ÅR Bergen og omland friluftsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅR Bergen og omland friluftsråd"

Transkript

1 ÅR Bergen og omland friluftsråd

2 Gjennom år for friluftslivet (BOF) kan se tilbake på 75 år med vekst og utvikling. Hele 197 områder er sikret frem til i dag, og nye kommer stadig til. Det er en ressurs som de aller fleste inn-byggerne i våre femten medlemskommuner har glede av. Siden etableringen i 1937 har BOF sammen med andre friluftsråd vokst frem til en nasjonal kraft i friluftsarbeidet. Hadde det ikke vært for at viktige badeområder ble sikret, ville det i dag vært stor mangel på friluftsområder i strandsonen. I 2010 ble det utlyst en totalentreprise for bygging av nytt «Senter for kystfriluftsliv» på Helleneset i Bergen. Resultatet er at BOF kan entre jubileumsåret med moderne lokaler, god utstyrsbase og et kompetent og inspirert mannskap. Gjennom denne fornyelsen er BOF godt rustet til å møte utfordringen med nye friluftsområder og mer effektiv tilrettelegging og drift. Friluftsrådet hadde sitt utspring i livredningsmiljøet, med fokus på svømmeopplæring for å hindre drukningsdød. I dag er fokus rettet mer mot folkehelse gjennom fysisk aktivitet og gode naturopplevelser - tilrettelegging av friluftsområder, aktivitetsområder og turstier er folkehelsearbeid i praksis. Turgåing er den viktigste friluftsaktiviteten for folk flest, og vi har som målsetting å tilrettelegge for flest mulig gjennom universell utforming. Tilrettelegger vi for funksjonshemmede, vil vi samtidig senke brukerterskelen for både ung og gammel. Friluftslivet kjenner heller ikke kommunegrenser. Om vi er på skitur, fottur eller båttur, så er det ikke mulig å se kommunegrensene på vår ferd. Derfor er BOF sin interkommunale organisering en god måte å løse felles oppgaver i Hordaland på. Slik som sikring, skjøtsel, tilrettelegging og drift av friluftsområder. Vi er stolte av jobben Bergen og Omland Friluftsråd har gjort de siste 75 årene, og vi lover å stå på videre for at alle i regionen skal ha gode friluftslivmuligheter også i framtiden. Hallgeir Utne Hatlevik Styreleder Hvem er BOF? BOF forvalter 75 år etter sin etablering nærmere 200 friluftsområder med et samlet areal på mer enn dekar, fordelt på kommunene Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Fjell, Fusa, Lindås, Meland, Os, Radøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Øygarden og Vaksdal. Friluftsrådets oppgave er å samarbeide med deltagerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner om tilrettelegging og drift av friluftsområder til allment bruk, samt jobbe for større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. BOF har ti ansatte i administrasjon og driftsavdeling som tar seg av den daglige virksomheten, med base i flunkende nytt bygg på Helleneset i Bergen. Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund og ledes av et styre med representanter fra medlemskommunene. Administrasjon Administrativ leder: Åge A. Landro Administrativ nestleder: John Frithjof Fosse Driftsleder: Oddmund Dingen Førstesekretær: Mona Keyser Driftsavdeling Formann: Bjørn W. Nilsen Arvid Morvik Tim Igelkjøn Håkon Løkvik Torgeir Rishaug Egil Elvebakk (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan som har til oppgave å erverve, tilrettelegge, informere og stå for daglig drift av bade- og friluftsområder i Bergensregionen. Nytt Senter for kystfriluftsliv på Helleneset i Bergen Styret: Styrets leder: Hallgeir Utne Hatlevik, Bergen Styrets nestleder: Lorentz Lunde, Tysnes Askøy: Nina Jarlind Austrheim: Liv Ulvøy Austevoll: Wenche Strandå Storebø Bergen: Inger Lise Skarstein Bergen: Arne Grostøl Fjell: Ole Konrad Ekerhovd Fusa: Anne Martinsen Lindås: Arne Rudolf Ramslien Meland: Jorunn Brakstad Samnanger: Jan Magne Bogevik Sund: Arild Myren Os: Terje Søviknes Radøy: Harald J. Stanghelle Vaksdal: Kjartan Haugsnes Øygarden: Åse Gunn Husebø Representant fra arbeidstakerne: Håkon Løkvik Bilaget er produsert av Magnet Media Foto: Eivind Færøvik Daglig leder: Ronny Kvalvågnes Telefon: Prosjekt- og adm.leder: Annette Sem Ringel Telefon: Mediekonsulent: Julie Hestetun Telefon: Bearbeidelse av tekst: Bjørnhild Vigerust Telefon: Tore Friestad Telefon: Grafisk utforming: Stina Mari Haveland Telefon: Gjennom 75 år for friluftslivet Hvem er bof? Langvarig og interkommunalt samarbeid Entusiasme i 75 år rett til å bruke, plikt til å bevare Bli vannvenn grønt lys for blått badevann Badeplasser i bergen og omegn overnatting i naturskjønne omgivnader eit fast haldepunkt i kvardagen naturhavnar i bergen og omegn padling tar tak i bergen og omland den riktige vegen å gå Kyststier sammen for en ren og levende kyst geocash læring i friluft eldsjeler gode som gull skiløypar Vi gratulerer Bof med 75-årsjubileum velkomen til kvamskogen museum vest - la historien begeistre Bergen kommune vi gjør fjordene renere Norges Livredningsselskap Bergen krets thommessen allmennhetens mann i kappe Friluftsrådene forvalter friluftsperler ikkus kom deg ut oseana Kultur og friluftsliv hand i hand Langvarig og vellykket interkommunalt samarbeid friluftsrådene får regionen en helhetlig og effektiv forvaltning av friluftsområdene og tilført kompetanse og ressurser. Det er 75 års-jubilanten et godt eksempel på. Nærmere 200 friluftsområder skjøttes av en velutstyrt og høyt kompetent stab. Med sitt praktfulle nye bygg på Helleneset har 75-åringen et glimrende utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Nye virkemidler må tas i bruk for å opprettholde friluftslivstradisjonen i konkurranse med de tre s-ene: shopping, skjermseing og stillesitting. God informasjon med bruk av ny teknologi og attraktive aktivitetstilbud er viktig i framtidens friluftsarbeid. Friluftsrådenes Landsforbund vet at BOF har ideer, kraft og kompetanse til å lykkes i friluftsarbeidet også de neste 75 år - og ønsker lykke til! Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund Trykk: Aller trykkeri AS Kart: Merkur-trykk AS Opplag: Distribusjon: Bergens Tidende Forsidebilde: Olai Schumann Olsen Magnet Media AS Tlf.: (BOF) er med sine 75 år et av de eldste og, med sine 15 medlemskommuner, største friluftsrådene i landet. Det er også blant de eldste interkommunale samarbeidstiltakene i Bergensområdet - og definitivt blant de mest vellykkede. Friluftsliv utmerker seg som et særdeles velegna saksfelt for interkommunalt samarbeid. På landsbasis er det 20 interkommunale friluftsråd der 184 av landets kommuner, som igjen har 70 % av landets befolkning, samarbeider. Hardangerkommunene vurderer danning av eget friluftsråd - eller kanskje ender flere kommuner som medlemmer i BOF? I Sogn og Fjordane er det også initiativ for å etablere friluftsråd. Suksessen i BOF har tydeligvis smitteeffekt til naboregioner. Friluftsliv utøves på tvers av og uavhengig av kommunegrenser ja, ofte er det slik at friluftsperlene er nettopp der kommunegrensene møtes. Gjennom For mer informasjon: se eller bruk smarttelefonen din til å avlese QR-koden i den grønne boksen. Slike QR-koder har vi på flere av artiklene i dette magasinet. 2 3

3 Løno 1949, foto: Eivind Færøvik Skorpo på Askøy, 1959, foto: Eivind Færøvik. Engasjement, fremsynthet & samarbeid Entusiasme i 75år Dypdykk i BOFs historie avdekker at virksomheten gjennom 75 år er tuftet på flere suksessfaktorer. Helt fra starten og frem til i dag har virksomheten vært tro mot sitt verdigrunnlag og opprettholdt en høy grad av samarbeid og kvalitet. Helleneset ca. 1920/39, foto: Olai Schumann Olsen TEKST: TOR LEIF PEDERSEN Rishamn Korsneset 1968, foto: Eivind Færøvik Starten på det hele er forbausende sett med dagens øyne. Drukningsdøden var nemlig en sterkt medvirkende årsak til at fremsynte menn la sine hoder sammen og stiftet Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Bakgrunnen var denne: I 1930-årene druknet svært mange under bading; bare i 1937 døde hele 33 mennesker i Hordaland. Idealister i bergensavdelingen av Norges Badeforbund tok til orde for sikring av områder der allmuen fikk adgang til badestrender, hvor folk kunne lære å svømme, og bading kunne skje i trygge omgivelser. Stifterne av BOF var helt fra starten klar over at en viktig forutsetning for dette var at allmuen fikk adgang til attraktive naturområder i strandsonen. Sikring av egnede naturområder for friluftsformål ble en viktig oppgave, for å motvirke at attraktive områder ble kjøpt opp av private rikfolk som ønsket bolig eller hytte i prektige omgivelser. Formannen i svømmekretsen, Robert Kloster, kalte inn til et offentlig møte for å orientere om tanken om et friluftsråd for bergensregionen. Offentlige myndigheter og utsendinger fra organisasjoner og lag var representert. På møtet var det stemning for å opprette et friluftsråd i bergensområdet etter mønster for Friluftsrådet for Oslofjorden og et tilsvarende råd i Trondheim og omegn, som begge ble etablert noen år i forveien. Imponerende fremsynte Etter endel forarbeid ble Bergen og Omland Friluftsråd så stiftet på et konstituerende møte Helleneset var en populær badeplass i førkrigsårene. Etter krigen var det i en periode befalsskole på Helleneset, før Friluftsrådet igjen overtok området. På 60-tallet ble det blant annet bygget utendørs basseng, og BOF etablerte basen sin i friluftsområdet. den 29. juni Alf Knag ble valgt til BOFs første formann. Kommunene Bergen, Fana og Laksevåg var med fra starten, sammen med elleve ulike organisasjoner og foreninger. Helt fra starten av var sikring av naturområder for friluftsformåi en sentral oppgave for BOF. Man kan ikke annet enn å bli imponert over hvor fremsynte disse personene var. I formålsparagrafen som ble vedtatt på det omtalte stiftelsesmøtet, heter det at BOFs oppgave er «å fremme og verne om friluftlivets kår i Bergen og omland. Passende strandstrekninger, øier, landingsplasser, utsiktspunkter og andre hvile- og utfluktssteder søkes sikret og gjort anvendelig for alment bruk.» Fritt for partipolitikk Som en kuriositet kan det nevnes at Helleneset har vært sentral i BOF-sammenheng helt fra starten. Styreformann Alf Knag forhandlet med Staten som eide Helleneset, hvor det på eiendommen var bygget et forsvarsanlegg. Knag halte i land avtale om disposisjonsrett av denne fristranden som den første i BOFs historie. 75 år senere er BOF etablert med et omfattende anlegg på Helleneset. En viktig årsak til at BOF har utviklet seg jevnt og trutt gjennom 75 år er samarbeid over kommunegrensene. Fremsynte kvinner og menn har samlet seg om en felles oppgave som har vært å sikre fellesskapets interesser, noen ganger i konkurranse med private særinteresser. Fellesprosjektet har vært politisk uprovoserende og fri for partipolitiske undertoner og politisk kiv. Disse faktorene har uten tvil vært en sterkt medvirkende årsak til at det interkommunale samarbeidet har vært så vellykket. Takket være et sterkt engasjement fra BOFs styre, administrasjon og ansatte i driftsavdelingen, er nå 197 godt tilrettelagte friluftsområder i Hordaland tilgjengelige for allmennheten. Det er intet mindre enn imponerende. Og ettertiden vil utvilsomt vite å sette pris på den innsats som er gjort i løpet av BOFs 75-årige historie. Forvaltningssuksess Å sikre naturområder til glede for fellesskapet er én ting. Forvaltningen av disse fellesgodene har vært og er en annen viktig årsak til BOFsuksessen. Også denne delen av virksomheten er preget av forhold som stikkordsmessig kan uttrykkes slik: engasjement, kompetanse innenfor flere fagområder, kvalitet, flid, dyktighet og respekt for naturen og historien. Ettersom årene har gått og oppgavene har blitt flere, har også staben blitt større. Bemanningen i administrasjonen er bygget opp og driftsavdelingen har fått flere ansatte, men i alle år har engasjementet og viljen til å finne gode løsninger preget staben. For å holde den store eiendomsmassen med tilrettelegging, skjøtsel og drift, har BOF knyttet til seg en stor stab av dyktige medarbeidere. Disse har unik kompetanse om de enkelte områdene og innen mange fagfelt. De gjør en jobb det står respekt av og er i høy grad med på å holde eiendomsmassen i fullgod stand. Til å hjelpe seg i arbeidet, har det i løpet av de siste ti årene blitt bygget opp en utstyrsbase som er skreddersydd for tilrettelegging og drift av friluftsområdene. En annen suksessfaktor er at BOF gjennom mange år har satset på å samarbeide med ildsjeler og organisasjoner i nærmiljøene. For BOF er et slikt samarbeid både meningsfullt, rasjonelt og særs økonomisk. 4 5

4 Engasjement, fremsynthet & samarbeid Bygging av bassenget på Helleneset, 1962 Blått flagg på Helleneset, 2011 Helleneset, 2011 Helleneset fra A til Å På mange måter kan det som har skjedd på Helleneset stå som eksponent for utviklingen av BOF fra starten i 1937 og frem til Fjellknausene og svabergene med grasbakkene i bakkant var (og er) fine soleplasser, og ble allerede i 1937 en populær friluftsbadeplass. Den første årsmeldingen omtaler det slik: «Det til badeliv brukbare areal blev for det første utvidet med ca. 200 prosent. Hertil fikk man hele bukten ryddiggjort, den store brygge blev kultet, pukket og støpt, veien forbedret, mange års gamle bossdunger fjernet, springbrett opsatt, priveter likeså. Store groper og huller i fjellet som samlet stinkende vannpytter blev utfyldt og omdannet til de herligste soleplasser. Arbeidet blev gjort på en god og forsvarlig måte, idet man samtidig forsøkte å beholde mest mulig av stedets oprinnelige karakter.» Ser man så på hvordan Helleneset i dag fremstår som et av byens skjønneste, mest populære friluftsbad, med BOFs nye, vakre administrasjonsbygg og andre byggverk, kan det symbolisere den rivende utviklingen friluftsrådet har gjennomgått i løpet av de 75 årene. Miljøanerkjennelse Friluftsbadet på Helleneset er rustet opp og oppnådde i 2011 å bli godkjent som Blått Flagg-strand. Blått Flagg er en inter- Figuren viser prosentvis inntektsfordeling for BOF i Medlemskommunene betaler deltakeravgift med en viss sum pr. innbygger, i 2011 var kontingentsatsen kr. 13,89. Prosentvis inntektsfordeling 2011, Prosentvis inntektsfordeling 2011, Prosentvis inntektsfordeling Kommunal kontingent 2011, 34 % Kommunal Statstilskudd kontingent 3423 % % Statstilskudd 23 % Fylkeskommunalt tilskudd 18 % Fylkeskommunalt tilskudd 18 % Spillemidler 3 % Spillemidler 3 % Tilskudd fra egen drift 2 % Tilskudd fra egen drift 2 % Andre inntekter Andre inntekter 3 % 3 % Mva refusjon 17 % Mva refusjon 17 % nasjonal miljøsertifiseringsordning for marinaer og strender. Internasjonalt er Blått Flagg verdsatt av turister og turoperatører. Sertifiseringsordningen setter svært strenge krav innen sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og opplæring. Søkere blir vurdert av en norsk jury som sender sin innstilling til en internasjonal jury. Les mer om denne sertifiseringen på side 9 i magasinet. Opprustingen og utviklingen av Helleneset som friluftsbad er markant, men oppbyggingen av basen på den tidligere forsvarseiendommen er mye mer omfattende. Etter at nybygget ble en realitet i 2011, fremstår nå basen som moderne og funksjonell; nyskapende i BOF-sammenheng. Et helt nytt og moderne bygg er nemlig integrert i steinmurene som er rester av det gamle forsvarsverket. Her er det kontorer, garderober, garasjer og verksteder og ikke minst nyskapingen «Senter for kystfriluftsliv». Senteret gir muligheter for å arrangere møter, drive undervisning og avholde seminarer, samt som det står i vedtektene, «å arbeide for større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv». Samlet sett går BOF inn i jubileumsåret med en offensiv og optimistisk satsing i det videre arbeidet for friluftssaken. Figuren viser eiendomsforhold og antall områder forvaltet av BOF i Antall områder forvaltet av BOF Antall områder forvaltet av BOF Staten (49) Kommunalt (61) BOF (62) Privat (23) Annet (2) Totalt 197 områder Totalt 197 områder Antall områder forvaltet av BOF Staten (49) Kommunalt (61) BOF (62) Privat (23) Annet (2) Totalt 197 områder Rett til å bruke, plikt til å bevare Visste du at du har lov til å ferdes nesten overalt ute i skog, kyst og fjell uten å be om tillatelse? Husk bare at som friluftsbruker har du også viktige plikter. TEKST: Bjørnhild vigerust Dine rettigheter som vandrer, padler, rytter eller kiter finner du i den såkalte Allemannsretten, som er lovfestet gjennom Friluftsloven. Og selv om den er forholdsvis gammel faktisk ble den opprettet allerede i 1957 er den langt fra utdatert. Noe av poenget med loven er at den skal følge samfunnsutviklingen og ikke «stivne». Den skal inkludere både de tradisjonelle norske friluftsformene og de nye, som for eksempel vindsurfing, forklarer Arild Sørensen, seniorrådgiver ved avdeling for naturbruk og vern i Direktoratet for Naturforvaltning. Med rett og vett Alle har altså rett til å ferdes i såkalt utmark, enten det er for å bade, sykle, plukke bær eller gå på ski. Og det uten å spørre grunneier om lov. Likevel er det viktig å huske på at denne retten også inneholder noen begrensinger, påpeker Sørensen. Her skiller vi mellom utmark og innmark. Begrepet innmark bygger mye på dyrket mark, skogbruksområder og privatlivets fred, og gjelder også industriområder, og åpenbart farlige områder. Utmark utgjør enkelt sagt områdene som ikke er innmark, og det er her du kan ferdes og bruke naturen. Utmark utgjør faktisk hele 95 prosent av Norge, så tumleplass har vi nok av. Men å ha rett til å bruke naturen betyr også at vi har plikt til å ta vare på den. En fin huskeregel her er å bruke god, gammeldags folkeskikk, og ikke skade flora, fauna eller området generelt på noen måte. Plass til alle Pliktene du har som naturbruker inkluderer alt fra enkle speiderregler som å ta med seg søppelet sitt hjem og forlate stedet slik man ønsker å finne det, til å ikke sage ned trær eller forstyrre beitedyr og grunneiers arbeid. Ikke minst har vi plikt til å ta hensyn til andre brukere av Allemannsretten, både gående, syklende og ridende. Aksepter at alle har ulike interesser og måter å bruke naturen på, men husk også at felles for alle er at man med sin friluftsform ikke skal ødelegge naturopplevelsen for andre, fastslår Sørensen. Likevel understreker han at nordmenn flest er flinke til og glade i å bruke naturen, og aktivitetsnivået i norsk natur tatt i betraktning er konfliktene få og små. Allemannsretten på sjøen Allemannsretten gjelder også for sjø og kystsone, men her sammen med lover som omhandler navigasjon, sertifikat og havneforskrifter. Likevel er det enkelte ting du bør huske på når du ferdes på sjøen og i strandsonen. Om somrene trekker ofte folk ned til stranden og svabergene, og da gjelder det å vise hensyn hvis du for eksempel skal inn med båt. Du har lov til å trekke båten opp på land i utmark i inntil et døgn, og ellers kan fortøyningsringer og -bolter brukes om det ikke er til sjenanse for eier. Å fortøye i privat brygge er ikke tillatt, og husk å respektere de gule badebøyene. Kjøring eller forankring innenfor de gule badebøyene er ikke tillatt. Kjører du nærmere bøyene eller badende enn 50 meter, er fartsgrensen 5 knop. Å ta hensyn til naturen er en del av Allemannsretten som gjelder overalt, uansett friluftsområde. Tar du med deg ditt eget søppel til land og leverer til godkjente anlegg, hjelper du samtidig Skjærgårdstjenesten. Da kan Friluftsrådet bruke den tiden de ville brukt på å plukke og kjøre vekk søppel, til å tilrettelegge og holde friluftsområdene i god stand. Les mer på 6 7

5 Bli vannvenn! Å kunne svømme, samt mestre livredning i vann, er minst like viktig i dag som for 70 år siden, viser statistikkene. Derfor planlegger BOF i samarbeid med en rekke aktører et helt spesielt opplæringsprosjekt i Bergen. Grønt lys for blått badevann TEKST: bjørnhild vigerust Som du kan lese på de foregående sidene var en av hovedgrunnene til opprettelsen av Bergen og Omland Friluftsråd, nettopp dårlige svømmeferdigheter og et høyt antall drukningsulykker. I dag ligger Norge fortsatt bekymringsverdig høyt på drukningsstatistikken. Stadig flere bruker sjø og vassdrag aktivt i fritiden, og likevel kan færre enn fem av ti tiåringer svømme. Utendørs svømmearena BOF tok derfor initiativ til et samarbeid med Røde Kors som på sin side har drevet prosjektet Vær Venn med Vann i to år. Med seg på laget har de også Livredningsselskapet og Hordaland Svømmekrets, i tillegg til en rekke kommuner, foreninger og lag. Sammen skal de samle kompetanse og beredskap og hjelpe vestlendinger å være venner med vannet ikke bare i bassenget. Og det med friluftsområdene som læringsarena. Det er helt klart at det er behov for innsats rettet mot forebygging av ulykker. Det er stor forskjell på å svømme i et basseng og ute i sjøen. Over 80 prosent av Hordalands befolkning bor i umiddelbar nærhet til vann, og den dagen du har behov får sette svømme- kunnskapene dine på prøve vil det være utendørs kanskje like i nærheten av ditt eget hjem. Derfor er det viktig å aktivisere menneskene der de er, fastslår Jahn Petter Berentsen, distriktsrådsleder, Hordaland Røde Kors Hjelpekorps. Lærerik integrering Hordaland fylkeskommunes pilotprosjekt «Aktiv saman» har gitt midler til opplæringsprosjektet, hvor hovedmålet er å utarbeide et lavterskeltilbud, for få flere flerkulturelle barn og unge mer aktive hver dag. Og det å være aktive sammen er noe også BOF og Røde Kors spiller på i sitt prosjekt. Mennesker har forskjellige forutsetninger og erfaring. Mange flerkulturelle er for eksempel ikke vant til å bruke sjøen og naturen på samme måte som vi gjør, og kan heller ikke svømme. Vi ønsker derfor å kunne tilby alle uansett alder, kjønn og kulturell bakgrunn å møtes og lære om bruk og sikkerhet på og ved sjøen gjennom lek og aktiviteter innenfor trygge rammer. Slik kan det bygges nettverk og skapes en både god og lærerik integrering, mener Berentsen. Mange kjenner ikke til de rettigheter og muligheter du har til å bruke naturen, og samtidig kan språk og behov for spesiell tilrettelegging være utfordrende. Et slikt prosjekt er både livreddende og positivt for livskvalitet og samhold, understreker Britt Karen Spjeld, fylkesidrettssjef i Hordaland fylkeskommune. Pilotprosjekt Prosjektet er nå i planleggingsfasen, og det håpes å kunne fastsette datoer og arrangementer for årets badesesong ganske snart, og vi kan allerede nevne svømmeaksjon på Helleneset og samarbeid med Camp Hitsøy i Fjell kommune, Camp Herdla på Askøy i juni og Havsportveko i Austrheim i august. Målet er å kunne utvikle og utvide dette tilbudet over flere år til å bli et pilotprosjekt som alle kystkommuner kan dra nytte av. Nå samles kloke hoder med kompetanse og kunnskap, og privatpersoner, foreninger og ikke minst kommuner bes mer enn gjerne om å ta kontakt om de vil bidra. Jeg brenner virkelig for dette; det er et utrolig viktig konsept å ta tak i. Å bruke friluftsområdene som arena for aktivitetene gir dessuten en flott tribute til BOFs initiativ, sier en engasjert Jahn Petter Berentsen. Badevannet langs bergenskysten blir stadig renere og bedre. Faktisk så bra at en av BOFs badeplasser i fjor kunne heise Blått Flagg. Blått Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for marinaer og strender verdsatt av turister og turoperatører over hele verden. Badeplassen på Helleneset oppfylte de svært strenge kravene sertifiseringsordningen setter til blant annet service, vannkvalitet og opplæring, og ble belønt med det blå flagget for fjorårets badesesong. Og det som en av bare ti miljøsertifiserte strender og marinaer i Norge. Sertifiseringen gjelder for én sesong av gangen, men målet er å kunne beholde den for badeplassen på Helleneset, og BOF har søkt om Blått Flagg også i år. En god badeplass betyr en populær badeplass, og her skjer det mange spennende aktiviteter, hvor svømmeopplæringen du kan lese om her på siden er en av dem. Les mer om andre aktiviteter på side 18. Sertifiseringen er utarbeidet av Foundation for Environmental Education (FEE), og søknadsprosedyren skjer i samarbeid med Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Følg med på for oppdatert informasjon om prosjektet framover Les mer om kravene for Blått Flaggsertifisering her. 8

6 Badeplasser Enkel overnatting i naturskjønne omgivnader Les meir om BADEPLASSER på Her finner du et lite utvalg av de flotte badeplassene vi forvalter i Bergen og omegn. Bruk QR-koden for å lese mer om alle badeplassene våre. Tallene finner du igjen på kartet midt i magasinet. Friluftsrådet tilbyr i samarbeid med lokale organisasjonar hus, hytter og naust til utleige for deg som vil at turen skal vare lenger enn ein dag. Dette tilbodet er perfekt for deg som er på kajakktur, vandring, båttur eller berre vil vere nærare naturen ei natt eller tre. Les meir om utleige på HelleneseT 202 Solnes 009 Skageneset 551 Kollevåg 016 Hvor: Bergen Mot byfjorden, sør for Eidsvågneset Parkeringskapasitet: 100 biler Omkledningsrom, toalett og dusjer Et av BOFs mest sentrale og best utbygde friluftsområder, med sandfjære, stupebrett, svaberg, gressbakker og barnebasseng med rullestolrampe. Bord, benker og faste griller er tilgjengelig, samt ildfaste kurver for engangsgriller. Gode muligheter for klippeklatring og fisking fra land. Hvor: Askøy Strømsnes nord for Erdal Parkeringskapasitet: 85 biler toalett Vakkert og barnevennlig område, med en fin badepoll med svaberg og stupebrett. Tilrettelagt med gangbroer, bord og benker, samt fortøyningsbolter. Tidlegare småbruk med to stuer og eit lite kjøkken. Ikkje straum eller innlagt vann. Naust med robåt og to tomannskajakkar inkludert. I krigsåra vart flyktingar som skulle vidare over Nordsjøen haldne i skjul på Skageneset. Område: 50 dekar Ni senger fordelt på tre rom Leie per dag: kr. 400 i helga, kr. 200 i vekedagane Friluftshuset i Meavågen på Askøy har fire store grillar og sitteplass for omlag 160 personer. Utanfor er det steinkai, danseplatting og utesitteplassar. Friluftshuset er åpent for publikum, men kan reserveres for arrangement. Område: 680 dekar Ingen sengeplass Leie på kveldstid kr (meir enn 50 personer) eller kr (Under 50 pers.) Kyrkjetangen 150 Vollane 215 Løno 303 Sandholna 252 Hvor: Bergen. Sør for Bønes, ved Nordåsvannet Parkeringskapasitet: 130 biler toalett Populært og godt utbygd område. Godt egnet for barn, med sandstrender, gressmark, stupebrett, bord og benker. Gode muligheter for stangfiske. Hvor: Bergen, innerst i Eidsvågen. Parkering ved Eidsvåg kirke, handikap parkering nede i friluftsområdet. Følg asfaltvei 400 m videre til friluftsområdet. Romslig og populær badeplass med stor gressbakke som bakland. Landgrunn sandfjære, svaberg, flere stupebrett, badestige, handicaprampe, redningssett, toalett og informasjonstavle. Ligg vest i havet frå Møvik i Fjell kommune. Området rundt øya er opent og vêrhardt, og det krevjast godt vêr for å nå ut til friluftsområdet. Huset har enkel standard med kjøkken, to stuer og to soverom. Det er ikkje elektrisitet eller innlagt vatn. Soveromma har sengeplass til fem personer Overnatting per dag: kr. 400 i helgen, kr. 200 i vekedagane Sandholna og Grønevika ligger i tilknyting til det Norske Arboretet på Milde. Hytta kan leies til dagsbesøk, og har innlagt kaldt vatn og straum. Forutan opphaldsrom med sitteplass for omlag 30 personar er det kjøkken med kokeplate og kaffitraktar. Sengeplass: Overnatting ikkje lov Pris: Kveldsarrangement kr Dagsarrangement for barnehagar og skoler kr. 100 Ervikane 501 Grønevika og Sandholdna Horgo 055 Gullbotn 219 Hvor: Os. Sørvestsiden av Strøno Parkeringskapasitet: ca. 70 biler toalett Nydelig bade- og turområde, med muligheter for reservasjon av teltplass. Bord og benker og fast grill er tilgjengelig, samt brygge og fortøyningsbolter. Populære fiskeplasser like i nærheten. Hvor: Bergen. Milde, ved Arboretet Parkeringskapasitet: biler geocash-kasse i området toalett Grønevika er et svært populært område, med svaberg, baderampe for bevegelseshemmede og stupebrett. Tilrettelagt med bord og benker, samt fast grill. Sandholna er en tidligere hytteeiendom med 700 meter strandlinje mot Fanafjorden. Godt egnet badeplass for barn, med utgravd friluftsbasseng. Tidligare småbruk som ligg ut mot storhavet, med utsyn mot Marstein fyr. Huset har ikkje straum, men det er innlagt kaldt vatn (ikkje godkjent som drikkevatn). I stua er det vedomn og parafinomn, og ein større grill er tilgjengeleg. Sengeplass: Max ni personer Område: 60 dekar Pris: kr. 400 pr. dag i helga, og kr. 200 pr. dag i vekedagane Varmestua i Gullbotn blir leigd ut gratis etter avtale med Friluftsrådet og er fyrst og fremst eit tilbod til barnehagegrupper og barnefamiliar på dagstur. Varmestua er ei trehytte på omlag 8m² som er utstyrt med bord og benkar, og har varmekablar i golvet. I vintersesongen er varmestua open når det er skiforhold, og kan då brukast av alle som er på tur i friluftsområdet. Tyssøy 655 Vallevik 401 Vinnesholmen 352 Solstråleøya 709 Hvor: Sund Raunefjorden, med bil fra Alvøen via tunell til Bjorøyen. Ca. 1,2 km. å gå fra parkeringsplassen. toalett og drikkevannsbrønn Et stort område med mye tumleplass, både for den som vi bade, gå tur, fiske eller telte. Smivågen er tilrettelagt med fortøyningsbolter, bord og benker, og området er populært med stupebrett, svaberg og gressbakker. Hvor: Lindås. Vestsiden av Seimsfjorden, like sør for Vollom kai toalett Idyllisk område like ved Vollom naturreservat, den nordligste naturlige bøkeskogen i verden. Fin fjære med svaberg, sandstrand og romslig gressmark. Tilrettelagt med bord og benker. Vinnesholmen friluftsområde ligg ved Bjørnefjorden yst på Fusahalvøya. Det finst ei lun badefjøre mot Vinnessundet og fine svaberg for fiske mot fjorden. Flott kulturlandskap for småturar på land med eiga kulturløype som ein også kan følgja på fastlandet. Vinnesholmen er knytt til fastlandet med molo, og ein tidlegare husmannsplass på holmen vert leigd ut til feriegjester på vekebasis av Stiftinga Vinnesholmen. Solstråleøya er ei frodig øy med gamle spaservegar og restar etter tidlegare hus. Øya vart gjeve til Det norske kongehuset i 1905 etter å ha vore i britisk eige, og etter kong Olavs død gav arvingane øya i gåve til Tysnes kommune. Det er toalett, fast grill, bord, benker og kai her, og huset på øya vert halde ved like av Solstråleøya venelag og kan leigast etter avtale

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes.

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 22. MARS 2004, PÅ FIRST HOTEL MARITIM I BERGEN. Møtet ble åpnet kl. 19.10 av representantskapets ordfører, Inger Lise Skarstein. Ordføreren innledet med

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Prosjekta kan sjåast på som ein totrinnsrakett, der Gjensidigemidlane skal nå ut

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013

Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013 Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013 Formål. Hva er Ryfylke Friluftsråd a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder

Detaljer

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Friluftsmeldinga Meld.St.18 (2015-2016) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Morten Dåsnes daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund morten@friluftsrad.no, tlf 41618459 Nasjonale mål

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening Vestlandsprosjektet Formål Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag Visjon Den

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Ervikane og Oksabåsen Friluftsområder

Ervikane og Oksabåsen Friluftsområder Vedlegg 1, oversiktskart sikringssaker 2012 Geitvika, Fjell kommune Askviknes, Os kommune Ervika, Os kommune Ramsholmane, Os kommune ille, Kvinnherrad kommune Allemannsretten Ein viktig del av kulturarven

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bømlo kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

forum for natur og friluftsliv FRILUFTSLOVA SJIKANERANDE STENGSEL

forum for natur og friluftsliv FRILUFTSLOVA SJIKANERANDE STENGSEL Kommunane i Dato: 05.09.2016 FNF er eit samarbeids natur- og friluftslivsinteresserte organisasjonar i. FNF skal engasjere seg i saker som påvirker natur og friluftslivet i fylket. I dag er Norges Jeger-

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER HESTHAMMAREN B5 HOMMERSÅK Ideel beliggenhet Flotte turområder Barnevennlig Smarte løsninger Suksessen fortsetter Hommersåk er et idyllisk beliggende tettsted i enden av Riskafjorden

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet

Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Kajakkperspektiver på utviklingen av kystfriluftslivet Leif Inge Magnussen Stipendiat NIH Norges Padleforbund Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007

Detaljer

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201001438-1 Arkivnr. 146 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2010 TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 SAMANDRAG

Detaljer

Padleløyper i Lindås. Bergen og Omland Friluftsråd

Padleløyper i Lindås. Bergen og Omland Friluftsråd Kr 20 Padleløyper i Lindås Bergen og Omland Friluftsråd Padleturar i Lindås Lindås kommune har ei rekkje flotte saltvasspollar og vassdrag som er godt eigna for padling. Vassvegane har frå gamalt av vore

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher?

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher? Hva er Geocaching? Geocaching er en internasjonal fritidsaktivitet som innebærer bruk av GPS koordinater for å finne skjulte skatter i byer, skog og mark. Du kommer til å bli overrasket over hvor ofte

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Sandefjord 12. juni 2013 1 Arbeidet med utkast til handlingsplan Regjeringen besluttet i 2010 å utarbeide en nasjonal handlingsplan

Detaljer

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya.

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya. Post 1 Saueholmen ( ny plassering fra 20.mai) N59.517 E10.676 Posten er flyttet 20.mai til ny plass, litt lengre nord på Sauholmen. Den er festet i et furutre, det er et søppelstativ i denne bukta. På

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder NESSET for 2013-2018 EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Kart: Statleg sikra friluftsområder i Nesset pr. 2 jan. 2013 Fakta om n pr 01.01.2012 Antall innbyggere

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

BAB Omsorg AS sommertilbud 2013

BAB Omsorg AS sommertilbud 2013 sommertilbud 2013 Sommerleir til Tromøy 8 22. juli 2013 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Av aktiviteter kan vi nevne strandliv, turstier, lekeplasser og tur til Dyreparken. Alt

Detaljer

ELVASTIEN I ØRSKOG. Jon Per Rødseth

ELVASTIEN I ØRSKOG. Jon Per Rødseth ELVASTIEN I ØRSKOG Jon Per Rødseth Kveldstur langs Elvastien i vår Lange skuggar Kveldsro Tanken måtte modnast! Ørskog Frivilligsentral oppretta mars 2008. Ein ide dukka opp!! Enkel tursti? Tja, kanskje

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Express tilbod i Ran Seilforening frå sesongstart 2014

Express tilbod i Ran Seilforening frå sesongstart 2014 Ran Seilforening skal vera eit attraktivt senter for sportsleg eintypesegling. Klubben skal ha gode fasilitetar for dette, slik at alle kan drive seglsport: barn på nybyrjarnivå, unge jolleseglarar og

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde, Statsbudsjettet kap. 1420, post 78

Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde, Statsbudsjettet kap. 1420, post 78 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/90-16 Saksbehandlar: Eirik Knive og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Fordeling

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE OG ET HELSBRINGENDE KLIMA

BO I EN AVSLAPPAET ATMOSFÆRE OG ET HELSBRINGENDE KLIMA A F R O D I T E S A N D S L E V L I V E T I E L E G A N T E O G B E H A G E L I G E O M G I V E L S E R KYPROS HAR OVER 330 SOLDAGER I ÅRET OG FLOTTE STRENDER MED KRYSTALLKLART VANN BO I EN AVSLAPPAET

Detaljer

Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil.

Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil. Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil. Draumen om hytte på høgfjellet er bare ein kort biltur frå Sørlandskysten. Satsar du på hytte på Hillestadheia

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Laberget leirsted et sted du vil trives

Laberget leirsted et sted du vil trives Laberget leirsted et sted du vil trives Velkommen til Laberget leirsted et sted med mange muligheter! Laberget leirsted er et flott overnattingsog serveringssted med idyllisk beliggenhet i sjøkanten ved

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer