VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING"

Transkript

1 1 Sist gdkjent av styret ( ) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

2 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal være litt ekstra. En fest eller et arrangement i BB11 gruppa skal være ne man gleder seg til frdi det gjøres en gd jbb på flere nivåer. Derav har vi hatt et ønske m å ntere ss de mål g ambisjner vi har fr å kvalitetssikre våre arrangementer. BB11 gruppa er kjent fr sitt gde miljø. En av mange viktige faktrer i denne sammenhengen har vært våre årlige vinterfester. Disse festene har fte vært litt mer høytidelige hvr vi kler ss pent g spiser en gd middag sammen på et egnet sted. Det er et mål å ikke belegge fr mye av medlemmenes fritid utenm de faste arrangementer. Det er derav et ønske å arrangere kurs g vinterfest samme dag dersm dette lar seg løse rent praktisk. Dette er viktig å merke seg at dette først g fremst er et en-dags arrangement. Det er fra styrets side ikke et mål at alle sm deltar skal vernatte g delta på felles frkst. Hvedfkus er at vi ønsker deltakelse på kurs g fest på kvelden. I alt legger BB11 gruppa pp til 3 samlinger med felles vernatting i året. Disse arrangementene er sesngstart, klubbmesterskap g fjelltur. Kurs g vinterfest er sm et utgangspunkt ment å vare en dag, men vi tilbyr vernatting når frhldene ligger til rette fr dette. Ne av prfilen er at vi skal ha gd tid sammen, uten å «stjele» en hel helg fra familie, eller andre aktiviteter. Derav har det vært et mål med alle helgene at vi ikke starter fr tidlig på lørdag, g avslutter tidlig frmiddag/ettermiddag på søndag. Slik kan deltakerne få en fin fredagskveld hjemme, gd tid til frkst lørdag, g søndagskvelden hjemme. Vi må frsikre ss m at dette er et frutsigbart g veldikehldbart pplegg. Sm ikke krever så mye arbeid at vi til slutt gir pp. I tillegg til disse 4 samlingene kmmer NM i BB11 g NOV Race. Disse faller i en litt annen kategri da de først g fremst er arrangementer i regi av BB11 klubben g ASF, g ikke er interne arrangementer fr BB11 gruppa. NM g NOV Race belyses mer inngående i Handlingsplanen til BB11 gruppa. Dette veiledningsdkumentet er primært til bruk fr styret g festkmiteen i BB11 gruppa, men det er gså ment fr nye g gamle seilere sm ønsker innblikk i gruppas drift, tiltak g mål. Arendal Styret BB11 gruppa

3 3 Innhld TEMA SIDE Frrd 2 Innhldsfrtegnelse 3 Mål g rammer. Mål 4 Arrangementsdat 4 Hvem er kurset g festen fr? 4 Kunngjøring av kurs g fest 5 Pris på kurs g fest 5 Betaling fr fest 5 Overnatting 6 Det frmelle 6 Ansvar fr kurs g festens struktur g prgram 6 Ledelse av festkmite, møtedager g antall medlemmer 7 Ved avvik fra planlagt prgram 7 Ftgrafering 7 Antrekk 7 Utstyr fr pynting g servering 8 Øknmistyring 8 Frberedelser til, g gjennmføring av kurs g fest. Frdeling av praktiske ppgaver før, under g etter arrangementet 9 Leie av lkaler 9 Skaffe kurs / fredragshlder 9 Praktiske frberedelser på arrangementssted. Fremmøte festkmite 10 Pynting av lkaler 10 Ssialt g underhldning. Lysbilder g film 11 Musikk 11 Underhldning 11 Snacks, kaker g kaffe 11 Prgram. Fremmøte 12 Kurs / fredrag 12 Lunsj 12 Velkmstdrink 12 Middag 13 Frkst 13 Rydding 13 Etterarbeid. Ajurføre øknmi 14 Arkivere skjema fr arbeidsppgaver 14 Arkivere bilder fra arrangementet 14 Legge ut bilder g rapprt på websider 14 Oppgradere manglende g eller ødelagt utstyr 15 Følge pp at alle ppgaver er blitt utført 15

4 4 Mål g Rammer Mål: Nedenfr nevnte mål er hentet fra vår Handlingsplan. 1. Arrangere vinterfest hvert år. Frtrinnsvis i vergangen januar/februar. 2. Ha mer enn 2/3 deltakelse fra våre medlemmer. 3. Festen skal være vinterens ssiale høydepunkt. 4. Arrangere kurs g fest samme helg. Frtrinnsvis samme dag. Arrangementsdat: Kurs g vinterfest skal arrangeres så tett pp til 1. februar sm mulig. Styret i BB11 gruppa reserverer egnet sted. Primært lørdag, men gjerne fra fredag til søndag dersm dette lar seg gjøre uten vesentlige kstnadsøkninger. Hvem er kurset g festen fr? Dette er et lukket arrangement fr de aktive i BB11 gruppa g deres partnere. Dersm det er nye seilere sm har vist sin interesse g kan være interessert i å bli en del av miljøet er de velkmne. Styret kan invitere spesielle støttespillere, eller bidragsytere til kurs g fest. Eksempler på bidragsytere kan være spesielt gde støttespillere sm regattaarrangører, tidligere frmenn, kurshldere g bøyemannskap, Festen er ikke fr venner g bekjente sm ikke seiler BB11. Festen er ikke fr barn. Styret kan gjøre spesielle vurderinger av deltakere m dette skulle trengs. NB. Husk at seilfrenings frmann alltid skal inviteres til våre arrangementer. Sende ut invitasjn til leder ASF. Sende ut invitasjn til spesielle bidragsytere. Sende ut invitasjn til aktive BB11 seilere.

5 5 Mål g Rammer Kunngjøring av kurs g fest: Det er svært viktig at det gjøres et grundig infrmasjnsarbeid i frkant av kurs g vinterfest. Vi må unngå at kurs g vinterfest er ne vi plutselig kmmer på g arrangerer i hu g hast med dertil manglende infrmasjn g ppfølging i frkant. Kurs g vinterfest føres pp i terminlisten. Styret sender ut all nødvendig inf, sm innbydelser g påminnelser, samt (prater) m arrangementet jevnlig gjennm smmeren g høsten. Denne ppgaven utføres av styrets representant i festkmiteen i henhld til nedenfr nevnte frister. Det legges ut infrmasjn g påminnelse på websider senest 4 uker i frkant. Det sendes ut påminnelse 8 uker før arrangement på e-pst. Det sendes ut invitasjn 4 uker før arrangement på e-pst. Invitasjnen skal innehlde rikelig med infrmasjn m kurs g festen. Alle klkkeslett g aktiviteter nevnes. Det sendes ut påminnelse på e-pst m arrangement 1 uke før. Det sendes ut inf m antall påmeldte g praktisk infrmasjn nsdag før arrangement. Påmeldingsfristen er tirdagen før arrangementsdaten. Pris på kurs g fest: Det skal aldri være dyrt å delta på kurs g fest med BB11 gruppa, men skal vi hlde høy standard på mat g tilstelning må vi dessverre være innstilt på å betale litt fr ksen. Pris med middag g frkst bør ligge på maks kr 530,-. Festen skal gå i null. Det beregnes alltid 2 ekstra måltider i tilfelle uventet besøk. Kurs er gratis, men det betales fr lunsj. Dekke fr leie av lkaler kr 170,- Pris lunsj kr 50,- Pris middag kr 250,- Midler til lunsj ca. 90% av inntektene til lunsj Midler til middag ca. 68% Midler til snacks, ved g grillkull ca.5% Midler til pynting ca.6% Midler til velkmstdrink ca. 6% Midler til gave fredragshlder ca. 5% Det settes av ca. 10% til buffer Se Excel ark fr påmelding angående utregning Betaling fr fest: Frhåndsbetaling pr. bank gjør det fte mer kmplisert enn nødvendig. Festen betales kntant på festlkalet, eller ver nettbank etter avtale. På den måten blir det lettere å håndtere hvem sm er påmeldt. Seilere sm er frhindret fra å delta på selve festen g vernatting betaler ikke fr kurset. Det betales fr festen på festlkalet, eller ver nettbank etter avtale. Ansvarlig fr innbetaling må ta med vekslepenger.

6 6 Mål g Rammer Overnatting: Dette er viktig å merke seg at dette først g fremst er et en-dags arrangement. Det er fra styrets side ikke et mål at alle sm deltar skal vernatte g delta på felles frkst. Hvedfkus er at vi ønsker deltakelse på kurs g fest på kvelden. Kurs g vinterfest er sm et utgangspunkt ment å vare en dag, men vi tilbyr vernatting når frhldene ligger til rette fr dette. Ne av prfilen er at vi skal ha gd tid sammen, uten å «stjele» en hel helg fra familie eller andre aktiviteter. Få tydelig frem at dette er et en-dags arrangement hvr vernatting g felles frkst kan være et ekstra tilbud. Det frmelle: BB11 gruppa har blitt en herlig gjeng med gde venner g mange nære bånd hvr tnen er ufrmell, vennlig g hyggelig. Dette skal vi ta vare på, men vi må legge ss på minnet at vi gså er en del av en rganisasjn sm bygger sin tradisjn på nen frmaliteter. I den sammenheng er det ønskelig at gruppas frmann ønsker spesielle gjester, seilere g andre frmelt velkmmen. Frmannen ønsker alle velkmmen før middag g gir rdet til festkmiteen. Festkmiteen sier nen rd m middagen Ansvar fr kurs g festens struktur g prgram: Styret i BB11 gruppa har det verrdnede ansvar fr frm g innhld under kurs g vinterfest. Det er styrets ppgave å utfrme gjeldene veiledningsdkument fr å gi arrangementet den struktur g frm sm er ønskelig. Styret utfrmer veiledningsdkumentet g krrigerer dette i henhld til ønsket struktur g frm. Styret utnevner en representant fra styret, sm er ansvarlig fr at det gjeldene dkument følges. Styrets representant har ansvar fr at alle ppgaver blir frdelt på første møte, g at festkmiteen utøver sine ppgaver i henhld til dkumentet. Styrets representant kaller inn til første planleggingsmøte, g knstituerer festkmiteen ca. en måned før festen. Styrets representant tar jevnlig kntakt med festkmiteens leder fr å frsikre seg m at alt går sm planlagt. Styrets representant skal ikke ha ansvar fr nen av ppgavene til ssialkmiteen På grunnlag av de ønskede rammene sm er nevnt i dkumentet m kstnader g tidsbruk, lager festkmiteen meny fr arrangementet.

7 7 Mål g Rammer Ledelse av festkmite g møtedager g antall medlemmer: Det er leder fr festkmiteens ppgave å påse at prgrammet blir fulgt, g at hver enkelt løser de ppgavene de har. Planleggingsmøter skal frtrinnsvis fregå på ukedager uten annen BB11 aktivitet. Helg skal unngås. Det skal frtrinnsvis kun være et planleggingsmøte hvr man samtidig frdeler alt hvedansvar fr alle ppgaver. Leder fr festkmiteens påser at dkumentet g prgrammet blir fulgt, g at hver enkelt løser de ppgavene de har. Planleggingsmøte avtales gd tid fr å unngå bruk av helg. Leder av festkmiteen hlder jevnlig kntakt med festkmiteens medlemmer, g frsikrer seg m at alle ppgaver blir løst. Planleggingsmøte avhldes til på frhånd fastsatt tid. Maks møtetid 3 timer. Frtrinnsvis fra kl til 2100 Det er et verrdnet mål at det kun arrangeres et planleggingsmøte. Her bør/må alle i festkmiteen samt styrets representant være tilstede. Festkmiteen skal bestå av fem medlemmer inklusiv leder av festkmiteen. Styret stiller i tillegg med en representant på planleggingsmøte sm hvedansvarlig fr arrangementet på vegne av styret. Styrets representant skal ikke ha praktiske ppgaver sm tilfaller festkmiteen (se Excel ark fr ppgaver) Ved avvik fra planlagt prgram: Festkmiteen løser ppgaven i henhld til veiledningsdkumentet. Dersm dkumentet viser seg å være mangelfullt, g eller nen av ppgavene ikke lar seg løse, kan leder fr festkmiteen kntakte representanten fra styret fr rådføring. Dersm festkmiteens leder har behv fr rådføring, kan styrets representant kntaktes Ftgrafering: Et hyggelig bilde, er gjerne et hyggelig minne. BB11 gruppa har alltid vært flinke til å dkumentere sine aktiviteter fr så å bruke dette bildemateriellet aktivt venfr sine medlemmer. Det er ønskelig med en persn sm er ansvarlig fr all ftgrafering under hele arrangementet, så sm kurs, middag, frkst g det ssiale. Det kntaktes en persn sm kan ta bilder av hele arrangementet. Det tas minimum 150 bilder Det er viktig at det tas bilder av alle deltakere Styrets representant i arrangementskmiteen påser at bilder blir arkivert på server til BB11 gruppa Antrekk: BB11 gruppa samles med jevne mellmrm til ssialt samvær rundt arrangementer sm sesngstart, NOV Race, klubbmesterskap g lign. Antrekket der g da er gjerne hva dagen krevde fr en gd seilas. Når vi nå velger å samles på vinteren, g vår aktivitet ikke krever et særskilt praktisk antrekk, kan det være hyggelig at vi alle pynter ss litt fr å gjøre stas på kvelden. Vi stiller i pent, men ikke verpyntet antrekk.

8 8 Mål g Rammer Utstyr fr pynting g servering: I lkalitetene finnes det meste av praktisk utstyr sm trengs fr å gjennmføre en fest g et gdt måltid. Nødvendig utstyr sm kpper, glass bestikk, gryter g lign. er på plass i lkalene. Når det kmmer til gjenstander sm trengs fr litt ekstra pynting, er dette utstyr sm vi selv må bringe fr hver anledning. Derav er det ønskelig at BB11 gruppa har en egne bkser hvr vi ppbevarer pyntegjenstander g lign. Festkmiteen sjekker i gd tid før festen at alt nødvendig utstyr fr pynting er på plass i bksene Følgende skal finnes i bksene: 10 duker 15 stearinlys lykter fr utendørs g innendørs bruk til bruk på brdene. 2 sett med signalflagg fr pynting innendørs g utendørs 6 fakler til plassering på utsiden Servietter til middag g frkst Følgende utstyr tas med BB vimpel 2 stk. BB11 beach flagg Øknmistyring: Øknmi er fte et litt betent tema i freningssammenheng. Vi er gjerne avhengig at nen er villig til å legge ut av sine private midler, samt at arrangementsdeltakernes innbetaling fte kan være ne mangelfulle. Det kan gså være ne uklart hvem sm skal dekke utgiftene. Er det ASF, eller BB11 gruppa? Vi trr at det mest smidige g enkleste å administrere er m medlemmer av BB11 gruppen fra tid til annen er villig til å gjøre et lite utlegg i sammenheng med et arrangement, men da er vi gså avhengige av g frplikter ss til et raskt ppgjør. Det utnevnes en øknmiansvarlig fra styret fr arrangementet Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp alle utlegg Utlegg internt i BB11 gruppa betales umiddelbart tilbake etter endt arrangement av øknmiansvarlig. Utlegg sm i siste instans skal dekkes av ASF betales av BB11 gruppa, sm igjen fremmer krav venfr ASF. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp dette. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa sender knsekvent ut mail til den sm har hatt utlegg når beløpet er tilbakebetalt /verført til knt.

9 9 Frberedelser til g gjennmføring av kurs g fest Frdeling av praktiske ppgaver før, under g etter arrangementet: Det er mange små g stre ppgaver sm følger med et kurs g vinterfest. I utgangspunktet skal festkmiteen ta seg av alle frberedelser, gjennmføring g avslutning av arrangementet, men BB11 gruppas medlemmer må være frberedt på å hjelpe til. Mange av ss kan føle det ubehagelig dersm vi ikke helt vet hva sm er våre ppgaver, eller m det frventes ne av ss sm ikke blir gjrt. Derav er det ønskelig at festkmiteen utarbeider en liste ver de ppgaver hver enkelt av ss har under arrangementet. Listen skal være presis g innehlde knkrete ppgaver sm f.eks. rydding av brd, ppvask, skrelling av pteter sv. Dette gjør det lettere å gå til sin ppgave med glede g nyte arrangementet uten skyldfølelse. Til Sesngstart g Klubbmesterskap er det ønskelig at partnere deltar på praktiske ppgaver. På vinterfesten derimt hvr partnere først kmmer til middag, er det ønskelig at de ikke har ppgaver Festkmiteen planlegger g gjennmfører den ssiale delen av arrangementet. Festkmiteen kntakter andre aktuelle bidragsytere i minimum 4 uker før arrangementet. Festkmiteen lager liste ver felles arbeidsppgaver før, under g etter arrangementet. Under første møte i festkmiteen settes det pp en hvedansvarlig på samtlige punkter. Listen ver medhjelpere fylles ut når kmiteen møtes fredag før arrangementet. Denne skal være i A3 Festkmiteen lager handlelister fr alle måltider Festkmiteen skal bestå av fem medlemmer pluss styrets representant. Partnere til seilere invlveres ikke i de praktiske ppgavene med mindre de selv tar aktivt initiativ (de føres ikke pp på lister med arbeidsppgaver) Leie av lkaler: Valg av lkaler er alltid en utfrdring fr en hyggelig fest g et gdt kurs. Primært ønsker vi at kurs g fest skal fregå i et relativt bynært lkale, sm samtidig ligger såpass islert at stedet har sin egen atmsfære g gir en følelse av intimitet. Det er gså ønskelig at vi kan prege stedet med pynting utvendig g innvendig. Styrets ansvarlige fr festen må i gd tid finne et egnet sted sm drøftes på styremøte. Det avtales i gd tid med leie av lkaler. Det anbefales at dette er på plass min 3 måneder før arrangementet. Styrets representant g kntakt med festkmiteen er ansvarlig fr leie av lkaler. Leie av lkaler må ikke verstige kr 5000,- (femtusen), dersm vi er avhengige av at leien dekkes av festdeltakerne. Skaffe kurs / fredragshlder: Intensjnen med kurs / fredragshlder er å øke kunnskapsnivået g seilergleden hs våre medlemmer. Ansvarlig fra styret tar i gd tid kntakt med egnet persn. Kurs / fredragshlder skaffes min t måneder før kurset finner sted. Det er ikke ønskelig med prøver eller tester i denne sammenheng. Kurs / fredragshlder kan m nødvendig betales av ASF, men ptimalt søker vi å løse dette på dugnad. Representant fra styret i BB11 gruppa må skaffe tilveie kurs /fredragshlder Kurs / fredrag bør vare ca. fire timer inkludert pause. Fredragshlder betales m nødvendig av ASF. Maks kstnader kr 2000,- Gave til fredragshlder kan dekkes av arrangementets inntekter g skal ligge på ca. 5% av inntektene (se Excel ark fr påmelding)

10 10 Praktiske frberedelser på arrangementssted Fremmøte festkmite: Kurs med påfølgende fest, g tilbud m vernatting g frkst håper vi blir en suksess. Men fr festkmiteen kan det lett bli litt hektisk. Derav er det ønskelig at festkmiteen stiller fredagskvelden fr å starte frberedning av mat g pynting av lkaler, dersm disse er tilgjengelige. Dette håper vi blir en hyggelig stund fr festkmiteen en dag før vi andre slipper til, samt at det blir mer r ver frberedelsene g gjennmføringen av arrangementet. Målet er at lkalene skal fremstå pyntet fr fest når seilerne kmmer. Dersm deler av lkalene må brukes til kurs, fullføres den del av pyntingen sm ikke lt seg gjøre grunnet kurs, etter kurset er avsluttet. Frberedelsene på fredag er ikke fr venner g bekjente sm ikke seiler BB11. Frberedelsene er ikke fr, eller med barn. Styret kan gjøre spesielle vurderinger av deltakere g medhjelpere m dette skulle trengs. Festkmiteen stiller fredag kveld fra kl Alle medlemmer i kmiteen må stille. Styrets representant stiller gså fredag kveld. Hele festkmiteen stiller kl lørdag g reiser ikke før kl Hele festkmiteen stiller kl søndag g reiser ikke før 1230 Lkalene er ferdig pyntet når seilerne ankmmer kurs lørdag. Festkmiteen er ansvarlig fr åpning g varme i lkaler samt praktisk tilrettelegging fr kurs g lunsj lørdag. Det er ønskelig at hele festkmiteen er tilstede under hele arrangementet. Pynting av lkaler: Kurs med påfølgende fest er ment å gi seilerne en ekstra gd pplevelse sm inspirerer til videre aktivitet gjennm våren g smmeren. Å pynte lkalene litt ekstra trr vi kan bidra til en slik pplevelse. Det pyntes med lykter (stearinlys) langs allé/yttervegg/utside. Det pyntes med blmster på brdene i hele lkalet. Det pyntes med signalflagg ute g inne (ver brd). Det pyntes med pene duker på brdene. Det pyntes med stearinlys på brd inne i hele lkalet. Det pyntes med lykter på bakken/brdene ute (sm tåler vind). Det henges pp BB11 vimpel i flaggstang g beachflagg settes pp på utsiden av lkalene. Lkalene ryddes g gjøres innbydende. Det fyres på peis (m dette er tilgjengelig). Det fyres bål i grillen på utsiden m dette er tilgjengelig. Det åpnes fr andre gde ideer kan prøves ut dersm dette ikke går på bekstning av de venfr nevnte punkter, g eller blir fr resurskrevende.

11 11 Ssialt g underhldning Lysbilder g film: BB11 gruppa har stre mengder med lysbilder g litt film. Det er et ønske at vi bruker dette aktivt under ssiale arrangementer sm fr eksempel vinterfest, sesngstart g klubbmesterskap. Det settes pp prjektr på egnet sted i lkalet. Det kjøres visning på denne på et gitt tidspunkt lørdags kveld samtidig sm det serveres kake g kaffe. Avhengig av værfrhld vurderes det m visningen kan fregå utendørs selv midvinters. Bilder g film kan virke samlende, inkluderende, g flatterende. Like fult kan utslaget bli at man føler seg ekskludert g fremstilt på en lite flatterende måte. Det er viktig at vi finner gde bilder av seilerne sm disse selv vil være stlte av, g at vi knsentrerer ss m bilder fra siste års begivenhet slik at alle føler seg inkludert g verdsatt. Det brukes kun bilder sm er liggende, frdi stående bilder har en tendens til å bli liggende, spesielt når de flyttes fra en pc til en annen, eller man bruker et annet bilde prgram. Det vises lysbilder g eller film på et gdt lerret i lkalene under kaffe g kake. Det brukes et strt lerret på min. 4x3m. Strt lerret utendørs kan vurderes. Vise gde g flatterende bilder av seilerne Vise utelukkende bilder fra siste års aktiviteter. Visningen bør vare ca. 30 min Det vises ca. 400 bilder av beste kvalitet. Musikk: Litt lav bakgrunnsmusikk er alltid hyggelig når vi har fest. Dette kan være et enkelt medbrakt anlegg, Det spilles litt lav bakgrunnsmusikk inne når vi ikke spiser. Musikk settes på umiddelbart etter dessert. Underhldning: Det er alltid hyggelig med litt underhldning på en gd fest. Ofte finnes det skjulte resurser i en gruppe. Alternativt kan man bruke venner g bekjente sm har ne litt ekstra å bidra med. Dette kan være en artig tale, et lysbildeshw sv. Vi har et ca. 30 min underhldningsinnslag under kaffe g kake. Snacks, kaker g kaffe: Målet med vår vinterfest er å hygge seg mest mulig sammen, Fr å gjøre det ekstra hyggelig fr alle settes det frem snacks av typen peanøtter, ptetgull, sjklade, kake g kaffe. Dette settes frem før kurset starter. Det settes ut bller med ulik snacks før kursstart. Det settes frem kaffe.

12 12 Prgram Fremmøte: Kurs g vinterfest er et av BB11 gruppas viktigste arrangementer i løpet av vintersesngen. Nå skal alle båtene snart sjøsettes, g vi skal snart ta til på regattaer. Det er viktig at alle seilerne møter samtidig g deltar på kurs før middag. Dette skaper en fltt ramme rundt arrangementet g en pplevelse av samhørighet. Alle seilerne samles til kurs kl Det er en representant fra styret g festkmiteen i lkalene i gd tid før seilerne ankmmer. Kurs / fredrag: Intensjnen med kurs / fredragshlder er å øke kunnskapsnivået g seilergleden hs våre medlemmer. Kurs eller fredrag bør strekke seg ver maks fire timer inkludert pause. Det er ikke ønskelig med nen frm fr test eller prøve i denne sammenheng, da dette er ment å være en dag fr hygge g inspirasjn. Kurs / fredrag starter ca Det tas 30min pause kl Det serveres en enkel lunsj i pausen Kurs / fredrag avsluttes innen kl Lunsj/frukt: Kurs med påfølgende fest er ment å være et hyggelig arrangement på alle måter. Det er derav ønskelig å servere en enkel lunsj g litt frukt ca. halvveis i kurset. Det stelles til en enkel lunsj g serveres frukt. Lunsj starter ca. kl Lunsj må gjerne være en enkel suppe med rundstykker. Velkmst drink før middag: Det er et ønske at alle inviterte ankmmer kl.1900 til ssialt samvær før middag. Festkmiteen gjør i den sammenheng klar en velkmstdrink. Serveres kl. 1900

13 13 Prgram Middag: BB11 gruppa har lagt str vekt på å spise gde g hyggelige måltider sammen. Vinterfesten er i så henseende intet unntak. Det er ønskelig at festkmiteen steller i stand en ekstra gd middag g legger litt ekstra kjærlighet i desserten. Samtidig skal ikke standarden være høyere enn at vi kan klare å hlde den vedlike ver mange år. NB vi kan ha vegetarianere g allergikere til brds, vi må frsikre ss m at vi har et alternativ til disse. Frrett, middag g dessert skal ikke hlde høyere standard enn at dette kan klargjøres fredag kveld, uten annen frberedelse enn innkjøp av råvarer. Fremmøte før middag kl Velkmstdrink serveres kl Middag starter ca. kl Frmannen ønsker velkmmen. Det serveres en enkel frrett. Det serveres en gd middag. Det serveres en gd dessert ca. kl Det serveres kaffe ca. kl Frkst: Festkmiteen har anledning til å handle inn mat til frkst dersm de velger å vernatte. Festkmite lager frkst til seg selv, m ønskelig. Rydding: Festkmiteen er ansvarlig fr at lkalene ryddes etter festen Rydding starter kl Alle er klare til avreise innen kl

14 14 Etterarbeid Ajurføre øknmi: Øknmi er en viktig del av alle arrangementer, men kan fte by på utfrdringer med utgifter g inntekter. Derav er det viktig at en persn (øknmiansvarlig i styret), følger dette nøye pp etter arrangementet. Øknmiansvarlig i styret følger pp at utgifter g inntekter er ajur Arkivere skjema fr arbeidsppgaver: Skjema med frdeling av arbeidsppgaver er spesielt nyttig under arrangementet, men fra tid til annen kan det dukke pp spørsmål m hvrdan ne fungerte, eller ne kan mangle. Da er det spesielt nyttig at skjemaet med frdeling av arbeidsppgaver har blitt arkivert på serverne til BB11 gruppa. Styrets representant i festkmiteen påser at ferdig utfylt arbeidsfrdelingsskjema blir arkivert på BB11 gruppas server. Arkivere bilder fra arrangementet: Bilder sm blir tatt av ansvarlig ftgraf/er har en tendens til å bli glemt, eller frsvinne. Styrets representant er ansvarlig fr at disse blir samlet inn g arkivert på BB11 gruppas server. Styrets representant fr arrangementet samler inn bilder fra ansvarlig ftgraf/er g påser at disse blir arkivert på BB11 gruppas server. Legge ut bilder g rapprt på websider: BB11 har alltid lagt vekt på å ta mye bilder fr så å bruke dette til felles mail. Vi har gså et vesentlig bildegalleri på våre nettsider sm vi ønsker å kmplettere ytterligere. Fr å gi andre medlemmer i vår frening et innblikk i vår drift, er det svært viktig at vi skriver en liten reprtasje fra det vi steller med g legger denne ut på våre nettsider. Samle inn bilder g legge disse på BB11 gruppas server Legge ut bilder på vårt bildegalleri på våre nettsider Skrive en rapprt sm legges ut med nen bilder på våre nettsider

15 15 Etterarbeid Oppgradere g supplere manglende g / eller ødelagt utstyr: BB11 gruppa har et betydelig utstyrslager fr å arrangere fest g regatta. Nen ganger kan ting bli ødelagt, eller ne må suppleres Alt utstyr blir sjekket fr feil Ødelagt utstyr fikses eller erstattes Manglende utstyr suppleres Alt utstyr sm er brukt på festen settes tilbake i BB11 hallen Følge pp at alle ppgaver er blitt utført: Fr å frsikre ss m at arrangementet er gjennmført i henhld til veiledningsdkumentet g skjemaet fr frdeling av arbeidsppgaver er blitt fulgt må ansvarlig fr ssialkmiteen g styrets representant i felleskap gå gjennm å sjekke at alle ppgaver er utført. På denne måten unngår vi i større grad ubehagelige verraskelser g manglende utstyr g rutiner ved neste arrangement. Styrets representant g leder fr ssialkmiteen sjekker at alle arbeidsppgaver på skjemaet fr arbeidsppgaver er fulgt. Styrets representant nterer frslag til endringer i veiledningsdkument g på skjema fr frdeling av arbeidsppgaver

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (07.06.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

PLAN og informasjon Sommeren 2014

PLAN og informasjon Sommeren 2014 PLAN g infrmasjn Smmeren 2014 Uke 26 Dat: Hva/hvr? Ta med følgende ekstra utstyr: Mandag 23.6 Impuls Ta med matpakke g drikke- Tirsdag 24.6 Onsdag 25.6 ½ gruppe: Piknik i parken v/ Tre eldar ½ gruppe besøker

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest?

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest? Osl, 16 april 2010 Kjære alle deltagere i Nrgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting g Cffee in Gd Spirits - er dere klare fr en kaffefest? Årets knkurranser er bare nen dager unna

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

OpenNIS Kursoversikt Vår 2013

OpenNIS Kursoversikt Vår 2013 Kursversikt 9.-11. april OpenNIS Drift - Registrering Effektiv registrering av nett i kart g skjematikk. Opplæring i effektiv metdikk fr registrering av nett g etterkntrll av registrerte data. Det frutsettes

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Informasjonshefte Vuku barnehage

Informasjonshefte Vuku barnehage Infrmasjnshefte Vuku barnehage Infrmasjnshefte Innledning Infrmasjnsheftet er laget fr å gi freldre, nytilsatte, vikarer, samarbeidspartnere g andre interesserte nyttig infrmasjn m Vuku barnehage. Sm utgangspunkt

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27.

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27. Rustad FAU Deltagere Navn: 4. sept Referat FAU-møte fr Rustad skle Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på persnalrmmet Rustad Skle 5. nv 15. jan 12. mar 27. mai FAU/kl.knt.: Verv: Arbeidsgruppe 1. Hildegunn

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer