ÅR Bergen og omland friluftsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅR Bergen og omland friluftsråd"

Transkript

1 ÅR Bergen og omland friluftsråd

2 Gjennom år for friluftslivet (BOF) kan se tilbake på 75 år med vekst og utvikling. Hele 197 områder er sikret frem til i dag, og nye kommer stadig til. Det er en ressurs som de aller fleste inn-byggerne i våre femten medlemskommuner har glede av. Siden etableringen i 1937 har BOF sammen med andre friluftsråd vokst frem til en nasjonal kraft i friluftsarbeidet. Hadde det ikke vært for at viktige badeområder ble sikret, ville det i dag vært stor mangel på friluftsområder i strandsonen. I 2010 ble det utlyst en totalentreprise for bygging av nytt «Senter for kystfriluftsliv» på Helleneset i Bergen. Resultatet er at BOF kan entre jubileumsåret med moderne lokaler, god utstyrsbase og et kompetent og inspirert mannskap. Gjennom denne fornyelsen er BOF godt rustet til å møte utfordringen med nye friluftsområder og mer effektiv tilrettelegging og drift. Friluftsrådet hadde sitt utspring i livredningsmiljøet, med fokus på svømmeopplæring for å hindre drukningsdød. I dag er fokus rettet mer mot folkehelse gjennom fysisk aktivitet og gode naturopplevelser - tilrettelegging av friluftsområder, aktivitetsområder og turstier er folkehelsearbeid i praksis. Turgåing er den viktigste friluftsaktiviteten for folk flest, og vi har som målsetting å tilrettelegge for flest mulig gjennom universell utforming. Tilrettelegger vi for funksjonshemmede, vil vi samtidig senke brukerterskelen for både ung og gammel. Friluftslivet kjenner heller ikke kommunegrenser. Om vi er på skitur, fottur eller båttur, så er det ikke mulig å se kommunegrensene på vår ferd. Derfor er BOF sin interkommunale organisering en god måte å løse felles oppgaver i Hordaland på. Slik som sikring, skjøtsel, tilrettelegging og drift av friluftsområder. Vi er stolte av jobben Bergen og Omland Friluftsråd har gjort de siste 75 årene, og vi lover å stå på videre for at alle i regionen skal ha gode friluftslivmuligheter også i framtiden. Hallgeir Utne Hatlevik Styreleder Hvem er BOF? BOF forvalter 75 år etter sin etablering nærmere 200 friluftsområder med et samlet areal på mer enn dekar, fordelt på kommunene Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fjell, Fusa, Lindås, Meland, Os, Radøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Øygarden og Vaksdal. Friluftsrådets oppgave er å samarbeide med deltagerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner om tilrettelegging og drift av friluftsområder til allment bruk, samt jobbe for større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. BOF har ti ansatte i administrasjon og driftsavdeling som tar seg av den daglige virksomheten, med base i flunkende nytt bygg på Helleneset i Bergen. Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund og ledes av et styre med representanter fra medlemskommunene. Administrasjon Administrativ leder: Åge A. Landro Administrativ nestleder: John Frithjof Fosse Driftsleder: Oddmund Dingen Førstesekretær: Mona Keyser Driftsavdeling Formann: Bjørn W. Nilsen Arvid Morvik Tim Igelkjøn Håkon Løkvik Torgeir Rishaug Egil Elvebakk (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan som har til oppgave å erverve, tilrettelegge, informere og stå for daglig drift av bade- og friluftsområder i Bergensregionen. Nytt Senter for kystfriluftsliv på Helleneset i Bergen Styret: Styrets leder: Hallgeir Utne Hatlevik, Bergen Styrets nestleder: Lorentz Lunde, Tysnes Askøy: Nina Jarlind Austrheim: Liv Ulvøy Austevoll: Wenche Strandå Storebø Bergen: Inger Lise Skarstein Bergen: Arne Grostøl Fjell: Ole Konrad Ekerhovd Fusa: Anne Martinsen Lindås: Arne Rudolf Ramslien Meland: Jorunn Brakstad Samnanger: Jan Magne Bogevik Sund: Arild Myren Os: Terje Søviknes Radøy: Harald J. Stanghelle Vaksdal: Kjartan Haugsnes Øygarden: Åse Gunn Husebø Representant fra arbeidstakerne: Håkon Løkvik Bilaget er produsert av Magnet Media Foto: Eivind Færøvik Daglig leder: Ronny Kvalvågnes Telefon: Prosjekt- og adm.leder: Annette Sem Ringel Telefon: Mediekonsulent: Julie Hestetun Telefon: Bearbeidelse av tekst: Bjørnhild Vigerust Telefon: Tore Friestad Telefon: Grafisk utforming: Stina Mari Haveland Telefon: Gjennom 75 år for friluftslivet Hvem er bof? Langvarig og interkommunalt samarbeid Entusiasme i 75 år rett til å bruke, plikt til å bevare Bli vannvenn grønt lys for blått badevann Badeplasser i bergen og omegn overnatting i naturskjønne omgivnader eit fast haldepunkt i kvardagen naturhavnar i bergen og omegn padling tar tak i bergen og omland den riktige vegen å gå Kyststier sammen for en ren og levende kyst geocash læring i friluft eldsjeler gode som gull skiløypar Vi gratulerer Bof med 75-årsjubileum velkomen til kvamskogen museum vest - la historien begeistre Bergen kommune vi gjør fjordene renere Norges Livredningsselskap Bergen krets thommessen allmennhetens mann i kappe Friluftsrådene forvalter friluftsperler ikkus kom deg ut oseana Kultur og friluftsliv hand i hand Langvarig og vellykket interkommunalt samarbeid friluftsrådene får regionen en helhetlig og effektiv forvaltning av friluftsområdene og tilført kompetanse og ressurser. Det er 75 års-jubilanten et godt eksempel på. Nærmere 200 friluftsområder skjøttes av en velutstyrt og høyt kompetent stab. Med sitt praktfulle nye bygg på Helleneset har 75-åringen et glimrende utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Nye virkemidler må tas i bruk for å opprettholde friluftslivstradisjonen i konkurranse med de tre s-ene: shopping, skjermseing og stillesitting. God informasjon med bruk av ny teknologi og attraktive aktivitetstilbud er viktig i framtidens friluftsarbeid. Friluftsrådenes Landsforbund vet at BOF har ideer, kraft og kompetanse til å lykkes i friluftsarbeidet også de neste 75 år - og ønsker lykke til! Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund Trykk: Aller trykkeri AS Kart: Merkur-trykk AS Opplag: Distribusjon: Bergens Tidende Forsidebilde: Olai Schumann Olsen Magnet Media AS Tlf.: (BOF) er med sine 75 år et av de eldste og, med sine 15 medlemskommuner, største friluftsrådene i landet. Det er også blant de eldste interkommunale samarbeidstiltakene i Bergensområdet - og definitivt blant de mest vellykkede. Friluftsliv utmerker seg som et særdeles velegna saksfelt for interkommunalt samarbeid. På landsbasis er det 20 interkommunale friluftsråd der 184 av landets kommuner, som igjen har 70 % av landets befolkning, samarbeider. Hardangerkommunene vurderer danning av eget friluftsråd - eller kanskje ender flere kommuner som medlemmer i BOF? I Sogn og Fjordane er det også initiativ for å etablere friluftsråd. Suksessen i BOF har tydeligvis smitteeffekt til naboregioner. Friluftsliv utøves på tvers av og uavhengig av kommunegrenser ja, ofte er det slik at friluftsperlene er nettopp der kommunegrensene møtes. Gjennom For mer informasjon: se eller bruk smarttelefonen din til å avlese QR-koden i den grønne boksen. Slike QR-koder har vi på flere av artiklene i dette magasinet. 2 3

3 Løno 1949, foto: Eivind Færøvik Skorpo på Askøy, 1959, foto: Eivind Færøvik. Engasjement, fremsynthet & samarbeid Entusiasme i 75år Dypdykk i BOFs historie avdekker at virksomheten gjennom 75 år er tuftet på flere suksessfaktorer. Helt fra starten og frem til i dag har virksomheten vært tro mot sitt verdigrunnlag og opprettholdt en høy grad av samarbeid og kvalitet. Helleneset ca. 1920/39, foto: Olai Schumann Olsen TEKST: TOR LEIF PEDERSEN Rishamn Korsneset 1968, foto: Eivind Færøvik Starten på det hele er forbausende sett med dagens øyne. Drukningsdøden var nemlig en sterkt medvirkende årsak til at fremsynte menn la sine hoder sammen og stiftet Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Bakgrunnen var denne: I 1930-årene druknet svært mange under bading; bare i 1937 døde hele 33 mennesker i Hordaland. Idealister i bergensavdelingen av Norges Badeforbund tok til orde for sikring av områder der allmuen fikk adgang til badestrender, hvor folk kunne lære å svømme, og bading kunne skje i trygge omgivelser. Stifterne av BOF var helt fra starten klar over at en viktig forutsetning for dette var at allmuen fikk adgang til attraktive naturområder i strandsonen. Sikring av egnede naturområder for friluftsformål ble en viktig oppgave, for å motvirke at attraktive områder ble kjøpt opp av private rikfolk som ønsket bolig eller hytte i prektige omgivelser. Formannen i svømmekretsen, Robert Kloster, kalte inn til et offentlig møte for å orientere om tanken om et friluftsråd for bergensregionen. Offentlige myndigheter og utsendinger fra organisasjoner og lag var representert. På møtet var det stemning for å opprette et friluftsråd i bergensområdet etter mønster for Friluftsrådet for Oslofjorden og et tilsvarende råd i Trondheim og omegn, som begge ble etablert noen år i forveien. Imponerende fremsynte Etter endel forarbeid ble Bergen og Omland Friluftsråd så stiftet på et konstituerende møte Helleneset var en populær badeplass i førkrigsårene. Etter krigen var det i en periode befalsskole på Helleneset, før Friluftsrådet igjen overtok området. På 60-tallet ble det blant annet bygget utendørs basseng, og BOF etablerte basen sin i friluftsområdet. den 29. juni Alf Knag ble valgt til BOFs første formann. Kommunene Bergen, Fana og Laksevåg var med fra starten, sammen med elleve ulike organisasjoner og foreninger. Helt fra starten av var sikring av naturområder for friluftsformåi en sentral oppgave for BOF. Man kan ikke annet enn å bli imponert over hvor fremsynte disse personene var. I formålsparagrafen som ble vedtatt på det omtalte stiftelsesmøtet, heter det at BOFs oppgave er «å fremme og verne om friluftlivets kår i Bergen og omland. Passende strandstrekninger, øier, landingsplasser, utsiktspunkter og andre hvile- og utfluktssteder søkes sikret og gjort anvendelig for alment bruk.» Fritt for partipolitikk Som en kuriositet kan det nevnes at Helleneset har vært sentral i BOF-sammenheng helt fra starten. Styreformann Alf Knag forhandlet med Staten som eide Helleneset, hvor det på eiendommen var bygget et forsvarsanlegg. Knag halte i land avtale om disposisjonsrett av denne fristranden som den første i BOFs historie. 75 år senere er BOF etablert med et omfattende anlegg på Helleneset. En viktig årsak til at BOF har utviklet seg jevnt og trutt gjennom 75 år er samarbeid over kommunegrensene. Fremsynte kvinner og menn har samlet seg om en felles oppgave som har vært å sikre fellesskapets interesser, noen ganger i konkurranse med private særinteresser. Fellesprosjektet har vært politisk uprovoserende og fri for partipolitiske undertoner og politisk kiv. Disse faktorene har uten tvil vært en sterkt medvirkende årsak til at det interkommunale samarbeidet har vært så vellykket. Takket være et sterkt engasjement fra BOFs styre, administrasjon og ansatte i driftsavdelingen, er nå 197 godt tilrettelagte friluftsområder i Hordaland tilgjengelige for allmennheten. Det er intet mindre enn imponerende. Og ettertiden vil utvilsomt vite å sette pris på den innsats som er gjort i løpet av BOFs 75-årige historie. Forvaltningssuksess Å sikre naturområder til glede for fellesskapet er én ting. Forvaltningen av disse fellesgodene har vært og er en annen viktig årsak til BOFsuksessen. Også denne delen av virksomheten er preget av forhold som stikkordsmessig kan uttrykkes slik: engasjement, kompetanse innenfor flere fagområder, kvalitet, flid, dyktighet og respekt for naturen og historien. Ettersom årene har gått og oppgavene har blitt flere, har også staben blitt større. Bemanningen i administrasjonen er bygget opp og driftsavdelingen har fått flere ansatte, men i alle år har engasjementet og viljen til å finne gode løsninger preget staben. For å holde den store eiendomsmassen med tilrettelegging, skjøtsel og drift, har BOF knyttet til seg en stor stab av dyktige medarbeidere. Disse har unik kompetanse om de enkelte områdene og innen mange fagfelt. De gjør en jobb det står respekt av og er i høy grad med på å holde eiendomsmassen i fullgod stand. Til å hjelpe seg i arbeidet, har det i løpet av de siste ti årene blitt bygget opp en utstyrsbase som er skreddersydd for tilrettelegging og drift av friluftsområdene. En annen suksessfaktor er at BOF gjennom mange år har satset på å samarbeide med ildsjeler og organisasjoner i nærmiljøene. For BOF er et slikt samarbeid både meningsfullt, rasjonelt og særs økonomisk. 4 5

4 Engasjement, fremsynthet & samarbeid Bygging av bassenget på Helleneset, 1962 Blått flagg på Helleneset, 2011 Helleneset, 2011 Helleneset fra A til Å På mange måter kan det som har skjedd på Helleneset stå som eksponent for utviklingen av BOF fra starten i 1937 og frem til Fjellknausene og svabergene med grasbakkene i bakkant var (og er) fine soleplasser, og ble allerede i 1937 en populær friluftsbadeplass. Den første årsmeldingen omtaler det slik: «Det til badeliv brukbare areal blev for det første utvidet med ca. 200 prosent. Hertil fikk man hele bukten ryddiggjort, den store brygge blev kultet, pukket og støpt, veien forbedret, mange års gamle bossdunger fjernet, springbrett opsatt, priveter likeså. Store groper og huller i fjellet som samlet stinkende vannpytter blev utfyldt og omdannet til de herligste soleplasser. Arbeidet blev gjort på en god og forsvarlig måte, idet man samtidig forsøkte å beholde mest mulig av stedets oprinnelige karakter.» Ser man så på hvordan Helleneset i dag fremstår som et av byens skjønneste, mest populære friluftsbad, med BOFs nye, vakre administrasjonsbygg og andre byggverk, kan det symbolisere den rivende utviklingen friluftsrådet har gjennomgått i løpet av de 75 årene. Miljøanerkjennelse Friluftsbadet på Helleneset er rustet opp og oppnådde i 2011 å bli godkjent som Blått Flagg-strand. Blått Flagg er en inter- Figuren viser prosentvis inntektsfordeling for BOF i Medlemskommunene betaler deltakeravgift med en viss sum pr. innbygger, i 2011 var kontingentsatsen kr. 13,89. Prosentvis inntektsfordeling 2011, Prosentvis inntektsfordeling 2011, Prosentvis inntektsfordeling Kommunal kontingent 2011, 34 % Kommunal Statstilskudd kontingent 3423 % % Statstilskudd 23 % Fylkeskommunalt tilskudd 18 % Fylkeskommunalt tilskudd 18 % Spillemidler 3 % Spillemidler 3 % Tilskudd fra egen drift 2 % Tilskudd fra egen drift 2 % Andre inntekter Andre inntekter 3 % 3 % Mva refusjon 17 % Mva refusjon 17 % nasjonal miljøsertifiseringsordning for marinaer og strender. Internasjonalt er Blått Flagg verdsatt av turister og turoperatører. Sertifiseringsordningen setter svært strenge krav innen sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og opplæring. Søkere blir vurdert av en norsk jury som sender sin innstilling til en internasjonal jury. Les mer om denne sertifiseringen på side 9 i magasinet. Opprustingen og utviklingen av Helleneset som friluftsbad er markant, men oppbyggingen av basen på den tidligere forsvarseiendommen er mye mer omfattende. Etter at nybygget ble en realitet i 2011, fremstår nå basen som moderne og funksjonell; nyskapende i BOF-sammenheng. Et helt nytt og moderne bygg er nemlig integrert i steinmurene som er rester av det gamle forsvarsverket. Her er det kontorer, garderober, garasjer og verksteder og ikke minst nyskapingen «Senter for kystfriluftsliv». Senteret gir muligheter for å arrangere møter, drive undervisning og avholde seminarer, samt som det står i vedtektene, «å arbeide for større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv». Samlet sett går BOF inn i jubileumsåret med en offensiv og optimistisk satsing i det videre arbeidet for friluftssaken. Figuren viser eiendomsforhold og antall områder forvaltet av BOF i Antall områder forvaltet av BOF Antall områder forvaltet av BOF Staten (49) Kommunalt (61) BOF (62) Privat (23) Annet (2) Totalt 197 områder Totalt 197 områder Antall områder forvaltet av BOF Staten (49) Kommunalt (61) BOF (62) Privat (23) Annet (2) Totalt 197 områder Rett til å bruke, plikt til å bevare Visste du at du har lov til å ferdes nesten overalt ute i skog, kyst og fjell uten å be om tillatelse? Husk bare at som friluftsbruker har du også viktige plikter. TEKST: Bjørnhild vigerust Dine rettigheter som vandrer, padler, rytter eller kiter finner du i den såkalte Allemannsretten, som er lovfestet gjennom Friluftsloven. Og selv om den er forholdsvis gammel faktisk ble den opprettet allerede i 1957 er den langt fra utdatert. Noe av poenget med loven er at den skal følge samfunnsutviklingen og ikke «stivne». Den skal inkludere både de tradisjonelle norske friluftsformene og de nye, som for eksempel vindsurfing, forklarer Arild Sørensen, seniorrådgiver ved avdeling for naturbruk og vern i Direktoratet for Naturforvaltning. Med rett og vett Alle har altså rett til å ferdes i såkalt utmark, enten det er for å bade, sykle, plukke bær eller gå på ski. Og det uten å spørre grunneier om lov. Likevel er det viktig å huske på at denne retten også inneholder noen begrensinger, påpeker Sørensen. Her skiller vi mellom utmark og innmark. Begrepet innmark bygger mye på dyrket mark, skogbruksområder og privatlivets fred, og gjelder også industriområder, og åpenbart farlige områder. Utmark utgjør enkelt sagt områdene som ikke er innmark, og det er her du kan ferdes og bruke naturen. Utmark utgjør faktisk hele 95 prosent av Norge, så tumleplass har vi nok av. Men å ha rett til å bruke naturen betyr også at vi har plikt til å ta vare på den. En fin huskeregel her er å bruke god, gammeldags folkeskikk, og ikke skade flora, fauna eller området generelt på noen måte. Plass til alle Pliktene du har som naturbruker inkluderer alt fra enkle speiderregler som å ta med seg søppelet sitt hjem og forlate stedet slik man ønsker å finne det, til å ikke sage ned trær eller forstyrre beitedyr og grunneiers arbeid. Ikke minst har vi plikt til å ta hensyn til andre brukere av Allemannsretten, både gående, syklende og ridende. Aksepter at alle har ulike interesser og måter å bruke naturen på, men husk også at felles for alle er at man med sin friluftsform ikke skal ødelegge naturopplevelsen for andre, fastslår Sørensen. Likevel understreker han at nordmenn flest er flinke til og glade i å bruke naturen, og aktivitetsnivået i norsk natur tatt i betraktning er konfliktene få og små. Allemannsretten på sjøen Allemannsretten gjelder også for sjø og kystsone, men her sammen med lover som omhandler navigasjon, sertifikat og havneforskrifter. Likevel er det enkelte ting du bør huske på når du ferdes på sjøen og i strandsonen. Om somrene trekker ofte folk ned til stranden og svabergene, og da gjelder det å vise hensyn hvis du for eksempel skal inn med båt. Du har lov til å trekke båten opp på land i utmark i inntil et døgn, og ellers kan fortøyningsringer og -bolter brukes om det ikke er til sjenanse for eier. Å fortøye i privat brygge er ikke tillatt, og husk å respektere de gule badebøyene. Kjøring eller forankring innenfor de gule badebøyene er ikke tillatt. Kjører du nærmere bøyene eller badende enn 50 meter, er fartsgrensen 5 knop. Å ta hensyn til naturen er en del av Allemannsretten som gjelder overalt, uansett friluftsområde. Tar du med deg ditt eget søppel til land og leverer til godkjente anlegg, hjelper du samtidig Skjærgårdstjenesten. Da kan Friluftsrådet bruke den tiden de ville brukt på å plukke og kjøre vekk søppel, til å tilrettelegge og holde friluftsområdene i god stand. Les mer på 6 7

5 Bli vannvenn! Å kunne svømme, samt mestre livredning i vann, er minst like viktig i dag som for 70 år siden, viser statistikkene. Derfor planlegger BOF i samarbeid med en rekke aktører et helt spesielt opplæringsprosjekt i Bergen. Grønt lys for blått badevann TEKST: bjørnhild vigerust Som du kan lese på de foregående sidene var en av hovedgrunnene til opprettelsen av Bergen og Omland Friluftsråd, nettopp dårlige svømmeferdigheter og et høyt antall drukningsulykker. I dag ligger Norge fortsatt bekymringsverdig høyt på drukningsstatistikken. Stadig flere bruker sjø og vassdrag aktivt i fritiden, og likevel kan færre enn fem av ti tiåringer svømme. Utendørs svømmearena BOF tok derfor initiativ til et samarbeid med Røde Kors som på sin side har drevet prosjektet Vær Venn med Vann i to år. Med seg på laget har de også Livredningsselskapet og Hordaland Svømmekrets, i tillegg til en rekke kommuner, foreninger og lag. Sammen skal de samle kompetanse og beredskap og hjelpe vestlendinger å være venner med vannet ikke bare i bassenget. Og det med friluftsområdene som læringsarena. Det er helt klart at det er behov for innsats rettet mot forebygging av ulykker. Det er stor forskjell på å svømme i et basseng og ute i sjøen. Over 80 prosent av Hordalands befolkning bor i umiddelbar nærhet til vann, og den dagen du har behov får sette svømme- kunnskapene dine på prøve vil det være utendørs kanskje like i nærheten av ditt eget hjem. Derfor er det viktig å aktivisere menneskene der de er, fastslår Jahn Petter Berentsen, distriktsrådsleder, Hordaland Røde Kors Hjelpekorps. Lærerik integrering Hordaland fylkeskommunes pilotprosjekt «Aktiv saman» har gitt midler til opplæringsprosjektet, hvor hovedmålet er å utarbeide et lavterskeltilbud, for få flere flerkulturelle barn og unge mer aktive hver dag. Og det å være aktive sammen er noe også BOF og Røde Kors spiller på i sitt prosjekt. Mennesker har forskjellige forutsetninger og erfaring. Mange flerkulturelle er for eksempel ikke vant til å bruke sjøen og naturen på samme måte som vi gjør, og kan heller ikke svømme. Vi ønsker derfor å kunne tilby alle uansett alder, kjønn og kulturell bakgrunn å møtes og lære om bruk og sikkerhet på og ved sjøen gjennom lek og aktiviteter innenfor trygge rammer. Slik kan det bygges nettverk og skapes en både god og lærerik integrering, mener Berentsen. Mange kjenner ikke til de rettigheter og muligheter du har til å bruke naturen, og samtidig kan språk og behov for spesiell tilrettelegging være utfordrende. Et slikt prosjekt er både livreddende og positivt for livskvalitet og samhold, understreker Britt Karen Spjeld, fylkesidrettssjef i Hordaland fylkeskommune. Pilotprosjekt Prosjektet er nå i planleggingsfasen, og det håpes å kunne fastsette datoer og arrangementer for årets badesesong ganske snart, og vi kan allerede nevne svømmeaksjon på Helleneset og samarbeid med Camp Hitsøy i Fjell kommune, Camp Herdla på Askøy i juni og Havsportveko i Austrheim i august. Målet er å kunne utvikle og utvide dette tilbudet over flere år til å bli et pilotprosjekt som alle kystkommuner kan dra nytte av. Nå samles kloke hoder med kompetanse og kunnskap, og privatpersoner, foreninger og ikke minst kommuner bes mer enn gjerne om å ta kontakt om de vil bidra. Jeg brenner virkelig for dette; det er et utrolig viktig konsept å ta tak i. Å bruke friluftsområdene som arena for aktivitetene gir dessuten en flott tribute til BOFs initiativ, sier en engasjert Jahn Petter Berentsen. Badevannet langs bergenskysten blir stadig renere og bedre. Faktisk så bra at en av BOFs badeplasser i fjor kunne heise Blått Flagg. Blått Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for marinaer og strender verdsatt av turister og turoperatører over hele verden. Badeplassen på Helleneset oppfylte de svært strenge kravene sertifiseringsordningen setter til blant annet service, vannkvalitet og opplæring, og ble belønt med det blå flagget for fjorårets badesesong. Og det som en av bare ti miljøsertifiserte strender og marinaer i Norge. Sertifiseringen gjelder for én sesong av gangen, men målet er å kunne beholde den for badeplassen på Helleneset, og BOF har søkt om Blått Flagg også i år. En god badeplass betyr en populær badeplass, og her skjer det mange spennende aktiviteter, hvor svømmeopplæringen du kan lese om her på siden er en av dem. Les mer om andre aktiviteter på side 18. Sertifiseringen er utarbeidet av Foundation for Environmental Education (FEE), og søknadsprosedyren skjer i samarbeid med Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Følg med på for oppdatert informasjon om prosjektet framover Les mer om kravene for Blått Flaggsertifisering her. 8

6 Badeplasser Enkel overnatting i naturskjønne omgivnader Les meir om BADEPLASSER på Her finner du et lite utvalg av de flotte badeplassene vi forvalter i Bergen og omegn. Bruk QR-koden for å lese mer om alle badeplassene våre. Tallene finner du igjen på kartet midt i magasinet. Friluftsrådet tilbyr i samarbeid med lokale organisasjonar hus, hytter og naust til utleige for deg som vil at turen skal vare lenger enn ein dag. Dette tilbodet er perfekt for deg som er på kajakktur, vandring, båttur eller berre vil vere nærare naturen ei natt eller tre. Les meir om utleige på HelleneseT 202 Solnes 009 Skageneset 551 Kollevåg 016 Hvor: Bergen Mot byfjorden, sør for Eidsvågneset Parkeringskapasitet: 100 biler Omkledningsrom, toalett og dusjer Et av BOFs mest sentrale og best utbygde friluftsområder, med sandfjære, stupebrett, svaberg, gressbakker og barnebasseng med rullestolrampe. Bord, benker og faste griller er tilgjengelig, samt ildfaste kurver for engangsgriller. Gode muligheter for klippeklatring og fisking fra land. Hvor: Askøy Strømsnes nord for Erdal Parkeringskapasitet: 85 biler toalett Vakkert og barnevennlig område, med en fin badepoll med svaberg og stupebrett. Tilrettelagt med gangbroer, bord og benker, samt fortøyningsbolter. Tidlegare småbruk med to stuer og eit lite kjøkken. Ikkje straum eller innlagt vann. Naust med robåt og to tomannskajakkar inkludert. I krigsåra vart flyktingar som skulle vidare over Nordsjøen haldne i skjul på Skageneset. Område: 50 dekar Ni senger fordelt på tre rom Leie per dag: kr. 400 i helga, kr. 200 i vekedagane Friluftshuset i Meavågen på Askøy har fire store grillar og sitteplass for omlag 160 personer. Utanfor er det steinkai, danseplatting og utesitteplassar. Friluftshuset er åpent for publikum, men kan reserveres for arrangement. Område: 680 dekar Ingen sengeplass Leie på kveldstid kr (meir enn 50 personer) eller kr (Under 50 pers.) Kyrkjetangen 150 Vollane 215 Løno 303 Sandholna 252 Hvor: Bergen. Sør for Bønes, ved Nordåsvannet Parkeringskapasitet: 130 biler toalett Populært og godt utbygd område. Godt egnet for barn, med sandstrender, gressmark, stupebrett, bord og benker. Gode muligheter for stangfiske. Hvor: Bergen, innerst i Eidsvågen. Parkering ved Eidsvåg kirke, handikap parkering nede i friluftsområdet. Følg asfaltvei 400 m videre til friluftsområdet. Romslig og populær badeplass med stor gressbakke som bakland. Landgrunn sandfjære, svaberg, flere stupebrett, badestige, handicaprampe, redningssett, toalett og informasjonstavle. Ligg vest i havet frå Møvik i Fjell kommune. Området rundt øya er opent og vêrhardt, og det krevjast godt vêr for å nå ut til friluftsområdet. Huset har enkel standard med kjøkken, to stuer og to soverom. Det er ikkje elektrisitet eller innlagt vatn. Soveromma har sengeplass til fem personer Overnatting per dag: kr. 400 i helgen, kr. 200 i vekedagane Sandholna og Grønevika ligger i tilknyting til det Norske Arboretet på Milde. Hytta kan leies til dagsbesøk, og har innlagt kaldt vatn og straum. Forutan opphaldsrom med sitteplass for omlag 30 personar er det kjøkken med kokeplate og kaffitraktar. Sengeplass: Overnatting ikkje lov Pris: Kveldsarrangement kr Dagsarrangement for barnehagar og skoler kr. 100 Ervikane 501 Grønevika og Sandholdna Horgo 055 Gullbotn 219 Hvor: Os. Sørvestsiden av Strøno Parkeringskapasitet: ca. 70 biler toalett Nydelig bade- og turområde, med muligheter for reservasjon av teltplass. Bord og benker og fast grill er tilgjengelig, samt brygge og fortøyningsbolter. Populære fiskeplasser like i nærheten. Hvor: Bergen. Milde, ved Arboretet Parkeringskapasitet: biler geocash-kasse i området toalett Grønevika er et svært populært område, med svaberg, baderampe for bevegelseshemmede og stupebrett. Tilrettelagt med bord og benker, samt fast grill. Sandholna er en tidligere hytteeiendom med 700 meter strandlinje mot Fanafjorden. Godt egnet badeplass for barn, med utgravd friluftsbasseng. Tidligare småbruk som ligg ut mot storhavet, med utsyn mot Marstein fyr. Huset har ikkje straum, men det er innlagt kaldt vatn (ikkje godkjent som drikkevatn). I stua er det vedomn og parafinomn, og ein større grill er tilgjengeleg. Sengeplass: Max ni personer Område: 60 dekar Pris: kr. 400 pr. dag i helga, og kr. 200 pr. dag i vekedagane Varmestua i Gullbotn blir leigd ut gratis etter avtale med Friluftsrådet og er fyrst og fremst eit tilbod til barnehagegrupper og barnefamiliar på dagstur. Varmestua er ei trehytte på omlag 8m² som er utstyrt med bord og benkar, og har varmekablar i golvet. I vintersesongen er varmestua open når det er skiforhold, og kan då brukast av alle som er på tur i friluftsområdet. Tyssøy 655 Vallevik 401 Vinnesholmen 352 Solstråleøya 709 Hvor: Sund Raunefjorden, med bil fra Alvøen via tunell til Bjorøyen. Ca. 1,2 km. å gå fra parkeringsplassen. toalett og drikkevannsbrønn Et stort område med mye tumleplass, både for den som vi bade, gå tur, fiske eller telte. Smivågen er tilrettelagt med fortøyningsbolter, bord og benker, og området er populært med stupebrett, svaberg og gressbakker. Hvor: Lindås. Vestsiden av Seimsfjorden, like sør for Vollom kai toalett Idyllisk område like ved Vollom naturreservat, den nordligste naturlige bøkeskogen i verden. Fin fjære med svaberg, sandstrand og romslig gressmark. Tilrettelagt med bord og benker. Vinnesholmen friluftsområde ligg ved Bjørnefjorden yst på Fusahalvøya. Det finst ei lun badefjøre mot Vinnessundet og fine svaberg for fiske mot fjorden. Flott kulturlandskap for småturar på land med eiga kulturløype som ein også kan følgja på fastlandet. Vinnesholmen er knytt til fastlandet med molo, og ein tidlegare husmannsplass på holmen vert leigd ut til feriegjester på vekebasis av Stiftinga Vinnesholmen. Solstråleøya er ei frodig øy med gamle spaservegar og restar etter tidlegare hus. Øya vart gjeve til Det norske kongehuset i 1905 etter å ha vore i britisk eige, og etter kong Olavs død gav arvingane øya i gåve til Tysnes kommune. Det er toalett, fast grill, bord, benker og kai her, og huset på øya vert halde ved like av Solstråleøya venelag og kan leigast etter avtale

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30

Vinter 2011. Påskeskirennet, Foto: Monica Thuv. side 30 Vinter 2011 Foto: Monica Thuv Påskeskirennet, side 30 Leder Kåre B. Hansen, leder i Mysusæter Vel Nytt år og nye muligheter! Bare Furøsjøvegen hadde skiløype før jul. Dette viser nødvendigheten av å få

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

kystglimt Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Fyrferie i sommer? Havet menneskehetens felles eie

kystglimt Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Fyrferie i sommer? Havet menneskehetens felles eie kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 1 / 2013 Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Side 2 og 3 Ansiktsløftning for Kvitsøy VTS SIDE 4 Fyrferie i sommer? SIDE 10-11 Havet

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Rock Future. Amund Gotteberg MÅLØY- RAIDET. KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet TV-AKSJONEN YOUR STYRKER MÅLØY BY

Rock Future. Amund Gotteberg MÅLØY- RAIDET. KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet TV-AKSJONEN YOUR STYRKER MÅLØY BY NÆRINGSLIV SHOPPING KULTUR REISELIV Amund Gotteberg UTFORDRER NORGES SPREKESTE KOMMUNE Vågsøy har klare ambisjoner i folkehelsearbeidet MÅLØY- RAIDET Hendelsen som endret krigens gang TV-AKSJONEN Vågsøy

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011. Jakten på nattergalen på Jomfruland

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011. Jakten på nattergalen på Jomfruland NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011 Jakten på nattergalen på Jomfruland Sett fra Sildebukta Celina Midelfart vil bygge badebasseng på sin hytte-eiendom på Portør. Det blir avisskriverier og hele bygningsrådet skal

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

HYTTEGUIDE NORDMØRE OG ROMSDAL. Din lokale. Storfamilien på hytta. Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet

HYTTEGUIDE NORDMØRE OG ROMSDAL. Din lokale. Storfamilien på hytta. Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HYTTETIPS MATOPPSKRIFTER NR. 1-2014 Storfamilien på hytta Foto: Mattias Fredriksson Photography AB Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet Eie hytta sammen gjør papirarbeidet

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

FRILUFTSLIV DER FOLK BOR

FRILUFTSLIV DER FOLK BOR M-307 2015 FRILUFTSLIV DER FOLK BOR MILJØDIREKTORATETS NÆRMILJØSATSING Innhold Sats på nærmiljøet! 3 Leder 4 Tromsømarkaprosjektet 10 Nærmiljøsatsingen og folkehelse 14 På tur i Rana 18 Verdensparken på

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Nr. 1 Mars 2013 4. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Kjære leser. I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad.

Kjære leser. I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad. #ifredrikstad Kjære leser I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad. Fram til grunnleggelsen av Fredrikstad i 1567, hadde norske byer vokst fram mer eller mindre på eget

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer