04 VALG LS /11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS /11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)"

Transkript

1 fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/ november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /11 Godkjenning av innkalling LS /11 Godkjenning av saksliste LS /11 Godkjenning av tidsplan LS /11 Valg av møteledelse LS /11 Valg av redaksjonskomité 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /11 Arbeidsutvalgets rapport LS /11 Kontroll- og organisasjonsko rapport LS /11 Valgko rapport LS /11 Rapporter fra tillitsvalgte LS /11 Rapport NOKUT LS /11 Rapport Samordna opptak LS /11 Rapport Lånekassen LS /11 Rapporter fra politiske- og faglige komiteer LS /11 Rapport International Students Union LS /11 Rapport SAIH LS /11 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /11 Økonomirapport 3. kvartal LS /11 Midlertidig budsjett EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 28 LS /11 Resolusjoner LS /11 Høring: Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering 30 av doktorgradsstudier LS /11 Høring: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning LS /11 Høring: Forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift LS /11 Ettergodkjenning av høringer LS /11 Høring: utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. 04 VALG LS /11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS /11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /11 Velferdspolitisk plattform LS /11 Rekrutteringsstrategi for Norsk studentorganisasjon 06 INNKOMNE SAKER LS /11 Visjoner for NSO (Diskusjonssak) LS /11 Saksliste Landsmøtet 2011 LS /11 Årets studentvenn (Diskusjonssak) LS /11 NSOs politiske prioriteringer til statsbudsjettet 2012 LS /11 Kampanje: Valg 2011 LS /11 Kapasitet på NSO-kontoret «Sdo_Tittel» Totalt 99 side(r)

2 LS /11 Innspill til valgkomiteen (Diskusjonssak) LS /11 Innspill: Stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene LS /11 Innspill: Fagerbergutvalget LS /11 NSOs politiske prioriteringer til kommune- og fylkestingsvalg Deltakere på Landsstyremøte 2 10/11 Nr Fornavn Etternavn Representant fra Rolle Merknader 1 Aksel Braanen Sterri Landsstyrerepresentant SIO 2 Anna Cecilie Jentoft Landsstyrerepresentant SsiB 3 Anne Marit Ringvold Landsstyrerepresentant SiBu 4 Caroline Stranger Landsstyrerepresentant SIØ 5 Roman Fredriksen Landsstyrerepresentant SIF 6 Stian Jakobsen Landsstyrerepresentant SiHa Meldt avbud 7 Sigurd Langseth Landsstyrerepresentant SiTø 8 Karen Oldervik Golmen Landsstyrerepresentant SIB 9 Tine Bergli Landsstyrerepresentant SiTø 10 Ingunn Sandberg Landsstyrerepresentant SIO Vara fredag/lørdag Kim Kantardjiev Andvord 11 Irene Bredal Landsstyrerepresentant SIA 12 Ole Thomas Grimsli Landsstyrerepresentant SIA 13 Lars Ivar Wæhre Landsstyrerepresentant SiNoT 14 Daniel Georg Weber Landsstyrerepresentant SIT 15 Tone Lill Mathisen Landsstyrerepresentant SIB Meldt avbud 16 Benedicte Grande Arntzen Landsstyrerepresentant SIT 17 Mykyta Konovalov Landsstyrerepresentant SSiN 18 Marie Gjerde Rolandsen Landsstyrerepresentant SIT 19 Freddy Jacobsen Landsstyrerepresentant SSH 20 Amund Aarvelta Landsstyrerepresentant SIT 21 Synnøve Mjeldheim Skaar Landsstyrerepresentant SIB 22 Therese Holth Landsstyrerepresentant SIS Tysland 23 Grete Forsmo Landsstyrerepresentant SfS 24 Monica Nicholls Landsstyrerepresentant OAS Meldt avbud 25 Karl Hans Braut Landsstyrerepresentant SIB 26 Nils Magne Killingberg Landsstyrerepresentant SIT 27 Jon F. Leiulfsrud Landsstyrerepresentant SOPP 28 Maren Solhjem Landsstyrerepresentant SIB 29 Ingrid Tungen Landsstyrerepresentant SIO 30 Anders Rindal Landsstyrerepresentant SIO 31 Daniel Haug Nystad Landsstyrerepresentant SIS 32 Marte Hafr Landsstyrerepresentant OAS 33 Anna Wergeland Landsstyrerepresentant OAS 34 Ole Martin Steien Landsstyrerepresentant SiÅs 35 Trygve Harlem Losnedahl Landsstyrerepresentant SIO Fra lørdag 36 Kimia Mokri Landsstyrerepresentant OAS 37 Camilla Berg Rindahl Landsstyrerepresentant SiTl 60 Inge Carlén KOK 61 Martin Sværen KOK 62 Ingjerd Lindeland KOK 63 Kari Marte Bjerke Valgkomiteen 64 Martin Gustavsen Valgkomiteen 65 Thea Indahl Mæhlum Valgkomiteen 66 Elise Amalie Løkø Valgkomiteen 67 Per Anders Langerød Valgkomiteen Bare fredag 68 Fredrik R Andresen Ordstyrere 69 Torun Hegre Ordstyrere Meldt avbud 70 Sine Halvorsen Ordstyrere 2

3 71 Anne Karine Nymoen Arbeidsutvalg 72 Kari-Elisabeth Skogen Arbeidsutvalg Vambeseth 73 Ingrid Foss Ballo Arbeidsutvalg 74 Julie Ness Arbeidsutvalg 75 Eirik Uthus Arbeidsutvalg 76 Ørjan Arntzen Arbeidsutvalg 77 Janne Nyhus Sekreteriat 78 Inger Marie Skinderhaug Sekreteriat 79 Karsten W. Nielsen Sekreteriat 80 Karen Contreras ISU Lisperguer 81 Håvard Vederhus Observatør komiteer Lørdag og søndag 82 Mari Berdal Djupvik Observatør komiteer Lørdag og søndag Tine Blomfeldt Gjest, ny leder Studentparlamentet ved UiB Anders Bjørneby Gjest, ny leder NHHS Mari Aarbakke Gjest, Leder velferdstinget Per Martin Sandtrøen Gjest, ny leder Studenttinget NTNU Eirik Vikum Gjest, The Student Peace Prize Secretariat Anette Remme Gjest, SAIH Innvilget tale og forslagsrett i sak LS /11 Presenterte vinneren av The Student Peace Prize KONSTITUERINGSSAKER LS /11 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: Vedtatt LS /11 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: Vedtatt Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Valgkomiteen Institusjon (initialer): Tillegg: Ny sak LS /11 Valg av leder FKSV og FKHF Vedtatt med 2/3 stemmer LS /11 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. 3

4 Votering: Vedtatt/ Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Valgkomiteen Institusjon (initialer): Endring: Flytt saken til valgkomiteen fra søndag til fredag kl Vedtatt LS /11 Godkjenning av møteledelse Innstilling fra AU: Sine Halvorsen og Fredrik Andresen velges som ordstyrere. Janne Nyhus og Karsten W. Nielsen velges til protokollførere. Votering: Vedtatt LS /11 Valg av redaksjonskomité Innstilling fra AU: Karen Oldervik Golmen, Irene Bredal og Nils Magne Killingberg velges til redaksjonskomité for Velferdspolitisk plattform. Votering: Vedtatt 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /11 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Kontroll- og organisasjonsko rapport Innstilling fra AU: Kontroll- og organisasjonsko rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt/ LS /11 Valgko rapport Innstilling fra AU: Valgko rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Rapporter fra tillitsvalgte LSX /11 Rapport NOKUT Innstilling fra AU: NOKUT-representantenes rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LSX /11 Rapport Samordna opptak Innstilling fra AU: Samordna opptak-representantenes rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt 4

5 LS /11 Rapport Lånekassen Innstilling fra AU: Statens Lånekasse sine representanters rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Rapport fra faglige- og politiske komiteer Innstilling fra AU: Rapporter fra faglige- og politiske komiteer tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Rapporten International Students Union Innstilling fra AU: Rapporten fra International Students Union (ISU) tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Rapport SAIH Innstilling fra AU: Muntlig presentasjon fra SAIH tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /11 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokoll fra Arbeidsutvalgetsmøte nr tas til orientering. Protokollen fra LS2 10/11 godkjennes. Protokoll fra Stiftelsesmøte 2010 godkjennes Votering: Vedtatt 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /11 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: Vedtatt LSx /11 Midlertidig budsjett 2011 Innstilling fra AU: Midlertidig budsjett for 2011 vedtas Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: AU Institusjon (initialer): AU 8. personalkostnader: reiser innland: reiser utland: KOK, VK, VTK og PPK: Endring: Flytt fra post 8 (personalkostnader) til 10.1 (50 000), 10.2 (25 000), 10.7 (25 000)*, bunnlinjen ( ) *øremerkes VK 5

6 8. personalkostnader: reiser innland: reiser utland: KOK, VK, VTK og PPK: Vedtatt Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Dissens AU Institusjon (initialer): Tillegg: 7.6 Kampanjer Avvist Forslag nr: 3 Kapittel og/eller 237 Forslagstiller: Amund Aarvelta Institusjon (initialer): SIT NSO har ti faglige komiteer og det er satt av kr til hver komité. Endring: Endre til legge til:, og en pott på som AU deler mellom komiteene etter behov. NSO har ti faglige komiteer og det er satt av kr. til hver komité, og en pott på som AU deler mellom komiteene etter behov. Vedtatt Forslag nr: 4 Kapittel og/eller post 10.5 Forslagstiller: Amund Aarvelta Institusjon (initialer): SiT NSO har tre politiske komiteer og det er satt av kr til hver komité. Endring: Endre fra til (linje 234 notene) NSO har tre politiske komiteer, og det er satt av kr til hver komité. Endre post 10.5 fra til Tas fra bunnlinja. Vedtatt Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Rindal Institusjon (initialer): SiO Tillegg: 6

7 Sekundærforslag: Notene regnes ikke som en del av LSs beslutning om budsjett. Primærforslag: Budsjettet settes som et rammebudsjett. Avvist begge forslagene Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Rindal Institusjon (initialer): SIO Endring: til ny post Internasjonalt erfaringspost tas fra bunnlinja. Vedtatt Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Daniel Georg Weber Institusjon (initialer): SIT Nytt punkt til innstillinga Endring: LS bør AU foreta en helhetlig gjennomgang av de tekniske systemene, med mål om å redusere kostnader og sårbarhet. Kostnadene dekkes fra bunnlinja. Avvist Forslag nr: 8 Kapittel og/eller 10.3 Forslagstiller: Håvard Vederhus Institusjon (initialer): IK Endring: Øke post 10.3 Landsstyremøter fra til Vedtatt Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Maren Solhjem Institusjon (initialer): SIB Postering 11.1 Avspark Budsjettert beløp kr Endring: Endres til kr. Avvist 7

8 Vedtatt Forslag nr: 10 Kapittel og/eller Forslagstiller: Aksel Sterri Institusjon (initialer): SIO Endring: Endre post 11.2 fra til Post 11.2 og linje Linje : Det vil bli arrangert en medlemskonferanse på våren 2011 med hotellstandard. For dette bør det budsjetteres Avvist Forslag nr: 11 Kapittel og/eller 11.2 Forslagstiller: Daniel Georg Weber Institusjon (initialer): SIT Post 11.2 medlemskonferanse ,- Endring: - Kutt medlemskonferanse vår Sett post 11.2 til ,- Post 11.2 Medlemskonferanse , ,- til bunnlinja. Forslaget trukket av forslagsstiller Endelig vedtak: 8

9 Midlertidig budsjett for Norsk studentorganisasjon 2011, vedtatt på LS2 Inntekter Midlertidig budsjett 2011 Budsjett 2. halvår Driftsstøtte Statstilskudd UHR Andre inntekter Arrangementsstøtte Frifond Sum inntekter Utgifter 7 Informasjonskostnader Trykksaker Effekter Webside/intranett Mediakurs for AU (flyttes til 8.6. andre personalkostn.) Analyser Øvrig informasjonsmateriell Kampanjer Kampanje- og aksjonsfond Personalkostnader Lønn inkl. feriepenger Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Kontordrift Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi-og papirkostnader Litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon Juridisk bistand Utredninger (via fond) 0 0 9

10 Midlertidig budsjett 2011 Budsjett 2. halvår Organisasjonskostnader Reiser innland Reiser utland Landsstyremøter Landsmøte Politiske komiteer Faglige komiteer KOK, VK, VTK og PPK UHR Frifond Regionalt samarbeid Organisasjonskurs Internasjonalt erfaringspost Konferanser Avspark Medlemskonferanse Opplæring/nettverk Temamøter/seminarer Diverse kostnader Ekstraordinære kostnader Utkjøp leiekontrakt Thon Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Annen finanskostnad Kommentarer til postene: Inntekter: Resultat Driftsstøtte Vi har ikke fått innbetalt alt for høstsemesteret 2010 ennå, men det ligger an til at vi får støtte for ca studenter. Stiftelsesmøtet vedtok i april at driftstilskuddets størrelse skal være 35 kroner per student per semester, med virkning fra Regner vi med et studenttall på ca blir driftstilskuddet på kr i Statstilskudd 10

11 I 2010 fikk NSU, StL og NSO til sammen kr hvorav kr av disse er gaven vi fikk på Stiftelsesmøtet, så egentlig er statstilskuddet for 2010 på kr Det vil bli søkt om et høyere beløp for 2011, men om dette blir innvilget er usikkert. Mulig at statstilskuddet også vil minske når vi har fått satt organisasjonen. Foreslår å budsjettere med kr UHR NSO får i dag dekket inntil kr i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten må sees i sammenheng med utgiftspost 10.8 UHR. 4. Andre inntekter Denne posten inneholder momskompensasjon og eventuelle andre inntekter. Momskompensasjon for 2010 vil kun gjelde for et halvt år og pga. ny ordning i år er det noe usikkert hvor mye vi kan regne med å få refundert. 5. Arrangementsstøtte Foreslår å budsjetteres med kr som kan inntjenes gjennom deltakeravgift. Det er da tenkt en deltakeravgift på ca. kr 800 per person på Avspark, Medlemskonferansen og Nettverkskonferansen. Det kan også søkes støtte eksternt. 6. Frifond Det budsjetteres med kr i midler fra Frifond. Dette er en ordning hvor vi får midler fra LNU og skal fordele disse videre til medlemslagene. Denne posten må sees i sammenheng med tilsvarende utgiftspost (10.9). Utgifter 7. Informasjonskostnader 7.1 Trykksaker Har endret budsjettposten til å gjelde trykksaker som NSO produserer. Produksjon av konvolutter/brevark er flyttet til kontordrift. Det er tenkt en generell brosjyre om NSO. Andre brosjyrer må da lages med ekstern inntjening eller elektronisk. Foreslår et budsjett på kr Effekter Mye av effekter vil bli produsert i forbindelse med kampanjer og vi foreslår at disse blir lagt under budsjett for den enkelte kampanje. Vi setter av kr til generelle NSOeffekter. 7.3 Webside/intranett Dette er for drift av student.no og intranettet. I tillegg er det satt av penger til support og drifting av sidene. Det bør også være penger til revidering av NSOs kampanjesider, brukdinstemme.no og/eller studentkravet.no 7.4 Analyser Analyser er en pott som skal brukes til jevnlige analyser og utredninger som trengs for å underbygge fakta i politikk og mediasaker (eksempelvis de man har hatt sammen med Universitas). I tillegg har man altså et utredningsfond (se retningslinjer i Økonomireglementet) som skal brukes til mer uforutsette analyser/utredninger. 7.5 Øvrig informasjonsmateriell Dette er en samlepost for ulike saker som ikke konkret er budsjettert på andre poster i informasjonsbudsjettet. Eks. fotokostnader, medlemskap i Norsk kommunikasjonsforening, visittkort, roll-up/bannere og oversettelse av styringsdokumenter til engelsk etc. 7.6 Kampanjer 11

12 Valg 2011 kr årsjubileum kr NSO skal ha en kampanje for å øke valgdeltakelsen blant studenter ved semesterstart. NSO har søkt KRD om midler til dette, men hvis vi ikke blir tildelt midler til dette må det settes av penger til dette. Dersom vi skulle få støtte til dette foreslår vi å sette av summen på Kampanje- og aksjonsfondet. NSO skal markere at studentbevegelsen er 75 år til neste år (i henhold til informasjonsplanen). Her bør vi også kunne søke om eksterne midler. 7.7 Kampanje- og aksjonsfond Foreslår å opprette et fond for å ha midler tilgjengelig for evt. ad.hoc aksjoner/arrangementer. I likhet med fond for utredninger (post 9.11) lages det egne retningslinjer for dette og som vil ligge som vedlegg til økonomireglementet. Midler til fondet overføres gjennom behandlingen av regnskap og fondsdisponeringer på landsmøtet. Det budsjetteres derfor ikke med noe her. 8. Personalkostnader 8.1 Her er det lagt inn lønn og sosiale kostnader til 6 AU-medlemmer i 12,5 måneder. For sekretariatet er det beregnet lønnskostnader for 8,3 stillinger. Det er lagt inn kr i overtid. 8.3 Avtalefestede personalkostnader er midler til avtalefestede tiltak i sekretariatet (kompetanseheving og studietur). 8.6 Andre personalkostnader Planseminarer kr Mat kveldsarbeid kr Gaver etc. kr Sosiale aktiviteter - velferd kr Media- og temakurs kr Studietur AU kr Planseminarer er interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering. Mat kveldsarbeid er i hovedsak overtidsmat for AU. Sosiale aktiviteter velferd er for sosiale tiltak og andre arbeidsmiljøtiltak på kontoret. Det er satt ned en egen arbeidsmiljøgruppe som skal komme med forslag til aktiviteter og tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø. Media- og temakurs er for mediakurset som er flyttet fra info-budsjettet samt for intern kursing innenfor spesielle tema. AU-tur er en studietur AU ønsker skal bli en årlig tur. Den skal ha en faglig og sosial ramme og er en fin anledning til å lære noe om aktuelle tema samt at AU også blir en mer sammensveiset gjeng. 9. Kontordrift: 9.1 Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem kr Frankeringsmaskin kr Innkjøp kontor- og datautstyr kr Reparasjoner og vedlikehold etc. kr Administrative støttesystem er lisens- og vedlikeholdskostnader på elektronisk arkiv og saksbehandlingssystemet (kr ). Enalyser er et program vi bruker til påmelding, valg, spørreskjema osv. Avtalen for dette programmet har foreløpig StL betalt for frem til Det er satt av kr til å enten videreføre dette programmet eller et annet. Det kommer an på 12

13 hvordan vi gjør det med utviklingen av et stemme-/valgsystem for de elektroniske valgene i NSO. Det vi brukte på Stiftelsesmøtet er ikke helt optimalt i forhold til valgreglementet, men vil også bli brukt på Landsmøtet i Så vil vi bruke tiden fram til Landsmøtet 2012 på å finne en optimal løsning på hvordan organisasjonen best kan foreta elektroniske valg på landsmøter og landsstyremøter. Innkjøp kontor- og datautstyr er for 7 nye dataskjermer, 3 stasjonære PCer (til sekretariatet), 6 bærbare PCer (til AU) og en stasjonær PC for oppkobling utenfra (tilsammen kr ). Setter av ytterligere kr til div. annet som bl.a. ergonomisk utstyr, ny projektor og nye mobiltelefoner til AU. Reparasjoner og vedlikehold utstyr er bl.a. for oppgraderinger/konsulentbistand på arkivsystem, vedlikehold/support på regnskap- og lønnssystem, drifts-/serviceavtaler med Infolink på data/servere, TV-distributør/kringkastingsavgift etc Kontorrekvisita og diverse kontor Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel etc. 9.3 Kopi- og papirkostnader Dette er leiekostnader for to kopimaskiner samt kostnader på serviceavtale og kopipapir. Vi er for tiden i forhandlinger med leverandørene for å få til en avtale som gjør at vi kan kvitte oss med den ene maskinen, men uansett vil det koste og ev. kjøpe oss ut av avtalen. 9.4 Litteratur og tidsskrifter Her ligger abonnement på diverse aviser/tidsskrifter, samt medieovervåking. Medieovervåkingen vil være ca. kr og abonnementer o.l. vil være rundt kr Telefoni og porto etc. Telefon kr Mobiltelefon kr Internett kr Porto kr Husleie Husleien i Lakkegata 3 vil bli ca. kr Kontorforsikring Dette er kun forsikring på kontorlokaler og kontorutstyr. Personalforsikringer blir ført på andre personalkostnader. 9.8 Kontingenter/tilskudd ESU kr LNU kr Arbeidsgiverorganisasjon (HSH) kr Studentenes Fredspris kr Study Visit kr BM vedtok endringer for kontingent til ESU nå i november. Endringen betyr at NSO må ut med en medlemskontingent på euro per år. Dette utgjør i dag ca i norske kroner. NSO er medlem av HSH Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. NSO har mottatt en søknad fra Studentenes Fredspris for å arrangere Studentenes Fredskonferanse. Ettersom det ikke ligger poster som direkte går på å støtte organisasjoner eller søknader fra eksternt på nåværende budsjett vurderer AU det som mest ryddig å behandle søknaden i forbindelse med behandlingen av budsjettet for AU foreslår å støtte Studentenes Fredspris med kr og setter av dette beløpet på budsjettet for Det vil i 2011 også være en ekstra utgift i og med at det skal arrangeres Study Visit i starten av januar. 13

14 9.9 Revisjon Har ikke brukt noe på revisjon i NSO ennå, så vet ikke om de er noe dyrere enn de vi har hatt tidligere i NSU og StL. Setter det samme som årsbudsjettet SM viser Juridisk bistand Det er satt av kr i budsjettet til dette Utredninger Dette skal gå via fond og midler til fondet overføres gjennom behandlingen av regnskap og fondsdisponeringer på landsmøtet. Det budsjetteres derfor ikke med noe her. 10. Organisasjonskostnader: 10.1 og 10.2 Reiser innland/utland Her føres reise- og oppholdskostnader til div. møter/konferanser/kurs etc. som AU, sekretariatet eller andre som reiser på vegen av NSO. Det er også tatt høyde for at flere fra komiteer og lokallag skal kunne representere NSO på seminarer og representasjonsoppgaver. På reiser utland er det budsjettert med kr , noe mindre enn budsjettet fra Stiftelsesmøtet. Dette skyldes bl.a. at vi har budsjettert med kr på studietur for AU under andre personalkostnader. En annen årsak er at vi har om lag brukt kr dette semesteret, men deler har blitt finansiert fra Utenriksdepartementet for å øke kunnskapen om europeiske samarbeid hos lokale studentdemokrati. Vi prøver lykken og søker om de samme midlene neste år. Dersom vi ikke får innvilget søknaden vil det eks. innebære færre deltakere fra lokale studentdemokrati eller at vi reviderer budsjettsposten opp ved riktig anledning til neste år Landsstyremøter Settes til kr i Dette innebærer fire landsstyremøter à 3 dager i østlandsområdet, samt et landsstyremøte som avholdes dagen før LM Landsmøte Har lagt inn summen som ble vedtatt på LS Politiske komiteer NSO har tre politiske komiteer og det er satt av kr til hver komité Faglige komiteer NSO har ti faglige komiteer og det er satt av kr til hver komité, og en pott på kr som AU deler mellom komiteene etter behov KOK, VK, VTK og PPK KOK kr VK kr VTK kr Disse organene vil i stor grad møtes i forbindelse med andre arrangement i organisasjonen og kostnadene vil da bli ført på de ulike arrangement. VK ønsker å kunne møtes et par ganger utenom dette og vi ha derfor lagt på kr til dette. I tillegg skal VTK ha et møte i forkant av Landsmøtet. Utgifter på PPK vil først komme i UHR I og med at NSO får dekket utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet, settes denne tilsvarende inntektsposten UHR Frifond Her har vi trukket fra 5 % i administrasjonskostnader fra inntektsposten Frifond (post 6). Dette er den kompensasjonen sentralleddet kan få for å fordele midlene videre. 14

15 10.10 Regionalt samarbeid Det er budsjettert med kr på regionalt samarbeid I forhandlingsdokumentet var denne satt til kr , men på budsjettet for 2010 ble det vedtatt å ta ut kursvirksomheten herfra og føre denne på egen post (10.11). Retningslinjer for bevilgning til dette ligger som vedlegg 2 i Økonomireglementet Organisasjonskurs Som nevnt over ble det opprettet en egen post til kursvirksomheten i stedet for å legge dette under post regionalt samarbeid. Dette for å forhindre byråkratisk arbeid når medlemslag ønsker innledere og kursholdere. Posten er satt til kr Internasjonalt erfaringspost Denne skal brukes til å samle erfaringer til internasjonalt arbeid. Det er AU som skal vurdere hvordan potten skal brukes. (Her vil det sannsynligvis lages noen retningslinjer.) 11. Konferanser: Det er lagt opp til følgende konferanser: 11.1 Avspark Avsparkkonferansen vil bli avholdt høsten I organisasjonserklæringen står at denne konferansen skal være for de politiske og faglige komiteene, medlemslagsledere og nestledere. AU mener at også landsstyrerepresentantene bør få delta på konferansen. Da vil alle faste komiteer og styrer på nasjonalt plan være med. Da får alle møtt hverandre og man kan også få startet opplæring av landsstyret tidligere. Budsjettforslag kr Medlemskonferanse Da styringsgruppen besluttet at det ikke skulle avholdes medlemskonferanse høsten 2010, pga. en for stor arbeidsbelastning det første halvåret, vil det i stedet bli arrangert to medlemskonferanser i 2011, en på våren og en på høsten. I forhandlingsdokumentet står det at på denne konferansen skal benyttes hotellstandard for ca. 150 deltakere. For dette bør det budsjetteres med kr AU mener at det er mer hensiktsmessig å ha denne konferansen med gymsalstandard enn på Nettverkskonferansen og budsjetterer derfor med kr for den andre konferansen altså den for høsten Totalt budsjett på medlemskonferansen 2011 blir dag kr Opplæring/Nettverk Nettverkskonferansen skal arrangeres i starten av vårsemesteret for ledere og nestledere. Her benyttes gymsalstandard. AU viser til vurderingen som er gjort med medlemskonferansen høsten 2011 og legger til grunn at Nettverkskonferansen 2012 skal ha hotellstandard, men at den på våren 2011 må gjennomføres som planlagt med gymsalstandard Temamøter/seminarer Dette er for å ha muligheten til å kunne avholde dagsseminarer eller lignende i løpet av året. Dette kan for eksempel arrangeres i forbindelse med landsstyremøter. 12. Diverse kostnader Foreslår å sette av kr Ekstraordinære kostnader Litt usikkert hva som skjer med lokalene i Storgata, men legger foreløpig inn en sum som tilsvarer ca. 1/3 av årlig husleie med tro på at vi får leid ut lokalene fra nyttår til 2/3 av husleien. 14. Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Foreslår kr her Annen finanskostnad Dette omfatter kun rene bankomkostninger. Budsjetteres til kr Resultat 15

16 Vi får da et resultat på kr EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /11 Resolusjoner 1. Økt fokus på pedagogisk kompetanse (Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane) 2. Informasjon på engelsk (Internasjonal komité) Forslag nr: 1.1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Institusjon (initialer): Endring/Tillegg/Strykning: Økt fokus på pedagogisk kompetanse For å sikre høy kvalitet på undervisningen ved høgskoler og universitet er det viktig med god pedagogisk kvalitet ved formidling av lærestoff. I en undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas i oktober 2010 svarer 49% av studentene at forelesernes pedagogiske kompetanse er det de helst vil forbedre ved sitt studium. Samtidig viser NOKUTs kvalitetsbarometer som ble offentliggjort tidligere i høst at de vitenskapelig ansatte selv anser sin pedagogiske kompetanse som tilfredsstillende og at mange av de vitenskapelig ansatte ikke tar studentenes evalueringer på alvor. Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å ivareta kvaliteten på undervisningen. NSO krever at: Pedagogisk kompetanse verdsettes på lik linje med forskningskompetanse. Høgskoler og universiteter setter krav om studiepoeng formell pedagogisk kompetanse ved ansettelse i fagstillinger. De som allerede er ansatt og ikke har pedagogisk kompetanse må få eget tilbud om pedagogisk kurs. Utdanningsinstitusjonen avholder pedagogiske oppdateringskurs med jevne mellomrom for alt undervisningspersonalet for å opprettholde kompetansen hos de fagansatte. Utdanningsinstitusjonene sikrer at studentenes evalueringer tas på alvor og brukes aktivt i det faglige utviklingsarbeidet ved institusjonen. Kunnskapsdepartementet setter i gang en landsomfattende kartlegging av den pedagogiske kompetansen av norske høyere utdanningsinstitusjoner. Forslag nr: 1.2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid F. Ballo Institusjon (initialer): AU Nytt punkt etter punkt 2 16

17 Inn etter: På lik linje med forskningskompetanse Endring/Tillegg/Strykning: Nytt bombepunkt: Utdanningsinstitusjonene skal sørge for at undervisning og pedagogisk kompetanse vektlegges ved ansettelser og opprykk. Vedtatt Forslag nr: 1.2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid Tungen Institusjon (initialer): UiO NSO krever at Endring/Tillegg/Strykning: Stryk bombepunkt 4, 2, 5. Vedtatt Endelig vedtak: Økt fokus på pedagogisk kompetanse For å sikre høy kvalitet på undervisningen ved høgskoler og universitet er det viktig med god pedagogisk kvalitet ved formidling av lærestoff. I en undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas i oktober 2010 svarer 49 % av studentene at forelesernes pedagogiske kompetanse er det de helst vil forbedre ved sitt studium. Samtidig viser NOKUTs kvalitetsbarometer som ble offentliggjort tidligere i høst at de vitenskapelig ansatte selv anser sin pedagogiske kompetanse som tilfredsstillende og at mange av de vitenskapelig ansatte ikke tar studentenes evalueringer på alvor. Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å ivareta kvaliteten på undervisningen. NSO krever at: Pedagogisk kompetanse verdsettes på lik linje med forskningskompetanse. Utdanningsinstitusjonene skal sørge for at undervisning og pedagogisk kompetanse vektlegges ved ansettelser og opprykk. Utdanningsinstitusjonen avholder pedagogiske oppdateringskurs med jevne mellomrom for alt undervisningspersonalet for å opprettholde kompetansen hos de fagansatte. Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Internasjonal komité Institusjon (initialer): Endring/Tillegg/Strykning: 17

18 Resolusjon: Informasjon på engelsk Til: Institusjoner, medlemslag, SiU, KD, samskipnader NSO mener at internasjonalisering er en viktig del av norsk høyere utdanning. For å få økt rekruttering av internasjonale studenter, er det sentralt at informasjonen er tilgjengelig for de som vurderer å studere i Norge. Dette er også vesentlig for å gi et godt og realistisk bilde av studiene og institusjonene her i landet. Studenter velger ofte å studere en plass hvor de har funnet god informasjon om studiene, studiestedet og livet rundt disse. Derfor mener NSO at institusjonene må ha et godt og oppdatert profileringsmateriell for å tiltrekke seg internasjonale studenter, dette inkluderer gode og oppdaterte nettsider på engelsk. Informasjonen til ikke-norskspråklige studenter er ofte utdatert eller fraværende. Nettet er mye brukt for å spre informasjon til studenter, men den informasjonen er ofte på norsk. Det må komme informasjon på norsk og engelsk til internasjonale studenter om viktige arrangement og møter. For at man får en økt inkludering av internasjonale studenter, dette vil innebære at all viktig informasjon gis både på norsk og engelsk i fra institusjonene og studentorganisasjonene. NSO krever at internasjonale studenter skal kunne finne tilstrekkelig informasjon på engelsk, både før og under studiene. Vedtatt LS /11 Høring: Utkast til ending av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier Innstilling fra AU: Landsstyret vedtar Høringssvaret for Utkast til ending av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier Votering: Avvist Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Rindal Institusjon (initialer): SIO Endring: Helhetlig endringsforslag: NSO støtter de foreslåtte endringene i PhD-forskriften. NSO mener videre at endringene også bør gjelde ved NOKUTs revideringer. Doktorgradsstudier med særlig faglig eller nasjonalt ansvar bør unntas fra disse bestemmelse. Vedtatt Endelig vedtak. NSO støtter de foreslåtte endringene i PhD-forskriften. NSO mener videre at endringene også bør gjelde ved NOKUTs revideringer. Doktorgradsstudier med særlig faglig eller nasjonalt ansvar bør unntas fra disse bestemmelse. LS /11 Høring: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Innstilling fra AU: 18

19 Landsstyret vedtar Høringssvaret for Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Forslag nr: 1 Kapittel og/eller 4-1, Forslagstiller: Institusjon (initialer): OAS Det skal redgjøres for forventet studentrekruttering i forhold til å etablere og opprettholde et tilfredsstillende og inkluderende læringsmiljø Endring: Inkluderende.. etablere og opprettholde er tilfredsstillende læringsmiljø Avvist Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Karen Golmen Institusjon (initialer): SIB Ad kriterium 3-b: NSO mener det er viktig når man setter sammen en sakkyndig komité Tillegg: Tillegg etter setningen: NSO vil dessuten påpeke at det er meget uheldig at NOKUT ikke forholder seg til norsk lov i sine forskrifter, og vil derfor endre paragrafen til følgende: Likestillingslovens bestemmelser skal følges. Vedtatt Forslag nr: 3 Kapittel og/eller vedtaket Forslagstiller: AU Institusjon (initialer): AU Endring: AU ber om å få fullmakt til å gjøre endringsforslag i tråd med sak LS /11, og ettergodkjenner høringen på neste landsstyremøte. Avvist Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid F. Ballo Institusjon (initialer): AU Strykning: Stryk linje

20 Erstatt med: NSO støtter de foreslåtte endringene i PhD-forskriften. NSO mener videre at endringene også bør gjelde ved NOKUTs revideringer. Doktorgradsstudier med særlig faglig eller nasjonalt ansvar bør unntas fra disse bestemmelse. Vedtatt Endelig vedtak: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å få svare på høringen angående forslag til Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Hovedkonklusjoner fra NSOs høringsuttalelse NSO mener generelt at det er viktig for kvaliteten ved en institusjon at det er lagt til rette for å opprette og drifte et studentdemokrati Vi foreslår derfor under 2-1b) å ta inn et kriterium om at institusjonene skal sikre studentdemokratiene god tilrettelegging og aktiv deltagelse i beslutningsprosesser. Under 4-1a) mener NSO det er et viktig prinsipp at normert arbeidstid for studenter for et år ikke skal overgå arbeidsmengden som utgjør et årsverk for norske arbeidstakere. Det er svært positivt at det presiseres i samme paragraf at ansvaret for kvalitetssikring av hele studiet ligger hos den institusjonen som er vitnemålsutsteder. NSO mener det kan settes noen minstekrav eller retningslinjer for hva det innebærer at et studium er forskningsbasert og foreslår derfor noen nye kriterier under 4-1b). NSO mener også at det skal tilbys studentsentrerte undervisningsmetoder i kombinasjon med lærersentrert undervisning, og har foreslått dette som et kriterium for akkreditering. NSO ønsker under 4-1c) og d) å vektlegge at dimensjonering i forhold til antallet studenter er svært viktig, da vi har et finansieringssystem som gir insentiver for institusjoner til å ta inn flere studenter enn de reelt sett har plass til. Dette kan gå utover kvaliteten på studiet som tilbys, og bør derfor inngå i en akkrediteringsvurdering, samt ved tilsyn av virksomheten. NSO vil under 5-3 sette fokus på de studentene som er blitt tatt opp til et studie eller institusjon hvor NOKUT avdekker avvik eller kvalitetssvikt. NSO stiller spørsmål ved hvorvidt det er godt nok å bare gi studentene mulighet til å fullføre studiet de er tatt opp til, og særlig dersom NOKUT vedtar å trekke tilbake en akkreditering på et studie eller en institusjon. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-3 Sakkyndig kompetanse Ad kriterium 3-b: NSO mener det er viktig når man setter sammen en sakkyndig komité at studentrepresentanten(e) ikke blir en salderingspost for å oppnå en kjønnsbalansert komité. NSO vil dessuten påpeke at det er meget uheldig at NOKUT ikke forholder seg til norsk lov i sine forskrifter, og vil derfor endre paragrafen til følgende: Likestillingslovens bestemmelser skal følges. Ad kriterium 4 og 5: NSO mener det er lite hensiktmessig å skille mellom kompetansen på komitémedlemmer som skal akkreditere et studium og komitémedlemmer som skal revidere et akkreditert studium. Det bør sitte studenter i de komiteene som skal akkreditere studium i første og andre syklus, ikke bare i komiteene som skal revidere akkrediteringen. NSO foreslår derfor at dette presiseres under kriterium 4. Ad kriterium 6 og 7: NSO er enig i at et komitémedlem skal ha solid kjennskap til lignende institusjoner for å kunne være med på en akkreditering. NSO stiller seg undrende til hvorfor det skal være et skille i kompetansekravene til et komitémedlem ved akkreditering til henholdsvis universitet, vitenskapelig høyskole og høyskole. Det foreslås at den sakkyndige ved akkreditering av høyskoler skal ha minst førstestilling mot minst professor- 20

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.04-15/16 Gjelder Spesifisert budsjett for NSO 2016 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett for

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS2 02.05-14/15 Gjelder Spesifisert budsjett 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE 1 (LS1) 2010/2011

PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE 1 (LS1) 2010/2011 1 2 3 PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE 1 (LS1) 2010/2011 24.-26. September 2010 Lakkegata 3. INNHOLD 4 5 6 7 8 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 2 LS1 00.01-10/11 Godkjenning av innkalling LS1 00.02-10/11 Godkjenning

Detaljer

Internt referat PROTOKOLL FRA LS3. Deltakere Landsstyret Møtedato 28. 30. januar 2011 Ansvarlig IMS journalpost 2011000387 Gjelder Protokoll fra LS3

Internt referat PROTOKOLL FRA LS3. Deltakere Landsstyret Møtedato 28. 30. januar 2011 Ansvarlig IMS journalpost 2011000387 Gjelder Protokoll fra LS3 Internt referat Deltakere Landsstyret Møtedato 28. 30. januar 2011 Ansvarlig IMS journalpost 2011000387 Gjelder Protokoll fra LS3 PROTOKOLL FRA LS3 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS3 00.10-10/11

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS5 02.11-14/15 Gjelder Økonomirapport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-11/12 Dato/tid 30.09.2011 12:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011004717 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS1 00.01-11/12 Godkjenning av innkalling LS1 00.02-11/12

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER Forskriften som nå sendes på høring er et ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT som Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.03-15/16 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport januar-september 2015 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM5 02.01-15 Regnskap NSO 2014 1 LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016 30

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM5 02.01-15 Regnskap NSO 2014 1 LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016 30 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Sak Side LM5 02.01-15 Regnskap NSO 2014 1 LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016 30 Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-12/13 Dato/tid 28.09.2012 18:00 Referent Janne Nyhus og Inger Marie Skinderhaug Arkiv 2012004721 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS1 00.01-12/13 Godkjenning

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Godkjenne Norsk studentorganisasjons regnskap for 2014, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer.

Godkjenne Norsk studentorganisasjons regnskap for 2014, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget Saksnummer LM5 02.01-15 Gjelder Regnskap NSO 2014 1 2 3 4 Vedlegg i saken: 1. Regnskap NSO 2014 med årsberetning

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Vedtatt av NOKUT 27. januar 2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-11/12 Dato/tid 02.03.2012 10:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2012000699 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS3 00.10-11/12 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Veiledning for institusjoner som søker akkreditering som universitet (utgave april 2015) Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2014 ISSN-nr

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 02/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.05 09.38 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010

Høringsuttalelse fra NSO 2010 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010 Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke. v/terje Mørland, Direktør NOKUT

NOKUTs bidrag for å styrke. v/terje Mørland, Direktør NOKUT NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Landsmøtet 2011 Protokoll fra møtet

Landsmøtet 2011 Protokoll fra møtet Landsmøtet 2011 Protokoll fra møtet Møte LM2011 Dato 25.-27.mars 2011 Protokollførere Arkiv Tina Marii Skare, Roy-André Sørheim, Maria Middelthon, Morten Edvardsen Innhold Deltakere på Landsmøtet 2011...

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften...

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften... 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 NOKUTs formål... 3 Søknad om akkreditering... 4 Vedtak om akkreditering, gyldighet og klageadgang... 5 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Oslo, 28. mars 2013 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter

Kunnskapsdepartementet Oslo, 28. mars 2013 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Kunnskapsdepartementet Oslo, 28. mars 2013 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Vi ønsker med dette å søke Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet NSO er opptatt av at fusjoner

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr:

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr: STYRESAK Styremøte 18. juni 2013 Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 18.06.2013 Saksbehandler: Anette Christensen Seniorrådgiver Arkivnr: Saksdokumenter

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.12.10 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Elin Alvestrand,

Detaljer