En stil om kua, skrevet av en 2. klassing...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En stil om kua, skrevet av en 2. klassing..."

Transkript

1 En stil om kua, skrevet av en 2. klassing... Kua har syv sider. Den øverste siden, den nederste siden, den forreste siden, de bakerste sidene, den ene siden, den andre siden og den innvendige siden. På den fremste siden sitter hodet og det er fordi hornene skal ha noe å sitte fast på. Hornene er av horn og de er bare til pynt. De kan ikke bevege seg, men det kan ørene. De sitter ved siden av hornene. Kua har to hull foran i hodet, de kalles ku-øyer. Kuas munn kalles mule, det er nok fordi den sier muuhh. På den bakerste siden sitter halen. Den bruker den til å jage vekk fluer med, så de ikke faller ned i melka og drukner. På den øverste siden og den ene siden og den andre siden, er det kun hår. Det heter ku-hår og har alltid samme farge som kua. Fargen til kua heter kulør. Den nederste siden er den viktigste for der henger melka og når budeia åpner kranene så renner melka ut. Når det tordner så blir melka sur, men hvordan den blir det har jeg ikke lært meg ennå. Kua har fire ben, de heter ku-ben. De kan også brukes til å trekke ut spiker med. Kua spiser ikke så mye, men når den gjør det spiser den alltid to ganger. De fete kuene lager helmelk. Når kua har dårlig mage lager den ost. I osten er det hull, men hvordan den lager hullene har jeg heller ikke lært ennå. Kua har god luktesans, vi kan lukte den på lang avstand. Kuas valper heter kalver. Kalvens far heter okse og det gjør kuas mann også. Oksen lager ikke melk og er derfor ikke et pattedyr. Den som kommer og henter kua når den blir gammel heter ku-fanger. Den sitter ofte foran på biler. Så blir kua slaktet, man heller melka på pappkartonger som vi kan kjøpe på butikken. Kuas fire ben blir sendt til snekkeren, det kalles gjenbruk. Som man kan se er kua et nyttig dyr og derfor liker jeg kua veldig godt. 1

2 Harlan seminar Presentasjon av: Systemstøtte Forvaltning Status og fremtid KK Gunnstein Bruåsdal Kysteskadren/Sjef Marinens Logistikkvåpen (MARLOG) 2

3 MARLOG Marinens Logistikk Våpen Logbase SJØ 3

4 Agenda Systemstøtte forvaltning status og fremtid Hvor var vi? Hvor skal vi? Hva har vi? Hva trenger vi og hva gjør vi? Hva krever det Hva gir det oss 4

5 Bakgrunn Hvor var vi? Forsvaret har en mangfoldig og omfattende virksomhet På80-og tidlig 90-tallet ble det gjort mye egenutvikling og spesialtilpasninger for å understøtte virksomheten Forsvarets grener og avdelinger utførte i stor grad styring av personell, materiell og økonomi med egne systemer Det spredte systemlandskapet vanskeliggjorde helhetsoversikt og styring Forsvaret tilfredsstille ikke kravene til statlige lover og regler Det var behov for åeffektivisere logistikk-og støttevirksomheten Kilde:LogP-LOS 5

6 SYSTEMER/PLATTFORMER Hvor var vi? OS/390 VSAM,IMS Stormaskin FLO/IKT Haakonsvern 760 Menysystem 763 Matr.regnsk 768 Innkjøp 725 Konvertering 724 UL-system 772 Artikkeldata W01 Våpen W02 Ammo F27 Navilco F01 Forv.vedlh SB3 Budsjett D52 Pengeregnsk Stormaskin FLO/IKT Kolsås 730 FOKKS 650 Pengeregnskap VEPOST MRI Internfaktura SB5 Eksternfaktura Varekatalog FUS SFKDV1 WEB763 Verktøyforvaltning Telefonliste WinNT/Win2000 Oracle 8 Andre eksterne systemer CUIL NV-PAS POSTGIRO IMAS EDBRM BM FIS/P WinTid P IFS WEBTEK MAXIMO 6

7 Hvor var vi? FIF 1.0 7

8 Hvor skal vi? Krav til det dynamiske innsatsforsvaret Som et moderne innsatsforsvar møter vi stadig nye utfordringer og det stilles nye krav til informasjon om ressurstilstand og mobiliseringsevne For at Forsvaret skal kunne møte disse utfordringene mer effektivt er det behov for en ny måte åstyre virksomheten på Besluttet åetablere ett helhetlig system for ressurs-og virksomhetsstyring i Forsvaret : FIF (2000) Kilde:LogP-LOS 8

9 Hvor skal vi? SAP valgt som kjerne i FIF Det ble høsten 2000 utarbeidet grunnlag for at Forsvaret i samarbeid med en ekstern leverandør skulle utvikle og innføre FIF Som resultat startet i 2002 et samarbeid med Team IBM om utviklingen av FIF med basis i ERP-systemet SAP som applikasjon: Fullintegrert løsning Markedsledende ERP-system Benyttes av mer enn halvparten av verdens 500 største selskaper og en rekke forsvarsorganisasjoner (DEIG) Forsvarsspesifikk løsning, DFPS, som nav Kilde:LogP-LOS 9

10 Hvor skal vi? «Nirvana» Et helhetlig FiF Logistikk Styrkeproduksjon Operativ virksomhet Ledelse og styring Logistikk Personaladministrasjon/ HR Lønn Regnskap Kilde:LogP-LOS 10

11 Hvor skal vi? ERP hva er det? ERP(Enterprise Resource Planning) er betegnelsen pået bredt anlagt forretningssystem med en homogen arkitektur og god integrasjon. Et forretningssystemer en stor eller liten applikasjon, ment til åstøtte brukeren i håndteringen av én eller flere oppgaver knyttet til virksomhetens prosesser. Kilde:BHC/BI 11

12 Hvor skal vi? System - utvikling Fra fagsystemer (nisje) til integrerte totalsystemer Fra egenutviklede og mindre applikasjoner til COTS Hm..; Hvilke krav stiller dette til organisasjon? Hvilke krav stiller dette til prosesser, prosedyrer, rutiner? Hvilke krav stiller dette til data og datakvalitet? 12

13 Hvor skal vi? Prosess-Teknologi- Organisasjon Prosess Teknologi Informasjons system Organisasjon Innføring av informasjonssystemer bør sees i ett PTO perspektiv I praksis en krevende operasjon Endring i en sirkel påvirker alle gjennom informasjons systemet 13

14 Hvor skal vi? ERP og prosesser Søken etter business blueprint Prosessbeskrivelsene er bestilling av funksjonalitet Desto bedre beskrivelser desto riktigere resultat Minste felles multiplum (Hær, Sjø og Luft) Forutsetning for parametersetting Hva måsystemet ha av data og hva måprosessene ha for å kunne realiseres Standard bransjeløsninger: bank, finans, forsikring Forsvar (DFPS) 14

15 Hvor skal vi? PTO som filosofi/metode Prosess virksomhetsbeskrivelse Hva og hvordan gjøres ting Som vil stille krav til systemstøtte Som vil stille krav til kompetanseprofil Som vil stille krav til organisasjonsstruktur 15

16 Hvor skal vi?..rekkefølgen bør ikke være tilfeldig (P) Kartlegg og definer virksomhetens verdiskapningsprosesser (T) Hvordan kan IS støtte opp under prosessene Kan del-prosesser/funksjoner/rutiner elimineres? (O) Hvordan skal man struktureres for åkunne understøtte verdiskapningsprosessene gjennom IS? Finne en best mulig boxologi for ågruppere funksjoner/oppgaver/kompetanse P T O 16

17 Fageksperter Hvor skal vi? En forutsetning for den vellykkede implementeringen av FIF i Forsvaret er at linjeorganisasjonen som eier og kunde er involvert i hele programgjennomføringen Til prosjektene rekrutteres det i inn fagekspertise fra Forsvarets organisasjon personell fra alle forsvarsgrener og fagmiljøer militære og sivile Programmet henter inn ressurser fra eksterne leverandører for spisskompetanse innen teknisk utvikling Kilde:LogP-LOS 17

18 Hvor skal vi? ERP gir oss Et system av systemer som omhandler de fleste forretningsprosesser En strategibeslutning i seg selv Organisasjonen tilpasser seg applikasjon Må følge leverandørens utvikling & oppdatering Tilpasninger & Grensesnitt = nei takk Et betydelig kostnads spørsmål Fører til ensartede virksomhetsprosesser Bransjeløsninger/Best practise Som oftest en smertefull introduksjon Forskning viser at pay-back normalt etter 5-7 år da kan man ta ut effekten.. 18

19 Logistikkprosjektet Hvor skal vi? Ledelse & styring Personell Innført: FIF 2.0 HMS Lønn & regnskap Økonomi Materielladministrasjon Innkjøp Struktur Forsyning Investering Eierskapsforvaltning Vedlikehold Roller FIF 3.0 vil videreutvikle FIF 2.0 innen de fleste områder P2814: FIF 3.0 P2813: HRM Portal Videreutvikle FIF 2.0 Operasjonsunderstøttelse 19

20 LOS programplan per 1. okt Hvor skal vi?

21 Hva har vi? Hva har vi? Dagens status Sparsommelig understøttelse av dagens materiellstrukturer UL systemet, materiell systemet er borte Manglende reservedelsoversikter, hjemmelsgrunnlag, historikk Eksisterende løsninger er i ferd med å slukne.. Maximo, Vepost og Webtek Manglende grensesnitt mellom applikasjonene og SAP Sum: magert grunnlag for forsvarlig forvaltning SJØ er dårlig stilt mht helhetlig systemstøtte innenfor: Vedlikehold, konfigurasjonsstyring, forsyning, strukturforvaltning 21

22 LOS-programmets leveranser 2003 Pxxxx Forprosjekt P2810 * Leveranseprosjekt 1 FIF 1.0, lønn og eksternregnskap, FRA & FLA 2003 P2820 Ledelse og styring (2003 og 2005) 2004 Pxxxx Prosjekt datakvalitet 2004 Pxxxx Intern faktura 2004 P2821 FIF portalen (egenregistrering) 2004 P2823 SAP oppgradering til Pxxxx Prosjekt drift av FIF P2909 FAA, felles arkivtjeneste 2005 P2811 Forprosjekt 2 design av logistikkløsning 2005 Pxxxx Prosjekt logistikkdata i eksisterende produksjonssystemer 2005 Pxxxx Systemunderstøttelse plan-og budsjettprosesser, rapporteringsløsninger 2006 Pxxxx Driftsunderstøttelse fregatter 2006 P2824 Prosjekt HRM 2006 Pxxxx Leveranse master organisasjonsdata i SAP DFPS 2007 P2826 SAP oppgradering til ECC Pxxxx Portal oppgradering 2008 Pxxxx Konfigurasjonsstyring av FIF 2008 Pxxxx Prosjekt historisk arkiv 2008 P2812 * Økonomiprosjektet, FIF 2.0, integrert løsning for økonomi, styring, forsyning 2009 Pxxxx HMS Dialog 2010 P2816 Tilgangstyring i SAP: tilgangstyring, rollekonfigurasjon og kvalifikasjonsstyring 22

23 Hva har vi? Bakgrunn for prosjektidé Tvingende behov for interimsløsning for åholde Sjøforsvaret operativt frem til FIF 3.0 blir levert av P2814 Det er forbundet risiko ved at dagens verktøy for driftsstyring ikke lenger blir støttet i FISBasis (risikovurdering INI/DVU) Leverandøren av Maximo har allerede forlenget driftsstøtte til Forsvaret i to år utover kontraktsforpliktelser (utløper ) Svært sårbar kompetanse To utredninger, internt i FLO og eksternt av DNV, har sett på bredden i materiellforvaltningsbehovet for Sjøforsvaret. Begge konkluderer med at DNF løsningen vil være det beste valget inntil FIF 3.0 er levert av P2814(variantbegrensning) Ovennevnte studier er gjort med utgangspunkt i applikasjoner som brukes i Sjøforsvaret 23

24 Hva har vi? Dagens driftstøtte skal erstattes Maximo Støtter ikke helhetlig vedlikeholds- og konfigurasjonskontroll Ivaretar ikkealle krav i ISM koden. Ref DNV rapport des Kritisk tilgang påpersonell med kompetanse, internt i FLO og hos leverandør Ingen grensesnitt til SAP Webtek Ivaretar dokumentasjonsstyring, ingen elektroniske grensesnitt til Maximo Ingen grensesnitt til SAP Vepost Styringsverktøy for arbeidsordre i Maritime verksted, semimanuelle grensesnitt til Maximo og SAP 24

25 Status LOS LOGP - P2814 Hva gjør vi? Det er ikke forventet leveranse fra LOGP for understøttelse av autonome enheter før tidligst3 kvartal 2014 (Accenture sier tidligst Q2 2015) Dagens systemunderstøttelse mister support fra Tilgang til data er kritisk suksessfaktor for P2814 Konsolidert systemportefølje for Sjøsystemer med tilhørende standardisert datagrunnlag reduserer risiko i P

26 Hva er DNF? Hva gjør vi? Komplett ERP løsning som bygger påifs. Støtter bl.a. Konf.styring Vedl.styring Forsyning Prosjekt Dokumentasjon Endringshåndtering/ avvikshåndtering Kannibalisering/ modifikasjoner/ Garanti/ Sertifisering Saksbehandlingsverktøy Autonome enheter Brukes i Luftforsvaret (1999 ->). Prosjektstyringsløsning for P6088 (2001 ->) og P2513 (2008->) Komplett løsning for drift av Nansen klasse (2006 ->) og Skjold klasse (2010->). Inkl løsning for fartøy (autonom løsning) Integrasjon mot SAP Masterdata Arbeidsordre Bestilling/økonomi? 26

27 Malstruktur: Mor barn forhold Basert på WBS-struktur Reservedeler Dokumentasjon Art: 2 Informasjonsknytning i DNF Artikkelkatalog: Produsent Produsentens artikkelnr Beskrivelse Revisjon NSN Kategori Forsyning Innkjøp / Lager / Utlevering: Leverandør Lev. artikkel Pris Art: 4 Art: 6 Art: 1 Art: 5 Art: 3 Individstruktur: Serienummer Basert på malstrukturen Art: 2 / Sn: F Art: 4 / Sn: R Art: 6 / Sn: E Art: 1 / Sn: K Art: 3 / Sn: V Vedlikeholdsplan: Vedlikeholdsoppgave (Task ID) Utføres på artikkel Frekvens Materiellbehov Dokumentasjon Tjenester Vedlikeholdstype Vedlikeholdsnivå (1-3 linje) Detalj ( Maskin/Våpen) Tidsbruk Konfigurasjonsstyring Konfigurasjonskontroll Vedlikeholdsstyring 27

28 Hva gjør vi? Teknisk løsning DNF Hvordan settes DNF for nye elementer? Nettverksløsning Stand-alone løsning påfisbasis PC for fartøyer uten nettverk (UVB og innleid KV). Landbase/ fartøysbase for havnefartøy etc. Brukeropplevelsen: Fartøysløsningen/ oppsettet tilstrebes åinneholde et forenklet brukeroppsett for åforbedre brukeropplevelsen. Arbeid med dette er startet. Brukere i land vil fortsatt måtte forholde seg til dagens brukeroppsett. 28

29 Teknisk løsning IFS/DNF FLO/MARKAP - Struktur/konfigurasjon Fridtjof Nansen-klasse - Vedlikehold planlegging - Forsyning - planlegging - Driftsoppgaver planlegging Konfigurasjonsstyring SAP FREGATT/ MTB - Vedlikehold planlegging og utførelse - Forsyning/Etterforsyning - Driftsoppgaver planlegging og utførelse FLO/FORSYNING Konfigurasjonskontroll - Forsyning/Etterforsyning - FMS Konfigurasjonsstyring FLO/VEDLIKEHOLD - Vedlikehold utførelse og planlegging - Reg. av timer mot AO (WinTid) Konfigurasjonsstyring KE/KV - Operative bestemmelser/ direktiver - Økonomistyring/kontroll P R O D U K S J O N D N F WinTid DNF Maximo/ Webtek/ Vepost R E P L I K E R I N G DNF KNM/KV SAFIR CREWNET P6300,P6088, P2513 PROSJ -Prosjektanskaffelser og GM - Garantioppfølging Konfigurasjonsstyring Fartøy har FISBasis. Replikering: Ved kai Trådløst SJØFORSVARETS SKOLER - KNMT Opplæring MINDRE FARTØY - Fartøysløsning som sted i landbasen SATCOM Manuell 29

30 Milepælsplan Hva gjør vi? Fregatt Ferdig oppsatt med DNF MTB Overtatte fartøy ferdig oppsatt med DNF. Resterende fartøy iht leveranseplan fra P6300 Minevåpen KV og SB UVB FLO/Vedlikehold MARLOG

31 Hvordan kommer vi oss dit? DNF i Sjøforsvaret Drift av DNF for Sjøforsvaret krever: Ledelsesforankring både i FLO, KE og KV Opplæring for fartøysbrukere måpåsikt ivaretas av Treningssentra, Sjøforsvarets Skoler. Superbrukere hos kapasitetene, KE, KV, FLO. Drift og understøttelse vil ivaretas av FLO Felleskap, FLO MARKAP. 31

32 Gevinster Hvordan kommer vi oss dit? Får definert våre behov Bygget riktige materiellstrukruer Vedlikeholdsnivåer og planer Rolle og ansvarsstrukturer Får riktigere datagrunnlag Forenkler samhandling mellom FLO/MAR SJØ Forenkler mottak og implementering av FiF/SAP Mye av jobben er (forhåpentligvis gjort) 32

33 Oppsummering Hvordan kommer vi oss dit? Forsvaret har valgt en ERP løsning (SAP) som strategi Påvirker PTO (!) Stiller store krav til involvering for å få tilfredsstillende løsninger Innen alle fag og funksjonsområder Etablering av DNF for SJØgir oss en riktig steg på veien Definere og forenkle egne prosesser og behov Bedrer datagrunnlaget letter konvertering Gir grunnlag for en forsvarligere forvaltning Frem til en driftsstabil løsning gjennom LOS er påplass 33

34 Agenda Hvor var vi? En brukanes løsning for understøttelse for flåteplanen av 1960 (i likhet med systemene) Hvor skal vi? Et helhetlig integrert FiF, med SAP som kjerne Hva har vi? Lite, med unntak av DNF (FFV/MTBV) Hva trenger vi og hva gjør vi? En mellomløsning som sikrer en forsvarligere forvaltning, inntil FiF dekker behovet Krever innsats fra oss alle (FLO/MAR, KE & KV). Desto bedre vi definerer løsningen, desto bedre «bestilling»har vi for FiF. 34

35 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?? 35

36 36

37 Eierskapsforvaltning Eierskapsforvaltning skal gjøre Forsvaret i stand til å forvalte sine materiellsystemer på en optimal måte og i samsvar gjeldende krav. I Sentrale mål for eierskapsforvaltning: Løsningen skal: Sikre integritet i systemkonfigurasjoner gjennom konfigurasjonsstyring i et felles system. Levetidskostnader for våpensystemer skal kunne følges opp gjennom hele systemets levetid. samle tjenester for Forsvarets håndtering, kvalitetsstyring og inspeksjoner relatert til helse og sikkerhet, materiellsikkerhet (inkludert risikovurderinger, sikkerhetstiltak, avviks- og hendelsesrapportering), håndtering av spesialutstyr i en løsning. innen informasjonsforvaltning håndtere import, forvaltning, lagring og distribusjon av ustrukturert og strukturert informasjon på en enhetlig måte gjennom alle forretningsprosesser samt ivareta utveksling av informasjon med leverandører basert på internasjonale standarder. Gjennom mobile og deployerte løsninger skal de viktigste logistikkfunksjoner i FIF tilgjengeliggjøres også der man ikke er fast tilknyttet Forsvarets nettverk. Overordnet skal løsningen dekke: Konfigurasjonsstyring og endringshåndtering Levetidskostnader Kvalitetsstyring og inspeksjoner Informasjonsforvaltning Mobile og deployerte løsninger Gevinster (ikke utfyllende): Felles eierskapsforvaltningsprosesser på tvers av kapasiteter/våpensystem Bedre garantihåndtering Avdekke kostnadsdrivere og forbedringsområder Mer effektiv vedlikeholdsstyring for å sikre økt materielltilgjengelighet per vedlikeholdskrone Økt stridsevne (operere uten tilgang til sentral FIF) Redusere antall uønskete hendelser/avvik Overholde lovpålagte krav (våpenregister, HMS, AML mv.) Økt informasjonskvalitet (korrekthet, oppdatert) Effektive masterdataprosesser Effektive dokumentasjonsforvaltningsprosesser 37

38 K Vedlikehold Forbedret og effektivisert vedlikeholdsplanlegging, oppfølging av materiell og integrering mot forsyning. Optimalisering av vedlikeholdsprosess som grunnlag for reduserte kostnader. Sentrale mål for vedlikeholdsområdet: Felles planleggingsprosesser for både personell, materiell og fasiliteter Felles brukervennlig løsning og prosesser, herunder oppfølging og gjennomføring Standardiserte prosesser for salg og service, herunder effektive og fleksible løsninger for kostnadsfangst mot eksterne ordrer, prising og saksbehandling av serviceordrer Overordnet skal løsningen dekke: Styring og planlegging av vedlikehold Brukervedlikehold Depotvedlikehold Salg av vedlikeholdstjenester Kalibrering Gevinster: Stor kostnadseffektivitet og integrasjonsfordeler med åsamle vedlikehold (styring, planlegging, gjennomføring og rapportering) inn i FIF Besparelser vil kunne oppnås gjennom bedre planleggingsevne, bedre utnyttelse av ressurser, redusert antall løsninger for å understøtte vedlikeholdsprosessen samt mer lik tilnæring på tvers av organisasjon 38

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Det skal også oppgis en oversikt over antall sertifiserte medarbeidere/konsulenter innen etterspurte SAP-kompetanseområder.

Det skal også oppgis en oversikt over antall sertifiserte medarbeidere/konsulenter innen etterspurte SAP-kompetanseområder. LOS-programmet i Forsvaret Kompetanseskjema Implementering av logistikkløsning Side 1 av 7 Kompetanse I dette vedlegget skal det på overordnet plan angis hvilken kompetanse tilbyder, evt sammen med underleverandør

Detaljer

Bilag 1 - Felles Integrert forvaltningssystem (FIF) i det Norske Forsvaret Logistikkprosjektet (P2814)

Bilag 1 - Felles Integrert forvaltningssystem (FIF) i det Norske Forsvaret Logistikkprosjektet (P2814) Implementering av logistikkløsning Side 1 av 8 - Felles Integrert forvaltningssystem (FIF) i det Norske Forsvaret Logistikkprosjektet (P2814) 1.1 Innledning Felles Integrert Forvaltningssystem (FIF) Forsvaret

Detaljer

Skipstekniske utfordringer for STA

Skipstekniske utfordringer for STA Skipstekniske utfordringer for STA 0 Systemstyringenhetens rolle Grensesnitt Grensesnitt Kunde Systemstyring Tjenesteproduksjon Behov og budsjett Vurdering før tilbud/avtale Vedlikehold Forsyning IKT GIL

Detaljer

FLOs betydning for operativ evne

FLOs betydning for operativ evne FLOs betydning for operativ evne Svein Nielsen Direktør Sjef FLO Vedlikehold Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 2014 29 aug 2014 Ulvik, Hardanger Forfatter Prosjektittel 29.08.2014 1 29.08.2014 1 FLOs

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdskonsept for Marinens fartøyer

Drifts- og vedlikeholdskonsept for Marinens fartøyer Drifts- og vedlikeholdskonsept for Marinens fartøyer SMS fagseminar Haakonsvern 2013-16-10 KK Stein Håvard Bergstad Sjef P&K MARKAP KK Gunnar Tor Nilsen Sjef Fregatt avd. MARKAP Økt operativ evne gjennom

Detaljer

Drift av fartøyer Innfasing av nytt materiell

Drift av fartøyer Innfasing av nytt materiell Kysteskadren Drift av fartøyer Innfasing av nytt materiell Kommandørkaptein Leder Teknisk avdeling 04.01.2010 1 Kysteskadren Agenda 1. Teknisk avdeling 2. DIVØ 3. Samhandlingsavtaler 4. Styring vedlikeholdsbudsjett

Detaljer

AVVIKSHÅNDTERING I SAP MED FOKUS PÅ HMS, KVALITET OG SPORBARHET. Av: Hans-Erik Eie, 2C change AS Espen Enger, Bouvet AS

AVVIKSHÅNDTERING I SAP MED FOKUS PÅ HMS, KVALITET OG SPORBARHET. Av: Hans-Erik Eie, 2C change AS Espen Enger, Bouvet AS AVVIKSHÅNDTERING I SAP MED FOKUS PÅ HMS, KVALITET OG SPORBARHET Av: Hans-Erik Eie, 2C change AS Espen Enger, Bouvet AS :: AGENDA Innledning Funksjonalitet for avvikshåndtering i SAP Malbasert løsning fra

Detaljer

Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf

Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf The Minister Case-presentasjon: Forsvarets Program Golf Erfaring fra eier og ekstern kvalitetssikrer Jonny M Otterlei Temadag: Kvalitetssikring av komplekse prosjekter, 15. oktober 2003 Norsk senter for

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Informasjon om programmet HMN LØ Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Bakgrunn -Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene

Detaljer

Presentasjon Økonomidirektørmøte SUHS Arne Lunde, KD

Presentasjon Økonomidirektørmøte SUHS Arne Lunde, KD Presentasjon Økonomidirektørmøte SUHS 2012 Arne Lunde, KD Temaer Styringsmodell Strategier og planer Mål- og resultatstyring Ressursstyring Forretningsprosesser Arkitektur IKT-utfordringer Veien videre

Detaljer

Drift ifm totalprosjektering, overlevering til linjeorganisasjonen Hva forventes av Maritime systemer?

Drift ifm totalprosjektering, overlevering til linjeorganisasjonen Hva forventes av Maritime systemer? Drift ifm totalprosjektering, overlevering til linjeorganisasjonen Hva forventes av Maritime systemer? OK Arild R Johansen Prosjektkoordinator ILS P6088 Nye Fregatter Problemformulering Oppdrag Ansvar

Detaljer

BOTT økonomi og HR. Nettverk for administrative ledere 31. mai 2017

BOTT økonomi og HR. Nettverk for administrative ledere 31. mai 2017 BOTT økonomi og HR Nettverk for administrative ledere 31. mai 2017 BOTT økonomi og HR-programmet Universitetene Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT) Universitetenes kontrakter knyttet til økonomisystemene,

Detaljer

Nytt prognoseverktøy i Hafslund Anders Sangvik Halvorsen Risiko- og informasjonscontroller. IBM BusinessConnect 1. november 2016

Nytt prognoseverktøy i Hafslund Anders Sangvik Halvorsen Risiko- og informasjonscontroller. IBM BusinessConnect 1. november 2016 Nytt prognoseverktøy i Hafslund Anders Sangvik Halvorsen Risiko- og informasjonscontroller IBM BusinessConnect 1. november 2016 Agenda Bakgrunn Implementeringsprosess Status og veien videre 2 Bakgrunn

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Nytt fagsystem hvorfor er det viktig for kundene? Effektivisering av samhandling mellom entreprenør og nettselskap

Nytt fagsystem hvorfor er det viktig for kundene? Effektivisering av samhandling mellom entreprenør og nettselskap Nytt fagsystem hvorfor er det viktig for kundene? Effektivisering av samhandling mellom entreprenør og nettselskap Stine Gausemel Løvoll IKT Prosjektleder Nettpartner Holding AS Nettpartner AS Kort fortalt

Detaljer

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Teknologidrevet energiselskap - 30 300 ansatte i 42 land (2010) Egenproduksjon

Detaljer

Anskaffelsesnr.: A-92984, SAP HCM Vedlegg A - Leveransebeskrivelse. Vedlegg A LEVERANSEBESKRIVELSE

Anskaffelsesnr.: A-92984, SAP HCM Vedlegg A - Leveransebeskrivelse. Vedlegg A LEVERANSEBESKRIVELSE Anskaffelsesnr.: A-92984, SAP HCM Vedlegg A LEVERANSEBESKRIVELSE Anskaffelsesnr.: A-92984, SAP HCM Side 2 av 7 Innhold 1 Anskaffelsens omfang... 3 2 Leveransemodell for NSB... 4 3 Beskrivelse av funksjonalitet

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

Felles systemanskaffelser NOARK 5 & BOTT Økonomi og HR Orientering

Felles systemanskaffelser NOARK 5 & BOTT Økonomi og HR Orientering Felles systemanskaffelser NOARK 5 & BOTT Økonomi og HR Orientering 23.november 2016 Direktørnettverket NOARK5 og BOTT økonomi og HR 1. Bakgrunn for anskaffelsene 2. Organisering av prosjektene 3. Effekter

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

fra visjon til virkelighet

fra visjon til virkelighet fra visjon til virkelighet Markedsbehov Visjon Løsning Gevinster Odd-Henrik Hansen Leder Dokument, integrasjon og portaler Servicekonferansen 2008 29. oktober 2008 Dokumenthåndtering og portal 343 Åseral

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

STATKRAFT MOBILE WORK PLACE

STATKRAFT MOBILE WORK PLACE STATKRAFT MOBILE WORK PLACE Ronny Olaisen Ronny Olaisen Statkraft Energi AS Senior Vedlikeholds Ingeniør Sentral Teknisk Stab Forvaltning og administrasjon av SAP PM prosess - Support, SAP, MWP og BW -

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige erfaringer!

Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige erfaringer! FM KONFERANSE 2012 Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Steinar Olsen, Statsbygg AGENDA Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet 1 Forsvarsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 2 046

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulen sikrer oppsett og tilrettelegging av integrasjon mellom ProMark og andre forretningssystemer. inneholder allerede en lang rekke integrasjoner som standard, og det kommer hele tiden flere til.

Detaljer

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver Systemer i UH-sektoren 31. Oktober 2012 Tromsø Alf Hansen Seniorrådgiver 1. Innledning Agenda 2. Systemer i forhold til viktige prosesser i UH-sektoren: PBO-prosessen (Plan budsjett og oppfølging) BTB

Detaljer

MARITECH TRADING TILLEGGSMODULER. The Innovator in Seafood Software

MARITECH TRADING TILLEGGSMODULER. The Innovator in Seafood Software MARITECH TILLEGGSMODULER The Innovator in Seafood Software TILLEGGSMODULER MARITECH Maritech Trading har etablert seg som det ledende forretningssystem for håndtering og omsetning av fisk og fiskeprodukter.

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Professor Bent Erik Bakken Forsker, Forsvarets stabsskole Avdeling for logistikk og virksomhetsstyring bebakken@fhs.mil.no - februar 2014 1 Agenda Om

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

NOTAT VEDR. FORVALTNING

NOTAT VEDR. FORVALTNING NOTAT VEDR. FORVALTNING 1 INNLEDNING IKT Agder samarbeidet har ila de siste 1-2 årene anskaffet nye systemer for håndtering av arkiv og saksbehandling og for ERP. Løsningene som er implementert gir nye

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Harlans Seminar

Harlans Seminar Harlans Seminar 2008-10-31 KK Nils Gundersen SST Planstab Rammer Nettverks Basert Forsvar (NBF) - Operasjonskunst, Kultur, Menneske og Teknologi - Standardisering, Konnektivitet og Automatisering Teknologi

Detaljer

Nettpartner AS. Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling

Nettpartner AS. Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling Nettpartner AS Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling Nettpartners erfaringer og muligheter med anskaffelse, implementering, integrasjon og bruk av håndholdte terminaler. 1 .men

Detaljer

DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN OM NEDLEGGELSEN AV OLAVSVERN

DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN OM NEDLEGGELSEN AV OLAVSVERN DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT Kontroll- og konstitusjonskomiteen ref. Brev av 15. desember 2011 Vår ref, 2011/00168-14/FD III/KNIN/TJM Dato 6 JAN Oi SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN

Detaljer

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Disposisjon Kjernefunksjoner Sjøforsvarets kjernekompetanse Politiske føringer Aktuelle

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Hvordan kan MDM brukes til å sikre at masterdata er korrekte? Kim Askild Jensen, SAP MM/SRM/MDM/BPM/Screen Personas konsulent 1 12. september 2012 MDM Masterdata presentasjon Generell

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør www.steria.com Stein Aarum Leder for arkitekturfagområdet Steria www.steria.com Innhold Hva vi mener med arkitektur Vår viktigste rolle

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

IT-Ledelse, 18.februar

IT-Ledelse, 18.februar IT-Ledelse, 18.februar Dagens: 1. Kritiske utfordringer i IT-ledelse (pensum Kap 5). En kartleggingsmetode som Gottschalk plasserer under analyse av av Dagens Situasjon (metode nr. 12), MEN som også fokuserer

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 48

Integrasjonsstatus uke 48 Integrasjonsstatus uke 48 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

Records Management - Gevinst for organisasjonen?

Records Management - Gevinst for organisasjonen? Records Management - Gevinst for organisasjonen? Anne-Lill Holme edocs brukerforum 10. 11.02.2001 1 av 26 Agenda Hva er Records Management Hvordan bruke Records Management Gevinst for organisasjonen? 2

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

Teletrafikk BILAG 6. til kontrakten. Bilag 6 Administrative bestemmelser

Teletrafikk BILAG 6. til kontrakten. Bilag 6 Administrative bestemmelser BILAG 6 til kontrakten Administrative bestemmelser Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser...3 2 Oppdragsgivers og leverandørs plikter...4 2.1 Leverandørens nøkkelpersonell... 4 2.2

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

... og snart får vi de samme verktøyene

... og snart får vi de samme verktøyene ... og snart får vi de samme verktøyene Som mange av dere allerede har observert er prosessen i gang. Flere titalls grupper skal hver kjøre en inngående prossess hvor dataprogrammene som brukes i de forskjellige

Detaljer

NETWINO. eaktivering. - veien til 100% digital samhandling. Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen. Netwino - make IT happen

NETWINO. eaktivering. - veien til 100% digital samhandling. Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen. Netwino - make IT happen NETWINO eaktivering - veien til 100% digital samhandling Presentasjon for Ibistic Brukerforum Trond Haugen DIN DIGITALE SAMHANDLINGS PARTNER Programvare og transaksjoner Smartbook.world, Ibistic, TriCom

Detaljer

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Litt om SSØ Senter

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Intervju Haakonsvern- Marinen Produksjonskjøkken

Intervju Haakonsvern- Marinen Produksjonskjøkken Intervju Haakonsvern- Marinen Produksjonskjøkken Ansatte/ utdannelse/ Arbeidstid 1. Hvilken stilling har du? 2. Hvilken utdanning trenger man for å jobbe på kjøkkenet? 3. Produserer man hver uke, eller

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift?

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? www.kompetanseoversikt.no Bruksområder Få oversikt over kritisk kjernekompetanse Definer bedriftens kompetanseområder og

Detaljer

CIMsalabim? Magne Solheim

CIMsalabim? Magne Solheim CIMsalabim? Magne Solheim Hvem/hva er REN? Standardisering av materiell og metoder i norske nettselskap Bygge videre på kjente metoder i bransjen. Nordisk samarbeid 16 ansatte Plassering: Bergen Stord

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

SuperbrukerService PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT LA OSS VÆRE DIN PROMARK-SUPERBRUKER

SuperbrukerService PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT LA OSS VÆRE DIN PROMARK-SUPERBRUKER LA OSS VÆRE DIN PROMARK-SUPERBRUKER Med kan dere trygt la Mark Information ta seg av superbrukerfunksjonen i ProMark. Vi vil sørge for løpende oppsett og vedlikehold av stamdata, profiler og konti på medarbeidere

Detaljer

Krav til kunnskaper og ferdigheter for vedlikeholdsleder, gyldig fra

Krav til kunnskaper og ferdigheter for vedlikeholdsleder, gyldig fra Krav til kunnskaper og ferdigheter, gyldig fra 18-07-2016 Vedlikeholdsleder (Maintenance Manager MM) ette dokumentet gjengir krav til kandidatens kompetanse i Normativt dokument for sertifisering av vedlikeholdsledere.

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE Øystein Børmer, direktør Kort om Direktoratet for økonomistyring Hvorfor fellestjenester? e økonomitjenester i Norge Nyvinninger og muligheter DFØs oppdrag Visjon Effektiv

Detaljer

BIS PP Maintenance Management System Infor EAM Enterprise Edition

BIS PP Maintenance Management System Infor EAM Enterprise Edition BIS PP Maintenance Management System Infor EAM Enterprise Edition Infor EAM Enterprise Edition - et av verdens ledende servicesystemer Mer enn 10000 kunder verden over Enkelt å tilpasse, enkelt å bruke,

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

BOTT Programmet for Økonomi og HR

BOTT Programmet for Økonomi og HR BOTT Programmet for Økonomi og HR HR LØNN ØKONOMI Informasjon fra styringsgruppen for programmet og NTNUs prosjektdeltakere Hva er BOTT Økonomi og HR? De fire universitetene Bergen, Oslo, Trondheim og

Detaljer

Selvbetjening på sporet Nytt HR system i NSB - Jobbportalen 26.10.2011

Selvbetjening på sporet Nytt HR system i NSB - Jobbportalen 26.10.2011 Selvbetjening på sporet Nytt HR system i NSB - Jobbportalen 26.10.2011 Agenda Agenda Utgangspunkt: NSB trenger et nytt HR system Hvorfor? Prosessen startet i 2004 Ingen videreutvikling av Formula Formula

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12 Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Eidsiva Vannkraft Datterselskap i Eidsiva Energi Selskapet forestår

Detaljer

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering // PROSJEKTDOKUMENT Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering Prosjekteier: Inger Johanne Stokke/HR Administrative tjenester Produsent: Prosjektgruppen

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

HYPPIGE LEVERANSER HVORDAN KOMMER SPK DIT? Ved Mette Gjertsen Statens pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no

HYPPIGE LEVERANSER HVORDAN KOMMER SPK DIT? Ved Mette Gjertsen Statens pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no HYPPIGE LEVERANSER HVORDAN KOMMER SPK DIT? Ved Mette Gjertsen Statens pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Fra SPKs strategi IT-tjenestene for kjerneprosessene i SPK er overordnet ansett å være gode og

Detaljer