KURSKATALOG. Høst Økonomi Jus Effektiv Hverdag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no"

Transkript

1 KURSKATALOG Høst 2013 Økonomi Jus Effektiv Hverdag

2 Innhold Velkommen til Prokurs...3 Kursområder og servicetilbud...4 Våre samarbeidspartnere...5 Økonomi Praktisk årsavslutning...6 Økonomi for ikke-økonomer...7 Budsjettering for bedrifter...8 Slik får du bedre bankbetingelser...9 Jus Praktisk personaljus for bedrifter Fast Eiendom Skatt Etikk og Skatt Effektiv Hverdag Presentasjonsteknikk Forhandlingsteknikk Excel grunnleggende Excel for viderekommende Profesjonell PowerPoint WordPress for bedrifter Oversikt over kursdatoer Internkurs Internkurs Eksempler på internkurs Påmelding og høsttilbud Våre verdier Endring er evigvarende, udødelig. Schopenhauer

3 Hjertelig velkommen til Prokurs AS sitt høstprogram! Prokurs tilbyr kurs innenfor økonomi, jus og effektivisering av hverdagen til næringslivet. Vi er stolte av å kunne utvikle spennende og inspirerende kurs til deg og din arbeidsplass. Vi bryr oss om personlig og faglig utvikling Aktører i næringslivet opplever stadig mer endring og krav til økt produktivitet. Dette ønsker vi å hjelpe dere med. Ved å tilby et bredt kursutvalg finnes det noe for både personlig og faglig utvikling. Kursene ledes av dyktige kursholdere Prokurs tiltrekker dyktige kursledere til å avholde kurs. Våre kursholdere har erfaring, faglig kunnskap og engasjement. Interaksjon, inspirasjon og innovasjon Våre verdier baserer seg på hva kursing handler om: Endring og produktivitet. Prokurs tilpasser også kurs til bedriftsinterne formål. Ettersom deres kursbehov kan være spesifikke og knyttet til spesielle problemstillinger ønsker vi å finne akkurat riktig løsning til deres behov. Når du tenker kurs, tenk Prokurs! Fredrik Harboe Daglig Leder og Kursleder 3

4 Høst 2013 Kursområder og servicetilbud Økonomi (s. 6-9) Økonomikompetanse i næringslivet er blitt et viktig satsningsområde. Det er ikke kun ansatte innen bank og finans som må kunne grunnleggende økonomi, men en rekke andre yrkesgrupper. Økonomi er et språk som ofte blir mystifisert og vi ønsker å ufarliggjøre det for våre kursdeltakere. Hvis du enten mangler basisforståelse eller ønsker dyptgående innsikt har vi et passende tilbud for deg og din bedrift/avdeling. Våre økonomikurs har en bred målgruppe og fokuserer på praktisk applikasjon. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende innhold og organisering av spesialiserte økonomikurs. Jus (s ) Lovendringer og stadig høyere kunnskapskrav skaper et behov for etterutdanning for advokater, jurister og andre som jobber med juridiske problemstillinger. Gjennom vårt nettverk tiltrekker vi ledende kursholdere til å holde kurs uavhengige av foreninger og forbund. Dette innebærer at jurister, advokater, advokatfullmektiger og ledere på ulike nivåer skal finne relevant etterog videreutdanning hos oss. Vi legger vekt på kvalitet både når det gjelder kursenes innhold, foredrags holdere og service etter avholdte kurs. Kurs rettet mot advokater blir søkt godkjent som etterutdanning. Effektiv Hverdag (s ) Uavhengig av bransje eller stilling, har ansatte et ønske om å utvikle sin produktivitet og styre egen hverdag. Kurskategorien Effektiv Hverdag inneholder et bredt spekter for deg og din bedrift for å redusere tidsbruk og øke effektivitet. Våre kursledere er eksperter innenfor bl.a. IT-verktøy og programvare, ledelsesteknikker og kommunikasjon. Sitatet We are what we repeatedly do er like sant i dag som før. Gjennom våre kurs får du et nytt perspektiv, mulighet til refleksjon og åpenbaring av nye teknikker og metoder som skaper en platform for endring. Internkurs (s ) Vi organiserer internkurs for bedrifter og det offentlige. Vi går gjennom alt fra idéfasen til gjennomføring slik at deltakere får en fantastisk, skreddersydd opplevelse. Dette frigjør ressurser slik at dere kan fokusere på daglig drift og få mer ut av kursopplevelsen. Se på side 20 og 21 for informasjon vedrørende organisering av internkurs. Ledelse og læring er uunnværlige i forhold til hverandre. 4 J.F. Kennedy

5 Våre samarbeidspartnere Prokurs har gode avtaler med flere av de beste leverandørene av kurslokaler i Norge. Selve settingen og rammen for kursene våre er svært viktige. Derfor undersøker vi hvilke lokaler som passer best til våre kurs. Se under for eksempler på kurslokaler vi benytter oss av: Hotel Continental Hotel Continental Thon Hotel Opera Hotel Bristol Thon Hotel Opera 5

6 Høst 2013 Praktisk årsavslutning Et praktisk rettet kurs for deg som skal gjennomføre årsoppgjøret på en effektiv og tidsbesparende måte. Formålet med kurset er at du skal kunne gjennomføre årsoppgjøret effektivt og på eget grunnlag. Kurset tar for seg årsoppgjøret fra A til Å med fokus på de områder revisor ofte ser mye feil. Våre kursholdere er erfarne revisorer med solid kunnskap fra revisjon og utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer. Kurset tar utgangspunkt i utarbeidelse av årsregnskapet og ligningspapirer; herunder vurderinger av balanseposter og transaksjoner med nærstående. Kursdeltakerne skal igjennom relevante caser og lære å utarbeide den dokumentasjon revisor i dag krever. Økonomi- og regnskapssjefer Controllere og Treasury-medarbeidere som jobber med årsavslutning Regnskapsførere og revisorer Ledere med resultatansvar?visste du at... Transaksjoner med nærstående har meget høy risiko for feil og at styret og daglig leder er ansvarlige for regnskapsavleggelsen? Etter kurset skal deltakere kunne: Etablere gode rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon er med i regnskapsmaterialet Være proaktive igjennom året mht. hendelser som kan finne sted knyttet til økonomisk rapportering Unngå fallgruver i årsavslutningsprosessen Gjøre selvstendige skatteberegninger og disponeringer av resultat Utarbeide årsregnskap og ligningspapirer Spare egen og revisors tidsforbruk 2 dager Kl Oslo, 12./13. nov Stavanger, 9./10. okt 8.950, Kursleder: Christian Hadler Christian Hadler er registrert revisor og partner i Partner Revisjon DA. Christian er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har 15 års erfaring fra revisjon. Kursleder: Aksel Stenhamar Aksel Stenhamar er statsautorisert revisor og ansatt i Partner Revisjon DA. Han sitter for tiden i Klagenemda for merverdiavgift. Aksel er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har 8 års erfaring fra revisjon og regnskap. 6

7 Økonomi for ikke-økonomer Jobber du med økonomiske problemstillinger, men mangler økonomikunnskap, er dette kurset for deg. Kursets hensikt er å skape teoretisk forståelse og fremme praktisk anvendelse av økonomiske verktøy. På dette todagerskurset går vi først igjennom grunnleggende prinsipper og teorier. Etterpå anvender vi dem på bl.a. regnskap, budsjetter osv. På Dag 1 går vi gjennom følgende temaer: (i) Årsregnskapet, (ii) Lønnsomhetsanalyser og (iii) Aksjer og renter. På Dag 2 ser vi nærmere på (i) Finansiering, (ii) Kontantstrømanalyser og (iii) Verdivurderinger. Dette er et spennende kurs som vil synliggjøre hvordan du kan bruke økonomisk innsikt i din egen hverdag. Lær å bruk finansiell informasjon til din fordel! Ledere som mangler økonomisk utdanning Controllere, prosjektledere og markedssjefer Advokater, ingeniører og andre yrkesgrupper som jobber med økonomiske problemstillinger Andre som behøver økonomisk forståelse? Visste du at... Du kan ofte estimere verdien på et selskap basert på resultatet? Ta driftsresultatet og gang med en multippel, f.eks 8 eller 10. Etter kurset skal deltakere kunne: Gjøre grunnleggende bedriftsøkonomiske analyser Definere viktige økonomiske konsepter og termer Strukturere lønnsomhet og kontantstrømanalyser Bruke Excel som analytisk verktøy Øke ordforråd innen økonomi for å kommunisere effektivt med bank, revisor osv. 2 dager Kl Oslo, 11./12. sep, og 30./31. okt Stavanger, 6./7. nov 7.950, Kursleder: Fredrik Harboe Daglig Leder, Prokurs AS Fredrik er utdannet siviløkonom og har erfaring fra bank og finans. Han startet sin utdannelse pa School of Management ved Universitetet i Bath. Fredrik arbeidet i PricewaterhouseCoopers LLP i London før han begynte i Corporate Finance i Nordea Markets. Etter flere a r i Nordea tok han en Master i Business Administration pa Handelshøyskolen i København. 7

8 Høst 2013 Budsjettering for bedrifter Lær grunnleggende budsjettering og økonomistyring for bedrifter og få kontroll på regnskapet i dag! Kursets hensikt er å gi en grunnleggende og praktisk innføring i budsjettering. Kurset baserer seg derfor på at deltagerne har liten eller ingen forkunnskap innenfor emnet. Hensikten med kurset er at deltagerne skal få nødvendige basiskunnskaper innenfor problemstillinger knyttet til budsjettering. Budsjettets rolle i bedriftens økonomistyring blir gjennom gått og hovedvekten legges på likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett. Sammenhengen mellom disse budsjettene er viktig. Det blir i løpet av kurset vist eksempler på hvordan Excel kan benyt tes som et verktøy i budsjettarbeidet. Økonomiansvarlige i bedrifter Økonomimedarbeidere innenfor controller og treasuryavdelingen Ledere med budsjett og resultatansvar Andre formidlere og mottakere av budsjetter? Visste du at... Rundt 80% av konkurser skyldes mangel på kontantstrøm? Risikoen for konkurs øker pga manglende budsjet tering. Etter kurset skal deltakere kunne: Forstå hvordan budsjettarbeidet organiseres Integrere budsjettenes rolle i økonomistyringen Forstå sammenhengen mellom de ulike budsjettene (resultat, likviditet og balanse) Sette opp resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett med tilhørende underbudsjetter Benytte Excel som et effektivt verktøy i budsjettarbeidet 2 dager Kl Oslo, 29./30. okt, 4./5. des 7.950, Kursleder: Bjørn Solheim Bjørn Solheim er høgskolelektor og instituttleder ved Høgskolen i Buskerud. Han har lang erfaring med undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid innen økonomiske/administrative fagområder. Kursleder: Trond Winther Trond Winther er høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold. Winther har lang erfaring fra undervisning og er forfatter av flere bøker innen økonomiske fagområder, bl.a. Driftsregnskap og Budsjettering. 8

9 Slik får du bedre bankbetingelser Et kurs for deg som har løpende kontakt med bank og ønsker å styrke ditt forhandlingsgrunnlag. I dagens marked er bedriften ofte pristaker. Dette kurset skal gi deg og din bedrift innsikt i bankens tankegang og hvordan man kan redusere en viktig kostnadspost finans kostnader. Kurset gjennomgår viktige temaer for å synliggjøre hvordan banksystemet fungerer og hvordan bedrifter burde tilpasse sin interaksjon og kommunikasjon for å få best mulig betingelser. Dette endagskurset gjennomgår: kredittprosessen, prising av lån og kredittvurderinger, bedriftens beste strategi og forhandlingsteknikker med banken. Alle ansatte som har bankkontakt Økonomisjefer og treasury-avdelingen Investor og Public Relations Controllere og andre lignende roller i økonomiavdelinger? Visste du at... Kredittvurderingen er basert på offisielt årsregnskap, men kan bedres basert på synliggjøring av skjulte verdier? Etter kurset skal deltakere kunne: Kommunisere og forhandle effektivt med banken Kredittvurdere og klassifisere egen bedrift ift. bankens retningslinjer Bruke budsjetter som forhandlingsgrunnlag med banken Forstå rentemarkedet og hvor god rente de har i dag Bygge et godt forhold til banken over tid 1 dag Kl Oslo, 4. sep og 20. nov Stavanger, 24. okt 4.950, Kursleder: Fredrik Harboe Daglig Leder, Prokurs AS Fredrik er utdannet siviløkonom og har erfaring fra bank og finans. Han startet sin utdannelse pa School of Management ved Universitetet i Bath. Fredrik arbeidet i PricewaterhouseCoopers LLP i London før han begynte i Corporate Finance i Nordea Markets. Etter flere a r i Nordea tok han en Master i Business Administration pa Handelshøyskolen i København. 9

10 Høst 2013 Praktisk personaljus for bedrifter Et praktisk rettet kurs med hovedfokus på ansettelsesprosessen og avslutning av ansettelsesforholdet. Kurset er egnet for deg som jobber med HR eller har personalansvar eller arbeider med rekruttering og ansettelse av nye med arbeidere. Kurset vil være praktisk rettet og tar for seg ulike problemstillinger og tema som oppstår fra utarbeid elsen av utlysningsteksten for nye stillinger, vurderingen av og bakgrunnssjekk av de ulike kandidatene, til ansettelse og utarbeidelse av ansettelsesavtalen. Kurset vil legge opp til at det skal være en dialog mellom kursdeltakere og foredragsholder med mulighet for å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger, herunder praktiske caser. HR-sjefer og HR-ansatte Rekrutteringsansvarlige Ledere med personalansvar Alle ansatte som arbeider med ansettelser og personalpolitikk? Visste du at... Det jukses på CVen på alle nivåer og mange bedrifter sjekker verken bakgrunn eller ID på jobbsøkere? Etter kurset skal deltakere kunne: Ha kjennskap til hva man kan og burde gjøre av bakgrunnssjekk før man ansetter nye personer Hvordan personopplysninger kan lagres, hvor lenge, og hvilke rutiner som bør være på plass Hva man bør huske å ta med i en ansettelsesavtale og hvilke begrensinger som finnes (f.eks konkurranseklausuler) Forhold knyttet til avslutning/opphør av arbeidsforholdet 1 dag Kl Oslo, 2. oktober 4.950, Kursleder: Tonje Urdal Sand Senior Advokat, Arntzen de Besche Tonje Urdal Sand er senioradvokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Hun har tidligere ogsa arbeidet i Norges Rederiforbund som advokat. Tonje Urdal Sand har lang erfaring med arbeidsrett og pensjonsrett, herunder konfliktha ndtering pa arbeids plassen, varsling, personvern, rekruttering og nedbemanning. Hun er også en erfaren foredrags holder og er opptatt av at kurset skal ha en praktisk vinkling og være nyttig for personer som jobber med HR og personal til daglig. 10

11 Fast Eiendom Skatt Kurset tar for seg aktuelle emner og oppdateringer for advo kater og jurister som driver med fast eiendom og skatt. Dette kurset tar for seg aktuelle emner for advokater som driver med fast eiendom og skatt. Kurset er praktisk lagt opp, med temaer som er nyttige for målgruppen. Hovedtemaer for kurset: Eiendomssalg og fritaksmetode Fast eiendom i utlandet skattespørsmål for norske eiere Formuesskatt og dokumentavgift Aktuelle merverdiavgiftspørsmål Advokater som arbeider med fast eiendom og skatt Advokatfullmektiger, jurister og andre som ønsker faglig påfyll Kursutbytte: Innsikt fra ledende eksperter med solid teoretisk og praktisk erfaring Oppdatering innenfor skatt Kurstimene søkes godkjent som etterutdanning Halv dag Kl. 13: Oslo, 26. november 2.650, Kursleder: Einar Harboe Einar er partner i Harboe & Co, og har prosedert en rekke viktige skattesaker og er også velkjent som foredragsholder og deltaker i skattedebatten. Han er forfatter av en rekke bøker om skatterettslige emner. Kursleder: Arvid Aage Skaar Arvid sine kjernekompetanser er skatt og prosedyre/tvisteløsning. Han er en velkjent aktør innenfor norsk skatt, som partner i Wiersholm og som Professor II ved BI. Kursleder: Finn Backer-Grøndahl Finn er partner i Thommessen hvor han har arbeidet siden 2000 med fokus på skatter og avgifter. Han er en erfaren foredrags- og kursholder innen skatterettslige temaer. 11

12 Høst 2013 Etikk og Skatt Et spennende kurs som kombinerer etikk og skatt fra både praktisk og teoretisk perspektiv. Kurset behandler etiske dilemmaer innenfor skattefeltet og rapportering til skattemyndighetene. Kurset kombinerer et teoretisk perspektiv, samt praktiske eksempler. Aktuelle temaer inkluderer bl.a. natur av bistand, hvordan rapportere til skattemyndighetene, prosedyre, internprising, taushetsplikt, advokatrollen, skatteplanlegging, faren for presedens og innsyn i klientkonti. Kurset gir godkjente timer for etterutdanning. Begrenset antall plasser. Advokater og advokatfullmektiger Revisorer og regnskapsførere som arbeider med skattemessige problemstillinger Jurister og andre med interesse for etiske og skattemessige problemstillinger? Visste du at... Flere profesjons- og interesseorganisasjoner i Norge krever etterutdanning innen etikk og at medlemmer følger etiske regler? Etter kurset skal deltakere kunne: Anvende etiske verktøy som redskap i beslutningsprosesser Vurdere hvordan å rapportere relevant informasjon til myndighetene Utøve taushetsplikt ift. klient/myndigheter Begrunne og argumentere for etiske valg Knytte skatterettslige dilemmaer til et etisk rammeverk Ettermiddag (3 timer) Kl Oslo, 16. sep, 14. okt, 6. nov 2.450, Kursleder: Sverre Blandhol Sverre (dr. juris og master i psykologi) arbeider med konfliktha ndtering, forhandlinger, mekling og etikk. Han har bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og som mekler. Han er forfatter av flere bøker. Kursleder: Einar Harboe Einar er partner i Harboe & Co, og har prosedert en rekke viktige skattesaker og er også velkjent som foredragsholder og deltaker i skattedebatten. Han er forfatter av en rekke bøker om skatterettslige emner. 12

13 Presentasjonsteknikk Et kurs for deg som ønsker å bli tryggere på å snakke til en forsamling, kommunisere bedre og engasjere publikum. Kurs i presentasjonsteknikk er et tilbud til deg som ønsker øvelse og konkrete verktøy for å presentere og kommunisere mer effektivt. Mange blir nervøse bare av tanken på å stå foran andre og formidle et budskap vi vil skape mestringsfølelse og forståelse for hva det er som gjør deg til en unik taler som blir lagt merke til. I løpet av kurset vil deltagerne bli filmet, slik at du får direkte feedback på hvordan du fremstår og hvordan presentasjonen din kan forbedres. Meld deg på kurs i presentasjonsteknikk og gjør noe med ønsket om mer selvsikkerhet og mindre nerver foran andre. Deg som ønsker å bli tryggere og fremstå som overbevisende når du presenterer Ledere og talere som ofte må ta ordet Deg som ønsker å bli en bedre kommunikatør og utfordre egne grenser? Visste du at... Hvis du får publikum til å reagere emosjonelt på din presentasjon så husker de det bedre. Bruk derfor teknikker for å bli husket! Etter kurset skal deltakere kunne: Være tryggere på å tale og presentere foran et publikum Formidle et budskap effektivt Lage presentasjoner som blir hørt, sett og husket Forstå kommunikasjon og hvordan mennesker interagerer Engasjere og forstå hvorfor akkurat DE holder foredrag 2 dager Kl Oslo, 22./23. okt, 26./27. nov Stavanger, 3./4. des 7.950, Kursleder: Mads Hadler Taler og komiker Mads jobber som stand up-komiker for Stand up Norge og er fast konferansier pa Latter pa Aker Brygge. Han har underholdt flere hundre bedrifter og pa klubber over hele landet og ble nominert til Stå opp-prisen Høsten 2013 er han ferdig utdannet relasjonsterapeut ved Relasjonssenteret i Oslo. Mads er fra før utdannet Sivilingeniør ved NTNU og jobbet i flere a r som produktutvikler og designer for KODEdesign og som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 13

14 Høst 2013 Forhandlingsteknikk Et engasjerende og interaktivt kurs for deg som vil lære grunnleggende redskaper for vellykkede forhandlinger. Vi forhandler hele tiden, enten det er med familie, venner, sjefen, eller på vegne av andre. De fleste kan bli bedre hvis de lærer seg noen enkle teknikker. Dette 2-dagers kurset omsetter denne kunnskapen i praktiske ferdigheter du kan ta med deg når du forhandler på egne og andres vegne. I dette høyst interaktive kurset vil du få kunnskap basert på anerkjent forskning sam tidig som du får testet og utviklet dine ferdigheter i rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum. Ledere i bedrifter Advokater, tillitsvalgte og andre som forhandler på vegne av andre Andre som behøver forhandlingskompetanse i sitt arbeid? Visste du at... Effektive forhandlinger innebærer effektiv lytting til motparten? Lytt til og oppsummér det motparten sier. Etter kurset skal deltakere kunne: Forstå ulike forhandlingsspill og deres særlige utfordringer Gjennomføre analyser av partenes interesser og alternativer Utvikle løsningsmuligheter basert på partenes interesser Ha kunnskap om vanlige feil som kan hindre gode forhandlingsresultater Ha prøvd seg i praktiske forhandlingssituasjoner 2 dager Kl Oslo, 26./27. sep Stavanger, 7./8. nov 7.950, Kursleder: Sverre Blandhol Palatin AS Sverre (dr. juris og master i psykologi) er grunnlegger av konsulent selskapet Palatin AS. Han har betydelig erfaring som advokat og mekler. Han har publi sert bøker og artikler om blant annet konfliktha ndtering, forhandlinger og mekling. Sverre er en ettertraktet kursleder som årlig holder en rekke kurs og foredrag med svært gode tilbakemeldinger. 14

15 Excel grunnleggende Et kurs for deg som ønsker å lære grunnleggende Excel-ferdigheter og bli mer effektiv på jobben. Kurset gir deg praktisk innføring I bruk av Excel. Du lærer å planlegge og å sette opp regneark slik at de blir enkle og effektive å bruke. Du vil lære å visualisere data gjennom bruk av diagrammer og illustrasjoner, og du vil lære teknikker for å importere og analysere data fra andre systemer som for eksempel økonomisystemer. Kurset går gjennom: (i) Planlegging, inn skriving og redigering av regneark. (ii) Funksjoner og bruk av data fra flere regneark. (iii) Diagrammer og illustrasjoner. (iv) Lister og tabeller. (v) Import av data og analyseverktøy. Excel-brukere med noe eller ingen erfaring Deg som ønsker å bruke Excel for første gang og er nysgjerrig på bruksområder Brukere som har spesifikke bruksområder? Kan du hurtigtaster? Ctrl+A: Marker hele regnearket Ctrl+N: Oppretter ny arbeidsbok Ctrl+X: Klipper ut merkede celler Ctrl+9: Skjuler merkede rader Etter kurset skal deltakere kunne: Lage egne regneark og modeller på en ryddig og effektiv måte Bruke formler og funksjoner Visualisere data effektivt Flette filer fra Excel til Word/PowerPoint Benytte liste- og tabellfunksjoner Organisere data effektivt og ryddig Hente data fra andre kilder og strukturere dem for analyse i Excel 1 dag Kl Oslo, 25. sep, 8. okt, 5. nov 4.950, Kursleder: Lars Erik Rørholt Daglig Leder, LER IT Tjenester Lars Erik er utdannet ingeniør og har 20 a rs erfaring fra undervisning og kursledelse. Etter 14 a r innen service, support og ledelse i IT-bransjen gikk han over til undervisning, kursutvikling og IT-tjenester, og har undervist på kurs og studier i privat og offentlig sektor. Han holder kurs for brukere og teknisk personell i kontorstøtteprogrammer, tekniske og administrative fag, både på grunnleggende og videregående nivå, internt i bedrifter, på åpne kurs og innen fagutdanning. 15

16 Høst 2013 Excel for viderekommende Har du grunnleggende kunnskap, men ønsker å videreutvikle deg i Excel, er dette kurset for deg. Hvis du er selvlært eller kan grunnleggende Excel, er dette neste steg på Excelstigen. Her går kursleder gjennom nye temaer og funksjoner som er mer avanserte og gjør dine arbeidsvaner enda mer effektive. For deg som avhenger av Excel for rapportering, strukturering og formatering av store datamengder, er dette et svært nyttig kurs. Kurset går gjennom bruk av: Målsøking, prognose verktøy, visualisering av data, pivottabeller, makroer og andre verktøy. Bruk denne muligheten til å bli kontorets Excel-ekspert! Controllere, analytikere og andre som bruker Excel i sitt daglige arbeid Økonomi og regnskapsmedarbeidere Medarbeidere innen innkjøp og logistikk og andre yrker som avhenger av Excel? Visste du at... Makroer automatiserer dine Excel-kommandoer? Ikke gjør samme kommando flere ganger la makroen gjøre dem for deg! Etter kurset skal deltakere kunne: Forberede profesjonelle rapporter og presentasjoner Forstå og bruke Pivot-tabeller Integrere PowerPoint og Excel for å slippe unødig tidsbruk Bruke makroer for å skape automatiserte rutiner Skape egne modeller til f.eks analyser, budsjetter og tilsvarende rapporter 2 dager Kl Oslo, 27./28. nov 7.950, Kursleder: Lars Erik Rørholt Daglig Leder, LER IT Tjenester Lars Erik er utdannet ingeniør og har 20 a rs erfaring fra undervisning og kursledelse. Etter 14 a r innen service, support og ledelse i IT-bransjen gikk han over til undervisning, kursutvikling og IT-tjenester, og har undervist på kurs og studier i privat og offentlig sektor. Han holder kurs for brukere og teknisk personell i kontorstøtteprogrammer, tekniske og administrative fag, både på grunnleggende og videregående nivå, internt i bedrifter, på åpne kurs og innen fagutdanning. 16

17 Profesjonell PowerPoint Et praktisk rettet kurs for deg som ønsker å lage flotte PowerPoint-presentasjoner. Kursets hensikt er å kunne lære å lage PowerPoint-presentasjoner på en enkel måte, ved aktivt å bruke malen for redigeringer av presentasjonen. Du lærer å påvirke alle lysbildene i presentasonen samtidig, noe som sparer deg for å måtte redigere ett og ett lysbilde alene. Du vil lære å lage profesjonelle diagrammer, organisasjons kart, tabeller, og bruk av SmartArt, i tillegg til tekst og bilder. Du vil også lære bruk av animasjoner og overgangseffekter i lysbildefremvisningen. Mange gode tips og triks! Brukere av PowerPoint i skriftlig og muntlig kommunikasjon Ledere som ønsker å forberede profesjonelle presentasjoner Alle som ønsker å jobbe effektivt i PowerPoint? Visste du at... Per 2012 er markedsandelen til PowerPoint i presentasjonsmarkedet 95%? Det tilsvarer 350 bruk i sekundet! Etter kurset skal deltakere kunne: Utvikle og redigere PowerPoint-presentasjoner på en enkel måte ved hjelp av malvisningen Utvikle egne PowerPoint-maler Skape diagrammer, og koblinger mot diagrammer i Excel Opprette organisasjonskart og tabeller Redigere tekst effektivt, og benytte seg av innrykk og tabulatorer Tilpasse fremvisningen av presentasjonen med animasjoner og overgangseffekter 1 dag Kl Oslo, 1. okt, 21. nov 3.950, Kursleder: Marianne Nylund Kursholder, AdvanceIT Kurssenter AS Marianne er utdannet Microsoft Instructor, og Systemansvarlig/IT-Rådgiver fra Forsvaret. Hun startet AdvanceIT Kurssenter AS i mai 2000, og har over 14 a rs undervisningserfaring som instruktør i Microsoft Officeprogrammene. Hun får meget gode tilbakemeldinger på alle kursene hun holder. 17

18 Høst 2013 WordPress for bedrifter Lær å bruk markedets mest etterspurte program for utvikling av nettsider: Effektivt, enkelt og profesjonelt. WordPress er et nettbasert publiserings verktøy som gjør det raskt og enkelt å sette opp en profesjonell nettside eller blogg. Systemet er basert på temaer (Themes) som lar deg endre utseende på hele websiden. Det finnes også plugins man kan installere enkelt uten å kode siden (for eksempel for kontaktformer). WordPress gir deg mulighet til å endre på kildekoden og er dermed et svært fleksibelt program. Kurset tar for seg: (i) Å lage et helt nytt tema (bruk av html5/css3), (ii) Oppsett av tema og inkludering av innhold, (iii) Å optimere nettsidehastigheten. IT-medarbeidere og programmerere som jobber med webutvikling Ansatte innenfor markedsføring og design Medarbeidere i bedrifter som ønsker en profesjonell og fleksibel hjemmeside?visste du at... WordPress er et gratis utviklingsprogram som blir brukt i utvikling av ca. 25% av alle nye nettsider? Etter kurset skal deltakere kunne: Lage nye WordPress-temaer fra grunnen av Inkludere innhold, bilder og andre mediatyper Strukturere menyer, gallerier, skjemaer og widgets Sette opp blogger og administrere innhold Bruke Dashboard for å utvikle design og innhold på nettsiden Bruke plugins (ferdig kode) effektivt på dine nettsider 1 dag Kl Oslo, 19. sep, 3. okt, 2. des , Kursleder: Boban Davidovic Programmerer/Utvikler Metronet AS Boban jobber med programmering og utvikling i Metronet og underviser blant annet i HTML5/CSS 3, jquery, Frontendutvikling og Backend-utvikling (PHP). Han har betydelig erfaring i WordPress og jobber med design av hjemmesider for bedrifter ba de i Norge og internasjonalt. Boban har bred erfaring innen IT og får gode tilbakemeldinger på sine kurs. PS Kurset avholdes på engelsk. 18

19 Oversikt over kursdatoer Økonomi Praktisk årsavslutning 9. og 10. okt 12. og 13. nov Økonomi for ikke-økonomer 11. og 12. sep 30. og 31. okt 6. og 7. nov Budsjettering for bedrifter 29. og 30. okt 4. og 5. des Slik får du bedre bankbetingelser 4. sep 24. okt 20. nov Jus Praktisk personaljus for bedrifter 2. okt Fast Eiendom Skatt 26. nov Etikk og skatt 16. sep 14. okt 6. nov Effektiv Hverdag Presentasjonsteknikk 22. og 23. okt 26. og 27. nov 3. og 4. des Forhandlingsteknikk 26. og 27. sep 7. og 8. nov Excel grunnleggende 25. sep 8. okt 5. nov Excel for viderekommende 27. og 28. nov Profesjonell PowerPoint 1. okt 21. nov WordPress for bedrifter 19. sep 3. okt 2. des 19

20 Høst 2013 Internkurs Kursene dere holder internt i bedriften er ofte skreddersydd og tilpasset deres bransje, bakgrunn og konkrete kursmål. Hvorfor ikke la oss planlegge og gjennomføre kursene deres? Dere frigjør ressurser Internkurs i regi av egne ansatte krever ofte betydelige ressurser og kan ta fokus vekk fra det viktigste selskapets drift og produktivitet. Kursopplevelsen blir effektiv og spennende Vår erfaring er at kursdeltakere ofte får høyere faglig utbytte og har en bedre kursopplevelse på et kurs organisert eksternt enn internt i bedriften. Klare kursmål og økt produktivitet Vi ønsker å ha en dialog med våre kunder og høre hva de ønsker å oppnå. Etter kartleggingsmøte foreslår vi forskjellige muligheter for å oppnå målene til bedriften. Prokurs 4-stegsmodell Kursprosess (1) Planlegging (2) Kursforslag (3) Gjennomføring (4) Evaluering Målsetninger Behovsanalyse Gruppesammensetning Tidshorisont Kursprogram Kursledere Lokaler Dato og varighet Koordering Logistikk Teori og praksis Relevante caser Materiale Kursevaluering Feedback Måling av ferdigheter Oppfølging Kursadministrasjon Vår modell sikrer at kursingen deres er effektiv og at deltakere får maksimalt ut av kursopplevelsen. Vi fokuserer på at kursprosessen og kursadministrasjonen forblir sammenhengende. Se neste side for eksempeler på internkurs. 20

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET 2015 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Økonomi øker verdiskapning... 3 Våre internkurs og fordeler...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2010

KURSKATALOG VÅREN 2010 KURSKATALOG VÅREN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJONSBREV TIL DEG... 3 GENERELL INFO,... 4 KURS FOR BEDRIFTER... 5 MOBILT KLASSEROM... 6 REFERANSER BEDRIFTSINTERNE KURS... 7 KURS, KOMBINASJONER OG SAMLEPAKKER...

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer