Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno"

Transkript

1 ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni Tegn til taktskifte Miljø og moderne innfordringsarbeid hånd i hånd: Vi ser forsiktige tegn til taktskifte i verdensøkonomien. Flere ledende indikatorer har sluttet å falle og viser forbedring. Det gir grunn til optimisme, sier aksjestrateg Magne Naustvik i Nordea. Han mener Norsk Hydro og Seadrill er aksjer å satse på. Side 2 Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno Itellas ipost - ipost er markedets enkleste og mest effektive multikanalløsning for elektronisk fakturering. Dette er en standardisert pakkeløsning uten dyre prosjekter og store investeringer, og du når de aller fleste kundene dine i den kanalen du ønsker kanal, også i brevs form, lover Per Olov Sjøgren i Itella. Side 4 Velger Crenokvalitet Retura Trondheim Renholdsverk og Retura i Kristiansund valgte nylig Creno som samarbeidspartner på innfordring. Begge selskapene er brukere av Agresso, og er fullt integert med filkommunikasjon mot Creno. - Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap, og Returaselskapene legger store ressurser i å være oppdatert og hele tiden ha den nødvendige kompetansen, sier Petter H. Rossbach i Creno. - Vi er stolte over å ha en slik samarbeidspartner. (Foto: Retura) Bygg en glad og trygg organisasjon Agressodagen 2009: Spennende og krevende bransje - Mange ønsker å samarbeide med oss, men vi velger bare de beste. Derfor samarbeider vi med Creno, sier administ-rerende direktør Einar Broch i Lawson Software Norge AS, som utvikler og leverer ERP-systemet M3. Side 5 - Ingen greier å prestere i utrygge omgivelser. Første bud for å lykkes som virksomhet er å skape et forutsigbart miljø med glade, motiverte mennesker. Side 3 - Gode og brukervennlige it-løsninger krever at leverandørene samarbeider tett både med hverandre og med brukerne. Agressodagen er en unik anledning til å dele erfaringer og knytte kontakter. Side 8 Som leverandør til e-verksbransjen må vi være raske til å fange opp og implementere nye trender og krav, sier Anne Sofie Grinde i Logica Utility. Side 7 Vi kan inkasso!

2 2 Vi kan inkasso! Lederen Aksjetipset Tegn til taktskifte Vi ser forsiktige tegn til taktskifte i verdensøkonomien. Flere ledende indikatorer har sluttet å falle og viser forbedring. Det gir grunn til optimisme, sier aksjestrateg Magne Naustvik i Nordea. Han mener Norsk Hydro og Seadrill er aksjer å satse på. Raskt og treffsikkert I februar forslo Justisdepartementet å redusere dagens inkassogebyr, samt å la kreditor og skyldner dele på inkassokostnadene. Nå har Norske Inkassobyråers Forening (NIF) levert sin høringsuttalelse. Foreningen mener forslaget synes lite treffsikkert. Det får utilsiktede negative konsekvenser for dem forslaget var ment å hjelpe, nemlig landets fattigste. Samtidig rammer det næringslivet og en inkassobransje som i dag er Europas mest kostnadsbesparende og velfungerende. Blant annet fordi bransjen greier å løse de aller fleste sakene raskt, og utenfor det dyre rettssystemet. Creno støtter høringsuttalelsen fullt ut. Som en seriøs aktør i en profesjonell bransje har vi som mål å løse alle saker tidligst mulig, og å treffe med de tiltakene vi setter inn. Det gagner selvsagt kundene våre kreditorene som får bedre likviditet og større sjanse for å få tilbake pengene jo tidligere vi kontakter skyldneren. Men det gagner i høy grad også skyldnerne. Jo tidligere vi kontakter skyldneren og finner en god løsning på betalingsproblemet, desto mindre koster saken i form av salærer og gebyrer. Vi håper Justisdepartementet går en runde til for å finne bedre løsninger på betalingsproblemene. Flytt oppover i bunken Gjennom det tette samarbeidet med treningsbransjen vet vi at den som bruker senteret regelmessig, også betaler (se side 5). Ikke overraskende kan erfaringen overføres til enhver bransje. Har du tett og god kontakt med kundene dine, øker du også sjansen for at de legger regningen fra deg høyt oppe i betalingsbunken. Markedssjef, Eivind Rodem Crenos samarbeidspartnere Aksjestrateg Magne Naustvik i Nordea tror Norsk Hydro og Seadrill kan bli gode aksjeinvesteringer. Foto: Nordea Naustvik anbefaler to aksjer som han tror vil profittere kraftig når veksten tar seg opp igjen. Begge er hardt rammet av nedgangskonjunkturen og finanskrisen, og begge er nært knyttet til det globale vekstbildet. Norsk Hydro Norsk Hydro har blitt hardt rammet av konjunkturnedgangen og av en fullstendig kollaps i aluminiumsprisen. Hydro og sektoren har reagert med å skjære ned på høykostproduksjon, nedbemanne, samt redusere investeringsnivået for å tilpasse seg den nye markedssituasjonen. Hydro har en attraktiv kostnadsposisjon og er i en solid finansiell stilling. Dette profitterer selskapet på, mener Naustvik. I år ligger ikke selskapet an til å tjene penger. Med en normalisert inntjening mener vi likevel at en investering med en horisont på to til fire år vil gi godt betalt. Seadrill Seadrill er ifølge Naustvik et annet spennende selskap som viser god operasjonell drift. Aksjestrategen peker på at Seadrill har sikret seg langsiktige avtaler med solide rater. Fremover vil 70 prosent av inntektene komme fra dypvannssegmentet, som er det markedet som er mest robust. Seadrill har vært konservativt og sikret seg lange kontrakter til høye rater med solide motparter. For årene estimerer vi at driftsresultatet er dekket av eksisterende kontrakter. På sikt er likevel oljeprisen er en klar usikkerhetsfaktor, mener Naustvik. Norsk Hydro har blitt hardt rammet av finanskrisen og av kollaps i aluminiumsprisen, men er likevel solid. Nå kan selskapet være på tur opp igjen. Foto: Simon McComb/Norsk Hydro Samler Creno til ett rike Nå blir selskapene i Creno-familien samlet til ett stort selskap. - Det gjør oss mer effektive og gir mulighet for å gjøre en enda bedre jobb for kundene våre, mener Benth Walmestad. - Creno skal gjennom en omstillingsprosess der vi skal innfusjonere alle de selskapene som hittil har vært egne juridiske enheter. Nå blir vi ett stort selskap med ulike avdelinger. Det gir en mer oversiktlig organisasjon, samtidig som vi nok også fremstår mer tydelig over omgivelsene våre, mener Walmestad, som er Crenos nye administrerende direktør. I 2009 vil Creno ha en total omsetning på nærmere 100 millioner kroner. Selskapet har 47 heltidsansatte og ca 15 deltidsansatte, og har kontorer i Trondheim og Oslo. Omstruktureringen innebærer også å etablere tydeligere roller i stab og lederskap. Målet er bedre samkjøring og kommunikasjon. Dermed skal vi oppnå enda bedre kvalitet og jobbe enda Benth Walmestad er ny administrerende direktør i Creno. Han leder mer effektivt, sier Walmestad. Han har tidligere hatt ansvar for prosessen omstruktureringsprosessen som skal med å utvikle den nye nordiske inkassoløsningen danne grunnlag for en smidigere og C-Port. bedre Creno-organisasjon.

3 Vi kan inkasso! HR i fokus 3 Bygg en glad og trygg organisasjon - Ingen greier å prestere i utrygge omgivelser. Første bud for å lykkes som virksomhet er å skape et forutsigbart miljø med glade, motiverte mennesker. Det mener Arild Tørstad, HR (Human Resource)-sjef i Creno. Han har ansvar for at Creno-organisasjonen er rustet til å gjøre en best mulig jobb. - Organisasjonen er de menneskene som jobber her, og de rutinene og den strukturen vi bygger arbeidet på. Men det er menneskene som er kjernen. Han mener han omgir seg med en gjeng utpreget motiverte, entusiastiske og engasjerte mennesker. At Creno knapt nok har turnover og sykefravær tyder på at organisasjonen og arbeidshverdagen fungerer. Klare forventinger Ifølge Tørstad er trygghet et nøkkelord. Et trygt miljø gjør det lett å trives og motiverende å gjøre en god jobb. Han mener tydelige forventninger og mulighet til å påvirke er helt avgjørende for å skape trygge medarbeidere. Det krever gode ledere som legger til rette og lytter til medarbeiderne. Hvis ledere legger sterke føringer for mål og metode uten å involvere medarbeiderne, får ingen eierskap til jobben. Vi skal ha en kultur der medarbeiderne låner øre til hverandre og jobber som et team. Tydelig struktur For å skape trygghet må organisasjonen ha en tydelig og gjennomtenkt struktur. - Det dreier seg om de formelle sidene ved arbeidsplassen - alt fra fysiske arbeidsforhold og lønns- og arbeidsavtaler, til etiske retningslinjer og langsiktige strate-gier. Struktur og rutiner gjør hverdagen forutsigbar. Det gir rom for å bruke energien på det som er viktig. Tid og ro Gode rammer gir også mer ro og kontroll på arbeidsplassen, mener Tørstad. Med tydelige ledere, tydelige planer og mål og god oppfølging blir det enklere å få hverdagen til å gå på skinner. Da blir det også enklere å takle uventede situasjoner, mener HR-sjefen. Han forteller om skyldnere som skjeller ut saksbehandlere etter noter i telefonen. Det må vi forstå og tåle, og er avhengig av å ha et internt miljø som gir støtte. Men vi opplever også skyldnere som takker for at vi fant en betalingsløsning. Bedre sammen Vi skal ha en kultur der medarbeiderne låner øre til hverandre og jobber som et team. Spesielt er vi avhengige av godt samspill mellom selgerne våre, som har den innledende kundekontakten, og saksbehandlerne og IT-utviklerne som skal sørge for at Creno leverer det selgeren har lovt. Tørstad legger vekt på at alle ansatte må fungere som én organisasjon. Vi spiser lunsj sammen, har jevnlige møter, møtes med kaffekoppen i gangen og gir hverandre tilbakemeldinger. Mange vil tro at det kolliderer med en prestasjonskultur der deler av lønna blir beregnet etter løste saker. Må kunne påvirke - Vi ser motsatt på det. Medarbeiderne har mye frihet til å legge egne planer og sette egne mål, og provisjonen bidrar til å skape struktur og effektivitet. En kan ikke kreve prestasjoner uten å gi medarbeiderne innflytelse over sin egen arbeidsdag. Grundig fagkompetanse Tørstad legger også vekt på kompetanseutvikling. Den faglige kunnskapen får medarbeiderne gjennom Creno. I år gjennomfører alle ansatte kompetanseprogrammet til Norske Inkassobyråers Forening (NIF). Alle i Creno må ha basiskunnskap om innfordring. De må kjenne fagterminologi og regler slik at de kan snakke med og forstå kundene våre. Neste år kjører vi et nytt kompetanseprogram. Slik får alle mulighet til å vokse og utvikle seg. Dessuten skaper det en faglig trygghet som gir grunnlag for å prestere bedre, mener Tørstad. Riktige holdninger Han mener imidlertid det er like viktig med medarbeidere som blir stadig bedre i de eksisterende arbeidsoppgavene sine, som dem som vil kvalifisere seg for stadig større oppgaver og høyere titler. Den horisontal karriereveien får ofte for lite oppmerksomhet, mener Tørstad. - I Creno er vi opptatt av å ansette mennesker med de riktige holdningene og grunnkompetansen. Vi trenger medarbeidere som er flinke med mennesker og behandler andre med respekt. Når store deler av dagen går med til å prate med skyldnere i telefonen, holder det ikke å være eplekjekk. Du må ha empati for å finne løsninger. Derfor kan medarbeidere med bakgrunn fra helt andre bransjer gjerne bli de beste saksbehandlerne, mener Tørstad. Sørg for å få på plass tydelige rammer og forutsigbarhet på arbeidsplassen. Det gir trygghet og et godt miljø for å trives og prestere, mener HR-sjef Arild Tørstad i Creno. (Foto: Ragnhild Bergsmyr) Bygg trygt Etabler tydelige og forutsigbare strukturer og rammer i organisasjonen. Lytt til medarbeiderne og ta innspill på alvor. Gi medarbeiderne innflytelse over egen arbeidshverdag. Sett pris på interne ambassadører som gir faglig og sosial trygghet både på arbeidsplassen og overfor kunder og samarbeidspartnere. Gi medarbeiderne mulighet til å utvikle seg. Det gir motivasjon og faglig trygghet. Når rammene er på plass: Ikke vær redd for å måle prestasjoner og resultater. Det motiverer til innsats. Gode råd Creno har høye ambisjoner om å involvere medarbeidere og bli en stadig bedre leverandør av innfordringstjenester. Derfor har selskapet etablert to formelle råd som møtes jevnlig. Husråd Husrådet er et månedlig møte der alle medarbeiderne samles og blir enige om praktiske tiltak for å skape en bedre og hyggeligere arbeidsplass. Her diskuteres alt fra skitne kaffekopper som blir stående på møterommene, til sosiale aktiviteter utenfor arbeidstid. Målet er å bygge et positivt miljø der folk får komme til orde og finne gode løsninger i stedet for å irritere seg over andre. Endringsråd Endringsrådet er et ukentlig møte der alle medarbeiderne kan komme med konkrete innspill og forslag til hvordan Creno kan bli bedre. Oftest handler innspillene om løsninger som ikke fungerer optimalt. Det kan dreie seg om saksbehandlingsrutiner, kompetansebehov eller tekniske løsninger. Noen av forslagene er fort gjort å gjøre noe med. Andre blir innlemmet i langsiktige planer. La kundene komme til orde Kjenner du kundene dine godt nok? Undersøkelser som måler kundetilfredshet kan gi deg ny kunnskap og god anledning til å forbedre deg. Still tydelige og åpne spørsmål og gi mulighet for ærlige svar, for eksempel gjennom anonymitet, anbefaler Crenos HR-sjef, Arild Tørstad. Creno gjennomfører kundeundersøkelser to ganger årlig, og er glad for at en stor del av kundene tar seg tid på å svare på spørsmålene. Det gir oss gode føringer for hva vi bør jobbe med. Ifølge Tørstad kan slike undersøkelser likevel ikke erstatte den jevnlige kontakten mellom virksomheten og kundene. Vi skal ikke vente til resultatene av kundeundersøkelsen foreligger med å ta tak i ting som ikke fungerer. Kanskje har vi ikke en gang stilt de riktige spørsmålene for å få svar på det. Derfor setter vi stor pris på tidlige og tydelige tilbakemeldinger. Gjerne på det som fungerer også, sier Tørstad.

4 4 Vi kan inkasso! Creno Legal Bruk aksjeeieravtaler Aksjeeieravtale er et nyttig redskap for å regulere aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser overfor et aksjeselskap og aksjene i selskapet. Det er ikke lovpålagt å ha en aksjeeieravtale. Likevel anbefaler vi å opprette en slik avtale i ethvert aksjeselskap. Her får du en kort innføring i denne typen avtale. Av Lars Petter Gjellan, Codex Advokat Itella informasjon Komplett løsning - ipost er markedets enkleste og mest effektive multikanalløsning for elektronisk fakturering. Dette er en standardisert pakkeløsning uten dyre prosjekter og store investeringer, og du når de aller fleste kundene dine i den kanalen du ønsker kanal, også i brevs form, lover Per Olov Sjøgren i Itella. Av: Lars Söder Itella Information - Vi har nå flere kunder som er fornøyde brukere av ipost. Dette er en unik multikanalløsning, basert på standardisering på ett filformat, som gjør den lett tilgjengelig for mange. ipost passer for alle som ønsker å komme i gang med elektronisk fakturering på en enkel og problemfri måte, sier Per Olov Sjøgren, administrerende direktør i Itella Information i Norge. Han lover at ipost sparer tid, penger og arbeidskapasitet på veien til elektronisk fakturering. NIF Verdens beste Av Thor A. Andersen Norske Inkassobyråers Forening Hva er aksjeeieravtale? En aksjeeieravtale er en avtale mellom aksjeeierne i et aksjeselskap. Aksjeeieravtalen skal regulere forholdet mellom aksjeeierne. Avtalens omfang er avhengig av blant annet størrelsen på selskapet. Hvorfor aksjeeieravtale? Aksjeeieravtaler er et nyttig redskap for å regulere aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser overfor et aksjeselskap og aksjene i selskapet. I små bedrifter kan en slik avtale regulere arbeids- og lønnsforhold mellom eierne, styresammensetning og aksjonærenes lojalitet til selskapet. Aksjeeieravtaler kan også være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold. De kan brukes til å regulere problemstillinger som aksjeloven og vedtektene ikke gir noen optimal løsning på. Hvordan opptrer avtalen? En aksjeeieravtale har samme rettslige status som enhver annen avtale, og må behandles deretter med hensyn til alminnelig kontraktsrett og andre lover som vedrører innholdet i avtalen, dor eksempel aksjeloven. Den er bindende mellom partene i avtalen, men den har i utgangspunktet ingen selskapsrettslig virkning. Hva kan avtalen ikke omfatte? Husk at visse bestemmelser i aksjeloven setter grenser for hva som lovlig kan avtales i en aksjeeieravtale. Dette gjelder i første rekke bestemmelser som er satt for å vareta interessene til tredjemann, typisk selskapets kontraktsparter og kreditorer. For eksempel kan ikke to aksjeeiere rettsgyldig avtale at selskapet ikke skal ha noe styre eller at det skal utdeles utbytte utover de lovbestemte grensene. En aksjeeieravtale kan også være helt eller delvis ugyldig etter avtalerettslige regler. Innhold, situasjonen ved avtalens inngåelse, styrkeforholdet mellom partene og forholdene ellers, kan føre til at avtalen settes helt eller delvis til side med bakgrunn i avtalelovens regler. Hvem inngår avtalen? En aksjeeieravtale kan inngås mellom alle eller noen av aksjeeierne, og mellom aksjeeiere og andre som skal ha spesielle rettigheter i selskapet, for eksempel fremtidige eiere eller långivere. Hvor lenge gjelder avtalen? En aksjeeieravtale er normalt ment å skulle gjelde så lenge selskapet består. Men det er også mulig å ta inn bestemmelser om oppsigelse. Selv om det ikke er avtalt, vil en aksjeeieravtale dessuten kunne sies opp med øyeblikkelig virkning (heves), dersom en aksjeeier har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold av sine forpliktelser etter aksjeeieravtalen. Krav om elektronisk faktura Bruken av elektroniske fakturaer øker raskt, og stadig flere offentlige og private virksomheter stiller nå krav om at leverandørene kan fakturere dem elektronisk. ipost er en ferdigpakket løsning som gjør det enklere enn noensinne å komme i gang med elektronisk fakturering også for små og mellomstore bedrifter. Vår forretningsmodell bygger på en løsning for en-til-mange-distribusjon hvor Itella opptrer som formidler. Har du først implementert løsningen, vil du kunne nå mange av kundene dine uten ytterligere tilpasning. Løsningen er ikke et evigvarende prosjekt med kompliserte oppkoblinger, men en standard oppkobling hvor utsendelsen av fakturaen går i flere strømmer automatisk, forklarer Sjøgren. Valgfri kanal ipost innebærer at du som kunde sender fakturafilen til Itella, som så sender fakturaen videre i den elektroniske kanalen du ønsker. På denne måten når du de aller fleste av kundene med efaktura. Hvis mottakeren ikke ønsker fakturaen elektronisk, kan Itella printe, konvoluttere og postlegge fakturaene. Enklere, raskere og tryggere kan det ikke gjøres, sier Sjøgren, som peker på at løsningen sikrer kundene en problemfri og trygg overgang til elektronisk fakturering. Gratis efaktura via erc Med einvoice Repository Connection (erc) kan kundene dine motta efaktura fra deg som leverandør helt gratis. Kunden kan hente fakturafilene fra Itellas fakturaarkiv. Som fakturautsteder vil du bli oppført på nettsiden Her kan kundene dine finne deg og gi deg beskjed om at de ønsker å motta efaktura på denne måten. Fakturamottakeren blir i praksis tildelt et brukernavn og passord av Itella for å kunne hente fakturafiler, forklarer Sjøgren. Du kan lese mer om ipost på Aksjeeieravtaler og vedtekter Forskjeller mellom aksjeeieravtaler og selskapsvedtekter: - Vedtekter er bindende for selskapets generalforsamling og styre, mens aksjeeieravtaler kun er en kontrakt mellom de aksjeeierne som har inngått den. Aksjeeieravtaler er ikke bindende for aksjeeiere som ikke er del av aksjeeieravtalen. - Aksjeeieravtaler mellom aksjeeiere som kontrollerer over 50 %, kan ha betydning i avstemninger på generalforsamling, mens vedtektsendringer krever 2/3 dels flertall for endring. I tilfeller hvor en gruppe kontrollerer mer enn 50 %, men mindre enn 66,7 %, kan aksjeeieravtaler være en anvendelig måte å regulere selskapet på. - Vedtekter skal være registrert i Foretaksregisteret, mens aksjeeieravtaler er en privatrettslig avtale som ikke er offentlig. - Selskapets styre er ikke bundet av aksjeeieravtaler, kun av lover og vedtekter. Noen ville vel sagt at jeg burde satt et spørsmålstegn bak headingen. Men, nei. Jeg er ikke i tvil! Den norske inkassobransjen er verdens beste. Kanskje jeg heller burde satt et utropstegn? I forbindelse med Storbergets forslag til reduksjon i inkassosatsene har den norske inkassobransjen foretatt en del analyser og undersøkelser om hva som faktisk leveres av bransjen. Først og fremst fant vi ut at hele 58 prosent av sakene løses innen 30 dager. Deretter, i løpet av de neste 14 dagene, løses enda 7 prosent. Hele 65 prosent av sakene løses i løpet av 6 uker! Sammenlignbare land løser knapt dette i løpet av hele inkassoprosessen. Etter den 42. dagen løser vi i tillegg 17 prosent av sakene. Det vil si at vi i Norge har en total løsningsgrad på 82 prosent. Slå den, da! Så, et annet viktig element: I Norge løses 95 prosent av sakene utenrettslig. Det vil si at skyldner sparer en masse penger sammenlignet med andre land. Kostnadene ved rettslig behandling i Norge er høye. Rettsgebyrene til staten er formidable. I 2008 innkasserte bransjen 16,5 milliarder kroner. Av dette var 14,9 milliarder hovedkrav og renter. Dersom man omregner dette til arbeidsplasser, snakker vi om over arbeidsplasser som ble reddet i løpet av Derfor: la oss hegne om den norske inkassobransjen og derved sikre det norske næringslivet og de norske arbeidsplassene. En aksjeavtale kan regulere blant annet - hvem som er aksjeeiere - selskapets formål - partenes roller - rangordning av avtalen i forhold til det øvrige avtaleverket i selskapet - styrets sammensetning - aksjeeiernes mulighet til å omsette aksjer, herunder eventuell forkjøpsrett/ løsningsrett - selskapets utbyttepolitikk - beslutninger i forhold til kapitaltilførsel, uttak av kapital og investeringer - stemmerett i generalforsamlingen - bestemmelser om utløsning av vanskelig aksjeeier - konkurranseklausuler - bindingstid, lovvalg, verneting og tvisteløsning.

5 Vi kan inkasso! Movex/M3 Velg originalen! Visste du at bare Creno har de originale løsningene for kredittinformasjon, fakturering og innfordring for ERP-systemet M3? Velg Creno hvis du vil ha kvalitet og sikkerhet. Markedet tilbyr en rekke ulike IT-verktøy som fungerer sammen med M3. Men ikke alle fungerer like godt. I alle fall ikke når det kommer til oppgraderinger og nye versjoner. Merit Consulting AS og Creno har utviklet en skreddersydd innfordringsløsning for M3. Det er en fullstendig løsning som inneholder alle de nødvendige verktøyene for hele innfordringsprosessen, forteller Crenos M3- sjef, Knut Barkhall. Dette er originalen. Creno er eksklusiv samarbeidspartner med M3-leverandøren Merit Consulting, som er Lawson Norges partner for M3-løsninger for industri i Midt- og Vest- Norge. Når du som M3-bruker velger Creno, garanterer vi kvalitet og sikkerhet for at alt fungerer, også i nye versjoner, for eksempel for Java, sier Barkhall. Velger Creno-kvalitet - Mange ønsker å samarbeide med oss, men vi velger bare de beste. Derfor samarbeider vi med Creno, sier administrerende direktør Einar Broch i Lawson Software Norge AS, som utvikler og leverer ERP-systemet M3. Administrerende direktør i Lawson Software Norge, Einar Borch. (Foto: Lawson) Fagsamling i Praha I august inviterer Creno til fagsamling for M3-brukere. Turen går til Praha, der det faglige fokuset blir på effektive rutiner for kredittvurdering, fakturering og innfordring. I tillegg lover Creno god mat, godt selskap og to hyggelige dager i Tjekkias praktfulle hovedstad. Samlingen foregår august. Creno sender ut fullstendig invitasjon og program til alle M3- kunder i midten av juni. - Markedet er åpent, og hvem som helst kan utvikle og tilby de løsningene de vil, også knyttet til M3. Men vi fra vår side tilbyr bare sertifiserte løsninger vi vet fungerer, og som reduserer risikoen for feil, forteller Broch. Det gjør Crenos innfordringsløsninger. Ifølge direktøren fokuserer Lawson strengt på sine kjerneområder i softwarevirksomheten. For å skape totale løsninger for markedet, inviterer de partnere som supplerer og utfyller produktene. Vi går etter solide, anerkjente partnere med høy kompetanse på de områdene vi selv ikke leverer, sier Broch. Leverandører som vil være samarbeidspartner med oss, må vise at de er gode nok. Det har Creno gjort. Dermed er vi også trygge på kvaliteten på videreutvikling og nye versjoner, mener Lawsondirektøren. Trening Trening betaler seg Foto: Technogym Medlemmer som trener, betaler også. Greier du å øke treningsiveren til medlemmene dine, øker du dermed også de punktlige innbetalingene. Ingen færre medlemmer og ingen flere inkassosaker. Finanskrisen har foreløpig ikke gitt utslag i treningssenterbransjen. Bruk tiden til å få flere trofaste medlemmer, sier Crenos Ronny Helseth. Han mener lønnsomhet dreier seg om langt mer enn økonomi og avtalegiroer. Den som trener, betaler Det koster som kjent mye mer å rekruttere nye medlemmer enn å ta vare på dem du har. God kundepleie er derfor god økonomi. Først og fremst handler det om å gi medlemmene et godt treningstilbud og god oppfølging, og å oppmuntre dem til å bruke treningssenteret regelmessig. Da betaler de også når de får fakturaen, mener Helseth. - Treningssentrene vi samarbeider med, drives profesjonelt og seriøst. Likevel har mange mye å hente på å bruke ressursene riktig og fokusere på det de er gode på. Snakk trening Helseth mener treningssentrene bør snakke mest mulig om trening, og minst mulig om økonomi med medlemmene. Han forteller at bare fem prosent eller ett av tjue medlemmer av ulike årsaker ikke betaler innen forfall. Denne femprosenten krever imidlertid mye arbeid og oppmerksomhet som treningssenteret burde brukt på positiv kundekontakt. Hvis medlemskommunikasjon hovedsakelig dreier seg om økonomi og ubetalte regninger, blir fokuset fort feil. Sørg for å gi medlemmene dine gode råd om trening som får dem til å bruke treningssenteret oftere. De ubetalte regningene, og dialogen med medlemmene om disse, er det vi som er profesjonelle på, sier Helseth. Kun 1 prosent tap Ifølge Helseth vil Creno løse like mange inkassosaker for treningsbransjen i år som i fjor. Regningen fra treningssenteret blir tydeligvis høyt prioritert. Den posisjonen bør bransjen ta godt vare på, og den enkleste veien til det, er å ta godt vare på medlemmene. Som Creno-kunde bør du ha som mål, sammen med oss, ikke ha bare 1 prosent tap. Mer bør det ikke være, sier Helseth. Fakta: De fleste betaler Gjennomsnittlig 5 % av treningssentermedlemmene betaler ikke ved forfall. Av disse betaler halvparten innen to uker etter forfall når Creno purrer. Etter 1 måned har rundt 2,5 % av kravene status som inkassosaker. Bare10 20 % av disse inkassosakene må du regne som tapt resten sørger Creno for å få inn på din konto. Fakta: Creno er leverandør til 130 treningssenterkjeder og enkeltstående treningssenter over hele Norge: Elixia Sats Spenst (leverer til 50 % av sentrene) 3T Friskhuset 30 enkeltstående senter over hele landet 5 Samarbeider bransjen bedre - Marked, salg og økonomi henger sammen, sier Ronny Helseth om grunnen til at Creno samarbeider med en rekke leverandører til treningssenterbransjen. Treningsutstyr og apparater, klær og sko, fagmagasiner og administrasjonssystemer. Creno samarbeider ikke bare med 130 treningssenter over hele landet, men inngår også gjerne samarbeid med alle aktører som bidrar med løsninger og produkter til bransjen. Mer enn inkasso Vi har spesialisert oss på treningssenterbransjen, og gir råd og innspill til alle sider av drift og økonomi. Derfor samarbeider vi gjerne med alle leverandører til bransjen. Felles for oss er at vi bidrar til å gjøre treningssentrene enda mer profesjonelle, effektive og attraktive. Dermed har vi mye å lære av hverandre. Dessuten utfyller vi hverandre godt, mener Helseth. - Stødig og dyktig TechnoGym, som er Europas ledende leverandør av treningsutstyr, er glad for å ha Creno med på laget. Creno er en stødig samarbeidspartner. Vi har felles kunder og felles interesser. De er en stor leverandør til bransjen, har flinke folk og får mye skryt. Det gjør dem til en attraktiv samarbeidspartner, sier salgssjef Ronny Pettersen i TechnoGym om Creno. - Aktiv spesialist Creno samarbeider også med Norges Treningssenter Forbund (NTF), som er interesseorganisasjonen for kommersielle norske treningssentrene. Gjennom møter og diskusjoner gir Creno innspill ikke bare med hensyn til innfordring og medlemsoppfølging, men også omkring andre tema, som utfordringene ved svingende konjunkturer og konsekvenser dersom treningssenterbransjen skulle bli momspliktig. - Vi er veldig fornøyde med å samarbeide med et inkassoselskap som har spesialisert seg på bransjen vår, sier leder Knut Kaspersen i Norsk Treningssenter Forbund (NTF). Foto: Technogym Treningssenterbransjen tjener på at ulike leverandører samarbeider for å gi bransjen best mulige tilbud, mener Ronny Pettersen i Technogym. Samlet bransjen på Rimini TechnoGym samlet den norske treningssenterbransjen på Rimini i mai. Fokus var faglig oppdatering og nye nettverk. I samarbeid med TechnoGym, Europas største leverandør av treningsutstyr, deltok Creno på det årlige bransjetreffet og messen Rimini Wellness Fair i Italia i midten av mai. Med seg hadde de representanter fra 55 norske treningssentre. Messen samler treningssenterbransjen i hele Europa. - Treningssentre blir en stadig større kundegruppe for Creno, og for oss er det viktig å være til stede på arenaer der vi kan komme med innspill til hvordan sentrene kan legge til rette for enda bedre økonomi og kundebehandling, sier Ronny Helseth, produktsjef for treningssegmentet i Creno. For den norske delegasjonen arrangerte Creno faglig workshop i tillegg til å stå bak kveldsarrangementet «Crenos aften».

6 6 Vi kan inkasso! Tar vare på verdiene - Samarbeidet med Creno har som motto å ta vare på verdiene, det vil si våre egne talenter. Det har vi foreløpig lyktes godt med, sier sportslig leder Bård Benum i Byåsen IL langrenn. Creno-medarbeideren En sterk junior- og seniorgruppe i Byåsen IL langrenn samlet til Creno-foredrag. (Foto: Byåsen IL) Creno har de siste årene vært hovedsamarbeidspartner til Byåsen IL langrenn i Trondheim. Langrennsgruppa er et av landets ledende langrennsmiljø, med vekt på både topp og bredde. Lokale klubbrenn lokker 300 lokale skirekrutter opp til 16 år ut i skisporet gjennom hele vinteren. I tillegg har klubben en junior- og seniorgruppe med oppunder 40 løpere. - Vi har et godt samarbeid. Det økonomiske bidraget er selvfølgelig er en del av dette. I tillegg har vi forsøkt å overføre Crenos filosofi rundt det å jobbe med verdiutvikling, til vår egen idrettshverdag. Det aller viktigste vi gjør, er å sørge for at ungdom har en sunn hverdag og trives med fysisk aktivitet. At noen av dem i neste omgang kan bli Norges neste skistjerner, er en hyggelig bonus, mener Benum. - Med et felles fokus på å ivareta verdier har vi jobbet systematisk og oppnådd svært gode resultater. Vi har oppnådd medaljer i både junior-vm, ungdoms-ol og junior-nm i denne perioden. På seniorsiden har vi seier i NM-stafett, NM-medaljer, triumfer i World Cup-renn og deltakelse i U23- VM. At klubben ikke har hatt frafall av løpere de siste årene, tar Benum som et tegn på at Creno-filosofien fungerer. - Økonomisk er vi helt avhengige av næringslivsaktører som ser potensial i slikt samarbeid. I tillegg har vi fått fine bidrag fra Creno gjennom foredrag for ungdommene og de unge voksne i klubben om viktigheten av betalingsmoral. Benum ser ikke bort fra at samarbeidet kan ha lagt grunnlag for nye mesterskapsmedaljer i langrenn. Vi er i en fin utvikling, og muligens kan skitalenter fra Byåsen gå helt til topps de neste 5 10 årene, mener klubbens sportslige leder. Ønsker nordisk samarbeid I disse dager utvikler det internasjonale pengefondet IMF og G20- landenes Financial Stability Board et nytt regelverk som skal stille strengere krav til egenkapitalen i bankene. Det skal sikre soliditeten selv i nedgangstider. Et slikt system vil sentralbanksjef Svein Gjedrem ha for Norden også. - I Norden har vi et felles nordisk banksystem. Vi kan ikke snakke om et norsk banksystem alene. Vi må ha en skjønnsmessig politikk med basis i et slikt nordisk samarbeid, sier Gjedrem til DN.no. Han mener det er svært viktig at kravene til egenkapitaldekning i bankene strammes inn. - Man trenger større støtdempere å gå på. Man trenger krav til høyere egenkapitaldekning i oppgangstider, sier Gjedrem. DN.no 14. mai 2009 Noe av medaljehøsten til juniorene fra NM, VM og OL. Fra venstre, Didrik Tønseth, Øyvind Y. Utengen og Silje D. Benum. (Foto: Byåsen IL) (Foto: Byåsen IL) Didrik Tønseth, landets beste 18 åring. Følg med dette navnet framover! Vil ha mer innskudd Sentralbanksjef Svein Gjedrem mener bankenes måte å finansiere seg på gjør dem sårbare. - Tidligere skaffet de norske bankene stort sett seg midler ved innskudd fra personer og bedrifter. De senere årene har bankene lånt mye i markedene ute og hjemme. Dette har vist seg å gi stor likviditetsrisiko, sier han. I fremtiden ønsker Gjedrem at regelverket og praksis igjen bygger på at innskudd blir største kilde til finansiering av bankene. DN.no 14. mai 2009 Ronny Helseth - Produktsjef Trening - 33 år - Samboer med Cathrine. De har guttene Philip på 8 år og Julian på 3 år. Hva engasjerer deg? I jobben møter jeg stadig utfordringer som engasjerer meg og som gjør hverdagen spennende. På fritiden bruker mye tid på musikk, mest på country og på munnspill, som jeg spiller sammen med andre musikere både i studio og på konserter. I tillegg har 8-åringens fotballidenskap ført til at jeg gjerne bruker mye tid sammen med ham og lillebroren på ballplassen. Hva gjør deg glad i hverdagen? Jeg blir glad når jeg gjør andre glade og fornøyde, og når jeg møter positive folk. Sånn sett er det herlig å jobbe med mennesker i treningsbransjen de oser av entusiasme! Og når jeg kommer hjem fra jobben, er det flott å bli møtt av en herlig familie. Hvor går drømmereisen? Drømmen er å kjøre hele Route 66 fra Chicago til Los Angeles på en Harley Davidson med samboeren min i sidevogna og nye venner i følget: Easy Rider`ne Dennis Hopper og Peter Fonda leder vei, mens Bruce Springsteen, Keith Richards, Willie Nelson og jeg hver kveld stopper i gamle barer hvor vi jammer countryslagere og koser oss med god drikke. Foreløpig har jeg bare gjort unna strekningen Memphis Flagstaff i bil, men har ennå til gode å ta lappen for motorsykkel. Men en dag skal drømmen garantert gå i oppfyllelse! Hva er den beste gaven du kan få? Jeg blir glad for små, hverdagslige ting, jeg. En ny, stor båt står også høyt i kurs! Men akkurat nå blir den beste gaven til meg selv en god, lang ferie i Spania sammen med familien. Hvem beundrer du? Folk som har evne til å gripe andre. Det kan være musikere eller helt vanlige mennesker som greier å formidle et budskap slik at det treffer.

7 Vi kan inkasso! 7 E -verk Logica Utility leverer CRM-løsninger til e-verk: - Spennende og krevende bransje Som leverandør til e-verksbransjen må vi være raske til å fange opp og implementere nye trender og krav, sier Anne Sofie Grinde i Logica Utility. Hun betegner e-verksbransjen som kreativ og spennende. - Vi får mange utfordrende utviklingsoppdrag. Det liker vi, sier Grinde, som mener Logicas viktigste oppgave er å gjøre hverdagen enklere for e-verkene. Logicas kundesystemer omfatter hele verdikjeden fra kunden bestiller strøm til han eller hun mottar fakturaen i postkassa, og eventuelt oppfølging via inkasso. Kunden kan selv velge hvilken postkasse han vil bruke den kan henge utenfor døra, eller befinne seg på pc-en eller på mobiltelefonen. Omstilling - Logica er systemintegrator og løsningsleverandør til flere av Europas ledende energiselskaper. Da energibransjen møtte utfordringen om markedsbasert kraftomsetning, var Logica den ledende IT-aktøren som gjorde omstillingen mulig. - I det norske markedet har vi mer enn 30 års erfaring som leverandør av kundeinformasjonssystemer. Dette har gitt oss en bred kontaktflate og god markedskunnskap, mener Grinde. Raske endringer Hun forteller om en bransje med raske endringer. Det skjer mye i bransjen. E-verkene leverer ikke lenger bare strøm, men også bredbånd, vann og telefoni. Alt utføres i tråd med retningslinjer og myndighetskrav. NVE lanserer årlig nye krav, og vi har sjelden lang frist på å implementere dem i løsningene våre. For kundene våre er det avgjørende at vi henger med i utviklingen og helst ligger i forkant. Det bruker vi mye, men vel anvendte ressurser på. Logica Utilitys brukermøte: Logicas kundesystemer omfatter hele verdikjeden fra kunden bestiller strøm til han eller hun mottar fakturaen i postkassa, og eventuelt oppfølging via inkasso. Her er Anne Sofie Grinde, leder for kundesenteret i Logica Utility, sammen med Crenos Petter Rossbach. (Foto: Creno) Nå kommer toveismålerne Snart kan du glemme å ta med deg notisblokka til strømmålerskapet. Innen 2014 skal alle husstander ha nye toveis strømmålere der e-verket får all informasjon om strømbruket ditt direkte inn i sine systemer. Det nye regimet var et sentralt tema under Logicas brukermøte i Oslo i april. Dette blir en kjempestor utbygging som bare så vidt er i gang. Det får store konsekvenser for både oss som systemleverandør og for e-verkene. Derfor var det helt naturlig å sette søkelys på dette nå, mener Anne Sofie Grinde. Hun leder kundesenteret i Logica Utility, og hadde ansvar for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. AMS På programmet stod blant andre Steinar Akselsen fra Hafslund, som snakket om hvordan e-verkene kan oppnå miljøgevinst og samfunnsnytte ved innføring av toveis, såkalt avanserte målesystemer (AMS). Vi er et selskap med sterk fokus på innovasjon og legger stor vekt på å sette sammen et innholdsrikt, variert og faglig godt program på brukermøtet. Dette er en god anledning for oss til å demonstrere nyheter og til å hjelpe e-verkene med å komme i gang med løsninger som gir dem enda bedre og enklere håndtering av kundene. Blant annet viste vi en ny løsning innen selvbetjeningsportal. Men ikke minst gir brukermøtet mulighet til å utveksle erfaringer, mener Grinde. De faglige sesjonene ble veldig godt besøkt, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på dem. Tromsø neste år Utstillerområdet samlet Logicas samarbeidspartnere. Svært hyggelig at så mange partnere vil delta på stand. Alle utstillerne hadde godt besøk, ikke minst takket være kreative og spenstige innslag med alt fra pilkasting til minigolf. I 2010 holdes brukermøtet i Tromsø. Logica Utilitys brukermøte i april satte fokus på nye krav og nye IT-løsninger for e-verksbransjen. Key Account Manager HRM, Kristoffer Bostad, stod på Logicas stand. (Foto: Creno) Vant IPod Nano På Logica Utilitys brukerseminar i mai informerte Crenos produktsjef for e-verk, Petter Rossbakk, om innfordringsløsninger for bransjen, og arrangerte dartkonkurranse for treffsikre seminardeltakere. Den mest treffsikre på Crenos stand ble Johan M. Hansen fra NTE Holding med 117 poeng. Premien var en ipod Nano. Vi gratulerer! EBL øker satsing på fornybar energi I mai lanserte EBL prosjektet Energi og utvikling Prosjektet skal bidra til at norske myndigheters økte satsing på bruk av norsk kompetanse på fornybar energi i utviklingsland, blir langsiktig og robust mot politiske skiftninger. Samtidig skal prosjektet bidra til å skape en aktiv åpenhet og dialog om utfordringer norsk kraftindustri som satser i utviklingsland, har hatt og har, både når det gjelder miljø, HMS, korrupsjon og menneskerettigheter. Prosjektet blir et samarbeid mellom EBL, Norfund, SN Power, Norad, Statkraft, Eidsiva Energi, TrønderEnergi, NTE, BKK og Agder Energi. EBL, 14. mai 2009 Klart for vindkraft på Lista Økt produksjon av fornybar energi er et sentralt virkemiddel for å skape nye arbeidsplasser og begrense klimautslipp. Tillatelsen til Lista vindkraftverk er et stort og viktig steg i satsingen på fornybar energi. Det sa olje- og energiminister Terje Riis- Johansen i forbindelse med at Oljeog energidepartementet i midten av mai ga konsesjon til bygging av Lista vindkraftverk. Det er Norsk Energi Miljø Sør AS som har fått konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk med installert effekt på inntil 102 MW på Lista i Farsund kommune. Det er gledelig at denne saken endelig er i orden. Nå håper vi de kan komme i gang med å bygge, sier Erik Skjelbred, direktør for produksjon og miljø i EBL. EBL, 14. mai 2009 Verdens første havvindmølle I april kom understellet til verdens første flytende havvindkraftverk fram til Rogaland. I løpet av sommeren skal det monteres og slepes ut til havet utenfor Karmøy. Lykkes vi med vindkraftproduksjon i havet, snakker vi store volumer ny, fornybar energi, som kan påvirke hele energimarkedet, sier informasjonssjef Øistein Johannessen i StatoilHydro Ny Energi. Vindkraftverket vil reise seg 106 meter over havflaten, og når rotorbladene kommer på i løpet av høsten, kan kraftverket produsere nok strøm til 500 husstander. Aftenposten 23. april 2009 Johan M Hansen fra NTE Holding traff blink i Crenos dartkonkurranse og vant en ipod Nano.

8 8 Vi kan inkasso! Økonomi i hverdagen Agressodagen 2009: Fremtidsvisjoner og 10-årsjubileum - Gode og brukervennlige it-løsninger krever at leverandørene samarbeider tett både med hverandre og med brukerne. Agressodagen er en unik anledning til å dele erfaringer og knytte kontakter. Anders Hansteen Reitan, administrerende direktør i IT NOR AS, har tro på tette samarbeid. Derfor er han også godt fornøyd med årets Agresso-seminar, som ble arrangert i Trondheim 22. april. Det samlet 130 Agresso-brukere og leverandørrepresentanter, og markerte samtidig IT NORs 10-årsjubileum. - Samarbeid mellom ulike leverandører blir stadig viktigere. Da kan vi utvikle IT-løsninger som gir effektive og brukervennlige verktøy. Kommunikasjon er et nøkkelord, og bedriftene er avhengige av IT-verktøy som både snakker med hverandre, og som gjør det enklere å kommunisere med medarbeidere, kunder og leverandører, mener Reitan. Agressodagen 2009 satte søkelys på utviklingen innen IT-løsninger, og på hva vi kan forvente de neste fem årene. Etter lunsj kunne deltakerne velge blant tre fagsesjoner med ulike tema, presentert av en rekke av IT NORs samarbeidspartnere. Her delte BDO Noraudit tips om neste års årsoppgjør, bygd på ferske erfaringer, PWC satte fokus på arbeidsprosess og på å jobbe smartere, og Creno viste at betalingsoppfølging er viktigere enn noen gang, med konkrete eksempler i Agresso. - Evalueringen av seminaret viste at deltakerne satte stor pris på bidragene fra samarbeidspartnerne våre. I tillegg ga våre egne medarbeidere i IT NOR innblikk i blant annet offentlig rapportering og Altinn, som er et område med mange endringer og nyheter. - Alt i alt viste Agressodagen 2009 at brukere og leverandører har stor nytte av å treffes og dele erfaringer, mener Reitan. Praten gikk livlig både i pausene og under festmiddagen på Agressodagen Her er Trude Opsal fra DnB Nor og Frank Olsen fra 10-årsjubilanten IT NOR. (Foto: Creno) Spår kresne brukere Leverandører av IT-løsninger får stadig mer kresne brukere. Det setter større krav til brukervennlighet og smarte grensesnitt. - Unge IT-brukere oppfatter verktøyene helt annerledes enn vi som har brukt IT noen år. IT NORs administrerende direktør Anders Hansteen Reitan er ikke i tvil om at Agresso går krevende, men spennende tider i møte. - Nye brukeres forventninger til Agresso gjenspeiler bruken av verktøy som Google og Twitter. Det må vi ta innover oss. Det får blant annet konsekvenser for hvordan vi bygger brukergrensesnitt, mener Reitan. På Agressodagen 2009 fortalte Agressos produktsjef Thomas Staven om hvordan Agresso samspiller med og drar aktivt nytte av disse nye brukerne i arbeidet med nye Agresso-versjoner. - Det fine er at vi voksne brukere kommer til å dra stor nytte av et nytt og mer kresent publikum, mener Reitan. Tett samarbeid er sikreste vei til effektive og brukervennlige IT-verktøy, mener Anders Hansteen Reitan i IT NOR. Her på Agressodagen sammen med Crenos Lise Følling og Rachel Solem. (Foto: Creno) IT NOR AS - er konsulentpartner med Agresso Norge og Agresso Sverige - leverer Agresso-løsninger til private og offentlige virksomheter i Norge og en rekke europeiske land - bidrar med utvikling av programvarekomponenter og tilpasninger, og gir råd om hvordan Agresso best kan utnyttes og integreres med andre system - har røtter tilbake til 1992, og etablert som IT NOR i fremstår i dag som et komplett ERP-hus med spisskompetanse innen alle moduler i Agresso - har hovedkontor med 25 ansatte i Trondheim, og avdeling i Oslo - har vært Crenos samarbeidspartner siden har utviklet Crenos fakturerings- og innfordringsprogram som en påbyggingsmodell i Agresso Vant IPod Nano Det var Arve Schive, salgsog markedsansvarlig i IT NOR, som vant Crenos dart-konkurranse på Agressodagen. Konkurransen ble arrangert på Creno-standen, og Arve vant overlegent med hele 125 poeng. - Veldig hyggelig at vinneren representerte 10-årsjubilanten, synes Crenos Lise Følling som bemannet Creno-standen. Mer effektiv med bedre kommunikasjon Nye, gode muligheter for å kommunisere og dele blir viktig i fremtidens IT-verktøy. Mer og bedre løsninger for kommunikasjon blir et hett IT-tema i tiden fremover. Vi kan forvente IT-verktøy som både snakker bedre med hverandre, og som gjør det enklere å kommunisere med medarbeidere, kunder og leverandører, mener Anders Hansteen Reitan. Han tror interaktivitet blir et nøkkelord. Vi kommer til å se at blant annet chatteprogrammer og kamera blir mer og mer brukt på bedriftsmarkedet. For oss som jobber med økonomi betyr det nye muligheter til å dele og kommunisere, for eksempel i forbindelse med prosjekter og rapportering. Det kan bety en langt mer effektiv arbeidshverdag, tror Reitan. Han mener gode løsninger for samarbeid kan bringe regnskapsarbeid viktige skritt videre. Vi vil få en helt annen nærhet både til dataene og til medarbeidere og samarbeidspartnere. Agresso er utviklet for å fungere prikkfritt sammen med andre IT-verktøy, blant annet Microsofts Office-pakke. Derfor samarbeider vi med Microsoft også på nye løsninger for interaktivitet og kommunikasjon, sier Reitan. Utgiver: CrenoGruppen Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas Mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, Mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, Mobil: Produktsjef M3: Knut Barkhall, Mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, Mobil: Produktsjef SMB: Ronny Helseth, Mobil: Vi kan inkasso!

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester September 2009 www.creno.no Progressiv oljeaksje Mer tid til trening Noreco har sterk vekst og gode fremtidsutsikter.

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem økonomiavisen Mars 2014 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Lyse laksetider Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Foto: Bakkafrost De

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Har skapt vinnere i 90 år

Har skapt vinnere i 90 år BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #1.2012 Har skapt vinnere i 90 år Magnus Moan, Torbjørn Falkanger, Tommy Ingebrigtsen, Frode Estil og Tor Arne Hetland (bildet) har minst to ting til felles:

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079 NY AVTALE: Landbruksforsikring - ikke bare for bønder side 16 SMB B Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester AS for SMB Tjenester AS Nr. 1. 2013, Nr. Årgang 2. 2012, 9 Årgang ISSN 1890-6079

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer