Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

2 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen ansvarlig forvalter Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar J. Torgersen Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt 2

3 Fondskommentar Desember 0,2% 2,4% ,0% 18,6% Avkastning Avkastning Holberg Norden Avkastning referanseindeks Holberg Norden ga en avkastning på 9% i 2014, mens referanseindeksen steg 18,6%. Porteføljen hadde flere gode bidragsytere i Lakseoppdrett med Bakkafrost (+85%) og Austevoll Seafood (+36%) ble en vinnersektor, mens farmasiselskapet Novo Nordisk fortsatte i 2014 som i 2013 og genererte en avkastning på 44%. Det svenske industriselskapet Atlas Copco ble også honorert av aksjemarkedet for god operasjonell drift over tid med en oppgang på 29%. Blant negative bidragsytere er det aksjer relatert til olje eller Russland som dominerer. Oljeserviceselskapene ble hardt rammet, der PGS, Subsea 7 og Prosafe falt alle mer enn 30%. Flere finske selskaper ble påvirket gjennom sin eksponering mot Russland. Eksempelvis falt dekkprodusenten Nokian Tyres -34% i fjor, mens Stockmann falt -36%. Målt i lokal valuta ble Danmark (+18%), og Sverige (+15%), børsvinnerne i Finland og Norge var noe svakere med en avkastning på henholdsvis 6% og 3%.. Porteføljesammensetning Gjennom året har porteføljen blitt ytterligere konsentrert. Holberg Norden eier i dag 35 børsnoterte aksjer, samt noen unoterte aksjer som utgjør ca. 1% av porteføljen. I desember kjøpte vi det danske selskapet DSV (se side 6), mens vi solgte oss ut av Kone (Finland), ABB (Sverige), Millicom (Sverige) og Prosafe (Norge). En fallende oljepris har medført svakere utsikter for både oljeog oljeserviceselskaper. Holberg Norden hadde ved utgangen av desember 6,5% investert i sektoren gjennom Lundin Petroleum og Subsea 7. Begge selskapene har en sterk balanse og ingen kapitalbehov. Ved full produksjon i 2016 vil Lundin Petroleum kunne generere en årlig kontantstrøm opp mot 20% av dagens aksjekurs. I tillegg kommer Johan Sverdrup i løpet av Subsea 7 har en høy ordrereserve og fleksibilitet i flåten gjennom 30% er innleid tonnasje og meste av dette går av kontrakt i 2015/2016 Holberg Norden søker å eie kvalitetsselskaper til en fornuftig pris. Selskapene har en sterk markedsposisjon og en robust balanse som vi over tid forventer vil gi en høy verdiskapning. Vi investerer kun i selskaper som tilfredsstiller våre kriterier og jobber uavhengig av referanseindeksen. Porteføljen handles i dag på 13,4x P/E, 1,7x pris/bok og har en utbytteavkastning på 3,5% for

4 Selskapsnyheter i desember Stockmann (1,3% av porteføljen) Selskapet annonserte en strategiendring i retning av å bli mer et eiendomsselskap som leier ut lokaler. De skalerer ned aktivitetene i butikkjeder som ikke tjener penger i dag. Stockmann vil beholde Lindex, Stockmann Retail samt eiendommene i Helsinki, St. Petersburgh og Baltikum. Det er store merverdier i eiendommene I forhold til markedsverdi. Målet med den nye strategien er at markedsverdien på eiendommene skal bli reflektert i kontantstrømmen til Stockmann. Vizrt (1,8% av porteføljen) Generalforsamlingen godkjente salg av selskapet til Nordic Capital. Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av første kvartal og aksjonærene vil få utbetalt vederlaget som et utbytte. Lundin Petroleum (4,2% av porteføljen) Brynhildfeltet i Nordsjøen kom i drift med en forventet produksjon på rundt fat olje per dag. Selskapet har mål om å starte produksjon på fire nye prosjekter de nærmeste tolv månedene og venter en oljeproduksjon på over fat per dag innen Økt produksjon og lav betalbar skatt grunnet utbyggingen av Johan Sverdrup vil gi en sterk kontantstrøm de kommende årene.

5 Selskapsnyheter i desember Novo Nordisk (4,7% av porteføljen) Legemiddelet Saxenda ble godkjent for behandling av fedme i USA. Saxenda har i kliniske tester redusert kroppsvekten med mer enn 5% hos 73% av pasientene og mer enn 10% hos 41% av pasientene. Saxenda har også positive effekter i forhold til behandling av type 2 diabetes. Produktgodkjenningen forsterker Novo Nordisk allerede markedsledende posisjon innen området. Selvaag Bolig (1,3% av porteføljen) Selskapet solgte 233 boliger i fjerde kvartal. Dette er 172 flere boliger enn i tilsvarende periode i 2013 og det høyeste salget noensinne i fjerde kvartal. Selvaag selger det vi kaller «brød og melk» boliger, dvs boliger til folk flest, noe som gjør selskapet mindre sårbar overfor svingninger i norsk økonomi. Selvaag Bolig har økt markedsandelen og faktisk solgt flere boliger i 2014 enn i Selskapet har kunngjort at de vil betale minimum 1 krone per aksje i utbytte for 2014, noe som tilsvarer en direkteavkastning på 5% Antall boliger solgt

6 Nye selskaper i Holberg Norden Selskapsbeskrivelse Dansk logistikkselskap etablert i 1976 Global leverandør av transport- og logistikktjenester Størst geografisk eksponering i Europa Kapitallett modell hvor selskapet ikke eier transportmidlene, men bruker underleverandører Styreformann er en av grunnleggerne Kurt Larsen er styreformann og var med å grunnlegge DSV i 1976 Larsen var administrerende direktør fra 1991 til 2008 og eier aksjer som tilsvarer DKK 43 mill Investeringsgrunnlag Stabile marginer og høy avkastning på kapital Sterk balanse Dokumentert høy verdiskapning over tid Godt posisjonert for å ta del i globalisering. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Fri kontantstrøm Driftsresultat EBITDA-margin 6,2 % 6,2 % 6,4 % 6,8 % 6,8 % 6,7 % 6,6 % siste 12 mnder Driftsresultat og fri kontantstrøm siste 12 mnder 6

7 15 største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentarer 5,3% 5,2% 4,7% Danske Bank har vært gjennom en vanskelig periode med svekket lønnsomhet blant annet som følge av et svakt dansk eiendomsmarked, en uheldig eksponering mot eiendomsmarkedet i Irland og for høye kostnader. Banken har tatt flere grep for å forbedre lønnsomheten. Vi forventer at de langt på vei vil lykkes og at markedet er villig til å prise opp aksjen fremover. Investeringsgrunnlag; Forsterket kostnadsfokus. Bedre dansk økonomi. Potensial for økt verdsetting. Atlas Copco er et globalt konsern med ca ansatte og hovedsete i Sverige. Selskapet produserer anlegg og gruveutstyr, kompressorer og generatorer. Atlas Copco har vist sterk kostnadskontroll og en imponerende avkastning på både egen- og totalkapitalen. Operasjonell og finansiell styrke gir konkurransefortrinn. Investeringsgrunnlag; Verdensledende aktør. Høy kapitalavkastning. Sterk langsiktig verdiskapning. Novo Nordisk er et verdensledende legemiddelfirma innen diabetesbehandling. De er også langt fremme på behandling av overvekt og relaterte sykdommer i tillegg til veksthormoner. Diabetes er i sterk økning over hele verden og Novo Nordisk er posisjonert til å generere betydelige inntekter og resultater i mange år fremover. Investeringsgrunnlag; Verdensledende aktør. Strukturell vekst. God inntjeningsvekst. 4,7% Norden som region står på et sterkt økonomisk fundament relativt til andre regioner av Europa. Vi mener DNB klarer seg relativt godt i forhold til andre banker. Banken er følsom for utlånstap og endringer i rentemarkedene. Investeringsgrunnlag; Attraktivt priset. Sterk posisjon i primærmarkedet. 4,7% Svensk klesgigant med over 2000 butikker lokalisert i 37 markeder. All produksjon i lavkostland (Øst- Europa, Asia, Afrika og Sentral-Amerika). Godt drevet og i ferd med å rulle ut sin suksessoppskrift i nye markeder. Dyktig på merkevarebygging. Satser på fremvoksende økonomier. HM gir eksponering til et av verdens sterkeste merkevarenavn og en mer konsumentdrevet økonomi enn den råvarebaserte. 7 Investeringsgrunnlag; Sterk merkevare. Fortsatt vekstpotensial. Høy verdiskapning over tid.

8 15 største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentarer 4,6% Nordens største bank. Banker får anledning til å øke marginene for å bygge opp en større egenkapitalbuffer jfr. nye kapitalregler. Når Nordea målet om egenkapitalavkastning på 15% om to-tre år så kan Nordea prises høyere (økt multippel på økt bokverdi). Investeringsgrunnlag; Marginekspansjon. Forsterket kostnadsfokus. Potensial for økt verdsetting. 4,4% 4,4% Svensk eiendomsselskap med hovedfokus på regionene Stockholm, Vasterås, Malmø og Gøteborg. Ny ledelse tiltrådte i 2013 og endret strategi fra å være transaksjonsorientert til forvalte og utvikle eiendom. Kungsleden har vært gjennom flere skattesaker knyttet til transaksjoner tilbake til 2006, disse er de i sluttfasen på og det ventes avklaring tidlig 2015 Investeringsgrunnlag; Høy vekst i kontantstrøm. Attraktivt verdsatt. Hovedaksjonær med god historikk Royal Unibrew er et dansk basert bryggeri og et resultat av flere fusjoner opp gjennom årene. De lever lykkelig som nummer to i sine markeder. Øl, ikke-alkoholholdige drikker samt en maltbasert energidrikk er dere hovedområder. Norden, Baltikum, Italia og Afrikanske miljøer (maltdrikken) er hovedmarkedene. Investeringsgrunnlag: Sterk operasjonell og finansiell drift. Høyt aksjonærfokus. Sterk verdiskapning. 8 4,4% 4,2% Fullintegrert fiskeriselskap med fiskerettigheter i Peru, Chile og Norge. Selskapet er også majoritetseier i Lerøy Seafood og Norway Pelagic. Lerøy Seafood er en av aktørene i Norge med lavest kostpris per kilo på oppdrettslaks. Austevoll Seafood kontrollerer marint protein og marine oljer fra hav til matfatet, noe som bidrar til god kunnskap om et næringsriktig tilbud til sine kunder. Investeringsgrunnlag: Marginpotensial på oppdrett. Godt distribusjonsnettverk. Undervurderte eierandeler i pelagiske markeder. Potensiell konsolidering av pelagisk industri rundt Nordsjøen. Lundin er et svensk olje- og gass leteselskap (E&P). Veldrevet selskap med et av Nordens beste letemiljø innen olje og gass. Selskapet oppnådd en høy funnrate på sine letebrønner og med det lagt grunnlaget for stadig økende reserver og produksjon. Investeringsgrunnlag; Imponerende funnrate. Sterk ledelse. Prises under diskontert verdi.

9 15 største investeringer (11-15) Selskap Andel Kommentarer 4,2% Dansk transport og logistikk selskap med globale operasjoner. DSV har en kapitallettmodell hvor underleverandørene eier transportmidlene. Selskapet har over tid levert stabil margin og kontantstrøm. Har over tid skapt høy verdiskapning. Godt posisjonert for å ta del i globalisering. Investeringsgrunnlag; Sterk produktplattform. Stabile marginer. Høy kapitalavkastning. 4,2% Bakkafrost er en fullintegrert lakseoppdretter basert på Færøyene. Selskapet er en lavkostnadsprodusent av laks med høyeste kvalitet. Dette oppnås ved strenge kontrollregimer for biologi på Færøyene, samt bruk av marint for. Selskapet har en stor andel videreforedling samt en sterk posisjon mot sushi markedet i USA. Investeringsgrunnlag; Kostnadsledende. Strukturell vekst. Lavt verdsatt. 9 4,0% 3,8% 3,1% Carlsberg er en av verdens største ølprodusenter med salg i over 150 land. Foruten Carlsberg-øl produserer selskapet kjente merker som Tuborg, Holsten og Baltika. Vest-Europa er Carlsbergs hovedmarked, men fremvoksende økonomier står for en stadig større del av salget (ca. 40%). Har et marginforbedringspotensial som ikke er priset inn. Investeringsgrunnlag; Sterk merkevare. Stabil kontantstrøm. Forbedringspotensial på kapitalbinding. Nokian Renkaat (Tyres) er Nordens største dekkprodusent og mest kjent for sine vinterdekk. Selskapet er notert på Helsinki-børsen. Volummessig er Russland og Sentral-/Øst-Europa de viktigste markedene, mens markedsandelen er størst i Norden med 25-30%. Produksjonen skjer i Russland og Finland, med den russiske andelen er kraftig stigende. Investeringsgrunnlag; Verdensledende aktør. Sterk ledelse. Langsiktig god verdiskapning. Globalt farmasøytisk selskap med en rekke blockbustere som Crestor (kolesterol), Nexium (mot magesyre, halsbrann) og Symbicort (astma). Patentutløp og en skuffende pipeline av nye medisiner har påvirket kursutviklingen negativt over flere år, men utbytter har likevel gitt en viss avkastning. Investeringsgrunnlag; Ny ledelse, nytt kostnadsfokus, god kontantstrøm og en kjent patentutløpssituasjon gir bra oppside dersom nye medisiner også begynner å gi resultater.

10 10 Geografisk porteføljesammensetning

11 Porteføljesammensetning Finans 20% Kontanter IT 2% Energi 4% Utilities 9% Materialer 1% 2% SEKTOR- SAMMEN- SETNING Industri 17 % Danmark 23% Utenfor Norden Finland 8% Kontanter 0% 2% GEOGRAFISK SAMMEN- SETNING Norge 29% Helsevern 14 % Konsum 18% Forbruksvarer 13% Sverige 38 % 11

12 12 Nøkkeltall for fondets 20 største investeringer P/E: Price/earnings. Aksjekurs i forhold til inntjening pr. aksje P/B: Price/book. Aksjekurs i forhold til bokført egenkapital ROE: Return on equity. Avkastning på bokført egenkapital Andel P/E P/E P/B ROE fond 2014E 2015E siste 2014E 1 Danske Bank 5,3 % 13,2 11,1 1,1 7,8 % 2 Atlas Copco, B 5,2 % 18,9 16,7 5,4 29,1 % 3 Novo Nordisk, B 4,7 % 26,2 22,7 17,8 61,8 % 4 DnB ASA 4,7 % 8,8 8,8 1,2 13,7 % 5 Hennes & Mauritz, B 4,7 % 27,1 24,1 12,1 42,0 % 6 Nordea 4,6 % 11,4 10,4 1,3 11,5 % 7 Kungsleden AB (publ) 4,4 % 12,8 13,1 1,1 10,6 % 8 Royal UNIBREW A/S 4,4 % 19,0 17,6 4,5 25,5 % 9 Austevoll Seafood 4,4 % 10,7 7,8 1,3 7,4 % 10 Lundin Petroleum 4,2 % 263,9 43,3 4,1 1,1 % 11 DSV 4,2 % 18,2 16,3 5,3 26,3 % 12 Bakkafrost 4,2 % 11,6 9,6 3,7 33,1 % 13 Carlsberg B 4,0 % 13,3 12,7 1,1 7,4 % 14 Nokian Renkaat 3,8 % 12,6 12,1 2,1 15,5 % 15 Astra Zeneca 3,1 % 15,9 16,6 4,3 10,2 % 16 Elekta 3,0 % 21,3 18,2 5,2 21,4 % 17 Securitas, B 3,0 % 15,7 14,3 3,4 20,9 % 18 Weifa ASA 2,4 % 21,1 19,0 1,1 10,3 % 19 Subsea 7 2,4 % 4,9 6,9 0,5 11,0 % 20 Opera Software 2,4 % 34,1 17,8 4,7 14,0 % Topp 20 vektet snitt 79,1 % 15,4 13,1 1,8 11,7 % Kilde: Bloomberg pr 02/09/14 Portefølje vektet snitt 100 % 14,8 13,4 1,9 12,8 %

13 13 Historisk avkastning

14 Historisk avkastning Avkastning Holberg Norden vs. referanseindeks 25,0% 23,7% HOLBERG NORDEN VINX Benchmark Cap Index 20,0% 18,6% 15,0% 15,6% 15,4% 10,0% 9,0% 7,6% 7,3% 7,6% 5,0% 0,2% 2,4% 0,0% DESEMBER 2014 SISTE 3 ÅR* SISTE 5 ÅR* SIDEN OPPSTART (des. 2000) * Avkastning utover ett år er annualisert (geometrisk avkastning) * Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningskostnader. 14

15 Historisk avkastning 15 Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningskostnader.

16 Største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 måneder Bakkafrost Novo Nordisk, B Danske Bank Royal UNIBREW A/S Atlas Copco, B Petroleum Geo Services Fram Exploration Spectral Diagnostics Prosafe Nokian Renkaat kroner 16

17 Jaktloven Aktive forvaltere Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer. Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Risiko søkes redusert gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. 17

18 Jakten på det gode selskap Jaktregler Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig 18

19 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 19

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,1 11,2 15,9 15,4 7,5 7,9 Volatilitet % 8,2 11,6 14,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer