Næringshagen på Voss kva har skjedd?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringshagen på Voss kva har skjedd?"

Transkript

1 Næringshagen på Voss kva har skjedd? Seminar veldig god deltaking, ligg mellom deltakarar på kvart seminar. Seminara er skreddarsydd til behova for målbedriftene dvs. innhald i seminara vert utarbeida i samarbeid med næringslivet. Rådgjeving rådgjeving seld til om lag 25 % av målbedriftene. Grûnderhjelp etablert som 2.linje teneste, svært god mottaking. Signert samarbeidsavtale med 2 kommunar i regionen. Samarbeidar tett med involverte kommunar om oppfylgjing av grûndarar. Målbedrifter auka frå 33 stk til 45 stk i dag. Kommunar har inkludert Vaksdal via både grûnderhjelp, og nye målbedrifter. I dialog med fleire kommunar i regionen. Samarbeidspartnarar (IN, Nyskapingsparken, Hordaland Fylkeskommune, Inunet, ConnectVest etc.) har etablert desentraliserte modellar med desse, dvs. dei kjem til Voss/Vaksdal og møter næringslivet her.

2 Næringshagen på Voss i samarbeid med Vekselbanken inviterer til makroseminar Tid: Stad: Onsdag 04. juni 2014 kl med påfylgjande middag Fleischer`s Hotel Agenda: Utsikter for norsk økonomi - samt utsikter for norsk byggebransje Opedal Anlegg as sitt syn på entreprenørbransjen lokalt Voss Byggsenter sitt syn på utsiktene til byggebransjen lokalt Arnpro sitt syn på utsiktene til leverandørar til byggebransjen Føredragshaldarar: Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eikagruppen Dagleg leiarar i dei tre lokale selskapa Det vert servert middag på Fleischer`s Hotel etter seminaret. Seminaret er gratis for alle deltakarar, men medlemmar i Næringshagen på Voss har prioritet då det er eit avgrensa tal på plassar (ein plass pr. medlemsskap i Næringshagen på Voss). Påmelding innan måndag 02. juni 2014 til Beste helsing Frode Rokne Næringshagen på Voss

3 INVITASJON TIL SEMINAR OM GENERASJONS- OG EIERSKIFTE Praktisk informasjon og påmelding: Tid: Tirsdag 28. oktober kl Frokostservering fra kl Sted: Fleischer s Hotel, Evangervegen 13, 5704 Voss Deltakelse: Møte er gratis/åpent for alle, men medlemmer i Næringshagen på Voss har prioritet. Påmelding: Geir Samdal, , Påmeldingsfrist er torsdag 23.oktober Kontaktpersonar: Geir Samdal, , Frode Rokne, , Møte er i regi av Eierskiftealliansen Sogn og Fjordane og Hordaland - i samarbeid med Næringshagen på Voss AS Hans Engelsen Eide og Anne Kari J. Salbu - forteller om sitt gründerskap, eierskap, generasjons- og eierskifter Voss tirsdag 28. oktober 2014 kl Det blir mange generasjons- og eierskifter på Voss og omegn de neste årene. Ja, i hele landet. Kom og lytt til bedriftseierne Hans Engelsen Eide og Anne Kari Johannessen Salbu. De vil fortelle om sitt gründerskap og eierskap og dele sin kunnskap og sine erfaringer med oss. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

4 Teaser for seminar om praktisk gjennomføring av entreprisekontraktar Tid: Tirsdag 11. november 2014 kl med påfylgjande middag Stad: Fleischer`s Hotell Generelt: Visjonen med seminaret er å auka kompetansen til den ansvarlege hjå oppdragsgievar og utførande entreprenøren for ein sikrare og betre gjennomføring av den enkelte byggekontrakt. Målsettingen er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av de ulike entreprisekontrakter og konsekvensene av valg av kontrakt. Seminaret er retta mot entreprenørar, handverkarar, konsulentar tilsette i bank etc. Agenda: 14:00 14:10 Velkommen ved Voss Energi 14:10 15:00 Innledning. Formål. Motto og program 15:00 15:15 Private og offentlige anbud. 15:15 15:30 Konsulentavtaler (NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404) 15:30 15:40 Pause 15:40 16:25 Entreprisekontrakter prinsipielle forskjeller 16:25 17:00 NS 8405 entrepriserettens "far" 17:00 17:10 Pause 17:10 18:10 Varsel om endringer(skjema 1), Konsekvens 18:10 18:40 Fakturering. Regningsarbeider 18:40 18:50 Pause 18:50 19:25 Avslutning av arbeidene 19:25 20:00 Totalentreprise (NS 8407 og NS 8417) 20:00 20:15 Diverse 20:15 20:30 Avslutning/Oppsummering Multiconsult

5 Næringshagen I Hardanger AS Eit utviklingsselskap for næringslivet i Hardanger er under etablering: Næringshagen i Hardanger AS Søknad vil verta sendt om opptak som næringshage i det statlege SIVA-systemet.

6 6

7 Næringshagen I Hardanger AS ORGANISERING OG OPPGÅVER: Hardanger Næringshage AS skal vera ein samlande næringsutviklingsaktør for heile Hardanger-regionen og har hovudkontor i Kvam. Næringshagen skal levera kompetanse, nettverk og tenester som næringslivet treng.

8 Næringshagen i Hardanger AS Kva er SIVA? Statens Industrivekst-anlegg med 50 næringshagar. Kunnskap og næringsmiljø i distrikta. Samarbeid med Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. Næringshagen: Minst 5 samlokaliserte bedrifter. Rådgjeving og kompetanseutvikling. Rugekasse for gründerar.(med ledige kontor) Privat næringsliv skal vera pådrivarar. Årleg offentleg driftstilskot på kr i 10 år dersom vi teiknar avtalar medlemsbedrifter for kr årleg.

9 Samfunnsøkonomisk perspektiv Auka verdiskaping: Distrikts- og regionalutvikling (lokalsamfunnsutvikling) Sterkare kompetansemiljø innan næringar der regionen/noreg har gode føresetnader for å lukkast Fleire framtidsretta arbeidsplassar (morgondagens talent) Auka sysselsetjing (- auka skatteinngang) Regionale og nasjonale møteplassar Fremja entreprenørskapskultur Meir effektiv bruk av offentlege midlar Knyta offentleg og privat sektor saman Styrka samarbeid og koordinering på tvers av næringsområder Kompetanseutvikling og kompetansespreiing Utvikling av innovasjonsevna Auka bedriftsetableringar Auka regional verdiskaping, fleire og betre bedrifter

10 Bedriftsøkonomisk perspektiv Levedyktige bedrifter: Auka overlevingsrate Lettare tilgang til attraktive fasilitetar Auka tilgang til potensielle samarbeidspartnarar, leverandørar og kundar Auka tilgang til potensielle nye marknader nasjonalt og internasjonalt Forretningsutviklingskompetanse Deltakar i eit utviklingsorientert miljø Auka tilgang til FoU-miljø Lettare tilgang til sparringspartnarar Nettverksdeltakar Auka bedriftsetableringar

11 Næringshagen i Hardanger AS Eit naturleg spørsmål frå alle bedrifter: What s in it for me? Bedrifter treng service og tenester frå eit levande næringsliv rundt seg. Store bedrifter har eit samfunnsansvar for å bidra til utvikling. Næringshagen i Hardanger skal utvikla dei tenestene som næringslivet etterspør. Gjennom SIVA får vi dei spesialisttenestene vi treng! Regionalt samarbeid vil gje større vekst! Samarbeid med Næringshagen på Voss og i Odda.

12 Næringshagen i Hardanger AS Eksempel på tenester frå Hardanger Næringshage: Døropnar til kommune, fylke og stat. Etablerar-rettleiing. Fagkompetanse mot Skattefunn, Innovasjon Norge. m.m Rådgjeving i landbruk/hagebruk - Dyrk smart. Finansielle løysingar. Løysingar mot HMS - NAV Arbeidstilsynet. Bygging av nettverk for markedsføring og kompetanse. Kurs og kompetanse o o o Data og IT web-løysingar. Opplæring i bruk av Word, Excel, PowerPoint m.m. Bruk av sosiale medium i næringssamanheng. Kobling av fleire mindre bedrifter for utarbeiding av store anbod. Utvikla spesielle tenester etter bedrifter sine ynskje.

13 Næringshagen i Hardanger AS Undervisning på høgskulenivå er ein integrert del av næringshagen. Tilbod i Kvam, Odda og Eidfjord. Her er bilete frå Næringshagen i Kvam.

14 Næringshagen i Hardanger AS Finansieringsmodell i perioden SIVA kr HFK kr Næringslivet kr Avtalar med målbedrifter for minst 25% av totalt tilskot Samla minimum kr årleg i 10 år. I tillegg til dette kjem eigeninntening frå rådgjeving, prosjektarbeid og drift av høgskuleundervisning. Kan også motta direkte økonomisk støtte frå andre medspelarar.

15 Driftsbudsjett for Næringshagen i Hardanger (aug - des) Inntekter Kompensasjonsmidlar frå Kvam Hordaland Fylke SIVA Medlemsavtalar Rådgjeveing/kurs Førstelinjeteneste for kommunar Samla inntekter Kostnader Løn dagleg leiar (inkl. feriepengar) Arbgj. Avg Etablering av kontor Husleige Kontorrekvisita m.m Reisekostnader Møte og kurs-kostnader Data - internett - telefon Innleige av tenester til kurs m.m Samla kostnader Driftsresultat

16 Næringshagen i Hardanger AS Framdrift : Veke 34/45: Teikning av avtalar med aksjeeigarar og medlemsbedrifter. 1. desember 2014: Levering av søknad til SIVA Vinteren Vurdering og svar frå SIVA er klart. Våren. 2015: Oppstart av selskapet med konstituerande generalforsamling under føresetnad av godkjenning i SIVA.

17

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR SAK 24/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR Saksopplysning I brev frå initiativtakar Ove Fekene og Hallingdal Næringshage (motteke 27.8.2013) blir det søkt om kr. 300.000, til gjennomføring

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Destinasjon Voss 2007 2011

Destinasjon Voss 2007 2011 Destinasjon Voss 2007 2011 Fyrste fase med drift etter plan av 2007 2017 Fokus: Samhandling Innhald Helsing frå styreleiar... 3 Helsing frå dagleg leiar... 3 1 Marknadssituasjonen sommar og vinter... 4

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE

NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE SAK 42/11 NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer om ny partnarskapsavtale med Regionrådet for Hallingdal (vedlegg 1). Utgangspunktet er at alle næringshagar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer