Magasin Nr. 4 oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 4 oktober 2010"

Transkript

1 Magasin Nr. 4 oktober 2010 Kirsti ble Årets lærling 2010 Lanserar hälsohemsida i samarbete med Carolina Klüft Dansk mester i sikre byggepladser Offentlig-privat samarbeid: - Det lønner seg å tenke kreativt Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Resultat 2. kvartal 3 Redaktørskifte 3 Markedskommentar 4 Aksjer til ansatte: En ekte aksjeveteran 4 Aksjer til ansatte: - Jeg håper vi blir enda flere aksjonærer 5 Aksjer til ansatte Ny driftsavtale med ErgoGroup 7 Kirsti ble Årets lærling Aktuelt 8 Går i højden og dybden midt i København 9 Fra blikskur til superarena 10 Lanserar hälsohemsida i samarbete med Carolina Klüft 12 Riller rullebane og lager lys 14 Spaden i jorden för nya bostäder 16 Blir Nord-Europas største kjøpesenter 18 Ballast och återvinning ska växa i Sverige 20 Vidensdeling på tværs af landegrænser med kunden i fokus Forbedringsprosesser 21 Kompetanse vektlegges mer enn pris 23 Skal bli bransjens beste på forbedring 23 Nu tilverkar vi våra egna betongelement 24 OPS: - Det lønner seg å tenke kreativt Genistreken 26 Dritbra idé 26 XE4 Viola-Anett II HMS 27 Ta godt vare på ryggen! 28 Dansk mester i sikre byggepladser 30 Vellykket HMS-dag i Surnadal Nye oppdrag 31 Nye oppdrag Tett på 32 Sponsrar grensesprengende tjejfotboll år i Veidekke 35 Jubilanter i 4. kvartal 2010 Baksiden 36 Unik rasteplass og opplevelsessenter i Østfold Fortsatt framgång kräver fortsatt utveckling Som en av ledarna i Veidekke har jag en viktig uppgift. Trots att vi tjänar hyggligt med pengar vet vi, att vi på kort tid kan blir förbisprungna av våra konkurrenter om vi står still. Min uppgift är att se till att vi ständigt befinner oss i utveckling. Vi behöver bli mycket bättre på att verkligen förklara och motivera varför vi måste fortsätta att utvecklas. När vi ibland känner visst motstånd i organisationen att ta till sig nya arbetssätt och utvecklingsåtgärder, beror det på att vi misslyckats förklara varför de skall förändra arbetssättet och hur förändringen gagnar företaget. Det är här som jag och många med mig har en klar förbättringspotential. Jag tror att vi går in i en tid där vi behöver satsa ännu hårdare på att utveckla Veidekke. För att tjäna mer pengar, för att växa och för att bli en ännu mera attraktiv arbetsplats för nuvarande och nya potentiella medarbetare. Detta är motivet bakom processen Position En fantastisk möjlighet för alla i Veidekke att vara med och formulera var vi skall vara Hur stora vi skall vara, vilka pengar vi skall tjäna, vilken typ av företag vi skall vara och vilka kunder vi skall ha. Samt, inte minst, vilken position vi skall ha i förhållande till våra konkurrenter. Tillsammans med de ansvariga ledarna för enheterna Hoffmann, Industri och Entreprenör Sverige, tjuvstartade vi processen redan sommaren Anledningen var, förutom att vi behövde öka lönsamheten, att vi kände ett behov av att skapa tydliga mål som alla i respektive enhet fick vara med och ta fram och därmed också ta ansvar för. Det är otroligt spännande att se hur engagemanget och kreativiteten i dessa organisationer nu blommar upp. Dessutom med glädje och optimism som resultat och utan överdriven rädsla för att tänka nytt. Terje Venold har vidare utmanat oss med att han hoppas att alla enheter skall vara bäst på sin marknad. Men han har inte sagt på vilket sätt vi skall vara bäst eller hur, eller med vilka utvecklingsinsatser. Detta är en rejäl utmaning och enligt min mening helt unikt. Vilket annat företag lämnar en sådan utmaning till organisationen? Vilket förtroende! Att i stället för att formulera målet centralt och sedan trycka ut det och förvänta sig att alla arbetar för att nå det, ger man medarbetarna möjlighet att själv formulera inte bara målet, utan också hur man skall ta sig dit. Detta gör man bara i ett utvecklingsinriktat företag som tror på sina medarbetare och tror på kraften i att alla får vara med och förstå behovet av förändring. För denna förståelse når man bara om man också blir involverad i att sätta målet. Detta är Veidekke och detta är företaget som jag är tacksam och stolt över att få vara en del av. Så ta nu chansen! Tänk fritt och grensesprengende och våga formulera djärva mål inför Försök finna en process där samtliga medarbetare blir delaktiga och involverade. Då är jag övertygad om att vi också framöver blir ett annerledes selskap, karaktäriserat av framgång och entusiastiska medarbetare som alla jobbar för att vidareutveckla företaget. Men glöm inte att det också gäller för oss alla som individer. Att vi måste utveckla oss själva och våra relationer så även vi förbättrar den privata sidan av livet. För livet innehåller mycket mer än bara arbete. n Forsidebilde: Kirsti Flatabø ble Årets lærling i Veidekke i Foto: Ole R. Paulsen. Per-Ingemar Persson Konserndirektør Foto: Veidekke ASA Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Löfströms Allé 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Ane Sangnes e-post: Redaksjonsutvalg: Gunvor Bergan, Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Kjetil Nyseth, Ole R. Paulsen, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Aktivitetsøkning og godt resultat i andre kvartal Veidekke økte omsetningen og fikk et resultat på 163 mill. kroner i årets andre kvartal. MARKEDSKOMMENTAR Rolf Albriktsen De mørkeste skyene har forsvunnet - Vi er fornøyd med resultatet gitt vår konkurransesituasjon, og ser nå flere tegn til bedring. Økt aktivitet og ordrereserve for entreprenørvirksomhetene i Norge og Sverige, styrket boligsalg, oppstart av stadig nye boligprosjekter og bedrede markedsutsikter gir oss positive muligheter fremover, sier konsernsjef Terje R. Venold. Veidekkes omsetning i andre kvartal ble mill. kroner sammenlignet med mill. kroner i andre kvartal Resultat før skatt ble 163 mill. kroner, mot 205 mill. kroner ett år tidligere. Resultat pr. aksje var kr 0,90, mens det var kr 1,60 ett år tidligere. Resultatmarginen endte på 3,8 % sammenlignet med 4,9 % året før. Ordrereserven for entreprenørvirksomheten var på 12,3 mrd. kroner ved utgangen av kvartalet mot 10,8 mrd. kroner på samme i fjor. Krevende marked - Så langt i 2010 viser Veidekkes resultater at vi fortsatt befinner oss i en krevende markedssituasjon med mye ledig kapasitet og hard konkurranse, sa Terje Venold. - Totalt sett har vi håndtert lavkonjunkturen på en måte som gjør at vi står sterkt både organisasjonsmessig og finansielt. Så vel aktivitetsnivået som utviklingen på eiendomssiden viser tegn til forbedring sammenlignet med forrige år, fastslo han. Entreprenørvirksomhet Omsetningen i entreprenørvirksomheten økte i kvartalet, og økningen kom først og fremst fra anleggssegmentet i Norge og Sverige. Overkapasitet ga imidlertid lavere marginer i Norge, mens marginene i Sverige og Danmark ble noe forbedret. Samlet omsetning i entreprenørvirksomheten var mill. kroner og resultatet ble 110 mill. kroner. Resultatmarginen endte på 3,3 %. Tilsvarende tall i fjor var en omset- Redaktørskifte i Veidekke Magasin Ane Sangnes overtar som redaktør i Veidekke Magasin etter Gunvor Bergan. Etter mange år i redaktørstolen trapper Gunvor Bergan ned og gir seg som redaktør i Veidekke Magasin. Ny i rollen fra og med 1. september 2010 er Ane Sangnes, som har vært journalist og fotograf i Veidekke i tre år. n Tekst: Kai Krüger Henriksen Foto: Inger Sangnes ning på mill. kroner, et resultat på 140 mill. kroner og en resultatmargin på 4,5 %. Eiendomsutvikling Eiendomsmarkedet i og omkring de største byene i Norge og Sverige viser gradvis bedring, spesielt innenfor familiesegmentet. I alt ble det solgt 159 boliger i andre kvartal, mot 107 i første kvartal. Veidekke hadde 614 boliger i produksjon ved utgangen av kvartalet, sammenlignet med 310 ved årsskiftet. Omsetningen for eiendomsvirksomheten i andre kvartal endte på 306 mill. kroner og resultatet ble 13 mill. kroner. Året før var tilsvarende tall henholdsvis 236 mill. kroner og 2,5 mill. kroner. Industri Den lange vinteren førte til at asfaltsesongen kom sent i gang. Dette, i tillegg til at privatmarkedet var dårligere enn vanlig, førte til svekkede resultater for asfaltvirksomheten. Områdene pukk og grus samt gjenvinning oppnådde tilfredsstillende resultater på nivå med 2009, mens veivedlikehold fremdeles viser underskudd. Samlet hadde Veidekke Industri en omsetning i andre kvartal på 849 mill. kroner sammenlignet med 876 mill. kroner i andre kvartal i fjor. Resultatet ble 48 mill. kroner mot 64 mill. kroner i fjor. HMS Sykefraværet for alle ansatte var 5,5 % i Norge, 3,1 % i Sverige og 2,5 % i Danmark. Tilsvarende tall i fjor var 5,5 % i Norge, 2,8 % i Sverige og 2,1 % i Danmark. H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,4 (4,3) i andre kvartal. n Tekst: Helge Dieset/Gunvor Bergan Vi kan nå konstatere at lavkonjunkturen er over for denne gang. Tre påfølgende kvartaler med positiv vekst indikerer at trenden peker oppover. Store stimulanser i form av uvanlig lav rente og statlige penger sprøytet inn i økonomien har virket. Vi registrerer også at optimismen i husholdningene og bedriftene er tilbake. Men risikobildet er fortsatt uvanlig komplekst. Vil politikken fortsatt virke som ventet, hva blir effekten av de store statlige underskuddene i enkelte land, fortsatt uro i kreditt- og boligmarkedet i USA, og hva skjer i råvaremarkedet? Dette er noen områder vi må følge fremover. Vi har erfart at de skandinaviske landene påvirkes i sterk grad av det som skjer internasjonalt, i særdeleshet bygg- og anleggsmarkedet. Nå ser vi en klar bedring i vårt tilgjengelige bygg- og anleggsmarked. I siste konjunkturrapport som Veidekke la frem 20. september, er vekstanslagene for hvert av de tre landene justert opp. For Norge ventes en realvekst på 2 % i år og 4 % neste år. Vi forventer bedring i boligmarkedet, i yrkesbyggmarkedet og innen anlegg. Boligprisene har utviklet seg som ventet med en vekst på rundt 5 % så langt i år, mens igangsettingen av boliger ennå ikke er kommet i gang. Vår prognose om igangsatte boliger i år ligger fast, noe som betyr en betydelig vekst i byggeaktiviteten i andre halvår. I Sverige har veksten i økonomien vært betydelig sterkere enn hva vi trodde. Eksport, investeringer og offentlig forbruk har gitt bidrag til veksten. Bygg- og anleggsaktiviteten begynner nå å komme etter, og vi ser tegn til vekst innen både boligbygging og yrkesbygg. Anleggsinvesteringene ligger på et høyt nivå som følge av flere store vei- og jernbaneinvesteringer. Boligprisene i Stockholm, som fra midten av 2008 og gjennom hele 2009 vokste betydelig, har falt så langt i år (6 %). Nedgangen skyldes en kombinasjon av stort tilbud av brukte boliger og fortsatt usikkerhet knyttet opp mot de internasjonale konjunkturutsiktene. For Sverige er den samlede markedsveksten oppjustert fra 0,5 % til 3 % i år. Veksten kommer imidlertid etter en periode med svært lav aktivitet innen flere sektorer. I Danmark startet nedgangen i bygg- og anleggsmarkedet før konjunkturene begynte å falle. Nedgangen her har vært ekstra sterk. Boligmarkedet har til dels vært borte og prisene har stupt. Fra andre halvår 2009 til nå har prisene i København økt med 13 %, fra et lavt nivå. Vi ser samme tendens andre steder i Danmark også. Men byggeaktiviteten følger ikke etter. I år blir det igangsatt 9000 boliger og økende til i Til sammenligning var igangsettingen i 2006 på ! I Danmark ser vi nå en svak oppgang i alle sektorene innen bygg og anlegg. For 2010 vil den samlede investeringsveksten være negativ, men mindre enn hva vi antok før. Veksten kommer trolig i Etter en så kraftig nedgang som vi har hatt her, vil det ta tid før investorene tør sette i gang bygging. Bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia bedrer seg i 2010 og Men frem mot 2015 kan vi ikke se grunn til at pilen skal peke bratt oppover. Usikkerheten i verden vil fortsatt påvirke oss og gi svingninger i aktivitetsnivået. n 3 3

4 Konsern En ekte aksjeveteran Erik Piene er den av dagens ansatte som har vært aksjonær lengst, faktisk i hele 32 år. Han er ikke i tvil om at aksjeordningen både har vært og er svært viktig for Veidekkes suksess. Og han har fortsatt stor tro på aksjen. Erik Pienes første jobb i Veidekke var i 1963 ved byggingen av Blommenholmkrysset på E-18 utenfor Oslo. Han begynte som flisegutt (gikk med målestang for stikkerne) og avanserte raskt til stikker, men valgte ingeniørstudier før han kom tilbake til selskapet høsten Da ventet flere store anleggsprosjekter før han ble leder for det nyopprettede Oslo-kontoret. Piene satt etter hvert fem år i Veidekkes toppledelse, men så ville han ut på prosjekt igjen. Det er nemlig der han trives best! Korsbrekke pioner - Arne Korsbrekke var pioneren innen Veidekkes medeierskap og mente at sentrale ledere i selskapet burde eie aksjer. Derfor solgte han 30 av sine egne aksjer i 1978 til tre ledere. Jeg fikk da kjøpe 10 aksjer á kr 3.000,- Selv om det var mye penger den gang, var jeg ikke i tvil om at jeg ville kjøpe, og jeg så på tilbudet som en stor ære. For det at man fikk kjøpe aksjer, var først og fremst en bekreftelse på at man ble verdsatt og at man gjorde en god jobb, forteller Piene. Den gang hadde Veidekke bare 19 aksjonærer. - Det var først ved børsnoteringen i 1986 at Veidekkeaksjene også ble en pengeplassering. Jeg har kjøpt aksjer jevnt og trutt hele veien, og kun solgt for å finansiere barnas satsing på alpinsporten og studiene deres. Sist gang jeg solgte var på slutten av 1990-tallet da jeg kjøpte hus i Spania. Har betydd mye - Aksjeordningen har nok betydd mye for Veidekke, fortsetter Piene. - Vi har lojale medarbeidere, og lite gjennomtrekk. Og det er positivt at også nyansatte nå får tilbud om Erik Piene med Veidekkes aksjebrev. å bli medeiere, sier Piene, som selv ventet åtte år før han fikk tilbud om å bli medeier. - Utbyttepolitikken gjør jo at alle får gevinst når det går bra, og jeg tror det gjør noe med både tankegangen og handlemåten når man får noe igjen av overskuddet. Piene er mer opptatt av utbytte enn av kursutviklingen: - Jeg tenker langsiktig, og nå er aksjene en pengereserve for meg og en sparebøsse for pensjonisttiden. Hvis man finner en dyktig arvtaker etter Terje Venold og ikke tukler med utbyttepolitikken, blir jeg værende som aksjonær så lenge jeg lever. Veidekke har en god organisasjon og bedriftskultur. Selskapet kommer til å fortsette med å tjene penger, og det er en aksje jeg har tro på, avslutter aksjeveteranen fornøyd. n Tekst: Helge Dieset Foto: Ane Sangnes Erik Piene Født 1943 Sønn av Gustav Piene, den ene av Veidekkes to grunnleggere i 1936 Første jobb i Veidekke var i , før han reiste til sivilingeniørstudier i Wyoming, USA Ble fast ansatt i Veidekke i 1970 Medlem av Veidekkes sentrale ledergruppe fra Prosjektleder i Veidekke Entreprenør, for tiden engasjert i utbyggingen av Kykkelsrud kraftverk - Jeg håper vi blir enda flere aksjonærer Terje R. Venold, konsernsjef i Veidekke, har tro på at medarbeidere som har aksjer i eget selskap, blir mer motiverte. - Jeg mener bestemt at medeierskap i egen bedrift gir større forståelse og kunnskap om selskapet vi arbeider i, noe som igjen gir økt medarbeiderinvolvering og positive resultater. Dette er svært viktig og noe som år etter år har bidratt til de gode resultatene våre, sier Terje. Alle ansatte i Veidekke får også i høst tilbud om å kjøpe rabatterte aksjer i eget selskap. - Veidekkeaksjene har til nå vært en god, langsiktig spareform, og jeg håper alle bruker tid til å studere og vurdere årets tilbud. Samtidig må man naturligvis vurdere egen vilje og evne til risiko, sier Terje R. Venold. Veidekke ble børsnotert i 1986, og siden den gang har aksjonærene fått en gjennomsnittlig årlig avkastning på 17 % gjennom kursutvikling og Terje R. Venold utbytte. Det er det høyeste på Oslo Børs i denne perioden. - Det er viktig å tenke langsiktig med aksjer: Det er alltid en risiko for kursfall, akkurat som det er en mulighet for at kursen kan nå nye høyder, sier Terje. Nest største eieren I Veidekke får aksjonærene i utbytte minimum 50 prosent av årsresultatet etter at skatt er betalt. Man har ingen garanti for hvor gode resultatene blir i årene fremover, selv om bedriften har gått med overskudd i alle år siden starten i prosent av de ansatte eier over 20 prosent av aksjene i Veidekke og er dermed den nest største eieren i selskapet. Det gjør at kunder, samarbeidspartnere og alle rundt oss ser at vi har stor tro på Veidekkes fremtid. Nå håper jeg at vi blir enda flere aksjonærer. Husk at man ikke trenger å kjøpe mange aksjer for å være med, sier Terje R. Venold. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Ole Walter Jacobsen 4

5 Konsern Aksjer til ansatte 2010 Årets aksjesalg til ansatte blir gjennomført 5. til 19. november. Som tidligere vil det bli gitt 20 prosent rabatt på børskursen i tegningsperioden, og det vil være to års bindingstid på aksjene. Prospekt med all nødvendig informasjon vil bli sendt hjem til alle ansatte i slutten av oktober ansatte, eller 55 prosent av oss, eier i dag 20 prosent av aksjene i Veidekke. Og snart kan enda flere av aksjene havne på de ansattes hender: Alle som per 1. oktober er fast ansatt i Veidekke ASA eller datterselskaper (eller Hoffmann) får nå anledning til å kjøpe aksjer med rabatt. Dersom du allerede nå har spørsmål om vår aksjeordning eller til årets tilbud, ikke nøl med å ta kontakt med aksjekontoret i ditt land. I fjor var det 1793 ansatte som benyttet seg av tilbudet og tegnet til sammen 1,5 millioner aksjer. n Ni om Veidekkeaksjer 1. Har du aksjer i Veidekke? 2. Har du tenkt å kjøpe aksjer i år? Pim Suphap Ankahat, Anläggning i Göteborg 1. Ja, jag äger dem tillsammans med min man. 2. Ja, för det är en bra investering. Oskar Nilsson, Veidekke Bostad Lund 1. Ja. Jag har sett det dels som en bra långsiktig investering och dels för att det ger ett ökat engagemang i jobbet. 2. Ja, det skulle jag kunna tänka mig, för att jag fortfarande tycker det är en bra långsiktig placering. Igor Juric, Bygg Stockholm 1. Ja. Kul med ägarskap i det företag man arbetar i, man känner sig delaktig i företaget. 2. Troligen. Det beror på prioriteringar i min ekonomi i år. Finn Bjørn Kristiansen, Distrikt Vestfold 1. Nei, det har jeg ikke. 2. Nei, jeg har aldri hatt aksjer tidligere, og jeg har ikke tenkt å kjøpe nå heller. Ludvig Tichy, Distrikt Vestfold 1. Ja, det har jeg. Bra å eie litt av Veidekke, og så håper en selvfølgelig å tjene litt på dem. 2. Ja, regner med det. Det er sikre aksjer, og man får jo ikke nok. Veidekkes aksjekurs (logaritmisk skala) 100 Renate Aga Nygård, Distrikt Vestfold 1. Ja, fordi det er en god investering og god sparing. 2. Ja. Det er en klar fordel at ansatte kan være medeiere i selskapet. Da yter en mer. 10 Kim Vendelborg, Region Teknik, Hoffmann Ja. 2. Ja, hvis kursen er rigtig. Man følger jo med, og kursen har det heldigvis med at falde når vi får mulighed for at købe. Dersom du allerede nå har spørsmål om vår aksjeordning eller til årets tilbud, ta kontakt med aksjekontoret i ditt land. Sverige: Per G Svensson tlf Charlotte Thorsen, Region Øst Nybyg, Hoffmann 1. Ja, det har jeg. Jeg køber hvert år. 2. Ja, det er god stil at være medejer. Norge: Marte Hoggen Bolsø tlf Danmark: Jesper Pedersen tlf John Rasmussen, Region Anlæg, Hoffmann 1. Ja. Jeg har købt ved tidligere udbud. Sidste gang turde jeg dog ikke på grund af finanskrisen. 2. Jeg vil overveje det. Det afhænger af kursen. 5

6 Konsern Tett på Ny driftsavtale med ErgoGroup ErgoGroup skal fortsatt drifte IT-systemene i Veidekke i Norge videre fremover. Den nye avtalen er treårig, og har en forventet verdi på om lag 60 millioner kroner. - Veidekke og ErgoGroup har et mangeårig samarbeid som det er positivt å kunne bygge videre på. Etter en grundig evaluering av flere tilbydere, kom vi til at ErgoGroup fremdeles hadde de mest konkurransedyktige løsningene, både med hensyn til pris og leveranse, sier Børge Teigland, avtroppende IT-direktør i Veidekke. Den nye avtalen omfatter blant annet utvidet applikasjonsdrift, 24/7 tilgjengelighet, ny sentral infrastruktur, forbedrede backup-løsninger og nye arkivløsninger. En mer standardisert driftstjeneste for Veidekkes mange anleggsoperasjoner er også en viktig del av avtalen. ErgoGroup og Veidekke har samarbeidet i snart ti år. Den fornyede avtalen er vunnet i konkurranse med fire utvalgte leverandører, og omfatter Veidekkes virksomhet i Norge. Avtalen bygger videre på Veidekke og ErgoGroups eksisterende samarbeid, men innebærer også innføring av nye og forbedrede løsninger for Veidekke. - Et godt samarbeid bidrar til å fremme kundens forretning, samtidig som vi utvikler vårt eget tjenestetilbud for å tilfredsstille kundens behov. Avtalen med Veidekke viser at vi har lyktes med å fornye vår leveranse til Veidekke, blant annet ved i enda større grad å ta i bruk ErgoGroups lokale leveransenettverk, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup. Toril Benum er ny IT-direktør i Veidekke ASA. Terje Mjøs, adm. dir. i ErgoGroup. Ny IT-direktør i Veidekke Toril Benum tok over som IT-direktør i konsernet 1. september etter Børge Teigland. Benum kommer fra IT i Aker Solutions. - Vi håper vi får et fruktbart samarbeid med ErgoGroup, som vil drive oss videre på IT-fronten i Veidekke, sier Benum. - For Veidekke er jeg fremover opptatt av samhandlingsløsninger. Vi kommer til å se en endring i måten vi kommuniserer med hverandre på fremover. n Tekst og foto: Ane Sangnes Veidekke og ErgoGroup Veidekke i Norge har fornyet driftsavtalen på IT-systemene med ErgoGroup. Avtalen gjelder for år. Den nye avtalen har oppstart 1. april Da skal avtalen være i full drift. 6 6

7 Konsern Tett på Kirsti ble årets lærling Betongfaglærling Kirsti Flatabø ble kåret til Årets lærling i Veidekke den 21. september. Betonglærling Kai Åge Arnesen og maskinfører Lasse Farstad flankerer Årets lærling 2010, betonglærling Kirsti Flatabø. Kirsti har tidligere jobbet som grafisk designer, men kastet seg ut i noe helt nytt for noen år siden. Hun startet på Skole på byggeplass, avla fagprøven i mai og besto med topp karakter. I læretiden har hun vært Region Øst sin AKAN-kontakt for lærlingene og har vært med på å kurse alle lærlingene i regionen i samarbeid med BHT. Kirsti jobber til daglig i Region Øst i Oslo. Lærlingansvarlig Robert Dominguez mener Kirsti er en av de aller beste: - Jeg har fulgt opp et stort antall lærlinger de siste 15 årene og denne kandidaten er absolutt en av de beste jeg har fulgt opp. Jeg er veldig stolt av henne, sier Robert. Ulike faggrupper Veidekke har i mange år drevet systematisk rekrutteringsarbeid gjennom lærlingordningen, og på den måten blitt en av Norges største lærebedrifter. På samlingen i Oslo var 116 av Veidekkes lærlinger til stede. De representerte ni ulike faggrupper: Murere, tømrere, jernbindere, forskalingssnekkere, anleggsmaskinreparatører, maskinførere, asfaltarbeidere, tunnelarbeidere og betongindustriarbeidere. Positiv og produksjonsorientert Blant kandidatene til å bli årets lærling pekte forskalingssnekkerlærlingen Kirsti Flatabø seg klart ut. Som det står i juryens begrunnelse: Kandidaten har vist et faglig nivå som er ut over det som er forventes av en lærling. Hun er veldig positiv og produksjonsorientert, og til å stole på i alle sammenhenger. Når det i tillegg fra kolleger blir presisert at kandidaten har hatt en positiv innvirkning på hele arbeidslaget, så styrker det kandidaturet ytterligere. Kirsti Flatabø har vært lærling i Veidekke i to år og er nå fast ansatt i Veidekke. Som årets lærling fikk hun overrakt en bronsestatuett og en sjekk på kr ,-. I tillegg fikk betonglærling Kai Åge Arnesen fra Drammen og maskinfører Lasse Farstad fra Oslo en sjekk på kr hver. Begge disse var med i finalerunden om å bli årets lærling i Veidekke. n Kirsti Flatabø ble Årets lærling i Veidekke i Foto: Ole R. Paulsen. Tekst: Helge Dieset/Ane Sangnes Foto: Ane Sangnes 7 7

8 Aktuelt Tett på Logistikken på byggepladsen er et kapitel for sig alt foregår på sparsom plads. Går i højden og dybden midt i København Grundvand og snævre rammer på byggepladsen er en udfordring, der kræver god forberedelse. Der er udfordringer til både kreativitet, faglighed og logistiske evner i det kontorbyggeri, Hoffmann i øjeblikket er i gang med på Østerbro i København for Karberghus. Byggeriet, der allerede er lejet ud til IT- og Telestyrelsen, skal stå færdigt til aflevering den 16. februar næste år, så styrelsen, der i forvejen er repræsenteret som nabo til pladsen, kan samle nogle aktiviteter. Men der er ikke tale om nogen helt almindelig byggeplads. Og indtil videre er det i hvert fald en både våd og trang byggeplads. - Egentlig skulle vi have begyndt arbejdet allerede før jul sidste år, men der måtte nogle ekstra grundvandsundersøgelser til, og det skubbede starten til 10. januar i år, forklarer projektleder Bo Mejlsing. Det er da også netop grundvandet, der indtil nu har sat præg på byggeprocessen. - Bygningen består af to etager kælder til parkering med fem etager kontorer ovenpå, så vi skulle Hektisk aktivitet på pladsen i baggrunden ses ITog Telestyrelsens nuværende kontorbygning, hvor medarbejderne kan følge byggeriet. seks meter ned i undergrunden, før vi kunne støbe, siger han. - Indtil nu er der pumpet m³ vand ud i Københavns Havn, og pumperne kører stadig. Grundvand sænket Det betød, at grundvandet skulle sænkes, så det hele ikke endte i det rene mudder. Indtil nu er der pumpet m³ vand ud i Københavns Havn, og pumperne kører stadig. Det bliver de ved med, indtil kælderetagerne senere i september er godt forankrede og sikret, så vandet ikke kan løfte bygningen. - Byggegruben er udført med sekantpæle, der bores og støbes ned i undergrunden. Vi kan jo på grund af byggeriets beliggenhed ikke komme til at ramme en traditionel spuns ned. Det ville betyde rystelser i undergrunden, som kunne påvirke det omkringliggende byggeri, oplyser Bo Mejlsing. Kælderen sikres med 80 opdriftsankre ned i kalken. De skal hindre opdrift og sikre, at gulvet holdes nede, når pumperne til sin tid slukkes. Det gør de, når kælderetagerne på i alt 1500 m² er færdigbyggede. Spændt sammen - Derefter bliver byggeriet lidt mere traditionelt, og vi kan gå i gang med råhuset. Det opføres med færdige sandwichfacader, der skal males efter monteringen. Alle etager forsynes med pudsealtangange, så vinduerne kan pudses. De udføres i fiberbeton, og vinduerne er alupartier. Mellem etagerne er der traditionelle huldæk, siger han. På grund af de store vinduespartier i facaderne og meget få indvendige betonvægge er huset desuden spændt sammen fra nederste kældergulv til dækket på 4. etage. - Det er nødvendigt for stabilitetens skyld, for det er kun trappetårnet i bygningens midte, der binder etagerne sammen, forklarer Bo Mejlsing. Svær logistik Man kan også roligt sige, at byggepladsen strammer over skuldrene, og logistikken er et kapitel for sig. Der har skullet køres jord ud fra kælderudgravningen og materialer ind til byggeriet alt sammen på meget sparsom plads. - Vi er jo placeret klods op af eksisterende bygninger, så skure, materialer osv. har vi måttet placere på et vejareal lejet af Københavns Kommune. Men det skulle lette lidt, når kælderetagerne er færdige, og vi skal i gang med de ca m² kontorlokaler, siger han. n Tekst og foto: Karen Sloth FAKTA Region: Region Øst Nybyg Byggeperiode: Januar januar 2011 Bygherre: Karberghus A/S Arkitekt/rådgiver: Ole Hagen Arkitekter A/S Ingeniør/rådgiver: Erik Pedersen A/S Jordbundsforhold: Hasbo A/S Kontraktform: Hovedentreprise i et joint venture mellem Hoffmann Teknik, Anlæg og Nybyg Øst Kontraktsum: kr. Projektadresse: Præstøgade 20, 2100 København Ø 8 8

9 Aktuelt Tett på De mange gæster til rejsegildet kunne fornemme hallens imponerende omfang. Fra blikskur til superarena Ishockeyhallen i Vojens er Danmarks p.t. største idrætsbyggeri, og alle glæder sig til de nye tider. - Ja, ja, ja. Hvis I får danmarksmesterskabet i hus, skal I nok få en ny skøjtehal at forsvare det i. Sådan omtrent lød løftet fra Haderslev Kommune til SønderjyskE Ishockey, før klubben i 2006 bar det første danmarksmesterskab hjem i ishockeyens superliga i SønderjyskE-regi. I 2009 og 2010 gentog holdet succesen og løb igen af med guldet, så derfor er der nu vist det, man kalder ikke nogen vej uden om for kommunen. Derfor er Hoffmann i øjeblikket på det, der med et humoristisk glimt i øjet kan kaldes på en bunden opgave: Et ishockeystadion en skøjtehal i stor dimension der skal stå klar til SønderjyskE Ishockey forhåbentlig i den kommende sæson igen kvalificerer sig til slutspillet og skal forsvare guldet og dermed spille sine hjemmekampe på det nye isstadion i en sønderjysk by, hvis indbyggerantal egentlig slet ikke matcher et byggeri af den karat og størrelse. Til gengæld har oplandet altid bakket trofast op om klubben, så de gode nye faciliteter er fuldt berettigede. Den traditionelle krans blev hejst over bygningen. God plads Men glade er både de lokale fans og alle dem, der kommer udefra for at overvære deres lokale klubber slås mod sønderjyderne på hjemmebane, for hallen i Vojens har hidtil kun kunnet rumme op til 1800 tilskuere på de tætpakkede tilskuerpladser. I fremtiden bliver der plads til siddepladser og 3000 ståpladser. Første spadestik til den nye hal, der får navnet Syd Energi Arena, blev taget 15. november sidste år, og trods en lang og hård vinter med frost, sne og slud, er tidsplanen overholdt, så der helt efter planen kunne holdes rejsegilde sidst i august. - Råhuset og spærene er oppe, og snart lukkes bygningen med tag, så vi kan arbejde videre indvendigt i et tæt hus, siger afdelingschef Palle Priska fra Region Vest. En strejke hos elementleverandøren så ellers ud til på et tidspunkt at kunne forsinke byggeriet, men med lidt ommøblering i planlægningen kunne tidsplanen alligevel stort set følges. Følger byggeriet tæt Den nye skøjtehal er med en anlægssum på 100 mio. kr. nok det største idrætsbyggeri i Danmark i øjeblikket, og, som borgmester Jens Chr. Gjesing udtrykte det ved rejsegildet, så er det kun gjort muligt i kraft af, at man fik lov til en skattestigning. - Den havde vi ikke fået lov til ellers. Så der er ikke tale om, at pengene er taget fra andre poster i det kommunale budget, så der er kun grund til glæde over byggeriet, understregede han over for de omkring 500 gæster. De gode borgere i Vojens følger da også byggeriet tæt og med stor interesse. Det samme gør medierne. Ikke uden grund for siden ishockeysportens indtog i Danmark i 1950 erne har Vojens været aktiv på isen. Først under åben himmel, så fik sporten tag over hovedet og siden også vægge. - Populært kaldes den eksisterende hal da også for Blikskuret. Det er ikke uden grund, for larmen kan være øredøvende, konstaterer Palle Priska. Luksusomgivelser Det bliver en helt anden luksus, tilskuerne mødes af, når arenaen den 1. februar 2011 er klar til aflevering og klar til at danne rammen om slutspillet. Og forhåbentlig med SønderjyskEs spillere på banen. Arenaen er opbygget som en slags colosseummodel med en arena, man ser ned på ankomstplatformen. Øverst bliver der desuden ti skybokse til VIP-rum m.v. Under tribunerne bliver der ved den ene langside bygget omklædningsrum til spillere og dommere, opholdsrum samt bade- og fitnessfaciliteter. Den anden langside får plads til et konferencerum til 400 personer og med tilhørende hall og toiletområde. Rummet og hallen kan bruges som mødested før kampen eller af klubbens erhvervsklub samt andre, der måske ønsker at kombinere et fagligt arrangement med at overvære en ishockeykamp. - Populært kaldes den eksisterende hal for Blikskuret. Det er ikke uden grund, for larmen kan være øredøvende. Renoverer gammel hal - Når den nye hal er klar, går vi i gang med renoveringen af den gamle hal. Et arbejde, der vil tage fire måneder fra 1. februar til 1. juni. Den skal i fremtiden bruges til træning, opvisning og andre skøjte- og isaktiviteter, siger Palle Priska, og tilføjer, at man fra vindfanget i den nye hal har en udmærket udsigt til både den gamle og den nye hal, som kan bruges til en sammenligning af faciliteterne før og nu. Hallen opføres i et område, der også rummer andre idrætshaller og en svømmehal, så Vojens får et attraktivt idrætsområde. Uden for sæsonen kan skøjtehallen desuden anvendes til andre formål så som udstillinger, koncerter m.v. Godt samarbejde Hoffmann har en projektgruppe på seks mand på pladsen styret af projektchef Søren Hartlev. Desuden er medarbejdere beskæftiget med egenproduktion af insitubeton og elementmontage. Byggeriet er en totalentreprise for Hoffmann, som har Arkitema, Århus, og +M Arkitekter a/s, Haderslev, som rådgivere på arkitektsiden og Rambøll Danmark A/S, Haderslev, som rådgivende ingeniørfirma. - Byggeriet udmærker sig ved et rigtig godt, tværgående samarbejde. Ikke kun med bygherren, men også med rådgiverne, Hoffmanns underentreprenører og vores egne håndværkere på byggepladsen, siger Palle Priska. n Tekst og foto: Karen Sloth 9 9

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA NFF seminar Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 Jørgen Michelet og Hans Olav Sørlie Veidekke ASA www.veidekke.no Veidekke konsernet VEIDEKKE ASA Omsetning i 2009: NOK 15,5

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke StorAksjekvelden Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke Litt annerledes De ansatte eier 20 % av aksjene Selskapet har aldri gått med underskudd Terje R. Venold er tredje konsernsjef siden 2.

Detaljer

Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer. Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler

Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer. Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler Etablert i 1936 Det startet med veidekker Brostenslegging før 2. verdenskrig 2 Hva driver vi

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Planlegging og måling av IR-arbeidet v/jørgen Michelet, Veidekke www.veidekke.no Agenda Veidekke og Veidekke aksjen Planlegging av IR arbeidet Måling av

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget CILAC Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 4 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2012 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt.

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Thinktank Svenska postens nya hovedkontor I dette prosjekt ønsket Posten att få sitt nye hovedkontor oppført på

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA

Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA HMS-forum 2011 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen, 16.mars Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA 1 Mitt utgangspunkt Levere hvert kvartal

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

#Digitaliseringsrådet

#Digitaliseringsrådet #Digitaliseringsrådet Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter Hvordan kan vi løse dem? erfaringer fra Digitaliseringsrådet Målet med arrangementet er å bidra til læring på tvers av offentlig sektor

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal august 2014

AF Gruppen 2. kvartal august 2014 AF Gruppen 2. kvartal 22. august Grefsen skole 2. kvartal Oppsummering Gode prestasjoner Omsetning MNOK 2 567 (2 709) Resultat før skatt MNOK 153 (129) Kontantstrøm fra drift MNOK 24 (388) Resultat pr.

Detaljer

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs nya, ultrabekväma, vapen i jakten på nya guld. Och tro det eller ej: Det är svenskt. - Petter tycker den är superbra, säger pappa John

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 VEIDEKKE I HOVEDTREKK VEIDEKKE + En skandinavisk entreprenør + Innovativ boligbygger og eiendomsutvikler + Norges største

Detaljer

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 1. kvartal 2013 Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25 20 15 10 5 Sverige Danmark Skandinavia

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Veidekke Entreprenø ør AS Presentasjon Alf Erstad, 50år, fra Bergen Arbeidet i Veidekke siden -88 Fagarbeider HVO / Tillitsvalgt HMS sjef i Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter

På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter Sikkerhetsdagene, 22. november 2012 SIGMUND ASLESEN, VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Hva kjennetegner bygging? Byggverk sitter fast i bakken Byggverk er unike

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 RAPPORT FOR 3. KVARTAL Mill. kr. 3. kvartal 3. kvartal 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9. Året HOVEDTALL Driftsinntekter 2 667,2 2 809,1 8 030,7 7 739,3 10 561,8 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 219,9

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke SKILT VED FØDSELEN? 2 07.06.2016 YRKESBYGG 38 % ANLEGG 25 % BOLIGER 21 % INDUSTRI 16 % 3 07.06.2016 VEIDEKKE I GOD POSISJON

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget TROLL SCOUTS Vi kommer fra Haugesund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Type lag: Ungdomsklubb

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Å kommunisere nedbemanning og andre utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Konserndirektør Kommunikasjon og myndighetskontakt t kt Veidekke ASA 2 Innhold Om Veidekke Næringen Særtrekk og budskap

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal november «Murmansk», Sørvær

AF Gruppen 3. kvartal november «Murmansk», Sørvær AF Gruppen 3. kvartal 9. november «Murmansk», Sørvær 3. kvartal Høy aktivitet store avsetninger gir lavt resultat T-forbindelsen Omsetningsvekst på 34 % Resultatet i kvartalet er positivt til tross for

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE PRESSEMELDING FRA: SAK: KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN NØKKELTALL FOR 2009 HOVEDPUNKTER - Totalomsetningen i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

FIRST LEGO League. Stjørdal Are Stokke Nes Gutt 11 år 0 Magnus Engan Gutt 11 år 0 Gabriel Aaron Normann Bruun

FIRST LEGO League. Stjørdal Are Stokke Nes Gutt 11 år 0 Magnus Engan Gutt 11 år 0 Gabriel Aaron Normann Bruun FIRST LEGO League Stjørdal 2012 Presentasjon av laget Hell seniors 1 Vi kommer fra Hell Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Lånke skole Type lag:

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS Elas AS Etablert 1957 Lokalt eierskap. Arne Haugen. Lysrørsarmatur.

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK Bergen, 8.3.2016 Kari H. Berntsen AGENDA Kort om Veidekke Bakgrunn Prosess Erfaringer Status Veien videre HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer