En stil om kua, skrevet av en 2. klassing...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En stil om kua, skrevet av en 2. klassing..."

Transkript

1 En stil om kua, skrevet av en 2. klassing... Kua har syv sider. Den øverste siden, den nederste siden, den forreste siden, de bakerste sidene, den ene siden, den andre siden og den innvendige siden. På den fremste siden sitter hodet og det er fordi hornene skal ha noe å sitte fast på. Hornene er av horn og de er bare til pynt. De kan ikke bevege seg, men det kan ørene. De sitter ved siden av hornene. Kua har to hull foran i hodet, de kalles ku-øyer. Kuas munn kalles mule, det er nok fordi den sier muuhh. På den bakerste siden sitter halen. Den bruker den til å jage vekk fluer med, så de ikke faller ned i melka og drukner. På den øverste siden og den ene siden og den andre siden, er det kun hår. Det heter ku-hår og har alltid samme farge som kua. Fargen til kua heter kulør. Den nederste siden er den viktigste for der henger melka og når budeia åpner kranene så renner melka ut. Når det tordner så blir melka sur, men hvordan den blir det har jeg ikke lært meg ennå. Kua har fire ben, de heter ku-ben. De kan også brukes til å trekke ut spiker med. Kua spiser ikke så mye, men når den gjør det spiser den alltid to ganger. De fete kuene lager helmelk. Når kua har dårlig mage lager den ost. I osten er det hull, men hvordan den lager hullene har jeg heller ikke lært ennå. Kua har god luktesans, vi kan lukte den på lang avstand. Kuas valper heter kalver. Kalvens far heter okse og det gjør kuas mann også. Oksen lager ikke melk og er derfor ikke et pattedyr. Den som kommer og henter kua når den blir gammel heter ku-fanger. Den sitter ofte foran på biler. Så blir kua slaktet, man heller melka på pappkartonger som vi kan kjøpe på butikken. Kuas fire ben blir sendt til snekkeren, det kalles gjenbruk. Som man kan se er kua et nyttig dyr og derfor liker jeg kua veldig godt. 1

2 Harlan seminar Presentasjon av: Systemstøtte Forvaltning Status og fremtid KK Gunnstein Bruåsdal Kysteskadren/Sjef Marinens Logistikkvåpen (MARLOG) 2

3 MARLOG Marinens Logistikk Våpen Logbase SJØ 3

4 Agenda Systemstøtte forvaltning status og fremtid Hvor var vi? Hvor skal vi? Hva har vi? Hva trenger vi og hva gjør vi? Hva krever det Hva gir det oss 4

5 Bakgrunn Hvor var vi? Forsvaret har en mangfoldig og omfattende virksomhet På80-og tidlig 90-tallet ble det gjort mye egenutvikling og spesialtilpasninger for å understøtte virksomheten Forsvarets grener og avdelinger utførte i stor grad styring av personell, materiell og økonomi med egne systemer Det spredte systemlandskapet vanskeliggjorde helhetsoversikt og styring Forsvaret tilfredsstille ikke kravene til statlige lover og regler Det var behov for åeffektivisere logistikk-og støttevirksomheten Kilde:LogP-LOS 5

6 SYSTEMER/PLATTFORMER Hvor var vi? OS/390 VSAM,IMS Stormaskin FLO/IKT Haakonsvern 760 Menysystem 763 Matr.regnsk 768 Innkjøp 725 Konvertering 724 UL-system 772 Artikkeldata W01 Våpen W02 Ammo F27 Navilco F01 Forv.vedlh SB3 Budsjett D52 Pengeregnsk Stormaskin FLO/IKT Kolsås 730 FOKKS 650 Pengeregnskap VEPOST MRI Internfaktura SB5 Eksternfaktura Varekatalog FUS SFKDV1 WEB763 Verktøyforvaltning Telefonliste WinNT/Win2000 Oracle 8 Andre eksterne systemer CUIL NV-PAS POSTGIRO IMAS EDBRM BM FIS/P WinTid P IFS WEBTEK MAXIMO 6

7 Hvor var vi? FIF 1.0 7

8 Hvor skal vi? Krav til det dynamiske innsatsforsvaret Som et moderne innsatsforsvar møter vi stadig nye utfordringer og det stilles nye krav til informasjon om ressurstilstand og mobiliseringsevne For at Forsvaret skal kunne møte disse utfordringene mer effektivt er det behov for en ny måte åstyre virksomheten på Besluttet åetablere ett helhetlig system for ressurs-og virksomhetsstyring i Forsvaret : FIF (2000) Kilde:LogP-LOS 8

9 Hvor skal vi? SAP valgt som kjerne i FIF Det ble høsten 2000 utarbeidet grunnlag for at Forsvaret i samarbeid med en ekstern leverandør skulle utvikle og innføre FIF Som resultat startet i 2002 et samarbeid med Team IBM om utviklingen av FIF med basis i ERP-systemet SAP som applikasjon: Fullintegrert løsning Markedsledende ERP-system Benyttes av mer enn halvparten av verdens 500 største selskaper og en rekke forsvarsorganisasjoner (DEIG) Forsvarsspesifikk løsning, DFPS, som nav Kilde:LogP-LOS 9

10 Hvor skal vi? «Nirvana» Et helhetlig FiF Logistikk Styrkeproduksjon Operativ virksomhet Ledelse og styring Logistikk Personaladministrasjon/ HR Lønn Regnskap Kilde:LogP-LOS 10

11 Hvor skal vi? ERP hva er det? ERP(Enterprise Resource Planning) er betegnelsen pået bredt anlagt forretningssystem med en homogen arkitektur og god integrasjon. Et forretningssystemer en stor eller liten applikasjon, ment til åstøtte brukeren i håndteringen av én eller flere oppgaver knyttet til virksomhetens prosesser. Kilde:BHC/BI 11

12 Hvor skal vi? System - utvikling Fra fagsystemer (nisje) til integrerte totalsystemer Fra egenutviklede og mindre applikasjoner til COTS Hm..; Hvilke krav stiller dette til organisasjon? Hvilke krav stiller dette til prosesser, prosedyrer, rutiner? Hvilke krav stiller dette til data og datakvalitet? 12

13 Hvor skal vi? Prosess-Teknologi- Organisasjon Prosess Teknologi Informasjons system Organisasjon Innføring av informasjonssystemer bør sees i ett PTO perspektiv I praksis en krevende operasjon Endring i en sirkel påvirker alle gjennom informasjons systemet 13

14 Hvor skal vi? ERP og prosesser Søken etter business blueprint Prosessbeskrivelsene er bestilling av funksjonalitet Desto bedre beskrivelser desto riktigere resultat Minste felles multiplum (Hær, Sjø og Luft) Forutsetning for parametersetting Hva måsystemet ha av data og hva måprosessene ha for å kunne realiseres Standard bransjeløsninger: bank, finans, forsikring Forsvar (DFPS) 14

15 Hvor skal vi? PTO som filosofi/metode Prosess virksomhetsbeskrivelse Hva og hvordan gjøres ting Som vil stille krav til systemstøtte Som vil stille krav til kompetanseprofil Som vil stille krav til organisasjonsstruktur 15

16 Hvor skal vi?..rekkefølgen bør ikke være tilfeldig (P) Kartlegg og definer virksomhetens verdiskapningsprosesser (T) Hvordan kan IS støtte opp under prosessene Kan del-prosesser/funksjoner/rutiner elimineres? (O) Hvordan skal man struktureres for åkunne understøtte verdiskapningsprosessene gjennom IS? Finne en best mulig boxologi for ågruppere funksjoner/oppgaver/kompetanse P T O 16

17 Fageksperter Hvor skal vi? En forutsetning for den vellykkede implementeringen av FIF i Forsvaret er at linjeorganisasjonen som eier og kunde er involvert i hele programgjennomføringen Til prosjektene rekrutteres det i inn fagekspertise fra Forsvarets organisasjon personell fra alle forsvarsgrener og fagmiljøer militære og sivile Programmet henter inn ressurser fra eksterne leverandører for spisskompetanse innen teknisk utvikling Kilde:LogP-LOS 17

18 Hvor skal vi? ERP gir oss Et system av systemer som omhandler de fleste forretningsprosesser En strategibeslutning i seg selv Organisasjonen tilpasser seg applikasjon Må følge leverandørens utvikling & oppdatering Tilpasninger & Grensesnitt = nei takk Et betydelig kostnads spørsmål Fører til ensartede virksomhetsprosesser Bransjeløsninger/Best practise Som oftest en smertefull introduksjon Forskning viser at pay-back normalt etter 5-7 år da kan man ta ut effekten.. 18

19 Logistikkprosjektet Hvor skal vi? Ledelse & styring Personell Innført: FIF 2.0 HMS Lønn & regnskap Økonomi Materielladministrasjon Innkjøp Struktur Forsyning Investering Eierskapsforvaltning Vedlikehold Roller FIF 3.0 vil videreutvikle FIF 2.0 innen de fleste områder P2814: FIF 3.0 P2813: HRM Portal Videreutvikle FIF 2.0 Operasjonsunderstøttelse 19

20 LOS programplan per 1. okt Hvor skal vi?

21 Hva har vi? Hva har vi? Dagens status Sparsommelig understøttelse av dagens materiellstrukturer UL systemet, materiell systemet er borte Manglende reservedelsoversikter, hjemmelsgrunnlag, historikk Eksisterende løsninger er i ferd med å slukne.. Maximo, Vepost og Webtek Manglende grensesnitt mellom applikasjonene og SAP Sum: magert grunnlag for forsvarlig forvaltning SJØ er dårlig stilt mht helhetlig systemstøtte innenfor: Vedlikehold, konfigurasjonsstyring, forsyning, strukturforvaltning 21

22 LOS-programmets leveranser 2003 Pxxxx Forprosjekt P2810 * Leveranseprosjekt 1 FIF 1.0, lønn og eksternregnskap, FRA & FLA 2003 P2820 Ledelse og styring (2003 og 2005) 2004 Pxxxx Prosjekt datakvalitet 2004 Pxxxx Intern faktura 2004 P2821 FIF portalen (egenregistrering) 2004 P2823 SAP oppgradering til Pxxxx Prosjekt drift av FIF P2909 FAA, felles arkivtjeneste 2005 P2811 Forprosjekt 2 design av logistikkløsning 2005 Pxxxx Prosjekt logistikkdata i eksisterende produksjonssystemer 2005 Pxxxx Systemunderstøttelse plan-og budsjettprosesser, rapporteringsløsninger 2006 Pxxxx Driftsunderstøttelse fregatter 2006 P2824 Prosjekt HRM 2006 Pxxxx Leveranse master organisasjonsdata i SAP DFPS 2007 P2826 SAP oppgradering til ECC Pxxxx Portal oppgradering 2008 Pxxxx Konfigurasjonsstyring av FIF 2008 Pxxxx Prosjekt historisk arkiv 2008 P2812 * Økonomiprosjektet, FIF 2.0, integrert løsning for økonomi, styring, forsyning 2009 Pxxxx HMS Dialog 2010 P2816 Tilgangstyring i SAP: tilgangstyring, rollekonfigurasjon og kvalifikasjonsstyring 22

23 Hva har vi? Bakgrunn for prosjektidé Tvingende behov for interimsløsning for åholde Sjøforsvaret operativt frem til FIF 3.0 blir levert av P2814 Det er forbundet risiko ved at dagens verktøy for driftsstyring ikke lenger blir støttet i FISBasis (risikovurdering INI/DVU) Leverandøren av Maximo har allerede forlenget driftsstøtte til Forsvaret i to år utover kontraktsforpliktelser (utløper ) Svært sårbar kompetanse To utredninger, internt i FLO og eksternt av DNV, har sett på bredden i materiellforvaltningsbehovet for Sjøforsvaret. Begge konkluderer med at DNF løsningen vil være det beste valget inntil FIF 3.0 er levert av P2814(variantbegrensning) Ovennevnte studier er gjort med utgangspunkt i applikasjoner som brukes i Sjøforsvaret 23

24 Hva har vi? Dagens driftstøtte skal erstattes Maximo Støtter ikke helhetlig vedlikeholds- og konfigurasjonskontroll Ivaretar ikkealle krav i ISM koden. Ref DNV rapport des Kritisk tilgang påpersonell med kompetanse, internt i FLO og hos leverandør Ingen grensesnitt til SAP Webtek Ivaretar dokumentasjonsstyring, ingen elektroniske grensesnitt til Maximo Ingen grensesnitt til SAP Vepost Styringsverktøy for arbeidsordre i Maritime verksted, semimanuelle grensesnitt til Maximo og SAP 24

25 Status LOS LOGP - P2814 Hva gjør vi? Det er ikke forventet leveranse fra LOGP for understøttelse av autonome enheter før tidligst3 kvartal 2014 (Accenture sier tidligst Q2 2015) Dagens systemunderstøttelse mister support fra Tilgang til data er kritisk suksessfaktor for P2814 Konsolidert systemportefølje for Sjøsystemer med tilhørende standardisert datagrunnlag reduserer risiko i P

26 Hva er DNF? Hva gjør vi? Komplett ERP løsning som bygger påifs. Støtter bl.a. Konf.styring Vedl.styring Forsyning Prosjekt Dokumentasjon Endringshåndtering/ avvikshåndtering Kannibalisering/ modifikasjoner/ Garanti/ Sertifisering Saksbehandlingsverktøy Autonome enheter Brukes i Luftforsvaret (1999 ->). Prosjektstyringsløsning for P6088 (2001 ->) og P2513 (2008->) Komplett løsning for drift av Nansen klasse (2006 ->) og Skjold klasse (2010->). Inkl løsning for fartøy (autonom løsning) Integrasjon mot SAP Masterdata Arbeidsordre Bestilling/økonomi? 26

27 Malstruktur: Mor barn forhold Basert på WBS-struktur Reservedeler Dokumentasjon Art: 2 Informasjonsknytning i DNF Artikkelkatalog: Produsent Produsentens artikkelnr Beskrivelse Revisjon NSN Kategori Forsyning Innkjøp / Lager / Utlevering: Leverandør Lev. artikkel Pris Art: 4 Art: 6 Art: 1 Art: 5 Art: 3 Individstruktur: Serienummer Basert på malstrukturen Art: 2 / Sn: F Art: 4 / Sn: R Art: 6 / Sn: E Art: 1 / Sn: K Art: 3 / Sn: V Vedlikeholdsplan: Vedlikeholdsoppgave (Task ID) Utføres på artikkel Frekvens Materiellbehov Dokumentasjon Tjenester Vedlikeholdstype Vedlikeholdsnivå (1-3 linje) Detalj ( Maskin/Våpen) Tidsbruk Konfigurasjonsstyring Konfigurasjonskontroll Vedlikeholdsstyring 27

28 Hva gjør vi? Teknisk løsning DNF Hvordan settes DNF for nye elementer? Nettverksløsning Stand-alone løsning påfisbasis PC for fartøyer uten nettverk (UVB og innleid KV). Landbase/ fartøysbase for havnefartøy etc. Brukeropplevelsen: Fartøysløsningen/ oppsettet tilstrebes åinneholde et forenklet brukeroppsett for åforbedre brukeropplevelsen. Arbeid med dette er startet. Brukere i land vil fortsatt måtte forholde seg til dagens brukeroppsett. 28

29 Teknisk løsning IFS/DNF FLO/MARKAP - Struktur/konfigurasjon Fridtjof Nansen-klasse - Vedlikehold planlegging - Forsyning - planlegging - Driftsoppgaver planlegging Konfigurasjonsstyring SAP FREGATT/ MTB - Vedlikehold planlegging og utførelse - Forsyning/Etterforsyning - Driftsoppgaver planlegging og utførelse FLO/FORSYNING Konfigurasjonskontroll - Forsyning/Etterforsyning - FMS Konfigurasjonsstyring FLO/VEDLIKEHOLD - Vedlikehold utførelse og planlegging - Reg. av timer mot AO (WinTid) Konfigurasjonsstyring KE/KV - Operative bestemmelser/ direktiver - Økonomistyring/kontroll P R O D U K S J O N D N F WinTid DNF Maximo/ Webtek/ Vepost R E P L I K E R I N G DNF KNM/KV SAFIR CREWNET P6300,P6088, P2513 PROSJ -Prosjektanskaffelser og GM - Garantioppfølging Konfigurasjonsstyring Fartøy har FISBasis. Replikering: Ved kai Trådløst SJØFORSVARETS SKOLER - KNMT Opplæring MINDRE FARTØY - Fartøysløsning som sted i landbasen SATCOM Manuell 29

30 Milepælsplan Hva gjør vi? Fregatt Ferdig oppsatt med DNF MTB Overtatte fartøy ferdig oppsatt med DNF. Resterende fartøy iht leveranseplan fra P6300 Minevåpen KV og SB UVB FLO/Vedlikehold MARLOG

31 Hvordan kommer vi oss dit? DNF i Sjøforsvaret Drift av DNF for Sjøforsvaret krever: Ledelsesforankring både i FLO, KE og KV Opplæring for fartøysbrukere måpåsikt ivaretas av Treningssentra, Sjøforsvarets Skoler. Superbrukere hos kapasitetene, KE, KV, FLO. Drift og understøttelse vil ivaretas av FLO Felleskap, FLO MARKAP. 31

32 Gevinster Hvordan kommer vi oss dit? Får definert våre behov Bygget riktige materiellstrukruer Vedlikeholdsnivåer og planer Rolle og ansvarsstrukturer Får riktigere datagrunnlag Forenkler samhandling mellom FLO/MAR SJØ Forenkler mottak og implementering av FiF/SAP Mye av jobben er (forhåpentligvis gjort) 32

33 Oppsummering Hvordan kommer vi oss dit? Forsvaret har valgt en ERP løsning (SAP) som strategi Påvirker PTO (!) Stiller store krav til involvering for å få tilfredsstillende løsninger Innen alle fag og funksjonsområder Etablering av DNF for SJØgir oss en riktig steg på veien Definere og forenkle egne prosesser og behov Bedrer datagrunnlaget letter konvertering Gir grunnlag for en forsvarligere forvaltning Frem til en driftsstabil løsning gjennom LOS er påplass 33

34 Agenda Hvor var vi? En brukanes løsning for understøttelse for flåteplanen av 1960 (i likhet med systemene) Hvor skal vi? Et helhetlig integrert FiF, med SAP som kjerne Hva har vi? Lite, med unntak av DNF (FFV/MTBV) Hva trenger vi og hva gjør vi? En mellomløsning som sikrer en forsvarligere forvaltning, inntil FiF dekker behovet Krever innsats fra oss alle (FLO/MAR, KE & KV). Desto bedre vi definerer løsningen, desto bedre «bestilling»har vi for FiF. 34

35 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?? 35

36 36

37 Eierskapsforvaltning Eierskapsforvaltning skal gjøre Forsvaret i stand til å forvalte sine materiellsystemer på en optimal måte og i samsvar gjeldende krav. I Sentrale mål for eierskapsforvaltning: Løsningen skal: Sikre integritet i systemkonfigurasjoner gjennom konfigurasjonsstyring i et felles system. Levetidskostnader for våpensystemer skal kunne følges opp gjennom hele systemets levetid. samle tjenester for Forsvarets håndtering, kvalitetsstyring og inspeksjoner relatert til helse og sikkerhet, materiellsikkerhet (inkludert risikovurderinger, sikkerhetstiltak, avviks- og hendelsesrapportering), håndtering av spesialutstyr i en løsning. innen informasjonsforvaltning håndtere import, forvaltning, lagring og distribusjon av ustrukturert og strukturert informasjon på en enhetlig måte gjennom alle forretningsprosesser samt ivareta utveksling av informasjon med leverandører basert på internasjonale standarder. Gjennom mobile og deployerte løsninger skal de viktigste logistikkfunksjoner i FIF tilgjengeliggjøres også der man ikke er fast tilknyttet Forsvarets nettverk. Overordnet skal løsningen dekke: Konfigurasjonsstyring og endringshåndtering Levetidskostnader Kvalitetsstyring og inspeksjoner Informasjonsforvaltning Mobile og deployerte løsninger Gevinster (ikke utfyllende): Felles eierskapsforvaltningsprosesser på tvers av kapasiteter/våpensystem Bedre garantihåndtering Avdekke kostnadsdrivere og forbedringsområder Mer effektiv vedlikeholdsstyring for å sikre økt materielltilgjengelighet per vedlikeholdskrone Økt stridsevne (operere uten tilgang til sentral FIF) Redusere antall uønskete hendelser/avvik Overholde lovpålagte krav (våpenregister, HMS, AML mv.) Økt informasjonskvalitet (korrekthet, oppdatert) Effektive masterdataprosesser Effektive dokumentasjonsforvaltningsprosesser 37

38 K Vedlikehold Forbedret og effektivisert vedlikeholdsplanlegging, oppfølging av materiell og integrering mot forsyning. Optimalisering av vedlikeholdsprosess som grunnlag for reduserte kostnader. Sentrale mål for vedlikeholdsområdet: Felles planleggingsprosesser for både personell, materiell og fasiliteter Felles brukervennlig løsning og prosesser, herunder oppfølging og gjennomføring Standardiserte prosesser for salg og service, herunder effektive og fleksible løsninger for kostnadsfangst mot eksterne ordrer, prising og saksbehandling av serviceordrer Overordnet skal løsningen dekke: Styring og planlegging av vedlikehold Brukervedlikehold Depotvedlikehold Salg av vedlikeholdstjenester Kalibrering Gevinster: Stor kostnadseffektivitet og integrasjonsfordeler med åsamle vedlikehold (styring, planlegging, gjennomføring og rapportering) inn i FIF Besparelser vil kunne oppnås gjennom bedre planleggingsevne, bedre utnyttelse av ressurser, redusert antall løsninger for å understøtte vedlikeholdsprosessen samt mer lik tilnæring på tvers av organisasjon 38

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 15. mars 2006 Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor - en litteraturstudie - Av Halvor Kallevik Melbo Veileder: Professor, dr. oecon. Anna Mette Fuglseth

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

Endringskonsulentene

Endringskonsulentene Nr 9-2004 escienza og ConsultIT er blitt Abeo: Endringskonsulentene Verden er i rask forandring. Nøkkelen til suksess for alle virksomheter er evnen til å tilpasse seg disse endringene raskt. Abeo kombinerer

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer