Digitalisering og oppkoding av Norges største rettskrivningsordbok. NFL 2013 Oslo Boye Wangensteen og Øystein Eek, Kunnskapsforlaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalisering og oppkoding av Norges største rettskrivningsordbok. NFL 2013 Oslo Boye Wangensteen og Øystein Eek, Kunnskapsforlaget"

Transkript

1 Digitalisering og oppkoding av Norges største rettskrivningsordbok NFL 2013 Oslo Boye Wangensteen og Øystein Eek, Kunnskapsforlaget 1

2 Disposisjon Bakgrunn: Tanums historie og rolle (3-9) Digitaliseringsprosjektet (10-17) Perspektiver: Videre redigering (18-25) 2

3 Tanum og språkpolitikken i 1930-årene 1938: Gjennom et radikalt normeringsvedtak vil myndighetene sette fart i prosessen mot et samnorsk fremtidsspråk. Tanum fanger opp dette programmet. Sjefsideolog: Halvdan Koht 3

4 Ideologien konkretiseres: 96?index=2#51 4

5 Tanum begynte 1936 med Sverdrup Tanum-ordbokens grunnlegger. Men han døde midt i L (1938). 5

6 Så ble det Sverdrup & Sandvei Sandvei døde i

7 Senere historie 1, utgave 1940 på Johan Grundt Tanums Forlag. «Godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet til offentlig bruk og som hjelpebok i skolen.» 9. utgave 2005 etter siste reform av bokmålet. «Gjennomgått av Språkrådet.» Senere redaktører: Bernt Fossestøl ( ), Boye Wangensteen (fra 1994). Utgitt av Tanum, senere TANO, til 1983, deretter av Kunnskapsforlaget (TANO var overtatt av vår ene eier Aschehoug). Databasen eies av forlaget. Kortvarig digital utgivelse i 1990-årene, basert på GestorLex (TextWare). To senere digitaliseringsprosjekter avbrutt, et nytt gjennomført fra 2011 i samarbeid med Jens Erlandsen. Foregår i ilex, skal så konverteres til Kunnskapsforlagets eget Dict. 7

8 Publisering av rettskrivningen i Danmark Offentlig ansvar å forvalte rettskrivningen Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog Ny utgave 2012 Utlisensiert bokutgave (til Egmont-forlaget Alinea) Nettutgave og app Vesentlig mindre enn Tanums Redaksjon i samarbeid med et fagråd for rettskrivning Konkurrerende rettskrivningsordbøker utgitt av bl.a. Gyldendal Danmark og Sverige Sverige Privat ansvar å forvalte rettskrivningen Svenska Akademiens ordlista Utgitt i trykt form av Norstedts Nettutgave og app Vesentlig mindre enn Tanums Akademiens språkkomité 8

9 Tanums status iht. Språkmeldingen 2008 «ei sikker kjelde til den offisielle bokmålsrettskrivinga» (støtteark 1, pkt. 1) 9

10 Bokutgavene (ref. støtteark 2-3) (støtteark1 pkt. 2) 10

11 Digitaliseringsprosjektet - hovedtransformasjoner Forenkling av kodestrukturen i GestorLex. Oppløsning av redene. Fullt likeverdig behandling av variantformer, med krysshenvisninger. Bygging av oppdaterte fullformer av alle oppslagsord. Generering av bøyningsparadigmer ut fra bøyningsendelsene. Lenking av entydige henvisninger og dokumentasjon av flertydige. Generering av ordklassebetegnelser ut fra bøyningsopplysningene. Fullskriving av forkortelser, særlig i ledetekster for fagområde etc. 11

12 Digitaliseringsprosjektet større manuelle prosesser Lenking av flertydige sisteleddhenvisninger til riktig homograf (ca ) Oppsplitting av artikler på oppslagsord med valgfri stammeform Oppretting av nye sisteleddsartikler 12

13 Ny elektronisk utgave arboret S Uttale [arbor et] Kjønn m/f plantefelt, plantning av trær og busker etter innbyrdes slektskap Også arboretum ubestemt entall bestemt entall ubestemt flertall bestemt flertall arboret arboretet arboret/ arboreter arboreta/ arboretene 13

14 Kommentar: Førsteleddet (og eventuelle følgende ledd) i sammensatte ord blir klikkbare, slik at man kan sjekke hvilken homograf ordet er sammensatt med. Sisteleddet vil hente bøyning fra grunnordet, enten dynamisk eller etter en kobling før utgivelse (kan oppdateres ved behov) 14

15 Ny bokutgave arbor et S m/f [arboretet; arboret/arboreter, arboreta/arboretene] plantefelt, plantning av trær og busker etter innbyrdes slektskap, også arboretum arbor etum S m/f [arboretumet; arboretum/arboretumer, arboretuma/arboretumene] plantefelt, plantning av trær og busker etter innbyrdes slektskap, også arboret 15

16 Kommentar: Ett alfabet. Oppføring av alle variantformer av oppslagsordet på alfabetisk plass, selv om de står nær hverandre i alfabetet. Oppføring av førsteleddshomograf høy (2) verdig skal likevel gi den informasjonen som går tapt når redene oppløses. Ordklasse og bøyning også for sammensatte ord. Boken blir mye større. 16

17 DTD i Dict (minus bøyningskategoriene) <!ELEMENT artikkel ( ( oppslagsord, homnr, ordklasse?, ( ( form-av, henviser+, forklaring?, uttrykksseksjon*, se-også-henviser*, alternativskriveform* ) ( kjønn?, sammensetningsledd?, uttale*, ( bøyning ubøyelig bøyningsseksjon )?, ( veiviser forkortelse-for symbol-for forklaring )*, uttrykksseksjon?, se-også-henviser*, se-henviser*, alternativskriveform* ) ) ) ( ukurant, oppslagsord, ordklasse?, kjønn?, sammensetningsledd?, uttale?, ( bøyning ubøyelig bøyningsseksjon )?, veiviser?, forklaring?, uttrykksseksjon?, se-henviser+, alternativskriveform* ) ) > (Dette skulle gi 22 hovedelementer.) 17

18 Innholdsredigeringen Redaktørene i 1930-årene brukte en mengde allmenn- og spesialordbøker, varekataloger, innsendte lister fra bransjer i arbeidslivet etc. etc. for å få et bredest mulig ordutvalg. Rettskrivningssystemet holdes oppdatert fra utgave til utgave. Allmennspråket holdes i prinsippet oppdatert. Fagspråket oppdateres bare i den utstrekning ord og betydninger dukker opp i avisartikler og dermed blir med i kildegrunnlaget for oppdateringene. Tanum 2005 er dermed en mer historisk ordbok enn Tanum Språknemndas retningslinjer for redigering av rettskrivningsordlister (1959) følges: det alfabetiske prinsipp for oppføring av valgfrie bøyningsformer. 18

19 Lars S. Vikør: «Ordbøker skal i prinsippet vere deskriptive for å gi brukarane informasjon om alle ord dei i praksis møter i språket.» (Normering av ordtilfang i internasjonalt perspektiv, 1998) 19

20 Tommelfingerregler for ordutvalg og definisjoner i morsmålsordbøker Tradisjonelle (foreldede) definisjoner Nyutgitt historisk ordbok (ikke nyredigert) (NRO) x Stor dokumentasjo nsordbok (nyredigert) (NO 2014, NAOB) Håndordbok (Bokmålsordboka, Nynorskordboka, NO 1000) Stor rettskrivningsordbok (Tanum) Skoleordbok/ skoleordliste (Lingua) Fremmedordbok (Blå) (NB: spesielt utvalg av oppslagsord) Kryssordbok Oppdaterte definisjoner x x x x x Oppslagsord som gjelder tidsaktuelle forhold og forhold av allmenn interesse x (sett fra verkets samtid) x x x x x x Oppslagsord som gjelder eldre forhold av mindre allmenn interesse x Mange Få En god del, men færre enn i store dokumentasjons -ordbøker Ingen En god del Mange Oppslagsord som i dag anses som uheldige x x De som har vært i vanlig bruk inntil nylig De som man kan regne med å støte på i faglitteratur for allmennheten og i skjønnlitteratur De som man kan regne med å støte på i faglitteratur for allmennheten x 20

21 Kulturdepartementets mål for fremtidig normering av bokmål Språkmeldingen (støtteark 1, pkt. 3) 21

22 Tanum som verktøy og referanse Departementet uttrykker seg særs forsiktig, men peker på et dilemma som alle er klar over: Store deler av valgfriheten er historisk betinget og inngår i en verktøykasse som i liten grad benyttes i det praktiske liv. Det nye brukergrensesnittet tydeliggjør den store valgfriheten i bokmål på en dramatisk måte, også for myndighetene. Tanum kan forhåpentlig bli et verktøy for en viss forenkling, særlig innenfor kategorier som har liten verdi språkpolitisk. Det er for øvrig svært komplisert å redigere en digital ordbok som skal favne om en så stor valgfrihet. 22

23 Høytlønnet på 12 måter Hankjønn og hunkjønn entall ubestemt Bokmål 2005 høytlønnet høytlønna høylønnet høylønna høgtlønnet høgtlønna høglønnet høglønna høytlønt høylønt høgtlønt høglønt Akademiet høytlønnet 23

24 Mulige redigeringsmål Varsom sanering av ordforrådet. Varsom modernisering av ordforklaringer og gjennomgang av redaksjonsspråket. Oppføring av valgfrie bøyningsformer etter andre kriterier enn det alfabetiske, som ikke tar hensyn til frekvens eller etymologisk sammenheng. 24

25 Mulig organisering En mer dynamisk redigering med forankring i Språkrådets fagråd 3 (normering og språkobservasjon). Bokmålsmedlemmene av fagråd 3 kan gjerne fungere som redaksjonsråd for Tanum. 25

LexicoNordica. Tanums store rettskrivningsordbok det norske bokmålets fasit. Øystein Eek & Boye Wangensteen. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s.

LexicoNordica. Tanums store rettskrivningsordbok det norske bokmålets fasit. Øystein Eek & Boye Wangensteen. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s. LexicoNordica Titel: Forfatter: Tanums store rettskrivningsordbok det norske bokmålets fasit Øystein Eek & Boye Wangensteen Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s. 19-38 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Detaljer

Last ned Tanums store rettskrivningsordbok. Last ned

Last ned Tanums store rettskrivningsordbok. Last ned Last ned Tanums store rettskrivningsordbok Last ned ISBN: 9788257321505 Format: PDF Filstørrelse: 14.72 Mb Norges mest omfattende autoritative rettskrivningsordbok for bokmål. Bygger på 75 års sammenhengende

Detaljer

Over oppslagsord Over uttrykk på alfabetisk plass Britisk og amerikansk engelsk Dekker hverdagsspråk, slang og formelt språk Fagord

Over oppslagsord Over uttrykk på alfabetisk plass Britisk og amerikansk engelsk Dekker hverdagsspråk, slang og formelt språk Fagord Generert 19.05.2017 Over 100 000 oppslagsord Over 70 000 uttrykk på alfabetisk plass Britisk og amerikansk engelsk Dekker hverdagsspråk, slang og formelt språk Fagord fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Detaljer

Generert 25.11.2017 80 000 oppslagsord Uttale for franske oppslagsord Rik på eksempler og uttrykk som viser hvordan ordene brukes i setninger Tipsrammer hjelper deg å unngå språklige fallgruver Illustrasjonsrammer

Detaljer

De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser

De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/375-36 / DGI 18.12.2014 De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser Språkrådet legger her fram noen vurderinger

Detaljer

Last ned Fransk skoleordbok. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Fransk skoleordbok Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Fransk skoleordbok. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Fransk skoleordbok Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Fransk skoleordbok Last ned ISBN: 9788257322328 Antall sider: 491 Format: PDF Filstørrelse: 24.74 Mb Fransk skoleordbok (fransk-norsk / norsk-fransk) passer for alle som skal begynne å lære fransk,

Detaljer

Kva rolle skal språkinfrastrukturen ha i gjennomføringa av norsk språkpolitikk? Åse Wetås, språkdirektør Bergen,

Kva rolle skal språkinfrastrukturen ha i gjennomføringa av norsk språkpolitikk? Åse Wetås, språkdirektør Bergen, Kva rolle skal språkinfrastrukturen ha i gjennomføringa av norsk språkpolitikk? Åse Wetås, språkdirektør Bergen, 11.4.16 Det korte svaret Den store språkinfrastrukturen for norsk språk og norske namn («språksamlingane»)

Detaljer

ifinger Produktoversikt Grunnskole

ifinger Produktoversikt Grunnskole ifinger Produktoversikt Grunnskole Bilag til SSA-K Lille Oslo Kommune Utdanningsetaten Forlag ifinger produktoversikt for GS s. 1 Cappelen Damm leverer moderne ordbøker som dekker det sentrale ordforrådet

Detaljer

ifinger Produktoversikt Videregående skole

ifinger Produktoversikt Videregående skole ifinger Produktoversikt Videregående skole Bilag til SSA-K Lille Oslo Kommune Utdanningsetaten Forlag ifinger produktoversikt for VGS s. 1 Cappelen Damm leverer moderne ordbøker som dekker det sentrale

Detaljer

Last ned Italiensk skoleordbok. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Italiensk skoleordbok Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Italiensk skoleordbok. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Italiensk skoleordbok Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Italiensk skoleordbok Last ned ISBN: 9788257322410 Antall sider: 450 Format: PDF Filstørrelse: 24.99 Mb Italiensk skoleordbok (italiensk-norsk / norsk-italiensk) er redigert etter samme mønster

Detaljer

Ny bokmålsrettskrivning fra 2005

Ny bokmålsrettskrivning fra 2005 Ny bokmålsrettskrivning fra 2005 Forord I løpet av 1900-tallet har norsk rettskrivning gjennomgått flere omfattende endringer og reformer. For bokmål ble det gjennomført rettskrivningsreformer både i 1907,

Detaljer

Last ned Kunnskapsforlagets store norske ordbok. Last ned

Last ned Kunnskapsforlagets store norske ordbok. Last ned Last ned Kunnskapsforlagets store norske ordbok Last ned ISBN: 9788257322342 Format: PDF Filstørrelse: 21.30 Mb Kunnskapsforlagets store norske ordbok er en omfattende definisjons- og betydningsordbok

Detaljer

Nordisk miniordbok. Bakgrunn

Nordisk miniordbok. Bakgrunn Bakgrunn Prosjekt under Nettverket for språknemndene i Norden Del av den nordiske språkkampanjen Publisering: bare elektronisk utgave Gratis, tilgjengelig på Internett og på Ipad, Iphone etc. Ressurs i

Detaljer

Samlingsdatabasane. I denne presentasjonen vil de få sjå Eit felles brukargrensesnitt Døme på nokre databasar frå ulike fagområde

Samlingsdatabasane. I denne presentasjonen vil de få sjå Eit felles brukargrensesnitt Døme på nokre databasar frå ulike fagområde Samlingsdatabasane Samlingsdatabasane er ei samlenemning på alle databasane som Eining for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo har laga. Samlingsdatabasane inneheld data frå fagområde som arkeologi,

Detaljer

Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for mottakerne, og språket må derfor være klart og tilpasset målgruppa.

Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for mottakerne, og språket må derfor være klart og tilpasset målgruppa. Klarspråk BOKMÅL Hva er klarspråk? Med klarspråk mener vi her korrekt, klart og mottakertilpasset språk i tekster fra det offentlige. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne raskt finner det

Detaljer

Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige.

Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Klarspråk BOKMÅL Hva er klarspråk? Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Hvorfor klarspråk? Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for

Detaljer

Last ned Riksmålsordlisten. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Riksmålsordlisten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Riksmålsordlisten. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Riksmålsordlisten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Riksmålsordlisten Last ned ISBN: 9788257322151 Antall sider: 273 Format: PDF Filstørrelse: 15.77 Mb Ordlisten inneholder over 40 000 oppslagsord fra riksmålets sentrale ordforråd, samt fremmedord,

Detaljer

En titt inn i strategiprosessen i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet, amv@sprakradet.no Nettverk for økonomistyring, DFØ, Oslo, 29.

En titt inn i strategiprosessen i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet, amv@sprakradet.no Nettverk for økonomistyring, DFØ, Oslo, 29. En titt inn i strategiprosessen i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet, amv@sprakradet.no Nettverk for økonomistyring, DFØ, Oslo, 29. februar 2012 Dette er Språkrådet Språkrådet er statens fagorgan

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Last ned Lingua. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Lingua Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Lingua. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Lingua Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Lingua Last ned ISBN: 9788257318987 Format: PDF Filstørrelse: 13.06 Mb Ordbok med ca. 40.000 oppslagsord, spesielt tilrettelagt for ungdomsskolen og videregående skole. Med kortartikler om den

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for mottakarane, og difor må språket vera klart og tilpassa målgruppa.

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for mottakarane, og difor må språket vera klart og tilpassa målgruppa. Klarspråk NYNORSK Kva er klarspråk? Med klarspråk meiner vi her korrekt, klart og mottakartilpassa språk i tekstar frå det offentlege. Ein tekst er skriven i klarspråk dersom mottakarane raskt finn det

Detaljer

Norsk ordbokpolitikk Notat fra Språkrådet til Kulturdepartementet 3. mars 2014 Innhold

Norsk ordbokpolitikk Notat fra Språkrådet til Kulturdepartementet 3. mars 2014 Innhold Norsk ordbokpolitikk Notat fra Språkrådet til Kulturdepartementet 3. mars 2014 Innhold 1 Språklige samlinger framtidsutsikter og forslag til løsning 2 Standardordbøker og ettbinds definisjonsordbøker 3

Detaljer

Kulturutredningen høringsuttalelse fra Språkrådet

Kulturutredningen høringsuttalelse fra Språkrådet Fra: Arnfinn Muruvik Vonen [mailto:arnfinn.muruvik.vonen@sprakradet.no] Sendt: 1. juli 2013 23:51 Til: Postmottak KUD Emne: Kulturutredningen 2014 - høringsuttalelse fra Språkrådet Kulturdepartementet

Detaljer

Samvirket mellom ordbank og ordbok

Samvirket mellom ordbank og ordbok Samvirket mellom ordbank og ordbok og spørsmålet om namn på delane Christian-Emil Ore og Oddrun Grønvik 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 3 Oppgradering, oppkopling og kvifor! Norsk ordbank (bokmål

Detaljer

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for alle. Då er det særleg viktig at språket er klårt og tilpassa brukarane.

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for alle. Då er det særleg viktig at språket er klårt og tilpassa brukarane. Klårspråk NYNORSK Kva er klårspråk? Med klårspråk meiner vi korrekt, klårt og brukartilpassa språk i tekstar frå det offentlege. Kvifor klårspråk? Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

Last ned Jusleksikon. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Jusleksikon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Jusleksikon. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Jusleksikon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Jusleksikon Last ned ISBN: 9788257321048 Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse:25.59 Mb Jusleksikon er et nødvendig hjelpemiddel for alle som studerer juridiske fag, for praktiserende jurister

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet

Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet Program 09:00: Åpning v/torbjørg Breivik, ASTIN 09:20: Status, Finland v/kimmo Koskenniemi 09:40: Status, Norge v/koenraad

Detaljer

Uke Fagemne Læringsmål Arbeidsmåte Vurdering

Uke Fagemne Læringsmål Arbeidsmåte Vurdering Miland skole 2015-16. Årsplan i norsk for 5. trinn. Seks timer per uke. Lærer: Bjørn Ove Kjennvold. Lærebøker: Safari 5, Agora 5, Agora Øvebok, Medio A og Snipp. Digitale ressurser: Forlagets webside,

Detaljer

«Et rikholdig ordtilfang uten å ville øve press i noen retning» om Tanums store rettskrivningsordbok

«Et rikholdig ordtilfang uten å ville øve press i noen retning» om Tanums store rettskrivningsordbok «Et rikholdig ordtilfang uten å ville øve press i noen retning» om Tanums store rettskrivningsordbok Bjørghild Kjelsvik Boye Wangensteen (red.): Tanums store rettskrivningsordbok. 10. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. september 2017

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. september 2017 Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. september 2017 Til stede: Guri Melby, Trond Trosterud, Jan Erik Knarbakk, Liv Kari Eskeland, Bjørg Nesje Nybø og Eli Bjørhusdal (ekstra) Fra sekretariatet: Åse

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

SPRÅKRÅDET VAR REF. 200600234-2 MH. P TADRESSE KONTORADRESSE TELEFON INTERNETT Fotboks 8107 Dep Observatonegata i B 22 54 19 50 www.sprakradet.

SPRÅKRÅDET VAR REF. 200600234-2 MH. P TADRESSE KONTORADRESSE TELEFON INTERNETT Fotboks 8107 Dep Observatonegata i B 22 54 19 50 www.sprakradet. Kultur- og kyrkjedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO SPRÅKRÅDET i l Kultur- o j&~. 0?. : T 2006,I-OOi REF. VAR REF. DATO 200600234-2 MH 26. september 2006 Søknad om tilskot til oppdatering av fullformsordlister

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 26. april 2013

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 26. april 2013 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 26. april 2013 Til stede: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bente Christensen, Lars Rottem Krangnes, Margrethe Kvarenes, Åse Wetås og Kamil Øzerk Forfall: Sigrun

Detaljer

Retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk. Bokmålsversjon

Retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk. Bokmålsversjon Retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk Bokmålsversjon Innhold Innledning... 4 1 Hvorfor normere?... 4 2 Språkpolitisk grunnlag for normering... 5 3 Faglig grunnlag for normering... 6 3.1 Eksplisitte

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 11. februar 2014

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 11. februar 2014 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 11. februar 2014 Til stede: Forfall: Fra fagrådene: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 9.00 17.00 Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bodil

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 3. mai 2007

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 3. mai 2007 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 3. mai 2007 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 14.00 17.20 Jan Olav Fretland, Ottar Grepstad, Jan Hoel (for Ola I.

Detaljer

Pensum på norsk eller engelsk?

Pensum på norsk eller engelsk? Vera Schwach Pensum på norsk eller engelsk? Rapport frå ei forundersøking Språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning 1. Oppdraget 2. Innramming 3. Hva NIFU har gjort 4. Foreløpig oppsummert, «det gikk

Detaljer

Årsplan som følger læreboka

Årsplan som følger læreboka Årsplan som følger læreboka Dette forslaget til årsplan loser eleven gjennom læreboka fra kapittel 1 til 8. Kapitlene har fått tildelt 4 eller 5 uker, noe som selvfølgelig bare er et forslag. Kapittel

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/ Elin Nicolausson

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/ Elin Nicolausson Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Det kgl kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/1704-17 Elin Nicolausson 74813230 19.10.2009 Høring;

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN. Skjema for vurdering av norskferdigheter

MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN. Skjema for vurdering av norskferdigheter Skolens interne arbeidsdokument, unntatt offentlighet Skal scannes inn på elevmappen MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN Bakgrunnsopplysninger Navn Fødselsdato Skole Klassetrinn Morsmål

Detaljer

MINNETALE OVER PROFESSOR DAG BJØRNAR GUNDERSEN. holdt i møte 17. november av professor emeritus, dr.philos. Kjell Ivar Vannebo

MINNETALE OVER PROFESSOR DAG BJØRNAR GUNDERSEN. holdt i møte 17. november av professor emeritus, dr.philos. Kjell Ivar Vannebo MINNETALE OVER PROFESSOR DAG BJØRNAR GUNDERSEN holdt i møte 17. november 2016 av professor emeritus, dr.philos. Kjell Ivar Vannebo Professor Dag Gundersen døde 2. februar 2016, og med hans død er en sentral

Detaljer

Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Samarbeidet mellom de nordiske språknemndene i 1976 Ståle Løland Sprog i Norden, 1977, s. 19-22 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk

Detaljer

Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover. Torbjørg Breivik, Språkrådet, Norge

Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover. Torbjørg Breivik, Språkrådet, Norge Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover Torbjørg Breivik, Språkrådet, Norge Grunnlag for presentasjonen Tre spørsmål til de nordiske sekretærene i språknemndene samt Færøyene, Grønland og

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Petter Dass KATEKISMESANGER. D. Mort: Luthers Lille Catechismus, Forfatted I beqvemme. Sange, under føyelige Melodier

Petter Dass KATEKISMESANGER. D. Mort: Luthers Lille Catechismus, Forfatted I beqvemme. Sange, under føyelige Melodier Petter Dass KATEKISMESANGER D. Mort: Luthers Lille Catechismus, Forfatted I beqvemme Sange, under føyelige Melodier Første gang utgitt København 1715 Historisk-kritisk utgave ved Jon Haarberg Det norske

Detaljer

Last ned Nyord i norsk. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nyord i norsk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Nyord i norsk. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nyord i norsk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Nyord i norsk Last ned ISBN: 9788257321536 Antall sider: 390 Format: PDF Filstørrelse: 25.25 Mb Nyord i norsk dokumenterer viktige nyheter i ordforrådet i norsk. Det aller meste av kildematerialet

Detaljer

forordet. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned de mest åpenbare grunnene, men ikke skriv kjedelig foreløpig.

forordet. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned de mest åpenbare grunnene, men ikke skriv kjedelig foreløpig. MINIKURS: DEL 2 Disse tre små minikursene kan fordeles utover et semester eller gjøres med kortere mellomrom. Oppgavene løses ved hjelp av Cappelen Damms franske ordbøker. Hvert av minikursene tar ca.

Detaljer

Høringssvar - NOU 2015: 8 - Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høringssvar - NOU 2015: 8 - Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/818-3 / IINI 15.10.2015 Høringssvar - NOU 2015: 8 - Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Språkrådet viser

Detaljer

Jan Hoel [Appsolutt fingerferdig! En anmeldelse av ordbokappene RO og SAOL]

Jan Hoel [Appsolutt fingerferdig! En anmeldelse av ordbokappene RO og SAOL] LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Jan Hoel [Appsolutt fingerferdig! En anmeldelse av ordbokappene RO og SAOL] RO Retskrivningsordbogen Oppdateringsdato: 27. januar 2012. Systemkrav: ios 4.0 eller

Detaljer

forordet. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned de mest åpenbare grunnene, men ikke skriv kjedelig foreløpig.

forordet. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned de mest åpenbare grunnene, men ikke skriv kjedelig foreløpig. MINIKURS: DEL 2 Disse tre små minikursene kan fordeles utover et semester eller gjøres med kortere mellomrom. Oppgavene løses ved hjelp av Cappelen Damms engelske ordbøker. Hvert av minikursene tar ca.

Detaljer

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Den nye islandske rettskrivningsordboka Ari Páll Kristinsson Kilde: Nordiska Studier i Lexikografi 9, 2008, s. 19-30 Rapport fra Konference om leksikografi

Detaljer

Språksjekken. En hjelp til bedre språk i staten. Norsk språkråd Statens informasjonstjeneste

Språksjekken. En hjelp til bedre språk i staten. Norsk språkråd Statens informasjonstjeneste Språksjekken En hjelp til bedre språk i staten Språksjekken er blitt til ved et samarbeid mellom og Norsk språkråd. Forskningsprogram for humanistisk informasjonsteknologi og Nordisk institutt ved Universitetet

Detaljer

5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Detaljer

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Bokmålsordboka og Nynorskordboka gjennom ein generasjon Marit Hovdenak Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 12, 2013, s. 229-246 Rapport fra Konferanse

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 10. desember 2015

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 10. desember 2015 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 10. desember 2015 Til stede: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bente Christensen (vara), Lars Rottem Krangnes, Sigrun Høgetveit Berg, Ola T. Lånke, Kamil Øzerk og

Detaljer

Enkel beskrivelse av islandsk språk

Enkel beskrivelse av islandsk språk Enkel beskrivelse av islandsk språk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur Inkognitogt. 24, 0256 Oslo. Telefon 22 56 29 50. Bankgiro 5024.63.43206 I Knthtr- 02 kb~. I Oslo, 9. mai 2006 rt r R, s.. r...i ::v s Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

Det nordiske språksamarbeidet i 2005 Av Torbjørg Breivik

Det nordiske språksamarbeidet i 2005 Av Torbjørg Breivik Det nordiske språksamarbeidet i 2005 Av Torbjørg Breivik Språk i Norden Dette nummeret av Språk i Norden har ny størrelse og ny grafisk utforming, og er resultatet av at Nettverket for språknemndene søkte

Detaljer

Sprog i Norden. Titel: Språksamarbeid i Norden Forfatter: Ståle Løland. Kilde: Sprog i Norden, 1987, s URL:

Sprog i Norden. Titel: Språksamarbeid i Norden Forfatter: Ståle Løland. Kilde: Sprog i Norden, 1987, s URL: Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Språksamarbeid i Norden 1986 Ståle Løland Sprog i Norden, 1987, s. 89-93 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

forordet. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned de mest åpenbare grunnene, men ikke skriv kjedelig foreløpig.

forordet. Hvorfor tror du det er slik? Skriv ned de mest åpenbare grunnene, men ikke skriv kjedelig foreløpig. MINIKURS: DEL 2 Disse tre små minikursene kan fordeles utover et semester eller gjøres med kortere mellomrom. Oppgavene løses ved hjelp av Cappelen Damms tyske ordbøker. Hvert av minikursene tar ca. 40

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Direktoratets ansvar Direktoratet har nasjonalt ansvar for statlig innsats på læremiddelområdet gjennom å medvirke til at det blir utviklet

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Datamaskinell språkbehandling og nordisk samarbeid Kolbjørn Heggstad Sprog i Norden, 1972, s. 103-107 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Klarspråk og faguttrykk Anna Senje seniorrådgiver, Språkrådet 12. juni 2013

Klarspråk og faguttrykk Anna Senje seniorrådgiver, Språkrådet 12. juni 2013 Anna Senje seniorrådgiver, Språkrådet 12. juni 2013 Hovedpunkter Må «klarspråk» være uten faguttrykk? Hvordan lager vi gode ordforklaringer? Når er det størst fare for misforståelser? Kall en spade for

Detaljer

Halvårsplan i norsk for 7.trinn

Halvårsplan i norsk for 7.trinn Uke Emne Kompetansemål Metode Vurdering 34 Skriving: Turistbrosjyre 35-38 Lesing: Koselesing Oppslagsord og Substantiv (rep egennavn, fellesnavn. Ubest artikkel, bøyning i tall og form, uregelmessig bøyning,

Detaljer

Last ned. For Stor engelsk ordbok mottok forfatteren, Herbert Svenkerud, Norsk faglitterær- og oversetterforenings ordbokpris 1997.

Last ned. For Stor engelsk ordbok mottok forfatteren, Herbert Svenkerud, Norsk faglitterær- og oversetterforenings ordbokpris 1997. Last ned Cappelens store engelsk-norsk ordbok Last ned ISBN: 9788202108236 Antall sider: 1302 Format: PDF Filstørrelse: 18.64 Mb Cappelens store engelsk-norsk ordbokdekker alle lag av det engelske språket.

Detaljer

Svar på høring av ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Svar på høring av ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet Bente Aronsen Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/7240-16/863-2/DARO 18.01.2017 Svar på høring av ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Detaljer

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Gråsoner i norske ordbøker Jørn-Otto Akø Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 1, 1992, s. 65-75 Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden, 28.-31.

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

Årsplan i norsk - 6. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk - 6. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 3 Lærere: Gro Åkerlund og Martha Aakervik Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne: Agora Øvebok, Gyldendal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av digitale ordbøker. Klagenemnda konstaterte at det ikke var noen uklarhet i klagers tilbud i

Detaljer

Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Språksamarbeid i Norden 1985-86 Ståle Løland Sprog i Norden, 1986, s. 103-107 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Detaljer

Norsk 5. kl

Norsk 5. kl Antall timer pr uke: 5,5 timer Lærere: Marianne Fjose og Eva Ternstein Læreverk: Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto 5A Elevbok, Gyldendal undervisning Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto

Detaljer

Språkrådets arbeid med minoritetsspråk

Språkrådets arbeid med minoritetsspråk Språkrådets arbeid med minoritetsspråk Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet, amv@sprakradet.no Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter, KMD, 27. mai 2014 Dette er Språkrådet Språkrådet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Språkrådets terminologitjeneste pådriver og nav for arbeid med norsk terminologi og fagspråk

Språkrådets terminologitjeneste pådriver og nav for arbeid med norsk terminologi og fagspråk Språkrådets terminologitjeneste pådriver og nav for arbeid med norsk terminologi og fagspråk Jan Hoel og Marianne Aasgaard Bakgrunn I Rådet for teknisk terminologi (RTT) lagt ned høsten 2001 Språkpolitisk

Detaljer

B SPRÅKPROFIL H L F L H U F F

B SPRÅKPROFIL H L F L H U F F SPRÅKPROFIL L H L H U F F Innhold Språket vårt 3 Del 1 Skriveråd og anbefalinger for godt språk 4 Klart språk 4 Før du begynner å skrive 5 Skriveråd og anbefalinger for godt språk 6 Ordliste 8 Del 2 Rettskriving

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Stranda kommune 2014 - Fritak

Stranda kommune 2014 - Fritak 1 2 0 0 5 a - Statlige eiendommer 2 2 0 0 5 h - Gårds-/Skogbruk 5 31 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 5 34 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 8 11 0 0 5 c - Kirker 8 15 0 0 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner

Detaljer

HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen

HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen Innhald 1. Innleiing... 2 2. Spørsmål mottekne per 16.4.2013... 2 3. Spørsmål mottekne per 21.4.2013... 3 1. Innleiing Vi viser til kunngjeringa

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007 Til stede: Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad (S 9.1 S 9.5, noe av sak S 10.8 og S 10.9), Marit Hovdenak (ansatterepresentant etter

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser

Detaljer

Last ned Tor i ord. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tor i ord Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tor i ord. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tor i ord Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tor i ord Last ned ISBN: 9788257322519 Antall sider: 188 Format: PDF Filstørrelse: 12.33 Mb Få har større kunnskaper om norsk språk enn Tor Guttu, og få har gjort mer for å formidle denne kunnskapen

Detaljer

Prioritert løysing for språksamlingane og Norsk Ordbok

Prioritert løysing for språksamlingane og Norsk Ordbok Kulturdepartementet Boks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 412-006 OG Hovdebygda, 29. januar 2015 Prioritert løysing for språksamlingane og Norsk Ordbok Nynorsk kultursentrum viser til brev og prosjektnotat

Detaljer