KURSKATALOG. Høst Økonomi Jus Effektiv Hverdag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG. Høst 2013. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. www.prokurs.no service@prokurs.no"

Transkript

1 KURSKATALOG Høst 2013 Økonomi Jus Effektiv Hverdag

2 Innhold Velkommen til Prokurs...3 Kursområder og servicetilbud...4 Våre samarbeidspartnere...5 Økonomi Praktisk årsavslutning...6 Økonomi for ikke-økonomer...7 Budsjettering for bedrifter...8 Slik får du bedre bankbetingelser...9 Jus Praktisk personaljus for bedrifter Fast Eiendom Skatt Etikk og Skatt Effektiv Hverdag Presentasjonsteknikk Forhandlingsteknikk Excel grunnleggende Excel for viderekommende Profesjonell PowerPoint WordPress for bedrifter Oversikt over kursdatoer Internkurs Internkurs Eksempler på internkurs Påmelding og høsttilbud Våre verdier Endring er evigvarende, udødelig. Schopenhauer

3 Hjertelig velkommen til Prokurs AS sitt høstprogram! Prokurs tilbyr kurs innenfor økonomi, jus og effektivisering av hverdagen til næringslivet. Vi er stolte av å kunne utvikle spennende og inspirerende kurs til deg og din arbeidsplass. Vi bryr oss om personlig og faglig utvikling Aktører i næringslivet opplever stadig mer endring og krav til økt produktivitet. Dette ønsker vi å hjelpe dere med. Ved å tilby et bredt kursutvalg finnes det noe for både personlig og faglig utvikling. Kursene ledes av dyktige kursholdere Prokurs tiltrekker dyktige kursledere til å avholde kurs. Våre kursholdere har erfaring, faglig kunnskap og engasjement. Interaksjon, inspirasjon og innovasjon Våre verdier baserer seg på hva kursing handler om: Endring og produktivitet. Prokurs tilpasser også kurs til bedriftsinterne formål. Ettersom deres kursbehov kan være spesifikke og knyttet til spesielle problemstillinger ønsker vi å finne akkurat riktig løsning til deres behov. Når du tenker kurs, tenk Prokurs! Fredrik Harboe Daglig Leder og Kursleder 3

4 Høst 2013 Kursområder og servicetilbud Økonomi (s. 6-9) Økonomikompetanse i næringslivet er blitt et viktig satsningsområde. Det er ikke kun ansatte innen bank og finans som må kunne grunnleggende økonomi, men en rekke andre yrkesgrupper. Økonomi er et språk som ofte blir mystifisert og vi ønsker å ufarliggjøre det for våre kursdeltakere. Hvis du enten mangler basisforståelse eller ønsker dyptgående innsikt har vi et passende tilbud for deg og din bedrift/avdeling. Våre økonomikurs har en bred målgruppe og fokuserer på praktisk applikasjon. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende innhold og organisering av spesialiserte økonomikurs. Jus (s ) Lovendringer og stadig høyere kunnskapskrav skaper et behov for etterutdanning for advokater, jurister og andre som jobber med juridiske problemstillinger. Gjennom vårt nettverk tiltrekker vi ledende kursholdere til å holde kurs uavhengige av foreninger og forbund. Dette innebærer at jurister, advokater, advokatfullmektiger og ledere på ulike nivåer skal finne relevant etterog videreutdanning hos oss. Vi legger vekt på kvalitet både når det gjelder kursenes innhold, foredrags holdere og service etter avholdte kurs. Kurs rettet mot advokater blir søkt godkjent som etterutdanning. Effektiv Hverdag (s ) Uavhengig av bransje eller stilling, har ansatte et ønske om å utvikle sin produktivitet og styre egen hverdag. Kurskategorien Effektiv Hverdag inneholder et bredt spekter for deg og din bedrift for å redusere tidsbruk og øke effektivitet. Våre kursledere er eksperter innenfor bl.a. IT-verktøy og programvare, ledelsesteknikker og kommunikasjon. Sitatet We are what we repeatedly do er like sant i dag som før. Gjennom våre kurs får du et nytt perspektiv, mulighet til refleksjon og åpenbaring av nye teknikker og metoder som skaper en platform for endring. Internkurs (s ) Vi organiserer internkurs for bedrifter og det offentlige. Vi går gjennom alt fra idéfasen til gjennomføring slik at deltakere får en fantastisk, skreddersydd opplevelse. Dette frigjør ressurser slik at dere kan fokusere på daglig drift og få mer ut av kursopplevelsen. Se på side 20 og 21 for informasjon vedrørende organisering av internkurs. Ledelse og læring er uunnværlige i forhold til hverandre. 4 J.F. Kennedy

5 Våre samarbeidspartnere Prokurs har gode avtaler med flere av de beste leverandørene av kurslokaler i Norge. Selve settingen og rammen for kursene våre er svært viktige. Derfor undersøker vi hvilke lokaler som passer best til våre kurs. Se under for eksempler på kurslokaler vi benytter oss av: Hotel Continental Hotel Continental Thon Hotel Opera Hotel Bristol Thon Hotel Opera 5

6 Høst 2013 Praktisk årsavslutning Et praktisk rettet kurs for deg som skal gjennomføre årsoppgjøret på en effektiv og tidsbesparende måte. Formålet med kurset er at du skal kunne gjennomføre årsoppgjøret effektivt og på eget grunnlag. Kurset tar for seg årsoppgjøret fra A til Å med fokus på de områder revisor ofte ser mye feil. Våre kursholdere er erfarne revisorer med solid kunnskap fra revisjon og utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer. Kurset tar utgangspunkt i utarbeidelse av årsregnskapet og ligningspapirer; herunder vurderinger av balanseposter og transaksjoner med nærstående. Kursdeltakerne skal igjennom relevante caser og lære å utarbeide den dokumentasjon revisor i dag krever. Økonomi- og regnskapssjefer Controllere og Treasury-medarbeidere som jobber med årsavslutning Regnskapsførere og revisorer Ledere med resultatansvar?visste du at... Transaksjoner med nærstående har meget høy risiko for feil og at styret og daglig leder er ansvarlige for regnskapsavleggelsen? Etter kurset skal deltakere kunne: Etablere gode rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon er med i regnskapsmaterialet Være proaktive igjennom året mht. hendelser som kan finne sted knyttet til økonomisk rapportering Unngå fallgruver i årsavslutningsprosessen Gjøre selvstendige skatteberegninger og disponeringer av resultat Utarbeide årsregnskap og ligningspapirer Spare egen og revisors tidsforbruk 2 dager Kl Oslo, 12./13. nov Stavanger, 9./10. okt 8.950, Kursleder: Christian Hadler Christian Hadler er registrert revisor og partner i Partner Revisjon DA. Christian er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har 15 års erfaring fra revisjon. Kursleder: Aksel Stenhamar Aksel Stenhamar er statsautorisert revisor og ansatt i Partner Revisjon DA. Han sitter for tiden i Klagenemda for merverdiavgift. Aksel er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har 8 års erfaring fra revisjon og regnskap. 6

7 Økonomi for ikke-økonomer Jobber du med økonomiske problemstillinger, men mangler økonomikunnskap, er dette kurset for deg. Kursets hensikt er å skape teoretisk forståelse og fremme praktisk anvendelse av økonomiske verktøy. På dette todagerskurset går vi først igjennom grunnleggende prinsipper og teorier. Etterpå anvender vi dem på bl.a. regnskap, budsjetter osv. På Dag 1 går vi gjennom følgende temaer: (i) Årsregnskapet, (ii) Lønnsomhetsanalyser og (iii) Aksjer og renter. På Dag 2 ser vi nærmere på (i) Finansiering, (ii) Kontantstrømanalyser og (iii) Verdivurderinger. Dette er et spennende kurs som vil synliggjøre hvordan du kan bruke økonomisk innsikt i din egen hverdag. Lær å bruk finansiell informasjon til din fordel! Ledere som mangler økonomisk utdanning Controllere, prosjektledere og markedssjefer Advokater, ingeniører og andre yrkesgrupper som jobber med økonomiske problemstillinger Andre som behøver økonomisk forståelse? Visste du at... Du kan ofte estimere verdien på et selskap basert på resultatet? Ta driftsresultatet og gang med en multippel, f.eks 8 eller 10. Etter kurset skal deltakere kunne: Gjøre grunnleggende bedriftsøkonomiske analyser Definere viktige økonomiske konsepter og termer Strukturere lønnsomhet og kontantstrømanalyser Bruke Excel som analytisk verktøy Øke ordforråd innen økonomi for å kommunisere effektivt med bank, revisor osv. 2 dager Kl Oslo, 11./12. sep, og 30./31. okt Stavanger, 6./7. nov 7.950, Kursleder: Fredrik Harboe Daglig Leder, Prokurs AS Fredrik er utdannet siviløkonom og har erfaring fra bank og finans. Han startet sin utdannelse pa School of Management ved Universitetet i Bath. Fredrik arbeidet i PricewaterhouseCoopers LLP i London før han begynte i Corporate Finance i Nordea Markets. Etter flere a r i Nordea tok han en Master i Business Administration pa Handelshøyskolen i København. 7

8 Høst 2013 Budsjettering for bedrifter Lær grunnleggende budsjettering og økonomistyring for bedrifter og få kontroll på regnskapet i dag! Kursets hensikt er å gi en grunnleggende og praktisk innføring i budsjettering. Kurset baserer seg derfor på at deltagerne har liten eller ingen forkunnskap innenfor emnet. Hensikten med kurset er at deltagerne skal få nødvendige basiskunnskaper innenfor problemstillinger knyttet til budsjettering. Budsjettets rolle i bedriftens økonomistyring blir gjennom gått og hovedvekten legges på likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett. Sammenhengen mellom disse budsjettene er viktig. Det blir i løpet av kurset vist eksempler på hvordan Excel kan benyt tes som et verktøy i budsjettarbeidet. Økonomiansvarlige i bedrifter Økonomimedarbeidere innenfor controller og treasuryavdelingen Ledere med budsjett og resultatansvar Andre formidlere og mottakere av budsjetter? Visste du at... Rundt 80% av konkurser skyldes mangel på kontantstrøm? Risikoen for konkurs øker pga manglende budsjet tering. Etter kurset skal deltakere kunne: Forstå hvordan budsjettarbeidet organiseres Integrere budsjettenes rolle i økonomistyringen Forstå sammenhengen mellom de ulike budsjettene (resultat, likviditet og balanse) Sette opp resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett med tilhørende underbudsjetter Benytte Excel som et effektivt verktøy i budsjettarbeidet 2 dager Kl Oslo, 29./30. okt, 4./5. des 7.950, Kursleder: Bjørn Solheim Bjørn Solheim er høgskolelektor og instituttleder ved Høgskolen i Buskerud. Han har lang erfaring med undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid innen økonomiske/administrative fagområder. Kursleder: Trond Winther Trond Winther er høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold. Winther har lang erfaring fra undervisning og er forfatter av flere bøker innen økonomiske fagområder, bl.a. Driftsregnskap og Budsjettering. 8

9 Slik får du bedre bankbetingelser Et kurs for deg som har løpende kontakt med bank og ønsker å styrke ditt forhandlingsgrunnlag. I dagens marked er bedriften ofte pristaker. Dette kurset skal gi deg og din bedrift innsikt i bankens tankegang og hvordan man kan redusere en viktig kostnadspost finans kostnader. Kurset gjennomgår viktige temaer for å synliggjøre hvordan banksystemet fungerer og hvordan bedrifter burde tilpasse sin interaksjon og kommunikasjon for å få best mulig betingelser. Dette endagskurset gjennomgår: kredittprosessen, prising av lån og kredittvurderinger, bedriftens beste strategi og forhandlingsteknikker med banken. Alle ansatte som har bankkontakt Økonomisjefer og treasury-avdelingen Investor og Public Relations Controllere og andre lignende roller i økonomiavdelinger? Visste du at... Kredittvurderingen er basert på offisielt årsregnskap, men kan bedres basert på synliggjøring av skjulte verdier? Etter kurset skal deltakere kunne: Kommunisere og forhandle effektivt med banken Kredittvurdere og klassifisere egen bedrift ift. bankens retningslinjer Bruke budsjetter som forhandlingsgrunnlag med banken Forstå rentemarkedet og hvor god rente de har i dag Bygge et godt forhold til banken over tid 1 dag Kl Oslo, 4. sep og 20. nov Stavanger, 24. okt 4.950, Kursleder: Fredrik Harboe Daglig Leder, Prokurs AS Fredrik er utdannet siviløkonom og har erfaring fra bank og finans. Han startet sin utdannelse pa School of Management ved Universitetet i Bath. Fredrik arbeidet i PricewaterhouseCoopers LLP i London før han begynte i Corporate Finance i Nordea Markets. Etter flere a r i Nordea tok han en Master i Business Administration pa Handelshøyskolen i København. 9

10 Høst 2013 Praktisk personaljus for bedrifter Et praktisk rettet kurs med hovedfokus på ansettelsesprosessen og avslutning av ansettelsesforholdet. Kurset er egnet for deg som jobber med HR eller har personalansvar eller arbeider med rekruttering og ansettelse av nye med arbeidere. Kurset vil være praktisk rettet og tar for seg ulike problemstillinger og tema som oppstår fra utarbeid elsen av utlysningsteksten for nye stillinger, vurderingen av og bakgrunnssjekk av de ulike kandidatene, til ansettelse og utarbeidelse av ansettelsesavtalen. Kurset vil legge opp til at det skal være en dialog mellom kursdeltakere og foredragsholder med mulighet for å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger, herunder praktiske caser. HR-sjefer og HR-ansatte Rekrutteringsansvarlige Ledere med personalansvar Alle ansatte som arbeider med ansettelser og personalpolitikk? Visste du at... Det jukses på CVen på alle nivåer og mange bedrifter sjekker verken bakgrunn eller ID på jobbsøkere? Etter kurset skal deltakere kunne: Ha kjennskap til hva man kan og burde gjøre av bakgrunnssjekk før man ansetter nye personer Hvordan personopplysninger kan lagres, hvor lenge, og hvilke rutiner som bør være på plass Hva man bør huske å ta med i en ansettelsesavtale og hvilke begrensinger som finnes (f.eks konkurranseklausuler) Forhold knyttet til avslutning/opphør av arbeidsforholdet 1 dag Kl Oslo, 2. oktober 4.950, Kursleder: Tonje Urdal Sand Senior Advokat, Arntzen de Besche Tonje Urdal Sand er senioradvokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Hun har tidligere ogsa arbeidet i Norges Rederiforbund som advokat. Tonje Urdal Sand har lang erfaring med arbeidsrett og pensjonsrett, herunder konfliktha ndtering pa arbeids plassen, varsling, personvern, rekruttering og nedbemanning. Hun er også en erfaren foredrags holder og er opptatt av at kurset skal ha en praktisk vinkling og være nyttig for personer som jobber med HR og personal til daglig. 10

11 Fast Eiendom Skatt Kurset tar for seg aktuelle emner og oppdateringer for advo kater og jurister som driver med fast eiendom og skatt. Dette kurset tar for seg aktuelle emner for advokater som driver med fast eiendom og skatt. Kurset er praktisk lagt opp, med temaer som er nyttige for målgruppen. Hovedtemaer for kurset: Eiendomssalg og fritaksmetode Fast eiendom i utlandet skattespørsmål for norske eiere Formuesskatt og dokumentavgift Aktuelle merverdiavgiftspørsmål Advokater som arbeider med fast eiendom og skatt Advokatfullmektiger, jurister og andre som ønsker faglig påfyll Kursutbytte: Innsikt fra ledende eksperter med solid teoretisk og praktisk erfaring Oppdatering innenfor skatt Kurstimene søkes godkjent som etterutdanning Halv dag Kl. 13: Oslo, 26. november 2.650, Kursleder: Einar Harboe Einar er partner i Harboe & Co, og har prosedert en rekke viktige skattesaker og er også velkjent som foredragsholder og deltaker i skattedebatten. Han er forfatter av en rekke bøker om skatterettslige emner. Kursleder: Arvid Aage Skaar Arvid sine kjernekompetanser er skatt og prosedyre/tvisteløsning. Han er en velkjent aktør innenfor norsk skatt, som partner i Wiersholm og som Professor II ved BI. Kursleder: Finn Backer-Grøndahl Finn er partner i Thommessen hvor han har arbeidet siden 2000 med fokus på skatter og avgifter. Han er en erfaren foredrags- og kursholder innen skatterettslige temaer. 11

12 Høst 2013 Etikk og Skatt Et spennende kurs som kombinerer etikk og skatt fra både praktisk og teoretisk perspektiv. Kurset behandler etiske dilemmaer innenfor skattefeltet og rapportering til skattemyndighetene. Kurset kombinerer et teoretisk perspektiv, samt praktiske eksempler. Aktuelle temaer inkluderer bl.a. natur av bistand, hvordan rapportere til skattemyndighetene, prosedyre, internprising, taushetsplikt, advokatrollen, skatteplanlegging, faren for presedens og innsyn i klientkonti. Kurset gir godkjente timer for etterutdanning. Begrenset antall plasser. Advokater og advokatfullmektiger Revisorer og regnskapsførere som arbeider med skattemessige problemstillinger Jurister og andre med interesse for etiske og skattemessige problemstillinger? Visste du at... Flere profesjons- og interesseorganisasjoner i Norge krever etterutdanning innen etikk og at medlemmer følger etiske regler? Etter kurset skal deltakere kunne: Anvende etiske verktøy som redskap i beslutningsprosesser Vurdere hvordan å rapportere relevant informasjon til myndighetene Utøve taushetsplikt ift. klient/myndigheter Begrunne og argumentere for etiske valg Knytte skatterettslige dilemmaer til et etisk rammeverk Ettermiddag (3 timer) Kl Oslo, 16. sep, 14. okt, 6. nov 2.450, Kursleder: Sverre Blandhol Sverre (dr. juris og master i psykologi) arbeider med konfliktha ndtering, forhandlinger, mekling og etikk. Han har bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og som mekler. Han er forfatter av flere bøker. Kursleder: Einar Harboe Einar er partner i Harboe & Co, og har prosedert en rekke viktige skattesaker og er også velkjent som foredragsholder og deltaker i skattedebatten. Han er forfatter av en rekke bøker om skatterettslige emner. 12

13 Presentasjonsteknikk Et kurs for deg som ønsker å bli tryggere på å snakke til en forsamling, kommunisere bedre og engasjere publikum. Kurs i presentasjonsteknikk er et tilbud til deg som ønsker øvelse og konkrete verktøy for å presentere og kommunisere mer effektivt. Mange blir nervøse bare av tanken på å stå foran andre og formidle et budskap vi vil skape mestringsfølelse og forståelse for hva det er som gjør deg til en unik taler som blir lagt merke til. I løpet av kurset vil deltagerne bli filmet, slik at du får direkte feedback på hvordan du fremstår og hvordan presentasjonen din kan forbedres. Meld deg på kurs i presentasjonsteknikk og gjør noe med ønsket om mer selvsikkerhet og mindre nerver foran andre. Deg som ønsker å bli tryggere og fremstå som overbevisende når du presenterer Ledere og talere som ofte må ta ordet Deg som ønsker å bli en bedre kommunikatør og utfordre egne grenser? Visste du at... Hvis du får publikum til å reagere emosjonelt på din presentasjon så husker de det bedre. Bruk derfor teknikker for å bli husket! Etter kurset skal deltakere kunne: Være tryggere på å tale og presentere foran et publikum Formidle et budskap effektivt Lage presentasjoner som blir hørt, sett og husket Forstå kommunikasjon og hvordan mennesker interagerer Engasjere og forstå hvorfor akkurat DE holder foredrag 2 dager Kl Oslo, 22./23. okt, 26./27. nov Stavanger, 3./4. des 7.950, Kursleder: Mads Hadler Taler og komiker Mads jobber som stand up-komiker for Stand up Norge og er fast konferansier pa Latter pa Aker Brygge. Han har underholdt flere hundre bedrifter og pa klubber over hele landet og ble nominert til Stå opp-prisen Høsten 2013 er han ferdig utdannet relasjonsterapeut ved Relasjonssenteret i Oslo. Mads er fra før utdannet Sivilingeniør ved NTNU og jobbet i flere a r som produktutvikler og designer for KODEdesign og som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 13

14 Høst 2013 Forhandlingsteknikk Et engasjerende og interaktivt kurs for deg som vil lære grunnleggende redskaper for vellykkede forhandlinger. Vi forhandler hele tiden, enten det er med familie, venner, sjefen, eller på vegne av andre. De fleste kan bli bedre hvis de lærer seg noen enkle teknikker. Dette 2-dagers kurset omsetter denne kunnskapen i praktiske ferdigheter du kan ta med deg når du forhandler på egne og andres vegne. I dette høyst interaktive kurset vil du få kunnskap basert på anerkjent forskning sam tidig som du får testet og utviklet dine ferdigheter i rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum. Ledere i bedrifter Advokater, tillitsvalgte og andre som forhandler på vegne av andre Andre som behøver forhandlingskompetanse i sitt arbeid? Visste du at... Effektive forhandlinger innebærer effektiv lytting til motparten? Lytt til og oppsummér det motparten sier. Etter kurset skal deltakere kunne: Forstå ulike forhandlingsspill og deres særlige utfordringer Gjennomføre analyser av partenes interesser og alternativer Utvikle løsningsmuligheter basert på partenes interesser Ha kunnskap om vanlige feil som kan hindre gode forhandlingsresultater Ha prøvd seg i praktiske forhandlingssituasjoner 2 dager Kl Oslo, 26./27. sep Stavanger, 7./8. nov 7.950, Kursleder: Sverre Blandhol Palatin AS Sverre (dr. juris og master i psykologi) er grunnlegger av konsulent selskapet Palatin AS. Han har betydelig erfaring som advokat og mekler. Han har publi sert bøker og artikler om blant annet konfliktha ndtering, forhandlinger og mekling. Sverre er en ettertraktet kursleder som årlig holder en rekke kurs og foredrag med svært gode tilbakemeldinger. 14

15 Excel grunnleggende Et kurs for deg som ønsker å lære grunnleggende Excel-ferdigheter og bli mer effektiv på jobben. Kurset gir deg praktisk innføring I bruk av Excel. Du lærer å planlegge og å sette opp regneark slik at de blir enkle og effektive å bruke. Du vil lære å visualisere data gjennom bruk av diagrammer og illustrasjoner, og du vil lære teknikker for å importere og analysere data fra andre systemer som for eksempel økonomisystemer. Kurset går gjennom: (i) Planlegging, inn skriving og redigering av regneark. (ii) Funksjoner og bruk av data fra flere regneark. (iii) Diagrammer og illustrasjoner. (iv) Lister og tabeller. (v) Import av data og analyseverktøy. Excel-brukere med noe eller ingen erfaring Deg som ønsker å bruke Excel for første gang og er nysgjerrig på bruksområder Brukere som har spesifikke bruksområder? Kan du hurtigtaster? Ctrl+A: Marker hele regnearket Ctrl+N: Oppretter ny arbeidsbok Ctrl+X: Klipper ut merkede celler Ctrl+9: Skjuler merkede rader Etter kurset skal deltakere kunne: Lage egne regneark og modeller på en ryddig og effektiv måte Bruke formler og funksjoner Visualisere data effektivt Flette filer fra Excel til Word/PowerPoint Benytte liste- og tabellfunksjoner Organisere data effektivt og ryddig Hente data fra andre kilder og strukturere dem for analyse i Excel 1 dag Kl Oslo, 25. sep, 8. okt, 5. nov 4.950, Kursleder: Lars Erik Rørholt Daglig Leder, LER IT Tjenester Lars Erik er utdannet ingeniør og har 20 a rs erfaring fra undervisning og kursledelse. Etter 14 a r innen service, support og ledelse i IT-bransjen gikk han over til undervisning, kursutvikling og IT-tjenester, og har undervist på kurs og studier i privat og offentlig sektor. Han holder kurs for brukere og teknisk personell i kontorstøtteprogrammer, tekniske og administrative fag, både på grunnleggende og videregående nivå, internt i bedrifter, på åpne kurs og innen fagutdanning. 15

16 Høst 2013 Excel for viderekommende Har du grunnleggende kunnskap, men ønsker å videreutvikle deg i Excel, er dette kurset for deg. Hvis du er selvlært eller kan grunnleggende Excel, er dette neste steg på Excelstigen. Her går kursleder gjennom nye temaer og funksjoner som er mer avanserte og gjør dine arbeidsvaner enda mer effektive. For deg som avhenger av Excel for rapportering, strukturering og formatering av store datamengder, er dette et svært nyttig kurs. Kurset går gjennom bruk av: Målsøking, prognose verktøy, visualisering av data, pivottabeller, makroer og andre verktøy. Bruk denne muligheten til å bli kontorets Excel-ekspert! Controllere, analytikere og andre som bruker Excel i sitt daglige arbeid Økonomi og regnskapsmedarbeidere Medarbeidere innen innkjøp og logistikk og andre yrker som avhenger av Excel? Visste du at... Makroer automatiserer dine Excel-kommandoer? Ikke gjør samme kommando flere ganger la makroen gjøre dem for deg! Etter kurset skal deltakere kunne: Forberede profesjonelle rapporter og presentasjoner Forstå og bruke Pivot-tabeller Integrere PowerPoint og Excel for å slippe unødig tidsbruk Bruke makroer for å skape automatiserte rutiner Skape egne modeller til f.eks analyser, budsjetter og tilsvarende rapporter 2 dager Kl Oslo, 27./28. nov 7.950, Kursleder: Lars Erik Rørholt Daglig Leder, LER IT Tjenester Lars Erik er utdannet ingeniør og har 20 a rs erfaring fra undervisning og kursledelse. Etter 14 a r innen service, support og ledelse i IT-bransjen gikk han over til undervisning, kursutvikling og IT-tjenester, og har undervist på kurs og studier i privat og offentlig sektor. Han holder kurs for brukere og teknisk personell i kontorstøtteprogrammer, tekniske og administrative fag, både på grunnleggende og videregående nivå, internt i bedrifter, på åpne kurs og innen fagutdanning. 16

17 Profesjonell PowerPoint Et praktisk rettet kurs for deg som ønsker å lage flotte PowerPoint-presentasjoner. Kursets hensikt er å kunne lære å lage PowerPoint-presentasjoner på en enkel måte, ved aktivt å bruke malen for redigeringer av presentasjonen. Du lærer å påvirke alle lysbildene i presentasonen samtidig, noe som sparer deg for å måtte redigere ett og ett lysbilde alene. Du vil lære å lage profesjonelle diagrammer, organisasjons kart, tabeller, og bruk av SmartArt, i tillegg til tekst og bilder. Du vil også lære bruk av animasjoner og overgangseffekter i lysbildefremvisningen. Mange gode tips og triks! Brukere av PowerPoint i skriftlig og muntlig kommunikasjon Ledere som ønsker å forberede profesjonelle presentasjoner Alle som ønsker å jobbe effektivt i PowerPoint? Visste du at... Per 2012 er markedsandelen til PowerPoint i presentasjonsmarkedet 95%? Det tilsvarer 350 bruk i sekundet! Etter kurset skal deltakere kunne: Utvikle og redigere PowerPoint-presentasjoner på en enkel måte ved hjelp av malvisningen Utvikle egne PowerPoint-maler Skape diagrammer, og koblinger mot diagrammer i Excel Opprette organisasjonskart og tabeller Redigere tekst effektivt, og benytte seg av innrykk og tabulatorer Tilpasse fremvisningen av presentasjonen med animasjoner og overgangseffekter 1 dag Kl Oslo, 1. okt, 21. nov 3.950, Kursleder: Marianne Nylund Kursholder, AdvanceIT Kurssenter AS Marianne er utdannet Microsoft Instructor, og Systemansvarlig/IT-Rådgiver fra Forsvaret. Hun startet AdvanceIT Kurssenter AS i mai 2000, og har over 14 a rs undervisningserfaring som instruktør i Microsoft Officeprogrammene. Hun får meget gode tilbakemeldinger på alle kursene hun holder. 17

18 Høst 2013 WordPress for bedrifter Lær å bruk markedets mest etterspurte program for utvikling av nettsider: Effektivt, enkelt og profesjonelt. WordPress er et nettbasert publiserings verktøy som gjør det raskt og enkelt å sette opp en profesjonell nettside eller blogg. Systemet er basert på temaer (Themes) som lar deg endre utseende på hele websiden. Det finnes også plugins man kan installere enkelt uten å kode siden (for eksempel for kontaktformer). WordPress gir deg mulighet til å endre på kildekoden og er dermed et svært fleksibelt program. Kurset tar for seg: (i) Å lage et helt nytt tema (bruk av html5/css3), (ii) Oppsett av tema og inkludering av innhold, (iii) Å optimere nettsidehastigheten. IT-medarbeidere og programmerere som jobber med webutvikling Ansatte innenfor markedsføring og design Medarbeidere i bedrifter som ønsker en profesjonell og fleksibel hjemmeside?visste du at... WordPress er et gratis utviklingsprogram som blir brukt i utvikling av ca. 25% av alle nye nettsider? Etter kurset skal deltakere kunne: Lage nye WordPress-temaer fra grunnen av Inkludere innhold, bilder og andre mediatyper Strukturere menyer, gallerier, skjemaer og widgets Sette opp blogger og administrere innhold Bruke Dashboard for å utvikle design og innhold på nettsiden Bruke plugins (ferdig kode) effektivt på dine nettsider 1 dag Kl Oslo, 19. sep, 3. okt, 2. des , Kursleder: Boban Davidovic Programmerer/Utvikler Metronet AS Boban jobber med programmering og utvikling i Metronet og underviser blant annet i HTML5/CSS 3, jquery, Frontendutvikling og Backend-utvikling (PHP). Han har betydelig erfaring i WordPress og jobber med design av hjemmesider for bedrifter ba de i Norge og internasjonalt. Boban har bred erfaring innen IT og får gode tilbakemeldinger på sine kurs. PS Kurset avholdes på engelsk. 18

19 Oversikt over kursdatoer Økonomi Praktisk årsavslutning 9. og 10. okt 12. og 13. nov Økonomi for ikke-økonomer 11. og 12. sep 30. og 31. okt 6. og 7. nov Budsjettering for bedrifter 29. og 30. okt 4. og 5. des Slik får du bedre bankbetingelser 4. sep 24. okt 20. nov Jus Praktisk personaljus for bedrifter 2. okt Fast Eiendom Skatt 26. nov Etikk og skatt 16. sep 14. okt 6. nov Effektiv Hverdag Presentasjonsteknikk 22. og 23. okt 26. og 27. nov 3. og 4. des Forhandlingsteknikk 26. og 27. sep 7. og 8. nov Excel grunnleggende 25. sep 8. okt 5. nov Excel for viderekommende 27. og 28. nov Profesjonell PowerPoint 1. okt 21. nov WordPress for bedrifter 19. sep 3. okt 2. des 19

20 Høst 2013 Internkurs Kursene dere holder internt i bedriften er ofte skreddersydd og tilpasset deres bransje, bakgrunn og konkrete kursmål. Hvorfor ikke la oss planlegge og gjennomføre kursene deres? Dere frigjør ressurser Internkurs i regi av egne ansatte krever ofte betydelige ressurser og kan ta fokus vekk fra det viktigste selskapets drift og produktivitet. Kursopplevelsen blir effektiv og spennende Vår erfaring er at kursdeltakere ofte får høyere faglig utbytte og har en bedre kursopplevelse på et kurs organisert eksternt enn internt i bedriften. Klare kursmål og økt produktivitet Vi ønsker å ha en dialog med våre kunder og høre hva de ønsker å oppnå. Etter kartleggingsmøte foreslår vi forskjellige muligheter for å oppnå målene til bedriften. Prokurs 4-stegsmodell Kursprosess (1) Planlegging (2) Kursforslag (3) Gjennomføring (4) Evaluering Målsetninger Behovsanalyse Gruppesammensetning Tidshorisont Kursprogram Kursledere Lokaler Dato og varighet Koordering Logistikk Teori og praksis Relevante caser Materiale Kursevaluering Feedback Måling av ferdigheter Oppfølging Kursadministrasjon Vår modell sikrer at kursingen deres er effektiv og at deltakere får maksimalt ut av kursopplevelsen. Vi fokuserer på at kursprosessen og kursadministrasjonen forblir sammenhengende. Se neste side for eksempeler på internkurs. 20

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET 2015 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Økonomi øker verdiskapning... 3 Våre internkurs og fordeler...

Detaljer

INTERNKURS FOKUS PÅ KOMPETANSE I NÆRINGSLIVET. Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy

INTERNKURS FOKUS PÅ KOMPETANSE I NÆRINGSLIVET. Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy INTERNKURS FOKUS PÅ KOMPETANSE I NÆRINGSLIVET 2016 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no - 23 90 50 80 Innhold Kompetansen til å lykkes i fremtiden...

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no

KURSKATALOG. Vår 2014. Økonomi Jus Effektiv Hverdag. Interaksjon Inspirasjon Innovasjon. www.prokurs.no service@prokurs.no KURSKATALOG Vår 2014 Økonomi Jus Effektiv Hverdag Interaksjon Inspirasjon Innovasjon www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Siden sist... 3 Våre tjenester og fordeler... 4 Våre samarbeidspartnere...

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

Effektive jobbverktøy

Effektive jobbverktøy Jobb mer effektivt og spar tid! Effektive jobbverktøy Excel Formler og funksjoner som gjør jobben lettere Word Lær å jobbe effektivt med dokumenter og rapporter Outlook Få full kontroll på e-post, kalender,

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

INTERNKURS FOKUS PÅ KOMPETANSE I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ KOMPETANSE I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ KOMPETANSE I NÆRINGSLIVET 2017 Økonomi IT Kommunikasjon www.prokurs.no service@prokurs.no - 23 90 50 80 Innhold Virtual Reality i fokus... 3 Våre internkurs og fordeler... 4 Våre samarbeidspartnere...

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services

Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services www.pwc.no/insourcing-services Ledende økonomikompetanse - ressurser som vil litt mer PwC Insourcing Services Visste du at PwC leier ut konsulenter for oppdrag i forbindelse med permisjoner, jobbskifte,

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2015

KURSKATALOG HØSTEN 2015 KURSKATALOG HØSTEN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Kursoversikt 2009. Kurskalender 2009-1. halvår. Kurskalender 2009 2. halvår

Kursoversikt 2009. Kurskalender 2009-1. halvår. Kurskalender 2009 2. halvår Kursoversikt 2009 Målet med våre kurs er å gi deg best mulige forutsetninger for å kunne utnytte SPSS omfattende muligheter. Det gjelder uansett om du er nybegynner eller allerede bruker vår programvare

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2015

KURSKATALOG VÅREN 2015 KURSKATALOG VÅREN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT «Hurtigtaster og andre lure tips og triks» Virksomhetsområde Rehabilitering Prosjektnummer 2011/3/0180 Prosjektnavn Hurtigtaster og andre lure tips og triks. Søkerorganisasjon

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Hvis kurset du trenger ikke finnes i oversikten under, ta kontakt med oss. Vi tilrettelegger gjerne kurs etter behov.

Hvis kurset du trenger ikke finnes i oversikten under, ta kontakt med oss. Vi tilrettelegger gjerne kurs etter behov. Kursoversikt 2012 Målet med våre kurs er å gi deg best mulige forutsetninger for å kunne utnytte mulighetene i SPSS. Det gjelder uansett om du er nybegynner eller allerede bruker vår programvare og trenger

Detaljer

Foto: Jo Michael. Fagmøte. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen 11. oktober 2012, Torill Bergseth NHO Logistikk og Transport

Foto: Jo Michael. Fagmøte. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen 11. oktober 2012, Torill Bergseth NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Fagmøte Radisson Blu Royal Hotel Bryggen 11. oktober 2012, Torill Bergseth NHO Logistikk og Transport Agenda Nytt fra kompetanse Traineeprogram for Speditører 2013-2015 Ny Speditørskole

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter Kurskatalog Bluegarden Kurssenter Om Bluegarden Praktiske opplysninger Bluegarden er en total leverandør av systemer, outsourcing, tjenester og rådgivning innen lønn og personal. Ca 20 % av Skandinavias

Detaljer

Vi håper at mange av dere vil finne faglig påfyll og inspirasjon gjennom våre kurstilbud, og ser frem til et godt samarbeid!

Vi håper at mange av dere vil finne faglig påfyll og inspirasjon gjennom våre kurstilbud, og ser frem til et godt samarbeid! VELKOMMEN! ProJure er et av Stavanger-regionens største advokatfirma med kontorer i Stavanger og på Bryne. Nå er det ikke alltid størrelsen det kommer an på, men det gir trygghet for at den nødvendige

Detaljer

Service og holdninger i mesterklasse!

Service og holdninger i mesterklasse! CLAES SCHMIDT SARA LUND MIKAEL ANDERSSON HELLE KANARIS RUNE SEMUNDSETH Service og holdninger i mesterklasse! Heldagskonferanse for deg som jobber med service Våre fenomenale foredragsholdere vil med sin

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg!

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Troms Idrettskrets VELKOMMEN TIL NYE MULIGHETER! Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Gjelder det kurs innen

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education:

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education: KURSOVERSIKT LEGO Education: LEGO Education har i 35 år jobbet med lærere og spesialister for å levere praktiske verktøy som gjør undervisningen inspirerende, effektiv og engasjerende. Løsningene brukes

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Likviditetsbudsjett 12 mnd

Likviditetsbudsjett 12 mnd Likviditetsbudsjett 12 mnd Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 07.04.2014 Enkel planleggings- og simuleringsmodell i Excel for bedrifter som har behov for integrert resultat-, balanse- og likviditetsbudsjett.

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Fem råd til deg som vil bli personlig trener.

Fem råd til deg som vil bli personlig trener. Fem råd til deg som vil bli personlig trener. 1 Så bra at du vil bli PT- du trengs! Etterspørselen etter personlige trenere har økt eksplosivt de siste ti årene og markedet for personlig trening vokser

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Ni gode grunner. Finans- tilsynet. til å velge nef-kurs

Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Ni gode grunner. Finans- tilsynet. til å velge nef-kurs Alle kurstimene er forhåndsgodkjent av Finans- Ni gode grunner tilsynet til å velge nef-kurs Erling Høyte tore bråthen Bodil næssvik Paul Henning Fjeldheim Dag Henden Torsteinsen Margrethe Røse Solli joachim

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3 NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 GRUNNKURS:

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Øk kompetansen med cut-e

Øk kompetansen med cut-e Øk kompetansen med cut-e Kurs 2017 St. Olavsplass 3 P.b. 7159 St.Olavsplass 0130 OSLO e-post: info.norge@cut-e.no tlf: 22 36 10 35 www.cut-e.no www.cut-e.no For nye brukere av arbeidspsykologiske tester

Detaljer

Likviditetsbudsjett 12 mnd

Likviditetsbudsjett 12 mnd Likviditetsbudsjett 12 mnd Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 11.11.2009 Enkel planleggings- og simuleringsmodell i Excel for bedrifter som har behov for integrert resultat-, balanse- og likviditetsbudsjett.

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Hva lærer man på tolkebrukerkurs?

Hva lærer man på tolkebrukerkurs? Hva lærer man på tolkebrukerkurs? Offentlige tjenester på hundre språk? Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013. Grand hotel, Oslo Tatjana Radanović Felberg Førsteamanuensis

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Resultatorientert leder til økonomiavdelingen ved landets neste universitet

Resultatorientert leder til økonomiavdelingen ved landets neste universitet Offentlig søkerliste Virksomhet: Høgskolen i Oslo og Akershus Avdelning(er): Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring Rekrutteringstittel: Økonomidirektør Referansenummer: 16/01935 Søknadsfrist:

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Sticos Oppslag Kommune

Sticos Oppslag Kommune Presentasjon Rica Nidelven 30. mai 2012 1 Sticos Sticos er et kompetansesenter med all faglig kunnskap om regnskap, skatt, avgift, lønn og personal samlet på ett sted. Fakta om Sticos Sticos er et kompetansesenter

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer