ÅRSRAPPORT Andebu Frivilligsentral/ Sentralen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Andebu Frivilligsentral/ Sentralen

2 Om Andebu Frivilligsentral Andebu Frivilligsentral ble opprettet 2001 og eies av Andebu kommune. Kommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder, som ut 2012 var ansatt i 60 % stilling. Stillingen ble i desember 2012 økt til 100 % med virkning fra 01. januar Andebu kommune har siden 2004 fått 60 % lønnstilskudd til daglig leder i Andebu Frivilligsentral fra Kulturdepartementet. Fram til 30. august 2012 har Andebu Frivilligsentral vært sortert under virksomhet Familietjenester i Andebu kommune. Fra 01. september 2012 er Frivilligsentralen plassert under Folkehelse i virksomhet Helse, omsorg og velferd og lokalisert sammen med Frisklivssentralen på Sentralen. Frivilligsentralen, frisklivssentralen og folkehelsekoordinator i Andebu kommune jobber tett sammen om Sentralen som møtested for helse, trivsel og frivillighet. Drift: Daglig leder siden 9. januar 2012 er Silke Wrede. Fra 18. september mars 2014 har Linda Linnestad vært vikar for Silke Wrede som var i permisjon. Det er avholdt 4 styremøter, 1 årsmøte og et ekstraordinært årsmøte i perioden. Fra Hovedutvalg for livsløp og kultur: Tom Cato Abrahamsen, Hanna Marie Skjelland Orerød, Lisbeth Aglen, Terje Østbu. Vara: Hans Olaf Aas, Svein Asle Sandland, Trond Olav Jahre, Aslaug Inger Thorsen. Fra Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede: Anne Marie Kvernsmyr. Vara: Tor Dahl. Fra Røde Kors: Brit Wenche Carlsen. Vara: Dag Kristiansen Fra Andebu Helselag: Torunn Vestly. Vara: Tove Larssen Dahl Styreleder: Tom Cato Abrahamsen Nestleder: Anne Marie Kvernsmyr Sekretær i styret: Silke Wrede/ Linda Linnestad (18.sept mars 14) Daglig leder Silke Wrede og Linda Linnestad Nestleder Anne- Marie Kvernsmyr, varamedlem Tove Larssen Dahl. Frivilligfrokost

3 Regnskap 2014 Kommunalt egenandel Kr ,- Midler fra Kulturdepartementet Kr ,- Netto finansinntekter (bruk av fond) Kr. 850,- Andre inntekter (leksehjelp, NAV, salg) Kr ,- Total sum inntekter Kr ,- Netto driftsutgifter - Kr ,- Gavemidler 2014 utgjør kr ,-. Kr ,- fikk frivilligsentralen 2014 som tilskudd. Bruk av gavemiddelfond: kr ,-. Mindreutgift kr ,- er avsatt gavemiddelfondet. Gavemidler : Kr ,- Fond : Kr ,- Leksehjelp : Kr ,- Antall registrerte frivillige og brukere Registrerte frivillige Registrerte frivillige Kvinner Menn Ungdommer Totalt Antall brukere som har fått en-til-en tjenester. De fleste har fått gjentatte tjenester. Praktiske tjenester Følgetjenester Besøkstjenester Til sammen:

4 Årsprogram/ frivilligsentralens arrangementer 2014 Samarbeid med Dkss Nyttårskonsert i Hof Januar (Den Kulturelle Spaserstokken) med frivillige Februar Samarbeid med Andebu pensjonistforening Lyttevenn/ informasjonmøte Årsmøte Mars Oppstart / Lyst på livet damegruppe Frivilligfrokost April Nettverksmøte Lyst på livet Vestfold Styreseminar Vestfold Frivilligsentraler Mai Ekstraordinært årsmøte Eldrebørs Samarbeid med Lions klubb, Sommeravslutning / Juni bygdekvinnelag, helselagene, leksehjelp diakoniet, pensjonistforening. Håskenfest Storåstur Juli FERIE August Gaustadtoppentur Ungdomsbørs Hælja hime/ stands og flerkulturell mat Konferanse/ region 2 September Norges frivilligsentr. Samarbeid med Seniornett og Andebu pensjonistforening Senior surfdag Sirkellederkurs Lyst på livet i Drammen Oppstart av praxisplassering av elever fra RE vgs. Oktober Desember Samarbeid med Andebu Sparebank - Refleksvester som gave for frivillige - Sentralens kalender 2015 og kulepenn som gave for frivillige Verdens dag for psykisk helse. Oppstart av ny lyst på livet gruppe Frivilligfest/ -pris Nettverksmøte Lyst på livet Vestfold Frivilligfrokost. Markering av den internasjonale frivilighetsdagen Juleverksted / leksehjelp

5 Sentralen for frivillighet og friskliv: oversikt over aktiviteter SENTRALEN for friskliv og frivillighet Vollyballtrening +50 Pårørende skole, demente Gågrupper med og uten staver Wet vest-trening Åpent Hus- sosial møteplass Leksehjelp Omsorgsang Lyst på livet Balansetrening Slutte med tobakk-kurs Flerkulturelt dametreff Rusleturer Trillevogngruppe Trim for foreldre med barn Seniordans Kreativsamling Norsk samtalegruppe Selvhjelpsgrupper Data-cafe Tilrettelagt trening i grupper eller individuelt Frivilligsentralen Frisklivsentralen Initiere partnerskap- prosjekt Møte mellom mennesker Organisering, informasjon om frivillig engasjement Frisklivsresept Henviste pasienter fra leger, Nasjonalt samarbeid, videreutvikling innen frivillighet Frivillig oppdrag en til en. Sosiale og praktiske oppdrag Kols og diabetespasienter, Prosjekt Trim på resept, sirkeltrening, balansetrening

6 Hva har vi å tilby på Sentralen for frivillighet og friskliv og hvor mange bruker aktivitetene? SENTRALEN 2014 Matlaging/Lyst på livet Friskliv, trivsel og frivillighet Tiltak Timer Frivillig Besøkende totalt Leksehjelp hver mandag Åpent hus hver mandag og torsdag Lyst på livet, 1 x i måned + cafe hver onsdag Norsk samtale gruppe hver mandag Datacafe hver torsdag Individuell datahjelp/ mandager Individuell hjelp med nettbrett/ tirsdager Slektsgranskning Wet vest trening hver onsdag Gågruppe hver man og tors Trim på resept hver man og tors Sirkeltrening hver torsdag Balansetrening hver mandag, 3 sogn Trim for foreldre med barn - 20 Trillegruppe Grønn Resept, henvisning fra leger - 32 Kreativ gruppe hver tirsdag Flerkulturell dametreff 1 g i mnd Pårørendeskolen (demens) Psykiatrien på Anexet annenhver torsdag Rusleturer tirsdager Nyttårsaften for ensomme eldre Gravdal+Møyland barnehage, matlaging Folkesti Kodal Gjenbruket i Kodal 3060 Ikke registrert Frivilligfrokost 2.g i året Frivilligfest, høst Gaustadtoppentur Sentralen: kontor, cafevert på fredager Volleyball 270 Tjenestetimer (sosiale og praktiske tjenester)

7 Nye tilbud 2014 på Sentralen: Februar: Oppstart av «Volleyball 55+». Onsdag ettermiddag. Sept.: Individuell datahjelp / hjelp på nettbrett med ungdommer i samarbeid med Re vgs., valgfag «Innsats for andre»/ Andebu ungdomsskole og NAV/ praksis) og frivillige pensjonister. Ma., to. formiddag/ ti. ettermiddag Sept.: Oppstart av Trening med mening, et 12 ukers kurs for lungesyke og diabetikere i regi av frisklivssentralene i Stokke og Andebu. Praksiselev fra Re vgs. er med som assistent og forbereder sammen med frivillige hjelpere de sosiale møtene og undervisning på Sentralen etter treningen. Nov.: Oppstart av Trim for foreldre med barn i regi av Frisklivssentralen. Praxiselev fra Re vgs. er med som assistent. Tirsdag formidag. Nov.: Slektsgranksning. Kurs/ Gruppe drevet av en frivillig. Fredag formiddag. Bildedryss av noen av Sentralens aktiviteter i 2014 Gaustadtoppentur: balansetreningsgruppa + venner Frivilligfrokost 5. desember 2014/ internasjonal frivillighetsdag + Påske

8 Ungdomsbørs/ Verdensdagen for psykisk helse Musikalsk Underholdning Se hverandre senk skuldrene Foredrag om mobbing / v lensmannen i Vestfold Torsdager på Sentralen : trim, latter og Åpent hus

9 Andebu sykehjem Aktiviteter Frivillige / timer Antall besøkende 732 timer 2745 besøkende Middagservering man-ons-fresøn Mandagskaffe m/ vafler 280 timer 860 besøkende Sangen hver tirsdag 1040 timer 3120 besøkende Kort og spill 69 timer 138 besøkende Opplesning 23 timer 230 besøkende Blandet drops hver 172 timer 430 besøkende onsdag Bingo 392 timer 500 besøkende Belgdragerkonserter 121 timer 330 besøkende Fredagstrimmen 24 timer 360 besøkende 2853 timer 8713 besøkende Årsprogramm i 2014 Januar Nyttårskonsert i Hof Ophelia Orkestra 35 stk fra Andebu Februar/ Bingofest besøkende Mai Aktivitetsdag eget program med konsert Håskenfest besøkende 54 besøkende Juni St.hansfest besøkende Oktober Eldredagen med Plystrekongen 129 besøkende November Bingobasar med underholdning besøkende Desember Julebord for beboere og pårørende m/ Jenny Jensen Konsert med Samuel 5.12 Lucia Ordfører og presten besøkende 35 besøkende 90 besøkende 50 besøkende Gudstjeneste besøkende Trekkspillkonsert Operakonsert besøkende 40 besøkende Frivillige/timer: 448 timer 14 ekstra arrangementer 873 besøkende 2 generasjoner frivillige på Bingobasaren Servering på Atriet

10 Program for 2014 for den kulturelle spaserstokken/ Andebu Sykehjem Våren Januar kl. 12:00 Irsk Aften dans og musikk 45 besøkende 13. februar kl.12:00 Trix med Sirkusgymnastikk 20 besøkende 11. April kl.12:00 Trubadur Yngve Fritjof Kristiansen 45 B. 06. mai kl.19:30 Tur til Operaen med Hege og Øyvind 8 B. 20. Juni kl.11:30 Sølvi Lysnes synger om sommeren 45 B. Høst September kl. 18:00 Kabaret, det var du som sa nei.45 B. 01. Oktober kl.18:00 Plystrekongen 129 B. 14. November kl. 11:00 Musikalsk teaterforestilling 45 B. 06. Desember kl.18:00 Sissel Kyrkjebø konsert 15B Gro Hansen 45 Besøkende Totalt: 442 Besøkende

11 OMSORGSANG I år har Andebu lagt mye vekt på å få inn omsorgsang som et behandlingstilbud på Andebu sykehjem. Vi har hatt musikkterapeut Sarita Wallumrød som har ledet et kurs på 4 ganger. Dette har vært for personalet på Andebu sykehjem som oppfølging av seminaret med Audun Mysja Vi er nå ferdige med gjennomføringen av kurset og personalet er nå i en praksisperiode på 6. mnd. med oppfølging fra Synnøve Eriksen, Sarita Wallumrød, Ragne Haaland og Linda Linnestad. På hvert personalmøte legger de inn 15 minutter med Omsorgsang, slik at dette hele tiden holdes varmt. Vi har nå begynt å bruke individualisert Omsorgsang og miljøbehandling som et behandlingstilbud på Andebu sykehjem. Etter hvert vil personalet få god kompetanse på dette og hvert personalet har fått en metodebok som er innkjøpt. Plan over Omsorgsang med Gro Hansen Oppmøte med Linda i resepsjonen Sangstund i stuen Tusenfryd med alle 30 minutter (eller ved behov) Sang stund på Rehab i Peisestuen kl ca. 30 minutter eller ved behov Sangstund i stuen på sykeavdelingen ca. 30 minutter eller ved behov avslutte Her fikk alle en liten privat konsert på avdelingene og dette ble meget godt mottatt. 45 besøkende

12 Program høst / vinter 2014/ Hjertelig velkommen! Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Friskliv+styrke Trim på resept Kl Gågrupper: Kl Flere nivåer Trillegruppe + småbarnstreff med foreldre - Gåtur i Andebu - NY: novemberfebruar: trim med barn inne - Møtested /lek Kl Lyst på livet 6 møter / 1 x i måned Kl Oppstart: Kl Oppstart: Kl hver uke Lyst på livet cafe Friskliv +styrke Trim på resept Kl Gågrupper: Kl Flere nivåer Sirkeltrening: Kl Sen Frokost Kl Balanse og styrke trening Pensjonistsenter Andebu, Høyjord Kl Kodal Kl Ungdomstreff og leksehjelp/ Ungdomstrinnet Kl Med gratis enkel servering Norsk samtalegruppe Møtested og språkpraksis på norsk Kl Rusleturer Kl Oppmøte Andebu Pensjonistsenter Kreativgruppa Hekle, strikke, male, skrive m.m. Kl Ta kontakt: - Frisklivsresept - Motivasjonskurs: -Vektreduksjon -Røykeslutt - Sunn kosthold Ta kontakt : -Selvhjelpsgrupper -Pårørendeskole/ Demens Fra oktober 2014 Seniordans Pensjonistsenter Du trenger ikke partner Kl (utenom 1. onsdag i måned) Volleyball i Andebuhallen For deg i alderen opp til 99 Kl Wet vest trening Svømmebssg./ Ungdomsskole A. Kl Flerkulturell dametreff Møtested og matlaging Kl Anexet : Siste onsdag i måned Åpent hus Sen frokost, vafler, møtested Kl Bra Mat kurs 4 møter / 1 x i uken Kl oppstartsdatoer: 4.9., og Datacafe Møtested og datahjelp Gruppe 1: Kl Gruppe 2: Kveldsåpent For alle Anexet Møtested og kreativitetstilbud Kl i partallsuker

13 DATACAFE vinter, vår/ sommer 2014 Hver torsdag kl og DATO INNHOLD ANSVAR 30. Januar Kredittkort betaling Linda 6. Februar Bestille billetter LindaTonje 13. Februar Vanlig datacafe, øve Linda/ Egil/ Tonje Vinterferie Vinterferie Ingen 27. Februar Nettbank (påmelding) Andebu Sparebank 6. Mars Datacafe, øve nettbank Egil/ Tonje 13. Mars Nettbank (påmelding) Andebu Sparebank 20. Mars Datacafe, øve nettbank Tonje/ Egil 27. Mars Facebook Tonje, Silke 3. April Datacafe, øve facebook Tonje, Silke 10. April Excel ark, enkel Maja, Egil/ Tonje Påskeferie Påskeferie Ingen 24. April Datacafe, øve excelark Egil/ Tonje 8. Mai Skype Tonje, Egil 15. Mai Datacafe, øve skype Egil/ Tonje 22. Mai Sistse datacafe før sommeren GOD SOMMER Egil/ Tonje Vi starter opp igjen i september 2014

14 Rusleturer høst 2014 Turene er for alle. Veivalg mulig. Det blir ikke værforbehold! Alle turer går på Tirsdager. Turene er gratis, bare NOK 30 for organisert kjøring må påregnes. Alle er velkomne! God tur! Dato Løype / Sted Oppmøte: Kl Andebu Pensjonistsenter Kontaktperson Vetanrunden Hans Bø / Lysløypa v/ OBS Bjarne Holm / Gunnerød Kari Hegdahl Hans Bø Langø - Fellestur med / Stokke turgruppa Andeburunden - Kort tur i Andebu - Lengre felles lunsj Kai Michelsen Åletjønn Kristian Bø / Gransetra Kristian Bø / Hov i Kodal Kari Hegdahl Heisetra - Fellestur med Stokke turgruppa - Hans Bø / Moland/ Håsken/Signo Andebu Bjarne Holm / Skør/ Møylandsletta Hans Bø /

15 Tilbakemeldinger på Sentralens spørreundersøkelse om kundefornøydhet (2 x år): Tilbudet på Sentralen er forebyggende for kropp og sjel og passer for mange målgrupper. Sentralen er et viktig møtested i Bygda som gjør en forskjell i folks hverdag Sentralen betyr mye for folkehelse i Andebu Trening med mening: 12 uker kurs for lungesyke og diabetikere Takk for i år! Hælja hime : flerkulturell damegruppe med mat

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter

Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter Ås Seniorsenter Kontaktskapende Omsorg Trivsel Helse Frivillighet PROGRAM HØSTEN 2015 Velkommen til våre aktiviteter 0 Kjære alle brukere av Ås Seniorsenter! Velkommen til ny sesong! Styret har i vår,

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

#q\ fil lll ARSMELDING 2OL4

#q\ fil lll ARSMELDING 2OL4 r 11 #q\ fil lll - I[i o ARSMELDING 2OL4 Årsmeld ing 20L4, 6. d riftså r: Vågsøy frivilligsentral SA er stiftet av Vågsøy Pensjonistlag, Vågs6y Røde Kors og Lions Club Måløy. Styret har i 2OL4 vært: Ragnar

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2014. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2014 1 Innledning Året 2014 var Frivilligsentralens ellevte ordinære driftsår. Årsmeldingen 2014 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir uført mye flott og allsidig frivillig

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016 Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 1 INNHOLD: Velkommen til nytt barnehageår 3 Personalet i Sola Barnehage 4 Kvalitet og service 5 Planer 6 Sola Barnehages

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 9. september 2014 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon 23 22 05 80 Mobil 48 13 71 80 Epost vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer