Vellykket anskaffelse og implementering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vellykket anskaffelse og implementering"

Transkript

1 Vellykket anskaffelse og implementering Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo oktober OptioFM hjelper kundene å utvikle enkle og håndterbare konsepter som: sikrer kommunikasjonen mellom de som etterspør og leverer tjenestene «Alle organisasjoner bruker bygninger, aktiva og fasilitetstjenester til å støtte sin kjernevirksomhet» forbedrer arbeidsprosessene sørger for rett kvalitet på resultatene OptioFM AS Leverer rådgivning innen eiendomsledelse, forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg proaktivt håndtere behovene som styres av endringer i organisasjonsmiljøet / kjernevirksomheten forbedre administrative og faglige ferdigheter 100% eid av RPS Group Plc. 2

2 Hvorfor FDVU-system 2012 OptioFM as 3 Hvorfor FDVU-system Strategisk langsiktig planlegging Bedre beslutninger Enklere tilgang til beslutningsgrunnlag, nøkkeltall og styringsinformasjon Taktisk planlegging og oppfølging Mer effektiv støtte i planlegging og prioritering styre ressursbruk, iverksette og følge opp oppgaver kostnadsoppfølging og konsekvenser rapportering og oppfølging Daglig operativt forvaltning, drift og service En bedre hverdag bedre brukerservice driftspersonell får bedre oversikt over egen hverdag forenkle tilgang til dokumentasjon 4

3 Hvilket FDVU-system.. IK Bygg 5 Hvilket FDVU-system.. Computer Aided Facility Management (CAFM) Integrated Workplace Management Systems (IWMS) Integrated Facility Management Systems (IFMS) Computer Integrated Facility Management (CIFM) Enterprise Resource Planning (ERP) Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) Building Information Modelling (BIMFM) ( ) 6

4 Hvilket FDVU - system.. ØKONOMISK Nisjeløsninger FORVALTNING Totalløsninger FDVU CAFM 7 Hvordan velge FDVU-system Metode 8

5 Målbildet Opplæring Organisasjons tilpasninger Kontinuerlig forbedring Forretningsmessige mål Kunde lojalitet Økt omsetning Reduserte kostnader Prosesser, rutiner Prosjektplanen Målbildet Behov Oppgaven: Funksjonalitet TIDSLINJE FDV organisasjonen Forbedre ferdigheter - Bedre responstid - Mer fleksibel - Bedre kvalitet - Føringer Krav Implementering Akseptanse Teknologi mål - Tegninger tilgjengelig på nettbrett - Alle avtaler digitalisert Kontinuerlig forbedring 9 Arbeidsprosessene Kartlegge / forstå arbeidsprosessene som skal støttes Serie med aktiviteter Relasjon output fra en aktivitet er input i en annen Vurder endringer for å maksimere muligheten for forbedringer 10

6 Problemområdene Identifisere problemområder Hva/hvor går det galt Prioritere i forhold til målbildet Vurdere problemområdenes kostnader og risiko Direkte/indirekte kostnader, tidsforbruk, tap Risiko = sannsynlighet * konsekvens 11 Prioritetene 12

7 Innsatsfaktorer Sikre styring Identifisere løsninger for å oppnå ønsket situasjon Vurdere mulige innsatsfaktorer Identifisere hvor FDVU system/støtteverktøy kan hjelpe 13 Innsatsfaktorene Sikre styring (innsatsfaktorer) DV strategi Prioriteringsmetodikk Rutiner/krav Mye brannslukking Uprioriterte tiltak Prioritere DV tiltak Prioriterte tiltak System for å registrere uforutsette hendelser Forebyggende planer Enhetlig metode for tilstandsbefaringer / kontroller Systemstøtte Kompetanse Motivasjon Systemstøtte gjør det enklere: å få oversikt over tilstand å få totaloversikt over tiltak (teknisk/økonomisk) å planlegge ressurser og tidsforbruk Plan for kompetanseheving Organisering og ansvar Veiledere / rutiner 14

8 Innsatsfaktorene RØDT = andre innsatsfaktorer Sikre styring (innsatsfaktorer) DV strategi Prioriteringsmetodikk Rutiner/krav Mye brannslukking Uprioriterte tiltak Prioritere DV tiltak Prioriterte tiltak System for å registrere uforutsette hendelser Forebyggende planer Enhetlig metode for tilstandsbefaringer / kontroller Systemstøtte Kompetanse Motivasjon Systemstøtte gjør det enklere: å få oversikt over tilstand å få totaloversikt over tiltak (teknisk/økonomisk) å planlegge ressurser og tidsforbruk Plan for kompetanseheving Organisering og ansvar Veiledere 15 Verdsette Vurdere kost/nytte problemområdenes konsekvenser og risikoer versus kost/risiko ved anskaffe/implementere de systemmessige innsatsfaktorer 16

9 Metoden oppsummert kjenne til egne arbeidsprosesser og flaskehalser identifisere områder hvor FDVU systemet er rett innsatsfaktor prioritere viktigheten av å få løst behovet utarbeide kravspesifikasjon som reflekterer behov og prioritering 17 Innhold/utforming Kravspesifikasjon Hvordan støttes arbeidsprosessene Funksjonelle krav (MÅ/BØR) Helhetsinntrykk (brukervennlighet, krav til input, resultat..) Hvordan adresseres problemområdene Ikke-funksjonelle krav Velprøvd, standardsystem, osv. Rammebetingelser Antall brukere, ufravikelige IT-tekniske krav, osv. 18

10 Kravspesifikasjon Innhold/utforming Ta hensyn til evalueringsmetode Tildelingskriterier anskaffelsesform Hva kan du avdekke underveis Sørg for forankring av kravspesifikasjonen vekting Kravspesifikasjon Funksjonalitet Fagområder innbyrdes spesifikk funksjonalitet vs. helhetsinntrykk må/bør krav Implementering/support Timer Kvalitet på prosjektforslag Pris Lisenser Implementering Support/Vedlikehold (over x. ant. år) 20

11 Tildelingskriterie 1 FUNKSJONALITET FO.VEKT Vekting av H/K.VEKT funksjonalitet og Funksjonalitet gruppert på fokusområder brukervennlighet / helhetsinntrykk GENERELLE EIENDOMSDATA OG TEGNINGER 10 % Funksjonalitet 80 % DRIFT, IK, VEDLIKEHOLD, AO/BESTILLING 40 % Helhetsinntrykk 20 % ADMINISTRASJON SERVICEAVTALER 20 % UTVIKLING, PROSJEKTERING,BYGGING 10 % ØKONOMISK PLANLEGGING/OPPØLGING 10 % VEKT MÅ/BØR M/B.VEKT SYSTEM 10 % MÅ 50 % 100 % BØR 50 % Sum av funksjonalitet og helhetsinntrykk F1 GENERELLE EIENDOMSDATA OG TEGNINGER F2 DRIFT, IK, VEDLIKEHOLD, AO/BESTILLING F3 ADMINISTRASJON SERVICEAVTALER F4 UTVIKLING, PROSJEKTERING,BYG GING F5 ØKONOMISK PLANLEGGING/OPP ØLGING F6 SYSTEM SUM Rangering SYSTEM 1 0,20 0,83 0,46 0,12 0,43 0,20 2,24 2 SYSTEM 2 0,20 0,84 0,42 0,20 0,31 0,18 2,16 3 SYSTEM 3 0,23 0,95 0,43 0,23 0,40 0,22 2,46 1 Tildelingskriterie 2 IMPLEMENTERING, BRUKERSTØTTE Implementering Kvalitetscore Ant.timer Vektet total SYSTEM 1 3, ,44 SYSTEM 2 3, ,19 SYSTEM 3 3, ,00 Aktuell kvalitetsscore*ant.timer Best kvalitetsscore*ant.timer X Maks.score Tildelingskriterie 3 PRIS Pris SYSTEM 1 SYSTEM 2 SYSTEM 3 Merknad SYSTEM 1 SYSTEM 2 SYSTEM 3 Programvare/lisenser kr kr kr kr kr kr Implementeringsprosjekt kr kr kr kr kr kr Årlig support og vedlikehold kr kr kr Kost over n ant år kr kr kr SUM kr kr kr kr kr kr total over 7 år Score 7 SYSTEM 1 4,00 4,00 Lavest pris SYSTEM 2 1,87 3,75 Aktuell pris X Maks. score SYSTEM 3 1,20 2,88 SUM Tildelingskriterier Vekt Funksjonalitet 70 % Implementering 25 % Pris 5 % Tildelingskriterier SYSTEM 1 SYSTEM 2 SYSTEM 3 Funksjonalitet 1,57 1,52 1,73 Implementering 0,36 0,80 1,00 Pris 0,20 0,19 0,14 SUM 2,13 2,50 2,87 RANGERING Anskaffelsesprosessen Eliminere gjennom skriftlig og muntlig dialog Leverandør Kravspekk Dialog Evaluering av tilbud Referansesjekk Leverandørpresentasjoner case Forhandlinger, referansebesøk Kontrakt Vinner OFFENTLIG» Konkurranse med forhandling/konkurransepreget dialog..» Flere trinn: Vurdere prekvalifisering 22

12 ..og nå begynner den virkelige jobben.. Implementering 2011 OptioFM as 23 Implementering De vanligste begrunnelser som oppgis som årsak til liten/ingen bruk 2011 OptioFM AS 24

13 Erfaringer Hva har vi lært av arbeidsprosess tilnærmingen? Implementeringen må gjennomføres som en virksomhetsutvikling Forankring, mandat til å kunne endre arbeidsprosesser, policy/rutiner, organisering, osv. 25 Erfaringer Forstå behovet og hva du vil oppnå kunnskap om arbeidsprosessene hva systemet mulighet til å forbedre Endre arbeidsprosessene hvis du må, ikke systemet! vær villig til å gjøre flere endringer, etter hvert som du lærer finn et system som passer deg Anvend kunnskapen i egen organisasjon inkludere sentrale brukere fra alle berørte fagområder sett av nok tid sørg for forankring hos ledere ha en dedikert PL 26

14 Erfaringer Tilgjengelig intern/ekstern brukerstøtte Utarbeid brukervennlig dokumentasjon Synkroniser leveranse- og mottaksapparatets prosjektplaner Tydelige roller Motivere gjennom kommunikasjon styr forventingene skap resultater underveis se etter «lavthengede epler» bygg på suksess, demonstrer resultatene Evaluer resultatene lytt til medarbeidere og foreta justeringer 27 Mulige prosjekttilnærminger Den gamle måten DIREKTE Det nye systemet + Tar liten tid Ingen back up Den gamle måten PARALLELL Det nye systemet + Lettere sammenlignbart Parallellkjøring krever ekstra ressurser Tar lengre tid 28

15 Mulige prosjekttilnærminger Den gamle måten FASER Det nye systemet + Tillater gradvis tilnærming Gir resultater underveis Ingen back up på de enkelte fasene Den gamle måten PILOTER Det nye systemet + Alt kan utprøves Kun en liten del av organisasjonen påvirkes «Train the trainer» Ingen back up for pilot organisasjonen 29 Prosjekttilnærminger Implementer i faser, gjerne med piloter 30

16 Implementering Viktige momenter for å lykkes 2011 OptioFM AS 31 Implementering oppsummert Vær villig til å tilpasse arbeidsprosessene Glem ikke de andre innsatsfaktorene Styr forventingene, kommuniser! 32

17 Oppsummert Fra A-Å Kjenn din organisasjons behov Velg det rette systemet for din organisasjon Etabler et profesjonelt team til implementeringen Fokuser på nytteverdi Investerer i prosessforbedring og tillat endringer FDVU systemer er nødvendige Det tvinger deg til å få orden på viktige prosesser Det lar deg måle ytelsen på dine prosesser, medarbeidere og leverandører 33 OptioFM hjelper kundene å utvikle enkle og håndterbare konsepter som: sikrer kommunikasjonen mellom de som etterspør og leverer tjenestene «Alle organisasjoner bruker bygninger, aktiva og fasilitetstjenester til å støtte sin kjernevirksomhet» forbedrer arbeidsprosessene sørger for rett kvalitet på resultatene OptioFM AS Leverer rådgivning innen eiendomsledelse, forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg proaktivt håndtere behovene som styres av endringer i organisasjonsmiljøet / kjernevirksomheten forbedre administrative og faglige ferdigheter 100% eid av RPS Group Plc. 34

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hvordan komme i gang med prosessorientering Trond Bendiksen Director, Deloitte Consulting Bergen Bibliografi - eksempler -2- Agenda Prosess. Grunnbegreper Prosessmodenhet

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette?

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette? Repetisjon om evaluering av It-systemer Hvordan vurdere og verdsette? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme om Verdsette Vurdere,

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen.

for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen. Fra ambisiøs strategi til effektiv drift Forretningsutvikling og ITløsninger som gir grunnlag for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen. EG www.egnorge.no Fremtidens detaljhandel Økende internasjonal

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer