Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no"

Transkript

1 Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf

2 Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2

3 Innhold Innledning... 4 De viktigste nyhetene i versjon 7.0 og Målrettet prosjektstyring... 6 Planlegging er gruppearbeid!... 6 Installasjon og oppstart... 7 Lagring / avslutning... 8 Filbeskyttelse... 8 Prosjektdirektivet... 8 Utfylling av prosjektdirektivet... 8 Utskrift av prosjektdirektivet... 9 Milepælplanen...10 Headingen...10 Resultatområdene...10 Videre utfylling av milepælplanen...11 Rapportering på milepælplanen...11 Utskrift av milepælplanen...13 Prosjektansvarskartet...14 Headingen...14 Utfylling av prosjektansvarskartet...14 Rapport på prosjektansvarskartet...16 Utskrift av prosjektansvarskartet...17 Aktivitetsansvarskartet...17 Utskrift av aktivitetsansvarskartet...18 Ressursbruk...19 Utfylling av Ressursforbruk...19 Forklaring til begrepene...20 Noen enkle Excel-tips...21 Bruk av pdf-format for kommunikasjon...21 Pdf-formatet...21 Installasjon...21 Bruk...22 Lesing av pdf-filer...22 Målrettet Prosjektstyring en hjelp til utvikling av planverk...23 A. Framgangsmåte for praktisk milepælplanlegging...23 B. Framgangsmåte ved utfylling av prosjektansvarskartet...24 Sjekkliste for kvalitetssikring av milepælplanen...24 Om selve planen...24 Om de enkelte milepæler...25 Sjekkliste for kvalitetssikring av prosjektansvarskartet...26 Framgangsmåte ved aktivitetsplanlegging...27 Framgangsmåte ved rapportering og oppfølging...28 Priser mm...30 Lyst til å lære mer om prosjekter?...31 Ås, januar Prosjektforum AS, Pb 173, 1430 ÅS Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 3

4 Innledning Velkommen som bruker av PROSJEKTPLAN som nå foreligger i ny versjon, versjon 7.2 per januar PROSJEKTPLAN 7.2 er utviklet i Excel, og kan nyttes i Excel XP, 2003 og Vi anbefaler Windows 2000 eller nyere. Programmet er først og fremst laget for deg som har gjennomført opplæring i prosjektledelse og prosjektarbeid, og som kjenner planleggingsmetoden og opplegget for rapportering. Programmet er da langt på vei selvinstruerende, men krever alminnelig kjennskap til Excel. Filbeskyttelse Vi har valgt å beskytte alle arkene for å unngå feil. Dersom du er trygg på bruken av Excel og ønsker å stå litt friere med hensyn til redigering av fonter mm kan du oppheve skrivebeskyttelsen. Mer om dette på side 5. Bla gjennom dette heftet, det tar bare noen minutter... Vi håper du vil få glede av programmet. Har du problemer eller vil gi oss tips om forbedringer vil vi gjerne høre fra deg! Lykke til! Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 4

5 De viktigste nyhetene i versjon 7.0 og 7.2 Generelt: 1. Ny lay-out 2. Ny brukerveiledning (oversendes i pdf) 3. Ny funksjon for sikkerhet og beskyttelse av alle ark - velges fra prosjektdirektivet 4. Mulighet for elektronisk distribusjon av hele eller deler av planverket og rapportene i PDF-format 5. Generell feilretting Milepælplanen: 1. Mulighet for automatisk sortering av milepæler etter sluttdato 2. Automatisk nummerering av nodene som identifiserer milepælene 3. Mulighet for 1 eller 2 initialer i nodene 4. Nytt skjermbilde for innlegging av resultatområder med hjelpefunksjon 5. Milepælenes identitet angitt i nodene overføres automatisk til prosjektansvarskartet 6. Versjon 7.2 er klargjort for kjøring sammen med FLP 7.2, program for flerprosjektstyring. Nytt opplegg for rapportering kan imidlertid også benyttes uten dette. Se spesielt side Prosjektansvarskartet: 1. Milepælenes identitet angitt i nodene overføres automatisk til prosjektansvarskartet 2. Knappen Still tidsskala er fjernet. Knappen Juster tid er nå en av/på knapp som overtar denne funksjonen. 3. Automatisk oppsummering av estimat 4. Mulighet for automatisk omregning fra timeverk til dagsverk eller ukeverk og vice versa 5. Mulighet for innlegging av flere (29) instanser/personer. Aktivitetsansvarskartet: 1. Automatisk oppsummering av estimat 2. Mulighet for automatisk omregning fra timeverk til dagsverk eller ukeverk og vice versa Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 5

6 Målrettet prosjektstyring Programmet lar deg foreta prosjektplanlegging og fylle ut skjemaene etter prinsippet om målrettet prosjektstyring. Programmet forutsetter at du kjenner denne metoden. For en praktisk innføring i prosjektfaget og metoden anbefales boka Hjelp, jeg er blitt prosjektleder av Arild Stavne og Jan Thormodsæter som du får kjøpt hos Prosjektforum AS. Ny lærebok fra Prosjektforum AS! Planlegging er gruppearbeid! Vi hevder med styrke at "(prosjekt)planlegging er gruppearbeid"! Du bør ha gjennomført det aller meste av den overordnete planleggingen før du tar programmet i bruk. Ta med deg din prosjektgruppe og arbeid deg gjennom de ulike nivåene ved hjelp av kreative teknikker, papir og blyant! Ferdigtrykte skjemaer kan du få hos Prosjektforum AS eller skrive ut fra programmet. Gjennomfør gjerne et oppstartseminar som en forberedelse til prosjektstart. Kreative oppstartseminar gir mye og er gøy! Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 6

7 Installasjon og oppstart Ta en sikkerhetskopi av mottatte filer for å sikre deg mot eventuelle feil under installering. Du har fått to filer: Prosjektplan 7.2.xls Prosjektplan Brukerveiledning.pdf - mal for innlegging av et nytt prosjekt - brukerveiledningen (den du nå leser). Gjør følgende: Kopier filene fra CD til harddisk eller nettverksstasjon Åpne fila Prosjektplan 7.2.xls for å legge inn et nytt prosjekt Lagre ditt nye prosjekt med et nytt navn for å beholde malen intakt Etter oppstart får du opp en dialogboks med informasjon om bruk av makroer. Trykk Aktiver makroer. Dersom dette ikke fungerer må du endre sikkerhetsnivået i Excel. Velg i så fall Verktøy Makro Sikkerhet og kryss av for Middels. Deretter kommer følgende menybilde opp. Klikk på ønsket boks. Uansett hvilket skjema du er inne i vil du få opp blå bokser som gjør at du kan veksle mellom ulike skjemaer, komme tilbake til menybildet, skrive ut skjemaet osv. Har du valgt et lite skjermbilde vil noen av boksene ikke vises. Navigere deg vannrett mot høyre/venstre for å se alle. Juster skjermstørrelsen etter behov. Valg for dette finner du på verktøylinja Standard. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 7

8 Lagring / avslutning Lagre slik du gjør ellers i Excel og andre Office-produkter; enten vha diskettsymbolet, eller via Fil Lagre eller Lagre som. TIPS! Excel har som standard for "Lagre som" at angitt mappe i "Standard filplassering" hos deg foreslås som lagringsmappe. Vær derfor oppmerksom slik at du lagrer i rett mappe. Se Verktøy - Alternativer - Generelt - Standard filplassering. Filbeskyttelse Dersom du ønsker en noe friere redigering enn programmet tillater kan du låse opp arkene ved å oppheve beskyttelsen. Alle ark er låst uten passord. Dette gir deg altså full redigeringstilgang, men NB!! også muligheten for å ødelegge standardoppsettet Slik låser du opp det aktive arket: 1. Gå til prosjektdirektivet 2. Trykk knappen Beskyttelse 3. I dialogboksen velger du beskyttelse eller ikke 4. Her kan du også aktivere funksjonen Dra og slipp Merk at du også kan gjøre dette via Excels egne menyer, men da kun for ett ark av gangen. Oppskriften for dette er: Verktøy - Beskyttelse - Opphev skrivebeskyttelse For å låse med Excels funksjoner: Verktøy - Beskyttelse - Beskytt ark (ønsker du å benytte passord lager du dette selv) Prosjektdirektivet Prosjektdirektivet angir det fundamentet og de rammebetingelsene som skal gjelde for prosjektet på et overordnet nivå. Her avklares ulike mål og aktuelle tiltak. Direktivet tar også for seg organisering, budsjett mm. Utfylling av prosjektdirektivet På skjemaet vil utfyllingen foregå i celler av svært ulik størrelse samt i tekstbokser og avkrysningsbokser. Cellene er tilpasset antatt tekstmengde. I celler skriver du inn ønsket tekst. Skjemaet består mange steder av sammenslåtte celler for å lette redigeringen og oversikten. Skal du redigere en celle dobbeltklikker du i cella og redigerer på vanlig måte. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 8

9 TIPS! Skriver du rett inn i en celle med tekst slettes det som står der, ønsker du å redigere må du dobbeltklikke. Klikk i riktig celle! For linjedeling i celler: Trykk Alt + Enter. Dersom du har behov for flere linjer (f.eks. under Prosjektgruppe) kan du få dette til ved å høyreklikke på aktuell rad og deretter trykke Sett inn og krysse av for Hele raden. Tilsvarende framgangsmåte for å slette rader. Vær oppmerksom på at det er lite å gå på i margene, så dersom du setter inn en rad ett sted bør du slette en et annet sted. Hvis du ønsker mer tekst i tekstboksene som beskriver Bakgrunn, Effektmål, Objektmål og Hovedtiltak kan dette gjøres ved å trykke på "knapp" øverst på side 2. prosjektdirektivet utvides da til å omfatte 5 sider (i stedet for 4). TIPS! Dersom du ønsker å benytte punktmerking eller nummerering av punkter for eksempel under Effektmål eller Objektmål kan du lage teksten i word, sette på punkt eller nummer, og deretter klippe teksten inn i aktuell tekstboks. I alle avkrysningsbokser er det nok med ett klikk, og avkrysningen skjer automatisk. Budsjettet på side 3 summeres automatisk. Utskrift av prosjektdirektivet Trykk på boksen "Skriv ut" oppe til høyre i skjermen. Utsnitt av Prosjektdirektivet Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 9

10 Milepælplanen Milepælplanen angir delmål (milepæler) for prosjektet og når de skal være nådd. Planen viser klart hvilke tema prosjektet skal arbeide med og hvilke resultater som skal oppnås underveis. Rapportering på et overordnet nivå kan også skje her. Milepælplanen lages etter at første utkast til prosjektdirektiv er ferdig. Du kommer inn på milepælplanen enten direkte fra prosjektdirektivet eller fra menysiden. Headingen Headingen lages automatisk ved at prosjektets "Kortnavn", "Prosjektleder" og "Utfylt dato" hentes automatisk fra prosjektdirektivet. Fonter kan økes/minskes ved hjelp av pilknappene til høyre i headingen. Resultatområdene Ved å klikke på boksen for resultatområdene får du opp en meny som ber deg angi inntil fem resultatområder. Er det lange navn på resultatområdene kan det bli plassproblemer. Her er det også en enkel hjelpefunksjon. TIPS! Har du så mange som 4 eller 5 resultatområder bør du legge de med kortest tekst som nr 4 og 5. Prøv deg fram til du blir fornøyd. Dersom du trenger å dele ord på to linjer bruk et mellomrom eller bindestrek. Ikke skriv lenger ord enn angitt i skjermbildet Resultatområder. Etter at du har valgt resultatområder vil du oppe i skjermen få opp noder (ringer) med forbokstavene (initialer) for de resultatområdene du har valgt. Klikk på ønsket node og den plasserer seg på den samme rad som markøren står på. Du må altså plassere deg på rett rad med markør. Dersom du står på feil rad og noden havner her kan du enkelt dra den på plass med mus eller slette den. Alle nodene får ID etter resultatområdets forbokstav du kan velge mellom en eller to initialer. Når planen nærmer seg ferdigstilling skal du sortere milepælene etter ferdigdato. Knapp for dette finner du over de to datokolonnene. Streker som viser avhengighet får du fram ved å klikke boksen "Sett inn avhengighet" som du finner like under nodene. En strek stiller seg da loddrett i andre rad, og du kan enkelt dra i endene på den slik at den kommer på rett plass. TIPS! Dersom flere (eller alle) milepæler i samme resultatområde har innbyrdes avhengighet er det nok med en strek, lag den så lang du ønsker og legg den bakerst (bak nodene) ved å høyreklikke på streken og velge kommandoen Rekkefølge - Plasser lengst bak. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 10

11 Utsnitt av milepælplanen Videre utfylling av milepælplanen Milepæltekstene skrives inn i cellene. Radene vil utvides nedover etter behov. Du kan sette inn eller slette rader/milepæler ved hjelp av de blå boksene midt i skjermen. Stå med markøren i den raden der du vil ha endringen. Når du setter inn nye rader/milepæler her vil det også bli gjort på prosjektansvarskartet. Kolonner for "Antatt starttidspunkt" og "Antatt ferdigtidspunkt" finner du til venstre på skjemaet. Disse er koblet mot tilsvarende kolonner på prosjektansvarskartet, og du kan selv velge når og hvor du vil fylle inn datoene. De vil automatisk bli oppdatert i begge skjemaene. Rapportering på milepælplanen Nytter du milepælplanen også som rapporteringsverktøy fyller du inn kolonnen for rapportering (til høyre i skjermbildet) etterhvert som prosjektet skrider fram. I versjon 7.2 er opplegget for rapportering noe utvidet. Dette fordi programmet nå er klargjort for kjøring i kombinasjon med programmet FPL 7.2 for flerprosjektstyring. Det som er beskrevet under kan imidlertid også med fordel benyttes i rapportering innenfor ett prosjekt. Merk av for prosjektets hovedmilepæler med kryss i kolonnen Hovedmilepæler. Disse vil kunne overføres til FPL 7.2 i et samlebilde sammen med flere prosjekter for eksempel i en portefølje i avdelingen. Ved rapportering: 1. Før inn rapportdato. 2. Dersom du ønsker å benytte fargekoder, krysser du for hovedmilepæl og får opp 3 valg: Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 11

12 Rød = kritisk Dette betyr at det er store eller alvorlige problemer og at prosjektleder sannsynligvis har behov for bistand fra styringsgruppe, linjeledere eller lignende. Gul = obs Dette innebærer at det er problemer, men av en art som sannsynligvis kan løses innen prosjektet, i prosjektgruppa. Grønn = OK Alt er iht planen. Se også den mer utdypende forklaringen i tabellen under. 3. Skriv inn tekst i kolonnen Rapporttekst 4. Dersom milepælen er avsluttet krysses for dette. (Merk at en milepæl kan være avsluttet uavhengig av valgt fargekode!). Se også side 20 om ressursbruk. Store (svært alvorlige) problemer Det er/vil bli - store overskridelse av tidsfristen - store overskridelser av ressursforbruk (timer) - store overskridelse av pengeforbruk - store mangler i kvalitet og/eller omfang - store samarbeidsproblemer Prosjektleder har behov for bistand (fra styringsgruppe, linjeledere etc.) Mindre alvorlige problemer Det er/vil bli - mindre overskridelse av tidsfristen - mindre overskridelse av ressursforbruk (timer) - mindre overskridelse av pengeforbruk - mindre endringer/mangler i kvalitet og/eller omfang - mindre samarbeidsproblemer Løses innen prosjektet Alt OK Milepælen er/vil bli nådd - innen tidsfristen - med planlagt ressursforbruk (timer) - med planlagt pengeforbruk - med planlagt kvalitet og/eller omfang - med gode samarbeidsforhold En utdypende forklaring av fargekodene. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 12

13 Utskrift av milepælplanen Trykk på boksen "Skriv ut" oppe til høyre i skjermen. (Kolonnen for "Antatt starttidspunkt" er egentlig ikke en del av milepælplanen og vil ikke bli skrevet ut her). TIPS! Dersom du har mange milepæler (over én side) må du angi utskriftsformat. Velg Fil - Utskriftsformat - Ark. Øverst her er det angitt utskriftsområde. Øk antall rader som ønskes skrevet ut til du får med alle (det bakerste tallet). Tilsvarende gjelder dersom du vil ha med "Antatt starttidspunkt", merk det område du vil ha skrevet ut og velg Skriv ut - Merket område. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 13

14 Prosjektansvarskartet Prosjektansvarskartet angir deltakere, ansvar, roller, tidsbruk og framdriftsplan for hver enkelt milepæl. Prosjektansvarskartet gir på en oversiktlig og ryddig måte svært mye informasjon til de involverte. Et opplegg med forhåndsdefinerte rapporteringskriterier til bruk i rapporteringen mellom prosjektleder og styringsgruppe er også innarbeidet i dette skjemaet. Du kommer inn på prosjektansvarskartet fra milepælplanen, fra prosjektdirektivet eller fra menysiden. Headingen Headingen lages automatisk ved at prosjektets "Kortnavn", "Prosjektleder" og "Utfylt dato" hentes automatisk fra prosjektdirektivet. Fonter kan økes/minskes ved hjelp av pilknappene til høyre i headingen. Utfylling av prosjektansvarskartet På prosjektansvarskartet gjentas milepælene, men i en kortere form. Dersom du ønsker det kan du ved å trykke den blå boksen "Milepæler fra milepælplanen" midt i skjemaet få lagt over alle milepælene i kortform. Pga plassen kappes tekstene automatisk slik at noe redigering blir nødvendig (de 35 første tegnene overføres). Milepælenes ID, for eksempel K1, S4, P2 osv. blir også overført fra milepælplan til prosjektansvarskart. TIPS! Dersom du har redigert de korte milepæltekstene her bør du IKKE trykke boksen for "Milepæler fra milepælplanen" seinere. Den vil da gjenta tidligere prosedyre og skrive over dine redigeringer. Fyll inn Instanser/personer (nummereres automatisk) og ansvarsforhold (symbolene A, U, B, R, I). Cellene med Instanser/personer vil skråstilles etter at du har skrevet dem inn og forlatt cella ved hjelp av Enter eller piltast. For deg som har mange instanser/personer involvert kan du nå legge inn inntil 29 stk. Knapp for dette finner du øverst til høyre. Merk at du da må skrive ut ansvarskartet to ganger, én for instansene nummerert 1-15 og én for Når du vil legge inn "Antatt starttidspunkt" og "Antatt ferdigtidspunkt" for milepælene (kan også gjøres på milepælplanen) trykker du boksen "Juster tid". Etter at begge kolonnene er fylt ut tegner programmet Gannt-diagrammet i kolonnen "Tidsskala" (kalendertid). Programmet beregner selv nødvendig plass avhengig av prosjektets lengde. Endrer du datoer underveis må du trykke Juster tid på nytt. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 14

15 VIKTIG: Bruk norsk datoformat: dd.mm.åå Dersom alle datoer er i inneværende kalenderår er det nok å angi dd.mm Overskriftene på Tidsplanen angis automatisk av programmet og kan ikke redigeres manuelt. TIPS! Dersom datofeltene vises som skigarder (########) på skjermen kan det tyde på at din PC er oppsatt med formatet dd.mm.åååå (f.eks ). Dette kan endres ved å trykke Format Celler - Tall - Dato og så velge som format. Generelt kan dette også endres i Windows regionale innstillinger. Estimering For å finne ut hvor omfattende arbeidet med å nå milepælene er må du estimere arbeidet. Dette gjøres på prosjektansvarskartet i kolonnen Estimat T/D/U. Her kan du velge timeverk (T), dagsverk (D) eller ukeverk (U). Ved å trykke på knappen Estimat T/D/U kan du angi forholdet mellom timer, dager og uker. Som standard er ett ukeverk satt til 5 dagsverk med ett dagsverk lik 7 timer. Du kan også endre fra en angivelse til en annen, for eksempel fra dagsverk til timer etter at estimatet er lagt inn. Merk at angivelsen da også endres i rapportens venstre del i kolonnene for Utført og Gjenstående. Utsnitt av prosjektansvarskartet Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 15

16 Rapport på prosjektansvarskartet Ved rapportering nyttes som vanlig venstre del av skjemaet (bare deler av dette er synlig på figuren over). Her kan du bruke metodens anbefalte kriterier for rapportering. Merk deg at Utført og Gjenstående summeres opp automatisk etter hvert som rapporteringen skrider fram. Som regel er det nødvendig med en kort verbal rapport i tillegg til rapporten på prosjektansvarskartet. Benytt da valget Utdyping av rapport (blå boks oppe til venstre) og du får opp et eget ark. Dagens dato er angitt, men den kan endres. Her kan du utdype rapporten ved hjelp av de forhåndsvalgte stikkordene. Cellene utvider seg ved behov. Her kan du også lagre flere rapporter etter hvert som prosjektet gjennomføres. Når du skal lage rapport nummer to endrer du datoen og skriver inn ny tekst. Neste gang du kommer til dette valget vil du da finne to rapporter i menyen Rapporteringsdato oppe i skjermen. Og slik fortsetter du. På denne måten kan du ta vare på alle rapportene gjennom hele prosjektets livsløp. Figuren under viser at dette prosjektet har rapportert pr , og Utsnitt av skjema for utdyping av rapport på prosjektansvarskartet Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 16

17 Utskrift av prosjektansvarskartet Her har du to utskriftsalternativer: "Skriv ansvarskart" gir deg plandelen. "Skriv hele" gir deg hele prosjektansvarskartet og skjema "Utdyping av rapport". Dette er nødvendig ved rapportering underveis i prosjektet. Dersom du har flere rapporter lagret vil utskriften velge siste utgave av "Utdyping av rapport" eller den du har i skjermbildet hvis det er en annen. Du kan også skrive ut kun utdyping av rapport direkte fra dette valget. TIPS! Dersom du ønsker kolonnene med Antatt starttidspunkt og Antatt ferdigtidspunkt med på utskriften merker du dem sammen med det du ellers vil ha med og trykker Fil - Skriv ut - Merket område. For generering av Aktivitetsansvarskart (detaljplaner) se under. Aktivitetsansvarskartet Dette er også et ansvarskart for beskrivelse av ansvar, roller og framdrift og det inneholder de samme elementer som prosjektansvarskartet. Aktivitetsansvarskartet benyttes for en mer detaljert planlegging og organisering av de enkeltmilepæler som krever det. Det viser altså aktiviteter innenfor den enkelte milepæl, mens prosjektansvarskartet opererer på milepælnivå. I versjon 7.2 genereres aktivitetsansvarskartene direkte fra prosjektansvarskartet. Det er muligheter for å lage inntil 40 aktivitetsansvarskart. Disse velges fra menyen Aktivitetsansvarskart midt i skjermen. Når du velger ett av disse (nummerert fra 1-40) foreslås navn ut fra milepælteksten, dette kan du godta eller endre. Et tips kan være å angi det med milepælidentiteten slik: K4: Når beslutning om finansiering er avklart. Du kan også navngi, eller endre navn, seinere direkte fra aktivitetsansvarskartet. Her kan du også generere nye. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 17

18 Figuren viser generering av aktivitetsansvarskart fra prosjektansvarskartet For øvrig fylles Aktivitetsansvarskartet ut på samme måte som prosjektansvarskartet. Når du fyller inn nye aktiviteter nummereres disse automatisk. Husk å angi hvilke milepæler som behandles, som sagt over, gjerne som en del av navnet på skjemaet. Utskrift av aktivitetsansvarskartet Her har du også to utskriftsalternativer: "Skriv aktivitetsplan" gir deg plandelen. "Skriv hele" gir deg hele Aktivitetsansvarskartet. Dette er nødvendig ved rapportering underveis i prosjektet. TIPS! Dersom du ønsker kolonnene med Starttid og Sluttid med på utskriften merker du dem sammen med det du ellers vil ha med og trykker Fil - Skriv ut - Merket område. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 18

19 Ressursbruk Dette er et ansvarskart for beskrivelse av ressursbruken og inneholder mange av de samme elementene som prosjektansvarskartet. Skjema for ressursbruk benyttes for oversikt over planlagt, brukt og estimert gjenstående ressurser, og gir en god oversikt over tidsforbruk og ferdiggrad på de enkelte milepælene. I versjon 7.2 genereres Ressurskartet direkte fra prosjektansvarskartet. Milepælene, Instanser/personer og sluttdato overføres automatisk fra prosjektansvarskartet. Ressurskartet finner du i menyen og som knapp på flere av de andre arkene. TIPS! Kan med fordel brukes for å kontrollere estimatene mot budsjett i prosjektdirektivet. Her bruker vi antall dager i stedet for U, jfr. prosjektansvarskartet. Utfylling av Ressursforbruk Vi anbefaler at du benytter Dagsats, men har også lagt inn muligheten for Ukesats og Timesats. Vi anbefaler pt å benytte ca kr per dag for de som skal utføre (U) noe i prosjektet, men dette må de enkelte prosjektledere selv vurdere. Det er en fordel at det innen samme virksomhet brukes samme satser. Dette gjør det enklere å sammenligne prosjekter og å prioritere ulike løsninger for prosjektet. Dagsats Utsnitt av Ressursbrukkartet Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 19

20 Fyll ut planlagt tidsestimat på de enkelte Instanser/personer. Denne vil da generere en blå graf til venstre. Samtidig vil det genereres planlagt ressursbruk på de enkelte Instanser/personer og planlagt ressursbruk totalt (øverst til venstre på skjemaet). Minimum hver måned tar du en gjennomgang i Prosjektgruppen over tidsforbruket, og legger dette inn som Brukt (gir gul graf) og Gjenstår (gir lilla graf). Hvis dere ser at brukt og gjenstår er betydelig høyere enn planlagt (spesielt milepæler med stort tidsforbruk) bør dere ta en gjennomgang av milepæler som kommer, slik at planlagt er mest mulig realistisk. Det er lov å omplanlegge prosjektet underveis. Når milepælen er ferdig, gå til Ferdig og kryss av med venstre musetast. Dette feltet er knyttet sammen med avkrysning for Avsluttet i milepælplanen (se side 11 og 12). Forklaring til begrepene. Planlagt: Opprinnelig planlagt tidsforbruk i prosjektet (i timeverk, dagsverk eller ukeverk og pr milepæl) Brukt: Tidsforbruket i prosjektet pr dato (T/D/U) Gjenstående: Antatt gjenstående tidsforbruk pr dato (T/D/U) Disse tre gir grunnlag for å beregne eventuelle avvik Estimert ressursforbruk pr. dato: Brukt (pr dato) + antatt gjenstående (pr dato) NB: Dette bør sammenholdes med Planlagt for å vurdere eventuelle avvik. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 20

21 Noen enkle Excel-tips Benytt alltid punktum (.) i datoformater. Det må være av typen For redigering i celler: Dobbeltklikk på aktuell celle (skriver du direkte inn vil det som står der fra før slettes). For linjedeling i celler: Trykk Alt + Enter (mest aktuelt på prosjektdirektivet og i milepælplanen). Vær varsom med å benytte dra og slipp med mus. Formatet på cellene vil endres. I celler som har skråstilt tekst (på ansvarskartene) vil teksten først skråstille seg etter at du har forlatt den vha mus, Enter eller piltast. Trenger du en ny linje i milepælplanen eller i prosjektansvarskartet, gå til milepælplan og trykk på boksen "Sett inn rad". Det vil da automatisk bli en ny rad både på milepælplan og prosjektansvarskart. Ikke gjør dette i ansvarskartet. Havner du utenfor ett av skjemaene trykk Ctrl-Home og du kommer inn igjen! Ikke start innskriving i celler med en regneoperator (+ - / *). Dette tolkes som om du vil legge inn en formel. Vil du bruke som markering av et underpunkt må du i så fall starte innskrivingen med et mellomrom som dermed oppfattes som tekst. Bruk av pdf-format for kommunikasjon Pdf-formatet Å distribuere hele eller deler av planverket i pdf-format er aktuelt og nyttig av mange grunner: Du kan sende bare deler av planverket, (f. eks. bare prosjektdirektivet eller bare milepælplanen) Mottakeren slipper å forholde seg til programmet Prosjektplan, men kan lese utskrifter og rapporter direkte Mottakeren kan ikke redigere i dokumentet, og dermed heller ikke manipulere med innholdet Pdf-fila er mindre enn den fullstendige Prosjektplan-fila Dersom du ikke har tilgang til Adobe for å generere pdf-filer kan du hente enkel programvare fra nettet (se under). Når du har generert pdf-fil vil alle kunne lese planverket gjennom frivaren Adobe Acrobat Reader. Installasjon For å generere pdf-filer trenger du følgende to program: Pdf995 Printer Driver og Free Converter. Programmene er gratis, og lastes ned fra: Når filen er hentet skal du pakke den ut og dobbeltklikke på filen pdf995.exe. Du ser en logo mens programmet klargjøres, og når logoen forsvinner er programmet installert. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 21

22 Programmet installeres automatisk som en printerdriver, og kan derfor ikke ses blant dine programmer. Bruk Når du skal konvertere et dokument til pdf-format, (f. eks. prosjektdirektivet), gjør du følgende: Velg Fil - Skriv ut (Du skal altså IKKE bruke utskriftknappen som ligger som en menyknapp i Prosjektplan) Nå vises dialogboksen for utskrift, og her velger du "skriveren" som heter PDF995 Klikk "OK" Du blir bedt om å velge et sted å lagre pdf-fila Gi dokumentet et navn. Pdf-fila ligger nå ferdig til å bli distribuert, f. eks. via e-post, til aktuell mottaker (Fordi dette er et gratisprogram vil nettleseren vise en reklame når du bruker Pdf995. Denne kan du slå av). Lesing av pdf-filer For å kunne lese pdf-filer må du laste ned og installere Adobe Acrobat Reader programvare, hvis du ikke har denne fra før. Acrobat Reader er fritt tilgjengelig fra Adobe, og kan lastes ned f. eks. her: Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 22

23 Målrettet Prosjektstyring en hjelp til utvikling av planverk A. Framgangsmåte for praktisk milepælplanlegging Jfr. Arild Stavne og Jan Thormodsæter: Hjelp, jeg er blitt prosjektleder. Prosjektforum AS Avsnitt side 103. Det bør være en selvfølge at prosjektleder ikke sitter alene og utarbeider planene, men har med seg for eksempel nøkkelpersonene i prosjektgruppa, fagfolk med erfaring fra tilsvarende prosjekter osv. For selve prosessen med utarbeidelsen kan du bruke anbefalingene under. 1. Finn stikkord som beskriver prosjektet, og noter disse på et stort ark slik at alle kan se dem. Disse stikkordene skal dere benytte under punktene 2, 3, og 4 når dere skal foreslå milepæler og resultatløp. Husk at prosjektdirektivets punkter om objektmål og hovedtiltak er en kilde å øse av når dette punktet skal gjøres. 2. Formuler start- og slutt-milepæl (foreløpig). Merk deg at sluttmilepælen ikke nødvendigvis er viktigere eller mer omfattende enn de øvrige milepælene. Det som er viktig med den, er at den bestemmer det tidsspennet vi skal lage milepælplan for. 3. Foreslå resultatløp, og bestem to til fire stykker som et første forslag. Bruk objektmålene som utgangspunkt. 4. Bruk idedugnad og finn aktuelle milepæler og beskriv dem med stikkord på gule lapper som dere henger opp på en whiteboard-tavle, på flipover-ark eller lignende. Det er gjerne hensiktsmessig å ta ett resultatløp av gangen. 5. Bygg opp selve prosjektmodellen. Legg milepælene (fremdeles angitt bare med stikkord på gule lapper) ut i riktig rekkefølge og tegn sammenhenger/avhengigheter. 6. Formuler den fullstendige teksten på milepælene. Husk at vi må kunne konstatere om hver enkelt milepæl er nådd eller ikke, og at den helst skal ha kvalitetskrav innebygget. Dette krever ofte to-leddede milepæler, selve tilstanden og betingelsene. Vær ikke redd for å bruke en del ord. Både du og andre vil senere i prosjektet ha stor glede av at milepælene er nøyaktig og fyldig beskrevet. Det er en kjensgjerning at de flotte tankene du har i dag gjerne er glemt om seks måneder hvis de ikke er nedskrevet. Underveis fra punkt 1 til 6 må dere fortløpende vurdere om dere har funnet de riktige resultatløpene, og eventuelt være villig til å endre dem. Å forandre resultatløp betyr ikke at arbeidet med å finne milepælene må gjøres om igjen. Som regel innebærer det bare en omsortering av milepælene og eventuelt noe supplering fordi vi oppdager at ting er uteglemt. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 23

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 Bruksanvisning for 2015 Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015 eller iexceler 2015 Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE iexcel AS... 4 Nedlastning... 4 Åpning

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer