KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer"

Transkript

1 TS atalog 2010/2011 abelføringssystemer

2 Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) Telefaks: (0047) Mail for Mail for ordre: E-post: Internett: Benytt din direktelinje til OBOs kundeservice! Vår kundetelefon er åpen hver dag fra kl til for alle spørsmål vedrørende OBOs sortiment for elektroinstallasjonsområdet. Vår nystrukturerte kundeservice gir deg et komplett kundestøttetilbud: ompetente folk å snakke med fra din region All informasjon om OBOs produktsortiment Sakkyndig rådgivning om spesielle bruksområder Hurtig og direkte tilgang til alle tekniske data for OBOs produkter også når det gjelder nærhet til kunden, ønsker vi å være best! 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 2 OBO TS

3 Innhold Planleggingshjelp 5 Monteringssystemer 139 Festesystemer 185 abelrennesystemer 197 abelrennesystemer, som kan gås på 236 Gitterrennesystemer 245 abelstigesystemer 263 Forsterkede systemer 281 Vertikale stigesystemer 301 analsystemer for belysning _TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) Modulsystemer 327 Spesialstålsystemer V2A 335 Spesialstålsystemer V4A Fortegnelser TS OBO 3

4 Planlegningshjelp generelt OBOs TS-seminarer: Førstehåndskunnskap Med sitt innholdsrike kurs- og seminartilbud innen kabelforlegningssystemer gir OBO brukerne førstehånds fagkunnskap. I tillegg til teoretisk kunnskap omfatter også kurstilbudet de daglige, praktiske arbeidsoppgavene. Ikke - minst legger vi også stor vekt på konkrete bruks- og beregningseksempler. Anbudstekster, produktinformasjon og datablader Vi gjør livet enklere for deg: Vårt store utvalg av teknisk dokumentasjon hjelper deg for eksempel effektivt allerede i planleggings- og budsjetteringsfasen. Du finner blant annet: Anbudstekster Produktinformasjon Fakta-ark Datablader Disse dokumentene blir fortløpende oppdatert, og kan lastes ned - gratis på Anbudstekster på internett finner du på Mer enn dokumenter fra områdene TS, BSS, TBS, LFS, EGS og UFS er tilgjengelige for - gratis nedlasting. egelmessige oppdateringer og utvidelser gjør at du alltid har et komplett overblikk over OBO-produktene. Dokumentene er tilgjengelige i alle vanlige filformater (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNOM). 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 4 OBO TS

5 Innhold planleggings- og monteringshjelpemidler Generell planleggingshjelp 8 Monteringssystemer 35 Festesystemer 57 abelrennesystemer SM 63 abelrennesystemer man kan gå på 79 Gitterrennesystemer 85 abelstigesystemer 97 Forsterkede systemer 103 Vertikale stigesystemer 111 analsystemer for belysning _TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) Modulsystemer 123 Spesialstålsystemer 129 Øvrige opplysninger 132 TS OBO 5

6 Planlegningshjelp generelt OBO Contruct TS: Prosjektere, tegne, generere Med programmet OBO Construct TS, basert på AutoCAD, tilbyr OBO planleggere, installatører og arkitekter helt nye muligheter for planlegging av kabelforlegningssystemer. I tillegg til funksjonen for valg av det beste kabelforlegningssystemet gir OBO Construct TS anvisninger om prosjektering av kabelbaner ved hjelp av en innebygd trasé-editor og om integrering av funksjonssikringssystemer i.h.t. DIN 4102 del 12. En utførlig stykkliste basert på opplysningene brukeren legger inn, gir et realistisk bilde av hvilke materialmengder man må regne med, samt et kostnadsoverslag. Programmets viktigste funksjoner: Innlegging av kabeltraseer (enkeltvis eller med program) Beregning av nyttetverrsnitt med mulighet til å oppgi kabelbelegg manuelt Automatisk beregning av belastning på standardopphengskonstruksjonene Integrert, menystyrt TS-artikkelvalg Generering av detaljerte stykklister og overføring til en prisforespørsel i Microsoft Excel. Integrerte funksjonssikringssystemer Automatisk merkefunksjon Enkel plassering og redigering av tilbehør Språk: tysk, engelsk, fransk, tsjekkisk. Nye språk kommer stadig til. 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 6 OBO TS

7 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) Planlegningshjelp generelt I tillegg til planleggingsprogrammet OBO Construct TS kan du også laste ned det nyttige Tool Cable Filling-verktøyet fra hjemmesiden vår, som hjelper deg å velge riktig kabelforlegningssystem og beregne kabelbelegg og fyllfaktor. Teknisk merknad: OBO Construct TS-programvaren kan bestilles direkte fra OBO eller lastes ned fra OBS: Du trenger AutoCAD (versjon: fra 2006 til p.t. 2010) (fullversjon eller LT-versjon). Du kan prøve ut programmet med full funksjonalitet i 14 dager. Etter prøvetiden deaktiveres programmet automatisk. Du må da registrere en lisens for å kunne fortsette å bruke det. Lisensen koster 80 euro. Microsoft Windows og Excel er registrerte varemerker for Microsoft Corporation, USA. AutoCAD er registrert varemerke for Autodesk Incorporation, USA. TS OBO 7

8 Planlegningshjelp generelt Standarder, forskrifter, tester Trygt arbeid i henhold til standard OBO leverer kabelforlegningssystemer fra proffer til proffer: Standarden DIN EN (erstatter DIN VDE 0639) garanterer for det tekniske fundamentet. Den beskriver alle relevante parametre fra bruksområde via testvilkår til korrosjonsbestandighet og temperaturklassifisering. Som kompetent produsent av kabelforlegningssystemer forholder OBO seg daglig til disse kravene. Testene som er beskrevet nedenfor, garanterer at systemene er i samsvar med Av sikkerhetshensyn må man bruke egnede verneklær når man skal håndtere og transportere produktene. CE-merket Alle artiklene i denne katalogen er CE-merket i henhold til gjeldende EU-direktiver. Det gjelder også for standarddeler som skruer, skiver og muttere som brukes i de enkelte systemene. EU-konformitetserklæringene dokumenterer at produktene overholder de nevnte direktivene eller standardene, men utgjør ingen garanti om egenskapene deres. Ved montering og bruk må sikkerhetsanvisningene i den medfølgende produktinformasjonen og de generelle sikkerhetsforskriftene følges. Tester av potensialutjevning/jordledning abelforlegningssystemer må ha tilstrekkelig ledeevne. Det sikrer den nødvendige potensialutjevningen og forbindelsen til jordpotensialet. Det er særlig overgangsmotstand i skjøtene som kan redusere ledeevnen. For å holde disse overgangsmotstandene i OBOs kabelforlegningssystemer på et minimum legger vi allerede i utviklingsfasen stor vekt på stabile forbindelser uten overgangsmotstand. Systemene blir naturligvis testet i BET-laboratoriet. Artikler som er testet, er i denne katalogen merket med det avbildede testsymbolet. De angjeldende testrapportene fås ved henvendelse til servicetelefonen vår. 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 8 OBO TS

9 Implementering av beskyttelsestiltak Planlegningshjelp generelt Belastningstester for kabelføringssystemer Samtlige OBO-artikler og -systemer må gjennomgå praktiske belastningstester. DIN EN / DIN VDE 0639 danner grunnlaget for testene av OBOs kabelføringssystemer. Etter belastningstesten kan man beregne maksimal bæreevne avhengig av støtteavstander og artikkelspesifikke mål. Disse opplysningene framgår av et diagram som følger med hver eneste del. Ytterligere informasjon om belastningstester av kabelrenner, utliggere og takpendler finner du i denne katalogen. De oppgitte verdiene tar ikke hensyn til eksterne påvirkningskilder som snø, vind osv. 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) TS OBO 9

10 Planlegningshjelp generelt Definisjon av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) De siste årene har bruken av elektronisk utstyr økt betydelig. I industrianlegg, sykehus, hjem, telekommunikasjonsanlegg, biler, elektriske bygningsinstallasjoner overalt finner vi effektsterke elektriske apparater og anlegg som kopler stadig sterkere strømmer, får stadig større strålingsrekkevidde og transporterer stadig mer energi på mindre plass. Med moderne teknologi blir imidlertid også bruksforholdene mer komplekse. esultatet er at det kan oppstå stadig flere gjensidige påvirkninger (elektromagnetisk støy) fra anleggsdeler og kabler Interferenskilder og -mottakere og ledninger som kan føre til skader og økonomiske tap. Hva er elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)? Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er en elektrisk innretnings evne til å fungere tilfredsstillende i sine elektromagnetiske omgivelser uten å påvirke disse omgivelsene og de elektriske innretningene i dem over tillatt nivå (VED ). Elektromagnetisk kompatibilitet er behandlet i EMC-direktivet 2004/108/EF. Dette betyr at elektriske apparater i egenskap av støykilder avgir elektromagnetisk støy (emisjon) som påvirker andre innretninger eller apparater som fungerer som mottakere av støyen (immisjon). Støymottakeren kan få sterkt nedsatt funksjon, som i verste fall kan føre til totalsvikt og økonomiske tap. Støyen kan spres både via ledninger og elektromagnetiske bølger. Støykilde (gir fra seg emisjoner) For eksempel radiotelefoner strømadaptere for variabel inngangsspenning tennanlegg frekvensomformere lynnedslag sveiseapparater Videreføring av interferens (utbredelse av interferens) galvanisk induktiv kapasitiv elektromagnetisk Støymottaker (påvirkes av emisjoner) prosessdatamaskiner radiomottakeranlegg styringer vekselomformere måleapparater 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 10 OBO TS

11 Sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Planlegningshjelp generelt 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) Sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Systematisk planlegging er nødvendig for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet. Støykildene må identifiseres og beregnes. oblingen betegner utbredelsen av støyen fra støykilden til apparatet som påvirkes. Formålet med EMCplanleggingen er å sikre den elektromagnetiske kompatibiliteten ved å treffe de nødvendige tiltak ved kilden, føringsveien eller ved apparatet som påvirkes. Dette er en problemstilling som planleggere og installatører møter stadig oftere. EMC er derfor en vesentlig faktor allerede ved planleggingen av installasjonen og kabelforlegningen. Elektromagnetisk kompatibilitet er et komplekst tema. Problemene som oppstår, må derfor analyseres og løses ved hjelp av forenklende hypoteser og modeller, i tillegg til tester og målinger. abelføringssystemer og deres bidrag til EMC abelføringssystemer kan gi et vesentlig bidrag til bedre EMC. De er passive, og yter dermed et varig og sikkert bidrag til EMC, fordi ledningene legges i kabelføringssystemet, evt. skjermes av kabelføringssystemet. Når ledninger legges inne i kabelføringssystemer, reduseres de galvaniske strømmene som stammer fra elektriske og magnetiske felt i ledningene, sterkt. abelføringssystemer bidrar dermed til å minske forbindelsen fra støykilde til utstyret som påvirkes. Skjermingseffekten til kabelføringssystemer kan tallfestes i form av koplingsmotstanden og skjermdempingen. Systemplanleggerne får dermed tilgang til de parameterne som er viktig i forbindelse med arbeidet med elektromagnetisk kompatibilitet i kabelføringssystemer. Lynutladning Fra effektanalysen av EMC i bygninger (EN ) vet vi at lynutladninger er blant de største støykildene man må planlegge ut fra. Ved lynutladning blir strøm matet direkte inn i hele potensialutjevningssystemet i bygningen og/eller magnetisk innkopling av støyspenninger i elektriske ledninger. Nettopp når det gjelder disse koplingene, gir kabelføringssystemer et effektivt bidrag til å redusere støyspenningene. TS OBO 11

12 Planlegningshjelp generelt Magnetisk skjermdemping av kabelføringssystemer Det magnetiske impulsfeltet (H) på 3 ka/m ved et definert forsøksoppsett: til venstre uten kabelføringssystem, til høyre med kabelføringssystem. 1 = felt H, 2 = U 1 LzuPE abelføringssystemers magnetiske skjermdemping er lik forholdet i desibel (db) mellom en indusert spenning i en ubeskyttet kabel og den induserte spenningen i den samme kabelen når den ligger i et kabelføringssystem. Forsøksoppsett for beregning av magnetisk skjermdemping av kabelføringssystemer En uskjermet ledning (NYM-J 5x6mm²) utsettes for et magnetisk impulsfelt 8/20 med en magnetfelt på 3 ka/m. Den induserte spenningen U1 i den uskjermede ledningen måles. Deretter legges den samme ledningen i midten av et kabelføringssystem (en gang med, en gang uten lokk) og utsettes for det samme magnetiske impulsfeltet på 3 ka/m. Den induserte spenningen U2 i den uskjermede ledningen måles. Måleverdiene brukes til å beregne den magnetiske skjermdempingen etter følgende formel: α S = 20 log (U1/U2) db Testresultat: Den magnetiske skjermingseffekten α S til et kabelføringssystem ble entydig bevist ved hjelp av forsøkene og simulering med et FEMprogram. Det beste resultatet på ca. 50 db ble oppnådd med kabelføringssystemer (kabelrenner) med lokk. Merk: Skjermdempingen mot elektriske felt er neste perfekt, som i et Faraday-bur. Magnetisk skjermdemping 8/20 db Type kabelrenne / kabelstige Uten lokk med lokk SM 630 FS MS 630 FS MS 630 FT MSU 630 FS MSU 630 FT MSU 630 VA GM 55/300 FS LG 630 NS FT _TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 12 OBO TS

13 Transferimpedans i kabelføringssystemer Planlegningshjelp generelt Forsøksoppsett for overføringsimpedans: 1 = lengdel, 2 = U, 3 = I, 4 = impulskilde 8/20 U Stör : målt støyspenning i kabel I Stör : støystrøm som mates til skjermen (TS) utenfra L : lengde på TS 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) Overføringsimpedans 8/20 mohm/m Overføringsimpedans (koblingsmotstand) i kabelføringssystemer Overføringsimpedansen til et kabelføringssystem er forholdet mellom målt spenning U- støy, som måles i lengderetningen inne i kabelføringssystemet, og den innkoblede strømmen I- støy. Overføringsimpedansen beregnes på lignende måte som målingen av elektriske lederegenskaper etter kapittel (DIN EN 61537). Ved lynnedslag i en bygning strømmer det lynstrømmer i hele potensialutjevningssystemet. Det er en fordel at kabler og ledninger legges i et kabelføringssystem. Installerte kabelføringssystemer er alltid en del av potensialutjevningssystemet. Lynstrømmen strømmer da over kabelføringssystemet. En svært liten delstrøm kan også gå gjennom ledningene inne i kabelføringssystemet. Denne andelen beregnes ved hjelp av kabelføringssystemets overføringsimpedans. For overføringsimpedansen gjelder følgende: Z T = U støy /(I støy x L) [mω/m] De angitte verdiene bygger på målinger der en impulsstrøm i bølgeformen 8/20 ble matet gjennom en definert lengde av et kabelføringssystem. Testresultat: Det ble entydig bevist ved hjelp av forsøkene at kabelføringssystemet har effekt mot galvanisk kopling. Det beste resultatet ble oppnådd med kabelføringssystemer (kabelrenner) med lokk. Type kabelrenne / kabelstige Uten lokk med lokk MS 630 FS 1,14 0,71 MS 630 FT 1,14 0,71 MSU 630 FS 0,44 0,09 MSU 630 FT 0,44 0,09 GM 55/300 FS 6,17 5,5 TS OBO 13

14 Planlegningshjelp generelt Overflatetest og korrosivitetskategorier Overflatetest/korrosjonstest Alle systemdeler må ha tilstrekkelig bestandighet mot korrosjon i overensstemmelse med standarden DIN EN Minstetykkelsen på sinkbeleggene beregnes ved hjelp av en måling. lasseplasseringen er oppgitt i tabellen til høyre. I tabellen ovenfor vises bruksområde og forventet sinkslitasje etter DIN EN ISO _TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 14 OBO TS

15 Overflatetest og korrosivitetskategorier Planlegningshjelp generelt orrosivitetskategorier etter DIN EN ISO C 1 C 2 C 3 C 4 C 5-I C 5-M Typiske omgivelser innendørs Oppvarmede bygninger med nøytrale atmosfærer, f.eks. kontorer, butikker, skoler, hoteller Uoppvarmede bygninger der det kan forekommer kondensering, f.eks. lagere, idrettshaller Produksjonslokaler med høy fuktighet og noe luftforurensning, f.eks. i næringsmiddelindustrien, vaskerier, bryggerier, meierier jemianlegg, svømmebasseng, båthus over havnivå. Bygninger eller områder med nesten konstant kondensering og med sterk forurensning. Bygninger eller områder med nesten konstant kondensering og med sterk forurensning. Typiske omgivelser utendørs orrosivitetskategori orrosjonsbelastning Gjennomsnittlig sinkslitasje - ubetydelig <0,1 µm/a Atmosfære med lav forurensning. Stort sett landlige områder. By- og industrimiljøer, moderat forurenset luft med svoveldioksid, kystområder med lav saltbelastning Industri- og kystområder med lav saltbelastning Industrianlegg med høy fuktighet og aggressiv atmosfære yst- og offshoreområder med saltbelastning liten moderat kraftig meget kraftig (industri) meget kraftig (sjø) 0,1 til 0,7 µm/a 0,7 til 2,1 µm/a 2,1 til 4,2 µm/a 4,2 til 8,4 µm/a >4,2 til 8,4 µm/a lassifiering av korrosjonsbestandighet (fra utkastet til DIN EN 61537) lasse eferansemateriale og overflatebehandling 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 0* ingen 1 elektroplettert, minstetykkelse 5 µm 2 elektroplettert, minstetykkelse 12 µm 3 forgalvanisert til grad 275 i.h.t. EN og EN forgalvanisert til grad 350 i.h.t. EN og EN sluttgalvanisert med sinkbelegg på (minst) 45 µm i.h.t. ISO sluttgalvanisert med sinkbelegg på (minst) 55 µm i.h.t. ISO sluttgalvanisert med sinkbelegg på (minst) 70 µm i.h.t. ISO sluttgalvanisert med sinkbelegg på (minst) 85 µm i.h.t. ISO 1461 (vanligvis høylegert silisiumstål) rustfritt stål, framstilt i.h.t. ASTM: A 240/A 240M - 95 a betegnelse S30403 eller EN grad uten sluttbehandling** 9A rustfritt stål, framstilt i.h.t. ASTM: A 240/A 240M - 95 a betegnelse S31603 eller EN grad uten sluttbehandling 9B rustfritt stål, framstilt i.h.t. ASTM: A 240/A 240M - 95 a betegnelse S30403 eller EN grad med sluttbehandling** 9C rustfritt stål, framstilt i.h.t. ASTM: A 240/A 240M - 95 a betegnelse S31603 eller EN grad med sluttbehandling** 9D * For materialer uten klassifisering av korrosjonsbestandighet ** Formålet med den avsluttende behandlingsprosessen er å forbedre beskyttelsen mot risskorrosjon og kontaminering av andre ståldeler TS OBO 15

16 Planlegningshjelp generelt Overflater til innendørsbruk Inne eller ute, i aggressive atmosfærer eller i områder med spesielle hygienekrav: Uansett behov har OBO den optimale overflateog materialutførelsen til ditt kabelforlegningssystem. OBOs kabelforlegningssystem framstilles av høyverdig stålplate eller ståltråd, og kan leveres i ulike overflateutførelser. Ulike foredlingsprosesser og belegg sørger for skreddersydd korrosjonsbeskyttelse, tilpasset det aktuelle formålet. I tillegg leveres OBOs kabelforlegningssystemer også i spesialstål og fargebelagte utførelser. Bruksområde innendørs Til innendørs bruk tilbyr OBO kabelforlegningssystemer med galvanisk eller kontinuerlig forsinking. De er særlig velegnet til tørre omgivelser uten påvirkning fra aggressive stoffer. Galvanisk forsinking Elektrolytisk forsinking i.h.t. DIN EN Beleggtykkelse middelverdi ca. 2,5-10 μm Etter ohs-direktivet Artikler: gitterrenner og smådeler som f.eks. skruer, skiver og muttere. ontinuerlig galvanisering Varmgalvanisering etter kontinuerlig galvaniseringsmetoden i.h.t. DIN EN (tidl. DIN EN og DIN EN 10142) Beleggtykkelse middelverdi ca. 20 μm Platenes snittflater er beskyttet ved hjelp av katodisk korrosjonsbeskyttelse inntil en materialtykkelse på 2,0 mm Artikler: plateprodukter som f.eks. kabelrenner, formdeler og skillevegger. 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 16 OBO TS

17 Overflater til utendørsbruk Planlegningshjelp generelt 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) Bruksområde utendørs For installasjoner utendørs og i våtrom tilbyr OBO varmgalvaniserte og Double Dip-galvaniserte produktutførelser. Varmgalvanisering (dykk) Varmgalvanisering etter dykkmetoden i.h.t. DIN EN ISO 1461 Beleggtykkelse i.h.t. DIN EN ISO 1461 ca μm Snittflater må ettergalvaniseres for å opprettholde korrosjonsbeskyttelsen Artikler: Plateprodukter som f.eks. kabelrenner og sveisede komponenter som f.eks. takpendler og utliggere. Double-Dip-Verzinkung Smeltedykkbehandling med sink-aluminium-overtrekk i.h.t. DIN EN Beleggtykkelse middelverdi ca. 23 μ m Platenes snittflater er beskyttet ved hjelp av katodisk korrosjonsbeskyttelse inntil en materialtykkelse på 2,0 mm Artikler: plateprodukter som f.eks. lokk, skillevegger og stansedeler. TS OBO 17

18 Planlegningshjelp generelt Overflater til bruk i tunnel, næringsmiddel- og kjemisk industri Bruksområde tunneler, næringsmiddels- og kjemisk Industri Ved spesielle krav til hygiene og kvalitet, samt når det estetiske uttrykket spiller en viktig rolle, kommer OBOs spesialstålsystemer til sin rett. V2A spesialstål OBO kortbetegnelse: V2A Europeisk materialnummer: Amerikansk materialnummer: 304 Sveisede deler blir tilleggspassivert Usveisede deler spyles og avfettes Artikler: Program V2A»Spesialstålsystemer V2A«V4A spesialstål OBO kortbetegnelse: V4A Europeisk materialnummer: Amerikansk materialnummer: 316 / 316 T Sveisede deler blir tilleggspassivert Usveisede deler spyles og avfettes Artikler: Program V4A»Spesialstålsystemer V4A«04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 18 OBO TS

19 Overflater for spesielle estetiske behov eller miljøbelastninger Planlegningshjelp generelt 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) Bruksområder med spesielle estetiske krav eller spesielle miljøbelastninger abelføringssystemer med fargebelegg blir stadig mer populære. Belegget kan tjene estetiske formål eller fungere som korrosjonsbeskyttelse: Fargebelegg av korrosjonsbeskyttelsesgrunner. abelføringssystem i FT (varmgalvanisert (dypp) utførelse) Fås i alle AL-farger Belegg på synlige flater og / eller hele systemet Matcher fargene ellers i bygget ved åpen forlegning Skiller ulike spenninger/funksjoner (f.eks. blå strømnett 230/400 V; rød svakstrøm, som telefonledninger og EDB) Denne katalogen inneholder ikke spesifikke opplysninger om systemer med fargebelegg. Informasjon om dette får du på vår servicetelefon; ring TS OBO 19

20 Planlegningshjelp generelt Hva slags kabler skal legges? Det er forskjell på kabler. For å velge riktig kabelforlegningssystem er det viktig å vite hva slags kabler som skal legges: Dreier deg seg om følsomme datakabler, som av skjermingshensyn må legges i en viss avstand fra hverandre? Eller strømledninger, der man må ta hensyn til en ikke ubetydelig varmeutvikling? Til alle bruksområder har OBO skreddersydde systemer i sortimentet. 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 20 OBO TS

21 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) Planlegningshjelp generelt abelrenner til universell bruk Bruksområder: Fra svakstrømkabler til energiforsyning, fra dataledninger til telekommunikasjonsnett. Gitterrenner for installasjon av lette ledninger og kabler Bruksområder: IT-kabler, telefonkabler og styringsledninger. Egner seg dessuten til bruk i senkede himlinger og i gulv. abelstiger for strømledninger - med stort tverrsnitt Bruksområder: abler og strømledninger med stort tverrsnitt. Disse kan festes til sprossene med polklammer. Den store bæreevnen og gode ventilasjonen sørger for perfekt ledningsføring. Forsterkede kabelrenner og -stiger for lange støtteavstander Bruksområder: Installasjoner der byggtekniske forhold fører til støtteavstander på mer enn tre - meter. Modulsystem for spesielle oppgaver Sortimentet med ubegrensede muligheter. Spekteret av fritt kombinerbare produkter kommer særlig til sin rett ved vanskelige installasjonsoppgaver. TS OBO 21

22 Planlegningshjelp generelt Hvordan beregner jeg kabelvolumet? abelens nyttetverrsnitt simulerer tomrommet i den faktiske forlegningen abeldiameter (1) og plassbehov (2) Et viktig kriterium for valg av kabelforlegningssystem er hvilket kabelvolum det må beregnes tilstrekkelig med plass til i kabelrennen. Siden kablene aldri ligger helt inntil hverandre eller fullstendig parallelt, holder det ikke å bare bruke kabeldiameteren til å beregne volumet. Formelen (2r)² gir et mer realistisk utgangspunkt for beregning. For å gjøre det enklere for deg har vi ført opp diameter og nyttetverrsnitt for de viktigste kabeltypene nedenfor. Viktig: Verdiene er gjennomsnittsverdier, som kan variere fra produsent til produsent. De presise verdiene finner du i dokumentasjonen fra produsenten. Beregning med formelen (2r)² Diameteren i seg selv sier lite om hvor mye plass en kabel faktisk krever. Bruk denne formelen: (2r)². Denne verdien gjenspeiler det realistiske plassbehovet inklusive - mellomrommene. 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 22 OBO TS

23 Hvordan beregner jeg kabelvolumet? Planlegningshjelp generelt Isolerte sterkstrømledninger Isolerte sterkstrømkabler Telekommunikasjonsledninger Type Diameter mm Nyttetverrsnitt cm² Type Diameter mm Nyttetverrsnitt cm² Type Diameter mm Nyttetverrsnitt cm² 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 1 x 4 6,5 0,42 1 x 6 7 0,49 1 x ,64 1 x 16 9,5 0,9 1 x 25 12,5 1,56 3 x 1,5 8,5 0,72 3 x 2,5 9,5 0,9 3 x ,21 4 x 1,5 9 0,81 4 x 2,5 10,5 1,1 4 x 4 12,5 1,56 4 x 6 13,5 1,82 4 x 10 16,5 2,72 4 x ,61 4 x 25 23,5 5,52 4 x ,76 5 x 1,5 9,5 0,9 5 x 2,5 11 1,21 5 x 4 13,5 1,82 5 x 6 14,5 2,1 5 x ,24 5 x 16 21,5 4,62 5 x ,76 7 x 1,5 10,5 1,1 7 x 2,5 13 1,69 1 x 10 10,5 1,1 1 x 16 11,5 1,32 1 x 25 12,5 1,56 1 x 35 13,5 1,82 1 x 50 15,5 2,4 1 x 70 16,5 2,72 1 x 95 18,5 3,42 1 x ,5 4,2 1 x ,5 5,06 1 x ,25 1 x ,84 1 x x 1,5 11,5 1,32 3 x 2,5 12,5 1,56 3 x 10 17,5 3,06 3 x 16 19,5 3,8 3 x ,76 3 x x ,96 4 x 1,5 12,5 1,56 4 x 2,5 13,5 1,82 4 x 6 16,5 2,72 4 x 10 18,5 3,42 4 x 16 21,5 4,62 4 x 25 25,5 6,5 4 x ,84 4 x x ,56 4 x ,21 4 x ,64 4 x x x ,6 5 x 1,5 13,5 1,82 5 x 2,5 14,5 2,1 5 x 6 18,5 3,42 5 x 10 20,5 4,2 5 x 16 22,5 5,06 5 x 25 27,5 7,56 5 x ,56 5 x x 2 x 0,6 5 0,25 4 x 2 x 0,6 5,5 0,3 6 x 2 x 0,6 6,5 0,42 10 x 2 x 0,6 7,5 0,56 20 x 2 x 0,6 9 0,81 40 x 2 x 0,6 11 1,12 60 x 2 x 0,6 13 1, x 2 x 0,6 17 2, x 2 x 0,6 23 5,29 2 x 2 x 0,8 6 0,36 4 x 2 x 0,8 7 0,49 6 x 2 x 0,8 8,5 0,72 10 x 2 x 0,8 9,5 0,9 20 x 2 x 0,8 13 1,69 40 x 2 x 0,8 16,5 2,72 60 x 2 x 0, x 2 x 0,8 25,5 6,5 200 x 2 x 0, ,24 EDB-ledninger type kat... Type oaks-ledning (standard) Type Diameter mm at ,64 at ,64 Diameter mm SAT/Bledning Nyttetverrsnitt cm² 6,8 0,48 Nyttetverrsnitt cm² TS OBO 23

24 Planlegningshjelp generelt Hvordan finner jeg systemet med passende volum? abelhøyde abelhøyden må ikke overskride kanthøyden på kabelrennen. Volumreserve Når man velger system, bør man legge inn en volumreserve på - minst 30 % til eventuelle etterinstallasjoner. Forgreninger Ved dimensjonering av forgreninger må man ta hensyn til kablenes bøyningsradius. Atskillelse av systemnivåer Ta hensyn til ledningstypenes ulike egenskaper ved valg av volum. Påkrevde avstander må overholdes for å skille ulike spenningsnivåer. Samme nyttetverrsnittet, andre krav Tabellen nedenfor gjør det enklere å velge kabelforlegningssystem - med tilstrekkelig kapasitet. Den tydeliggjør sammenhengen - mellom renne- eller stigebredde, profilhøyde og nyttetverrsnitt. Her bør man ta hensyn til forskjellen - mellom legging av data- og energiledninger ved samme kabelvolum: Mens man til dataledninger gjerne velger en smal, høy renne, foretrekkes flate, brede varianter til energiledninger. For å velge riktig system bør man også følge de relevante DIN/VDE-standardene (0298 del 1 til del 4), som inneholder opplysninger om oppvarming av ledninger sett i forhold til kabeltetthet og omgivelsestemperatur. Eksempler: Flat, bred variant: f.eks. til strømledninger abelrennebredde: 300 mm Profilhøyde: 35 mm Nyttetverrsnitt: 103 cm 2 Smal, høy variant: f.eks. til dataledninger abelrennebredde: 100 mm Profilhøyde: 110 mm Nyttetverrsnitt: 108 cm 2 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 24 OBO TS

25 eferansemetoder for forlegning eferansemetoder for forlegning Verdiene i DIN for kabeltetthet og ventilasjon må overholdes. Planlegningshjelp generelt eferansemetode for forlegning C abel eller installasjonsledning på uperforert kabelrenne, f.eks. type MSU eferansemetode for forlegning E eller F abel eller installasjonsledning på perforert kabelrenne horisontal/vertikal, f.eks. type S/MS, eferansemetode for forlegning E, F eller G abel eller installasjonsledning på gitterrenne, f.eks. type G- Magic 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) TS OBO 25

26 Planlegningshjelp generelt Hvordan beregner jeg kabelvekten? 100 mm = 15 kg/m. 200 mm = 30 kg/m 300 mm = 45 kg/m 400 mm = 60 kg/m 500 mm = 75 kg/m 600 mm = 90 kg/m En annen avgjørende faktor når man skal velge et kabelføringssystem som er tilpasset oppgaven, er systemets bæreevne. Bæreevnen må være tilpasset den kabelvekten (inkl. en reserve for etterinstallasjoner) som kan forventes. Det er tre måter å beregne kabelvekten på: Variant 1:På grunnlag av erfaringsverdier Den gjennomsnittlige bæreevnen til en kabelrenne kan beregnes omtrentlig ved hjelp av erfaringsverdier. For et system med 60 mm profilhøyde regner man pr. meter kabelrenne eller -bro eksempelvis med ca. 15 kg pr. 100 mm bredde. En sikrere beregningsmetode er imidlertid å bruke formelen fra DIN VDE 0639 del 1 (variant 2) eller produsentens vektopplysninger (variant 3). Figurene viser bæreevne basert på erfaringsverdier for en kabelrenne med 60 mm profilhøyde, der kabelrennebredden er fra 100 til 600 mm. Variant 2: Beregningsformel etter VDE 0639 del 1 DIN VDE 0639 T1 (kabelføringssystemer) inneholder en formel for beregning av høyeste tillatte vektbelastning. I regnestykket ved siden av beregner vi de høyeste tillatte vektbelastningen for en kabelrenne med målene 60 mm x 300 mm og et nyttetverrsnitt på 178 cm². Variant 3: Nøyaktig beregning på grunnlag av produsentens opplysninger De fleste kabelprodusenter har tilgjengelig lister eller tabeller over kabelvekter. Dette gir mulighet for nøyaktig beregning av kabelvektene. Viktig: Tabellene nedenfor gir bare en omtrentlig oversikt Dette er gjennomsnittsverdier som kan variere fra produsent til produsent. De presise verdiene finner du i dokumentasjonen fra produsenten. Vektbelastning (F) = 0,028 N m x mm² x nyttetverrsnitt 1. Vektbelastning (F) = 0,028 N x mm² = 500 N/m m x mm² 2. Omregning fra Newton (N) til kilogram (kg) 10 N ~ 1 kg det betyr i vårt eksempel: 500 N/m = 50 kg/m 3. Maksimal belastning = 50 kg/m 04_TS_atalog_2010_Neuer_Stand / no / 19/08/2011 (LLExport_01334) 26 OBO TS

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer TS atalog 2010/2011 abelføringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for forespørsler:tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer TS atalog 2010/2011 abelføringssystemer Velkoen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for forespørsler:tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer TS atalog 2010/2011 abelføringssystemer Velkoen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for forespørsler:tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer TS atalog 2010/2011 abelføringssystemer Velkoen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for forespørsler:tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Når det gjelder å krysse store spennavstander og samtidig takle store vektbelastninger, er OBOs forsterkede systemer den optimale løsningen.

Når det gjelder å krysse store spennavstander og samtidig takle store vektbelastninger, er OBOs forsterkede systemer den optimale løsningen. Når det gjelder å krysse store spennavstander og samtidig takle store vektbelastninger, er OBOs forsterkede systemer den optimale løsningen. Sortimentet omfatter renner i ulike størrelser og utførelser,

Detaljer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer TS atalog 2010/2011 abelføringssystemer Velkoen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for forespørsler:tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

KTS Kabelforlegningssystemer

KTS Kabelforlegningssystemer KTS Kabelforlegningssystemer Med utvidet planleggingsdel og hjelp til å velge de riktige monteringsløsningene KTS kabelforlegningssystemer OBO. Proffenes valg. OBO vet hva proffene trenger: Perfekte løsninger

Detaljer

OBOs armaturskinnesystemer forenkler installasjonen av lysarmaturer på mange felter i industri- og anleggsbygg. Kabelforlegningen og den lysteknisk

OBOs armaturskinnesystemer forenkler installasjonen av lysarmaturer på mange felter i industri- og anleggsbygg. Kabelforlegningen og den lysteknisk OBOs armaturskinnesystemer forenkler installasjonen av lysarmaturer på mange felter i industri- og anleggsbygg. Kabelforlegningen og den lysteknisk optimale plasseringen av lyspunktene blir barnemat med

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer VBS katalog 2012 Koblings- og monteringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks for forespørsler: (0047) 64802249 Telefaks for ordrer: (0047) 64802249 -post: info@obo-bettermann.no

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer VBS katalog 2012 Koblings- og monteringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks for forespørsler: (0047) 64802249 Telefaks for ordrer: (0047) 64802249 -post: info@obo-bettermann.no

Detaljer

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER 102 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER Miljøklassifisering Det er upraktisk å ha forskjellige miljøklassifisering for

Detaljer

Potensialutjevningssystemer

Potensialutjevningssystemer For å unngå ukontrollerte overslag i en bygningsinstallasjon må alle metallkomponenter, alle elektriske anlegg og også lynvernanlegget være forbundet med hverandre. Denne potensialutligningen iht. DIN

Detaljer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer VBS katalog 2012 Koblings- og monteringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks for forespørsler: (0047) 64802249 Telefaks for ordrer: (0047) 64802249 -post: info@obo-bettermann.no

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Effektivt og robust kjemisk anker med lang levetid og rask herding, selv under vann

Effektivt og robust kjemisk anker med lang levetid og rask herding, selv under vann PODUKTINFOMASJON side 1 av 5 To-komponent kjemisk anker basert på vinylesterharpiks Kan brukes på våte overflater, også under vann Herder raskt og blir sterkere enn underlaget Herder uten å krympe eller

Detaljer

Kabeltettingssystemer

Kabeltettingssystemer Overalt hvor mennesker møtes, er det nødvendig å opprettholde de viktigste bygningsfunksjonene selv ved brann. Det som er viktig, er å beskytte flukt og rømningsveier mot brann og røyk, og å opprettholde

Detaljer

For installasjon av kabler som har som oppgave å opprettholde strømforsyningen til bestemte funksjonsområder ved brann, gjelder det egne forskrifter.

For installasjon av kabler som har som oppgave å opprettholde strømforsyningen til bestemte funksjonsområder ved brann, gjelder det egne forskrifter. For installasjon av kabler som har som oppgave å opprettholde strømforsyningen til bestemte funksjonsområder ved brann, gjelder det egne forskrifter. OBO tilbyr en hel rekke av testede kabelforlegningssystemer

Detaljer

GEK-K installasjonskanal Plastsystemer 80-overdel

GEK-K installasjonskanal Plastsystemer 80-overdel GEK-K installasjonskanal av plast består av blyfri PVC. Den egner seg særlig til håndverkslokaler og kontorer i produksjonsmiljøer. Med sine tre størrelser og fire farger danner denne kanalen grunn laget

Detaljer

Etac Nova 30. Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke.

Etac Nova 30. Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke. Etac Nova 30 Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke. Etac Nova 30 - rett og slett. Nova 30 er et funksjonelt skinnesystem med

Detaljer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer VBS katalog 2012 Koblings- og monteringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks for forespørsler: (0047) 64802249 Telefaks for ordrer: (0047) 64802249 -post: info@obo-bettermann.no

Detaljer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer VBS katalog 2012 Koblings- og monteringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks for forespørsler: (0047) 64802249 Telefaks for ordrer: (0047) 64802249 -post: info@obo-bettermann.no

Detaljer

Informasjon. Liten innføring i overspenningsvern. Liten innføring i overspenningsvern

Informasjon. Liten innføring i overspenningsvern. Liten innføring i overspenningsvern 246 TBS Informasjon TBS 247 Informasjon Liten innføring i overspenningsvern 100 % aktivering av lynavlederspenning 100 % utløsende lynavlederspenning er verdien av lynstøtspenningen 1,2/50 µs som fører

Detaljer

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ, FR70 PRO DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ med integrert sideorganisator for enkel og effektiv administrasjon av snorer. Velegnet for montering av alle FOSS panel/odf. Finnes som 1-,

Detaljer

Løsninger for vindenergianlegg

Løsninger for vindenergianlegg Løsninger for vindenergianlegg THINK CONNECTED. OBO-løsninger for den elektrotekniske infrastrukturen til vindenergianlegg En hel industrigren kan profitere på den drivende kraften til en gammel energiform.

Detaljer

Valg Det fulldekkende av monteringsplater sortimentet og lokk til alle til UA områder innen elektroinstallasjon. Resultat av OBO-proffenes årelange

Valg Det fulldekkende av monteringsplater sortimentet og lokk til alle til UA områder innen elektroinstallasjon. Resultat av OBO-proffenes årelange Valg Det fullekkene av monteringsplater sortimentet og lokk til alle til UA områer innen elektroinstallasjon. Resultat av OBO-proffenes årelange praktiske erfaring. Oversiktlig oppsatt, fra lette til kraftige

Detaljer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer VBS katalog 2012 Koblings- og monteringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks for forespørsler: (0047) 64802249 Telefaks for ordrer: (0047) 64802249 -post: info@obo-bettermann.no

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Support. Teknisk fakta

Support. Teknisk fakta Support Ved valg av Etac som leverandør av skinnesystemer, har kunden alltid tilgang til profesjonell support. I prosjekteringsfase tilbyr våre faglig kompetente konsulenter kunden bistand med råd og veiledning

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer

VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer VBS katalog 2012 Koblings- og monteringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks for forespørsler: (0047) 64802249 Telefaks for ordrer: (0047) 64802249 -post: info@obo-bettermann.no

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 19. august 2016 Tid for eksamen: 9.00-13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: Formelark (2 sider).

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta. ... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no INNHOLD 1. DLP-kanaler... 2-4 2. Formdeler... 5-9 3. Uttak... 10 4. Teknisk

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Kabelbru/stige (ID=183) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Kabelbru/stige (ID=183) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.0 Datakatalog versjon: 2.11-788 Kabelbru/stige (ID=183) Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

BIS RapidStrut Festesystem

BIS RapidStrut Festesystem Festesystem BIS UltraProtect 000 overflatebehandling. Profilskinne DS 5 walraven.com - - Raskt og allsidig festesystem "Sette inn, skru 90 grader, skyv på plass og lås!" Sparer opp til 40% monteringstid!"

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no PRODUKTBESKRIVELSE: PuraCoat er et tokomponent slitasje og kjemikaliebestandig belegningssystem for spray applikasjoner med tokomponent spesialsprøyte. PuraCoat fås i en rekke varianter avhengig av miljøet

Detaljer

Nyhet fra PKS! Stilfullt til inngangsdøren. Dørbaldakin i rustfritt stål og sidepanel med beskyttende aluminiumskant. Kompetanse i pris og kvalitet

Nyhet fra PKS! Stilfullt til inngangsdøren. Dørbaldakin i rustfritt stål og sidepanel med beskyttende aluminiumskant. Kompetanse i pris og kvalitet Stilfullt til inngangsdøren Dørbaldakin i rustfritt stål og sidepanel med beskyttende aluminiumskant Dørbaldakin i fire størrelser Dørbaldakinen og sidepanelene er tilgjengelig separat og i fire farger:

Detaljer

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Plukkasser Størrelse og bruk Plastkasser fra SSI Schäfer, verdens største produsent av lagerinnredninger.

Detaljer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvinstallasjonssystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvinstallasjonssystemer FS Katalog 2010/2011 Gulvinstallasjonssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for foresporsler: tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre SOLVYKLER Trykkslange for ester, ketoner og alkoholbaserte farger og en mengde kjemikalier. Brukes også som trykkluftslange, spesielt for lufttilførsel til malersprøyter og andre applikasjoner hvor det

Detaljer

K-FLEX K-FLEX AL CLAD SYSTEM 24 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX AL CLAD SYSTEM 24 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 24 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S REDUSER INSTALLASJONSTIDEN MED Inntil 40% Selvslukkende Praktisk og fleksibel Reduserte installasjon kostnader og enklere

Detaljer

Småfordeler-serie SDB

Småfordeler-serie SDB Forside Småfordeler-serie SDB 01 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / no / 31/05/2017 (LLExport_04574) / 31/05/2017 Systeminformasjon 1 Stabilitet og sikkerhet Den høyverdige småfordeleren av polykarbonat

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Logix Universal installasjonskanaler

Logix Universal installasjonskanaler Logix Universal Brukerveiledning Maxeta AS, postboks 177 Sentrum, 3701 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no Postboks 177 Sentrum, 3701 Skien Tlf. 35 91 00 00 - faks 35

Detaljer

K-FLEX K-FLEX COLOR SYSTEM 44 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX COLOR SYSTEM 44 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 44 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S REDUSER INSTALLASJONSTIDEN MED inntil 50% elastomer isolasjon med UV-beskyttelse BASF maling Isolasjon med farge Gjevne lag

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Collar FX 330 ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 21-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL til basseng 3-0610 ABS CERTIKIN for betong og liner- skråstilt 5 (Ungår blending) med sikkerhetsglass Innsats er ø330 mm i diameter. Og frontrammen bygger ø350mm. Bygger 150mm inn i veggen. Leveres med

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk Lindab Coverline TM Lindab takpanne Gir et varig inntrykk 2 Skap din egen effekt Lindabs takpanne er en sterk og elegant ståltakpanne som ser like flott ut på nye hus som på gamle, verneverdige bygninger.

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Potensialutjevning Kabelstiger Kabelbaner/ Armaturskinner. Gitterbaner. Montasjeprofiler. Ankerskinner.

Innholdsfortegnelse. Potensialutjevning Kabelstiger Kabelbaner/ Armaturskinner. Gitterbaner. Montasjeprofiler. Ankerskinner. MP-19 -stativ er et antall stativer som bygger på standarden SS IEC 297. Stativene finnes for flere ulike veggavstander 270, 350 og 540 mm, justerbar 350-600 mm, med eller uten kabelstøtte. Vi produserer

Detaljer

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Reflecting everyday life Funksjon og egenskaper Bak alle Gyptone produkter ligger en lang rekke innebygde egenskaper. Kombinasjonen av solide egenskaper og

Detaljer

Your choice in railing systems. Easy Glass System. Hvor åpenhet møter design og sikkerhet

Your choice in railing systems. Easy Glass System. Hvor åpenhet møter design og sikkerhet Your choice in railing systems Easy Glass System Hvor åpenhet møter design og sikkerhet 2 Lidenskap for design. Dedikert til innovasjon. Design er det vårt mellomnavn, innovasjon ligger i blodet. Vi kan

Detaljer

Induksjonsbaffel. Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør)

Induksjonsbaffel. Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør) NO1103 06.10 NS 3420.U25.412 KBC LØV-R Induksjonsbaffel Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør) TROX Auranor Norge AS

Detaljer

Hus og leiligheter Handel og kontor Industri Spesial miljø. Installasjon i åpne landskaper eller i miljøer som utsettes for vann

Hus og leiligheter Handel og kontor Industri Spesial miljø. Installasjon i åpne landskaper eller i miljøer som utsettes for vann apslinger 44 C Hus og leiligheter Handel og kontor ndustri pesial miljø nstallasjon i beskyttet miljø, med krav om estetiske og funksjonelle egenskaper nstallasjon i åpne landskaper eller i miljøer som

Detaljer

Presto brannposter. Brannpost type 1

Presto brannposter. Brannpost type 1 Brannposter Presto brannposter Brannposter finnes stort sett over alt der man risikerer A- brann i porøse materialer som tre, tekstiler og papir, og der det trengs mye slokkemiddel. Det er vanlig at man

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Runde Gulvbokser. Farger RAL 7011, Grå RAL 9005, svart

Runde Gulvbokser. Farger RAL 7011, Grå RAL 9005, svart Gulvbokser Runde Gulvbokser - Laget av plast ( polyamid ) For DIN EN 50085 1 & 2. For tørre gulv og last 150kg. IP 30 - Plass i lokk for 5 eller 12mm innlegg. Typisk gulvbelegg, fliser, parkett. - Enkel

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvinstallasjonssystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvinstallasjonssystemer FS Katalog 2010/2011 Gulvinstallasjonssystemer Velkoen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for foresporsler: tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

LANDGANGER SOLID BÆREEVNE OG SKLISIKKERT GANGFELT TRYGG FERDSEL OPP OG NED FRA KAI.

LANDGANGER SOLID BÆREEVNE OG SKLISIKKERT GANGFELT TRYGG FERDSEL OPP OG NED FRA KAI. LANDGANGER TRYGG FERDSEL OPP OG NED FRA KAI SOLID BÆREEVNE OG SKLISIKKERT GANGFELT Marina Solutions lagerfører landganger i Ålesund og i Bergen. Landgangene har gode, funksjonelle kvaliteter og er produsert

Detaljer

Tilluftsventil med VAV for åpen montasje

Tilluftsventil med VAV for åpen montasje NO01 0.17 LØV-R Tilluftsventil med VAV for åpen montasje For store lokaler Stort arbeidsområde Integrert VAV-enhet Alternative spredningsmønstre Leveres i lengdene, og meter TROX Auranor Norge AS Postboks

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

2015/16 GIGANT HJULKATALOG

2015/16 GIGANT HJULKATALOG 2015/16 GIGANT HJULKATALOG www.gigant.no MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES I denne katalogen fi nner du hjul som er egnet for møbler, industri, offentlig miljø, sykehus m.m. Det er viktig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Betegnelse Belegg/utførelse Standard Korrosjonsklasse Side (miljøklasse)

Betegnelse Belegg/utførelse Standard Korrosjonsklasse Side (miljøklasse) 4 Innholdsfortegnelse Betegnelse Belegg/utførelse Standard Korrosjonsklasse Side (miljøklasse) BYGGSKRUER Gips Robust Kombi pakn. + bånd...sortfosfat / ruspert......... C1/C3... 35 Gips/stål pakn.+ bånd...sortfosfat.........

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

Lindab Byggplater Produktprogram. Lindab Coverline TM. Lindab Byggplater. Et attraktivt ytre

Lindab Byggplater Produktprogram. Lindab Coverline TM. Lindab Byggplater. Et attraktivt ytre Lindab Coverline TM Lindab Byggplater Et attraktivt ytre 2 Skap din egen profil Nå kan den nye bygningen din få et attraktivt ytre med Lindabs byggplater. Et kostnadseffektivt alternativ som finnes i mange

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet

Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet 2 Schüco stålsystem Jansen Jansen-Economy uisolert profilserie i rustfritt stål Jansen-Economy, dører og vinduer i rustfritt stål Det

Detaljer

Mai 2005. Plannja Aluminium. Tak og vegger som tåler et tøft klima

Mai 2005. Plannja Aluminium. Tak og vegger som tåler et tøft klima Mai 2005 Plannja Aluminium Tak og vegger som tåler et tøft klima 1 2 Hus i kystklima trives best med aluminium på taket Det er ikke lite ditt tak må tåle. I løpet av en time vil det fra en helt vanlig

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

OBO i dobbelpakning GEK-K Rapid 45 og GEK-K 80-serie overdel

OBO i dobbelpakning GEK-K Rapid 45 og GEK-K 80-serie overdel OBO i dobbelpakning Rapid 45 og 80-serie overdel OBOs supermodeller LFS Ledningsføringssystemer Mer plass, helt enkelt Rapid 45 Installasjonskanalen Rapid 45 gir høy fleksibilitet, for med denne kanalen

Detaljer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer INDUSTRIKABEL RHEYFLEX Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Elektrogrossisten, din nærmeste kabelleverandør Nexans tilbyr et meget

Detaljer

Elztrip EZ100 Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende

Elztrip EZ100 Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende Elztrip 00 600-1500 W Elvarme 3 modeller Elztrip 00 Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende Bruksområde 00 er beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og som beskyttelse mot kaldras

Detaljer

VEGGBOKSER OG UTTAKSSØYLER I RUSTFRITT STÅL

VEGGBOKSER OG UTTAKSSØYLER I RUSTFRITT STÅL VEGGBOKSER OG UTTAKSSØYLER I RUSTFRITT STÅL VEGGBOKSER OG UTTAKSSØYLER I RUSTFRITT STÅL Bruksområder: Kontorer Sykehus Flyplasser Museer Bibliotek Klasserom, opplæringsrom Laget i aluminium og rustfritt

Detaljer