IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014"

Transkript

1 Møtereferat : 12. november 2014 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Torbjørn Nyborg Gaute Evenhus Thore Tvete Lise Larsen Kjersti Husby Anton Bryhn Tron Vedul Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Undersøke pris og løsninger på banner med - logo Lise Larsen Neste Undersøke alternativer for Arbeidsutvalget Innen 2015 registrering av medlemmer Politiattest: Alle avdelinger skal Lederne i alle sørge for at alle personer som trenger politiattest har dette. avdelingene Rent Idrettslag: Sørge for at IL Aasguten har kjøreregler for doping og rusmidler, og forslag til Arbeidsutvalget Innen høsten holdningsskapende arbeid. Medlemslister fra avdelingene: Alle avdelingene må oversende medlemslister over aktive medlemmer i sine avdelinger. Lederne i alle avdelingene Fordeling av gymsal Lovise Hovdal Finne ny revisor Kjell Olav Einarsve Innen utgangen av Undersøke om fotpleier er interessert i rom på klubbhuset Torbjørn Nyborg Neste Logo: Få oppdatert versjon fra Kjell Olav Einarsve LevaFro Påmeldingsløsning på Lovise Hovdal og hjemmesiden Ann Cathrin Fossum Oppfriskningskurs for Tron Vedul hjemmesideredaktører Bestille internett til klubbhuset Kjell Olav Einarsve Se på utleiemuligheter av klubbhuset og kjøreregler for slik utleie Arbeidsutvalget Innen neste Sende ut et par fargeforslag på ny Tron Vedul Innen neste logo Høre med Trine Skogly om hun Kjell Olav Einarsve

2 kan være redaktør for Stokkvola- delen på hjemmesida Undersøke om Kjell Olav Einarsve medlemskontingent for friidrettsavd. kan reduseres Undersøke medlemskontingent Kjell Olav Einarsve hos Norges Sykkelforbund (eventuelt fylkesvarianten) og om det medfører dugnad å ha en sykkelavdeling : Anita Løkken har søkt om støtte til å kjøpe inn banner. Vi kjøper inn banner i størrelse 1x3 meter (omtrent) med - tekst og logo. Logo avgjøres i dag. Videreføres : Se sak : Skjemaet har feil navn på. Det skal stå Gaute Evenhus, ikke Kjell Olav Einarsve, på disse. Dette må undersøkes. Videreføres : Vi har tilstrekkelig kjøreregler for å være Rent Idrettslag. Avsluttes : Det mangler fra alle bortsett fra Friidrett. Videreføres : Gjennomført. Avsluttes 14-15: Ingen funnet. Saken videreføres : Avklart. Tilbud er igangsatt. Avsluttes 14-17: Ikke aktuell lenger. Avsluttes 14-18: Gjennomført. Ny løsning levert av Smart Media/Jensen. Avsluttes : Tron Vedul har kalt inn til kurs, men ingen meldte seg. Vi prøver igjen. Videreføres : Gjennomført. Avsluttes 14-21: Saken har så vidt vært oppe i Arbeidsutvalget. Vi begrenser utleie til møtevirksomhet, og tillater ikke festing. Arbeidsutvalget utarbeider forslag til kjøreregler. Videreføres : Se sak : Gjennomført. Avsluttes 14-24: Ikke mulig å redusere kontingenten fra forbundet. Pengene må bare betales. Det er uklart hvordan dette blir beregnet. Vi må følge opp saken når neste regning kommer. Friidrettsavd. oppfordres til å sende en skriftlig henvendelse til forbundet for å få avklart hva som ligger til grunn for beløpet. Videreføres. 14:25: Det kreves kun et engangsbeløp, 3500 kroner, hvert år for å bli medlem i Norges sykkelforbund (eventuelt kretsen). Det er ingen arrangement som må gjennomføres. Vi gjør ikke noe mer før interesserte tar kontakt igjen. Avsluttes. Sak 2) Ny logo Info: Det har blitt sendt ut nye fargeforslag. Kommentarer: Forslag: Vi går for versjon 2 blant forslagene. Hvit der det er hvitt og mellomlys blå ellers. Denne. Sak 3) KlubbAdmin

3 Info: Vi har hatt tre stykker på kurs på Stjørdal. Planen videre er at vi får lagt inn medlemsregisteret i KlubbAdmin og gir deretter ut informasjon til alle medlemmene om at de kan gå inn på MinIdrett og registrere seg. Det vi etter hvert må bestemme er hvilken kontingentbetalingsmetode vi skal benytte. Vi kan benytte systemet som KlubbAdmin tilbyr, men dette koster penger. Det er også mulig å bruke eksisterende metode, men dette er trolig noe mer tungvint. Dette må vi undersøke. Torbjørn Nyborg sender over excel- fil med medlemmer til Tron Vedul som tar saken videre med KlubbAdmin. Vi mener at vi har kontroll på situasjonen. Sak 4) Anlegg (Baner og lysløype) Info: Løpebane: Spillemiddelsøknad er tilnærmet ferdig. Noen små detaljer gjenstår. Stig Rønning jobber med saken. Kunstgressbane: Ingen endring siden sist. Trenger å legge inn nye tall i spillemiddelsøknad og legge ved nye tegninger. Grilstadsaken ligger muligens på is. Statens vegvesen har kommet med innsigelser på innkjøring til E6. Barnehagesituasjonen i Åsen er uløst så arealet på grusbanen trengs muligens til slikt formål. Vi fortsetter prosessen som før. Stallmyra: Saken er oppe i PUK som skal vurdere bruksendring til idrettsformål. Lysløypa: Byggeaktivitet i området. Vei har blitt bygd og skiløypa har blitt smalere. Dette er det for sent å gjøre noe med. Skiavd. kjøper inn netting som skal hindre personskader. Det er planer om å sette opp lysstolper i akebakken. Vi må ha kontrakt for leie av grunn før vi starter dette. Hvis vi får til en 20- års leieavtale kan vi søke om spillemidler til dette. Kjell Stokkan er på denne saken. Kommentarer: Siden skiløypa har blitt smalere enn 10 meter, som det står i kontrakten med bygdeallmenningen, bør vi sende en skriftlig klage på hvor veien er plassert. Dette kan få konsekvenser for idrettslaget senere, for eksempel i forbindelse med spillemiddelsøknader. Sak i Levanger- Avisa viser at idrettshall i Åsen har ramlet ut av budsjettet til Levanger Kommune. Kombinasjonshall på Moan er derimot med. Forslag: Leder sender skriftlig klage til bygdeallmenningen om at skiløypa må bli breiere. Leder kontakter også kommunen for å høre om idrettshall i Åsen har ramlet ut eller om det er en feil. Sak 5) Organisering Friidrettsavd. Info: Verner Juliussen har bedt om fritak fra kassererrollen. Øyvind Kolbrekk blir ny kasserer. Verner fortsetter i styret som styremedlem. Sak 6) Valgkomité Info: Leder i valgkomiteen ser mørkt på å få tak i alle nye styremedlemmer til årsmøtet. Vi bør vurdere å ha ekstraordinært årsmøte for skiavdeling og håndballavd. Kommentarer: Forslag: Vi har ekstraordinært årsmøte for valg av styremedlemmer til skiavd. og håndballavd. i 2015.

4 Sak 7) Eventuelt a. Godkjenning av møtereferat uten signatur Info: I stedet for å signere kan vi godkjenne forrige møtereferat som første sak i møtene. Forslag: Forrige møtereferat godkjennes som første sak på etterfølgende møte sammen med gjennomgang av oppgaveliste. b. Strikkekaffe Info: Det er ønske om å arrangere strikkekaffe i klubbhuset. Forslag: Arbeidsutvalget får ansvar for å sette opp leieavtale og fastsette leiepris. c. Æresmedlemmer og hedersdiplom Info: Det er på tide å vurdere nye æresmedlemmer og hedersdiplomer i IL Aasguten. Vi bør legge ut anmodning på hjemmesiden om å komme med forslag. Forslag: Tron Vedul legger ut sak på hjemmesiden og ber medlemmene komme med forslag som styret kan vurdere. d. Friidrettsavd.: ÅK+ Info: ÅK+ legges ned pga. liten deltakelse. Vanlig ÅK fortsetter som vanlig. e. Klessalg Info: Friidrettsavd. mener vi bør ha et eget utvalg som håndterer klessalg. Alle bør ha samme skrift (), og vi kan fjerne avdelingsnavn. Dette kan gjøre at vi kan få bedre avtaler og oversikt. Forslag: Friidrettsavd. tar ballen videre og konkretiserer forslaget. f. Kopimaskin Info: Elin Ringen har fått tak gratis i kopimaskin. Denne bør vi plassere på klubbhuset slik at alle kan bruke denne i stedet for å bruke Aasen Sparebank. Vi må se den før vi bestemmer plassering i klubbhuset. Forslag: Vi tar imot kopimaskinen og prøver å finne en god plassering. g. Bankterminal Info: Friidrettsavdelinga mener bør få tak i egen bankterminal som vi kan benytte til salg av diverse. Forslag: Friidrettsavd. undersøker løsninger og finner priser som hovedstyret kan ta stilling til. h. Startnummer

5 Info: Startnummer 51 og 53 mangler. Kommentar: Aasen Sparebank har muligens flere sett som kan erstatte. Kjersti Husby undersøker nærmere. i. Termokopp Info: Friidrettsavdelinga foreslår at vi kan tilby termokopp med logo. Hvis man kjøper denne kan man få gratis kaffe på arrangement. Kommentar: Det er ulike avdelinger som arrangerer arrangementene våre, så det kan bli vanskelig å få til dette i praksis. Forslag: Vi går ikke videre med ideen. j. Sponsoravtale for kunstgressbanen Info: Aasen Sparebank har sendt ut forslag til sponsoravtale for kunstgressbanen. De av styremedlemmene som ikke har lest den får frist til 13. november med å komme med kommentarer på avtalen. Forslag: Alle i hovedstyret må lese gjennom avtalen og komme med innspill innen 13. november. Oppgaveliste: Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Undersøke pris og løsninger på banner med - logo Lise Larsen Neste Politiattest: Alle avdelinger skal Gaute Evenhus sørge for at alle personer som trenger politiattest har dette. Vi må få avklart hvordan attestene skal sendes inn Medlemslister fra avdelingene: Lederne i alle Alle avdelingene må oversende medlemslister over aktive medlemmer i sine avdelinger. avdelingene Finne ny revisor Kjell Olav Einarsve Innen utgangen av Oppfriskningskurs for hjemmesideredaktører: Prøve på nytt Se på utleiemuligheter av klubbhuset og kjøreregler for slik utleie Undersøke om medlemskontingent for friidrettsavd. kan reduseres. Be forbundet om begrunnelse for prisen. Tron Vedul Arbeidsutvalget Friidrettsavdelinga v/anton Bryhn 2014 Innen neste Innen neste kontingentkrav kommer Sende skriftlig klage til Kjell Olav Einarsve

6 bygdeallmenningen om at veien ikke går der det ble avtalt og at skiløypa har blitt smalere enn avtalen tilsier. Kontakte Levanger kommune for å høre om Levanger- Avisa har rett når det ser ut som idrettshall i Åsen har ramlet ut av budsjettet til fordel for hall på Moan. Sette opp leieavtale med strikkeklubben Legge ut web- sak om at medlemmer må komme med forslag til æresmedlemmer og medlemmer som kan få hedersdiplom. Finne plass til kopimaskin på klubbhuset. Undersøke pris og løsninger rundt bankterminal Undersøke om det finnes startnummer som kan erstatte manglende nummer. Lese gjennom og eventuelt kommer med innspill til sponsoravtale for kunstgressbanen fra Aasen Sparebank Kjell Olav Einarsve Arbeidsutvalget Tron Vedul Torbjørn Nyborg og co. Friidrettsavdelinga v/anton Bryhn Kjersti Husby Alle i hovedstyret Når kopimaskinen kommer til klubbhuset. Neste Innen 13. november

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer