04 VALG LS /11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS /11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)"

Transkript

1 fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/ november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /11 Godkjenning av innkalling LS /11 Godkjenning av saksliste LS /11 Godkjenning av tidsplan LS /11 Valg av møteledelse LS /11 Valg av redaksjonskomité 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /11 Arbeidsutvalgets rapport LS /11 Kontroll- og organisasjonsko rapport LS /11 Valgko rapport LS /11 Rapporter fra tillitsvalgte LS /11 Rapport NOKUT LS /11 Rapport Samordna opptak LS /11 Rapport Lånekassen LS /11 Rapporter fra politiske- og faglige komiteer LS /11 Rapport International Students Union LS /11 Rapport SAIH LS /11 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /11 Økonomirapport 3. kvartal LS /11 Midlertidig budsjett EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 28 LS /11 Resolusjoner LS /11 Høring: Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering 30 av doktorgradsstudier LS /11 Høring: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning LS /11 Høring: Forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift LS /11 Ettergodkjenning av høringer LS /11 Høring: utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. 04 VALG LS /11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS /11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /11 Velferdspolitisk plattform LS /11 Rekrutteringsstrategi for Norsk studentorganisasjon 06 INNKOMNE SAKER LS /11 Visjoner for NSO (Diskusjonssak) LS /11 Saksliste Landsmøtet 2011 LS /11 Årets studentvenn (Diskusjonssak) LS /11 NSOs politiske prioriteringer til statsbudsjettet 2012 LS /11 Kampanje: Valg 2011 LS /11 Kapasitet på NSO-kontoret «Sdo_Tittel» Totalt 99 side(r)

2 LS /11 Innspill til valgkomiteen (Diskusjonssak) LS /11 Innspill: Stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene LS /11 Innspill: Fagerbergutvalget LS /11 NSOs politiske prioriteringer til kommune- og fylkestingsvalg Deltakere på Landsstyremøte 2 10/11 Nr Fornavn Etternavn Representant fra Rolle Merknader 1 Aksel Braanen Sterri Landsstyrerepresentant SIO 2 Anna Cecilie Jentoft Landsstyrerepresentant SsiB 3 Anne Marit Ringvold Landsstyrerepresentant SiBu 4 Caroline Stranger Landsstyrerepresentant SIØ 5 Roman Fredriksen Landsstyrerepresentant SIF 6 Stian Jakobsen Landsstyrerepresentant SiHa Meldt avbud 7 Sigurd Langseth Landsstyrerepresentant SiTø 8 Karen Oldervik Golmen Landsstyrerepresentant SIB 9 Tine Bergli Landsstyrerepresentant SiTø 10 Ingunn Sandberg Landsstyrerepresentant SIO Vara fredag/lørdag Kim Kantardjiev Andvord 11 Irene Bredal Landsstyrerepresentant SIA 12 Ole Thomas Grimsli Landsstyrerepresentant SIA 13 Lars Ivar Wæhre Landsstyrerepresentant SiNoT 14 Daniel Georg Weber Landsstyrerepresentant SIT 15 Tone Lill Mathisen Landsstyrerepresentant SIB Meldt avbud 16 Benedicte Grande Arntzen Landsstyrerepresentant SIT 17 Mykyta Konovalov Landsstyrerepresentant SSiN 18 Marie Gjerde Rolandsen Landsstyrerepresentant SIT 19 Freddy Jacobsen Landsstyrerepresentant SSH 20 Amund Aarvelta Landsstyrerepresentant SIT 21 Synnøve Mjeldheim Skaar Landsstyrerepresentant SIB 22 Therese Holth Landsstyrerepresentant SIS Tysland 23 Grete Forsmo Landsstyrerepresentant SfS 24 Monica Nicholls Landsstyrerepresentant OAS Meldt avbud 25 Karl Hans Braut Landsstyrerepresentant SIB 26 Nils Magne Killingberg Landsstyrerepresentant SIT 27 Jon F. Leiulfsrud Landsstyrerepresentant SOPP 28 Maren Solhjem Landsstyrerepresentant SIB 29 Ingrid Tungen Landsstyrerepresentant SIO 30 Anders Rindal Landsstyrerepresentant SIO 31 Daniel Haug Nystad Landsstyrerepresentant SIS 32 Marte Hafr Landsstyrerepresentant OAS 33 Anna Wergeland Landsstyrerepresentant OAS 34 Ole Martin Steien Landsstyrerepresentant SiÅs 35 Trygve Harlem Losnedahl Landsstyrerepresentant SIO Fra lørdag 36 Kimia Mokri Landsstyrerepresentant OAS 37 Camilla Berg Rindahl Landsstyrerepresentant SiTl 60 Inge Carlén KOK 61 Martin Sværen KOK 62 Ingjerd Lindeland KOK 63 Kari Marte Bjerke Valgkomiteen 64 Martin Gustavsen Valgkomiteen 65 Thea Indahl Mæhlum Valgkomiteen 66 Elise Amalie Løkø Valgkomiteen 67 Per Anders Langerød Valgkomiteen Bare fredag 68 Fredrik R Andresen Ordstyrere 69 Torun Hegre Ordstyrere Meldt avbud 70 Sine Halvorsen Ordstyrere 2

3 71 Anne Karine Nymoen Arbeidsutvalg 72 Kari-Elisabeth Skogen Arbeidsutvalg Vambeseth 73 Ingrid Foss Ballo Arbeidsutvalg 74 Julie Ness Arbeidsutvalg 75 Eirik Uthus Arbeidsutvalg 76 Ørjan Arntzen Arbeidsutvalg 77 Janne Nyhus Sekreteriat 78 Inger Marie Skinderhaug Sekreteriat 79 Karsten W. Nielsen Sekreteriat 80 Karen Contreras ISU Lisperguer 81 Håvard Vederhus Observatør komiteer Lørdag og søndag 82 Mari Berdal Djupvik Observatør komiteer Lørdag og søndag Tine Blomfeldt Gjest, ny leder Studentparlamentet ved UiB Anders Bjørneby Gjest, ny leder NHHS Mari Aarbakke Gjest, Leder velferdstinget Per Martin Sandtrøen Gjest, ny leder Studenttinget NTNU Eirik Vikum Gjest, The Student Peace Prize Secretariat Anette Remme Gjest, SAIH Innvilget tale og forslagsrett i sak LS /11 Presenterte vinneren av The Student Peace Prize KONSTITUERINGSSAKER LS /11 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: Vedtatt LS /11 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: Vedtatt Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Valgkomiteen Institusjon (initialer): Tillegg: Ny sak LS /11 Valg av leder FKSV og FKHF Vedtatt med 2/3 stemmer LS /11 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. 3

4 Votering: Vedtatt/ Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Valgkomiteen Institusjon (initialer): Endring: Flytt saken til valgkomiteen fra søndag til fredag kl Vedtatt LS /11 Godkjenning av møteledelse Innstilling fra AU: Sine Halvorsen og Fredrik Andresen velges som ordstyrere. Janne Nyhus og Karsten W. Nielsen velges til protokollførere. Votering: Vedtatt LS /11 Valg av redaksjonskomité Innstilling fra AU: Karen Oldervik Golmen, Irene Bredal og Nils Magne Killingberg velges til redaksjonskomité for Velferdspolitisk plattform. Votering: Vedtatt 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /11 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Kontroll- og organisasjonsko rapport Innstilling fra AU: Kontroll- og organisasjonsko rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt/ LS /11 Valgko rapport Innstilling fra AU: Valgko rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Rapporter fra tillitsvalgte LSX /11 Rapport NOKUT Innstilling fra AU: NOKUT-representantenes rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LSX /11 Rapport Samordna opptak Innstilling fra AU: Samordna opptak-representantenes rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt 4

5 LS /11 Rapport Lånekassen Innstilling fra AU: Statens Lånekasse sine representanters rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Rapport fra faglige- og politiske komiteer Innstilling fra AU: Rapporter fra faglige- og politiske komiteer tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Rapporten International Students Union Innstilling fra AU: Rapporten fra International Students Union (ISU) tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Rapport SAIH Innstilling fra AU: Muntlig presentasjon fra SAIH tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokoll fra Arbeidsutvalgetsmøte nr tas til orientering. Protokollen fra LS2 10/11 godkjennes. Protokoll fra Stiftelsesmøte 2010 godkjennes Votering: Vedtatt 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /11 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: Vedtatt LSx /11 Midlertidig budsjett 2011 Innstilling fra AU: Midlertidig budsjett for 2011 vedtas Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: AU Institusjon (initialer): AU 8. personalkostnader: reiser innland: reiser utland: KOK, VK, VTK og PPK: Endring: Flytt fra post 8 (personalkostnader) til 10.1 (50 000), 10.2 (25 000), 10.7 (25 000)*, bunnlinjen ( ) *øremerkes VK 5

6 8. personalkostnader: reiser innland: reiser utland: KOK, VK, VTK og PPK: Vedtatt Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Dissens AU Institusjon (initialer): Tillegg: 7.6 Kampanjer Avvist Forslag nr: 3 Kapittel og/eller 237 Forslagstiller: Amund Aarvelta Institusjon (initialer): SIT NSO har ti faglige komiteer og det er satt av kr til hver komité. Endring: Endre til legge til:, og en pott på som AU deler mellom komiteene etter behov. NSO har ti faglige komiteer og det er satt av kr. til hver komité, og en pott på som AU deler mellom komiteene etter behov. Vedtatt Forslag nr: 4 Kapittel og/eller post 10.5 Forslagstiller: Amund Aarvelta Institusjon (initialer): SiT NSO har tre politiske komiteer og det er satt av kr til hver komité. Endring: Endre fra til (linje 234 notene) NSO har tre politiske komiteer, og det er satt av kr til hver komité. Endre post 10.5 fra til Tas fra bunnlinja. Vedtatt Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Rindal Institusjon (initialer): SiO Tillegg: 6

7 Sekundærforslag: Notene regnes ikke som en del av LSs beslutning om budsjett. Primærforslag: Budsjettet settes som et rammebudsjett. Avvist begge forslagene Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Rindal Institusjon (initialer): SIO Endring: til ny post Internasjonalt erfaringspost tas fra bunnlinja. Vedtatt Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Daniel Georg Weber Institusjon (initialer): SIT Nytt punkt til innstillinga Endring: LS bør AU foreta en helhetlig gjennomgang av de tekniske systemene, med mål om å redusere kostnader og sårbarhet. Kostnadene dekkes fra bunnlinja. Avvist Forslag nr: 8 Kapittel og/eller 10.3 Forslagstiller: Håvard Vederhus Institusjon (initialer): IK Endring: Øke post 10.3 Landsstyremøter fra til Vedtatt Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Maren Solhjem Institusjon (initialer): SIB Postering 11.1 Avspark Budsjettert beløp kr Endring: Endres til kr. Avvist 7

8 Vedtatt Forslag nr: 10 Kapittel og/eller Forslagstiller: Aksel Sterri Institusjon (initialer): SIO Endring: Endre post 11.2 fra til Post 11.2 og linje Linje : Det vil bli arrangert en medlemskonferanse på våren 2011 med hotellstandard. For dette bør det budsjetteres Avvist Forslag nr: 11 Kapittel og/eller 11.2 Forslagstiller: Daniel Georg Weber Institusjon (initialer): SIT Post 11.2 medlemskonferanse ,- Endring: - Kutt medlemskonferanse vår Sett post 11.2 til ,- Post 11.2 Medlemskonferanse , ,- til bunnlinja. Forslaget trukket av forslagsstiller Endelig vedtak: 8

9 Midlertidig budsjett for Norsk studentorganisasjon 2011, vedtatt på LS2 Inntekter Midlertidig budsjett 2011 Budsjett 2. halvår Driftsstøtte Statstilskudd UHR Andre inntekter Arrangementsstøtte Frifond Sum inntekter Utgifter 7 Informasjonskostnader Trykksaker Effekter Webside/intranett Mediakurs for AU (flyttes til 8.6. andre personalkostn.) Analyser Øvrig informasjonsmateriell Kampanjer Kampanje- og aksjonsfond Personalkostnader Lønn inkl. feriepenger Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Kontordrift Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi-og papirkostnader Litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon Juridisk bistand Utredninger (via fond) 0 0 9

10 Midlertidig budsjett 2011 Budsjett 2. halvår Organisasjonskostnader Reiser innland Reiser utland Landsstyremøter Landsmøte Politiske komiteer Faglige komiteer KOK, VK, VTK og PPK UHR Frifond Regionalt samarbeid Organisasjonskurs Internasjonalt erfaringspost Konferanser Avspark Medlemskonferanse Opplæring/nettverk Temamøter/seminarer Diverse kostnader Ekstraordinære kostnader Utkjøp leiekontrakt Thon Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Annen finanskostnad Kommentarer til postene: Inntekter: Resultat Driftsstøtte Vi har ikke fått innbetalt alt for høstsemesteret 2010 ennå, men det ligger an til at vi får støtte for ca studenter. Stiftelsesmøtet vedtok i april at driftstilskuddets størrelse skal være 35 kroner per student per semester, med virkning fra Regner vi med et studenttall på ca blir driftstilskuddet på kr i Statstilskudd 10

11 I 2010 fikk NSU, StL og NSO til sammen kr hvorav kr av disse er gaven vi fikk på Stiftelsesmøtet, så egentlig er statstilskuddet for 2010 på kr Det vil bli søkt om et høyere beløp for 2011, men om dette blir innvilget er usikkert. Mulig at statstilskuddet også vil minske når vi har fått satt organisasjonen. Foreslår å budsjettere med kr UHR NSO får i dag dekket inntil kr i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten må sees i sammenheng med utgiftspost 10.8 UHR. 4. Andre inntekter Denne posten inneholder momskompensasjon og eventuelle andre inntekter. Momskompensasjon for 2010 vil kun gjelde for et halvt år og pga. ny ordning i år er det noe usikkert hvor mye vi kan regne med å få refundert. 5. Arrangementsstøtte Foreslår å budsjetteres med kr som kan inntjenes gjennom deltakeravgift. Det er da tenkt en deltakeravgift på ca. kr 800 per person på Avspark, Medlemskonferansen og Nettverkskonferansen. Det kan også søkes støtte eksternt. 6. Frifond Det budsjetteres med kr i midler fra Frifond. Dette er en ordning hvor vi får midler fra LNU og skal fordele disse videre til medlemslagene. Denne posten må sees i sammenheng med tilsvarende utgiftspost (10.9). Utgifter 7. Informasjonskostnader 7.1 Trykksaker Har endret budsjettposten til å gjelde trykksaker som NSO produserer. Produksjon av konvolutter/brevark er flyttet til kontordrift. Det er tenkt en generell brosjyre om NSO. Andre brosjyrer må da lages med ekstern inntjening eller elektronisk. Foreslår et budsjett på kr Effekter Mye av effekter vil bli produsert i forbindelse med kampanjer og vi foreslår at disse blir lagt under budsjett for den enkelte kampanje. Vi setter av kr til generelle NSOeffekter. 7.3 Webside/intranett Dette er for drift av student.no og intranettet. I tillegg er det satt av penger til support og drifting av sidene. Det bør også være penger til revidering av NSOs kampanjesider, brukdinstemme.no og/eller studentkravet.no 7.4 Analyser Analyser er en pott som skal brukes til jevnlige analyser og utredninger som trengs for å underbygge fakta i politikk og mediasaker (eksempelvis de man har hatt sammen med Universitas). I tillegg har man altså et utredningsfond (se retningslinjer i Økonomireglementet) som skal brukes til mer uforutsette analyser/utredninger. 7.5 Øvrig informasjonsmateriell Dette er en samlepost for ulike saker som ikke konkret er budsjettert på andre poster i informasjonsbudsjettet. Eks. fotokostnader, medlemskap i Norsk kommunikasjonsforening, visittkort, roll-up/bannere og oversettelse av styringsdokumenter til engelsk etc. 7.6 Kampanjer 11

12 Valg 2011 kr årsjubileum kr NSO skal ha en kampanje for å øke valgdeltakelsen blant studenter ved semesterstart. NSO har søkt KRD om midler til dette, men hvis vi ikke blir tildelt midler til dette må det settes av penger til dette. Dersom vi skulle få støtte til dette foreslår vi å sette av summen på Kampanje- og aksjonsfondet. NSO skal markere at studentbevegelsen er 75 år til neste år (i henhold til informasjonsplanen). Her bør vi også kunne søke om eksterne midler. 7.7 Kampanje- og aksjonsfond Foreslår å opprette et fond for å ha midler tilgjengelig for evt. ad.hoc aksjoner/arrangementer. I likhet med fond for utredninger (post 9.11) lages det egne retningslinjer for dette og som vil ligge som vedlegg til økonomireglementet. Midler til fondet overføres gjennom behandlingen av regnskap og fondsdisponeringer på landsmøtet. Det budsjetteres derfor ikke med noe her. 8. Personalkostnader 8.1 Her er det lagt inn lønn og sosiale kostnader til 6 AU-medlemmer i 12,5 måneder. For sekretariatet er det beregnet lønnskostnader for 8,3 stillinger. Det er lagt inn kr i overtid. 8.3 Avtalefestede personalkostnader er midler til avtalefestede tiltak i sekretariatet (kompetanseheving og studietur). 8.6 Andre personalkostnader Planseminarer kr Mat kveldsarbeid kr Gaver etc. kr Sosiale aktiviteter - velferd kr Media- og temakurs kr Studietur AU kr Planseminarer er interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering. Mat kveldsarbeid er i hovedsak overtidsmat for AU. Sosiale aktiviteter velferd er for sosiale tiltak og andre arbeidsmiljøtiltak på kontoret. Det er satt ned en egen arbeidsmiljøgruppe som skal komme med forslag til aktiviteter og tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø. Media- og temakurs er for mediakurset som er flyttet fra info-budsjettet samt for intern kursing innenfor spesielle tema. AU-tur er en studietur AU ønsker skal bli en årlig tur. Den skal ha en faglig og sosial ramme og er en fin anledning til å lære noe om aktuelle tema samt at AU også blir en mer sammensveiset gjeng. 9. Kontordrift: 9.1 Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem kr Frankeringsmaskin kr Innkjøp kontor- og datautstyr kr Reparasjoner og vedlikehold etc. kr Administrative støttesystem er lisens- og vedlikeholdskostnader på elektronisk arkiv og saksbehandlingssystemet (kr ). Enalyser er et program vi bruker til påmelding, valg, spørreskjema osv. Avtalen for dette programmet har foreløpig StL betalt for frem til Det er satt av kr til å enten videreføre dette programmet eller et annet. Det kommer an på 12

13 hvordan vi gjør det med utviklingen av et stemme-/valgsystem for de elektroniske valgene i NSO. Det vi brukte på Stiftelsesmøtet er ikke helt optimalt i forhold til valgreglementet, men vil også bli brukt på Landsmøtet i Så vil vi bruke tiden fram til Landsmøtet 2012 på å finne en optimal løsning på hvordan organisasjonen best kan foreta elektroniske valg på landsmøter og landsstyremøter. Innkjøp kontor- og datautstyr er for 7 nye dataskjermer, 3 stasjonære PCer (til sekretariatet), 6 bærbare PCer (til AU) og en stasjonær PC for oppkobling utenfra (tilsammen kr ). Setter av ytterligere kr til div. annet som bl.a. ergonomisk utstyr, ny projektor og nye mobiltelefoner til AU. Reparasjoner og vedlikehold utstyr er bl.a. for oppgraderinger/konsulentbistand på arkivsystem, vedlikehold/support på regnskap- og lønnssystem, drifts-/serviceavtaler med Infolink på data/servere, TV-distributør/kringkastingsavgift etc Kontorrekvisita og diverse kontor Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel etc. 9.3 Kopi- og papirkostnader Dette er leiekostnader for to kopimaskiner samt kostnader på serviceavtale og kopipapir. Vi er for tiden i forhandlinger med leverandørene for å få til en avtale som gjør at vi kan kvitte oss med den ene maskinen, men uansett vil det koste og ev. kjøpe oss ut av avtalen. 9.4 Litteratur og tidsskrifter Her ligger abonnement på diverse aviser/tidsskrifter, samt medieovervåking. Medieovervåkingen vil være ca. kr og abonnementer o.l. vil være rundt kr Telefoni og porto etc. Telefon kr Mobiltelefon kr Internett kr Porto kr Husleie Husleien i Lakkegata 3 vil bli ca. kr Kontorforsikring Dette er kun forsikring på kontorlokaler og kontorutstyr. Personalforsikringer blir ført på andre personalkostnader. 9.8 Kontingenter/tilskudd ESU kr LNU kr Arbeidsgiverorganisasjon (HSH) kr Studentenes Fredspris kr Study Visit kr BM vedtok endringer for kontingent til ESU nå i november. Endringen betyr at NSO må ut med en medlemskontingent på euro per år. Dette utgjør i dag ca i norske kroner. NSO er medlem av HSH Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. NSO har mottatt en søknad fra Studentenes Fredspris for å arrangere Studentenes Fredskonferanse. Ettersom det ikke ligger poster som direkte går på å støtte organisasjoner eller søknader fra eksternt på nåværende budsjett vurderer AU det som mest ryddig å behandle søknaden i forbindelse med behandlingen av budsjettet for AU foreslår å støtte Studentenes Fredspris med kr og setter av dette beløpet på budsjettet for Det vil i 2011 også være en ekstra utgift i og med at det skal arrangeres Study Visit i starten av januar. 13

14 9.9 Revisjon Har ikke brukt noe på revisjon i NSO ennå, så vet ikke om de er noe dyrere enn de vi har hatt tidligere i NSU og StL. Setter det samme som årsbudsjettet SM viser Juridisk bistand Det er satt av kr i budsjettet til dette Utredninger Dette skal gå via fond og midler til fondet overføres gjennom behandlingen av regnskap og fondsdisponeringer på landsmøtet. Det budsjetteres derfor ikke med noe her. 10. Organisasjonskostnader: 10.1 og 10.2 Reiser innland/utland Her føres reise- og oppholdskostnader til div. møter/konferanser/kurs etc. som AU, sekretariatet eller andre som reiser på vegen av NSO. Det er også tatt høyde for at flere fra komiteer og lokallag skal kunne representere NSO på seminarer og representasjonsoppgaver. På reiser utland er det budsjettert med kr , noe mindre enn budsjettet fra Stiftelsesmøtet. Dette skyldes bl.a. at vi har budsjettert med kr på studietur for AU under andre personalkostnader. En annen årsak er at vi har om lag brukt kr dette semesteret, men deler har blitt finansiert fra Utenriksdepartementet for å øke kunnskapen om europeiske samarbeid hos lokale studentdemokrati. Vi prøver lykken og søker om de samme midlene neste år. Dersom vi ikke får innvilget søknaden vil det eks. innebære færre deltakere fra lokale studentdemokrati eller at vi reviderer budsjettsposten opp ved riktig anledning til neste år Landsstyremøter Settes til kr i Dette innebærer fire landsstyremøter à 3 dager i østlandsområdet, samt et landsstyremøte som avholdes dagen før LM Landsmøte Har lagt inn summen som ble vedtatt på LS Politiske komiteer NSO har tre politiske komiteer og det er satt av kr til hver komité Faglige komiteer NSO har ti faglige komiteer og det er satt av kr til hver komité, og en pott på kr som AU deler mellom komiteene etter behov KOK, VK, VTK og PPK KOK kr VK kr VTK kr Disse organene vil i stor grad møtes i forbindelse med andre arrangement i organisasjonen og kostnadene vil da bli ført på de ulike arrangement. VK ønsker å kunne møtes et par ganger utenom dette og vi ha derfor lagt på kr til dette. I tillegg skal VTK ha et møte i forkant av Landsmøtet. Utgifter på PPK vil først komme i UHR I og med at NSO får dekket utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet, settes denne tilsvarende inntektsposten UHR Frifond Her har vi trukket fra 5 % i administrasjonskostnader fra inntektsposten Frifond (post 6). Dette er den kompensasjonen sentralleddet kan få for å fordele midlene videre. 14

15 10.10 Regionalt samarbeid Det er budsjettert med kr på regionalt samarbeid I forhandlingsdokumentet var denne satt til kr , men på budsjettet for 2010 ble det vedtatt å ta ut kursvirksomheten herfra og føre denne på egen post (10.11). Retningslinjer for bevilgning til dette ligger som vedlegg 2 i Økonomireglementet Organisasjonskurs Som nevnt over ble det opprettet en egen post til kursvirksomheten i stedet for å legge dette under post regionalt samarbeid. Dette for å forhindre byråkratisk arbeid når medlemslag ønsker innledere og kursholdere. Posten er satt til kr Internasjonalt erfaringspost Denne skal brukes til å samle erfaringer til internasjonalt arbeid. Det er AU som skal vurdere hvordan potten skal brukes. (Her vil det sannsynligvis lages noen retningslinjer.) 11. Konferanser: Det er lagt opp til følgende konferanser: 11.1 Avspark Avsparkkonferansen vil bli avholdt høsten I organisasjonserklæringen står at denne konferansen skal være for de politiske og faglige komiteene, medlemslagsledere og nestledere. AU mener at også landsstyrerepresentantene bør få delta på konferansen. Da vil alle faste komiteer og styrer på nasjonalt plan være med. Da får alle møtt hverandre og man kan også få startet opplæring av landsstyret tidligere. Budsjettforslag kr Medlemskonferanse Da styringsgruppen besluttet at det ikke skulle avholdes medlemskonferanse høsten 2010, pga. en for stor arbeidsbelastning det første halvåret, vil det i stedet bli arrangert to medlemskonferanser i 2011, en på våren og en på høsten. I forhandlingsdokumentet står det at på denne konferansen skal benyttes hotellstandard for ca. 150 deltakere. For dette bør det budsjetteres med kr AU mener at det er mer hensiktsmessig å ha denne konferansen med gymsalstandard enn på Nettverkskonferansen og budsjetterer derfor med kr for den andre konferansen altså den for høsten Totalt budsjett på medlemskonferansen 2011 blir dag kr Opplæring/Nettverk Nettverkskonferansen skal arrangeres i starten av vårsemesteret for ledere og nestledere. Her benyttes gymsalstandard. AU viser til vurderingen som er gjort med medlemskonferansen høsten 2011 og legger til grunn at Nettverkskonferansen 2012 skal ha hotellstandard, men at den på våren 2011 må gjennomføres som planlagt med gymsalstandard Temamøter/seminarer Dette er for å ha muligheten til å kunne avholde dagsseminarer eller lignende i løpet av året. Dette kan for eksempel arrangeres i forbindelse med landsstyremøter. 12. Diverse kostnader Foreslår å sette av kr Ekstraordinære kostnader Litt usikkert hva som skjer med lokalene i Storgata, men legger foreløpig inn en sum som tilsvarer ca. 1/3 av årlig husleie med tro på at vi får leid ut lokalene fra nyttår til 2/3 av husleien. 14. Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Foreslår kr her Annen finanskostnad Dette omfatter kun rene bankomkostninger. Budsjetteres til kr Resultat 15

16 Vi får da et resultat på kr EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /11 Resolusjoner 1. Økt fokus på pedagogisk kompetanse (Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane) 2. Informasjon på engelsk (Internasjonal komité) Forslag nr: 1.1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Institusjon (initialer): Endring/Tillegg/Strykning: Økt fokus på pedagogisk kompetanse For å sikre høy kvalitet på undervisningen ved høgskoler og universitet er det viktig med god pedagogisk kvalitet ved formidling av lærestoff. I en undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas i oktober 2010 svarer 49% av studentene at forelesernes pedagogiske kompetanse er det de helst vil forbedre ved sitt studium. Samtidig viser NOKUTs kvalitetsbarometer som ble offentliggjort tidligere i høst at de vitenskapelig ansatte selv anser sin pedagogiske kompetanse som tilfredsstillende og at mange av de vitenskapelig ansatte ikke tar studentenes evalueringer på alvor. Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å ivareta kvaliteten på undervisningen. NSO krever at: Pedagogisk kompetanse verdsettes på lik linje med forskningskompetanse. Høgskoler og universiteter setter krav om studiepoeng formell pedagogisk kompetanse ved ansettelse i fagstillinger. De som allerede er ansatt og ikke har pedagogisk kompetanse må få eget tilbud om pedagogisk kurs. Utdanningsinstitusjonen avholder pedagogiske oppdateringskurs med jevne mellomrom for alt undervisningspersonalet for å opprettholde kompetansen hos de fagansatte. Utdanningsinstitusjonene sikrer at studentenes evalueringer tas på alvor og brukes aktivt i det faglige utviklingsarbeidet ved institusjonen. Kunnskapsdepartementet setter i gang en landsomfattende kartlegging av den pedagogiske kompetansen av norske høyere utdanningsinstitusjoner. Forslag nr: 1.2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid F. Ballo Institusjon (initialer): AU Nytt punkt etter punkt 2 16

17 Inn etter: På lik linje med forskningskompetanse Endring/Tillegg/Strykning: Nytt bombepunkt: Utdanningsinstitusjonene skal sørge for at undervisning og pedagogisk kompetanse vektlegges ved ansettelser og opprykk. Vedtatt Forslag nr: 1.2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid Tungen Institusjon (initialer): UiO NSO krever at Endring/Tillegg/Strykning: Stryk bombepunkt 4, 2, 5. Vedtatt Endelig vedtak: Økt fokus på pedagogisk kompetanse For å sikre høy kvalitet på undervisningen ved høgskoler og universitet er det viktig med god pedagogisk kvalitet ved formidling av lærestoff. I en undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas i oktober 2010 svarer 49 % av studentene at forelesernes pedagogiske kompetanse er det de helst vil forbedre ved sitt studium. Samtidig viser NOKUTs kvalitetsbarometer som ble offentliggjort tidligere i høst at de vitenskapelig ansatte selv anser sin pedagogiske kompetanse som tilfredsstillende og at mange av de vitenskapelig ansatte ikke tar studentenes evalueringer på alvor. Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å ivareta kvaliteten på undervisningen. NSO krever at: Pedagogisk kompetanse verdsettes på lik linje med forskningskompetanse. Utdanningsinstitusjonene skal sørge for at undervisning og pedagogisk kompetanse vektlegges ved ansettelser og opprykk. Utdanningsinstitusjonen avholder pedagogiske oppdateringskurs med jevne mellomrom for alt undervisningspersonalet for å opprettholde kompetansen hos de fagansatte. Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Internasjonal komité Institusjon (initialer): Endring/Tillegg/Strykning: 17

18 Resolusjon: Informasjon på engelsk Til: Institusjoner, medlemslag, SiU, KD, samskipnader NSO mener at internasjonalisering er en viktig del av norsk høyere utdanning. For å få økt rekruttering av internasjonale studenter, er det sentralt at informasjonen er tilgjengelig for de som vurderer å studere i Norge. Dette er også vesentlig for å gi et godt og realistisk bilde av studiene og institusjonene her i landet. Studenter velger ofte å studere en plass hvor de har funnet god informasjon om studiene, studiestedet og livet rundt disse. Derfor mener NSO at institusjonene må ha et godt og oppdatert profileringsmateriell for å tiltrekke seg internasjonale studenter, dette inkluderer gode og oppdaterte nettsider på engelsk. Informasjonen til ikke-norskspråklige studenter er ofte utdatert eller fraværende. Nettet er mye brukt for å spre informasjon til studenter, men den informasjonen er ofte på norsk. Det må komme informasjon på norsk og engelsk til internasjonale studenter om viktige arrangement og møter. For at man får en økt inkludering av internasjonale studenter, dette vil innebære at all viktig informasjon gis både på norsk og engelsk i fra institusjonene og studentorganisasjonene. NSO krever at internasjonale studenter skal kunne finne tilstrekkelig informasjon på engelsk, både før og under studiene. Vedtatt LS /11 Høring: Utkast til ending av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier Innstilling fra AU: Landsstyret vedtar Høringssvaret for Utkast til ending av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier Votering: Avvist Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Rindal Institusjon (initialer): SIO Endring: Helhetlig endringsforslag: NSO støtter de foreslåtte endringene i PhD-forskriften. NSO mener videre at endringene også bør gjelde ved NOKUTs revideringer. Doktorgradsstudier med særlig faglig eller nasjonalt ansvar bør unntas fra disse bestemmelse. Vedtatt Endelig vedtak. NSO støtter de foreslåtte endringene i PhD-forskriften. NSO mener videre at endringene også bør gjelde ved NOKUTs revideringer. Doktorgradsstudier med særlig faglig eller nasjonalt ansvar bør unntas fra disse bestemmelse. LS /11 Høring: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Innstilling fra AU: 18

19 Landsstyret vedtar Høringssvaret for Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Forslag nr: 1 Kapittel og/eller 4-1, Forslagstiller: Institusjon (initialer): OAS Det skal redgjøres for forventet studentrekruttering i forhold til å etablere og opprettholde et tilfredsstillende og inkluderende læringsmiljø Endring: Inkluderende.. etablere og opprettholde er tilfredsstillende læringsmiljø Avvist Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Karen Golmen Institusjon (initialer): SIB Ad kriterium 3-b: NSO mener det er viktig når man setter sammen en sakkyndig komité Tillegg: Tillegg etter setningen: NSO vil dessuten påpeke at det er meget uheldig at NOKUT ikke forholder seg til norsk lov i sine forskrifter, og vil derfor endre paragrafen til følgende: Likestillingslovens bestemmelser skal følges. Vedtatt Forslag nr: 3 Kapittel og/eller vedtaket Forslagstiller: AU Institusjon (initialer): AU Endring: AU ber om å få fullmakt til å gjøre endringsforslag i tråd med sak LS /11, og ettergodkjenner høringen på neste landsstyremøte. Avvist Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid F. Ballo Institusjon (initialer): AU Strykning: Stryk linje

20 Erstatt med: NSO støtter de foreslåtte endringene i PhD-forskriften. NSO mener videre at endringene også bør gjelde ved NOKUTs revideringer. Doktorgradsstudier med særlig faglig eller nasjonalt ansvar bør unntas fra disse bestemmelse. Vedtatt Endelig vedtak: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å få svare på høringen angående forslag til Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Hovedkonklusjoner fra NSOs høringsuttalelse NSO mener generelt at det er viktig for kvaliteten ved en institusjon at det er lagt til rette for å opprette og drifte et studentdemokrati Vi foreslår derfor under 2-1b) å ta inn et kriterium om at institusjonene skal sikre studentdemokratiene god tilrettelegging og aktiv deltagelse i beslutningsprosesser. Under 4-1a) mener NSO det er et viktig prinsipp at normert arbeidstid for studenter for et år ikke skal overgå arbeidsmengden som utgjør et årsverk for norske arbeidstakere. Det er svært positivt at det presiseres i samme paragraf at ansvaret for kvalitetssikring av hele studiet ligger hos den institusjonen som er vitnemålsutsteder. NSO mener det kan settes noen minstekrav eller retningslinjer for hva det innebærer at et studium er forskningsbasert og foreslår derfor noen nye kriterier under 4-1b). NSO mener også at det skal tilbys studentsentrerte undervisningsmetoder i kombinasjon med lærersentrert undervisning, og har foreslått dette som et kriterium for akkreditering. NSO ønsker under 4-1c) og d) å vektlegge at dimensjonering i forhold til antallet studenter er svært viktig, da vi har et finansieringssystem som gir insentiver for institusjoner til å ta inn flere studenter enn de reelt sett har plass til. Dette kan gå utover kvaliteten på studiet som tilbys, og bør derfor inngå i en akkrediteringsvurdering, samt ved tilsyn av virksomheten. NSO vil under 5-3 sette fokus på de studentene som er blitt tatt opp til et studie eller institusjon hvor NOKUT avdekker avvik eller kvalitetssvikt. NSO stiller spørsmål ved hvorvidt det er godt nok å bare gi studentene mulighet til å fullføre studiet de er tatt opp til, og særlig dersom NOKUT vedtar å trekke tilbake en akkreditering på et studie eller en institusjon. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-3 Sakkyndig kompetanse Ad kriterium 3-b: NSO mener det er viktig når man setter sammen en sakkyndig komité at studentrepresentanten(e) ikke blir en salderingspost for å oppnå en kjønnsbalansert komité. NSO vil dessuten påpeke at det er meget uheldig at NOKUT ikke forholder seg til norsk lov i sine forskrifter, og vil derfor endre paragrafen til følgende: Likestillingslovens bestemmelser skal følges. Ad kriterium 4 og 5: NSO mener det er lite hensiktmessig å skille mellom kompetansen på komitémedlemmer som skal akkreditere et studium og komitémedlemmer som skal revidere et akkreditert studium. Det bør sitte studenter i de komiteene som skal akkreditere studium i første og andre syklus, ikke bare i komiteene som skal revidere akkrediteringen. NSO foreslår derfor at dette presiseres under kriterium 4. Ad kriterium 6 og 7: NSO er enig i at et komitémedlem skal ha solid kjennskap til lignende institusjoner for å kunne være med på en akkreditering. NSO stiller seg undrende til hvorfor det skal være et skille i kompetansekravene til et komitémedlem ved akkreditering til henholdsvis universitet, vitenskapelig høyskole og høyskole. Det foreslås at den sakkyndige ved akkreditering av høyskoler skal ha minst førstestilling mot minst professor- 20

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer