk av skolens datamaskiner og annet elektronisk utstyr. Bortvisning for inntil to skoletimer etter faglærers avgjørelse. Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen, inntil tre dager for trinn i grunnskolen og inntil fem dager i videregående skole. Nedsatt karakter i orden og/eller atferd. I svært alvorlige tilfeller vil karakteren kunne bli satt ned til Lite god. Midlertidig eller permanent klassebytte. Anmeldelse av ulovlige forhold. Bortvisning i videregående skole fra resten av kurset. 10. Særskilt om bortvisning I videregående skole kan en elev bortvises i inntil fem skoledager. I særlig alvorlige tilfeller kan en elev vises bort for resten av skoleåret, og eleven kan miste retten til 14

16 opplæring etter opplæringsloven 3-1, jfr. privatskoleloven I slike saker fremmer skolens styre forslag til fylkeskommunen om bortvisning og/eller tap av rett til opplæring. Fylkeskommunen gjør så eventuelt vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/eller tap av rett til opplæring. I ungdomsskolen kan en elev bortvises for inntil tre skoledager. Før det blir tatt beslutning om bortvisning for kort eller lang tid eller tap av rettigheter, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta beslutningen. Før det blir gjort vedtak om bortvisning, og før det blir fremmet sak om tap av rett til opplæring, vil skolen vurdere bruk av andre reaksjoner. Vedtak om bortvisning er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven kap. VI. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen stiles til rektor som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen. Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes inntil klagesaken er avgjort, jf. forvaltningslovens 42 første ledd. 11. Kroppsøving Alle elever skal ha med seg gymtøy. Elever som av medisinske grunner ikke kan delta i undervisningen, må skaffe legeerklæring om dette. Elever som er midlertidig fritatt, skal likevel møte. Hver gang gymtøy glemmes, føres dette som ordensanmerkning. Elever som skal fritas en kroppsøvingstime, må levere melding til kroppsøvingslæreren i begynnelsen av timen og være til stede. Se for øvrig avsnittene om fritak fra fag eller vurdering. 12. Databruk og internett Skolens datautstyr og tjenester som tilbys (internett, e-post og lignende) skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Elever kan likevel benytte seg av utstyr plassert på tilgjengelig areal utenom organisert undervisning, men da etter de retningslinjer som er oppgitt i håndboka. Elever har ansvar for å gjøre seg kjent med de regler og retningslinjer som gjelder skolens datautstyr og bruk av dette. Det vises til s i håndboka. Ved brudd på disse reglene vises det til 9 i skolereglementet. 13. Fusk og plagiering Fusk Fusk og forsøk på fusk skal ikke forekomme, verken på heldagsprøver, prøver, innleveringer eller fremføringer. Om en elev blir tatt for fusk eller forsøk på fusk, får dette følgende konsekvenser: - Besvarelsen kan ikke vurderes, og eleven risikerer å ikke få karakter i faget. - Fare for nedsatt karakter i atferd. 15

17 Plagiering Plagiering, dvs. bruk av andres arbeid uten å oppgi kilde, er ikke tillatt. Hvis det påvises at deler av eller hele teksten som eleven har levert, er kopi av tekst som andre har produsert, vil den delen bli vurdert til laveste karakter. Elever som blir tatt i fusk eller plagiering, kan ikke regne med å få ny vurdering i det samme prøvestoffet. 14. Rusmidler Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolen. Det er ikke tillatt å bruke tobakk og snus på skolens område eller i dens umiddelbare nærhet. Dette gjelder også for arrangementer utenfor skolen under skolens ledelse og ansvar. Det vises for øvrig til eget avsnitt i håndboka om røyking og snusing. Bakerst i håndboka finnes en slipp som skal underskrives av elev og foresatte. Denne slippen leveres til kontaktlæreren innen utgangen av august. Kontaktlærer oppbevarer slippene. Skolepenger Elevene betaler skolepenger fastsatt av styret. I familier hvor flere barn går på Kristelig Gymnasium samtidig, betaler de to yngste full pris. De øvrige barn (fra og med tredje barn) går gratis. Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad med ligningsattest sendes rektor innen 1.oktober. For skoleåret 2015/2016 utgjør skolepengene kr ,- i ungdomsskolen og kr ,- i videregående skole. Elever i ungdomsskolen ytes et utstyrsstipend fra skolen på kr 600,- som trekkes fra skolepengene ved første betalingstermin. Skolepengene faktureres i fire like terminbetalinger. Andre elevkostnader (skap, frivillige turer etc) faktureres så langt mulig samtidig. Fakturering skjer fortrinnsvis elektronisk, og fakturaer sendes fra vårt regnskapsbyrå med som avsender. Vi anbefaler at denne adressen registreres som godkjent avsender for å hindre at fakturaen tolkes som spam. Forfallsdatoer for fakturaene: Betalingstermin Sendes ut ca. Forfall ca. 1.termin 17.aug - 31.okt 10.aug 24.aug 2.termin 1.nov - 15.jan 15.okt 31.okt 3.termin 16.jan - 31.mar 05.jan 20.jan 4.termin 1.apr - 23.jun 15.mar 01.apr 16

18 Gebyrer Fakturagebyr (ved bruk av post) kr 50,- Tapt bibliotek- eller lærebok kr 500,- Erstatning av tapt skysskort kr 100,- Leie av skap pr skoleår kr 200,- Oversettelse av karakterutskrifter til engelsk kr 200,- Duplikat eller engelsk utgave av vitnemål kr.100,- Attesterte kopier av vitnemål, kompetansebevis o.l. kr. 25,- Oppsigelse av skoleplass Ved oppsigelse av skoleplassen må skolepenger betales minimum 6 uker fra oppsigelsesdato. Det regnes kr 400,- i skolepenger pr uke. Er sluttdato senere enn 6 uker fra oppsigelsesdato, betales skolepenger fram til sluttdato. Ved oppsigelse etter 1. april må skolepengene for året i sin helhet betales. Brannrutiner 1. Den som merker brann eller branntilløp, varsler dette ved å trykke inn den nærmeste brannalarmknapp. Det finnes alarmknapper i alle etasjer. 2. Hvis elevene merker brann eller røykutvikling, skal de si fra til lærer eller vaktmester. Er ingen av dem i nærheten, må de selv utløse alarmen ved å trykke på alarmknappen. 3. Vurder først om du kan slokke ved egen hjelp før du setter i gang brannalarmen. 4. Brannalarm varsles ved at alarmklokken ringer og melding om brann gis. 5. Ved brannalarm skal alle dører og vinduer lukkes såfremt de ikke er rømningsvei. 6. Lærerne plikter å gjøre seg kjent med alle rømningssveier. De plikter også å vite hvor håndslukkingsmateriellet er plassert. Videre skal de vite telefonnummeret til det stedlige brannvesenet (tlf. 110 eller ). 7. Ved brann er det lærerens første oppgave å sørge for at elevene kommer velberget ut av klasserommene. Han/hun skal påse at alle er ute av rommet før han/hun forlater det. 8. Ingen må oppsøke garderobene eller andre rom for å hente tøy eller annet. 17

19 9. På heimkunnskapsrommet må en være særlig oppmerksom på fare for brann ved koking og steking. Ved skoletidens slutt kontrolleres at alle ovner og kokeplater er avslått. Brann i fett, smult o.l. kan ikke slokkes med vann. Bruk i slike tilfeller pulver eller kullsyre, eller kvel ilden med et lokk. 10. Korridorer, trapper og utganger som tjener som rømningsvei, må alltid ha fri passasje. Branndører og andre selvlukkende dører må ikke festes i åpen stilling slik at de ikke fungerer ved branntilfelle. 11. Skolens ledelse skal sørge for at det holdes brannøvelse med lærerne i bruk av slokke- og redningsmateriell. Alarmen ved skolen prøves, og elevene skal da trenes i å benytte nødutgangene. Fag- og timefordeling Kristelig Gymnasium har fem klasser på alle trinn i ungdomsskolen. Søknad til 8.trinn må være sendt innen 1. mars det året elevene går på 7. trinn. Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside Fag- og timefordeling ungdomsskolen 8.trinn 9.trinn 10.trinn Religion, livssyn og etikk 2 1,5 2 Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Matematikk Musikk Mat og helse Kunst og håndverk Kroppsøving Valgfag Utdanningsvalg Fremmedspråk: Tysk/Fransk/Spansk/Engelsk fordypning Uketimetall 30 31,

20 Fagbytte ungdomsskolen Bytte av valgfag Et eventuelt bytte av valgfag må skje innen 11. september og kan kun finne sted dersom det er ledig kapasitet. Bytte av fremmedspråk Valg av fremmedspråk gjøres på søknadsskjemaet. Et eventuelt bytte av språk kan kun finne sted ved ledig kapasitet og senest innen 1. januar det året eleven går på 8. trinn. Fag- og timefordeling videregående skole Studiespesialiserende utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Religion og etikk 3 Kristendom 2 2 Norsk Engelsk Tysk I, Tysk II, Fransk II, Spansk I, Spansk II Tysk I+II, Spansk I+II Historie Geografi Samfunnsfag Naturfag Matematikk Kroppsøving Fellesfag Programfag Uketimetall (min-max) Tysk I / Spansk I er begynnerkurs. Det er ikke mulig å begynne på nytt med samme språk som eleven har hatt i ungdomsskolen. Tysk II / Fransk II / Spansk II er kurs for elever som har hatt samme fag i ungdomsskolen. En nærmere orientering om valg av programfag i Vg2 og Vg3 blir gitt av studieinspektøren ved besøk i klassene i løpet av høstsemesteret. 19

21 Fagbytte videregående skole Etter at skoleåret er i gang, vil overganger fra et fag til et annet bare kunne foretas fram t.o.m. 11.september for fremmedspråk i Vg1, og fram t.o.m 9.oktober for øvrige valgbare fag. Bytter kan kun foretas til grupper med ledig kapasitet. Søknader om bytte av fag skal gjøres skriftlig, og slike henvendelser skal gå til studieinspektøren. En søknad om fagbytte må være begrunnet, og fagbytter må ikke finne sted uten samtykke fra studieinspektøren. Spesialundervisning Skolen gir tilbud om spesialundervisning for de elevene som har en IOP. Elever eller foresatte kan ta kontakt med leder ressursteamet Inger Marie Viberg for nærmere informasjon. Hun formidler også kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Særskilt tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver På grunnlag av legeerklæring eller rapport fra offentlig instans kan elever med særskilte behov få tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver. For nærmere orientering viser skolen til forskrift til Lov om private skoler Det fattes enkeltvedtak i henhold til denne bestemmelsen og på bakgrunn av søknad. Skolen orienterer om ordningene på foreldremøtene for 8.trinn og Vg1. Elever og foresatte kan også kontakte undervisningsinspektør Trude Friedrich for nærmere informasjon. Det er viktig at behov meldes så tidlig som mulig og i god tid før heldagsprøver og eksamen. Søknad skrives på eget skjema. Frist er 1. oktober i høsthalvåret og 1. mars om våren. Ved heldagsprøver og eksamen tilrettelegges så langt det er praktisk mulig, men innenfor de rettigheter eleven er tildelt gjennom IOP eller hjelpemiddelstøtte hos NAV. I andre saker vil tilretteleggingen kunne begrense seg til det som enhver tid er tilgjengelig av programvare og andre ressurser. Vurdering Formålet med vurderingen i fag er å fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget. Vurderingen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven. Underveisvurderingen skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i faget. Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Grunnlaget for vurdering i fagene er de samlede kompetansemålene i læreplanene, slik de er fastsatt i Læreplanen for Kunnskapsløftet eller i den læreplanen som skolen har fått godkjent etter Lov om private skoler 2-3. Forutsetningene til den enkelte elev, fravær eller andre forhold som er knyttet til orden eller atferd skal ikke trekkes inn. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering. 20

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer