Refleks. Halvering av skadefraværet NR SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks. Halvering av skadefraværet NR.1-2011. SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted"

Transkript

1 1 Bygger Bybanen s 8-9 NR Nytt hyttesalg s Rekordtidlig asfalt s 16 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 9. ÅRGANG Halvering av skadefraværet "Bry deg" -kampanjen virker. Økt fokus på HMS har halvert antallet skadefraværsdager fra 2009 til 2010 Side 4-5 Foto: Bo Mathisen RETURADRESSE: Mesta Konsern as, Strandveien 15, 1326 Lysaker SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted

2 2 Mekaniker Jon Einar Løberg. Skal vi klare å opprettholde den samme høye standarden, krever det at alle i konsernet etterlever våre etiske retningslinjer og viser nulltoleranse for alle typer ulovligheter. God etikk er best butikk For det første bidrar saken til at det blir mindre attraktivt å arbeide i vår bransje. Vi vet at bransjen framover vil ha store utfordringer i forhold til å rekruttere nok kompetent arbeidskraft. I en situasjon hvor arbeidstakere kan velge og vrake mellom ulike bransjer og stillinger, er ikke det å være en bransje som blir forbundet med snusk noe som g jør det lettere å tiltrekke seg nye arbeidstakere for å si det forsiktig. En annen negativ konsekvens er at det blir vanskeligere å øke de offentlige bevilgningene til asfalt og vei. Politikere som kjemper en tøff kamp for å få mer penger til veisektoren i konkurranse med andre gode formål på offentlige budsjetter, får ikke akkurat drahjelp av at store entreprenørselskaper er involvert i ulovligheter. Selv om Mesta har holdt sin sti ren, er det ingen grunn til å hovere over de som ikke har klart det. Vi har ingen garantier for at vi i framtiden ikke kan trå feil. Skal vi klare å opprettholde den samme høye standarden, krever det at alle i konsernet etterlever våre etiske retningslinjer og viser nulltoleranse for alle typer ulovligheter. For de som måtte komme over regelbrudd er det viktig at dette varsles slik at det blir tatt affære. Hvis noen opplever det som vanskelig å varsle til sine overordnede, har vi en ordning hvor det er mulig å varsle anonymt til eksterne advokater. Du finner en link til denne varslingsordningen på vårt intranett. Høy etisk standard skal også framover kjennetegne Mesta. Hvis noen skulle være i tvil om det lønner seg, er det bare å observere hvilket kjør de involverte i den siste saken er blitt g jenstand for de siste ukene. Den største reduksjonen har vært i Mesta Elektro, men med unntak av Mesta Verksted og Mesta Industri som også tidligere har hatt få, har alle datterselskapene i Mesta redusert antall skader med fravær. Markant reduksjon antall skader med fravær i de største datterselskapene Mesta Drift og Entreprenør har stor påvirkning på framgangen. Standard reparasjoner vil være fastpriset. Mesta Verksted har godkjenning for å reparere alle merker på markedet. Verkstedene har også solid kompetanse på påbygg og utstyr montert på bilene. Lanserer menyverksted Mesta Verksted lanserer et helt nytt konsept for tunge kjøretøy og maskiner. - Faste priser og verkstedmeny skal g jøre det enklere for kundene, sier Svein K. Huse, adm. direktør i Mesta Verksted. Harald Rafdal Konsernsjef MESTA akkurat nå: Færre skader med fravær i Mesta Totalt er antall skader med fravær i Mesta-konsernet redusert med 44 prosent. Mesta Verksted lanserer menyverksted for tunge kjøretøy. Gaute B. Iversen 30 Mesta 25 Drift 20 Entreprenør 15 Asfalt Mesta Verksted er den eneste uavhengige, landsdekkende verkstedkjeden for tunge kjøretøy og maskiner. Verkstedene reparerer alle merker på markedet. Nå lanserer Mesta Verksted et enklere system for kundene. - Vi lanserer fastprismeny. Dermed kan kundene raskt få vite hva standard reparasjoner koster, sier Svein K. Huse, adm. direktør i Mesta Verksted. 10 Stein 5 Elektro 0 jan. feb. Hvilken straff de to involverte selskapene vil få, er det Konkurransetilsynet og eventuelt andre innstanser som skal avg jøre. Men én ting er sikkert; dette skader omdømmet til hele bransjen. I særdeleshet asfaltbransjen, men også resten av anleggsbransjen rammes. Dette har negative konsekvenser og jeg vil peke på to av dem. Mesta er ikke mistenkt eller involvert i noen form for prissamarbeid. Slik har det heldigvis vært siden selskapet ble etablert i Den daværende ledelsen har helt fra starten av vært prisverdig tydelige på at det er nulltoleranse for brudd på konkurranseloven og annet snusk. At dette er nedfelt i Mestas kultur er noe vi skal være glade for og er en viktig årsak til at Mesta ikke har vært involvert i denne type saker. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des Verksted Akkumulert antall skader med fravær per million arbeidstimer (H1-verdi) i alle selskapene i Mesta i løpet av REDAKSJON: ADRESSE: Ansv. redaktør Erik Riste, Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Refleks, Mesta Konsern as, Postboks 667, 1503 Moss Telefon: , E-post: Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 15. februar Layout: TRIK kommunikasjon, Trykk: Merkur Trykk. Opplag: EU-kontroll Konseptet er velkjent for personbiler, blant annet med kjeder som Snap Drive. Faste priser på standard reparasjoner og service gir forutsigbarhet for kundene. - Vi har stor tro på dette konseptet. Alle de vanlige manglene som blir påpekt i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll vil være fastpriset. Etter hvert vil stadig flere jobber bli lagt inn i menysystemet, forteller Huse. Mesta Verksted har inngått avtale med en deleleverandør som sikrer raskt og sikker tilgang på deler til alle merker på markedet. - Mange års erfaring med reparasjoner av Mestas eget utstyr g jør at vi har kompetanse på mange forskjellige typer kjøretøy og maskiner. Vi har også bredere kunnskap om påbygg og utstyr som monteres på bilene enn mange merkeverksteder, sier Huse. Det har stormet rundt asfaltbransjen de siste ukene. Gamle og nye historier er blitt brettet ut. Syndere har stått fram på tv i beste sendetid og fortalt at landets to største asfaltselskaper i nær fortid har vært involvert i alvorlige brudd på konkurranseloven. Reaksjonene har vært mange og sterke, og med god grunn. Det som er kommet fram er fullstendig uakseptabelt. Menyverksted Kort ventetid Adm. direktør i Mesta Verksted, Svein K. Huse. og verksmester Tor Morken. Verksmester Tor Morken ved verkstedet på Heimdal utenfor Trondheim tror menyverkstedet vil bli godt mottatt. - Ofte ønsker kundene å få bilen reparert raskt. For en lastebileier koster det mange tusen kroner hver dag bilen står. Merkeverkstedene har ofte lang ventetid. Hos oss skal bilen være ferdig i løpet av en dag eller to, sier han. Mesta Verksted kan utføre reparasjoner og vedlikehold på hele bilen, inklusive alle typer påbygg. - For kundene er det selvfølgelig en stor fordel at de får all den hjelpen de trenger på ett sted. De trenger ikke reise til forskjellige verksteder for å få ordnet tilbygg og bil, sier Morken. Driftsingeniør Rolf Njøs. 3

3 4 5 BRY DEG kampanjen gir gode resultater Claes Bendiksen Målet med HMS-arbeidet er at alt arbeid skal utføres uten arbeidsrelatert sykdom eller skade på personer. For å redusere skadefraværet og forsterke effekten av HMS-arbeidet i datterselskapene, ble "BRY DEG" kampanjen igangsatt i starten av Gjennom hele 2010 har plakater vært synlige på alle arbeidsplassene i Mesta. Kampanjen har bestått av fem faser med fokus på ulike fareområder og tiltak for å unngå skader. - Dette har gitt gode resultater og helt klart bidratt til en holdningsendring og økt aksept for HMStenkning, sier konsernsjef Harald Rafdal. Vi bryr oss Alle ansatte i Mesta mottok i 2010 FALL - SKLI - HOPP 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til FALL - SKLI - HOPP. Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Hold det ryddig der dere arbeider og i arbeidsveiene Strø når det er glatt, eller bruk brodder der strøing ikke er mulig Ikke hopp ut av maskiner og biler Sjekk underlaget der du går ARBEIDSVARSLING OG TRAFIKKDIRIGERING Foto: Bo Mathisen ARBEID I HØYDEN 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til ARBEID I HØYDEN.. Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Hold ryddige gangveier i arbeidsområdet Sørg for at stillas er godkjent og skiltet før det tas i bruk Bruk fallsikring ved arbeid i høyder over to meter Sikring av stiger Ved utgangen av 2009 var antall fraværsskader i Mesta over bransjesnittet og noe måtte g jøres. I Mesta skal alle ansatte komme friske og hele hjem etter hver arbeidsdag. en revidert utgave av den personlige HMS-håndboken. Sammen med håndboken lå et hjelmmerke. Ved å klistre dette på hjelmen eller på annet synlig arbeidsantrekk viste hver enkelt at de hadde g jort seg kjent med innholdet og skulle vise et aktivt engasjement og forpliktelse til å bidra til å unngå skader. - Klistremerket har vært et synlig tegn på at vi i Mesta bryr oss om egen og andres sikkerhet. Alle var med på dette, sier Rafdal. Gode resultater Kampanjen har økt fokuset på sikkerhet og risikovurdering og gitt bedre holdninger til HMS blant både ledere og ansatte. I 2009 hadde konsernet 32 personskader uten fravær og 29 personskader som resulterte i 530 fraværsdager. KLEM - KUTT - SLAG (inkl øyeskader) 9, I løpet av kampanjeåret er dette redusert til 27 personskader uten fravær og 14 personskader som har gitt 245 fraværsdager. Dette er en reduksjon i antall skadefraværsdager på om lag 54 prosent. - Vi har sett forbedringer i alle datterselskapene og er svært fornøyd med resultatene. God HMS oppnås imidlertid kun ved kontinuerlig arbeid og det er nå viktig og beholde fokuset på å unngå skader, sier Rafdal. Antall skader med fravær per million arbeidstimer (H1) er redusert med 44 prosent fra 9,7 til 5,4 20 5, Arbeider jevnt med HMS Driftslaget på Leknes i Lofoten har ikke hatt skader på mange år. - HMS er ikke noe skippertak, sier driftssjef i Lofoten, Yngve Fredriksen. Gaute B. Iversen Siden Mesta ble etablert har g jengen på Leknes i Lofoten hatt ansvaret for driftskontrakten i området. For to år siden vant laget anbudet på driftskontrakten for Lofoten ig jen. Kontrakten omfatter driften av 580 kilometer vei som strekker seg fra Gullesfjordbotn på Hinnøya til Å i Lofoten. - Det er et område med mye vær. Deler av veien er svært rasutsatt. Vi har hatt 30 ras i løpet av et døgn, forteller driftsleder Berit Tora Sand. Laget i Lofoten blir svar skyldig når de blir bedt om å fortelle sist gang de hadde en skade. Det er så lenge siden at de ikke husker sist en av de ansatte ble skadet i jobben. - Vi har hatt uønskede hendelser og ulykker med materielle skader, men personskader er det lenge siden vi har hatt, forteller Sand. Jobbet godt - I Lofoten har de jobbet systematisk og godt med HMS i mange år. Det er den typen langsiktig jobbing som gir resultater innenfor HMS, sier KHMSleder i region nord i Mesta Drift, Jan-Arne Danielsen. Han poengterer at de gode resultatene i Lofoten skyldes at alle ledd i organisasjonen har vært opptatt av og engasjert i arbeidet med å skape en trygg arbeidsplass for de ansatte. - Det er leders ansvar at HMSreglene blir fulgt. Men hvis ikke de ansatte føler et selvstendig ansvar kommer man ingen vei. For å få et godt lokalt engasjement i HMS-arbeidet er det viktig og ha gode og engasjerte verneombud, og det har de i Lofote. Jeg merker fort om folk jobber seriøst med HMS. I Lofoten har de greid å skape en kultur hvor HMS er en viktig del av hverdagen, sier Danielsen. Distriktssjef Yngve Fredriksen i Lofoten sier at i en travel hverdag kan det være lett å g jøre HMS til en salderingspost, men at det aldri er blitt akseptert på Leknes. - Vi har et press på oss til å levere økonomisk. Da kan HMS-arbeidet bli skadelidende. Jeg er overbevist om at god HMS er lønnsomt i lengden, sier han. Det koster mye å ha ansatte som er skadet eller sykemeldt. Fredriksen mener den beste indikatoren er at folk føler seg trygge og har lyst til å gå på jobb. - HMS er noe som tar tid og krever utholdenhet. Det er ikke noe man kan g jøre med skippertaksmetoden, sier Fredriksen. Enklere rapportering Driftslaget på Leknes har tre veimestere, tre fagarbeidere,en planlegger og en driftsleder. Det er folk med over 20 års erfaring som jobber langs veien. - Arbeidet langs veien er det mest risikofylte vi driver med. Folk tar ikke like mye hensyn til veiarbeidere som de g jorde tidligere. Derfor er det viktig at vi er ekstra oppmerksomme på risikoen, sier Sand. HMS er et naturlig tema på alle lagsmøtene, og blir ikke g jemt til slutt slik at tiden er brukt opp på andre temaer. Laget har innført en enklere måte å rapportere nestenulykker og uønskede hendelser. - De som jobber ute kan enten sende sms eller ringe inn hendelsesrapporter. Da blir hendelsen registrert med en gang. Hvis rapporten er mangelfull blir den fulgt opp av planleggeren på laget, forteller planlegger Jorill Mathisen. Ved å forenkle rapporteringen kan situasjonen tas opp på neste lagsmøte. Da unngår man at rapporten enten blir glemt eller blir liggende for lenge i bilen. - Denne måten å rapportere på har g jort at vi får inn flere rapporter og kan sette inn tiltak for å unngå lignende situasjoner. Vi tror det er nødvendig for å holde oppmerksomheten på HMS oppe, sier Mathisen. I Lofoten har de jobbet systematisk og godt med HMS i mange år. Foto: Bo Mathisen 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til ARBEIDSVARSLING OG TRAFIKKDIRIGERING. Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Sørg for god sikring og merking etter arbeidsvarslingsplan Ha rømningsmuligheter ved trafikkdirigering Bruk rett vernejakke Vær ekstra forsiktig ved kryssing av vei 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til KLEM - KUTT - SLAG. Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Ikke ta snarveier (skal bare...) Unngå å stå i områder hvor du kan rammes Bruk rett verktøy ved løfting, kapping, bending og lignende Bruk hansker og annet påbudt verneutstyr Bruk godkjente vernebriller for å unngå øyeskader Antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer (H2) er redusert med 25 prosent fra 20 til 16 FALLENDE GJENSTANDER (inkl anhukning) TAKK FOR AT DU BRYR DEG Foto: Bo Mathisen 150 personskader i Mesta. Av disse var en stor del knyttet til FALLENDE GJENSTANDER. Personskadene kunne vært unngått om vi hadde vært flinke til å fokusere på følgende: Sjekk løfteredskap før bruk Ha stroppekurs og bruk godkjente løftepunkter Bruk godkjent stillas med fotlist og fangnett Bruk nødvendige hjelpemidler og verneutstyr Sikre verktøy og utstyr mot fall Antall skadefraværsdager er redusert med 54 prosent fra 530 til 245 Jan-Arne Danielsen, KHMS-leder, og Yngve Fredriksen, distriktssjef. Driftsleder Berit Tora Sand, driftscontroller Espen Thorbjørnsen, planlegger Jorill Mathisen og verneombud Allan Lorentzen.

4 6 7 HMS-KORSET Skader desember Næss leder Mesta Drift Kjell Næss er konstituert som adm. direktør i Mesta Drift og vil lede selskapet fram til ny permanent adm. direktør er på plass. 31 Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær PUTEBIL PÅKJØRT Mesta Drift region sørøst Skade: En putebil ble påkjørt av en biltransportbil. Denne bilen kom i samme fil som putebilen sto, vrengte ut mot venstre fil, men traff putebilen på siden PÅKJØRT AV GRAVEMASKIN (UE) Mesta Entreprenør Skade: En gravemaskin sto delvis på snø og grus. Den vred seg derfor når den ble satt i bevegelse. Beltene traff leggen til en annen arbeider slik at han falt FALL PÅ ISEN Mesta Asfalt Skade: Under arbeid med å strø sand falt en arbeider og fikk skadet ryggen. Han ble sykmeldt FALL I ARBEIDSKURV Mesta Entreprenør Skade: Ved henging av armeringsnett til vann- og frostsikring falt arbeidskurven ned 1,5 m med person i. Det ble konstatert brudd i ribbein. Det er ordnet med tilrettelagt arbeid SKLED PÅ GLATT UNDERLAG Mesta Entreprenør Skade: Ved plugging av borehull skled borevognfører på glatt underlag, og slo venstre kne PUTEBIL PÅKJØRT Mesta Drift region øst Skade: Personbil kjører inn i putebil bakfra i felt mot midtdeler på E6. Personen som kjørte på putebilen ble kjørt på sykehus med nakke smerter FALL FRA BRØYTEBIL (UE) Mesta Drift region nord Skade: I forbindelse med reng jøring av vindusviskere ramlet sjåføren bakover og traff plogen. Han ble sent til legevakt/røntgen, ble sykemeldt. Status driftskontrakter Hittil er anbudene for 11 av årets 17 driftskontrakter for Statens vegvesen åpnet. Mesta Drift ligger an til å få seks av kontraktene. KONTRAKT REGION LAVESTE TILBUD TIDL. KONTRAKTØR Ottadalen Øst Mesta Drift Mesta Drift Land/Hadeland Øst Mesta Drift Mesta Drift Romerike midt Øst Peab Oslo Vei Østfold sør Øst Mesta Drift* Mesta Drift Vestfold nord Sørøst Jarlsberg Maskin Mesta Drift Rjukan Sørøst Opedal Trafikk og Anlegg Vinje Sørøst Opedal Mesta Drift Grenland Sørøst NCC Roads Mesta Drift Arendal vest Sørvest Mesta Drift Mesta Drift Hardanger Sørvest Mesta Drift Opedal Midtre Sogn Nordvest Mesta Drift Mesta Drift * Laveste tilbyder er forkastet og Mesta Drift, med det nest laveste tilbudet, er innstilt som nummer en. Inntar Oslo vest Mesta Drift hadde ved anbudsåpningen det laveste anbudet for driftskontrakten for Oslo vest og ligger dermed an til å vinne denne kontrakten. Kontrakten omfatter det kommunale veinettet i den vestre delen av Oslo og har en varighet på fire år. Det er ISS som har denne kontrakten i dag. Oslo kommune skal nå kontrollregne tilbudene før kontrakten kan signeres. Oslo kommune har delt opp det kommunale veinettet i fire kontrakter. Mesta Drift har fra før kontrakten for øst og nord. Oslo Vei har kontrakten for sentrum. De to driftskontraktene for det statlige veinettet i Oslo innehas av ISS. Claes Bendiksen Oversikten viser at Mesta Drift ligger an til å beholde fem, vinne en ny og miste tre av de kontraktene selskapet har i dag. - Over 50 prosent uttelling hittil er vi godt fornøyde med, sier Kjell Næss som er konstituert administrerende direktør i Mesta Drift. - Det er også godt å konstatere at Statens vegvesen ser på anbudenes totalitet og ikke blindt velger det laveste tilbudet. Kontrakten i Østfold er et godt eksempel i så måte, sier Næss. Til sammen beløper kontraktene seg til om lag 1,1 milliard kroner. Driftskontraktene for Indre Namdal, Steinkjer, Nordkapp, Tromsø, Stavanger og Mosjøen er ennå ikke åpnet. - Dette var en knapp, men desto mer gledelig seier. Dette er en kontrakt som passer godt sammen med vår øvrige portefølje og vi ser fram til å overta driften av veinettet på Oslo vest, sier regiondirektør øst Bjørn Aage Innstrand i Mesta Drift. Erik Riste Næss tiltrådte stillingen 11. januar, samtidig som Ingrid Tjøsvold fratrådte stillingen. Næss, som fra før er regiondirektør for region nordvest i Mesta Drift, vil fortsatt ha ansvaret for denne regionen. Næss har sitt sete i Leikanger i Sogn og han vil også ha sete der som konstituert adm. direktør i Mesta Drift. - Jeg er glad for at Kjell takket ja til å lede selskapet fram til vi har en permanent løsning på plass. Han er rutinert, dyktig og kjenner selskapet godt, sier konsernsjef Harald Rafdal. Tjøsvold til Rieber Etter at Ingrid Tjøsvold fratrådte stillingen som adm. direktør fortsatte hun i Mesta Drift for å bistå Næss i en overgangsperiode. I midten av februar sluttet Tjøsvold i Mesta for godt, Trenger mer tid Konkurransetilsynet har gitt beskjed om at de trenger mer tid for å vurdere salget av Mesta Industri. Erik Riste I desember i fjor inngikk Mesta en avtale om å selge Mesta Industri til Lemminkäinen. Salget må godkjennes av Konkurransetilsynet før det kan g jennomføres. Det ble antatt at tilsynet ville være ferdig med sin vurdering rundt 1. februar. Ingen dramatikk Nå har Konkurransetilsynet informert Mesta og Lemminkäinen om at de trenger mer tid for å behandle denne saken. Det ligger ingen dramatikk i det og er ikke et signal om at Konkurransetilsynet vil stoppe salget. Det kan imidlertid innebære at salget vil bli g jennomført senere enn det Mesta og Lemminkäinen i utgangspunktet hadde planlagt. I følge regelverket kan Konkurransetilsynet bruke inntil 70 virkedager etter at de mottok meldingen i desember, før de treffer en beslutning. Det innebærer senest i slutten av mars. Anbudsregning - Nå venter vi på kontraktutlysningene for å overta ledelsen av den norske virksomheten i Rieber & Søn ASA. - Ingrid har ledet Mesta Drift siden utskillelsen som eget aksjeselskap i Hun har ledet Mesta Drift g jennom en omfattende omstilling og selskapet har under hennes ledelse hatt en kraftig resultatframgang. Ingrid har g jort en veldig god jobb som leder av Mesta Drift og har en stor del av æren for den imponerende framgangen selskapet har oppnådd, sier Rafdal. Ingrid Tjøsvold. til Statens vegvesen. Det blir fullt trøkk på anbudsregning framover. Mesta Industri skal sikre seg flest mulig kontrakter til en riktig pris i denne anbudsrunden. Det er "business as usual" fram til Konkurransetilsynet er ferdig med sine vurderinger, sier adm. direktør Knut Sigvartsen i Mesta Industri. Konsernsjef i Mesta, Harald Rafdal, sier at han var klar over at Konkurransetilsynet kunne trenge mer tid, men at han forventer at salget g jennomføres før påske. Ingen flere salg - Etter at vi informerte om salgene av Mesta Industri og Geo Survey har jeg fått spørsmål om vi skal selge flere av Mestas selskaper. Svaret på det spørsmålet er enkelt. Utover salgene av de to selskapene, foreligger det ingen planer om salg av andre Mesta-selskaper. Status er nå at 70 prosent av vår virksomhet har positivt driftsresultat. Hovedfokuset vårt framover blir å sørge for at alle delene av konsernet oppnår tilfredsstilende lønnsomhet, sier Rafdal. Mesta selger Geo Survey Mesta har akseptert et bud på alle Mestas aksjer i Geo Survey as fra det svenske selskapet Svenska Mätcenter AB. Det innebærer at Svenska Mätcenter tok over Geo Survey med virkning fra 12. januar. Mesta kjøpte Geo Survey 1. februar Selskapet er et av Norges ledende selskaper innen oppmåling og omsatte i 2010 for vel 27 millioner kroner. Selskapet har 35 ansatte, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen. Ingen blir oppsagt som følge av eierskiftet. Kjell Næss, konstituert adm. direktør i Mesta Drift - Mesta kjøpte Geo Survey for å sikre seg kapasitet innen geomatikk. Tilgangen på geomatikere er i dag god. Mesta Entreprenør har en tilfredsstillende egendekning av geomatikere. Svenska Mätcenter kom med et godt tilbud som vi valgte å takke ja til. Det er min oppfatning at Svenska Mätcenter vil være en god eier for Geo Survey og selskapets ansatte, sier Mestas konsernsjef Harald Rafdal. Mesta vil fortsatt ha tilgang til å kjøpe tjenester fra Geo Survey.

5 8 9 Baner Fagarbeider Kent Arnetvedt. Sprengningsbas Hans Kåre Tveit. vei for Nils Einar Frøland, Kent Arnetvedt og Atle Nordbø. Forskalingsarbeider på Bybanen i Bergen. Maskinfører Ove Lokøy. Mesta Entreprenør er godt i gang med arbeidene på andre byggetrinn på Bybanen i Bergen. Bybanen i Bergen Planen er at Bybanen skal gå fra sentrum til Flesland. Første byggetrinn åpnet i fjor sommer og gikk til Nesttun. Byggetrinn to går fra Nesttun til Lagunen. Trinn tre, fra Lagunen til Flesland, er under planlegging, men ikke vedtatt. Mesta Entreprenør vant de to største parsellene på byggetrinn to. Mesta Entreprenørs to kontrakter er på til sammen 350 millioner kroner. Til sammen skal Mesta Entreprenør bygge: Gaute B. Iversen Bybanen i Bergen bringer skinnegående bane tilbake i bybildet etter at trikken i Vestlandets hovedstad ble lagt ned på 1960-tallet. Første trinn i utbyggingen av Bybanen i Bergen åpnet i fjor sommer. Ved nyttår startet Mesta Entreprenør arbeidet med å bygge til sammen 3,2 kilometer trase i forlengelsen av banens nåværende endestasjon på Nesttun. - Vi er godt i gang med å sprenge vekk fjell og flytte masser. Mye av arbeidet på spesielt den ene parsellen er masseforflytting, forteller Gunnar Tunestveit og Lars Harald Nordnes, prosjektledere i Mesta Entreprenør. Andre byggetrinn av Bybanen er delt opp i fire parseller. Mesta Entreprenør har vunnet kontrakten på to av parsellene. Arbeidene inkluderer to tunneler, holdeplasser, broer og mange betongkonstruksjoner. - En av utfordringene er at anlegget ligger i et område med stor trafikk. Årsdøgntrafikken langs traseen er biler. Denne trafikken skal så langt som mulig ikke hindres og gang- og sykkelstier skal være åpne i hele anleggsperioden, sier prosjektlederne. - Blant annet skal banen krysse en 132 kv strømlinje. Dette er hovedforsyningen av strøm til store deler av Bergen. Det er faktisk krise hvis vi skulle ødelegge den, sier han. Når Mesta Entreprenør er ferdig med traseen skal skinner legges og anlegget testes før banen etter planene åpner sommeren På første byggetrinn hadde Mesta Elektro el-entreprisen, men denne er ennå ikke tildelt for trinn to. Forurenset masse I store deler av anlegget er det forurenset masse i toppsjiktet. Dette er alt fra lett til sterkt forurenset. Denne typen masse må deponeres på godkjent område. - Mange steder er den øverste meteren av massene forurenset. Det g jør logistikken rundt masseflyttingene litt mer komplisert. Vi har også knapt med deponeringsområder for ren masse som skal g jenbrukes, forteller Tunestveit. Byggherren Bybanen Utbygging legger stor vekt på at avfall fra anlegget skal kildesorteres. Hele 80 prosent av avfallet skal sorteres. - Også restene av de 15 boligene og næringsbyggene som er revet eller skal rives skal sorteres, sier han. Overraskelser Som vanlig finner man overraskelser når gravemaskinen setter grabben i bebodde områder. Ofte avdekkes det strukturer man ikke var klar over. - Der hvor Nesttunhaugtunnelen går inn i fjellet oppdaget vi noe overraskende. Da vi skulle bore for å sprenge fant vi en gammel gangtunnel. Det viste seg at dette var oppgangen til plattformen på Nesttun stasjon på Vossabanen. Stasjonen lå nemlig over tunnelinnslaget, forteller Nordnes. Prosjektlederne Gunnar Tunestveit og Lars Harald Nordnes. Alle fotos: Gaute B. Iversen 3,2 km trase for dobbeltsporet bane To tunneler på 300 og 400 meter Holdeplasser, broer, kulverter og tunnelportaler Omlegging og nybygging av 3 km vei Arbeidet begynte i januar i år og skal være ferdig i oktober Banen skal åpne sommeren En av utfordringene er at anlegget ligger i et område med stor trafikk. Restriksjoner Hensynet til trafikken g jør også at sprengningsarbeider ikke kan utføres i rushtrafikken om morgenen og ettermiddagen. - Vi må også legge stor vekt på å redusere støyen så mye som mulig. Det er bolighus langs traseen som vi ikke vil forstyrre mer enn nødvendig for å g jennomføre arbeidene, sier Nordnes. Bebygd område betyr også en stor mengde kabler og rør som helst ikke skal ødelegges i løpet av anleggsperioden. Gjennom traseen ligger det alt fra tvog telekabler, til strøm, vann, avløp og fjernvarmeledning.

6 10 11 HMS-KORSET Skader januar 2011 Adm. direktør Eivind Opedal Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær FALL NED FRA STILLAS Mesta Entreprenør Skade: Arbeidstaker falt ned i åpningen på stillas. Ble hengende i høyre arm SLAG I HODET Mesta Drift - region nordvest Skade: Under snørydding traff en hjullaster en stein. Sjåføren støtte hodet i frontruten og fikk hjernerystelse BRØYTEBIL PÅKJØRT Mesta Drift region sørvest Skade: En brøytebil ble påkjørt av en privatbil. Ingen skader på vår bil, men store skader på privatbilen. Brøytebilsjåføren ble ikke skadet FALL FRA ARBEIDSPLATTFORM Mesta Entreprenør Skade: Under montering av armeringsjern på en søylekonstruksjon, knakk en planke i arbeidsplattformen slik at vedkommende falt 4,5 meter ned til bakkenivå. Vedkommende ble kjørt i ambulanse til legevakt for sjekk. Det ble ikke funnet brudd eller andre skader FORSTUET ANKEL Mesta Asfalt Skade: Under vedlikeholdsarbeid skulle skadede sjekke en gassflaske som sto utendørs. Han skled på en isklump og forstuet ankelen ØYESKADE Mesta Drift region nord Skade: Skaden skjedde ved skifte av pigg på høvelskjær. Det ble benyttet en brukt pigg. Ved isetting av piggen med hammer, spratt en bit av piggen i øyet. Lege fikk fjernet splinten i øyet GLED PÅ IS Mesta Drift region øst Skade: En Mestaansatt gled på is etter å ha gått ut av en bil. Han vrikket foten. Endring i Entreprenør Mesta Entreprenør har g jort endringer i organisasjonen. Selskapet skal konsentrere seg om store prosjekter. Erik Riste Mesta Entreprenør har til nå vært organisert i to operative enheter; Store prosjekter og Spesialprosjekter. Enheten Store prosjekter har utført større anleggsprosjekter. Spesialprosjekter har vært spesialisert innen betong- og stålarbeider og har samtidig utført mindre anleggsprosjekter på egen hånd og levert tjenester til Store prosjekter. I tilegg har også Mesta Drift tatt på seg mindre anleggsprosjekt. Mesta Entreprenør har besluttet at de framover vil konsentrere virksomheten om større prosjekt. Dette innebærer at Mesta Drift blir alene i Mesta om å utføre mindre anleggsprosjekt. Som en følge av endringen vil enheten Spesialprosjekter bli en del av Store prosjekter som ledes av Sven Oen. Samtidig har sjef for Spesialprosjekter John R. Moen sagt opp sin stilling. Vunnet store jobber - Vi har den siste tiden vunnet store prosjekter som Bremangerforbindelsen og Bybaneprosjektene i Bergen. Nylig leverte vi også inn det største anbudet noensinne, på Ringvei Vest - del 2. Vi skal også være med i konkurransen om de store samferdselsprosjektene som kommer innenfor vei og jernbane, sier adm. dir. Eivind Opedal i Mesta Entreprenør. Vidar Leirvik vil i en overgangsperiode få ansvaret for de prosjektene som i dag ligger i Spesialprosjekter. De fleste av disse prosjektene vil være ferdigstilte i løpet av første halvår Det forventes få overtallige som følge av endringene. Organisasjonstilpasningen ble g jennomført fra midten av januar. - Mesta Entreprenør skal heretter være en prosjektorientert virksomhet med ledelseskapasitet og kompetanse spesielt innenfor større infrastruktur-prosjekter i Norge. Vi vil derfor satse på å utvikle prosjektledelse som håndterer store og komplekse prosjekter. Prosjektakademiet skal videreutvikles med denne spissingen mot store prosjekter, sier Opedal. Han sier at organiseringen av selskapet med fokus på større prosjekter skal g jøre Mesta Entreprenør mer kostnadseffektive, og setter selskapet i stand til å møte den økte aktiviteten. Stab/ støtte Adm. direktør Eivind Opedal Sjef Store prosjekter Sven Oen Stab/ støtte 15 prosjektledere Kutter it-kostnader Kostnadene til it vil bli vesentlig redusert når Mesta fra høsten innfører nytt økonomi- og administrasjonssystem. Mats Øieren Mesta har inngått avtale med Agresso om levering av nytt it-system for økonomi og administrasjon (ERPsystem). Agresso benyttes av de fleste selskapene i bransjen og er å regne som en bransjestandard. Mesta har hatt betydelig høyere it-kostnader enn resten av bransjen. Innføring av ERP-system vil derfor være viktig for Mesta av flere grunner. - Først og fremst vil kostnadene knyttet til it bli vesentlig redusert. I tillegg vil enkelte interne prosesser bli forbedret, sier it-direktør, Lars Petter Kristensen. Standardisere Han har stor tro på at ERP-systemet vil medføre gevinster for Mesta. Imidlertid kommer ikke slike gevinster av seg selv. Ny leverandør av trafikkskilt Mesta har inngått en rammeavtale med Brødrene Dahl om levering av trafikkskilt, utstyr til skiltoppsetting, sperreutstyr, varslingsutstyr og veisikringsutstyr. Brødrene Dahl tilbyr også trafikksikringskurs. Avtalen erstatter avtalen med Euroskilt og løper fra 1. januar til 31. desember 2011 for alle selskaper i konsernet, med en opsjon for Mesta på ett års forlengelse. Avtalen har en prosjektgrense på kroner, slik at prosjekter med skiltkjøp over dette beløpet kan hente inn tilbud fra andre leverandører. - Vi må være forberedt å endre måten vi jobber på slik at vi blir mer effektive. For å få fullt utbytte av systemet må vi standardisere arbeidsprosesser på tvers av konsernet, sier Kristensen. I tillegg til nye arbeidsprosesser, vil også en del av de programmene som benyttes i dag fases ut. - Ebasys, Prodsys og Maisy vil forsvinne. Barmann vil bli erstattet av en ny forbedret løsning og Tempus vil etter hvert bli oppgradert, sier Kristensen Innføring For å få til en best mulig overgang Ny telefoniavtale i Mesta Mesta har inngått ny telefoniavtale med Telenor. Den nye avtalen inneholder flere fastpris-elementer enn den gamle avtalen. Det gir Mesta-selskapene større forutsigbarhet og kan redusere kostnadene med nærmere 40 prosent. Forutsetningen er at ringemønsteret i 2011 blir det samme som i Det er også inngått en ny innkjøpsavtale for mobiltelefoner med Nordialog. It-avdelingen har g jort et utvalg av telefonmodeller som er tilg jengelig for kjøp. Hvert datterselskap kan imidlertid sette en beløpsgrense på telefonkjøp. til Agresso er det startet opp et g jennomføringsprosjekt sammen med konsulentselskapet Unit 4 as. Prosjektet ledes av it-avdelingen, men mange ansatte i Mesta blir involvert i prosjektperioden. - Prosjektet vil bli bemannet med interne ressurser som har erfaring fra både regnskap, prosesser og prosjektg jennomføring, sier Kristensen. Ett nytt ERP-system basert på Agresso skal være på plass i løpet av høsten Utover våren vil systemet bli konfigurert og superbrukere få opplæring.

7 12 13 Flere hytter for salg 1. Våvatnet Snillfjord 88kvm BRA Takst: ,- 2. Steintjønn Dovre 63kvm BRA Takst: ,- Mesta Eiendom legger nå ytterligere 12 hytter ut for salg. Ansatte og Mesta-pensjonister har førsterett i det interne salget. 3. Teveldal Meråker 60kvm BRA Takst: ,- 4. Russtangen Vågå 77kvm BRA Takst: ,- Mats Øieren I fjor høst la Mesta Eiendom ut de første hyttene for salg. Nå kommer ytterligere 12 hytter over hele landet for salg. Alle er nylig taksert av en uavhengig takstmann. Takst og fullstendig prospekt kan lastes ned fra intranett sammen med budskjema. - I forrige runde var det kun nåværende Mesta-ansatte som hadde forkjøpsrett. Dette er nå endret slik at også Mesta-pensjonistene skal ha de samme mulighetene, sier adm. direktør i Mesta Eiendom Mona Aarebrot. Budfristen på hver enkelt hytte står oppført i prospektet. Oppg jør og kontrakter vil bli behandlet av Advokatfirma KLUGE DA. Befaring Det vil ikke bli arrangert noen felles visninger, men interesserte kan henvende seg til Tommy Sagstad Larsen i Mesta Eiendom for å få tilsendt nøkler slik at hyttene kan besiktiges. - På samme måte som sist er vi avhengig av at interesserte foretar befaring på egenhånd og at de returnerer nøklene raskt, sier megler i Mesta Eiendom Tommy Sagstad Larsen. Mestas hyttesalg Han anbefaler at befaring av hyttene bør g jøres sammen med fagmann. Prospektene kan være ufullstendige fordi Mesta Eiendom mangler kunnskap om hyttenes standard og vedlikehold. - Dette er nok en unik mulighet til å skaffe seg en hytte til en fornuftig pris før de tilbys på det åpne markedet, avslutter Sagstad Larsen. Hyttene selges til takst eller høyere. Dersom hyttene ikke blir solgt i den interne runden vil de, som i forrige runde, bli annonsert i det åpne markedet. Dette er en unik mulighet til å skaffe seg en hytte til en fornuftig pris FØLGENDE 12 HYTTER LEGGES NÅ UT FOR SALG. 5. Solheim Sirdal 71kvm BRA Takst: ,- 7. Sefrivatn Grane 64kvm BRA Takst: ,- 9. Nysetra Sjåk 56kvm BRA Takst: ,- 6. Halne Eidfjord 50kvm BRA Takst: ,- 8. Renheim Stor-Elvdal 49kvm BRA Takst: ,- 12 hytter selges i denne runden Mesta-ansatte og pensjonister har fortrinnsrett Usolgte hytter legges ut på det åpne markedet 10. Langevasshytta Stryn 46kvm BRA Takst: ,- Alle hytter er taksert i nyere tid Skriftlig bud leveres til Mesta Eiendom som håndterer salget Oppg jør/kontrakt skjer g jennom Advokatfirma KLUGE DA 11. Krutfjell Hattfjelldal 131kvm BRA Takst: ,- Budskjema ligger på intranett Skjemaet må skrives ut, signeres og sendes på e-post eller faks til: Hammervold Hitra 131kvm BRA Takst: ,-

8 14 15 Mona Amalie Aarebrot 42 år, Adm. direktør i Mesta Eiendom I FRITIDEN: PÅ TOPPEN I fritiden liker Mona å være ute i naturen og er spesielt glad i å gå i fjellet. Hun fikk interessen for friluftsliv i studietiden og har etter hvert også besøkt andre land for å være med på trekking og toppturer. - Hvilke topper har du vært på? - Jeg har hatt mange fine turer både i Norge og andre steder i verden. I Norge er det nok Jotunheimen og Rondane som har vært mest besøkt og da som regel med overnatting på DNT-hytter. Jeg har også vært på toppen av Elbrus, som er det høyeste fjellet i Europa på moh og Kilimanjaro som er det høyeste i Afrika på moh. Den siste toppen jeg har vært på var Aconcagua på hele moh. Dette fjellet ligger i Argentina, nær grensen til Chile og er det høyeste fjellet både i Andesfjellene og i Amerika. - Har du noen gang opplevd farlige situasjoner? - Jeg har heldigvis ikke opplevd noen farlige situasjoner. Ved valg av turoperatør har jeg vært bevisst på å velge en reiseoperatør som har god kompetanse om fjellet og som setter sikkerhet i fokus. En ting er å komme til topps, men det er også viktig å ha glede av turen underveis. Når vi skal gå helt til toppen må dette g jøres sammen ETTER JOBBEN med guider som kjenner forholdene og som har et godt opplegg for akklimatisering. På grunn av høydene er det mindre oksygen og vi må gradvis bli akklimatisert for ikke å bli høydesyke. Høydesyke kan i ytterste konsekvens være livsfarlig og i beste fall ødelegge opplevelsen og hindre meg i å komme helt til topps. Det er alltid viktig med langsiktig planlegging og forberedelser. På turen til Aconcagua vurderte jeg høydesyke og forfrysninger som de to største risikofaktorene og forberedte meg slik at jeg unngikk det. Jeg g jennomførte også et treningsprogram med intervalltrening og bakketrening med ryggsekk før turen. - Har interessen din noen fellestrekk med jobben din i Mesta? - Det kan trekkes flere paralleller fra ekspedisjoner til yrkeslivet. Eksempelvis kan nevnes risiko og risikoeliminering. Det handler om holdninger og det er viktig at man i forkant tenker g jennom og forbereder seg på potensielt farlige situasjoner. Foto: Privat Ny distriktssjef på Sunnmøre Dagfinn Brotnow. Anja Sivertsen, markedssjef i Drift Anja Sivertsen. Vedlikeholder broer i Buskerud Dagfinn Brotnow har inntil videre tatt over som distriktssjef på Sunnmøre i region nordvest Mesta Drift. Han tar over etter Ole Chr Drabløs som går over i ny stilling som KHMS-rådgiver i Mesta Drift. Brotnow skal fremdeles lede Fjordane samtidig som maskinsjef i region nordvest Jon Skau inntil videre tar over ansvaret for Sogn. Anja Sivertsen er ansatt som markedssjef i Mesta Drift. Hun overtar stillingen etter Randi Ystanes som har tiltrådt stillingen som regiondirektør i region sørvest i Mesta Drift. Sivertsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kommer fra stillingen som faglig rådgiver i Mesta Entreprenør. - Anja kjenner selskapet meget godt og har lyktes godt med den eksterne profileringen av traineeog juniorprogrammene de siste årene. Selskapet er i framgang og vekst og vi trenger derfor kreative krefter på markedssiden, sier direktør forretningsutvikling og økonomi Stig Ingar Evje. Ledige stillinger Stillingsbetegnelse Selskap Søknadsfrist Fagarbeider, verkst. Tana Mesta Verksted Fagarbeider, verkst. Molde Mesta Verksted Prosjektingeniører Mesta Elektro Anleggsledelse og fagarb. Mesta Drift Fagarbeider/maskinfører Mesta Drift Junioringeniør Mesta Drift Lærlinger Mesta Entreprenør Lærlinger Mesta Drift Mesta Entreprenør var lavest på Telemarks-tunneler. Mesta anker Mesta Entreprenør lavest på tunneljobb Mesta Entreprenør hadde det laveste anbudet på utbedring av to tunneler på Tinnsjøveien (fv 37) i Telemark. Selskapet ligger dermed godt an til å få oppdraget. De to tunnelene, som ble åpnet i 1992, er den meter lange Prestura-tunnelen og den 760 meter lange Jønjiljo-tunnelen. Gammelt PEskum skal fjernes og erstattes med nytt og brannsikres med sprøytebetong. I tillegg skal det pigges og strosses for å gi plass til nisjer og vifter. Fjellet skal sikres med nye bolter og sprøytebetong. En av portalene på hver tunnel skal forlenges med 20 meter. Elektroarbeidene er en egen entreprise som utlyses senere. - Statens vegvesen skal kontrollregne tilbudene før kontrakten kan signeres. Blir Mesta Entreprenør tildelt oppdraget blir det trolig anleggsstart i løpet av april. Oppdraget skal være ferdig til 1. oktober, sier sjef for Store prosjekter, Sven Oen i Mesta Entreprenør. Mesta Entreprenør sin prosjektleder på prosjektet blir Jan Eivind Folkedal. Tilbyderne 1. Mesta Entreprenør 74 MNOK 2. Betonmast 88 MNOK 3. Veidekke 91 MNOK 4. Skanska 96 MNOK 5. AF Gruppen 101 MNOK 6. NCC 132 MNOK Meld deg inn i Mestas pensjonistforening Mesta har tre tvister gående mot Hæhre. Den minste av disse omfatter fordelingen av et erstatningsbeløp på 21 millioner kroner, som Agder lagmannsrett påla Statens vegvesen å betale Mesta i forbindelse med arbeider i Frodeås-tunnelen i Tønsberg. En protokoll inngått mellom Mesta og Hæhre slår fast at erstatningsbeløpet skal deles likt mellom de to. Protokollen sier derimot ingen ting om hvordan saksomkostningene skal fordeles. Mesta mener at saksomkostninger også skal deles likt, noe Hæhre er uenig i. Saken ble derfor brakt inn for domstolene, men tingretten støttet ikke Mestas oppfatning. Mesta mener dommen er feil og urimelig når det g jelder fordeling av saksomkostninger og har derfor anket denne tvisten inn for Borgarting lagmannsrett. Anken innebærer at Mesta krever at Hæhre skal betale 2 millioner kroner i saksomkostninger. Foto: Privat Navn: Adresse: Ja, jeg ønsker å bli medlem i Mestas pensjonistforening. Fødselsdato: E-post: Medlemsavgiften er 125 kroner i året. Mobiltelefon: Klipp ut kupongen, putt den i en konvolutt og send den til: Mesta Pensjonistforening, Postboks 667, 1503 Moss Innmelding kan også g jøres per e-post til eller per sms til mob.nr.: Ny giv for Mestaklubben Mestaklubben har en tid vært uten et fungerende styre. Derfor har ikke klubben vært aktiv på en stund. Klubben skal være et velferdstilbud til ansatte og pensjonister i Mesta-konsernet. Både Mesta og ansatte ønsker ny giv i klubben. Mestaklubben skal bidra til et engasjert arbeidsmiljø preget av samhørighet, fellesskap og samarbeid i samsvar med Mestas verdier. Ingvild Syvertsen, Edit Soleng, Trine Hagfors, Vegard Ystenæs og Tor-Eivind Karlsen har meldt sitt kandidatur for styrearbeid og ønsker å arbeide for at klubben blir mer tilg jengelig g jennom økt fokus på lokale initiativ over hele landet. Dersom ingen andre melder sin interesse på innen 1. mars, vil overnevnte tre inn som Mestaklubbens nye styre. TAKK for oppmerksomheten Takk for oppmerksomheten på 60-årsdagen min. I særdeleshet takk til mine kolleger i Asker. Ole Hamang, Mesta Drift.

9 16 Sistesiden Mesta la tonn asfalt på flyplassen i Brønnøysund. Foto: Bård Pedersen, Brønnøysunds Avis Supertidlig asfaltjobb Aldri før har Mesta lagt asfalt så tidlig som i begynnelsen av februar i Brønnøysund. Gaute B. Iversen Da mildværet kom i begynnelsen av februar kunne Mesta Industri legge rundt tonn asfalt ved flyplassen i Brønnøysund. Et område på kvadratmeter skulle asfalteres utenfor Torghatten ASAs nye hangar. - Vanligvis g jør vi ikke slike jobber før etter første mai, men dette gikk veldig bra. Mildværet g jorde det mulig å få til dette allerede i februar, forteller Mesta-formann Kjell Svarte til lokalavisen Brønnøysunds Avis. Svarte har ikke opplevd maken på de 37 årene han har lagt asfalt. Leggingen var egentlig planlagt i fjor høst, men en vinter som kom tidligere enn antatt satte en stopper for arbeidene. - Dette er en ekstraservice som Mesta g jør som vi setter stor pris på. Jeg synes samspillet har vært utmerket, og disse karene g jør en veldig bra jobb, sier Vidar Kristoffersen i Ottar Kristoffersen Eftf. som har hatt ansvaret for grunnarbeider og utearealer ved den nye hangaren. Formann Kjell Svarte fra Mesta, Vidar Kristoffersen fra oppdragsgiver Ottar Kristoffersen Eftf. og bas Finn Jøsevold fra Mesta. Foto: Bård Pedersen, Brønnøysunds Avis DEN GODE VEIHISTORIEN Hvilken vei er dette? I takt med årstiden har vi denne gangen hentet et bilde fra en mye omtalt fjellovergang i Sør-Norge. Hvor er vi? Send svar til I forrige nummer var vi på rv 108 på Hvaler i Østfold. Vi ser broen som går fra Kjøkøy mot Stokken. Det visste Anita Isebakke som jobber i Rakkestad kommune. Thomas Kjølen i Mesta Entreprenør forteller: I forbindelse med anleggsarbeidene på den nye E6 g jennom Østfold skulle to maskinkjørere lage en midlertidig anleggsvei. De to gikk til oppgaven med stor iver og g jorde seg svær flid med veien som ble langt mer påkostet og mye bredere enn nødvendig. Da Roar, som var anleggsleder, fikk se den altfor brede og flotte veien ble han rasende. Han ga de to en skikkelig skyllebøtte. Hele anlegget kunne ikke unngå å få med seg en leksjon i unødig ressursbruk og sløsing ved å lage en så bred og flott anleggsvei. Når roen til slutt hadde senket seg stammet den ene av de to frem: - Mmm-men lengden da Roar eee-er du fornøyd med den? Kjølen utfordrer Yngve Nyjordet i Mesta Entreprenør

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen anlegg og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!»

Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!» Holdningsskapende HMS-arbeid «Alle skal trygt hjem!» 30.11. 2017 Samfunnets beste valg Bakgrunn Flere alvorlige skader i 2015 og 2016 Mange «småskader» i 2017 Eksempel på skader En sorteringsmaskin gikk

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Hovedpunkter i kvartalet

Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Overskudd i 2010 NR.2-2011. SIDE 7 Godkjent for Caterpillar. Mesta-konsernet gikk med 24 millioner kroner i overskudd i 2010.

Overskudd i 2010 NR.2-2011. SIDE 7 Godkjent for Caterpillar. Mesta-konsernet gikk med 24 millioner kroner i overskudd i 2010. Refleks 2 - April 2011 1 Ekstrem oppussing s 10-11 NR.2-2011 Tiner med sprit s 8 Nagler jorda s 12-13 s 14-15 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 9. ÅRGANG Overskudd i

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen

Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen Dekkekonferansen Bergen Sikkerhet i arbeidsområder HMS leder Bent Abrahamsen BAKGRUNN Trafikken og konflikten menneske-maskiner i arbeidsområder oppfattes som mest farlige av de som er ute på veien Alkohol

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Ulykkesutvikling i entreprisedriften i 2012 Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Status Ulykkesutvikling entreprisedriften I perioden 2003-2009 er det registrert 10 dødsulykker.

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Veidekke Entreprenø ør AS Presentasjon Alf Erstad, 50år, fra Bergen Arbeidet i Veidekke siden -88 Fagarbeider HVO / Tillitsvalgt HMS sjef i Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt

Detaljer

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar

1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar På vei for deg! 1807 Ulvsvåg, - driftskontrakt med funksjonsansvar 2 lokale bedrifter opprettet NSV som AF ANS Samlet kompetanse(steffensen AS, Jessen Rør AS) i et større marked En spennende, krevende

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Møtereferat. Referat sendes: Møtedeltakerne, medlemmer i Mesta PF, Harald Rafdal, Per Arne Berge.

Møtereferat. Referat sendes: Møtedeltakerne, medlemmer i Mesta PF, Harald Rafdal, Per Arne Berge. Møtereferat. Møte 04-2014. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 27.08.2014 kl. 10.00 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal-Per Hagesæter Direktør Stig Ingar Evje deltok under sak 2.

Detaljer

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422, Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Vannledning vannledning SæbøVetås 2 / 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anleggsprosjektet

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer