en oversikt over helsetilbud for ungdom i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en oversikt over helsetilbud for ungdom i Oslo"

Transkript

1 en oversikt over helsetilbud for ungdom i Oslo

2 UngInfo Oslo Redaktør: Ellen Gjeruldsen Design: M for Marte Visste du at det finnes utrolig mange helsetilbud for deg som er ung i Oslo, og at de fleste er gratis? Denne brosjyren gir deg oversikt over steder du kan kontakte, enten du lurer på noe eller du har vondt i kropp eller sjel. Kropp & Sjel er ment som et oppslagsverk. For mer info om de enkelte stedene kan du gå inn på nettsiden deres eller ringe dem direkte. Kropp & Sjel er gitt ut av UngInfo med støtte fra Helsedirektoratet. Du finner oversikt over flere tilbud på nettsiden Vil du lese artikler om temaene i denne brosjyren, se Helsestasjon for ungdom 05 Skolehelsetjenesten 11 Sex og seksualitet 13 se x 13 sek su el l l e g n i n g 14 g r a v i d i t e t 16 abort 17 prostitusjon 18 Avhengighet r u s 21 røyk 24 spill 25 Hjelp og rådgivning 27 pp-tjenesten 27 problemer hjemme 28 krisehjelp 30 tvangsekteskap 33 m o b b i n g o g diskriminering 35 selvskading 37 n o e n å p r at e m e d 38 spiseforstyrrelser 42 sosialfaglig veiledning 43 Vold og mishandling 46 v o l d, v o l d t e k t o g i n c e s t 46 kjønnslemlestelse 49 Legehjelp 51 Tannlege 54 Linker 57 UngInfo 59

3 HFU er et gratis helsetilbud for deg som er mellom 13 og 20. Til helsestasjonen kan du komme med både store og små problemer, eller hvis du vil snakke med en voksen om for eksempel prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, slanking, rus og doping, depresjoner, mobbing, kviser, seksuell legning, hiv/aids eller noe helt annet. Ring helsestasjonen i din bydel eller stikk innom for en prat. Du trenger ikke bestille time. De ansatte har taushetsplikt, og du kan være anonym. Bla om for oversikt over alle helsestasjoner for ungdom (HFU) i Oslo

4 OVERsikt over helsestasjonene i oslo: Bydel Alna: HFU Furuset Trygve Lies plass 1 Tlf: HFU Haugerud Haugerud senter 1-7, oppgang 4 Tlf: Bydel Bjerke: HFU Bjerke Trondheimsveien 275 Tlf: Bydel Frogner: HFU Frogner Sommerrogata 1 Tlf: Bydel Gamle Oslo: HFU Grønland Grønland 30 Tlf: / Bydel Grorud: HFU Grorud Ammerudveien 22 Tlf: Bydel Grünerløkka: HFU Grünerløkka Mailundveien 23 Tlf: / Bydel Nordre Aker: HFU Nydalen Nydalsveien 21 Tlf: Bydel Nordstrand: HFU Karlsrud Raschs vei 38 Tlf: Bydel Sagene: HFU Sagene Sandakerveien 33 C Tlf: Bydel St. Hanshaugen: HFU St. Hanshaugen Akersbakken 27 Tlf: Bydel Stovner: HFU Stovner Fjellstuveien 62 Tlf: / /

5 Bydel Søndre Nordstrand: HFU Holmlia Holmlia sentervei 9 Tlf: / Bydel Ullern: HFU Ullern Ullernchaüssen 111 Tlf: Bydel Vestre Aker: HFU Vestre Aker Sørkedalsveien 148 Tlf: Bydel Østensjø: HFU Bogerud Stallerudveien 97 Tlf: / / HFU Manglerud Ryensvingen 1 Tlf: /15 Byomfattende tilbud: Helsestasjon for hørselshemmet ungdom Lille Grensen 7 Tlf: / Teksttelefon: Helsestasjon for homofil, lesbisk, bifil og transkjønnet ungdom Solhauggata 2 Tlf: /

6 Alle skoler har en helsesøster som elevene kan gå til med alle mulige problemer eller spørsmål. Helsesøster holder vanligvis til på skolen eller på helsestasjonen i bydelen. Tilbudet er gratis og helsesøster har taushetsplikt. Hvis du trenger mer eller annen hjelp enn helsesøster kan gi deg, vil hun fortelle deg hvem du kan kontakte for å få riktig hjelp

7 Sex Se også Helsestasjon for ungdom side 5 og Fastlegen side 51. Klinikk for seksuell opplysning (KSO) Trondheimsveien 2 Tlf: Gratis klinikk for ungdom under 25 år. Smittesjekk, prevensjon, graviditetstest, hjelp med underlivsplager m.m. Du trenger ingen timebestilling, men beregn god tid ettersom det ofte er lang kø. Olafiaklinikken Tlf: Grensen 5-7 Senter for seksuelt overførbare sykdommer og hiv. Rådgivning, undersøkelse og behandling er gratis. Du kan være anonym. SUSS- telefonen Tlf: Gratis fra fasttelefon. SUSS gir veiledning og hjelp i spørsmål om ungdom, samliv og seksualitet. Du kan også sende inn spørsmål på SMS til 2026 (kr. 1,-)

8 Seksuell legning Helsestasjon for homofil, lesbisk, bifil og transkjønnet ungdom Solhauggata 2 Tlf: / Gratis tilbud for all ungdom i Oslo mellom 13 og 30. Her treffer du en mannlig lege og en kvinnelig helsesøster, begge med taushetsplikt. Helseutvalget for homofile Tlf: Utvalget driver hiv-forbyggende arbeid blant menn som har sex med menn. Informerer og svarer på spørsmål om sikrere sex og smitte. Du kan være anonym og de ansatte har taushetsplikt. Ungdomstelefonen Tlf: Ungdom svarer deg om kjønn og identitet, forelskelse, seksualitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. Landsforeningen for transkjønnete (LFTS) Tlf: Å være transkjønnet betyr at du opplever at du egentlig er et annet kjønn enn det du er født som. Kontakt LFTS hvis du trenger råd og veiledning eller bare vil prate med noen

9 Graviditet Abort Se også Helsestasjon for ungdom side 5, Klinikk for seksuell opplysning side 13, og Fastlegen side 51. Amathea Pilestredet Park Tlf: / Amathea tilbyr rådgivning til jenter og par som er blitt uønsket gravide, både for de som ønsker å beholde barnet og de som vurderer abort. Se også Helsestasjon for ungdom side 5, Fastlegen side 51, Klinikk for seksuell opplysning side 13 og Amathea side 16. Rikshospitalet, kvinneklinikken poliklinikk Tlf: På Rikshospitalet utfører de kun kirurgisk abort. Ring for å avtale undersøkelse. Du trenger ingen henvisning fra lege. Ullevål sykehus, avdeling for svangerskapsavbrudd Tlf: / Dersom du ikke kommer frem, legg igjen beskjed. Sykehuset tilbyr både medikamentell (abortpillen) og kirurgisk abort. Ring for å avtale forundersøkelse. Du får time innen en uke

10 Prostitusjon Se også Helsestasjon for ungdom side 5. Barnevernet Barnevernet kan hjelpe deg under 18 år. På Oslo kommunes hjemmesider, finner du en oversikt over barnevernskontoret i din bydel. Barnevernsvakten Hammersborggaten 12 (Politihuset) Tlf: Akuttmottak for barn og unge i krise. Åpent hele døgnet. Du kan være anonym hvis du vil. Nadheim Tlf: Nadheim er et tilbud til kvinner med erfaring fra prostitusjon og rus. Gruppe tilbud, praktisk hjelp og åpent hus. Natthjemmet Tlf: Et akutt-/krise overnattingstilbud til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet. Åpent alle netter Pro Senteret Tollbugata 24 Tlf: Gratis hjelpetiltak for jenter og gutter med prostitusjonserfaring. De gir råd og tilbyr hjelp i forhold til helse, sosiale, økonomiske og juridiske problemer. De ansatte har taushetsplikt, og du kan være anonym

11 Rus Se også Helsestasjon for ungdom side 5. Rustelefonen Tlf: Gir faktainformasjon om rus og rusmidler, oversikt over behandlingsapparatet i Norge og råd og veiledning. Du kan også sende SMS til tlf (hent først kodeord på nettsiden: Uteseksjonen Grønlandsleiret 32 Tlf: Helg/kveld: Driver oppsøkende arbeid i Oslo sentrum og informerer om rusmidler. Her kan du få samtale og veiledning. Alle ansatte har taushetsplikt

12 Utekontakten i bydelene Hjelper til med å løse personlige eller praktiske vansker rundt rus, arbeid, psykiske problemer, sted å bo,skole, familie, seksualitet og prevensjon. De har taushetsplikt og er gratis. Ring Oslo kommunes sentralbord på tlf for å finne utekontakten i din bydel. MaritaUng Tlf: (kl ) Døgnåpen tlf: Jobber med ungdom i rusmiljøet ved Akerselva og andre steder i Oslo. Stikk innom for en prat, men ring på forhånd for å høre om de har tid. Barn og unges kontakttelefon Tlf: Ring kontakttelefonen hvis du har det vanskelig fordi det er voksne rundt deg som ruser seg. Ruspoliklinikkene i Oslo Hjelp for unge mellom 15 og 35 år med narkotikaproblemer/som står i fare for å utvikle et rusproblem. Ruspoliklinikken Alna Tlf: Bydel 9, 10, 11 og 12 Ruspoliklinikken Lovisenberg Tlf: Bydel 1, 2, 4, 5, 6 og 7 Ruspoliklinikken Ullevål US Tlf: Bydel 3, 8, 13, 14 og 15 Finn ut hvilken klinikk du hører til: b y d e l 1: Gamle Oslo (Lovisenberg) b y d e l 2: Grünerløkka (Lovisenberg) b y d e l 3: Sagene (Ullevål) b y d e l 4: St. Hanshaugen (Lovisenberg) bydel 5: Frogner (Lovisenberg) b y d e l 6: Ullern (Lovisenberg) b y d e l 7: Vestre Aker (Lovisenberg) b y d e l 8: Nordre Aker (Ullevål) b y d e l 9: Bjerke (Alna) b y d e l 10: Grorud (Alna) bydel 11: Stovner (Alna) b y d e l 12: Alna (Alna) b y d e l 13: Østensjø (Ullevål) b y d e l 14: Nordstrand (Ullevål) b y d e l 15: Søndre Nordstrand (Ullevål) 22 23

13 Røyk Se også Fastlegen side 51. Spill Se også Helsestasjon for ungdom side 5 og Fastlegen side 51. Røyketelefonen Tlf: Gratis veiledningstjeneste for røykeslutt. Opptur, Kreftforeningens røykesluttprogram Nettbasert og interaktivt gratistilbud. Hjelpelinjen Tlf: Hjelpetelefon for spilleavhengige. Tilbyr samtale og veiledning, og informerer om andre hjelpetilbud. spillansvarlig.no Informasjon om spilleavhengighet og oversikt over hjelpetilbud

14 PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) t lf. s ko l e g r u p p e A: Nordstrand, Søndre Nordstrand For deg som går på grunn- eller videregående skole i Oslo. Tilbyr samtale og veiledning og kan henvise til videre behandling. t lf. s ko l e g r u p p e B: Gamle Oslo, Østensjø t lf. s ko l e g r u p p e C: Alna, Stovner Oppsøk rådgiver på skolen eller t lf. s ko l e g r u p p e D: ring PPT direkte. Alle skoler i Oslo Grünerløkka, Bjerke, Grorud hører inn under en skolegruppe, og du må ringe det PPT-kontoret t lf. s ko l e g r u p p e E: som din skolegruppe hører til. Nordre Aker, Sagene, St. Hanshaugen Dette avhenger av hvilken bydel skolen ligger i. Se på oversikten til t lf. s ko l e g r u p p e F: høyre for å finne riktig PPT-kontor: Vestre Aker, Ullern, Frogner 26 27

15 Problemer hjemme Se også Helsestasjon for ungdom side 5, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) side 27, Barnevernet og Barnevernsvakten side 18 og Fastlegen side 51. Røde Kors-telefonen for barn og ungdom Tlf: Trist, ensom eller redd? Ring Røde Kors-telefonen dersom du ønsker å snakke med en voksen. Du kan være anonym. Det er gratis å ringe fra fasttelefon. Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) Tlf: En uavhengig forening som gir støtte og hjelp til ungdom med familie eller venner i fengsel. ROBUST omsorgsstasjon for barn og unge Tlf: Robust tilbyr konfliktløsning, råd og veiledning hvis du har det vanskelig hjemme. Ring dem for å prate eller avtale et møte, enten ute eller hjemme hos deg, på dag- eller kveldstid. Barn og unge For deg som lever i en familie der noen misbruker narkotika eller alkohol. Her kan du møte andre i samme situasjon og få informasjon og veiledning. De tilbyr også kurs for ungdom

16 Krisehjelp Psykiatrisk vakttjeneste v/ legevakten Storgata 40 Tlf: Erfarne psykiatere og psykiatriske sykepleiere tilbyr hjelp ved akutte psykiske lidelser og kriser, og hjelper deg å komme i kontakt med andre instanser ved behov. Sosial vakttjeneste v/legevakten Storgata 40 Tlf: Sosial vakttjeneste kan hjelpe i ulike krisesituasjoner. De tilbyr samtale, rådgivning og veiledning. De hjelper deg å komme i kontakt med andre instanser hvis du trenger det. Oslo krisesenter Tlf: Tilbud for mishandlede kvinner og deres barn. De tilbyr gratis telefonrådgivning og samtaler. Kan også hjelpe til med midlertidig bolig med hemmelig adresse. De har selv hemmelig adresse for at man skal kunne føle seg trygg hos dem. Åpent hele døgnet

17 Mental Helses Hjelpetelefon Døgnåpen telefon: For alle som trenger noen å snakke med. Tilbyr akutthjelp og psykolog, har også oversikt over aktuelle hjelpe tilbud over hele landet. Slumstasjonen Borggata 2 Tlf: For folk fra hele Oslo som har behov for hjelp og rådgivning. Hjelpen er tilpasset behov, og består bl.a. av utdeling av mat, klær, fyringsved eller annet. Kirkens SOS krisetelefon Døgnåpen telefon: Teksttelefon for døve: Telefonen er for deg som er i en krisesituasjon og for deg som har selvmordstanker. Fra deres nettsider kan du også sende SOSmeldinger, og de svarer innen 24 timer. Du kan være anonym. Tvangsekteskap Se også Rådgiver side 44, Skolehelsetjenesten side 11, Helsestasjon for ungdom side 5, Barnevernsvakten side 18 og Oslo krisesenter side 31. Røde Kors informasjonstelefonen om tvangsekteskap Tlf: Hjelper ungdom som trues med eller har blitt utsatt for tvangsekteskap. Tilbyr megling mellom foreldre og barn. Alle tilbud er gratis. Du kan være anonym

18 Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Langes gate 1 Tlf: Svarer på spørsmål om tvangsekteskap, gir råd og veiledning (du kan være anonym) og kan også hjelpe til med å søke separasjon ved allerede inngått ekteskap. MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner Hausmannsgate 27 (inngang fra Torggata) Tlf: MiRA gir informasjon om tvangsekteskap og tilbyr rådgivning hvis du er i konflikt med familien din. I utlandet? Er du i utlandet, ta kontakt med den norske ambassaden eller det norske konsulatet. Søk etter Norges utenriksstasjoner på Mobbing og diskriminering Se også Helsestasjon for ungdom side 5 og PPT side 27. Likestillings- og diskriminerings ombudet Grensen 5-7 Tlf: Gir deg råd og hjelp hvis du føler deg forskjellsbehandlet på bakgrunn av kjønn, etnisitet, funksjonshemming, språk, religion, seksuell orientering eller alder

19 Arbeidstilsynet Tlf: For deg som opplever mobbing på jobben og ikke får hjelp fra arbeidsgiver. Antirasistisk Senter Storgata 25 Tlf: Hjelper med å søke besøksvisum, oppholdstillatelse og familiegjenforening. Hjelper også med konflikter, diskriminering eller problemer med myndighetene. Tilbyr krisehjelp og rådgivning. Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) Tlf: Hjelper hvis du har blitt utsatt for diskriminering fra det offentlige. Norges Handikapforbund Tlf: Kjemper for likeverd og likestilling for funksjonshemmede. Informerer om rettigheter og gir veiledning i forhold til hjelpeapparatet. Selvskading Se også: Noen å prate med side 37 Trenger du hjelp eller har spørsmål rundt temaet kan du kontakte disse stedene: HFU (Helsestasjon for ungdom) side 5 Skolehelsetjenesten side 34 Fastlegen side 51 Utekontakten i Fredrikstad På hjemmesiden til Utekontakten i Fredrikstad finner du mer informasjon om selvskading

20 Noen å prate med Se også Helsestasjon for ungdom side 5 og Skolehelsetjenesten side 11. Mental Helses Hjelpetelefon Tlf: Hjelpetelefonen er for alle som trenger noen å snakke med. Tilbyr akutthjelp og har oversikt over aktuelle hjelpetilbud over hele landet. Telefonen er døgnåpen. Riverside, Ungdomsteamet Grønland 1 Tlf: Ungdomsteamet hjelper deg med vanskelige valg, personlige problemer eller andre ting du vil snakke med en voksen om. Reform mannstelefonen Tlf: Hit kan du ringe hvis du har problemer som du ønsker å snakke med noen om. Kanskje det er lettere å snakke med en du ikke kjenner, som også er mann? Kirkens SOS krisetelefon Tlf: Teksttelefon for døve: For deg som er i en krisesituasjon og trenger en å prate med. Telefonen er døgnåpen. Sender du SOS-melding fra nettsiden får du svar innen 24 timer. Du kan være anonym

21 Sisterhood Jentecoach Cort Adelers gate 18 Tlf: www. sisterhood.no Jentecoachen er der når du trenger noen å snakke med. Din personlige coach er til for å lytte, støtte, motivere og gi deg innspill på utfordringer og gleder. Jentevakta Tlf: For jenter mellom 12 og 25 år, ingen problemer er for store! LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Tlf: Treff andre som har mistet en venn, kollega eller et familiemedlem. Få støtte og informasjon til å finne den hjelpen du trenger. Studentrådgivningen, SiO Problemveien 9 Tlf Kan hjelpe med alle problemer. De har også diverse gruppe-og kurstilbud. Kun for studenter ved Universitetet i Oslo. Psykiatrisk/psykologisk seksjon, SiO Problemveien 9 Tlf: Tilbyr hjelp i forbindelse med psykiske problemer, enten de er relatert til studier eller av mer generell karakter. Konsultasjon er gratis. Kun for studenter ved Universitetet i Oslo. Psykolog- og rådgivningstjenesten, OAS Welhavensgate 9 Tlf: (OAS sentralbord) Sosialrådgivere, psykologisk helsetjeneste, prest, terapigruppe og rådgivningstjeneste. Kun for studenter ved Høgskolen i Oslo

22 Spiseforstyrrelser Se også Helsestasjon for ungdom side 11 og Fastlegen side 51. Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS) Tlf: Her kan du snakke med andre som vet hvordan du har det. Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) Gir veiledning, også for pårørende. Sosialfaglig veiledning DUS - Den uavhengige sosialrådgivningen Sandakerveien 61 Tlf: Gratis, studentdrevet tilbud. De informerer om rettigheter og muligheter og svarer på spørsmål om det sosiale hjelpeapparatet. Gir ikke økonomisk hjelp

23 Helse- og sosialombudet i Oslo Grensen 7 Tlf: Informerer om dine rettigheter som pasient, klient eller pårørende. Gir råd og veiledning innenfor helse- og sosialrettslige spørsmål. De ansatte har taushetsplikt og du kan være anonym. Rådgiver på skolen Rådgiver på skolen din kan hjelpe med vanskelige spørsmål, og har oversikt over dine muligheter og hvem du kan kontakte. Sosialtjenesten Gir råd og veiledning for å fore bygge sosiale problemer. Oversikt over hvilket sosialkontor som tilhører hvilken bydel finnes på Oslo kommunes hjemmeside: Studentrådgivningen Problemveien 9 (Lavblokka på Blindern, 2. etasje) Tlf: Du kan ringe eller komme innom for å avtale tidspunkt for en samtale. Studentrådgivningen er kun for studenter tilknyttet SiO

24 Vold, voldtekt og incest Se også Oslo krisesenter side 31 og Fastlegen side 51. Voldtektsmottaket v/legevakten Storgata 40 Tlf: Gir hjelp etter seksuelle overgrep, vold og mishandling og kan hjelpe til med å kontakte politi og juridisk bistand. DIXI Ressurssenter Oslo Arbins gate 1 Tlf: Tilbyr samtalegrupper for voldtatte og pårørende, samtale og telefonrådgivning. Gir informasjon og holder foredrag og temakvelder. Har egen tegnspråkkyndig medarbeider. Tilbudet er gratis og de ansatte har taushetsplikt. Støttesenteret mot Incest Oslo Youngstorget 5 Tlf: Gir rådgivning, støtte og undervisning til kvinner som har vært utsatt for incest. Tilbudet gjelder også mødre til incestutsatte barn og andre pårørende. Incestsenteret for menn (IFM) Skippergata 30 Tlf: For menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og for pårørende til seksuelt misbrukte barn. De tilbyr samtaler, selvhjelpsgrupper og telefonkontakt

25 Kriminalvakten på Grønland politistasjon Grønlandsleiret 44 Døgnåpen telefon: Tilbyr råd og oppfølging rundt anmeldelse av straffbare forhold og en eventuell straffesak. Telefonen er døgnåpen. Landsdekkende telefon for incestutsatte Døgnåpen telefon: For incestutsatte og seksuelt misbrukte barn og voksne, og pårørende til seksuelt misbrukte. Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Tlf: For deg som har blitt utsatt for vold eller overgrep innen et kirkesamfunn eller en organisasjon innenfor Den Norske Kirke. Ring eller send SMS til Kjønnslemlestelse Trenger du hjelp eller har spørsmål rundt temaet kjønnslemlestelse kan du kontakte disse stedene: HFU (Helsestasjon for ungdom) side 5 SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger ) side 34 MiRA Ressurssenter for innvandrerog flyktningkvinner side 34 Fastlegen side

26 Fastlegen Når du fyller 16 år vil du få tilbud om egen fastlege. Alle som er registrert i Folkeregisteret får tilbud om fastlege. Du kan selv velge blant alle allmennlegene som er med i fastlegeordningen. Du må betale en egenandel for en konsultasjon hos fastlegen. Grunnpris er fra 130 kroner. Fastlegen har taushetsplikt, også overfor foreldre. Du kan henvende deg til fastlegen med alle typer spørsmål rundt helse, både hvis du har vondt i kroppen eller sliter med vanskelige tanker. Fastlegen henviser også videre hvis du trenger hjelp fra en spesialist. Fastlegen har også ansvar for øyeblikkelig hjelp på dagtid i Oslo. Er det noe som haster, men ikke er akutt, ta kontakt med fastlegen din. Vil du ikke være med i fastlegeordningen, må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Du må betale en høyere egenandel hos denne legen

27 Legevakten Storgata 40 Tlf: (kun nødnummer) Tilbyr hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. På dagog kveldstid behandler de også mindre alvorlige akuttilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kroniske sykdommer behandles bare ved akutt forverring eller annet akutt behov. Legevaktbasene Tlf: Sy d o g ø s t : Ryenstubben 3 No r d: Erich Mogenssøns vei 38 Legevakten driver to legevaktbaser som er åpne etter vanlig arbeidstid. Basene er utstyrt som enkle legekontorer, derfor henvises kompliserte saker til Legevakten i Storgata

28 Tannhelsetjenesten Du har krav på gratis tannlegebehandling av Tannhelsetjenesten Oslo ut det året du fyller 18, og rett til redusert egenandel hos tannlegen ut det året du fyller 20. Har ikke skolen din eget tannlegetilbud, ring Oslo kommunes sentralbord på tlf for å få vite hvor du kan henvende deg. Odontologisk fakultetet, Universitetet i Oslo Tlf: Tannlegestudenter tilbyr rimelig undersøkelse og røntgen av tennene dine. Trenger du større inngrep, betaler du kun for materialet samt en fast utgift, mens selve jobben er gratis. De har opptak/timebestilling i august/september og januar. Tannhelsetjenesten, SiO Tlf Tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). De tilbyr enklere behandling og forebyggende tannhelsearbeid. Kun for studenter tilknyttet SiO

29 Linker Nettsider hvor du kan stille spørsmål, lese artikler eller søke etter informasjon:

30 UNGINFO OSLO rett informasjon på ett sted UngInfo Oslo Adresse: Møllergata 3 (bak Glasmagasinet) Åpent: Mandag fredag Tlf: E-post: Nettside: 58 Kropp & Sjel er gitt ut av UngInfo med støtte fra Helsedirektoratet. UngInfo drives av Barne- og Ungdomsrådet i Oslo og er et tilbud for deg mellom 13 og 26 år. Uansett hva du lurer på vil vi gjøre vårt beste for å gi deg et skikkelig svar. Vi gir informasjon på en uformell og forståelig måte. Alle våre tjenester er gratis. UngInfo-senteret finner du i Møllergata 3, rett bak Glasmagasinet. 59

31

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

finn ut hvordan du kan gjøre Oslo til et billigere sted å leve

finn ut hvordan du kan gjøre Oslo til et billigere sted å leve finn ut hvordan du kan gjøre Oslo til et billigere sted å leve Streetwise og andre tips: IKONER: Gnierguiden er en grei oversikt over det billigste Oslo har å by på. Noe er til og med helt gratis! Her

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. informasjon til helsepersonell

LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. informasjon til helsepersonell LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil informasjon til helsepersonell Som helsearbeider kan du være en viktig støttespiller for

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse

I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse I. Opphold i Norge A. Krav om arbeidstillatelse Alle som skal arbeide i Norge må som hovedregel ha en arbeidstillatelse. Du trenger tillatelse selv om du skal arbeide uten å motta betaling. Bare noen få

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen Skatteetaten Heftet du nå holder i hånden er ment å gi en grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer