Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2012/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2012/13"

Transkript

1 Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2012/13

2 August Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon - administrasjon Lederforum GF Avdelingsmøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter Tirsdager Alle OK biblioteket Nyhetsmøter nettsider Ukentlig GF/CHH Årshjulplanlegging August Alle OK Informasjon på GF infoskjermene Vurdering og innkjøp av bøker til leseprosjektet høsten 2012 Katalogisering + istandsetting Utarbeide bibliotekundervisning for VG1-klassene Sirkulasjonsordning for tidsskrifter Oppdateres når det er nødvendig August A/T/F + AK Over en periode fra maiaugust August A/T/GH 500 eksemplarer August A (T+GF) Nytt opplegg med felles info med It for alle Vg1- klassene i auditoriet September A Sende ut tilbud om ordningen til alle nytilsatte Importere alle elever og ansatte fra Extence til Mikromarc Slette elever i Mikromarc Redigere/videreutvikle læringssenterets nettsider Undervisning/foredrag/arrangement Digitale læremidler på ipad Fordypningsemnet i norsk Fordypningsemnet i norsk Ved skolestart Før skolestart GF GF/TFJ TFJ gir Bibits beskjed om at alle elever skal hakes av for sms-purringer og ansatte for e-postpurringer T Elever som har sluttet August/ sept Gjennomgang lenkeråte oppdatering mm 27.8 GF 1SSD ok T 3MUB ok 30.8 T 3STA OK

3 August/september Skolebokordningen Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Mottak bøker Informasjon Skolebevis Utlån Etterbestillinger Utpakking og kontroll mot ordre Læremidlene legges inn bibliotekets base Læremidlene påklistres strekkode og plastbeskyttelse Læremidlene systematiseres på hyllene Boklister i pdf-fil legges ut på læringssenterets nettsider + sendes alle lærere Avtale om gratis læremidler legges ut på nettside og It sl og Facebook Informasjon om avtaler og boklister legges ut på It sl og Facebook Utstedelse av elevkort for VG1-elevene Endre dato for innlevering i MM Elevens låneavtale deles ut til avdelingslederne Utarbeide plan for klassevis utlån Utlån av læremidler til VG2 og VG3 Utlån av læremidler til VG1 Åpent og betjent på B033 fram til høstferien Etterbestillinger av skolebøker: reserver på eleven, legg til eksemplar i katalogen og huk av for innkjøp. MEN vi bestiller som vanlig via BS Undervisning sine nettsider. August GH + Ekstra August A/T/GF August Ekstrahjelp August GH + ekstrahjelp Så fort de er GF klare Så fort de er klare Så fort de er klare GF GF Obs dato for siste innleveringsfrist må med! OK Fra første skoledag GF OBS! Fotografering av Vg1- elever start første skoledag Før første T/GF Husk 2IB skal ha 2 års utlånsdag lånetid! Ved GF Avdelingslederne skolestart videreformidler til kontaktlærerne Skolestart A/GF Obs! Vent til siste versjon av timeplanen foreligger GH + ekstrahjelp GH + ekstrahjelp GH??? Åpningstider?? Fortløpende etter bestilling GH Ved tap eller lignende skal eleven erstatter boka med ny bok eller betaling. Retur Mikromarc Skadde og/eller feilsendte bøker meldes inn og sendes Slette alle eksemplarer av Fortløpende gjennom året Før skolestart GH Elektroniske returskjema T

4 skolebøker hvor regning er sendt. Sperring fjernes, elever slettes.

5 September Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Mellomlederopplæring - VFK 21.9 GF Jarlsberg konferansesenter Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Nyhetsmøter Mandager GF Ukentlig oppdatering nettsider/facebook Merkevaregruppa 14.9 GF Metodegruppa 17.9 GF Undervisning/ foredrag/arrangement Informasjonsøkt Bibl/IT 17.9 A Aud.1 Husk å reservere rom i god tid! Informasjonsøkt Bibl/IT 17.9 G Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 17.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 18.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 18.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 18.9 A Aud.1 OK Informasjonsøkt Bibl/IT 20.9 G Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 20.9 A Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 21.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 21.9 A Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 21.9 T Aud.1 Informasjonsøkt Bibl/IT 21.9 A Aud.1 Tilby orientering med litteraturtips i forbindelse med fordypningsoppgaven i norsk til pb-klassene Høsten 2012 T GF/alle Sende ut melding over It s Learning Fra læringssenterets miniscene Planlegge litteraturarrangement Ungdomsbøker 6.9 T 1IDA Ungdomsbøker 11.9 A 1STA Fordypningsemnet i norsk 11.9 T 3PBB Informasjonsstruktur nye nettsider GF Gruppe nedsatt på fylkesnivå SNAKK-konferansen T Konferanse om litteraturformidling Leseprosjekt YF 18.9 GF Orientering for avdelinglederne på YF APPetitt-konferanse GF Arr. Østfold og Vestfold fylkesbibliotek

6 tober Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Høstferie uke 40 Organisasjon/ administrasjon Lederforum GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Nyhetsmøter Mandager GF Ukentlig oppdatering nettsider/facebook Merkevaregruppa GF Rydde i Mikromarc Fjerne Ikke aktive lånere Digitale lærebøker på ipad GF Infomøte for lærere Undervisning/ foredrag/arrangement Fredagshalvtimen Konsert med musikkelever - miniscenen Leseprosjekt YF 8.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i Aud. for klassene 1RMA, 1RMB,!RMC Leseprosjekt YF 8.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i 1ELA, 1ELB, 1TPD Leseprosjekt YF 8.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i 1SSA, 1SSC, 1SSD Leseprosjekt YF 8.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i 1SSB, 2SSA, 1DHB Leseprosjekt YF 9.10 T/A/AK Presentasjon av bøker i 1HOA, 1HOE, 1HOC Leseprosjekt YF T/A/AK Presentasjon av bøker i 1HOB, 1HOD, 1TPC Leseprosjekt YF T/A/AK Presentasjon av bøker i 1TPA, 1TPB, 1DHA, 1DHC Fordypningsemnet i norsk T 3PBA Fordypningsemnet i norsk PBC Leseprosjekt se under Informasjonsstruktur nye nettsider Biblioteket i det digitale kunnskaps-samfunnet GF Fylkeshuset T Høgskolen i Vestfold Re vgs GF

7 Skolebokordningen tober Utlån Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Få oversikt fra Rune over hvor mange som skal opp til eksamen innen de forskjellige fagene GH Må sørge for at det er nok lærebøker å låne ut ok Flytting Flytte lærebøkene fra B033 Siste frist uke 40 Alle Lærebøker flyttes til læringssenterets magasin i A-blokka. Reolene tar teknisk seg av. OK

8 November Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum GF Lederforum GF Mellomlederopplæring VFK GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Evaluering av årets Nov GF/A/T bibliotekundervisning STP GF/ABS Litteraturlister og standarder januar GF Lage undervisningsopplegg Arbeidspraksis 2 uker Alle Elev SS Fagforum for bibliotekarer i vgs T/GF Holmestrand Undervisning/ foredrag/arrangement Fredagshalvtimen GF Rappeduo fra Larvik miniscenen LS Lage blogg-julekalender Nov. T/GF Kjøpe marispangriser til premie. Markedsføre på infoskjermer, Facebook og It s L. Fredagshalvtimen 30.nov GF Konsert med musikkelever - miniscenen Presentasjon av ungdomsbøker for BUA-klasse 2.11 T Sammen med bibliotekar fra Sandefjord bibliotek Jan Mehlum 6.11 Alle Forfattertreff i LS 2FRA+B og 3PBA Alt på ett brett GF Deltaker + innlegger på Brett-konferanse. Park hotell ok Hønefoss vgs 2.11 GF

9 Desember Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/administrasjon Lederforum GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Mellomlederopplæring - VFK 6.12 GF Park hotell Merkevaregruppa GF Overgang til MM Alle Kurs i og overgang til MM3 Undervisning/ foredrag/arrangement Fredagshalvtimen GF Konsert med musikkelever - miniscenen Biblioteket i det digitale samfunnet LES (åpent læringssenter etter skoletid) Spørreundersøkelse ut til YF - elevene Vg T Møte i prosjektgruppa GF Evaluering sammen med miljøarbeiderne og avd.leder Elevtjenester Desember GF Om høstens leseprosjekt

10 Januar Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum/trening 17.1 GF ok Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig ok Avdelingsmøter biblioteket Torsdager Alle Ukentlig ok Merkevaregruppa 8.1 GF Merkevaregruppa 15.1 GF ok Fagforum for bibliotekarer i vgs 9.1. T+GF Innledning om e-bøker og nettbrett v/olav Studietur til Fredrikstad vgs 29.1 GF Erfaringsutveksling om e- bøker og nettbrett Undervisning/ foredrag/arrangement Kildevurdering 29.1 A 2SSA Gro Dahle 30.1 Sesam Forfattertreff/skrivekurs i klasserommet Nye nettsider 3.1 GF Møte på fylket om Voksenopplæringen Nye nettsider GF Møte med Metro ok

11 Februar Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Vinterferie uke 8 Organisasjon/ administrasjon Lederforum 14.2 GF Vfk-mellomlederopplæring 12.2 GF Park hotell Sandefjord Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Merkevaregruppa 5.2 GF Medarbeidersamtale 7.2 GF/T Medarbeidersamtale 7.2 GF/GH Medarbeidersamtale 7.2 GF/A Undervisning/ foredrag/arrangement Skriving for nett 6.2 GF Kurs i regi av fylkesbiblioteket Informasjonsstruktur nettsider 6.2 GF Arbeidsgruppe fylket vgs Internett vgs 15.2 GF Status og framdrift - fylkeshuset Nettbrett ved svgs 27.2 GF Møte internt om nettbrett neste skoleår

12 Mars Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum 14.3 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Intervju bibliotekarstilling 6.3 GF 2 intervjuer Intervju bibliotekarstilling 7.3 GF 2 intervjuer Merkevaregruppa 12.3 GF Kildevurdering 4.3 T Ragnis klasse (??) ok Kildevurdering 14.3 A Anne Toves klasse (??) OK Kildevurdering 18.3 A 1MUA Kildevurdering 19.3 A 1STB?? 21.3 T 1IDA (Reidun) ok Siteringsteknikk 21.3 GF 2IBA Undervisning/ foredrag/arrangement Fredagshalvtimen 15.3 GF Musikkelever opptrer på miniscenen Erfaringer med e-bøker 1.3 T/GF Møte på Drammensbiblioteket Fagforum for bibliotekarer i vgs 11.3 T Arbeidsmøte Skrive på nett 22.3 GF Kurs for nettpuliserere Vest-Agder fagforum for bibliotekarer 20.3 Alle Skolebokordningen Mars Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Ekstrahjelp Boklister Søke NAV om tilretteleggingstilskudd for Gry Utarbeide lister over slitte bøker som muligens kan byttes ut i et nytt verk I løpet av mars 1. m ar s GF GH Ta kontakt med Anette på personal Sendes studierektorene som videresender til avdelingslederne

13 April Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum 18.4 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Ledersamling VFK GF 2 dagers (Havna, Tjøme) Merkevaregruppa 26.4 GF Fagforum for bibliotekarer i vgs 30.4 T Arbeidsmøte i Horten Undervisning/ foredrag/arrangement Digital etikk 15.4 T 3STA? 15.4 A 2BUA Digital etikk 17.4 T 1STK Digital etikk 19.4 A 1STL Opphavsrett 23.4 T 1STB Opphavsrett 29.4 T 2IKA Harald Rosenløw Eeg 24.4 T 3 klasser hvilke trinn? Fredagshalvtimen 26.4 GF Musikkelever underholder Tilby orientering i Fordypningsoppg. Tidlig april T Sende på e-post til norsklærer i VG2 skriv tydeligere hva innholdet i tilbudet består av + send ut rundt 1. april! (5.7.12) Lettlestbøker 10.4 T Anbefale bøker for voksenopplæringselever ok Questback 5.4 GF Uttesting av spørreundersøkelsesprogram Kurs i publiseringsverktøyet Episerver 16.4 GF Fylkeshuset

14 Skolebokordningen April Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Planarbeid Rullere plan for innlevering 13. april GF Samarbeide med Rune som har av skolebøkene (2011) oversikt over våren Boklister Utarbeide boklister i Excel Mars/april GH Bygge på foregående år. Bokvalg Sende ut lister over bøker GH/GF Sender lister over foregående 1. for vg1-3 som vi har vurdert fysisk kan gå ett år til. 13.april års bøker på alle trinnene til avdelingslederne og ber om et møte med hver enkelt av dem 2. Møter med hver enkelt ped. Innen 27. GH Gjennomgå listene med hver avdelingsleder april enkelt avd.leder for å kvalitetssikre listene Møter om neste års boklister GH 8 møter med avdelingsledere om neste års boklister

15 Mai Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum 16.5 GF Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Ukentlig Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Ukentlig Skolestartgruppa 2.,8.,23.5 GF Undervisning/ foredrag Gutter og lesing A To-dagerskurs i Larvik Fordypningsemnet 8.5 T 2STB Fordypningsemnet 13.5 A 2MUB Fordypningsemnet 21.5 T 2STL Fordypningsemnet 22.5 A 2STD Fordypningsemnet 22.5 T 2STH/K Fordypningsemnet 24.5 T/A? 2STR (ÅseG) Fordypningsemnet 24.5 T 2STY Fordypningsemnet 30.5 T 2IDA Fordypningsemnet 30.5 A/T? 2MUA Fordypningsemnet 31.5 T 2STA IKT-forum 8.5 GF Kompetanseutvikling for 28.5 T Arbeidsgruppe bibliotekarer Oppstartsmøte om nettbrett 28.5 GF Fylkesgruppe neste skoleår Nye nettsider 31.5 GF Workshop fylkeshuset

16 Mai Skolebokordningen Bokvalg Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Biblioteket sender ut boklister til studierektorene for godkjenning Godkjente lister returneres til biblioteket 2.mai GH/GF Studierektorene godkjenner listene (utskiftinger og lignende) 4.mai GF/Studr ektor Bestilling Bestilling av bøker Start 1.5 GH Hovedordreperiode Alle bestillinger legges inn i innkjøp Bestilling av utenlandske mai GH adlibris.no eller andre mulige Katalogisering Innlevering bøker Nye titler katalogiseres i bibliotekets base Fortløpende A/T/GF Klargjøre rom B033 Ca.1.mai GH + ekstrahjelp Flytte bøker fra bibliotekmagasinet til B033 Skilte reolene med YF og ST, VG1, VG2, VG3 og Påbygging Bemanning B mai+ fra 7. juni Innleveringa av norskbøker fra VG2- klasser VG3-elever utlån av norskboka fravg2 Informasjon om hvor og når innlevering av norskboka skal skje IB-elever innleverer bøkene Fra 1. mai GH + ekstrahjelp leverandører Grethe gir beskjed til Åse ang renhold Tidlig mai GH Ved overflytting av hyller 13.mai mai GH + ekstrahjelp Anne Kristine/G H Anne Kristine /GH Bøkene skal brukes til VG3- eksamen 7.mai GF It s og over høyttalere, via monitor i LS og Forum, informasjon på avd.ledermøter m.m. 22.mai GH Undersøk hvilken dato som passer best for IB-elevene i forkant hvert år

17 Juni Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon/ administrasjon Lederforum 13.6 GF Lederforum GF Kragerø 2 dagersmøte ok Avdelingsledermøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter biblioteket Tirsdager Alle Merkevaregruppa 3.6 GF Evaluere vårens skolebokordning Før sommerferien GF/GH/A/ T STP 3.6 GF/ABS ok Årshjul for 13/14 Juni GF Årsmelding 12/13 Juni GF Merkevaregruppa 14.6 GF Gjennomgang og redigering av læringssenterets nettside Juni/juli/ august Rydde og kassere i Juni/ tidsskriftene august Rydde og kassere i CDhyllene Juni/ august Rydde og kassere Juni/ skjønnlitteratur august Rydde og kassere Før skolestart faglitteratur Sette serielapper i bøker Ved leilighet Avbestille aviser Uke Undervisning/ foredrag/arrangement GF Alle Alle Alle Alle Alle Arnfrid Sjekke lenkeråte og at informasjonen er oppdatert OK OK Fordypningsemnet 5.6 A 2STF ok Fordypningsemnet 5.6 T 2STC ok Kompetanseutvikling for bibliotekarer 28.6 T Arbeidsgruppe

18 Juni Skolebokordningen Innlevering + utlån til eksamen Purringer/ erstatninger Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Innlevering av bøker i alle fag hvor elevene ikke har kommet opp til eksamen Informasjon om hvor og når innlevering av øvrige bøker skal skje + tømming av elevskap SLÅ SAMMEN INFO OM INNLEVERING AV PC-ER FRA 2013? Alle innleverte bøker sette systematisk opp på hyllene: ELEVENE LEGGER SELV BØKENE SOM ER INNLEVERT TILBAKE PÅ PLASS juni Tidlig juni GH+ ekstrahjelp GF Juni GH + ekstrahjel p Planlegges sammen med servicekontoret Facebook, It s via monitor i LS og Forum, informasjon på avd.ledermøter m.m.. Egen påminnelse på elevpc-ene (Vebjørn) NB!! Skilt på døra til B033 * YF bøkene: alfabetisk etter tittel og på den enkelte linje og trinn * SF-bøkene: hylla starter med formgiving, språk, idrettsfag, musikk alfabetisk innenfor sitt område, deretter programfag alfabetisk etter fag (Vg2 og Vg3) * IB + PB for seg alfabetisk på fag * Fellesfagene stables i paller på gulvet (ST/YF) skilt på hyllene viser fag/bok og plassering Lag liste over bøker som Tidlig juni GH ok elevene skal ha over to år Fornying av bøker Tidlig juni GH/T Bøker som elevene skal ha over to år el. andre spesielle forhold som sykmeldinger o.l. ok Purring/påminning om innlevering av bøker Før fristens utløp T SMS. Purringene fungerer som påminnelse Første gang sendes ut 3 dager før firsten, andre gang dagen før fristen NB!! Grethe gir beskjed til resepsjonen om tidspunkt for purringene. Bøker som ikke godkjennes ved innlevering Vi legger en kommentar på låner i meldingsfeltet om ikke akseptert bok. Hvis boka leveres av annen elev sendes sms om at boka ikke godkjennes og boka legges i egen bunke frem til skolestart(hvis eleven ønsker å beholde boka) Skap Tømming av elevskapene 12.6 GF Bestemt i skolestartgruppa. Hvem klipper? NB! Skapene til 2IBA + Service og Samferdsel skal ikke klippes! ok ok Erstatning med regning Etter 21. juni T Sendes ut fra Christian/Linh ok

19 Mottak bøker Bøkene pakkes ut av esker og kontrolleres mot ordre Bøkene påklistres strekkode og plastbeskyttelse Mai/ Juni GH + ekstrahjel p Mai/ Juni GH + ekstrahjel p ok

Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2013/14

Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2013/14 Årshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2013/14 August Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/gjennomføring Organisasjon administrasjon-informasjon Lederforum 8.aug GF nei Avdelingsmøter ST

Detaljer

Å rshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2014/15

Å rshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2014/15 Å rshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2014/15 1 August Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon administrasjon Lederforum GF Nei Avdelingsmøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter

Detaljer

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret Evaluering av skolåret 2012/2013 Med tanker om hva vi kan gøre bedre neste skoleår 1 Målsetting Læringssenterets målsetting bygger på skolens og fylkeskommunens

Detaljer

Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT

Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT Sandefjord videregående skole, 9. juli 2014 Innledning I flere år har vi hatt problemer med ustabil statikktelling ved inngangsdørene. I år fungerer endelig telleprogrammet

Detaljer

Evaluering av skoleåret SVGS læringssenteret LÆRINGSSENTERET

Evaluering av skoleåret SVGS læringssenteret LÆRINGSSENTERET Evaluering av skoleåret 15-16 SVGS læringssenteret LÆRINGSSENTERET Sandefjord videregående skole, Innhold Målsetting... 2 Åpent, tilgjengelig og pedagogisk tilrettelagt... 2 Samlingene... 2 Bestand, tilvekst

Detaljer

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret

SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Læringssenteret Evaluering av skolåret 2011/2012 (med tanker om hva som er bra og hva som kan gjøres bedre neste skoleår) 1 MÅLSETTING Læringssenterets målsetting bygger på

Detaljer

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2014/2015 Pr. 18.12.2014 side 1 av 12 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 LÆRINGSSENTERT Sandefjord videregående skole, 31. august 2015 Innhold Målsetting... 2 Veiledning... 2 Antall besøk og bruk av lokalene... 2 Samlingene... 3 Kildebruk og litteraturformidling...

Detaljer

A rshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2015/16

A rshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2015/16 A rshjul og aktivitetsplan for læringssenteret ved SVGS 2015/16 1 August Tema/oppgaver Frist Hvem Merknader/ Organisasjon administrasjon Lederforum 6.8 GF Avdelingsmøter ST Tirsdager GF Avdelingsmøter

Detaljer

Oversikt over de siste skoleukene

Oversikt over de siste skoleukene Oversikt over de siste skoleukene Versjon pr 20130610 Skippergata DESIGN OG HÅNDVERK UKE/ DAG DH FI DH FI ELEKTRO VG1 MAN TIRS ONS TORS FRE 10.juni 11.juni 12.juni 13.juni 14.juni Bokinnlevering: PTF:

Detaljer

Utviklingsplan2012-2015 - Læringssenteret, avd. bibliotek. Modig åpen profesjonell og rettferdig

Utviklingsplan2012-2015 - Læringssenteret, avd. bibliotek. Modig åpen profesjonell og rettferdig Utviklingsplan2012-2015 - Læringssenteret, avd. bibliotek Modig åpen profesjonell og rettferdig Satsingsområder for 2014-1015 Læringssenterets satsningsområder er i tråd med skolens utviklingsplan. I avdelingen

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

Planleggingsdager lærere. Fre 14/8 Planleggingsdager lærere. A-uke Man 17/8 Skolestart elever Portrettfotografering elever: 17., 18.,20. og 21.

Planleggingsdager lærere. Fre 14/8 Planleggingsdager lærere. A-uke Man 17/8 Skolestart elever Portrettfotografering elever: 17., 18.,20. og 21. Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.10.2015 side 1 av 30 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Skolefotografering ved THVS høsten 2014 (1. 4. september)

Skolefotografering ved THVS høsten 2014 (1. 4. september) Skolefotografering ved THVS høsten 2014 (1. 4. september) Sted: Kantina, 2.etasje Vi følger et stramt tidsskjema, så det er viktig at alle møter til oppsatt tid. Hvem: Alle klasser tar gruppebilde (uten

Detaljer

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Tirsdag 11/6 torsdag 13/6 Øktundervisning etter egen plan. Sjekk kalenderen i ITL for eventuelle meldinger om justeringer fra faglærer.

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

B-Odd Man 12/9 VG1 SF: Kl. 18:00 møter med foresatte i Klasserom Mini gründercamp SVGS 1 og 2 økt Tirs 13/9 UKE 37 Ons 14/9

B-Odd Man 12/9 VG1 SF: Kl. 18:00 møter med foresatte i Klasserom Mini gründercamp SVGS 1 og 2 økt Tirs 13/9 UKE 37 Ons 14/9 Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2016/2017 Pr. 16.10.2016 side 1 av 15 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Prøve BLOKK 8 2.økt. Kl. 12:00 Elevene får karakterene for 1. termin i skolearena. SVGS-Yrkesmesse

Prøve BLOKK 8 2.økt. Kl. 12:00 Elevene får karakterene for 1. termin i skolearena. SVGS-Yrkesmesse Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 28.01.2016 side 1 av 11 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Turnéplan: Sporty norsk - SLAM!

Turnéplan: Sporty norsk - SLAM! Man 1. feb. 2016 kl. 08:15 Plan B 60 Kontakt Anders Sandvigsgate 60, (Øverst i Jernbanegata), 2626 LILLEHAMMER thea.dessen@lillehammer.kommune.no 48199046 Veibeskrivelse: Fra Skysstasjonen: Rett opp Jernbanegata.

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Lærere: Frist for å føre karakterer 1. termin

Lærere: Frist for å føre karakterer 1. termin Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 26.01.2016 side 1 av 10 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011 KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 05.03 Dokument nr: 03 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 Godkjent av: Rektor BIBLIOTEKPLANEN

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Plan for utlån av skolebøker 2016

Plan for utlån av skolebøker 2016 Plan for utlån av skolebøker 2016 HUSK! Nytt i år er at Vg3-elevene låner bøker uten oppsatt plan. Fredag 12. og mandag 15. august er reservert disse elevene. De kommer uten lærer. Kontaktlærerne sørger

Detaljer

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet v/ Randi Djupvik Samarbeid hjem skole Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013 sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Plan for avslutningen av skoleåret for utdanningsprogrammene. MK, ID, SS og ST med teknologi og forskerlinje

Plan for avslutningen av skoleåret for utdanningsprogrammene. MK, ID, SS og ST med teknologi og forskerlinje Plan for avslutningen av skoleåret for utdanningsprogrammene i Bekkegata MK, ID, SS og ST med teknologi og forskerlinje Plan for avslutningen av skoleåret 10/11 uke 21 25 Medier og kommunikasjon VG1 MK

Detaljer

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 8 Uke 33 Torsdag 13.08.2015 Planleggingsdag Torsdag 13.08.2015 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 14.08.2015 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 17.08.2015 Skolestart VG2 og VG3 1200 Mandag 17.08.2015

Detaljer

Den kulturelle skolesekken 2014 2015 Company

Den kulturelle skolesekken 2014 2015 Company Torsdag 23. oktober kl. 10:00 Scenekunst: Super Sunday Sted: Bølgen kulturhus Vg1 YF, AHT Det stormannsgale ekstremsirkuskompaniet fra Finland er tilbake i Norge med den nye forestillingen Super Sunday.

Detaljer

Kl 18:00 Forum - Møte med foresatte VG1 SF VG1 SF Fre 21/8

Kl 18:00 Forum - Møte med foresatte VG1 SF VG1 SF Fre 21/8 Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 11.11.2015 side 1 av 16 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) En helsefremmende skole med fokus både fysisk og psykisk helse Opplæringsloven

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing. Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag: 18.8 35 MOT: B.kl

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing. Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag: 18.8 35 MOT: B.kl Årshjul 2015-2016 Merk: Endringer vil skje i løpet av skoleåret. Følg med på e-post og it s learning! Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag:

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

16-17 Terminplan Ulsrud videregående skole

16-17 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 9 Uke 33 Torsdag 18.08.2016 Planleggingsdag Torsdag 18.08.2016 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 Fredag 19.08.2016 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 22.08.2016 Skolestart VG2ST/ID/BUSK og VG3 1200

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole Informa sjon Til alle elever i Vg3 Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Innlevering av bøker og utstyr Alle lærebøker, ordbøker og

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Ståle Reinåmo Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres.

Detaljer

Årsplan skoleåret

Årsplan skoleåret Årsplan skoleåret 2016-2017 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Birgit Strøm Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres. Siste

Detaljer

VANSE KALENDEREN SKOLEÅRET 2012 / 2013

VANSE KALENDEREN SKOLEÅRET 2012 / 2013 Under følger årets utgave av Vanse kalenderen. Her finner dere skoleruta pr måned, frister for div påmeldinger, aktiviteter som er planlagt, tester som skal tas, besøk i forbindelse med Den Kulturelle

Detaljer

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Digital formidling Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Formidlingens hvem Mottaker: Elever, lærere og andre ansatte

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3

PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3 PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3 Dato Hva skjer? For hvem Merknader 13. mai 19. mai Kl. 0900: Informasjon om samtlige skriftlige trekkfag: (i nedgangen ved det store auditoriet)

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Årsplan 2012/2013 for Aust-Lofoten vgs alle avdelinger

Årsplan 2012/2013 for Aust-Lofoten vgs alle avdelinger Årsplan 2012/2013 for Aust-Lofoten vgs alle avdelinger NB! Sommerskole 6. 10. august 2012 33 AUGUST On. 15 Planleggingsdag: Kl. 09.00 10.00 Fellesmøte Biolab ST Kl. 10.00 10.15 Norsk-, språk-, real- og

Detaljer

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.28 UKE 12/

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.28 UKE 12/ sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.28 UKE 12/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon eller

Detaljer

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: I) VG3 ST Dato Lesedager/Forberedelsesdager/Studiedager/Ordinær

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Program for hospitering uke 45 og 46-2015

Program for hospitering uke 45 og 46-2015 Romsdal videregående skole Program for hospitering uke 45 og 46-2015 - TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (INKL. TAF TIP) 08.45 09.00 Kort omvisning gjennom avdelingens programfagområder primært så viser

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Prosjektplan. Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet

Prosjektplan. Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet 1 / 9 Prosjektplan Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet 2 / 9 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 3 MILEPÆLER... 5 4 AKTIVITETSPLAN... 6 5 AVGRENSNING AV OPPGAVEN... 7 6 KRITISKE

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken Bad Boy - steroid

Den Kulturelle Skolesekken Bad Boy - steroid Tirsdag 6., onsdag 7. og torsdag 8. desember 2017 Litteratur: Bad Boy - / Annette Münch Sted: BA, EL, HO, ID, MD, MK, RM, SS, ST, TP https://www.youtube.com/watch?v=ah736ozvod0 Multimedia-foredrag med

Detaljer

Vi sjekker inn i møte

Vi sjekker inn i møte INNKALLING- Rektors lederteam (RLT) Deltakere:,, Liv Marit, Kirsti og Gisle Dato: 2.juni 2015 Sted: Rektors kontor Bekkegata Forfall: Gisle Referent Referat Forslag til vedtak: Referatet er godkjent og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Lærerpermen 3.2 Versjon av 15. desember 2015 AKTIVITETSPLAN VÅREN 2016 - ELEVVERSJON JANUAR 2016 Fre 1 JULEFERIE 1 2 3 4 Man 4 JULEFERIE for elever og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Alle på nett, 16.-19. september 2015

Alle på nett, 16.-19. september 2015 HVOR NÅR HVA KONTAKTINFORMASJON Andebu kl. 12.00-15.00 Kurs i ebokbib* enes egen e-bok-app v/jørgen Hovde fra Andebu *Merk: Kurset holdes på Frivillighetssentralen 33 43 81 28 E-post: et@andebu.kommune.no

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

MØTE MED KONTAKTLÆRERE. Skolestart august 2016

MØTE MED KONTAKTLÆRERE. Skolestart august 2016 MØTE MED KONTAKTLÆRERE Skolestart august 2016 AGENDA Huskeliste for kontaktlærere Godt skole- og klassemiljø Kartlegging Elevråd organisering og møteplan Huskeliste for kontaktlærere i QM+ Huskeliste for

Detaljer

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 9 Uke 33 Torsdag 13.08.2015 Planleggingsdag Torsdag 13.08.2015 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 14.08.2015 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 17.08.2015 Skolestart VG2 og VG3 1200 Mandag 17.08.2015

Detaljer

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis!

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis! Annette Münch Klovnen Knut Alle våre arrangementer er gratis! Januar februar mars Fredag 27. januar kl. 13.00 14.00 Ønsker du å få gode boktips? Ta fredagskaffen på! En fredag i måneden deler bibliotekarene

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE

MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE MALAKOFF VGS EN FOKUSSKOLE Malakoff videregående skole er Fokusskole i forhold til elever med minoritetsspråklig bakgrunn i Østfold. Vi har et nært samarbeid med NAFO (NAFO http://www.hioa.no/om- HiOA/NAFO

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 720 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 IDRETTSFAG PÅ ST. SVITHUN Første klasse kom i 2011 Vi er i dag 4 klasser, 1IDA, 1IDB, 2IDF og 3IDF Ca. 120 elever Ansvar idrett: Christer Corneliussen Rådgiver: Trond

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

IKT i undervisningen. Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole. Utkast pr. 14.10.14

IKT i undervisningen. Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole. Utkast pr. 14.10.14 IKT i undervisningen Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole Utkast pr. 14.10.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 3 1.2

Detaljer

1STA Studiespesialisering Frogh, Lars 1STA Studiespesialisering Wøien, Torgunn 1STB Studiespesialisering Bay, Petter Kristian

1STA Studiespesialisering Frogh, Lars 1STA Studiespesialisering Wøien, Torgunn 1STB Studiespesialisering Bay, Petter Kristian pr. 23.08.13 Klasse Kontaktlærer 1STA Studiespesialisering Frogh, Lars 1STA Studiespesialisering Wøien, Torgunn 1STB Studiespesialisering Bay, Petter Kristian 1STB Studiespesialisering Brandsæter, Anne

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Leseprosjektet. Presentasjon 23.01. 2015

Leseprosjektet. Presentasjon 23.01. 2015 Leseprosjektet Presentasjon 23.01. 2015 1 ! En beskrivelse av hvilke grep Haugaland vgs. har gjort i et forsøk på å øke elevenes leseferdigheter! Før nå framover! Leseprosjekt Leseprogram! For arbeidsgruppa:!

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2016-17 Onsdag 10. august 2016 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Om Skien videregående skole To avdelinger

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Skiltprogram for bibliotekene i Østfold

Skiltprogram for bibliotekene i Østfold Skiltprogram for bibliotekene i Østfold Presentasjon 17.10.2012 OKTAN PoP 1 Innhold: Fasadeskilt...3 Åpningstider...14 Bukkeplakater...17 Vindusdekor/avskjerming...22 Kategoriskilt...28 Alfabetmarkering...34

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til skolestart!

Velkommen til skolestart! Gausdal videregående skole Pierre de Coubertin Velkommen til skolestart! 9 Innhold Rektors velkomstbrev... side 3 Første skoledag... side 4 Samtykke til publisering av bilder og elevarbeider... side 5

Detaljer

Program for utprøving uke 45 2010

Program for utprøving uke 45 2010 Romsdal videregående skole Program for utprøving uke 45 2010 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON - 08.45 09.00 Kort omvisning gjennom avdelingens programfagområder primært så viser vi våre verkstedlokaler

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Oversikt over de siste skoleukene Horten vgs 2014/15

Oversikt over de siste skoleukene Horten vgs 2014/15 Oversikt over de siste skoleukene Horten vgs 2014/15 Innhold SISTE SKOLEUKER INNFØRINGSKLASSEN... 1 SISTE SKOLEUKER HO... 2 SISTE SKOLEUKER VG1 EL... 3 SISTE SKOLEUKER VG1 TP... 3 SISTE SKOLEUKER 2AUA-2ELA-2DEA...

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST 12.08- Planlegging og lærere 16.08.13 19.08.13 Skolestart Alle Alle Uke 34 Info.brev nr.1 til foreldre Skoleleder Skoleleder 23.08.13

Detaljer

Prøveplaner for Teknologi- og forskerlinja, VG1, 2 og 3

Prøveplaner for Teknologi- og forskerlinja, VG1, 2 og 3 Prøveplaner for Teknologi og forskerlinja, VG1, 2 og 3 Prøve og aktivitetsplan for 1STf høsten 2012 Oppdatert versjon av klassens aktivitet og prøveplan vil alltid ligge på læringsplattformen ITsLearning

Detaljer