Norges 30 største fiskebåtrederier i Se listen på side 53.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges 30 største fiskebåtrederier i 2012. Se listen på side 53."

Transkript

1 Norges 30 største fiskebåtrederier i Se listen på side 53.

2 AQUA NOR 2013 InternasjOnaL utstilling august, trondheim med FOKUS på Fremtiden! Bli kjent med det siste og mest avanserte innen akvakulturteknologien. Utvid nettverket. Her møter du utstillere fra mer enn 50 nasjoner. internasjonale konferanser før og under Aqua nor som belyser forskning, næringens fremskritt og utfordringer. Utstiller, besøkende eller konferansedeltager? AQUA nor - næringens viktigste internasjonale arena. Stiftelsen Nor-Fishing Klostergata 90, NO-7030 Trondheim, Tlf , Fax ,

3

4 Foto: Rune Kvamme Klasse for fiskefartøy fra konsept til operasjon DNV tjenester til fiskeflåten DNV klasse er et anerkjent kvalitetsstempel. DNV har lang erfaring med klassifikasjon av ny og effektiv teknologi. Som DNV-kunde inngår du i et nettverk der service og tilgjengelig het står i fokus. I fiskerinæringen er uforutsigbarhet og høy risiko en del av hverdagen. Som medspiller kan DNV bidra til å dekke ditt behov for bedre sikkerhet. DNVs engasjement går lenger enn fartøysikkerhet. Vi finnes langs hele norskekysten og i fiskerinasjoner som Island, Færøyene, Grønland og Danmark. Klasse Konsept Nybygg Operativ drift Godkjent kontrollforetak Sikkerhetsstyringssystem Konsulenttjenester

5

6 Aker Seafoods på topp Omsetningen sviktet med 10 prosent. Men Aker Seafoods holdt fortsatt stand som Norges suverent største fiskebåtrederi i Side 49 Professor med sjømatnæringen på hjernen Han er professor i industriell økonomi, og mener politikerne styrer alt for mye av det som skjer i norsk sjømatnæring. Vek stpotensialet er enormt, men da må næringen få lov til å utvikle lønnsomme bedrifter. I dag ofres effektivitet og innovasjonsevne på distriktspolitikkens alter. Side 34 AV INNHOLD ELLERS Satser på bred front Fiskebåter, foredlingsanlegg og skipsverft er noe av det Lyng-brødrene har satset på. Vi tok turen til Raudeberg utenfor Måløy for å møte Agnar og Tore Lyng. Side 70 Fra makrellsprang til sildebyks I «Fisk og Forskning» ser vi nærmere på FoU-arbeidet i Norway Pelagic ASA. Den som lurer på Skattefunn bør slå opp på side 122. Side110 Make LoVe, not war Øystein Sandøy sier som Knut Arne Høyvik: Å åpne for oljeutvin ning utenfor Lofoten og Vesterålen er som å flytte røykerommet på sykehuset inn på fødeavdelingen. Side 21 Norway Pelagic i 15,50 På det meste var kursen 60 kroner. Nå har Austevoll Seafood overtatt til 15,50. Kolbjørn Giskeødegård har sett nærmere på Norway Pelagic. Side 25 For mange kokker! Fiskeriforvaltningen er alt for fragmentert. Mange kokker gir mye søl. Den sterke oppsplittingen gir en kvalitativt dårligere og mindre effektiv forvaltning. Side 29 Norsk selvmål Norge valgte EU og vendte ryggen til Island og Færøyene. Det vil vise seg å være et historisk feilgrep, skriver Oli Samro. Nå landes og produseres den pelagiske fisken fra Færøyene andre steder enn i Norge. Side 55 Den eneste fisken som rimer på vitamin! Reklamebyrået Salt Concepts har King Oscar på kundelisten. Nå vil Anne Bremnes gjerne jobbe mer med fisk og sjømat. Side 61 Sjømatens betydning Verdiskapingen i sjømat vokser mer enn i andre næringer. Fisken betyr altså stadig mer for Norge. Dette enkle faktum har norske politikere dessverre alt for dårlige kunnskaper om. Side 65 Falklandsøyene topper på bunn! Vi er alltid opptatt av de største. Her har vi tatt en titt på våre minste sjømatmarkeder. Denne listen ble «toppet» av Falklandsøyene i Side milliarder i 2050? Det kommer i alle fall ikke av seg selv! Det er hovedbudskapet til Jostein Refsnes, som har sett nærmere på hva som må til for å utløse sjømatnæringens enorme vekstpotensial. Side 82 Miljøaktivist på heltid Lars Haltbrekken har ledet Norges Naturvernforbund siden Ulovlig fiske, lakselus og rømming er de største bekymringene når han må snakke om sjømatnæringen. Side 90 Salma ved reisens slutt Hans Morten Sundnes drømmer seg til en middag på Maaemo, den nye superrestauranten i Oslo, med to stjerner i Michelinguiden. Der kan han glemme å få norsk oppdrettslaks. Side 103 Aker Seafoods mot Nergård! To nord-norske giganter braker sammen i Duellen. Hvem som til slutt sto oppreist av Olav Holst-Dyrnes og Tommy Torvanger kan du lese helt bakerst i bladet. Side 126 Les også Månedens gullfisk, lederartikkelen, nf s blå og Smånytt fra fiskerinæringen, som du finner fra side 107. Vi minner også om annonseregisteret på side 126. Annonser er alltid nyttig lektyre. 6 "Norsk Fiskerinæring" nr

7 MÅNEDENS GULLFISK Gullfisken går til en som har gjort mye rett. Det tror vi også han gjorde med overtakelsen av Norway Pelagic. Å ha penger til å kjøpe opp bedrifter, gir ikke automatisk en gullfisk fra «Norsk Fiskerinæring». Det er heller ingen automa tikk i at vi gir gullfisk til folk med mye makt. Men vi mener å ha en god begrunnelse for å gi den til Arne Møgster. For seks år siden fikk han i oppdrag å overta det tunge og store roret i nyetablerte Austevoll Seafood. Da var han bare 31 år gammel, og så heller yngre enn eldre ut. Ja, Arne Møgster kunne ligne litt på en av de mest optimistiske og blåøyde Ivo Caprinofigurene. Ettertiden har vist at det var grunn til optimisme. Den har også vist at Arne Møgster kan gjøre mye riktig. Han har utvilsomt vært sjef, selv om han har en engasjert og dyktig far i bakhånd, og hadde en dyktig og engasjert onkel. Da unge Røkke var på det mest fremadstormende i USA ble det gjort et poeng av at den uregjerlige oppkomlingen satte Møgster-familien i skvis. I dag er det ikke mange som gjør seg tanker om å skvise møgsterne. Det blir heller motsatt. Foranledningen til månedens gullfisk er selvfølgelig at Arne Møgster og Austevoll Seafood nå har skaffet seg full kontroll over Norway Pelagic. Dette var på mange måter en blåkopi av måten man overtok Lerøy Seafood Group. Litt spesiell er likevel his torien om fiskebåtrederne som trodde de skulle få mer makt over landsiden, og som nå står igjen med den mest mektige indus triaktøren av dem alle som motpart på kaikanten. Kanskje var ikke «gamle» Norway Pelagic så lett å styre. Mange og bestemte aksjonærer hadde litt ulike meninger om hvordan selska pet skulle strukturere. Nå har konsernet definitivt fått eiere som vet å ta ror og styring. Så er det sikkert mange som er spent på hva som skal skje. Har vi mer strukturering i vente og hvordan tar Norway Pelagic tak i Nergård? Vi tror uansett ikke det er uheldig for pelagisk sektor med Møgster-familien ved roret. En siste grunn til å gi gullfisk til Arne Møgster, er at Auste voll Seafood nå virkelig puster Marine Harvest i ryggen i kampen om å være Norges største fiskeriselskap. Det hjelper med ytterligere nesten tre pelagiske milliarder inn i konsernregnska pet. REDAKTØR Cand. oecon. Thorvald Tande jr. ANNONSER Cand. oecon. Thorvald Tande Sr. ANNONSER Kristin A. Tande Utgitt av: Norsk Fiskerinæring AS Boks 244, 2071 Råholt, Telf: , Faks: Web-adresse: Utkommer med 12 nummer pr. år. Årsabonnement kr ,- ANNONSER Elisabeth Sjøberg Yri ABONNEMENT /JOURNALIST Therese Marie Tande SEKRETÆR Helene Tande Håland LAY OUT Torbjørn Rasmussen JOURNALIST Hans Morten Sundnes Tlf ANNONSER og BÅTOMTALER Kåre Høyland Tlf orsk fiskerinæri Trykk: Merkur Trykk AS Ringnotsnurperen «Bømmelbas» på feltet. (Foto: Rune Kvamme) "Norsk Fiskerinæring" nr

8 Furuno ser HAVNEVIK FOTO: PER EIDE, SKIPSMEDIA.NO, ISTOCKPHOTO det du ikke ser 360 WIRED TRAWL SONAR TS-337A Real time 360 /0,8 sekund TS-337A er en ny og revolusjonerende trålsonar med en rekkevidde ned til 2000 meters dyp. Sonaren er verdens eneste rundstrålende Omni trålsonar som gir en «real time» totaloversikt av trålbildet, med oppdatering hvert 0,8 sekund. 8 "Norsk Fiskerinæring" nr

9 leder Det står på politisk vilje LA OSS STIKKE FINGEREN i havet! Makrellen er ikke lenger der den var. Om det skyldes global oppvarming eller bare et ønske om å se seg mer om i verden, skal være usagt. Poenget er uansett at det for tiden befinner seg en god del mer makrell rundt Island og Færøyene enn den gangen makrellkvotene ble fordelt. Det erkjenner alle. La oss også innrømme at norske fiskere hadde gjort akkurat det samme som sine kolleger i vest. Norske myndigheter hadde derimot vært litt mer tilbakeholdne; tross alt prøver Norge å fremstå som den store fredsmekleren i verden, og da tar det seg dårlig ut å ture frem akkurat som man vil, selv om det skulle gjelde noe så lite prosaisk som å fiske mer makrell. Om det var Norge som plutselig hadde fått dramatisk mye mer av en kommersielt viktig fiskebestand i sin sone enn det som var utgangspunktet for forde lingen av TAC-en, hadde ledelsene i Fiskarlaget og Fiskebåt reist i skytteltrafikk til Oslo for å kreve sin rett. Og nåde den utenriksminister som hadde vært mer opptatt av å pleie et godt forhold til nære naboer eller å ta vare på vårt internasjonale rennome. At verdens rikeste land tar seg til rette overfor små «fattige» naboer, tar seg jo svært dårlig ut. I 2009 brøt makrellavtalen sammen. Siden har Island og Færøyene forsynt seg grovt, og alle forsøk på å finne en løsning har strandet. Fra norsk side er forklaringen at «piratene» i vest er umulige å forhandle med, og at de har helt urealistiske krav. Islendinger og færøyværinger blåser av kritikken, og sier at Norge og EU prøver å tviholde på en fordelingsnøkkel som bygger på makrellens sonetilhørighet på 1980-tallet. Posisjonene synes helt fastlåste. Og som om ikke makrell-krigen er nok. Nå har Færøyene også brutt ut av samarbeidet om nvg-silda. Kanskje gjør Island det samme, og da er det anarki som råder også i det store sildefisket i nordøst-atlanteren. I forhandlinger er det svært ofte slik at ingen er fornøyde med sluttresultatet. Da vil makrellstriden ende med følgende fordeling: EU 48 prosent, Norge 22 prosent, Island og Færøyene 12 prosent hver og Russland 6 prosent. I så fall vil norske fiskere stå knallhardt på at vi klarer oss best uten avtale! Redaktør Thorvald Tande jr. I GAMLE DAGER, DA de «økonomiske sonene» bare strakte seg noen få sjømil fra land, var det ikke så nøye med avtaler om fordeling av vandrende bestander. Ikke hadde havforskningen kommet så langt at det var grunnlag for å fastsette totalkvoter heller. Dette tok slutt på 1970-tallet. Med etableringen av 200-mils soner og fastsettelse av totalkvoter ble det tvingende nødvendig for nabostater å fordele bestandene seg imellom. I nordøst-atlanteren gikk det egentlig forbløffende greit for seg. Allerede i 1977 ble Norge og Russland enige om fordelingen av torsk og hyse i Bare ntshavet. Historisk fiske og et politisk ønske om å bli enige, endte ganske raskt i en avtale om å dele likt. I 1980 ble Norge og EU enige om fordelingen av sine felles bestander i Nordsjøen. Også her var det så som så med kunnskapene. Like fullt har fordelingen av hvitfiskbestandene holdt seg så godt som uforandret i over 30 år. Det som har skapt problemer er sild, makrell og kolmule. Det var først under arbeidet i den tredje havrettskonferansen, som ble åpnet i New York i 1973, at man fikk på plass en del kriterier for hvordan stater skal fordele vandrende bestander seg imellom. Traktatteksten ble lagt ut for undertegning 10. desember 1982 og trådte i kraft 14. november 1994, da Gyuana signerte som det sekstiende landet. Året etter kom FN-avtalen om fiske på åpent hav, som også bidro til å klargjøre den internasjonale rettsstatusen på dette området. Og for å si det rett ut; den er ikke alltid så enkel. Fire hovedprinsipper er etablert ved fordelingen av TAC-er: 1. Sonetilhørighet 2. Historisk fangst 3. Forskningsinnsats 4. Økonomisk avhengighet I tillegg gis det gjerne ekstrapoeng for å ha etablert relevante forvaltningstiltak, herunder kontrollordninger. Verken Havrettskonvensjonen eller FN-avtalen om fiske på åpent hav gjør noe forsøk på å prioritere disse prinsippene. De uteluk ker heller ikke andre innfallsvinkler. Russland hevdet f.eks. i sin tid å ha «funnet» uer-bestanden i Irmingerhavet, og at dette burde gi plusspoeng. Noen land argumenterer med at gytefelter skal telle ekstra, andre har vært opptatt av hvor fisken legger mest på seg. Det gjelder senest Island og Færøyene i makrellstri den. Norge har ment at gode forvaltningstiltak, f.eks. strenge verneplaner, bør telle ekstra når bestander blir bygget opp og skal fordeles. "Norsk Fiskerinæring" nr

10 At U-land står i en spesiell stilling, er de fleste enige om. Men dette forholdet spiller ingen rolle for fordelingen av bestander i nordøst-atlanteren. I alle fall mener Norge det. SOM VI SKJØNNER ER DET mange hester å spille på når land setter seg rundt forhandlingsbordet. At man velger egne favoritter er ikke rart. Norge har alltid stått veldig sterkt på sonetilhørighets-prinsippet, og mener at dette bør telle mer enn alle de andre. Ikke så merkelig, siden dette prinsippet passer oss veldig godt. Vi mener at Island, som også tradisjonelt har vært opptatt av sonetilhørighet, i makrell-forhandlingene nå har begynt å satse mer på andre hester. For alle land gjelder det selvfølgelig å holde tunga rett i munnen. Man kan ikke i forhandlinger om ett fiskeslag legge stor vekt på f.eks. sonetilhørighet, for ved neste korsvei og fiskes lag å argumentere heftig for historisk fangst. Det er ikke uten grunn av Fiskeri- og kystdepartementets Ann-Kristin Westberg, som leder de norske forhandlingene om makrell, holder tett kontakt med Sigrun Holst, som tar seg av sild og kolmule. Mye av poenget med denne lederen er å fastslå at det ikke finnes fasitsvar på hvordan vandrende bestander skal fordeles. I Norge er vi som nevnt svært opptatt av sonetilhørigheten, noe som stort sett er utgangspunktet for våre rasende reaksjoner på makrellkra vene fra Island og Færøyene. Kanskje bør vi innse at makrellfor handlingene er nettopp det altså forhandlinger der en rekke momenter teller og der det til syvende og sist er politisk vilje som må til. Det betyr som vi alt har vært inne på: Ingen kommer til å bli fornøyd med resultatet! Vi produserer det meste selv i Norge, derfor leverer vi også raskest Transportbånd Drivremmer Modulbånd Homogene bånd Trommelmotorer Gear og motorer Ståltrådbånd Gummi/PUR belegg Transportruller Teflon / PTFE Plast- og stålkjeder Tannremmer Erfarne fagfolk og servicemontører 24-timers service - til hele landet Transmeca Oslo: Strømsveien 228, 0668 Oslo Tlf: / Fax Transmeca Larvik: Sophus Buggesvei 46, 3269 Larvik Tlf: / Fax Oslo Larvik Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Elverum Trondheim Myre Harstad Melbu Tromsø Båtsfjord Havøysund Island 10 "Norsk Fiskerinæring" nr

11 nf's blå Konstituert ledelse Innen dette kommer på trykk har forhåpentligvis Fiskeri- og kystdepartementet fått ny statssekretær. I skrivende stund nærmer det seg nemlig en måned siden Kristine Gramstad takket for seg og forsvant over i den sikkert svært godt betalte jobben som kommu nikasjonsdirektør i Marine Harvest. Det ble en relativt kort politisk karriere i Grubbegata 1. nf s blå skal være ærlig nok til å innrømme at forventningene til arvtakeren ikke er spesielt høye. Er vi riktig uheldige kommer det en lovende AUFtenåring fra en bondegård i indre Telemark som trenger litt departemental opplæring før nye og mer prestisje fylte oppdrag venter. Men la oss inderlig håpe at vi tar feil, og Innen dette kommer på trykk har Fiskeri- og kystdepartementet forhåpentligvis fått en statssekretær. Men Arne Benjaminsen, Thomas Kobro og Raymond Jenssen (fra venstre) vil fortsatt bare være konstituert i sine stillinger. Alt er ikke «pr. kasse» i Grubbegata 1. (Foto: FKD) at Arbeiderpartiet satser på en fiskerikyndig kar fra Lofoten med «nei til oljeboring» printet midt i panna. Skjønt det er kanskje å tro på julenissen! Forøvrig er det ganske så stusslig å studere departementets hjemmeside over administrativ ledelse. Siden november i fjor har departementsråd Arne Røksund ledet et arbeidsutvalg som skal analysere utfordringene i norsk politi. Politianalysen skal leveres som en NOU innen juni i år. Mens Røksund analyserer poli tiet er Arne Benjaminsen konstituert departementsråd. Det betyr at Raymond Jenssen er konstituert som ekspedisjonssjef i Avdeling for forskning, styring og administrasjon, der Benjaminsen kom fra. Men det skal Raymond visstnok bare være frem til Sjømatmel dingen kommer rett før påske, da Stine Hammer overtar denne konstituerte rollen. Hun må så vike plassen når Røksund kommer tilbake etter ferien i juli, og Benjaminsen vender tilbake til sin gamle jobb. Vel "Norsk Fiskerinæring" nr

12 nf's blå Figur 1: Landinger av fisk i Norge fra Island og Færøyene i tonn og merke om Røksund i det hele tatt kommer tilbake. Det gjenstår å se. Som om ikke dette er nok, er Thomas Kobro konstituert som ekspe disjonssjef i Kystog miljøavdelingen. Det skal han være inntil Alvhild Hedstein overtar litt utpå våren. Hun er i øyeblikket adm. direktør i Stiftelsen Miljømerking Norge, og har blant annet vært politisk rådgiver i Landbruksdepartementet. Vår konklusjon er at ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet i øyeblikket ikke er helt «pr. kasse». Noen vil sikkert si at det har den aldri vært! Gedigen tabbe Norske fiskere har i år levert lodde og kolmule til Island og Færøyene. Det irriterer 12 fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen grenseløst. Hun har som kjent innført forbud mot landinger av makrell i Norge fra de uregjerlige øystatene. nf s blå er tilbøyelig til "Norsk Fiskerinæring" nr å være enig med Statsråden. Det virker unektelig ganske provoserende for pelagisk konsumindustri i Norge at den ikke kan kjøpe makrell fra islandske og færøyske båter, mens norske båter lander i vilden sky der borte. Audun Maråk må gjerne forsvare sine medlemmer. Enkelte hevder å ha tjent kroner på å lande fangstene på

13 Island. Enten setter vi hardt mot hardt, eller så gjør vi det ikke. Tiden synes nå å være overmoden for en revurdering av sanksjonene mot de to makrell-piratene. Figur 1 viser det kraftige fallet i landinger fra Island og Færøyene i Norge siden Dette har, så vidt nf s blå kan skjønne, bare rammet Norge. For det første har industrien i Norge mistet verdifullt råstoff. For det andre har Færøyene bygget opp en pelagisk konsumkapasitet som neppe hadde kommet uten sanksjo nene fra Norge, og som vil være der for all fremtid. For det tredje har Island og Færøyene skaffet seg enda større markedsan deler enn de ville hatt uten de norske sanksjonene. Og alt dette har skjedd uten at vi har kommet en eneste liten millimeter nærmere et gjennombrudd i makrellforhandlingene, og uten at EU har valgt å følge i Norges fotspor med å innføre egne sanksjoner. Kort sagt; å forby landinger av makrell fra Island og Færøyene har til nå vært en gedigen tabbe. Forskes og toktes for lite Apropos makrellen. Ifølge Havforskningsinstituttet i Bergen har den norske sonetilhørigheten for makrell vært ca. 35 prosent om vi ser perioden 1995 til 2012 under ett. Da har forskerne antatt at Norges sonetilhørighet i 1. og 2. kvartal er null. Beregningene bygger på den såkalte Hamre-modellen, som kort sagt sier at sonetilhørighet er kvantum ganger tid. Hvis all makrellen står i norsk sone halve året og ingen resten av året, er sonetilhørighe ten 50 prosent. Om halvparten av fisken står der i 3 måneder, er den 12,5 prosent, osv., osv.. Hamre-modellen har vært en anerkjent metode for å måle sonetilhørighet. De resultatene havforskerne har lagt frem de senere årene har heller ikke vært bestridt av Island og Færøyene. De siste dataene som foreligger er fra toktet i fjor sommer. Det ga Norge en sonetilhørighet i 3. kvartal på 33,1 prosent, Island 29,5 prosent, Færøyene 14,7 prosent og EU ynkelige 2 prosent. Om vi påstår, slik myndighetene i Norge og EU gjør, at det bare finnes makrell rundt Island i 3. kvartal, var altså den islandske sonetilhørigheten i 2012 under 8 prosent. Ikke rart Island har fått det travelt med å finne andre argumenter for hvordan kvotene skal fordeles enn hvor makrellen faktisk befinner seg. Skal vi holde oss til resulta- NYE Einar Erlend NYE Rogne NYE Havsnurp Hydraulisk & Elektrisk dekksmaskineri til den moderne fiskeflåten! NYE Harvest NYE Straumberg NYE Herøyhav NYE Asbjørn Selbane Hepsøhav Solværskjær Slettholmen NY Gitte Henning Rapp Hydema AS, Norway Rapp Hydema U.S.Inc. Rapp Ecosse UK Ltd., UK Rapp Iberia, S.L. - Spain Tel Tel Tel + 44 (0) Tel Havforsker Johannes Hamre er for lengst pensjonist, men hentes fortsatt frem av og til. Her på talerstolen under årsmøtet i Sildelaget i Og Hamre-modellen, som bestemmer fiskens sonetilhørighet, er fremdeles den som gjelder. Selv om Island ikke liker det så godt! (Foto: Thv jr.) "Norsk Fiskerinæring" nr

14 nf's blå tene av det årlige sommertoktet siden 1995, har den norske sonetilhørigheten i 3. kvartal variert mye. Samtidig har den vært jevnt fallende, fra rundt 75 prosent i gjennomsnitt i andre halvdel av 1990-tallet, via 50 prosent i perioden til rundt 40 prosent siden 2009, da makrell-samarbeidet brøt sammen. nf s blå konkluderer med at man kan regne seg blå på makrellens sonetilhørighet, så lenge det finnes en rekke andre kriterier for hvordan kvotene skal fordeles. Les også lederen. Dernest er det et beklagelig faktum at kunnskapsnivået fortsatt er alt for lavt til å gi eksakte og vitenskapelig ubestridelige tall for makre llens utbredelse. Kort sagt; ingen kan i dag gi helt troverdige tall for sonetilhørigheten. Til det forskes og toktes det alt for lite. Mange kapitler gjenstår Kanskje begynte det med en samtale like over nyttår mellom Jonny Berfjord og Biger H. Dahl om aksjehandel på nett. Etterpå solgte nemlig Dahl noen aksjer i Norway Pelagic nærmest for å sjekke hvordan netthandelen fungerte. Kort etter ble han kontaktet av en oppegående aksjemegler som lurte på om han kunne tenke seg å selge flere aksjer. Det kunne han. Et par dager senere var me gleren på tråden igjen. Han hadde en kjøper til 14,50 kroner pr. aksje. Var Dahl fortsatt interessert? Det var han. Ganske snart hadde en betydelig aksjepost i Norway Pelagic skif tet eier. Ikke bare en, men to ganger. Først kjøpte Frode Teigen i Egersund aksjene til Birger H. Dahl for den avtale prisen. Så snudde han seg 180 grader rundt og solgte dem videre til Auste voll Seafood for 15,50 kroner pr. stykk. En rask og god forretn ing for hovedaksjonæren i AKVAGroup starten på den endelige overtakelsen av Norway Pelagic ASA for Helge Møgster og Austevoll Seafood. Handelen med Frode Teigen utløste nemlig en tilbudsplikt på alle aksjene i Norway Pelagic, og innen utgangen av februar hadde Austevoll Seafood skaffet seg kontrollen over rundt 78 prosent av selskapet. Det gikk med andre ord akkurat som nf s blå spådde i 2010 da meldingen kom om at Austevoll Seafood hadde overtatt Domsteins aksjepost i Norway Pelagic. Det luktet I januar lekte Birger H. Dahl seg litt med nettsalg av aksjer. Det fikk snøballen til å rulle. Halvannen måned senere hadde Austevoll Seafood tatt kontrollen over Norway Pelagic. (Foto: Thv jr.) mistenkelig en blåkopi av den måten selskapet et par år tidligere hadde overtatt Lerøy Seafood Group. I dag vet vi at det var nøyaktig slik det gikk. Sannsynligvis må vi helt tilbake til slutten av 1980-tallet. Da innledet fiskebåtrederne Johannes Eggesbø og Sigurd Teige i Herøy et samarbeid for å oppnå bedre priser på den pelagiske konsumfis ken fra de to fartøyene «Eros» og «Teigenes». Fra starten leide de Skarbjørn Fryseri i Ålesund, og drev sjølproduksjon av sild og makrell med eget mannskap. Det forlangte nemlig Sildelaget om rederiene skulle overta fangstene for egen regning. Hoddevikbrødrene i Måløy sto for salget. Senere fant Eggesbø, Teige og Hoddevikene ut at det kunne være greit å ha sitt eget produksjon sanlegg, og i 1992 sto Herøy Fiskeindustri AS ferdig på Eggesbønes ved Fosnavåg. Noen år senere ble fabrikken fusjonert inn i Glo- Sigurd Teige ble den første styrelederen i Norway Pelagic. I dag kan vi konstatere at verden ikke gikk akkurat slik han hadde planlagt. (Foto: Thv jr.) 14 "Norsk Fiskerinæring" nr bal, som deretter fusjonerte inn Skaarfish. Snøballen var for alvor begynt å rulle. Mot slutten av 1990-tallet utviklet Global seg til å bli en av de største aktørene i pelagisk konsu mindustri. I 2002 så Scombrus AS dagens lys, et selskap som tok en betydelig eierposisjon i Global-konsernet. Bak Scombrus sto en rekke ring notredere med blant andre Sigurd Teige, Birger H. Dahl, Magnus Ytterstad, Lyng-brødrene på Raudeberg og Strand-familien i Åle sund i spissen. Målsettingen var fortsatt å engasjere seg i pelagisk konsumindustri for å oppnå bedre priser på fisken. Tanken var nok også å ha en viss kontroll med strukturprosessen på land, og så langt som mulig forsøke å sikre avtaket for egne fangster. Så ble Global og Domstein i 2006 enige om å slå seg sammen, og året etter så Norway Pelagic ASA dagens lys. Fortsatt med en rekke ringnotredere som betydelige aksjonærer. Sigurd Teige ble valgt som styreformann, og på vegne av sine rederkol leger hadde han store ambisjoner om videre vekst. Det ble aldri sagt direkte, men tanken var selvfølgelig at ekspansjonen i Norway Pelagic og den videre

15 "Norsk Fiskerinæring" nr

16 nf's blå strukturprosessen på land skulle skje med fiskebåtredernes hender trygt på rattet. I dag er de fleste av dem ute av selskapet, og langt unna å holde på noe ratt. De har trukket seg ut av konsernet med betydelige tap; mange har fått igjen mindre enn halvparten av det de invest erte. De har også vært med på å skape en industrigigant som helt klart har forrykket maktforholdet mellom sjø og land. Fortsatt er det fiskebåtredere både i styret og på aksjonærlisten til Norway Pelagic. Men nf s blå tipper at de aller fleste av dem bare venter på en liten kursoppgang slik at de kan selge seg ut. Status i øyeblikket er med andre ord at fiskebåtrederne er satt på gangen. Ja, de sitter ikke engang der. De har forlatt området. Så vil noen kanskje mene at de også sitter med sjegget i postkas sa. Den konklusjonen er det etter vår mening alt for tidlig å trekke. nf s blå mener fortsatt at etableringen av Norway Pelagic var fornuftig. Konsernet har bidratt til å skape mer stabilitet i pelagisk konsumindustri, og med den nye eierstrukturen tror vi også det vil bli lettere å ta de strukturelle grepene som må til for å skape nødvendig lønnsomhet. Vi tar det for gitt at Norway Pelagic i løpet av relativt kort tid kommer til å overta de pelagiske anleggene i Nergård-konsernet. Arne Stang og Bjarte Tunold venter bare på sine millioner i fortjeneste før den saken er i boks. Da bør grunnlaget være lagt for å skape en svært effektiv og lønnsom pelagisk konsumaktør, med økonomiske Fra den gangen alt gikk på skinner. Ledergruppen i Norway Pela gic. Fra venstre adm. direktør Gunnar Domstein, Jan Terje Teige, Helge Blålid, Geir Hoddevik, Knut Magne Domstein og Jan Otto Hoddevik. (Foto: Norway Pelagic) La ditt selskap utnytte mulighetene med unik dekning og teknologi fra ice.net Marine Harvest er Norges største opp drettsselskap med 25% av landets totale lakseproduksjon og har virksomhet langs hele norskekysten fra Agder til Nordland. For å drive hele verdikjeden fra stamfisk, rogn, matfisk, foredling og distribusjon til salg, er de avhengige av dekningen til ice.net for å drifte anleggene sine. Dette kan vi også hjelpe din bedrift med. ice.net leverer bedriftsløsninger med høy kvalitet til små og store bedrifter over hele landet. Med overlegen dekning i byene i tillegg til distriktene leverer ice.net ordinære mobile internettabonnement og skredder sydde maskin til maskin løsninger i et topp moderne datanett med høy stabilitet. Les mer om oss på ice.no/bedrift eller ring oss på Media ice.net dekker 91% av norske husstander, 80% av alle hytter og 75% av landområdet. 16 "Norsk Fiskerinæring" nr

17 muskler både til å satse på FoU, produktutvikling og skikkelig markedsar beid. I lengden vil det også komme fiskerne til gode. Nå venter mange spent på den videre strategien til Austevoll Seafood. Tas Norway Pelagic av børs, hvordan vil samarbeidet mellom NP og Welcon utvikle seg og klarer man å tilpasse seg at fiskerne har kontrollen over råstoffet? Mange fiskere er urolige for hva ledelsen i Austevoll Seafood kan finne på. Det ryktes også om samarbeid med Egersund-gruppen og Brødrene Sperre AS. Det kan bli mye bråk fremover. Det gikk ikke som aksjonærene i Scombrus hadde håpet. Til syvende og sist velger vi likevel å tro at de vil kunne si seg fornøyd med det de har vært med på å skape. Nå ligger ballen i hendene på Helge og Arne Møgster. Det er ikke det verste stedet den kan ligge. Og Hoddevik-brødrene er i gang igjen, med Sigurd Teige og Birger H. Dahl som solide medspillere. Det skal vi komme tilbake til i neste nummer. I kampen om å tjene penger på pelagisk fisk er det fortsatt mange kapitler som gjenstår å bli skrevet. Knallhardt angrep Et av høydepunktene på årsmøtene i Fiskebåtredernes Forbund, eller det som heretter bare skal hete Fiskebåt, er formannens tale. Så også under årsmøtet for 2013, som ble avholdt på Hotel Bristol i Oslo i midten av februar. Tore Roaldsnes evner å formu lere seg så folk lytter. Som mange av sine forgjengere er han også prisverdig rett på sak. Et av de temaene han naturlig nok viet oppmerksomhet, er den vanskelige markedssituasjonen for torsk og det dramatiske kuttet i minsteprisen som ble foretatt i desember. Han gjorde det helt klart at Fiskebåt helst hadde sett at Råfisklaget utsatte pris forhandlingene til etter ikke med seg budskapet. Det forundrer oss heller ikke at Fiskebåt nå er svært skeptisk til å øke eksportavgiften på hvit fisk. Et definitivt krav for å godta en slik økning må være at fiskerne blir bedre representert i Sjømatrådets styrende organer. Det siste kommer ikke av seg selv. Det er mange som gjerne vil ha en plass rundt styrebordet i Tromsø. Tore Roaldsnes gikk til frontalangrep både på Norges sjømatråd og industrien i sin tale til årsmøtet i Fiskebåt i midten av fe bruar. (Foto: Thv jr.) nyttår, men at man hadde stilt seg bak egne representanter i laget og ikke gått med på nye prisforhan dlinger i januar. Så gikk han rett i strupen på Norges sjømatråd og landindustrien: «Næringa fekk råda fra ICES om sterk kvoteauke på torsk alt i juni I august under Nor-Fishing var det næringsaktørar som etterlyste ekstraordinære marknadstiltak som følgje av det høge kvantumet som skulle omsettast. Etter det eg har fått opplyst var det liten interesse i styret i Sjømatrådet for å starte arbeidet med å gjennomføre ekstraordinære tiltak, og dette kom ikkje i gang før i januar. På grunn av seindrektigheta vil ikkje aktivi tetane få effekt før til hausten. Sjømatrådet har ikkje gjort jobben sin.» Ikke rart adm. direktør Terje Martinussen i Norges sjømatråd hoppet i stolen, og ba om ordet for tilsvar. Det fikk han ikke. At Fiskebåt er misfornøyd med Sjømatrådets innsats for å markedsføre torsk, er greit nok. De fleste kan sikkert være enige i at denne bør økes. Men Tore Roaldsnes var ikke ferdig med sitt knallharde angrep: «Eg meinar at dei tunge aktørane på kjøparsida hadde sin eigen agenda i dette arbeidet, som ikkje er til beste for norsk sjømatnæring. Innsatsen i marknadsføringa som kom på plass vil forhåpentlegvis kome klippfiskprodusentane til gode til hausten, etter at dei har kjøpt råstoffet svært billeg». Hva er det her Fiskebåtlederen i realiteten sier? Jo, at kjøpersiden i fjor høst bevisst gikk inn for å utsette den økte markedsinnsatsen slik at de kunne kjøpe fisken så billig som mulig i januar og februar. Deretter var strategien å få full uttelling i markedet til høsten, når den økte norske markedsin nsatsen omsider kom på plass og ga resultater. En ganske drøy beskyldning, spør noen nf s blå. Det forundrer oss at ingen i FHL og NSL har tatt skikkelig til motmæle. Kanskje fikk de Markedsstyrte torskekvoter? Vi forlater ikke årsmøtet i Fiskebåt riktig med det samme. Reidar Nilsen, som i høst gir seg etter 12 år som formann i Norges Fiskarlag, fikk æren av å takke for maten på årsmøtemidda gen. Det ble mer politikk enn mat, for å si det forsiktig. «Ikke engang i mine aller villeste fantasier hadde jeg trodd at en 30 prosent økning av torskekvoten skulle bli oppfattet som noe negativt», sukket han tungt. Reidar er nok ikke alene om den re fleksjonen. Steinar Eliassen, styreleder i Fiskekjøpernes Foren ing, er også blant dem som stiller seg voldsomt kritisk til en så sterk kvoteøkning fra det ene året til det andre. Og da melder spørsmålet seg med full stryke: Skal vi heretter også fastsette kvotene ut Månedens morsomme "Norsk Fiskerinæring" nr

18 nf's blå fra hva som er markedsmessig gunstig? Ifølge økonomi-professor Ragnar Tveterås, har vi de verktøyene som skal til. Forskerne kjenner priselastisitetene for de ulike torskeproduktene. Vi vet med andre ord mye om de prismessige effektene i markedet ved å endre tilførselen av torsk. Likevel mener nf s blå at dette er en høyst uoversiktelig vei å gå. Enkelte produkter tåler tilbudsendringer bedre enn andre. Hvem skal man da ta hensyn til? Tilførselen av torsk kan også virke inn på markedssituasjonen for andre fiskeslag. Igjen; hvem skal man ta mest hensyn til? Markedsprisene på torsk bestemmes dessu ten av en hel rekke andre faktorer enn tilbudet. Det opplever vi ikke minst i øyeblikket, med økonomisk krise i store deler av Europa. Vi 18 tror det blir alt for risikabelt bare å forholde seg kun til priselastisiteter, og da blir verden straks voldsomt komplisert. Dessuten; i en verden som formelig skriker etter marine proteiner kan det fortone seg i overkant arrogant å fastsette fiskekvoter ut fra hva som til enhver tid gir fiskere og produsenter i Norge den beste lønnsomheten. Mange vil si at det er uetisk. nf s blå er tilbøyelig til å være enig. Når det ser sagt; i den krisesituasjonen Europa befinner seg i, kunne man kanskje ha nøyd seg med å sette toskekvoten i 2013 noe lavere enn man faktisk gjorde. Ingen havforskere ville ha pro testert på det. Årets rekordhøye torskekvote har sendt prisene til bunns. Det har fått enkelte til å mene at kvotene heretter også må fastsettes ut fra markedssituasjonen. nf s blå tror det er for tidlig, og heller ikke etisk holdbart. (Foto: Thv jr.) "Norsk Fiskerinæring" nr

19 Fisk- og Havbrukskalender MARS Man mars Landsstyremøte i Norges Fiskarlag Se: fiskarlaget.no Tirs mars North Atlantic Seafood Forum Conference (NASF), Bergen Se: nor-seafood.com Tors 7. mars NASF MSC Sustainability Seminar, Bergen Se: nor-seafood.com Fre mars AQUA-FISH 2013, Internasjonall messe, Friedrichshafen, Tyskland Se: aqua-fisch.de Søn mars Boston Seafood Show, Boston USA Se: bostonseafood.com Man 11.mars Miniseminar om det amerikanske sjømatmarkedet, Boston USA Se: seafood.no Ons mars Sjøen for alle Båt- og utstyrsmesse, Telenor Arena, Fornebu i Oslo Se: norboat.no Søn mars International Conference on Molluscan Shellfish Safety, Sydney Aus Se: icmss2013.com Ons mars FHLs generalforsamling og årskonferanse, Ålesund Se: fhl.no APRIL Fre 5. april Årsmøte i Rogaland Fiskesalgslag S/L Se: rogfisk.no Man april Styremøte i Norges Råfisklag Se: rafisklaget.no Tirs april North Atlantic Fish Fair (NAFF), Klaksvík, Færøyene Se: fair.fo Tors 11. april Årsmøte i Vest-Norges Fiskesalslag Se: vnf.no Fre april Lofotfishing 2013, Svolvær Se: lofotstand.no Ons april Sett Sjøbein-konferansen, Rica Hell hotell, Værnes Se: settsjobein.no Man 22. april Master Conference, Hotel Bloom, Brüssel Belgia Se: seafood.no Tirs april European Seafood Exposition, Brüssel, Belgia Se: euroseafood.com Fre 26. april Årsmøte i Skagerakfisk S/L Se: skagerakfisk.no Man april Årsmøte i Fiskarlaget Vest Se: fiskarlaget.no MAI Tors mai Årsmøte i SUROFI, Rica Parken Hotel, Ålesund Se: surofi.no Fre mai Skipper Expo International Aberdeen, Skottland Se: skipperexpo.net Tirs 14. mai Industrikonferansen 2013, Radisson Blu Plaza, Oslo Se: norskindustri.no Ons mai Årsmøte i Norges Sildesalgslag, Solstrand Hotel i Os utenfor Bergen Se: sildelaget.no Ons mai Årsmøte i Sogn og Fjordane Fiskarlag Se: fiskarlaget.no Man mai Landsstyremøte i Norges Fiskarlag Se: fiskarlaget.no Ons mai Årsmøte i Norges Råfisklag, 75-års jubileum, Tromsø Se: rafisklaget.no JUNI Man juni Midt-Norsk Fiskerikonferanse, Kristiansund Se: rafisklaget.no Tirs juni Trondheim CCS Conference (TCCS-7), Trondheim Se: sintef.no/arrangementer Tirs juni Nor-Shipping, Oslo Se: nor-shipping.no Man juni Årsmøte i Fiskarlaget Nord Se: fiskarlaget.no Ons juni Årsmøte i Fiskarlaget Midt-Norge Se: fiskarlaget.no AUGUST Tirs aug Aqua Nor 2013, Trondheim Se: nor-fishing.no Tors 15.aug Solstrandseminaret ved VestNorges Redriforening, Os Se: fiskebat.no Ønsker du å tipse oss om et arrangement? Send mail til "Norsk Fiskerinæring" nr

20 20 "Norsk Fiskerinæring" nr

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt Forskning, Forvaltning og Fordeling Audun Maråk, direktør Fiskebåt 1 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

Detaljer

Råstoff- og konkurransesituasjonen. Johannes Nakken

Råstoff- og konkurransesituasjonen. Johannes Nakken Råstoff- og konkurransesituasjonen Johannes Nakken Definisjon / avgrensing Legger til grunn at det er pelagisk råstoff til norsk konsumindustri og konkurransesituasjonen i forhold til samlet råstofftilførsel

Detaljer

Forskning på norsk vårgytende sild

Forskning på norsk vårgytende sild JIM/ 24. oktober 2014 Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet Forskning på norsk vårgytende sild Fiskebåt mener vi har en utilfredsstillende situasjon når det gjelder forskningen på norsk

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16.

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16. KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra adm/styre: Januar: 9. Ålesund Hav 21 Ole Morten Sorthe 11.-12. Trondheim Krabbekonferanse 17.-18. Trondheim Sjømatdagene på Hell 19. Ålesund Styremøte stiftelsen

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Miniseminar om omsetningsordninger og markedsutsikter for pelagisk fisk. Tema: Omsetningsordninger

Miniseminar om omsetningsordninger og markedsutsikter for pelagisk fisk. Tema: Omsetningsordninger Miniseminar om omsetningsordninger og markedsutsikter for pelagisk fisk. Tid: Onsdag 17. 08.16 kl 1330 1530 Sted: NOR-FISHING TRONDHEIM Tema: Omsetningsordninger Omsetningsordninger: Auksjon Direkteavtaler

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Transportbånd og drivelementer for optimal vareflyt. transmeca.no

Transportbånd og drivelementer for optimal vareflyt. transmeca.no Transportbånd og drivelementer for optimal vareflyt transmeca.no kvalitetsorientert fornøyde kunder kommer igjen Transmeca leverer høykvalitets transportbånd og drivelementer fra verdens ledende produsenter.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Utfordringer og muligheter for norsk fiskerinæring Geir Ove Ystmark Direktør Næringsutvikling FHL Bodø 01.12.2009 Mange gode drivkrefter Verdens matvarebehov Etterspørselstrender Helse og ernæring Energieffektiv

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Hovedside 1 Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Havforskningsinstituttet jobber med på 20 minutter, men jeg

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

"Hvilke muligheter og utfordringer ser norske fiskere i samspillet med torskeoppdretterne"? Knut Arne Høyvik. Norges Fiskarlag. Bergen 9. Februar.

Hvilke muligheter og utfordringer ser norske fiskere i samspillet med torskeoppdretterne? Knut Arne Høyvik. Norges Fiskarlag. Bergen 9. Februar. "Hvilke muligheter og utfordringer ser norske fiskere i samspillet med torskeoppdretterne"? Knut Arne Høyvik. Norges Fiskarlag. Bergen 9. Februar. Norsk fangst av torsk i 2004 2004: Norske fiskere landet

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Styreleder Gunnar Domsteins tale til FHLs GENERALFORSAMLING i Bodø 26. mars 2015 (Framføring kan avvike fra manus)

Styreleder Gunnar Domsteins tale til FHLs GENERALFORSAMLING i Bodø 26. mars 2015 (Framføring kan avvike fra manus) Styreleder Gunnar Domsteins tale til FHLs GENERALFORSAMLING i Bodø 26. mars 2015 (Framføring kan avvike fra manus) Kjære medlemmer, gjester og gode kolleger! Velkommen til FHLs generalforsamling her i

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

dårlig avtale med Russland. I tillegg er Norge kommet skjevt ut i arbeidet med å sikre Norge en rettmessig andel av bestanden av snabeluer.

dårlig avtale med Russland. I tillegg er Norge kommet skjevt ut i arbeidet med å sikre Norge en rettmessig andel av bestanden av snabeluer. Ressursforvaltningen Norge har tradisjonelt hatt en ledende rolle når det gjelder ressursforvaltningen, og nyter stor respekt i Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Et kjennetegn ved norsk ressursforvaltning

Detaljer

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

PELAGISK FISK - INGEN MARKEDSUTVIKLING. HVA SKJER DE NESTE 5 ÅR?

PELAGISK FISK - INGEN MARKEDSUTVIKLING. HVA SKJER DE NESTE 5 ÅR? PELAGISK FISK - INGEN MARKEDSUTVIKLING. HVA SKJER DE NESTE 5 ÅR? TRONDHEIM 17. AUGUST 2016 EGIL MAGNE HAUGSTAD, DAGLIG LEDER PELAGIA PELAGISK => MANGE TONN Pelagia (inkl andel Islandsk sjømat samlet Norsk

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE

METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE NRK Brennpunkt Sendt : 17. februar 2004 1 1. Journalister: Kurt Salo Svein Bæren Rune Ytreberg 2. Tittel: Fangst og Fortielse 3. Publisert: Brennpunkt 17. februar 2004

Detaljer

"Fisketur" eller tre kællær på biltur

Fisketur eller tre kællær på biltur "Fisketur" eller tre kællær på biltur Jeg har en god venn på Gran Canaria som er like gammel/ung som meg. Egentlig er vi ganske like. Han er en nylig pensjonert politimann fra Gran Canaria med røtter fra

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Marint restråstoff Satsingsområde i FHF

Marint restråstoff Satsingsområde i FHF Marint restråstoff Satsingsområde i FHF Stein Ove Østvik Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Maring Fagdag, Gardermoen 29. nov. 2012 Behov, muligheter og arbeidsmåte Prosjektområder for næringen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06. Nummer : 19/15 (erstatter Rundskriv 16/14) Rundskriv Emne : UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.2015 Nedenfor

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

Skrive drøftingstekst

Skrive drøftingstekst Skrive drøftingstekst Et forsøk med modelltekst Skriveseminar Blindern 19.09.13 Tonje Krogdahl Asker vgs Utgangspunktet O Fag: norsk i samarbeid med samfunnsfag O Læringsmål: å lage struktur i tekst og

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

Smått er godt kvalitet kontra kvantitet!

Smått er godt kvalitet kontra kvantitet! Smått er godt kvalitet kontra kvantitet! Styringsgruppemøte i Tromsø 5.2.2013 Edgar Henriksen og Morten Heide Innhold. Produktiviteten øker Mest mulig på kortest mulig tid fremmer ikke kvalitet! Dårlig

Detaljer

Fiskeindustriutvalget

Fiskeindustriutvalget Fiskeindustriutvalget Markedet sett fra Slottsgaten 3 i Bergen og oss Årsmøtet Norges Sildesalgslag 2015 Otto Gregussen, Adm.Dir Norges Sildesalgslag Otto Gregussen CEO NSS GIEK Kredittforsikring AS -

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket?

Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket? Finanskrisen. Hvor er flaskehalsene i lovverket? Innlegg ved Lars Liabø Generalforsamling FHL/FHS 2009 Radisson SAS Hotell, Bodø 2. April 2009 Oppkjøperen: I den første måned i Lofoten da fisket så ut

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne. Uke 37, 2011 Ukerapport laks Spotprisene svakt opp på styrket euro Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Utfordringer etter Brexit

Utfordringer etter Brexit Solstrandseminaret / 24. august 2017 Adm. dir. Audun Maråk Utfordringer etter Brexit Utfordringer - Brexit Norge ikke en del av skilsmisseoppgjøret, men likevel blir vi berørt UK fremtidige forhold til

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Fornybare ressurser. Knut Arne Høyvik Informasjonsansvarlig Norges Fiskarlag Bodø: 1.desember 2009

Fornybare ressurser. Knut Arne Høyvik Informasjonsansvarlig Norges Fiskarlag Bodø: 1.desember 2009 Fornybare ressurser Knut Arne Høyvik Informasjonsansvarlig Norges Fiskarlag Bodø: 1.desember 2009 Stor matproduksjon De siste årene har norske fiskere bringa på land ca 2,5 million tonn fisk pr. år Det

Detaljer

Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder

Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder Stortingsrepresentanter, statsråd, gjester, presse, og gode kolleger: Vi skal nå i gang med temadelen av generalforsamlinga. Gjennom

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015 Fiskeridirektoratet Bergen 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Næringsminister Statssekretær Politisk rådgiver Fiskeriminister Statssekretær Politisk rådgiver Departementsråd Assisterende departementsråd

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Uke 35, 2011 Ukerapport laks Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Glassmenasjeriet av Tennessee Williams Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Om stykket Tom er både fortelleren og en karakter i stykket. Familien Wingfield, som består av Tom, moren Amanda og Toms

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Overslag FRA A TIL Å

Overslag FRA A TIL Å Overslag FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overslag 2 2 Grunnleggende om overslag 2 3 Å gjøre overslag 6 4 Forsiktighetsregler 7 4.1 Når overslaget ikke

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Viktig Norge en stor fiskerinasjon Forvalter et havområde 6 7 ganger større enn fastlandsnorge

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Markedet sett fra Slottsgaten 3

Markedet sett fra Slottsgaten 3 Omsetningssituasjonen i pelagisk sektor hva betyr Tveteråsutvalget i denne Markedet sett fra Slottsgaten 3 sammenheng? i Bergen Årets torskemiddag Fosnavåg Shippingklubb Fosnavåg, 2 Mars, 2015 Otto Gregussen,

Detaljer

Fiskeriene en viktig del av kystens næringsliv

Fiskeriene en viktig del av kystens næringsliv Fiskeriene en viktig del av kystens næringsliv Havnelederforum 1. 02.18 Otto Gregussen, generalsekretær Vår rolle i kystens næringsliv 10 000 fiskere - 27 280 årsverk i næringen 1 kr fiskeri -> 4,88 kr

Detaljer

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige.

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige. Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS Hovedkontor: Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: post@fiskeriforskning.no Avd. Bergen:

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer