VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING"

Transkript

1 1 Sist gdkjent av styret ( ) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

2 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal være litt ekstra. En fest eller et arrangement i BB11 gruppa skal være ne man gleder seg til frdi det gjøres en gd jbb på flere nivåer. Derav har vi hatt et ønske m å ntere ss de mål g ambisjner vi har fr å kvalitetssikre våre arrangementer. BB11 gruppa er kjent fr sitt gde miljø. En av mange viktige faktrer i denne sammenhengen har vært våre årlige vinterfester. Disse festene har fte vært litt mer høytidelige hvr vi kler ss pent g spiser en gd middag sammen på et egnet sted. Det er et mål å ikke belegge fr mye av medlemmenes fritid utenm de faste arrangementer. Det er derav et ønske å arrangere kurs g vinterfest samme dag dersm dette lar seg løse rent praktisk. Dette er viktig å merke seg at dette først g fremst er et en-dags arrangement. Det er fra styrets side ikke et mål at alle sm deltar skal vernatte g delta på felles frkst. Hvedfkus er at vi ønsker deltakelse på kurs g fest på kvelden. I alt legger BB11 gruppa pp til 3 samlinger med felles vernatting i året. Disse arrangementene er sesngstart, klubbmesterskap g fjelltur. Kurs g vinterfest er sm et utgangspunkt ment å vare en dag, men vi tilbyr vernatting når frhldene ligger til rette fr dette. Ne av prfilen er at vi skal ha gd tid sammen, uten å «stjele» en hel helg fra familie, eller andre aktiviteter. Derav har det vært et mål med alle helgene at vi ikke starter fr tidlig på lørdag, g avslutter tidlig frmiddag/ettermiddag på søndag. Slik kan deltakerne få en fin fredagskveld hjemme, gd tid til frkst lørdag, g søndagskvelden hjemme. Vi må frsikre ss m at dette er et frutsigbart g veldikehldbart pplegg. Sm ikke krever så mye arbeid at vi til slutt gir pp. I tillegg til disse 4 samlingene kmmer NM i BB11 g NOV Race. Disse faller i en litt annen kategri da de først g fremst er arrangementer i regi av BB11 klubben g ASF, g ikke er interne arrangementer fr BB11 gruppa. NM g NOV Race belyses mer inngående i Handlingsplanen til BB11 gruppa. Dette veiledningsdkumentet er primært til bruk fr styret g festkmiteen i BB11 gruppa, men det er gså ment fr nye g gamle seilere sm ønsker innblikk i gruppas drift, tiltak g mål. Arendal Styret BB11 gruppa

3 3 Innhld TEMA SIDE Frrd 2 Innhldsfrtegnelse 3 Mål g rammer. Mål 4 Arrangementsdat 4 Hvem er kurset g festen fr? 4 Kunngjøring av kurs g fest 5 Pris på kurs g fest 5 Betaling fr fest 5 Overnatting 6 Det frmelle 6 Ansvar fr kurs g festens struktur g prgram 6 Ledelse av festkmite, møtedager g antall medlemmer 7 Ved avvik fra planlagt prgram 7 Ftgrafering 7 Antrekk 7 Utstyr fr pynting g servering 8 Øknmistyring 8 Frberedelser til, g gjennmføring av kurs g fest. Frdeling av praktiske ppgaver før, under g etter arrangementet 9 Leie av lkaler 9 Skaffe kurs / fredragshlder 9 Praktiske frberedelser på arrangementssted. Fremmøte festkmite 10 Pynting av lkaler 10 Ssialt g underhldning. Lysbilder g film 11 Musikk 11 Underhldning 11 Snacks, kaker g kaffe 11 Prgram. Fremmøte 12 Kurs / fredrag 12 Lunsj 12 Velkmstdrink 12 Middag 13 Frkst 13 Rydding 13 Etterarbeid. Ajurføre øknmi 14 Arkivere skjema fr arbeidsppgaver 14 Arkivere bilder fra arrangementet 14 Legge ut bilder g rapprt på websider 14 Oppgradere manglende g eller ødelagt utstyr 15 Følge pp at alle ppgaver er blitt utført 15

4 4 Mål g Rammer Mål: Nedenfr nevnte mål er hentet fra vår Handlingsplan. 1. Arrangere vinterfest hvert år. Frtrinnsvis i vergangen januar/februar. 2. Ha mer enn 2/3 deltakelse fra våre medlemmer. 3. Festen skal være vinterens ssiale høydepunkt. 4. Arrangere kurs g fest samme helg. Frtrinnsvis samme dag. Arrangementsdat: Kurs g vinterfest skal arrangeres så tett pp til 1. februar sm mulig. Styret i BB11 gruppa reserverer egnet sted. Primært lørdag, men gjerne fra fredag til søndag dersm dette lar seg gjøre uten vesentlige kstnadsøkninger. Hvem er kurset g festen fr? Dette er et lukket arrangement fr de aktive i BB11 gruppa g deres partnere. Dersm det er nye seilere sm har vist sin interesse g kan være interessert i å bli en del av miljøet er de velkmne. Styret kan invitere spesielle støttespillere, eller bidragsytere til kurs g fest. Eksempler på bidragsytere kan være spesielt gde støttespillere sm regattaarrangører, tidligere frmenn, kurshldere g bøyemannskap, Festen er ikke fr venner g bekjente sm ikke seiler BB11. Festen er ikke fr barn. Styret kan gjøre spesielle vurderinger av deltakere m dette skulle trengs. NB. Husk at seilfrenings frmann alltid skal inviteres til våre arrangementer. Sende ut invitasjn til leder ASF. Sende ut invitasjn til spesielle bidragsytere. Sende ut invitasjn til aktive BB11 seilere.

5 5 Mål g Rammer Kunngjøring av kurs g fest: Det er svært viktig at det gjøres et grundig infrmasjnsarbeid i frkant av kurs g vinterfest. Vi må unngå at kurs g vinterfest er ne vi plutselig kmmer på g arrangerer i hu g hast med dertil manglende infrmasjn g ppfølging i frkant. Kurs g vinterfest føres pp i terminlisten. Styret sender ut all nødvendig inf, sm innbydelser g påminnelser, samt (prater) m arrangementet jevnlig gjennm smmeren g høsten. Denne ppgaven utføres av styrets representant i festkmiteen i henhld til nedenfr nevnte frister. Det legges ut infrmasjn g påminnelse på websider senest 4 uker i frkant. Det sendes ut påminnelse 8 uker før arrangement på e-pst. Det sendes ut invitasjn 4 uker før arrangement på e-pst. Invitasjnen skal innehlde rikelig med infrmasjn m kurs g festen. Alle klkkeslett g aktiviteter nevnes. Det sendes ut påminnelse på e-pst m arrangement 1 uke før. Det sendes ut inf m antall påmeldte g praktisk infrmasjn nsdag før arrangement. Påmeldingsfristen er tirdagen før arrangementsdaten. Pris på kurs g fest: Det skal aldri være dyrt å delta på kurs g fest med BB11 gruppa, men skal vi hlde høy standard på mat g tilstelning må vi dessverre være innstilt på å betale litt fr ksen. Pris med middag g frkst bør ligge på maks kr 530,-. Festen skal gå i null. Det beregnes alltid 2 ekstra måltider i tilfelle uventet besøk. Kurs er gratis, men det betales fr lunsj. Dekke fr leie av lkaler kr 170,- Pris lunsj kr 50,- Pris middag kr 250,- Midler til lunsj ca. 90% av inntektene til lunsj Midler til middag ca. 68% Midler til snacks, ved g grillkull ca.5% Midler til pynting ca.6% Midler til velkmstdrink ca. 6% Midler til gave fredragshlder ca. 5% Det settes av ca. 10% til buffer Se Excel ark fr påmelding angående utregning Betaling fr fest: Frhåndsbetaling pr. bank gjør det fte mer kmplisert enn nødvendig. Festen betales kntant på festlkalet, eller ver nettbank etter avtale. På den måten blir det lettere å håndtere hvem sm er påmeldt. Seilere sm er frhindret fra å delta på selve festen g vernatting betaler ikke fr kurset. Det betales fr festen på festlkalet, eller ver nettbank etter avtale. Ansvarlig fr innbetaling må ta med vekslepenger.

6 6 Mål g Rammer Overnatting: Dette er viktig å merke seg at dette først g fremst er et en-dags arrangement. Det er fra styrets side ikke et mål at alle sm deltar skal vernatte g delta på felles frkst. Hvedfkus er at vi ønsker deltakelse på kurs g fest på kvelden. Kurs g vinterfest er sm et utgangspunkt ment å vare en dag, men vi tilbyr vernatting når frhldene ligger til rette fr dette. Ne av prfilen er at vi skal ha gd tid sammen, uten å «stjele» en hel helg fra familie eller andre aktiviteter. Få tydelig frem at dette er et en-dags arrangement hvr vernatting g felles frkst kan være et ekstra tilbud. Det frmelle: BB11 gruppa har blitt en herlig gjeng med gde venner g mange nære bånd hvr tnen er ufrmell, vennlig g hyggelig. Dette skal vi ta vare på, men vi må legge ss på minnet at vi gså er en del av en rganisasjn sm bygger sin tradisjn på nen frmaliteter. I den sammenheng er det ønskelig at gruppas frmann ønsker spesielle gjester, seilere g andre frmelt velkmmen. Frmannen ønsker alle velkmmen før middag g gir rdet til festkmiteen. Festkmiteen sier nen rd m middagen Ansvar fr kurs g festens struktur g prgram: Styret i BB11 gruppa har det verrdnede ansvar fr frm g innhld under kurs g vinterfest. Det er styrets ppgave å utfrme gjeldene veiledningsdkument fr å gi arrangementet den struktur g frm sm er ønskelig. Styret utfrmer veiledningsdkumentet g krrigerer dette i henhld til ønsket struktur g frm. Styret utnevner en representant fra styret, sm er ansvarlig fr at det gjeldene dkument følges. Styrets representant har ansvar fr at alle ppgaver blir frdelt på første møte, g at festkmiteen utøver sine ppgaver i henhld til dkumentet. Styrets representant kaller inn til første planleggingsmøte, g knstituerer festkmiteen ca. en måned før festen. Styrets representant tar jevnlig kntakt med festkmiteens leder fr å frsikre seg m at alt går sm planlagt. Styrets representant skal ikke ha ansvar fr nen av ppgavene til ssialkmiteen På grunnlag av de ønskede rammene sm er nevnt i dkumentet m kstnader g tidsbruk, lager festkmiteen meny fr arrangementet.

7 7 Mål g Rammer Ledelse av festkmite g møtedager g antall medlemmer: Det er leder fr festkmiteens ppgave å påse at prgrammet blir fulgt, g at hver enkelt løser de ppgavene de har. Planleggingsmøter skal frtrinnsvis fregå på ukedager uten annen BB11 aktivitet. Helg skal unngås. Det skal frtrinnsvis kun være et planleggingsmøte hvr man samtidig frdeler alt hvedansvar fr alle ppgaver. Leder fr festkmiteens påser at dkumentet g prgrammet blir fulgt, g at hver enkelt løser de ppgavene de har. Planleggingsmøte avtales gd tid fr å unngå bruk av helg. Leder av festkmiteen hlder jevnlig kntakt med festkmiteens medlemmer, g frsikrer seg m at alle ppgaver blir løst. Planleggingsmøte avhldes til på frhånd fastsatt tid. Maks møtetid 3 timer. Frtrinnsvis fra kl til 2100 Det er et verrdnet mål at det kun arrangeres et planleggingsmøte. Her bør/må alle i festkmiteen samt styrets representant være tilstede. Festkmiteen skal bestå av fem medlemmer inklusiv leder av festkmiteen. Styret stiller i tillegg med en representant på planleggingsmøte sm hvedansvarlig fr arrangementet på vegne av styret. Styrets representant skal ikke ha praktiske ppgaver sm tilfaller festkmiteen (se Excel ark fr ppgaver) Ved avvik fra planlagt prgram: Festkmiteen løser ppgaven i henhld til veiledningsdkumentet. Dersm dkumentet viser seg å være mangelfullt, g eller nen av ppgavene ikke lar seg løse, kan leder fr festkmiteen kntakte representanten fra styret fr rådføring. Dersm festkmiteens leder har behv fr rådføring, kan styrets representant kntaktes Ftgrafering: Et hyggelig bilde, er gjerne et hyggelig minne. BB11 gruppa har alltid vært flinke til å dkumentere sine aktiviteter fr så å bruke dette bildemateriellet aktivt venfr sine medlemmer. Det er ønskelig med en persn sm er ansvarlig fr all ftgrafering under hele arrangementet, så sm kurs, middag, frkst g det ssiale. Det kntaktes en persn sm kan ta bilder av hele arrangementet. Det tas minimum 150 bilder Det er viktig at det tas bilder av alle deltakere Styrets representant i arrangementskmiteen påser at bilder blir arkivert på server til BB11 gruppa Antrekk: BB11 gruppa samles med jevne mellmrm til ssialt samvær rundt arrangementer sm sesngstart, NOV Race, klubbmesterskap g lign. Antrekket der g da er gjerne hva dagen krevde fr en gd seilas. Når vi nå velger å samles på vinteren, g vår aktivitet ikke krever et særskilt praktisk antrekk, kan det være hyggelig at vi alle pynter ss litt fr å gjøre stas på kvelden. Vi stiller i pent, men ikke verpyntet antrekk.

8 8 Mål g Rammer Utstyr fr pynting g servering: I lkalitetene finnes det meste av praktisk utstyr sm trengs fr å gjennmføre en fest g et gdt måltid. Nødvendig utstyr sm kpper, glass bestikk, gryter g lign. er på plass i lkalene. Når det kmmer til gjenstander sm trengs fr litt ekstra pynting, er dette utstyr sm vi selv må bringe fr hver anledning. Derav er det ønskelig at BB11 gruppa har en egne bkser hvr vi ppbevarer pyntegjenstander g lign. Festkmiteen sjekker i gd tid før festen at alt nødvendig utstyr fr pynting er på plass i bksene Følgende skal finnes i bksene: 10 duker 15 stearinlys lykter fr utendørs g innendørs bruk til bruk på brdene. 2 sett med signalflagg fr pynting innendørs g utendørs 6 fakler til plassering på utsiden Servietter til middag g frkst Følgende utstyr tas med BB vimpel 2 stk. BB11 beach flagg Øknmistyring: Øknmi er fte et litt betent tema i freningssammenheng. Vi er gjerne avhengig at nen er villig til å legge ut av sine private midler, samt at arrangementsdeltakernes innbetaling fte kan være ne mangelfulle. Det kan gså være ne uklart hvem sm skal dekke utgiftene. Er det ASF, eller BB11 gruppa? Vi trr at det mest smidige g enkleste å administrere er m medlemmer av BB11 gruppen fra tid til annen er villig til å gjøre et lite utlegg i sammenheng med et arrangement, men da er vi gså avhengige av g frplikter ss til et raskt ppgjør. Det utnevnes en øknmiansvarlig fra styret fr arrangementet Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp alle utlegg Utlegg internt i BB11 gruppa betales umiddelbart tilbake etter endt arrangement av øknmiansvarlig. Utlegg sm i siste instans skal dekkes av ASF betales av BB11 gruppa, sm igjen fremmer krav venfr ASF. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp dette. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa sender knsekvent ut mail til den sm har hatt utlegg når beløpet er tilbakebetalt /verført til knt.

9 9 Frberedelser til g gjennmføring av kurs g fest Frdeling av praktiske ppgaver før, under g etter arrangementet: Det er mange små g stre ppgaver sm følger med et kurs g vinterfest. I utgangspunktet skal festkmiteen ta seg av alle frberedelser, gjennmføring g avslutning av arrangementet, men BB11 gruppas medlemmer må være frberedt på å hjelpe til. Mange av ss kan føle det ubehagelig dersm vi ikke helt vet hva sm er våre ppgaver, eller m det frventes ne av ss sm ikke blir gjrt. Derav er det ønskelig at festkmiteen utarbeider en liste ver de ppgaver hver enkelt av ss har under arrangementet. Listen skal være presis g innehlde knkrete ppgaver sm f.eks. rydding av brd, ppvask, skrelling av pteter sv. Dette gjør det lettere å gå til sin ppgave med glede g nyte arrangementet uten skyldfølelse. Til Sesngstart g Klubbmesterskap er det ønskelig at partnere deltar på praktiske ppgaver. På vinterfesten derimt hvr partnere først kmmer til middag, er det ønskelig at de ikke har ppgaver Festkmiteen planlegger g gjennmfører den ssiale delen av arrangementet. Festkmiteen kntakter andre aktuelle bidragsytere i minimum 4 uker før arrangementet. Festkmiteen lager liste ver felles arbeidsppgaver før, under g etter arrangementet. Under første møte i festkmiteen settes det pp en hvedansvarlig på samtlige punkter. Listen ver medhjelpere fylles ut når kmiteen møtes fredag før arrangementet. Denne skal være i A3 Festkmiteen lager handlelister fr alle måltider Festkmiteen skal bestå av fem medlemmer pluss styrets representant. Partnere til seilere invlveres ikke i de praktiske ppgavene med mindre de selv tar aktivt initiativ (de føres ikke pp på lister med arbeidsppgaver) Leie av lkaler: Valg av lkaler er alltid en utfrdring fr en hyggelig fest g et gdt kurs. Primært ønsker vi at kurs g fest skal fregå i et relativt bynært lkale, sm samtidig ligger såpass islert at stedet har sin egen atmsfære g gir en følelse av intimitet. Det er gså ønskelig at vi kan prege stedet med pynting utvendig g innvendig. Styrets ansvarlige fr festen må i gd tid finne et egnet sted sm drøftes på styremøte. Det avtales i gd tid med leie av lkaler. Det anbefales at dette er på plass min 3 måneder før arrangementet. Styrets representant g kntakt med festkmiteen er ansvarlig fr leie av lkaler. Leie av lkaler må ikke verstige kr 5000,- (femtusen), dersm vi er avhengige av at leien dekkes av festdeltakerne. Skaffe kurs / fredragshlder: Intensjnen med kurs / fredragshlder er å øke kunnskapsnivået g seilergleden hs våre medlemmer. Ansvarlig fra styret tar i gd tid kntakt med egnet persn. Kurs / fredragshlder skaffes min t måneder før kurset finner sted. Det er ikke ønskelig med prøver eller tester i denne sammenheng. Kurs / fredragshlder kan m nødvendig betales av ASF, men ptimalt søker vi å løse dette på dugnad. Representant fra styret i BB11 gruppa må skaffe tilveie kurs /fredragshlder Kurs / fredrag bør vare ca. fire timer inkludert pause. Fredragshlder betales m nødvendig av ASF. Maks kstnader kr 2000,- Gave til fredragshlder kan dekkes av arrangementets inntekter g skal ligge på ca. 5% av inntektene (se Excel ark fr påmelding)

10 10 Praktiske frberedelser på arrangementssted Fremmøte festkmite: Kurs med påfølgende fest, g tilbud m vernatting g frkst håper vi blir en suksess. Men fr festkmiteen kan det lett bli litt hektisk. Derav er det ønskelig at festkmiteen stiller fredagskvelden fr å starte frberedning av mat g pynting av lkaler, dersm disse er tilgjengelige. Dette håper vi blir en hyggelig stund fr festkmiteen en dag før vi andre slipper til, samt at det blir mer r ver frberedelsene g gjennmføringen av arrangementet. Målet er at lkalene skal fremstå pyntet fr fest når seilerne kmmer. Dersm deler av lkalene må brukes til kurs, fullføres den del av pyntingen sm ikke lt seg gjøre grunnet kurs, etter kurset er avsluttet. Frberedelsene på fredag er ikke fr venner g bekjente sm ikke seiler BB11. Frberedelsene er ikke fr, eller med barn. Styret kan gjøre spesielle vurderinger av deltakere g medhjelpere m dette skulle trengs. Festkmiteen stiller fredag kveld fra kl Alle medlemmer i kmiteen må stille. Styrets representant stiller gså fredag kveld. Hele festkmiteen stiller kl lørdag g reiser ikke før kl Hele festkmiteen stiller kl søndag g reiser ikke før 1230 Lkalene er ferdig pyntet når seilerne ankmmer kurs lørdag. Festkmiteen er ansvarlig fr åpning g varme i lkaler samt praktisk tilrettelegging fr kurs g lunsj lørdag. Det er ønskelig at hele festkmiteen er tilstede under hele arrangementet. Pynting av lkaler: Kurs med påfølgende fest er ment å gi seilerne en ekstra gd pplevelse sm inspirerer til videre aktivitet gjennm våren g smmeren. Å pynte lkalene litt ekstra trr vi kan bidra til en slik pplevelse. Det pyntes med lykter (stearinlys) langs allé/yttervegg/utside. Det pyntes med blmster på brdene i hele lkalet. Det pyntes med signalflagg ute g inne (ver brd). Det pyntes med pene duker på brdene. Det pyntes med stearinlys på brd inne i hele lkalet. Det pyntes med lykter på bakken/brdene ute (sm tåler vind). Det henges pp BB11 vimpel i flaggstang g beachflagg settes pp på utsiden av lkalene. Lkalene ryddes g gjøres innbydende. Det fyres på peis (m dette er tilgjengelig). Det fyres bål i grillen på utsiden m dette er tilgjengelig. Det åpnes fr andre gde ideer kan prøves ut dersm dette ikke går på bekstning av de venfr nevnte punkter, g eller blir fr resurskrevende.

11 11 Ssialt g underhldning Lysbilder g film: BB11 gruppa har stre mengder med lysbilder g litt film. Det er et ønske at vi bruker dette aktivt under ssiale arrangementer sm fr eksempel vinterfest, sesngstart g klubbmesterskap. Det settes pp prjektr på egnet sted i lkalet. Det kjøres visning på denne på et gitt tidspunkt lørdags kveld samtidig sm det serveres kake g kaffe. Avhengig av værfrhld vurderes det m visningen kan fregå utendørs selv midvinters. Bilder g film kan virke samlende, inkluderende, g flatterende. Like fult kan utslaget bli at man føler seg ekskludert g fremstilt på en lite flatterende måte. Det er viktig at vi finner gde bilder av seilerne sm disse selv vil være stlte av, g at vi knsentrerer ss m bilder fra siste års begivenhet slik at alle føler seg inkludert g verdsatt. Det brukes kun bilder sm er liggende, frdi stående bilder har en tendens til å bli liggende, spesielt når de flyttes fra en pc til en annen, eller man bruker et annet bilde prgram. Det vises lysbilder g eller film på et gdt lerret i lkalene under kaffe g kake. Det brukes et strt lerret på min. 4x3m. Strt lerret utendørs kan vurderes. Vise gde g flatterende bilder av seilerne Vise utelukkende bilder fra siste års aktiviteter. Visningen bør vare ca. 30 min Det vises ca. 400 bilder av beste kvalitet. Musikk: Litt lav bakgrunnsmusikk er alltid hyggelig når vi har fest. Dette kan være et enkelt medbrakt anlegg, Det spilles litt lav bakgrunnsmusikk inne når vi ikke spiser. Musikk settes på umiddelbart etter dessert. Underhldning: Det er alltid hyggelig med litt underhldning på en gd fest. Ofte finnes det skjulte resurser i en gruppe. Alternativt kan man bruke venner g bekjente sm har ne litt ekstra å bidra med. Dette kan være en artig tale, et lysbildeshw sv. Vi har et ca. 30 min underhldningsinnslag under kaffe g kake. Snacks, kaker g kaffe: Målet med vår vinterfest er å hygge seg mest mulig sammen, Fr å gjøre det ekstra hyggelig fr alle settes det frem snacks av typen peanøtter, ptetgull, sjklade, kake g kaffe. Dette settes frem før kurset starter. Det settes ut bller med ulik snacks før kursstart. Det settes frem kaffe.

12 12 Prgram Fremmøte: Kurs g vinterfest er et av BB11 gruppas viktigste arrangementer i løpet av vintersesngen. Nå skal alle båtene snart sjøsettes, g vi skal snart ta til på regattaer. Det er viktig at alle seilerne møter samtidig g deltar på kurs før middag. Dette skaper en fltt ramme rundt arrangementet g en pplevelse av samhørighet. Alle seilerne samles til kurs kl Det er en representant fra styret g festkmiteen i lkalene i gd tid før seilerne ankmmer. Kurs / fredrag: Intensjnen med kurs / fredragshlder er å øke kunnskapsnivået g seilergleden hs våre medlemmer. Kurs eller fredrag bør strekke seg ver maks fire timer inkludert pause. Det er ikke ønskelig med nen frm fr test eller prøve i denne sammenheng, da dette er ment å være en dag fr hygge g inspirasjn. Kurs / fredrag starter ca Det tas 30min pause kl Det serveres en enkel lunsj i pausen Kurs / fredrag avsluttes innen kl Lunsj/frukt: Kurs med påfølgende fest er ment å være et hyggelig arrangement på alle måter. Det er derav ønskelig å servere en enkel lunsj g litt frukt ca. halvveis i kurset. Det stelles til en enkel lunsj g serveres frukt. Lunsj starter ca. kl Lunsj må gjerne være en enkel suppe med rundstykker. Velkmst drink før middag: Det er et ønske at alle inviterte ankmmer kl.1900 til ssialt samvær før middag. Festkmiteen gjør i den sammenheng klar en velkmstdrink. Serveres kl. 1900

13 13 Prgram Middag: BB11 gruppa har lagt str vekt på å spise gde g hyggelige måltider sammen. Vinterfesten er i så henseende intet unntak. Det er ønskelig at festkmiteen steller i stand en ekstra gd middag g legger litt ekstra kjærlighet i desserten. Samtidig skal ikke standarden være høyere enn at vi kan klare å hlde den vedlike ver mange år. NB vi kan ha vegetarianere g allergikere til brds, vi må frsikre ss m at vi har et alternativ til disse. Frrett, middag g dessert skal ikke hlde høyere standard enn at dette kan klargjøres fredag kveld, uten annen frberedelse enn innkjøp av råvarer. Fremmøte før middag kl Velkmstdrink serveres kl Middag starter ca. kl Frmannen ønsker velkmmen. Det serveres en enkel frrett. Det serveres en gd middag. Det serveres en gd dessert ca. kl Det serveres kaffe ca. kl Frkst: Festkmiteen har anledning til å handle inn mat til frkst dersm de velger å vernatte. Festkmite lager frkst til seg selv, m ønskelig. Rydding: Festkmiteen er ansvarlig fr at lkalene ryddes etter festen Rydding starter kl Alle er klare til avreise innen kl

14 14 Etterarbeid Ajurføre øknmi: Øknmi er en viktig del av alle arrangementer, men kan fte by på utfrdringer med utgifter g inntekter. Derav er det viktig at en persn (øknmiansvarlig i styret), følger dette nøye pp etter arrangementet. Øknmiansvarlig i styret følger pp at utgifter g inntekter er ajur Arkivere skjema fr arbeidsppgaver: Skjema med frdeling av arbeidsppgaver er spesielt nyttig under arrangementet, men fra tid til annen kan det dukke pp spørsmål m hvrdan ne fungerte, eller ne kan mangle. Da er det spesielt nyttig at skjemaet med frdeling av arbeidsppgaver har blitt arkivert på serverne til BB11 gruppa. Styrets representant i festkmiteen påser at ferdig utfylt arbeidsfrdelingsskjema blir arkivert på BB11 gruppas server. Arkivere bilder fra arrangementet: Bilder sm blir tatt av ansvarlig ftgraf/er har en tendens til å bli glemt, eller frsvinne. Styrets representant er ansvarlig fr at disse blir samlet inn g arkivert på BB11 gruppas server. Styrets representant fr arrangementet samler inn bilder fra ansvarlig ftgraf/er g påser at disse blir arkivert på BB11 gruppas server. Legge ut bilder g rapprt på websider: BB11 har alltid lagt vekt på å ta mye bilder fr så å bruke dette til felles mail. Vi har gså et vesentlig bildegalleri på våre nettsider sm vi ønsker å kmplettere ytterligere. Fr å gi andre medlemmer i vår frening et innblikk i vår drift, er det svært viktig at vi skriver en liten reprtasje fra det vi steller med g legger denne ut på våre nettsider. Samle inn bilder g legge disse på BB11 gruppas server Legge ut bilder på vårt bildegalleri på våre nettsider Skrive en rapprt sm legges ut med nen bilder på våre nettsider

15 15 Etterarbeid Oppgradere g supplere manglende g / eller ødelagt utstyr: BB11 gruppa har et betydelig utstyrslager fr å arrangere fest g regatta. Nen ganger kan ting bli ødelagt, eller ne må suppleres Alt utstyr blir sjekket fr feil Ødelagt utstyr fikses eller erstattes Manglende utstyr suppleres Alt utstyr sm er brukt på festen settes tilbake i BB11 hallen Følge pp at alle ppgaver er blitt utført: Fr å frsikre ss m at arrangementet er gjennmført i henhld til veiledningsdkumentet g skjemaet fr frdeling av arbeidsppgaver er blitt fulgt må ansvarlig fr ssialkmiteen g styrets representant i felleskap gå gjennm å sjekke at alle ppgaver er utført. På denne måten unngår vi i større grad ubehagelige verraskelser g manglende utstyr g rutiner ved neste arrangement. Styrets representant g leder fr ssialkmiteen sjekker at alle arbeidsppgaver på skjemaet fr arbeidsppgaver er fulgt. Styrets representant nterer frslag til endringer i veiledningsdkument g på skjema fr frdeling av arbeidsppgaver

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer