Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter. En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter. En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa"

Transkript

1 Accounts Payable Små og mellomstore bedrifter og deres smertepunkter En undersøkelse av økonomiavdelinger i små og mellomstore bedrifter i Europa

2 Introduksjon Hvem er målgruppen for denne hviteboken? Denne heftet er laget med tanke på økonomisjefer i små og mellomstore bedrifter i Europa ved hjelp av undersøkelser gjennomført i seks land. Hvilket utbytte vil du ha av den? En oppdatert oversikt over utfordringer økonomiavdelingene i små og mellomstore bedrifter står ovenfor i dag og hvilke muligheter for forbedringer som finnes i Accounts Payable prosessen. Et bilde av «smertepunktene» der nåværende prosesser og systemer kan forbedres ved hjelp av ny programvare og automatiseringsløsninger. En oversikt over løsninger forskjellige selskaper har tatt i bruk og en gjennomgang av hvor effektive de har vært når det gjelder å forbedre styringen av pengeflyten, øke medarbeidernes tilfredshet og effektivitet og redusere feil. Canon investerer tid i å snakke med sine kunder og få en forståelse av hva deres bedrift ønsker å oppnå. Det gjør at vi kan utvikle forretningsløsninger som kan hjelpe dem å fokusere på kjernevirksomheten og få bunnlinjen til å øke. Vi hjelper våre kunder med å få kontroll over og strømlinjeforme forretningskritiske funksjoner som Accounts Payable, for å støtte fremtidig vekst og lønnsomhet. Antonio Recio, Head of Business Imaging Group, Executive Vice-President, Canon Europe Ltd Undersøkelsens partnere Canon har ligget i teten innen bilde- og dokumentteknologi gjennom mer enn 40 år. Etter som informasjonsflyten er blitt raskere og mer kompleks, har Canons rolle utviklet seg til også å inkludere viktige forretningsprosesser. Vår ekspertise når det gjelder å tilrettelegge effektiv arbeidspraksis hjelper nå bedrifter over hele Europa med å få mest mulig ut av teknologien de benytter. fungerer som en serves as a global voice, global stemme, hovedtalsmann, anerkjent autoritet, akseptert leder og hovedsete for utdannelse av mennesker innen finans, med spesiell fokus på accounts payable, fordringer, utbetalinger, betaling av innkjøp, automatisering, datafangst og dokumentadministrasjon. RS Consulting er et globalt undersøkelsesbyrå som opererer i over 30 land på fem kontinenter. Deres erfarne forskere yter kvalitetsetterretning for noen av verdens største teknologibedrifter og departementer. and government departments. Om undersøkelsen 524 online intervjuer gjennomført i seks land i oktober 2011 Innspill fra økonomi- og regnskapsmedarbeidere i små og mellomstore bedrifter 61 % av bedriftene som ble intervjuet hadde medarbeidere Vi har forpliktet oss til å utvikle førsteklasses finansoperasjoner gjennom utdanning og utvikling av personale med global anerkjent og profesjonell kvalifikasjon. Denne undersøkelsen har kartlagt flere muligheter der effektivitet og effektivisering kan forbedres. Jo E. LaBorde, Executive Director, 2

3 Sammendrag Situasjon Små og mellomstore bedrifter i Europa fortsetter å møte et tøft og uforutsigbart miljø. Mange bedriftsledere ser etter en måte å redusere kostnadene ytterligere på, og konsentrere sine resurser om kjernevirksomheten. Det er fremdeles dyrt og vanskelig å oppnå kreditt og bedriftene må styre sin pengeflyt spesielt forsiktig. Økonomiavdelingene kan representere en stor verdi i dette turbulente landskapet, de kan få mer ut av leverandørforbindelsene, identifisere effektivitets- og vekstmuligheter i bedriften og kontrollere og lage gode prognoser for pengeflyten. Betydelige prosessutfordringer innenfor økonomifunksjonen hindrer imidlertid mange av dem i å oppnå dette. Utfordringene Mange økonomiavdelinger har tunge dokumentprosesser som begrenser dem og fører til at dyktige medarbeidere bruker tid på gjentatte, enkle oppgaver. Et betydelig antall er ikke i stand til å finne informasjon raskt eller de finner den ikke i det hele tatt. Den trege informasjonsflyten begrenser økonomiavdelingens evne til å legge verdi til bedriften og kan posisjonere den som et kostnadssenter i bedriften. For tiden har omtrent to femtedeler av økonomiavdelingene ingen automatisering av arbeidsflyten, i mindre bedrifter der tett styring av pengeflyten er avgjørende, er andelen enda større. Økonomiavdelingene ønsker å gjøre noe med dette, mer enn 75 % ser allerede etter programvare for å automatisere eller strømlinjeforme sine prosesser. De identifiserer Accounts Payable som et nøkkelområde for prosessforbedring, fordi prosessene fremdeles er dominert av papir og manuell innputt. Fordelene ved endring Mulighetene for forbedring innen Accounts Payable er utallige: Kontroll og synlighet av pengeflyten ved hjelp av raskere tilgang til betalingsinformasjon. Kostnads- og effektivitetsbesparinger mindre tid brukt på manuell behandling, færre feil og tvister, mindre tid på å lete etter eller bestille erstatningsdokumenter. Bedre forhold til leverandørene bedre synlighet kan redusere tap av rabatter og eventuelle renter ved sen betaling, og gjøre det enklere å finne ineffektiv kjøpsadferd. Høyere tilfredshet med arbeidsplassen kutte antall ikke-inntektsbringende, tidskrevende og gjentatte oppgaver. Mer åpenhet takket være mer komplette kontroller, færre tapte dokumenter og kontrollerte, ønskede endringer. Viktigheten av integrering Undersøkelsen fastslår at små og mindre økonomiavdelinger som implementerer den riktige miksen av integrert teknologi og prosessforbedringer, vil gi virksomheten en betydelig fordel fremfor konkurrentene. Uansett hvilke økonomiprosesser som er involvert integrering er viktig løsninger som er tatt i bruk eller benyttes isolert kan ha motsatt virkning. Personalets moral En uventet fordel ved automatisering er forbedringen i personalets moral ved at gjentatte, kjedelige oppgaver blir redusert, slik at de blir i stand til å gjennomføre mer utfordrende analyser og forskningsarbeid. 3

4 Informasjonsstyring i små og mellomstore økonomiavdelinger: det store bildet Klarlegge problemet Tunge dokumentprosesser som økonomiavdelingene styrer, krever kompetente medarbeidere, men oppgavene er ofte gjentatte rutineaktiviteter. En betydelig majoritet av økonomiavdelingene strever fremdeles med manuelle og ineffektive prosesser med liten eller ingen effektiv integrering. Mange bruker verdifull tid på å lete etter informasjon, korrigere feil eller bestille duplikatdokumenter. Økonomimedarbeidere bruker gjennomsnittlig mer enn en halvtime per dag på å lete etter arbeidsrelatert informasjon som dokumenter, e-post eller nettsider. Ofte er ikke dokumentene de trenger tilgjengelige. Synlighet Vi ser et voksende behov for mer og bedre informasjon på alle områder av forretningsaktiviteten, og det er viktig at denne informasjonen lett kan hentes frem og rapporteres på en pålitelig måte. Det er også et voksende internt behov etter som vi får behov for å analysere våre prosesser og prosedyrer for å få kostnadene ned. Hvor lang tid per dag bruker du på å lete etter arbeidsrelatert informasjon? (dvs. papirdokumenter, e-post, Internett, nettsider osv.) Grunnlag % <10 min min min min >121 min 12% 6% Gjennomsnitt: min 30% min 9% 9% 17% min Hvor ofte finner du ikke nødvendig informasjon på papir, lokale maskiner, delte maskiner, intranett eller i arkivet? Grunnlag % 16% 6% Gjennomsnitt: 5-9 % 18% 16% 10% <5% av tiden 5-9% av tiden 10-19% av tiden 20-29% av tiden 30-49% av tiden >50% av tiden 4

5 Klarlegge problemet fortsatt... Flere viktige økonomiprosesser forårsaker problemer en tredjedel av disse omfatter Accounts Payable aktivitet som fakturabehandling og registrering av nye leverandører. Tapte dokumenter og feil er en alvorlig utfordring. Sju av ti økonomimedarbeidere sier at minst en økonomiprosess gir dem problemer som fører til feilplasserte dokumenter og andre feil. 79 prosent tror at automatisering av minst en av disse prosessene ville gi betydelige fordeler. Dette forholdet er høyere i sektorer med mye papir og blant eldre økonomimedarbeidere. Hvilke prosesser gir deg mest bryderi? Grunnlag 524 Personalutgifter 24% Fakturabehandling 23% Kontroll 20% Mottatte fakturaer 15% Lønn 14% Registrering av ny leverandør Andre 3% 11% Hvor ofte ville du sagt at dokumenter ikke er tilgjengelige for umiddelbar referanse når det er behov for dem? Grunnlag % 23% 8% Gjennomsnitt: 5-9 % 22% 14% 4% <5% av tiden 5-9% av tiden 10-19% av tiden 20-29% av tiden 30-49% av tiden >50% av tiden 5

6 Hvordan små og mellomstore bedrifter reagerer Små og mellomstore bedrifter ser etter løsninger. Over halvparten av de som var med i undersøkelsen har installert systemer for dokumentadministrasjon, ERPsystemer eller program for prosessautomatisering for å bedre sine økonomi- og regnskapsprosesser. Bedrifter som har implementert et system for dokumentadministrasjon rapporterer gode resultater: 78 prosent sier det ga kostnadsbesparinger, 80 prosent sier det reduserte behovet for å skrive ut dokumenter og 86 prosent tror det har bedret sikkerheten. For de som bruker program for prosessautomatisering er bildet tilsvarende. 78 prosent tror at programvaren har forbedret forbindelsen med viktige interessenter og 84 prosent sier at programvaren har ført til kostnadsreduksjoner. Mer enn tre fjerdedeler ser etter en programvarebasert løsning som kan hjelpe dem å automatisere eller strømlinjeforme noen av eller alle økonomi- og regnskapsprosessene. Hovedfordelene som de forventet av en slik løsning er bedre produktivitet og effektivitet, fulgt av lavere kostnader og bedre styring av pengeflyten. Har din bedrift tenkt å kjøpe programvare som vil hjelpe dere å automatisere og strømlinjeforme noe av det følgende? Grunnlag 524 Accounts Payable Personalutgifter Andre regnskapsfunksjoner Mottatte fakturaer Lønn 35% 35% 34% 33% 32% Tenker ikke å kjøpe programvare 24% Integrering gjør forskjellen Små og mellomstore bedrifter må integrere sine prosesser for å utnytte alle fordelene ved dokumentautomatisering. Løsninger for dokumentadministrasjon og prosessautomatisering kan ikke alene løse alle problemene. 74 prosent av de som har en løsning for dokumentadministrasjon og 71 prosent av de som har program for prosessautomatisering finner fremdeles noen av sine papirbaserte prosesser problematiske. Kun en meget liten andel av økonomiavdelingene har en helt integrert og automatisert Accounts Payable prosess. 6

7 Veier fremover for Accounts Payable Situasjonen Accounts Payable funksjonen i små og mellomstore bedrifter er fremdeles dominert av store volum med papir og manuell håndtering. Det meste av dette gjelder fakturabehandling, håndtering av leverandørforespørsler og registrering av nye leverandører. 76 prosent sier at minst halvparten av deres fakturaer kommer i papirformat. Tre fjerdedeler av fakturaene tar det 10 dager eller mer å behandle, og seks prosent sier det tar mer enn 30 dager. Til tross for dette, har kun 39 prosent av bedriftene en løsning for automatisert fakturabehandling på plass, og kun 14 prosent har integrert sin løsning med sitt ERP-system. Hvor stor % av dine fakturaer kommer i papirformat? Grunnlag % 11% 7% 19% <20% 20-29% 30-49% 50-75% >75% 6% Utfordringene Flere av utfordringene innen Accounts Payable prosessen kan ha en viktig innvirkning på virksomhetens ytelse. Treg fakturabehandling grunnet feil, dokumenter som er borte og kompliserte leverandørforbindelser betyr dårlig synlighet av pengeflyten og ineffektiv innkjøpsadferd. Sen betaling kan føre til at man mister rabatt eller får strafferente. Det finnes en sannsynlig effekt på rapporteringen også, der man bruker mer tid på å lete etter og legge inn informasjon og har høyere margin på feil. Mer tid brukt på administrasjonsoppgaver påvirker også økonomiavdelingens effektivitet og den får ry som et kostnadssenter. Rapportering I en fersk undersøkelse gjort samtidig («Globale trender for datafangst innen Account Payable») viser 40 prosent av besvarelsene fra bedriftene at automatiserte teknologier gjør rapporteringsbehovet mye enklere. Reduserte kostnader I en fersk undersøkelse om datafangst innen Account Payable rapporterte 62 prosent av besvarelsene om en kostnadsreduksjon på opp til 25 prosent der det ble benyttet automatisert teknologi for datafangst. Hva er gjennomsnittstiden din bedrift bruker på å godkjenne og behandle en faktura? Grunnlag 447 8% 14% 34% 6% 9% 27% 8% <5 dager 5-7 dager 8-9 dager dager dager dager >30 dager 7

8 Daglig tid brukt per avdeling... skriving på nytt av feil fakturainformasjon i Account Payable systemet. Grunnlag % 9% 0-10 min min min >61 min 33% 4% Åpenhet Accounts Payable automatisering gir åpenhet og en fullstendig oversikt over tidligere transaksjoner, noe som tillater målrettet analyse som kan redusere avvik og bedre effektiviteten. Feil Å rette feil manuelt sinker prosessen. 46 prosent av økonomiavdelingene bruker mer enn 10 minutter per dag på å skrive feil fakturainformasjon om igjen i Accounts Payable systemet. Ca. fire prosent brukte mer enn en time per dag. Fakturaer som blir borte Majoriteten av økonomimedarbeiderne som ble intervjuet (53 prosent) rapporterte om minst to prosent forsvunne fakturaer, noe som krever at det lages en duplikat, mens åtte prosent sier at minst en av ti fakturaer blir borte. Tap av betalingsinformasjon på grunn av dårlig kontroll kan ha alvorlig innvirkning på åpenheten. Leverandørforbindelser Håndtering av leverandørtelefoner og forespørsler tar mye tid i Accounts Payable prosessen. Omtrent en av tre mottar mer enn 10 forespørsler om fakturabetaling hver dag. Det betyr mer enn forespørsler hvert år.* Mer enn en tredjedel bruker over en halvtime hver dag på disse oppgavene noe som blir 11 timer per måned, nesten åtte prosent av en vanlig medarbeiders arbeidstid.* Å registrere en ny leverandør tar også mye tid selv for de bedriftene som har en viss automatisering. En tredjedel av disse brukte mer enn 15 minutter på registreringen, mens seks prosent sier at det tar mer enn en time å registrere en ny leverandør. Kostnader Accounts Payable prosessene er et viktig område med muligheter for kostnads- og effektivitetsbesparelser. Dyktige medarbeidere bruker fremdeles betydelig tid på enkle oppgaver, finne og skrive informasjon på nytt, korrigere feil og håndtere leverandørforespørsler. Treg informasjon om pengeflyt (75 prosent av avdelingene mener at deres betalinger ligger 10 dager på etterskudd) kan svekke økonomiavdelingens evne til å opprettholde en innkjøpsordning som fungerer effektivt. Nøyaktighet Automatisering bidrar i vesentlig grad til reduksjon av feil innen Accounts Payable. En enkel skrivefeil kan forårsake betydelig problemer og ta lang tid å finne. Ved automatisering unngås menneskelig feil som gjøres når man er sliten eller blir distrahert. * Utregning basert på 22 arbeidsdager per måned, og en gjennomsnittlig arbeidsdag på sju timer 8

9 Daglig tid brukt på å besvare leverandørforespørsler/telefoner per avdeling. Grunnlag % 18% 0-10 min min min >61 min 37% 16% Løsningene I Europa har to femtedeler av små og mellomstore bedrifter ingen automatisering av arbeidsflyten for Accounts Payable prosessene. Generelt sett ønsker imidlertid 35 prosent av bedriftene å kjøpe programvare som vil hjelpe dem å strømlinjeforme og automatisere Account Payable prosessene. Dette antallet er enda høyere innen sektorer som håndterer mange papirdokumenter: 53 prosent av entreprenørfirmaene, 50 prosent av hjelpeorganisasjonene og 38 prosent av bedriftene innen bank og finansiering ser etter slik programvare. Undersøkelsen ga en følelse av at utfordringen hastet 77 prosent av de som var interessert i Accounts Payable programvare forventet å gjøre innkjøpet innen ett år. Hovedfordelene som de forventet fra investeringen var: Tettere styring av pengeflyten Bedre effektivitet og produktivitet Lavere driftskostnader Profil av topputøverne Accounts Payable automatisering hjelper nå mange kontorer å få mer effektiv drift. Undersøkelse fra viser hvordan topputøvere har endel felles egenskaper.* Høy utnyttelse av operativsystemer med delte tjenester for Accounts Payable behandling. Høy utnyttelsesbasert automatisert arbeidsflytløsning styrer flyten av elektroniske data og bilder på en effektiv måte i bedriften og gir nødvendig godkjenning og autorisering av betalingen. Eliminering av papirfakturaer fra leverandører og overgang til et høyere nivå av fakturaautomatisering. Gjennomsnittlig mottar topputøvere prosent av alle fakturaer elektronisk fra leverandørene. Høy bruk av automatisert/evaluert kvitteringsoppgjør (spesielt innen produksjon og produkt- og vareintensive Plass for forbedring Andelen av bedrifter uten en automatisert fakturaprosess og uten planer om å ta en i bruk, er alarmerende og representerer stort potensiale for forbedring. Automatisering gir de beste utøverne Flertallet av topputøverne i besvarelsene av Account Payable produktivitetsindeksen* - noe over 85 prosent - benytter en regelbasert automatisert arbeidsflytløsning. Med den styres flyten av elektroniske fakturadata og bilder på en effektiv måte i bedriften og gir nødvendig godkjenning og autorisering av betalingen. Accounts Payable miljøer). Gjennomsnittlig topputøvere bruker fremdeles ERS/ARS for mer enn ti prosent av fakturavolumet. Høy utnyttelse av avansert datafangst, dokumentskanning og optisk bokstavgjenkjenning (OCR) for digitalisering og konvertering av papirfakturaer til elektroniske data. Effektiv bruk av innkjøpskortprogrammer, P-kort, for å gjøre det lettere for medarbeiderne å gjøre rimelige og effektive engangsinnkjøp fra sjeldent brukte leverandører. Gjennomsnittlige topputøvere bruker P-kort for seks til åtte prosent av fakturavolumet. Bruk av elektroniskbaserte kataloger for nettbasert innkjøp og elektronisk oppgjør (P-kort eller ERS) fra leverandører for periodiske og store transaksjoner med kontraktspriser. * Accounts Payable produktivitetsindeks: referanseundersøkelse igangsatt av, februar

10 Konklusjoner Accounts Payable prosessene gir små og mellomstore økonomiavdelinger i Europa stort potensiale for forbedringer. Disse prosessene kan ha en direkte innvirkning på resultatene i form av dårlig synlighet på pengeflyten og ikke-optimal innkjøpsadferd. De har også en betydelig innvirkning når det gjelder å få en effektiv drift av økonomifunksjonen, der dyktige medarbeideres tid ofte blir brukt til regulære administrasjonsoppgaver. Med mindre tid til å bidra med verdi, kan økonomiseksjonen lett bli sett på som et kostnadssenter. Treg flyt på betalingsinformasjon skyldes lang behandlingstid. Tre fjerdedeler av små og mellomstore bedrifter bruker ti dager eller mer på å behandle fakturaene. Seks prosent bruker gjennomsnittlig mer enn 30 dager. Finans- og økonomidirektører har imidlertid nå lyst på forandring 35 prosent av bedriftene ønsker å kjøpe programvarebaserte løsninger som kan hjelpe dem å strømlinjeforme og automatisere Accounts Payable prosessene. Selv om mange har tatt i bruk en form for automatisering Accounts Payable optimalisert av Canon Canon leverer enkle, målrettede løsninger bygget rundt små og mellomstore bedrifters Accounts Payable behov. Ved å bruke en smartere kombinasjon av teknologi og ekspertise innen forretningsprosesser hjelper vi bedriften å få alle fordeler med en fullt ut integrert og automatisert løsning. av økonomiprosessene, er mange ikke i stand til å få fullt utbytte av dem mer enn 70 prosent opplever fremdeles problemer. Altfor ofte brukes disse nye systemene kun delvis, og de er ikke tilstrekkelig integrert med annen programvare. Vellykket automatisering krever en mer samlet tilnærming. Hva mener du ville være den største fordelen med automatisering av noen eller alle accounts prosessene? Grunnlag 398 Øke produktiviteten /effektiviteten 45% Redusere kostnader 24% Bedre styring av pengeflyt 20% Opprettholde samsvar og motvirke misligheter 6% Administrere leverandørforbindelser på en bedre måte 5% Mer informasjon Du kan finne ut mer om Accounts Payable løsningene som er spesielt designet for små og mellomstore bedrifter ved å besøke no/fakturabehandling. Eller du kan be om et uformelt møte med en Canon representant for å se hvordan en enkel løsning kan benyttes i din bedrift ved å ringe Fakturadata fangst Sjekk & match data Godkjenning Betaling Arkiv MOTTA FAKTURA I FLERE FORMATER DIGITALISERE INDEKSERE PRIORITERE MATCH PO, SJEKKE, LEVERANDØR, MERK VALUTA, UNNTAK MERVERDIAVGIFT AUTOMATISK FLERE GODKJENNERE FLERE KANALER BESVARE FORE- SPØRSLER RASKT GOD- KJENNE BETALE, EKSPORTERE DATA TIL ERP & LAGE RAPPORTER ARKIVERE & ANALYSERE Betalingssynlighet & åpenhet 10

11 Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Norsk utgave Canon Europa N.V Canon Norge AS Hallagerbakken 110 Postboks 33 Holmlia 1201 Oslo canon.no

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet Purchase-to-Pay Canon Information Management Purchase-to-pay automatisering for en enhetlig styring på tvers av innkjøp og økonomi. Dette er en

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess.

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Lead The Change Bjørn Røsten, Country Manager Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA Hva har

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Anvendtdigitalisering, praktiskeerfaringer. v/randi Stavik Regnskap og HR-sjef i Glamox AS

Anvendtdigitalisering, praktiskeerfaringer. v/randi Stavik Regnskap og HR-sjef i Glamox AS Anvendtdigitalisering, praktiskeerfaringer v/randi Stavik Regnskap og HR-sjef i Glamox AS 1 Nøkkelinformasjon Et globalt selskap Glamox er et av de største belysningsselskapene på verdensbasis I løpet

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Bruk av robot i Helse Vest sitt administrasjonsarbeid

Bruk av robot i Helse Vest sitt administrasjonsarbeid Bruk av robot i Helse Vest sitt administrasjonsarbeid Agenda 1. Forutsetninger og utgangspunkt 2. Robotreisen til Helse Vest IKT Demo av robotisert sykehusoppgave 3. Innsparing utført hva nå? 4. Er organisasjonen

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK

JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK LEVERANDØR AV GRAFISKE PRODUKTER PRODUKSJONSUTSKRIFT FREMTIDEN SER LYS UT MED DIGITALTRYKK Konica Minolta gikk inn på markedet for produksjonsutskrift

Detaljer

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Business Solutions-Navision. Skanning og behandling av bilag i Microsoft Business Solutions-Navision

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Business Solutions-Navision. Skanning og behandling av bilag i Microsoft Business Solutions-Navision Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Business Solutions-Navision Skanning og behandling av bilag i Microsoft Business Solutions-Navision Tidsbesparende bilagssøk og godkjennelse Minimering av feil

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

Økt vekst gjennom partnerskap.

Økt vekst gjennom partnerskap. Økt vekst gjennom partnerskap. Introduksjon til Canons partnerprogram you can P A R T N E R P R O G R A M M E Vi gjør ting lettere for deg, for å skape vekst i dag og i morgen Canon er opptatt av at din

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre

Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Nettbasert tjeneste for håndtering av fakturaer og avstemming av innkjøpsordre Ibistic-innføringen er et av de mest vellykkede IT-prosjekter Tusenfryd har gjennomført noen gang. Vi var nødt til å innføre

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E:

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E: Inge Five Bankdirektør T: 907 54 768 E: inge@debank.no Morten Dalhaug Kredittsjef T: 472 92 477 E: morten@debank.no Camilla Sagmo Voje Viseadm. Bankdirektør og operasjonell leder T: 900 77 040 E: camilla@debank.no

Detaljer

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON F-Secure Radar 48% vekst i sikkerhetshendelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSSELEN ER EKTE Kyberkriminelle kjemper for tilgang. Din bedrifts IT-sikkerhet er

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

SuperbrukerService PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT LA OSS VÆRE DIN PROMARK-SUPERBRUKER

SuperbrukerService PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT LA OSS VÆRE DIN PROMARK-SUPERBRUKER LA OSS VÆRE DIN PROMARK-SUPERBRUKER Med kan dere trygt la Mark Information ta seg av superbrukerfunksjonen i ProMark. Vi vil sørge for løpende oppsett og vedlikehold av stamdata, profiler og konti på medarbeidere

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplanlegging i oppnås en optimal fordeling av medarbeiderressurser i forhold til virksomhetens produksjons-, jobb- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKASJON AV OPPGAVER SOM SKAL LØSES OG NÅR BEMANNINGSPLANLEGGING

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

Industriforum. Kick off forbedringsarbeid høsten 2010. Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30

Industriforum. Kick off forbedringsarbeid høsten 2010. Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30 Industriforum Kick off forbedringsarbeid høsten 2010 Maarud Gaard, Disenå fredag 10. september, kl 8.30-13.30 7 STERKE PRODUKSJONSNETTVERK Kick off forbedringsarbeid høsten 2010 Maarud Gaard, Disenå, fredag

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulen sikrer oppsett og tilrettelegging av integrasjon mellom ProMark og andre forretningssystemer. inneholder allerede en lang rekke integrasjoner som standard, og det kommer hele tiden flere til.

Detaljer

Hvorfor utvikle økonomifunksjonen? Endring

Hvorfor utvikle økonomifunksjonen? Endring Hvorfor utvikle økonomifunksjonen? Teknologiske utviklingen: - Maconomy - elektronisk fakturabeh. - lønn og personalsystem Nytt økonomireglement - andre kan føre regnskap/lønn Endring Ny lederstruktur

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Arbeidskapitalstyring 2017 en undersøkelse av små og mellomstore norske bedrifter

Arbeidskapitalstyring 2017 en undersøkelse av små og mellomstore norske bedrifter Rapport Arbeidskapitalstyring 2017 en undersøkelse av små og mellomstore norske bedrifter Utarbeidet av Norsk Arbeidskapital Takk til Vi ønsker å takke alle deltakere som har bidratt til vår undersøkelse

Detaljer

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag TRYGGHET OG INNOVASJON Med base i Modalen, en liten vestlandskommune, har vi i over 30 år levert økonomiløsninger til det norske

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Nyheter i bankens bedriftsløsninger. 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen

Nyheter i bankens bedriftsløsninger. 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen Nyheter i bankens bedriftsløsninger 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen Agenda o Nyheter på nett og mobil o Fullmakter o Likviditetsrapportering i nettbanken o Hva vi jobber med fremover o Sikkerhetsutfordringer

Detaljer

Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen.

Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen. Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen. 3M Clean-Trace -systemet for hygieneovervåkning og -kontroll 1681.indd 1 09.09.16 12:44 1681.indd 2 09.09.16 12:44 3M Clean-Trace -systemet for hygieneovervåkning

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Consultancy Services og MPS

Consultancy Services og MPS CONSULTANCY SERVICES Consultancy Services og MPS Mars 2011 Canon lever etter vår bedriftsfilosofi om Kyosei - leve og arbeide sammen for et felles gode Fakta om Canon Canon Canon er et ledende teknologiselskap

Detaljer

Effektiv reiseadministrasjon

Effektiv reiseadministrasjon Effektiv reiseadministrasjon Xledger frokostseminar 12.03.2013 1 Eurocard presentation SEB Kort Hvem er vi? No 1 i Corporate løsninger i Norden 67 % av Norges 500 største bedrifter er våre kunder Antall

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE XXLtable et komplett verktøy for online bordbestillinger og personaladministrasjon. PRØV SELV: FRI BRUK I INNTIL 1 ÅR! + 47 53 50 20 40 xxltable.com table

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid

Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid Elektronisk forretningsdrift og verdikjedesamarbeid Et samarbeidsprosjekt mellom små- og mellomstore bedrifter tilsluttet Leverandørnett Ormen Lange Ivar Barlindhaug, davinci Consulting AS Bjørn Haukebø,

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Undersøkelse om kundetilfredshet 2009

Undersøkelse om kundetilfredshet 2009 Undersøkelse om kundetilfredshet 2009 Høytytende tetningsteknologi Velkommen til James Walkers tredje spørreundersøkelse om kundetilfredshet. Da vi satte i gang med vår første spørreundersøkelse i 2006,

Detaljer

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Faktaark Markedets mest effektive reiseregningsløsning Hva er Visma.net Expense? Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer