Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor teknisk brosjyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre"

Transkript

1 Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor teknisk brosjyre

2 Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60? Produktets egenskaper Tekniske spesifikasjoner E- og G-modul Bruksområder Vei Lette fyllinger Bygging av veifundament Frostsikring Jernbane Bygg Kompensert fundamentering Gulv på grunn og markisolering Tilbakefylling Betongdekker Plaststøpt betongdekke Kryperom Andre bruksområder Støttemurer VA-grøfter Idrettsanlegg og kunstgressbaner Generelle råd og veiledning Komprimering av Glasopor skumglass Komprimering Bruk av geonett Geonett Krav til fiberduk Logistikk og leveranseformer Kildehenvisninger... 42

3 Kapittel 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60? Hva er Glasopor skumglass 10 60? Glasopor skumglass er et granulat produsert av resirkulert emballasjeglass fra mat og drikkevarer samlet inn fra hele landet, og på denne måten spiller Glasopor en betydelig rolle for miljøet. Etter at glasset er sortert ut, knuses dette ned til et fint pulver og en aktivator tilsettes for at glasset skal ekspandere. Deretter mates ferdig blandet tørrstoff på et bånd gjennom en lang tunnelovn, og ut i andre enden kommer skumglass tilnærmet en plate som har ekspandert 5 6 ganger sin opprinnelige tykkelse i den varme ovnen. Når glasset kommer ut av ovnen, brytes det ned i mindre biter i størrelse mm, som følge av rask nedkjøling og varmespenninger i glasset. Skumglass har en lav densitet og gode isolerende- og drenerende egenskaper som egner seg meget godt for vanskelige grunnforhold. Det er enkelt å legge Glasopor skumglass, og som lettfylling kan man legge lagtykkelser på opp til 1,0 m tykkelse noe som igjen bidrar til enklere anleggsteknikk. Glasopor er et registrert varemerke. Glasopor teknisk brosjyre 3

4 Kapittel 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60? 1.1 Produktets egenskaper 1. Bestandighet og nedbryting Glasopor skumglass har samme bestandighet og samme motstandsdyktighet mot kjemiske angrep, som det glass har. Glasopor er brann- og frostsikkert. Nedbrytning kan skje ved kontakt med flussyrer (en kjemisk fremstilt syre som bl.a. benyttes til å gravere glass.) 2. Reduksjon av setninger På grunn av sin lave dimensjonerende vekt, på 3,5 kn/m 3, er Glasopor skumglass godt egnet for vektkompensering (lastkompensasjon) ved vanskelige grunnforhold. Ved å grave ut og erstatte dårlige masser med Glasopor, kan man redusere eller unngå tilleggs belastninger som skaper setnings differanser. 3. Frostsikring og drenering Glasopor skumglass er et grovt materiale som drenerer godt. Det er også kapillærbrytende, med en kapillær stigehøyde på 170 mm. Isolasjonsverdien er god også når skumglasset er lagt som lettfylling. Ligger det i en drenert konstruksjon, brukes ekvivalent termisk ledningsevne (lambdaverdi) λ = 0,107 W/mK. I tørr tilstand, for eksempel under støpte gulv i bygg, benyttes ekvivalent termisk ledningsevne (lambdaverdi) λ = 0,097 W/mK. 4. Romvekt Hvis Glasopor skumglass er benyttet i utvendige fyllinger som er eksponert for vann, vil det være en viss økning av densiteten/romvekten av skumglass. Det skyldes at overflaten på hvert enkelt skum glass korn absorberer vann. Statens vegvesen anbefaler bruk av følgende verdier for å beregne tyngde tettheten: Drenert fylling og fylling som helt eller periodevis ligger under grunnvannstand: 3,5 kn/m 3. Er Glasopor benyttet som innvendig fylling og ligger tørt, benyttes tørr komprimert densitet maks 2,25 kn/m Oppdrift Hvis fyllingen med Glasopor skumglass legges under grunnvannstand, kan oppdriften bli stor. Legges den i og ved flomområder, må det tas hensyn til uventede oppdriftskrefter i en flomsituasjon. Ved fare for flomnivå i høyde med nylagte fyllinger, må man vurdere å bruke tørr tyngde tetthet: Dimensjonerende tyngdetetthet mot oppflyting: ϒ = 3,5 kn/m 3. I dette dimensjoneringstallet er det tatt hensyn til porøsiteten. I en ferdig lagt fylling med Glasopor ligger porøsiteten normalt på 50 %. 6. Permeabilitet Glasopor skumglass kan sammenlignes med grov grus eller pukk på grunn av materialets korngradering og konform. Det vil si at permeabiliteten antas >102cm/S*. *Darcy-transport av væskestrøm hvor S angir m 2 og cm = cm Trykk/laster mot yttervegg Glasopor skumglass egner seg meget godt som tilbakefylling mot grunnmurer og andre yttervegger. Da bidrar materialet til å isolere, drenere og i tillegg redusere jordtrykket. Kraften et jordtrykk har mot en grunnmur eller yttervegg avhenger i stor grad av egenskapene til tilbakefylt masse, og helningen på terrenget inn mot veggen. I flatt terreng vil Glasopor skumglass normalt gi en jordtrykkskoeffisient som er % mindre enn jordtrykket ved bruk av pukk/stein. Dette påvirker dimensjonene til veggen, og ikke minst avstanden mellom veggens avstivninger. Glasopor skumglass hindrer at tilbake fyllingen fryser, og sørger for at den opprettholder sin isolerende og drenerende funksjon også ved sterk kulde. På den måten utsettes ikke veggen for større belastning enn den er dimensjonert for. 8. Radoneksponering Glasopor skumglass produseres av gjenvunnet glass (returglass) som er av en svært stabil og homogen masse. Glasset er laget av sand. Det finnes ingen gamaspekrotometriske data på denne sanden. Men ved å måle skumglasset kan man finne ut hvilke mengder uran (U) og thorium (Th) sanden inneholder. Glasopor skumglass har en snittverdi på 42 Bq/m 3. Hvis fyllingen med Glasopor under en bygning er tynnere enn 2,5 m, er det derfor ikke nødvendig med radonsperre for fyllingen alene (tiltaksgrensen er 100 Bq/m 2 ). Likevel anbefales det å bruke radonsperre over skumglasset/ isolasjonslaget i de fleste bygninger, siden det også kan komme radon fra grunnen. Ved tvil om hvor i 4 Glasopor teknisk brosjyre

5 Kapittel 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60? konstruksjonen radonsperren skal ligge, bør det foretas en radonmåling før byggingen starter. Er det høy radoneksponering fra grunnen anbefales følgende ekstratiltak: Legg ventilasjonsrør med ventiler i toppen av fyllingen med Glasopor, for på denne måten utventilere fyllingen og trekke ut radon. Dette er mulig siden glasoporfyllingen består av 50 % luft som ligger mellom kornene. Ta hensyn til behovet for lufttilførsel. Metoden er godt egnet når det skal legges betonggulv over laget med Glasopor. Glasopor teknisk brosjyre 5

6 Kapittel 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60? 1.2 Tekniske spesifikasjoner Materialtekniske parametere for Glasopor skumglass Lette fyllinger/frostisolasjon Testmetode Størrelse Kornstørrelse mm Tørr densitet (løs bulkdensitet) NS-EN kg/m 3 Korndensitet, prd NS-EN kg/m 3 Motstand mot knusing (ved 20% kompresjon) Bæreevnegruppe ved dimensjonering av overbygning * 3 0,77 Mpa Dimensjonerende tyngdetetthet i fylling NS-EN ,5 kn/m 3 Dimensjonerende tyngdetetthet mot oppflyting NS-EN ,5 kn/m 3 Kapillær stigehøyde NS-EN mm Volumendring ved komprimering NS-EN % Friksjonsvinkel 45 Varmekonduktivitet (tørr) NS-EN ,097 W/mK Varmekonduktivitet (våt-drenert) NS-EN ,107 W/mK Fryse/tinemotstand NS-EN ,2 % * Statens Vegvesen Håndbok 018 Trykkstyrke/laster* Testmetode Størrelse Last type Maksimal trykk (spenning) Syklisk / dynamisk belastning CUAP/ETA kn/m 2 Statisk last * kn/m 2 * For praktiske formål vil størrelsen på setninger/deformasjoner oftest begrense mulige fundamentlaster til ca kpa og i høytrafikkveger <= 50 kpa. Utlegging: maksimal lagtykkelse Inntil landkar/støttemur: 0,6 m Lettfylling: 1,0 m Grøfter: 0,3 m Komprimering Beltegående maskin med beltetrykk < 50 kn/m 2 Vibroplate ved landkar/støttemur kg 6 Glasopor teknisk brosjyre

7 Kapittel 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60? 1.3 E- og G-modul E-modul G-modul E-modul (MPa) G-modul (MPa) Spenning (kpa) Spenning (kpa) E-modul (Elastisitetsmodul) er forholdet mellom fasthet og forlengelse. Den forteller hvilken motstandsevne materialet har mot elastisk deformasjon. Jo høyere E-modulen er, jo stivere er materialet. G-modulen er en skjærmodul og viser materialets motstand mot skjærtøyninger. Spenning E-modul Under 50 kpa 6,6 MPa 80 kpa 3,7 MPa Over 100 kpa 2,3 MPa Spenning G-modul Under 50 kpa 2,8 MPa 80 kpa 1,6 MPa Over 100 kpa 1 MPa Modul (MPa) Elastisk modul, syklisk G-modul, syklisk Bruddvinkel a=60 a=38 a=26 Attraksjon=0 a=22 Gjennomsnittlig spenning (kpa) a=87 Med attraksjon Deformasjon (%) Illustrasjonen viser syklisk, elastisk modul Mr og syklisk skjærmodul G cy. Mr = Δσ d /Δ εa og G cy = Mr/3 Skjærvinkelen/bruddvinkelen er her tegnet opp både med og uten attraksjon. For kurven med attraksjon er attraksjonen vist for de enkelte punktene i grafen. Glasopor teknisk brosjyre 7

8 Kapittel 2. Bruksområder, vei Bruksområder Glasopor skumglass har gode drensegenskaper, god isolasjonsevne og stabilitet, og lav vekt. Disse egenskapene gjør at produktet er spesielt godt egnet der grunn- og byggeforholdene er vanskelige. Eksempler på forhold der bruk av Glasopor bidrar til at arbeidet kan gjøres raskt, enkelt og rimelig er: Bygging på bløt, bæresvak leire, silt, torv, humus og andre setningsømfintlige masser. Rehabilitering og påbygging av eldre betongkonstruksjoner. Legging av nye veier på dårlig grunn. Reparasjon av veier som er utsatt for telehiv og vann. Isolering av grunnmurer utvendig. Isolering av plate på mark. 8 Glasopor teknisk brosjyre

9 Kapittel 2. Bruksområder, vei 2.1 Vei Lette fyllinger Ved vanskelige grunnforhold, som leire og silt, er Glasopor skum-glass det letteste granulære materialet, og derfor et godt alternativ som lett fyllmasse. Materialet er enkelt og raskt å jobbe med, og gir en stabil overflate for videre arbeid på anleggsplassen. Glasopor bidrar til å minske risikoen for telehiv, frost- og vannskader, og reduserer behovet for vedlikehold av veien. Ved å benytte Glasopor som lettfylling kan det bygges veier på svakere grunn som leire og silt, enn om man bare bruker steinmasser, spesielt ved kombinasjon med stive geonett. Dimensjoneringseksemplene nedenfor belyser dette. Glasopor skumglass Terrenget heller inntil 2,5 2 1,8 1,6 Materialfaktor for en 5,0 meter høy veifylling og veisåle som funksjon av leirens skjærstyrke og mengde Glasopor skumglass. Materialfaktor 1,4 1,2 1 0,8 0,6 10 kpa 15 kpa 20 kpa 25 kpa 30 kpa 0,4 0, Høyde Glasopor av total fylling Sammenligning av 5,0 meter fylling ved helning på inntil 2, kn/m2 kn/m2 Med Glasopor skumglass W W kn/m2 kn/m Uten Glasopor skumglass W W Her er s u = 15 kpa og fyllingen er 5,0 meter høy. Materialfaktoren forbedres fra 0,937 til 1,538 ved bruk av 4,0 meter høy fylling med Glasopor, pluss 1,0 meter steinfylling. Glasopor teknisk brosjyre 9

10 Kapittel 2. Bruksområder, vei Terrenget heller mellom 5 og 7,5 1,8 1,6 1,4 Materialfaktor for en 5,0 meter høy vei fylling og veisåle som funksjon av leirens skjærstyrke og mengde Glasopor skumglass. Materialfaktor 1,2 1 0,8 0,6 10 kpa 15 kpa 20 kpa 25 kpa 30 kpa 0,4 0, Høyde Glasopor av total fylling Sammenligning av 5 meter fylling ved helning mellom 5 og 7, kn/m2 kn/m kn/m2 kn/m Her er S u = 20 kpa og fyllingen er 5,0 meter høy. Materialfaktoren forbedres fra 0,878 til 1,418 ved bruk av 4,0 meter høy fylling med Glasopor. Med Glasopor skumglass Uten Glasopor skumglass Grunnlag for beregningene Beregningene er utført på terrengprofiler med varierende helning, hhv. 2,5, 5 og 7,5. Fyllingen er påført en last på 26 kn/m3, inkludert en lastfaktor på 1,3 i 6,0 meters bredde, 1,0 meter fra høyre kant av fyllingen og mot venstre. Stein er gitt kohesjon 8 og friksjonsvinkel 40. Dimensjon erende tyngdetetthet er på 20 kn/m 3 (jf. anbefalingene i Statens vegvesens Håndbok 016 «Geoteknikk i vegbygging», kapittel 9 «Støttemurer og landkar», side 9-9.) Underlaget av leire er gitt varierende styrke, som gir diagrammer over materialfaktor. Økningen av Su per dybdemeter er satt til 2,5 kpa. Dimensjonerende tyngde tetthet er på 19 kn/m 3 Programmet Slide er brukt til å utføre beregningene. Dette er basert på tradisjonell lamellemetode. Tilsvarende beregninger er også gjort for andre terrenghelninger, med tilsvarende resultat. 10 Glasopor teknisk brosjyre

11 Kapittel 2. Bruksområder, vei Typisk snitt, oppbygging av vei Veioverbygningen over laget med Glasopor dimensjoneres etter hvilken trafikkfrekvens veien skal tåle. Eksempelet under viser oppbygging for høytrafikkvei. Ved veier med lavere belastning kan overbygningen slankes vesentlig. Topp prosjektert kjørebane Bindlag, (Ab 11) Bærelag Øvre, (Ag 16) Bærelag Nedre, (Ag16) Forsterkningslag, kult ( mm) Avrettes med pukk (0 32 mm) Fiberduk Glasopor skumglass (10 60 mm) Fiberduk kl. 4 Glasopor teknisk brosjyre 11

12 Kapittel 2. Bruksområder, vei Bygging av veifundament Eksempel på prosedyre: Standardprosedyre KS for veibygging med Glaspopr skumglass Formål Prosedyren sikrer at bygging og kontroll av lette fyllinger utføres i forhold til krav. 2. Omfang Prosedyren gjelder legging av lette fyllinger ved bygging av permanente veier. 3. Ansvar Driftsleder er ansvarlig for å bygge lette fyllinger iht. beskrevne krav. Stikningsingeniører er ansvarlig for innmåling og dokumentasjon av geometri. 4. Grunnlag Håndbok 018 «Vegbygging», kapittel 234 «Lette fyllinger» (utgitt av Statens vegvesen) Håndbok 274 «Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger», kapittel 2.4 «Fyllinger av lette masser», underkapittel «Skumglass» (utgitt av Statens vegvesen) 5. Gjennomføring Materialer Til lette fyllinger skal det benyttes Glasopor skumglass fra produsent. Materialkvaliteten skal være dokumentert fra leverandøren. Utlegging Skumglasset legges i den tykkelsen som er angitt i Håndbok 274 «Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger», kapittel skal være et jevnt lag av homogent materiale. Ved transport og utlegging må det ikke oppstå spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget. Under utleggingen skal den geometriske oppfølgingen utføres med totalstasjon, laser og maskinstyringssystem. Geometrisk innmåling av lag må gjøres før det neste laget legges. Komprimering Komprimeres med beltegående utstyr med beltetrykk maks 50 kn/m 2. Den skal utføres i henhold til Håndbok 274 «Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger», kapittel «Kompremering toleranser, krav og anbefalinger til utstyr og antall passeringer». Lagtykkelsen skal være maksimalt 1.0 m. Komprimeringsfaktoren skal være 1,15 1,20 målt fra løst utlagt fyllhøyde til komprimert høyde. Unngå anleggstrafikk direkte på skumglassfyllingen fordi dette kan medføre ekstraordinær knusing av materialet. Transport med tippbil som frakter skumglasset kan godtas ved utleggingen. Men unngå, i den grad det er mulig, kjøring i samme hjulspor. Før laget i veikroppen bygges skal kompremeringsresept vurderes og fastsettes. Komprimeringsresepten skal dokumenteres i komprimeringsprotokollen. For lagtykkelser der nivellementet er lite hensiktsmessig, skal antall passeringer beregnes ut i fra Håndbok 274 «Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger», kapittel Komprimering over rørledninger må utføres spesielt varsomt. Benytt skumglassgradering med løs bulkdensitet 180 kg/m 3. Bruk dozer eller gravemaskin til utleggingen. Resultatet 12 Glasopor teknisk brosjyre

13 Kapittel 2. Bruksområder, vei Frostsikring Glasopor skumglass har god isoleringsevne samt gode drenerende- og konstruktive egenskaper. Det er derfor et godt egnet materiale for isolering av vei og parkeringsplasser. Isolasjonsverdien som benyttes i slike konstruksjoner, er ekvivalent termisk ledningsevne (lambdaverdi) λ = 0,107 W/mK. Glasopor skumglass Dimensjoneringsdiagram for frostmotstand i vei Tykkelse Glasopor skumglasslag (cm) Nødvendig isolasjonstykkelse med Glasopor skumglass Frostmengde i luft (timegrader) «Tynset» «Indre Østland» «Trondheim» «Drammen» Lav årsmiddeltemperatur (0,5 grader) Middels årsmiddeltemperatur (2 grader) Høy årsmiddeltemperatur (6 grader) Linjene i diagrammet viser anbefalt tykkelse på skumglasset for steder med årsmiddeltemperatur på henholdsvis 0,5 C, 2 C og 6 C. Glasopor teknisk brosjyre 13

14 Kapittel 2. Bruksområder, jernbane 2.2 Jernbane Ved å benytte Glasopor skumglass som lettfylling i jernbaneprosjekter unngår man store utgravinger, noe som er viktig ved arbeid på dårlig grunn. Skumglasset sørger også for at konstruksjonen blir frostsikker. Glasopor skumglass Snittegning: Legging av jernbane Overdekning (måles vinkelrett på skråningen) FP Forsterkningslag 1:1,5 eller slakere Glasopor skumglass Fiberduk rundt hele den lette fyllmassen Lette fyllmasser, som Glasopor skumglass, skal legges så langt ned i fyllingen som mulig. Toppen av fyllingen må maksimalt legges opp til 0,60 m under formasjonsplan (FP). På formasjonsplanet legges det et forsterkningslag av stein. Det anbefales å dekke hele laget med Glasopor med fiberduk, minimum klasse 3. Men dersom steinmassene på toppen av fyllingen med Glasopor ikke inneholder fine sedimenter, er det ikke behov for fiberduk over skumglasset. På sideskråningene må det legges et dekningslag med en tykkelse på minimum 0,6 m, målt normalt på skråningen. Ved høye fyllinger (mer enn 3,0 m) må tykkelsen økes ytterligere. Da må det tas spesielt hensyn til den indre stabiliteten i fyllingen, og forsterkningstiltak må vurderes. 14 Glasopor teknisk brosjyre

15 Kapittel 2. Bruksområder, bygg 2.3 Bygg I byggprosjekter bidrar Glasopor skumglass til bedre isolasjon, redusert behov for utgraving, og en mer stabil byggeplate ved ujevne og svake grunnforhold. Den lave vekten gir mindre fare for setningsskader, enklere anleggsteknikk og lavere totalkostnader Kompensert fundamentering Bygg og andre konstruksjoner blir som regel fundamentert direkte ned på en fast og stabil grunn, eventuelt på stabile fundamenter eller peler. Hvis laget med svake og setningsømfintlige masser strekker seg dypt, vil fundamenteringen bli både kostbar og tidkrevende. Løsningen kan da være helt eller tilnærmet kompensert fundamentering, som betyr: Vekten av utgravd masse i byggegropen skal være mindre enn summen av vekten fra fundamentet og den nye bygningen. Fremgangsmåten er å grave ut tung masse i grunnen og erstatte denne med en betydelig lettere fylling. Da er Glasopor skumglass ideelt på grunn av svært lav vekt og minimalt vannabsorpsjon. Glasopor teknisk brosjyre 15

16 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Snittegning: Kompensert fundamentering Prinsippskisse på oppbygging av kompensert fundamentering Fundament eller dekke Last fra fundament, q v Opprinnelig terreng ute D a = Avretting, knust fjell F k 2 32 mm D B Glasopor skumglass mm D G = Fiberduk min. kl. 3 Svak undergrunn (leire, silt, morene, myr) Tykkelsen på laget med Glasopor vil variere avhengig av den belastningen bygget påfører underlaget. Når terreng og fundament er plassert slik som på illustrasjonen, blir tykkelsen på skumglasslaget bestemt gjennom følgende formel: D G x Y G + D a x 20 + q v D B x Glasopor teknisk brosjyre

17 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Gulv på grunn og markisolering Ved bruk av Glasopor skumglass kan man fylle opp hele ringmuren med materialet, og deretter støpe betonggulv direkte over. Det er skumglassets kombinasjon av gode styrkeegenskaper og god isolasjonsevne som gjør denne rasjonelle byggemetodikken mulig. Isolasjonsverdi Glasoporlagets isolasjonsverdi bestemmes av om fyllingen ligger tørt innendørs i bygget, eller om den ligger utendørs og er utsatt for fukt. Isolasjonsverdi som utendørs fylling og randsoneisolasjon: Ekvivalent termisk ledningsevne (lambdaverdi) λ = 0,107 W/mK. Isolasjonsverdi som innendørs fylling under støpte gulv: Ekvivalent termisk ledningsevne (lambdaverdi) λ = 0,097 W/mK. Glasopor skumglass Glasopor teknisk brosjyre 17

18 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Snittegning: Eksempel på gulv/ytterveggkonstruksjon Kryssfiner Isolasjon og oppstempling under hver stender Grunnmurspapp brettet opp Ny bunnsvill Støpt armert plate (50 70 mm) Fuktsperre Innendørs Under støpte gulv anbefales en maksimal lagtykkelse på 60 cm før komprimering. Det skal alltid ligge fiberduk eller plastfolie mellom skumglasset og betonggulvet. Ved rørgjennomganger bør fiberduken eller folien tapes til røret, slik at denne blir tett. Unngå store huller/rifter i fiberduken/ folien, slik at Glasopor ikke beveger seg oppover i betongen under støping. Det anbefales å komprimere med lett platevibrator kg. Glasopor skumglass Utendørs Bruk alltid fiberduk under laget med Glasopor skumglass. Da unngår man at fine sedimenter trenger inn i fyllingen. Snittegning: Eksempel på løsning ved murvegg Ved vanskelige masser bør det også brukes fiberduk på sidene og over fyllingen med Glasopor. Det anbefales å komprimere med lett platevibrator kg. Murverk Betonggulv Fuktsperre 200 mm Fall Glasopor skumglass Glasopor teknisk brosjyre

19 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Tilbakefylling Glasopor skumglass har både lav vekt, høy friksjon, og gode drenerende og isolerende egenskaper. Det egner seg derfor godt som tilbakefylling til betongvegger. Ved bruk av Glasopor reduseres jordtrykket ca. 80 % i forhold til tradisjonelle byggmasser. Jordtrykksreduksjonen i seg selv gjør at konstruksjonene kan bygges slankere og rimeligere ved bruk av Glasopor. Tradisjonelle masser Glasopor skumglass Glasopor skumglass reduserer jordtrykket med ca. 80%, gir høyere sikkerhet og kan gi slankere konstruksjoner. Glasopor teknisk brosjyre 19

20 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Betongdekker Glasopor skumglass har lav vekt og gode konstruksjonsmessige egenskaper, noe som gjør det svært godt egnet til oppbygging av arealer på element- og plasstøpte dekker. Den gode isolasjons- og dreneringsevnen er en stor fordel når det skal anlegges veier eller grøntarealer ovenpå parkeringskjellere eller liknende. Glasopor skumglass Glasopor teknisk brosjyre

21 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Plasstøpt betongdekke Snittegning: Oppbygging av vei ved bruk av Glasopor skumglass over dekke til parkeringskjeller. 3,0 m Fortau 0,25 m Skulder 5,5 m Kjørebane 2,0% 3,0 % Glasopor skumglass Plasstøpt betongdekke Glasopor teknisk brosjyre 21

22 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Slitelag, (Ab 11) Bindlag, (Agb 11) Bærelag Øvre, (Ag 16) Bærelag Nedre, (Fk 0 64 mm) Forsterkningslag, kult ( mm) Ev. fiberduk Glasopor skumglass Membran Plasstøpt betongdekke 22 Glasopor teknisk brosjyre

23 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Kryperom I et kryperom kan det over tid oppstå fukt i konstruksjonene på grunn av at vanndamp fra grunnen ikke ventileres ut. Sopp og råteskader kan bli resultatet. Ved bruk av Glasopor skumglass kan man unngå problemet. Hva er et kryperom? Kryperom er luftrommet mellom nederste etasjeskiller i en bygning og grunnen. Fundamentering med ringmur rundt et kryperom ventilert med uteluft finnes i boliger, fritidsboliger og andre mindre bygninger. Etasjeskilleren over kryperommet består som regel av et isolert bjelkelag med stubbeloft av bord eller plater av trevirke på undersiden. Årsaker til fuktskader Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5 6 C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og dårlig ventilasjon. For å unngå slik fukt i kryperommet kan kryperommet isoleres med Glasopor skumglass. Tykkelsen på laget med Glasopor vil variere etter hvor bygningen ligger geografisk (kuldesone), men det anbefales minimum 200 mm. Isolering av kryperom Grunnen i kryperommet isoleres med Glasopor skumglass. Tykkelse bør være minimum 200 mm. Over Glasopor skumglass kan det legges en fuktsperre, for eksempel 0,2 mm polyetylenfolie. Glasopor teknisk brosjyre 23

24 Kapittel 2. Bruksområder, bygg Snittegning: Isolering av kryperom Min. 150 mm Fuktsperre Glasopor skumglass Ev. fiberduk Ev. drensrør 24 Glasopor teknisk brosjyre

25 Kapittel 2. andre bruksområder 2.4 Andre bruksområder Glasopor skumglass består av glass med tette luftceller som trekker til seg lite fukt. Det gir gode isolerende og drenerende egenskaper. Materialet er derfor spesielt godt egnet til å isolere vei- og parkeringsanlegg, jernbane, gulv på grunn, plate på mark, grunnmur og idrettsanlegg. Glasopor teknisk brosjyre 25

26 Kapittel 2. andre bruksområder Støttemurer Glasopor skumglass har både lav vekt, høy friksjon, og gode drenerende og isolerende egenskaper. Det egner seg derfor godt som tilbakefylling på alle typer støttemurer. Jordtrykksreduksjonen i seg selv gjør at konstruksjonene kan bygges slankere og derfor rimeligere. 26 Glasopor teknisk brosjyre

27 Kapittel 2. andre bruksområder Ved å benytte Glasopor skumglass som tilbakefylling minsker presset mot støtte muren, samtidig som isolasjons- og dreneringsfunksjonene blir ivaretatt. Tilbakefylling med Glasopor gir derfor en slankere betongkonstruksjon enn oppfylling med steinmaterialer. Friksjonsvinkler Friksjonsvinkelen som skal brukes ved beregning av jordtrykket bak støttemurer vil avhenge av hvor stor deformasjon man vil tillate. Jo mindre deformasjon som tillates, jo lavere friksjonsvinkel. Eksempler på friksjonsvinkel med deformasjon: fra 36,8 med 1 % deformasjon til 43 med 10 % deformasjon Glasopor skumglass Glasopor teknisk brosjyre 27

28 Kapittel 2. andre bruksområder Eksempler: Dimensjonering av plasstøpte støttemurer med og uten bruk av Glasopor skumglass som tilbakefylling. Gravitasjonsmur på fjell Grus: Massetetthet: 19 kn/m3 Friksjonsvinkel: Glasopor skumglass 10 60: Massetetthet: 3,5 kn/m3 Friksjonsvinkel: Ø16C2900 Ø16C2900 Vinkelmur på fjell Grus: Massetetthet: 19 kn/m3 Friksjonsvinkel: Glasopor skumglass 10 60: Massetetthet: 3,5 kn/m3 Friksjonsvinkel: Ø16C3300 Ø16C Glasopor teknisk brosjyre

29 Kapittel 2. andre bruksområder Grøftesnitt: Isolert grøft VL280-SP160 Løsmasse Varierer Min. 2: VL 280 VL SP SP 160/200 Glasopor skumglass Min. 800 Grøftesnitt Eksempel på vurdering av isolasjonstykkelse: Ekvivalent termisk ledningsevne (lambdaverdi) = 0,107 for Glasopor mm drenert. Frostmengde = og middeltemperatur = 3, 5 C Metodene er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 016 «Geoteknikk i vegbygging», kapittel 13 og Håndbok 018 «Vegbygging», vedlegg 1 ved dimensjonering av nødvendige tykkelser. Beregning av tykkelse med Glasopor skumglass mm ut fra krav til isolasjonsmengde iht. Håndbok 016/018 gir: 1. Med total overdekning = 1,4 m benyttes 1,0 m stedlige masser av telefri morene. 2. Håndbok 016 kapittel 3,4 gir frostfritt dyp z f = 1,0 x = 205 cm. Alternativt kan det antas at z f = 1,0 m tar opp en frostmengde = F O = Laget med skumglass må da isolere mot en frost mengde = Håndbok 018 kapittel 13, sier at tykkelsen på isolasjonen er tilnærmet proporsjonal med materialenes λ-verdi. Med utgangspunkt i pkt. 3 i forutsetningene over, får vi da et krav til tykkelse på Glasopor skumglass mm = mm. 4. Figur V1.2 i Håndbok 018 gir imidlertid krav til tykkelse skumglass = mm for hhv. frostmengde F = og Vi bemerker derfor at det virker som kurvene for skumglass er noe overdimensjonert i forhold til reelle λ-verdier. 5. Bruker vi ca. 1,3 m som distanse i eksisterende masser, blir tykkelsen sideveis ca. 202 mm skumglass med oppgitt λ-verdi. Bruker minimum 210 mm. 30 Glasopor teknisk brosjyre

30 Kapittel 2. andre bruksområder Idrettsanlegg og kunstgressbaner Glasopor skumglass tiltrekker seg lite fukt. Dette gir god og stabil isolasjonsevne, og dreneringsegenskaper tilpasset norske forhold. Glasopor er lett og stabilt, og gir en enkel anleggsteknikk. Glasopor teknisk brosjyre 31

31 Kapittel 2. andre bruksområder Frostisolering Idrettsbaner, spesielt kunstgressbaner, bygges ofte frostfritt og med et isolerende lag i fundamentet. Det isolerende laget hindrer at frost trenger ned i masser som er utsatt for tele. I tillegg fungerer det som isolasjon for varmekabler eller varmerør i konstruksjonen. Løse masser Noen masser er setningsutsatte. Da er det viktig å redusere belastningen på undergrunnen. Setningsømfintlige masser kan være: leire silt morene myr humus torv jordholdig masse Glasopor skumglass Glasopor teknisk brosjyre

32 Kapittel 2. andre bruksområder Tykkelse Tykkelsen på laget med Glasopor skumglass må beregnes ut i fra dimensjonerende belastning og frostmengde. Dimensjonerende belastning: Må beregnes for både anleggsfasen og bruksfasen, og fordeles mellom et lag med skumglass og eventuelt et øvre forsterkningslag av knust fjell. Dimensjonerende frostmengde: Tykkelsen på Glasopor skumglass må deretter dimensjoneres ut i fra dimensjonerende frostmengde på stedet. Største beregnende tykkelse av disse bestemmer tykkelsen på skumglasslaget, eventuelt kombinasjonen av øvre og nedre forsterkningslag/fundament. Bruk av geonett vil øke styrken på forsterknings laget. Da kan kravene til lagtykkelsene reduseres med %. Ved bruk av geonett i konstruksjonen er det som regel kravet til isolasjonsevnen som bestemmer tykkelsen på laget med Glasopor. Forutsetninger for eksempelet under: Oppbyggingen må følge krav iht. gjeldende faglitteratur for kunstgressbaner. Bæreevnegruppe (iht. Statens vegvesens Håndbok 018 «Vegbygging», 2005-utgave): 5 (Grus, sand, morene, T3) 6 (silt, leire) 7 (myr, jordmasser) Tall ut for laget gjelder ved bæreevnegruppe 6,3, silt og leire S u = 25 37,7 kpa. Tall i ( ) gjelder for intervallet bæreevnegrupper 5 7 ut fra bæreevnekrav. Frostmengden bestemmer hvor tykt laget med Glasopor skumglass skal være. Her er tykkelsen valgt = 300 mm. Lastfordelingsfaktor for skumglass = 1,0. Snittegning: Eksempel på uarmert konstruksjon med Glasopor skumglass Dekke, kunstgress m/underlag Avretting, knust fjell Ek 0 8 mm ( ) 360 (0 630) 300 Bærelag, knust fjell Fk 2 32 mm Øvre forsterkningslag, knust fjell Fk mm Fundament + frostsikring, Glasopor skumglass mm Fiberduk kl. 3 Svak undergrunn, bæreevnegruppe 6.3 (5 7) Glasopor teknisk brosjyre 33

33 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning Generelle råd og veiledning Det er viktig å komprimere fyllingen med Glasopor på riktig måte etter at den er lagt. Ved prosjekter på særlig dårlig masse, kan det brukes geonett for å sikre stabiliteten i fyllingen. Eksempler på forhold der bruk av Glasopor bidrar til at arbeidet kan gjøres raskt, enkelt og rimelig er: Bygging på bløt, bæresvak leire, silt, torv, humus Reparasjon av veier som er utsatt for telehiv og vann. og andre setningsømfintlige masser. Isolering av grunnmurer utvendig. Rehabilitering og påbygging av eldre Isolering av plate på mark. betongkonstruksjoner. Legging av nye veier på dårlig grunn. 34 Glasopor teknisk brosjyre

34 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning 3.1 Komprimering av Glasopor skumglass Glasopor skumglass komprimeres ved bruk av beltegående utstyr eller platevibrator. Bare unntaksvis skal valsing benyttes, og alltid etter råd fra leverandør. Glasopor teknisk brosjyre 35

35 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning Komprimering Veiledning for komprimering av Glasopor skumglass For at Glasopor skumglass skal opprettholde egenskapene sine i en ferdig lagt fylling, er det svært viktig at komprimeringen utføres korrekt. Riktig utført komprimering sikrer at skumglassets bære-, drenerings- og isolasjonsevne er på sitt optimale. I de fleste tilfeller benyttes gravemaskin med belter eller lett bulldoser. For mindre byggegruber, inntil vegger, rundt kummer og liknende brukes platevibrator på kg. Før du komprimerer Prøv ut maskinen før du setter i gang jobben. Ikke bruk steinbelter eller belter med store kammer. Kammene løser opp toppen av fyllingen med Glasopor skumglass og forårsaker unødig knusing av materialet. Lettfylling av vei Maksimal lagtykkelse: 1,0 m Komprimeringskrav: 20 % 1. Glasopor skumglass legges løst ut i en høyde på 1,20 m. 2. Komprimer laget med Glasopor ved å belte over med gravemaskin, inntil høyden er redusert til 1,0 m. Da er det oppnådd 20 % komprimering. Hvor kraftig komprimering? Minimum 15 % av total fyllhøyde: under støpte gulv kunstgressbaner VA-grøfter under belegningsstein (gangareal) randsoneisolering for bygg 20 % av total fyllhøyde: veianlegg parkeringsplasser jernbanebygging under fundament for bygg under belegningsstein (kjøreareal) 3. Registrer antall overfarter som behøves for å oppnå 20 % komprimering. Bruker du platevibrator, skal du følge samme prosedyre for å finne antall komprimeringer som er nødvendig for å oppnå riktig komprimering. Glasopor under støpt gulv Maksimal lagtykkelse: 60 cm Komprimeringskrav: 15 % 1. Legg først ut en prøve med Glasopor skumglass på 69 cm, og kjør over med en platevibrator til laget er 60 cm. Da er det oppnådd 15 % komprimering. 2. Tell antall overfarter med platevibratoren og start leggingen. 36 Glasopor teknisk brosjyre

36 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning 3.2 Bruk av geonett Ved byggarbeid på dårlig grunn og ustabile masser, kan grunnen stabiliseres med geonett. Geonettet hindrer at massene beveger seg. Dette reduserer risikoen for setninger og øker fyllingens holdbarhet. Glasopor teknisk brosjyre 37

37 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning Geonett Geonett kan brukes for å redusere massetykkelser, eller til forsterkning. På de neste sidene følger eksempler på bruk av geonett i fyllinger med Glasopor skumglass. Illustrasjonene følger de krav til oppbygging som er fastsatt i Statens vegvesens Håndbok 018 «Vegbygging.» Følgende forutsetninger ligger til grunn for eksemplene: Dimensjoneringstabeller for: ŹŹ Veioverbygning med belegningsstein. ŹŹ Kombinasjon av: veioverbygning for parkeringsplass, Gang og sykkelveier og grusveier. ŹŹ Trafikkgruppe A eller lett trafikk. Bæreevnegruppe: ŹŹ 5 (grus, sand, morene, T3) ŹŹ 6 (silt, leire) ŹŹ 7 (myr, jordmasser) Tall ut for laget gjelder ved Bæreevnegruppe 6,3, silt og leire S u = 25 37,5 kpa. Tall i ( ) gjelder for intervallet Bæreevnegruppe 5 7 ut fra bæreevnekrav. Dersom frostmengden skal bestemme tykkelsen på skumglasset, må dette tas inn i dimensjoneringen. Hvis tykkelsen på forsterkningslaget av skumglass ikke er tilstrekkelig stort, kan bærelaget økes noe. Lastfordelingsfaktor for skumglass = 1,0. Armeringsfaktor for stive geonett er valgt = 1,7. Snittegning: Oppstillingsareal / kjøreareal med grusdekke Dekke, knust grus/fjell Gk/Fk 0 16 mm 50 mm Bærelag, knust fjell Fk 2 32 mm 200 mm 250 mm Geonett stivt, kn/m Forsterkningslag, Glasopor skumglass mm Geonett stivt, kn/m Fiberduk kl. 3 Svak undergrunn, bæreevnegruppe 6.3 (5 7) 38 Glasopor teknisk brosjyre

38 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning Snittegning: Oppstillingsareal / kjøreareal med belegningsstein Dekke, belegningsstein eller heller mm 30 mm 140 mm ( mm) 300 mm ( mm) Settesand, knust grus/fjell Gk/Fk 0 8 mm Bærelag, knust fjell Fk 2 32 mm Geonett stivt, kn/m Forsterkningslag, Glasopor skumglass mm Geonett stivt, kn/m Fiberduk kl. 3 Svak undergrunn, bæreevnegruppe 6.3 (5 7) Snittegning: Oppbygging av et fundament (lett bygg på bløt grunn) Fundament eller dekke Tildekking/beskyttelse mm Glasopor skumglass mm Geonett stivt, kn/m mm Glasopor skumglass mm Geonett stivt, kn/m Fiberduk kl. 3 Svak undergrunn, (leire, silt, morene, myr) Glasopor teknisk brosjyre 39

39 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning Snittegning: Oppbygging av et fundament (lett bygg på bløt grunn) Dekke Vegg Fundament Terreng ute Min. 250 mm Fiberduk kl. 3 Min. 500 mm Glasopor skumglass mm Geonett stivt, kn/m Undergrunn, svake masser 40 Glasopor teknisk brosjyre

40 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning Krav til fiberduk Bruksklasse bestemmes iht. Norsk Standard, NS I4, tabell 146.1:3. Type fiberduk skal være NorGeoSpec godkjent. Generelt anbefales bruk av fiberduk av bruksklasse 3 i bunnen av byggegropenunder fyllingen med Glasopor, og opp langs graveskråningene. Fiberduken skal forhindre at sedimenter fra finstoffholdige masser trengerinn. Hvis lettfyllingen overdekkes med slike masser eller Glasopor teknisk brosjyre 41

41 Kapittel 3. Generelle råd og veiledning 3.3 Logistikk og leveranseformer Glasopor lagerføres kun på våre fabrikker på Onsøy og i Skjåk. Leveranseformen er i løs vekt/bulk. Kan på forespørsel leveres i sekker på 1 m 3. Transporten skjer hovedsaklig med bulkbiler med en kapasitet på ca. 100m 3. Ved større leveranser og lange avstander kan båttransport benyttes. Kildehenvisninger Jernbaneverket, Underbygning, 520 Prosjektering og Bygging, Teknisk regelverk SINTEF Byggforsk, Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder, Byggforskserien, Byggforvaltning, (2, 2006) SINTEF Byggforsk, Cyclic triaxial tests and static triaxial tests on Glasopor, rapport SBF IN F09005 SINTEF Byggforsk, QUAP ETA (European Technical Approval) for Glasopor, Test methods Thermal resistance, EN (2001) Chrushing resistance, EN (2002) Water Absortion, long term 28 days, EN (1997) Water absortion, long term, one year, QUAP ETA request No 12.01/08, EN 1207 (1997) Water suction height, EN 1097 (2003) Resistance against freezing and thawing, EN (2004) Resistance against freezing and thawing, EN (1997) Statens vegvesen, Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging Statens vegvesen, Håndbok 018 Vegbygging Statens vegvesen, Håndbok 274 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. Statens vegvesen, Gjenbruksrapporten (2004) Vegdirektoratet, Telehiv på norske veier, rapport, (2011) 42 Glasopor teknisk brosjyre

42 Kontaktinformasjon Kapittel 3. Generelle råd og veiledning Norsk Glassgjenvinning AS Haslevangen 14 Postboks 102 Økern 0509 Oslo Telefon: Faks: Tore Bye Salgssjef Telefon: Mobil: Rune Skarstad Regionssjef Mobil:

43 Glasopor teknisk brosjyre Norsk Glassgjenvinning AS Telefon:

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

- tungvekter på lette løsninger

- tungvekter på lette løsninger - tungvekter på lette løsninger Lette løsninger for et bedre klima Tema - isolasjon 1. Presentasjon av Jackon AS 2. Hvorfor isolere? 3. Kriterier for valg av isolasjon 4. Produkter 5. Bruksområder 6.

Detaljer

Jordtrykk 08/06/2017. Print PDF

Jordtrykk 08/06/2017. Print PDF 08/06/2017 Jordtrykk Print PDF Leca Lettklinker gir store fordeler når man skal løse setningsproblemer. Effektive løsninger med rasjonell og rask produksjon til en lav kostnad. Leca for geotekniske applikasjoner

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Geir Berntsen Statens vegvesen, Region øst Dekkeprosjektet Innhold Intro og terminologi Belastninger fra klima og trafikk Dimensjoneringssystemer

Detaljer

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Notat 01 GEO konsult Vedlegg F1 Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Til: Ingrid Orstad Teigen, Areal+ AS Fra: Stein H.

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

RASKERE ENKLERE BEDRE

RASKERE ENKLERE BEDRE Glasopor skumglass er som skapt for vanskelige norske grunn forhold. De helt unike egenskapene gir enklere anleggsteknikk og lavere totalkostnader. RASKERE ENKLERE BEDRE RASKERE ENKLERE BEDRE Fra innovasjon

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER 7.1 Forelesning i Vegbygging Ta fram håndbok-n200(gamle-018) Vegbygging. MERK at i gamle oppgaver og håndbøker omtales vegstandardklassene Stamveg (S1-S9), som i dag tilsvarer nasjonale Hovedveger(H1-H9).

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt Notat 01 Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering Til: Roger Holgersen, Nordplan AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Dato: 12-03-2009 Rev.: 0 Innledning

Detaljer

Frostsikring - Dimensjonering

Frostsikring - Dimensjonering Frostsikring - Dimensjonering Vegfaglig dag, NKF Quality hotel, Rosten 4/12-2013 v/ Ivar Horvli og Jan Erik Dahlhaug Teleproblemet Teleproblemet i samband med vegkonstruksjonar Ujamt telehiv Svekka bereevne

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3 B.2.1

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Setninger 30/01/2018. Print PDF

Setninger 30/01/2018. Print PDF 30/01/2018 Setninger Print PDF Leca Lettklinker gir store fordeler når man skal løse setningsproblemer. Effektive løsninger med rasjonell og rask produksjon til en lav kostnad. Leca for geotekniske applikasjoner

Detaljer

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor Forsterkningsmetoder Drift og vedlikehold av veger og gater Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Lav levetidsfaktor Levetidsfaktor < 0,7 Levetidsfaktor > 0,7 Levetidsfaktor > 1 Forsterkningsbehov

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger 04.11.2016 Marit Fladvad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200

Detaljer

Notat 01. Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi Til: Sigurd Jensen, Froland kommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi:

Detaljer

Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering

Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering Rapport 01 Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering Til: Arild Karlsen, Omega Areal AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Notat 02. Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet. Vedlegg F2. 1. Innledning og grunnlag

Notat 02. Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet. Vedlegg F2. 1. Innledning og grunnlag Notat 02 Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet Vedlegg F2 Til: Tom Aamodt, Mur i Sør AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Roar

Detaljer

Nettstasjon - Fundamentering

Nettstasjon - Fundamentering NR 6028 VER 2.1 08 / 2015 Nettstasjon - Fundamentering Beskrivelse: RENbladet beskriver løsninger for plassering av nettstasjon på grunnmasser. Innhold 1 Formål... 2 2 Plassering av stasjon i terrenget...

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden NaDim 4. des. 2014 04.12.2014 Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden og konsekvensen av nylig innførte endringer NaDim-seminar Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet

Detaljer

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Overordnet krav til vegoverbygningen Overbygningen skal: Fordele laster fra trafikken til

Detaljer

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS Per Helge Ollestad Dimensjon Rådgivning AS Hva er konsulentens oppgave? Utarbeide robuste og kostnadseffektive planer for våre oppdragsgivere Må ha kjennskap til normer og bransjestandarder for å kjenne

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm SINTEF Certification Nr. 2602 Utstedt: 11.03.2009 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 520 mm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 12. mars 2015 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media... Aftenposten

Detaljer

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no TeleEnviro - høystyrkeduk av polyester til bruk under fyllinger på bløt grunn, i vei- og jernbane konstruksjoner, støttekonstruksjoner og oppstrammede skråninger www.geosyntia.no TeleVev TeleVev er en

Detaljer

Prosjektnotat Vartdal Ringmur Bæreevne mot grunn. 1 av 5. Beregninger i henhold til Byggforskseriens anvisning Svein Terje Kolstad

Prosjektnotat Vartdal Ringmur Bæreevne mot grunn. 1 av 5. Beregninger i henhold til Byggforskseriens anvisning Svein Terje Kolstad SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73593380 byggforsk@sintef.no http://www.sintef.no/byggforsk/ Foretaksregister: NO 948007029 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 8 1 5 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

Kap.: 9 Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Rev.: 3 Frost Side: 1 av 17

Kap.: 9 Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Rev.: 3 Frost Side: 1 av 17 Frost Side: 1 av 17 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FROST... 3 2.1 Telefarlighet... 3 2.2 Dimensjonerende frostmengde... 4 3 FROSTSIKRINGSLAG... 6 3.1 Frostsikringslagets funksjoner... 6 3.2 Materialer i frostsikringslaget...

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Tittel. SCAN LETTKLINKER et rent og naturlig keramisk produkt

Tittel. SCAN LETTKLINKER et rent og naturlig keramisk produkt Tittel SCAN LETTKLINKER et rent og naturlig keramisk produkt Hva er Argex Lettklinker? Argex Lettklinker er et rent og naturlig keramisk produkt, som utvikles av leire som brennes i en roterovn ved ca

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim Stian Sørli - Vannkraft Trondheim 1 Rørgater i bratt terreng / Erfaring og praksis i Norge Hva er bratt terreng Regelverk Rørgate i dagen Nedgravd rørgate Prosjektering Utførelse Kontroll ved utførelse

Detaljer

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk VEGTEKNOLOGIKURS Trondheim, 3. 4. oktober 2016 Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk Jostein Aksnes Vegdirektoratet Mål Lang dekkelevetid og lave årskostnader Varige veger Nytteberegning Første

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 09.11.2017 Nils Uthus Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor

Detaljer

Grunnforhold og teleproblematikk

Grunnforhold og teleproblematikk Grunnforhold og teleproblematikk Undergrunnsmaterialer, grunnundersøkelser, telemekanismen, frostsikring Geir Berntsen, Dekkeprosjektet, Byggherreseksjon, SVV Rø 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Norsk

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Armering i vegkonstruksjoner

Armering i vegkonstruksjoner Armering i vegkonstruksjoner Stein H. Stokkebø, Siv.Ing. fagsjef avd. GEOPRO, Ahlsell Norge AS Avd. GEOPRO Veiarmering Generelt Prosjekt Øra Prosjekt Fv 228 Fræna Prosjekt Sandøy Armering i vegkonstruksjoner

Detaljer

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: BYG219 Vegbygging Dato: 12. Des 2016 Varighet: 09:00-13:00 Antall sider inkl. forside Antall vedlegg Tillatte hjelpemidler: 4 1 KALKULATOR,

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter BoksOslo. Foto: Getty/Oldroyd Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte grunnplater til alle formål Geoplex Geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 Universal Radon spesial Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter Icopal Fonda Fuktsperresystemer SpeSialiSerte grunnplater til alle formål geoplex geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 universal radon spesial Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter EkstrEm

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering

Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Notat 01 Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Helge A. Rasmussen, Novaform AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Per Skretting,

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 04.11.2016 Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar for nybygging og vedlikehold

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Frostsikring -nye krav og bestemmelser Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Aftenposten 01.10.12 Aftenposten 27.03.11 Når kreves frostsikring? Frostsikring ÅDT Ant. kjørefelt Telefarlighetsklasse

Detaljer

Støttemurer av betongblokker

Støttemurer av betongblokker Støttemurer av betongblokker EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 03 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK UTVENDIG HJØRNE L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for

Detaljer

Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med

Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med tilhørende kostnader (Priser fra entreprisene 1 og 2 Slomarka

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450 SINTEF Certification Nr. 2337 Utstedt: 06.03.2002 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 450 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser Side 1 av 14 Skanska Teknikk Konstruksjonsavdelingen Geoteknisk Rapport Utarbeidet av: Dato: Svein Torsøe 12.08.2016 Kontrollert av: Pernille Rognlien 0 Revisjon: Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske

Detaljer

Geoteknikk Underbygning

Geoteknikk Underbygning Geoteknikk Underbygning Geoteknikk i jernbaneprosjekter Mostafa Abokhalil Overingeniør Geoteknikk Jernbaneverket Utbygging Prosjekttjenester Jerbaneteknikk Baneteknikk Innhold Hva er geoteknikk? Sentrale

Detaljer

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg Produktark og vedlegg Støttevegger i betong VEDLEGG 1 Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. Standard løsning for intilfylling av bakre yttervegg med forsterkning

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.8 GEOTEKNISK NOTAT Dato: 14.MAI 2012 1 GENERELT Trondheim kommune skal bygge ny barnehage på Grilstad (vestre

Detaljer

REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging. Prosjekt: Tønsberg kommune. Statens vegvesen

REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging. Prosjekt: Tønsberg kommune. Statens vegvesen REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt: Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging Tønsberg kommune Statens vegvesen Region sør Tønsberg kontorsted 05.03.202 Tegningsliste Statens vegvesen Prosjekt: Fv. 300

Detaljer

Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet

Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet Notat 01 Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet Til: Stian Nordahl Sørli, Birkenes kommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Plan. Lengde A B Profil. h = 51.cm. koote 12,45. For tverrsnitt av mur, se tegning J012. Visuell presentasjon, se tegning T001

Plan. Lengde A B Profil. h = 51.cm. koote 12,45. For tverrsnitt av mur, se tegning J012. Visuell presentasjon, se tegning T001 Plan Ny betongtrapp Tilpasses eksisterende Lengde Mål i cm 650 00 Profil koote 2,45 h = 5.cm Eksempel på utførelse Visuell presentasjon, se tegning T00 etongstein-mur Profil og profil: 34-40,5 J00 D Plan

Detaljer

Rapport 01. Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Vedlegg F1

Rapport 01. Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Vedlegg F1 Rapport 01 Vedlegg F1 Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Andreas Dørum, Asplan Viak AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Ragnar Evensen Dimensjonering av industridekker Industridekker, terminalanlegg med aksellast opp til 100 tonn Veileder utgitt av Byggutengrenser

Detaljer

Boston Antikk. Boston Antikk - Det beste av to sider! BENDERS MARK

Boston Antikk. Boston Antikk - Det beste av to sider! BENDERS MARK - Det beste av to sider! En helt ny type mur med granittkarakter fra Benders som både er knekt og tromlet. ene har en konstruksjon med en låseplugg som gjør det mulig å bygge hellende og loddrette støttemurer,

Detaljer

SCANDINAVIAN TERRA TEC. Fiberduk. Nålefiltet fiberduk. Spesialduker som filter. Nålefiltede beskyttelsesduker. TERRA TEX Quality geosynthetics

SCANDINAVIAN TERRA TEC. Fiberduk. Nålefiltet fiberduk. Spesialduker som filter. Nålefiltede beskyttelsesduker. TERRA TEX Quality geosynthetics SCANDINAVIAN TEC Fiberduk Nålefiltet fiberduk Spesialduker som filter Nålefiltede beskyttelsesduker TEX FIBERDUKER Funksjoner og egenskaper Generelt Fiberduker eller geotekstiler er en fellesbetegnelse

Detaljer

Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast

Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast ITE1579 Drift og vedlikehold av veger og gater Dimensjonering av vegoverbygning HB-018 Vegbygging kapittel 5 NB! Dere må ha HB-08 Vegbygging og bla i den ved gjennomgang av denne presentasjon 1 Vertikalt

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging

Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging Notat 01 Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging Til: Jens Birkely, Unionconsult Frederiksen AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP minirenseanlegg for i Revidert 14.12.2017 1. Generelt Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging

Detaljer

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn.

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. GEOPRO Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. Geonett låser påførte masser i en stiv rutestruktur Tåler dynamiske belastninger svært godt Øker bæreevnen

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL KRAV OM UTBEDRING AV VEG DEKKEVEDLIKEHOLD, FORSTERKNING ELLER NY VEG? Hvilke tiltak er riktig på denne vegen,

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Utvikling av metoden

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 2. november 2016 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media...

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Asfalt består av. Bituminøse dekker og bærelag. Oppdatering av HB 018. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lastes ned på følgende link:

Asfalt består av. Bituminøse dekker og bærelag. Oppdatering av HB 018. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lastes ned på følgende link: Bituminøse dekker og bærelag Kilde:www.ncc.no Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Oppdatering av HB 018 Lastes ned på følgende link: http://svvgw.vegvesen.no/http://svvbibsys01.ve gvesen.no/epublisher/document.asp?func=sho

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 12.10.2015 Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB Tittel: Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Dokumentnummer: PGCAas-RIG-ENOT-104 Til: Statsbygg Kopi: Sammendrag:

Detaljer

GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE

GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE 1 GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE RAGNHILD NORDMELAN RAMBØLL GARDERMOEN 16. MARS 2011 NOEN HOVEDGRUPPER AV GEOSYNTETER Geotekstiler- Membraner- separasjon tetthet Erosjonsikring- motstand mot erosjon

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer