Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno"

Transkript

1 ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni Tegn til taktskifte Miljø og moderne innfordringsarbeid hånd i hånd: Vi ser forsiktige tegn til taktskifte i verdensøkonomien. Flere ledende indikatorer har sluttet å falle og viser forbedring. Det gir grunn til optimisme, sier aksjestrateg Magne Naustvik i Nordea. Han mener Norsk Hydro og Seadrill er aksjer å satse på. Side 2 Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno Itellas ipost - ipost er markedets enkleste og mest effektive multikanalløsning for elektronisk fakturering. Dette er en standardisert pakkeløsning uten dyre prosjekter og store investeringer, og du når de aller fleste kundene dine i den kanalen du ønsker kanal, også i brevs form, lover Per Olov Sjøgren i Itella. Side 4 Velger Crenokvalitet Retura Trondheim Renholdsverk og Retura i Kristiansund valgte nylig Creno som samarbeidspartner på innfordring. Begge selskapene er brukere av Agresso, og er fullt integert med filkommunikasjon mot Creno. - Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap, og Returaselskapene legger store ressurser i å være oppdatert og hele tiden ha den nødvendige kompetansen, sier Petter H. Rossbach i Creno. - Vi er stolte over å ha en slik samarbeidspartner. (Foto: Retura) Bygg en glad og trygg organisasjon Agressodagen 2009: Spennende og krevende bransje - Mange ønsker å samarbeide med oss, men vi velger bare de beste. Derfor samarbeider vi med Creno, sier administ-rerende direktør Einar Broch i Lawson Software Norge AS, som utvikler og leverer ERP-systemet M3. Side 5 - Ingen greier å prestere i utrygge omgivelser. Første bud for å lykkes som virksomhet er å skape et forutsigbart miljø med glade, motiverte mennesker. Side 3 - Gode og brukervennlige it-løsninger krever at leverandørene samarbeider tett både med hverandre og med brukerne. Agressodagen er en unik anledning til å dele erfaringer og knytte kontakter. Side 8 Som leverandør til e-verksbransjen må vi være raske til å fange opp og implementere nye trender og krav, sier Anne Sofie Grinde i Logica Utility. Side 7 Vi kan inkasso!

2 2 Vi kan inkasso! Lederen Aksjetipset Tegn til taktskifte Vi ser forsiktige tegn til taktskifte i verdensøkonomien. Flere ledende indikatorer har sluttet å falle og viser forbedring. Det gir grunn til optimisme, sier aksjestrateg Magne Naustvik i Nordea. Han mener Norsk Hydro og Seadrill er aksjer å satse på. Raskt og treffsikkert I februar forslo Justisdepartementet å redusere dagens inkassogebyr, samt å la kreditor og skyldner dele på inkassokostnadene. Nå har Norske Inkassobyråers Forening (NIF) levert sin høringsuttalelse. Foreningen mener forslaget synes lite treffsikkert. Det får utilsiktede negative konsekvenser for dem forslaget var ment å hjelpe, nemlig landets fattigste. Samtidig rammer det næringslivet og en inkassobransje som i dag er Europas mest kostnadsbesparende og velfungerende. Blant annet fordi bransjen greier å løse de aller fleste sakene raskt, og utenfor det dyre rettssystemet. Creno støtter høringsuttalelsen fullt ut. Som en seriøs aktør i en profesjonell bransje har vi som mål å løse alle saker tidligst mulig, og å treffe med de tiltakene vi setter inn. Det gagner selvsagt kundene våre kreditorene som får bedre likviditet og større sjanse for å få tilbake pengene jo tidligere vi kontakter skyldneren. Men det gagner i høy grad også skyldnerne. Jo tidligere vi kontakter skyldneren og finner en god løsning på betalingsproblemet, desto mindre koster saken i form av salærer og gebyrer. Vi håper Justisdepartementet går en runde til for å finne bedre løsninger på betalingsproblemene. Flytt oppover i bunken Gjennom det tette samarbeidet med treningsbransjen vet vi at den som bruker senteret regelmessig, også betaler (se side 5). Ikke overraskende kan erfaringen overføres til enhver bransje. Har du tett og god kontakt med kundene dine, øker du også sjansen for at de legger regningen fra deg høyt oppe i betalingsbunken. Markedssjef, Eivind Rodem Crenos samarbeidspartnere Aksjestrateg Magne Naustvik i Nordea tror Norsk Hydro og Seadrill kan bli gode aksjeinvesteringer. Foto: Nordea Naustvik anbefaler to aksjer som han tror vil profittere kraftig når veksten tar seg opp igjen. Begge er hardt rammet av nedgangskonjunkturen og finanskrisen, og begge er nært knyttet til det globale vekstbildet. Norsk Hydro Norsk Hydro har blitt hardt rammet av konjunkturnedgangen og av en fullstendig kollaps i aluminiumsprisen. Hydro og sektoren har reagert med å skjære ned på høykostproduksjon, nedbemanne, samt redusere investeringsnivået for å tilpasse seg den nye markedssituasjonen. Hydro har en attraktiv kostnadsposisjon og er i en solid finansiell stilling. Dette profitterer selskapet på, mener Naustvik. I år ligger ikke selskapet an til å tjene penger. Med en normalisert inntjening mener vi likevel at en investering med en horisont på to til fire år vil gi godt betalt. Seadrill Seadrill er ifølge Naustvik et annet spennende selskap som viser god operasjonell drift. Aksjestrategen peker på at Seadrill har sikret seg langsiktige avtaler med solide rater. Fremover vil 70 prosent av inntektene komme fra dypvannssegmentet, som er det markedet som er mest robust. Seadrill har vært konservativt og sikret seg lange kontrakter til høye rater med solide motparter. For årene estimerer vi at driftsresultatet er dekket av eksisterende kontrakter. På sikt er likevel oljeprisen er en klar usikkerhetsfaktor, mener Naustvik. Norsk Hydro har blitt hardt rammet av finanskrisen og av kollaps i aluminiumsprisen, men er likevel solid. Nå kan selskapet være på tur opp igjen. Foto: Simon McComb/Norsk Hydro Samler Creno til ett rike Nå blir selskapene i Creno-familien samlet til ett stort selskap. - Det gjør oss mer effektive og gir mulighet for å gjøre en enda bedre jobb for kundene våre, mener Benth Walmestad. - Creno skal gjennom en omstillingsprosess der vi skal innfusjonere alle de selskapene som hittil har vært egne juridiske enheter. Nå blir vi ett stort selskap med ulike avdelinger. Det gir en mer oversiktlig organisasjon, samtidig som vi nok også fremstår mer tydelig over omgivelsene våre, mener Walmestad, som er Crenos nye administrerende direktør. I 2009 vil Creno ha en total omsetning på nærmere 100 millioner kroner. Selskapet har 47 heltidsansatte og ca 15 deltidsansatte, og har kontorer i Trondheim og Oslo. Omstruktureringen innebærer også å etablere tydeligere roller i stab og lederskap. Målet er bedre samkjøring og kommunikasjon. Dermed skal vi oppnå enda bedre kvalitet og jobbe enda Benth Walmestad er ny administrerende direktør i Creno. Han leder mer effektivt, sier Walmestad. Han har tidligere hatt ansvar for prosessen omstruktureringsprosessen som skal med å utvikle den nye nordiske inkassoløsningen danne grunnlag for en smidigere og C-Port. bedre Creno-organisasjon.

3 Vi kan inkasso! HR i fokus 3 Bygg en glad og trygg organisasjon - Ingen greier å prestere i utrygge omgivelser. Første bud for å lykkes som virksomhet er å skape et forutsigbart miljø med glade, motiverte mennesker. Det mener Arild Tørstad, HR (Human Resource)-sjef i Creno. Han har ansvar for at Creno-organisasjonen er rustet til å gjøre en best mulig jobb. - Organisasjonen er de menneskene som jobber her, og de rutinene og den strukturen vi bygger arbeidet på. Men det er menneskene som er kjernen. Han mener han omgir seg med en gjeng utpreget motiverte, entusiastiske og engasjerte mennesker. At Creno knapt nok har turnover og sykefravær tyder på at organisasjonen og arbeidshverdagen fungerer. Klare forventinger Ifølge Tørstad er trygghet et nøkkelord. Et trygt miljø gjør det lett å trives og motiverende å gjøre en god jobb. Han mener tydelige forventninger og mulighet til å påvirke er helt avgjørende for å skape trygge medarbeidere. Det krever gode ledere som legger til rette og lytter til medarbeiderne. Hvis ledere legger sterke føringer for mål og metode uten å involvere medarbeiderne, får ingen eierskap til jobben. Vi skal ha en kultur der medarbeiderne låner øre til hverandre og jobber som et team. Tydelig struktur For å skape trygghet må organisasjonen ha en tydelig og gjennomtenkt struktur. - Det dreier seg om de formelle sidene ved arbeidsplassen - alt fra fysiske arbeidsforhold og lønns- og arbeidsavtaler, til etiske retningslinjer og langsiktige strate-gier. Struktur og rutiner gjør hverdagen forutsigbar. Det gir rom for å bruke energien på det som er viktig. Tid og ro Gode rammer gir også mer ro og kontroll på arbeidsplassen, mener Tørstad. Med tydelige ledere, tydelige planer og mål og god oppfølging blir det enklere å få hverdagen til å gå på skinner. Da blir det også enklere å takle uventede situasjoner, mener HR-sjefen. Han forteller om skyldnere som skjeller ut saksbehandlere etter noter i telefonen. Det må vi forstå og tåle, og er avhengig av å ha et internt miljø som gir støtte. Men vi opplever også skyldnere som takker for at vi fant en betalingsløsning. Bedre sammen Vi skal ha en kultur der medarbeiderne låner øre til hverandre og jobber som et team. Spesielt er vi avhengige av godt samspill mellom selgerne våre, som har den innledende kundekontakten, og saksbehandlerne og IT-utviklerne som skal sørge for at Creno leverer det selgeren har lovt. Tørstad legger vekt på at alle ansatte må fungere som én organisasjon. Vi spiser lunsj sammen, har jevnlige møter, møtes med kaffekoppen i gangen og gir hverandre tilbakemeldinger. Mange vil tro at det kolliderer med en prestasjonskultur der deler av lønna blir beregnet etter løste saker. Må kunne påvirke - Vi ser motsatt på det. Medarbeiderne har mye frihet til å legge egne planer og sette egne mål, og provisjonen bidrar til å skape struktur og effektivitet. En kan ikke kreve prestasjoner uten å gi medarbeiderne innflytelse over sin egen arbeidsdag. Grundig fagkompetanse Tørstad legger også vekt på kompetanseutvikling. Den faglige kunnskapen får medarbeiderne gjennom Creno. I år gjennomfører alle ansatte kompetanseprogrammet til Norske Inkassobyråers Forening (NIF). Alle i Creno må ha basiskunnskap om innfordring. De må kjenne fagterminologi og regler slik at de kan snakke med og forstå kundene våre. Neste år kjører vi et nytt kompetanseprogram. Slik får alle mulighet til å vokse og utvikle seg. Dessuten skaper det en faglig trygghet som gir grunnlag for å prestere bedre, mener Tørstad. Riktige holdninger Han mener imidlertid det er like viktig med medarbeidere som blir stadig bedre i de eksisterende arbeidsoppgavene sine, som dem som vil kvalifisere seg for stadig større oppgaver og høyere titler. Den horisontal karriereveien får ofte for lite oppmerksomhet, mener Tørstad. - I Creno er vi opptatt av å ansette mennesker med de riktige holdningene og grunnkompetansen. Vi trenger medarbeidere som er flinke med mennesker og behandler andre med respekt. Når store deler av dagen går med til å prate med skyldnere i telefonen, holder det ikke å være eplekjekk. Du må ha empati for å finne løsninger. Derfor kan medarbeidere med bakgrunn fra helt andre bransjer gjerne bli de beste saksbehandlerne, mener Tørstad. Sørg for å få på plass tydelige rammer og forutsigbarhet på arbeidsplassen. Det gir trygghet og et godt miljø for å trives og prestere, mener HR-sjef Arild Tørstad i Creno. (Foto: Ragnhild Bergsmyr) Bygg trygt Etabler tydelige og forutsigbare strukturer og rammer i organisasjonen. Lytt til medarbeiderne og ta innspill på alvor. Gi medarbeiderne innflytelse over egen arbeidshverdag. Sett pris på interne ambassadører som gir faglig og sosial trygghet både på arbeidsplassen og overfor kunder og samarbeidspartnere. Gi medarbeiderne mulighet til å utvikle seg. Det gir motivasjon og faglig trygghet. Når rammene er på plass: Ikke vær redd for å måle prestasjoner og resultater. Det motiverer til innsats. Gode råd Creno har høye ambisjoner om å involvere medarbeidere og bli en stadig bedre leverandør av innfordringstjenester. Derfor har selskapet etablert to formelle råd som møtes jevnlig. Husråd Husrådet er et månedlig møte der alle medarbeiderne samles og blir enige om praktiske tiltak for å skape en bedre og hyggeligere arbeidsplass. Her diskuteres alt fra skitne kaffekopper som blir stående på møterommene, til sosiale aktiviteter utenfor arbeidstid. Målet er å bygge et positivt miljø der folk får komme til orde og finne gode løsninger i stedet for å irritere seg over andre. Endringsråd Endringsrådet er et ukentlig møte der alle medarbeiderne kan komme med konkrete innspill og forslag til hvordan Creno kan bli bedre. Oftest handler innspillene om løsninger som ikke fungerer optimalt. Det kan dreie seg om saksbehandlingsrutiner, kompetansebehov eller tekniske løsninger. Noen av forslagene er fort gjort å gjøre noe med. Andre blir innlemmet i langsiktige planer. La kundene komme til orde Kjenner du kundene dine godt nok? Undersøkelser som måler kundetilfredshet kan gi deg ny kunnskap og god anledning til å forbedre deg. Still tydelige og åpne spørsmål og gi mulighet for ærlige svar, for eksempel gjennom anonymitet, anbefaler Crenos HR-sjef, Arild Tørstad. Creno gjennomfører kundeundersøkelser to ganger årlig, og er glad for at en stor del av kundene tar seg tid på å svare på spørsmålene. Det gir oss gode føringer for hva vi bør jobbe med. Ifølge Tørstad kan slike undersøkelser likevel ikke erstatte den jevnlige kontakten mellom virksomheten og kundene. Vi skal ikke vente til resultatene av kundeundersøkelsen foreligger med å ta tak i ting som ikke fungerer. Kanskje har vi ikke en gang stilt de riktige spørsmålene for å få svar på det. Derfor setter vi stor pris på tidlige og tydelige tilbakemeldinger. Gjerne på det som fungerer også, sier Tørstad.

4 4 Vi kan inkasso! Creno Legal Bruk aksjeeieravtaler Aksjeeieravtale er et nyttig redskap for å regulere aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser overfor et aksjeselskap og aksjene i selskapet. Det er ikke lovpålagt å ha en aksjeeieravtale. Likevel anbefaler vi å opprette en slik avtale i ethvert aksjeselskap. Her får du en kort innføring i denne typen avtale. Av Lars Petter Gjellan, Codex Advokat Itella informasjon Komplett løsning - ipost er markedets enkleste og mest effektive multikanalløsning for elektronisk fakturering. Dette er en standardisert pakkeløsning uten dyre prosjekter og store investeringer, og du når de aller fleste kundene dine i den kanalen du ønsker kanal, også i brevs form, lover Per Olov Sjøgren i Itella. Av: Lars Söder Itella Information - Vi har nå flere kunder som er fornøyde brukere av ipost. Dette er en unik multikanalløsning, basert på standardisering på ett filformat, som gjør den lett tilgjengelig for mange. ipost passer for alle som ønsker å komme i gang med elektronisk fakturering på en enkel og problemfri måte, sier Per Olov Sjøgren, administrerende direktør i Itella Information i Norge. Han lover at ipost sparer tid, penger og arbeidskapasitet på veien til elektronisk fakturering. NIF Verdens beste Av Thor A. Andersen Norske Inkassobyråers Forening Hva er aksjeeieravtale? En aksjeeieravtale er en avtale mellom aksjeeierne i et aksjeselskap. Aksjeeieravtalen skal regulere forholdet mellom aksjeeierne. Avtalens omfang er avhengig av blant annet størrelsen på selskapet. Hvorfor aksjeeieravtale? Aksjeeieravtaler er et nyttig redskap for å regulere aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser overfor et aksjeselskap og aksjene i selskapet. I små bedrifter kan en slik avtale regulere arbeids- og lønnsforhold mellom eierne, styresammensetning og aksjonærenes lojalitet til selskapet. Aksjeeieravtaler kan også være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold. De kan brukes til å regulere problemstillinger som aksjeloven og vedtektene ikke gir noen optimal løsning på. Hvordan opptrer avtalen? En aksjeeieravtale har samme rettslige status som enhver annen avtale, og må behandles deretter med hensyn til alminnelig kontraktsrett og andre lover som vedrører innholdet i avtalen, dor eksempel aksjeloven. Den er bindende mellom partene i avtalen, men den har i utgangspunktet ingen selskapsrettslig virkning. Hva kan avtalen ikke omfatte? Husk at visse bestemmelser i aksjeloven setter grenser for hva som lovlig kan avtales i en aksjeeieravtale. Dette gjelder i første rekke bestemmelser som er satt for å vareta interessene til tredjemann, typisk selskapets kontraktsparter og kreditorer. For eksempel kan ikke to aksjeeiere rettsgyldig avtale at selskapet ikke skal ha noe styre eller at det skal utdeles utbytte utover de lovbestemte grensene. En aksjeeieravtale kan også være helt eller delvis ugyldig etter avtalerettslige regler. Innhold, situasjonen ved avtalens inngåelse, styrkeforholdet mellom partene og forholdene ellers, kan føre til at avtalen settes helt eller delvis til side med bakgrunn i avtalelovens regler. Hvem inngår avtalen? En aksjeeieravtale kan inngås mellom alle eller noen av aksjeeierne, og mellom aksjeeiere og andre som skal ha spesielle rettigheter i selskapet, for eksempel fremtidige eiere eller långivere. Hvor lenge gjelder avtalen? En aksjeeieravtale er normalt ment å skulle gjelde så lenge selskapet består. Men det er også mulig å ta inn bestemmelser om oppsigelse. Selv om det ikke er avtalt, vil en aksjeeieravtale dessuten kunne sies opp med øyeblikkelig virkning (heves), dersom en aksjeeier har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold av sine forpliktelser etter aksjeeieravtalen. Krav om elektronisk faktura Bruken av elektroniske fakturaer øker raskt, og stadig flere offentlige og private virksomheter stiller nå krav om at leverandørene kan fakturere dem elektronisk. ipost er en ferdigpakket løsning som gjør det enklere enn noensinne å komme i gang med elektronisk fakturering også for små og mellomstore bedrifter. Vår forretningsmodell bygger på en løsning for en-til-mange-distribusjon hvor Itella opptrer som formidler. Har du først implementert løsningen, vil du kunne nå mange av kundene dine uten ytterligere tilpasning. Løsningen er ikke et evigvarende prosjekt med kompliserte oppkoblinger, men en standard oppkobling hvor utsendelsen av fakturaen går i flere strømmer automatisk, forklarer Sjøgren. Valgfri kanal ipost innebærer at du som kunde sender fakturafilen til Itella, som så sender fakturaen videre i den elektroniske kanalen du ønsker. På denne måten når du de aller fleste av kundene med efaktura. Hvis mottakeren ikke ønsker fakturaen elektronisk, kan Itella printe, konvoluttere og postlegge fakturaene. Enklere, raskere og tryggere kan det ikke gjøres, sier Sjøgren, som peker på at løsningen sikrer kundene en problemfri og trygg overgang til elektronisk fakturering. Gratis efaktura via erc Med einvoice Repository Connection (erc) kan kundene dine motta efaktura fra deg som leverandør helt gratis. Kunden kan hente fakturafilene fra Itellas fakturaarkiv. Som fakturautsteder vil du bli oppført på nettsiden Her kan kundene dine finne deg og gi deg beskjed om at de ønsker å motta efaktura på denne måten. Fakturamottakeren blir i praksis tildelt et brukernavn og passord av Itella for å kunne hente fakturafiler, forklarer Sjøgren. Du kan lese mer om ipost på Aksjeeieravtaler og vedtekter Forskjeller mellom aksjeeieravtaler og selskapsvedtekter: - Vedtekter er bindende for selskapets generalforsamling og styre, mens aksjeeieravtaler kun er en kontrakt mellom de aksjeeierne som har inngått den. Aksjeeieravtaler er ikke bindende for aksjeeiere som ikke er del av aksjeeieravtalen. - Aksjeeieravtaler mellom aksjeeiere som kontrollerer over 50 %, kan ha betydning i avstemninger på generalforsamling, mens vedtektsendringer krever 2/3 dels flertall for endring. I tilfeller hvor en gruppe kontrollerer mer enn 50 %, men mindre enn 66,7 %, kan aksjeeieravtaler være en anvendelig måte å regulere selskapet på. - Vedtekter skal være registrert i Foretaksregisteret, mens aksjeeieravtaler er en privatrettslig avtale som ikke er offentlig. - Selskapets styre er ikke bundet av aksjeeieravtaler, kun av lover og vedtekter. Noen ville vel sagt at jeg burde satt et spørsmålstegn bak headingen. Men, nei. Jeg er ikke i tvil! Den norske inkassobransjen er verdens beste. Kanskje jeg heller burde satt et utropstegn? I forbindelse med Storbergets forslag til reduksjon i inkassosatsene har den norske inkassobransjen foretatt en del analyser og undersøkelser om hva som faktisk leveres av bransjen. Først og fremst fant vi ut at hele 58 prosent av sakene løses innen 30 dager. Deretter, i løpet av de neste 14 dagene, løses enda 7 prosent. Hele 65 prosent av sakene løses i løpet av 6 uker! Sammenlignbare land løser knapt dette i løpet av hele inkassoprosessen. Etter den 42. dagen løser vi i tillegg 17 prosent av sakene. Det vil si at vi i Norge har en total løsningsgrad på 82 prosent. Slå den, da! Så, et annet viktig element: I Norge løses 95 prosent av sakene utenrettslig. Det vil si at skyldner sparer en masse penger sammenlignet med andre land. Kostnadene ved rettslig behandling i Norge er høye. Rettsgebyrene til staten er formidable. I 2008 innkasserte bransjen 16,5 milliarder kroner. Av dette var 14,9 milliarder hovedkrav og renter. Dersom man omregner dette til arbeidsplasser, snakker vi om over arbeidsplasser som ble reddet i løpet av Derfor: la oss hegne om den norske inkassobransjen og derved sikre det norske næringslivet og de norske arbeidsplassene. En aksjeavtale kan regulere blant annet - hvem som er aksjeeiere - selskapets formål - partenes roller - rangordning av avtalen i forhold til det øvrige avtaleverket i selskapet - styrets sammensetning - aksjeeiernes mulighet til å omsette aksjer, herunder eventuell forkjøpsrett/ løsningsrett - selskapets utbyttepolitikk - beslutninger i forhold til kapitaltilførsel, uttak av kapital og investeringer - stemmerett i generalforsamlingen - bestemmelser om utløsning av vanskelig aksjeeier - konkurranseklausuler - bindingstid, lovvalg, verneting og tvisteløsning.

5 Vi kan inkasso! Movex/M3 Velg originalen! Visste du at bare Creno har de originale løsningene for kredittinformasjon, fakturering og innfordring for ERP-systemet M3? Velg Creno hvis du vil ha kvalitet og sikkerhet. Markedet tilbyr en rekke ulike IT-verktøy som fungerer sammen med M3. Men ikke alle fungerer like godt. I alle fall ikke når det kommer til oppgraderinger og nye versjoner. Merit Consulting AS og Creno har utviklet en skreddersydd innfordringsløsning for M3. Det er en fullstendig løsning som inneholder alle de nødvendige verktøyene for hele innfordringsprosessen, forteller Crenos M3- sjef, Knut Barkhall. Dette er originalen. Creno er eksklusiv samarbeidspartner med M3-leverandøren Merit Consulting, som er Lawson Norges partner for M3-løsninger for industri i Midt- og Vest- Norge. Når du som M3-bruker velger Creno, garanterer vi kvalitet og sikkerhet for at alt fungerer, også i nye versjoner, for eksempel for Java, sier Barkhall. Velger Creno-kvalitet - Mange ønsker å samarbeide med oss, men vi velger bare de beste. Derfor samarbeider vi med Creno, sier administrerende direktør Einar Broch i Lawson Software Norge AS, som utvikler og leverer ERP-systemet M3. Administrerende direktør i Lawson Software Norge, Einar Borch. (Foto: Lawson) Fagsamling i Praha I august inviterer Creno til fagsamling for M3-brukere. Turen går til Praha, der det faglige fokuset blir på effektive rutiner for kredittvurdering, fakturering og innfordring. I tillegg lover Creno god mat, godt selskap og to hyggelige dager i Tjekkias praktfulle hovedstad. Samlingen foregår august. Creno sender ut fullstendig invitasjon og program til alle M3- kunder i midten av juni. - Markedet er åpent, og hvem som helst kan utvikle og tilby de løsningene de vil, også knyttet til M3. Men vi fra vår side tilbyr bare sertifiserte løsninger vi vet fungerer, og som reduserer risikoen for feil, forteller Broch. Det gjør Crenos innfordringsløsninger. Ifølge direktøren fokuserer Lawson strengt på sine kjerneområder i softwarevirksomheten. For å skape totale løsninger for markedet, inviterer de partnere som supplerer og utfyller produktene. Vi går etter solide, anerkjente partnere med høy kompetanse på de områdene vi selv ikke leverer, sier Broch. Leverandører som vil være samarbeidspartner med oss, må vise at de er gode nok. Det har Creno gjort. Dermed er vi også trygge på kvaliteten på videreutvikling og nye versjoner, mener Lawsondirektøren. Trening Trening betaler seg Foto: Technogym Medlemmer som trener, betaler også. Greier du å øke treningsiveren til medlemmene dine, øker du dermed også de punktlige innbetalingene. Ingen færre medlemmer og ingen flere inkassosaker. Finanskrisen har foreløpig ikke gitt utslag i treningssenterbransjen. Bruk tiden til å få flere trofaste medlemmer, sier Crenos Ronny Helseth. Han mener lønnsomhet dreier seg om langt mer enn økonomi og avtalegiroer. Den som trener, betaler Det koster som kjent mye mer å rekruttere nye medlemmer enn å ta vare på dem du har. God kundepleie er derfor god økonomi. Først og fremst handler det om å gi medlemmene et godt treningstilbud og god oppfølging, og å oppmuntre dem til å bruke treningssenteret regelmessig. Da betaler de også når de får fakturaen, mener Helseth. - Treningssentrene vi samarbeider med, drives profesjonelt og seriøst. Likevel har mange mye å hente på å bruke ressursene riktig og fokusere på det de er gode på. Snakk trening Helseth mener treningssentrene bør snakke mest mulig om trening, og minst mulig om økonomi med medlemmene. Han forteller at bare fem prosent eller ett av tjue medlemmer av ulike årsaker ikke betaler innen forfall. Denne femprosenten krever imidlertid mye arbeid og oppmerksomhet som treningssenteret burde brukt på positiv kundekontakt. Hvis medlemskommunikasjon hovedsakelig dreier seg om økonomi og ubetalte regninger, blir fokuset fort feil. Sørg for å gi medlemmene dine gode råd om trening som får dem til å bruke treningssenteret oftere. De ubetalte regningene, og dialogen med medlemmene om disse, er det vi som er profesjonelle på, sier Helseth. Kun 1 prosent tap Ifølge Helseth vil Creno løse like mange inkassosaker for treningsbransjen i år som i fjor. Regningen fra treningssenteret blir tydeligvis høyt prioritert. Den posisjonen bør bransjen ta godt vare på, og den enkleste veien til det, er å ta godt vare på medlemmene. Som Creno-kunde bør du ha som mål, sammen med oss, ikke ha bare 1 prosent tap. Mer bør det ikke være, sier Helseth. Fakta: De fleste betaler Gjennomsnittlig 5 % av treningssentermedlemmene betaler ikke ved forfall. Av disse betaler halvparten innen to uker etter forfall når Creno purrer. Etter 1 måned har rundt 2,5 % av kravene status som inkassosaker. Bare10 20 % av disse inkassosakene må du regne som tapt resten sørger Creno for å få inn på din konto. Fakta: Creno er leverandør til 130 treningssenterkjeder og enkeltstående treningssenter over hele Norge: Elixia Sats Spenst (leverer til 50 % av sentrene) 3T Friskhuset 30 enkeltstående senter over hele landet 5 Samarbeider bransjen bedre - Marked, salg og økonomi henger sammen, sier Ronny Helseth om grunnen til at Creno samarbeider med en rekke leverandører til treningssenterbransjen. Treningsutstyr og apparater, klær og sko, fagmagasiner og administrasjonssystemer. Creno samarbeider ikke bare med 130 treningssenter over hele landet, men inngår også gjerne samarbeid med alle aktører som bidrar med løsninger og produkter til bransjen. Mer enn inkasso Vi har spesialisert oss på treningssenterbransjen, og gir råd og innspill til alle sider av drift og økonomi. Derfor samarbeider vi gjerne med alle leverandører til bransjen. Felles for oss er at vi bidrar til å gjøre treningssentrene enda mer profesjonelle, effektive og attraktive. Dermed har vi mye å lære av hverandre. Dessuten utfyller vi hverandre godt, mener Helseth. - Stødig og dyktig TechnoGym, som er Europas ledende leverandør av treningsutstyr, er glad for å ha Creno med på laget. Creno er en stødig samarbeidspartner. Vi har felles kunder og felles interesser. De er en stor leverandør til bransjen, har flinke folk og får mye skryt. Det gjør dem til en attraktiv samarbeidspartner, sier salgssjef Ronny Pettersen i TechnoGym om Creno. - Aktiv spesialist Creno samarbeider også med Norges Treningssenter Forbund (NTF), som er interesseorganisasjonen for kommersielle norske treningssentrene. Gjennom møter og diskusjoner gir Creno innspill ikke bare med hensyn til innfordring og medlemsoppfølging, men også omkring andre tema, som utfordringene ved svingende konjunkturer og konsekvenser dersom treningssenterbransjen skulle bli momspliktig. - Vi er veldig fornøyde med å samarbeide med et inkassoselskap som har spesialisert seg på bransjen vår, sier leder Knut Kaspersen i Norsk Treningssenter Forbund (NTF). Foto: Technogym Treningssenterbransjen tjener på at ulike leverandører samarbeider for å gi bransjen best mulige tilbud, mener Ronny Pettersen i Technogym. Samlet bransjen på Rimini TechnoGym samlet den norske treningssenterbransjen på Rimini i mai. Fokus var faglig oppdatering og nye nettverk. I samarbeid med TechnoGym, Europas største leverandør av treningsutstyr, deltok Creno på det årlige bransjetreffet og messen Rimini Wellness Fair i Italia i midten av mai. Med seg hadde de representanter fra 55 norske treningssentre. Messen samler treningssenterbransjen i hele Europa. - Treningssentre blir en stadig større kundegruppe for Creno, og for oss er det viktig å være til stede på arenaer der vi kan komme med innspill til hvordan sentrene kan legge til rette for enda bedre økonomi og kundebehandling, sier Ronny Helseth, produktsjef for treningssegmentet i Creno. For den norske delegasjonen arrangerte Creno faglig workshop i tillegg til å stå bak kveldsarrangementet «Crenos aften».

6 6 Vi kan inkasso! Tar vare på verdiene - Samarbeidet med Creno har som motto å ta vare på verdiene, det vil si våre egne talenter. Det har vi foreløpig lyktes godt med, sier sportslig leder Bård Benum i Byåsen IL langrenn. Creno-medarbeideren En sterk junior- og seniorgruppe i Byåsen IL langrenn samlet til Creno-foredrag. (Foto: Byåsen IL) Creno har de siste årene vært hovedsamarbeidspartner til Byåsen IL langrenn i Trondheim. Langrennsgruppa er et av landets ledende langrennsmiljø, med vekt på både topp og bredde. Lokale klubbrenn lokker 300 lokale skirekrutter opp til 16 år ut i skisporet gjennom hele vinteren. I tillegg har klubben en junior- og seniorgruppe med oppunder 40 løpere. - Vi har et godt samarbeid. Det økonomiske bidraget er selvfølgelig er en del av dette. I tillegg har vi forsøkt å overføre Crenos filosofi rundt det å jobbe med verdiutvikling, til vår egen idrettshverdag. Det aller viktigste vi gjør, er å sørge for at ungdom har en sunn hverdag og trives med fysisk aktivitet. At noen av dem i neste omgang kan bli Norges neste skistjerner, er en hyggelig bonus, mener Benum. - Med et felles fokus på å ivareta verdier har vi jobbet systematisk og oppnådd svært gode resultater. Vi har oppnådd medaljer i både junior-vm, ungdoms-ol og junior-nm i denne perioden. På seniorsiden har vi seier i NM-stafett, NM-medaljer, triumfer i World Cup-renn og deltakelse i U23- VM. At klubben ikke har hatt frafall av løpere de siste årene, tar Benum som et tegn på at Creno-filosofien fungerer. - Økonomisk er vi helt avhengige av næringslivsaktører som ser potensial i slikt samarbeid. I tillegg har vi fått fine bidrag fra Creno gjennom foredrag for ungdommene og de unge voksne i klubben om viktigheten av betalingsmoral. Benum ser ikke bort fra at samarbeidet kan ha lagt grunnlag for nye mesterskapsmedaljer i langrenn. Vi er i en fin utvikling, og muligens kan skitalenter fra Byåsen gå helt til topps de neste 5 10 årene, mener klubbens sportslige leder. Ønsker nordisk samarbeid I disse dager utvikler det internasjonale pengefondet IMF og G20- landenes Financial Stability Board et nytt regelverk som skal stille strengere krav til egenkapitalen i bankene. Det skal sikre soliditeten selv i nedgangstider. Et slikt system vil sentralbanksjef Svein Gjedrem ha for Norden også. - I Norden har vi et felles nordisk banksystem. Vi kan ikke snakke om et norsk banksystem alene. Vi må ha en skjønnsmessig politikk med basis i et slikt nordisk samarbeid, sier Gjedrem til DN.no. Han mener det er svært viktig at kravene til egenkapitaldekning i bankene strammes inn. - Man trenger større støtdempere å gå på. Man trenger krav til høyere egenkapitaldekning i oppgangstider, sier Gjedrem. DN.no 14. mai 2009 Noe av medaljehøsten til juniorene fra NM, VM og OL. Fra venstre, Didrik Tønseth, Øyvind Y. Utengen og Silje D. Benum. (Foto: Byåsen IL) (Foto: Byåsen IL) Didrik Tønseth, landets beste 18 åring. Følg med dette navnet framover! Vil ha mer innskudd Sentralbanksjef Svein Gjedrem mener bankenes måte å finansiere seg på gjør dem sårbare. - Tidligere skaffet de norske bankene stort sett seg midler ved innskudd fra personer og bedrifter. De senere årene har bankene lånt mye i markedene ute og hjemme. Dette har vist seg å gi stor likviditetsrisiko, sier han. I fremtiden ønsker Gjedrem at regelverket og praksis igjen bygger på at innskudd blir største kilde til finansiering av bankene. DN.no 14. mai 2009 Ronny Helseth - Produktsjef Trening - 33 år - Samboer med Cathrine. De har guttene Philip på 8 år og Julian på 3 år. Hva engasjerer deg? I jobben møter jeg stadig utfordringer som engasjerer meg og som gjør hverdagen spennende. På fritiden bruker mye tid på musikk, mest på country og på munnspill, som jeg spiller sammen med andre musikere både i studio og på konserter. I tillegg har 8-åringens fotballidenskap ført til at jeg gjerne bruker mye tid sammen med ham og lillebroren på ballplassen. Hva gjør deg glad i hverdagen? Jeg blir glad når jeg gjør andre glade og fornøyde, og når jeg møter positive folk. Sånn sett er det herlig å jobbe med mennesker i treningsbransjen de oser av entusiasme! Og når jeg kommer hjem fra jobben, er det flott å bli møtt av en herlig familie. Hvor går drømmereisen? Drømmen er å kjøre hele Route 66 fra Chicago til Los Angeles på en Harley Davidson med samboeren min i sidevogna og nye venner i følget: Easy Rider`ne Dennis Hopper og Peter Fonda leder vei, mens Bruce Springsteen, Keith Richards, Willie Nelson og jeg hver kveld stopper i gamle barer hvor vi jammer countryslagere og koser oss med god drikke. Foreløpig har jeg bare gjort unna strekningen Memphis Flagstaff i bil, men har ennå til gode å ta lappen for motorsykkel. Men en dag skal drømmen garantert gå i oppfyllelse! Hva er den beste gaven du kan få? Jeg blir glad for små, hverdagslige ting, jeg. En ny, stor båt står også høyt i kurs! Men akkurat nå blir den beste gaven til meg selv en god, lang ferie i Spania sammen med familien. Hvem beundrer du? Folk som har evne til å gripe andre. Det kan være musikere eller helt vanlige mennesker som greier å formidle et budskap slik at det treffer.

7 Vi kan inkasso! 7 E -verk Logica Utility leverer CRM-løsninger til e-verk: - Spennende og krevende bransje Som leverandør til e-verksbransjen må vi være raske til å fange opp og implementere nye trender og krav, sier Anne Sofie Grinde i Logica Utility. Hun betegner e-verksbransjen som kreativ og spennende. - Vi får mange utfordrende utviklingsoppdrag. Det liker vi, sier Grinde, som mener Logicas viktigste oppgave er å gjøre hverdagen enklere for e-verkene. Logicas kundesystemer omfatter hele verdikjeden fra kunden bestiller strøm til han eller hun mottar fakturaen i postkassa, og eventuelt oppfølging via inkasso. Kunden kan selv velge hvilken postkasse han vil bruke den kan henge utenfor døra, eller befinne seg på pc-en eller på mobiltelefonen. Omstilling - Logica er systemintegrator og løsningsleverandør til flere av Europas ledende energiselskaper. Da energibransjen møtte utfordringen om markedsbasert kraftomsetning, var Logica den ledende IT-aktøren som gjorde omstillingen mulig. - I det norske markedet har vi mer enn 30 års erfaring som leverandør av kundeinformasjonssystemer. Dette har gitt oss en bred kontaktflate og god markedskunnskap, mener Grinde. Raske endringer Hun forteller om en bransje med raske endringer. Det skjer mye i bransjen. E-verkene leverer ikke lenger bare strøm, men også bredbånd, vann og telefoni. Alt utføres i tråd med retningslinjer og myndighetskrav. NVE lanserer årlig nye krav, og vi har sjelden lang frist på å implementere dem i løsningene våre. For kundene våre er det avgjørende at vi henger med i utviklingen og helst ligger i forkant. Det bruker vi mye, men vel anvendte ressurser på. Logica Utilitys brukermøte: Logicas kundesystemer omfatter hele verdikjeden fra kunden bestiller strøm til han eller hun mottar fakturaen i postkassa, og eventuelt oppfølging via inkasso. Her er Anne Sofie Grinde, leder for kundesenteret i Logica Utility, sammen med Crenos Petter Rossbach. (Foto: Creno) Nå kommer toveismålerne Snart kan du glemme å ta med deg notisblokka til strømmålerskapet. Innen 2014 skal alle husstander ha nye toveis strømmålere der e-verket får all informasjon om strømbruket ditt direkte inn i sine systemer. Det nye regimet var et sentralt tema under Logicas brukermøte i Oslo i april. Dette blir en kjempestor utbygging som bare så vidt er i gang. Det får store konsekvenser for både oss som systemleverandør og for e-verkene. Derfor var det helt naturlig å sette søkelys på dette nå, mener Anne Sofie Grinde. Hun leder kundesenteret i Logica Utility, og hadde ansvar for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. AMS På programmet stod blant andre Steinar Akselsen fra Hafslund, som snakket om hvordan e-verkene kan oppnå miljøgevinst og samfunnsnytte ved innføring av toveis, såkalt avanserte målesystemer (AMS). Vi er et selskap med sterk fokus på innovasjon og legger stor vekt på å sette sammen et innholdsrikt, variert og faglig godt program på brukermøtet. Dette er en god anledning for oss til å demonstrere nyheter og til å hjelpe e-verkene med å komme i gang med løsninger som gir dem enda bedre og enklere håndtering av kundene. Blant annet viste vi en ny løsning innen selvbetjeningsportal. Men ikke minst gir brukermøtet mulighet til å utveksle erfaringer, mener Grinde. De faglige sesjonene ble veldig godt besøkt, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på dem. Tromsø neste år Utstillerområdet samlet Logicas samarbeidspartnere. Svært hyggelig at så mange partnere vil delta på stand. Alle utstillerne hadde godt besøk, ikke minst takket være kreative og spenstige innslag med alt fra pilkasting til minigolf. I 2010 holdes brukermøtet i Tromsø. Logica Utilitys brukermøte i april satte fokus på nye krav og nye IT-løsninger for e-verksbransjen. Key Account Manager HRM, Kristoffer Bostad, stod på Logicas stand. (Foto: Creno) Vant IPod Nano På Logica Utilitys brukerseminar i mai informerte Crenos produktsjef for e-verk, Petter Rossbakk, om innfordringsløsninger for bransjen, og arrangerte dartkonkurranse for treffsikre seminardeltakere. Den mest treffsikre på Crenos stand ble Johan M. Hansen fra NTE Holding med 117 poeng. Premien var en ipod Nano. Vi gratulerer! EBL øker satsing på fornybar energi I mai lanserte EBL prosjektet Energi og utvikling Prosjektet skal bidra til at norske myndigheters økte satsing på bruk av norsk kompetanse på fornybar energi i utviklingsland, blir langsiktig og robust mot politiske skiftninger. Samtidig skal prosjektet bidra til å skape en aktiv åpenhet og dialog om utfordringer norsk kraftindustri som satser i utviklingsland, har hatt og har, både når det gjelder miljø, HMS, korrupsjon og menneskerettigheter. Prosjektet blir et samarbeid mellom EBL, Norfund, SN Power, Norad, Statkraft, Eidsiva Energi, TrønderEnergi, NTE, BKK og Agder Energi. EBL, 14. mai 2009 Klart for vindkraft på Lista Økt produksjon av fornybar energi er et sentralt virkemiddel for å skape nye arbeidsplasser og begrense klimautslipp. Tillatelsen til Lista vindkraftverk er et stort og viktig steg i satsingen på fornybar energi. Det sa olje- og energiminister Terje Riis- Johansen i forbindelse med at Oljeog energidepartementet i midten av mai ga konsesjon til bygging av Lista vindkraftverk. Det er Norsk Energi Miljø Sør AS som har fått konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk med installert effekt på inntil 102 MW på Lista i Farsund kommune. Det er gledelig at denne saken endelig er i orden. Nå håper vi de kan komme i gang med å bygge, sier Erik Skjelbred, direktør for produksjon og miljø i EBL. EBL, 14. mai 2009 Verdens første havvindmølle I april kom understellet til verdens første flytende havvindkraftverk fram til Rogaland. I løpet av sommeren skal det monteres og slepes ut til havet utenfor Karmøy. Lykkes vi med vindkraftproduksjon i havet, snakker vi store volumer ny, fornybar energi, som kan påvirke hele energimarkedet, sier informasjonssjef Øistein Johannessen i StatoilHydro Ny Energi. Vindkraftverket vil reise seg 106 meter over havflaten, og når rotorbladene kommer på i løpet av høsten, kan kraftverket produsere nok strøm til 500 husstander. Aftenposten 23. april 2009 Johan M Hansen fra NTE Holding traff blink i Crenos dartkonkurranse og vant en ipod Nano.

8 8 Vi kan inkasso! Økonomi i hverdagen Agressodagen 2009: Fremtidsvisjoner og 10-årsjubileum - Gode og brukervennlige it-løsninger krever at leverandørene samarbeider tett både med hverandre og med brukerne. Agressodagen er en unik anledning til å dele erfaringer og knytte kontakter. Anders Hansteen Reitan, administrerende direktør i IT NOR AS, har tro på tette samarbeid. Derfor er han også godt fornøyd med årets Agresso-seminar, som ble arrangert i Trondheim 22. april. Det samlet 130 Agresso-brukere og leverandørrepresentanter, og markerte samtidig IT NORs 10-årsjubileum. - Samarbeid mellom ulike leverandører blir stadig viktigere. Da kan vi utvikle IT-løsninger som gir effektive og brukervennlige verktøy. Kommunikasjon er et nøkkelord, og bedriftene er avhengige av IT-verktøy som både snakker med hverandre, og som gjør det enklere å kommunisere med medarbeidere, kunder og leverandører, mener Reitan. Agressodagen 2009 satte søkelys på utviklingen innen IT-løsninger, og på hva vi kan forvente de neste fem årene. Etter lunsj kunne deltakerne velge blant tre fagsesjoner med ulike tema, presentert av en rekke av IT NORs samarbeidspartnere. Her delte BDO Noraudit tips om neste års årsoppgjør, bygd på ferske erfaringer, PWC satte fokus på arbeidsprosess og på å jobbe smartere, og Creno viste at betalingsoppfølging er viktigere enn noen gang, med konkrete eksempler i Agresso. - Evalueringen av seminaret viste at deltakerne satte stor pris på bidragene fra samarbeidspartnerne våre. I tillegg ga våre egne medarbeidere i IT NOR innblikk i blant annet offentlig rapportering og Altinn, som er et område med mange endringer og nyheter. - Alt i alt viste Agressodagen 2009 at brukere og leverandører har stor nytte av å treffes og dele erfaringer, mener Reitan. Praten gikk livlig både i pausene og under festmiddagen på Agressodagen Her er Trude Opsal fra DnB Nor og Frank Olsen fra 10-årsjubilanten IT NOR. (Foto: Creno) Spår kresne brukere Leverandører av IT-løsninger får stadig mer kresne brukere. Det setter større krav til brukervennlighet og smarte grensesnitt. - Unge IT-brukere oppfatter verktøyene helt annerledes enn vi som har brukt IT noen år. IT NORs administrerende direktør Anders Hansteen Reitan er ikke i tvil om at Agresso går krevende, men spennende tider i møte. - Nye brukeres forventninger til Agresso gjenspeiler bruken av verktøy som Google og Twitter. Det må vi ta innover oss. Det får blant annet konsekvenser for hvordan vi bygger brukergrensesnitt, mener Reitan. På Agressodagen 2009 fortalte Agressos produktsjef Thomas Staven om hvordan Agresso samspiller med og drar aktivt nytte av disse nye brukerne i arbeidet med nye Agresso-versjoner. - Det fine er at vi voksne brukere kommer til å dra stor nytte av et nytt og mer kresent publikum, mener Reitan. Tett samarbeid er sikreste vei til effektive og brukervennlige IT-verktøy, mener Anders Hansteen Reitan i IT NOR. Her på Agressodagen sammen med Crenos Lise Følling og Rachel Solem. (Foto: Creno) IT NOR AS - er konsulentpartner med Agresso Norge og Agresso Sverige - leverer Agresso-løsninger til private og offentlige virksomheter i Norge og en rekke europeiske land - bidrar med utvikling av programvarekomponenter og tilpasninger, og gir råd om hvordan Agresso best kan utnyttes og integreres med andre system - har røtter tilbake til 1992, og etablert som IT NOR i fremstår i dag som et komplett ERP-hus med spisskompetanse innen alle moduler i Agresso - har hovedkontor med 25 ansatte i Trondheim, og avdeling i Oslo - har vært Crenos samarbeidspartner siden har utviklet Crenos fakturerings- og innfordringsprogram som en påbyggingsmodell i Agresso Vant IPod Nano Det var Arve Schive, salgsog markedsansvarlig i IT NOR, som vant Crenos dart-konkurranse på Agressodagen. Konkurransen ble arrangert på Creno-standen, og Arve vant overlegent med hele 125 poeng. - Veldig hyggelig at vinneren representerte 10-årsjubilanten, synes Crenos Lise Følling som bemannet Creno-standen. Mer effektiv med bedre kommunikasjon Nye, gode muligheter for å kommunisere og dele blir viktig i fremtidens IT-verktøy. Mer og bedre løsninger for kommunikasjon blir et hett IT-tema i tiden fremover. Vi kan forvente IT-verktøy som både snakker bedre med hverandre, og som gjør det enklere å kommunisere med medarbeidere, kunder og leverandører, mener Anders Hansteen Reitan. Han tror interaktivitet blir et nøkkelord. Vi kommer til å se at blant annet chatteprogrammer og kamera blir mer og mer brukt på bedriftsmarkedet. For oss som jobber med økonomi betyr det nye muligheter til å dele og kommunisere, for eksempel i forbindelse med prosjekter og rapportering. Det kan bety en langt mer effektiv arbeidshverdag, tror Reitan. Han mener gode løsninger for samarbeid kan bringe regnskapsarbeid viktige skritt videre. Vi vil få en helt annen nærhet både til dataene og til medarbeidere og samarbeidspartnere. Agresso er utviklet for å fungere prikkfritt sammen med andre IT-verktøy, blant annet Microsofts Office-pakke. Derfor samarbeider vi med Microsoft også på nye løsninger for interaktivitet og kommunikasjon, sier Reitan. Utgiver: CrenoGruppen Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas Mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, Mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, Mobil: Produktsjef M3: Knut Barkhall, Mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, Mobil: Produktsjef SMB: Ronny Helseth, Mobil: Vi kan inkasso!

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

NTE et trøndersk energikonsern

NTE et trøndersk energikonsern NTE et trøndersk energikonsern Om lag 650 ansatte 2,6 milliarder kroner i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim Etablert i 1919 av Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsatt eneste eier NTE

Detaljer

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Velkommen Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Agenda Hva er en elektronisk faktura? Hvorfor er elektronisk faktura et aktuelt tema? Hvordan er modenheten i markedet? Pause Hva tilbyr bankene?

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar fremtid & konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes? Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar 25. november kl. 10.00-16.15. Tema

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Prestasjonsutvikling idrett og næringsliv. Eksportens dag

Prestasjonsutvikling idrett og næringsliv. Eksportens dag Prestasjonsutvikling idrett og næringsliv Eksportens dag Kort om meg Aktiv langrennsløper til 1993. Hovedfag i idrett fysiologi og prestasjonsutvikling Grunnfag i Sosialøkonomi + Samfunnskunnskap I tillegg

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer