Silkeveiene_. Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Silkeveiene_. Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014"

Transkript

1 Silkeveiene_ Bidrag til kategori «Nyhetsjournalistikk» Den Trønderske journalistprisen 2014 Hovedsak publisert onsdag 5. november: Jonas Alsaker Vikan, Ole Martin Wold, Adresseavisen

2 Funn I en serie saker kjent som «silkeveiene» har Adresseavisen avdekket følgende som hittil ikke har vært kjent: Norske, organiserte nettverk har det siste året stått for minst 5500 salg av kokain, ecstasy, amfetamin, LSD og andre stoffer til norske kunder på en skjult del av internett, kjent som det mørke nettet --- Omsetningen fra salgene er på mange millioner kroner. Pengene forsvinner med en anonym digital valuta som ikke kan spores av banker og myndigheter. Nettverkene har vært aktive i flere år --- Narkotika sendes i brev med innenrikspost. I Norge er det ingen kontroll, eller sporing av innenlands brevpost. Nettverkene bruker intetanende postmenn som narkotikakurerer --- I tillegg selger nettverkene fra Norge til kunder i hele verden. Det er tilnærmet ingen kontroll av brev og pakker på vei ut av landet. Det vet nettverkene, og bruker aktiv i markedsføring --- Norske narkotikaselgere tilbyr nordmenn gratis stoff mot å skrive en rusrapport om virkningen. Rusrapporten brukes i markedsføring, som bevis på stoffets kvalitet --- Nettverkene pusher kokain, ecstasy, amfetamin og andre stoffer på kunder de ikke aner hvem er. Blant kundene er barn under 18 år --- Påtalemyndigheten henla i fjor 87 prosent av alle saker som stammet fra utenlandske narkotikabrev adressert til nordmenn --- Antallet saker som ble påtaleavgjort er over fem ganger lavere enn antallet narkotikasalg som Adresseavisen kan dokumentere på det mørke nettet --- 2

3 Innhold 1.INNLEDNING Oppstart 5 2. METODER Datagraving Lenkefarming Informasjonsinnsamling Analyse av omdømmesystemet Søk krypteringsnøkkeldatabaser Søk html-arkiv Kartlegging sosiale medier Deanonymisering: Fra BRUKER123 til «Øystein» Profilanalyse det mørke nettet Åpne søk Profilanalyse det åpne nettet Facebookanalyse OSINT-søk «bak» Facebookprofil Deanonymisering: SELGER OSINT-søk «bak» Facebookprofil Bildeanalyse Dokumentgraving Analyse av Skånesak Analyse av dom, tingsrätt og hovrätt Dokumenter unntatt offentlighet Siktelser Silk Road 1 og Politidokumenter Internasjonal forskning Spaning SPESIELLE ERFARINGER Operations security (Opsec) «Misbruk» av systemer Trusler PRESSEETISKE VURDERINGER Personer under 18 år Narkotikakjøp Samtidig imøtegåelse Bildebruk Falsk identitet 29 3

4 5. KONSEKVENSER Endring i postsystemet Etterforskning av nettverk Omverdenanalyse PUBLISERINGSLISTE 31 4

5 1.Innledning Denne rapporten vil beskrive arbeidet med prosjektet kalt «silkeveiene», hvor vi i en dokumentar og flere nyhetssaker har avslørt et hittil ukjent norsk narkotikamarked som skjuler seg i et mørkt hjørne av internett. For å få adgang til det mørke nettet kreves kunnskap om avansert teknologi og kryptering. Sentrale begrep som er viktig å merke seg er «det mørke nettet», TOR og kryptomarkeder. TOR er en programvare som anonymiserer brukerens nettsurfing. Kryptomarkeder er nettsider som bruker TOR for å skjule sin reelle adresse, og hvor tusenvis av brukere kan kjøpe og selge narkotika ved hjelp av den digitale valutaen Bitcoin. Det mørke nettet er utgjort av alle sidene som er satt opp ved hjelp av TOR. Arbeidet pågikk på fulltid mellom 5. august og 5. november 2014, og pågår fortsatt. Det har vært et svært omfattende prosjekt, og en lang prosess frem mot publisering. Den har vært utfordrende med en bratt teknologisk læringskurve. Prosessen har vekslet mellom konvensjonell, journalistisk metodebruk, utvikling av nye metoder for å utvinne informasjon fra skjult materiale på det mørke nettet, og analyse av store mengder innsamlede opplysninger og dokumenter. Rapporten vil drøfte metodebruken og resultatene den ga, i tillegg til å ta for seg de presseetiske problemstillingene som sakene har berørt. Sakene avslører grov narkotikakriminalitet med strafferammer på langt over ti år i fengsel begått av organiserte miljøer. Kriminaliteten på kryptomarkedene genererer milliarder av kroner årlig. Norsk politi har ikke etterforsket disse miljøene, og de er fortsatt på frifot. Derfor er det brukt anonymisering og en rekke grep for å ivareta kildevern og sikkerhet i denne rapporten. Utfyllende opplysninger rundt enkelttema kan oppgis til jury ved forespørsel Oppstart Arbeidet som skulle ende opp i «silkeveiene», begynte for Jonas i starten av I januar dukket en uforståelig lenke opp i forbindelse med research til en annen sak. Lenken fremsto som ulogisk, og ga «page not found». Jeg ble nysgjerrig: Et vanlig google-søk viste at lenken pekte mot en nettside skjult av programvaren TOR. På grunn av andre forpliktelser og saker, ble det med noen spredte søk og sporadisk research fra lenken ble oppdaget og til jeg gikk ut i foreldrepermisjon i april. I løpet av permisjonen, da jeg fikk litt avstand til jobben og mulighet til å samle tankene, bestemte jeg meg for å gjøre et prosjekt på det som for meg fremsto som en ukjent del av internett. Ole Martin, som er fotograf, ble koblet på i slutten av september, et par måneder før publisering. 5

6 Å lære seg å bruke TOR-programvaren var den første utfordringen. Da jeg hadde det på plass, og surfet inn på det mørke nettet for første gang opplevdes det litt som Alice' sin ferd ned kaninhullet mot eventyrland. 2. Metoder Det har blitt brukt en rekke forskjellige metoder i arbeidet med «silkeveiene». For å gjøre det så oversiktlig som mulig har jeg delt inn skriftlige kilder i avsnitt om datagraving og dokumentgraving. 2.1 Datagraving Den største utfordringen med dette prosjektet var at det ikke eksisterte noen form for oppskrift som jeg kunne følge. Jeg hadde sett flere andre journalistiske prosjekter som hadde fulgt elektroniske spor, og gått etter bakmenn på ulike nettsteder. Felles for prosjektene var at de undersøkte personer som beveget seg på det åpne nettet. Der finnes det en rekke metoder for å følge elektroniske spor. Årsaken til at noen velger opererer på det mørke nettet, er at det gir anonymitet, støttet av teknologi som er avansert nok til å gi ressurssterke etterretningsbyrå som NSA problemer. Jeg så at eksisterende metoder ikke ville fungere. Jeg måtte finne egne måter for å samle inn informasjon fra data på det mørke nettet Lenkefarming Adressene til sider på det mørke nettet består av tilsynelatende tilfeldig utvalgte bokstaver. Ettersom sidene ikke fanges opp av Google, var jeg avhengig av å vite adressen til sidene som jeg skulle undersøke. Det var viktig å få oversikt. Men under oppstarten føltes det hele som å famle rundt i blinde. Jeg fant en lenke til kryptomarkedet Silk Road 2 (SR2) gjennom søk på det vanlige nettet. Her lå det mye rart tilgjengelig, men det så ut til at hovedinnholdet var narkotika. Fra SR2 fant jeg veien videre inn på et undergrunnsforum, som lå utenfor SR2-siden. To forskjellige brukere med falsk identitet ble opprettet på begge sidene, for å få tilgang til alt innholdet. Det viste seg at kryptomarkedene og undergrunnsforumene hadde forskjellig funksjon. På kryptomarkedene var det ikke mye informasjon som var tilgjengelig, utover narkolangernes «butikkvinduer» hvor de presenterte stoffene sine med tekst og bilder. Flere av selgerne sa også noe om sin erfaring og delte opplysninger som ble ledetråder som viste meg veien til funn av viktige opplysninger andre steder. 6

7 På undergrunnsforumene var det langt mer å hente. De var bygd opp for at kundene på kryptomarkedene skulle bruke forumene til å diskutere og utveksle erfaringer om alt mulig mellom himmel og jord. For en person som var helt ny i denne skjulte verdenen var informasjonen som lå her helt uvurderlig. Jeg brukte mye tid på å lese meg opp, samle skjermbilder og analysere innholdet på undergrunnsforumene. Da arbeidet ble gjort var det over 30 kryptomarkeder i virksomhet. Den første lenken, til SR2s undergrunnsforum, satte meg imidlertid i stand til å lære nok om systemene til å peke ut de fem største og viktigste. Jeg lette gjennom diskusjonstråder, artikler og informasjon fra selgere til jeg satt på «veibeskrivelser» til de største og viktigste kryptomarkedene: Evolution, Agora, Pandora, Cloud-Nine og Silk Road 2 På samme måte som jeg gjorde da jeg oppdaget SR2, gikk jeg systematisk gjennom undergrunnsforummene knyttet til kryptomarkedene i jakten på opplysninger om nordmenn, systemer, modus og stoffer. Dette tok en del tid. Hvert enkelt av kryptomarkedene som er gjennomgått har mange tusen selgere. Lenkeinnsamlingsmetoden ble tatt i bruk på nytt i oktober da arbeidet hadde kommet lengre. Etter en ny og mer målrettet gjennomgang av kryptomarkedene, satt jeg på lenker til kontoene til norske narkonettverk, butikkene deres og hemmelige forum. Målet var å sikre et bredest mulig tilfang av opplysninger om det organiserte systemet som jeg begynte å se omrisset av. Et system hvor nordmenn gjorde store penger på dop uten at de så ut til å ofre risikoen for politiets innblanding en tanke Informasjonsinnsamling Parallelt med lenkefarmingen (og i tiden frem til midten av oktober) jobbet jeg med å sørge for skjermbilder av alle sider som jeg opplevde som relevante. Jeg satt etter hvert på hundrevis av sider med informasjon som var og kunne bli viktig. Dette var en rotete måte å jobbe på. Jeg innså at materialet måtte systematiseres før det ble for uoversiktlig til å bruke. Jeg brukte to metoder og opprettet et skjermbildearkiv (a) og et excelregister (b). A) Skjermbildearkiv Skjermbilder ble organisert i et mappesystem delt inn etter kryptomarkeder og navn på norske nettverk. Alle skjermbildene ble sortert etter relevans i mappen som passet. Volumet ble veldig stort, veldig fort, men opplysningene som ble samlet i arkivet ble helt sentralt for sakene. Jeg jobbet parallelt med innhenting av informasjon og analyse av materialet. Det kom en rekke funn fra skjermbildearkivet. To av dem var avgjørende: Forretningsideen: Nettverkenes narkosalg fra det mørke nettet bygde på å utnytte et sikkerhetshull i postvesenet. Ingen kontrollerer innenlandsbrev i Norge. Dermed 7

8 kunne nettverkene sende narkotika til kundene i A-post med tilnærmet null risiko for å bli tatt. Sammenholdt med bruken av TOR for å skjule ip-adresser, og krypterte e- poster for å beskytte kommunikasjon fremsto det som svært vanskelig for politiet å stoppe flyten av brev på kryss og tvers av Norge. Samtidig ble kundene coachet i hvordan de skulle nekte befatning med brevene, dersom de ble kalt inn til politiavhør. Det skulle føre til en mer krevende etterforskning og, til slutt, henleggelser. Omdømmesystemet: Hjørnesteinen i kryptomarkedene er omdømmesystemet. Det var analysen av omdømmesystemet som ble nøkkelen til å si noe om omfanget av de norske nettverkenes narkotikasalg Forretningsideen forsto jeg relativt raskt, mens det tok lengre tid før jeg skjønte hvor viktig omdømmesystemet var. Da det gikk opp for meg, var det enkelt å gå tilbake til skjermbildearkivet og hente ut informasjonen jeg hadde samlet om omdømmesystemet Jeg fikk flere ganger bevis på hvor viktig det var å ha kontroll på dokumentasjonen mens jeg arbeidet med sakene. Det kunne det skje ting som påvirket tilgangen min på informasjon. Ved flere anledninger opplevde jeg at et kryptomarked plutselig ble utilgjengelig i lengre perioder, og samtidig skjedde det at en narkolanger jeg undersøkte forduftet fra det mørke nettet. B) Excel-register Lenker og sentrale data bygde jeg et Excel-register av. Tanken var at registeret skulle fungere som et støttedokument, slik at jeg hele tiden hadde oversikt over hvor de viktigste opplysningene mine, og hvor de kom fra. Informasjonsinnsamlingen som lå til grunn for Excel-registeret stammet fra en rekke kilder på det mørke nettet: Fra kryptomarkedene Butikksidene: Disse brukte narkotikanettverkene til å presenterte seg selv til kundene Markedsføring: Hvor selgerne presenterte bilder og detaljer om ulike typer og mengder narkotika Nettverkenes krypteringsnøkler: Hver selger har en unik krypteringsnøkkel som brukes til identifikasjon Fra undergrunnsforum Forumtråder: Jeg gikk gjennom hundrevis. Blant annet eksisterte det en egen diskusjonstråd kun for nordmenn som ble svært nyttig Sikkerhetsmanualer: I det internasjonale miljøet knyttet til kryptomarkedene jobbes det systematisk for å bygge opp en kunnskapsbase hvor metoder og informasjon deles etter beste praksis. Blant manualene jeg fant var «Narkotikahunder hva de kan og ikke kan lukte» og «Hvordan pakke narkotika» i tillegg til instruksjoner om hvordan man skal bruke avansert kryptering og andre anonymiseringsverktøy Systematiseringen ga oversikt over kryptomarkedene, de viktigste funksjonene, men også forskjellen mellom dem og de unike detaljene: Pandora satset tungt på kundeservice, og ga publikummet hjelp på tysk, fransk og engelsk, Agora hadde ekstrem sikkerhet, mens Evolution ga kundene mulighet til å holde igjen penger til selgeren til varene var mottatt. 8

9 De viktigste opplysningene ble presentert i en omfattende, interaktiv grafikk i dokumentaren «silkeveiene»: Se direktelenke her Excel-registeret ga meg i tillegg oversikt over hvilke opplysninger og detaljer jeg satt på om de norske nettverkene og narkotikalangerne: Antall salg av narkotika, e-postadresser, krypteringsnøkler, hvor de var i virksomhet og hvor lenge de hadde drevet kriminalitet fra det mørke nettet. Å opprette arkivet og Excel-registeret var en tidkrevende drittjobb som bremset fremgangen min. Jeg satt i dagevis og grupperte informasjonen. Jobben sparte meg imidlertid for masse arbeid senere i prosjektet. Informasjonen som lå i lenkene og skjermbildene var avgjørende for å forstå systemene som var i sving Analyse av omdømmesystemet Et av de mest sentrale funnene i sakene er at det har blitt gjort 5500 narkotikahandler mellom nordmenn som skjulte seg på det mørke nettet det siste året. For å komme frem til tallet ble brukte jeg tre ulike metoder: Analyse av omdømmesystemet Søk i databaser over krypteringsnøkler Nettverkenes egne opplysninger Analysen av omdømmesystemet var den viktigste av metodene og ble gjort først. De to andre metodene brukte jeg senere for å få et dypere tallmateriale. Da jeg begynte å arbeide med omdømmesystemet på kryptomarkedene hadde informasjonsinnsamlingsfasen gitt svar på mange spørsmål. Men jeg følte likevel at saken skrek etter tallmateriale som kunne si noe om det norske omfanget. For å finne et slikt tall måtte jeg forstå hvordan kryptomarkedene var bygd opp, hvordan de fungerte og hvordan de skilte seg fra andre digitale markedsplasser jeg hadde vært innom. Jeg stilte meg selv noen spørsmål: Hvordan bygges tillit i en skyggeverden hvor alle beveger seg rundt skjult av anonymitetsverktøy? Hvordan kan mennesker stole på hverandre når alt de har å forholde seg til er et dekknavn, en bitcoin-konto og en kryptert e-postadresse? Svaret på alle disse spørsmålene skulle vise seg å være omdømmesystemet på kryptomarkedene. Selv om kryptomarkedene har forskjellige funksjoner og tjenester, har alle en variant av omdømmesystemet. Det fortalte kundene noe om narkotikalangernes troverdighet: Omdømmesystemet er sider hvor kundenes tilbakemeldinger til en narkolanger blir publisert slik at enhver som er innom selgerens konto kan se dem. Kunden bruker omdømmesystemet til å gi narkotikaselgere en karakter. Karakteren er ofte mellom 1 og 5, og baseres på service, pris og kvaliteten på stoffet som kjøpes. 9

10 Tilbakemeldingene er synlige for alle, og det er også informasjon om hvor lenge det er siden hver kommentar ble publisert. 1 Utdrag fra omdømmesystemet hos det norske nettverket Norwegian. Skjermbilde tatt i oktober 2014 på Silk Road 2. Etter hvert skjønte jeg at systemet skal motvirke svindel på det mørke nettet. På kryptomarkedene er omdømmet en offentlig, men avlåst del av selgerens profil. Det vil si at en narkotikaselger ikke kan redigere, manipulere eller forfalske tilbakemeldingene som står her. De publiseres av kundene, og forutsetningen for å få skrevet en tilbakemelding, er at man har brukt kryptomarkedets infrastruktur til å handle narkotika. Én tilbakemelding stammer fra ett kjøp. Tidligere i arbeidet hadde jeg foretatt en grovtelling av antall tilbakemeldinger de norske narkonettverkene hadde fått på sine omdømmesider. Hvert nettverk eller narkolanger har alt fra 1 til 30 sider fulle av tilbakemeldinger. Det var opptil 30 tilbakemeldinger på hver enkelt side. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bruke tallet som et anslag. Jeg var bekymret for tilbakemeldingene ikke kunne gi et troverdig tall på omfanget av narkotikasalget. Først mot slutten av september gikk det opp for meg hvor sentralt omdømmesystemet var. Det var imidlertid bruken av andre, mer tradisjonelle metoder som gjorde det helt klart at metodikken min var sterkere enn det jeg opprinnelig hadde trodd: Da jeg så at omdømmesystemet ble lagt til grunn som bevis i to rettsinstanser i Sverige (se pkt og 2.4.2), så følte jeg meg overbevist om at metodikken holdt vann: Jeg kunne kvantifisere størrelsen på det norske markedet, og de norske nettverkene ved å telle alle tilbakemeldingene som nordmennene hadde fått. 10

11 Siden jeg satt på skjermbilder fra hver enkelt side med tilbakemeldinger til alle de norske aktørene kunne jeg gå inn i arkivet jeg hadde etablert under informasjonsinnsamlingsfasen (se pkt ). Deretter var det en grei operasjon å telle over, og slå fast at det var begått mer enn 5500 salg av narkotika fra nordmenn til nordmenn i løpet av det siste året. At alt dette hadde fått foregå ved hjelp av Posten, uten innblanding fra politiet, synes jeg var oppsiktsvekkende. Mens jeg jobbet med denne metoden holdt jeg tallet jeg fikk opp mot tall jeg hentet ut fra søk i databaser over krypteringsnøkler (se under), noe som bidro til totalsummen. I enkelte tilfeller la jeg tall, som nettverkene selv oppga til kundene, til grunn. De publiserte eldre salgstall som en del av markedsføringen sin mot nye kunder. Tallene kunne jeg hente ut fra data jeg satt på i skjermbilderegisteret. Eksempler: 2 Det norske nettverket «Alfa&Omega» oppgir salgstall fra nå nedlagte kryptomarkeder. Skjermbilde hentet fra kryptomarkedet Evolution i slutten av august Det norske nettverket «Foxhound Norway» oppga salgstall på et undergrunnsforum sommeren Skjermbilde tatt i slutten av august. Det virket usannsynlig at noen skulle oppgi et høyere salgstall enn de hadde faktisk stått for og dermed eksponere seg selv for en langt strengere straffereaksjon. Likevel kunne jeg ikke utelukke det, og derfor rangerte jeg denne metoden som den minst viktige av de tre jeg brukte for å komme frem til totalantallet Søk krypteringsnøkkeldatabaser Selv om jeg kunne telle opp antall narkotikasalg nordmennene hadde gjennomførte på de fem kryptomarkedene som jeg hadde identifiserte som størst og viktigst i 2014, så var det tydelig at flere av aktørene hadde vært i sving på det mørke nettet en god stund. De hadde etablert rutiner for sikkerhet og kundebehandling, og utviklet modus for salg, pakking og sending av narkotika. Slikt tar tid. Under informasjonsinnsamlingsfasen (se pkt ) gikk jeg gjennom mange diskusjonstråder på ulike undergrunnsforum for å danne meg et inntrykk av menneskene, kulturen og historien bak det internasjonale miljøet på det mørke nettet. Flere steder fant jeg dedikerte 11

12 diskusjontråder som handlet om det opprinnelige kryptomarkedet Silk Road 1 (SR1), som ble bredt omtalt i internasjonale medier da det ble beslaglagt av FBI i oktober I etterkant av beslaget etablerte Black Market Reloaded og Sheep Marketplace seg som de største kryptomarkedene. Begge ble lagt ned i løpet av det neste halve året, men det måtte jo ha vært norsk aktivitet her og. Var det mulig å gå tilbake i tid og finne spor etter nordmennenes aktivitet? Under informasjonsinnsamlingsfasen kom jeg over en database på det mørke nettet som samlet de offentlige krypteringsnøklene til aktive narkotikaselgere. Formålet med databasen var, ifølge personene som sto bak, at den skulle være et stabilt verktøy hvor publikum på det mørke nettet kunne sjekke identiteten til en narkotikaselger basert på den offentlig tilgjengelige krypteringsnøkkelen som han / hun brukte til å identifisere seg selv med: 4 Dette er den offentlige krypteringsnøkkelen til det norske nettverket Foxhound Norway. Skjermbilde tatt i september 2014 på Silk Road 2. Databasen var etterspurt fordi mange narkonettverk hadde utviklet sine egne varemerker over tid, ikke ulikt slik man ser i mer vanlig forretningsdrift. Kryptomarkedene på det mørke nettet var imidlertid noe utsatt for «force majeure», noe FBIaksjonen i oktober 2013 ble et eksempel på. Det var også eksempler på at et kryptomarked kunne bli hacket, eller at bakmennene uten forvarsel la det ned. Etter hver hendelse migrerte kundene til nye kryptomarkeder, men hvordan skulle de vite at personene bak dekknavnet Foxhound Norway på Evolution var de samme som hadde stått bak dekknavnet på Sheep Marketplace noen måneder tidligere? 12

13 Jeg så tidlig at det var vanlig at narkolangere publiserte sin offentlige krypteringsnøkkel på selgerkontoen sin. Kundene brukte nøkkelen til å sende krypterte beskjeder til selgeren, og de krypterte beskjedene kunne bare dekrypteres ved hjelp av en hemmelig nøkkel selgeren selv satt på. Eksempel: Beskjeder kryptert med den offentlige krypteringsnøkkelen til det norske nettverket Foxhound Norway kunne bare dekrypteres med nettverkets egne, hemmelige nøkkel. Hvis dekknavnet var stjålet, og noen utga seg for å være Foxhound Norway for å dra nytte av det etablerte varemerket Foxhound Norway, så var det en smal sak å sende en slik kryptert beskjed ved hjelp av den offentlige krypteringsnøkkelen. Dersom det ikke kom et svar, var det bevis på at personene som nå kalte seg Foxhound Norway ikke var personene de utga seg for å være. Databasen jeg undersøkte hadde samlet 4500 offentlige krypteringsnøkler og gjort nøklene søkbare. Dermed kunne kundene verifisere at en nøkkel som var publisert på kryptomarkedet Evolution i oktober 2014, fortsatt førte til svar fra den samme langeren som hadde bygget seg et omdømme som stabil og serviceinnstilt over fem måneders virksomhet på Silk Road 1 i juni På samme måte som jeg oppdaget under analysen av omdømmesystemet (se punkt 2.1.3), var dette verktøyet tilgjengelig som resultat av et utstrakt behov for å etablere tillit i et miljø som var helt anonymt og preget av kriminelle som primært er ute etter å tjene penger. Nøkkeldatabasen ble et identifikasregister hvor man kunne spore personer og nettverk over tid, og gjennom virksomhet på flere kryptomarkeder. Da jeg forsto hvordan databasen fungerte, skjønte jeg at jeg hadde tilgang til en tidsmaskin. Jeg satt allerede på krypteringsnøkler til de norske aktørene og brukte de til å søke i systemet. Det førte til viktige funn som i utgangspunktet ikke var tilgjengelig for meg fordi de stammet fra tiden før jeg begynte på prosjektet: Salgstall til norske selgere og nettverk på kryptomarkeder som hadde blitt beslaglagt, nedlagt eller hacket i 2013 Dato for når de ulike dekknavnene ble registrert med den aktuelle krypteringsnøkkelen Databasen utvidet tidshorisonten for undersøkelsene mine av den kriminelle aktiviteten på det mørke nettet. Samtidig fikk jeg datoer for når de enkelte nettverkene og selgerne begynte virksomheten sin. Virksomheten var ikke så ny som jeg trodde. Nordmennene var i gang med å selge narkotika allerede i Dette var over ett år tidligere enn jeg trodde. 13

14 2.1.5 Søk html-arkiv I november fikk jeg tilgang til et lagret arkiv av alle selger-kontoene fra det opprinnelige kryptomarkedet, Silk Road. I filene lå det lagret informasjon om over 1200 narkotikanettverkog langere. Jeg visste at flere av nettverkene og personene som jeg omtalte hadde holdt på lenge. Nå satt jeg på informasjon som kanskje kunne gi et tidsbilde av aktiviteten deres i 2012 og Utfordringen var at arkivet besto av lagrede nettsider, i html-format. Hver fil hadde navn bestående av tilfeldige bokstaver og tall slik at jeg måtte åpne en og en for å lese innholdet. Dette var svært upraktisk. Jeg var interessert i norske aktører, og på jakt etter maks ti oppføringer i det store arkivet. Løsningen kom fra Jonas Nilsson ved Adresseavisens utviklingsdesk, som også sto for utsmykkingen av «silkeveiene»-dokumentaren online. Han hjalp meg kjøre filene inn i programmet Sublime Text. Sublime Text er et tekstredigeringsprogram som ofte brukes til å skrive kode. Programmet viste all koden som lå i de 1200 sidene, men det hadde en søkefunksjon. Dermed kunne jeg enkelt lete meg frem i kode og tekst ved å søke på Norge eller lignende. Det ga meg nye opplysninger, og lot meg følge de norske aktørene bakover i tid. Det viste seg at enkelte av dem hadde byttet dekknavn, men ved hjelp av å sammenholde opplysninger om e-postadresser og krypteringsnøkler klarte jeg å identifisere dem igjen: Eksempel: Nettverket som jeg ble kjent med som Foxhound Norway i august 2014, hadde i august 2013 kalt seg Loyal Success. 2.2 Kartlegging sosiale medier Alle som handler narkotika på det mørke nettet tror de er hundre prosent anonyme. Men anonymiteten fungerer kun dersom man bruker teknologien og de ulike verktøyene riktig. I tillegg må man være forsiktig slik at man ikke røper identifiserende opplysninger. I løpet av arbeidet med saken brukte jeg sosiale medier på det åpne nettet til å søke etter personer jeg fant spor etter på det mørke nettet. Det lykkes noen ganger. Samtidig var det ikke gull alt som glimret. 14

15 2.2.1 Deanonymisering: Fra BRUKER123 til «Øystein» Historien om «Øystein» (16) ble publisert i Adresseavisen torsdag 6. november, som del av papirutgaven av dokumentaren «silkeveiene». I rettsdokumenter fra Sverige (se pkt ) går det frem at en narkolanger sto for 1880 salg på det mørke nettet. Kundene var i alderen fra 18 til 50 år. Etterforskerne fortalte meg imidlertid at de var overbeviste om at systemene på det mørke nettet også ble brukt til å pushe narkotika på barn selv om de enda ikke hadde klart å finne konkrete spor til kunder under 18 år. Kunne jeg finne spor etter barn på det mørke nettet? Hvis det var så enkelt å bruke det mørke nettet at barn kan sitte hjemme og ha tilgang til alle mulige typer narkotika, så ville det være svært bekymringsfult. I forbindelse med informasjonsinnsamlingsfasen (se pkt ) lastet jeg ned, og skrev ut en diskusjon mellom norske brukere på et av undergrunnsforumene knyttet til kryptomarkedene. Diskusjonstråden, som var lest over ganger av nordmenn, gikk over hele 2014 og besto av rundt nitti sider med mange hundre innlegg. I et av innleggene dukket det opp en person som jeg i denne rapporten kaller «BRUKER123». «BRUKER123» er ikke det ekte dekknavnet han brukte. Jeg har valgt å anonymisere dekknavnet i tillegg til den reelle identiteten til personen siden denne rapporten skal publiseres. Begge deler er gjort av kildevernhensyn. Våren 2014 skrev «BRUKER123» i et av sine første innlegg at han fersk på det mørke nettet, og at han ønsker å kjøpe narkotika. Han vet ikke hvordan han skal kryptere meldingene sine, men det får han opplæring i fra de andre nordmenn. De setter ham i stand til å handle stoff. Gutten gjør nybegynnerfeil og kjøper fra utenlandske selgere. «BRUKER123» fortalte videre at han må inn til avhør, men får beskjed om å nekte kjennskap til narkobrevet. Litt senere skriver «BRUKER123» at saken hans ble henlagt. Et annet sted skriver «BRUKER123» at han bor i Midt-Norge. Jeg måtte finne «BRUKER123» og forsøke å få snakket med ham, men jeg vurderte det som uaktuelt å kontakte ham på det mørke nettet hvor jeg ikke har kontroll over omstendighetene: Det er lett å ikke svare, enda enklere å slette brukeren, endre dekknavn og andre opplysninger og alt dette ville føre til at jeg mistet sporet av ham. Jeg brukte flere forskjellige metoder, og fant til slutt «BRUKER123» i den virkelige verden. 15

16 2.2.2 Profilanalyse det mørke nettet Jeg begynte med å analysere profilen til «BRUKER123» på undergrunnsforumet. Det lå ingen opplysninger der, utover dekknavnet og hans offentlige krypteringsnøkkel som han brukte til å kryptere meldingene sine med. Ettersom jeg hadde lært en del om krypteringsnøkler visste jeg at jeg kunne bruke den offentlige krypteringsnøkkelen til å vise meg hvilken e-postadresse den var knyttet opp mot. Håpet mitt var at «BRUKER123» hadde slurvet med sikkerheten, og ikke opprettet en egen, isolert e-postadresse som han kun brukte på det mørke nettet. Jeg hadde flaks, «BRUKER123» hadde ikke vært nøye nok: Analysen av krypteringsnøkkelen viste at den var knyttet til Åpne søk At dekknavnet og e-postadressen var den samme ga meg nye muligheter, og tydet på at «BRUKER123» ikke hadde rukket å bli like paranoid med tanke på sikkerhet som mange på det mørke nettet. Kunne det også bety at «BRUKER123» hadde brukt dekknavnet sitt på det åpne nettet? Et googlesøk avdekket at det hadde han. Selve dekknavnet utløste bare en lang rekke svadatreff, men dekknavet som del av en hotmail.com-adresse ga meg nye spor: E-postadressen var brukt i flere sosiale medier Profilanalyse det åpne nettet ledet meg til en konto på Google +. Det var ikke et ekte navn på kontoen, men et bilde av en ung gutt, noe som støttet hypotesen om at «BRUKER123» faktisk var 16 år. E-postadressen ledet meg i tillegg til en Youtube-konto, også opprettet med et dekknavn. Under «info» hadde imidlertid personen bak kontoen oppgitt riktig alder (16 år) og i tillegg et fornavn. I denne rapporten bruker jeg fornavnet «Øystein» om ham. Det viktigste funnet var at Youtube-kontoen var koblet opp mot kontoer i andre sosiale medier, den samme Google +-kontoen og i tillegg en konto på Facebook. Facebook-kontoen viste samme fornavn, «Øystein», som på Google + og som ble oppgitt på Youtube-kontoen. Det var samme bilde som på Google + og et etternavn. 16

17 E-postadressen, som var utgangspunktet mitt, lå ikke på Facebooksiden: Jeg ville ikke funnet 16-åringens fulle navn hvis jeg ikke hadde fulgt brødsmulene gjennom de andre profilene hans Facebookanalyse Jeg satt på «BRUKER123s» navn, men han var 16 år og sto ikke i telefonkatalogen. Jeg var egentlig ikke nærmere å kontakte ham enn tidligere, og hadde fortsatt kun mulighet til å bruke nettet. 16-åringen oppga ikke e-post, telefonnummer eller adresse på Facebook. En gjennomgang av profilen hans førte imidlertid til morens profil. Hun hadde et annet etternavn så det var først etter å ha sett gjennom en del bilder at det var mulig å stadfeste identitet og slektskapet. Moren hadde ikke tatt særlige hensyn til anonymitet da hun opprettet sin profil: Hun hadde oppgitt 16-åringen som sin sønn slik Facebook ber brukerne gjøre OSINT-søk «bak» Facebookprofil Før jeg tok kontakt med 16-åringen diskuterte jeg fremgangsmåte med redaksjonsledelsen. Se redegjørelse for problemstillingene under pressetiske vurderinger (punkt 4.1). I telefonkatalogen sto moren oppført med tre mobilnummer. Hvilket hørte til 16-åringen? Ved å utnytte et OSINT-søk utviklet av den tidligere FBI-agenten Michael Bazzell kunne jeg sjekke de tre telefonnumrene opp mot Facebook-kontoer. OSINT er etterretningssjargong, og betyr «Open source intelligence». ilgang til verktøyet fikk jeg etter å ha deltatt på et av kursene på SKUPs graveskole i Mer om Michael Bazzell her. OSINT-verktøyet fra Bazzell muliggjør søk etter informasjon som ikke er direkte delt på FBkontoenes «about», eller «contact» sider. Jeg satt på tre telefonnummer. Da jeg sjekket det første fikk jeg opp profilen til 16-åringens mor. Det andre nummeret hørte til en jente som antakelig er søsteren til gutten. Det tredje nummeret fikk opp 16-åringens profil. Endelig var jeg sikker på at jeg hadde direkte kontaktinformasjon. Jeg tok sjansen på at han ikke ville sjekke nummeret mitt og videre hvem jeg var, og brukte min egen telefon til å ringe ham. Jeg fikk kontakt, og han fryktet først at jeg var politi. Da det gikk opp for ham at jeg var journalist, ble han satt ut. - Har jeg noe valg, spurte han da jeg sa jeg ønsket å møte ham for å høre hans historie. Etter å ha avklart at han ville være anonym i saken og beskyttet av kildevern, gikk han med på å treffe meg og fotograf Ole Martin. Noen timer senere fortalte han oss hvordan han hadde registrert seg og fått opplæring på undergrunnsforumet. 17

18 Jeg kunne verifisere opplysningene, fordi jeg hadde analysert diskusjonstråden hvor han hadde vært aktiv. 16-åringen hadde hørt om kryptomarkedene, og det mørke nettet, fra en kamerat som var 14 år. Kameraten satt da allerede på «et lager av hasj og viagra» som han hadde kjøpt og fått i posten. Fra 16-åringens historie ble det tydelig at også barn var aktive på kryptomarkedene, og at de brukte det mørke nettet til å kjøpe stoff fra norske narkotikanettverk. Å høre ham fremstille det som relativt normalt, var rystende Deanonymisering: SELGER123 I dette punktet skal jeg redegjøre for hvordan jeg fant identiteten til minst en person som kan ha vært involvert i organisert narkotikasalg på kryptomarkedene. Opplysningene er en del av pågående arbeid, og derfor er dekknavnet byttet ut med «SELGER123». Fremgangsmåten var som følger: Jeg oppdaget under innformasjonsinnsamlingsfasen (se pkt ) at et norsk/svensk nettverk av hasjselgere skjuler seg bak dekknavnet «SELGER123». Nettverket har gjennomført hundrevis av transaksjoner, og har vært i virksomhet i flere år. Jeg satt på e-postadressen nettverket brukte. Adressen ble gjenstand for diverse søk, på samme måte som ved deanonymiseringen av «BRUKER123». Ingen av de organiserte nettverkene hadde brukt e-postadressene de oppga på det mørke nettet andre steder. «SELGER123» var unntaket. E-postadressen nettverket fortsatt opererer med, peker til en Facebookside som bærer samme navn som nettverket. Det gjorde at jeg kunne undersøke Facebooksiden for å prøve å finne ut hvem som sto bak OSINT-søk «bak» Facebookprofil Det samme søkeverktøyet som ga meg telefonnummeret til 16-åringen fra Facebook, kunne også undersøke Facebook-profilen til «SELGER123». Fremgangsmåten har noen likhetstrekk, men bygger på andre opplysninger. Hver Facebook-konto har et såkalt screen name, en variant av navnet på kontoen. Ditt screen name kan ses i nettleserlenken som vises når du går inn på din profil. Hos meg er det jonas.vikan (selv om jeg heter Jonas Alsaker Vikan på Facebook). «SELGER123s» screen name blir da selger.123. Søkeverktøyet til den tidligere FBI-agenten kan bruke screen name til å finne profilens user number, som igjen kan brukes til å gjøre andre, åpne undersøkelser basert på informasjon som ligger på Facebook. 18

19 En bieffekt ved å bruke screen name til å finne user number er at det samtidig kommer frem andre opplysninger, blant annet om nasjonalitet og navn på profilen. Her oppdaget jeg noe uvanlig ved «SELGER123s» profil: Vedkommende som opprettet profilen hadde riktignok brukt dekknavnet «SELGER123» da profilen ble opprettet i Men på «innsiden» hadde personen brukt et ekte navn. Det ekte navnet, her kalt «PER PERSSON», ble stående. Da jeg fikk opp user number, dukket også det ekte navnet opp. Siden navnet var relativt vanlig, var det ikke bare å søke opp personen. Jeg kunne imidlertid bruke samme søkeverktøey til å gjøre søk etter innlegg hvor «PER PERSSON» var tagget. Da jeg fikk opp innleggene var det ikke vanskelig å klikke seg videre inn på «PER PERSSONs» profil, og slik fikk jeg deanonymisert en av narkoselgerne ved hjelp av åpent tilgjengelige verktøy. Dette fungerte fordi teknologien i Michael Bazzells verktøy bruker Facebooks egen graph search. Graph search ble introdusert for norske brukere i 2013 og «SELGER123» / «PER PERSSON» opprettet sin profil i Det er mulig å sperre kontoen sin for graph search, men det måtte altså gjøres i tiden etter at det ble introdusert i 2013, noe «SELGER123» åpenbart ikke hadde gjort. Sikkerhetsbristen gjorde det mulig for meg å identifisere minst en av personene bak dekknavnet. 2.3 Bildeanalyse En del av forretningsideen bak kryptomarkedene er å gi narkotikanettverkene mulighet til å presentere bilder av stoffene sine. I løpet av, og etter innformasjonsinnsamlingsfasen (punkt 2.1.2) utviklet jeg rutiner for å se gjennom bilder jeg lagret i et eksternt program. Jeg var på jakt etter elektroniske spor i bildefilene. Dersom bildet ikke «renses» kan det ligge igjen opplysninger i metadata. Sporene kan si noe om utstyr, tid, dato og geografisk plassering. Generelt er min erfaring at aktørene på det mørke nettet er disiplinerte med å fjerne avslørende data. Jeg opplevde imidlertid en situasjon hvor jeg fravek fra min egen rutine. Det kunne fått svært kjedelige konsekvenser for sakene. I forbindelse med jakten på «SELGER123s» Facebook-profil lastet jeg ned bildene som lå publisert på FB-kontoen. Ett av dem viste en person ikledd en Guy Fawkes-maske (kjent fra Anonymous-bevegelsen). Bildet så relativt proft ut, og var blant de bedre som jeg hadde funnet fra de ulike nettverkene. Jeg tenkte umiddelbart at det måtte gå an å bruke i saken, enten som en faksimile, eller som bilde fra det som er en åpen Facebook-profil. Litt senere i arbeidet kom jeg over bildet i arkivet mitt igjen. Av en eller annen grunn bestemte jeg meg for å sjekke metadata, selv om jeg ikke hadde gjort det den første gangen jeg hentet det ned. 19

20 Metadataene avslørte et navn, et navn på en kvinne. Jeg tenkte umiddelbart at det var en person som var involvert, eller en kjæreste. Et nytt, konkret spor å gå etter i den virkelige verden var sjelden vare i dette prosjektet. Da jeg googlet navnet kom jeg inn på kvinnens hjemmeside. Kvinnen viste seg å være frilansfotograf. I oversikten over hennes arbeider fant jeg igjen det samme bildet, som var tatt i forbindelse med et besøk hjemme hos noen som dyrket cannabis. Det hadde ingen verdens ting med det mørke nettet og gjøre. «SELGER123» hadde rett og slett rappet det, og brukt det til å profilere seg med. Heldigvis sjekket jeg metadataene på nytt og oppdaget dette. Det ble et bilde på hvor viktig det var å ha kontroll på detaljene i saken. 2.4 Dokumentgraving Denne delen av rapporten vil redegjøre for skriftlige kilder som er brukt og hvordan tilgang til disse ble skaffet. I sakene har jeg brukt det jeg fant av rettskilder i Norge og utlandet, noe forskning, nasjonale og internasjonale politirapporter samt etterforskningsdokumenter. Volumet på materialet var på rundt 1500 sider Analyse av Skånesak Kilde: Länskriminalen i Skåne Tidlig i prosjektet tenkte jeg at det måtte ha vært en norsk etterforskning av disse miljøene. Det klarte jeg ikke å finne, og derfor begynte jeg å se mot andre land. Politiet i Sverige hadde vært involvert i en etterforskning. I januar 2013 hadde noen etterforskere begynt å se på organisert narkotikasalg fra det mørke nettet. Jeg fant ut at flere personer ble pågrepet i 2013, og det ble etter hvert tatt ut en alvorlig tiltale mot flere av dem. Fra erfaringer jeg har gjort i andre kriminalsaker visste jeg at pressen i Sverige har rett til å be om å få utlevert etterforskningsdokumentene i en sak med en gang det er tatt ut tiltale. Jeg bestemte meg for å få tak i dokumentene og rettet en formell henvendelse til riktig instans, som var länskriminalen i Skåne. Det tok litt tid, men jeg fikk tilgang. Materialet besto av cirka 1200 sider og var delt inn i seks ulike.pdf-dokumenter. Det var for mye til å lese digitalt så jeg printet ut sidene. Etterforskningen var svært omfattende, og opp mot tretti personer hadde deltatt. Svensk politi hadde brukt mye ressurser på å spane på en mann på 30 år som var mistenkt for 1880 tilfeller av narkotikasalg fra kryptomarkedet Silk Road i Det viste seg at mannen postet brev om dagen. Politiet hadde åpnet og undersøkt en rekke brev, og fotografert dem. Svensken solgte også til Norge, og i etterforskningsdokumentene fant jeg adresser og navn til kunder i Norge og Trondheim. Det var spor å gå videre med. 20

Metoderapport: Silkeveiene_. Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015. Innsendere:

Metoderapport: Silkeveiene_. Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015. Innsendere: Metoderapport: Silkeveiene_ Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015 Innsendere: Jonas Alsaker Vikan, 928 28 316 Jonas.vikan@adresseavisen.no Ole Martin Wold, 986 31 898

Detaljer

Metoderapport: Silkeveiene_. Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015. Innsendere:

Metoderapport: Silkeveiene_. Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015. Innsendere: Metoderapport: Silkeveiene_ Basert på saker i Adresseavisen mellom 5. november 2014 og 15. januar 2015 Innsendere: Jonas Alsaker Vikan, 928 28 316 Jonas.vikan@adresseavisen.no Ole Martin Wold, 986 31 898

Detaljer

Metoderapport, SKUP 2016. Teppefall. Hovedsak, 18. juni 2015: http://www.adressa.no/pluss/magasin/2015/06/18/teppefall-11219093.

Metoderapport, SKUP 2016. Teppefall. Hovedsak, 18. juni 2015: http://www.adressa.no/pluss/magasin/2015/06/18/teppefall-11219093. Metoderapport, SKUP 2016 Teppefall Hovedsak, 18. juni 2015: http://www.adressa.no/pluss/magasin/2015/06/18/teppefall-11219093.ece Jonas Alsaker Vikan, 928 28 316 Jonas.Vikan@adresseavisen.no Ole Martin

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Metoderapport. 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby

Metoderapport. 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby Metoderapport 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby 2) Tittel: Bucharestrapporten (Det pedofile nettet) 3) Publisert: Brennpunkt 4. februar 2003 4) Redaksjon: Brennpunkt, OFFD,

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Elektroniske spor. Innsynsrett, anonymitet. Personvernutfordringer. Innsynsrett. Informasjonsplikt og innsynsrett

Elektroniske spor. Innsynsrett, anonymitet. Personvernutfordringer. Innsynsrett. Informasjonsplikt og innsynsrett Elektroniske spor Innsynsrett, anonymitet Kirsten Ribu Kilde: Identity Management Systems (IMS): Identification and Comparison Study Independent Centre for Privacy Protection and Studio Notarile Genghini

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN INNLEDNING Finans Norge utvikler årlig rapport om trusler og sikkerhetsutfordringer som finansnæringen står overfor.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Case: Proff Forvalt. 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Case: Proff Forvalt. 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett Agenda etter pause 1. Søkeordsanalyse 2. Optimalisering av innhold 3. Case: Proff Forvalt 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett 5. Skrivetips 1. Søkeordsanalyse Camilla trenger vår hjelp! Oppgave:

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa Kandidat til SKUP-prisen 2015 «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa BIDRAGET ER LAGET AV: Journalist Sivert Rossing redaksjonen@t-a.no tlf. 982

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Aktivitetskalenderen v1.0 (12. des. 2015)

Aktivitetskalenderen v1.0 (12. des. 2015) Aktivitetskalenderen v1.0 (12. des. 2015) Du skal legge inn ett arrangement i aktivitetskalenderen? Så bra! Dette er en enkel guide til hvordan du gjør det. Det ser mye ut, men det er ikke så vanskelig.

Detaljer

Om søk, sikkerhet og nettvett. All tekst hentet fra HIB, "Digitale ferdigheter"

Om søk, sikkerhet og nettvett. All tekst hentet fra HIB, Digitale ferdigheter Om søk, sikkerhet og nettvett All tekst hentet fra HIB, "Digitale ferdigheter" Søketips Søk på andre språk Norsk er en lite språk på nettet. Det betyr at dersom du kun søker på norsk, så vil du vanligvis

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Månedsrapport Juni, juli, august 2014

Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Innhold Bakgrunn... 3 Om NorSIS... 3 Slettmeg.no Sommer 2014... 4 Uønskede oppføringer... 6 Krenkelser... 7 Brukerstøtte... 9 De mest vanlige henvendelsene... 10 Trender

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn

Seksuelle overgrep mot barn 1 Seksuelle overgrep mot barn Av Elin Svendsen og Alexander Gjermundshaug Romerikes Blad 2 Journalister: Elin Svendsen: elsv@rb.no, telefon 91 73 47 15 Alexander Gjermundshaug: algj@rb.no, 95 15 83 68

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser.

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser. Oppgave 1 1) Analyse av bedriften (målsetting, kundegrupper, produkter, konkurrenter, salgskanaler osv, osv. ) Oppgave 1 er gjort i samarbeide med Håvard Ramstad. Nettadressen til websiden er http://7smaarom.no/.

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Dette er et utdrag fra boka

Dette er et utdrag fra boka WHAT'S MY NAME Dette er et utdrag fra boka KENNETH PETTERSEN Dette utdraget er laget mtp markedsføring. WHAT'S MY NAME er Kenneth Pettersens debutbok. Boka er på 60 sider og har 88 dikt. Opplag: 100. Forfatterens

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv Sikkerhet på nettet Hva finner vi på nettet? Internett har mange gode tilbud. Nedenfor finner du noen av de områder du kan søke informasjon om: Kunst Musikk Historie Vitenskap Filmer Helse/Medisin Spill

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Øving 7: Søking og navigasjon

Øving 7: Søking og navigasjon INF111 Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 7: Søking og navigasjon A) Søk etter opplysninger om åpningstid og priser i svømmehall i Ålesund for onsdag 1. april Internt søk: For å finne opplysninger om dette,

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE:

PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE: PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE: Elise Sverdrupsvei 9, 3610 Kongsberg PUBLIKASJON: Eikernytt.no PUBLISERINGSDATO: 01.09.2015 STOFFOMRÅDE: Ulykke SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Identifisering

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE Funn fra Forbrukerrådets kommunetester Innhold 1 Prisinformasjon og gebyrregulativ i kommunene... 3 2 Funn fra Kommunetestene:... 4 3 Forbrukerrådets innspill

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Velkommen. Benedicte Raae @raae bgraphic.no

Velkommen. Benedicte Raae @raae bgraphic.no Velkommen Benedicte Raae @raae bgraphic.no Hvor kan vi søke? Søk med Google Søk med andre enn Google Kjært barn har mange navn Steg for steg Dagens agenda Hvor kan vi søke? Hvor kan vi søke? Generelle

Detaljer

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar Norsk Kennel Klub NETTVETT Tips om regler og ansvar Innhold 1. God, gammeldags folkeskikk 2. Ansvar 3. Egne retningslinjer for regioner og klubber 4. Hva bør reglene inneholde Nettsider er et stadig viktigere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer