Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 191: Nr. 1. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.). Folkemengdens bevegelse (Mouvement de la population.). Sundlietstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et medical.) Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) 5. Industristatistikk (Statistique industrielle.) 6. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) 7. Norges kommunale finanser 1916/17. (Finances des communes.) 8. Sykeforsikringen (Assurance-maladie.) 9. Lønninger. (Gages et salaires.) 10. Norges skibsfart (Navigation.) 11. Sjømannsforsikringen Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1. Jordbrukstellingen 1 januar Annet hefte. Arealet og dets anvendelse m.v. Oversikt over tellingens resultater. (Recensement agricole du ler janvier Étendue des exploitations, superficie cultivée. Aperçu général, etc.) 1. Husholdningsregnskap sept sept (Budgets de familles de sept sept. 1919) 1. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 15. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 16. Norges jernbaner 1919/0. (Chemins de fer norvégiens.) 17. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration generate des prisons 1917.) 18. Norges postvesen. (Statistique postale.) 19. Norges handel (Commerce.) 0. Fagskolestatistikk 1918/ /0. (Écoles professionnelles.) 1. Norges telegrafvesen 1919/0. (Télégraphes et telephones de l'êtat). Veterinærvesenet og kjøttkontrollen (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.). Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances). Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 5 Utvandringsstatistikk. (Statistique de l'émigration.) 6. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 7. Rekruttering (Recrutement.) 8. Private aktiebanker. (Banques privées par actions.) 9. Norges skibsfart. (Navigation.) 0. Fmngselstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1918.) 1. Folkeinengdens bevegelse (Mouvement de la population.). Sykeforsikringen. (Assurance-maladie.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 5. FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 19.

4 For året 191 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr » D D- - D » D »» »» »» » rekke VII,».

5 Til Kongen. i henhold til 5 8 i lov om forsikringsselskaper av 9. juli 1911 (forsikringsloven) tillater man sig herved å avgi beretning om Forsikringsraadets virksomhet, ledsaget av en regnskap. ssammenstilling for og en fortegnelse, fort ajour til 1. desember 191, over anmeldte selskaper som faller inn under forsikringsloven. Kristiania den 1. september 19. I ærbodighet Forsikringsraadet Bjorn. Thy. Richardt. H. Monsen. K. Færden.

6 Innholdsfortegnelse. I. Tilsynet. Side 1. Forsikringsraadet 1*. Nevnden 1*. Forsikringsraadets tjenestemenn 1*. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper 1* 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskåper * 6. Forsikringsraadets utgifter. * 7. Forsikringsselskapenes avgifter ' Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet.. *. Grunnlag og forsikringsformer *. Overtagelse av utenlandske selskapers norske forsikringsbestand. 5* B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge 5*. Ophor 6*. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap 6*. Bytte av representant 7* 5. Frig jorelse av depositum 7* III. Skadesforsikring 8* IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers depositum 1*. Dispensasjoner 1*. Meddelelse fra Forsikringsraadet om de norske livsforsikringsselskaper 1*. Forsikringsraadets uttalelse angående trustkommisjonens innstilling, forsåvidt angår forsikringsvesenet 1* 5. Gjenkjopsverdi av livsforsikringspol ise i tysk selskap 16* 6. Er kjøpesum for utenlandsk selskaps norske livsforsikringspol tefolje i sin helhet å anse som driftsutgift? 16* 7. Depositum for maskinforsikring 17* 8. Depositum for garantiforsikring 17* 9. Forsikringslovens 97, annet ledd 17* 10. Regnskaper som ikke er medtatt i sammenstillingen for 18* v. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i 19* Tabeller (se omstående spesifikasjon). Index (fransk) I -- XIII Tabeller Fortegnelse pr. 1/1 191 over innenlandske forsikringsselskaper 11 Fortegnelse pr. 1/ over anmeldte utenlandske forsikringsselskaper 11 Bilag. Endring til regnskapsskjema for norske livsforsikringsselskaper. 11

7 Tabeller. Tableaux. 1) Side Norske livsforsikringsselskaper. Tab. 1. Vinnings- og tapskonto. Balansekonto. Spesifikasjoner til vinningsog tapskonto 6. Forsikringsfond og erstatningsreserve Forsikringsstokken og dens bevegelse 1 6. Nettoutgifter for dødsfall i regnskapsåret Kollektivforsikringer på skibsbesetninger Kollektive:, kapital- og renteforsikringer 0 Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Page Tab! 1. Compte de profits et pertes.. -. Bilan. Spécifications du compte de profits et pertes 6 -. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues A régler Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours à la fin de l'exercice 1-6. Charge budgétaire causée par les décès de l'année Assurances collectives sur les vies des équipages navals Assurances et rentes collectives 0 Norske skadesforsikringsselskaper. Tab. 9. Vinnings- og tapskonto: a. Aktieselskaper b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 0 C. Gjensidige selskaper med hel utligning Balansekonto : a. Aktieselskaper 50 b. Gjensidige selskaper med bestemt premie 58 C. Gjensidige selskaper med hel utligning 6 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. Tabl. 9. Compte de profits et pertes: a Sociétés anonymes b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) 0 c. Sociétés mutuelles à répartition totale Bilan: a Sociétés anonymes 50 b. Sociétés mutuelles à primes fixes (avec répartition des déficits) 58 c. So - iétés mutuelles à répartition totale Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve: A. B. C. Brandforsikring (B.) Transportforsikring (Ti'.) Ansvarsforsikring (A.). D. Blindeforsikring (Bl.). 80 E. Blindtarmforsikring (Bit.) Pri mes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres à régler: 6 A. Assurance contre l'incendie 6 70 B. Assurance de transport C. Assurance de la responsabilité civile 80 D. Assurance contre la cécité 80 E. Assurance contre l'appendicite. 80 F. Garantiforsikring (Ga.)... 8 F. Assurance de garantie... 8 G. Glasforsikring (Gl.) 8 G. Assurance contre le bris des glaces 8 H. Husdyrforsikring (Hd.).. 8 H. Assurance sur le bétail 8 I. Husleieforsikring (Hl.)... 8 I. Assurance des loyers. 8 J. Maskinforsikring (Ma.).. 8 J. Assurance des machines 8 K. Motorvognforsikring (Mv.) 86 K. Assurance des voitures Ù. moteur 86 1) On trouvera un index complet en français à la tête des tableaux, v. pages I XIII.

8 Side L. Skiforsikring (S.) 86 M. Storm- og haglskadeforsikring (St. & Hg.).. 86 N. Tyveriforsikring (Tv.) 86 O. Ulykkesforsikring (U.).. 88 P. Vannledningsskadeforsikring (VI.) 88 Q. Diverse.. 88 Norske skadesforsikringsselskaper. (Livs-gjenforsikringsforretning.) Tab. 1. Vinnings- og tapskonto Balansekonto 9 1. Spesifikasjoner : Premier, erstatninger, forvaltningsomkostninger, forsikringsfond Forsikringsstokken og dens bevegelse 96 Utenlandske livsforsikringsselskaper. (Norsk forretning ) Tab. 16, a. Premier, erstatninger og gjenkjøp 98 16, b. Forvaltningsomkostninger, skatter og avgifter, premieog erstatningsreserve, bonus Forsikringsstokken og dens bevegelse 10 Utenlandske skadesforsikringsselskaper. (Norsk forretning.) Tab. 18. Inntekter og utgifter for egen regning Premier, erstatninger, provisjoner og premie- og erstatningsreserve A. Brandforsikring (1.) 11 B. Transportforsikring () 11 C. Ansvarsforsikring (A.). 116 D. Garantiforsikring (Ga.) E. Glasforsikring (Gi.) 116 F. Motorvognforsikring (Mv.) 118 G. Reisegodsforsikring (R.) H. Tyveriforsikring (Tv.) I. Ulykkesforsikring (U.) Page L. Assurance contre le bris des skis 86 M. Assurance contre l'orage et la grêle N. Assurance contre le vol 86 O. Assurance contre les accidents 88 P. Assurance des conduites d'eaux 88 Q Branches divers 88 Sociétés norvégiennes. Assurance d'indemnités. (Opérations de réassurance sur la vie.) Tab!. 1. Compte de profits et pertes 9 1. Bilan 9 1. Spécifications : Primes, sinistres, frais d'administration, réserves mathématiques Assurances entrées et sorties pendant l'exercice; assurances en cours à la fin de l'exercice 96 Sociétés étrangères. Assurance sur la vie. (Opérations en Norvège.) Tab1.16, a. Primes, sinistres et sommes assurées échues, rachats , b. Frais d'administration, impôts, réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues à régler, bénéfices aux assurés Assurances entrées et sorties pendant l'exercice ; assurances en cours h la fin de l'exercice 10 Sociétés étrangères. Assurance d'indemnités. (Opérations en Norvège.) Tabl. 18. Revenus et dépenses au compte de la société 106 d' 19. Primes, sinistres, commissions, réserves pour risques en cours, et pour sinistres h régler: A. Assurance contre l'incendie 11 B. Assurance de transport. 11 C. Assurance de la responsabilité civile 116 D. Assurance de garantie 116 E. Assurance contre le bris des glaces 116 F. Assurance des voitures moteur 118 G. Assurance des bagages 118 H. Assurance contre le vol 118 I. Assurance contre les accidents 118

9 Rettelser til beretningene 1918 og Beretningen I tabell 17 er der innløpet endel trykkfeil i»tilsammen«-kolonnen (s. 97 og 99), mens tabellen forøvrig er jorden. Tabellens sluttsum skal være 1,898,85 istedenfor 1,658,6. Beretningen I tabell 11, provisjoner for direkte overtagne forsikringer, er på side 65 i linje 18 beløpet kr. 19,8 fallt ut;» 71 -»G»» 15,55»» 75-66» 1 feilagtig innført.

10 I. Tilsynet. (Henvisningene til gjelder forsikringsloven). 1. Forsikringsraadet ( 5). Som medlemmer er beskikket: A. B. Bjørn, høiesterettsassessor, formann og juridisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). Thy. Richardt, aktuar, adm. direktør og forsikringsteknisk medlem (beskikket 6. oktober 1911). H. Monsen, bankchef, forretningskyndig medlem (beskikket 1. november 1919). Som varamenn er beskikket: D. H. Christiansen, høiesterettsassessor, for det jiiridiske medlem, (beskikket. april 1919). Karl Færden, aktuar, for det forsikringstekniske medlem (beskikket 1. mai 1917). Reidar Due, børskommissær, for det forretningskyndige medlem, (beskikket 1. novbr. 1919).. Nevnden ( 6). Soin medlemmer er beskikket: P. I. Paulsen, høiesterettsassessor og riksmeglingsmann, formann (beskikket 0. clesbr. 1918). Cath. Bang, generalkonsul (beskikket 0. desember 1918). G. Kamstrup Hegge, bankchef (beskikket 0. desember 1918). Som varamenn er beskikket: M. C. Backer, høiesterettsassessor, for formannen (beskikket 0. desember 1918). Robert Jacobsen, høiesterettsadvokat, for de to andre medlemmer (beskikket 0. desember 1918).. Forsikringsraadets tjenestemenn: Aktuar: Karl Færden, aktuar (ansatt 8. januar 1917). Revisor: Asbjørn Sviu (ansatt. mai 1916). Sekretær I: Per Vasmoen (ansatt 0. august ). II: Sigurd Lone (ansatt 11. oktober ). Assistent: Ruth Brodtkorb (ansatt 15. oktober 1915).. Tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper ( 8). Som tillitsmenn ved de norske livsforsikringsselskaper er av departementet beskikket:

11 Forsikringsselskaper * Ved Andvake: direktør Birger Wyller. Brage: ekspedisjonschef Aksel Hillestad. Fram: underdirektør Emil Schreiner. Frigg: borgermester O. Wetteland. Gjensidige: underdirektør Emil Schreiner. Glitne: ekspedisjonschef Fr. Vogt. Hygea: borgermester Vilhelm Lie. Idun: byråchef L. Klwboe. Norske Folk: direktør Birger \\Tyner. Norske Forenede: byrachef Einar Storsteen Norske Liv: byrå.chef L. Klwboe. 5. Aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper ( 8). Som aktuarer ved de norske livsforsikringsselskaper er av Forsikringsraadet godkjent: Ved Andvake: aktuar Ivar Myklebust. 5 Brage: Fram: Frigg: Gjensidige: Glitne: Hygea: Idun: Norske Folk: Norske Forenede: Norske Liv: 6. Forsikringsraadets utgifter. A. Palmstrøm. >> C. C. Christiansen. 6 Olaf Gran. Trygve Hoel. Thorvald Dahl. Ivar Hesselberg.» Olav Aabakken. Martin Andresen. N. Solberg. Utgifter i budgettårene: 1918/ /0 /1 Løn til det forsikringstekniske medlem 8,500 8,500 1,000 Honorar til de to andre medlemmer,000,000,800 Godtgjørelse for formannshvervet 1,000 1,000 1,00 Lønninger til funksjonærene 18,88 18,600,66 Husleie, opvarmning og' belysning.....,5,88,779 Trykningsomkostninger,87 6,7 7,06 Inventar, bøker og bladhold øvrige utgifter ,69 16, 18,11 Tilsammen 9,587 59,800 7,8 I. Beskikket for den tid, hvori ekspedisjonschef Thorsen, som socialpolitisk utsending i utlandet, er fraværende fra departementet. Inkl. dyrtidstillegg kr. 5,550. Inkl. dyrtidstillegg kr. 1,0. Inkl. dyrtidstillegg kr. 9,57. 5 Fra 1. oktober 19 Odd Aune. 6 Ved beretningens trykning er stillingen ubesatt.

12 * Forsikringsselskaper 7. Forsikringsselskapenes avgifter ( 9). Ved kongelig resolusjon av. februar 19 er det bestemt at selskapenes avgift for 191 skal settes til 0, pro mille av premieinntekten for direkte forsikringer, avsluttet her i landet (forsåvidt ikke den i forsikringslovens 9 fastsatte minimumsavgift kommer til anvendelse). For selskaper hvis regnskapsår faller sammen med kalenderåret, anvendes premieinntekten i regnskapsåret ; for de øvrige anvendes premieinntekten i regnskapsåret I utligningen for 191 deltok 161 innenlandske og 7 utenlandske selskaper med en samlet avgift av henholdsvis kr. 65,75 og kr. 7,50, tilsammen kr. 7,56. Herved er dekket Forsikringsraadets ulgifter i budgettåret -191 kr. 7,8 med fradrag av overskudd på utligningen for året, kr. 1,110, til rest kr. 60,71 hvorefter der blir et overskudd på kr. 1,5. Herfra går et tilbakebetalt avgiftsbeløp på kr. 50, hvorved overskuddet reduseres til kr. 1,9.

13 II. Livsforsikring. A. Norske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. For tiden har 11 norske selskaper tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet her i landet, nemlig: 1. Andvake,. Brage,. Fram,. Frigg, 5. Gjensidige, 6. Glitne, 7. Hygea, 8. /dun, 9. Norske Folk, 10. Norske Forenede, 11. Norske Liv.. Grunnlag og forsikringsformer. Av forandringer siden forrige beretning (se dens s. * flg.) bemerkes: Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idurz, Norske Forenede og Norske Liv har fra 1. aug. 19 nedsatt tilleggsydelsen ved utstyrs- og livrenteforsikringer til det halve av det tidligere fastsatte tillegg, når premien betales en gang for alle, og sløifet tillegget helt ved årlig premiebetaling (kfr. Forsikringsraadets beretning 1919, s. *). Norske Folk. har ophevet konjunkturtillegget ved kollektive alderdomspensjoner (kfr. beretningen 1919, s. *). Norske Forenede har ved beregning av forsikringsfondet for kapitalforsikringer med kursgevinst, forsåvidt angår forsikringer med 0 0/0 forhøjelse, hevet rentefoten for de første 10 år fra 5 til 6 pct. p. å. (kfr. beretning 1918, s. *). Selskapene Andvake, Brage, Fram, Frigg, Gjensidige, Glitne, Hygea, Norske Forenede og Norske Liv har fra 1. mars 19 nedsatt den garanterte forhøjelse av forsikringssummen ved kapital-»forsikringer med kursgevinst«fra 0 til 15 pct., og fra 1. august s. å. er disse selskaper ophørt med tegning av kapital-»forsikring med kursgevinst«(kfr. beretningen 1918, s. *). Man har fra 1. juli 19 ophørt med tegning av»konjunkturforsikring«(kfr. beretningene 1917 og 1918, s. '). Andvake er ved kongelig resolusjon av. juni 19 meddelt tillatelse til å drive virksomhet på Island. Grunnlag og forsikringsvilkår er de samme som for den norske forretning. Frigg bar ved kapitafforsikring med dødsrisiko innført som særlig form»studieforsikring«, kjennetegnet ved at der i et vist antall år betales en lavere begynnelsespremie, idet premien i den resterende del av forsikringstiden utgjør det dobbelte av begynnelsespremien.

14 5* Forsikringsselskaper Grunnlaget er som for almindelige kapitalforsikringer med dødsrisiko: Hm og pct. p. å. Glitne har under navn av»forsørgelsesforsikring«innført en kombinert gave-, dødsfalls- og renteforsikring. Forsikringsformen innebærer følgende ydelser: 1) utbetaling av forsikringsbeløpet ved utløpet av forsikringstiden, ) utbetaling av 0 pct. av forsikringsbeløpet ved forsikredes clod i forsikringstiden og ) årlig utbetaling av 0 pct. av forsikringsbeløpet fra forsikredes død i forsikringstiden til dennes utløp. Grunnlaget er WI og pct. p. å. Idun beregner premiereserven for de fra selskapene Balder, Skandia og Victoria overtatte porteføljer vesentlig efter Iduns almindelige grunnlag, Hm og pct., for Thules portefølje efter 17 E S og pct., og for Trygs portefølje vesentlig efter dette selskaps grunnlag. Norske Liv overtar efter inngått overenskomst med»garanti-aktieselskapet Norsk Spare-selskap«de gjennem spareselskapet ved spareur eller paa annen måte tegnede dødsrisikoforsikringer mot risikopremie. Dodsrisikosummen utgjør til enhver tid a) ved sammensatt livsforsikring: forskjellen mellem det beløp, som kontraktsmessig skal utbetales ifølge sparebeviset ved den forsikredes død, og forsikredes andel i spareselskapets sparefond, b) 'ved barneforsikring på forsørgers liv (gaveforsikring): forskjellen mellem den diskonterte verdi av det beløp, som kontraktsmessig skal utbetales ifølge sparebeviset ved sparetidens utløp, og forsikredes andel i sparefondet. Premiene beregnes paa grunnlag av NBM O1/ beretning 1916, s. 6*), idet dødssannsynlighetene tillegges 15 pct. Inntredelsesaldre regnes i 5-årige grupper. Rentefoten er pct. p. å. Disse forsikringer blir ugyldige 1) når forsikringstageren svikagtig har gjort sig skyldig i fortielser eller urigtige opgaver, ) når forsikrede deltar i krig, ) når han i det første 1 1/ forsikringsår deltar i luftseilas eller annet farefullt foretagende eller optar et usedvanlig farlig erhverv.. Overtagelse av utenlandske selskapers norske forsikringsbestand. Idun har overtatt den til det norske generalagentur hørende forsikringsbestand for de to selskaper The Mutual Life Insurance Company of New-York og Lifförsäkringsbolaget Balder, iimsesidigt, Stockholm, som begge hadde innstillet nytegningen ved forsikringslovens ikrafttreden og således ikke inngår under tilsynet. Videre har Idun overtatt Del Forenede Danske Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnias norske portefølje. Om overtagelsen av Hafnia-porteføljen se nedenfor under»b. Utenlandske selskaper.«

15 Forsikringsselskaper 6* Norske Folk har overtatt den til det norske generalagentur hørende forsikringsbestand for Allmänna Pensionsförsäkringsbolaget, Stockholm, som ikke inngaar under forsikringsloven. B. Utenlandske selskaper. 1. Selskaper som har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge. For tiden har utenlandske selskaper tillatelse til t7i drive livsforsikringsvirksomhet (nytegning) her i landet, nemlig: 1. Nordstjernan,. Skeine,. Svea,. Svenska Lif.. Opium-. 1. Det Forenede Danske Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia, Kjøbenhavn, har ophørt med nytegningen fra 1. januar 19, idet dets norske portefølje er overdradd til Idun. (Forsikringsraadets kunngjørelse av 1. april 19; se forøvrig nedenfor)..» Victoria zuz Berlin«Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft har ophørt med nytegningen av livsforsikringer fra 1. august 19. (Forsikringsraadets kunngjørelse av 9. august 19).. Overdragelse av forsikringsbestand til norsk selskap. 1. Det Forenede Danske Livsforsikrings-Aktieseskab Hafnia har fra 1. januar 19 overdradd den til dets norske generalagentur hørende forsikringsbestand til Idun. De for forsikringstagerne vesentlige betingelser er: Idun overtar forsikringene med alle derav følgende rettigheter og forpligtelser. b) De for vedkommende forsikringer gjeldende forsikringsvilkår blir uforandret gjeldende. c) Idun forpligter sig til på de overtagne forsikringer å yde samme bonus, som vilde ha tilkommet forsikringstagerne, om de var vedblitt å were forsikret i Hafnia. Overdragelseskontrakten er ikke efter den norske forsikringslov gjenstand for prøvelse av Forsikringsraadet. Efter selskapenes anmodning har man imidlertid gjennemgått den, og anbefalt den til vedtagelse av forsikringstagerne. Overdragelsen er foregått i overensstemmelse med den danske forsikringslov, idet der ved avstemningsfristens utløp ifølge det danske Forsikringsraads meddelelse ikke er fremkommet et så stort antall innsigelser mot overdragelsen som efter nevnte lov kreves for å hindre den.

16 7* Forsikringsselskaper w.issmata mommrymeam'. Försäkringsaktiebolaget Skandias forsikringer er med undtagelse av forsikringene for endel forsikringstagere som ikke har samtykket overtatt av Idun i henhold til den mellem selskapene oprettede kontrakt (kfr. Forsikringsraadets beretning 1919, s. 1*). Avviklingen av den ikke overførte del av forsikringsbestanden foregår for inn- og utbetalingenes vedkommende ved Idun, og iøvrig ved Skandias norske generalagentur. (Forsikringsraadets kunngjørelse av. april 19).. Lifförsli krings-aktiebolaget Thules forsikringer er likeledes med undtagelse av forsikringene for endel forsikringstagere som ikke har samtykket overtatt av /dun i henhold til den mellem selskapene oprettede kontrakt (kfr. beretningen 1919, s. 1*). Avviklingen av den ikke overførte del av forsikringsbestanden foregår ved Idun. (Forsikringsraadets kunngjørelse av 19. oktbr. 191).., Bytte av representant.»victoria zu Berlin«Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft er overgått fra Karl Seeland til Einar Bratland. (Forsikringsraadets kunngjørelse av 8. april 19). 5. Frigjørelse av depositum. tilfelle mot sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105.) 1. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria, Stockholm, har fått frigitt depositumet kr. 100,000 den 0. september Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule, Stockholm, har fått frigitt depositumet kr. 100,000 den 9. oktober Det Forenede Danske Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnias depositum kr. 100,000 er frigitt den. april 19.

17 Ill. Skadesforsikring. I regnskapssammenstillingen for er medtatt 157 norske selskaper og 77 utenlandske selskaper. Av de norske selskaper var 100 aktieselskaper og 57 gjensidige selskaper; av de utenlandske selskaper var 76 aktieselskaper og 1 gjensidig selskap. Av de utenlandske selskaper var 1 tyske, 15 britiske, 16 svenske, 1 danske, 5 schweiziske, franske, hollandske, 1 osterrigsk, 1 ungarsk og 1 finsk. I regnskapssammenstillingen for 1919 var medtatt 159 norske og 79 utenlandske selskaper. I er der tilkommet 6 norske selskaper, utgått er 8 norske og utenlandske selskaper. Tilkommet er av norske selskaper Corona, Helios, Industriforsikring, Jason, Norske Merkantile og Reass. av Utgått er: Avanti, Forsete, Iris, Prompt, Reform, Trudvang, Vesterlen,!Equator. Av utenlandske selskaper er utgått: Andet Russiske og Volga. Desuten er 9 norske selskaper ikke medtatt i regnskapssammenstillingen for nemlig: Atlantis, Iris, Jupiter, Leas Ass., National. Norwegian Joint, Norwegian Marine & Transport, Stavanger Re. og Vesterlen. Herom henvises til artikkel 10 under»forskjellige meddelelser<. De i representerte forsikringsarter og deres fordeling på selskapene sees av omstående tabell. Her og i det følgende er»sjøforsikring«henregnet under»transportforsikring«.

18 9*Forsikrin gsselskaper N =1,11w Forsikringsartenes fordeling på selskapene Antall selskaper ialt Norske selskaper Gjensidige selskaper Utenlandske selskaper Aktieselskaper Aktieselskaper Gjensidige selskaper 1. Brandforsikring Transportforsikring Ansvarsforsikring Blindeforsikring Blindtarmforsikring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring Husleieforsikring Maskinforsikring Motorvognforsikring 6-1. Reisegodsforsikring 1. Skiforsikring Storm- og haglskadeforsikring 15. Tyveriforsikring Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikri ng Diverse 6 6 Forovrig henvises.til de side 11 fig. og 11 fig. inntagne fortegnelser over norske og her i landet representerte utenlandske selskaper, hvilke fortegnelser er fort frem til 1. desember 191. Forandringene siden forrige beretning fremgår av folgende: Norske selskaper. Forandringer inntil 0. juni 19. A. Nye selskciper. Niels Juuls Forsikringsaktieselskap, Kristiania, reg. 17. september 191. Forsikringsaktieselskapet Samvirke, Kristiania, reg.. oktober Europeiske Vare- og Reisegodsforsikrings-Aktieselskap, Kristiania, reg. 9. oktober 191. Aktieselskapet Tennants Assuranceselskap, Kristiania, reg.. november 191. Glemmen gjensidige Brandassuranceforening for indbo og!mime, Glemmen, reg. 19. april 19. Marine Assurance Co., aktieselskap, Bergen, reg. 10. juni

19 Forsikringsselskaper1 O* B. Forandring av firmanavn. A/S Norske Reassuranceselskap, Sandefjord, har i anledning av overtagelsen av Minerva - Norsk Forsikringsaktieselskap endret navnet til A/S Norske Reassuranceselskap og Minerva, reg. 0. september 191. Fearnleys Assuranceselskap Aktieselskap, Kristiania, har endret navnet til Forsikringsselskapet Uno Aktieselskap (tidl. Fearnleys Assuranceselskap Aktieselskap), reg.. november 191. C. Ophor. Reassuranceselskapet av 1918 A/S., Bergen, reg. 1. mars 191. Forsikrings-Aktieselska pet»bergen-hansa e, Bergen, reg. 11. juni 191. Skiforsikringen A/S., Kristiania, reg. 7. juli 191. Leas Assuranceselskap AIS., Bergen, er tatt under konkursbehandling den 10. september 191. Forsikrings-Aktieselskapet»Irise, Kristiania, er tatt under konkursbehandling den 17. september 191. Minerva - Norsk Forsikringsaktieselskap, Sandefjord, har overdradd aktiva og passiva til A/S Norske Reassuranceselskap og Minerva, Sandefjord, reg. 0. september 191. Tryggve Sagens Reassuranceselskap, Aktieselskap, Kristiania, reg. 7. oktober 191. Forsikrings-Aktieselskapet»Sireniae, Bergen, reg. 16. desember 191. (Selskapet er 7. mai 19 - efter egen begjæring - tatt under konkursbehandling av Bergens Skifterett). Aktieselskapet Nordisk Reassurance, Kristiania, reg. 1. januar 19. Forsikrings-Aktieselskapet Jason, Bergen, reg.. mars 19. Agders gjensidige Assuranceforenings Jern- og Staalseilskibsavdeling, er besluttet inndradd fra 1. januar 19 og sammensluttet med Agders gjensidige Assuranceforenings Seilskibsavdeling, reg. 7. mars 19. Utenlandske selskaper. Forandringer inntil 0 juni 19. A. Nye selskaper. Forsikrings-Aktieselskabet»Dansk Merkur«, Kjobenhavn ; forsikringsart : brandforsikring ; representant:: firmaet B. Bruseth & Co., Kristiania, reg. 0. januar 19. Scottish Metropolitan Assurance Company, Limited, London ; forsikringsart : transportforsikring; representant : Krabye & Co. A/S., Kristiania, reg. 15. mai 19.

20 I. I. 'Forsikringsselskaper Nimmiiimmowswor ina Mims, B. Optagelse av nye forsikringsarter. The Yorkshire Insurance Company Limited, har optait tyveriforsikring, reg. 11. mai 191. The Palatine Insurance Company, Limited, har optatt motorvognog tyveriforsikring, reg. 1. januar 19. C. Bytte av representant. Aktieselskabet»Nordisk Brandforsikring«, Kjobenhavn, er overgått fra L. J. Vogt til firmaet Vogt & Vogt, reg. 1. desember 191. Niederrheinische Güter-Assekuranz- Gesellschaft, Wesel, er overgått fra Lauritz S. Neregaard, til firmaet Munthe- Kaas & Sandberg, reg. 1. desember 191. The Western Australian Insurance Company Limited, London, er overgått fra Johnsen & Kildals Assurancebureau A/S, som gik konkurs 17. september 191, først til Alb. M. Andresen som midlertidig representant i henhold til forsikringslovens 10, og derefter til Halle & Peterson som endelig representant, reg. 15. februar 19.»Victoria zu Berlin«AllgemeineVersicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, er overgått fra Karl Seeland til Einar Bratland den 1. april 19, reg. 8. mai 19. Sveriges Allmänna Sjilförsäkrings Aktiebolag, Goteborg, er fra 1. oktober 191. overgått fra Fearnley & Egers Assuranceforretning A/S, til Assurancermeglerforretningen Duo A/S, reg. 5. april 19 (se nedenfor under pillar). D. Navneforandring. Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven»de Nederlanden«van 185, har forandret navn til: Assurantie- Maatschappij»de Nederlanden«van 185; det norske firmanavn er samtidig forandret til Forsikringsselskabet»Nederlandene«av 185, reg. 6. mai 19. E. Ophor. Verzekering Maatschappij Flevo, Amsterdam, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 8. august 191. Europäische Güter und Reisegepäck-Versicherungs-Aktiengesellschaft, Budapest, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 9. oktober 191.»Albingia«Hamburg -Düsseldorfer Versicherungs-Aktiengesellschaft,

21 Forsikringsselskaper 1 * Hamburg, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 1. januar 19. Försäkringsaktiebolaget Allantica, Goteborg, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 1. mars 19. Sveriges Allminna Sjöförsäkrings Aktiebolag, Göteborg, har ophørt med virksomheten i Norge, reg. 5. april 19. F. Frigjørelse av depositum. (1 tilfelle mot sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105). Verzekering Maatschappij Flevo, Amsterdam, for transportforsikring kr den 16. august 191. Kais. Km]. Priv. Assicurazioni Generali, Triest, for transportforsikring kr den 7. november 191. Europäische Güter und Reisegepäck Versicherungs Aktiengesellschaft, Budapest, for reisegodsforsikring kr den 16. desember 191. The British Crown Assurance Corporation Limited, London, for brandforsikring kr den 18. november og 0. desember 191.»Albingia«Hamburg-Düsseldorfer Versicherungs Aktiengesellschaft, Hamburg, for transportforsikring kr den 1. mars 19. Försäkringsaktiebolaget Atlantica, Göteborg, for transportforsikring kr den 19. april 19. Wilhelma in Magdeburg, Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft, Magdeburg, for transportforsikring kr den 15. mai 19.

22 IV. Forskjellige meddelelser. 1. Utenlandske forsikringsselskapers deposituml) (Forsikringslovens 100, punkt 7, og 101, punkt 8). Av 99 selskaper er pr. 0. juni 19 deponert verdier til et pålydende av omkring 1 millioner kroner. Verdiene fordeler sig således: Statsobligationer»» >> -» Verdienes betegnelse Norges Statsbaners lån 1909 Hypotekbankobligasjoner» Arbeiderbruk- og boligbankobligasjoner. - -» - Innlånsbeviser i norske banker (inkl. sikkerhetsstillelse efter forsikringslovens 105 Pålydende Årlig rente Spesifisert Utfort 0/0kr. kr. 598,76 1/,776,515, , /, ,000,71,97 757,00 1 / 1,81,60 85,800 1/ 1, ,500 90, , / 8,000,907,70 8,000,59,166 Tilsammen 1,958,80 Deposisjonsbeløpet er: kr. 100,000 for livsfors., brandfors., transportfors., (sjøfors.); kr. 50,000 for ansvarsfors., ulykkesfors., motorvognfors., motorbåtfors., garantifors., maskinfors kr. 10,000 for storm- og haglskadefors.; kr. 5,000 for glasfors. og kr. 5,000 for de øvrige anmeldte arter (reisegodsfors., tyverifors.).

23 Forsikringsselskaper 1* 'malsmilv 111,,mw...A o ,. Dispensasjoner. I henhold til forsikringslovens 117, annet ledd, er det bestemt at loven ikke kommer til anvendelse på: 1. Brandforsikring av norske hvalfangerselskapers landstasjoner i Syd-Afrika, Syd-Amerika og på forskjellige steder i det antarktiske farvand (regjeringens resolusjon av 8. desember 191 ). Forsikring av krigsrisiko tilsjøs (kongelig resolusjon av 18. juli 191).. Chomageforsikring (bedriftsstansforsikring) på grunn av maskinskade, streik, sabotage og andre tilfelle utenfor brand (kongelig resolusjon av 0. september 191). I henhold til forsikringslovens 116, tredje ledd, er det ved kongelig resolusjon av 1. oktober 1916 bestemt at loven inntil videre ikke kommer til anvendelse på»skagerakkystens gjensidige Assuranceforening for Fiskefartøier«(Langesund).. Meddelelse fra Forsikringsraadet om de norske livsforsikringsselskaper. I anledning av de vanskeligheter, som har gjort sig gjeldende for enkelte skadesforsikringsselskaper har Forsikringsraadet til veiledning for publikum tilstillet pressen sådan meddelelse:»på given foranledning finner Forsikringsraadet å burde gjøre opmerksom på at de vanskeligheter som for tiden gjør sig gjeldende i norsk forsikring ikke berører livsforsikringen. Medens skadesforsikringen efter norsk lov i alt vesentlig har selvstyre, og ikke er underkastet noget direkte inngrep fra tilsynets side, er livsforsikringen praktisk talt for hele sin virksomhet under offentlig kontroll: et norsk livsforsikringsselskap kan ikke begynne sin virksomhet uten kongelig tillatelse, soin meddeles efter en inngående prøvelse av selskapets organisatoriske, tekniske og økonomiske grunnlag, og selskapet står derefter under tilsyn av Forsikringsraadet, som i påkommende tilfelle kan gripe direkte inn mot selskapet og eventuelt stanse det. Og hvad der i denne forbindelse er det vigtigste: et livsforsikringsselskaps forsikringsfond det fond hvorpå dets solvens beror blir kvartal for kvartal båndlagt av offentlig beskikkede tillitsmenn, således at selskapet ikke kan disponere derover, hvortil kommer at forsikringstagerne har fortrinsrett til det båndlagte fond, som således ikke kan komme andre kreditorer tilgode. Det skulde således praktisk tall ware utelukket at et livsforsikringsselskap ikke skulde kunne innfri sine forpliktelser fullt ut.«. Forsikringsraadets uttalelse angående trustkommisjonens innstilling, forsåvidt angår forsikringsvesenet. Socialdepartementet

24 15* Forsikringsselskaper 'value.= 11111,11111/ har efter anmodning fra Justisdepartementet begjært Forsikringsraadets uttalelse forsåvidt forsikringsvesenet angår i anledning av den kongelige trustkommisjons innstilling angående forholdsregler til motarbeidelse av trust- og kartellmisbruk. Forsikringsraadet har i den anledning uttalt:»livsforsikringen er efter forsikringsloven underkastet konsesjon, som meddeles av Kongen efter innstilling av Forsikringsraadet. Efter lovens 7 flg. skal der, forinnen tillatelsen gis, skje en inngående prøvelse av alle vesentlige elementer i virksomheten, deriblandt av grunnlaget og reglene for premieberegningen. Når grunnlaget og reglene for premieberegningen er fastsatt, er dermed premiene endelig bestemt, bortsett fra rene undtagelsestilfelle, hvor selskapene kan fastsette ekstrapremier (f. eks. ved reiser og ophold i sundhetsfarlige egne). Også disse premier faller dog i siste instans under Forsikringsraadets kontroll i henhold til forsikringslovens 87. For. Forsikringsraadets bedømmelse av premienivået gjelder bestemmelsene i forsikringslovens 7, som bl a. krever at grunnlaget skal velges således, at det antas å ville yde forsikringstagerne betryggende sikkerhet. Denne bestemmelse vil ganske naturlig inspirere Forsikringsraadet til å kreve et premienivå, som er tilstrekkelig Selvfølgelig vil også selskapene være interessert i, at der velges et højt premienivå; men under innflytelse av konkurransehensyn, og måskje også i tillit til at tilsynet i embeds medfør skal sørge for at premiene blir store nok vil selskapene nærmest kunne ventes å ville drive premiene ned. Forholdet er forsåvidt det omvendte av hvad der ellers foreligger som opgave for den offentlige prisregulering. På den annen side er det klart, at tilsynet har rett og plikt til hindre urimelig hoi premieberegning, idet en sådan heller ikke er»betryggende«for forsikringstagerne; og i Forsikringsraadets beretning 1919, side 1*, er anført et eksempel på, at Forsikringsraadet likeoverfor et utenlandsk selskap har gitt avslag på et andragende om forhøjelse av tariffene. Man antar således at det med trustkommisjonens lovutkast tilsiktede mål allerede er nådd forsåvidt angår livsforsikringsvirksomheten, og at det følgelig er unødvendig å medta denne i den påtenkte lov. Man må også bestemt fraråde at så skjer, idet det jo må were helt utelukket at hovedgrunnlaget for en virksomhet kan komme under prøvelse av to forskjellige offentlige myndigheter med vesentlig forskjellige opgaver. Skadesforsikringen har efter gjeldende lov i alt vesentlig selvstyre,

25 Forsikringsselskaper16* voly.lan loimms, og disse selskaper er likeoverfor tilsynet kun pliktige til å avgi årsregnskap m. v. Der er imidlertid allerede reist spørsmål om å innføre konsesjonssystemet også for denne gren av forsikringsvirksomheten, og det kan vel betragtes som avgjort at så vil skje. Man kan naturligvis ikke for nærværende ha nogen bestemt mening om arten og omfanget av det tilsyn, som derefter vil bli innført likeoverfor skadesforsikringen; men man tør vel gå ut fra, at et vesentlig ledd heri vil bli kravet om betryggende sikkerhet for forsikringstagerne. Under disse omstendigheter finner man også for skadesforsikringen å måtte fraråde dens inndragelse under den påtenkte trustlov.«5. Gjenkjøpsverdi av livsforsikringspolise i tysk selskap. En forsikringstager i tysk selskap, som har drevet livsforsikringsvirksomhet i Norge efter forsikringslovens ikrafttreden, har forelagt Forsikringsraadet spørsmålet om ikke vedkommende selskap er pliktig til å holde premiereserve i norsk mynt for polise som er tegnet her landet, lydende på kroner, og hvor premien er stipulert i og erlagt i norske kroner. Videre har vedkommende forsikringstager forespurt om ikke gjenkjøpsverdien må erlegges i norske kroner med et beløp som utregnes under forutsetning av at vedkommende polises premiereserve er oplagt i norske kroner. Forsikringsraadet har i den anledning uttalt, at selskapets nettoforpliktelser under de i Norge løpende forsikringer er til enhver tid uttrykt ved verdien av disse forsikringers forsikringsfond (premiereserven), beregnet på det ved konsesjonen godkjendte grunnlag og i den mynt, hvori vedkommende polises forsikringssum og premie skal betales. For polise som lyder på kroner, er således dens andel i forsikringsfondet (premiereserven) å forstå i norske kroner. Det samme gjelder da om polisens gjenkjøpsverdi, som skal beregnes på grunnlag av den nevnte premiereserve. Om der for vedkommende premiereserver og gjenkjøpsverdi anvises dekning i annen valuta enn norske kroner, er det en selvfølge at det anviste beløp må beregnes under sådant hensyn til dagens kurser, at det fullt ut ekvivalerer den beregnede kroneverdi. 6. Er kjøpesum for utenlandsk selskaps norske livsforsikringsportefølje sin helhet anse som driftsutgift? Et norsk livsforsikringsselskaps omkostninger (kjøpesum) ved overtagelse av utenlandsk selskaps norske portefølje er av vedkommende ligningsmyndigheter nektet godkjent i sin helhet som driftsutgift, idet det må

26 17* Forsikringsselskaper,1011 MINIONIIMOMNIMIIIM,IIMMININMIIMMMUNNIN, antas, at der for endel av disse omkostninger erhverves en»blivende verdi». På foranledning av vedkommende selskap har Forsikringsraadet uttalt, at kjøp av portefølje ikke adskiller sig fra et selskaps almindelige anskaffelsesvirksombet. Forholdet er i begge tilfelle at anskaffelsesomkostningene må betales kontant, mens de til dekning av disse omkostninger bestemte midler først inngår efterhvert som premiene innbetales. Efter Forsikringsraadets opfatning representerer derfor kjøpesummen for en overtatt portefølje en ren utgift. Inntektene og med dem de mulige overskudd kommer først efterhvert som porteføljen avvikles. 7. Depositum for maskinforsikring. Ved kongelig resolusjon av 16. juni 19 er det efter Forsikringsraadets innstilling fastsatt et depositum av 50,000 kroner for utenlandske selskaper som vil drive maskinforsikring her i landet. 8. Depositum for garantiforsikring. For utenlandske selskaper som her i landet vil drive garantiforsikring, omfattende både strafferettslig og civilrettslig ansvar, er det efter innstilling fra Forsikringsraadet ved kongelig resolusjon av 16. mars 19 fastsatt - et deposttum av 50,000 kroner. 9. Forsikringslovens 97, annet ledd. Angående forsikringslovens 97 har Forsikringsraadet i sin tid uttalt, at forbudet mot medvirke ved forsikringsvirksomhet som drives av utlending eller av utenlandsk selskap ikke kan antas å gjelde sakkyndig bistand som av et (norsk) firma engageres for å bringe dets forsikringer istand, og soin derfor honoreres av dette firma (Forsikringsraadets beretning 1917, side 17*). Under henvisning til denne uttalelse har et assurancefirma forespurt om»et norsk firma i branchen«kan optrede som sådan sakkyndig bistand og har anmodet Forsikringsraadet om å forelegge spørsmålet for vedkommende departement. Idet Forsikringsraadet har videreekspedert saken, har det anført: «at spørsmålet efter Forsikringsraadets opfatning antas å burde besvares bekreftende. Det er på det rene at et rederi eller et annet forsikringssøkende firma selv kan anbringe sine forsikringer i et hvilketsomhelst utenlandsk forsikringsselskap; men efter ordlyden av 97, annet ledd, er enhver»medvirkning«heri forbudt, altså også den medvikning som blir ydet av firmaets eget personale (kontorchefer, sekretærer o.s.v.). Men

27 Forsikringsselskaper 18* =maws, likeså litt som dette kan være tilsigtet, eller overhodet kan gjennemføres, likeså litt bør forbudet kunne ramme firmaets andre medarbeidere«. Spørsmålet er av Socialdepartementet forelagt Justisdepartementet, som uttaler:»at nevnte bestemmelse efter departementets opfatning ikke er til hinder for, at nogen her i landet efter anmodning fra norske forsikringstagere bistår dem med deres dekning av risikoer hos assurandører i utlandet, når han ikke får godtgjørelse av den utenlandske forsikrer«. Til denne uttalelse har Socialdepartementet sluttet sig. 10. Regnskaper som ikke er medtatt i sammenstillingen for. I regnskapssammenstillingen for er 9 selskaper ikke medtatt, nemlig 1) Norwegian Joint og ) Norwegian Marine & Transport, som kun har drevet amerikansk forretning der i sin helhet er fordelt på de interesserte selskaper, videre ) Stavanger Re., der er optatt i Vestlandske Fors. og ) Vesterlen som avvikles av Svithun og hvis regnskap er optatt i Svithuns regnskap med saldopost, videre 5) Atlantis og 6) National, hvis regnskaper for skal sides sammen med regnskapene for 191, og endelig 7) Iris, 8) Jupiter og 9) Leas Ass., hvilke selskaper er gått konkurs.

28 V. Sammenstilling av opgaver vedkommende forsikringsvirksomheten i. Den i de efterfølgende tabeller meddelte sammenstilling av opgavene vedkommende forsikringsvirksomheten i er utarbeidet på grunnlag av de av selskapene til Forsikringsraadet ph dettes regnskapsskjemaer avgivne regnskaper. Idet man forøvrig henviser til tabellene og til den i innholdsfortegnelsen inntagne oversikt, skal man bemerke at sammenstillingen i sine hovedtrekk er soin før : der er skjelnet mellem norske og utenlandske selskaper, og innen disse mellem livsforsikring og skadesforsikring; opgavene for de utenlandske selskaper gjelder den ved det norske generalagentur drevne forsikringsvirksomhet. Til belysning av forsikringsvirksomhetens omfang og utvikling er i nedenstående oversikt angitt premier for direkte forsikringer, avsluttet i Norge, for og for tidligere år til og med Premier for direkte forsikringer, avsluttet i Norge Forsikringsarter 1. Livsforsikring Norske selskaper Utenlandske selskaper Tilsammen kr kr kr. 15,651,8 5,180 8,577 9,60,967,191,669,88,8 18, 618 6,675 8, 89 1, 865,7. Brandforsikring ,091,9111, 00 1,7 5,6 18, 86 1,651 6,508 8,159 5,585 6,00 1,985,96 7,605 0,001

29 Forsikringsselskaper 0* / Premier for direkte forsikringer, avsluttet i Norge Forsikringsarter Norske selskaper Utenlandske selskaper Tilsammen. Transportforsikring kr. 119,75 15,670 1,769 10,591 1, kr. 15,01 11,88 7,57 5,59 8, kr. 15,16 17,158 11,96 16,10 11,. Ansvarsforsikring ,1 1, ,7, Blindeforsikring Blindtarmforsikring Garantiforsikring Glasforsikring Husdyrforsikring ,1,509,579, ,1,509,579,77

30 1* Forsikringsselskaper Prem ler for direkte forsikringer, avsluttet i Norge Forsikringsarter 10. H usleieforsikring Norske selskaper Utenlandske selskaper Tilsammen kr kr kr Maskinforsikring Motorvognforsikring Reisegodsforsikring _1) Skiforsikring Tyveriforsikring , ,150 1,75 1) Medtatt under transportforsikring.

31 Forsikt ingsselskaper * Premier for direkte forsikringer, avsluttet i Norge Forsikringsarter 16. Ulykkesforsikring Vannledningsskadeforsikring Diverse. Tilsammen Norske selskaper kr ,0 1, ,61 165,86 176,198 18,60 1,71 Utenlandske selskaper kr ,8 1,6 18,967 16,80 1,05 Tilsammen kr. 1,198 1,0 1,67 1,917, ,99 187,00 195, ,60,767 Særskilt for livsforsikringsvirksomheten er nedenfor angitt forsikringsstokken (kapitalforsikring, renteforsikring) ved utgangen av for direkte forsikringer avsluttet i Norge. Direkte forsikringer, avsluttet i Norge. Forsikringsstokk ved utgangen av regnskapsåret Kapitalforsikringer Renteforsikringer årlig Regnskapsår Norske selskaper mill. kr..6 1 ) ) 69. ) 80.7 ) ) Utenlandske selskaper mill. hr mill. kr Norske selskaper mill. kr ) Ekskl. kollektivforsikring paa skibsbesetninger kr.,0,90. ) c - ««1,717,850. ) _ c - ««10,8,500. ) «««7,71,00. 5) --c - c «,17,50. Tilsammen Utenlandske selskaper mill. kr Tilsammen mill. kr

32 Forkortede betegnelser på forsikringsarter. A. Ansvarsforsikring. B. - Brandforsikring. Bl. Blindeforsikring. Bit. Blindtarmforsikring. Dv. _== Diverse. Ga. Garantiforsikring. Gl. -- Glasforsikring. Hd. Husdyrforsikring. Hl. - Husleieforsikring. L. Livsforsikring. Ma. Maskinforsikring. Mb. Motorbåtforsikring. Mv. = Motorvognforsikring. R. = Reisegodsforsikring. S. == Skiforsikring. St.& Hg. Storm- og haglskadeforsikring. Transportforsikring. Tv. = -_ Tyveriforsikring. U. Ulykkesforsikring. Vd. Verdiforsikring. Vl. Vannledningsskadeforsikring.? betyr at opgave mangler. betyr at beløpet er lik O.

33 TABELLER.

34 INDEX DES TABLEAUX.

35 I IIForsikringsselskaper.1111 al,,1111 swir ' Tabl Sociétés norvégiennes. Assurance sur la vie. Tabl. I. Compte de profits et pertes. Revenus au compte de la société.. 1. Primes.. Amendes, droits de police etc.. Bénéfices aux assurés, parts des r& assureurs.. Bénéfices aux assurés convertis en assurances d'augmentation. 5. Produits des actifs. 6. Intérêts au débit des réassureurs. 7. Réserves mathématiques retenues par la société pour réassurances cédées (augmentation pendant l'exercice). 8. Réserves mathématiques retenues par d'autres sociétés pour rétrocessions (augmentation pendant l'exercice). 9. Diminution des réserves des bénéfices des assurés. 10. Diminution des autres réserves et reports. 11. Autres recettes. 1. Total. Dépenses au compte de la société: 1. Paiements de sinistres et de sommes échues, assurances de capitaux. 1. Paiements de rentes courantes (paiements en cas d'invalidité inclus). 15. Rachats payés Tabl.. Bilan. Bénéfices aux assurés. Frais d'administration. Impôts et droits. Pertes sur les actifs et amortissements. Intérêts au crédit des réassureurs. Réserves mathématiques retenues par les cédants pour réassurances acceptées par la société (augmentation pendant l'exercice). Réserves mathématiques entre les mains de la société (augmentation pendant l'exercice). Versement aux réserves des bénéfices des assurés. Versement aux autres réserves et reports. Autres dépenses. Solde créditeur. Total. Répartition du solde: Aux actionnaires ou aux garants. Au fonds de sûreté. Aux réserves des bénéfices des assurés. Aux autres réserves et reports. Allocations à la Direction, au Conseil d'administration etc. Autres emplois. Total. Actif: Passif 1. Engagements des actionnaires. 15. Capital social ou fonds de garantie.. Placements hypothécaires. 16. Fonds de sûreté.. Avances sur polices de la société. 17. Réserves mathématiques entre les. Autres prêts. mains de la société. 5. Valeurs mobilières. 18. Réserves pour sinistres et sommes 6. Espèces en caisse et dépôts en banques. assurées échues it régler, au compte 7. Immeubles. de la société. 8. Intérêts et loyers appartenant à l'exercice. 19. Rachats à régler, au compte de la société. 9. Comptes créditeurs chez d'autres 0. Réserves des bénéfices des assurés. sociétés d'assurances. 1. Autres réserves et reports. 10. Soldes des agences et des assurés.. Intérêts et loyers reçus d'avance. 11. Mobilier et matériel.. Comptes débiteurs chez d'autres 1. Frais de premier établissement non sociétés d'assurances. amortis.. Soldes des agences et des assurés. 1. Divers. 5. Dividende aux actionnaires et aux 1. Total. garants.

36 Forsikringsselskaper IV,www 6. Divers. 7. Total. Le fonds de sfireté : 8. La limite normale du fonds, fixée selon la loi du 1/5 1918, I : Cr. 100,000 H- /0 des réserves mathématiques ( 79, ). 9. Fonds effectif. Tabl.. Spécifications du Primes, brut (page 6): 1. Assurances de capitaux.. Assurances de rentes.. Total.. Dont primes des assurances souscrites directement. Primes pour réassurances cédées (page 6): 5-7.=1 -. Primes au compte de la société (page 6): 8-10=1 -. Paiements de sinistres et de sommes échues, assurances de capitaux (page 6): Assurances souscrites directement 11. Paiements de sinistres. 1. Paiements de sommes échues. 1. Total. 1. Pour réassurances acceptées. 15. Total. 16. Parts des réassureurs. 17. Au compte de la société. Paiements de rentes courantes, paiements en cas d'invalidité inclus (page 6): Assurances souscrites directement 18. Rentes courantes. 19. Paiements en cas d'invalidité. 0. Total. 1. Pour réassurances acceptées.. Total.. Parts des réassureurs.. Au compte de la société. Rachats payés (page 8): 1. Brut. compte de profits et pertes.. Parts des réassureurs.. Au compte de la société. Bénéfices aux assurés (page 8):. Payés aux assurés. 5. Convertis en assurances d'augmentation. 6. Déposés chez la société pour buts de fructification. 7. Total. Frais d'administration, brut (page 8): 8. Commissions d'acquisition. 9. Commissions d'encaissement. 10. Autres frais d'administration. 11. Total. Frais d'administration, parts des réassureurs (page 8): 1-15=8-11. Frais d'administration au compte de la société (page 8): =8-11. Produits des actifs (page 8): 0. Intérêts. 1. Produits nets des immeubles.. Autres produits des actifs.. Total. Pertes sur les actifs et amortissements (page 8):. Amortissements des immeubles. 5. Amortissements des valeurs mobilières. 6. Pertes sur les actifs et autres amortissements. 7. Total. Tabl e. Réserves mathématiques, réserves pour sinistres et sommes assurées échues régler. Réserves mathématiques entre les mains de la société au 1 11 : 1-8. Pour assurances au compte de la société: I. Assurances individuelles: 1. Assurances de capitaux en cas de décès, assurances ordinaires.. Assurances de capitaux en cas de décès, assurances populaires.. Assurances de capitaux en cas de vie.. Assurances de rentes. 5. Assurances contre l'invalidité etc. II. Assurances collectives : 6. Assurances de capitaux. 7. Assurances de rentes (rentes d'invalidité incluses). 8. Total.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring.

Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: På s. 13, 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være: glasforsikring. Rettelser: På s. 1V, under C. Ophor, tilføjes: Forsikringsaktieselskapet Nation, Kristiania, er tatt under konkursbehandling 21. august 1922. På s. 13", 16. I. f. o. star : transportforsikring; skal være:

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1924: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'administration générale des pri- - sons 1920.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) - 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 167 GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO Til Kongen I

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL

Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Norges offisielle statistikk, rekke XI. Norway's Official Statistics, series XL Rekke XI. Trykt 1954. Nr. 15. økonomisk utsyn over året. Economic survey. - 15. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 198 le; VC, CT m I tz CD ttl) 0 ;I cp ;* CD ;:, cd..,..) Ce ;"4 rn. -1-)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII.. Trykt 1929: Nr. 83. Meieribruket i Norge i 1927. (L'industrie laitière de la Norvège en 1927)

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924

FORSIKRINGSSELSKAPER 1924 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 193. FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1926. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES RAPPORT DU CONSEIL D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET SOCIETES D'ASSURANCES

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 935: Nr. 50. Meieribruket i Norge i 933. (L'industrie laitière de la Norvège en 933.) 5. Syketrygden

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161

FORSIKRINGSSELSKAPER 19161 r)r-- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 128. A '.:;t1114: Iii Al S.441t1114 FORSIKRINGSSELSKAPER 1 BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés If assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRIST1ANIA.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Norges offisielle statisfikk, rekke XI

Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norges offisielle statisfikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. 78 Kriminalstatistikk 95 og 952 Criminal statistics - 79 Statistikk over landssvik 940-945 Statistics on

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931

FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 FORSIKRINGSSELSKAPER 10-ÅRS-REGISTER TIL FORSIKRINGSRÅDETS ÅRSBERETNINGER 1922-1931 Index décenna ire des rapports annuels 192211931 du Conseil d'assurances OSLO I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG & CO 1938 FORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Tlf.: 22 85 94 21 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 30.03.09. Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09. Sist

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

FORSI KRINGSSELSKAPER

FORSI KRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 38 FORSI KRINGSSELSKAPER Sociétés d'assurances FORSIKRINGSRÅDET OSLO 1959 Tidligere utkommet: Forsikringsselskaper 191 VI nr. 41, 1913 VI nr. 48, 1914 VI nr. 89, 1915 VI

Detaljer

Norges offisie e statistikk, rekke XII

Norges offisie e statistikk, rekke XII Norges offisie e statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census o agriculture I Land area,

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvége, série VI.) Trykt : Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé el des pommes de terre

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes Gjelder fra 1. januar 2016 Avløser regler av 1. april 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

Norges Offisielle St istikk, rekke

Norges Offisielle St istikk, rekke Norges Offisielle St istikk, rekke (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Trykt 9: Rekke X. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksomhet 90. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 6. De spedalske i Norge

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 27. juni 1934 kl President: Nygaardsvold. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 27. juni 1934 kl President: Nygaardsvold. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 27. juni 1934 kl. 10.00 President: Nygaardsvold. Dagsorden: 1. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse til å opta lån for statskassens regning (Innst.

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/468 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Fred Arthur Andersen medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening den 15. oktober 2014 UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer