Din bruksanvisning GAGGENAU BM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning GAGGENAU BM275130 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544124"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Viktige sikkerhetsanvisninger.... Før montering.. Veiledning om sikkerhet.... Veiledning om mikrobølge.. Årsaker til skader.... Miljøvennlig håndtering.... Ditt nye apparat.... Display og betjeningselementer.. Posisjoner for funksjonsvelger.... Tast i.... Symboler. Kjølevifte Tilberedningstid Stille inn tilberedningstid Veiledning..

3 Sluttidspunkt for tilberedning.. 20 Forskyve sluttidspunkt for tilberedning.. 20 Veiledning Mikro kombidrift Stille inn kombinert drift Programautomatikk. 23 Stille inn program Individuell tilpasning.. 23 Veiledning til programautomatikk Programtabell.. 25 Tidsur Åpne Tidsur menyen Korttids timer Stille inn korttids timer Stoppeklokke...

4 Starte stoppeklokken Stoppe og starte stoppeklokken.. 27 Langtids timer Slik stiller du inn: Barnesikring Aktivere barnesikringen Deaktivere barnesikringen.. 29 Grunninnstillinger Tabell over grunninnstillinger Vedlikehold og rengjøring Rengjøringsmiddel Feil Feilmeldinger Demo modus

5 .. 33 Bytte stekeovnslampe Tekniske data. 35 Tilbehør Startinnstillinger etter tilkobling Velge språk Stille inn tidsformat Stille inn klokkeslett.. 11 Stille inn dato Temperaturenhet ºC eller ºF Avslutte menyen og lagre innstillingene. 12 Aktivere apparatet.. 13 Standby: Aktivere apparatet Mikrobølgefunksjon Tips om kokekar...

6 .. 14 Mikrobølgeeffekt Stille inn mikrobølge Sekvensdrift.. 16 Stille inn sekvensdriften Stekeovnen Stille inn varmetype og temperatur Grilling Stille inn grill Testet for deg i vårt prøvekjøkken Opptining Opptining, oppvarming eller tilberedning av dypfrossen mat. 37 Oppvarming av retter. 37 Tilberedning av matretter Tips for mikrobølge.

7 .. 38 Kaker og bakst Tips til bakingen Steking og grilling Tips om steking og grilling Suffleer, gratenger Frosne ferdigretter Testretter. 42 Energisparetips Akrylamid i matvarer..... godt vare på bruks og monteringsanvisningen. flater på kokeapparater må aldri berøres. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. Åpne døren til ovnsrommet forsiktig. Det kan slippes ut varm damp. Hold små barn på trygg avstand. Brannfare! Oppbevar aldri brennbare gjenstander i apparatet. Åpne aldri døren til apparatet hvis det oppstår røyk i apparatet. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet eller koble ut den aktuelle sikringen i sikringsskapet. Fare for kortslutning! Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i klem i døren på et varmt apparat. Kabelisolasjonen kan smelte. Fare for forbrenning! Tilbered aldri retter med store mengder drikkevarer med høyt alkoholinnhold. Alkoholdampen kan eksplodere i ovnsrommet. Bruk kun små mengder av drikkevarer med høyt alkoholinnhold, og åpne døren til ovnsrommet forsiktig. Før montering D Transportskader Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Hvis det har oppstått en transportskade, må du ikke koble til apparatet. Transport av apparatet Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet og kan brekke. Elektrisk tilkobling Apparatet må bare tilkobles av en godkjent fagperson. Ved skader som oppstår på grunn av feil tilkobling bortfaller alle garantikrav. Oppstilling og tilkobling Følg den særskilte monteringsveiledningen. D D D D Varmt tilbehør Fare for forbrenning! Ta aldri varmt tilbehør ut av apparatet uten å bruke grytekluter. Skadet ovnsdør eller dørpakning Fare for alvorlige helseskader! Apparatet må ikke brukes når døren til ovnsrommet eller dørpakningen er ødelagt. Mikrobølgeenergi kan trenge ut. Apparatet må først brukes etter at det er reparert. Gjennomrustede overflater Fare for alvorlige helseskader! Ved mangelfull rengjøring kan rust trenge gjennom apparatets overflate etter en viss tid. Mikrobølgeenergi kan trenge ut. Rengjør apparatet regelmessig. Åpent kabinett Fare for elektrisk støt! Kabinettet må aldri fjernes. Apparatet arbeider under høyspenning. Fare for alvorlige helseskader! Kabinettet må aldri fjernes. Kabinettet hindrer mikrobølgeenergi i å strømme ut. D Veiledning om sikkerhet Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger. Apparatet må utelukkende brukes til tilberedning av matvarer og drikkevarer.

8

9 Apparatet må ikke brukes uten oppsyn av voksne og barn som D fysisk, sensorisk eller psykisk ikke er i stand til å håndtere apparatet. D ikke har den kunnskap og erfaring som kreves for å betjene apparatet på en riktig og sikker måte. D D D Barn og mikrobølgefunksjon Barn kan kun bruke mikrobølgefunksjonen alene når de har fått opplæring i bruken. De må kunne betjene apparatet riktig. De må også forstå farene som det er redegjort for i bruksanvisningen. Barn må holdes under oppsyn ved bruk av apparatet for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ved kombinasjonsdrift kan barn kun bruke apparatet når de er under oppsyn av voksne. Fare for forbrenning! D Varme eller fuktige omgivelser Fare for kortslutning! Utsett ikke apparatet for kraftig varme eller fuktighet. 5 D Ukyndige reparasjoner Fare for elektrisk støt! Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Kabinettet må aldri åpnes. Apparatet arbeider under høyspenning. Kabinettet beskytter mot utstrømming av mikrobølgeenergi. Hvis apparatet er defekt, må du slå av sikringen for komfyren i sikringsboksen. Ta kontakt med kundeservice. D Drikkevarer Fare for skålding! Ved oppvarming av væske kan forsinket koking oppstå. Det betyr at koketemperaturen blir nådd uten at de typiske dampboblene stiger opp. Bare ved en ørliten rystelse av kokekaret kan den varme væsken plutselig koke kraftig over og sprute opp. Legg alltid en skje i kokekaret ved oppvarming av væsker. Dermed unngår du forsinket koking. Veiledning om mikrobølge D Tilberedning av matvarer Fare for brann! Mikrobølge må brukes utelukkende til tilberedning av matvarer som er egnet til fortæring. Andre bruksmåter kan være farlige og føre til skader. Blant annet kan oppvarming av tøfler eller varmeputer med korn eller krydderinnhold føre til at putene antennes, også flere timer etter oppvarming. Kokekar Fare for personskader! Kokekar av porselen og keramikk kan ha små hull i hank og lokk. Bak disse hullene skjuler det seg hulrom. Fuktighet som er trengt inn i disse hulrommene, kan føre til at kokekaret sprekker. Bruk aldri kokekar som ikke er egnet for mikrobølgeovner. Fare for forbrenning! Varme retter kan gjøre at kokekaret blir varmt. Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet. D Eksplosjonsfare! Varm aldri opp drikker eller andre matvarer i lukkede kokekar. Alkoholholdige drikker må ikke varmes for kraftig. D D Barnemat Fare for forbrenning! Varm ikke opp barnemat i lukkede kokekar. Ta alltid av lokket eller smokken. Rør godt rundt i barnematen eller rist den etter oppvarmingen. På den måten blir varmen jevnt fordelt. Kontroller temperaturen f&oslaen kan du stille inn temperatur, grilltrinn, mikrobølgeeffekt og automatikkprogrammer. Funksjonsvelger Med funksjonsvelgeren stiller du inn driftstypen og grunninnstillingene. Vri funksjonsbryteren ett trinn til høyre for å slå på lyset. Posisjoner for funksjonsvelger Tast i Med tasten i kan du hente frem mer informasjon. Før start får du for eksempel informasjon om innstilt driftstype eller mikrobølgeeffekt. Dermed kan du kontrollere om de aktuelle innstillingene egner seg for retten du skal tilberede. Ved bruk av automatikkprogrammer får du informasjon om kokekar og hvor i ovnsrommet tilbehøret skal plasseres. Under drift får du for eksempel informasjon om hvor lang tid som har gått og hvor lang tid som gjenstår, og om den aktuelle ovnstemperaturen (fra 100 ºC). Viktig informasjon om sikkerhet og driftsmodus vises automatisk. Disse meldingene slettes automatisk etter noen sekunder eller de må bekreftes med G eller >. Posisjon Funksjon Nullstilling Lys/grunninnstillinger Mikrobølgefunksjon Kombinert drift Stekeovn Grill Automatikkprogram Kombitilberedning Automatikkprogram Tilberedning Automatikkprogram Opptining 8 Symboler Symbol C B D E > A M? = K L ª I H G, [ Tastenes funksjon Gå til høyre Gå til venstre Gå oppover Gå nedover Overta innstilte verdier / starte Slette Øke verdiene Redusere verdiene Åpne menyen Tidsur Åpne menyen Grunninnstillinger Hente mer informasjon Aktivere barnesikringen Deaktivere barnesikringen Stille inn sekvensdriften Starte Pause/slutt Bekrefte / lagre innstillinger Merknad om å snu eller røre Demo modus/oppvarmingssymbol Kjølevifte Apparatet har en kjølevifte. Kjøleviften slår seg på når apparatet er i drift. Den varme luften slipper ut via døren. Obs! Ikke dekk til lufteåpningen. Da blir apparatet overopphetet. Etter bruk fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid. Merknad: Apparatet forblir kaldt når mikrobølgefunksjonen er aktiv. Kjøleviften slår seg likevel på. Den kan fortsette å gå også når mikrobølgefunksjonen er avsluttet. Det kan oppstå kondens på vinduet i døren, på innvendige vegger og på bunnen. Dette er normalt, funksjonen til mikrobølgen blir ikke påvirket av dette. Tørk bort kondensvannet etter at du er ferdig med matlagingen. 9 Tilbehør Tilbehøret kan settes inn i apparatet i 4 forskjellige høyder. Du kan plassere kokekar på bunnen av stekeovnen (høyde 0). Apparatet er utstyrt med følgende tilbehør: D Rist for kokekar, kakeformer, grillstykker og dypfrosne retter. Risten kan trekkes ut i to tredjedels lengde uten at den vipper ned. Det gjør det enkelt å ta ut rettene. D Emaljebrett til kaker/småkaker. Skyv inn stekebrettet i stekeovnen med skråkanten vendt mot ovnsdøren inntil det stopper. Obs! Emaljebrettet er ikke egnet for kombinert drift med mikrobølge. D Stekegitter for mikrobølge til steking med stekeformer av metall i kombinert drift. Legg stekegitteret for mikrobølge på risten. Sett metallstekeformen på gitteret. Dermed unngår du gnistdannelse mellom rist og stekeform. 10 Startinnstillinger etter tilkobling Etter at du har koblet til det nye apparatet, vises menyen "Startinnstillinger" i displayet. Still inn D D D D D språk tidsformat klokkeslett dato ønsket temperaturenhet Merknad: Menyen "Startinnstillinger" vises bare når det blir slått på første gang, eller hvis apparatet har vært uten strøm i flere dager.

10 I kapittelet "Grunninnstillinger" kan du lese hvordan du kan endre disse innstillingene når som helst. Velge språk 1 Funksjonen Språk vises i menyen. I displayet vises de ulike språkene som kan velges til visning av tekst. Tysk er forvalgt. Hvis du vil velge et annet språk, kan du stille inn ønsket språk med tasten D eller E. 2 Stille inn tidsformat 1 Med menytasten C kan du velge funksjonen Tidsformat. I displayet vises de to mulige formatene AM/PM og 24h. Formatet 24h er forvalgt. Hvis du vil endre tidsformatet, gjør du dette med midterste tasten B. 2 Stille inn klokkeslett 1 2 Med menytasten C kan du velge funksjonen Klokkeslett. Still inn riktig klokkeslett med / A. Du kan veksle mellom timer og minutter med piltasten C nede til høyre. 11 Stille inn dato 1 2 Med menytasten C kan du velge funksjonen Dato. I displayet vises datovisningen. Still inn dag, måned og år med / A. Du kan veksle mellom dag, måned og år med piltasten C nede til høyre. Temperaturenhet ºC eller ºF 1 2 Med menytasten C kan du velge funksjonen Temperaturenhet. ºC er forvalgt. Hvis du vil endre temperaturenheten, gjør du dette med den midterste tasten B. Avslutte menyen og lagre innstillingene Berør tasten >. Menyen lukkes. Alle innstillingene er lagret. Apparatet er nå i standby modus. Standby indikasjonen vises. 12 Aktivere apparatet Standby: Hvis det ikke er stilt inn noen driftstype, eller barnesikringen er aktivert, er apparatet i standby modus. I standby modus er ikke tastene aktivert, og displayet er ikke belyst. Merknad: Det finnes flere indikasjoner for standby modus. Standard er GAGGENAU logoen og klokkeslettet. Se kapittelet "Grunninnstillinger" hvis du ønsker å endre indikasjonen. Merknad: Kontrasten på displayet avhenger av den vertikale synsvinkelen. Du kan justere displayet med "kontrast" innstillingen i Grunninnstillingene. Aktivere apparatet For å avslutte standby modus, kan du gjøre ett av følgende: D D D D Berøre en tast Åpne eller lukke døren Dreie på temperaturvelgeren Dreie på funksjonsvelgeren Nå kan du stille inn ønsket funksjon. Hvordan du stiller inn de enkelte funksjonene, kan du lese i de tilsvarende kapitlene. Merknad: Standby indikasjonen vises igjen hvis du etter aktiveringen ikke har gjort noen innstillinger i løpet av ett minutt. Displaybelysningen slukkes. 13 Mikrobølgefunksjon I matvarer blir mikrobølger omdannet til varme. Mikrobølgefunksjonen kan brukes alene eller sammen med en annen varmetype. Merknad: I kapittelet Testet for deg i vårt prøvekjøkken finner du eksempler på opptining, oppvarming og tilberedning med mikrobølgefunksjonen. Mikrobølgeeffekt Du kan stille inn følgende effekttrinn: 90 W 180 W 360 W 600 W 1000 W Til opptining av ømfintlige matvarer Til opptining og viderekoking Til tilberedning av kjøtt og oppvarming av ømfintlige matvarer Til oppvarming og koking av matvarer Til oppvarming av væske Tips om kokekar Ildfaste kokekar av glass, glasskeramikk, porselen, keramikk eller mikrobølgesikker plast er egnet. Disse materialene slipper mikrobølgene igjennom. Du kan også bruke serveringsfat. På den måten slipper du å legge opp / fylle over maten. Kokekar med gull eller sølvdekor må bare benyttes dersom produsenten kan garantere at det er egnet til bruk i mikrobølgeovn. Kokekar av metall er ikke egnet. Metall slipper ikke mikrobølgene igjennom. Matvarene blir ikke oppvarmet i lukkede metallkokekar. Obs! Metall for eksempel skjeen i glasset må holdes minst 2 cm fra stekeovnsveggene og innsiden av døren. Gnister kan ødelegge glasset på innsiden av døren. Test av kokekar: Mikrobølgefunksjonen må ikke slås på når det ikke står matvarer i ovnen. Det eneste unntaket er kokekar testen nedenfor. Hvis du er usikker på om kokekaret er egnet for mikrobølgeovn, kan du teste det på følgende måte: Sett det tomme kokekaret inn i mikrobølgeovnen i ½ til 1 minutt på maksimal effekt. Kontroller temperaturen av og til. Kokekaret skal være kaldt eller lunkent. Dersom det blir varmt eller det oppstår gnister, er det ikke egnet til bruk i mikrobølgeovn. Merknad: Mikrobølgeeffekten 1000 watt kan stilles inn i maks. 30 minutter. For alle andre effekter er det mulig å stille inn en tilberedningstid på 90 minutter. 14 Stille inn mikrobølge 1 Drei funksjonsvelgeren to trinn til høyre, til "mikrobølge". Mikrobølgesymbolet vises i displayet Still inn mikrobølgeeffekt med den venstre dreieknappen. eller A kan du stille inn ønsket varighet. Start med tasten I. Stekeovnen starter. Varigheten telles synlig ned. Når tiden er utløpt, hører du et lydsignal. Det opphører når du berører tasten G eller åpner døren. Mikrobølgedriften er avsluttet. Dersom du i mellomtiden åpner stekeovnsdøren, blir mikrobølgedriften avbrutt. Etter at døren er lukket, trykker du på tasten I. Ovnsdriften fortsetter. Du kan når som helst endre varigheten eller A. Du kan når som helst endre effekten med den venstre dreieknappen. Start på nytt med I. Du kan få frem visning av hvor lang tid retten har stått i ovnen med tasten =. Med > kommer du tilbake til standardindikasjonen. Pause: Med tasten H kan du stoppe driften. Med I fortsetter du driften. Utkobling: Hvis du vil avbryte driften og slette innstillingene, kan du trykke på tasten H i fire sekunder, eller dreie funksjonsvelgeren til 0. Merknad: Det er normalt at viften fortsetter å gå også når døren er åpen. 15 Sekvensdrift Ved sekvensdrift kan du stille inn inntil tre forskjellige mikrobølgeeffekttrinn og tider som følger etter hverandre. Bruk bare ildfaste kokekar som er egnet til mikrobølge. Stille inn sekvensdriften 1 Drei funksjonsvelgeren to trinn til høyre, til mikrobølgedrift. Mikrobølgesymbolet vises i displayet. 2 Berør symbolet ª. Sekvensdrift menyen vises Still inn mikrobølgeeffekt og varighet for den første fasen. Med C velger du fase nummer to. Still inn mikrobølgeeffekt og varighet for den andre fasen. Med C velger du fase nummer tre. Still inn mikrobølgeeffekt og varighet for den tredje fasen. Berør tasten >. Hovedmenyen for sekvensdrift vises. Innstillingene av fasene vises i indikasjonen. 9 Start med tasten I. Stekeovnen starter.

11 Varigheten telles synlig ned. Endre innstillingene: Berør symbolet H. Driften stopper. Berør symbolet ª og endre innstillingene. Avslutt menyen med symbolet >. Start med I. Slette innstillingene: Berør symbolet F. Tiden står på Avslutt menyen med symbolet >. Når tiden er utløpt, hører du et lydsignal. Det opphører når du berører tasten G eller åpner døren. Mikrobølgedriften er avsluttet. 16 Stekeovnen I stekeovn-modus kan du stille inn tre varmetyper: S Varmluft (40 ºC, ºC) S + Ô Grilling med varmluft ( ºC) T + Ô Grilling med omluft ( ºC) Stille inn varmetype og temperatur 1 Vri funksjonsvelgeren fire trinn til høyre, til "stekeovn". I displayet vises symbolet for varmluft S og standardtemperaturen 160 ºC. 2 3 Velg ønsket varmetype med tastene B og C. Still inn temperaturen med den venstre dreieknappen. Hvis du ønsker, kan du nå stille inn tilberedningstiden for retten og forskyve sluttidspunktet for tilberedningen til senere. Se kapitlene "Tilberedningstid" og "Sluttidspunkt for tilberedning". 4 Trykk på start tasten I. Oppvarmingssymbolet [ vises inntil valgt temperatur er nådd. Ved ettervarming vises det igjen. Merk! Du kan aktivere eller deaktivere et oppvarmingssignal i Grunninnstillingene. Det lyder når den ønskede temperaturen er nådd. Du kan når som helst endre temperaturen med den venstre dreieknappen. Du kan til enhver tid endre varmetypen med B og C. Start på nytt med I. Pause: Med tasten H kan du stoppe driften. Med I fortsetter du driften. Utkobling: Hvis du vil avbryte driften og slette innstillingene, kan du trykke på tasten H i fire sekunder, eller dreie funksjonsvelgeren til 0. Sikkerhetsutkobling: For å beskytte deg har apparatet en sikkerhetsutkobling. Apparatet slår seg automatisk av etter et bestemt tidsintervall som avhenger av innstilt varmetype og temperatur. Vise gjeldende temperatur: Hvis du trykker på info tasten =, vises den gjeldende stekeovnstemperaturen i displayet i noen sekunder (>100 ºC). Med tasten > går du tilbake til standardindikasjonen. Merknad: I kontinuerlig drift etter oppvarmingen er det normalt med små temperatursvingninger avhengig av varmetype. 17 Grilling I grill modus kan du stille inn tre grilltrinn: Trinn 1 (minimal) Trinn 2 (medium) Trinn 3 (maksimal) Stille inn grill 1 Vri funksjonsvelgeren fire trinn til venstre, til "grill". I displayet vises symbolet for grill og grilltrinn 3. 2 Trinn 3 Still inn grilltrinnet med den venstre dreieknappen. Hvis du ønsker det, kan du stille inn tilberedningstid for retten. Se kapittelet "Tilberedningstid". Trykk på start tasten I. Du kan når som helst endre grilltrinn. Pause: Med tasten H kan du stoppe driften. Med I fortsetter du driften. Utkobling: Hvis du vil avbryte driften og slette innstillingene, kan du trykke på tasten H i fire sekunder, eller vri funksjonsvelgeren til 0. Sikkerhetsutkobling: For å beskytte deg har apparatet en sikkerhetsutkobling. Den gjør at apparatet slås automatisk av etter en viss tid. 18 Tilberedningstid Hvis du stiller inn tilberedningstid for retten, slår apparatet seg automatisk av når den innstilte tiden er utløpt. Du kan stille inn en tilberedningstid fra 1 minutt til 5 timer. Stille inn tilberedningstid Du har stilt inn driftstype og grilltrinn/temperatur og satt retten inn i stekeovnen. 1 Berør tidsur tasten M. Funksjonen Tilberedningstid vises. 2 3 Still inn ønsket tilberedningstid med / A. Berør tasten >. Tidsur menyen lukkes. 4 Start med tasten I. Stekeovnen starter. Når tiden er utløpt, slår apparatet seg av. Du hører et lydsignal. Det opphører tidligere dersom du berører tasten G, åpner apparatdøren eller slår av funksjonsvelgeren. Veiledning Slette tilberedningstiden: Åpne Tidsur menyen. Berør tasten F og bekreft med >. Endre tilberedningstiden: Åpne Tidsur menyen. Endre eller A og bekreft med >. Avbryte hele prosessen: Slå av funksjonsvelgeren. 19 Sluttidspunkt for tilberedning I stekeovn modus kan du forskyve sluttidspunktet for tilberedningen til senere. I grill modus er ikke denne funksjonen tilgjengelig. Eksempel: Klokken er 14:00. Retten trenger en tilberedningstid på 40 minutter. Den skal være ferdig klokken 15:30. Angi tilberedningstid og forskyv slutten av tilberedningstiden til klokken 15:30. Elektronikken regner ut starttidspunktet. Apparatet starter automatisk kl. 14:50 og slår seg av kl. 15:30. Vær oppmerksom på at lett bedervelige matvarer ikke må stå for lenge i stekeovnen. Forskyve sluttidspunkt for tilberedning Du har stilt inn driftstype, temperatur og tilberedningstid Om nødvendig berører du tidsur tasten M for å åpne Tidsur menyen. Med C velger du funksjonen Sluttidspunkt for tilberedning 5. Still inn ønsket sluttidspunkt for tilberedningen med / A. Berør tasten >. Tidsur menyen lukkes. 5 Start med tasten I. Apparatet går i ventemodus. Det starter på det beregnede tidspunktet og slår seg av automatisk av når tilberedningstiden er utløpt. Når tilberedningstiden er utløpt, slår apparatet seg av og det lyder et signal. Det opphører tidligere dersom du berører tasten G, åpner apparatdøren eller slår av funksjonsvelgeren. Veiledning Slette sluttidspunkt for tilberedning: Åpne Tidsur menyen med M. Berør tasten F og bekreft med >. Tilberedningstiden og sluttidspunktet for tilberedningen slettes. Endre sluttidspunkt for tilberedning: Åpne Tidsur menyen med M. Still inn sluttidspunkt for tilberedningen og bekreft med >. Start med tasten I. Avbryte hele prosessen: Slå av funksjonsvelgeren. Hvis symbolet 6 blinker: Du har ikke stilt inn noen tilberedningstid. Still alltid først inn en tilberedningstid. 20 Mikro kombidrift I mikro kombidrift er en stekeovnsvarmetype eller grillen i drift samtidig med mikrobølge. Matrettene blir enda raskere ferdig og får en fin brunfarge. Du kan slå på alle mikrobølgeeffekttrinn. Unntak: 1000 watt. Du kan også kombinere den valgte varmetypen med sekvensdrift av mikrobølge. Stille inn kombinert drift 1 Drei funksjonsvelgeren tre trinn til høyre, til "kombidrift". Symbolene for mikrobølge og varmluft S vises i displayet Berør tasten. Velg ønsket varmetype med den midterste tasten B eller C. Still inn stekeovnstemperatur eller grilltrinn med den venstre dreieknappen. 5 Berør den øvre tasten C.

12 Menyen for mikrobølgeinnstilling er valgt. 6 7 og A kan du stille inn ønsket varighet. Still inn mikrobølgeeffekt ( W) med den venstre dreieknappen. Du kan nå velge to mikrobølgefaser til med den øvre tasten C og stille inn som beskrevet ovenfor. Fasene avløser hverandre og går parallelt med stekeovnsdriften. 8 Berør tasten >. Hovedmenyen for kombinert drift vises. De valgte innstillingene vises i displayet. 9 Start med tasten I. Stekeovnen starter. Varigheten telles synlig ned. Når tiden er utløpt, hører du et lydsignal. Det opphører når du berører tasten G eller åpner døren. Kombinert driften er avsluttet. 21 Endre innstillingene: Under drift kan du når som helst endre stekeovnstemperaturen. Endre andre innstillinger: Symbol Berør symbolet H. Driften stopper. Berør symbolet og endre innstillingene. Avslutt menyen med symbolet >. Start med I. Slette innstillingene: Berør symbolet H. Driften stopper. Berør symbolet. Slett innstillingene med F. Avslutt menyen med symbolet >. Pause: Med tasten H kan du stoppe driften. Med I fortsetter du driften. Utkobling: Hvis du vil avbryte driften og slette alle innstillingene, kan du trykke på tasten H i fire sekunder, eller dreie funksjonsvelgeren til Programautomatikk Med programautomatikken kan du enkelt tilberede retter. Du velger program og angir vekten på matvarene. Programautomatikken overtar de optimale innstillingene. Du kan velge blant 15 programmer. Stille inn program 1 Drei funksjonsvelgeren ett trinn (opptining), to trinn (steking) eller tre trinn (kombitilberedning) mot venstre. I displayet vises det første programmet. Opptining: Brød, helt, kombitilberedning: Dypfrossen pizza, steking: Ferske grønnsaker Still inn ønsket program med den venstre dreieknappen. Still inn vekten med og A. Start med tasten I. Ferske grønnsaker Stekeovnen starter. Varigheten telles synlig ned. Snu retten: For mange retter vises det anvisninger i displayet om å snu på eller røre i retten. Følg disse anvisningene. Med I fortsetter du programmet. Hvis du ikke snur på eller rører i retten, vises symbolet,, men programmet fortsetter som normalt frem til programslutt. Når tiden er utløpt, hører du et lydsignal. Det opphører når du berører tasten G eller åpner døren. Avkjøling: Mange retter må få hvile etter programslutt for at temperaturen skal utjevnes. Vent til hviletiden er over før du tar retten ut av ovnen. Pause: Med tasten H kan du stoppe driften. Med I fortsetter du driften. Utkobling: Hvis du vil avbryte driften og slette innstillingene, kan du trykke på tasten H i fire sekunder, eller dreie funksjonsvelgeren til 0. Individuell tilpasning Du kan endre stekeresultatet neste gang dersom dette ikke gir ønsket resultat. Still inn som beskrevet i punkt 1 til 3. Trykk på tasten og forskyv streken med B og C. Mot venstre = stekeresultatet blir svakere. Mot høyre = stekeresultatet blir sterkere. Start med tasten I. Varigheten endres. 23 Veiledning til programautomatikk Fjern emballasjen og vei matvarene. Hvis du ikke kan angi den nøyaktige vekten, runder du den opp eller ned. Bruk alltid bare kokekar som er egnet til mikrobølge, for eksempel av glass eller keramikk. Ta også hensyn til veiledningen for tilbehøret i programtabellen. Sett matvarene inn i kald stekeovn. En tabell med egnede matvarer, de aktuelle vektområdene og nødvendig tilbehør finner du i tilknytning til programveiledningen. Det er ikke mulig å stille inn vektverdier utenom vektområdet. Ved mange retter hører du et lydsignal etter en viss tid. Snu matvarene eller rør om. Opptining: D Grønnsaker: D Ferske grønnsaker: Skjær i like store stykker. Tilsett én spiseskje vann per 100 g grønnsaker. Frosne grønnsaker: Det er kun forvellede, ikke forhåndskokte grønnsaker som egner seg. Frosne grønnsaker med fløtesaus egner seg ikke. Tilsett 1 til 3 ss vann. Ikke tilsett vann ved tilberedning av spinat og rødkål. D Skrelte poteter: D Skjær i like store stykker. Tilsett én ss vann og litt salt per 100 g poteter. Ris: D D Ikke bruk naturris eller ferdigris i porsjonspakker. Tilsett to til to og en halv ganger vann til rismengden. Fisk: D Frys ned og oppbevar matvarene ved 18 ºC og i så flate porsjonspakker som mulig. Legg de frosne matvarene på et flatt kokekar, f.eks. glass eller porselenstallerken. Etter opptiningen må matvarene ettertine i minutter for å få riktig temperaturutjevning. Ved opptining av kjøtt, fjærkre eller fisk blir det dannet væske. Denne må fjernes når du vender opptiningsvarene. Den må ikke under noen omstendighet brukes videre eller komme i kontakt med andre matvarer. Tin bare så mye brød du trenger om gangen. Det blir fort tørt. Fjern kjøttdeig som alt er tint, når du snur den. Helt fjærkre legges først med brystsiden ned, fjærkre i deler legges med skinnsiden først ned i kokekaret. Fiskefilet, fersk: Tilsett 1 til 3 ss vann eller sitronsaft. D Kjøtt: D D Steken skal dekke ca. to tredjedeler av bunnen på kokekaret ml væske tilsettes. Fjærkre: D D D Legg kylling med brystsiden ned i kokekaret. Legg kyllingstykker med kjøttsiden ned i kokekaret. Pizza, frossen: D D Bruk forstekt, frossen pizza og pizzabagett. D D Hviletider: D Noen retter trenger i tillegg en hviletid i stekeovnen etter at programmet er avsluttet. Hviletid Ca. 5 minutter ca. 5 minutter. Hell først av vannet som er kommet til. 5 til 10 minutter 10 minutter Rett Grønnsaker Poteter Ris Svinestek, kjøttpudding 24 Programtabell Egnede matvarer Opptining Brød, helt* Kjøttdeig* Hele fjærkre* Fiskefilet* * Ta hensyn til signalet om å snu retten Koking Ferske grønnsaker* Blomkål, brokkoli, gulrøtter, kålrot, purre, paprika, squash Blomkål, brokkoli, gulrøtter, kålrot, rødkål, spinat Faste, nokså faste eller melne poteter Ris, langkornet ris Filet av gjedde, torsk, uer, sei, gjørs 0,20 1,00 Kokekar med lokk, ovnsbunn Kokekar med lokk, ovnsbunn Kokekar med lokk, ovnsbunn Høyt, lukket kokekar, ovnsbunn Kokekar med lokk ovnsbunn Hvetebrød, grovbrød, fullkornbrød Kjøttdeig av okse, lam, svin Kylling, and Filet av gjedde, torsk, uer, sei, gjørs 0,20 1,50 0,20 1,00 0,60 2,00 0,20 1,00 Flatt, åpent kokekar, ovnsbunn Flatt, åpent kokekar, ovnsbunn Flatt, åpent kokekar, ovnsbunn Flatt, åpent kokekar, ovnsbunn Vektområde i kg Kokekar/tilbehør, stekehøyde Frosne grønnsaker* 0,20 1,00 Kokte skrelte poteter* Ris* Fersk fiskefilet * Ta hensyn til signalet for omrøring Kombitilberedning Dypfryst pizza Dypfryst lasagne Fersk kylling* Fersk kyllingdeler Forloren hare Fersk svinestek* * Ta hensyn til signalet om å snu retten 0,20 1,00 0,10 0,50 0,20 1,00 Pizza med tynn bunn, forstekt Lasagne bolognese Hel kylling Kyllinglår, halv kylling ca.

13 8 cm høy Nakkestek uten bein, rullestek 0,15 0,55 0,40 1,00 0,80 1,80 0,40 1,60 0,80 1,50 0,80 2,00 Rist, høyde 3 Kokekar uten lokk, ovnsbunn Kokekar med lokk, ovnsbunn Kokekar med lokk, ovnsbunn Kokekar uten lokk, ovnsbunn Kokekar med lokk, ovnsbunn 25 Tidsur I Tidsur menyen kan du stille inn: 3 Korttids timer 4 Stoppeklokken Merknad: Hvis du vrir på funksjonsvelgeren mens korttids varseluret eller stoppeklokken er aktivert, vises en veiledning i displayet. Med > kan du avbryte korttids varseluret eller stoppeklokken. Apparatet er klart til bruk. Hvis du vil fortsette å bruke korttids varseluret eller stoppeklokken, dreier du funksjonsvelgeren tilbake til nullstilling. Åpne Tidsur menyen Apparatet må være i standby modus. Berør hvilken som helst tast. Displayet er aktivert. Tidsur symbolet M vises. Berør tasten ved siden av symbolet M. Tidsur menyen vises. Korttids timer Korttids varseluret går bare så lenge ingen annen funksjon blir stilt inn. Du kan stille inn maksimalt 90 minutter. Stille inn korttids timer 1 Åpne Tidsur menyen. Funksjonen korttids varselur 3 vises. 2 3 eller A kan du stille inn ønsket tid. Berør tasten >. Tidsur menyen lukkes, og tiden går. I indikasjonen vises symbolet 3 og tiden som er igjen. Når tiden er utløpt, hører du et lydsignal. Det opphører når du berører tasten M. For å slå av korttids varseluret før tiden er utløpt må du åpne Tidsur menyen, velge funksjonen korttids varselur 3 og trykke på F. 26 Stoppeklokke Stoppeklokken teller opp fra 0 sekunder til 90 minutter. Den har en pause funksjon. Med denne kan du stoppe klokken innimellom. Stoppeklokken går bare så lenge ingen annen funksjon blir stilt inn. Starte stoppeklokken Åpne Tidsur menyen. Med C velger du funksjonen stoppeklokke 4. Start med tasten I. Berør tasten >. Tidsur menyen lukkes, og tiden går. I indikasjonen vises symbolet 4 og tiden som er igjen. Stoppe og starte stoppeklokken Åpne Tidsur menyen. Med C velger du funksjonen stoppeklokke 4. Berør pause tasten H. Tiden stopper. Tasten bytter tilbake til start I. 4 Start igjen med tasten I. Stoppeklokken går igjen. Når 90 minutter er nådd, vises 00:00 minutter i displayet. Symbolet 4 i indikasjonen slukker. Prosessen er avsluttet. For å slå av stoppeklokken må du åpne Tidsur menyen, velge funksjonen Stoppeklokke 4 og berøre tasten F. 27 Langtids timer Med denne funksjonen holder stekeovnen en temperatur på 85 ºC med varmetypen Varmluft. Du kan holde matretter varme i timer uten at ovnen må slås av eller på. Vær oppmerksom på at lett bedervelige matvarer ikke må stå for lenge i stekeovnen. Forutsetning: Tasten Langtids timer : er tilgjengelig. Tasten må aktiveres én gang i Grunninnstillingene. Se kapittelet "Grunninnstillinger". Slik stiller du inn: 1 2 Drei funksjonsvelgeren ett trinn til høyre, til stillingen for lys. Berør tasten :. Standardverdien 28h vises i displayet eller A kan du stille inn ønsket varighet. Berør tasten >. Start med tasten I. Stekeovnen starter. I displayet vises driftstype og temperatur. Stekeovns og displaybelysningen er slått av. Tastene er sperret. Når du berører tastene, lyder det ikke noen tastelyd. Når tiden er utløpt, vil apparatet slutte å varme. Displayet er tomt. Drei funksjonsvelgeren til nullstilling. Utkobling: Drei funksjonsvelgeren til nullstilling for å avbryte prosessen. 28 Barnesikring Stekeovnen har en barnesikring. Stekeovnen kan ikke stilles inn utilsiktet. Forutsetning: Barnesikring må i Grunninnstillingene settes til "tilgjengelig". Berør hvilken som helst tast. Ved siden av den midterste, venstre tasten vises symbolet K. displayet vises standby indikasjonen. siden av den midterste, venstre tasten vises symbolet L. tasten? åpner du menyen "Grunninnstillinger". Velg ønsket menypunkt med den øvre tasten B eller C. Avslutt menyen med >. Alle innstillingene er lagret. Merknad: I indikasjonen vises seks funksjoner samtidig. innstillingen gjelder bare signaltoner. Endring av lysstyrke på display i åtte trinn. Endring av kontrast i åtte trinn. vises kort. V Dato! varmer ikke når det er i demo modus. innstillingen gjelder bare tastelyd. finner du beskrivelse av hvordan du skal vedlikeholde og rengjøre apparatet riktig. Område Fronten på apparatet Rengjøringsmiddel Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Bruk ikke metall eller glasskrape til rengjøring. Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Fjern kalk, fett, stivelses og proteinflekker med en gang. Under slike flekker kan det danne seg korrosjon. Du får kjøpt spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål hos kundeservice eller i faghandelen. Varmt såpevann eller eddikvann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Hvis det er svært skittent: Ovnsrens, må kun brukes i kald ovn. Ikke bruk stekeovnsspray, etsende rengjøringsmidler eller skuremidler. Bruk heller ikke stålull, svamper med ru overflate eller gryteskrubber. Disse midlene lager riper i overflaten. La de innvendige flatene tørke godt. Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut. Glassrens: Rengjør med en oppvaskklut. Ikke bruk glasskrape. Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, ikke bruk skuremidler. Bruk ikke metall eller glasskrape til rengjøring. Varmt såpevann: Bløtlegg og rengjør med en oppvaskklut eller børste. d d Advarsel: Fare for kortslutning! Ikke bruk høytrykksspyler eller dampstråle ved rengjøring. Advarsel: Fare for forbrenning! Rengjøringen skal ikke foretas med én gang apparatet er slått av. La apparatet avkjøles med døren lukket. Merknad: D Rustfritt stål Små fargeforskjeller på forsiden av apparatet kan skyldes ulike materialer, som glass, plast eller metall. Skygger på glassruten, som ser ut som vannspor, er en refleks fra stekeovnslampen. Ubehagelig lukt, for eksempel etter tilberedning av fisk, kan du bli kvitt på en enkel måte. Tilsett et par dråper sitronsaft i en kopp med vann. Legg en teskje i kokekaret for å unngå forsinket koking. Varm opp vannet i 1 2 minutter på høyeste mikrobølgeeffekt. Ovnsrom (ikke rustfritt stål) D Ovnsrom i rustfritt stål D Glassdeksel, stekeovnslampe Glassruter Dørpakning Må ikke fjernes! Tilbehør Rengjøringsmiddel For at de ulike overflatene ikke skal skades som følge av bruk av feil rengjøringsmidler, må du følge anvisningene i tabellen.

14 Ikke bruk D D sterke eller skurende rengjøringsmidler. metall eller glasskrape til rengjøring av glasset på apparatdøren. metall eller glasskrape til rengjøring av dørpakningen. harde skureputer eller pussesvamper. Rengjøre glassdekselet: På venstre vegg i stekeovnen finner du glassdekselet til stekeovnslampen. Løsne skruen til dekselet. Deretter kan du rengjøre glasset med såpe og vann. D d D Advarsel: Fare for forbrenning! Glassdekselet på stekeovnslampen blir varmt. Ta bare i glassdekselet med temperaturbestandige hansker. Selvrensende flater i ovnsrommet: Bakveggen i stekeovnen er belagt med selvrensende emalje. Den rengjør seg selv når stekeovnen er i bruk. Kraftige sprutrester forsvinner ofte først etter flere gangers bruk av stekeovnen. Rester av krydder, urter osv. kan fjernes med en tørr klut eller en myk børste. Vask nye svamper grundig før bruk. 32 Merknad: D Feil Ved funksjonsfeil må du først kontrollere sikringene i huset. Dersom det ikke er noe feil ved strømtilførselen, må du ta kontakt med forhandleren eller din lokale Gaggenau kundeservice. Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi apparatets produktnummer (E nr.) og produksjonsnummer (FD nr. ). Du finner disse opplysningene på typeskiltet. Reparasjoner skal bare utføres av autoriserte fagfolk for å sikre at den elektriske sikkerheten opprettholdes. Den selvrensende flaten må aldri rengjøres med ovnsrens. Dersom ovnsrens kommer på bakveggen, må du straks fjerne den med en svamp og rikelig med vann. Bruk aldri skurende rengjøringsmidler. Disse skraper opp eller ødelegger det høyporøse laget. Den selvrensende flaten må aldri rengjøres med stålskrubb. En svak misfarging av emaljen har ingen innvirkning på selvrensfunksjonen. D D D Rengjøre bunn, tak og vegger i ovnsrommet: Bruk en oppvaskklut og varmt vaskevann eller vann med eddik. d Advarsel: Ufagmessig reparasjon kan føre til betydelige farer. Ved alle typer vedlikehold må apparatet kobles fra strømnettet (apparatsikringen eller sikringsbryteren i sikringsskapet) på alle poler. Eventuelle skader som måtte oppstå ved mislighold av denne anvisningen, dekkes ikke av garantien. Feilmeldinger Dersom det oppstår en feil, blinker en feilmelding i displayet. Berør tasten ved siden av symbolet = for å få informasjon om feilmeldingen. Når du ringer til kundeservice, må du oppgi feilmeldingen og apparattypen. Du finner informasjon om apparattypen på typeskiltet. Demo modus Dersom symbolet \ vises i standby indikasjonen, er demo modus aktivert. Apparatet varmes ikke opp. Skill apparatet fra nettet (apparatsikringen eller sikringsbryter i sikringsskapet) en kort stund. Deaktiver deretter demo modus i løpet av tre minutter i menyen Grunninnstillinger. 33 Bytte stekeovnslampe Du kan skifte stekeovnslampen selv. Halogenlamper på 60 W / 240 V som tåler høy temperatur, fås hos kundeservice eller i faghandelen. Ta alltid halogenlampen ut av pakken med en tørr klut. Dermed forlenges lampens levetid Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Åpne døren på apparatet. Løsne de to skruene oppe på venstre og høyre side på stekeovnsrammen. Løft apparatet forsiktig ut. Løsne skruene på lampedekselet på venstre sidevegg og ta det av (figur A). Trekk ut halogenlampen (figur B). Sett inn den nye halogenlampen (figur C). Skru på lampedekselet. Apparatet monteres igjen i motsatt rekkefølge. Bytte glassdeksel: Dersom glassdekselet i stekeovnen er ødelagt, må det skiftes. Deksler får du hos kundeservice. Oppgi E nummer og FD nummer på apparatet. 34 Tekniske data Strømforsyning Maks. tilkoblet effekt Mikrobølgeeffekt Maks. avgitt effekt, grill Avgitt effekt, varmluft Mikrobølgefrekvens Sikring Mål (H/B/D) Apparat Ovnsrom VDE godkjent CE merking 45,5 x 59,0 x 58,0 cm 24,2 x 44,5 x 35,0 cm Ja Ja V, 50 Hz 3100 W 1000 W (IEC 60705) 2000 W 1950 W 2450 MHz 16 A Testet for deg i vårt prøvekjøkken Her finner du et utvalg retter og de beste innstillingene til dem. Vi viser deg hvilken varmetype, temperatur eller mikrobølgeeffekt som er best egnet til den retten du vil lage. Du får opplysninger om passende tilbehør og om hvilken høyde du bør steke på. Du får tips om utstyr og tilberedning. Veiledning Tabellen gjelder alltid for innsetting i kaldt og tomt ovnsrom. Du skal bare forhåndsvarme ovnen når det er oppgitt i tabellen. Alt tilbehør du ikke trenger, skal tas ut av ovnen før bruk. Legg bakepapir på tilbehøret først etter forvarmingen. Tidsangivelsene i tabellene er veiledende. De avhenger av kvalitet og beskaffenhet på matvarene. Bruk tilbehøret som følger med. Du kan få ekstra tilbehør i spesialbutikker eller hos kundeservice. Bruk alltid grytekluter når du tar varmt tilbehør eller kokekar ut av ovnsrommet. Tabeller I de følgende tabellene finner du en rekke muligheter og innstillingsverdier for mikrobølgen. Tidsangivelsene i tabellene er veiledende. De avhenger av kokekaret, samt kvalitet, temperatur og beskaffenhet på matvarene. I tabellene er det ofte angitt variable tidsområder. Still først inn den korteste tiden, og forleng den hvis det er nødvendig. Det kan hende du vil tilberede andre mengder enn det som er angitt i tabellene. For bruk av mikrobølge alene gjelder en tommelfingerregel: Dobbel mengde nesten dobbelt varighet Halv mengde halv varighet Du kan sette kokekaret midt på risten eller på stekeovnsbunnen. Dermed kan mikrobølgene nå frem til maten fra alle kanter. Dette apparatet er utformet i samsvar med norm EN / CISPR 11. Apparatet er et produkt i gruppe 2, klasse B. Gruppe 2 betyr at mikrobølgene brukes til oppvarming av matvarer. Klasse B innebærer at apparatet er egnet til bruk i private husholdninger. 35 Opptining Legg de frosne matvarene på en flat skål på stekeovnsbunnen. Ømfintlige deler som blant annet ben og vinger på kylling eller fettpartier på stek eller biff kan du dekke til med et lite stykke aluminiumsfolie. Folien må ikke berøre ovnsveggene. Etter halvparten av opptiningstiden kan du ta av aluminiumsfolien. Rett Kjøtt i hele stykker av okse, svin, kalv (med eller uten bein) Kjøttstykker, eller skiver av storfe, svine eller kalvekjøtt Snu eller rør om i maten 1 2 ganger underveis.

15 Store stykker bør snus flere ganger. Fjern væsken som oppstår under opptining når du snur maten. La den opptinte maten hvile i minutter i romtemperatur, slik at temperaturen utjevnes. På fjærkre kan du deretter ta ut innmaten. Mikrobølgeeffekt i watt, varighet i minutter 180 W, 15 min + 90 W, min 180 W, 15 min + 90 W, min 180 W, 20 min + 90 W, min 180 W, 5 min + 90 W, 4 6 min 180 W, 10 min + 90 W, 5 10 min 180 W, 10 min + 90 W, min 90 W, 15 min 180 W, 5 min + 90 W, min 180 W, 10 min + 90 W, min 180 W, 5 min + 90 W, min 180 W, 10 min + 90 W, min 180 W, 20 min + 90 W, min 180 W, 30 min + 90 W, min Veiledning Snu flere ganger. Mengde 800 g 1000 g 1500 g 200 g 500 g 800 g 200 g 500 g 800 g 600 g 1200 g 2000 g 4500 g Ta kjøttstykkene fra hverandre når de vendes. Fryses ned i så flat porsjon som mulig. Snu flere ganger underveis og fjern kjøtt som allerede er opptint. Snu av og til. Snu flere ganger. Snu hvert 20. minutt. Fjern væske som oppstår under opptining. Opptinte deler tas fra hverandre. Snu av og til. Rør forsiktig om av og til. Rør forsiktig om underveis og ta opptinte deler fra hverandre. Fjern emballasjen fullstendig. Snu av og til. Ta kakestykkene fra hverandre. Bare egnet for kaker uten glasur eller krem. Bare egnet for kaker uten glasur, krem eller gelatin. Kjøttdeig, blandet Fjærkre / stykker av fjærkre And Gås Fisk Filet, fiskekotelett, skiver Hel fisk Grønnsaker, f.eks. erter Frukt, f.eks. bringebær Myke opp smør Brød, helt Kake, tørr f.eks. formkake Kake, saftig f.eks. fruktkake, ostekake 400 g 300 g 600 g 300 g 600 g 300 g 500 g 125 g 250 g 500 g 1000 g 500 g 750 g 500 g 750 g 180 W, 5 min + 90 W, min 180 W, 3 min + 90 W, min 180 W, 8 min + 90 W, min 180 W, min 180 W, 10 min + 90 W, 8 13 min 180 W, 7 10 min 180 W, 8 min + 90 W, 5 10 min 90 W, 6 8 min 180 W, 2 min + 90 W, 3 5 min 180 W, 3 min + 90 W, min 180 W, 5 min + 90 W, min 90 W, min 180 W, 3 min + 90 W, min 180 W, 5 min + 90 W, min 180 W, 7 min + 90 W, min 36 Opptining, oppvarming eller tilberedning av dypfrossen mat Ta ferdigrettene ut av emballasjen. De varmes opp raskere og jevnere dersom du bruker kokekar som er beregnet for mikrobølge. Forskjellige ingredienser i retten kan varmes opp med forskjellig hastighet. Flate retter blir fortere ferdig enn høye. Fordel derfor maten i kokekaret, slik at den ligger så flatt som mulig. Ikke legg matvarene lagvis oppå hverandre. Dekk alltid til matvarene. Har du ikke et passende lokk til kokekaret, kan du bruke en tallerken eller mikrobølgefolie. Rør om i eller snu matrettene 2 3 ganger. La maten hvile i ytterligere 2 5 minutter etter oppvarming, for å oppnå best mulig temperaturutjevning. Smaken på hver rett bevares i stor grad. Derfor kan du gjerne være forsiktig med bruk av salt og krydder. Mengde g g 500 g 1000 g 500 g 1000 g 400 g 800 g 250 g 500 g 300 g 600 g 450 g Mikrobølgeeffekt i watt, varighet i minutter 600 W, min 600 W, 8 13 min 600 W, min 600 W, min 600 W, min 600 W, min 600 W, min 600 W, min 600 W, 2 5 min 600 W, 8 10 min 600 W, 8 10 min 600 W, min 600 W, min Veiledning Tildekket Lukket kokekar Lukket kokekar Lukket kokekar Tildekket Kokekar med lokk, tilsett væske Kokekar med lokk, tilsett 1 ss vann Tilberedes uten å tilsette vann Rett Meny, porsjonsrett, ferdigrett (2 3 komponenter) Supper Gryteretter Kjøttskiver eller stykker i saus, f.eks. gulasj Fisk, f.eks. filetstykker Tilbehør, f.eks. ris, pasta Grønnsaker, f.eks. erter, brokkoli, gulrøtter Spinatblanding Oppvarming av retter Ta ferdigrettene ut av emballasjen. De varmes opp raskere og jevnere dersom du bruker kokekar som er beregnet for mikrobølge. Forskjellige ingredienser i retten kan varmes opp med forskjellig hastighet. Ved oppvarming av væske bør du alltid legge en teskje i kokekaret for å unngå forsinket koking. Ved forsinket koking blir koketemperaturen nådd uten at de typiske dampboblene stiger opp. Bare ved en ørliten rystelse av kokekaret kan væsken plutselig koke kraftig over eller sprute opp. Dette kan føre til skader og forbrenninger. Rett Meny, porsjonsrett, ferdigrett (2 3 komponenter) Drikkevarer Dekk alltid til matvarene. Har du ikke et passende lokk til kokekaret, kan du bruke en tallerken eller mikrobølgefolie. Rør om i eller snu matrettene av og til. Kontroller temperaturen. La maten hvile i ytterligere 2 5 minutter etter oppvarming, for å oppnå best mulig temperaturutjevning. Mengde g Mikrobølgeeffekt W, varighet i minutter 600 W, 4 8 Veiledning Tildekket 150 ml 300 ml 500 ml 50 ml 100 ml 200 ml 1000 W, W, W, W, ½ W, ½ 1½ 600 W, 1 2 Tilsett en skje i kokekaret. Alkoholholdige drikker må ikke varmes for sterkt opp. Følg med underveis. Uten smokk eller lokk. Husk alltid å riste godt etter oppvarming. Temperaturen må alltid kontrolleres! Babymat, f.eks. tåteflasker 37 Suppe, 1 kopp 2 kopper 4 kopper à 175 g à 175 g à 175 g 500 g 400 g 800 g 150 g 300 g 600 W, W, W, W, W, W, W, W, 3 5 Tildekket Lukket kokekar. Tilsett litt væske. Kjøtt i skiver eller biter i saus Gryterett Grønnsaker, 1 porsjon 2 porsjoner Tilberedning av matretter Flate retter blir fortere ferdig enn høye. Fordel derfor maten i kokekaret, slik at den ligger så flatt som mulig. Ikke legg matvarene lagvis oppå hverandre. Tilbered rettene i lukket kokekar. Du bør røre i eller snu dem underveis. Rett Hel, fersk kylling uten innmat Fiskefilet, fersk Grønnsaker, ferske Mengde 1200 g 400 g 250 g 500 g Smaken på hver rett bevares i stor grad. Derfor kan du gjerne være forsiktig med bruk av salt og krydder. La maten hvile i ytterligere 2 5 minutter etter oppvarming, for å oppnå best mulig temperaturutjevning. Mikrobølgeeffekt i watt, varighet i minutter 600 W, W, W, W, Skjær grønnsakene i like store stykker. Tilsett 1 2 ss vann per 100 g grønnsaker. Skjær potetene i like store stykker. 1 ss vann per 100 g tilsettes, rør om. Tilsett dobbel væskemengde. Rør godt rundt i puddingen med vispen 2 3 ganger. Veiledning Snus etter halvparten av tiden. Tilbehør, f.eks. poteter f.eks. ris Desserter, f. eks. pudding (instant) Frukt, kompott 250 g 500 g 750 g 125 g 250 g 500 ml 500 g 600 W, W, W, W, W, W, W, W, W, 9 12 Tips for mikrobølge Du finner ingen opplysninger om innstilling for mengden du vil tilberede.

16 Powered by TCPDF ( Maten er blitt for tørr. Når tiden har utløpt, er maten fremdeles ikke skikkelig opptint, varm eller kokt. Når tilberedningstiden er ferdig, er maten for varm langs kanten, men ennå ikke ferdig i midten. Etter opptiningen er fjærkre eller kjøtt mørt på utsiden, men ikke helt tint inni. Koketiden kan forlenges eller forkortes etter følgende enkle regel: dobbel mengde = nesten dobbelt så lang tid halv mengde = halv tid Still inn en kortere tilberedningstid neste gang, eller velg en lavere mikrobølgeeffekt. Dekk til maten og hell på mer væske. Still inn en lengre tid. Større mengder og høyere retter krever lengre tilberedningstid. Rør om av og til og velg et lavere trinn og en lengre koketid neste gang. Velg en lavere mikrobølgeeffekt neste gang. Hvis det er større mengder som skal tines opp, må maten snus flere ganger underveis. 38 Kaker og bakst Stekeformer: Mørke stekeformer av metall er best egnet. Når du kobler inn mikrobølge, må du bruke stekegitteret for mikrobølge eller stekeformer av glass, keramikk eller plast. Disse må tåle opptil varme på opptil 250 ºC. Hvis du bruker slike stekeformer, blir kakene mindre brune. Tabeller: Tidsangivelsene gjelder for innsetting i kald stekeovn. Kaker Formkake, enkel Formkake, fin (f.eks. sandkaker)* Kakebunn med kant av mørdeig Kakebunn av formkakerøre Sukkerbrød Kaker med tørt fyll (formkakedeig) Kaker med saftig fyll f.eks. gjærdeig med eplefyll Kringle med 500 g mel Julekake med 500 g mel Pizza Brød 1 kg** * La kaken avkjøles i stekeovnen i ca. 20 minutter. ** Hell aldri vann direkte inn i den varme stekeovnen. Kaker Nøttekake Frukt eller ostekake av mørdeig* Fruktkake, fin, av formkakerøre Krydret bakverk (f.eks. quiche/løkpai) * La kaken avkjøles i stekeovnen i ca. 20 minutter. Kokekar Stekebrett Stekebrett Stekebrett Stekebrett Stekebrett Høyde Varmetype S S S S S Temperatur ºC Varighet i minutter Kokekar Springform Springform Rundform eller springform Springform eller quicheform Høyde Mikrobølge effekt, watt 90 W 360 W 90 W 90 W Varighet i minutter Varme type S S S S Tempe ratur C Temperatur og steketid avhenger av deigens/rørens mengde og beskaffenhet. Derfor er det angitt områder i tabellene. Forsøk først med en lav verdi. Om nødvendig stiller du inn høyere neste gang. En lavere temperatur gir en jevnere steking. Mer informasjon finner du under "Tips til bakingen", etter tabellene. Sett alltid kakeformen på midten av risten. Kokekar Høyde Varme type S S S S S S S S S S Temperatur C Varighet i minutter Rund /kransform 1 /brødform 1 Springform Fruktkakeform Springform Stekebrett Stekebrett Stekebrett Stekebrett Stekebrett Stekebrett For stekeformer av metall: Legg stekegitteret for mikrobølge på risten. Sett formen på gitteret. Småbakst Småkaker Marengs Makroner Butterdeig Rundstykker (f.eks. grove rundstykker) 39 Tips til bakingen Du vil bake etter din egen oppskrift. På denne måten kan du finne ut om formkaken er ferdigstekt. Kaken er falt sammen. Kaken er høy på midten og lavere langs kanten. Kaken blir for mørk. Kaken er for tørr. Se etter lignende kaker i steketabellenestikk en tannpirker inn på det høyeste stedet på kaken ca. 10 minutter før slutten av steketiden som er angitt i oppskriften. Dersom det ikke kleber deig på pinnen, er kaken ferdig. Bruk mindre væske neste gang eller still ovnstemperaturen 10 grader lavere. Ta hensyn til de angitte røretidene i oppskriften. Smør bare bunnen av springformen. Etter stekingen løsnes kaken forsiktig med en kniv. Velg en lavere temperatur og stek kaken litt lenger. Stikk små hull med en tannpirker i den ferdige kaken. Deretter drypper du fruktsaft eller litt likør over. Velg en temperatur som er 10 grader høyere neste gang, og forkort steketiden. Bruk litt mindre væske neste gang, og stek på lavere temperatur og med litt lengre steketid. Når du skal lage kaker med saftig fyll, steker du først bunnen. Strø deretter med mandler eller kavringstrø og legg fyllet oppå. Ta hensyn til oppskriften og steketidene. La kaken avkjøles i 5 til 10 minutter etter stekingen, da løsner den lettere fra formen. Løsner den fremdeles ikke, kan du løsne den forsiktig langs kanten med en kniv. Hvelv deretter kaken på nytt og dekk formen flere ganger med en våt, kald klut. Smør formen godt neste gang og dryss litt kavringstrø i den. Produsenten måler stekeovnstemperaturen midt i stekeovnen med en prøverist etter en fastlagt tid. Hvert kokekar og hver tilbehørsdel virker inn på den målte verdien. Det kan derfor oppstå avvik når du måler dette selv. Kontroller om formen er ren på utsiden. Flytt formen til et annet sted i stekeovnen. Dersom dette ikke hjelper, kan du steke videre uten mikrobølge. Steketiden blir da lengre. Brød eller kaker (f.eks. ostekaker) ser fine ut på utsiden, men er klissete inni (rå, gjennomtrukket av væskestriper). Kaken løsner ikke når den hvelves. Du har målt ovnstemperaturen med ditt eget termometer, og har konstatert et avvik. Det oppstår gnister mellom form og rist. Steking og grilling Tabeller: Temperatur og steketid avhenger av mengde og beskaffenhet. Derfor er det angitt områder i tabellene. Forsøk først med en lav verdi. Om nødvendig stiller du inn høyere neste gang. Du finner mer informasjon under "Tips om steking og grilling" etter tabellene. Kokekar: Du kan bruke alle varmebestandige kokekar som er egnet for mikrobølge. Stekeformer av metall er bare egnet til steking uten mikrobølge. Kokekaret kan bli svært varmt. Bruk grytekluter når du skal ta ut kokekaret. Plasser varme kokekar av glass på et tørt kjøkkenhåndkle. Dersom underlaget er vått eller kaldt, kan glasset sprekke. Veiledning for steking: Bruk en høy stekeform til steking av kjøtt og fjærkre. Kontroller om kokekaret passer inn i ovnsrommet. Det må ikke være for stort. 40 Kjøtt: Dekk bunnen av kokekaret med væske. Ved tilberedning av grytestek må du tilsette litt mer væske.

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning

Innebygd stekeovn HBA23B2.1S. [no] Bruksveiledning Innebygd stekeovn HBA23B2.1S [no] Bruksveiledning ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger...4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye stekeovn...

Detaljer

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3

Innebygd stekeovn HBA23B1.0S. [no] Bruksveiledning...3 Innebygd stekeovn HBA23B1.0S [no] Bruksveiledning...3 ê Innholdsfortegnelse[no]Bruksveil edning Sikkerhetsanvisninger... 4 Før montering...4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Din nye

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MW82W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MW82W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU BL253110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3568674

Din bruksanvisning GAGGENAU BL253110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3568674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL654200S http://no.yourpdfguides.com/dref/3571113

Din bruksanvisning SIEMENS HL654200S http://no.yourpdfguides.com/dref/3571113 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gaggenau Bruksanvisning. Stekeovn BO 210/211

Gaggenau Bruksanvisning. Stekeovn BO 210/211 Gaggenau Bruksanvisning Stekeovn BO 210/211 Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Bruk 5 Unngå skader på apparat og kjøkkeninnredningen 5 Stekeovn 5 Møbelfronter ved siden av 5 Dette er din nye stekeovn 6 Stekeovn

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481. Dobbel stekeovn

Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481. Dobbel stekeovn Gaggenau Bruksveiledning BX 480/481 Dobbel stekeovn Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger 3 Årsaker for skader 4 Miljøvern 5 Miljøvennlig deponering 5 Tips for energisparing

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL448501X http://no.yourpdfguides.com/dref/3551210

Din bruksanvisning SIEMENS HL448501X http://no.yourpdfguides.com/dref/3551210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M181DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M181DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL57224EU http://no.yourpdfguides.com/dref/3571083

Din bruksanvisning SIEMENS HL57224EU http://no.yourpdfguides.com/dref/3571083 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

[no] Bruksveiledning HB36D..5. Dampstekeovn

[no] Bruksveiledning HB36D..5. Dampstekeovn [no] Bruksveiledning HB6D..5. Dampstekeovn ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Sikkerhetshenvisninger... 4 Veiledning om sikkerhet...4 Årsaker til skader...4 Ditt nye apparat... 5 Betjeningsfelt...5

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 V-ZUG Ltd Varmeskuff WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene.

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC143EU-B http://no.yourpdfguides.com/dref/604206

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC143EU-B http://no.yourpdfguides.com/dref/604206 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HB100210S

Din bruksanvisning SIEMENS HB100210S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell-Combi XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell-Combi XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Mikrobølgeovn Miwell-Combi XSL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE

BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 3no56229.fm Page 27 Friday, April 16, 2004 5:44 PM BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE For å få maksimalt

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker

oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer