Oversikt over forelesningen. 1. Hva er et ERP-system? Hvorfor er dette viktig? ERP-systemer, del 1 (basert på notat av Gulla)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over forelesningen. 1. Hva er et ERP-system? Hvorfor er dette viktig? ERP-systemer, del 1 (basert på notat av Gulla)"

Transkript

1 1 2 Oversikt over forelesningen Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Darijus Strasunskas ERP-er, del 1 (basert på notat av Gulla) I dag I morgen Hva er er et et ERP-? Funksjonalitet Arkitektur Tilpasning av av ERP Endring av av forretningsprosesser Endringsledelse Fordeler og og problemer Fremtiden for for ERP-er TDT4175 Informadsjonser 3 4 Hvorfor er dette viktig? Komplekse og kostbare prosjekter Mye brukt i næringslivet Spesiell arkitektur Spesiell utviklingsprosess (ulik skreddersøm) Som konsulent kan du neppe unngå ERP! 1. Hva er et ERP-? Applikasjonspakke for generelle IS-behov Støtter / automatiserer forretningsprosesser Administrerer forretningsdata Påvirker forretningspraksis ansattes jobbhverdag Trengs for å kjøre organisasjoners bakgrunnsoperasjoner (backbone operations)

2 5 1.1 ERP hyllevare Typiske operasjoner for store bedrifter Basert på beste praksis ( best praksjce ) Pakker utvikles i samarbeid med industrien / storkunder Støtter typisk bakgrunnsoperasjoner (med lav strategisk viktighet) Moduler kan tilpasses / konfigureres Fordeler: Rapid Rapid availability availability Inspectable Inspectable documentation documentation Sound Sound forretnings forretnings praksjces praksjces Available Available maintenance maintenance Known Known verifiable verifiable quality quality Continual Continual research research updates updates Low Low up-front up-front overall overall costs costs Varied Varied support support training training Ulemper: Misforhold mellom behov og det som pakken tilbyr AMR Research 2004: 1/3 av ERP-kunder ønsker å reforhle vedlikeholdskontrakter 20% vurderer å skifte leverør Lett å bli låst til en leverør Integrert løsning Tradisjonelt: Prinsipper i utvikling: lokal autonomi, lokale behov Separate er for separate avdelinger Men: Samme data trengs av flere avdelinger, f.eks Leverør-data trengs av: Regnskapsavd. Innkjøpsavd. Lager-avd. Avdelinger jobber sammen i forretningsprosesser Be om materialer -> Kjøp materialer -> Motta materialer -> Motta faktura -> Betal faktura -> Lever materialer til bestiller 7 Tradisjonell arkitektur 1: product/material master information Warehouse Warehouse Sales Sales 2: customer master information 3: vendor master information : financial master information 5: al master information Fullfilment Fullfilment Manufacturing Manufacturing 8 Forretnings-integrasjon Sales 1: product/material master information 2: customer master information Warehouse 3: vendor master information Manufacturing 4: financial master information 5: al master information Fullfilment A/R A/R G/L G/L A/P A/P 1 3 A/R 4 3 A/P Asset Asset 1 5 Reporting Reporting Asset management G/L Reporting

3 Systemkomplesitet Systemkompleksitet: Case ERP lagrer og prosesserer forretningsdata Store mengder transaksjonsdata Data om organisasjonen og dens partnere Forretningsapplikasjon vs. organisasjon Ønsker optimalisering av forretningsprosesser Må kartlegge hvilken type kunnskap som trengs Forretningsapplikasjon vs. ansatt Trenger opplæring både i applikasjon og endrede prosesser Potensielt problem med motvillige ansatte Company data (at end of project): Chemical industry sector Revenues $ 5.0 billion 6,400 employees Represented in 9 countries End-user training: 245 instructors trained 3,971 end-users trained 1,421 user procedures 58 training courses Project data: Solution: SAP R/3 v3.0f (10 modules) $ 126 million budget Duration 4 years More than 500 people involved Project documentation: Process model for each module 12,859 development documents 1,632 test documents 1,061 training documents Pakke-leverører SAP Markedsleder: ~30% markedsel Firmadata: 28,900 28,900 employees employees (4th (4th largest largestsoftware software comany) comany) 21,000 21,000 customers customers countries countries 70,000 70,000 installations installations Revenues: Revenues: billion billion Euro Euro (2003) (2003) Net Netincome: billion billion Euro Euro (2003) (2003) Andre leverører (eks.) Oracle, PeopleSoft/JD Edwards, Siebel Corporation, i2 Technologies Oracle s bid for PeopleSoft: $ 9.4 billion Omsetning i ERP-markedet $M Services related to enterprise s Implementation Consulting Operations management Support Training

4 13 2. ERP funksjonalitet 14 SAP R/3 Hovedvindu Modulært : Work area Logistics Module Materials Management Sub-module Modulfunksjonalitet: Tilsvarer gjerne en organisasjonsenhet / avdeling Pre-implementert funksjonalitet gjenspeiler best praksjce Parametre for tilpasning ( customisation ) 15 Typer funksjonalitet Transaksjoner forretningsoperasjoner Automatiske / semi-automatiske /manuelle Bruker / refererer til data, utføres av bruker, produserer resultater (rapporter, dokumenter, etc.) Eks.: Opprett salgsordre Organisasjonelle strukturer Ansvarlige for forretningstransaksjoner Organisasjonskart over bedriften Brukes til å tilordne brukerrettigheter Eks.: Firmakoder, salgsorganisasjoner Dokumenter Produseres når transaksjoner utføres Eksterne/interne dokumenter Eks.: Salgsordre (ekstern), Varekvittering (intern) Master-data Data som gjenbrukes i mange transaksjoner Eks.: Leverører, kunder, materialer 16 Master-data (SAP R/3) Charts of Charts of accounts accounts Business Business area area Sales Sales Distribution Distribution channel channel Division Division Client Client Company Company code code Plant Plant Controlling Controlling area area Profit center/ Profit center/ Cost center Cost center group group Alle transaksjoner utføres av en organisasjonsenhet (evt. på vegne av en annen enhet)

5 Finansiell regnskapsføring Finans-rapportering: Relatert til eksterne organisasjoner / juridiske krav Rapporterer til myndigheter, f.eks mhp revisjon og skatt Kontooppstillinger (Accounts Payable, Accounts Receivable, General Ledger, Capital Investments) Alle finansielle posteringer relatert til firmakoden Økonomisk kontroll: Relatert til intern organisasjon Hvordan bedriften ønsker å analysere egen forretningsdrift Kostnader, kost-sentra, profitt-sentra, etc. Ressursforvaltning ( asset management ): Forvalter bedriftens ressurser (faste og leide) Forvalter investeringsprogrammer 2.2 Produksjon & Logistikk Materialforvaltning: Alle oppgaver i forsyningskjeden MRP, innkjøp, leverørevaluering, lagerforvaltning, fakturakontroll Tett integrert med re moduler Purchase requisition -> RFQ (request for quotes) -> Purchase order -> Goods receipt -> Invoice verification -> Issue goods Fabrikkvedlikehold: Planlegge og utføre reparasjon og preventivt vedlikehold Bestille deler fra Innkjøp / Lager Produksjonsplanlegging og kontroll: Styrer produksjonsprosessen Mange velger å bytte ut denne med egenutviklet modul strategisk konkurransefordel, bedre enn best practice Salg & Distribusjon 2.4 Menneskelige ressurser (HR) Administrerer salgsprosesser Salgsorganisasjoner definerer egen distribusjons- og prispolitikk Organiseres i distribusjonskanaler (e-hel, vanlige butikker, etc.) produktlinjer (datamaskiner, printere, etc.) Lede, betale og ansette personell Lønnskjøring, personellutviklings-programmer, behov for arbeidskraft på kortere og lengre sikt, tidsplanlegging, reiseutgifter Matriseorganisering for prosjektarbeid En relativt liten modul i SAP R/3 Customer inquiry -> Quotation -> Sales order - > Creating Invoice -> Shipping goods -> Receiving incoming payment

6 21 3. Arkitektur Pre-implementerte moduler Omgivelse for tilpasning, programmering og administrasjon Underliggende relasjonsdatabase Klient/tjener arkitectur Brukergrensesnitt Grafisk meny-basert UI installert lokalt Applikasjonstjener / mellomvare Kjører alle transacasjoner Tredjeparts programvare Databasetjener Lagrer alle data fra transaksjonene 22 3-lags arkitektur Tier 1 Tier 2 Tier 3 Clients run program part USER INTERFACE Client/server runs program part APPLICATION Server runs program part DATABASE User requests from PC: Show report of customer #4711 User requests from PC: Show record of customer ACME Customer database USER INTERFACE request APPLICATION retrieval requests USER INTERFACE request APPLICATION requests retrieval customer data from APPLICATION of customer data from DATABASE customer data from APPLICATION of customer data from DATABASE APPLICATION processes data DATABASE delivers data to APPLICATION processes data delivers result to USER INTERFACE DATABASE delivers data to APPLICATION delivers result to USER INTERFACE APPLICATION Datalager (Repository) Definerer ets entiteter m attributter Eks.: Hvilke tabeller brukes for å lagre innkjøpsordre? Tabellstruktur: Systemkonfigurasjonstabeller Vedlikeholdes av leverør eller IT-avdeling Endres sjelden Eks.: måleenheter Kontrolltabeller Styrer ets oppførsel Endres eventuelt ved tilpasning Eks.: Hvem har lov til å godkjenne innkjøpsforespørsel? Master-data-tabeller Data som gjenbrukes av transaksjoner, oppdateres av organisasjonen Eks.: Leverører, Kunder Transaksjonsdatatabeller Resultater av transaksjoner utført av et Eks.: konkrete Innkjøpsordre, Salgsordre Tabellstruktur I SAP R/3 Master Master System Master Master Control data data tables data data data tables tables data tables configuration data tables data tables tables tables R/3 Applications Master Master Master data data tables Master Master Transaction data data tables tables data tables data tables data data tables data data tables tables

7 Brukeradministrasjon En bruker har kun lov å kjøre visse transaksjoner på vegne av visse organisasjonsenheter Brukerprofiler i samsvar med jobb-beskrivelse Både mhp sikkerhet og beskyttelse mot feil Definisjon av brukerprofil: Job (profile) Legal range of object values Generic Generic Generic tasks tasks tasks Transaction Transaction codes codes codes 3.4 Implementasjonsomgivelse Programmering Enkle språk for evt. tillegg til stardfunksjonalitet ABAP/4 i SAP Referansemodeller Dokumenterer funksjonalitet på arbeidsflytnivå Basis for leverørvalg, funksjonalitetsvalg og tilpasning Event Process Chains (EPC) i SAP Implementasjonsguide Omgivelse for å sette parametre (i customization tables ) Alternativ til programmering i tradisjonelle er Modell-orientert fremgangsmåte Application level (real world) Model level (Process model) 3.5 Transport- Motivasjon: Vanligvis flere installasjoner per prosjekt Brukes av ulike personer i ulike faser; typiske er: Utviklings: utvikling, enhetstesting Test: integrasjonstest med reelle data Produksjons: I vanlig drift Funksjonalitet må transporteres mellom disse ulike ene Og transportet gir automatisk støtte for dette Reserve object Development Test object Implementation level (software) Release object Transport if OK Test Transport if OK Production Use object

8 Tilpasning 4.1 Fit/Job Analysis Fit analysis HAE business processes HAE site Generisk programvare Oppførsel er parametrisert Moduler kan konfigureres for å møte krav Men parametre og konfigurering ikke alltid nok Fit/job analysis Pakkens prosesser vs. egne prosesser Pakkens org.strukturer vs. egne org.strukturer Gruppere transaksjoner i bolker som tilsvarer jobber i organisasjonen Job analysis Job Rostock Rostock purchasing purchasing Tasks contracts contracts analysis analysis Request for quotation Request for quotation Creation/rel. requisition Creation/rel. requisition Harmonized purchasing Harmonized purchasing process in HAE: process in HAE: - best practice processes - best practice processes - key performance indicators - key performance indicators - responsibilities - responsibilities - legal considerations - legal considerations Create/change/display Create/change/display purchase order purchase order SAP transactions Rostock Rostock purchasing purchasing HRO HRO CCM HRO1 CCM HRO1 RSK2 RSK1 RSK2 RSK1 SAP al structure Approval of requisition Approval of requisition Stock overview Stock overview 31 Manglende støtte (Capabilities Mismatch) Tolerate mismatch Tolerate mismatch Surplus to needs Modify business Modify business processes Capabilities processes Prioritized of the Map of business stard discrepancies requirements package Customize Customize package package Unmet needs Surround package Surround package with extra functionality with extra functionality Referansemodell Komplett dok. av pakkens funksjonalitet Store grafiske modeller Hvorfor bruke disse: Velge relevant funksjonalitet Identifisere manglenge funksjonalitet Verifisere hvordan transaksjoner brukes i prosessen Planlegge tilpasninger / ekstraprogrammering SAP Vanlig modelleringsspråk: Event Process Chains Funksjoner, hendelser/tilster, logiske operatorer, prosess-stier, org. enheter, dataelementer Ikke veldig forskjellig fra UML aktivitetsdiagrammer

9 ( Tacit) depends on Specify address of f amiliarit y with customers cus to mer int eract ion with cust omers Conditions processing ( Pur chasing) Address is specified Interest calculat ion is spec ified Pla nt proces sing Maintain account ing informat ion Sold- to par ty to be cre ated Cust omer is also v endor Planning g roup is spe cified Cust omer- material- info processing [star d] Maintain account cont rol Maintain sales data Ship-t o part y t o be c reated Trading partner is Clear ing between cus to mer/v endor specif ied for automatic payment s Basic data pr ocessing for legal contr ols [st ar d] M anagem ent of ph ysic al samples Payer to be cr eat ed Specify company code Company code is specified Bank det ails are specified Pos sib le paym ent methods ar e specif ied Cu st ome r volum e r eba te agr eem ent proces sin g [ nor ma l] Plant proc ess ing Cus tom er m as ter record is t o b e c reated Specify payment t ransa ction d ata Manual sample r elease Det erm ine cust om er funct ion Invoice r ec ipien t is t o be c rea ted Acc ount group with internaln um ber ass ignm ent det erm ined Def ine customer number Cus tom er n um ber is det er mined Paym ent c ard data is maint ained Sales area dat a are maint ained M aintain p aym ent inform at ion Alt ernative payer specif ic t o c om pany code Cr eat e c ust om er Cus tomer m as ter r ecord is c rea ted Mat erial list ing/ exclusion [ st ard] Sales Per sonnel m as ter proc ess ing Sales personnelis p roces sed Specify account gr oup Paym ent car d Set up M aintain c ont roldata Sam ple r ec eiver to be cre ated Ac count gr oup with exter nal number as sig nment determ ined Alter nat ive payer for c ust omer specif ied Line it em settlement is spe cif ied Product alocation [ st ard] Specify alt er nat ive payer M ain tain m ess ages Decentr alized proces sing r equire d Cust omer to be created f or st atistical purposes Alternativ e paye r for item alowed Payment block is Basic data pr ocessing for legal contr ols [st ar d] Maint ain par tner functions Check if decent ralized hling is desired Customer is assort ment cus tom er Maintain marketing data M ar keting da ta ar e m aintained Dunning procedure is specif ied Sales deal processing [ sta rd] Dece ntr aliz ed proces sing not requir ed Maintain dunning data Customer is one-time c ust om er Det erm ine fo reign trade Maintain con tac t Create unloading point Create re ceiv ing point Create depar tm en t dat a p ers ons Foreign tra de data determined Dunning block is s pecified M aintain cor re sponde nc e Rece iving point has b een Depar tment has been cr eat ed c reated Ass ign receiv ing point Assign to depar tment Cont to act person dat a are an unload ing poin t rec eiving p oint m aintained Cust omer unloading pnts have been maint ained M ainta in c red it managem ent d ata Corr esponden ce Cred is it managem en t data m aintained det erm ined Cust omer hierarchy Sales summary Bat ch search strategy Class ification [ clas sific atio n pr oce ssing [ st ar p d] roc ess ing [s tar processing d] [stard] sy stem] [s tard] Specify address of cust om er Addr ess is specified Inter est calculation is Conditions processing Plan t proc es sing ( Pur chasing) Maintain account ing inform at ion Sold-to part y to be create d Cust omer is also vendor Planning gr oup is specif ied Customer- ma terial- info pr ocessing [ st ard ] Maint ain acc ount control Maintain sales data Ship- to party t o be cr eated Tradin g part ner is Clearin g between c ust om er/ ve ndor specified f or au tomatic payment s Basic dat a pr ocessing f or legalcont rols [ stard ] M anagement of ph ys ical s am ples Payer to be c reated Specif y company code Com pany c od e is specified Bank details are specified Possible payment methods are specified Cus tomer volume rebat e a greem ent proc es sing [n orm al] Plant pr ocessing Cus tom er m as ter r ecord is to be cr eated Specify payment tr ans ac tion data Manual sample r elease Deter min e c us tom er function Invoice recipient is to be cr eat ed Account group wit h int ern alnum ber as signment dete rm ined Define cust omer number Custom er number is det ermined Payment car d dat a is ma intained Sales ar ea data ar e ma intained Mainta in pay ment info rm at ion Alt ernat ive pa yer specific to company code s pec ifie d Cr eat e customer Cust om er m as ter recor d is c reated Ma ter iallis ting/exclusion [ stard ] Sales Personnel mast er pr oc essing Sales per sonnelis pr ocessed Specify account gr oup Maintain cont rol data Sam ple re ceiv er to be c reated Ac count gr oup with exter nal number assignment det ermined Alternative paye r f or c ust om er spec ified Line item set tlement is s pe cified Product aloca tion [ stard] Specify alt ernat ive pay er Maintain m e ssages Decentra lized proces sing require d Customer t o be created for st atis ticalpurp os es Alt ernative payer for item alowed Payment block is specif ied Bas ic dat a p roces sing for legalcontr ols [stard] M aint ain pa rt ner functions Chec k if decentr aliz ed hling is desired Customer is assort ment custo m er Maint ain marketing dat a Mar ket ing data are maint ained Dunning pr ocedure is Sales dealprocessing [st ard] De centralized proc ess ing not required Maint ain dunning dat a Customer is one- time c us tom er Det erm ine fo reign trade M aint ain co nt act Cr eat e u nloading point Cr eat e receiv ing point Create depar tment dat a pers ons Foreign t rade dat a determ ined Dunning block is Corr esp ondence Credit is m anag em ent data specif ied m aintained deter mined Cust omer hierar chy pr ocessing [ st ard] M aint ain Maint ain credit corre spondenc em an ageme nt data Sales summary proces sing [s ta ndard] Receiving point has been Depar tment has been cr eat ed creat ed Assign receiving point As sign to depar tm encontact t t o a per son data are an unloading point r ec eiving point m aintain ed Cust om er un loading pnts have been maint ained Batch sear ch st rategy proc ess ing [s tard] Classification [ classif ication sy stem] [ sta ndard] 33 Velge stardfunksjonalitet Implementasjonsguide 35 Case å tenke på Konklusjoner PLANT MAINTENANCE Request material Make production schedule Reserve goods document PURCHASING Allocate costs Create purchase order Approve purchase order Send purchase order document ACCOUNTING Allocate costs Verify invoice Evaluate vendor Evaluate customer Viktig type pakkeløsning Pre-implementerte moduler beste praksis Tilpasning ved grafiske modeller og parametre I størst mulig grad unngå programmering! document material MANAGEMENT WAREHOUSE Receive goods Deliver goods Deliver invoice Return goods invoice QUALITY INSPECTION Reserve goods label Inspect goods Release/reject goods label I morgen: prosessomforming med ERP-er Endringsledelse ( change management ) Fordeler og problemer med ERP

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

TDT4175 Informasjonssystemer

TDT4175 Informasjonssystemer TDT4175 Informasjonssystemer Review questions Kapittel 1 An Introduction to Information Systems Oppgave 1: What is an information system? What are some of the ways information systems are changing our

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2 ADSIG Nr 2 Nytt 2010 A genuine partnership in Application Management Service. Intervju med Nina M. Ersgaard, Controller på mnemonic. Vinnere på tidligere konferanser 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar

Detaljer

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Datavarehus og Data Mining Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Om oss Helge Rege Gårdsvoll Sjefskonsulent i BIM NTNU Indøk 09 Prosjekter: VPS Oslo Kommune DNB Storebrand Lasse

Detaljer

Case: Nettbutikker. Petter Nielsen (pnielsen@ifi.uio.no) 31.10.2014, INF3290

Case: Nettbutikker. Petter Nielsen (pnielsen@ifi.uio.no) 31.10.2014, INF3290 Case: Nettbutikker Petter Nielsen (pnielsen@ifi.uio.no) 31.10.2014, INF3290 I dag Oppvarming om kompleksitet Nettbutikker og kompleksitet Tre historier Nettbutikker som system Nettbutikker som informasjonsinfrastruktur

Detaljer

Julia Jensen Konsulent, Forsvaret TERP10 Advanced SAP Overview (Integration of Business Processes), 10 dager

Julia Jensen Konsulent, Forsvaret TERP10 Advanced SAP Overview (Integration of Business Processes), 10 dager Kurs 2013 Fakta om Bouvet Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, interaktiv kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi er

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Sammendrag. Nøkkelord: ERP, CRM, kunnskapsforvaltning, praksisfellesskap, teknologi i praksis. Utfordringer med forvaltning av kundeinformasjon

Sammendrag. Nøkkelord: ERP, CRM, kunnskapsforvaltning, praksisfellesskap, teknologi i praksis. Utfordringer med forvaltning av kundeinformasjon Sammendrag En av de dominerende IT-avgjørelsene tatt av organisasjoner gjennom det siste tiåret, har vært valgene i retning av delte informasjonssystemer og databaser. Integrasjon av separate og isolerte

Detaljer

SAP, Oracle og Microsoft AX - hva passer best for min bedrift?

SAP, Oracle og Microsoft AX - hva passer best for min bedrift? SAP, Oracle og Microsoft AX - hva passer best for min bedrift? Odd Jøran Sagegg Capgemini Norge 10/12 2008 1 Agenda 1. Litt om Capgemini Norge 2. ERP markedet gjennom SAP, Oracle & Microsoft 3. Hvilket

Detaljer

TDT4140 Systemutvikling Kompendium

TDT4140 Systemutvikling Kompendium TDT4140 Systemutvikling Kompendium Vegard Aas, 2006 Side 1 Innledning...4 1 Prosesser...5 1.1 Veikart for systemutvikling...5 1.1.1 Prosjektegenskaper...5 1.2 Prosesser...5 1.2.1 Fossefallmodellen (utvidet)...5

Detaljer

SBN Konferansen. I Bergen 21. -22. oktober 1

SBN Konferansen. I Bergen 21. -22. oktober 1 SBN Konferansen 2009 I Bergen 21. -22. oktober 1 OM SBN KONFERANSEN SBN konferansen er årets store begivenhet for SAP brukere i Norge. Her får du gode, nyttige og lærerike ideer som du kan bruke i din

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

SBN Konferansen Stavanger 2011

SBN Konferansen Stavanger 2011 SBN Konferansen Stavanger 2011 Agenda: Om Steadfast SAP CRM Rapid Deployment vs. SAP Business All-in-one Implementeringsmetodikk for pakkeløsninger Demo av: CRM Rapid Deployment / Beste Praksis Add ons

Detaljer

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Kurskatalog September 2011 februar 2012 Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Komplett kursportefølje for utviklere! Side 8 Oppgradere til Office 2010? Vi hjelper deg! Side 12 KURS SERTIFISERING

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Trondheim Elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst av Bjørn L. Hegseth, Liv Gaustad, Sigurd Johansen, Else-Mari Leirvoll, Birgit Storleer, Sven

Detaljer

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS GoOnline Brukermanual 5.30 I GoOnline Hjelp Innholdsfortegnelse Part I Installasjon 4 1 Velkommen... 4 2 Systemkrav... 4 3 Lisens avtale... 5 4 Registrering... av lisens 7 Part II Praktisk bruk 9 1 Hovedbilde...

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer