Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem"

Transkript

1 Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Se barna går foran glad i flokk så kvinner og menn, så kvinner og menn Selv skjelvende gamle tar sin stokk til krybben hen, til krybben hen Vi ønsker dere en velsignet advents- og julehøytid og et godt nytt år!

2 side 4 side 6 side 12 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid Tlf E-post: Kontor for heltidskirketjener Heggen, 3370 Vikersund Man-fre Tlf Man-fre Mobil Fax Kirkegårdskontor Rådhuset, 3370 Vikersund Man-fre Tlf Fax Leder Modum Menighetsråd Terje Enger Gulbrandsen Nordbråtagata 30, 3340 Åmot E-post: Stillinger Sokneprest Geir E. Holberg Heggen, 3370 Vikersund m E-post: Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang Granittveien 4, 3340 Åmot m E-post: Kapellan Runar Liodden Doktorveien 9, 3340 Åmot Tlf E-post: Trosopplærer Anne-Kjersti Holberg Heggen, 3370 Vikersund m E-post: Diakon Torunn Nateland m E-post: Kateket Arild Løvik Lerkevn. 2, 3370 Vikersund m E-post: Organist Knut J. Johnsen Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot m E-post: Menighetsmusiker Hanna Louise Husøien, 3360 Geithus m E-post: Kirketjener Gunnar M. Stenbro Ospveien 1, 3340 Åmot m E-post: Menighetssekretær Vigdis Hartberg Buhagen Mikkelsveien 7, 3055 Krokstadelva E-post: Rine Brekke Øyaveien, 3370 Vikersund m E-post: Assistent Gro Grøsland Sønsteby gård, Heggenveien, 3360 Geithus m E-post: Seniorprest Tormod Moviken Jarenveien, 3370 Vikersund m E-post: Vikersund menighetssenter Utleieansvarlig: Hroar Fossen Tlf / m Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 Juleandakt 4 i Heggen Sangeren Olav Werner odum Menighetsblad Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Se barna går foran glad i flokk så kvinner og menn, så kvinner og menn Selv skjelvende gamle tar sin stokk til krybben hen, til krybben hen Utgis av Modum menighetsråd med inntil fem utgaver i året. Neste nummer har materiellfrist 20. januar Materiell leveres til redaktøren eller kirkekontoret, Kapellveien 1, 3340 Åmot. E-post: Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på Forsidefoto: Nina Djærff Bladet fi nansieres med frivillig kontingent og annonser. Opplag: 6300 eksemplarer Send din gave til bankgirokonto: Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: E-post: Slik blir barn og unge kjent med Jesus! 1400 høyt motiverte trosopplæringsmedarbeidere samlet på Norges Varemesse på Lillestrøm. Frivillige og ansatte som arbeider for å dele Guds gaver med barn og unge av i dag. Dette skjedde for et par uker siden. Trykk/design Caspersens Trykkeri AS E-post: Også fra Modum var vi en liten delegasjon, og hvilken opplevelse! Per Fugelli, kjent for å snakke rett fra levra, fortalte oss dette: Norges største kapital er ikke oljen eller vannkraft, ikke all vår kunnskap og kompetanse. Den største kapital Norge har er Jesus Kristus og hans utfordring til oss alle. Utfordring om rettferdighet, fred, medmenneskelighet, toleranse og respekt. Fugelli gav oss alle frimodighet til å stå frem som Jesu gode disipler. Disipler som ser, som viser omsorg, som tør å si i fra i det offentlige rom og som løfter fram det gode budskap om menneskets unike plass og verdi. Og mye mer delte han. Fantastisk. Og Geir Lippestad som delte med den store forsamling om verdienes viktige plass i vårt samfunn. Konkret utfordret han oss til å tenke gjennom våre egne holdninger. Hva med flyktninger fra Syria eller Rom-folket som fryser i Oslo. Hvor er menneskeverdet? Ser vi også dem? De svakeste som trenger vår hjelp. Hvordan kan vi bringe den viktige samtalen inn rundt middagsbordet? Lippestad utfordret. Og jeg lot meg utfordre. Svarene har jeg ikke, men utfordret ble jeg. Så dukket Ole Paus opp. Synger med rusten stemme og berører oss. Flere biskoper deler Guds gaver med oss. Fantastiske musikere som løfter nye og gamle salmer til nye høyder. Og når den kjente husmor fra Sunnmøre Hildegunn Moltubakk også får oss til å gapskratte, og det hele avsluttes med et pyroshow på scenen som virkelig spruter flammer, så løftes jeg til å stå på videre. Sammen med 1400 trosopplærere fra hele landet fikk vi være sammen om å feire 10 år med trosopplæringsreform i Norge. Slik blir barn og unge kjent med Jesus. I hele landet arrangeres nå masse flotte opplegg for barn og unge i alderen 0 18 år. Ja, også her i Modum gjør vi det. Mange av dere kjenner til det og deltar. Er du nysgjerrig på mer, så er vår hjemmeside proppfull av spennende informasjon. Om Lys Våken og Heggen Gospel, Tårnagenter og Åmot barnegospel, babysang og konfirmantundervisning, Myldregudstjenster og familiespeider bare for å nevne noe. La oss stå på sammen og si med Per Fugelli: Vår største kapital er Jesus Kristus. Så er det adventstid for oss. Vi venter på han som er opphavet til vår tidsregning. Han som fødtes i en stall i Bethlehem på julenatt. Ja, vi venter på den natta da Gud ble menneske. Det betyr noe for meg. Det har betydd mye for hele vår verden. Får han bety noe for deg? God adventstid. Geir

3 Jesu etikk som ledestjerne for forsvarlig klimapolitikk Storparten av menneskelig materiell nød, elendighet og lidelse har vi mennesker forårsaket selv, og vi fortsetter med det også i våre dager. Naturkatastrofer, noen arvelige sykdommer, noen alvorlege infeksjonssykdommer, og hendelige ulykker kan forårsake menneskelig elendighet, uten at mennesker er skyld i det. Men når mennesker på jorden lider materiell nød, skyldes det at mange mennesker har en mangelfull etikk. Det finnes nok ressurser på jorden til at alle mennesker som lever idag ikke behøver å lide materiell nød. Når mennesker på jorden idag lider og dør av helbredelige sykdommer, skyldes det ikke mangel på diagnostiske eller terapeutiske hjelpemidler, eller mangel på helsepersonell. Det skyldes at så mange mennesker har en så mangelfull etikk at vi ikke sørger for adekvat helsehjelp til alle. Det er selvsagt mange praktiske vansker med å nå alle mennesker, men det som mangler er ikke ressurser. Det er mangel på adekvat etikk og politikk. Jesus var genial i sin etiske forkynnelse, når han sa: «Du skal elske nesten din som deg selv». Jesus viste barmhjertighet og ytte helsehjelp ikke bare til jøder, men også til mennesker som ikke var jøder. Han ville at vi ikke bare skulle elske våre egne, men til og med våre fiender. Paulus gjorde ingen forskjell på jøde eller greker, på mann eller kvinne, og ikke på fri eller slave. Jeg trekker den slutning idag at vår neste er alle mennesker som lever på jorden idag, og alle som kommer til å leve på jorden i framtiden. I Det gamle testamentet ga Gud mennesket forvalteransvaret for seg selv, og alt levende på jord. Den forvalterplikten gjelder også for all framtid på jorden. Derfor må vi forplikte oss til å gjøre alt for at ingen mennesker hverken nå eller i framtiden skal lide materiell nød eller mangle nødvendig, effektiv helsehjelp. Det betyr også at vi må sørge for en forsvarlig klimapolitikk slik at våre barnebarn, oldebarn, og deres etterkommere får et levelig klima. Det forplikter oss til en forsvarlig klimapolitikk straks. Vi må sørge for at CO2 og gjennomsnittstemperaturen i atmosfæren ikke går forbi vippepunktet. Forbi vippepunktet vil naturens egne selvforsterkende krefter overta, og klimaforverringen vil bare fortsette. Forbi vippepunktet blir vi mennesker hjelpeløse med vår klimapolitikk, uansett hvor store og mange ressurser vi da har. Dette er noe alle mennesker må ha klart for seg. Jesus var genial i sin etiske forkynnelse. Han formulerte i en setning sin leveregel som er slik at hvis alle mennesker følger den, vil mesteparten av menneskelig nød, lidelse og klimaproblemer være fjernet. Etter Jesu tid har prestene ikke gjort godt nok arbeid: De har ikke fått mennesker til å tenke og handle etisk forsvarlig. Dessverre er Den norske kirke ikke noen etisk drivende kraft i samfunnet idag. Bispekollegiet har nylig gått mot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og ved Senja. Det er bra. Men kirken skulle i flere år ha arbeidet for en forsvarlig klimaetikk på en bredere basis. Jeg oppfordrer kirken til å gjøre det fra nå av. Vi lever i en skjebnetid. De etiske og politiske valg som vi gjør de neste årene vil bli avgjørende! Kristen etikk forplikter oss. Hvordan vil våre barnebarn og oldebarn minnes oss? Som de menneskene som forsømte seg, slik at jordkloden med tiden blir mer og mer uegnet for mennesker? Eller som de menneskene som ved egen livsstil og sin politikk forhindret katastrofale klimaforandringer? Som lege har mitt mål vært å lindre og å hindre lidelse, og målet er det samme fortsatt og for framtiden: Vi må mestre klimaforandringene i tide. Eystein Kaldestad Vikersund 3

4 Jul lysets høytid «Mens frost og vintermørke rår,» synger vi i en salme. Nå er det mørketid på vår del av kloden. Årstidene skifter, på grunn av jordaksens helling. Og natt følger dag. Det skyldes jordrotasjonen. I boka GILEAD av Marilynne Robinson filosoferer en gammel prest over døgnets vekslinger: «Lyset er det samme, det er vi som vender oss». Sola er jo den samme, men vi er vendt mot den eller fra den. Guds lys er det samme. Det er vi som vender oss til det eller fra det. Guds kjærlighet er den samme. Vender vi oss til eller fra den? Jul er lysets høytid. Den kristne jul er å feire at Guds kjærlighet kom til oss. Universets Herre kom, som et lite menneskebarn, sårbart, avhengig vil vi ta det imot? Eller vender vi oss bort? Juleevangeliet er fortellingen om dem som tok imot: Det var først og fremst Maria og Josef, så var det gjetere og vise menn. Her er representanter for høy og lav, fattig og rik. Guds lys er i vår verden. Han som lå i krybben, er i sin kirke. Han viste hvem han var ved sin oppstandelse. Julebudskapet og påskebudskapet utgjør et hele. De utfordrer oss til å tro på ham som kaster lys over vår tilværelse. Vi utfordres til å se alle ting i lyset fra hans oppstandelse. Det endrer vår oppfatning av tilværelsen; det gir lys og håp inn i vår verden. Derfor var det avgjørende viktig at han kom. Det feirer vi i julen. Gledelig jul! Biskop Laila Riksaasen Dahl Operasjon Dagsverk Tekst og foto: Nina Brokhaug Røvang 31. oktober var det Operasjon Dagsverk, hvor elever i videregående jobber en dag og gir inntektene til et veldedig prosjekt. Årets Operasjon Dagsverk skulle gå til Redd Barnas prosjekt «voldsfrie skoler» i Guatemala, Honduras og Mexico. Sammen med Redd Barna, skal OD sørge for at ungdom får en god og trygg utdanning. I Åmot kirke inviterte vi barna i Bårudåsen til kirketorget til konsert og lunsj. Henriette Skagen og Birk Gjermundbo spilte og sang sammen med en flott perkusjonsrekke! 4

5 Babysang Alle babyer har glede av musikalske opplevelser som tar i bruk flere sanser. På Babysang har vi sanger, regler, rytmer, leik og bevegelse. Vi synger med den stemmen vi har. Husk at stemmen din er den vakreste i verden for barnet ditt. Babysang i Åmot kirke er et «drop in»- tilbud uten påmelding. Vi starter kl med formiddagsmat (kr. 40) og prat på kirketorget. Kl.12:15 13:00 er det babysang i kjellerstua. Det er selvsagt valgfritt om dere vil komme på både lunsj og babysang, eller bare en av delene. Vi møtes annenhver onsdag, og datoer vinteren og våren 2014 blir: 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6 Babysang på Vikersund menighetssenter er samlinger i faste grupper med opptil 10 babyer, i en periode på 8 uker. Påmelding (se under). Kl.12:30 begynner vi med Babysang, og fra 13:15 er det enkel bevertning og prat. Kursavgift kr 290 dekker CD og bevertning. Vi møtes torsdager, og datoer vinteren 2014 blir: 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 (Nytt kurs starter 3/4) Hjertelig velkommen til BABYSANG! Har du spørsmål om Babysang, eller vil melde deg på kurs på Vikersund menighetssenter, kontakt Anne-Kjersti Holberg / Arrangør: Modum menighet 5

6 4-årsbokutdeling i Heggen kirke Under prekenen tok trosopplærer Anne-Kjersti alle barna i kirken frem. Så var de «folkemengden» i historien om da Jesus mettet Julian er gutten som kommer frem med brødet og fisken. De unge lederene gikk sammen med barna og delte ut brød i kirken. 6

7 4 i kirken i Snarum 4-årsbokutdeling i Åmot kirke Jentene holder hendene som blomster og synger, sammen med alle de andre 4 åringene «Hvem har skapt alle blomstene» som de lærte på samlingen i forkant. 4 i kirken i Åmot Fotograf i Snarum: Ingjerd Gulestøl Tekst og foto: Nina Brokhaug Røvang 7

8 En bedre vei Herren viser oss en ny og bedre vei; Glemselens vei ikke innover og bakover, men utover og fremover Vi kan løfte blikket vekk fra mislykkethetens vei ikke innover, men utover ikke bakover, men fremover Ved å slippe grepet om det gamle spirer det nye frem Han gjør noe nytt, vi kan strekke oss utover og fremover Frihet til å se se den frihet vi kan få for det handler ikke om oss En ny og bedre vei ikke tenke på det som var før noe nytt spirer fremover og utover; merker vi det ikke? Tekst og foto: Trine Kvalnes 8

9 Hvordan kan vi få slutt på forfølgelsen? Kristne er verdens mest forfulgte trosgruppe. Minst 100 millioner kristne blir forfulgt for sin tro i dag. «Hvordan kan vi få slutt på forfølgelsen?» Dette var et spørsmål som broder Andreas, grunnleggeren av organisasjonen Åpne Dører, stilte da jeg hørte han tale i Kristiansand i høst. Svaret på spørsmålet til broder Andreas var på en måte enkelt: Slutte å snakke om Jesus. Oppfølgingsspørsmålet han stilte var: Vil vi det? Jeg er så heldig at jeg har fått møte mennesker som har blitt forfulgt for sin tro. Deres sterke historie har berørt og inspirert meg. Mange kristne som lever i muslimske land velger å leve for Jesus og er svært frimodige selv om det kan koste dem dyrt. De kan ikke la være å tale om det de har sett og hørt, akkurat som vi kan lese i Apostlenes gjerninger kap. 4 om Peter og Johannes når de hadde blitt fengslet og forhørt. Vi som lever i frihet her hjemme har mye å lære av livet og troen til de som lever i forfølgelse. Millioner av mennesker betaler en høy pris for sin tro. Mange kristne som sitter i fengsel og blir torturert får tilbudet om å slippe fri dersom de slutter å snakke om Jesus. De elsker Gud og sine medmennesker så høyt at de ikke klarer å nekte for å kjenne Jesus eller slutte å dele sin tro. Men det koster! Og ikke alle klarer det. Pastor Samuel Lamb, en kjent kristen leder fra Kina som døde i høst, har selv sittet i fengsel i 20 år. Han sa at forfølgelse er bra for kirka, det fører til vekst. Da snakket han ikke bare om antall troende, men også om åndelig vekst. For å forstå hva det nye testamentet handler om må vi identifisere oss med den forfulgte kirka, sa han. I skrivende stund planlegger Modum menighet gudstjenesten «Søndag for de forfulgte» 10. november. På denne internasjonale solidaritetsdagen står kristne og menigheter i en rekke land sammen i bønn og solidaritet med trossøsken som betaler en høy pris for sin tro. Når du får menighetsbladet i postkassa håper jeg at Søndag for forfulgte eller disse ordene har utfordret deg og gitt deg inspirasjon til å bry deg om de som lever under forfølgelse. De trenger oss, og vi trenger dem og deres tydelige og ekte vitnesbyrd. Hva kan du og jeg gjøre? Du kan be, du kan gi, du kan protestere, du kan skrive oppmuntringskort og du kan reise. Vi er privilegerte som lever i et land med demokrati og trosfrihet. Heldigvis kan vi gjøre en forskjell for de som ikke lever i frihet. Mennesker som blir forfulgt forteller hvor mye det betyr at noen vet om dem og husker på dem. Jeg har hørt om mange som sitter i fengsel under umenneskelige forhold og bare har lyst å gi opp. Så har de fått hundrevis av oppmuntringskort som gjør at de opplever seg sett av både Gud og mennesker. Det koster oss lite å sende et kort, og det kan gi håp og nytt livsmot. Åpne Dører og Stefanusalliansen er to norske organisasjoner som arbeider for og med forfulgte, og på deres nettsider kan du lese mer om hva du kan gjøre for å engasjere deg. Her kan du også få mye kunnskap og lese sterke spennende historier. Jeg anbefaler å gå inn på opendoors.no og stefanus.no. Kilde: opendoors.no Torunn Nateland 9

10 Speidertur med kanopadling på Sysletjern Tekst og foto: Nina Brokhaug Røvang Og speiderne fikk prøve. Ingrid Mathea. Therese holder andakt. Hvilke briller ser du andre og verden gjennom? Kanopadling. Solbjørg Hovde jobber for å finne balansepunktet. En speider er ikke redd for litt regn! Øyunn Brokhaug Røvang. Maria Bergan spikker pinnebrød-pinne. Svein Stenmo klar for å lage barkebåter i det store barkebåtracet i Holleia med familiespeideren! 10

11 Hva ønsker du deg til jul? Julehøytida nærmer seg og mange av oss er i gang med å kjøpe gaver til familie og gode venner. Det er ikke alltid lett å finne noe å gi til mennesker som har «alt» fra før. Jeg blir ekstra glad når jeg kommer over en gave som kan bety noe verdifullt til de jeg er glad i. Noe som ikke blir spist opp i løpet av jula eller som de vokser fra før neste jul. I år har jeg hatt gleden av å jobbe med mange foreldre og besteforeldre om en bok som heter «Foreldreboka». Denne boka er en oppmuntring til foreldre, besteforeldre og andre voksne om å skape rom for troen i hverdagen. Vi har delt ærlig fra egne erfaringer og gir konkrete forslag til ulike vaner i hjemmet som styrker relasjonene til hverandre i familien og til Gud. Boka inneholder også spørsmål til ettertanke og samtale. Hvem kjenner du som kan få glede av denne boka? Ville boka vært nyttig å bruke i familien din? Foreldreboka koster 250 kroner og er tilgjengelig på kirkekontoret i Åmot. Runar J. Liodden HJELP TYFONOFRENE PÅ FILIPPINENE! Vi er der med rent vann og annen nødhjelp. SMS NØDHJELP til 2468 (200,-) benytt kontonummer , eller ring (200,-) Foto: Jessica Dator Bercilla/ ACT /Christian Aid Frivillighetsprisen 2013 Modum menighet driver et omfattende arbeid for barn, unge, voksne og eldre i bygda vår. Dette er mulig takket være en stor stab av frivillige medarbeidere som stiller opp i ulike sammenhenger. Modum menighetsråd deler hvert år ut en Frivillighetspris. Den skal gis til en enkeltperson eller gruppe som har gjort en særskilt frivillig innsats til beste for enkeltpersoner eller grupper innen menighetens arbeid i Modum. Når menighetsrådet inviterer alle de frivillige til en fest på nyåret, vil utdeling av frivillighetsprisen være en av postene på programmet. Har du forslag til en kandidat? I så fall vil vi gjerne høre fra deg! Forslaget må leveres skriftlig med begrunnelse på hvorfor kandidaten(e) er foreslått. Ta kontakt med kirkekontoret innen årets slutt. Tlf Epost: 11

12 Sangeren Olav Werner stemmen fra ønskekonserten Den 29. juli var det 100 år siden Olav Werner ble født. I den anledning ble det holdt en minnemarkering på Geithus torg ved minnesteinen som ble avduket i For Olav ble det et liv i sang. Eldre folk har fortalt at han sang for sine lekekamerater. Seks år gammel var han med sin mor som stelte kuene på Heggenvollen, på setra der. Der stod Olav på en saltstein og sang for kuene. 16 år gammel er han solist i Geithus mannskor. Så reiser han til sjøs, i fruktfart på Kanariøyene. Da han mønstrer av har han lagt seg opp penger, noe han vil bruke til sangundervisning. Det var i året 1931 at det skulle være et sangerstevne på Geithus hvor Olav Werner skulle synge. Til stede var også Melvin Simonsen. Han var kapellmester på Modum Bad om sommerene den gang på utekonsertene. Han var utdannet i musikk og sang. Da han hørte Olav synge ble han mektig imponert. Han tilbyr Olav å låne sin sommerhytte i Bærum, noe Olav var evig takknemlig for. Da ble det lettere å få mulighet til sangundervisning. I Bærum er det Melvin Simonsen som først gir Olav noen sangtimer. Så blir det sanger Erik Herseth, som tar seg av sangundervisningen. Etterhvert kom Olav inn på Lindemanns musikkonservatorium (senere Musikkonservatoriet i Oslo) hvor sanger og pedagog Sigurd Hoff blir Olavs læremester. Den første radiosending var i 1936, da Olav sang akkompagnert av Petra Henriksen på flygel. I 1937 begynner plateinnspillingene. Plateselskapet Columbia mente Olavs røst passet fint til Hawaiisanger, med de glidende toner. Og nu ble det mange Hawaii-innspillinger med ulike Hawaii orkestere. Så fulgte slager innspillinger med forskjellige orkestere. Olav ble nu en kjent grammofonsanger. Olav Werner gjester Modum Olav gjestet Furumo Sommerteater et par ganger under Sommerteaterets glansperiode. En spesiell opplevelse for Olav var i krigsårene. Da gjestet han Folkets Hus på Åmot sammen med Oslos beste underholdningsartister. I Vikersund var det en tysk forlegning. Og 4 5 tyske offiserer var på plass på første benkerad. En av de siste sangene Werner sang var: Norge mitt Norge. Dette var jo et nasjonalromantisk produkt sangen var midt i blinken for nordmennenes nasjonale selvfølelse. Visse betenkeligheter med hensyn til de tyske offiserene var det, man antok at de kunne litt norsk og derfor kunne de oppfatte den som provoserende. Men engstelsen ble gjort til skamme. De tyske offiserene reiste seg og applauderte kraftig som de eneste i salen. Så applauderte hele salen under stor begeistring. Werner måtte synge da capo, og nok en gang reiste de tyske offiserende seg først og applauderte. Alle fulgte tyskerenes eksempel. Hele salen var nærmest i kok. I juni 1982 gjester han menighetshuset Vaaraan i Geithus. Olav gav tilhørerne en opplevelse de sent vil glemme. Ja, slik stod det å lese i avisreferatet. Han hadde jo vært mye i dette huset, helt fra barndommen. Vaaraan hadde gitt så mye. Nu ville han gi noe tilbake. Som takk for alle gode minner derfra forærte han et nytt piano til Vaaraan. I 1953 begynte Olav å synge inn religiøse sanger/salmer på plater. Plateselskapet mente hans røst passet til slike sanger. Nu sang han også for plateselskapet Odeon, og begge plateselskap kom etter hvert under samme «paraply». I 1945 debuterte Olav som konsertsanger. Det var i den svenske Margarethakyrkan i Oslo. Sammen med organisten Rolf Holger reiste de to rundt i landet og holdt 312 kirkekonserter. De holdt konsert i Heggen kirke i 1963 det året kirken fikk flombelysning og i Snarum kirke året etter. Sammen med organisten Daniel Strøm ved krematoriet i Oslo, jobbet de sammen 3860 ganger. Olav sang også ved begravelser i Oslo og i begravelser og kremasjoner utenfor Oslo, også på Modum. Så hvor mange tusen salmer han sang ved slike anledninger hadde han aldri tall på. Olav sa om Daniels spill at det var en andakt i seg selv. Til mennesker i sorg er musikken han spiller en lindring i sorgen de bærer på. De holdt mange musikkaftener og musikkandakter sammen i mange år. Da Albert Schweizer mottok fredsprisen i Universitetes Aula i 1954, var det Olav Werner som sang. I Universitetes Aula har Olav sunget tenorpartiet i Eivind Grovens syngespill «Brudgommen». Her sang han sammen med Filharmonisk Selskaps Orkester med dirigenten Knut Nystedt. Han var også tenor i operaen «Cymbeline» av 12

13 Shakespeare, satt i scene av Arne Eggen. I en operaoppsetting Olav deltok i sang også Åse Nordmo Løvberg, en av landets fremste operasangerinner gjennom tidene. Olav holdt kirkekonserter i England,Tyskland og i Skandinavia. Han ble kalt: Stemmen fra ønskekonserten. Da den startet i januar 1950 ble Olavs stemme å høre nesten hver uke i 50- og 60 årene. På den tiden hadde NRK bare en kanal, og sist i 50 åra begynte tv-sendingene. Ønskekonserten var den programposten de fleste lyttet til den gang. I 19 år var han med i andaktskvartetten på radio, salmer og sanger vi gjerne hører. Et program som gikk på formiddagen nesten hver dag. Han var solist med Kringkastingsorkesteret og Filharmonisk Orkester ledet av dirigentene Hugo Kram, Øyvind Fjeldstad og Øyvind Berg. Werner ble hedret av grammofonselskapet etter 30 år. Det skulle bli 12 år til. I 1969 starter han eget begravelsesbyreau i Oslo og Bærum, og sang om det var ønskelig. I 1987 gir han ut en lydbok bestående av 4 kasetter. Det var 64 sanger, slagere, hawai-sanger og romanser. Det ble ca. 800 plateinnspillinger. Mest 78 plater, men også LP-plater og singler. Etter et hjerteinfarkt blir det slutt med sang. Da begynte han å skrive ned historier opplevd i barne- og ungdomsårene i hjembygda. Olav var tro mot sin hjembygd. Geithus og Modum betydde mye for han. Fotball og skihopping drev han med i ungdommen. Da Geithus var på topp i norsk fotball på 50-tallet, møtte han opp på kampene i Oslo. Ofte kom han med tog til Geithus for å se kampene på Rolighetsmoen. Selvsagt var hytta på Morud et kjært sted å komme til, men han bodde mesteparten av livet i Eiksmarka. Olav Werner døde 10. mars Ingar Hellerud Trine Rein besøker Drammen med julekonserten JULEGAVEN Modum Soul Children og Drammen Soul Children Tradisjonen tro reiser Trine Rein rundt i førjulstiden for å dele glede, sang, musikk, og julens gave i kirkene hun besøker. I år kommer hun til Bragernes kirke 4. desember kl i samarbeid med Modum Soul Children og Drammen Soul Children, og sammen skal de sørge for å sikre en gladkveld med mange inntrykk og gode musikkopplevelser. Trine har et tydelig budskap hvor hun formidler hvorfor vi feirer jul i kirken, og hun deler også sin egen opplevelse i møte med troen. Musikken er inspirert av ekte sørstatsgospel og tradisjonsrik, norsk julemusikk. Her blir det høyt under taket, og god stemning, så det er bare å forberede seg på en innholdsrik konsert med ekte juleglede i høysetet! Trine Rein samarbeider med Modum Soul Children og Drammen Soul Children under konserten i Drammen. Reunion Tid for å mimre med venner. Tid for god stemning og god mat. Tid for quiz og nye utfordringer. Tid for konfirmantreunion! Til deg som ble konfirmert våren 2013: Velkommen til REUNION! Vi deler gode minner og spreke bilder fra konf.leiren, spiser Pizza og prater sammen. Veldig fint om du tar med deg en venn eller tre og kommer. Da blir det god stemning! På Vikersund menighetssenter mandag 27. januar kl.19:00 (for elever ved NMU) I Åmot kirke 28. januar kl.19:00 (for elever ved SMU) Påmelding til innen mandag 20. januar. Billetter kan kjøpes på Modum kirkekontor. Vel møtt! 13

14 Multikulturelt i hoppsenteret Et mangfold av etnisitet, kultur og religion kom til uttrykk gjennom mat, dans og sang i hoppsenteret på årets internasjonale lørdag. Sissel Thorsrud fra flyktningtjenesten er meget godt fornøyd, og forteller at 16 forskjellige nasjonaliteter fra Modum, Sigdal og Krødsherad har stått på for Tekst og foto: Inge Rese årets arrangement det fjerde i rekken. «I år har vi fått god hjelp av elever fra Nordre Modum Ungdomsskole, samt elever fra barneskolene som har bidratt til å dekorere lokalet med tegninger». Med over 400 fremmøtte er vi i arrangement-gruppa meget godt fornøyd, sier Bente Gulliksen fra frivillighetssentralen på Modum. Arrangørene med Torunn Nateland fra kirken, Bente Gulliksen fra frivillighetsentralen og Sissel Thorsrud fra flyktningtjenesten. Thaimat er populært. Jentene bød på en bugnende buffet, som fikk bein å gå på. Abdullah Al Kanany er 11 år. Nylig kretsmester i sjakk med irakisk mat som favoritt denne gangen. Russisk og polsk mat servert av Elisabeth, Aleksandra og Anna. Tatsiana Stenmo hjelper til. Kveldsmat i Rud kirke Mette Grøsland og jeg jobber hardt, og greier å få mange i kirka når vi har arrangement. Søndag 10. november, var vi nesten 60 stk. Musikalske innslag var ved Jan Frode Stevy og hans elever på klassisk gitar fra kulturskolen, innlegg av Jon Mamen og quiz med John Arne Wendelborg. To av lagene greide 18 rette av 20! Vi avsluttet med kveldsmat med hjemmebakte rundstykker. Det hele ble ledet av Tormod Moviken. Regien var lagt av han og Knut Johnsen. En kjempekoselig kveld! Linda Røed 14

15 Rita Tekies kaffe tilberedt på eritreisk vis, ble svært ettertraktet blant publikummerne. Palestina har spennende retter på menyen. Sagt om boken: «En ærlig og engasjerende invitasjon til å bli kjent med kristen tro, en bok jeg helhjertet kan anbefale». Erling Rimehaug, journalist og forfatter 16 år gamle Saira Omarkhail høstet stor applaus for sin dans i fargesprakende nasjonaldrakt fra Afghanistan. «Her leveres en oppdatert innføring i kristen tro. Den er original, ærlig, fri for klisjeer og engasjerer både tanke og følelser. Denne boka har jeg ventet på»! Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin «Takk og pris for bøker som denne. Både troende og ikke-troende vil ha glede av boken som en oppdatert guide til hva kristen tro er og betyr, stilt overfor et moderne verdensbilde». Henrik Syse, filosof, forsker og forfatter To blide damer. På tvers av religioner i respekt, kjærlighet og fred Ahmeed Noor Fjell moske, Ivar Flaten Fjell kirke og Torunn Nateland kirken i Modum. Ploy Torvund i en eksotisk thailandsk dans. 15

16 Konfirmantleir på Gulsrud Vidar Husøien september dro 59 konfirmanter fra den søndre delen av Modum på konfirmantleir sammen med ti ledere på Gulsrud leirsted. Parbildet med babyen er tatt mens vi hadde om dåp hvor vi hadde dåpshandling med dukke med to konfirmanter i rollen som foreldre til lille «Malin». F.v.: Erik D. Gunbjørnsen, Hanna Mørk, Herman V. Hagen. Jardar G. Nilsen. F.v.: Leyla Holtan, Brian Holtvedt, Jonas Holm, Oliver Dyer. Christian P. Edquist. F.v.: Anette Jakobsen Øvrum og Frida Nyhus. Martin Myrvold, Adrian C. Dahl og Glenn Eirik Hansen. Oliver Dyer og Erik-André Eizenberger. 16

17 Gullivers julekryssord! S ID E Fargelegg Fi Finner Fi du løsningsordet? Ikke Lykkelig motsagt Basseng Godt for helsen Aksjeselskap Kald snop Tegning:Vera Tataro Bildeboks Ekornmat Åsen Gi melk Midt i hjulet Tall Toalett Hul Måned Ikke alene Styrke Mor Lever Bindeord Berømt kineser Tre like Drikk Ikke jeg To like Detektiv Varg... Finn fem feil Hvis Sier kua (engelsk)) De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Vera Tataro.n nett SPRELL o 14 blader + DV DVD + CD = kun 365,nr.7 g Umulig? ag rag pdra ppd Oppdrag Oppdrag: Op Oppdra (privatabonnement hjem i posten) Musikkvideoer Tegnefilmer BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn Gruppeabonnement kun 189,- pr barn den en Jesus og Tomas, id 4-5 si sid side ibb bibelserien bibelserien bi Dagens ord: Sammen med Gud selv om vi ikke ser ham -CD Paradisbukta detside BARNAS es klubbavis kolen.no rd IL Gressum ldts gstilling: sic AS zuru Hoholm Jakte stille n på stemmden en ø Jakte stille n på stem den men MARTIN Bestill på eller på telefon gode De n e r e n et Den god e gjeteren gj En -DVD En fra NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted! 17

18 Advent Jeg er sikkert en raring, men det skjer en del forandringer i meg når vi kommer til adventstiden. Gamle tradisjoner dukker opp og jeg kjenner glede ved å ta dem fram. Kari er flink til å pynte i huset, med lys, adventsfarger og etter hvert kommer julekrybben fram og juledukene og julematen og ikke minst alle lysene, som brenner både ute og inne. Det er ingen tvil om at det hun som lager det koselig hjemme hos oss og jeg storkoser meg ved det og nyter å være hjemme. Jeg skriver dette i slutten av september, men kjenner gleden og forventningen strømme gjennom meg. Jeg gleder meg. Og jeg drar til 02 øvelse og øver på julesanger med stor glede og ny inspirasjon. Gode tradisjoner gjør noe med meg. De skaper glede og forventinger. Jeg er sikkert en raring, for i adventstiden, da hører jeg på musikk, som jeg ellers i året aldri hører på. Det rare er at det er den samme musikken år etter år. Til og med når jeg pynter juletreet, så er det den samme gamle cd n som står på. Det er moro å kjøpe juletre eller hogge et selv. Det rare er at treet i år kommer til å bli en tro kopi av treet fra i fjor og året før. Det eneste er at etter hvert som barna er flyttet ut er treet blitt noe slankere, men stjerna når fortsatt opp til taket. Jeg elsker å få julegaver. Ja, jeg synes det er topp å gi gaver også. Gavene blir kjøpt inn i god tid. Det er jo artig å tenke ut hva familiemedlemmer trenger og hva vi kan glede dem med å gi. Noen ganger finner jeg noe jeg gjerne vil ha selv; da kjøper jeg dette og legger gaven under treet og skriver for eksempel Til Arild, Fra Arild. Gode tradisjoner er gode å ha. Gode tradisjoner er gode å gi videre til neste generasjon. Jeg synes det er spennende å se hvordan den neste generasjonen vil feire jul. Det tror jeg er viktig for oss gamle; å tillate at den nye generasjonen får skape sin egen juletradisjon uten at vi på en lite verdig måte skal legge oss oppi og forvente at de skal gjøre akkurat slik som vi har gjort det. Jeg er en raring, men jeg synes det er flott å se og få være med på forandringer, se at tradisjoner blir tatt vare på og forandret og tilpasset. Akkurat slik som Kari og jeg gjorde, da vi begynte å skape vår advent- og juletradisjon. For meg er det også en god tradisjon å lese jule-evangeliet, høre hvorfor vi feirer jul. Jeg kan historien utenat, men den skaper like stor glede hvert år. Jeg er svært takknemlig for den tradisjonsballast og den frihet til å forme min/vår egen tradisjon, som jeg har fått med meg hjemmefra: God advents- og juletid. Vær gjerne en raring selv, ikke la andre få ødelegge din gode juletradisjon, den som gir deg gode minner og opplevelser. Arild Løvik En scene fra juleevangeliet Lag din egen julekrybbe i lego! Lego er et tidløst leketøy for barn, ungdommer og voksne. Ordet lego er en forkortelse av de danske ordene leg godt og i år det 60 år siden begrepet legoklosser ble lansert. Lek er en flott mulighet til å skape fellesskap på tvers av generasjoner. Alt for mye av tida på hjemmebane tilbringer vi hver for oss med hvert vårt nettbrett, playstation, bærpar pc og TV. Vi har så mye tid til gode å gjøre ting sammen i adventstida og ellers i året. Nå lanserer Modum menighet en leken konkurranse i advent- og julehøyttida: Lag din egen julekrybbe i lego. Vi inviterer familier og andre til å lage sin egen versjon av juleevangeliet med legoklosser. Send inn et bilde av julekrybben dere lager til Runar. innen 13. januar Fine premier til tre av de egenproduserte julekrybbene. Brendan Powell Smith er prest i Storbritannia og har laget 4500 scener fra mer enn 400 bibelfortellinger med legoklosser. Sjekk hjemmesiden hans: Alle kan nok ikke lage like flotte scener med så mye spesiallego. Lurer på om han har en særavtale med legokonsernet. Lykke til! Runar J. Liodden 18

19 Avtale Giro FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 5000,- per trekkmåned Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned Modum menighet Kr.... Jeg ønsker at min gave skal gå til (sett i kryss): Menighetsarbeidet og at det blir fordelt der behovene er størst Åmot kirke Menighetens barne- og ungdomsarbeid (eks. søndagsskole, Åmot barnegospel, Soul Children, familiespeider, KRIK, Heggen gospel) Trosopplæring (eks. babysang, 4-årsbok, tårnagent, LysVåken) Menighetens arbeid for voksne og seniorer (eks. Tro og Lys, hyggetreff) Menighetsbladet Jeg ønsker å gi: den 10. i hver måned den 20. i hver måned (kryss av for ønsket dato) Jeg ønsker å gi: kr 100,- kr 200,- kr 500,- Annet beløp kr... Belast mitt konto nr. KID-nr. (KID-nummeret fylles ut av kirkekontoret) Ønsker du at gaven skal registreres og gi skattefradrag, trenger vi i tillegg personnummeret ditt: Navn:... Adresse:... Post.nr./sted:... Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen Sted/dato:... Underskrift:... Blir du med? Riv ut siden og send til: Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 3340 Åmot BANK. FORSIKRING. 0G DEG

20 PÅ PLAKATEN - oppslagstavlen for Modum Menighet Møte- og kursprogram for Vikersund menighetssenter Juletrefest søndag 29. desember Tradisjonen tro blir det også i år juletrefest for hele menigheten på Vikersund menighetssenter. Vi starter kl med en kort gudstjeneste v/runar Liodden. Etterpå blir det gang rundt juletreet, servering og leker for barna. Besøk av julenissen. Velkommen til en hyggelig ettermiddag for hele familien! Onsdag 1. januar Gudstjeneste v/runar Liodden. Vi tar med litt julebakst hver til kirkekaffen. Våresemesteret 2014 starter opp med forbønnsgudstjeneste v/jørgen Korsvik onsdag 22. januar. Søndag 26. januar: Årsmøte i Vikersund Normisjon. I februar får vi besøk av Unni Tobiassen Lie som skal fortelle om det arbeidet de gjør i forbindelse med Benjamin Lie s minnefond. Det blir også en sangkveld med Hokksund Felleskor. Videre har vi spurt Per Anders Nordengen om en kveld i februar, og vi håper det lar seg gjøre. Vi har spurt han om å snakke om livsglede i livsalvoret. 1. klasses Til vinteren blir 1. klassingene invitert til egne 1. klasses-samlinger. Der skal vi lære mer om dåp og nattverd, høre fortellinger om Jesus, leike, synge og lage ting sammen. Dere vil få invitasjon i posten i begynnelsen av februar, med opplysninger om tid og sted. Konsert i Heggen søndag kl «Det lyser i stille grender» Konsert med Lena Grøtterud, Kjetil Ramberg og Mona Lindseth. Musikalsk leder: Jan Ekornrud. Konferansier: Geir E. Holberg. Tema: «Julekalender». Dørene åpnes kl Konsert Lørdag 28. desember kl på menighetssenteret i Vikersund Kate Guldbrandsen, Catherine I. Bakken og Tone Martha Eriksen skal ha konsert til inntekt for menighetssenteret. Hjertelig velkommen! «LANGTIDSplanlegging i kirken» Konfirmasjonsdager 2014: : Heggen (Geithus) og Snarum : Åmot og Heggen (Vikersund) : Vestre Spone, Rud og Nykirke Konfirmasjonsdager videre framover: 2015: 31. mai Heggen (Geithus) og Snarum 07. juni Åmot og Heggen (Vikersund) 14. juni Vestre Spone, Rud og Nykirke 2016: 22. mai Heggen (Geithus) og Snarum 29. mai Åmot og Heggen (Vikersund) 05. juni Vestre Spone, Rud og Nykirke mai Snarum og Geithus 28. mai Vikersund og Åmot 11. juni Nykirke, Vestre Spone og Rud mai Snarum og Geithus 3. juni Vikersund og Åmot 10. juni Nykirke, Vestre Spone og Rud mai Snarum og Geithus 2. juni Vikersund og Åmot 16. juni Nykirke, Vestre Spone og Rud mai Snarum og Geithus 7. juni Vikersund og Åmot 14. juni Nykirke, Vestre Spone og Rud 20

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide.

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 23.10.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 23.10.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

advent og jul 2016 i haslum menighet

advent og jul 2016 i haslum menighet advent og jul 2016 i haslum menighet konserter julekonsert med øktetten Søndag 20. november kl. 17.00 Entré kr 150 ved inngangen Vår repetitør, og til tider dirigent, er Ingvild Farestveit Hov, en fremragende

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2016

Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 17/08 14:30: Superonsdag Lør 27/08 10:00: Loppeposesalg med mange nye lopper,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer