Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt 2290 11. juni 2014"

Transkript

1 Rapport for aktiviteter knyttet til nettsiden til distrikt juni 2014 Peter W. Stray- Røding Tidsrom: august 2013 til juni 2014

2 Kort resumé: Dokumentet oppsummerer viktige steg i prosessen for å kommunisere med Rotarianere i distrikt 2290 via internettside og andre tekniske løsninger. Hensikt: Etter en del modifikasjoner på distriktets internett side fant jeg det nyttig og hensiktsmessig å oppsummere dette skriftlig i et dokument. Dokumentet skal gi kjennskap til de internett- aktivitetene som DICO har jobbet med i rotaryåret , samt informere om hvilken status kommunikasjon via internett er i. Dokumentet er skrevet etter eget ønske om å formidle informasjon og ønsker å nå årets visjon Engage Rotary, Change lives. Dokumentet: Anbefalinger til distriktet kan leses bakerst i dokumentet på side 10. Det er også inkludert bilder som viser forskjell mellom gammel og ny nettside inndeling i en egen PowerPoint presentasjon. Vedlegg 1 tar for seg en tiltenkt modell for sosiale mediers virkeområde. Innhold Arbeidsmåte og forarbeid:... 3 Struktur:... 3 Informasjon:... 3 Oppslagsverk:... 3 Webløsninger til Distrikts- nettsiden... 4 Arbeidet til DICO... 5 Fokusområder... 5 Klubber... 5 Distriktsledelsen... 5 Vedlikehold av nettsiden... 6 Innovative løsninger til nettsiden... 6 Opprettelse og kommunikasjon via grupper på sosiale medier... 7 Statistikk... 7 Nettsiden... 7 Facebook... 9 E- post Anbefalinger til distriktet Vedlegg 1: Case study Twitter som kommunikasjonsverktøy

3 Arbeidsmåte og forarbeid: I perioden som DICO har jeg ønsket å forbedre distriktets nettside på flere områder. Jeg så at det var nødvendig å strukturere siden bedre. Jeg så for det andre at det var viktig å formidle informasjon lettere, og jeg så som ett tredje punkt at det var viktig at nettsiden igjen skulle være et oppslagsverk for klubber, personer i sentrale verv, og interessenter. Disse målene har vært bakgrunnen for det som er gjort siden april Jeg mener det er igjen viktig å tenke på dette nå som distriktet vurderer en ny web- løsning. Struktur: Nivå inndelingen på nettsiden ble kuttet til to nivå fra tre nivå. Det vil si navigering på sider skulle begrenses til to klikk fremfor tre klikk. Det skulle holdes i en intuitiv meny, og emner skulle være samlet etter relevans under færre faner. Det er et faktum at en bruker bruker søkefelt når strukturen ikke er tilpasset brukeren. Brukeren gjør en Exit fra siden så snart brukeren ikke finner sitt stoff den er på jakt etter. Informasjon: Alt sideinnhold på alle sider ved distriktets nettside ble gjennomgått på nytt. Det ble fjernet innhold som var utdatert og erstattet med innhold fra Håndboken , fra presentasjoner på seminarer, fra Rotary Norges nettside, fra Rotary.org (oversatt), samt med bidrag fra enkelt personer med verv i distriktet. Informasjonen som nå ble tilgjengelig ble forenklet gjennom tydelige overskrifter til tema, kulepunkter, krysslenker til relevante sider og artikler, bildebruk i toppfane, og bilder i artikler, og bruk av video innlimt i tekst. Det ble også satt inn ikoner av PDF, WORD og ZIP for å tydeliggjøre vedlegg og nedlastbare dokumenter der disse ble satt inn. Oppslagsverk: Nettsiden ble lagt om til å kunne bli et tydeligere oppslagsverk for klubber. Når navigering på nettsiden og informasjonen var fungerende og iverksatt, ble det lagt vekt på at relevant informasjon for klubber alltid skulle være maksimum 4-5 navigeringsklikk fra det nåværende emnet. Et mål var at brukeren skulle finne relevant informasjon for verv i Rotary under to faner, henholdsvis Verktøy for klubber og Informasjon og opplæring. Brukere som var førstegangsbesøkere eller medlem av en klubb i Rotary skulle finne mest mulig informasjon under en fane: Distriktsaktiviteter. Bruk av menyen aktuelt til å få frem bakgrunn med Rotary og Rotarys arbeide, åpnet for å krysslinke til flere aktuelle artikler. Dette var også en inngangsport for nye besøkende til siden og annen befolkning. 3

4 Webløsninger til Distrikts- nettsiden Det er brukt ulike web- løsninger for å dekke overnevnte punkter fullt og helt. Følgende web- løsninger/plattformer ble administrert av DICO, som støtteelement eller direkte koblet til nettsiden: 1) Google: Kart og kontaktskjemaer, samt arrangementpåmelding 2) Vimeo: film og video løsning (innlimt) 3) Eventbrite: Arrangementpåmelding (innlimt og eksternt) 4) Facebookgruppe: Rotary District ) LinkedIn gruppe: Rotary District 2290 Norway 6) Mailchimp: Distriktets nyhetsbrev, månedlig, samt nyhetsbrev til klubb 7) StatCounter: Statistikk for nettsiden 8) CoMindWork: Testprosjektet Ledernett for D2290 9) MyRotary, Medlemsnett og Rotary e- postløsning 10) Qualtrics: Spørreundersøkelser via e- post Kommentar: 9 av de 10 løsningene over er nye til nettsiden og til distriktet. I tillegg til disse, er det utforsket forums- løsninger for distriktets nettside. Det er gjennomgått 3 forums- løsninger. Forum var tiltenkt å kunne fungere som en levende oppslagsdatabase for vanlige spørsmål til klubber og Rotarianere. Det er sett på en løsning for task management system til et Ledernett. Det ble testet 10 forskjellige plattformer. Vurderingen til CoMindWork ble valgt med bakgrunn i ytelse, funksjonaliteter og kostnad. Systemet skulle erstatte e- post i distriktet til DG, AG, Kasserer, Sekretær, og skulle gi oversikt for andre ledere. Sistnevnte Ledernett ble avviklet i mai 2014 etter 5 måneder test periode på grunn av manglende interesse i distriktet. Se også punktet distriktsledelsen. Det er også utviklet et applikasjon for smarttelefoner gjennom en gratis- tjeneste kalt ComoYo. Denne ville fungert til flere typer operativsystem, på Android, iphone/ipad og tilsvarende smarttelefon. Applikasjonen var basert på samme system som det Rotary.org bruker. Applikasjonen ble ikke lansert, men prosjektet var givende. 4

5 Arbeidet til DICO Denne seksjonen er for å gi en erfaringsoverføring til kommende DICO eller nettredaktør. Fokusområder I arbeidet som DICO har jeg fokusert på fem faktorer: 1) Støtte til klubber 2) Støtte til distriktsledelsen og til Rotary arrangement 3) Vedlikehold av nettsiden og tjenester 4) Innovative løsninger til nettsiden 5) Opprettelse og kommunikasjon via grupper på sosiale medier. Klubber I hovedsak er det støttet klubber som har tatt kontakt med distriktet. Det ble opprettet et kontaktskjema som per dags dato har hatt 63 henvendelser. Det er 28 av disse som har vært fra klubber eller andre, relatert til distriktets aktiviteter. Resterende meldinger er sendt av DG og andre i distriktsrådet. Alle relevante henvendelsene er samlet og indeksert i Excel som er gitt videre til innkommende DICO. Klubber har oftest bedt om hjelp til tre emner: 1) Hjelp til relevant informasjon og søk, 2) tilgang til medlemsnett og andre tjenester, samt hjelp til gjennomføring av det tekniske forbundet med sine verv i klubb, og 3) formidling av informasjon til andre klubber i distriktet. E- post gjennom et eget e- post system er også sendt jevnlig til klubber med viktig informasjon. Dette ble gjort for å begrense e- post mengden i distriktet, og for å koordinere informasjon fra én avsender distriktet sentralt. Jeg har lært at klubber klarer seg selv så lenge det er tilgjengelig informasjon som er informativ, godt organisert, planlagt og konsis. Distriktsledelsen Det er holdt jevnlig kontakt med distriktsledelsen. Det er støttet DG i mange tilfeller. DG har holdt kontakt med DICO for de fleste saker som angår informasjon til distriktet. DG har bedt om støtte til blant annet artikkel publisering og skriving, påmeldingsskjemaer, e- post utsendelser, fildeling, og en generell kontakt med klubber. Når enkelte klubber har møtt utfordringer, er det gjort intensiv veiledning og hjelp 1. Henvendelser i distriktet har også kommet fra bidragsytere i forbindelser med arrangement og Rotary aktiviteter (i.e. RYLA, Distriktskonferanse, Presidentsamling og PETS). Det ble av DICO i november 2013 foreslått å opprette et felles system som kunne kalles ledernett. Ledernett skulle være distriktsledelsens samlingspunkt på internett for å kunne nå rask informasjon, 1 Risør RK ble hjulpet med nettsiden sin i forbindelse med et avisoppslag våren 2014 som var skadende for Rotary. 5

6 planlegge, utveksle ideer, kommentere, og iverksette. Det anbefales at distriktet vurderer en slik tjeneste i fremtiden for å redusere e- postmengden i distriktet. DICO har vært tilstede på følgende kurs og arrangementer i distriktets tjeneste: Distrikts sekretær- og DICO kurs i desember 2012 og 2013, Distriktsamling i 2012, Distriktskonferansen 2012, og PETS i 2012 og Vedlikehold av nettsiden Etter en relativt omfattende omorganisering i tiden juli til september 2013, er det holdt generelt vedlikehold av nettsiden. Det var viktig å oppdatere nettsiden på nytt når lanseringen av MyRotary og Rotary.org kom høsten Det er jevnlig oppdatert og publisert informasjon med bakgrunn i henvendelser fra distriktet og på eget initiativ. Dette har vist seg å gjøre nettsiden som en mer attraktiv kanal ut til klubber, og til andre distrikter. Utover dette har vedlikehold vært gjort av behov. Jeg har enkelte ganger opplevd utfordringer med vedlegg som ble lastet inn til siden som var over 10,15, og 20 mb., og det er derfor i enkelte tilfeller brukt DropBox som en erstatter. Dette fungerte imidlertid noe dårlig. Det er ønskelig at web leverandøren tar hensyn til dette. Innovative løsninger til nettsiden Det ble forbedret ulike tjenester som er tilknyttet nettsiden, blant annet et interaktivt- kart, dynamiske skjemaer, bruk av ikoner og bilder til informasjon, endring av topp- meny og side menyer. Det ble lagt til ulike knapper som knytter nettsiden til sosiale medier. Blant annet en Twitter- knapp (bildet) som kan sende en forhåndsskrevet tekst med den aktuelle siden, allerede konfigurert. Brukeren klikker Tweet på distriktets nettside, og vinduet åpnes, for å spre en nyhet. Det er også blitt laget en integrasjon mot Facebook som viser antall medlemmer som liker distriktets gruppe og hvor brukeren selv kan engasjere seg. Det er i tillegg laget et skjema for påmelding til månedlige nyhetsbrev via e- post til klubber og til medlemmer i distriktet. Det er brukt videoer fra Rotary international som er blitt innlemmet i tekst gjennom en enkel html koding. Metoden kalles embed og gir muligheten til å se en film i selve artikkelen. Dette har vært en enkel, men samtidig veldig kraftig måte å spre informasjon på. Det er lettere å dele et bilde eller en film enn det er å dele en tekst for dagens internett brukere. Arbeidet med dette har vært spennende og har gitt siden en bedre brukervennlighet med mer aktivitet. 6

7 Opprettelse og kommunikasjon via grupper på sosiale medier Det ble opprettet en facebookgruppe og en linkedingruppe for distriktet. Gruppen på facebook administreres av tre personer og har per i dag 114 medlemmer. Dette er medlemmer fra distriktet og på tvers av norges distrikter og klubber. Jeg er glad for at gruppen er aktiv og brukes. Gruppen på LinkedIn har ikke tatt seg helt opp. Denne ble opprettet i januar 2014, og har per nå 6 medlemmer. E- post nyhetsbrevet til distriktet har vært en god driver for facebook gruppen før LinkedIn gruppen ble etablert. Et ønske for distriktet burde være å opprettholde informasjon på tre platformer som er i sosiale nettverk, henholdsvis facebook og linkedin, samt twitter. Se vedlegg 1 for et Case til Twitter, tilpasset Rotary. Statistikk Det er tatt utgangspunkt i den statistikken som er levert av statcounter.com, som er knyttet til nettstedet og de sosiale mediers egne statistikk tjenester. Nedenfor vil jeg presentere interessante utdrag av den totale statistikken som finnes i en lettleselig og begrenset form. Nettsiden Alle besøk er basert på cookies til brukeren. Det vil si de spor brukeren har lagt igjen tidligere på siden, og på i sin egen datamaskins historikk. For eksempel vil en bruker som bruker privat- nettsurfing ikke registrere spor på nettsiden og derfor regnes som førstegangsbesøkende. Det mest nøyaktige mål blir derfor antall sidevisninger. Under er begrepene definert: Gjentatte/returnerende besøk er basert på en cookie, hvis brukeren kommer tilbake til nettstedet for et annet besøk senere, en time eller mer. Førstegangsbesøkende er igjen basert på en cookie. Hvis denne personen ikke har en cookie regnes dette som det første besøket på nettstedet. Unike besøkende er basert på en cookie. Dette er summen av de returnerende besøk og første gangs besøk til sammen er dette alle besøkende. Sidevisning - Antall ganger siden har blitt besøkt. Totalt ser vi at 5672 unike besøkende har vært innom siden. Tabellen viser antall besøkende til nettsiden siden statistikken ble startet i november. Det er fordelt kolonnevis på antall sidevisninger, unike besøk, førstegangs- besøk, og returnerende besøk. Et gjennomsnitt i perioden på 8 måneder ses å være 1095 sidevisninger per måned, der 7

8 positive og negative avvik fra dette kommer i perioder med mer eller mindre informasjonsflyt fra distriktet. Dette kan illustreres grafisk. For å få en reell statistikk så utelater vi måneden november, ettersom målingene ble startet i midten av november. Når vi utelater november fra totalen vil gjennomsnittlige sidevisninger øke til 1861 fremfor Det er ingen andre markante endringer, og dette påvirker ikke månedsvis visning. Vi ser at januar har den høyeste andel sidevisninger, hvor det er en nedadgående trend frem til juni. Dette er normalt ettersom mye av de aktiviteter som distriktet har hatt er konsentrert i perioden oktober til april. Dette er kurs (TRF), søknadsfrister, arrangementer (PETS og Presidentsamling), og seminarer (RYLA). Ser vi på ukes visning fra uke 1 i januar til uke 23 i starten av juni, som er noe dypere inn i statistikken, vil vi se at uke 2 hadde den høyste av alle sidevisningene i perioden. Det gjentar seg i uke 6 og 8. Dette er interessant statistikk fordi vi kan koble artikler mot aktivitet. Vi vet at det ble publisert mye informasjon i starten av året, og vi ser dermed at brukere får med seg dette. En bidragsyter til disse tallene er uten tvil aktivitet på facebook og via e- post utsendelser. Ser vi på et annet aspekt ved nettsiden, som er fildeling og distribusjon av materiale - som er da er utover artikkel lesning, så blir nettsiden nokså godt brukt. Tall fra statistikkene viser at blant annet månedsbrev, håndboken og 8

9 andre dokumenter fra guvernøren blir mest lest. Enkelte av disse dokumentene er både delt via e- post og på Facebook slik at det skal være lett å få tilgang til filer fra distriktet. Facebook I uke 10 den 3. Mars så ser vi for eksempel at facebook hadde en total rekkevidde på 277 personer gjennom ulike innlegg og likes på siden. Statistikken under viser perioder med høy aktivitet. Grafen over illustrerer antall følgere ( liker ) facebook siden har hatt fra januar til juni Grensen for 100 ble nådd nokså tidlig i februar, der det ble liggende på et platå med gradvis økning til dagens nivå på 114 følgere. Rekkevidden til disse 114 følgere illustrerer den potensielle spredningen av en nyhet innenfor deres sirkler av venner. 9

10 E- post Ser vi på e- post utsendelser så har klikkraten per e- post ligget nokså høyt. Grafen under tar for seg alle kampanjer siden oktober Den markerte tråden på grafen under viste en utsendelse i januar for presidenter og sekretærer til en Presidentsamling. Åpnings- raten var på 88,24 prosent, og antall klikk på dokumentene i selve e- posten lå på 78,43 prosent. Vi kan anta at de resterende prosentene droppet å klikke eller lese e- posten på grunn av relevans. Gruppen som mottok denne e- posten var på 45 presidenter og 45 sekretærer. Andre tall fra denne statistikken viser at det ble gjort videresendinger av e- posten. Det er registrert 530 klikk på akkurat denne e- posten. Videre analyse av e- post viser at jo viktigere stoff og jo mer gjennomført e- posten er, jo flere klikk vil oppnås. Høyest antall klikk oppnås tidlig på dagen, og reduseres betraktelig etter 12 til 24 timer. Anbefalinger til distriktet Følgende punkter kan være nyttig å følge opp og videreføre som fokusområder i distriktets kommunikasjons og mediearbeid. Fokus på å vedlikeholde nettsiden i den standard eller bedre enn det som er i dag Fokus på opprettholde Facebook og Linkedin som sosiale medier, der dette kan bli kontakt flater. Det vil si å kommunisere på brukerens premisser. NB: Samtykke om mottagelse av e- post kommunikasjon er viktig. Fokus på levende forum og erfaringsutveksling for ledere i verv, som er dynamisk og lett tilgjengelig Fokus på at det blir færre e- poster som sendes i distriktet mellom ledere. Mer koordinert informasjon, og konkret informasjon til sluttbruker. Egne betraktninger: Fokus på å integrere RYLA, GSE og ROTARACT i Rotarys informasjonsarbeid i distriktet. Etablere en fast gruppe som kan aktivisere og ivareta disse for at de skal fortsette å ha sitt fokus rettet mot Rotary. 10

11 Vedlegg 1: Case study Twitter som kommunikasjonsverktøy Twitter er et sosialt medium som blir brukt til både toveis og enveiskommunikasjon for følgere av nyheter, av oppdateringer, av ren interesse, av utdanningshensyn, og av mye mer. Twitter fungerer på ganske lik måte som Facebook og linkedin. Derimot er Facebook en mer interaksjonsbasert kanal for å holde brukerene interesserte i tilbyderens produkt. Facebook baserer seg på at brukeren (eller kunden ) og tilbyderen (eller bedriften ) kommuniserer aktivt, deler informasjon med hverandre som venner, og det er forventet av bedriften svarer på spørsmål og deltar aktivt. Det samme gjelder for Linkedin. Twitter er et verktøy for å formidle hendelser, nyheter og oppdateringer. Twitter er et informasjonsbasert medium, en delingskanal, hvor bedriften viser tilstedeværelse og samtidig holder sine følgere oppdaterte på hva som skjer på for eksempel sin nettside. Man velger selv sin interaksjons strategi: enveiskommunikasjon slik som for eksempel kun oppdateringer og deling av informasjon eller toveiskommunikasjon som kan ligne mer på hva Facebook er. Sistnevnte gir åpenhet. Twitter kan ses på som en nødvendighet på lik linje som Facebook er for de som er på utkikk etter kommunikasjon fra Rotary. Under er et tenkt forhold og balanse mellom Twitter (fuglen), Linkedin (in) Rotary.no og Facebook (f). Twitter gir trafikk til Rotary.no. Facebook får og gir trafikk til Rotary.no. Slik som Facebook er ment til å generere flere besøkende til Rotary.no, vil Twitter på samme måte gjøre dette. Linkedin har en lik dobbelttråd slik som Facebook, fordi en kan dele informasjon og lede brukeren frem og tilbake i kanalen. MyRotary kan ligne på denne måten, men MyRotary er et lukket nettverk. (Orginalt skrevet for for Forsvarets mediesenter 15. Des Twitter ble etter kort tid opprettet, og har de har i dag overkant av følgere. De bruker profilen til å spre aktuelt nytt fra forsvaret.no, og arrangementer som er for offentligheten) 11

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

VVS-Foreningen på sosiale medier. Blogg!

VVS-Foreningen på sosiale medier. Blogg! VVS-Foreningen på sosiale medier Blogg! Hvorfor? Mål: flere skal kjenne til VVS-Foreningen mer omtale økt synlighet og påvirkningsmulighet Sosial bro Deling Kanal til media, politikere, myndigheter og

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet Velg den rette målgruppen På Facebook betaler du bare for å målrette annonsene dine mot akkurat de folkene du vil nå. Ved å målrette annonsene dine kan du: finne de rette kundene på alle enheter, inkludert

Detaljer

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste:

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste: Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Støtte innovasjon og fleksibilitet i klubbene Oppmuntre klubbene til å delta i utvalgte serviceprosjekter Oppmuntre til

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra?

Kjennskap - Hvor kommer de besøkende fra? Rapport for helsenorge.no august 2014 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige mnd 12 mnd trend* forrige år 34 % 11 % Besøk 306 461 229 556 277 094 15 000 Daglig besøk Besøkende 230 578 166 970 38 % 192

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2016 Arendal 12.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte frist 10. i etterfølgende måned Innkalling til klubb-, (komité-)

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 ROTARY CLUB CENTRAL Distrikt 2310 - PETS 2017 v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 «Smart» - i starten? Klubbens mål og planer - Club Central (CC) Tidligere på papir (D 2305 2012-13: 5 sider x 55= 330 sider)

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Samfunnsengasjement i Nordea

Samfunnsengasjement i Nordea Samfunnsengasjement i Nordea Print Hva mener vi med samfunnsengasjement Vårt mål er å bidra i samfunnet til økt kompetanse innenfor økonomi og entreprenørskap. Vi vil bruke vår kunnskap og erfaring innenfor

Detaljer

Oppgradering av hjemmesidene. PETS Arendal 20. - 21. mars 2015

Oppgradering av hjemmesidene. PETS Arendal 20. - 21. mars 2015 Oppgradering av hjemmesidene PETS Arendal 20. - 21. mars 2015 DICO District Internet Communication Officer IT rådgiver i Rotary distiktet. Bidra aktivt til at IT blir et effektivt verktøy i rotarydistriktet

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder Bibliotek i sosiale medier Kenneth Eriksen daglig leder Hva er sosiale medier? Videodeling Bildedeling Blogging Mikroblogging Podcaster Sosiale medier RSS Forum & diskusjon sgrupper Widgets Wikis Sosiale

Detaljer

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop.

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. 1 Kapittel 1: Din Facebook page. Siden sin lansering I 2004, har Facebook blitt sett på som en plattform

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS Piscus Findexa Forlag AS 2013 Brukermanual Piscus.no Findexa Forlag AS 22 77 00 07 kontakt@findexaforlag.no Findexa Forlag AS. Med enerett. Piscus.no, Piscus logo og andre Piscus Innkjøpsbok varemerker

Detaljer

Kort oppstartsmanual Frisk torsk

Kort oppstartsmanual Frisk torsk Kort oppstartsmanual Frisk torsk Versjon 1 8.5.2007 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Kort oppstartsmanual 2 Denne manualen beskriver bare kort innlogging, struktur og hvilke handlinger som er tilgjengelig.

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Veiledning for. nettansvarlig

Veiledning for. nettansvarlig Veiledning for nettansvarlig CP-skolen 2017 Innhold Valg av nettansvarlig... 2 Nettansvarligs oppgaver... 2 Fylkesavdelingens nettside... 3 Fylkesavdelingens Facebook-side... 4 1 Veiledning for nettansvarlig

Detaljer

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER SELVUTNEVNT EKSPERT PÅ SOSIALE MEDIER Hvilken navn går jeg under på sosiale medier? NETTET SOVER ALDRI HVA ER SOSIALE MEDIER? «SOSIALE MEDIER ER NETTBASERTE TJENESTER SOM

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide For å få tilgang til MinSide Logg deg inn på https://minside.sp.no Oppdatert 01.12.2016 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og vil overta

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

49 millioner sidevisninger i 2016!

49 millioner sidevisninger i 2016! Årsrapport 2016 Papirkatalogen I 2016 sendte Felleskatalogen ut både human- og veterinærkatalogen. Opplaget av Felleskatalogen 2016 var 29 000 kataloger. 2016-katalogen består av 3498 sider, hvorav preparatdelen

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

Medlemsnett & andre Norfo IT-tjenester. v/ Per Thrane-Nielsen (DICO Distrikt 2310)

Medlemsnett & andre Norfo IT-tjenester. v/ Per Thrane-Nielsen (DICO Distrikt 2310) Medlemsnett & andre Norfo IT-tjenester v/ Per Thrane-Nielsen (DICO Distrikt 2310) Norfo IT-tjenester TITLE 2 Norfo IT-tjenester Dashbord Aksesseres ved å klikke på Min Side på klubbens / distriktets hjemmeside

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Rotary Distrikt 2310 Distriktstrening

Rotary Distrikt 2310 Distriktstrening Høvik skole, Lier 16.04.2016 Rotary Distrikt 2310 Distriktstrening IT-Workshop v/ DICO Per H Thrane-Nielsen (Oslo RK) Per H Thrane-Nielsen Utdannelse / Jobb Bachelor: IT, Fysikk, Kjemi / MBA Har designet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år.

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om helt fra grunnen for å møte bibliotekenes

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen 14. oktober 2008 Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen Innhold Pålogging/passord administrasjon...3 Pålogging...3 Endre passord...3 Endre personinformasjon...4 Språkinnstillinger i

Detaljer

Hvordan komme i gang med sosiale medier. Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no

Hvordan komme i gang med sosiale medier. Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no Hvordan komme i gang med sosiale medier Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no www.twitter.com/daghsorensen (kilde: Ledernett.no) Sosiale medier Web 1.0 Monolog - En til mange (tradisjonell markedsføring)

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Samme mnd forrige år 46 % 61 % 12 % -26 % 2,6 -36 % Henvisninger

Samme mnd forrige år 46 % 61 % 12 % -26 % 2,6 -36 % Henvisninger Rapport for helsenorge.no september 2014 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige mnd 12 mnd trend* forrige år Besøk 452 344 306 461 Besøkende 346 231 230 578 % nye besøk 58 54 Sider/besøk 1,9 2,0 Gj.sn.

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper:

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper: Årsmelding 2014 Forebygging.no Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet og driftes av KoRus-Nord. Forebygging.no

Detaljer

Senterpartiet - Innsiden

Senterpartiet - Innsiden Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - Innsiden For å få tilgang til Innsiden logg deg inn på https://innsiden.sp.no Oppdatert 30.11.2016 Innsiden er Senterpartiets nye medlemsportal, og er

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 0 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen kraftsport Treningsforum.no startet opp i 00 og er Norges største nettsted innen kraftsport

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM

BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM Innhold Kapittel 1 Opprette konto... 1 Kapittel 2 Din egen startside... 2 Innstillinger... 3 Notat... 3 Inviter venner til ditt nettverk... 5 Finn din skolegård... 7 Kapittel

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Fra bibliotek 1.0 til web 2.0

Fra bibliotek 1.0 til web 2.0 Fra bibliotek 1.0 til web 2.0 Presentasjon av noen utvalgte web 2.0 tjenester Jannicke Røgler, IKT-rådgiver Buskerud fylkesbibliotek Ung 3.0 konferansen i Sandefjord Agenda Definisjon av web 2.0 Presentasjon

Detaljer

ROTARYS DIGITALE TJENESTER

ROTARYS DIGITALE TJENESTER ROTARYS DIGITALE TJENESTER PR/Kommunikasjonskomitéen i Distrikt 2275 ROTARYÅRET 2017-18 DICO Trond Nielsen Webredaktør Jan Moslet Facebook/sosiale medier Carl Petter Sakshaug Leder Tore Jørgen Slettahjell

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Sosialt intranett med «verdens beste søk»

Sosialt intranett med «verdens beste søk» Sosialt intranett med «verdens beste søk» Elin Sande Herlovsen ehe@sarpsborg.com Hvem er vi? Kort om Sarpsborg kommune Norges 3dje eldste by 1000 år i 2016 53700 innbyggere 4100 ansatte fordelt på 3000

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK)

Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK) Strategidokument for nettstedet til NBSK (versjon 03.02.2016) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Hensikt med nettstedet... 2 2. Nettstedets innhold... 2 Viktige dokumenter... 2 3. Leservennlighet,

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

LMS og Web 2.0 i undervisningen

LMS og Web 2.0 i undervisningen LMS og Web 2.0 i undervisningen Svend Andreas Horgen Høgskolelektor@Høgskolen i Sør Trøndelag Kursholder for stiftelsen TISIP om pedagogisk bruk av IKT LMS Web 2.0 Undervisning 2.0 Svend 2.0 (beta) Ønskedrøm

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

- - Telefon nøkler til suksess på nett

- - Telefon nøkler til suksess på nett 12 nøkler til suksess på nett Lag deg en Google konto En digital verktøykasse Tilgang til kraftfulle verktøy helt gratis. Evt. valgfritt med e-post adresse. bit.ly/laggooglekonto Og mye mer Google Business

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer