I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag."

Transkript

1 I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer du tid både for deg selv, og for oss andre Mer stoff om skolen finner du på våre nettsider: skolenytt, biblioteknytt, informasjon om fagtilbudene, MacHjelp-side, læreplaner og en linkside med linker til mye bra og nyttig innen våre fagområder

2 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE 09 10

3 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE Remember, the music is not in the piano 4

4 Velkommen til skoleåret Nye og «gamle» elever ønskes velkommen til et nytt godt arbeidsår ved skolen vår. En god opplæring for deg som er elev, forutsetter at du trives på skolen, og at det er et godt læringsmiljø i klassen din. Vi vet alle hvordan miljøet i klassen påvirker hvor mye vi lærer. Derfor er det viktig at vi alle, både elever og ansatte, samarbeider og i fellesskap er med på å skape et godt arbeidsmiljø. Målet er å legge grunnlaget for videre utdanning og yrkesvalg. I lov om videregående opplæring 3 4 står det: «Eleven skal være aktivt med i opplæringen» Den fylkeskommunale forskriften til skolereglementet presiserer også at du skal ta ansvar for læringsarbeidet og kunne samarbeide med dine medelever. Du har rett til opplæring i følge loven, men altså også plikt til aktiv innsats. Skolen vil sammen med deg tilrettelegge opplæringen din dette skoleåret slik at du kan delta aktivt, og på den måten ta ansvar for din egen læring. Jeg vil på vegne av alle ansatte ved skolen invitere til et godt samarbeid. Lykke til med skoleåret! Einar Strøm Rektor

5 «For å kunne vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi er, og hvor vi kommer fra» Forus videregående skole ble etablert sommeren 1989, med i alt 12 klasser, hvorav 5 var Grunnkurs Tegning, og de resterende 7 fordelt på linje for Dekoratør, Interiørkonsulent og Visuell Kommunikasjon. Disse var alle to årige videregående kurs under studieretning for Håndverk og industrifag. Antall elever første skoleår var 158 i år er vi 20 klasser og 345 elever. Historien om skolens fagtilbud går langt tilbake. Linje for Visuell kommunikasjon (nåværende linje for reklame/illustrasjon/design) startet faktisk allerede i Dengang som en privat tegneskole, eiet og drevet av tegnelærer Leiv Søiland. Både tegneskolen og Søiland ble etterhvert en del av det fylkeskommunale skoletilbud, først inn under Stavanger Yrkesskole, og fra 1976 som en del av Bergeland videregående skole. Dekoratørutdanningen ble opprettet i 1972, som en utvidelse av tilbudet på Bergeland. Grunnkurs Tegning kom til i 1976, som del av opprettelsen av de videregående skoler som avløste tidligere tiders Gymnaser og Yrkesskoler. Linje for Interiørkonsulenter ble opprettet i 1989 i forbindelse med flytting til Forus, og var dengang et nytt tilbud i Rogaland. I 2001 utvidet vi med den nyetablerte studieretningen Medier og kommunikasjon. I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet høsten 2006 startet vi med utdanningsprogrammene Design og håndverk og Studiespesialisering med formgiving. Videre fremover er planen at i 2010 flytter vår skole, sammen med Musikk, dans, drama samt Medier og kommunikasjon fra Lundehaugen videregående, til ny skole i Vågen i Sandnes. Den nye skolen skal tilsammen romme 840 elevplasser

6 SKOLEINFO adresser/klasseoversikt 8 time- & pauseplan 8 administrasjon/skolerute 9 bibliotek/brann/ekskursjoner 10 elevforsikring 11 helsetjenesten ved skolen/kantinen / kolumbuskort 11 kjøretimer/materialsalg 12 oppfølgingstjenesten (OT)/oppslagstavler 12 parkering/ppt/post til elever/refusjon utlegg 13 rydding fellesarealer & klasserom/røykfri skole 14 skolens datanettverk/ stasjonære og bærbare maskiner 14, 15 statens lånekasse 16 skoleskyss/skoleturer 16 åpningstider ekspedisjon & skolen 17 Innhold SKOLEREGLEMENT 1 hjemmel 18 2 virkeområde 18 3 formål 18 4 rettigheter for elevene 18 5 plikter for elevene (ekskursjoner/skoleturer, bruk av Internett) bruk av Internett 23 6 reaksjoner ved brudd på reglementet 24 7 saksbehandling ved reaksjoner på brudd på reglementet 25 8 fravær 26 9 utfyllende regler 27 RETNINGSLINJER FOR VURDERING innholdsfortegnelse 29 klage på vurdering 36 EGEN BÆRBAR DATAMASKIN fylkesavtale for egen bærbar datamaskin 39 7

7 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE ADRESSE OG TELEFONER postadresse Prinsens vei Sandnes hjemmesider telefon sentralbord telefax KLASSEOVERSIKT 2009/2010 trinn kode kurs antall elever elever klasser pr. klasse i alt Vg1 1DH Design og håndverk Vg1 1STF Stud.spes. formgivingsfag Vg1 1MF Medier og kommunikasjon Vg2 2DHI Interiør og utstillingsdesign Vg2 2STF Stud.spes. med formgiving Vg2 2MKF Medier og kommunikasjon Vg3 3DHU Utstilingsdesign Vg3 3DHI Interiør Vg3 3STF Stud.spes. med formgiving Vg3 3MKM Medier og kommunikasjon Vg3 3MKD Mediedesign sum TIME- OG PAUSEPLAN Time Pause 1.time 08:20 09:00 2. time 09:00 09:40 09:40 09:50 3. time 09:50 10:30 studietime mandag og onsdag 4. time 10:30 11:10 studietime mandag og onsdag 5. time 11:35 12:15 6. time 12:15 12:55 7. time 13:05 13:45 8. time 13:45 14:25 9. time 14:35 15:15 11:10 11:35 12:55 13:05 14:25 14:35 møtetid pedagogisk personale onsdag 14:25 15:40 torsdag 13:45 15:40 8

8 ADMINISTRASJON rektor kontorleder konsulent konsulent lærling kontor Einar Strøm Gunnhild E. Haga Kari Brueland Bente Johansen Christine Bærheim Skoleinfo avdelingsleder 1DH/ 2DHI/ 3DHI/3DHU avdelingsleder 1STF/ 2STF/ 3STF avdelingsleder 1MF/ 2MKM/ 3MKM/ 3MKD ass. rektor / avd.leder fellesfag rådgiver P 8 rådgiver P 3 systemansvarlig IKT bibliotek vaktmester Morten Amundsen Evelyn Scholtz Inger Uberg Ann-Jorid Berg Siri Isachsen Ringe AnneBethen Paulsen Paal Ovrum Henriette Primberg Narve Almås SKOLERUTE rute 2003/ 2009/ måned kommentar elevdager lærerdager anmerkning AUGUST skolestart elever mandag 17. SEPTEMBER OKTOBER høstferie uke ,13.,14.,: planleggingsdager lærere NOVEMBER DESEMBER JANUAR siste skoledag før jul fredag 18. skolestart etter jul mandag FEBRUAR vinterferie uke 8 f.o.m. 22. t.o.m. 26. MARS påskeferie f.o.m. 29. APRIL påskeferie t.o.m. 5. MAI off.fridager 13.,17.,24., fri 14. JUNI siste skoledag før ferien fredag SUM

9 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE biblioteket Bruk biblioteket! Biblioteket er både et rom for læring og for sosialt samvær. Her finner du faglitteratur tilknyttet alle skolens programfag og fellesfag, oppslagsverk, tidsskrifter og skjønnlitteratur. Boblioteket har også fagfilmer og spillefilmer, samt lydbøker. Utlånstiden er 4 uker og 1 uke for filmene. Elever og ansatte har rett til å låne både for arbeid og fritid. Bibliotekaren hjelper deg gjerne med å finne frem, både i bøker og på nett. På biblioteket er det gode muligheter for gruppearbeid eller stille lesning. Foruten lesekrok med sofa, og flere gruppebord, finnes også dataarbeidsplasser tilknyttet internett, printer og scanner. Du bruker passordet du får tildelt i begynnelsen av skoleåret. Biblioteket har egen side på skolens hjemmeside, med mengder av nyttige linker, og også link til bibliotekskatalogen. Biblioteket finnes også som eget fag på it s learning. Hjelp til med å ta vare på bøker og tidsskrifter, og til å overholde utlånsreglene vi er ofte mange om en spesiell bok eller et tidsskrift. Biblioteket er betjent av fagutdannet bibliotekar mellom kl og biblioteket: lån av lærebøker Skolens elever skal ha gratis lærebøker, og får derfor låne disse av skolen. Som elev plikter du å ta vare på lærebøkene du låner slik at de leveres tilbake i den stand du fikk dem utlevert. Skolen vil ta hensyn til normal slitasje. Bøkene må ikke skrives i. Dersom du leverer inn en annen bok enn den du fikk utdelt ved skolestart, gjelder det som ikke innlevert bok, og boken må likevel erstattes. Det er derfor svært viktig å skrive navn i boken ved skolestart, og ta vare på den boken du har fått utdelt. Dersom du mister eller skader læreboken, må den erstattes med full pris. Dette gjelder også dersom du ikke leverer læreboken innen frist for innlevering. branninstruks Skolens branninstruks henger oppslått i klasserommene. Brann varsles i begge bygg ved korte, kraftige ringesignaler. Rømming av byggene skal da skje umiddelbart, i henhold til instruksen. Det vil bli avholdt uanmeldte brannøvelser, med røykutvikling og det hele, der representanter fra Sandnes brannvesen vil være tilstede. elevenes kopimaskiner Skolen har to kopimaskiner til bruk for elever; en for svart/hvittkopier, og en for fargekopier. Begge står i 1. etg. i P3, ved biblioteket. Kopimaskinene er utstyrt med kortautomat. Kopieringskort fås kjøpt på biblioteket. Kort for svart/hvitt-kopier koster kr 20, og gir 20 A4 kopier. Kort for fargekopier koster kr 30, og gir 10 A4 kopier. Ved A3 kopiering telles 2 A4 kopier. Kontaktlærer vil gi klassevis opplæring i bruk av kopimaskinene (kortbruk, hvordan forstørre/forminske, osv). 10

10 elevforsikring Det er kollektiv ulykkesforsikring for alle elever i videregående skole i Rogaland fylke. helsetjeneste ved skolen Helsesøster har fast kontortid på skolen en dag i uken. Kontoret ligger ved hovedinngang P8. Sjekk oppslag på døren for kontortid. Helsesøster kan gi råd/veiledning om prevensjon og seksualitet, kosthold og spiseproblemer, røyking og rusmidler. Helsesøster har også foreskrivningsrett på P-pilleresept til jenter år. Har elever/foreldre bekymringer/plager som de ønsker å samtale om, kan helsesøster kontaktes uten forhåndsavtale. Helsesøster har taushetsplikt. Helsesøster deltar på skolens foreldremøter om høsten. Skoleinfo Helsestasjon for ungdom (HFU) Helsesøster i den videregående skole på Forus er også en del av HFU i Sandnes, som holder til i St. Olavsgate 20 (i «Warehouse-huset»). Telefon: Åpningstider: tirsdag 13:00 17:00 (helsesøster) torsdag 13:00 17:00 (helsesøster/skolelege) Timeavtale med skolelege gjøres via helsesøster, enten på skolen eller på HFU. Skolelegen kan undersøke for mistanke om kjønnsykdommer, henvise til spesialisthelsetjeneste, skrive resept på p-pille o.l. Tjenesten er gratis. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) gruppe for elever Elevene velger representanter til denne gruppen. kantinen Skolens kantine drives i privat regi, og er en serviceordning for skolens elever. Her fåes kjøpt melk, brødmat osv. Kantinen er åpen fra 09:45 12:00. kolumbuskort Ungdomspass heter produktet for deg mellom 15 og 21 år. Det koster kr 250,- og er gyldig i 30 dager. Produktet er personlig (preget med ditt navn og fødselsdato), og kan benyttes på buss, tog og båt i hele Rogaland. Med Ungdomspass kan du reise så mye du vil innenfor Rogaland fylke med buss, NSB lokaltog, lokal- og hurtigbåt, samt riksveiferjer. Ungdomspasset kan benyttes på Flaggruten mellom Stavanger og Haugesund. Bestillingsskjema for Kolumbuskort m/ungdomspass finner du på eller du finner søknadsskjema på busser og båter, slik at du ikke trenger å oppsøke et salgskontor. Kolumbuskortet sendes hjem til deg sammen med en faktura på kr 50,-. Ungdomspasset fornyes på busser, båter eller Kolumbus salgskontor i Byterminalen (Stavanger) Bytunet (Haugesund) og Ruten (Sandnes). 11

11 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE kontakt mellom skolen og foreldre/ foresatte Det innkalles til foreldremøte/foreldresamtale minst 2 ganger hvert skoleår. Skolen ser det som viktig at foreldre/foresatte tar kontakt med skolen på et tidlig tidspunkt hvis eleven har spesielle vanskeligheter eller problemer. Dette for å kunne tilrettelegge forholdene for eleven, og slik forebygge vanskeligheter som ellers kan oppstå på grunn av mangel på informasjon. Skolens personale står alltid til tjeneste for foreldre og foresatte. kjøretimer Oppkjøring, glattkjøring og nattkjøring (obligatoriske timer) gir gyldig fravær. Alle kjøretimer føres som fravær. materialsalg elever Skolen har som en serviceordning for elevene et materialutsalg i 1.etg. i Prinsens vei 8. Åpningstider er oppslått på døren. Her finnes et variert utvalg av papir, blyanter, farver, tegneblokker, penner, tusjer og pensler. Utsalget drives av firma Gaute Rostrup i Sandnes. oppfølgingstjenesten (OT) OT er en lovfestet tjeneste for ungdom mellom 16 og 21 år som: ikke søker/har søkt videregående skole eller læreplass ikke har tatt i mot skole- eller læreplass ikke er i arbeid slutter på skolen/som lærling i løpet av skoleåret Hva kan OT hjelpe deg med? OT gir rådgiving og hjelper deg med dine planer for videre opplæring. OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser og vil om mulig gi tilbud om skoleplass/praksisplass/ alternative tilbud. Hvordan ta kontakt med OT? ring OT i Sandnes på eller Besøksadresse: Holbergsgt. 19, Sandnes. oppslagstavler Rett innenfor hovedinngangen til P3 står en tosidig oppslagstavle. Den ene siden er reservert informasjon fra skolen til elevene: skolerute, info fra lånekassen, lister over stipend osv. Den andre siden er elevenes egen oppslagstavle, for elev til elev-informasjon, oppslag for foreninger og lag, osv. Husk på at alt som skal opp på tavlen skal være godkjent og stemplet, det vil si det skal innom ekspedisjonen før det kan henges opp. For P8 er det tilsvarende opplegg, men fordelt på to tavler på hver sin vegg ved inngangen. 12

12 Tenk også på at du henvender deg til elever og lærere som er rimelig estetisk bevisste, når du lager en plakat... parkering Plassene foran inngangene til P3 og P8 er forbeholdt skolens administrasjon, lærere og gjester. Parkering for elever er på plassen bak hovedbygget P3. Skoleinfo pedagogisk psykologisk tjeneste (ppt) PPT-kontoret er et sted der elever i den videregående skolen kan få hjelp med personlige, sosiale eller skolemessige vanskeligheter. Eksempler på vanskeligheter det kan arbeides med på et PPT-kontor er: Mistrivsel/ tristhet Lærevanskeligheter/ fagvanskeligheter Angst/ usikkerhet Kriser og sorg Familievanskeligheter Hvordan gir PPT hjelp? I de fleste tilfellene prøver de å løse problemene ved at dere snakker sammen. Noen ganger trekker de inn andre personer, som lærere og foreldre, eller lege og sosialkontor. Men det er alltid du som tar kontakt som bestemmer hvem som skal trekkes inn! Alle ansatte ved PPT-kontoret har tausetsplikt. Det betyr at de ikke forteller videre til noen det du tar opp. Hvordan kommer du i kontakt med PPT? Det vanligste er å kontakte dem gjennom rådgiver på skolen. Alternativt kan du selv ta direkte kontakt ved å ringe eller skrive til PPT uten at andre får vite det. PPTs adresse er: St. Olavsgate 9, 4005 Stavanger. Telefon post til elever Post til elever blir lagt i egne posthyller i P3 og P8. Tillitsvalgt elev sjekker klassens postkassett daglig, og har ansvar for at post blir overbrakt adressat. private elektriske apparater På grunn av brannfare er det ikke tillatt med private elektriske apparater (vannkokere, kaffekokere osv.) i noen del av skolebyggene. refusjon av utgifter I visse tilfeller, som f.eks. ved prosjektarbeid, dekker skolen utgifter til materialkjøp. Fremgangsmåte ved slikt kjøp (rekvisisjon) skal avtales med faglærer/kontaktlærer. Alle kvitteringer skal være påført skolens navn, avdeling, hvilket prosjekt det gjelder og hva som er kjøpt. Kassalapper uten beskrivelse er ikke godt nok. 13

13 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE rydding i fellesarealer I tillegg til at hver enkelt elev har ansvar for å holde alminnelig orden og at vi har vanlig ordensstjeneste i klasserommene, er det nødvendig at klassene i 3 4 uker i løpet av året har ansvar for å påse at følgende alltid er i orden: KANTINE: KORRIDORER: UTEAREAL: At alle bord er ryddet og tørket av. At avfall er kastet i utplasserte sekker. At disse er fri for papirfall og uvedkommende gjenstander. Gjelder særlig rundt kopimaskiner og skjærebord. At det er fritt for rot og avfall. At areal foran hovedinnganger er kostet og holdt presentabelt. Når en klasse har ryddeuke må klassen selv organisere innsatsen sammen med kontaktlærer, og eventuelt dele klassen inn i flere team med delansvar i henhold til listen over. Kontaktlærer skal påse at dette skjer. Koster og sekker finner du på fast plass. Ved begynnelsen av skoleåret vil det bli oppsatt plan i klasserommene og på it s learning, over klassenes ryddeuker. Kontaktlærer kontrollerer at klassen ivaretar sin oppgave. rydding i klasserom I forbindelse med skolestart skal kontaktlærer sette opp liste over ordensansvarlig for skoleåret, for to og to elever pr. uke. Disse skal sørge for at papir og boss blir ryddet, og ellers at klasserommet holdes ryddig og i orden i samsvar med instruks. Listen skal stå oppslått i klasserom ved inngangsdøren, sammen med ordensreglene. For klasserom med stasjonære datamaskiner, skal ordensansvarlig ved skoledagens slutt påse at maskinene er logget ut i henhold til datainstruks. Det er kontaktlærers ansvar å kontrollere at ukens ordensvakter er kjent med og ivaretar sin oppgave. røykfri skole Det er forbudt å røyke på skolens område (se oppslag i klasserom). skolens datanettverk Vi har to separate datanettverk: et for trådløs tilknytning (RFK-OPEN) og et for stasjonære (kablede) maskiner. For bruk av begge gjelder fylkets og skolens reglement (se skolereglementets 5.3 bak i denne håndboken). Nye brukere skal ved skolestart underskrive fylkets elevavtale som bekreftelse på at de er inneforstått med, og retter seg etter, disse reglene. Kopi av avtalen finnes på siste side. Mer informasjon om dette finner du på skolens hjemmeside og på fylkets Elevportal (www.rogfk.no/itskole). 14

14 Vi har hatt Mac (Apple) som eneste dataplattform siden vi startet digitalt i 1990; det var den gang bransjestandard innen grafisk design og reklame. Mac er i bruk på alle skolens avdelinger, og vi anbefaler elever som skal kjøpe egne bærbare, å kjøpe Mac (mer om «hvorfor Mac hos oss?» finner du på skolens hjemmeside). Alle lærere har bærbare MacBooks, og alle undervisningsrom har takmontert projektor med egne høyttalere, som læreres og elevers datamaskiner, kan kobles til. Skoleinfo skolens datamaskiner: stasjonære Elever på Medier og kommunikasjon, Mediedesign og Vg2/Vg3 Design og håndverk disponerer hver sin stasjonære datamaskin (Mac) på skolen. I tillegg har vi stasjonære maskiner på biblioteket, og på et eget datarom i 1.etg. P8-bygget. Personlig brukernavn og passord for pålogging stasjonært nett gis av din kontaktlærer ved skolestart. Ta godt vare på innloggingskodene. Del dem ikke med andre elever; de identifiserer deg som bruker av maskinen overfor fylkets IT avdeling og skolens IT-ansvarlige. Disse har til enhver tid tilgang til å sjekke bruk. Pålogging gir deg adgang til ditt eget hjemmeområde på skolens server, og tar automatisk backup (sikkerhetskopiering) når du logger deg ut. Pålogging er maskinuavhengig; du kan logge deg på en hvilken som helst stasjonær maskin, og få opp skrivebordet ditt slik du forlot det sist. Vi investerer mye tid, krefter og penger på å ha et så oppdatert og moderne opplegg som mulig. Alle våre stasjonære Mac-er oppgradert til siste utgave operativsystem: Mac OS X 10.5 Leopard. Alle har også siste utgaver av Apples egne ilife og iwork programmer: iphoto, itunes, Keynote (presentasjon), Pages (skriveprogram). Alle har i tillegg MS Office, med Word, Excel og PowerPoint. Vår standard grafiske programvare er Adobe CS3 med Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Dreamweaver. Som nettlesere bruker vi som standard Apples Safari, i tillegg til Firefox. Både stasjonære og bærbare datamaskiner har tilgang til både farveskrivere og sort/hvit skrivere tilknyttet hver avdeling. skolens datamaskiner: elevers egne bærbare Pålogging skolens trådløse nett skjer via fylkets elevportal. Denne kommer automatisk opp når du skal på nett. Bærbare maskiner skal bare brukes på trådløst nett (RFK-OPEN). Påloggingskoder for trådløst får du første gang ved selvregistrering på fylkets Elevportal (www.rogfk.no/itskole). Er du registrert tidligere, bruker du denne koden, og behover ikke registrere deg på nytt. På elevportalen kan du også få nytt passord hvis du roter deg bort. NB!: på din egen bærbare er du selv ansvarlig for til enhver tid å ha oppdatert backup (sikkerhetskopi). Ta backup! 15

15 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE Kommer du fra en PC-verden, finner du deg fort til rette på våre Mac. Opplæring på Mac og de forskjellige programmene blir gitt som en del av undervisningen på de respektive trinn. Mer om våre Mac-er og skolens nettverk finner du på vår hjemmeside, under «MacHjelp». statens lånekasse Alle som vil ha penger fra Lånekassen må søke på nett. Da får du automatisk de stipendene du har rett til. For å søke om stipend må du logge deg inn med MinID. MinID gir deg tilgang til Dine sider, der du kan følge søknaden din og få oversikt over studielånet. Første gang du bruker MinID. 1. Gå til og finn Dine sider. 2. Bruk kodene du fikk fra skatteetaten i desember 2008 for å registrere deg. Hvis du ikke har fått kodebrevet i posten, eller har mistet kodene, er det viktig at du melder fra til Skatteetaten på eller til MinID brukerstøtte på Du får tilsendt nye koder i posten. 3. Lag ditt eget passord, og legg inn mobilnummer og e-postadresse. Etter at du har registrert deg som MinID-bruker, trenger du bare to ting for å logge deg inn: passordet ditt engangskoden som du får på SMS Les mer på Hva kan du få? Alle elever får gratis lærebøker på skolen. I tillegg får du et stipend fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen (utstyrsstipend). Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar; Studiespesialisering og Medier og kommunikasjon: kr. 850,- pr. år. Design og håndverk: kr ,- pr. år. Elever som må bo borte under utdanning, kan få bostipend og evt. reisestipend, uansett hva foreldrene tjener. Elever som har foreldre med lav inntekt og formue kan få grunnstipend og lån. Ved fravær på 20 dager (timefravær medregnet) eller mer pr. semester, melder skolen dette til Lånekassen, og støtten kan da falle bort. Svarbrev fra Lånekassen hentes på kontoret når liste fra Lånekassen med navnet ditt på er hengt opp på oppslagstavlen på P3 og P8. Du må vise gyldig legitimasjon. 16

16 skoleskyss Det er satt opp egen merket skolebuss fra Stavanger og Sandnes ved skoledagens start og slutt. Skolebuss fra Stavanger går og 7.54, skolebuss fra Sandnes, Ruten går og Det går rutebuss fra Stavanger, holdeplass Byterminalen 07:39 og fra Sandnes, Ruten, 07:48. Rutebuss kan ikke avvise elever under henvisning til skolebuss. Skoleinfo skoleturer/studieturer Det er felles reglement for Rogaland fylkeskommune. Se skolereglementet 5 2. sommerjobb/ ferie Ingen elever må planlegge ferie i tiden fra eksamen begynner og til skoleslutt. Det er undervisning for alle klassetrinn i perioden mellom skriftlig og muntlig eksamen. åpningstid kontoret/ekspedisjon P3 Ekspedisjonstid er 08:00 09:00, 11:00 11:35, 12:30 13:30. Respekter skjermet tid om morgenen, og se om det er noe du selv kan finne ut av, før du spør på kontoret (sjekk f. eks. denne håndboken ). åpningstider skolen Skolen er åpen for elever fra 07:45 til 15:30. Se oppslag for eventuelle endringer. Torsdager har lærerne faste møter, og disponerer kantine og klasserom fra 13:45, når undervisningen slutter. Fredag stenger skolen 14:30. NB! Klasserommene på skolen låses ikke. Elevene har hver sine skap for utstyr i klasserommene eller på gang i nærheten. Skapene kan låses med hengelås, som du kjøper selv. 17

17 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland Vedtatt april Endret i fylkestinget 10. juni med tilleggsbestemmelser for Forus videregående skole Dette reglement gjelder for alle elever ved Forus videregående skole. Når eleven har sagt ja til skoleplass, har eleven også forpliktet seg til å følge disse ordensregler, og til å ta ansvar for konsekvensene ved brudd på reglene. 1 Hjemmel Skolereglementet er utarbeidet med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni , ordensreglement og liknande og forskrift til opplæringsloven 4-6. Tillegg for Forus vgs. er vedtatt i skoleutvalget 8. juni sak 12/04. 2 Virkeområde Dette skolereglementet gjelder for alle elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland. Reglementet gjelder i skoletiden på skolens område, i skolens nærområde og ved andre skoler. Dessuten gjelder reglementet på skoleveien, ved ekskursjoner og ved andre aktiviteter i skolens regi. 3 Formål Skolereglementet skal legge grunnlag for mest mulig lik behandling av alle elever på områder av sentral betydning for elevene og for skolesamfunnet som helhet. Skolereglementet skal bidra til å gjøre det klart hvilke plikter og rettigheter du har som elev, og det skal gjøre det lettere for deg å ta ansvar for deg selv. 4 Rettigheter for elevene 1. Din videregående opplæring skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og den fastsatte tilbudsstrukturen. Læreplanverket omfatter den generelle del av læreplanen, prinsipper for opplæringen, læreplanene for de enkelte fag og utfyllende regler som er fastsatt av Rogaland fylkeskommune. Skolen skal gi deg nærmere informasjon. 2. Som elev i den videregående skolen har du rett på et opplæringstilbud som er godt organisert og tilpasset individuelle læreforutsetninger. Du skal kunne forvente at skolen gir deg hjelp, støtte og veiledning, og at du blir møtt med tillit og respekt. 18

18 3. Som elev har du rett til å få skriftlige arbeidsplaner i alle fag. Du har rett til å være med på utarbeidelsen av disse planene. Planene kan gjelde for et helt skoleår, en termin eller for en periode. Arbeidsplanene vil som regel bli supplert med skriftlige og mer detaljerte oppdrag/oppgaver som gjelder for et mer begrenset fagområde/tema. Samlet sett skal disse planene og oppdragene/oppgavene gi deg informasjon bl.a. om hva som er aktuelle mål for læringen, hvilke arbeidsmåter som kan nyttes og hvordan vurderingen skal foregå. Skolen skal gi deg nærmere informasjon om hvordan dette praktiseres på din skole. Skolereglement 4. Som elev har du rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen i samarbeid med øvrige elever og lærere. Den enkelte skole skal ha et system for dette. Du har også rett til selv å velge lærebok/læremidler ut fra en liste med anbefalte lærebøker som skolen har plukket ut i de fagene det er hensiktsmessig. 5. Ved de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune er elevene gitt en rett til selvstendig studiearbeid etter nærmere avtale med skolen. Når du har organisert eller selvstendig studiearbeid, skal du arbeide ut fra de arbeidsplanene som er utarbeidet. Dette arbeidet skal som hovedregel foregå på skolen. Men i tid satt av til studiearbeid kan du innenfor rammen av disse arbeidsplanene velge å bruke mest tid på oppdrag/fag/tema som du mener er mest nødvendig for deg. Du har krav på veiledning i dette arbeidet. Skolen kan pålegge deg å ha en plan for oppgavene som skal utføres som selvstendig studiearbeid. Omfanget av organisert eller selvstendig studiearbeid avgjøres av den enkelte skole. Skolen skal gi deg nærmere informasjon om hvordan dette praktiseres på din skole. 6. Som elev har du krav på vurdering uten karakter. I det enkelte fag har du rett på systematisk tilbakemelding på hvordan du står i forhold til kompetansemålene i fagene og i de andre målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Hensikten er å gi deg råd om hvordan du best kan nå disse målene. Du har også rett til å delta i vurderingen av ditt eget arbeid. Minimum en gang per halvår skal du få en planlagt elevsamtale med kontaktlærer. Skolen vil gi deg nærmere informasjon om vurdering med og uten karakter. 7. Som hovedregel skal du gis mulighet til å øve på nye ferdigheter før du blir gitt et faglig oppdrag som skal vurderes med karakter. 8. Dersom du på grunn av dokumentert sykdom eller omsorgsarbeid får mye fravær, har du rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. 19

19 FORUS VIDEREGÅENDE SKOLE 9. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har du rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne deg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. 10. Du har rett til informasjon og rådgivning om utdanning og yrkesvalg. 11. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd og holde allmøter, jfr. opplæringsloven Skolen skal legge forholdene til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte. 12. Skolen/fylkeskommunen kan ikke gjøre negative vedtak rettet mot deg som elev uten at vedtaket har hjemmel (grunnlag) i skolereglementet og/eller lov om videregående opplæring med forskrifter. Slike negative vedtak kan være vedtak om å ikke sette termin-/standpunktkarakter, vedtak om nedsatt karakter i orden og atferd og vedtak om bortvisning. 13. Som elev i den videregående skolen har du krav på en kvalitativt god skolehelsetjeneste (jfr. kommuneloven). 20

20 5 Plikter for elevene 5.1 Generelle plikter Brudd på bestemmelsene i 5 kan medføre refsingstiltak etter 6 i dette reglementet. 1. Som elev forplikter du deg til å rette deg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder. Dersom ikke annet er avtalt, har du plikt til å delta i alle typer læringsaktiviteter som skolen organiserer. Du må respektere at det er skolens pedagogiske personale som av samfunnet er tildelt den daglige ledelsen over læringsarbeidet. Skolereglement 2. Å lære innebærer å arbeide. Du skal ta ansvar for egen læring ved å arbeide systematisk med de fag, tema og arbeidsoppdrag som kommer fram i de arbeidsplanene som er utarbeidet for året/terminen/perioden (jfr 4, pkt. 5). Det legges vekt på at du skal kunne samarbeide med dine medelever og opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor både medelever og skolens ansatte. Dine arbeidsvaner skal være preget av ansvar og orden, og du skal som elev være ryddig, punktlig og pålitelig. 3. Du har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr. 4. Du skal ha det opplæringsmateriell og utstyr som kreves. Lånt utstyr skal leveres tilbake til avtalt tid. Utstyr som ikke leveres tilbake, må erstattes. 5. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter 6 også medføre erstatningsansvar. 6. Plaging, mobbing, vold, tyveri, rasistisk atferd eller andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer aksepteres ikke. Det presiseres at bruk av mobiltelefoner og andre tekniske hjelpemidler med lyd eller bilde på en slik måte at det oppfattes krenkende, også omfattes av denne paragrafen. 7. Røyking er ikke tillatt på skolens inne- og uteområde. 8. Det er ikke tillatt å bruke snus på skolens inneområde 9. Nettbasert pengespill i skoletiden er forbudt 21

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer