EEG biofeedback som behandling ved ADHD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EEG biofeedback som behandling ved ADHD"

Transkript

1 EEG biofeedback som behandling ved ADHD Hva er EEG? - QEEG? QEEG og ADHD Hva er EEG biofeedback (nevrofeedback - NF)? Hvordan foregår behandlingen? Hva finnes av dokumentasjon?

2 EEG Eldste neuroimaging metode Hans Berger tysk psykiater. Reg. på egen sønn. Opptatt av telepati. (Søsters død) Måler elektrisk aktivitet fra området under elektroden(?) Råsignalet i bølgeform, sammensatt av bølger med ulike frekvenser Bilde: Bølger på fjorden Styrken på aktiviteten av ulike frekvenser ses som bølgehøyde amplitude.

3

4 Tradisjonell bruk av EEG Signaler fra mange elektroder, plassert etter systemet Spesialist i nevrologi ser etter sykdomstegn. Visuell inspeksjon Spike-waves ved epilepsi. Deltaaktivitet i våken tilstand kan tyde på skade i underliggende område. osv.

5 10 20 system

6 EEG EEG gir øyeblikksbilder Fanger endringer raskt. Vanskeligere å vite hvor signalene kommer fra. EEG varierer med trøtthet, sinnstilstand, aktivitet, tid på døgnet, medikamenter. Likevel kan individuelle mønstre kjennes igjen Meget høy test / retest stabilitet Normalmønsteret det samme på tvers av kulturer

7 QEEG QEEG er elektronisk viderebehandling av råsignalet. Man får fram hvor dominerende hver enkelt frekvens er i området Hz. QEEG registrering hos oss: 3 min. øyne lukket 3 min. øyne åpne. Ca. 20 min m VCPT test. Under testen registreres også ERP (Event Related Potentials)

8 ERP: Event Related Potentials ERP er elektrofysiologisk kartlegging av informasjonsprosessering. Bakgrunnsaktiviteten (EEG) nulles ut og man får fram kurver som viser reaksjoner på stimulering.

9 ERP komponenter I vårt system: Visual CPT test (VCPT) gir ERP komponenter etter matematisk analyse (ICA) P1: Visuell informasjonsprosessering P2H: Auditiv informasjonsprosessering P3Go: Engagement P2NoGo: Comparison / WM P3NoGo: Monitoring

10 ERP: Event Related Potentials

11 Fig.. Topographic comparisons of AD/HDcom and AD/HDin children with controls for total power, relative delta, theta, alpha and beta, and the theta/alpha and theta/beta ratios From Barry et al., 2003.

12 QEEG II Resultatet sammenliknes med en database av friske personer. Eks.: Innslaget av theta h.s.frontalt 2SD over snitt. QEEG har ikke fokus på sykdom / skade, men på EEG som indikator på sinnstilstand. Delta (0.5-3Hz): Søvn. Ses også i våken tilstand ved hjerneskader og visse former for LD. NB Artefakter. Theta (4-7Hz): Sløvhet. Kan også være kreativ tenkning.

13 QEEG III Lav alfa (8-10 Hz): Dagdrømming. Kan være meditasjon. Kan være dissosiasjon. Høy alfa (10 12 Hz) Kreativ refleksjon. Rolig avslappet tilstand SMR (13 15 Hz): Motorisk rolig med refleksjon før handling Lav beta (16 20 Hz): Fokusert utadrettet oppmerksomhet Høy beta (20 30 (40) Hz): Stress / overaktivering, bekymring

14 QEEG som diagnostisk instrument Økt kunnskap om at diagnostiske kategorier har et eller flere avviksmønstre Finner EEG definerte subtyper innen kategorier ADHD: Flertallet har avvikende theta / beta, dvs. for mye langsom aktivitet. Noen med forhøyet beta. Forskning som knytter sammen EEG subtyper og medisinrespons Flere us. Viser at QEEG skiller godt mellom ADHD og andre diagnoser OCD subtyper knyttet til medisinrespons

15 The value of QEEG in clinical psychiatry Commitee of Research. American Neuropsychiatric Association: Anbefaler kritisk bruk av QEEG ved oppmerksomhetsforstyrrelser og lærevansker hos barn og unge. Depresjon og demens hos voksne Metode og kompetanse viktig: God registrering artefacting visuell analyse spektralanalyse sammenlikning med database gjennomgående mønstre

16 EEG biofeedback (nevrofeedback - NF) Oversikt og historikk Samfunnsmessige forhold. Vitenskapelig grunnlag Studier av effekt

17 Hva er EEG - biofeedback?

18 Hva er EEG - biofeedback? Enkelt utstyr for registrering av EEG monteres Lyd og /eller bilde gir tilbakemelding om hvor dominerende ulike frekvensområder er i forhold til hverandre. Utstyret er innstilt slik at når EEG beveger seg i ønsket retning gis positiv feedback / belønning Etter mye trening kan man lære kontroll av EEG

19 FAQ: Frequently asked questions Hva er EEG - biofeedback? Læringsstrategi. Visse EEG - frekvenser forsterkes, visse hemmes. Hva brukes EEG - biofeedback til? Vanligst: Oppmerksomhetsvansker, lærevansker og atferdsproblemer hos barn. Også depresjoner, epilepsi, hodeskader, søvnforstyrrelser, autismespekter Senere år: Alkohol- og stoff misbruk, PTSD

20 FAQ: Frequently asked questions II Er treningsopplegget alltid det samme? Opplegg (treningsprotokoll) velges i dag ut i fra Q-EEG og diagnose / symptommønster Hvor lang tid tar treningen? timer for AD/HD og lærevansker Mer for klar organisk skade Er alle respondere? Nei, etter ca. 10 timer bør noe ha skjedd

21 Samfunnsmessige forhold Et alternativ eller supplement der medisiner ikke har (tilstrekkelig) effekt Ca. 30% statistisk plagsomme bivirkninger problemer med gjennomføring misbruk Langtidseffekter uten bivirkninger? Selvkontroll vs. medisinkontroll. Ikke kur, men lære metode for å motvirke genetisk baserte tendenser Cost benefit analyser. Kompetansekrav, opplæring, finansiering.

22 Studier av effekt Mange studier mangler vitenskaplige kvalitetskrav: Ikke kontrollgrupper ikke randomisering (valgt behandlingen selv) flere behandlingsfaktorer blandet sammen dårlige oppfølgingsstudier Må også vurderes mot kostnadseffektivitet Ofte mangler bivirkningsvurderinger

23 Monastra 2002: Studier av effekt II Ca 100 barn 1 år multimodal behandling med medisin, PMT skoletiltak. Halvparten ønsket NF i tillegg. Alle tatt av medisin enperiode. Kun NF gruppa opprettholdt positive effekter, og kun NF gruppa hadde normalisert sitt EEG. To år senere (2004): NF gruppa hadde fortsatt normalt EEG.

24 Studier av effekt III debeus (2006 upublisert): 52 barn med ADHD og komorbide tilstander. Halvparten fikk NF og halvparten fikk jukse-nf ( sham ). Kun NF gav positive endringer på atferdsmål, oppmerksomhetstester og EEG Beauregard & Levesque (2006): 15 barn med ADHD fikk 40 t NF. Ktr.gr. På 5 på venteliste. Klar atferdsforbedring på NF, ikke ktr.gr. fmri ble tatt. NF gr. Fikk økt aktivitet i områder som ofte ikke fungerer normalt ved ADHD

25 J. of Child Psychology & Psychiatry 2006 Oppsummerer forskning på NF: Growing evidence of NF as a valuable treatment module in neuropsychiatric disorders Refererer Fuchs et.al. 2003: Fant effekter av NF tilsvarende stimulanter (MPH) Ikke randomisert foreldre valgte NF Få deltakere Monastra 2002 (foran)

26 Databasert trening av arbeidsminnet: Aktuell behandling ved ADHD? Hva er arbeidsminne? ADHD arbeidsminne og oppmerksomhet Forskning på arbeidsminnetrening RoboMemo opplegget i praksis

27 Hva er arbeidsminne? Arbeidsminne: Tenke og huske samtidig: Informasjon framme i bevisstheten mens den manipuleres Eksempler: Tallrekker baklengs Gjennomføre en plan Hoderegning Leseforståelse Visuo spatialt og auditivt arbeidsminne

28 Trening av arbeidsminne: Klingberg et.al. JAACAP Feb barn med ADHD, herav 9 jenter. 15 med ADHD-I. Alder Umedisinert. Gjennomgikk 5 ukers treningsprogram. Daglig 40 min. 90 arbeidsminne- oppgaver Gjennomføring: 44 av 53. Tre mnd. follow-up: 42 Design: Gruppe 1: Oppgaver på terskelnivå Gruppe 2: Samme type oppgaver, lav vanskegrad

29 Effekter Generell effektstørrelse ca. 0.5 SD. Noe mindre ved follow-up Måleinstrumenter var spørreskjemaer og tester Conners rating scale Foreldre: Bedring på ADHD index og oppmerksomhet Lærere: Ikke signifikante endringer Endringer i arb.minne like bra som ved medisin Generalisering til ikke trente oppgaver

30 Arbeidsminnetrening - en ny metode for å hjelpe barn med AD/HD og alvorlige konsentrasjonsproblemer Helena Westerberg Karolinska Institutet Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Cogmed AB

31 Arbetsminne är förmågan att hålla en begränsad mängd information aktuell i minnet under kort tid -samt att kunna använda informationen i sitt tänkande

32 Arbetsminne utvecklas under hela barndomen Digit span Span board task Review by Gathercole, TICS (1999)

33 Definition Arbetsminne Långtidsminne Tidsintervall: Sekunder Timmar och uppåt Lagringskapacitet: Begränsad Ingen övre gräns Inkodning: Hjärnområde som aktiveras: neuronal ihållande aktivering (Icke protein syntes) Prefrontal, parietal Strukturella förändringar Protein syntes Mediala temporalloben

34 Arbetsminnet bidrar till selektering av uppgiftsrelevanta och utestängande av ovidkommande stimuli (= CONTROL OF ATTENTION)

35 Visuo-spatiell arbetsminnesuppgift Fry and Hale, 1996 väntan respons

36 Arbetsminne Control ADHD Korrekt Ålder Westerberg, Hirvikoski, Forssberg, Klingberg, (2004) Child Neuropsychology

37 RoboMemo en interaktiv metod för arbetsminnesträning Systematisk träning 30 min/dag i fem veckor Svårighetsgraden anpassas automatiskt Uppgifterna förändras under träningsperioden Motivationsprogram och teknisk support Ett coachsamtal till barn och träningsansvarig vuxen per vecka Uppföljningsträning efter 4-6 mån Klingberg, Forssberg, Westerberg (2002) J. Clinical and Experimental Neuropsychology

38 RoboMemo Övningar

39 För vem lämpar sig träning med RoboMemo? Målgrupp Barn med diagnos ADHD Barn med stora koncentrationssvårigheter Ålder 8-18 år Individuell bedömning Vid utvecklingsstörning Vid diagnos inom autismspektrum Vid andra codiagnoser

40 Konklusion Arbetsminnet kan förbättras med träning hos barn med ADHD, såväl som hos vuxna efter stroke samt hos friska vuxna Träningseffekterna verkar generaliseras också till andra kognitiva funktioner Förbättrat arbetsminne efter träning korrelerar med uppgiftsspecifika ökningar av hjärnaktivitet i prefrontala och parietala delar av cortex

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Artikkel Fagfellevurdert artikkel Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Det siste tiåret har det vært gjennomført en rekke studier av hvordan man kan fremme leseforståelse

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bipolar lidelse og akupunktur Jeg har i flere år jobbet som sykepleier ved psykiatrisk klinikk i Stavanger. I den forbindelse møter jeg mange pasienter

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Effekten av tiltak med sosiale historier overfor barn med autisme og Aspergers syndrom

Effekten av tiltak med sosiale historier overfor barn med autisme og Aspergers syndrom Effekten av tiltak med sosiale historier overfor barn med autisme og Aspergers syndrom Nils Kaland, førsteamanuensis, dr.polit., Høgskolen i Lillehammer, avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap

Detaljer

Sammenhenger mellom noen kvalitetsindikatorer knyttet til elevenes undervisningstilbud og resultatene på PIRLS

Sammenhenger mellom noen kvalitetsindikatorer knyttet til elevenes undervisningstilbud og resultatene på PIRLS Sammenhenger mellom noen kvalitetsindikatorer knyttet til elevenes undervisningstilbud og resultatene på PIRLS Egil Gabrielsen Innledning Bakgrunnsinformasjonen som er innhentet i PIRLS via spørreskjema

Detaljer

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere

En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2012, 39, 155-166 Nummer 2 (Vinter 2012) 155 En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere Høgskolen i Oslo og Akershus Konseptet

Detaljer

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177 ADMD_TS.book Page 177 Monday, January 19, 2009 1:26 PM Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging Solveig N. Ervik, Dr.scient., leder av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde koordineringsenheten,

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Mellom flere stoler En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Hvilke erfaringer har lærere som har pedagogisk ansvar for elever med

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Et felles gløtt inn i skumringstimen...

Et felles gløtt inn i skumringstimen... Et felles gløtt inn i skumringstimen... Depresjon og demens. En sammenlignende studie av kartleggingsverktøyene og i hjemmesykepleien og på korttidsavdeling på sykehjem Alois Alzheimers pasient Auguste

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Afasi - på søken etter ordene.

Afasi - på søken etter ordene. Afasi - på søken etter ordene. Om testing og forståelse av benevningsvansker. Mari Petershagen Masteroppgave Masterprogram i helsefag Studieretning Logopedi Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer