:magasinet. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? medlemmer! Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":magasinet. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? medlemmer! Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart."

Transkript

1 Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO B :nytt fra ARCen :magasinet Oktober 2013 Geodata kundemagasin Kjære ARCen- :styret medlemmer! Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen i rekken. I år var vi så heldige å få inn rekordmange brukerforedrag som holdt svært god faglig kvalitet. Vi skal imidlertid ikke slå oss til ro med dette, men sørge for at neste års brukerkonferanse blir minst like bra. LEDER: Jostein Svegården NVE ARCen vil sende ut Call for Paper i løpet av september. Vi håper på mange og spennende tilbakemeldinger, men har du allerede nå ønske om åhøsten delta er en travel tid, og for de fleste av oss har med et brukerforedrag eller kjenner du andre som jobber med spennende modus måttet vike for nye viktige GIS-prosjekter. Mens prosjekter, så ta gjerne kontakt med Vibeke Vangen på minnene om sol og sommer svinner, og høstmørket eller på telefon senker seg, er detstyremedlemmer: godt å ha noe å se fram til. Det har vi Årsmøtet i ARCen ble avholdt den første dagen under brukerkonferansen. alle, for i februar er det igjen duket for Esri norsk bru- kerkonferanse! Referat Sharam Ariafar Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart Krigsskolen Siden sist har vi fått delta på Esri europeisk brukerkonfe1. Valg av møteleder og referent ranse. Jostein Svegården ble valgt som møteleder og Vibeke Vangen ble valgt somdet var en flott og inspirerende opplevelse, og for ARCen-styret var det spesielt stas å få dele ut Fyrtårnreferent. Eivind Magnes Paulsen prisen til Bård Hansen i Statskog foran hele GIS-Europa. NGI 2. Årsberetning Nå gleder vi oss til å treffe alle våre norske medlemmer Jostein Svegården leste opp årsberetningen som er publisert i programmet igjen i vår mer vante setting. Planleggingen er godt i for brukerkonferansen. gang, og dette ligger an til å bli en super konferanse! Den viktigste delen av konferansen er brukerforedragene, 3. Valg Kjersti Mølmann hvor dere har anledning til å fortelle om arbeidet deres, Jostein Svegården opplyste om styrets medlemmer og utgående medlemmer NGU få om innspill og valgkomiteens innstilling for Innstillingen fra valgkomiteen nytt og idéer fra andre styre og ny valgkomite ble enstemmig vedtatt. Det nye styret er presentert til høyre. Ny valgkomite for 2010 består av Powel iam Ivar Svare Holand, Høgskolen i Nord-Trøndelag Asset Management for Infrastruktur Ellen Gilhuus, Statens kartverk Kartbasert for web og mobilitet 4. Evt. Ingen Prosessorienterte brukerflater merknader på evt. Tjenestegjøring av data og funksjonalitet Se også våre andre ArcGIS-løsninger for kommune og entreprenører. E-post: For mer informasjon, tlf: eller Både Geodata og ARCen ønsker en konferanse med gode og varierte brukerforedrag, og oppforder deg til å sende K. Larsen inn ditt bidrag. Vi Christine ser frem mot å høre nettopp din GISFugro historie Hilsen styret i ARCen SEKRETÆR: Styret består i perioden 2012/2013 av Vibeke Vangen Geodata AS Jostein Svegården Fugro Survey AS (Leder) Eivind Magnus Paulsen NGI Kjersti Mølmann NGU Christine Larsen Fugro Survey AS Ole Magnus Theisen Sintef Geir Atle Tømmerås Geodata AS (ARCen-sekretær) Postadresse: PB 9036 Grønland, 0133 Oslo Telefon: Telefax: Utgiver: GEODATA AS Redaktør: Per Erik Lerseth Redaksjonsråd: Inge Anundskås og Knut Olav Sunde Opplag: x Layout og produksjon: Esri norsk brukerkonferanse velkommen til inspirerende og lærerrike dager februar Nytt i ArcGIS Online - få mer ut av din ArcGIS Online konto

2 LEDER Kartet har gjennom tiden, fra den spede opprinnelsen i antikken til dagens bruk av kart, utviklet seg enormt som et kommunikasjonsmedium. Denne utviklingen av en mer moderne teori for geografi og kart, har åpnet døren for å bruke kartet som ett svært effektivt og innholdsrikt kommunikasjonsverktøy. Med elektroniske kart har mulighetene til å kommunisere et budskap gjennom kartet blitt enorme, både i form av hva slags type informasjon som kan representeres og presenteres, samt rikheten i og mengden av informasjon som kan ligge bak. Dette kaller vi intelligente kart. Denne utgaven av GEODATA: magasinet er viet temaet «Intelligente kart» og verdien av kartet som et medium for å presentere store mengder informasjon. Spørsmålet du kanskje stiller deg er hva er det som får et kart til å gjøre seg fortjent til betegnelsen et «Intelligent kart»? For oss som jobber med GIS kan det være lett å tro at det dreier seg om hvor avansert funksjonalitet, data eller analyser som ligger bak selve kartet, eller kanskje mengden data vi er i stand til å aggregere og presentere for brukeren. Min påstand er at intelligensen i kartet ligger i selve evnen til å kommunisere budskapet sitt gjennom elegant visuell presentasjon, enkelhet i design, enkelhet i bruk og tydelighet. I løpet av de siste årene har vi faktisk sett en utvikling som går bort fra den omfattende kartapplikasjonen hvor selve kartet nærmest er underordnet en refokusering på budskapet kartet skal kommunisere, med tilhørende kartografi og design som understøtter dette. Det fokuserte og målrettede kartet er i ferd med å få sin renessanse. En god utvikling i så måte. Les mer om hvordan ulike virksomheter bruker kart som ett kommunikasjons- og samhandlings verktøy i ulike bransjer som offentlig forvaltning, privat næringsliv og olje og gass. Mulighetene som ligger i det elektroniske kartet - på desktop, web, nettbrett og mobil, gjør det intelligente kartet som et medium for å presentere informasjon som grunnlag for å ta beslutninger mer aktuelt enn noensinne. Følg med på Geirs blogg God lesning! Innhold 4 :hovedtema intelligente kart 4 Visjonen om et intelligent kart :GIS i din bransje 8 Intelligente kart i offentlig forvaltning 10 Statens Vegvesen: Brukte nettsky under flomkrise 12 Intelligente kart i privat næringsliv 14 Coop: Nytt web-basert verktøy gir raskere analyse 16 Intelligente kart i kommunal virksomhet 18 Follo Moss brannvesen 20 Intelligente kart i olje og gass 22 Geocap styrker olje og gass-satsingen :Lyse 8 20 Kartportal gir bedre samhandling :konferanse 24 Esri norsk brukerkonferanse Et tilbakeblikk på Esri internasjonal brukerkonferanse Statskog vant Special Acheivement Award 2013 Av: InvolvePR! Tid og nøyaktighet er kritisk når Lyse skal vedlikeholde eller overvåke infrastrukturen i Rogaland. En mer effektiv samhandling omkring nettinformasjon mellom ulike brukergrupper er viktig, og Geodatas kartportal var løsningen. :firmanytt 30 Nye navn i Geodata 31 Esri Young Scholar Award Geodata satser videre på studenter :produktnytt 32 Geodata Online og intelligente kart «Bruk tiden der det trengs» 34 Ny versjon av ArcGIS Online 36 Nyheter i ArcGIS 10.2 Geodata har vært leverandør av GIS løsninger for Lyse siden 1999 og i forbindelse med at Lyse skulle investere i en ny kartportal for web- og mobile løsninger, var Geodata en naturlig samarbeidspartner. Valget falt på Portal for ArcGIS Online som er et «content management system» for all geografisk informasjon i Lyse. De har best kunnskap på dette området, understreker Systemansvarlig NIS /GIS Sigve Hamran i Lyse. Portal for ArcGIS tilbyr de samme mulighetene som ArcGIS Online, men installeres innenfor virksomhetens brannmur. Produktet er dermed alternativ for deg som av ulike grunner ikke kan benytte nettskyen. Lyse er i dag en ledende leverandør av energi og telekommunikasjon. GIS i Lyse benyttes som nettinformasjonssystem (NIS) hvor informasjon om teknisk infrastruktur forvaltes. Dette er forretningskritisk informasjon for Lyse hvor også den geografiske komponenten spiller en stor rolle. I dag ligger alle kabler, ledninger og stasjoner inne i systemet. Det er altså svært viktig at Lyse har en fungerende GIS-portal som bidrar til å forbedre og effektivisere arbeidsprosessen, spesielt for montørene. All informasjon tilgjengelig på ett sted Dersom det tidligere oppstod en feil i systemet, måtte montørene skrive ut kart eller få tilsendt beskrivelse av problemet på mail. Med den nye løsningen, kommer nå feilmeldingene direkte opp på montørens mobile enhet. På denne måten kan montørene umiddelbart indentifisere feilen geografisk og foreta en utredning mens han er ute i felten, forklarer Hamran. Brukerne kan også selv melde inn feil på for eksempel et gatelys. Da klikker de på gatelyset i kartet på portalen, og montørene vet dermed nøyaktig hvor feilen ligger og kan utbedre feilen raskt og effektivt. Kundesenteret får informasjon på status fra montør som for eksempel «Under arbeid» eller «fikset» og på denne måten følge utviklingen av arbeidet. Driftssentralen får samtidig tilgang til samme informasjon. I dette nummeret har vi tatt i bruk QR koder for at du som leser lettere kan ta deg inn på artiklene vi refererer til. Det er en enkel sak det eneste du trenger å gjøre er å laste ned en QR-reader fra enten App-store/marketplace. Kameraet på din smarttelefon gjøres automatisk om til en skanner når du åpner appen og gjør kodene lesbare. God scanning! Mer fornøyde kunder Forventningene til løsningen er store, og Hamran er glad for at de første delene av systemet nå er klart. Dette gjør at vi nå har en felles flate for geografisk informasjon. Vi flytter informasjonen ut i felten, som gjør at vi har enklere og gass tilgang, :Olje flere brukere og vi kan jobbe mer effektivt, sier Hamran. Denne integrerte kommunikasjonen gjør at vi får mer effektive arbeidsprosesser og mer tilfredse kunder. Om Lyse Lyse sin kjernevirksomhet har i over 100 år vært produksjon og overføring av kraft. De er også en ledende aktør innen telekommunikasjon til både privat og bedrift. Energiprodukter: Strøm, naturgass, fjernvarme, kjøling og biogass Tekekomprodukter: Interaktivt TV, lynraskt internett, telefoni, mobiltelefon og alarm Les mer om Lyse: ArcGIS ONLINE SOM SKAPT FOR OLjE OG GASS Av Stian Heid, Geodata Datakvalitet Lettskyet Olje- ogvil gassbransjen har få en muligmontører via Portalen For de fleste oljeselskap er det utfordringer het rekke for ajourhold og knyttet datafangst i til samhandling, deling og utenkelig å slippe data utenfor sin trygge brannmur. Derfor er det felt.felles Montørene kan enkelt regissituasjonsbilde. Flere viktig å vite at man kan benytte trere eller utfordringene oppdatere informasjon av disse er nå ArcGIS Online som en portal for hverløst, gang de kommer forbi et kaapplikasjoner og tjenester som med ArcGIS Online. bleskap. Dette vil bidra til enligger stor trygt i bedriftens egne IT-systemer. Offentlig data kan Mange applikasjoner kvalitetsheving avblir dataene uten tilgjengelig i skyen, men Store applikasjoner ofte uover-og gjøres siktlige, ogekstra oljeselskap har en klar alt som er mer sensitivt forblir at Lyse får kostnader. gevinst i å lage spesialiserte applikasjoner, såkalte «spissede apps» beskyttet som i dag. Du får ikke tilgang til portalen med mindre å gi de ansatte en felles portal for alle disse applikasjonene er ArcGIS Online et kjærkomment produkt. informasjon som best kan vises i et kart. Sett at det oppstår et potensielt skadelig utslipp under en duaphar en gyldig bruker. Når du er for utvalgte tema, fremfor å favne at Sigve Hamran understreker over for mye i en og samme ap- logget inn vil du kun se det innplikasjonen kan brukes inhold som er delt med deg. plikasjon. Oljeselskap bruker på GIS all til alt fra administrasjon av pro- gass, frastruktur som elektrisitet, duksjonslisenser til planlegging Publikum fiber eller fjernvarme. Med løsav installasjoner under vann mm. Noen applikasjoner må være fritt ningen fraseg Geodata gi levere tilgjengelig. Det kan være at man Det sier selv at enkan rekkeviapønsker å vise produksjonslisenplikasjoner må til for å dekke alles en rask, sikker og effektiv tjeneste behov. F.eks. kan en applikasjon ser, planer eller tiltak i forbinhvorværeproblemløsninger gjennomdelse med en uønsket hendelse. rettet utelukkende mot å vise Ved en ulykke er det viktig å få hvilke seismiske undersøkelser føres på best mulig måte, avslutter selskapet har tilgang til i forhold til ut tilstrekkelig og nøyaktig inforsigve Hamran. de lisensene man har andeler i. For masjon. Ofte er dette geografisk operasjon offshore vil det være en massiv pågang på geografisk informasjon. Hvor er utslippet? Hva gjøres for å begrense skadene? Dette kan oljeselskapene nå kjapt dele med publikum og presse på en enkel måte for å unngå misforståelser. Effektiv samhandling er svært viktig. For mange oljeselskap er skriving av søknader på produksjonslisenser en hektisk prosess. Mange kart og figurer skal lages på kort tid, og mange personer er involvert. ArcGIS Online gir geologer, letesjefer og GIS-avdelingen en gylden mulighet til å samhandle med interaktive kart. Kartene ligger trygt på selskapets servere, og brukerne kan vise, legge til og dele innhold slik at kartene blir til i fellesskap. Det sikrer at kartene blir rett med en gang og ikke må frem og tilbake på mail i flere dager. Alltid oppdatert Det er stadig endringer. Nye lisenser kommer til og funn blir gjort. Ofte blir GIS-avdelingen bedt om å lage samme kart om igjen, men med oppdatert informasjon, til bruk i presentasjoner og finansielle rapporter. Sammen med ArcGIS Online følger Esri Maps for Office, som gjør det mulig for alle ansatte å lage kart direkte i PowerPoint eller Excel. GIS-superbrukerne kan bruke sin tid på å lage nye og bedre tjenester fremfor å repetere de samme oppgavene gang på gang. Kartet til presentasjonen kan gjerne lages i Excel hvor egne data kan legges til de eksisterende tjenestene. Eksempelvis vil økonomidirektøren kunne lage sitt eget kart i Excel med egne produksjonstall og legge dette til i en presentasjon Oversikt over mange applikasjoner. Sikkerhet: Det er utenkelig å slippe data utenfor brannmuren. Noen applikasjoner må være fritt tilgjengelige. 9

3 :hovedtema Av: Inge Anundskås, Geodata Kart har alltid vært et viktig verktøy i vår søken etter å forstå verden. Fra hulemalerier til eldgamle kart over Babylon, Hellas, Asia og videre opp gjennom historien, har folk laget kart for mer enn bare navigasjon. Kartet har blitt brukt til å dokumentere vår forståelse av jorda og dens prosesser, men også for å forstå menneskenes eksistens og opprinnelse. Derfor kombinerer kartet både vitenskap og kunst for å fortelle historien om vår verden og hvem vi er. Visjonen om et intelligent kart Nytten av kartet som et rent vitenskapelig verktøy var åpenbar da jorda skulle utforskes, den gangen Columbus åpnet Amerika for Vesten, og da Magellan seilte jorda rundt for første gang. Det hevdes faktisk at Europeernes overlegne evner innenfor kartlegging i denne perioden er en viktig del av forklaringen på Vestens dominans over resten av verden. Således henger vår utvikling i kunsten om kart, tett sammen med menneskets utvikling og historie her på jorda. I de siste årene har det skjedd mye innenfor vårt fagområde som virkelig kan skyte fart på denne utviklingen. Tenk bare på den enorme informasjonstilgangen vi har idag, sammenliknet med bare få år tilbake. Dette er en blanding av formelle data, kart- og geografiske- data som GIS-avdelinger og fagpersoner har utviklet gjennom mange år, til ustrukturerte, uformaliserte data fra sosiale medier, web en etc. Smarttelefonen er grunnen til at det snart finnes 1.4 milliarder sensorer med potensiale til å produsere oppdatert og stedfestet informasjon som kan gjøres tilgjengelig i nær sanntid. Hva: Kart som viser twittermeldinger, bilder fra Flickr og video fra YouTube. Hvordan: ArcGIS Online inneholder ferdige maler for å kombinere temakart med informasjon fra sosiale medier. My Kaywa QR-Code Hva: Kartet forteller oss hvordan vårt verdensbilde har endret seg fra 1812 til i dag. Hvordan: ArcGIS Online har mange applikasjonsmaler som kan konfigureres for å sammenstille informasjon på en intuitiv måte. Prøv selv: 5

4 Hva: Kart som viser flomutsatte kulturminner. Datasettet viser oppdaterte flomdata direkte fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og kulturminner fra Riksantikvaren. Hvordan: Alle offentlige tilgjengelige temakart finner du på ArcGIS Online. Her er det enkelt å søke opp, og kombinere temakart for å lage akkurat det kartet som du trenger. Verdien av disse dataene blir først reell når de blir tilgjengeliggjort slik at det både blir enkelt å finne fram til den kunnskapen vi har i dag, samt bygge videre på denne for å utvikle oss videre. ArcGIS Online er et eksempel på en tjeneste som er tilgjengelig for alle, og som inneholder millioner av kart som er søkbare og som enkelt kan kombineres som lag i nye kart. Vi har en visjon om at GIS er et verktøy for å utforme og tilgjengeliggjøre intelligente kart. Med det mener vi kart som gjør mer enn kun å vise hvor noe er lokalisert, eller korteste veien fra A til B. Et intelligent kart kan vi spørre og få svar på viktige spørsmål, det innbyr til interaksjon med brukeren og kommuniserer et tydelig budskap. Med enorme mengder data tilgjengelig på et sted, og med mange nye spennende måter å verdiøke og formidle denne kunnskapen på, er vi godt på vei mot målet. Til tross for denne utviklingen er det fortsatt slik at mennesket er den viktigste komponenten i et vellykket GIS. For å lykkes med vår visjon er vi avhengig av at du omsetter din kompetanse, kreativitet og intelligens til kart, og at du deler dem med andre brukere. Slik kan andre bygge videre på din kunnskap og aksellerere kartets evolusjon. Og hvis historien gjentar seg, vil denne evolusjonen forme utviklingen av verden rundt oss, slik som kart har gjort i uminnelige tider. Denne utgaven av GEODATA:magasinet har vi viet til intelligente kart. Vi ønsker å vise deg mange gode eksempler på hvordan brukerne våre lager kart som gjør det raskere å ta bedre beslutninger. Vi håper det inspirerer My Kaywa QR-Code Hva: Bildet viser hvordan man fra kartet kan raskt finne oppdatert værinformasjon og lenke til rett lokasjon på yr.no. Prøv selv: Se flere muligheter: Hvordan: Oppsprettsvinduer kan enkelt konfigureres i ArcGIS Online for å vise bilder, grafikk og linke videre til ekstern informasjon. Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code! Det er imidlertid ikke bare kartinnholdet som har utviklet seg, men også vår intraksjon med dette mediet. Hvorfor skal vi nøye oss med en statisk presentasjon av dataene når vi kan gi brukerne muligheten til å borre i dem, utforske dem og virkelig forstå dem? Konfigurerbare oppsprettsvinduer (pop-ups) kombinerer attributtinformasjon med bilder, forretningsgrafikk og snarveier til mer informasjon utenfor kartet. Hva: En interaktiv fortelling av Roald Amundsens seilas gjennom Nordvestpassasjen. Hvordan: ArcGIS Online inneholder konfigurerbare webapplikasjoner som bruker kart, bilder, video og tekst til å formidle et budskap. Det finnes mange maler for å lage slike kartfremstillinger som kan lastes ned gratis. Denne funksjonaliteten er imidlertid bare begynnelsen. Brukervennlige og konfigurerbare webapplikasjoner gjør det enkelt å blande temakart, tekst, grafer, video og bilder. Dermed kan kart og redaksjonelt innhold sammen formidle et tydelig budskap og fortelle en historie, akkurat som kunstverkene til de gamle kartografene. 6 7

5 :GIS i din bransje Intelligente kart i off entlig forvaltning Av: Inge Anundskås, Geodata Et intelligent kart kommuniserer med brukeren, det formidler et tydelig budskap og gir svar på viktige spørsmål. Kommunikasjonen mellom kartet og brukeren foregår gjennom ulike former for interaksjon, som visualisering, filtrering, spørringer, pop-ups, analyser og innhenting av informasjon fra andre kilder og systemer (integrasjon). Konseptet er langt i fra nytt, dette er tradisjonelle egenskaper med et Geografisk informasjonssystem. Nyheten er at vi nå ser at dere virkelig tar mulighetene i bruk for å effektivisere egen hverdag, og ta bedre beslutninger. Ønsker du å vite hvordan GIS brukes innenfor offentlig forvaltning? Her kommer tre eksempler på intelligente kart i praksis. Med et stadig villere klima er det viktigere enn noen gang å sørge for dreneringsrør (stikkrenner) under jernbanesporet som kan ta unna alt vannet etter en kraftig regnskyll. For å vite hvor mye vann det er snakk om, må arealet på terrenget som vil bidra med avrenning til dreneringsrøret avgrenses. Med et trykk i kartet kan brukerne i Jernbaneverket beregne avrenningsareal (nedbørfelt) for hvilket som helst rør langs banenettet, og basert på denne informasjonen beregne rett rørdimensjon. Kystverket er ansvarlig for trygg ferdsel langs kysten vår, og forvalter tusenvis av nautiske innretninger som fyr, lykter og staker. Kystverket bruker kartet som en samarbeidsflate når de planlegger tiltak for å utbedre navigasjonssikkerheten ytterligere. I et kart med en komplett oversikt over eksisterende nautiske innretninger, kan Kystverket raskt legge inn forslag til endringer. Dermed får de et fullstendig oversiktsbilde og et kontinuerlig oppdatert beslutningsgrunnlag under hele planleggingsprosessen. For å sørge for sikker ferdsel utarbeider Avinor inn- og utflyvningsprosedyrer for sine 46 lufthavner. Med utgangspunkt i matematiske modeller utformes tredimensjonale flater. Flatene markerer området rundt rullebanen hvor luftrommet må være fri for hindringer. Basert på modellene utarbeides det kart som benyttes i flyene ved avgang og landing. Nå ser Avinor på muligheten for å bruke disse modellene i den daglige driften av lufthavnen også. Hinderflatene visualiseres i nettleseren, sammen med terrenget og øvrig infrastruktur. Dette gir en rask oversikt over tilgjengelig areal og høydebegrensninger ved ferdsel eller utbygging av lufthavnen. 8 9

6 :GIS kundehistorie Brukte nettsky under flomkrise Av: Involve PR Da flommen traff Østlandet i slutten av mai 2013, var Norge praktisk talt delt i to. Statens Vegvesen hadde et sterkt behov for å gi løpende informasjon om kjøreruter og stengte veier. Løsningen ble ArcGIS Online. - Ved slike kriser har omverdenen og media et stort behov for oppdatert og korrekt informasjon, forteller overingeniør Roger Bakkestuen ved Statens Vegvesen. Presset fra media var enormt og det ville tatt for lang tid og for mye ressurser å benytte våre gamle systemer, understreker Bakkestuen. 22. mai ble både jernbanelinjer og E6 stengt på grunn av store vannmasser og skred. I dagene som fulgte stengte både Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Rørosbanen i tillegg til flere veier mellom nordog Sør-Norge. I tillegg til flom var også flere fjelloverganger helt eller delvis vinterstengt. Norge var mer eller mindre delt i to, forklarer Bakkestuen. Dette hadde selvsagt store konsekvenser for bedrifter og privatpersoner, og det var et stort behov for å få ut oppdatert informasjon på en effektiv måte. Kriseteamet i Statens Vegvesen skal helst bruke tid på å håndtere utfordringene på vegnettet framfor å besvare henvendelser fra media og andre. Nettsky og sosiale medier ble løsningen For å nå ut til folket raskere, valgte Statens Vegvesen å bruke ArcGIS Online som kommunikasjonsverktøy. ArcGIS Online gjør det mulig å lagre kart i nettskyen og oppdatere kartene fortløpende etter hvert som situasjonen endrer seg. Vår gamle løsning var å utarbeide kart og så legge dem ut som bilder. Disse var rigide og måtte lages på nytt hver gang situasjonen endret seg, forteller Bakkestuen. Ved å bruke ArcGIS Online kunne vi enkelt holde skalerbare kart oppdaterte til enhver tid. ettersom man ikke ønsket tungtrafikk i de utsatte områdene. Vi fikk kastet oss rundt, og vi hadde en løsning på plass i løpet av 5-6 timer, sier Bakkestuen. - Vi brukte sosiale medier som Twitter, Facebook og LinkedIn for å spre informasjon om kartløsningen. Både NRK, TV2 og de største nettavisene koblet løsningen opp i mot sine nettsider, slik at informasjonen nådde ut til et bredt publikum. - I løpet av de tre dagene, mens krisen pågikk som hardest, hadde vi over treff på våre nettsider, sier Bakkestuen. Dette var en stor krise som krevde mange ressurser. Denne løsningen er et godt eksempel på forenkling og effektivitet, påpeker han. - Vi fikk tid til å gjøre jobben vår ordentlig og i følge tilbakemeldingene vi fikk, var også publikum svært fornøyde med hvordan vi løste dette, avslutter han. Det var viktig å få på plass en god løsning så raskt som mulig Foto: Scanpix 10 11

7 :GIS i din bransje Intelligente kart i privat næringsliv: Smartere beslutninger med intelligente kart Av: Toni Mikkola, Geodata magefølelse fort kan føles som fristende og raskeste vei til målet. for å opprette en ny butikk i bygget på hjørnet? Kan kart hjelpe deg med å ta smartere beslutninger? Kan kart vise veien til mer fornøyde kunder? Kan kart være din konkurransefordel i et tøft marked? Kan kart gjøre en forskjell i en bransje som verken har hørt om eller bryr seg om GIS, geografi eller geoprosessering? Det sies at 80% av bedrifters interne data kan stedfestet, og det finnes vel neppe en større klisje i næringslivet enn beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Vi tar det som et tegn på at næringslivet venter på det rette kartet - det intelligente kartet - som kan gi dine data en ny dimensjon og deg en ny forståelse og åpne opp for nye muligheter. Men hvordan ser et slikt intelligent kart ut? Erstatt magefølelsen med fakta Aktører innen eiendomsbransjen saumfarer landets eiendommer for å finne attraktive objekter, og bruksområdene disse egner seg best for. Spørsmål som gjerne dukker opp er: Hva er eiendommen best egnet for? Er det potensiale for å tiltrekke seg høyt utdannede mennesker, og derfor mest hensiktsmessig å utforme eiendommen til kontorlokaler? Eller tilsier befolkningssammensetning og eksisterende næringstilbud i området at den heller burde brukes til å bygge kjøpesenter? Hva er realistisk utleiepris i nærområdet? Intelligente kart kan løse slike utfordringer, og vise muligheter som vi kanskje ellers ikke ser. Med andre ord kan intelligente kart i eiendomsbransjen hjelpe deg til å ta faktabaserte beslutninger, der Veien til fornøyde kunder «En stor nummer 10, ekstra bacon og ost, takk! Levér til Nittedalsgata 16 så fort som mulig». Mulig du kjenner deg igjen her. Pizzaen skal være levert på døra innen en time etter at du har bestilt. Et intelligent kart skal kjapt og effektivt kunne hjelpe kundesenteret ved at ordren plasseres automatisk i kartet, finner nærmeste hentested, og effektivt genererer rute til nærmeste ledige bud. Et intelligent kart håndterer nettopp den type logistikk, ved at ruteberegningen sørger for at leveringsfrister overholdes. Resultatet er fornøyde kunder, som forhåpentligvis også ringer neste gang inspirasjonen på kjøkkenet er fraværende. Forstå ditt marked bedre I detaljhandel er det stadig større konkurranse og kamp om kundene. Derfor er det viktigere enn noen gang å bruke riktige verktøy til å forstå kundemassen i et geografisk spredt og sammensatt marked. Intelligente kart kan hjelpe aktørene å forstå en rekke faktorer: Hvor langt reiser kundene for å handle akkurat i min butikk? Hvilke konkurrenter er allerede tilstede? Hvilke kjøpevaner og alderssammensetninger har kundene i mitt geografiske nedslagsfelt? Eller finnes det kanskje et marked Et intelligent kart hjelper dagligvarehandelen å ta riktige beslutninger, og forstå sammenhenger der konkurrenten kanskje famler i blinde. Gjennom intelligente kart får du nettopp geografiske svar som: «bleier og barnemat, ikke tyggis og taco» eller «her er det plass i markedet for en ny butikk med fokus på ferskvare og mangfold av dyrere nisjeprodukter». Effektiv og målrettet salgsplanlegging Tenk deg at du styrer et salgsteam med 30 selgere som skal ut å banke på dører og selge høyhastighetsinternett til markedet: Hvor skal du sende disse, og hvordan skal du tilrettelegge for en effektiv salgsstrategi? Intelligente kart hjelper deg til effektiv salgsplanlegging slik at du treffer etterspørselen i markedet, og ikke banker på feil dør. Det gjelder gjennom hele bedriftens verdikjede. Som salgsplanlegger kan du enkelt opprette salgsområder basert på hvor du har eksisterende infrastruktur og kunder. Informasjonen kan samkjøres med et oppdatert og geografisk bedrifts- og adresseregister, slik at du enkelt kan identifisere nye kunder. Dermed øker sannsynligheten for å ta en større del av markedet. Selgerne kan enkelt få tilgang til denne informasjonen på nettbrett og telefon, slik at de til enhver tid har oversikt over hvem de skal besøke. De får samtidig en effektiv ruteplanlegging for kundebesøk. Ledelsen vil samtidig ha geografisk oversikt over pågående salgsaktiviteter, slik som nysalg og antall kundebesøk. Dette betyr at ledelsen alltid vil ha en «nåtidsoversikt» i hvordan salget er på alle geografiske nivåer, fra lokalt til regionalt. Intelligente kart innen salg- og markedsplanlegging sørger med andre ord for en effektiv og målrettet salgsplanlegging. Du har til enhver tid oversikt over selgere og salgsaktiviteter, og samtidig gir du dine selgere en mer forutsigbar og enklere dag på jobben. Intelligente kart «En naturlig del av forretningsprosessen» Dette er bare noen eksempler på intelligente kart, kart med dine forretningsdata presentert på nye måter for å gi deg svar på dine utfordringer. Kartet har blitt en naturlig del av forretningsprosesser og -analyse (BI) innenfor en rekke bransjer som detaljhandel, eiendom, media, transport eller telekommunikasjon. GIS er ikke lenger vanskelig, det er nødvendig for at du skal vinne i ditt marked

8 :GIS kundehistorie Nytt web-basert verktøy gir raskere analyse Av: Involve PR Når man skal etablere en ny eller omprofilere en allerede eksisterende butikk, er riktig informasjon om befolkningsgrunnlag, konkurrentinformasjon og demografi i området en viktig faktor. Og man trenger denne informasjonen raskt. Dette var et av kravene Coop hadde da de begynte å bruke den nye web-baserte løsningen Location Analytics Retail, fra Geodata. - En av de største fordelene med det nye analyseverktøyet er at det har senket brukerterskelen betraktelig, forklarer avdelingssjef butikkutvikling i Coop, Ole Martin Grønhaug. Det nye webgrensesnittet er langt mer brukervennlig enn våre tidligere verktøy, noe som gjør det lettere å gjennomføre en analyse, på kortere tid. Analyseverktøyet, Location Analytics Retail, utfører raske analyser basert på konkurrentinformasjon, geografiske og demografiske parametere som: Alder, kjønn, bosted, inntekt, trafikksituasjon og liknende. Dette er viktig informasjon, som er avgjørende for om en butikketablering eller omprofilering vil være lønnsom eller ikke. 14 Alt på ett sted - I den gamle løsningen vi hadde, måtte man bestille dokumentasjon via analyseverktøyet, mens med den nye web-baserte løsningen får vi informasjonen umiddelbart presentert i en rapport, sier Grønhaug. Den nye løsningen muliggjør at vi kjapt får informasjon fra ulike leverandører som blant annet Nielsen, Statistisk sentralbyrå, samt kartdata fra Geodata. I tillegg gjør webløsningen det mulig å være mobil når man for eksempel skal på byggmøte. En av de største fordelene med det nye verktøyet er at vi kan gjennomføre en analyse på stedet, på mobile enheter som ipad, laptop eller lignende. Slik får vi raskt svar på parametere som omsetningsestimering, kundegrunnlag og adkomstmuligheter som gir et bilde av konkurransesituasjonen, forklarer Grønhaug. Tidsbesparende Geodatas Location Analytics Retail, er utviklet slik at «hvem som helst» kan gjennomføre analysen. Verktøyet skulle være lett og forstå. Brukervennlighet har altså vært en av de viktigste parameterne og ta hensyn til under utviklingen, og klart forankret i hvem brukeren er. - Vi er meget godt fornøyd med denne nye løsningen. Vi sparer mye tid og arbeid ved at vi får all informasjon fra ett sted. Vi får et annet innblikk når informasjonen vises i et kartsystem, sier Grønhaug. Etter at de har samlet mye informasjon på ett sted har de et godt beslutningsgrunnlag på hvordan de skal gå videre: Skal man ta action her, eller vil det bli for dyrt? Feiletableringer er kostbare, derfor er det viktig at vi har et pålitelig verktøy som gir oss informasjon og som bidrar til å minimere faren for dette. Med denne nye webløsningen får vi svar på mange spørsmål raskere enn tidligere, noe som gjør jobben vår mye lettere, avslutter Grønhaug. 15

9 :GIS i din bransje «Intelligente kart i kommunal virksomhet» Av: Tore Jensen, Geodata Intelligente kart kan fortelle oss hvor noe skjer og gi oss en felles forståelse av sammenhenger, konflikter og muligheter. Med andre ord - et kart forteller mer en tusen ord og kan gi oss et felles situasjonsbilde. Det er nettop derfor intelligente kart er så viktig for kommunene i Norge. Intelligente kart i Fredrikstad kommune Studenter kartla ugress ved hjelp av mobile kartløsninger Kart forenkler syklistenes hverdag i Oslo Intellegente kart i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune er blant de fremste kommunene i Norge til å ta i bruk intelligente kart. En stor utfordring for kommunene er antall kilder som skal kontrolleres når et tiltak, som f.eks. utbygging, skal godkjennes. Ved hjelp av intelligente kart kan saksbehandlere sjekke tiltak for konsekvenser ved automatiserte metoder. Nå er de i stand til å dokumentere at nødvendige kontroller er utført i henhold til regelverket. Studenter kartla ugress ved hjelp av mobile kartløninger Sommeren 2013 kartla en gruppe studenter i samarbeid med Fredrikstad kommune, ugresset Floghavre og Hønsehirse. Ved hjelp av smarttelefoner/ nettbrett ble funnene registrert og delt som intelligente kart med alle korndyrkere i Fredrikstad kommune. Nå kan bøndene selv sjekke om det er gjort funn på åkrene sine. Kart forenkler syklistenes hverdag i Oslo For Oslo kommune er det viktig å ha et godt sykkelveinett slik at byens borgere effektivt og sikkert kan bruke sykkel både til jobb og privat. Bymiljøetaten tilgjengeliggjør intuitive kart med hovedsykkelveinett til bruk for publikum. Publikum kan se sykkelkartet på kommunens hjemmeside og i tillegg benytte det samme kartet på smarttelefoner og nettbrett. Kartlegger flomveier i urbane områder Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune bruker kart for å få dypere innsikt og forståelse av konsekvensene ved hyppigere og kraftigere regnskyll. Gjennom bruk av detaljerte laserdata kan de simulere og kartlegge hvor vannet vil renne ved kraftig nedbør, såkalt urban flom. Disse analysene synliggjør konsekvensene av gjenbygging av grøntområder og understøtter planlegging av fremtidige tiltak som påvirker naturlig infiltrasjon av overvann. Kart benyttes i arbeidet med kommuneplanen Noen kommuner, som blant annet Tysnes og Fitjar, har tatt i bruk intelligente kart i forbindelse med kommuneplanens høringsrunde. Akvator AS har satt opp PlanGIS- løsningen, som kan hentes opp på ipad, iphone og Android. Gjennom PlanGIS får politikere og publikum en fin oversikt over hvilke innspill som har kommet inn i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen, samt resultatet av vurderingen av innspillene. Ved å hente opp mer informasjon i kartet (f.eks. temalag som viser strandsonen) får man en bedre forståelse for hvorfor et innspill er avvist. Sandnes kommune bruker kart til konsekvensutredning Energiselskapet Lyse planlegger en høyspenttrasé, fra østsiden av Høgsfjorden og inn til Stavanger gjennom Sandnes. I forbindelse med denne jobben benyttes kart for å synliggjøre mulige konsekvenser. Problemstillingen er klassisk - en bred ledningsgate som vil berøre noen av de viktigste friluftsområdene i Sandnes. Kommunen ønsket å illustrere hvordan turstier, viltområder og hyttebebyggelse blir liggende i forhold til høyspenttraséen. Det ble derfor laget et kart med data fra matrikkelen og miljø- og kommuneplanen, kombinert med linjetraséene fra Lyse. De berørte interessenter får nå et felles beslutningsgrunnlag for å evaluere og finne den beste løsningen for alle parter. Plan- og Bygningsetaten kartlegger flomveier i urbane områder. Tysnes og Fitjar bruker kart i arbeidet med kommuneplanen Sandnes kommune bruker kart til konsekvensutredning

10 :GIS kundehistorie Follo Moss Brannvesen (FMBR) Av: Ragnhild Othelie Angelsen, Geodata Initiativet til en utredning om et mulig felles brann- og redningsvesen, dukket opp etter et økende krav til kompetanse og ressurser spesielt knyttet til redning. Per i dag er det tre ulike interkommunale samarbeid (IKS) i denne regionen; Søndre Follo Brannvesen IKS (SFB), Nordre Follo Brannvesen IKS (NFB), og Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB). Det var ønskelig å se på lokalisering, ressurser, organisering, kompetanse og mulige samarbeidsavtaler for å utrede om tjenesten kunne organiseres på en bedre måte. Prosjektleder Ole Johan Dahl, fra DNV KEMA, ville benytte GIS i dette arbeidet slik at politikerne skulle få alt av faktaopplysninger visualisert i et kart, før eventuell beslutning om en sammenslåing av stasjoner. Dahl kontaktet Geodata tidlig i prosjektet, for å undersøke om ArcGISplattformen var egnet til en slik utredning. Første steg i utredningen var å lage en oversikt over dagens plassering av brannstasjoner i forhold til befolkningsfordeling, næringsområder og særskilte objekter. Videre ble det utført en kjøretidsanalyse for å vise dekningen innenfor utrykningstider på 10, 20 og 30 minutter, samt eventuelle områder med overlapp mellom stasjonene. Brannstasjoner I dag er det til sammen åtte brannstasjoner i Follo og Moss regionen: Ski (DN), Oppegård (DN), Enebakk (IK), Ås(DN), Nesodden (DA), Vestby (DA), Moss (DN) og Rygge (IK). De dagkasernerte stasjonene er deltidsbemannet på natten. Tiden det tar å komme seg til et ulykkessted avhenger av vaktordningen. Er mannskapet på stasjonen er de ute i bilene rimelig fort, mens på de deltidsbemannede stasjonene avhenger det av tiden det tar mannskapet å komme seg ut til stasjonen. I dag er det til sammen åtte brannstasjoner i Follo og Moss regionen: Ski (DN), Oppegård (DN), Enebakk (IK), Ås(DN), Nesodden (DA), Vestby (DA), Moss (DN) og Rygge (IK). Data Før analysen skulle gjennomføres, ble det samlet inn en mengde data som ble lagt inn i kartet. Kommunene gav tilgang til nåværende og fremtidig nærings- og boligområder, og brannvesenene stilte med lister over alle særskilte objekter i sine områder, hendelseslogg for 2012 og tettsteder. Særskilte objekter definerer objekter av ulik alvorlighetsgrad i tilfelle brann. Dette kan være sykehjem, nærings - område, kjøpesenter, tettbygd område, vernede bygg, skoler og lignende. For enkelte av disse særskilte objektene er det stilt krav til at brannvesenet skal kunne være der innen 10 minutter fra mottatt alarm. Tettstedene skal rekkes innen 20 minutter. Kjøretidsanalyse ArcGIS Network Analyst extention gir mulighet for å beregne dekningsområde fra et punkt (her brannstasjon) basert på veinett og ønsket kjøretid. Utfordringen i dette tilfelle var ønsket om å sammenligne kasernerte og ikke kasernerte stasjoner. For å sammenligne stasjonene på likt grunnlag ble det valgt å se på den totale utrykningstiden for intervallene 10, 20, og 30 minutter. Dette innebærer tiden det tar å komme seg ut i brannbilene + kjøretid. En døgnkasernert stasjon kan komme seg i bilen i løpet av ett minutt, mens for en deltidsbemannet kan det ta opptil flere minutter. Generelt sett kan kjøretid for stasjonene i forhold til utrykningstid se slikt ut: DAG Natt Utrykningstid Kjøretid DN DA IK For denne analysen kom brannvesenet med sine erfaringer i forhold til uttrykningstid for de ulike stasjonene så de tallene vist i tabellen samsvarer ikke med alle de åtte stasjonene. I analysen er også de tilstøtende brannvesen blitt inkludert. Analysen ble gjort for dag og natt. Det er ikke tatt høyde for at brannvesenet kjører over fartsgrensen ved en eventuell utrykning. Resultatene ser du i bildene under. Videre muligheter Analysen har gitt en oversikt over rekkevidden til de enkelte stasjonene, og vist hvor disse overlapper. Samtidig som det viser hvilke objekter/områder som kan være spesielt utsatte basert på dagens plassering/vaktordning på stasjonene. Kartet over til venstre viser hvilke områder som dekkes i løpet av 10, 20 og 30 minutters kjøretid fra eksisterende stasjoner. Kartet over til høyre viser hvilke områder som overlapper ved 10, 20 og 30 min kjøring fra stasjonene. Videre kan det gjøres analyser for å få en mer optimal plassering av stasjonene, men skal den ha noen verdi er det best hvis en kan gå ut i fra noen realistiske lokasjoner hvor tilgjengelighet på areal og tilfarter er til stede. Disse kartene er nå lagt fram for politikerne i de involverte kommunene. Disse kartanalysene er en del av prosjektrapporten for fase 1 som skal behandles i september og oktober i de 11 kommunestyrene. Uten kartdata ville det ikke være mulig å synliggjøre fordeler og ulemper ved ulike alternativer på en mest mulig objektiv måte. Følges innstillingen fra rådmennene, blir det en prinsipiell beslutning om sammenslåing. Våren 2014 skal i så fall brukes til ytterlige analyser og detaljutredning med fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser, kostnader og investeringsbehov for ulike underalternativer med plassering av stasjoner eller baser. Her vil nye kartanalyser være nødvendig. Når det gjelder oppfyllelse av kravene for tettsted og enkelte særskilte objekter viser kartet fort og oversiktlig hvilke som er dekket. På en natt kan alle tettstedene rekkes innen 20 minutter, de fleste sogar innen ti minutter. 83% av de særskilte objektene med ti minutters krav rekkes innen ti minutter

11 :GIS i din bransje INTELLIGENTE KART I OLJE OG GASS Av Stian Heid, Geodata Verden skriker etter mer energi, mens produksjonen blir stadig mer komplisert og kostbar. Samtidig øker kravene fra myndigheter og samfunnet til å ta vare på miljøet. Oljebransjen står overfor enorme utfordringer som bare kan løses om vi jobber godt sammen, og tar intelligente beslutninger basert på vår felles kunnskap. Kart er et velegnet verktøy for å kommunisere vår kunnskap, og gjøre den tilgjengelig for andre å bygge videre på. Mer enn bare kart Et godt eksempel er kart som viser produksjonsbrønner i Norge over tid. Kartet kan deles som en tjeneste internt i selskapet og dermed kan andre legge til sitt eget innhold på toppen. Dersom en person i organisasjonen sitter på en oversikt over produksjonstall kan han eller hun koble dette til brønnene i kartet og visualisere produksjon over tid. Med intelligente kart har du i tillegg muligheten til å knytte analyser og funksjonalitet til kartet. Eksempelet med produksjonsbrønner kan utvides til å gi brukeren mulighet til å analysere brønnenes tetthet. På denne måten kan brukeren selv bestemme et tidsintervall og vise tettheten av produserende brønner i et område, eller summere produksjon over tid innen en lisens. Øk effektiviteten Mange tidkrevende arbeidsprosesser er velegnet for å automatiseres eller effektiviseres ved hjelp av kart. Et godt eksempel er et intelligent kart som lar geologer laste opp prospekter og leads direkte til selskapets GIS-database. Dette er en arbeidsflyt som ofte krever mye av både geolog og GISressurs. Ved å tilby en applikasjon hvor geologene selv kan laste opp både omriss og de attributter som kreves kan man spare mye tid og samtidig sikre både den romlige integriteten og innholdet som datamodellen krever. Sanntid og Big data Intelligente kart må også kunne vise datatyper som tradisjonelt ikke har vært vanlig i et kart. I oljebransjen snakkes det om felles situasjonsbilde, driftsovervåkning og integrerte operasjoner. Fellesnevnere for dette er store datamengder og sanntidsdata. ArcGIS støtter begge deler og lar deg publisere intelligente kart som danner grunnlaget for felles situasjonsbilder med sanntidsdata fra AIS, trykkmålinger fra sensorer, live video og geografisk tilgjengeliggjort big data. Trygg informasjonsdeling IT- og GIS-teknologien har gjort store framskritt som gjør det enkelt og trygt å dele informasjon og kunnskap. Med ArcGIS kan du dele kart, data og applikasjoner innenfor eget selskap, med dine samarbeidspartnere eller myndigheter og øvrige interessenter. Ved uønskede hendelser er behovet for å dele informasjon til publikum, pårørende og presse ofte svært stort. ArcGIS Online gir deg mulighet til å raskt dele intelligente kart ut til offentligheten ved behov. Ved samarbeid rundt en produksjonslisens eller en rundesøknad, er behovet for å dele geografisk informasjon med en strengt begrenset gruppe svært viktig. Portal for ArcGIS lar deg dele intelligente kart internt med full kontroll på data innenfor selskapets brannmur. Med brukervennlige, men trygge mekanismer for å dele og tilgjengeliggjøre kart, data og applikasjoner kan du bruke mindre tid på å bekymre deg om informasjonssikkerheten. Det gir deg mer tid til å lage intelligente kart som løser problemene du står ovenfor

12 :geocap Geocap styrker olje og gass-satsingen i Geodata Av: Geir Hansen, Geodata GIS er et kraftig verktøy for å forvalte, modellere og visualisere data, både på landjorda, men også over og under havoverflaten. Innenfor olje- og gassektoren er det ofte hva som befinner seg under havbunnen som er interessant. Dette er i all hovedsak seismiske data, som benyttes til oljeleting, utbygging på havbunnen, grensebestemmelser og mer. Tradisjonelt sett har seismiske data vært lite tilgjengelig og vanskelig å sammenstille med andre kartdata. Med oppkjøpet av Geocap realiserer Geodata visjonen om en felles modell av jorda - i ett system, ArcGIS. Geocap Geocap ble stiftet i 1998 av Olav Egeland og består i dag av 9 ansatte. Olav er en nestor innen «subsurface IT» og har vært involvert i utviklingen av en rekke norske programvareselskaper som bla. Roxar med RMS, Geomatic og Technoguide med Petrel som nå eies av Schlumberger. Olav jobber fortsatt i selskapet og hans kompetanse er noe av det vi nå implementerer som en integrasjon mellom ArcGIS og Geocap. Geocap har utviklet en produktportefølje for å visualisere og bearbeide data fra under havoverflaten («subsea») og under havbunnen («subsurface»). 3D visualisering er produktenes primære arbeidsflate, og de er optimalisert for å håndtere store datamengder raskt og effektivt. Produktporteføljen består i dag av fire produkter: Geocap Shelf er et verktøy for å modellere kontinentalsokler, delinealiere og beregne delelinjer for maritime grenser. Verktøyet kobler sammen tradisjonelle maritime kart, havbunnsdata og sedimentdata under havbunnen, og benyttes til å fremlegge krav i henhold til FNs Artikkel 76 (UNCLOS). Verktøyet er brukt av over 50 nasjoner over hele verden inkludert Norge ifm både våre egne nordområder og Antarktisk. Geocap Seafloor gjør det mulig å prosessere kartleggingsdata fra multistråle-ekkolodd og skape høyoppløselig modeller og kart av havbunnen. Blant annet har store deler av Mareano-dataene hos Sjøkartverket blitt prosessert med Geocap Seafloor-programvare. Seafloor-programvaren støtter de meste brukte formatene fra de største utstyrsleverandørene i tillegg til å ha en rekke avanserte algoritmer for prosessering og filtrering. Geocap Oil & Gas støtter de vanligste arbeidsprosessene innenfor olje- og gassleting fra å importere og visualisere seismiske data, dybdekonvertering, seismisk tolkning og flate- og reservoarmodellering. Geocap for ArcGIS Hittil har Geocap bygget sin programvare basert primært på sin egen plattform. Ved å i større grad basere den på ArcGIS-plattformen tilføres merverdi innen en rekke områder: Enklere dataforvaltning gjennom bruk av Geodatabasen. Geodatabasen tilfører viktig funksjonalitet som f.eks. en fleksibel og kraftig datamodell, skalerbarhet, versjonering av data, endringssporing støtte for en rekke datatyper. Kraftig modelleringsverktøy gjennom bruk av ModelBuilder. Geoprosessingsrammeverket og skripting i Python åpner for nye muligheter til å modellere prosesser og automatisere analyser og forvaltningsoppgaver. Tilgjengeliggjøring av kart, data og anlyser gjennom bruk av ArcGIS for Server. Med ArcGIS for Server kan data og analyse-algoritmer eksponeres som webtjenester. Tilgang til mange spennende «apps». ArcGISplattformen gir deg tilgang til konfigurerbare applikasjoner for desktop, web og mobile enheter, som f.eks. CityEngine Web Viewer (3D visualisering i nettleser, uten plug-in). Tilgang til en portal for å dele kart, 3D-modeller, data og applikasjoner. ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS gjør det enkelt å dele modeller skapt med Geocap-verktøy Strategien fremover vil bli å bygge et sett med produkter som utvidelser til ArcGIS, både på desktop og på Server «Geocap for ArcGIS» hvor vi blant annet tar mål av oss å gjøre det mulig å håndtere store seismiske kuber i ArcGIS på lik linje med andre data. Vårt ultimate mål er å kunne modellere en felles modell av verden i GIS-systemet og dele denne modellen på tvers av hele organisasjonen og dens arbeidsprosesser. En felles og delt modell av verden gjør det mulig å skape og sammenstille data, samhandle og beslutte med basis i et geografisk datavarehus som dekker alle perspektiv: Under havbunnen («subsurface»), over havbunnen, under havoverflaten («subsea») og på land. Jobber du med GIS eller Geologi- & Geofysikk-programvare inn mot oljesektoren eller i relaterte bransjer så bør du absolutt følge med på Geocap og hva som skjer innenfor dette området det neste året! Geocap GIM (Geocap Interpetation Machine) gjør det mulig å grovtolke store mengder seismiske data automatisk slik at man både kan redusere tiden det tar å komme frem til et resultat og kvaliteten på dette

13 :konferanse Velkommen til inspirerende og lærerike dager på Esri norsk brukerkonferanse 2014 Av: Geodata februar 2014 inviterer vi deg til tre dager med faglig påfyll og inspirasjon, midt i Oslo sentrum. Sammen med ARCen, jobber vi for at den kommende brukerkonferansen skal bli den beste vi har sett hittil, med det ypperste faglige innholdet GIS- Norge har å tilby. Merk av dagene i kalenderen allerede nå! Etter ett års opphold pga. fjorårets EUC, er det endelig duket for nok en Esri norsk brukerkonferanse. Gjennom årenes løp har denne konferansen blitt en av Norges viktigste møteplasser for ArcGISbrukere. Bredt faglig innhold Vi ønsker å skape en arena for inspirasjon, læring og nettverksbygging, og sammen med GIS-fagfolk fra hele landet kan du få med deg faglig påfyll bestående av plenumsforedrag, brukerforedrag, tekniske mini-kurs, workshops, demo-øyer og utstilling på Clarion Hotel Royal Christiania. Vi jobber hardt for at den faglige agendaen skal kunne tilby noe for enhver smak. Både deltagere og bidragsytere til konferansen spenner seg over nær sagt alle segmenter av GIS-faget. Du vil møte fagpersoner fra kommune-norge, olje- og gassbransjen, privat næringsliv, geologer, geografer, kartografer, biologer og andre GIS-fantaster. Brukerkonferansen er også et ypperlig sted for å diskutere alt fra de siste nyhetene innenfor teknologien, til bruk av programvaren med Geodatas ansatte. Sosiale arrangementer under Esri norsk brukerkonferanse Tradisjon tro vil det også denne gangen bli arrangert utstillernes uformelle aften og festaften. Begge arrangementer vil holdes sentralt i hjertet av Oslo sentrum. Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent og knytte nye forbindelser med andre konferansedeltagere utenfor «fagarenaen». Uformell aften arrangeres denne gangen på Stratos, også kjent som «Oslos tak». Med panoramautsikt over storbyen med fjorden, Holmenkollen og Operaen som nærmeste severdigheter, byr vi på en festkveld som avrunder åpningsdagen av nok en Esri norsk brukerkonferanse. Konferansens Festaften blir holdt på Posthallen restaurant. I stilige festlokaler møtes vi til en hyggelig kveld med middag og påfølgende underholdning. Vi håper og tror at dette vil være en flott avslutning på en vel gjennomført konferanse. Vi gleder oss til å møte deg i februar! Mer informasjon om Esri norsk brukerkonferanse Se våre nye websider: bk2014/ Styret i ARCen (Norsk brukerklubb for Esri programvare) ønsker å invitere deg til å holde foredrag på Esri norsk brukerkonferansen februar Sitter du inne med et tema du brenner for eller har du jobbet på et spennende prosjekt, vil vi gjerne at du deler dette på Esri norsk brukerkonferanse. Dette er neste års beste mulighet for deg som bruker av Esri programvare, til å dele erfaringer og kunnskap med andre som er opptatt av det samme som deg. Ønsker du å dele dine GIS-erfaringer ved å holde foredrag, ber vi deg om å ta kontakt med sekretær i ARCen, Geir Atle Tømmerås for nærmere informasjon eller benytt deg av registreringsskjemaet. Frist for å sende inn brukerforedrag er satt til 15. november 2013 Foredragsholdere betaler halv pris av komplett (gjelder en person pr. foredrag. Vi ser frem til å høre fra deg! Vennlig hilsen ARCen styret. Meld inn ditt brukerforedrag Du kan sende inn ditt brukerforedrag ved å bruke denne URLen (QR kode) Har du spørsmål? Kontakt ARCen sekretær Geir Atle Tømmerås

14 :konferanse Trender og utviklingstrekk innen Esris GIS-teknologi - Et tilbakeblikk på Esri Internasjonal brukerkonferanse 2013 Av: Håvard Tobiassen, Geodata GIS Transforming our World var tema på årets Esri internasjonale brukerkonferanse i San Diego. Jack Dangermond, Esri s grunnlegger og president, har en visjon om at GIS skal endre måten vi håndterer de globale utfordringene i vår tid, slik at vi skaper en mer bærekraftig fremtid. Han pekte på utviklingen og adopsjonen av GPSteknologi, som et godt eksempel på at teknologi og anvendelsen av denne kan endre måten vi jobber på og oppfører oss. GIS-teknologien utvikler seg raskt og bruksmønsteret endrer seg stadig hurtigere, og i dag er GIS synonymt med Web-GIS for veldig mange brukergrupper. Dette er en dramatisk endring fra kun få år tilbake, hvor ordentlig GIS var forbeholdt få spesialister med kraftige arbeidsstasjoner. Jack Dangermond var tydelig på dette under sin Keynote: ArcGIS er nå et Web GIS. Hovedbudskap er at GIS-teknologien, gjennom utviklingen til et eeb-gis, har blitt enklere, mer tilgjengelig og i større grad adopterer bruksmønstre fra sosiale medier. Web-GIS forenkler og effektiviserer integrasjon av kart på tvers av løsninger og organisasjoner. Tidligere var det viktig å etablere en sentral GIS-database med en omforent datamodell for alle anvendelser. Nå ser vi at deling og samhandling av geografisk informasjon, både innenfor og på tvers av organisasjoner, i større grad skjer ved å integrere informasjon, analyser og kart på Web. Web-GIS sørger for en mer dynamisk og fleksibel integrasjon basert på web-tjenester, og med en stadig økende grad av brukermedvirkning og samhandling Konferansens store nyhet ArcGIS 10.2 Den store lanseringsnyheten på Esri internasjonale brukerkonferanse, var ArcGIS Med ArcGIS 10.2 vil brukerne møte Web-GIS funksjonalitet i form av ArcGIS Online, Esris skybaserte Web-GIS, eller Portal for ArcGIS, som tilgjengelig gjør den samme funksjonaliteten for lokal installasjon. For kun ett år siden, var ArcGIS Online begrenset til å gjøre det vi tradisjonelt forbinder med en Web løsning, nemlig å vise kart med tillegg av et begrenset sett med spesialfunksjoner. I løpet av det siste året har ArcGIS Online endret seg drastisk, fra kun å være en kartapplikasjon, til å bli et helhetlig Web-GIS-system. Gjennom ArcGIS Online og Portal for ArcGIS har brukerne nå fått tilgang til avansert GIS-funksjonalitet som f.eks geografiske analysemuligheter og integrasjon med eksisterende forretningssystemer. Økt verdi med sanntidsinformasjon Samtidig med lanseringen av ArcGIS 10.2, introduserte Esri også ArcGIS GeoEvent Processor for Server. Dette er en tilleggsmodul til ArcGIS for Server, som tilfører en ytterligere dimensjon og verdi ved å gjøre det mulig å koble sanntidsinformasjon til dine GIS-løsninger. ArcGIS GeoEvent Processor for Server, gjør det også mulig å konfigurere opp innsamling av data fra sanntids datakilder, samt forprosessere og filtrere disse før de representeres og benyttes i GIS-løsningen. Et eksempel på filtre du kan benytte er såkalte «geofences», hvor GeoEvent Processor sørger for å genere en hendelse når f.eks et kjøretøy beveger seg inn eller ut av et gitt område. Videre satsing på sikkerhet Esri jobber kontinuerlig med sikkerheten i ArcGIS, og med ArcGIS 10.2 kommer det ny og forbedret funksjonalitet for autentisering. Med denne funksjonaliteten kan du konfigurerer din ArcGIS Online organisasjonskonto, slik at brukerne kan logge på med sine eksisterende brukernavn og passord. Dette gjør det enklere for administratoren ved å eliminere behovet for ulike pålogginger til forskjellige programmer og beskytter bedriftens datakilder og brukernes personlige opplysninger enda bedre

15 Esri norsk brukerkonferanse februar 2014 i Oslo Statskog mottok årets Special Acheivement Award 2013 Natt til torsdag 11. juli, norsk tid, mottok Statskog bransjeprisen Special Achievement in GIS Award, på Esri internasjonale brukerkonferanse i San Diego. Statskog ble nominert til Special Achievement-prisen for sitt geodataprogram, som siden 2009 har vært en omfattende satsing på bruk av kart og geografiske informasjonssystemer i selskapets forretningsprosesser. Det er spesiell fokus på analyser, kartlegging og forvaltning av ressurser på statens eiendommer. Vi er svært fornøyd med å få denne anerkjennelsen. Prisen er en stor motivasjon for oss, og stimulerer til ytterligere utnyttelse av det potensialet som ligger i dagens kartløsninger og bruk av geografiske informasjonssystemer til analysearbeid og ressursforvaltning, sier Bård Hansen, ITutviklingssjef i Statskog. Belønnes for langsiktig satsing Den utløsende faktoren for geodataprogrammet var et stadig voksende behov for en langsiktig satsing på kartlegging og dokumentasjon av informasjon som omhandlet alle ressurser tilknyttet eiendommer Statskog forvalter. Målsetningen med løsningene skulle være å gjøre det enklere for Statskog å få til en økonomisk og langsiktig bærekraftig utvikling av ressursene på egne eiendommer. Det er også viktig å kunne tilgjengeliggjøre denne informasjonen gjennom visualiserte kartløsninger og avanserte analyseverktøy. Bruk av GIS har gjennom geodataprogrammet blitt en naturlig del av våre ressursanalyser, og viktig for kartlegging og drift av Statskogs eiendommer og ressurser, sier Bård Hansen. Geodataprogrammet har i all hovedsak blitt gjennomført i et samarbeid med Geodata, men også flere av Statskogs egne ansatte har bistått innenfor ulike fagområder. I tillegg har dr. Kåre Hobbelstad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, spilt en viktig rolle innen arbeidet med metoder og grunnlag for nye banebrytende løsninger for beregning av skogprognoser. Banebrytende geodataprogram Statskogs geodataprogram er banebrytene og bruker GIS på måter og innenfor områder man ikke tidligere har gjort i Norge. Eksempelvis er det etablert et prognoseverktøy for skogens utvikling sett i et hundreårsperspektiv. Verktøyet viser bl.a hvordan ulike tiltak i skogen påvirker miljøet og hvor mye CO2 levende skog binder opp. De operasjonelle prognoseverktøyene viser tilgjengelige skogressurser gitt forskjellige priser og forhold i naturen, samt hvilke skogsbilveger som må vedlikeholdes og etableres for at disse ressursene skal kunne utnyttes. Forretningsområde skog har gjennom geodataprogrammet utviklet og tilgjengeliggjort banebrytende prognoseverktøy, og løsninger for ressursforvaltning som vil komme hele skognæringen til gode, sier Kjell Anders Vikan, planansvarlig i Statskog. Den første leveransen i geodataprogrammet var en ny portal for storviltjakt. Her kan jegere forvalter sine jaktfelt og jaktlag på internett, og hvor rapportering av felt vilt og dyrenes vekt skjer via SMS. Det siste året er det også etablert en ny portal for kartlegging og dokumentasjon av eiendommer som skal selges. Portalen har nye integrerte kartløsninger med www. inatur.no, der Statskogs selger sine jakt-, fiske- og hytteutleieprodukter. Vi gratulerer Statskog med utmerkelsen for 2013! Benytt muligheten til å vise frem dine løsninger Del dine GIS-erfaringer Gå ikke glipp av dine favorittsesjoner Meld deg på her:

16 FIRMANYTT Nye navn i Geodata: Av: Anett Nylander, Geodata Dag Tofteng (32) er ansatt i utviklingsteamet. Han har jobbet 5 år som systemutvikler i Logica AS/CGI, hovedsaklig med utvikling av Telenors ehandelsplattform. Lars Halvor Anundskås (36) er fra Lillehammer og har bachelor i ingeniørfag fra Høgskolen i Gjøvik. Tidligere jobbet han i et firma som leverer hosting av tjenester og portalløsninger. Han har stor interesse for teknologi, spesielt ASP og.net. Ruben Lelivelt (35) er ansatt som GIS-konsulent i Stavanger. Han har to mastergrader fra Nederland, fysisk geografi og geoarkeologi. Han jobbet tidligere som geoviter innen arkeologi, blant annet med tolkning av geofaglige kart med GIS. Iris Andrzejak (29) er ansatt som GIS-konsulent og har en mastergrad i kartografi og GIS fra Berlin, Tyskland. Hun har tidligere jobbet hos Foran Norge og har vært ansvarlig for kartproduksjon og utvikling av skog- og web-relaterte GIS-løsninger. Carl Bergman (31) er ansatt som GIS-konsulent. Han har magistereksamen i naturgeografi fra Lunds universitet, med spesialisering mot GIS og fjernanalyse. Han har jobbet på Statens Jordbruksværk i Sverige, og på Lænssyrelsen Skåne. Ray Skoog (33) er fra USA og er ansatt i Geodata Online som systemutvikler. Han har jobbet for Alaska Satellite Facility og Alaska Volcano Observatory, hvor han prosesserte satelittdata, opererte databaser og programmerte prosesseringssystemer. Senere flyttet han til Danmark og jobbet for Thrane & Thrane med satellittkommunikasjonssystemer. Eivind Skjønsberg Norheim (32) er ansatt som GIS konsulent. Han har master i teknologi med spesialisering i matematisk nevrovitenskap fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og har tidligere jobbet som forsker ved UMB. Esri Young Scholar Award 2013 Av: Anett Nylander, Geodata I samarbeid med Esri har Geodata for andre året på rad kåret en norsk vinner av konkurransen «Esri Young Scholar Award». Prisen deles ut til studenter som har kommet fram til interessante forskningsresultater eller har vist spesielle ferdigheter ved bruk av GIS. Premien er reise, opphold og deltakelse på Esris årlige internasjonale brukerkonferanse i San Diego, og i tillegg får vinneren mulighet til å bli kjent med andre prisvinnere og konferanse-deltakere fra hele verden. Inkludert i premien er også et møte med Jack Dangermond, grunnlegger av og president i Esri. Imponerende vinnerprosjekt Årets vinner var 27 år gamle Marco Westergren, fra UiO og University of Saskatchewan. Bidraget var en del av vinnerens bacheloroppgave, der Marco undersøkte muligheten for å bruke tilgjengelige kartdata og ArcGIS- programvare ved kalkulering Geodata satser på traineer I juli 2013 tok vi imot hele syv nye traineer til vårt kontor i Oslo. To av dem har tatt plass i systemutvikler-teamet og de resterende fem tiltrer som GIS-konsulenter. Geodatas traineeprogram er et ettårig program for nyutdannede studenter innenfor geomatikk og IT. Opplegget begynner med et seks ukers opphold ved hovedkontoret til Esri i California der traineene får kompetanseheving og kursing, samt delta på Esris årlige internasjonale brukerkonferanse. Videre bringer året «on the job training» med store faglige og personlige utfordringer. Traineene får tett oppfølging og egen Geodatamentor det første året de er ansatt. Før de reiser til California får de i tillegg et prosjekt de skal løse i fellesskap og presentere for Geodatas ledergruppe når de er tilbake fra USA. Bidro til Geodatas engasjement med EL-retur Årets traineer jobbet med en prosjektoppgave gitt av El-retur. Det er store kostnader knyttet til transport av elektrisk avfall. El-retur vil av elvers ulike genskaper. «Det at jeg fikk delta på dette arrangementet ga meg inspirasjon og innsikt i ulike fagfelt der GIS benyttes. I tillegg knyttet jeg kontakter med mennesker jeg ellers aldri ville møtt. Jeg fikk virkelig se omfanget, mangfoldet og mulighetene som finnes innenfor GIS. Jeg satt stor pris på å få muligheten til å møte menneskene som står bak og driver utviklingen av GIS. derfor ha stor nytte av en løsning som kan identifisere og visualisere ulike transportscenarier. Ved å etablere datastruktur og utføre analyser knyttet til transportavfall kom traineene frem til en løsning. Løsningen benytter El-returs data og infrastruktur og vil være ett av flere bidrag i Geodatas engasjement med El-retur. Geodata, med administrerende direktør Geir Hansen i spissen, var svært fornøyd med resultatet som ble presantert, og ser frem til å jobbe videre med årets traineekull. Årets traineer: Sindre Engh (27) har studert geomatikk på Universitetet i Oslo. Barbara Schwendtner (25) har en master i geografi fra Universitet i Wien Kristian S. Førde (24) har en master i industriell Økonomi med fordypning energifysikk og litt ekstra informatikk fra Universitetet for Miljø- og Biovitskap. Ivan Hjelmeland (24) har studert webutvikling med tilleggsstudier i GIS fra høgskolen i Gjøvik. Tobias Litherland (27) har en master og bachelor i hydrologi og geomatikk fra UiO. Margrete Schei Olsen (23) har en master i Ingeniørvitenskap og IKT med spesialisering i Geomatikk fra NTNU. Jørn Kristiansen (27) har en master i geografi med fordypning i geomorfologi og geomatikk fra NTNU

17 :produktnytt Geodata Online og Intelligente kart «Bruk tiden der det trengs» Av: Toni Mikkola, Geodata Vi jobber stadig med å fylle vårt tjenestedatavarehus, Geodata Online, etter behov som identifiseres i markedet. Vårt mål er å levere tjenester som skal forenkle arbeidsprosessene vi ser hos våre kunder. For våre brukere betyr dette at de enkelt kan lage intelligente kart uten å måtte legge ned betydelig tid og ressurser i tilrettelegging av data og analysefunksjonalitet, som vi allerede tilbyr. For å oppsummere har vi laget en oversikt over noen av de tjenestene som er enkle å ta i bruk, og forsøkt å vise hvilke fordeler det gir. Bakgrunnskart «Ferskvare, unik brukeropplevelse og fleksibilitet» Geodata har utarbeidet flere gode bakgrunnskart. Her er tre gode grunner til å bruke disse i utforming av dine intelligente kart: 1. Kartene er ferskvare. Kartene oppdateres kontinuerlig, slik at du kan være sikker på at du alltid har tilgang til oppdatert bakgrunnsinformasjon. Du kan med andre ord stole på at kartet viser detaljert informasjon uavhengig av om du finner deg på Frogner eller Frøya. 2. Unik brukeropplevelse. Kartenes utforming og ytelse gjør at brukerne får en unik opplevelse uansett hvilken enhet kartene benyttes i. Det betyr at du slipper å bekymre deg for om du skal ha kartet «i lomma eller på Laptop». 3. Fleksibilitet. Vårt utvalg av bakgrunnskart gir deg stor valgfrihet, og du vil alltid finne et kart som tilfredsstiller behovet til brukerne dine. Eksempelvis er gråtonevarianten uovertruffen for å framheve og få et overblikk på dine kartdata. Feltarbeideren kan på sin side enkelt orientere seg i terrenget ved bruk av landskap- og/eller hybridvarianten. 32 Bakgrunnskartene ivaretar altså både brukeropplevelse, ytelse og fleksibilitet. Det gir et unikt utgangspunkt i den videre utformingen av intelligente kart. Alt i alt betyr dette at du kan ha fokus på bearbeidelse og visualisering av fagdata. 33 Andre innholdstjenester - Komplementerer dine egne data Uavhengig av hvilken bransje eller fagområde du jobber innenfor, er det stor sannsynlighet for at vi kan tilby deg data som kan berike og komplementere dine egne. Dette er tjenester som er enkle å ta i bruk, og her følger noen eksempler: - Demografi. Demografitjenesten er tilrettelagt med nøkkelinformasjon på blant annet befolkning, inntekt og familiestruktur. Tjenesten er tilrettelagt slik at nøkkelinformasjon vises på alle geografiske nivåer (fylke, kommune og grunnkrets). Dette er data som bør være av interesse for alle som jobber med planlegging der befolkningssammensetning er av interesse, både innenfor offentlig og privat sektor. - Risiko. Vi jobber kontinuerlig med å få inn tjenester på risikodata. Tjenestene inneholder utfyllende informasjon om eksempelvis ras, flom og brannsmitte. Informasjonen er av interesse for alt fra beredskapsplanlegging i det offentlige til risikoanalyse i forsikringsbransjen. - Eiendom og adresser. Tjenestene gir deg en rekke opplysninger om eiendom hentet fra Matrikkelen. I tillegg tilbyr vi tjenester med oppdatert adresseinformasjon for hele landet. Dette er etterspurte tjenester som treffer mange i offentlig og privat. - Vei og offentlig kommunikasjon. Vi tilbyr tjenester på blant annet: Veinett, trafikktellinger, holdeplasser og bomstasjoner. I tillegg har vi tjeneste som utfører ruteberegning. Disse tjenestene understøtter beslutninger innen næringslokalisering og offentlig utbygging med mer. - Presist og lynraskt adressesøk. Adressesøket oppdateres kontinuerlig og tilbys også som lynrask enlinjesøk med adresseforslag. Det betyr at du kan finne riktig adresse uten å ha stavet riktig i søket. «Skulle gatenavnet være Shcweigaardsgate, sweigaardsgate eller schveigårdsgate?» Tjenestene som er beskrevet over er bare et utvalg av tjenester vi tilbyr, og vi utvider stadig med nytt innhold. Felles er at disse tjenestene sparer mange der ute for tid knyttet til datainnsamling, bearbeiding og vedlikehold. Det betyr at aktørene der ute kan bruke tiden på interne data, data som i kombinasjon med våre tjenester er med på å utforme intelligente kart som treffer brukerne. Kombinasjonen «Nøkkelen til intelligente kart» Veien mot å bygge et intelligent kart er kortere enn noen gang. De tilgjengelige tjenestene er ferskvare og klare til bruk, og svært enkle å integrere. Gode bakgrunnskart sørger for et unikt utgangspunkt. Andre innholdstjenester slik som demografidata, adressesøk og eiendomsinformasjon er med på å utfylle kartet med informasjonen du trenger. Det betyr at du kan fokusere på de utfyllende interneog fagspesifikke dataene mer enn noen gang! Med andre ord: Bruk tiden der det trengs! Besøk våre nye nettsider -

18 :produktnytt Ny versjon av ArcGIS Online Av: Geodata Esri har lansert en ny versjon av ArcGIS Online med mange nye forbedringer. Disse vil garantert gjøre at du får mer ut av din ArcGIS Online konto og i tillegg forenkle hverdagen din. ArcGIS Marketplace ArcGIS Marketplace er endelig et faktum. Her kan du finne nye og spennende applikasjoner og data klar til bruk i din private- eller organisasjons portal. Du kan finne data og apper fra blant andre Esri, Esri-partnere og organisasjoner som DigitalGlobe og RapidEye. Etterhvert vil flere partnere dele sine bidrag og din organisasjon vil også få mulighet til å bidra med egne produkter knyttet til ArcGIS Online. Forbedringer i Kartapplikasjonen Enkelt å endre rekkefølgen på kartlagene i kartlagslisten ved hjelp av «drag and drop» funksjonalitet. Mulighet til å angi tidsintervaller for automatisk oppdatering av kartet og dets innhold (f.eks. ved visning av sanntidsdata). Søkefunskjonaliteten er nå utvidet slik at man får opp forslag på stedsnavn etterhvert som man skriver. Sjekk ut: marketplace.arcgis.com Nye kartdata og verktøy Tjenesten World Imagery Map inkluderer nå nye bilder (DigitalGlobe) for flere land. Analysefunksjonene i ArcGIS Online får eget utviklings-api og tilhørende brukergrensesnittkomponenter ( widgets ). Forbedret ytelse og skalerbarhet for analysetjenestene. Nettverksanalyser - Raskere å finne kjøretidsområder og bedre ytelse på visning av trafikkdata. Enterprise Logins Dokumentasjonen for Enterprise logins har blitt oppdatert. I tillegg inkluderer nå «ArcGIS Online Help» hjelp for konfigurering av OpenAM og NetIQ Access Manager 3.2. Webapplikasjoner City Engine web Viewer Man kan nå enkelt skille mellom kommentarer opprettet av forfatteren og andre brukere Hurtigere utvalg av objekter og navigasjon i scener med mange objekter. Map Tour Template Denne malen lar deg klikke gjennom en rute i kartet, se bilder fra gitte områder, og på den måten fortelle en historie. I den nye versjonen kan du også inkludere filmklipp fra kilder som Youtube og Vimeo i nye og eksisterende historiekart. Swipe Template Malen som lar deg vise og veksle mellom to kart samtidig inkluderer nå også et navigasjonsverktøy som kan bringe brukeren til spesifikke lokasjoner og vise notater plassert der. Webapplikasjonsmaler -Enkelte eldre applikasjonsmaler er fjernet fra galleriet av tilgjengelige maler, men de er fortsatt tilgjengelig på ArcGIS Online. Produktnytt fra Geodata NT 3DBygger I år har vi bestemt oss for å utvikle vårt eget produkt for bygnings- og bymodellering fra norske basis kartdata, da infrastrukturen for dette i Esri-plattformen stadig har blitt bedre. NT 3DBygger er navnet på produktet som øker verdien av dine investeringer i kartdata for tettbebygde strøk og byer, samt gjør det enklere og mer effektivt å utføre modellering og fysisk planlegging på oppdrag. Business Analyst Desktop 10.1 Denne versjonen av Business Analyst Desktop (BA Desktop) byr på etterspurt funksjonalitet fra mange av våre brukere. En av de viktigste funksjonene er integrasjon av ArcGIS Online. ArcGIS Online har gitt GIS brukere helt ny måte å tenke presentasjon og distribusjon av kart og analyseresultater. I BA Desktop 10.1 er dette en innebygget funksjonalitet slik at alle Analytikere nå lett kan publisere webkart som enkelt kan bygges inn i PowerPoint presentasjoner, websider eller mobilapper. Analytikere kan nå altså produsere og oppdatere analyser, som resten av organisasjonen kan bruke uavhengig av om de benytter BA Desktop eller ikke. I tillegg gir den nye versjonen utvidede muligheter for både Hot Spot- og lokalisering-/relokaliseringsanalyser. Det har også vært gjort store forbedringer i kjøretidsanalysene slik at de i større grad gjenspeiler hele markedsområdet som dekkes av de gitte kjøreavstandene. Kombinert med at det nå går langt raskere å hente ut kjøretidsanalyser for flere områder. NT Transformasjon Vårt tidligere produkt, GeoSkTrans, har fått sin etterfølger. Endringen kommer av at høydetransformasjonen mellom vårt gamle høydereferansesystem NN54 og det nye NN2000, blir gjennomført i disse dager. Det vil si at alle originaldataeiere som forvalter data med Z-koordinater, må transformere disse basert på en bestemt metodikk. NT Transformasjon støtter det samme som GeoSkTrans tidligere gjorde transformasjon mellom NGO1948 og UTM-baserte systemer basert på Sktrans-metodikk. På samme måte som for SkTransdelen av systemet, er det mulig å skifte ut formel for omregning av høyder på en enkel måte. Vi tilbyr migrering til NT Transformasjon uten ekstra kostnad til alle kunder som i dag har support- og vedlikeholdsavtale på GeoSkTrans

19 :produktnytt Nyheter i ArcGIS 10.2 Av: Nina Ulfstein, Geodata Om du er GIS-ekspert, utvikler, student eller ny bruker, gir ArcGIS 10.2 deg nye muligheter med kartlegging og analyse! Les videre for å få med deg noen av de viktigste nyhetene, og hvordan ArcGIS 10.2 kan forbedre din GIS-hverdag. Web-GIS Web-GIS gir flere brukere tilgang til geografiske data og kart som fungerer sømløst på tvers av ulike enheter og systemer. Det er et system for å organisere, sikre og forenkle tilgang til din organisasjons GIS-ressurser. ArcGIS Online har rukket å etablere seg som en effektiv og populær kartportal for mange ulike organisasjoner. Nå har det også kommet støtte for Enterpriseautentisering, som gjør det mulig å koble ArcGIS Online mot din eksisterende brukerdatabase. Med ArcGIS 10.2 er for første gang Portal for ArcGIS tilgjengelig som et standardprodukt fra Esri, og fungerer som en tilleggsmodul til ArcGIS for Server. Portal for ArcGIS kan sees på som en lokal implementasjon av ArcGIS Online innenfor din organisasjons brannmur. Sanntids-GIS GeoEvent Prosessor er en ny tilleggsmodul til ArcGIS for Server. Den åpner for å prosessere sanntids-gis-data, samt å vise relevant informasjon fra ulike datakilder i en rekke ArcGIS-klienter, blant annet Operations Dashboard. Med GeoEvent Processor kan man opprette koblinger mot nesten alle sensorer eller datastrømmer, inkludert sosiale medier. Dataene prosesseres i sanntid, slik at man kan trekke ut relevante hendelser og overvåke disse dynamisk, samtidig som dine kart og databaser automatisk blir oppdatert. Varsler kan sendes direkte til operatører og sentrale beslutningstakere, som gir et fullstendig situasjonsbilde og et bedre beslutningsgrunnlag. I tillegg til å vise dataene dynamisk i kartet, kan man ved hjelp av Operations Dashboard også vise romlige data i lister, måleinstrumenter og ulike diagrammer. 3D-GIS ArcGIS Online har støtte for å 3Dvisualisering på web, som verken er avhengig av egen programvare eller plug-in i nettleseren gjør det enkelt å eksportere en 3Dvisualisering fra ArcScene, slik at den kan vises og deles på ArcGIS Online. Det har også blitt enklere å lage 3D-data i ArcGIS, ved å bruke regler fra City Engine. Det betyr at det har blitt lettere å lage kraftfulle visualiseringer (f.eks av utbyggingsprosjekter, byutvikling etc) og dele det med relevante interessegrupper (publikum, entrepenører etc). ArcGIS for Server og karttjenester 10.2 gjør det enkelt å tilgjengeliggjøre dine forretningsdata, rett fra originaldatabasen. Data lagret i SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, Informix) kan publiseres som redigerbare karttjenester, feature services, uten at de legges inn i en geodatabase. Det er introduseres også nye funksjoner som gjør det enklere å administrere, drifte og sikre din GIS-tjenesteplattform. Databaser og geodatabaser I ArcGIS 10.2 er det nå mulig å koble til og jobbe med simple feature data i Teradata og SQLite databaser. Dette gjør at man kan studere og analysere romlige data lagret i slike databasesystemer uten å måtte flytte disse til geodatabaser. Nye arkiveringsverktøy for ikkeversjonerte tabeller er tilgjengelig, samt at det introduseres endringer til hvordan man jobber med versjonerte datasett. Det er nå også mulig å endre på enkelte feltegenskaper i tabeller i Geodatabase (f.eks feltnavn og karakterlengde) direkte i ArcGIS for Desktop. Geoprosessering og analysemuligheter ArcGIS har generelt blitt kraftig forbedret med tanke på ytelse og kvalitet, blant annet ved utvidet bruk av parallellprosessering og optimalisert filhåndtering. Mange av de eksisterende geoprosesseringsverktøyene har blitt oppdatert i tillegg til at det introduseres 16 helt nye. Et svært etterspurt verktøy er den nye Excel-verktøykassen som gjør det mulig å enkelt konvertere til og fra Excel-tabeller. Tilsvarende har det også blitt lagt til JSON konverteringsverktøy. Andre nye verktøy er Optimized Hot Spot Analysis, som åpner for at man kan opprette hot spot kart hvor optimale innstillinger bestemmes automatisk i verktøyet. Det har også kommet en rekke nye verktøy for rasterdata, som blant annet forbedrer arbeidsprosesser med mosaikkdatasett. Forbedret søkefunksjonalitet i ArcGIS for Desktop gjør det mulig å søke direkte i metadata, slik at man effektiv finner raster datasett ut fra ønskede spesifikasjoner. ArcGIS 10.2 åpner dessuten for støtte av tre nye rasterformater; DMCii, Pleiades og SPOT6. Utvikling Det er også verdt å få med seg at det har kommet mange forbedringer og oppdatering til blant annet Runtime SDK og de ulike Web Mapping APIene. Nye ArcGIS Runtime SDK for Qt, OS X og Microsoft. NET Frameworkapp. Forbedret og forenklet APIer for å lage avanserte web- og mobilapplikasjoner i Flex og JavaScript. Kommer snart: Utviklere vil kunne lage egne applikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett og fortsette å jobbe med sine kart og data offline. Esri er nå på GitHub: Dette er bare et utdrag av hva du får ved å ta i bruk mulighetene som finnes i ArcGIS Les mer om nyhetene i ArcGIS 10.2 på Esri ressurssentersenter:

20 Leica CS25 GNSS Unik kombinasjon av høy-nøyaktighet GNSS og en robust tablet-pc CS25 GNSS pakker full GNSSfunksjonalitet inn i en ergonomisk bærbar enhet - noe som gjør den til bransjens mektigste, håndholdte GNSS. Tablet PC med integrert høynøyaktig GNSS <10cm Full Windows 7-Ultimate OS 7 farge- og pekeskjerm Leica Zeno familien - gjør din GIS-hverdag enklere, med mer fleksible løsninger tilpasset din arbeidsflyt. GG03, Fleksibel GNSS-antenne for din bruk. Leica Zeno 5, håndholdt GPSmottaker med full telefonfunksjonalitet. Nøyaktighet 2-5m Kan kombineres med GG03 for cm-nøyaktighet. Zeno 10, IP67 og arbeidsområde fra -30 til 60 C Kombiner GIS- og landmålingsutstyr Cm-nøyaktighet med GG03 Få med deg alt om intelligente kart på Esri norsk brukerkonferanse i Oslo februar 2014 T: Les mer her:

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Analyse i ArcGIS. Tore Jensen Teknisk rådgiver

Analyse i ArcGIS. Tore Jensen Teknisk rådgiver Analyse i ArcGIS Tore Jensen Teknisk rådgiver Innhold Betrakninger i forkant Analyseprosessen Automatisering av prosessen Presentasjon av resultat Betrakninger i forkant Hva er målet? Hvilke kriterier

Detaljer

GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1

GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1 GIS-BEGEISTRINGSDAG! 20. januar på fylkeshuset, møterom Nordland 1 VELKOMMEN TIL GIS-DAG! Det er en stor glede å kunne presentere et variert og innholdsrikt program for GISdagen fredag 20. januar 2012.

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

En innføring i bruk av Lync Online

En innføring i bruk av Lync Online En innføring i bruk av Lync Online Viste du at: Lync Online kan kommunisere med eksterne brukere. Lync Online kan kommunisere direkte med Skype. Lync Online kan leveres som eget produkt eller inkludert

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 28-10-2014 Sted: Breiseth hotell, Lillehammer Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet

Detaljer

Geodata AS. Helge Astad Senior GIS-konsulent

Geodata AS. Helge Astad Senior GIS-konsulent Geodata AS Helge Astad Senior GIS-konsulent Innhold Geodata, ESRI og ArcGIS Jobben Geodatas trainee-ordning Geodata og ESRI Geodata AS Fakta: Etablert i 1988 100 ansatte Omsetning 140 mill (2009) Sporty,

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

Definere relasjoner mellom ulike entiteter.

Definere relasjoner mellom ulike entiteter. Sammenligne ALL data Definere relasjoner mellom ulike entiteter. Kommuner tilhører fylker Måneder tilhører kvartaler og år Personer har kjønn og alder Semicolon 1 Underprosjekt av Semicolon I samarbeid

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Alarmmannen AS. Hurtigveiledning. Kundens Webapplikasjon. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Hurtigveiledning. Kundens Webapplikasjon. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Hurtigveiledning Kundens Webapplikasjon Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Mobil Feltdagbok Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Vårt utgangspunkt Interaksjonsdesignere mest web/applikasjoner Ønsket å lære mer om hvordan

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Åpne data under åpne lisenser

Åpne data under åpne lisenser Åpne data under åpne lisenser - en vinn-vinn strategi for offentlig sektor Presentasjonen er en moderert versjon av den som ble vist på Digisams konferanse Öppna kulturarvsdata i Norden, 24.4.2013 Kristin

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Geodata

Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Geodata Side 1 av 7 Publisert 25. februar 2014 Gikk du glipp av kommunesesjonen på Esri norsk brukerkonferanse? Esri norsk brukerkonferanse ble gjennomført 5.-7.februar i Oslo. Konferansen samlet over 450 av de

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

MOBIL FORMIDLING. teknologi og muligheter

MOBIL FORMIDLING. teknologi og muligheter MOBIL FORMIDLING teknologi og muligheter Behov for nye tekniske løsninger Erfaringene så langt Rammer - tid og penger Brukerbehov og ønsker som er avdekket Behov hos partnere og samarbeidspartnere Teknologisk

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

GIS i vassdrag. Trond Ottersland Key Account Manager Geodata AS 21.01.10

GIS i vassdrag. Trond Ottersland Key Account Manager Geodata AS 21.01.10 GIS i vassdrag Trond Ottersland Key Account Manager Geodata AS 21.01.10 ArcGIS plattformen Desktop ArcReader ArcView ArcEditor ArcInfo Engine Server Work Group Enterprise Mobil Et åpent, komplett og integrert

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Geoanalyseworkshop En metode for å løse utfordringer

Geoanalyseworkshop En metode for å løse utfordringer Geoanalyseworkshop En metode for å løse utfordringer Webjørn Finsland Plan- og temakartenheten webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Disposisjon Hva er Geoanlyseworkshop Eksempler Framtidige muligheter?

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS

GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS MODULER Mango introduksjon av Nokia Lumia 800 og Nokia Lumia 710 Strategi Nøkkelløsninger Q & A NOKIAS STRATEGI I B2B De beste arbeidstelefonene Ha partnerskap

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Geomatikk i skolen. Sammendrag:

Geomatikk i skolen. Sammendrag: Sammendrag: Verktøy innenfor fagfeltet geomatikk har blitt mer og mer vanlige i dagliglivet. Kart er tilgjengelig overalt, i bilen, på internett og på mobilen. Geomatikkbransjen har det siste året fokusert

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 27-10-2015 Sted: Kartverket, Hamar Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra

Detaljer

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og kart/geodata Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og geodata Geodata er i bruk hos hovedredningssentralene, politiet, AMK-sentralene (helse), 110-sentralene (brann), Forsvaret, fylkemannsembetene

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

En kort presentasjon av

En kort presentasjon av En kort presentasjon av Axenna er leverandør av 100% Open Source Business Intelligence. Axenna Business Intelligence Server er satt sammen med de beste BIkomponentene fra de mest anerkjente Open Source

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og kart/geodata Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kart bidrar til bedre kommunikasjon Beredskap og Kartverket Samfunnet er helt avhengig av ferske og kvalitetssikrede geodata for å kunne forebygge og

Detaljer

Statistikk-og Analyseportal for Agder. Prosjektleder: Espen Moseidjord

Statistikk-og Analyseportal for Agder. Prosjektleder: Espen Moseidjord Statistikk-og Analyseportal for Agder Prosjektleder: Espen Moseidjord Statistikk-og Analyseportal for Agder «Portalen vil formidle statistikk innenfor en rekke fagfelt som er relevant for utviklingen på

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog - TIL LANDS OG TIL VANNS OM STORVIK OM STORVIK I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer