Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no"

Transkript

1 Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf

2 Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2

3 Innhold Innledning... 4 De viktigste nyhetene i versjon 7.0 og Målrettet prosjektstyring... 6 Planlegging er gruppearbeid!... 6 Installasjon og oppstart... 7 Lagring / avslutning... 8 Filbeskyttelse... 8 Prosjektdirektivet... 8 Utfylling av prosjektdirektivet... 8 Utskrift av prosjektdirektivet... 9 Milepælplanen...10 Headingen...10 Resultatområdene...10 Videre utfylling av milepælplanen...11 Rapportering på milepælplanen...11 Utskrift av milepælplanen...13 Prosjektansvarskartet...14 Headingen...14 Utfylling av prosjektansvarskartet...14 Rapport på prosjektansvarskartet...16 Utskrift av prosjektansvarskartet...17 Aktivitetsansvarskartet...17 Utskrift av aktivitetsansvarskartet...18 Ressursbruk...19 Utfylling av Ressursforbruk...19 Forklaring til begrepene...20 Noen enkle Excel-tips...21 Bruk av pdf-format for kommunikasjon...21 Pdf-formatet...21 Installasjon...21 Bruk...22 Lesing av pdf-filer...22 Målrettet Prosjektstyring en hjelp til utvikling av planverk...23 A. Framgangsmåte for praktisk milepælplanlegging...23 B. Framgangsmåte ved utfylling av prosjektansvarskartet...24 Sjekkliste for kvalitetssikring av milepælplanen...24 Om selve planen...24 Om de enkelte milepæler...25 Sjekkliste for kvalitetssikring av prosjektansvarskartet...26 Framgangsmåte ved aktivitetsplanlegging...27 Framgangsmåte ved rapportering og oppfølging...28 Priser mm...30 Lyst til å lære mer om prosjekter?...31 Ås, januar Prosjektforum AS, Pb 173, 1430 ÅS Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 3

4 Innledning Velkommen som bruker av PROSJEKTPLAN som nå foreligger i ny versjon, versjon 7.2 per januar PROSJEKTPLAN 7.2 er utviklet i Excel, og kan nyttes i Excel XP, 2003 og Vi anbefaler Windows 2000 eller nyere. Programmet er først og fremst laget for deg som har gjennomført opplæring i prosjektledelse og prosjektarbeid, og som kjenner planleggingsmetoden og opplegget for rapportering. Programmet er da langt på vei selvinstruerende, men krever alminnelig kjennskap til Excel. Filbeskyttelse Vi har valgt å beskytte alle arkene for å unngå feil. Dersom du er trygg på bruken av Excel og ønsker å stå litt friere med hensyn til redigering av fonter mm kan du oppheve skrivebeskyttelsen. Mer om dette på side 5. Bla gjennom dette heftet, det tar bare noen minutter... Vi håper du vil få glede av programmet. Har du problemer eller vil gi oss tips om forbedringer vil vi gjerne høre fra deg! Lykke til! Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 4

5 De viktigste nyhetene i versjon 7.0 og 7.2 Generelt: 1. Ny lay-out 2. Ny brukerveiledning (oversendes i pdf) 3. Ny funksjon for sikkerhet og beskyttelse av alle ark - velges fra prosjektdirektivet 4. Mulighet for elektronisk distribusjon av hele eller deler av planverket og rapportene i PDF-format 5. Generell feilretting Milepælplanen: 1. Mulighet for automatisk sortering av milepæler etter sluttdato 2. Automatisk nummerering av nodene som identifiserer milepælene 3. Mulighet for 1 eller 2 initialer i nodene 4. Nytt skjermbilde for innlegging av resultatområder med hjelpefunksjon 5. Milepælenes identitet angitt i nodene overføres automatisk til prosjektansvarskartet 6. Versjon 7.2 er klargjort for kjøring sammen med FLP 7.2, program for flerprosjektstyring. Nytt opplegg for rapportering kan imidlertid også benyttes uten dette. Se spesielt side Prosjektansvarskartet: 1. Milepælenes identitet angitt i nodene overføres automatisk til prosjektansvarskartet 2. Knappen Still tidsskala er fjernet. Knappen Juster tid er nå en av/på knapp som overtar denne funksjonen. 3. Automatisk oppsummering av estimat 4. Mulighet for automatisk omregning fra timeverk til dagsverk eller ukeverk og vice versa 5. Mulighet for innlegging av flere (29) instanser/personer. Aktivitetsansvarskartet: 1. Automatisk oppsummering av estimat 2. Mulighet for automatisk omregning fra timeverk til dagsverk eller ukeverk og vice versa Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 5

6 Målrettet prosjektstyring Programmet lar deg foreta prosjektplanlegging og fylle ut skjemaene etter prinsippet om målrettet prosjektstyring. Programmet forutsetter at du kjenner denne metoden. For en praktisk innføring i prosjektfaget og metoden anbefales boka Hjelp, jeg er blitt prosjektleder av Arild Stavne og Jan Thormodsæter som du får kjøpt hos Prosjektforum AS. Ny lærebok fra Prosjektforum AS! Planlegging er gruppearbeid! Vi hevder med styrke at "(prosjekt)planlegging er gruppearbeid"! Du bør ha gjennomført det aller meste av den overordnete planleggingen før du tar programmet i bruk. Ta med deg din prosjektgruppe og arbeid deg gjennom de ulike nivåene ved hjelp av kreative teknikker, papir og blyant! Ferdigtrykte skjemaer kan du få hos Prosjektforum AS eller skrive ut fra programmet. Gjennomfør gjerne et oppstartseminar som en forberedelse til prosjektstart. Kreative oppstartseminar gir mye og er gøy! Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 6

7 Installasjon og oppstart Ta en sikkerhetskopi av mottatte filer for å sikre deg mot eventuelle feil under installering. Du har fått to filer: Prosjektplan 7.2.xls Prosjektplan Brukerveiledning.pdf - mal for innlegging av et nytt prosjekt - brukerveiledningen (den du nå leser). Gjør følgende: Kopier filene fra CD til harddisk eller nettverksstasjon Åpne fila Prosjektplan 7.2.xls for å legge inn et nytt prosjekt Lagre ditt nye prosjekt med et nytt navn for å beholde malen intakt Etter oppstart får du opp en dialogboks med informasjon om bruk av makroer. Trykk Aktiver makroer. Dersom dette ikke fungerer må du endre sikkerhetsnivået i Excel. Velg i så fall Verktøy Makro Sikkerhet og kryss av for Middels. Deretter kommer følgende menybilde opp. Klikk på ønsket boks. Uansett hvilket skjema du er inne i vil du få opp blå bokser som gjør at du kan veksle mellom ulike skjemaer, komme tilbake til menybildet, skrive ut skjemaet osv. Har du valgt et lite skjermbilde vil noen av boksene ikke vises. Navigere deg vannrett mot høyre/venstre for å se alle. Juster skjermstørrelsen etter behov. Valg for dette finner du på verktøylinja Standard. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 7

8 Lagring / avslutning Lagre slik du gjør ellers i Excel og andre Office-produkter; enten vha diskettsymbolet, eller via Fil Lagre eller Lagre som. TIPS! Excel har som standard for "Lagre som" at angitt mappe i "Standard filplassering" hos deg foreslås som lagringsmappe. Vær derfor oppmerksom slik at du lagrer i rett mappe. Se Verktøy - Alternativer - Generelt - Standard filplassering. Filbeskyttelse Dersom du ønsker en noe friere redigering enn programmet tillater kan du låse opp arkene ved å oppheve beskyttelsen. Alle ark er låst uten passord. Dette gir deg altså full redigeringstilgang, men NB!! også muligheten for å ødelegge standardoppsettet Slik låser du opp det aktive arket: 1. Gå til prosjektdirektivet 2. Trykk knappen Beskyttelse 3. I dialogboksen velger du beskyttelse eller ikke 4. Her kan du også aktivere funksjonen Dra og slipp Merk at du også kan gjøre dette via Excels egne menyer, men da kun for ett ark av gangen. Oppskriften for dette er: Verktøy - Beskyttelse - Opphev skrivebeskyttelse For å låse med Excels funksjoner: Verktøy - Beskyttelse - Beskytt ark (ønsker du å benytte passord lager du dette selv) Prosjektdirektivet Prosjektdirektivet angir det fundamentet og de rammebetingelsene som skal gjelde for prosjektet på et overordnet nivå. Her avklares ulike mål og aktuelle tiltak. Direktivet tar også for seg organisering, budsjett mm. Utfylling av prosjektdirektivet På skjemaet vil utfyllingen foregå i celler av svært ulik størrelse samt i tekstbokser og avkrysningsbokser. Cellene er tilpasset antatt tekstmengde. I celler skriver du inn ønsket tekst. Skjemaet består mange steder av sammenslåtte celler for å lette redigeringen og oversikten. Skal du redigere en celle dobbeltklikker du i cella og redigerer på vanlig måte. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 8

9 TIPS! Skriver du rett inn i en celle med tekst slettes det som står der, ønsker du å redigere må du dobbeltklikke. Klikk i riktig celle! For linjedeling i celler: Trykk Alt + Enter. Dersom du har behov for flere linjer (f.eks. under Prosjektgruppe) kan du få dette til ved å høyreklikke på aktuell rad og deretter trykke Sett inn og krysse av for Hele raden. Tilsvarende framgangsmåte for å slette rader. Vær oppmerksom på at det er lite å gå på i margene, så dersom du setter inn en rad ett sted bør du slette en et annet sted. Hvis du ønsker mer tekst i tekstboksene som beskriver Bakgrunn, Effektmål, Objektmål og Hovedtiltak kan dette gjøres ved å trykke på "knapp" øverst på side 2. prosjektdirektivet utvides da til å omfatte 5 sider (i stedet for 4). TIPS! Dersom du ønsker å benytte punktmerking eller nummerering av punkter for eksempel under Effektmål eller Objektmål kan du lage teksten i word, sette på punkt eller nummer, og deretter klippe teksten inn i aktuell tekstboks. I alle avkrysningsbokser er det nok med ett klikk, og avkrysningen skjer automatisk. Budsjettet på side 3 summeres automatisk. Utskrift av prosjektdirektivet Trykk på boksen "Skriv ut" oppe til høyre i skjermen. Utsnitt av Prosjektdirektivet Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 9

10 Milepælplanen Milepælplanen angir delmål (milepæler) for prosjektet og når de skal være nådd. Planen viser klart hvilke tema prosjektet skal arbeide med og hvilke resultater som skal oppnås underveis. Rapportering på et overordnet nivå kan også skje her. Milepælplanen lages etter at første utkast til prosjektdirektiv er ferdig. Du kommer inn på milepælplanen enten direkte fra prosjektdirektivet eller fra menysiden. Headingen Headingen lages automatisk ved at prosjektets "Kortnavn", "Prosjektleder" og "Utfylt dato" hentes automatisk fra prosjektdirektivet. Fonter kan økes/minskes ved hjelp av pilknappene til høyre i headingen. Resultatområdene Ved å klikke på boksen for resultatområdene får du opp en meny som ber deg angi inntil fem resultatområder. Er det lange navn på resultatområdene kan det bli plassproblemer. Her er det også en enkel hjelpefunksjon. TIPS! Har du så mange som 4 eller 5 resultatområder bør du legge de med kortest tekst som nr 4 og 5. Prøv deg fram til du blir fornøyd. Dersom du trenger å dele ord på to linjer bruk et mellomrom eller bindestrek. Ikke skriv lenger ord enn angitt i skjermbildet Resultatområder. Etter at du har valgt resultatområder vil du oppe i skjermen få opp noder (ringer) med forbokstavene (initialer) for de resultatområdene du har valgt. Klikk på ønsket node og den plasserer seg på den samme rad som markøren står på. Du må altså plassere deg på rett rad med markør. Dersom du står på feil rad og noden havner her kan du enkelt dra den på plass med mus eller slette den. Alle nodene får ID etter resultatområdets forbokstav du kan velge mellom en eller to initialer. Når planen nærmer seg ferdigstilling skal du sortere milepælene etter ferdigdato. Knapp for dette finner du over de to datokolonnene. Streker som viser avhengighet får du fram ved å klikke boksen "Sett inn avhengighet" som du finner like under nodene. En strek stiller seg da loddrett i andre rad, og du kan enkelt dra i endene på den slik at den kommer på rett plass. TIPS! Dersom flere (eller alle) milepæler i samme resultatområde har innbyrdes avhengighet er det nok med en strek, lag den så lang du ønsker og legg den bakerst (bak nodene) ved å høyreklikke på streken og velge kommandoen Rekkefølge - Plasser lengst bak. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 10

11 Utsnitt av milepælplanen Videre utfylling av milepælplanen Milepæltekstene skrives inn i cellene. Radene vil utvides nedover etter behov. Du kan sette inn eller slette rader/milepæler ved hjelp av de blå boksene midt i skjermen. Stå med markøren i den raden der du vil ha endringen. Når du setter inn nye rader/milepæler her vil det også bli gjort på prosjektansvarskartet. Kolonner for "Antatt starttidspunkt" og "Antatt ferdigtidspunkt" finner du til venstre på skjemaet. Disse er koblet mot tilsvarende kolonner på prosjektansvarskartet, og du kan selv velge når og hvor du vil fylle inn datoene. De vil automatisk bli oppdatert i begge skjemaene. Rapportering på milepælplanen Nytter du milepælplanen også som rapporteringsverktøy fyller du inn kolonnen for rapportering (til høyre i skjermbildet) etterhvert som prosjektet skrider fram. I versjon 7.2 er opplegget for rapportering noe utvidet. Dette fordi programmet nå er klargjort for kjøring i kombinasjon med programmet FPL 7.2 for flerprosjektstyring. Det som er beskrevet under kan imidlertid også med fordel benyttes i rapportering innenfor ett prosjekt. Merk av for prosjektets hovedmilepæler med kryss i kolonnen Hovedmilepæler. Disse vil kunne overføres til FPL 7.2 i et samlebilde sammen med flere prosjekter for eksempel i en portefølje i avdelingen. Ved rapportering: 1. Før inn rapportdato. 2. Dersom du ønsker å benytte fargekoder, krysser du for hovedmilepæl og får opp 3 valg: Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 11

12 Rød = kritisk Dette betyr at det er store eller alvorlige problemer og at prosjektleder sannsynligvis har behov for bistand fra styringsgruppe, linjeledere eller lignende. Gul = obs Dette innebærer at det er problemer, men av en art som sannsynligvis kan løses innen prosjektet, i prosjektgruppa. Grønn = OK Alt er iht planen. Se også den mer utdypende forklaringen i tabellen under. 3. Skriv inn tekst i kolonnen Rapporttekst 4. Dersom milepælen er avsluttet krysses for dette. (Merk at en milepæl kan være avsluttet uavhengig av valgt fargekode!). Se også side 20 om ressursbruk. Store (svært alvorlige) problemer Det er/vil bli - store overskridelse av tidsfristen - store overskridelser av ressursforbruk (timer) - store overskridelse av pengeforbruk - store mangler i kvalitet og/eller omfang - store samarbeidsproblemer Prosjektleder har behov for bistand (fra styringsgruppe, linjeledere etc.) Mindre alvorlige problemer Det er/vil bli - mindre overskridelse av tidsfristen - mindre overskridelse av ressursforbruk (timer) - mindre overskridelse av pengeforbruk - mindre endringer/mangler i kvalitet og/eller omfang - mindre samarbeidsproblemer Løses innen prosjektet Alt OK Milepælen er/vil bli nådd - innen tidsfristen - med planlagt ressursforbruk (timer) - med planlagt pengeforbruk - med planlagt kvalitet og/eller omfang - med gode samarbeidsforhold En utdypende forklaring av fargekodene. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 12

13 Utskrift av milepælplanen Trykk på boksen "Skriv ut" oppe til høyre i skjermen. (Kolonnen for "Antatt starttidspunkt" er egentlig ikke en del av milepælplanen og vil ikke bli skrevet ut her). TIPS! Dersom du har mange milepæler (over én side) må du angi utskriftsformat. Velg Fil - Utskriftsformat - Ark. Øverst her er det angitt utskriftsområde. Øk antall rader som ønskes skrevet ut til du får med alle (det bakerste tallet). Tilsvarende gjelder dersom du vil ha med "Antatt starttidspunkt", merk det område du vil ha skrevet ut og velg Skriv ut - Merket område. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 13

14 Prosjektansvarskartet Prosjektansvarskartet angir deltakere, ansvar, roller, tidsbruk og framdriftsplan for hver enkelt milepæl. Prosjektansvarskartet gir på en oversiktlig og ryddig måte svært mye informasjon til de involverte. Et opplegg med forhåndsdefinerte rapporteringskriterier til bruk i rapporteringen mellom prosjektleder og styringsgruppe er også innarbeidet i dette skjemaet. Du kommer inn på prosjektansvarskartet fra milepælplanen, fra prosjektdirektivet eller fra menysiden. Headingen Headingen lages automatisk ved at prosjektets "Kortnavn", "Prosjektleder" og "Utfylt dato" hentes automatisk fra prosjektdirektivet. Fonter kan økes/minskes ved hjelp av pilknappene til høyre i headingen. Utfylling av prosjektansvarskartet På prosjektansvarskartet gjentas milepælene, men i en kortere form. Dersom du ønsker det kan du ved å trykke den blå boksen "Milepæler fra milepælplanen" midt i skjemaet få lagt over alle milepælene i kortform. Pga plassen kappes tekstene automatisk slik at noe redigering blir nødvendig (de 35 første tegnene overføres). Milepælenes ID, for eksempel K1, S4, P2 osv. blir også overført fra milepælplan til prosjektansvarskart. TIPS! Dersom du har redigert de korte milepæltekstene her bør du IKKE trykke boksen for "Milepæler fra milepælplanen" seinere. Den vil da gjenta tidligere prosedyre og skrive over dine redigeringer. Fyll inn Instanser/personer (nummereres automatisk) og ansvarsforhold (symbolene A, U, B, R, I). Cellene med Instanser/personer vil skråstilles etter at du har skrevet dem inn og forlatt cella ved hjelp av Enter eller piltast. For deg som har mange instanser/personer involvert kan du nå legge inn inntil 29 stk. Knapp for dette finner du øverst til høyre. Merk at du da må skrive ut ansvarskartet to ganger, én for instansene nummerert 1-15 og én for Når du vil legge inn "Antatt starttidspunkt" og "Antatt ferdigtidspunkt" for milepælene (kan også gjøres på milepælplanen) trykker du boksen "Juster tid". Etter at begge kolonnene er fylt ut tegner programmet Gannt-diagrammet i kolonnen "Tidsskala" (kalendertid). Programmet beregner selv nødvendig plass avhengig av prosjektets lengde. Endrer du datoer underveis må du trykke Juster tid på nytt. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 14

15 VIKTIG: Bruk norsk datoformat: dd.mm.åå Dersom alle datoer er i inneværende kalenderår er det nok å angi dd.mm Overskriftene på Tidsplanen angis automatisk av programmet og kan ikke redigeres manuelt. TIPS! Dersom datofeltene vises som skigarder (########) på skjermen kan det tyde på at din PC er oppsatt med formatet dd.mm.åååå (f.eks ). Dette kan endres ved å trykke Format Celler - Tall - Dato og så velge som format. Generelt kan dette også endres i Windows regionale innstillinger. Estimering For å finne ut hvor omfattende arbeidet med å nå milepælene er må du estimere arbeidet. Dette gjøres på prosjektansvarskartet i kolonnen Estimat T/D/U. Her kan du velge timeverk (T), dagsverk (D) eller ukeverk (U). Ved å trykke på knappen Estimat T/D/U kan du angi forholdet mellom timer, dager og uker. Som standard er ett ukeverk satt til 5 dagsverk med ett dagsverk lik 7 timer. Du kan også endre fra en angivelse til en annen, for eksempel fra dagsverk til timer etter at estimatet er lagt inn. Merk at angivelsen da også endres i rapportens venstre del i kolonnene for Utført og Gjenstående. Utsnitt av prosjektansvarskartet Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 15

16 Rapport på prosjektansvarskartet Ved rapportering nyttes som vanlig venstre del av skjemaet (bare deler av dette er synlig på figuren over). Her kan du bruke metodens anbefalte kriterier for rapportering. Merk deg at Utført og Gjenstående summeres opp automatisk etter hvert som rapporteringen skrider fram. Som regel er det nødvendig med en kort verbal rapport i tillegg til rapporten på prosjektansvarskartet. Benytt da valget Utdyping av rapport (blå boks oppe til venstre) og du får opp et eget ark. Dagens dato er angitt, men den kan endres. Her kan du utdype rapporten ved hjelp av de forhåndsvalgte stikkordene. Cellene utvider seg ved behov. Her kan du også lagre flere rapporter etter hvert som prosjektet gjennomføres. Når du skal lage rapport nummer to endrer du datoen og skriver inn ny tekst. Neste gang du kommer til dette valget vil du da finne to rapporter i menyen Rapporteringsdato oppe i skjermen. Og slik fortsetter du. På denne måten kan du ta vare på alle rapportene gjennom hele prosjektets livsløp. Figuren under viser at dette prosjektet har rapportert pr , og Utsnitt av skjema for utdyping av rapport på prosjektansvarskartet Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 16

17 Utskrift av prosjektansvarskartet Her har du to utskriftsalternativer: "Skriv ansvarskart" gir deg plandelen. "Skriv hele" gir deg hele prosjektansvarskartet og skjema "Utdyping av rapport". Dette er nødvendig ved rapportering underveis i prosjektet. Dersom du har flere rapporter lagret vil utskriften velge siste utgave av "Utdyping av rapport" eller den du har i skjermbildet hvis det er en annen. Du kan også skrive ut kun utdyping av rapport direkte fra dette valget. TIPS! Dersom du ønsker kolonnene med Antatt starttidspunkt og Antatt ferdigtidspunkt med på utskriften merker du dem sammen med det du ellers vil ha med og trykker Fil - Skriv ut - Merket område. For generering av Aktivitetsansvarskart (detaljplaner) se under. Aktivitetsansvarskartet Dette er også et ansvarskart for beskrivelse av ansvar, roller og framdrift og det inneholder de samme elementer som prosjektansvarskartet. Aktivitetsansvarskartet benyttes for en mer detaljert planlegging og organisering av de enkeltmilepæler som krever det. Det viser altså aktiviteter innenfor den enkelte milepæl, mens prosjektansvarskartet opererer på milepælnivå. I versjon 7.2 genereres aktivitetsansvarskartene direkte fra prosjektansvarskartet. Det er muligheter for å lage inntil 40 aktivitetsansvarskart. Disse velges fra menyen Aktivitetsansvarskart midt i skjermen. Når du velger ett av disse (nummerert fra 1-40) foreslås navn ut fra milepælteksten, dette kan du godta eller endre. Et tips kan være å angi det med milepælidentiteten slik: K4: Når beslutning om finansiering er avklart. Du kan også navngi, eller endre navn, seinere direkte fra aktivitetsansvarskartet. Her kan du også generere nye. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 17

18 Figuren viser generering av aktivitetsansvarskart fra prosjektansvarskartet For øvrig fylles Aktivitetsansvarskartet ut på samme måte som prosjektansvarskartet. Når du fyller inn nye aktiviteter nummereres disse automatisk. Husk å angi hvilke milepæler som behandles, som sagt over, gjerne som en del av navnet på skjemaet. Utskrift av aktivitetsansvarskartet Her har du også to utskriftsalternativer: "Skriv aktivitetsplan" gir deg plandelen. "Skriv hele" gir deg hele Aktivitetsansvarskartet. Dette er nødvendig ved rapportering underveis i prosjektet. TIPS! Dersom du ønsker kolonnene med Starttid og Sluttid med på utskriften merker du dem sammen med det du ellers vil ha med og trykker Fil - Skriv ut - Merket område. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 18

19 Ressursbruk Dette er et ansvarskart for beskrivelse av ressursbruken og inneholder mange av de samme elementene som prosjektansvarskartet. Skjema for ressursbruk benyttes for oversikt over planlagt, brukt og estimert gjenstående ressurser, og gir en god oversikt over tidsforbruk og ferdiggrad på de enkelte milepælene. I versjon 7.2 genereres Ressurskartet direkte fra prosjektansvarskartet. Milepælene, Instanser/personer og sluttdato overføres automatisk fra prosjektansvarskartet. Ressurskartet finner du i menyen og som knapp på flere av de andre arkene. TIPS! Kan med fordel brukes for å kontrollere estimatene mot budsjett i prosjektdirektivet. Her bruker vi antall dager i stedet for U, jfr. prosjektansvarskartet. Utfylling av Ressursforbruk Vi anbefaler at du benytter Dagsats, men har også lagt inn muligheten for Ukesats og Timesats. Vi anbefaler pt å benytte ca kr per dag for de som skal utføre (U) noe i prosjektet, men dette må de enkelte prosjektledere selv vurdere. Det er en fordel at det innen samme virksomhet brukes samme satser. Dette gjør det enklere å sammenligne prosjekter og å prioritere ulike løsninger for prosjektet. Dagsats Utsnitt av Ressursbrukkartet Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 19

20 Fyll ut planlagt tidsestimat på de enkelte Instanser/personer. Denne vil da generere en blå graf til venstre. Samtidig vil det genereres planlagt ressursbruk på de enkelte Instanser/personer og planlagt ressursbruk totalt (øverst til venstre på skjemaet). Minimum hver måned tar du en gjennomgang i Prosjektgruppen over tidsforbruket, og legger dette inn som Brukt (gir gul graf) og Gjenstår (gir lilla graf). Hvis dere ser at brukt og gjenstår er betydelig høyere enn planlagt (spesielt milepæler med stort tidsforbruk) bør dere ta en gjennomgang av milepæler som kommer, slik at planlagt er mest mulig realistisk. Det er lov å omplanlegge prosjektet underveis. Når milepælen er ferdig, gå til Ferdig og kryss av med venstre musetast. Dette feltet er knyttet sammen med avkrysning for Avsluttet i milepælplanen (se side 11 og 12). Forklaring til begrepene. Planlagt: Opprinnelig planlagt tidsforbruk i prosjektet (i timeverk, dagsverk eller ukeverk og pr milepæl) Brukt: Tidsforbruket i prosjektet pr dato (T/D/U) Gjenstående: Antatt gjenstående tidsforbruk pr dato (T/D/U) Disse tre gir grunnlag for å beregne eventuelle avvik Estimert ressursforbruk pr. dato: Brukt (pr dato) + antatt gjenstående (pr dato) NB: Dette bør sammenholdes med Planlagt for å vurdere eventuelle avvik. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 20

21 Noen enkle Excel-tips Benytt alltid punktum (.) i datoformater. Det må være av typen For redigering i celler: Dobbeltklikk på aktuell celle (skriver du direkte inn vil det som står der fra før slettes). For linjedeling i celler: Trykk Alt + Enter (mest aktuelt på prosjektdirektivet og i milepælplanen). Vær varsom med å benytte dra og slipp med mus. Formatet på cellene vil endres. I celler som har skråstilt tekst (på ansvarskartene) vil teksten først skråstille seg etter at du har forlatt den vha mus, Enter eller piltast. Trenger du en ny linje i milepælplanen eller i prosjektansvarskartet, gå til milepælplan og trykk på boksen "Sett inn rad". Det vil da automatisk bli en ny rad både på milepælplan og prosjektansvarskart. Ikke gjør dette i ansvarskartet. Havner du utenfor ett av skjemaene trykk Ctrl-Home og du kommer inn igjen! Ikke start innskriving i celler med en regneoperator (+ - / *). Dette tolkes som om du vil legge inn en formel. Vil du bruke som markering av et underpunkt må du i så fall starte innskrivingen med et mellomrom som dermed oppfattes som tekst. Bruk av pdf-format for kommunikasjon Pdf-formatet Å distribuere hele eller deler av planverket i pdf-format er aktuelt og nyttig av mange grunner: Du kan sende bare deler av planverket, (f. eks. bare prosjektdirektivet eller bare milepælplanen) Mottakeren slipper å forholde seg til programmet Prosjektplan, men kan lese utskrifter og rapporter direkte Mottakeren kan ikke redigere i dokumentet, og dermed heller ikke manipulere med innholdet Pdf-fila er mindre enn den fullstendige Prosjektplan-fila Dersom du ikke har tilgang til Adobe for å generere pdf-filer kan du hente enkel programvare fra nettet (se under). Når du har generert pdf-fil vil alle kunne lese planverket gjennom frivaren Adobe Acrobat Reader. Installasjon For å generere pdf-filer trenger du følgende to program: Pdf995 Printer Driver og Free Converter. Programmene er gratis, og lastes ned fra: Når filen er hentet skal du pakke den ut og dobbeltklikke på filen pdf995.exe. Du ser en logo mens programmet klargjøres, og når logoen forsvinner er programmet installert. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 21

22 Programmet installeres automatisk som en printerdriver, og kan derfor ikke ses blant dine programmer. Bruk Når du skal konvertere et dokument til pdf-format, (f. eks. prosjektdirektivet), gjør du følgende: Velg Fil - Skriv ut (Du skal altså IKKE bruke utskriftknappen som ligger som en menyknapp i Prosjektplan) Nå vises dialogboksen for utskrift, og her velger du "skriveren" som heter PDF995 Klikk "OK" Du blir bedt om å velge et sted å lagre pdf-fila Gi dokumentet et navn. Pdf-fila ligger nå ferdig til å bli distribuert, f. eks. via e-post, til aktuell mottaker (Fordi dette er et gratisprogram vil nettleseren vise en reklame når du bruker Pdf995. Denne kan du slå av). Lesing av pdf-filer For å kunne lese pdf-filer må du laste ned og installere Adobe Acrobat Reader programvare, hvis du ikke har denne fra før. Acrobat Reader er fritt tilgjengelig fra Adobe, og kan lastes ned f. eks. her: Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 22

23 Målrettet Prosjektstyring en hjelp til utvikling av planverk A. Framgangsmåte for praktisk milepælplanlegging Jfr. Arild Stavne og Jan Thormodsæter: Hjelp, jeg er blitt prosjektleder. Prosjektforum AS Avsnitt side 103. Det bør være en selvfølge at prosjektleder ikke sitter alene og utarbeider planene, men har med seg for eksempel nøkkelpersonene i prosjektgruppa, fagfolk med erfaring fra tilsvarende prosjekter osv. For selve prosessen med utarbeidelsen kan du bruke anbefalingene under. 1. Finn stikkord som beskriver prosjektet, og noter disse på et stort ark slik at alle kan se dem. Disse stikkordene skal dere benytte under punktene 2, 3, og 4 når dere skal foreslå milepæler og resultatløp. Husk at prosjektdirektivets punkter om objektmål og hovedtiltak er en kilde å øse av når dette punktet skal gjøres. 2. Formuler start- og slutt-milepæl (foreløpig). Merk deg at sluttmilepælen ikke nødvendigvis er viktigere eller mer omfattende enn de øvrige milepælene. Det som er viktig med den, er at den bestemmer det tidsspennet vi skal lage milepælplan for. 3. Foreslå resultatløp, og bestem to til fire stykker som et første forslag. Bruk objektmålene som utgangspunkt. 4. Bruk idedugnad og finn aktuelle milepæler og beskriv dem med stikkord på gule lapper som dere henger opp på en whiteboard-tavle, på flipover-ark eller lignende. Det er gjerne hensiktsmessig å ta ett resultatløp av gangen. 5. Bygg opp selve prosjektmodellen. Legg milepælene (fremdeles angitt bare med stikkord på gule lapper) ut i riktig rekkefølge og tegn sammenhenger/avhengigheter. 6. Formuler den fullstendige teksten på milepælene. Husk at vi må kunne konstatere om hver enkelt milepæl er nådd eller ikke, og at den helst skal ha kvalitetskrav innebygget. Dette krever ofte to-leddede milepæler, selve tilstanden og betingelsene. Vær ikke redd for å bruke en del ord. Både du og andre vil senere i prosjektet ha stor glede av at milepælene er nøyaktig og fyldig beskrevet. Det er en kjensgjerning at de flotte tankene du har i dag gjerne er glemt om seks måneder hvis de ikke er nedskrevet. Underveis fra punkt 1 til 6 må dere fortløpende vurdere om dere har funnet de riktige resultatløpene, og eventuelt være villig til å endre dem. Å forandre resultatløp betyr ikke at arbeidet med å finne milepælene må gjøres om igjen. Som regel innebærer det bare en omsortering av milepælene og eventuelt noe supplering fordi vi oppdager at ting er uteglemt. Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 23

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektplan 10.0 Brukerveiledning Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær/prostesaksbehandler. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Hensikten med denne instruksen er å sikre enhetlig gjennomføring av:

Hensikten med denne instruksen er å sikre enhetlig gjennomføring av: Instruks Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Hensikten med denne instruksen er å sikre enhetlig gjennomføring av: Oppdatering og utsendelse av koblingsskjemaer for Jernbaneverkets

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Kom godt i gang med SkanRead Kom godt i gang med SkanRead 3 Innhold Kom godt i gang med SkanRead 3 Om SkanRead 6 Slik gjør du! 7 Når du vil skanne inn en tekst 7 Gjør bilde/pdf

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Brukerveiledning TravelLog. Elektronisk Kjørebok

Brukerveiledning TravelLog. Elektronisk Kjørebok Brukerveiledning TravelLog Elektronisk Kjørebok Innhold Side 3 1. Introduksjon Side 3 2. Log in Side 4 3. Åpningssiden Side 5-6 4. Innstillinger Side 7 5. Kjøreboken Side 7 5.1 Månedsoversikt Side 8 5.2

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer