Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111."

Transkript

1 Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø : Status ved utdanningsinstitusjonene: Oslo presenterades av Dekan Pål Brodin Økonomi: budsjett realnedgang % pga flatt kutt, må planlegge inn kutt hvert år, saldering er investeringer 3,5 mill underskudd for Etterlyser beregning av av HOD angående finansiering for spesialistutdanning. Lovet fullfinansiering innen Finansiering kommer for sent på året, trenger mer forutsigbare rammer for finansiering. Vanskelig å budsjettere. IHR- prosjekt: rasjonalisere administrative ressurser overføre midler til forskning. Mer administrasjon pga rapportering og studenters klageadgang, tungdrevet administrasjon derfor nødvendig. Ny studieplan innen Økning studiepoeng. Bekymret for alderssammensetning innen forskning. NFR evaluering: fokusere på færre områder, ønsker mindre bredde. Nytt bygg: Ferdighetssenter klart Nytt klinikkbygg: prosessen står stille, vet ikke når de bevilges penger. Bergen presenterades av Instituttleder Inge Fristad: Bekymring ihht alderssammensetning på personell, stor utskiftning de kommende årene. Behov for nyrekruttering. Bygg: nytt bygg innflyttingsklart høsten Organisasjonsutviklingsprosjekt hvor organisasjonene samles, OUK legges under IKO. Nytt organisasjonskart fra 2012, gjennomgang av organisasjonsstrukturen. Kompetansesenter TK-Vest: Hordaland fylkeskommune lyser ut stilling som leder Hordaland Kompetansesenter. Tredelt modell med et senter i hvert fylke. 5 Forskergrupper etablert. Tromsø presenterades av Instituttleder Ulf Örtengren: 55 studenter uteksaminert så langt, 52 kvar i Nor. Questback planlagt ihht kvalitet.

2 Godt søkerantall 2.8 pr plass. Overbooking. Planlagt mer odontologi inn i første år for å forebygge frafall til legestudiet. Økonomi: IKO vil fra 2013 motta studiepoeng Høy alderssammensetning, samme problemstilling som i Bergen og Oslo og for mange svensker. Godt samarbeid med Troms Fylkeskommune, fokus på bistillinger ved IKO og TKNN. Pågående studieplanrevisjon. 3: Kjønnsbalanse ved Pål Brodin (UIO) 60% kvinner i høyere utdanning, dersom studiet blir definert som jentestudieplasser gjør at gutter ikke søker seg dit. Eks veterinærstudie. Dette gjelder også odontologi rundt 80% av studentene på alle tre studiesteder er jenter, utviklingen går i retning av at alle helsestudier blir kvinnestudier. Uheldig utvikling trenger begge kjønn. Menn er i ferd med å miste interessen for odontologistudiet. Løsning: samordnet opptak, nytt poengsystem? Jenter har gjennomgående bedre karakterer fra videregående skole, derfor best kvalifisert. Tannpleierutdanningen i Bergen: 3 av 65 studenter er jenter. Tannlegeforeningen: grundig gjennomgang av strategiarbeid. Må diskuteres videre, opprette gruppe for å gjennomgå av problemstillingen. 4: Tannpleier/tannlege utdanningene: Diskusjon ang interaksjon: Ønskelig med mer samhandling, ivaretagelse for begge utdanningene. Bekymring for hvordan tannpleier- utdanningen ivaretas, fellesforelesninger lykkes vi ikke med, men krever bedre planlegging, samarbeid etter uteksaminasjon vanskelig å endre. Evaluering mangler, hva er bakgrunnen for påstanden om at dette har mislykkes. Utdanningsinstitusjonene må tilrettelegge for samarbeid og fellesundervisning, der det er mulig ihht fellesemner. Ressursmessige hensyn har i stor grad ligget til grunn for fellesundervisning til nå, i fremtiden mer begrunnet i selve undervisningsinnholdet. Forslag att detta kommer med som eget større punkt på neste møte, då detta trenger mer tid. Utfordring fremover: klarerer definert hva som er tannpleierfaget. Rolledefinering. Tannlegeforeningen og Tannpleierforbundet må i dialog.

3 Holdningsendring må til i arbeidslivet, 40% av oppgaver som tannleger gjør er tannpleieroppgaver, men en undersøkelse viser at heller ikke tannpleierne vil gjøre dette, de vil ha flere tannlegeoppgaver. Tannleger tviholder på sine arbeidsoppgaver, diskusjon om hvem som gjør hva. Hvor langt skal tannpleierne gå inn i diagnostikk? Vanskelig problemstilling. 5: Tannteknikerutdanningen i Oslo: Presentasjon av Hilde Haugen. Landsdekkende utd eneste i Norge, 24 studenter hvert kull. 3 årig utd. Kontinuerlig kompetanseheving blant undervisningspersonell. Master kun mulig innen andre fag. 3 studieår revidert studieplan Mange vet ikke hva studiet går ut på, derfor laget opplegg som heter praksisbasert studieinformasjon for å forebygge feil studievalg og forventningsbrist. Evaluering pågår om dette har hatt effekt på frafallssituasjonen. Pågår FOU sammenlignes med bl.a Trinity College Dublin. Sammenligning av programmenes innhold og praktisk ferdighetsutføring. Pågår forskning om å kartlegge eldre slagpasienters opplevelser av engen tannhelse og livskvalitet. Tannteknikerfagets betydning fremover: Fokus på kommunikasjon og samarbeid i tannhelseteamet. Styrke sin posisjon som konsulent overfor tannlege og pasient. Deltagende i prosessen med overføring UIO og samlokalisering med Odontologisk fakultet. 6: Tannhelsesekretærutdanning: ved Ulf Örtengen UIT Ulf ønsker debatt rundt temaet, hvordan Fakultetet bedre kan inkludere tannhelsesekretærer. Lov om videregående opplæring regulerer utdanningen. Problemer med rekruttering kvalitetskontroll, Helse-og omsorgsdep: Fylkeskommunene er ansvarlig for utdanningen, praksisfeltet må gi tilbakemelding til fylkestannhelsesjefen dersom mangler. Dep har ingen styring på utdanningen, verken ang kvalitet eller rekruttering, forespørsel om dette til rett ansvarlig instans. Tannlegeforeningen: deler samme bekymring ihht til rekruttering. Tannpleierutdanningen ønsker diskusjon ang skillelinjer for fordeling av oppgaver. Frågan kommer att diskuteras vid senare tillfälle.

4 7: Nasjonale møter for praksis studier i odontologi: ved Morten Rykke (UIO) Mangel på praksisplasser kan bli en realitet, samarbeid og ikke konkurranse mellom utdanningsstedene må være fokus. Utfordringer til kvalitetssikring av praksisplasser. 8: Sykehustannleger: en spesialitet som kan utvikles: ved Kerstin Sjøqvist (TKNN) Behov for rekruttering også her, Svensk modell har eksistert i mange år, heter nå Orofacial medisin. Pasienter kan ha sammensatte og komplekse problemstillinger. Viktig å samarbeide med eksisterende tannhelsetjeneste for å kunne tilby behandling på rett nivå. Teamarbeid viktig alle aktører. Svenske planer: startet i 2005 en 3-årig utdanning forsøksutdanning. Samme studieplan som andre spesialistutdanninger. Klinisk og teoretisk utdanning. Studieplan ligger som vedlegg til referatet. Sammenligner med spesialistutdanningen i Klinisk odontologi, spørsmål om hvilke pasientgrupper dette er aktuelt for. KD 2012 skal det startes spesialitet i sykehusodontologi. Stortingsmelding : Status forskning: IKO Tromsø v/ Jan Bergdahl Informerer om forskerlinjen i medisin passer ikke til forskerlinje for tannlegestudenter. Studieplanen må da også tilpasses forskerlinjen. Informerer om phd programmet ved IKO i Tromsø, problematikk i forhold til veilederkapasitet og at bare 3 av 9 kandidater er norske. Stort fokus på internasjonal forskning ved IKO. Foreløpig etablert en forskningsgruppe ytterligere en under planlegging. Fokus på forskningssamarbeid mellom IKO/TkNN UIB v/ Anne Nordrehaug Åstrøm: Forskerlinje siden Orientering om forskerlinjen i Bergen. 2 odontologistudenter fra og med Tannleger bør forske. Studenter følger ordinært studium, men har altså i tillegg 1 års fulltidsforskning, i tillegg forskeropplæring til phd graden. Viser til nettsiden til Odontologisk Fakultet i Bergen.

5 11: Odontologitidsskrifter nivå 2. (UIO) Retningslinjer skal rapporteres. 10 nivå 2 tidsskrifter innen odontologi, forslag om nye tidsskrifter på nivå 2. Innspill om forslag til nye tidsskrifter kan sendes inn. Fakultetsmøtes forslag til nivå 2: (Se vedlegg 3 justerad efter innspill av UHR) 12: Kriterier for professoropprykk: Vitenskapelige kvalifikasjoner: Følgende tillegg/endring er ønskelig: kandidater innen kliniske disipliner bør dokumentere solid klinisk kompetanseerfaring. 13: Rekruttering av vitenskapelig personal: Oslo: Pedodonti mangler rekruttering, kjeveortopedi avhengig av dobbelkompetanseløpet. Bergen: Pedodonti, radiologi, rekrutteringsstrategi 3 trinn: grunnutdanning, spesialistutdanning, rekruttering etter aldersavgang. Tromsø: mer forkus på head-hunting, deretter utlysning. Alle lærestedene har de samme utfordringene ihht rekruttering, men forskjellige strategier. 14: UHRs pågående evaluering av egen virksomhet: ved Tor Rynning Torp UHR. Orientering om nytt organisasjonskart pga fusjon av Universitetsrådet og høyskolerådet. Flere alternativer vurderes. Ny strategiplan er vedtatt, derfor ønskelig med en gjennomgang av hele UHRs virksomhet. Dagens struktur er tilpasset gårdagens behov og organisering, ineffektiv struktur, behov for økt samhandling og økt kjennskap til hverandre. Ved protokollet Justerat Rita Johansen Sekreterare Ulf Örtengren Ordf. Nationalt fakultetsmöte Odontologiska fag.

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE. Birgit Abelsen

Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE. Birgit Abelsen Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE Birgit Abelsen November 2007 FORORD Denne rapporten dokumenterer et delprosjekt i et større prosjekt; Nye organisasjons-

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer