MARKANT. Vil vrake RDA HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKANT. Vil vrake RDA HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen"

Transkript

1 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Vil vrake RDA RDA-midlene er blitt en politisk virkemiddelpott, mener Mack-direktør Harald Bredrup. Han ønsker helst at næringslivet i Tromsø og Bodø får samme arbeidsgiveravgift som før RDA-ordningen trådte i kraft. HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS

2 2 Kjør debatt I denne utgaven av Markant tar vi for oss den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften. Dere har vel ikke glemt den? Ordningen som for ti år siden i alle medier ble framstilt som et være eller et ikke være for bedriftene i vår region. Til slutt vant Norge fram ovenfor Brüssel. Vi fikk opprettholde en differensiert arbeidsgiveravgift med 0 prosent i Nord-Troms og Finnmark, 5,1 prosent i resten av Nord-Norge. Unntatt vekstkommunene Tromsø og Bodø som måtte betale 7,9 prosent. Syv år har gått over to milliarder kroner er betalt inn ekstra fra næringslivet i Bodø og Tromsø. Mye av det er kommet tilbake gjennom kompensasjonsordninger som RDA i Tromsø og DA i Bodø. Penger som har gagnet hele Troms og hele Nordland. Penger som har gitt mulighet til å gjennomføre store investeringsprosjekter. Penger som har drysset spesielt lett ned over universitet og forskning. Nå starter arbeidet med å finne ordninger som skal vedvare de neste syv årene. Fra Da vi sist gang fikk gjennom den differensierte arbeidsgiveravgiften skjedde det gjennom et enormt press fra bedrifter, organisasjoner, politikere og innbyggere mot norske myndigheter som igjen presset ESA og Europakommisjonen. Slik vant en fram både med differensiert avgift og RDA-kompensasjonen. Men hvor er debatten i dag? Hvor står bedriftene? Politikerne? Hvor viktig er den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften? Er det på sin plass at næringslivet i vekstbyene Tromsø og i Bodø fortsatt skal betale 2,8 prosent mer enn resten av Troms og i Nordland? Bør næringslivet i Tromsø og Bodø gladelig dele RDA-midlene med de øvrige regionene i fylkene? Bør myndighetene kompensere krone for krone? Hvordan skal pengene brukes? Om du er mett og god eller mager og sulten, les vår temareportasje samle argumentasjon og engasjer deg. Marker deg. Kjør debatt. Men for all del. Ikke glem også å få med deg våre suksesshistorier. Våre internasjonale bedrifter. Vår havbrukssatsing. Vårt spennende portrett. Og tips oss gjerne om temaer for neste utgave av Markant. Adressen er Linda Vaeng Sæbbe Redaktør aktuelt reportasje folk INNHOLD Ut i verden Avikom er en av tromsøbedriftene som satser tungt i utlandet. Nylig var USA-avdelingen på besøk. Felles markedsføring av Tromsø Coop Nord og Jekta Storsenter tar til orde for samarbeid blant konkurrenter for å lokke flere folk til Tromsø på opplevelses- og shoppingturer. Havbruket ønskes velkommen Havbruksnæringen ønsker seg til Tromsø, noe kommunen er positiv til. Gode innovatører På hver sin kant jobber de seriøst og målrettet for å nå store mål. Møt noen av suksessbedriftene i Tromsø som satser bevisst på å tjene penger på forskning og utvikling. VIL FJERNE RDA Næringsforeningene i Bodø og Tromsø står samlet i arbeidet for å få Tromsø tilbake til gammelt arbeidsgiveravgiftsnivå, det vil si likt med resten av Nord-Norge. Idémakeren Mette Mack kjenner presset for hele tiden å komme opp med nye ideer som kan utvikle bedriften hennes, og dermed Tromsø. Forretnings kvinnen har gjort godteri til en turistattraksjon. Møteplassen... Aktiviteter i og rundt Næringsforeningen. Nytt om navn... Spennende oversikt over jobb-bytter i Tromsøregionen. Nye medlemmer... Vi presenterer våre nye medlemsbedrifter i Næringsforeningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Utgave 3/2013 Ansvarlig redaktør: Linda Vaeng Sæbbe Produksjon: Krysspress Trykk: Lundblad media AS Annonsekontakt: Trond Agnar Hanssen Telefon: Utgiver: Næringsforeningen i Tromsøregionen Besøksadresse: Grønnegata 83 Telefon: Redaksjonen avsluttet: 27. mai

3 3 Om å være mellombar I NORD-NORGE HAR VI et uttrykk som heter å være mellombar. Det er man når skjorta blir for kort i forhold til buksa, og en får en åpen glippe på midten. Det hjelper ikke å være godt kledd både oppe og nede så lenge midtregionen er bar. Dette er også et uttrykk som kan brukes i næringssammenheng og kanskje noe vi bør være særlig våken for i Tromsø for tiden. «NORD-NORGE ER INNE I en vedvarende oppgangstid med god fart i næringslivet!» Det var budskapet i Konjunkturbarometeret som Sparebanken Nord-Norge nylig la frem. Det ble meldt om godvær i de aller fleste næringer, men også et par mørke skyer på den lyse himmelen. Den ene utfordringen har fulgt oss noen år, og går på mangelen på kompetent arbeidskraft, spesielt fagarbeidere og ingeniører av alle slag. Den andre faktoren som kan bremse opp næringsutviklingen, er boligproblematikken. Her er Tromsø verst stilt med tiltakende boligmangel og skyhøye priser, både på nye boliger og i leiemarkedet. Det bygges altså for lite og for sent, og de boligene som bygges blir uforholdsmessig dyre. Vi kan altså forvente oss vekst og utvikling, men kan komme til å bli mellombar på kompetanse og boliger. HANDELSNÆRINGEN ER DEN STØRSTE næringen i Tromsø målt i antall arbeidstakere. Denne næringen har ekspandert sterkt de siste årene, både innen dagligvarebransjen og i detaljhandelen. Adm. direktør i Coop Nord, Kjell Olav Pettersen, har tidligere uttalt til Markant at handelsnæringen er dimensjonert for et langt større marked enn det lokale kundegrunnlaget på ca innbyggere. Dette gjelder særlig for dagligvarebransjen, hvor vi nok fortsatt ikke har sett slutten på den skarpe kjedekonkurransen som pågår. Min svigermor i Sogn pleier å si at «Ein kan jo ikkje meir enn å metta seg!» Det gode tilbudet kommer kundene til gode, men det vil utvilsomt være utfordrende å sikre stabil, høy inntjening fremover. Noen vil måtte bli mellombare til kundegrunnlaget igjen matcher tilbudet. MANGE HAR VÆRT BEKYMRET for at Tromsø sentrum skulle bli alvorlig mellombar når Jekta sto ferdig med sitt brede og spennende tilbud. Vi har da også hatt noen nedleggelser innen både sport, sko- og klær, gave og interiør det siste året. Selv om disse har ulike forklaringer, har dessverre de fleste av butikkene vært lokalisert i nettopp sentrum. I kjølvannet av dette tas det til orde for bedre parkeringsmuligheter og kollektivtilbud, mindre søppel og mer lys og skilt, bare for å nevne noe. Sentrumsløftet, som er Næringsforeningens og Tromsø kommunes felles prosjekt for utvikling av sentrum, har foreslått en rekke tiltak som bøter godt på disse problemene. Næringsforeningen kommer til å gjennomføre de tiltakene vi rår over, og selvsagt følge opp fremdriften av de øvrige. Det er samtidig viktigere enn noen gang at butikkene i Tromsø sentrum satser friskt, offensivt og med samlet styrke. Det er dumt å bli mellombar på grunn av manglende markedsføring og felles åpningstider. EN ANNEN NÆRING SOM ekspanderer sterkt i Tromsø er hotellnæringen. Det er bra og helt nødvendig at kapasiteten i antall hotellsenger økes, selv om flere i bransjen har tatt til orde for at det kan bli for mange. For få dager siden fikk vi statistikken som viser at Tromsø har den høyeste beleggsprosenten i landet. Vi må bare håpe på at tilstrømmingen til Vi kan forvente oss vekst og utvikling, men kan komme til å bli mellombar på kompetanse og boliger. Tromsø fortsetter, og at vi ikke trenger å bekymre oss for at hotellnæringen skal bli mellombare på grunn av overkapasitet. Byens meget dyktige hotelldirektører er jo best i klassen når det gjelder markedsføring og samarbeid til beste for kundene sine. TROMSØ ER PÅ FULL fart inn i olje- og gassnæringen, selv om antall lokale bedrifter i denne næringen foreløpig er lavt. Tromsø kommune har i en årrekke forberedt etablering av en stor industrihavn på Grøtsund i regi av Tromsø havn. Mangfoldige millioner er allerede brukt til tilrettelegging, utgravinger og opparbeiding. Parallelt har et knippe modige, private aktører sammen med nasjonale investorer, gått sammen om å kjøpe Olavsvern - et annet sjønært industriområde. Hele to store industrihavner betyr at Tromsø vil ha kapasitet i form av arealer til å posisjonere oss inn mot offshore og riggmarkedet. Utfordringen er at vi fortsatt er mellombare på nødvendig spisskompetanse og tilgangen på tilstrekkelig fag- og servicearbeidere. Energiklynge Nord er et godt tiltak som kan bøte på kompetanseutfordringene. DET ER BOKSTAVELIG TALT mye godvær i Tromsø om dagen, men vi bør ruste oss for variabelt vær på noen områder og i noen næringer. Vi kan på kort sikt oppleve å bli en tanke mellombar. Det eneste som vil hjelpe er målrettet og strategisk god jobbing fra alle hold. Vi må bli best på samarbeid, tilrettelegging og markedsføring, og vi må dyrke frem Norges beste heiakultur! Tromsø er byen som vokser sterkest i nord og relativt sett, sterkest i hele landet. Alle vil til Tromsø, og Tromsø vil videre. Vi møtes på midten. Grete Kristoffersen Direktør

4 aktuelt aktuelt Besøk fra USA-kontoret Caity Serra er ansatt i Tromsø-bedriften Avikom i USA! Vanligvis kommuniserer hun sømløst med sine kolleger i Tromsø via bedriftens produkt video konferanseløsninger. Tekst: Astri Edvardsen Foto: Rune Stoltz Bertinussen Avikom eksporterer tjenester og utstyr for lyd- og bildekommunikasjon for rundt 40 millioner kroner i året. Norden er det største markedet, men konsernet har også kunder over hele verden. Virksomheten er organisert i tre datterselskaper med 45 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og USA. Blant disse Easymeeting AS der Serra jobber. Selskapet ble startet i 2010, og er heleid av Avikom. Basert på egen teknologi, leverer Easymeeting tjenester som gjør det enklere for bedrifter å bruke videokonferanser i arbeidshverdagen. Teknologien gjør at man kan møtes på videokonferanse via tradisjonelle systemer, pc/mac, nettbrett og smarttelefoner uansett produsent og nettverk. Den kan sees på som den «gode, gamle ringetonen» hvor alle kan snakke med hverandre uavhengig av teknologien. Jeg har jobbet for Avikom med kundesupport fra USA i snart to år, og det har vært en flott reise! Jeg har sansen for den flate organisasjonsstrukturen i virksomheten. Den gjør det enklere å medvirke og bli hørt. Det er fint å jobbe i et selskap som setter pris på dine meninger og innspill. Slik er det gjerne ikke i amerikanske selskaper, sier amerikaneren på Tromsø-visitt. Internasjonal bredde Serra er på Easymeetings kontor i byen Mystic, Connecticut. Dette er et servicesenter og ble startet opp i 2011 som et ledd i Avikoms strategi om å etablere seg som global aktør innenfor videokonferanser. Easymeeting har totalt 14 ansatte; sju på servicesenteret i Tromsø, daglig leder i Oslo, forretningsutvikler i Stockholm og fem i USA hvorav fire i Mystic og én i Omaha. Det er et stort marked for oss i USA landet har tidligere manglet gode løsninger for enkel videokommunikasjon. For tida bygger vi et nettverk med forhandlere som skal selge våre produkter i alle delstater, noe som går veldig bra. Vi har også nettopp signert en forhandler i Mexico, forteller hun. Fra før har Easymeeting partnere i alle nordiske land, Storbritannia, Spania, Polen og Australia og jobber med kunder over hele verden selv om hovedtyngden foreløpig er i Norge. En av våre viktige kunder er Odin Selv om Avikom selger videokonferanseløsninger, er det også av og til viktig med fysiske møter kontorene imellom. Her er Easymeetings Tromsø-stab, Caity Serra foran i midten og foran t.v. Hans Johan Tofteng, administrerende direktør i Avikom. 1. Hva er den største utfordringen for eksportbedriftene i Tromsø? 2. Hvordan kan vi klare å skape en sterkere eksportkultur i Tromsøs næringsliv? Norges sjømatråd Ove Johansen, bransjesjef for torskefisk 1. Språk er den største utfordringen. Språkkunnskaper er viktige når man jobber i eksportnæringen. For eksempel er Spania og Portugal sentrale markeder for eksport av norsk sjømat og viktigst er Russland. Det er ikke mange her som snakker russisk. 2. Det Fredrik Landmark i KSAT sa i sitt innlegg her var godt sagt; Hvorfor fokuserer vi på å få verden til Tromsø når vi burde få Tromsø ut i verden? Tromsø er veldig salgbar i form av natur og opplevelser. Vi må få denne mentaliteten inn i næringslivskulturen, og bli flinkere til å selge byen ut i verden. Tromsø internasjonale filmfestival Lisa-Therese Hoen, daglig leder og markedssjef 1. Logistikk blir nevnt her som en utfordring for produkteksport. Ny teknologi løser mye, men den geografiske avstanden er der like fullt. Vi i TIFF eksporterer norsk kultur til utlandet vi reiser mye rundt i verden, og får også internasjonale gjester på besøk. Reiseveien er lang for mange, men Tromsø framstår som arktisk og eksotisk. Den geografiske avstanden er både til fordel og ulempe. 2. Samarbeid er stikkordet, tror jeg. Nå sitter jeg her og tenker på hvordan vi i TIFF kan samarbeide med eksportbedrifter i Tromsø. Kultur er en døråpner, og kanskje kan vi på et vis profilere andre bedrifter i våre kulturarrangementer utenlands.

5 aktuelt 5 Ut, ut, ut! Marine Group, et shippingselskap som blant annet har baser i USA, Nederland og India. Selskapet er et godt eksempel på en global kunde som nyttiggjør seg vår teknologi. Relasjonsarbeid Vi i Easymeeting er også et godt eksempel det er fantastisk hvordan vi kan samhandle så godt over store distanser! Slik føler vi i Mystic oss veldig tett tilknyttet kontoret her, og de andre i Oslo og Stockholm. Tidsforskjellen på seks timer håndterer vi godt. Den gjør dessuten at vi kan dekke kundehenvendelser nær hele døgnet, fortsetter Serra. Medarbeiderne i Easymeeting har en fast videokonferanse i uka, og kan også kontakte hverandre ad hoc. Samtidig har de behov for å møtes fysisk iblant og styrke relasjonene som er bakgrunnen for Serras besøk. I tillegg gir hun staben her input om markedet i USA. Utover at fysiske samlinger er krevende å få til, ser ikke Serra noen utfordringer med å jobbe for en Tromsø-bedrift i USA. Jeg tror at mange har inntrykk av at det er stor kulturforskjell mellom USA og Norge, men det opplever ikke vi. Og det er til stor hjelp at mine medarbeidere her er flinke i engelsk, for mine norskkunnskaper er det dårlig med, ler hun. Dra ut i verden. Bygg relasjoner. Skaff kunnskap om markedene. Tro at det er mulig! På seminaret «Tromsø UT i verden» inspirerte mange eksportbedrifter med sine erfaringer og sitt pågangsmot rundt salg til utlandet. 25. april arrangerte Næringsforeningen og KSAT et lærings- og inspirasjonsseminar for eksportbedrifter som opererer eller ønsker å operere på det internasjonale markedet. Her ble vel 60 deltakere tatt med på sju lokale eksportbedrifters eventyr i utlandet og fikk innblikk i deres markedserfaringer. Bedriftene var KSAT, Drytech, Norges sjømatråd, Ayanda, NOFI, Halvors tradisjonsfisk og Invenia. Svært oppfordrende og inspirerende var Fredrik Landmark i KSAT, noe av det mest globale Tromsø har. Ut, ut, ut! Istedenfor å få verden hit, bør vi jobbe for å få Tromsø ut i verden. I KSAT stresser vi med å være ute og bygge relasjoner. Vi har også en grunnleggende tanke; klart det går! sier Landmark, Senior VP Business Development and sales. Halvors tradisjonsfisk Halvor Hansen, eier og styreleder 1. Jeg ser egentlig bare det som fordelaktig å være Tromsø-basert eksportbedrift i min bransje, sjømat næringen. Å ha base her er et fortrinn når du selger mat og spesielt fisk på grunn av den flotte og rene naturen. Og en by så langt nord er eksotisk for de fleste. Alt dette bruker vi i vår markedsføring mot Italia. 2. Denne typen arrangement er flott i det øyemed. Her møtes mange og deler erfaringer, noe som virker inspirerende. Egentlig går dette også på selvtillit og selvfølelse. Vi i Tromsø er mer enn gode nok og har fantastiske produkter. Og som KSAT sier; klart vi kan! Vi må få denne tankegangen inn i vår kultur. Ayanda Marit Sandvik, logistikkansvarlig 1. I seg selv er det ikke spesielt utfordrende å holde til i Tromsø. En eksportbedrift møter utfordringer uansett lokalisasjon og marked og de varierer ut fra prioriteringer og mål. På noen områder er Tromsø langt fra verden, mens vi på andre områder ligger sentralt til. Og i dagens elektroniske hverdag er ikke lokalitet like viktig. 2. Tromsø har en sterk eksportkultur i dag; gjennom blant annet teknologi, fisk og helse, og fremover innen olje, miljøvern og polarforskning. Ved satsing på informasjon til ungdom om arbeidsmuligheter i disse sektorene, vil flere ferdigutdannede bli i byen og eksportkulturen styrkes gjennom lokale krefter.

6 6 15. juni stenger Hansine Hansens vei ved UNN. Området utenfor hovedinngangen ved sykehuset skal bygges om slik at bussene klarer å snu mens veien forbi hovedinngangen blir stengt for gjennomgangstrafikk i sommer. Veien blir stengt til 15. august mens Statsbygg graver tunnel fra universitetets naturfagsbygg til det nye teknologi-bygget. aktuelt Å bygge et hotell er som å synge en god melodi. Det er utrolig morsomt når man får det til. Roar Dons, eiendomsutvikler, portrettert i Nordlys Mantraet om å reise ut i verden og drive relasjonsarbeid var gjennomgående. Det ble fortalt om mange kopper te i India, lange lunsjer i Spania og en form for speed dating i Silicon Valley. Og om verdien av å knytte til seg gode kontakter og merkevareambassadører som åpner dører. Kulturforståelse og kunnskap om markedene ble også vektlagt. Å være ute i felten godt forberedt er viktig. Samtidig ble også det å være vertskap i Tromsø framhevet. Hvordan vi tilnærmer oss varierer fra marked til marked. Men ingenting er så effektfullt som å ta folk med hjem, påpeker Børge Grønbech, markedsdirektør i Norges sjømatråd. NFTRs kommunikasjonssjef Linda Vaeng Sæbbe avrundet seminaret med et åpent spørsmål og invitasjon til bedriftene: Kan en samarbeide og skape et sterkere eksportmiljø? Det får dere svare på. Næringsforeningen vil være aktiv tilrettelegger og stiller med møteplass. Ramsalt Martin Lund, partner 1. Kanskje kultur. På det punktet har vi mye å lære. Det at vi er langt nord kan vendes til en fordel. Vi er for lite utadvendte i noen markeder, og må bli bedre til å selge. Og tenke at vi er større enn vi er. Det spiller ingen rolle at vi holder til i Tromsø. 2. Gjennom arrangementer som dette, snakke sammen og skape en holdning for at det er mulig å drive eksport. Nøkkelen er samarbeid. Vi er ikke så mange folk i Tromsø, men sammen er vi sterke. Bedriftskompetanse Marianne Telle, administrerende direktør 1. Oppdatert kunnskap om markedene man skal eksportere til. Det er en fallgruve å ta utgangspunkt i antakelser om hva man tror kundene etterspør. Det er også viktig med kulturforståelse, og kunnskap om hvordan man når frem til kundene med budskapet sitt. 2. Det er flott at det skapes arenaer for erfaringsutveksling og nettverksbygging, og det NFTR gjør gjennom dette seminaret er et strålende tiltak. Vi må unne hverandre suksess, være stolte av og fremsnakke hverandre. Simen Strøm Nordnes er markedsføringsansvarlig ved Børsklubben UiT. Børsklubb i Tromsø Børs- og finansinteresserte studenter ved Universitet i Tromsø har etablert sin egen studentorganisasjon Børsklubben UIT. De ser det som sitt oppdrag å øke kunnskapen om og interessen for børs og finans ved universitetet. Studenten Simen Strøm Nordnes er markedsføringsansvarlig ved Børsklubben UiT. En jobb han går helhjertet inn for. Vi er et forum for merlæring innenfor investering, finans og børs, sier Nordnes. De ønsker også å drive en konkurransedyktig portefølje. Studentenes investeringer gjennom Børsklubben foregår først og fremst gjennom fiktive penger. Vi investerer en million fiktive kroner og målet er hele tiden å ha større avkastning enn hovedindeksen på Oslo Børs, sier han. En praktisk læring. Men om vi går på tap, så gjør det jo heller ikke noe, så lenge pengene er fiktive. Børsklubben UiT har også en rekke arrangementer med ulike innledere som skal bidra til en sterkere interesse og større kunnskap innenfor børs og finans. Vi satser på to møter i måneden, opplyser han. Studentorganisasjonen startet opp i februar i år og har nå 36 medlemmer. Det er første gang en slik type forening startet opp ved UiT. Mange av oss som er med er i dag tilknyttet Handelshøyskolen, men vi er en åpen forening for alle studenter ved UiT og vi håper vi får medlemmer fra børs- og finans interesserte studenter ved alle fakultetene ved universitetet, sier Nordnes. Børsklubben UiT skal holde stands, events, seminarer og forelesninger for å bygge opp under finansinteressen ved Universitetet i Tromsø. Samt gjennom å drive en konkurransedyktig portefølje skal alle medlemmer inkluderes, og dermed skape oppslutning rundt emnet.

7 aktuelt NUF-er, Norskregistrert utenlandsk foretak, ble registrert i fjor. I 2010 ble det registrert nærmere 5000 slike foretak. NUF er ikke lenger like attraktiv i Norge. Fritak for revisjon for små bedrifter og lavere krav til aksjekapital, har gjort det mer attraktivt å starte norsk aksjeselskap. Jeg er først og fremst lykkelig over at sykkelrittet har blitt en realitet. Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort heier på ARoN. Vil selge handels-tromsø Byens kjøpesenter og sentrums butikker inviteres med på en storstilt profileringsdugnad av Tromsø som handels- og opplevelsesby. av samarbeidspartnerne men det dreier seg om alt fra film, via avis og til annonsekampanjer. En ønsker også etter hvert å profilere Tromsø som destinasjon til våre naboer i Russland. Også Finland og Sverige vurderes. Tekst og foto: Linda Vaeng Sæbbe Gjennom Næringsforeningen i Tromsøregionen inviterer Coop Nord og Jekta Storsenter kjøpesentrene Nerstranda, K1 og Pyramiden, samt byens sentrumsbutikker til et større samarbeid for å selge Tromsø ut av regionen. Målet er å trekke flere besøkende til Tromsø. Å vise resten av landsdelen for en flott handels- og opplevelsesby Tromsø er, sier administrerende direktør Kjell Olav Pettersen i Coop Nord. Han ønsker at byens handelsnæring skal forene kreftene sine utenfor Tromsø og samarbeide for å få flere folk til å besøke Ishavsbyen. Det er langt bedre å jobbe for å styrke Tromsø som handelsdestinasjon istedenfor å slåss internt. Klarer vi i første omgang å samle oss om å få økt interessen for, og besøket til Tromsø, så får vi heller konkurrere med hverandre når folkene har kommet hit, sier han. Summen av Tromsø Pettersen minner om at summen av Tromsø er intet mindre enn fantastisk. Det byen har å tilby både hva gjelder varehandel, opplevelser, kultur, nærhet og inntrykk - det er stort, sier han. I første omgang søker en å samarbeide om en profileringskampanje for sommer-tromsø. Etter hvert ønsker en å utvide dette samarbeidet til å gjelde hele året. Hvilke virkemidler som skal brukes er i skrivende stund ikke bestemt Første idèmøte. Foran: Administrerende direktør Kjell Olav Pettersen i Coop og senterleder Laila Myrvang ved Jekta. Bak: Markedskoordinator Trond Agnar Hansen og direktør Grete Kristoffersen i Næringsforeningen. Neste møte er allerede satt. Da skal de øvrige kjøpesentrene og Driftig sentrum være med på planleggingen. Støttes av Næringsforeningen Initiativet støttes helhjertet av Næringsforeningen. En ny handelsstatistikk Næringsforeningen sitter med fra 2012 viser at det ligger et stort potensiale i handelstilstrømming til Tromsø. Tallene forteller at det er mindre handelstilsig til Tromsø fra regionene rundt, enn hva andre større byer opplever fra sine regioner. Tromsø kommune står for 49 prosent av detaljhandelen i Troms, samtidig som Tromsø har 43 prosent av innbyggerne. Gjennomsnittsomsetningen per innbygger i Tromsø var i 2012 kr eks moms. Det gir en økning på 3,1 prosent sammenlignet med I Bergen var omsetningen per innbygger kr ,-, i Trondheim kr ,- og i Stavanger kr ,- Tallene er levert av Avant Management AS og baserer seg på butikkenes momsinnrapportering det er dermed de reelle tallene for detaljhandelen. Tallene viser at åpningen av K1 ga Tromsø en etterlengta omsetningsvekst. Men fortsatt handler vi mindre per innbygger i Tromsø enn andre større byer i Norge. Vi har således et stort potensiale å hente merhandel fra. Med åpningen av Jekta Storsenter har vi fått et enda bredere tilbud, som også vil bidra til å øke Tromsø sin attraktivitet som handles- og opplevelsesby, sier Grete Kristoffersen, direktør i Næringsforeningen.

8 Kan gi store ringvirknin 8 8. august starter det Aftenpostens kommentator, Espen Hansen, kaller Tour de FantArctic: «Amaury Sport Organisation gjør ikke dette som nødhjelp til Nord-Norge, lagt derifra. Dette er et kommersielt selskap som tenker profitt som alle andre. Men de tenker langsiktig, og de tenker nytt. De hopper heller ikke på et håpløst prosjekt bestående av bare drømmer og minimalt med realisme. De sjekker at arrangørene holder det de lover, og der det er mangler, går de inn med sin ekspertise.» aktuelt Døgnvill liker Bukta liker Riddu Riddu liker Elisabeth Aspaker søkertreff Jens Johan Hjort søkertreff Havbruksnæringen ønsker seg til Tromsø, kommunen har vist positiv vilje og ringvirkningene kan bli veldig store. Tekst: Skjalg Andreassen Foto: Rune Stoltz Bertinussen Vi har gjennomført et dialogmøte mellom aktørene i næringen og Tromsø kommune. Konklusjonene fra dette møtet var svært positive og det er håp om at kommunen legger til rette for en næring som vil bidra til stor verdiskapning i regionen, sier Torgrim Rørtveit. Rørtveit er styrets nestleder i Næringsforeningen, og er til daglig direktør i NOFI. Han har dermed inngående kunnskap om hva havbruksnæringen kan representere av verdiskapning. Havbruk vokser mest Hos oss er det leveransene til havbruksnæringen som så langt i år øker desidert mest petroleumsvirksomheten inkludert, og i landsdelen er det havbruk som kommer til å stå for den største veksten i tiden fremover. Petroleumssektoren vil selvsagt gjøre seg sterkt gjeldende om fem, ti og femten år. Men den raske veksten i havbruksnæringen foregår akkurat nå, og det hadde selvsagt vært ønskelig om leverandører i regionen vår fikk være med på denne veksten, påpeker han. Hovedgrunnen til at vekstkurven er så bratt, er at nye og strengere krav til fortøyning, merder og nøter krever store investeringer. I tillegg har aktørene demonstrert et økende fokus på å utnytte egne konsesjoner bedre. I Finnmark har Norway Royal Salmon hatt 14 konsesjoner, men bare utnyttet 50 prosent av konsesjonene frem til nå. I Troms er Lerøy Aurora en betydelig aktør med sine 17 konsesjoner, og sammen med Salmar Nord, Wilsgård og Sjurelv danner Lerøy den gruppen av aktører som ønsker å utvikle seg i Tromsø, og dermed bidra til å gjøre Tromsø til et knutepunkt for havbruk. Positivt så langt Hva forventes av Tromsø kommune? Forventningene er jo at Tromsø skal gjøre alvor av egen målsetting om å være en «ja-kommune». De viktigste spørsmålene handler om arealer som er store nok og som har de kvalitetene som kreves for å kunne produsere kvalitativt og miljømessig godt. Signalene så Havbruksnæringen bidrar til store ringvirkninger, og til flere bransjer enn de fleste er klar over, sier Torgrim Rørtveit.

9 aktuelt 9 konkurser og tvangsavviklinger av selskap ble registrert i Tromsø innen uke 21 i 2013, sammenliknet med på samme tid i fjor. Totalantallet registrert hittil i år Antallet konkurser og tvangsavviklinger har 262flere ligget høyere enn fjoråret siden uke 13 i år At jeg er en god kandidat til gode jobber i fremtiden, er det ingen tvil om. Per Mathias Høgmo til TV2 om landslagstrenerkandidaturet ger I landsdelen er det havbruk som kommer til å stå for den største veksten i tiden fremover. langt er veldig positive, om arbeid med arealplan, kystsoneplan og håndtering av dispensasjonssøknader frem til ny kystsoneplan er på plass, forteller han. Hvilken rolle vil Næringsforeningen spille i den videre prosessen? Vi vil jo følge med på om alt det positive som nå er sagt blir fulgt opp av handling. Men først og fremst er jo det videre arbeidet en utfordring for kommunen og de enkelte aktørene i næringen, sier han. Stor matfestivitas til høsten Med ønske om å bli hele Nord-Norges matfestival går SMAK av stabelen i Tromsø for første gang i september. SMAK skal fremme lokal mat og nisjeprodukter fra landsdelen og lover folkefest! Tekst: Astri Edvardsen Foto: Rune Stoltz Bertinussen SMAK skal være en arena for å vise fram landsdelens store mangfold av fantastiske råvarer, matkultur og kompetanse og en møteplass for et matinteressert publikum og aktører i matbransjen. Festivalen arrangeres nærmere bestemt 19. til 22. september. Aktivitetene vil foregå i Storgata, på Stortorget og ved Breivika videregående skole. På programmet er blant annet stander langs hele gågata, pop-up restaurant med gourmetopplevelser, drop-in-telt med lynkurs av typen «Slik lager man sushi» og 12 ulike matkurs ledet av lokale bedrifter på Breivikas store skolekjøkken. Vi er godt i gang med å lage folkefest! Responsen fra næringa er enorm; vi har mange påmeldte utstillere, itromsø har blitt vår mediepartner og vi støttes av Tromsø kommune, Godfisk og ASKO. Nå holder vi på med å sy sammen innholdet og snart vil publikum kunne booke seg inn på kurs og på restauranten, sier Sigrid Mogård, innleid som daglig leder for festivalen fra Sjurelv AS. SMAK eies av Kokkenes Mesterlaug Troms, og har et styre sammensatt av representanter fra både blå og grønn næring, private næringsaktører og utdanningsinstitusjoner. Bakgrunnen for initiativet er å styrke rekrutteringen til kokkeyrket gjennom å skape blest og entusiasme rundt matfaget, forteller Mogård. Under festivitasen er ønsket at hele Tromsø skal bugne av SMAK. Vi oppfordrer byens restauranter til å ha egen festivalmeny og butikker og andre aktører i byen til å ha egne aktiviteter. Markedsføring av disse er noe vi gjerne bistår med. På matfestivalen SMAK vil du kunne få en innføring i hvordan du lager sushi og andre lekre retter. Sigrid Mogård, daglig leder for SMAK. Foto: Privat.

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

MARKANT HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN Fremtidens

Detaljer

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen april 2010 TRENGER flyplass- HJELP Mens enhver småflyplass har dedikerte forkjempere, tar Tromsø flyplassen og dens størrelse for gitt. Nå nedgraderes Tromsø lufthavn.

Detaljer

seiler ForBI Foreslår gratis buss Veitasenteret øker mest Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008

seiler ForBI Foreslår gratis buss Veitasenteret øker mest Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008 seiler ForBI Tromsø Havn har en kaiavgift som er 78 prosent høyere enn Narvik, og 30 prosent dyrere enn Trondheim. I tillegg er reglene på kaia rigide,

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 5-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Bjørn Jarle Sørensen er det nærmeste du kommer en profesjonell julenisse. I tiden før jul er han en sentral

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Betaler dobbel kraftpris. Mobiliserer næringslivet. Tjener på samarbeid. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen september 2008

Betaler dobbel kraftpris. Mobiliserer næringslivet. Tjener på samarbeid. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen september 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen september 2008 Mobiliserer næringslivet SIDE 10-11 Tjener på samarbeid SIDE 14 Betaler dobbel kraftpris Det hender næringslivet i Nord-Norge betaler nesten

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen OKTOBER 2007 Mer matbutikker å mette Til tross for at vi har 40 dagligvarebutikker i Tromsø, mener Kiwi-kjeden det kan være plass til åtte nye. Tromsøværingen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris.

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen desember 2007 Kan søle vekk Schtokman Den nye industrihavna på Tønsnes vil være avgjørende for Tromsøs posisjon i forhold til Schtokman, mener Johan Petter

Detaljer