Kan helse- og omsorgssektoren implementere gode logistikkløsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan helse- og omsorgssektoren implementere gode logistikkløsninger"

Transkript

1 Kan helse- og omsorgssektoren implementere gode logistikkløsninger fra andre sektorer? Et eksempel med utgangspunkt i prosjekt for sterilt sirkulasjonsgods ved St Olavs hospital Foredrag 17. jan 2013 Erik Gran Forsker SINTEF Teknologiledelse

2 Innhold Innledning - Logistikk og "lean" Prosjektet sterilt sirkulasjonsgods Faktabasert beslutningsstøtte for innkjøp av sterilt sirkulasjonsgods Metodikk og resultat En styringsmodell for logistikken rundt SSG Utfordringer som ble vurdert Resultat Hva kan gjøres videre?

3 Logistikk måles på kostnad, tid og service Raskere! Hyppigere! Billigere! Skreddersydd! Mer miljøvennlig!

4 Utvikling fra fokus på volum

5 Til produkter rettet mot den enkelte

6 IDEELL FABRIKK Norsk produksjonskonsept for skreddersydde høyteknologiske produkter Prosjekt med KONGSBERG Defence and Aerospace og Volvo Aero Norge Ideell fabrikk produksjonskonsept: 6

7 Mat; logistikk i Formel 1-klassen Mat Begrenset holdbarhet, heterogenitet, spesielle krav til temperatur, håndtering, lagring, transport Norske særtrekk Avstander, topografi og bosetningsmønster Matavfall/svinn Ressurssløsing, samfunnsproblem

8 Faglig profil SINTEF Logistikk Produksjonslogistikk Verdikjedestyring IKT-systemer (RFID, SCADA, MES, ERP) Toyota Production System LEAN IKT-systemer (RFID, ERP, Dashboard) Globale, integrerte verdikjeder Styringsprinsipper og styringsmodeller for verdikjeden Prestasjonsmåling og beslutningsstøtte Styringsprinsipper og styringsmodeller Masseprodusert skreddersøm Reengineering / Forretningsutvikling Struktur Produksjonsplanlegging og styring Roller og samarbeid Global produksjonsstrategi Etterspørselsdrevne verdikjeder

9 Hva er Lean?

10 "Lean" erfaringer fra sykehus I see my patients getting into the room on time; I see my patients getting treatment without having to walk long distances; I see them not waiting. Dr Henry Otero, outpatient oncology clinic at Virginia Mason I m not trying to change the moment of care, the touch moment between you and your patient. What I m trying to change is the 95% of the time when the patient is not in your office and you re not seeing them or providing care to them. And that s the 95% where we have opportunity for improvement. Dr. Henry Ting, Practice Chair, Division of Cardiovascular Diseases Mayo clinic

11 Grunnprinsipper i Lean 1. Spesifiser verdi fra kundens perspektiv 2. Identifiser verdistrømmen 3. Skap flyt gjennom prosessene 4. Lag bare det som kunden etterspør ( sug ) 5. Søk perfeksjon ved å kontinuerlig eliminere sløsing Value (Value stream) (Flow) (Pull) (Perfection) Womack & Jones (1996), Lean Thinking"

12 Viktigste prinsipper og verktøy Stabile prosesser Just-in-time Synliggjøre problemer Kontinuerlig forbedring (Kaizen) Teamwork og ledelse Jevne ut produksjon Kontinuerlig flyt Hindre feil (Poka Yoke) Problemløsning Medarbeiderinvolvering Standardisert arbeid Pull-system Visuell styring Identifisere sløsing Go to "gemba" 7 typer sløsing (Muda) Value Stream Mapping Visuelle tavler PDCA Kryss-funksjonell opplæring 5S - organisering av arbeidsplass Kanban Prestasjonsmål (KPI-er, f.eks OEE) SPC Standard prosesskontroll Konsensus i beslutninger (Ringi) Standard prosedyrer (1-pkt) Definere takt-tid A3 planlegging 5 x hvorfor Rask omstilling (SMED) Årsaksanalyse / fiskebendiagram 12

13 13

14 STERILT SIRKULASJONSGODS

15 Om prosjektet Nytt senterbasert sykehus 3 X så mye utstyr? Sterilisering sentralisert Problem med omløp av sterilt sirkulasjonsgods Det nye sykehuset var ikke planlagt med plass til utbredt lokal lagring eller lokale løsninger for sterilisering. Deltakere fra SINTEF Teknologiledelse: Andreas Seim PL Carl Christian Røstad Erik Gran

16

17 Prosjektet Sterilt sirkulasjonsgods Mandat for prosjektet Sørge for faktabasert beslutningsstøtte i forhold til innkjøp av sterilt sirkulasjonsgods Bidra til å redusere kompleksiteten i logistikken rundt SSG Utvikle metodikk for å redusere antall varianter av brikker Utvikle en modell for styring av prosessene for SSG

18 FAKTABASERT BESLUTNINGSSTØTTE FOR INNKJØP AV SSG

19 Utvikling av faktabasert beslutningsstøtte 1 år historiske operasjoner/ case data Manuell kobling av operasjons-koder med brikker Frekvens for ulike operasjoner Hvilke brikker brukes til operasjonene? Antall brikker i bruk Hver type brikke Hver enkelt dag

20 Analyse av dagsfrekvenser for bruk av brikker Dagens beholdning = 20 brikker (Abrasio-brikker) Abrasiobrikke 3 dager 2 dager 1 dag Maksimum Gj.snitt 7,8 5,2 2,6 Median 7,0 5,0 2,0 Minimum Percentile75% 11,0 8,0 4,0 Percentile95% 17,0 12,0 7,0 Percentile99% 21,4 15,0 9,0 20 = dagens brikkebeholdning Antall brikker dags frekvens dagers frekvens dagers frekvens

21 Oppsummering: Beregning versus 3 ganger originalbeholdning Originalbeholdning Antall brikker og utstyr før innkjøp Innkjøpsplan før SSGprosjektet Innkjøpsbehov SSG-beregning (99%,1 dag) Innkjøpsbehov SSG-beregning (95%,1 dag) Innkjøpsbehov GYN HJE KIR NEV ORT* ØNH KJE ØYE Totalt * ORT sine beregninger er ikke basert på fullstendig datagrunnlag.

22

23 Lagersjøen Mengde sterilt sirkulasjonsgods Kvalitet Fravær Utstyr Transport Trening Kommunikasjon

24 REDUSERE KOMPLEKSITET I SSG LOGISTIKK

25 Styringsmodell Forutsetning: Sterilt gods som brukes en dag skal være sterilt og tilgjengelig for bruk neste morgen. Dette setter krav til kapasitet på Steril forsyning, transport og alle involverte enheter. Det er behov for lokale lager for akutte utstyrsbehov Akutte operasjoner Oppstått utstyrsbehov/endringer i elektive operasjoner Innholdet i slike lokale akuttlager må være definert.

26 Akutt brikkebehov Dekkes fra lokalt lager Uttak fra lokalt lager gir ordre for etterfylling fra Steril forsyning Uttak registreres med strekkode i T-doc Behov for daglig kontroll av beholdning på avdelingene Avdelingene definerer selv hvilke brikker det kan oppstå akutt behov for (også ved elektive operasjoner) Akutt lageruttak fra lokale lager etterfylles med neste transport

27 Seneste returtid for levering neste morgen kl 18:00 Innholdskontroll: -Før operasjon -Etter operasjon Operasjonsavdeling Op.stue Uttak gir ordre til Steril forsyning Retur etter bruk Sterilisering Hentefrekvens må bestemmes Steril forsyning Bestilt for elektiv op Etterfylling av akuttlager Utkjøring: - Før kl Flere faste tider for ORT & KIR Først inn først ut : Ingen rødlapper Innholdskontroll: -Etter vask 29

28 UTFORDRINGER SOM DET BLE ARBEIDET MED

29 Klar til bruk neste dag? Operasjonslutt totalt Operasjoner Tidspunkt Avslutning av operasjon alle avdelinger ett års data 32

30 Steril sentralen Gjennomløpstid (teoretisk) ~ 150 min (2 ½ time) Kapasitet ~ 37 brikker pr time ( I underkant av 10 operasjoner i snitt

31 Reduksjon i antall varianter av brikker Vene-brikke Ny kirurgi brikke Standard

32 Null feil som mål Rask tilbakemelding om feil for læring og ansvarliggjøring Innholdskontroll på operasjonsavdelingene (før og etter operasjon) og på Steril forsyning Felles ansvar for å finne årsaker til feil og rette de opp (kontinuerlig forbedring)

33 Problemområder steril forsyning SF har innvirkning Internt rot Manglende intern opplæring Sviktende kommunikasjon internt Steril forsyning Eksterne Brikkelister stemmer ikke Transport til/fra Steril forsyning svikter Mange og lange møter

34 RESULTAT

35

36 VIDERE ARBEID

37 Suksessfaktorer og anbefalinger 4 kritiske suksessfaktorer Ledelse og medarbeidere Motivasjon og kommunikasjon Ressurser, kultur og kompetanse Link til forretningsstrategi og marked Retningslinjer #1: Fokuser på å involvere de ansatte fra starten, men ikke alle på en gang #2: lean krever klart engasjement og deltagelse fra toppledelsen #3: Bygg opp intern kompetanse hos "endringsagenter" gjennom praktisk trening. #4: Bruk en "train-thetrainer" tilnærming for full utrulling #5: Finn et passende oppstart-område i bedriften for å oppnå raske resultater del erfaringer! #6: Involver noen utenfra som kan se bedriften med nye øyne #7: Tilpass leaninnføringen til bedriftens kontekst #8: Bruk prestasjonsmål/ dokumentasjon for å spore effekt systematisk. Bruk tid på å finne gode KPI-er 42

38 Takk for oppmerksomheten Erik Gran Forsker, SINTEF Avd. Teknologiledelse Faggruppe logistikk Phone:

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Lean verdiskapende samspill

Lean verdiskapende samspill Lean verdiskapende samspill Lean handler om å tilby det kunden eller brukeren trenger - og bare det Innholdsfortegnelse: Om å lage en ny sti i skogen... 3 1. Kundeverdi... 5 2. Prosess med minimal sløsing...

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring bdi med LEAN Sidsel Brath Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og service Lillehammer kommune Fellesenheten Økonomi Samarbeid på lønns- og regnskapstjenester mellom Gausdal, Øyer

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. LEAN Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Lean relaterer seg til Toyotas produksjonsmetoder som også bygger på

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 15. mars 2006 Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor - en litteraturstudie - Av Halvor Kallevik Melbo Veileder: Professor, dr. oecon. Anna Mette Fuglseth

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hvor teknologiavhengig er kunnskapsorganisasjonen egentlig?

Hvor teknologiavhengig er kunnskapsorganisasjonen egentlig? Kunnskapstinget 25. oktober 2012 Hvor teknologiavhengig er kunnskapsorganisasjonen egentlig? Jan Alexander Langlo, PhD Seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn Førsteamanuensis, NTNU 1 Kunnskap og teknologi

Detaljer

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

Prosjektutvikling gjennom samlinger faglige presentasjoner og bedriftsbesøk, men først og fremst involvering

Prosjektutvikling gjennom samlinger faglige presentasjoner og bedriftsbesøk, men først og fremst involvering Om Arena Fritidsbåt Arena Fritidsbåt ble 2009 etablert som et 3 årig prosjekt finansiert over Arenaprogrammet til Innovasjon Norge (Norges forskningsråd og SIVA er partnere) og med bidrag av Aust Agder

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Hvordan bygge kultur for kontinuerlig forbedring i din bedrift? - Virkemiddel og eksempel

Hvordan bygge kultur for kontinuerlig forbedring i din bedrift? - Virkemiddel og eksempel 2015-03-11 Hvordan bygge kultur for kontinuerlig forbedring i din bedrift? - Virkemiddel og eksempel Hanne O. Finnestrand og Lars Skjelstad SINTEF Teknologiledelse 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter

Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter Marius Navjord Nicolaysen NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Roger Sørheim, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS

ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer og daglig leder i Prosesshuset AS Konsulentfirma med fokus på IT Bakgrunn i prosessarbeid siden ca 1990

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET?

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 1 HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 2 VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER Om veilederen Næringsmiddelprodusentene, dagligvarehandelen og forbrukerne

Detaljer