ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark Rom ble ikke bygget på en dag. Det samme gjelder pasientsikkerheten nasjonalt - og på Sykehuset Telemark. Men trass i at mye arbeid gjenstår, så ser leder for pasientsikkerhetskampanjen på STHF tegn til målbar framgang: - Vi måler framgang på flere områder allerede, selv om det er et stykke fram til vi er i mål på alle innsatsområder, sier Heidi Knarrum. Notodden er best på samstemming av legemiddellister. Og nå sjekkes trygg-kirurgi-sjekkllistene i prosent av alle operasjoner ved Sykehuset Telemark. 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Kunnskap mot selvmord Vel 100 terapeuter fra ST-psykiatrien har det siste året vært på skolebenken. De har lært en metode som skal hjelpe pasienter med selvmordsrisiko til å velge livet- ikke døden som løsning på et vanskelig liv. Må pakkes riktig Dag Erik og Eldar kan lære ansatte å pakke spesialavfallet korrekt. - Medarbeiderne rundt om på Sykehuset Telemark har gjort en knakende god jobb med å innføre innsatsområdene.nå er vi godt i gang med innføringen på de 11 områdene vi skal, konstaterer Heidi Knarrum. Etter en tre-årig kampanje går nå arbeidet for større pasientsikkerhet over i et fem-årig program. Målet er en halvering av pasientskader som kan forebygges ved norske sykehus innen utgangen av Mer på side 8 og 9. Revy i budsjettmørke Ny bedriftsidrettsgiv? ST kutter i budsjettene, men fortvil ikke. I høst kommen en ny ST-revy. Tegn tyder på at bedriftsidretten kan være på veg mot en liten opptur.

2 Trygt dagtilbud for barn I 2004 startet barnepoliklinikken ved ST i Skien en dagavdeling for barn som skulle til CT, MR og gastroskopi i narkose. Fordelen med tilbudet som i fjor stod for ca 700 behandlinger, er at barna slipper sykehusinnleggelse. Foreldrene er naturlig nok også fornøyd med å slippe å ta fri mer enn nødvendig. -Samfunnsmessig er dette en god løsning, synes Torhild Rødseth Haugenleder for barne og ungdomsmedisinsk seksjon. Før måtte barna innlegges både to og tre dager for å få gjort undersøkelser de nå kan få gjort i løpet av noen timer. Barne og ungdomsmedisinsk seksjon var tidlig ute da myndighetene signaliserte at de ønsket mer dagbehandling. - Vi har hatt en gradvis økning av pasienter fra ca 40 i 2004 til ca 700 behandlinger i Fordelen er at dagavdelingen bidrar til færre innleggelser i barneavdelingen, konstaterer barnepoliklinikkleder Grethe Gonsholt som også er sjef for dagavdelingen. Der jobber sykepleierne Kjersti Tørre Larsen og Trine Helgen i til sammen 1,1 stilling sammen med barnepleier/sekretær Lise Håland Kårli som har Bak f. v: Seksjonsleder Torhild Rødseth Haugen, leder Grethe Gonsholt, Lise Håland Kårli og sykepleierne Kjersti Tørre Larsen og Trine Helgen. Dagavdelingen gjør at mange barn får gjort undersøkelser og behandling uten å måtte legges inn. ansvar for bl.a innkallingene. I tillegg er en barnelege hver dag tilknyttet den lille avdelingen. Lite venting- trygge omgivelser - Sykepleierne har mange egne konsultasjoner. Her kan f. eks barn med kreft få tatt cellegiftkurer og blodprøver i rolige og trygge omgivelser mer beskyttet for infeksjoner. Avdelingen gjør også en del utredning og behandling av andre diagnoser, påpeker Gonsholt. Hun mener noe av forklaringen på at barna opplever kortere ventetid, er et godt samarbeid med barneavdeling, barnepoliklinikken, røntgen og anestesiavdelingen. Og mens barna venter kan de korte tida med leker, TV-spill og data i rolige omgivelser. Avlaster innleggingspresset Dagtilbudet ble opprettet uten ekstra ressurser med ansatte fra barneavdelingen. Tilbudet skulle gi færre innleggelser i 5.etasje. -Det var nok ikke slik i starten. Men i dag vet jeg at personalet på barneavdelingen synes dagavdelingen bidrar til å avlaste presset på innleggelser, sier Torhild Rødseth Haugen. Nytt røntgenapparat To utrangerte røntgenapparater er erstattet med en ny moderne gjennomlysningsmaskin på lab 19 i Skien. Den nye røntgenlaben representerer totalt en investering på seks millioner kroner og kom i delvis drift parallelt med opplæring i desember Både radiografer, radiologer og ansatte på gastro har vært gjennom opplæring på maskinen som kom i full drift i løpet av februar Fleksibel maskin med lav stråling Noen av fordelene med den nye røntgenlabben er at den gir bedre bildekvalitet og lavere stråledoser. Nå har vi en mer fleksibel maskin som kan gjøre flere typer undersøkelser, forklarer radiograf 2 Marianne Bjørge. Multi-funksjonsmaskin -Dette er en multi-funksjonell maskin, som er veldig anvendelig for alle typer undersøkelser, konstaterer kvalitetsrådgiver Siri Linheim. Maskinen skal primært benyttes til mage-tarmundersøkelser, ERCP og urologi. Men er det kapasitet,kan Toshiba-maskinen også ta alle typer skjelettundersøkelser. Kvalitetsrådgiveren forklarer hvordan to utdaterte gjennomlysningsmaskiner kan erstattes av en ny maskin. Det er mulig bl.a på grunn av at det har vært en nedgang i mage-tarm-undersøkelser. En del av disse undersøkelsene, som før ble tatt med gjennomlysningsapparat, blir nå tatt ved hjelp av CT eller MR, opplyser Siri Linheim. F.v: Bjørn Andre Hartveit, Fredrik Paulsen, Ewa Barholt og Marianne Bjørge.

3 Kunnskap mot selvmord Vel 100 terapeuter fra ST- psykiatrien har det siste året satt seg på skolebenken. Christian Møller-Pedersen, en dansk tungvekter på selvmord, har gitt terapeutene innsikt i CAMS. Det er en praktisk klinisk metode som er utviklet for å få pasienter med selvmordsproblematikk til å velge livet - ikke døden som løsning på sitt vanskelige liv. I løpet av til sammen seks kursdager det siste året, har terapeuter fra DPS Akuttenheten, Akutteamet, tre psykiatriske sengeposter og de polikliniske DPStjenestene fått undervisning i forståelse og anvendelse av CAMS som står for Collaborative Asessment and Management of Suicidality. Metoden som er utviklet i USA, bygger på kunnskap om hva som kan forebygge selvmord hos pasienter. How-to-do mot selvmordsrisiko - Det er viktig at terapeuter avdekker pasienter som er i risikosonen for å begå selvmord. Dette gjøres regelmessig i henhold til prosedyre for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko. Gjennom CAMS-kurset får de en how-to-do-oppskrift på hvordan pasienten skal hjelpes til å legge bort selvmord som løsning. CAMS er en metodikk som er overgripende og kan brukes uavhengig av hvilken terapeutisk tilnærming behandleren til vanlig arbeider etter. CAMS Vel 100 terapeuter fra ST-psykiatrien er kurset i en metode som skal brukes for å hjelpe suicidale pasienter til å velge livet. Karen Mette Børhaug er spesialrådgiver hjelper oss på en bedre måte å gripe inn i prosessen som kan ende med selvmord. Dette har betydning for pasientene, men gir også terapeutene større trygghet når de skal hjelpe disse pasientene. Dette er en vinn-vinn-situasjon, mener Karen Mette Børhaug. Hun er Psykiatrisk klinikks spesialrådgiver på selvmordsforebygging med ansvar for at tiltakspakken mot selvmord blir tatt i bruk ved STHF. Psykologspesialisten er glad for at CAMS -kursene har fått så god mottakelse i terapeutmiljøene. Og hun er overbevist om at metodikken har mye for seg: Kurset av dansk selvmordsekspert Derfor er hun takknemlig for at Regionalt senter for vold og traumatisk stress, RVTS-Sør-i Kristiansand, har sponset kursdagene der psykolog-spesialist Christian Møller-Pedersen, som leder klinikk for Selvmordsforebygging ved Århus Universitetshospital, har stått som foredragsholder. 29. januar satte et 80-talls terapeuter fra poliklinikkene seg på skolebenken i konferansesenteret i Skien på den siste dagen av tiltakspakken. Pasienten må selv velge livet - Det nye med CAMS er at den adresserer selvmordsproblematikken så tydelig. Tradisjonelt har vi tenkt på selvmordsrisiko som et sideproblem i forhold til en diagnose som skal behandles. Men gjennom CAMS løfter vi fram at selvmordsproblematikk faktisk krever en selvstendig tilnærming. CAMS involverer pasienten som likeverdig samarbeidspartner og tar utgangspunkt i at pasienten har noen grunner for å leve og noen grunner for å ønske å dø - fordi livet oppleves som så vanskelig. Gjennom å jobbe systematisk etter CAMS -metodikken, skal terapeuten over tid være med pasienten på en vandring mot en hverdag der selvmord ikke lenger sees som en løsning, understreker Børhaug. Huskeliste som forebygger Huskelappen kan legges under tastaturet på terapeutens pult. Slik blir det lett å sjekke om pasienten er i risikogruppa i forhold til selvmord. Karen Mette Børhaug har gjort det enkelt for terapeutene som skal innfri nye krav. På den lille veilederen står det når de skal gjøre en risikovurdering av pasienten. Der står det også kort hva som skal kartlegges - og hva terapeuten skal gjøre trinn for trinn for å få med forhold som kan handle om at pasienten er i risikogruppa og trenger at det blir tatt høyde for i behandlingsopplegget. Sjekkliste for selvmordsrisiko Risikofaktorene er listet opp i 14 punkter. Her kan det handle om selvmordsplaner, dødsønske eller tidligere selvmordsforsøk. Også den første tida etter å ha fått en psykisk lidelse eller alvorlig fysisk sykdom, kan være skummel. Rusmisbruk, brudd i viktige relasjoner, tap av selvaktelse og ærekrenkelse, selvmord i familiens nære historie eller tidligere traumer, er noen av faktorene terapeuten skal være på vakt i forhold til. Det samme er vansker i relasjoner, manglende nettverk, ensomhet og isolasjon. Lytt til pårørende Børhaug er også tydelig på at terapeuten må lytte til hva de pårørende har å si om pasientens tilstand, og også veie opp bildet med beskyttende faktorer i pasientens tilgjengelige resurser og mestringsferdigheter. 3

4 Fortsatt god dag på jobb Istedenfor ensidig fokus på høgt fravær, har Kirurgisk klinikk snudd på flisa og satt fokus på det som bidrar til økt nærvær. I mars får ledernevite hva Bedriftshelsetjenesten, HR og NAV kan bidra med. Og i mai og september inviteres medarbeiderne til å komme med innspill til hva som kan gi bedre arbeidsmiljø for Kirurgisk klinikk. Før jul var det avsatt en hel fagdag til temaet. Der delte klinikksjef Eirik Eliassen ut blomster til lederne Torhild Fredheim Nilsen, Anne May Mauritzen og Simen Doksrød. Nilsen som leder Gastro 4 fortalte hva hun hadde gjort for å snu høgt fravær på avdelingen, mens Doksrød innviet tilhørerne i sine tanker rundt en snuoperasjon. Den har ført avdelingen fra lav medarbeiderskår for noen år tilbake- til høg skår og tilfredse medarbeidere nå. Så positive er resultatene at de sammen med andre enheter fra ulike deler av ST, skal presentere sine resultater for Arbeidsmiljøutvalget i år. 10. februar var gruppa bak En god-dagpå jobben-prosjektet i sving med å legge Fv: Karianne Hansen, Torhild Fredheim Nilsen, Kristin Berre, Kari T. Sørlie, Ellen Michelsen, Janicke Stordalen, Siw Helene Jacobsen og Marianne Nygård Horst. planer for arrangement for ledere og medarbeidere. Hvordan får vi det bedre på jobb? - Målet er å komme opp i et nærvær på 96 prosent innen utgangen av Prosjektet handler om at vi i samarbeid med medarbeiderne setter fokus på å ha det bra på jobb. Her ser vi på alt som kan gjøre forholdene bedre - ikke bare det som ikke fungerer: Vi spør f. eks hva som skal til for å øke trivsel, mestringsfølelse og motivasjon, sier prosjektleder Kristin Berre. Med seg i prosjektgruppa har hun enhetsleder Janicke Stordalen fra Medisinsk klinikk pluss et knippe ansatte og ledere fra Kirurgisk klinikk. Nå har de fastlagt en møteplan som starter med samlinger med ledere fra Kirurgisk klinikk 6, 13, og 18. mars. Her er også lederne fra Medisinsk klinikk invitert. Ønsker innspill fra ansatte -På disse samlingene skal vi se på hva Bedriftshelsetjenesten,HR-avdelingen og NAV konkret kan bidra med for at vi skal få det bedre på jobb. I mai og september inviterer vi inn medarbeiderne til å komme med innspill. Her blir det invitert inn foredragsholdere som kommer med sine bidrag. Det vi ønsker oss er engasjement fra medarbeidere i Kirurgisk og Medisinsk klinikk innspill som bidrar til økt nærvær.et godt arbeidsmiljø er vårt felles ansvar, understreker Berre. Blir med i nasjonal kommisjon Anne May Mauritzen, leder for sykepleiefaglig seksjon i Kirurgisk klinikk, er med i den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen. Jeg ble helt himmelfallen, sier Mauritzen. Som utdannet sykepleier blir hun den eneste med helsefaglig bakgrunn i en økonomitung kommisjon. Den skal se på hvorfor Norge de siste årene har sakket akterut når det gjelder produktivitet. Skal styrke vekstevnen i Norge Kommisjonen er viktig for oljenasjonen Norge fordi den skal lansere konkrete forslag som kan styrke vekstevnen i norsk økonomi etter flere å med svak vekst. Dette handler også om velferdsstatens framtid.-dette er nesten litt surrealistisk for meg. Men jeg skal selvsagt gjøre så 4 godt jeg kan, forsikrer Anne May Mauritzen som skal ta det topptunge vervet på toppen av seksjonslederjobben på ST. Hun har vært i sitt første møte og det legges opp til månedlige møter som skal munne ut i en rapport om et års tid. Eneste sykepleier blant økonomer Kommisjonen skal blant annet bidra med ny kunnskap om produktivitet innenfor offentlig sektor. Målet er å bruke offentlige midler for å få mer kvalitet ut av skattepengene våre. Bare tidligere OUS- direktør Siri Hatlen har helseledererfaring i kommisjonen, i tillegg til Mauritzen. -Hvorfor ble du valgt tror du? - Jeg vet ikke helt, men tror det kan være fordi jeg har mange års erfaring både fra kommunehelsetjenesten og sykehus. I tillegg har jeg jobbet ved Hallingdal sjukestugu som var et halvannenlinjetilbud, og som er blitt aktualisert av samhandlingsreformen. Jeg har også jobbet med IKT og effektivisering, svarer seksjonslederen som er klar på at dette kan bli ganske interessant og lærerikt.

5 Halvkjørt miljøløp for ST Innen utgangen av 2014 skal STHF i likhet med alle HF i Norge være et miljøsertifisert sykehus. -Det har vært jobbet veldig godt på de områdene som vi er kommet i gang med, konstaterer prosjektleder Liv H. Carlsen. Rådgiveren synes det er mye som tyder på økt miljøbevissthet rundt om på sykehuset.slik gjør hun opp foreløpig status tre kvart år før STHF skal være sertifisert for å drive miljøvennlig på alle viktige områder: Miljørådgiver Liv H. Carlsen ser at ST har stø kurs mot miljøsertifisering. Her har Per Holla og Aase Sofie Aakre gjort mye for å bistå med kjemikaliehåndteringen Stort miljøengasjement - Så langt har vi kartlagt alle miljøutfordringene ved STHF. Her har jeg møtt stort positivt engasjement fra alle fagmiljøene. Ut fra kartleggingen har direktørens ledergruppe vedtatt en miljøpolitikk som legger rammene for miljøarbeidet og vedtatt hvilke miljømål vi skal nå i løpet av Miljømålene skal følges opp med aktuelle tiltak i den enkelte enhets HMShandlingsplan og alle enheter vil ha mulighet til å bidra med noe for å bedre miljøet, konstaterer Liv Carlsen. Miljørådgiveren har inntrykk av at det fins mye miljøkompetanse og engasjement rundt om på STHF. Miljøsertifiseringen handler om å ha styring og kontroll der vi påvirker miljøet. Vi må bygge videre på det gode miljøarbeidet som er gjort tidligere, samtidig som vi, forbedrer, systematiserer og dokumenterer at vi driver med minst mulig negativ miljøpåvirkning, understreker Carlsen. I og med at STHF har koblet miljøsystemet opp mot eksisterende og kjente rutiner som f. eks HMSårshjulet tror Carlsen at det å drive miljøvennlig vil gli mer naturlig inn i daglig drift uten at det skal gi for mye ekstraarbeid. -Hvor er dere kommet godt i gang? Godt i gang på flere felt allerede -Når det gjelder avfall er det nå bygget et nytt avfallsbygg bak Vestfløyen i Skien for å kunne sortere større deler av avfallet enn i dag. Vi er i gang med å tilrettelegge for mer sortering på avfallsrommene og vil snart sende ut en oppdatert avfallsprosedyre som vil være tydelig på hvordan vi skal sortere avfall. Et annet område som er kommet langt er rydding og håndtering av miljøfarlige kjemikalier. Spesialkonsulent Per Holla og rådgiver Aase Sofie Aakre har gjort en viktig jobb med å bistå enhetene med å bli enda bedre på kjemikaliehåndtering, og de vil være tilgjengelige for bistand til flere enheter utover våren. Dessuten er matseksjonen godt i gang med å sikre at vi ikke bruker palmeolje i maten ved Nytt styre ved sykehuset Nåværende styreleder, Tom Jørgensen, fortsetter som styreleder for Sykehuset Telemark, mens Vinje kommunes helsesjef, Kari Dalen, er oppnevnt som det eneste nye styremedlemmet. Slik ble utfallet av Helse Sør-Østs styremøte på Hamar torsdag 6. februar. Styreoppnevningen ble formelt gjeldende fra foretaksmøte 13.februar. Det nye styret skal fungere fram til februar Eneste nykommer fra Vinje De som går ut av styret er Mari-Anne Sannes fra Nome og Berit Stormoen fra Tinn. Både Sannes og Stormoen har gitt uttrykk for at de ønsket å tre ut av styret. Det nye styret er redusert med et medlem i tråd med regjeringens føringer om at antall styremedlemmer skal ned. Liten utskiftning ST -styret fortsetter med gjenvalg av de øvrige eieroppnevnte styremedlemmene. Det innebærer at Elisabeth Nilsen fra Porsgrunn fortsetter som nestleder, mens styremedlemmene Thorleif Fluer Vikre, Åse Himle og Barthold Vonen, fortsetter i den kommende toårsperioden. Det eneste nye styremedlemmet blir altså Kari Dalen som til daglig jobber som helsesjef i Vinje kommune. Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er ikke berørt av denne styreendringen. 5

6 Ny giv for bedriftsidretten? Etter flere år i bakevja ser det ut til at bedriftsidretten på ST nå er på forsiktig opptur. Styrketrening i bygg 5 i Skien har fått med seg 41 ansatte og 7. juni vil 60 ansatte stille i ST-trøyer under årets vakreste eventyr- Telemark Tours. Det er flott at ST satser på å få flere til å sykle. Det er bra for helsa og det er bra for miljøet hvis stadig flere ansatte begynner å sykle til jobben, sier Liv H. Carlsen som jobber med å miljøsertifisere STHF. 27. februar møtte 14 ST-ansatte på konferansesenteret i Skien der HRrådgiver Vegard Thorkildsen informerte de frammøtte om muligheten for å bli med sykkeleventyret i juni. Sponset TT-deltagelse til 60 Der fikk de gode råd av Grenland Sykkelklubbs Jon Rangfred Hansen om hvordan de kan legge opp dietten, trene og lære sykkelteknikk av den tidligere toppsyklisten for å være forberedt til den store styrkeprøven 7. juni. Nå har vi 60påmeldte fra ST. De som har betalt Bedriftsidrettskontingenten på 200 kroner og meldt seg på, får en start-pakke til årets Telemark Tour. Det betyr at STHF sponser forsikring, startkontingent og transport opp til Bø for de som velger løypa Bø - Skien. ST-kjøkkenet stiller med baguett og drikke til alle våre deltakere ved målpassering, frister Thorkildsen. HR-rådgiveren som selv stiller med sykkel og pågangsmot, tror løypa fra Bø passer for de fleste, mens den på 13 og den på 25 mil med 3000 meters stigning, er for hardcore-syklistene. De som får en av de 60- sponsede startpakkene, sikrer seg en gratis sykkeltrøye med ST-logo foran og Grønt-sykehus-logo på baksida. Bedriftsidrett på opptur Thorkildsen er glad for at ST nå satser på å friste flere til å begynne å trene, sykle til jobben og være med på Telemark Tours som hadde mange ST-deltakere for noen år tilbake. Det ser ut til å spire og gro i bedriftsidretten som i dag har over 70 medlemmer. Tilbudet om gratis styrketrening i bygg 5 i Skien med instruktør, har slått til. 41 er påmeldt og her måtte vi si nei til flere. Her er det alt fra unge spreke jenter, til middeladrende mødre og middelaldrende fedre som meg som Vegard Thorkildsen og Liv H. Carlsen vil ha fler ansatte på sykkel... trener. I tillegg har vi to bedriftsidrettslag i 1. og 2. divisjon i bedriftsserien. En gjeng fra lageret i Skien har begynt løpetrening etter jobb hver fredag. Her er målet at ST stiller med lag i Holmenkollstafetten. Det er flott at flere og flere engasjerer seg i bedriftsidretten, mener Vegard Thorkildsen som oppforder fler til å bli med eller starte nye aktiviteter. Barneombud på ST-visitt Barneombud Anne Lindboe trakk full sal på ST i Skien da hun var hovedforedragsholder på BUKs tradisjonelle fagdag den 25. februar. Barneombudet tok seg i forkant god tid til å møte lille Emil og mamma Linda Meyer på lekerommet til barneavdelingen. -Det er fint å høre om erfaringene til barn og foreldre, oppsummerte en blid Anne Lindboe etter visitten på barneavdelingen. Barnelegen så ut til å stortrives i miljøet som hun kjenner fra egen yrkespraksis. 6 Det var knapt en ledig stol da Gunnar Gausel åpnet den tradisjonelle fagdagen som i år hadde trukket ikke bare egne kolleger, men også ansatte fra det kommunale og statlige barnevernet og ansatte fra andre klinikker på ST. Lederen for BUK ønsket barneombudet velkommen og roste komiteen bak fagdagen, før han åpnet med å minne om at Norge stort sett er et av de beste land i verden for barn å vokse opp i. Må se barnas behov først - Vi i BUK som omfatter både somatikk og psykiatri ser at ikke alle barn har det like greit hele tiden. Vi har valgt en organisering som vi tror gjør det enklere å se hvilke behov barn som ikke har det greit, faktisk har. Slik jeg ser det er ordningen med et barneombud som kan være en voksen talsperson for barns behov og interesser, svært viktig. Nå får vi lære mer om hvordan vi kan tenke helse nettopp på barns premisser, sa Gausel før han overlot podiet til Lindboe. Hun trakk opp et bilde der hun forklarte at barneombudkontoret i 2013 hadde jobbet med å komme fram til hvordan man kan bli bedre til å jobbe med barns helse - nettopp ut fra barns premisser. Helse på barns premisser -Mange ulike etater kommer borti helsesiden i sitt møte med barna. Det kan gjelde ansatte i barnevernet, de som møter barn på flukt eller de som møter barn i skolehelsetjenesten, minnet barneombudet om. Hun røpet at barneombudet vil framlegge en rapport om helse på barns premisser 6. mars.

7 Fra papir til DIPS operasjon 17. februar tok sykehusene på Rjukan og Notodden skrittet fra papir til DIPS operasjonsprogram på operasjonsstuene. 24. februar skifter Kragerø til digital operasjonsplanlegging - og 17.mars er det operasjonsmiljøene i Skien og Porsgrunn som står for tur. - Så langt er vi i rute. Vi støtte ikke på spesielle uventede utfordringer, oppsummerer Bjarne Lia som leder delprosjekt DIPS operasjon. Notodden-Rjukan er i gang Etter opplæring av ansatte på operasjonsstuene, leger og sekretærer, var det klart for å ta steget fra Excel- ark i papir til DIPS digitale operasjonsprogram mandag den 17. februar. På Rjukan var Bjarne Lia sammen med fagsykepleier Karine Mo - og på Notodden enhetsleder på operasjon May Britt Liøkel og Gunn Elin Blakkisrud med på å sikre oppstarten av det nye systemet. Det innebærer at det meste av vital informasjon om pasienten fra nå av registreres i Rjukan og Notodden har som første sykehus tatt i bruk DIPS operasjon. Arkivbilde av et operasjonsteam på Notodden på bildet til høyre. DIPS operasjonsmodul. 3. mars er det Betanien hospitals tur til å ta i bruk programmet. Sist ut til å ta den nye DIPS modulen i bruk, blir operasjonsmiljøene i Skien og Porsgrunn som etter planen skal foreta det skiftet 17.mars. All informasjon digitalt Mens sykehusene i Grenland har SPISS -operasjonsprogram fra før, betyr det en overgang fra papir til digital pasientinformasjon for Rjukan, Notodden og Kragerø. Fordelen med DIPS operasjon er at operasjonspersonellet har tilgang til all informasjon om pasienten digitalt. Her får vi informasjon om blodprøver, tidligere operasjoner og all informasjon som ligger i pasientjournalen. Det er enklere og ryddigere enn å ha flere Excel - ark som må oppdateres i nye versjoner hele tida. På sikt åpner DIPS operasjon for at pasienter kan utredes på tvers av sykehusene. Der er vi ikke ennå, men vi kan komme dit. Det er også en fordel for ST- ansatte som jobber på flere driftssteder å kunne jobbe i det samme operasjonsprogrammet, mener Bjarne Lia. Han viser til at også de andre nabosykehusene som SiV, Vestre Viken og Sørlandet allerede benytter operasjonsplan i DIPS. Klovner hjelper syke barn 13. februar var to sykehusklovner som jobber ved sykehus i Oslo på visitt på barneavdelingen i Skien. Profesjonelle sykehusklovner har eksistert i mange land i 40 år snart. Torhild Rødseth Haugen håper at scenekunstnere fra Grenland som tar kurs for å bli sykehusklovner kan leies inn på barneavdelingen etter hvert. -Vi har tro på at dette kan være bra for barna, sier leder for barne og ungdomsmedisinsk seksjon. I fjor var en canadisk sykehusklovn på snarvisitt i Skien for å fortelle hvordan de jobber for å hjelpe barn som er svært syke og som kanskje har hatt mange vonde opplevelser. 13. februar fikk ledere, ansatte og barn på ST et møte med Elisabeth Helland Larsen og Arturo Tovar. De informerte om sitt arbeid som sykehusklovner og var på snarvisitt på barneavdelingen. Begge er scenekunstnere med tilleggsutdanning som sykehusklovner som tar oppdrag på sykehus i Oslo-regionen. Mye å lære av klovnene Også barnekoordinator Barbara Langslet er positiv: - Sykehusklovnene er dyktige til å lesebarnets kroppsspråk og mimikk for å se hvordan barnet reagerer. Og de kan bl.a få fram barnas drømmer og fantasier. Vi barneansvarlige håper å lære litt om barnskroppsspråk og mimikk slik at vi får mer å spille på når vi møter barn i en vanskelig situasjon, sier Langslet. De to sykehusklovene jobber for Sykehusklovnene som finansieres via f. eks gavemidler. Vi forsøker å få fram en gnist og stimulere de friske sidene hos det syke barnet. Vår jobb er å lokke fram det som er som er av positive krefter hos barnet. Noen ganger belønnes vi med et lite smil, andre ganger med at barnet leer på en tå. Vi bruker vår bakgrunn i fysisk teater og klovneteknikker og improviserer for å nå fram til hvert enkelt barn, understreker Elisabeth Helland Larsen. I dag jobber 15 sykehusklovner rundt om i Norge. Nå tar de inn 12 nye som skal utdanne seg til sykehusklovner- to av dem er scenekunstnere fra Grenland. 7

8 Måler framgang allerede Nå jobbes det med at pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker skal bli en selvfølgelig del av sykehushverdagen på STHF. Vi måler framgang på flere områder allerede. Men det er et stykke fram til vi er i mål på alle områder, oppsummerer Heidi Knarrum. Kvalitetsrådgiveren med ansvar for pasientsikkerhetskampanjens siste år takker spesielt klinikk-kontaktene som har stått på for å innføre tiltakene i egen klinikk og som bidrar til at de blir en del av den daglige driften. Mange har bidratt Steinar Frydenlund og Anlaug Botnen, for Medisinsk klinikk, Vibeke Hegge, Kirugisk klinikk, Anne Brynjulfsen, Psykiatrisk klinikk, Randi Dovland Andersen, Barne -og ungdomsklinikken, Jon E Steen-Hansen, Prehospital klinikk, Inger Løberg, Medisinsk serviceklinkk og Åsne Linnerud og Andy Solbjørg Kvåle for Klinikk Notodden/ Rjukan. -Vi har også hatt veldig god hjelp fra kommunikasjonssjef Else Jorunn Saga, smittevernenheten ved Kristin Broch Dahl og godt samarbeid med Elin Skei i Notodden er best på å samstemme legemiddellister. Trygg-kirurgi er innført og på flere områder blir pasientsikkerheten bedre - selv om mye arbeid fortsatt gjenstår. serviceklinikken i arbeidet med utrulling av spritdispensere, sier Heidi Knarrum. -Noen resultater så langt? Notodden best på legemiddellister -Vi måler og registrerer på alle innsatsområder og her viser tallene at vi har fremgang på flere områder. Sjekklistene for trygg kirurgi er på plass og her krysses det av av for at sjekklistene er utført for prosent av operasjonene. Samstemming av legemidler er en utfordring, men her andelen pasienter som får utført samstemming av legemiddellister ved innleggelse i sykehus ihvertfall økende. - De siste målingene i februar viser at i Kiurgisk klinikk fikk 67 av 92 pasienter samstemt legemiddellister og i Medisinsk klinikk fikk 50 av 81 pasienter det samme. I Notodden leder de an i Medisinsk- kirurgisk enhet. Der fikk 80 prosent av pasientene samstemt sine legemiddellister ved innleggelse mens 90 fikk det ved utskriving. Notodden sykehus har lengst erfaring og var sykehuset som først innførte denne tiltaks pakken. De har tatt dette på alvor. Vi må jobbe mer på området ledelse av pasientsikkerhet, men her pågår det arbeid i læringsnettverk i regi av kunnskapssenteret. Pasientsikkerhetsvisittene har vært positive og fortsetter. Jeg vet at mange har satt pris på at direktør, fagdirektør og kommunikasjonssjef har engasjert seg direkte i pasientsikkerheten rundt om, konstaterer Heidi Knarrum. Hun tror pasientsikkerhetskulturundersøkelsen kan gi et viktig bidrag til å prioritere hvilke enheter som vil få en pasientsikkerhetsvisitt i nærmeste fremtid. Utviklingsplanen til ST-styret i mai I disse dager går fristen for høringsinnspill til Utviklingsplanen ut og administrasjonen ved Sykehuset Telemark har en utfordrende oppgave med å håndtere alle innspillene på en solid og god måte. For å sikre en god prosess, har administrerende direktør og styreleder ved ST besluttet at styret skal behandle endelig forslag 20.mai og ikke 26.mars, som planen opprinnelig var. 8 Ønsker grundig behandling -Vi ønsker en grundig behandling av alle høringsinnspill og at anbefalingen til styrebeslutning skal være så god som mulig, sier administrerende direktør Bess Frøyshov.Få dager før høringsfristen oppsummerer Frank Hvaal - lederen for Utviklingsplanprosjektet situasjonen slik: - Jeg opplever at det er stor interesse for Utviklingsplanen fra alle slags grupper og organisasjoner. En dag kan det komme spørsmål fra en kommune der lokalpolitikerne vil ha en orientering. En annen dag kan det være brukerorganisasjoner eller politiske partier som spør om jeg kan stille opp på dag eller kveldstid. Har stilt opp på 25 info-møter Jeg har også orientert og svart på spørsmål om Utviklingsplanen for NHO Telemark, Telemark Legeforening og flere enheter på sykehuset, blant annet i Porsgrunn. Det som er positivt her er at det er så stort engasjement rundt prosessen, mener Frank Hvaal. Siden Høringsdokumentet ble sluppet anslår han at han har stilt opp på 25 arrangementer for å informere og svare på spørsmål om planen som skal legge grunnlaget for hvordan Sykehuset Telemark skal se ut i framtida. Frank Hvaal er glad for at STdirektøren og styreleder har utsatt styrets behandling av Utviklingsplanen fra 26. mars til 20.mai. Utsettelsen gir oss bedre tid til å behandle alle høringsinnspillene på en skikkelig måte. Dette handler om å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag slik at vi kan gjøre de nødvendige justeringer av planen før vi legger fram den endelige innstillingen fram for styret 20. mai, konkluderer Frank Hvaal.

9 Mål: Halvering av skader Ved utgangen av 2013 gikk den tre -årige nasjonale pasientsikkerhetskampanjen over i en ny fem-årig programfase. På STHF har et talls ansatte vært involvert i arbeidet med å innføre tiltakspakkene som man håper kan gi en halvering av forebyggbare pasientskader i Norge, innen utgangen av Medarbeiderne rundt om på Sykehuset Telemark har gjort en knakende god jobb med å innføre innsatsområdene. Nå er vi godt i gang med innføringen på de 11 områdene vi skal. Det går på å innføre sjekklister for Trygg kirurgi, forebygge fallskader, forebygge selvmord, redusere trykksår og ikke minst er det et stort fokus på å redusere infeksjoner i forbindelser med operasjoner, ved bruk av urinkateter og infeksjoner ved bruk av sentrale venekatetre. Selv om områdene ble innført innen utgangen av 2013, betyr ikke det at alt nå er på stell. Vi må jobbe videre for å få full effekt av tiltakspakkene i alle relevante enheter. Når det gjelder samstemming av legemiddellister er det fortsatt en jobb å gjøre. Vi møter flere utfordringer og området involverer samarbeid mellom fastleger, sykehusleger, pleie og omsorg, apotek etc. Men vi er optimistiske på at dette vil vi få til, oppsummerer Heidi Knarrum. Hun har ledet den 3-årige kampanjen på STHF det siste året og nå skal operasjonssykepleieren fortsette ut 2014 for å sikre at tiltakene iverksettes og at kampanjen holdet trykket oppe framover. - Hva skjer framover? Måler om vi har framgang -Nå måler vi om det har skjedd noe positivt med pasientsikkerhetskulturen vår ansatte har jobbet rundt om på ST for å få pasientsikkerhetskampanjens innsats-områder spredt til kolleger. Her er noen av de som har tatt ansvar - for å få ned trykksår, SVK- og UVI-infeksjoner- og forebygge selvmord i psykiatrien. I perioden mellom 24. februar og 10. mars får ansatte mulighet til å svare på pasientkulturundersøkelsen. Her skal de samme spørsmålene som i den første undersøkelsen i 2012 besvares. Når vi får analysert svarene fra 2014, vil vi vite om kampanjen har ført til endringer i pasientkulturen. Samtidig skal vi være bevisst på at å endre en kultur tar tid. Men her vil vi uansett få signaler på om vi er på riktig vei. Undersøkelsen er et verktøy for oss til å se hvor ansatte mener skoen trykker og den gir oss en oversikt ned på enhetsnivå på hvilke områder vi bør iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten, understreker Heidi Knarrum. Kvalitetsrådgiveren med operasjonssykepleiererfaring er helt sikker på at pasientsikkerhet ikke er et kortvarig blaff som går over. Programmet som nå skal rulle og gå ut 2018 er fortsatt forankret helt på topp i Helse-Norge Gjennom systematisk arbeid de neste fem årene skal de 11 hovedsatsingsområdene videreføres i det daglige arbeidet slik at det store målet nås. Mål: Halvering pasientskader De som står bak pasientsikkerhetskam- panjen tror det skal være mulig å halvere pasientskadene i Norge innen utgangen av 2018, noe internasjonal erfaring viser. Her skal vi på ST gjøre vårt for å bidra til å nå det målet, fastslår Heidi Knarrum. Hun viser til at det vil bli lansert nye nasjonale strategier for fem-årsperioden. Her vil brukerne kobles mer inn i arbeidet samtidig som det vil satses mer på å spre kunnskap om hvordan sykehusene kan drive kontinuerlig forbedring av pasientsikkerheten. Håndhygiene- både på operasjonsstua og ellers, er en del av kampen mot infeksjoner på et sykehus.et stort antall hånddispensere er utplassert. Det er et bidrag til større trygghet for pasientene. 9

10 Samler dokumentasjon Snart åpner det nye Dokumentasjonsenteret ved ST i Skien. Her vil 21ansatte fra scanningsentralen, dokumentsentralen og deler av arkivet bli kolleger i Bygg 2. De får en nøkkelrolle i det viktige arbeidet for å sikre god dokumentkontroll og bidra til at ingen pasienter blir glemt av sykehuset. De ansatte på det nye dokumentasjonsenteret har mye kompetanse på dette området og de kommer til å spille en viktig rolle i forhold til kvaliteten i det pasientadministrative arbeidet. De får et fagansvar for en del av oppgavene som ST nå jobber med for å unngå at pasienter blir borte i systemet, understreker Annette Fure som er direktør for avdeling for systemledelse. Får pasientpost inn ett sted Hun er litt stolt av nyskapningen som er et konkret svar på to revisjoner som Helse Sør Øst satte i gang i forbindelse med kampanjen Glemt av sykehuset. Helse Sør Øst igangsatte intern revisjon av det pasientadministrative arbeidet i alle helseforetakene etter flere funn som avdekket svakheter i systemene. Prosjektet skulle støtte sykehusenes arbeid med opprydding og forbedringer med sikte på at ingen pasienter skal bli glemt av sykehuset. Også STHF har vært gjennom to revisjoner for å avdekke hvor svakhetene i systemet kunne ligge. Bak den nye satsingen ligger bl.a omfattende intervjuer og kartlegging av de mange ulike postmottakene og sekretærfunksjonene rundt om på sykehuset. Skal tette huller i systemet Løsningen med et nytt Dokumentasjonsenter som ble formelt godkjent av ledergruppa 4. mars i år, er et konkret tiltak for å øke kvaliteten i det pasientadministrative arbeidet. Nå gjør vi noe målrettet for å tette hullene i systemet vårt. Fra nå av vil all pasientrelatert post som f. eks henvisninger, prøvesvar og klagesaker komme inn på ett sted der den scannes og blir videresendt innen 24 timer til de Annette Fure: Samler kompetanse i bygg 2 i et nytt Dokemtasjonssenter rette instansene innen DIPS-systemet og sak/arkiv systemet ephorte. Det er krevende, men viktig for at vi ikke skal miste tid i forhold til å klare frister som er pålagt oss, eksempelvis å ha satt i gang kreftbehandling innen 20 dager. Med det gamle systemet var det risiko for at en henvisning kunne bli liggende i en hylle, mens en lege eller sekretær var på ferie eller syk. Dokumentasjonsenteret får et viktig fagansvar for å sikre god dokumentkontroll, innføre felles prosedyrer og retningslinjer og gjennom det sikre høy kvalitet på behandling av pasientdokumentasjonen vår, understreker Anette Fure. Investerer for 101 millioner Sykehuset Telemark har avsatt 101,3 millioner til investeringer i år. Av disse midlene er 41,5 satt av til medisinsk -teknisk utstyr mens 42,5 millioner er øremerket bygningsmessige behov rundt om på sykehuset. Det var i ledergruppemøtet 21. desember 2013 at investeringsplanen ble vedtatt, med bare små endringer. Hele investeringsrammen er imidlertid ikke disponert. 7,7 millioner er øremerket bygningsmessige investeringer som kan komme i kjølvannet av Utviklingsplanen. Seks millioner er avsatt med henblikk på erstatning av utstyr som havarerer og som må erstattes. Ny MR -maskin Det vil føre for langt å gå inn på alle enkeltprosjektene i investeringsplanen for 2014, men her er et utplukk av noen av 10 de største investeringene: En ny MR -maskin som snart skal i drift, tar nær 18 millioner av rammen. Nye anestesi -overvåkningsapparater til fire millioner går til klinikk Rjukan Notodden. Den klinikken sikres også nytt hjerteultralydapparat til 1,5 millioner som er nødvendig for å ta unna ventelistene i øvre Telemark.Notodden får en C- bue til 1,7 millioner som trengs på operasjonssida. Nye driller og ultralydapparater Og ved ST i Skien får Radiologisk seksjon og Akuttmottaket et tiltrengt ultralydapparat til 1,7 millioner. Kirurgisk klinikk i Skien er sikret nye ortopediske driller til en million kroner, ny 1,5 millioners C- bue til operasjon pluss fosterovervåkningsutstyr til 1,75 millioner kroner. Et nytt apparat til drøye to millioner til genetisk enhet som kan foreta D-vitaminanalyser, er også blant de større MTU- investeringene som nå er vedtatt. Kragerø får et tørkeskap for skop til og Medisinsk klinikk sikres nye dialysemaskiner til 0,9 million kroner, framgår det av investeringsplanen som ble vedtatt før jul. Det er vider avsatt 6,6 millioner til annet utstyr- deriblant tre millioner til nye ambulanser. Den nye MRen må inn gjennom veggenog krever ombygging av MR-rommet

11 Avfall må pakkes forsvarlig Eldar Hansen og Dag Erik Borgeraas er to av sju faste sjåfører på ST. De gjør en svært viktig jobb når de fjerner smitteog risikoavfall fra sykehusavdelingene. For at håndteringen av risikoavfallet skal skje problemfritt og uten risiko, er transportmedarbeiderne avhengig av at kollegaer ute på avdelingene gjør sine ting riktig. Smitte- og risikoavfallet skal kastes i gule plastikkdunker eller plastsekker beregnet på spesialavfallet. Trykk 11 ganger på gul boks! Når boksen er full, skal lokket settes på umiddelbart og 11 sikringspunkter på lokket må trykkes ned for at boksen skal være forskriftsmessig forseglet. -Det er viktig at ikke boksen blir for full, da går ikke lokket på og vi har en uønska situasjon med opprydding i spesialavfall, forteller Dag Erik Borgeraas. Den som fyller opp en boks eller sekk har også ansvar for å lukke og merke den forsvarlig. Løftet inn i KPU I Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i februar, presenterte Borgeraas og enhetsleder for forsyning, Unn Ståland, utfordringene med spesialavfallet. Enhet for forsyning har siden midten av november meldt 31 avvik knyttet til ikke forskriftsmessig håndtering av smitteavfall på enheter/avdelinger. Gir gjerne opplæring Sammen med avvikene tilbys opplæring og informasjon, men enheten har kun fått to responser med ønske om opplæring og informasjon. -Vi ønsker at alle skal ha god kunnskap om hvordan avfallet skal håndteres og hvilket ansvar som hviler på alle medarbeidere som håndterer og kaster smitte- og risikoavfall, sier Unn Ståland. Det er først og fremst risiko for våre ansatte knyttet til håndtering av smitteavfall, men det er selvsagt ikke ideelt for pasientbehandlingen om vi ikke gjør som vi skal. De gule 50 liters plast-boksene er uunnværlige på et sykehus. Der havner brukte sprøyter, organisk materiale etter operasjoner, blodige bandasjer og annet biologisk avfall. For at boksen skal være trygg å Dag Erik Borgeraas og Erland Hansen viser pakking som gir avvik. håndtere for sjåførene, må 11 punkter på lokket trykkes ned. De gule plastsekkene skal lukkes forsvarlig og påskrives smittefarlig avfall og hvilken avdeling som har levert avfallet. Sjåførenes jobb er å hente de gule boksene på avfallsrommene rundt om på avdelingene og frakte de til et kjølerom i underetasjen. Her hentes risikoavfallet to ganger i uka for å sendes til forsvarlig destruksjon i Sverige. Habilitering i en seksjon 1. januar 2014 ble Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO, og Habiliteringstjenesten for barn og unge, HABU, slått sammen til en felles Habiliteringsseksjon. Vi tror vi kan ha større faglig utbytte på ulike områder ved en sammenslåing, sier seksjonsleder Trude Høvik Yacoubian. HAVO holder i dag til i bygg 7 i Skien, men var tidligere lokalisert på Dagsrud i Nome og har tidligere vært en del av Klinikk 5 og Psykiatrisk klinikk, nå sist i Rehabiliteringsseksjonen. En tjeneste for hele livsløpet De to tjenestene, som arbeider med flere av de samme pasientgruppene, er nå organisatorisk samlet i en seksjon innenfor Barne og Ungdomsklinikken: HAVO har 12 og HABU 25 ansatte: - Vi jobber begge med mennesker som har en medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Nå som vi er blitt en samlet seksjon kan vi arbeide mer helhetlig i et livsløpsperspektiv. Med et tett og godt samarbeid kan vi dra nytte av hverandres faglighet og få til gode overganger særlig for ungdom og unge voksne. Jeg ser at vi har gode muligheter til et tettere faglig samarbeid. I går hadde vi f. eks et felles fagseminar med fokus på våre brukere, sier seksjonsleder Trude Høvik Yacoubian. Trend mot sammenslåing Enhetsleder for HAVO- med ansvar for de voksne brukerne, Terje Baasland, har også tro på at de sammen kan utvikle mer spisskompetanse på noen områder: - Det ligger en utredning og en rapport bak sammenslåingen som ble iverksatt 1. januar For øvrig ser vi en trend i flere helseforetak tiøl at disse tjenestene for ulike aldersgrupper, slår seg sammen, konstater Terje Baasland. HABU-HAVO samles: F.v:Stine Sævik, Trude Høvik Yacoubian, Terje Baasland, Jostein Åsebø og Elin Tandberg. 11

12 Revylys i budsjettmørket -Vi har 20 i revygjengen foreløpig, men det er fortsatt plass til noen flere. Dette kommer til å bli moro, lover Monica Lilja Håland, Hanne Gro H. Hafredal og gjengen som skal lage revy til høsten. Lys i budsjettmørket: ST-revyen satser på friske revytakter. Vil du være med? 12. februar var de samlet til det aller første møtet i storsalen på Konferansesenteret i Skien. Ny ST-revy til høsten Midt oppi tøffe budsjettkutt og usikkerhet knyttet til hva som skjer rundt om, er det ett klart lyspunkt i horisonten: Det blir nemlig ST-revy til høsten. -Vi har fått ja Miljørådgiver Liv Husby Carlsen er glad for at ST-ledelsen har vedtatt konkrete miljømål. - Sykehuset Telemark skal bidra til å begrense vår påvirkning på det ytre miljø gjennom konkrete forbedringsmål. Lavere energi-og papirforbruk og økt kildesortering -Det betyr at vi skal jobbe for at energiforbruket vårt i 2014 skal reduseres til det forbruket vi hadde i Når det gjelder kravet til økt kildesortering er målet at andelen med såkalt restavfall, skal ned med tre prosent. Og når fra Bess på å lage revy i år. Direktøren tror revy er godt for fellesskapet. Og det er selvsagt vi helt enig i, sier Hanne Gro H. Hafredal. 11 revy-entusiaster- noen helt ferske- andre tilhører veteranlaget som har vært på de skrå bredder før, var på plass på den aller første revysamlingen. Der var Terje prest allerede i gang med en seriøs diskusjon om den retningen han mente 2014-revyen burde gå i. Med sin lange kropp og noen heite dansetrinn demonstrerte sykehuspresten hva han håpet det ville bli mindre av i årets revy. Lover friske revyspark i høstmørket Ifjor var det Parkbiografen som var rammen rundt revyen som også i år lover å sparke friskt. Og da fortrinnsvis oppover. Sykehusets ledere må tåle en støyt for sine mer og mindre geniale påfunn - slik revytradisjonen krever. Fortsatt plass på revylaget - Vi har 20 som har meldt seg på så langt. Men det er fortsatt plass til noen flere. Vi trenger selvsagt noen som kan stå på scenen. Men vi må også ha noen til å jobbe bak scenen, komme med ideer, skrive tekster planlegge og administrere denne galskapen, understreker de to revy-generalene Hanne Gro og Monica. STHFs miljømål for 2014 det gjelder papirforbruket skal vi faktisk ned med hele 25 prosent i forhold til forbruket vi hadde i Et annet konkret mål, er at all sykehusmat skal være fri for palmeolje som både er dårlig for helsa og en trussel mot regnskogen som det er viktig å opprettholde. Alle ansatte kan bidra -Det femte miljømålet går på at alle ansatte skal ha miljøkunnskap om eget arbeid. Det du og jeg gjør i det daglige på jobben vår, har faktisk en betydning både for miljøet og helsa vår, understreker Liv Husby Carlsen. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Takker for julegaven Som kjent ble den tradisjonelle julegaven fra direktøren til STs medarbeidere i 2013 erstattet med en støtte til en hjelpeorganisasjon. Leger uten grenser mottok kroner til sitt hjelpearbeid i fjor og takker i brev Sykehuset Telemark for bidraget. Styreleder Dina Hovland skriver i brevet at for å kunne gi mennesker medisinsk hjelp uansett hvem de er og hvor de er, er det avgjørende for Leger Uten Grenser at de er nøytrale og uavhengige. God støtte, som julegaven fra ST i 2013, gjør dette mulig. Liten bønn fra renholderne... Leder for tekstil og renhold på ST, Anita Simonsen, har en liten bønn fra egne ansatte som får mer å gjøre når kleshengere ikke henges der de skal: På stativene. - Mine medarbeidere sliter med kleshengerne som flyter rundt i garderober og korridorer. Hengerne skal tres på oppstilte stativ når ansatte har vært og forsynt seg med nytt tøy. Gir merarbeid for renholderne -Problemet er at mange hengere havner på gulv, i søppeldunker og i vasker. Våre ansatte må da bruke mye tid på å samle opp hengerne og tre de på stativene igjen. Dette er veldig tidkrevende for renholdere som ofte har ansvaret for store områder, understreker Anita Simonsen. Hun viser til at problemet fins der det foregår tøyutlevering og spesielt der det står oppsamlings-sekker/kurver for ansatt-tøy. Ansvarlig utgiver: Adm. dir. Bess Margrethe Frøyshov Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005 Omdømme under lupen Side 20 23 Flytteplaner? Ring oss i dag og bestill gratis MeglerTakst Namsos: 74 22 69 71 / Levanger 74 02 88 00 MeglerTakst

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer