Sykkelkart for Bergen. Bicycle maps for Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykkelkart for Bergen. Bicycle maps for Bergen"

Transkript

1 Sykkelkart for Bergen maps for Bergen

2 2 På sykkel i Bergen Sykling i Bergen byr på: brosteinsgater og smitt og smau i sentrum grønn, vakker og variert natur i omegn 30-soner, sykkelfelt og gang- og sykkelveier Sykling gir oss både transport, trening og trivsel. God tur! Viktige telefonnumre Turistinfo Tourist information Ambulanse/lege Ambulance/Med. 113 Drosje Taxi / Vegmelding Traffic information 175 Innhold Content Side 3 Tegnforklaring Legend Side 4 5 Oversiktskart for Bergen Full map of Bergen Side 6 7 Åsane Side 8 9 Sandviken Side Bergen sentrum Side Kalfaret og Fløyen Side Bergensdalen Side Nesttun Side Fana Side Nordåsvatnet Side Fyllingsdalen Side Nyttige trafikkregler for syklister Traffic regulations you should know Side 27 Disse skiltene bør du kunne! Signs you should know Side 28 er Bike equipment and repair Pedestrain Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller veier med fartsgrense 30 km/t. Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller Sone Hovedsakelig veier med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. Tegnforklaring Legend Sykling sammen med øvrig trafikk, kollektivfelt eller veier Hovedsakelig med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. Connection 30, kollektivfelt eller veier Hovedsakelig med Sykling fartsgrense sammen g/s-veier, 30 med sykkelfelt, km/t. øvrig trafikk, kollektivfelt eller Connection veier Hovedsakelig med Sykling eventuelt fartsgrense sammen kan fortau g/s-veier, 30 med sykkelfelt, km/t. benyttes. øvrig trafikk, kollektivfelt eller Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller veier veier med eventuelt Sykling fartsgrense sammen kan fortau 30 med km/t. benyttes. Connection fartsgrense rote 30 through km/t. parks etc. øvrig trafikk, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk,, Connection rote through Main parks etc. Biking Sykling eventuelt traffic sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk, Sykling Pedestrain Connection rote through sammen parks etc. rote through med øvrig parks trafikk, etc. eventuelt på fortau. Sone Pedestrain rote through parks etc. Pedestrain through parks Sone rote through bilveg parks etc. Pedestrain Pedestrian Sone Pedestrain Sone Other / 30 road bicycle Main Pedestrain Sone 30 Sone Main road Main Sone bilveg Other Main Motorveg/tunnel, bilveg 30 Main Other road forbudt å sykle Forbudt Main Other Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, å sykle s forbudt prohibited å sykle cucling Other Main road Motorway/tunnel, bilveg prohibited Other Motorveg/tunnel, forbudt cucling prohibited å sykle Other Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, road bilveg forbudt cucling å prohibited sykle Other Motorway/tunnel, Motorveg/tunnel, road forbudt cucling Hiking prohibited å sykle area Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt cucling å prohibited sykle Railway station Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt cucling View Hiking prohibited å point area sykle Motorway/tunnel, cucling Hiking prohibited area Outdoor View point swimming View point View Hiking point area Hiking Outdoor ground area swimming View point Outdoor Hiking View point area swimming View point hall ground Outdoor swimming View Outdoor point ground swimming Outdoor hall swimming Outdoor hall ground swimming ground Idrettsplass ground ground hall Pharmacy hall ground parking hall parking Tourist hall information parking Railway station parking Swimming pool Railway parking station repair shop Railway parking station Railway station Pharmacy Railway station Ferry Railway station Tourist Pharmacy information parking Pharmacy Fløyen funicular Tourist workshop information parking Tourist Pharmacy information Ferry Pharmacy workshop Pharmacy Tourist workshop information Fløyen Tourist Ferry funicular information Ferry Tourist information workshop Fløyen funicular workshop Fløyen Ferry funicular workshop Ferry Railway station Ferry Fløyen funicular Fløyen funicular Fløyen funicular skilt Outdoor swimming 3 H V O S S S A B H R B P P T B F F P

3 H a rdangerv 683 vegen Hetlebakksåta Arnave gen 435 Arnaveg en Åsa neveien 642 Grønetua 400 Livarden Storsåta Jordalsvatnet Jordal Fløyen Gravdal Sentrum Bergen Sotraveien 396 Haugavarden Ulriken N attlandsveien Lyderhornsv eien Lyderhorn Landås Fjø sa nge rveie n 477 Løvstakken Har dangervegen Loddefjord Fantoft stavkirke Birkelundstoppen 352 Fjøsanger Gullsteinen Grimevatnet Gamlehaugen, kongebolig St ra umev eien Bj ørg ev eien Helldalsv eg en Trollhaugen, Grieg Fritz C. Ri ebers vei Osveien tre bygdsvegen Siljustøl, Sæverud Y E 39 Flyplassvegen Titlestad Kalands- Kaland Fa nav eie n 4 vatnet en Askøy Godvik G I Espe 4 Ulset Nyborg Arna Ytre 6 og 7 Åsane Gaupås Åstveit Eidsvåg NHH 8 og 9 10 og og 13 våg Lakse- Laksevågruten Sandviksruten Fanaruten Landåsruten 22 og 23 Oasen 14 og 15 Fyllingsdal ruten Nattland Helldal 20 og og 17 Nordåsstraumen Grimstad Nestun Søreide Bergen lufthavn Flesland 18 og 19 5 Blomsterdalen Oversiktskart S otrav ei en

4 6 7 Hovedsake Tegnforklaring Legend veier Hovedsake med f, Hovedsake veier med veier Hovedsake med f veier med Syklin f, Connection Syklin event Connection Syklin event Syklin Biking Connection in traffic event Connection event rote through through parks parks etc. rote through parks etc. rote through parks etc. rote through parks etc. Pedestrian Pedestrain Pedestrain Pedestrain bicycle Pedestrain bicycle Sone Sone Sone Sone 30 Main Main Main Main Other Other bilveg bilveg Other road Other Motorveg/tunnel, road forbudt å sykle Motorveg/tunnel, forbudt sykle Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt cucling å prohibite sykle Motorway/tunnel, Motorveg/tunnel, forbudt cucling prohibite cucling prohibite sykle Motorway/tunnel, cucling prohibite Hiking View point area View Hiking point area 6 Åsane Sandviken (8-9) 7

5 Sandviken Åsane (6-7) Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller Tegnforklaring Legend veier Hovedsakelig med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. kollektivfelt eller, Hovedsakelig veier med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. kollektivfelt eller Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller veier med veier med Sykling fartsgrense fartsgrense sammen med km/t. km/t. øvrig trafikk, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk,, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk, Sykling sammen med øvrig trafikk, Biking Connection in traffic Connection rote through parks etc. rote through through parks rote through parks etc. parks etc. rote through parks etc. Pedestrian Pedestrain Pedestrain Pedestrain Sone Pedestrain bicycle Sone Sone Sone Main 30 Main Main bilveg Sentrum (10 11) Main Other road Other Other bilveg Sandviksruten

6 10 11 Landåsruten Kalfaret og Fløyen (12-13) 10 Sandviksruten Fanaruten Bergensdalen (14-15) Bergen sentrum Sandviken (8-9) Kalfaret og Fløyen (12-13) Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller Tegnforklaring Legend veier Hovedsakelig med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. kollektivfelt eller, Hovedsakelig veier med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. kollektivfelt eller Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller veier med veier med Sykling fartsgrense fartsgrense sammen med km/t. km/t. øvrig trafikk, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk,, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk, Sykling sammen med øvrig trafikk, Biking Connection in traffic Connection rote through parks etc. rote through through parks parks etc. rote through parks etc. rote through parks etc. Pedestrian Pedestrain Pedestrain Pedestrain Sone Pedestrain bicycle Sone Sone Sone Main 30 Main Laksevågs ruten Main bilveg Main Other road Other bilveg bilveg Other road Other Motorveg/tunnel, road forbudt å sykle Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt cucling prohibited å sykle Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt å sykle Motorway/tunnel, Motorveg/tunnel, forbudt cucling prohibited cucling prohibited sykle Motorway/tunnel, cucling prohibited Hiking View point area View Hiking point area View Outdoor point swimming View point dalsruten Fyllings- Outdoor swimming Outdoor ground swimming Outdoor ground swimming ground hall hall ground hall hall parking parking parking parking Railway station Fyllingsdalen (22-23) Railway station Railway station Railway station 11

7 12 H Tegnforklaring Legend v H, v H v Connection, Connection Biking Connection in traffic grøntd Connection rote through grøntd parks rote through through parks grøntd grøntd parks rote through parks rote through parks Pedestrian Pedestrain r Pedestrain Pedestrain r Sone ro Pedestrain bicycle r Sone Sone Sone Main 30 Main Main bilveg Main Other road Other Other bilveg Other Motorveg/tunnel, road forbudt Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt cucling Motorway/tunnel, cucling Landås (14-15) Motorveg/tunnel, forbudt Motorway/tunnel, cucling Motorveg/tunnel, forbudt Motorway/tunnel, cucling Hik Hik Hik Vie Vie Hik View Out Out Vie Out Spo Spo Ou Spo Spo Spo Swi Swi Spo Swi Attr Attr Swi Attr Bicy Att Bicy Bicy Hos Hos Bicy Hos Rail Rail Hos Rail Bus Bus Rai Bus Pol Pol Bus Poli Pha Pha Pol Pha Tou Tou Pha Tou Bicy Bicy Tou Bicy Fer Fer Bicy Ferr Flø Flø Fer Fløy Par Par Flø Par Par Kalfaret og Fløyen 13 Sentrum (10-11) Landåsruten

8 Bergensdalen Tegnforklaring Legend, Hovedsakelig Hovedsakelig g/s-veier, g/s-veier, sykkelfelt, sykkelfelt, kollektivfelt kollektivfelt eller eller veier Hovedsakelig veier med med fartsgrense fartsgrense g/s-veier, sykkelfelt, km/t. km/t. kollektivfelt eller veier med fartsgrense 30 km/t., Sykling Sykling sammen sammen med med øvrig øvrig trafikk, trafikk, Connection Biking Connection in traffic eventuelt Sykling sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk, Connection rote rote through through parks parks etc. etc. rote through parks Fanaruten etc. through parks Pedestrain Pedestrain gang-/ bicycle sykkelvei Pedestrian Sone Pedestrain Sone / bicycle Sone Main Main Main bilveg bilveg Other Other road Other road Motorveg/tunnel, Motorveg/tunnel, forbudt forbudt å sykle sykle Motorway/tunnel, Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt cucling cucling prohibited å prohibited sykle Motorway/tunnel, cucling prohibited Hiking Hiking area area View View point point View point Outdoor Outdoor swimming swimming Outdoor swimming ground ground ground hall hall hall parking parking parking Railway Railway station station Railway station Pharmacy Pharmacy Pharmacy Tourist Tourist information information Tourist information workshop workshop workshop Ferry Ferry Ferry Fløyen Fløyen funicular funicular Fløyen funicular Kalfaret og Fløyen (12-13) Landåsruten Nesttun (16-17)

9 Nesttun Bergensdalen (14-15) Hovedsakelig Hovedsakelig g/s-veier, g/s-veier, sykkelfelt, sykkelfelt, kollektivfelt kollektivfelt eller eller veier Hovedsakelig veier med med fartsgrense fartsgrense g/s-veier, sykkelfelt, km/t. km/t. kollektivfelt eller veier med fartsgrense 30 km/t. Sykling Sykling sammen sammen med med øvrig øvrig trafikk, trafikk, Connection Connection eventuelt Sykling eventuelt sammen kan kan fortau fortau med benyttes. benyttes. øvrig trafikk, Connection rote rote through through parks parks etc. etc. rote through parks etc. Pedestrain Pedestrain bicycle Pedestrain Main Main Main bilveg bilveg Other Other road Other road Motorveg/tunnel, Motorveg/tunnel, forbudt forbudt å sykle sykle Motorway/tunnel, Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt cucling cucling prohibited å prohibited sykle Motorway/tunnel, cucling prohibited Hiking Hiking area area View View point point View point Outdoor Outdoor swimming swimming Outdoor swimming ground ground ground hall hall hall parking parking parking Railway Railway station station Railway station Pharmacy Pharmacy Pharmacy Tourist Tourist information information Tourist information workshop workshop workshop Ferry Ferry Ferry Fløyen Fløyen funicular funicular Fløyen funicular Tegnforklaring Legend,, Biking in traffic through parks gang-/ sykkelvei Pedestrian Sone Sone / bicycle Sone Fana (18-19)

10 18 Nordåsvatnet (20-21) Nesttun (16-17) Fana Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller Tegnforklaring Legend veier Hovedsakelig med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. kollektivfelt eller, Hovedsakelig veier med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. kollektivfelt eller Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller veier med veier med Sykling fartsgrense fartsgrense sammen med km/t. km/t. øvrig trafikk, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk,, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk, Sykling sammen med øvrig trafikk, Biking Connection in traffic Connection rote through parks etc. rote through through parks rote through parks etc. parks etc. rote through parks etc. Pedestrian Pedestrain Pedestrain Pedestrain Sone

11 20 Nordåsvannet Fyllingsdalen (22-23) H Tegnforklaring Legend v H, v H v Connection, Connection Biking Connection in traffic grøntd Connection rote through grøntd parks rote through through parks grøntd grøntd parks rote through parks rote through parks Pedestrian Pedestrain r Pedestrain Pedestrain r Sone ro Pedestrain bicycle r Sone Sone Sone Main 30 Main Main bilveg Main Other road Other Other bilveg Other Motorveg/tunnel, road forbudt Motorveg/tunnel, Motorway/tunnel, forbudt cucling Motorway/tunnel, cucling Motorveg/tunnel, forbudt Motorway/tunnel, cucling Motorveg/tunnel, forbudt Motorway/tunnel, cucling Hik Hik Hik Vie Vie Hik View Out Out Vie Out Spo Spo Ou Spo Spo Spo Swi Swi Spo Swi Attr Attr Swi Attr Bicy Att 21 Fana (18-19)

12 22 23 Fyllingsdalen Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller Tegnforklaring Legend veier Hovedsakelig med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. kollektivfelt eller, Hovedsakelig veier med fartsgrense g/s-veier, 30 sykkelfelt, km/t. kollektivfelt eller Hovedsakelig g/s-veier, sykkelfelt, kollektivfelt eller veier med veier med Sykling fartsgrense fartsgrense sammen med km/t. km/t. øvrig trafikk, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk,, Connection Sykling eventuelt sammen kan fortau med benyttes. øvrig trafikk, Sykling sammen med øvrig trafikk, Biking Connection in traffic Connection rote through parks etc. rote through through parks rote through parks etc. parks etc. rote through parks etc. Pedestrian Pedestrain Pedestrain Pedestrain Sone Pedestrain bicycle Sone Sone Sone Main 30 Main Main bilveg Main Other road Nordåsvatnet (20-21) Other Other bilveg Other Motorveg/tunnel, road forbudt å sykle Sentrum (10-11) Fyllingsdalsruten

13 24 Nyttige trafikkregler for syklister Sykling i kryss uten tilrettelegging Når bilene står i kø foran et kryss kan du kjøre frem til krysset på høyre side av køen, uavhengig av om det er oppmerket sykkelfelt eller. Når du skal over krysset må du være oppmerksom. Sjekk om sjåføren i bilen ved siden av har sett deg. Kanskje han skal svinge til høyre? Selv om han har vikeplikt er det du som er mest utsatt ved en kollisjon. 25 Fortau Sykkel- Kjørefelt Kjørefelt Sykkel- Fortau felt felt Kjørebane Sykkelfelt og kjørebane Sykkelfelt er egne kjørefelt oppmerket for sykkeltrafikk i kjørebanen. I henhold til veitrafikkloven er du som syklist fører av et kjøretøy, og du har derfor samme rettigheter og plikter som en bilfører. Syklister må derfor kunne trafikkreglene når de ferdes i trafn. Gang- og sykkelvei På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter. Men husk å vise hensyn. Når du forlater gang- og sykkelveier har du vikeplikt for alle andre når du kommer inn på, eller skal krysse, en annen vei. Sykling på fortau, i gågater og i gangfelt Fortau og gågater er fotgjengernes område, derfor må du i disse områdene hele tiden sykle på deres premisser. Du må holde lav fart og god avstand til andre. På fortau og i gågater skal du helst bruke sykkelbjelle fordi det kan skremme fotgjengerne og føre til brå bevegelser. Husk også at barns bevegelser alltid er vanskelig å forutsi og at eldre trenger tid og kan høre tungt. Sykkelfelt Du må alltid bruke sykkelfeltet på høyre side av veien. Å sykle mot kjøreretningen er farlig og forbudt. Kryssing av vei Ved kryssing av annen vei har du vikeplikt fra høyre dersom du er på for kjørselsregulert vei. Hvis du skal skifte felt har du vikeplikt. Skal du ned fra fortau har du vikeplikt for alle Hvis du velger å sykle på fortau må du være oppmerksom på biler som skal krysse fortauet på vei ut fra utkjørsler eller lignende. De har vikeplikt for deg som sykler, men er samtidig opptatt av å finne en luke i trafn og kan derfor glemme å se etter syklister eller gående. Rundkjøring Skal du gjennom en rundkjøring har du vikeplikt for alle som er inne i rund kjøringen. Når du skal ut av rundkjøringen strekker du ut armen og gir tegn. Det er to måter å sykle gjennom en rundkjøring på: A Legg deg midt i ditt kjørefelt når du er på vei mot rundkjøringen, og sykle gjennom rundkjøringen som om du skulle kjørt bil. B Dersom du føler det utrygt å sykle i rundkjøringen bør du ferdes på fortau og gangfelt på fotgjengernes premisser. Men husk at dersom bilistene skal ha stoppeplikt for deg må du trille sykkelen over gangfeltene. Der er tillatt å sykle i begge retninger på fortau, men det anbefales likevel å sykle på fortau på riktig side av veien i forhold til kjøreretningen. Det er tillatt å sykle over oppmerkede gangfelt, men da opphører bilenes stoppeplikt. Dersom du triller sykkelen over gangfeltet er du fotgjenger, og bilene har plikt til å stoppe.

14 26 27 Bli sett når du sykler! Hvis du skal sykle i mørket eller i dårlig sikt må du bruke lykt foran og bak på sykkel en. Det er også viktig å bli sett i dagslys. Husk at du er liten og usynlig i forhold til biler med kjørelys. Bruk lyse eller fargerike klær, og refleksvest også på dagtid. Krav til sykkelen Rød refleks bak og hvit eller gul refleks på pedalene. To bremser som virker uavhengig av hverandre. Lykt med hvitt eller gult lys foran og rødt lys bak når du sykler i mørke eller i dårlig sikt. Sykkelbjelle. Hold sykkelen i orden! Du bør sørge for minst en sklig overhaling av sykkelen hvert år. Sjekk bremser, smør kjedet, kontroller dekkene og giret. Ha riktig høyde på sete og styre: tærene skal nå ned til bakken når du sitter på setet. Disse skiltene bør du kunne! Skiltet under er visningsskilt for sykkeltrafikk. Ved sykkelruter som følger riksveier og europaveier er skiltene påført nummer. Sykkelveg Gang- og sykkelveg Gangveg Sykkelfelt Stengt for bil, åpen for sykkel Kryssende veg stengt for bil, åpen for sykkel Sykkelhjelm Syklister er utsatt i trafn, og sykkelvelt eller ulykke kan skje når du minst aner det. Sykkelhjelm beskytter hodet. Sjekk at den passer og sitter godt. Viktig! Det er forbudt å sykle mot enveisregulerte gater og på motorvei. Forbudt for syklende Innkjøring forbudt Vikeplikt skilt Slutt på 30-sone Motorveg

15 Nytt og forbedret gang- og sykkelvegsystem er en viktig del av Bergensprogrammet. Det overordnede målet er bedre helse, bedre miljø og økt trivsel. Innen Bergensprogrammet er det planlagt å bruke 200 mil lioner kroner til gang- og sykkelvegtiltak i perioden Transportsyklist ene prioriteres da overgang fra bil til sykkel gir størst gevinst, i forhold til miljø og helse. er Bergen sykkelservice DA Daniel Hansensgate BoA Sykler AS Fjøsangerveien Sykkelsenteret AS Vestre Strømkaien A-TRO Sykkel, Sport og Fritid Sundts veg 2, Nesttun Design: Nina Skauge. Foto: Statens vegvesen, Bergen kommune og Samfoto ( Trym Ivar Bergsmo Barn med hejlm). Sykkelbutn AS Kong Oscarsgate Juni 2009

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

hjelm! Moped og s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10.

hjelm! Moped og s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10. Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10. trinn underveis Moped og lett MC s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Finn din hjelm! Nå finnes det mange fine og tøffe

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller Forord Du sitter nå med en ny utgave av brosjyren «Hest i Trafikken» som er utgitt i samarbeid med Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Detaljer

Sikkerhet i bil. barn og voksne

Sikkerhet i bil. barn og voksne Sikkerhet i bil barn og voksne Barn under 135 cm må ha eget sikrings utstyr i bil 135 cm Det er påbudt å bruke bilbelte for voksne og å sikre alle barn i bil i Norge. Barn som er lavere enn 135 cm skal

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring Utgitt av Rikstrygdeverket 1999, nytt opptrykk 2001 Redaktør: Gerd Vidje ISBN 82-551-0737-1 Tidligere utgitt av Rådet

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG Utarbeidet av Torgeir Svalesen Øystein Bakken Asle Kirkevoll Ingemar Sårheim Jostein Vonheim Bjørn

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

En kjørestrategisk veiledning fra:

En kjørestrategisk veiledning fra: En kjørestrategisk veiledning fra: 2 Statens vegvesen prioriterer trafi kksikkerhet høyt og ønsker spesielt å fokusere på tiltak innen ulike høyrisikogrupper. Skal vi nå nullvisjonen er det en forutsetning

Detaljer

Bergensprogrammet 10 år 2002-2011

Bergensprogrammet 10 år 2002-2011 Bergensprogrammet 10 år 2002-2011 10-årsmelding 2002-2011 Innhold Bergensprogrammet 10 år 2002-2011... 3 Bergensprogrammets ni hovedmål... 5 Oppsummering av status for målene etter 10 år... 6 1: Trafikkveksten

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Boligguiden 2012 Boligguiden 2012 1

Boligguiden 2012 Boligguiden 2012 1 Boligguiden 2012 1 Side 3 Side 4 Kart over bydelene Boligtips etter lærested Vet du hvor du skal studere? Hopp rett til ditt studiested på listen og få noen kjappe tips om hvor det er lurt å bo. Vi har

Detaljer

magasinet Beste sykkelstorby Natur fra sykkelsetet Forlenger livet Side 6 og 7

magasinet Beste sykkelstorby Natur fra sykkelsetet Forlenger livet Side 6 og 7 offentlig informasjon magasinet Bare en vei for syklingen i Kristiansand og Kristiansandsregionen oppover. Fra venstre: tre vinnere i Vintergrøntkampanjen - Vidar Pedersen, Kjell Tore Omland og Siri Grønness,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil Sikring av barn i bil SIKRING AV BARN I BIL Lover og regler Innhold Et usikret barn kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sikre barnet ditt, også på korte turer. Montér

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer