Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2012/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2012/13"

Transkript

1 Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2012/13

2 August Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon - administrasjon Lederforum GF Avdelingsmøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter Tirsdager Alle OK biblioteket Nyhetsmøter nettsider Ukentlig GF/CHH Årshjulplanlegging August Alle OK Informasjon på GF infoskjermene Vurdering og innkjøp av bøker til leseprosjektet høsten 2012 Katalogisering + istandsetting Utarbeide bibliotekundervisning for VG1-klassene Sirkulasjonsordning for tidsskrifter Oppdateres når det er nødvendig August A/T/F + AK Over en periode fra maiaugust August A/T/GH 500 eksemplarer August A (T+GF) Nytt opplegg med felles info med It for alle Vg1- klassene i auditoriet September A Sende ut tilbud om ordningen til alle nytilsatte Importere alle elever og ansatte fra Extence til Mikromarc Slette elever i Mikromarc Redigere/videreutvikle læringssenterets nettsider Undervisning/foredrag/arrangement Digitale læremidler på ipad Fordypningsemnet i norsk Fordypningsemnet i norsk Ved skolestart Før skolestart GF GF/TFJ TFJ gir Bibits beskjed om at alle elever skal hakes av for sms-purringer og ansatte for e-postpurringer T Elever som har sluttet August/ sept Gjennomgang lenkeråte oppdatering mm 27.8 GF 1SSD ok T 3MUB ok 30.8 T 3STA OK

3 August/september Skolebokordningen Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Mottak bøker Informasjon Skolebevis Utlån Etterbestillinger Utpakking og kontroll mot ordre Læremidlene legges inn bibliotekets base Læremidlene påklistres strekkode og plastbeskyttelse Læremidlene systematiseres på hyllene Boklister i pdf-fil legges ut på læringssenterets nettsider + sendes alle lærere Avtale om gratis læremidler legges ut på nettside og It sl og Facebook Informasjon om avtaler og boklister legges ut på It sl og Facebook Utstedelse av elevkort for VG1-elevene Endre dato for innlevering i MM Elevens låneavtale deles ut til avdelingslederne Utarbeide plan for klassevis utlån Utlån av læremidler til VG2 og VG3 Utlån av læremidler til VG1 Åpent og betjent på B033 fram til høstferien Etterbestillinger av skolebøker: reserver på eleven, legg til eksemplar i katalogen og huk av for innkjøp. MEN vi bestiller som vanlig via BS Undervisning sine nettsider. August GH + Ekstra August A/T/GF August Ekstrahjelp August GH + ekstrahjelp Så fort de er GF klare Så fort de er klare Så fort de er klare GF GF Obs dato for siste innleveringsfrist må med! OK Fra første skoledag GF OBS! Fotografering av Vg1- elever start første skoledag Før første T/GF Husk 2IB skal ha 2 års utlånsdag lånetid! Ved GF Avdelingslederne skolestart videreformidler til kontaktlærerne Skolestart A/GF Obs! Vent til siste versjon av timeplanen foreligger GH + ekstrahjelp GH + ekstrahjelp GH??? Åpningstider?? Fortløpende etter bestilling GH Ved tap eller lignende skal eleven erstatter boka med ny bok eller betaling. Retur Mikromarc Skadde og/eller feilsendte bøker meldes inn og sendes Slette alle eksemplarer av Fortløpende gjennom året Før skolestart GH Elektroniske returskjema T

4 skolebøker hvor regning er sendt. Sperring fjernes, elever slettes.

5 September Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Mellomlederopplæring - VFK 21.9 GF Jarlsberg konferansesenter Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Nyhetsmøter Mandager GF Ukentlig oppdatering nettsider/facebook Merkevaregruppa 14.9 GF Metodegruppa 17.9 GF Undervisning/ foredrag/arrangement Informasjonsøkt Bibl/IT 17.9 A Aud.1 Husk å reservere rom i god tid! Informasjonsøkt Bibl/IT 17.9 G Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 17.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 18.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 18.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 18.9 A Aud.1 OK Informasjonsøkt Bibl/IT 20.9 G Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 20.9 A Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 21.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 21.9 A Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 21.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 21.9 A Aud.1 Tilby orientering med litteraturtips i forbindelse med fordypningsoppgaven i norsk til pb-klassene Høsten 2012 T GF/alle Sende ut melding over It s Learning Fra læringssenterets miniscene Planlegge litteraturarrangement Ungdomsbøker 6.9 T 1IDA Ungdomsbøker 11.9 A 1STA Fordypningsemnet i norsk 11.9 T 3PBB Informasjonsstruktur nye nettsider GF Gruppe nedsatt på fylkesnivå SNAKK-konferansen T Konferanse om litteraturformidling Leseprosjekt YF 18.9 GF Orientering for avdelinglederne på YF APPetitt-konferanse GF Arr. Østfold og Vestfold fylkesbibliotek

6 tober Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Høstferie uke 40 Organisasjon/ administrasjon Lederforum GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Nyhetsmøter Mandager GF Ukentlig oppdatering nettsider/facebook Merkevaregruppa GF Rydde i Mikromarc Fjerne Ikke aktive lånere Digitale lærebøker på ipad GF Infomøte for lærere Undervisning/ foredrag/arrangement Fredagshalvtimen Konsert med musikkelever - miniscenen Leseprosjekt YF 8.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i Aud. for klassene 1RMA, 1RMB,!RMC Leseprosjekt YF 8.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i 1ELA, 1ELB, 1TPD Leseprosjekt YF 8.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i 1SSA, 1SSC, 1SSD Leseprosjekt YF 8.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i 1SSB, 2SSA, 1DHB Leseprosjekt YF 9.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i 1HOA, 1HOE, 1HOC Leseprosjekt YF T/A/AK Presentasjon av bøker i 1HOB, 1HOD, 1TPC Leseprosjekt YF T/A/AK Presentasjon av bøker i 1TPA, 1TPB, 1DHA, 1DHC Fordypningsemnet i norsk T 3PBA Fordypningsemnet i norsk PBC Leseprosjekt se under Informasjonsstruktur nye nettsider Biblioteket i det digitale kunnskaps-samfunnet GF Fylkeshuset T Høgskolen i Vestfold Re vgs GF

7 Skolebokordningen tober Utlån Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Få oversikt fra Rune over hvor mange som skal opp til eksamen innen de forskjellige fagene GH Må sørge for at det er nok lærebøker å låne ut ok Flytting Flytte lærebøkene fra B033 Siste frist uke 40 Alle Lærebøker flyttes til læringssenterets magasin i A-blokka. Reolene tar teknisk seg av. OK

8 November Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum GF Lederforum GF Mellomlederopplæring VFK GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Evaluering av årets Nov GF/A/T bibliotekundervisning STP GF/ABS Litteraturlister og standarder januar GF Lage undervisningsopplegg Arbeidspraksis 2 uker Alle Elev SS Fagforum for bibliotekarer i vgs T/GF Holmestrand Undervisning/ foredrag/arrangement Fredagshalvtimen GF Rappeduo fra Larvik miniscenen LS Lage blogg-julekalender Nov. T/GF Kjøpe marispangriser til premie. Markedsføre på infoskjermer, Facebook og It s L. Fredagshalvtimen 30.nov GF Konsert med musikkelever - miniscenen Presentasjon av ungdomsbøker for BUA-klasse 2.11 T Sammen med bibliotekar fra Sandefjord bibliotek Jan Mehlum 6.11 Alle Forfattertreff i LS 2FRA+B og 3PBA Alt på ett brett GF Deltaker + innlegger på Brett-konferanse. Park hotell ok Hønefoss vgs 2.11 GF

9 Desember Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/administrasjon Lederforum GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Mellomlederopplæring - VFK 6.12 GF Park hotell Merkevaregruppa GF Overgang til MM Alle Kurs i og overgang til MM3 Undervisning/ foredrag/arrangement Fredagshalvtimen GF Konsert med musikkelever - miniscenen Biblioteket i det digitale samfunnet LES (åpent læringssenter etter skoletid) Spørreundersøkelse ut til YF - elevene Vg T Møte i prosjektgruppa GF Evaluering sammen med miljøarbeiderne og avd.leder Elevtjenester Desember GF Om høstens leseprosjekt

10 Januar Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum/trening 17.1 GF ok Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig ok Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Ukentlig ok Merkevaregruppa 8.1 GF Merkevaregruppa 15.1 GF ok Fagforum for bibliotekarer i vgs 9.1. T+GF Innledning om e-bøker og nettbrett v/olav Studietur til Fredrikstad vgs 29.1 GF Erfaringsutveksling om e- bøker og nettbrett Undervisning/ foredrag/arrangement Kildevurdering 29.1 A 2SSA Gro Dahle 30.1 Sesam Forfattertreff/skrivekurs i klasserommet Nye nettsider 3.1 GF Møte på fylket om Voksenopplæringen Nye nettsider GF Møte med Metro ok

11 Februar Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Vinterferie uke 8 Organisasjon/ administrasjon Lederforum 14.2 GF Vfk-mellomlederopplæring 12.2 GF Park hotell Sandefjord Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Merkevaregruppa 5.2 GF Medarbeidersamtale 7.2 GF/T Medarbeidersamtale 7.2 GF/GH Medarbeidersamtale 7.2 GF/A Undervisning/ foredrag/arrangement Skriving for nett 6.2 GF Kurs i regi av fylkesbiblioteket Informasjonsstruktur nettsider 6.2 GF Arbeidsgruppe fylket vgs Internett vgs 15.2 GF Status og framdrift - fylkeshuset Nettbrett ved svgs 27.2 GF Møte internt om nettbrett neste skoleår

12 Mars Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum 14.3 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Intervju bibliotekarstilling 6.3 GF 2 intervjuer Intervju bibliotekarstilling 7.3 GF 2 intervjuer Merkevaregruppa 12.3 GF Kildevurdering 4.3 T Ragnis klasse (??) ok Kildevurdering 14.3 A Anne Toves klasse (??) OK Kildevurdering 18.3 A 1MUA Kildevurdering 19.3 A 1STB?? 21.3 T 1IDA (Reidun) ok Siteringsteknikk 21.3 GF 2IBA Undervisning/ foredrag/arrangement Fredagshalvtimen 15.3 GF Musikkelever opptrer på miniscenen Erfaringer med e-bøker 1.3 T/GF Møte på Drammensbiblioteket Fagforum for bibliotekarer i vgs 11.3 T Arbeidsmøte Skrive på nett 22.3 GF Kurs for nettpuliserere Vest-Agder fagforum for bibliotekarer 20.3 Alle Skolebokordningen Mars Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Ekstrahjelp Boklister Søke NAV om tilretteleggingstilskudd for Gry Utarbeide lister over slitte bøker som muligens kan byttes ut i et nytt verk I løpet av mars 1. m ar s GF GH Ta kontakt med Anette på personal Sendes studierektorene som videresender til avdelingslederne

13 April Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum 18.4 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Ledersamling VFK GF 2 dagers (Havna, Tjøme) Merkevaregruppa 26.4 GF Fagforum for bibliotekarer i vgs 30.4 T Arbeidsmøte i Horten Undervisning/ foredrag/arrangement Digital etikk 15.4 T 3STA? 15.4 A 2BUA Digital etikk 17.4 T 1STK Digital etikk 19.4 A 1STL Opphavsrett 23.4 T 1STB Opphavsrett 29.4 T 2IKA Harald Rosenløw Eeg 24.4 T 3 klasser hvilke trinn? Fredagshalvtimen 26.4 GF Musikkelever underholder Tilby orientering i Fordypningsoppg. Tidlig april T Sende på e-post til norsklærer i VG2 skriv tydeligere hva innholdet i tilbudet består av + send ut rundt 1. april! (5.7.12) Lettlestbøker 10.4 T Anbefale bøker for voksenopplæringselever ok Questback 5.4 GF Uttesting av spørreundersøkelsesprogram Kurs i publiseringsverktøyet Episerver 16.4 GF Fylkeshuset

14 Skolebokordningen April Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Planarbeid Rullere plan for innlevering 13. april GF Samarbeide med Rune som har av skolebøkene (2011) oversikt over våren Boklister Utarbeide boklister i Excel Mars/april GH Bygge på foregående år. Bokvalg Sende ut lister over bøker GH/GF Sender lister over foregående 1. for vg1-3 som vi har vurdert fysisk kan gå ett år til. 13.april års bøker på alle trinnene til avdelingslederne og ber om et møte med hver enkelt av dem 2. Møter med hver enkelt ped. Innen 27. GH Gjennomgå listene med hver avdelingsleder april enkelt avd.leder for å kvalitetssikre listene Møter om neste års boklister GH 8 møter med avdelingsledere om neste års boklister

15 Mai Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum 16.5 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Skolestartgruppa 2.,8.,23.5 GF Undervisning/ foredrag Gutter og lesing A To-dagerskurs i Larvik Fordypningsemnet 8.5 T 2STB Fordypningsemnet 13.5 A 2MUB Fordypningsemnet 21.5 T 2STL Fordypningsemnet 22.5 A 2STD Fordypningsemnet 22.5 T 2STH/K Fordypningsemnet 24.5 T/A? 2STR (ÅseG) Fordypningsemnet 24.5 T 2STY Fordypningsemnet 30.5 T 2IDA Fordypningsemnet 30.5 A/T? 2MUA Fordypningsemnet 31.5 T 2STA IKT-forum 8.5 GF Kompetanseutvikling for 28.5 T Arbeidsgruppe bibliotekarer Oppstartsmøte om nettbrett 28.5 GF Fylkesgruppe neste skoleår Nye nettsider 31.5 GF Workshop fylkeshuset

16 Mai Skolebokordningen Bokvalg Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Biblioteket sender ut boklister til studierektorene for godkjenning Godkjente lister returneres til biblioteket 2.mai GH/GF Studierektorene godkjenner listene (utskiftinger og lignende) 4.mai GF/Studr ektor Bestilling Bestilling av bøker Start 1.5 GH Hovedordreperiode Alle bestillinger legges inn i innkjøp Bestilling av utenlandske mai GH adlibris.no eller andre mulige Katalogisering Innlevering bøker Nye titler katalogiseres i bibliotekets base Fortløpende A/T/GF Klargjøre rom B033 Ca.1.mai GH + ekstrahjelp Flytte bøker fra bibliotekmagasinet til B033 Skilte reolene med YF og ST, VG1, VG2, VG3 og Påbygging Bemanning B mai+ fra 7. juni Innleveringa av norskbøker fra VG2- klasser VG3-elever utlån av norskboka fravg2 Informasjon om hvor og når innlevering av norskboka skal skje IB-elever innleverer bøkene Fra 1. mai GH + ekstrahjelp leverandører Grethe gir beskjed til Åse ang renhold Tidlig mai GH Ved overflytting av hyller 13.mai mai GH + ekstrahjelp Anne Kristine/G H Anne Kristine /GH Bøkene skal brukes til VG3- eksamen 7.mai GF It s og over høyttalere, via monitor i LS og Forum, informasjon på avd.ledermøter m.m. 22.mai GH Undersøk hvilken dato som passer best for IB-elevene i forkant hvert år

17 Juni Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum 13.6 GF Lederforum GF Kragerø 2 dagersmøte ok Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Merkevaregruppa 3.6 GF Evaluere vårens skolebokordning Før sommerferien GF/GH/A/ T STP 3.6 GF/ABS ok Årshjul for 13/14 Juni GF Årsmelding 12/13 Juni GF Merkevaregruppa 14.6 GF Gjennomgang og redigering av læringssenterets nettside Juni/juli/ august Rydde og kassere i Juni/ tidsskriftene august Rydde og kassere i CDhyllene Juni/ august Rydde og kassere Juni/ skjønnlitteratur august Rydde og kassere Før skolestart faglitteratur Sette serielapper i bøker Ved leilighet Avbestille aviser Uke Undervisning/ foredrag/arrangement GF Alle Alle Alle Alle Alle Arnfrid Sjekke lenkeråte og at informasjonen er oppdatert OK OK Fordypningsemnet 5.6 A 2STF ok Fordypningsemnet 5.6 T 2STC ok Kompetanseutvikling for bibliotekarer 28.6 T Arbeidsgruppe

18 Juni Skolebokordningen Innlevering + utlån til eksamen Purringer/ erstatninger Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Innlevering av bøker i alle fag hvor elevene ikke har kommet opp til eksamen Informasjon om hvor og når innlevering av øvrige bøker skal skje + tømming av elevskap SLÅ SAMMEN INFO OM INNLEVERING AV PC-ER FRA 2013? Alle innleverte bøker sette systematisk opp på hyllene: ELEVENE LEGGER SELV BØKENE SOM ER INNLEVERT TILBAKE PÅ PLASS juni Tidlig juni GH+ ekstrahjelp GF Juni GH + ekstrahjel p Planlegges sammen med servicekontoret Facebook, It s via monitor i LS og Forum, informasjon på avd.ledermøter m.m.. Egen påminnelse på elevpc-ene (Vebjørn) NB!! Skilt på døra til B033 * YF bøkene: alfabetisk etter tittel og på den enkelte linje og trinn * SF-bøkene: hylla starter med formgiving, språk, idrettsfag, musikk alfabetisk innenfor sitt område, deretter programfag alfabetisk etter fag (Vg2 og Vg3) * IB + PB for seg alfabetisk på fag * Fellesfagene stables i paller på gulvet (ST/YF) skilt på hyllene viser fag/bok og plassering Lag liste over bøker som Tidlig juni GH ok elevene skal ha over to år Fornying av bøker Tidlig juni GH/T Bøker som elevene skal ha over to år el. andre spesielle forhold som sykmeldinger o.l. ok Purring/påminning om innlevering av bøker Før fristens utløp T SMS. Purringene fungerer som påminnelse Første gang sendes ut 3 dager før firsten, andre gang dagen før fristen NB!! Grethe gir beskjed til resepsjonen om tidspunkt for purringene. Bøker som ikke godkjennes ved innlevering Vi legger en kommentar på låner i meldingsfeltet om ikke akseptert bok. Hvis boka leveres av annen elev sendes sms om at boka ikke godkjennes og boka legges i egen bunke frem til skolestart(hvis eleven ønsker å beholde boka) Skap Tømming av elevskapene 12.6 GF Bestemt i skolestartgruppa. Hvem klipper? NB! Skapene til 2IBA + Service og Samferdsel skal ikke klippes! ok ok Erstatning med regning Etter 21. juni T Sendes ut fra Christian/Linh ok

19 Mottak bøker Bøkene pakkes ut av esker og kontrolleres mot ordre Bøkene påklistres strekkode og plastbeskyttelse Mai/ Juni GH + ekstrahjel p Mai/ Juni GH + ekstrahjel p ok

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Fjernlånsmøtet 27.08.2009

Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Haugar Kunstmuseum kl 9 13.30 Til stede: Kirsti Opstad Sandefjord bibliotek Kari Westheim Arntsen Sande bibliotek Aasta Holm Re bibliotek Anne Marie Fure Stokke bibliotek Gunvor

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen

Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen 2 Velkommen til Akademiet Privatistskole Bergen Som rektor ved Akademiet Privatistskole Bergen er det en stor glede å få ønske deg velkommen her til oss enten du skal gå her høsten 2012, våren 2013 eller

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018 Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye 1 INNHOLD: 1. Presentasjon av Lycée International, Norlangue og den norske seksjonen 1.1. Lycée International historie 1.2.

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2013 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer