Nr. 2 - juni Fasteaksjonen. Trosopplæring. Onsdagstreff i Elverhøy. Leiv Lockertsen 85 år. Kirkevigsling i Kroken. Marie Elisabeth Mjaaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 - juni 2006. Fasteaksjonen. Trosopplæring. Onsdagstreff i Elverhøy. Leiv Lockertsen 85 år. Kirkevigsling i Kroken. Marie Elisabeth Mjaaland"

Transkript

1 Fasteaksjonen Trosopplæring Onsdagstreff i Elverhøy Leiv Lockertsen 85 år Kirkevigsling i Kroken Marie Elisabeth Mjaaland Tromsø Domkor Da Vinci-koden til debatt Kirkelige handlinger Gudstjenester og konserter

2 Leder Ha det, statskirken? Redaktør Svenn A. Nielsen 2 Nå kan vi snart vinke farvel til statskirken, eller? For ikke lenge siden stilte biskop Gunnar Stålsett og Erik Hillestad seg i spissen for en aksjon som vil bevare statskirkeordningen. Hvorfor de gjør det er helt åpenbart: De frykter de konservative kreftene i kirken. Logisk sett er det ikke så rart at nettopp disse to gjør som de gjør. Gunnar Stålsett ville neppe blitt utnevnt til Oslo-bisp i en såkalt fri folkekirke. Erik Hillestad og Åpen kirkegruppe for homofile og lesbiske ville nok også hatt trangere kår. Det er dette de to mener å se: At nestekjærligheten i en såkalt fri og selvstendig kirke ikke vil omfatte dem som ikke deler synet til dem som får makten, og at en slik nestekjærlighet er ganske innsnevret og problematisk. Her ligger også mitt store tankekors når vi nå skal høres, alle som vil, om hvilken kirkeordning vi ønsker oss. Gjønnes-utvalget som ble oppnevnt i 2003 delte seg i tre, ett flertall og to mindretall. Flertallet gikk inn for en såkalt Lovforankret folkekirke : Det betyr at alle grunnlovens bestemmelser om statskirken oppheves, og at kirken selv skal utnevne sine proster og biskoper i tillegg selvfølgelig til prestene. Kirkens forhold til staten forankres likevel i en egen lov. Det handler om juss og økonomi, og kirken beholder sin plass i statsforvaltningen, men som et selvstendig rettssubjekt. Den norske Kirke får da en særstilling begrunnet hovedsakelig med historiske argumenter. Mindretall 1 går inn for det som kalles en Selvstendig folkekirke : Dette vil sidestille Den norske Kirke med alle andre tros- og livssynsorganisasjoner, og kirken forsvinner ut av statsforvaltningen. Virksomheten reguleres gjennom en lov som er felles for alle tros- og livssynsretninger. For dette mindretallet er likebehandling et viktig mål. Mindretall 2 går inn for en Grunnlovsforankret folkekirke : Det betyr å videreføre dagens ordning. Begrunnelsen er, som hos Hillestad og Stålsett, at dette sikrer en tilstrekkelig lav terskel, slik at alle kan føle seg hjemme i kirken uavhengig av den enkeltes trosengasjement. Innenfor statskirkeordningen foreslår mindretall 2 å gjennomføre noen reformer, som for eksempel at prostene skal utnevnes av kirken selv og ikke i statsråd. Høringen som starter nå er av stor betydning. Derfor er det viktig at flest mulig deltar, og i Arbeiderpartiet, som så langt har vært en garantist for dagens ordning, er det laget et såkalt partirådslag om statskirkeordningen. Det er prisverdig, for kirken angår mange flere enn de av oss som tilbringer de fleste av årets gudstjenestedager der. Kirken handler om grunnsteinen i livene våre enten vi regner oss som religiøse, troende, personlige kristne eller vi er blant de mange titalls tusen som går i kirken på julaften og ellers bruker kirken ved dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Skal vi ikke ha en folkeavstemning om statskirkeordningen da? Spør mange. Nei, det skal vi ikke. Spørsmålet egner seg ikke for ja- og nei-svar, det krever samtale og refleksjon. Sannheten er nok også at det for svært mange er uinteressant hvilken ordning vi har, bare den sørger for at vi får døpt og konfirmert ungene, giftet oss og begravet våre kjære. Derfor er det også viktig at dette ikke overlates til eliten i kirken. Da ender vi med en diskusjon mellom de såkalte liberale og de såkalte konservative, og i begge leire kan vi mistenke at det finnes vikarierende motiver. Liten tvil er det om at det finnes sterke krefter som vil smalne inn kirken, holde homofile lengst mulig ute fra vigslede stillinger, og gjøre kirkens tjenester avhengig av om du vil betale eller ikke. Det er ordninger en åpen og inkluderende folkekirke ikke er tjent med. Da endrer vi kirken fra å være, slik det står i trosbekjennelsen en hellig alminnelig kirke til å bli en kirke for de spesielt hellige. Mark Twain var det visst som sa at Gud i særlig grad elsker de fattige, for dem er det flest av. I den norske kirke må vi bare håpe at Gud er mest glad i alle oss som ikke så sjelden kjenner at vi er fattige i ånden. Jeg tror vi er flest. Derfor er det nå så viktig at også vi lar høre fra oss, at vi gjør krav på kirken slik at ingen får ta den fra oss.

3 Fasteaksjonen God økning i Tromsø Resultatet av årets fasteaksjon ble 25 prosent høyere enn i fjor. Totalt kom det inn over kroner. Vi er veldig fornøyde med innsamlingen i år. Vi hadde en økning på kr ,- i Tromsø-området, forteller distriktskontakt Inger Hvindenbråten, som for øyeblikket er prest i Kroken, men som skal overta som kapellan i Elverhøy om ikke lenge. Hun tror også hun vet hvorfor det gikk så godt i Tromsø i år. Vi var en stor og aktiv gruppe som jobbet godt på forhånd og planla aksjonen, med representanter fra de fleste menighetene, både ansatte og frivillige. Men det viktigste var selvfølgelig selve aksjonsdagen 4. april, da konfirmantene var ute og gikk med bøsser, og i noen menigheter var også andre frivillige med. Strålende innsats, jubler Hvindenbråten. Konfirmantene har hatt mye undervisning om temaet og formålet med innsamlingsaksjonen, Ungdom ut av krig og krise. Beløpet vi fikk inn i Tromsø, kr , vil rekke til støtte til grunnskole i ett år i Kongo for 227 ungdommer, eller støtte til verktøysett for 220 bilmekanikere i Kongo eller skolegang i ett år i Sør-Sudan for 300 ungdommer. Mange ungdomsskoler har hatt besøk av Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) eller fra representanter for KN. Film foredrag, konkurranser og Verdensspillet har vært i bruk, og i tillegg har det også vært holdt gudstjenester hvor Ungdom ut av krig og krise har vært tema. Mange unge mennesker tvinges til å delta i krig som soldater eller utnyttes seksuelt. Her ungdom fra Kongo som har fått hjelp av KN. Reultatet fra menighetene ble: Totalt: kr ,- Menighet Bøsse Offer Elverhøy kr ,00 kr 2.900,00 Grønnåsen kr ,00 kr 5.500,00 Kvaløy kr 4.829,00 Svalbard kr ,50 kr 1.170,00 Domkirken kr ,50 kr 6.292,00 Tromsøysund kr ,00 Kroken kr ,00 kr 510,00 Karlsøy hadde innsamling, men har så langt ikke oppgitt sum. *Frimisjonen: kr ,00 Baptistmenigheten kr ,00 Metodistkirken kr 2.312,50 * Innsamlingen her var det i all hovedsak Gospelcompagniet som stod for, og de hadde også innsamling på Kvaløya. Gategudstjenester Kirkens Bymisjon sommeren 2006 Under Blåloftet Torsdager: Juni: & 29. og august: & 24. på Strandtorget fra kl.: 18:00 19:00 Alle er hjertelig velkomne! kommer ut 4 ganger årlig. Utgiver: Tromsøysund, Ullsfjord, Kroken, Grønnåsen, Elverhøy og Domkirkens menigheter Ansvarlig redaktør: Svenn A. Nielsen, Mobil Opplag: Grafisk utforming: Lundblad Media AS, Tromsø Trykk: Nr. 1 Trykk Tromsø Forretningsadresse: KirkeNytt, Hans Nilsens vei 41, 9020 Tromsdalen Forside: Kirkeveteran Arne Nyvold leder an i prosesjonen under vigslingen av Kroken kirke 1. pinsedag. Foto: Svenn A. Nielsen DEN NORSKE KIRKE Tromsø kirkelige fellesråd Utgåtte gravsteder/fester 2005/2006 Oversikt over utgåtte fester i 2005, og fester som utgår i 2006 for Elverhøy, Tromsdalen og Tromsø gravlund er nå lagt ut på hjemmesiden til Tromsø kirkelige fellesråd. Gå til linken gravferd. på følgende adresse: Kirkevergen frantz.no 3

4 Trosopplæring Størst av alt i Tromsø! Babysang i Domkirka. Noen av sangerne samlet ved alterringen i Domkirka. Rovergruppe, babysang i Grønnåsen, Elverhøy og Domkirken, fotokurs, skattejakt og Unges konsert er resultatet etter snart ett år med Størst av alt i Tromsø. Et spennende år, som har vist at trosopplæring er pop, sier prosjektleder Gro Lillenes. Nå står 6-åringene for tur! I løpet av 8 måneder har vi gjennomført tre babysangkurs. Alle tre kursene har vært fulle, det innebærer at 15 barn har deltatt sammen med mamma eller pappa. To av babysangkursene har Ina Holland-Nell vært kursleder for. Det tredje har prosjektleder Gro Lillenes hatt ansvar for sammen med ettåring Pirashanthy Sivabalasingan. Vi har sunget, lekt, beveget oss, tent lys og spist sammen, forteller Gro. Den sosiale delen med mat, drikke og prat er også en viktig del av opplegget, fortsetter hun. Alle tre kurs har blitt avsluttet med deltagelse på gudstjeneste i de forskjellige kirkene. Det har vært fantastisk å se smilene i menighetene når en gjeng babyer med foreldre synger og beveger seg fremme i kirka, sier Lillenes. Et tre måneders langt fotokurs med påsken som tema ble avsluttet like før påske med utstilling i alle kirkene på øya. Kanskje har du sett utstillinga med bildene om Påsken sett med Maria Magdalenas og Judas øyne? Trosopplæring med fotoapparat som beste hjelpemiddel har ikke vært gjort før, ifølge Lillenes. At det var et vellykket prosjekt kan man se på bildene. De har et meget sterkt budskap. Dessuten var det en 4 siders reportasje med alle bildene på trykk i avisa Vårt Land like før påske. Lillenes forteller at de også har fått spørsmål om salg av bildene. Til høsten er det 6-åringene og 8-åringene som står for tur. Da skal det være markering av skolestart, med 6-års skole 17. og 18. august og skolestartmarkering i gudstjenesten den 20. august. Da kan de som skal begynne i 1. klasse komme i kirka og være hele dagen, isteden for på SFO. Vi skal leke, synge, lage ting, spise og høre noen spennende historier om Jesus. Det blir til og med Skattejakt. 8-åringene (3. klasse) blir invitert med på gratis leir på Tømmerneset leirsted i Sørreisa. På den leiren skal det handle om Kina. Da blir det både kalligrafi, sang, misjon og mye mer, forteller Lillenes. En sliten, men tilfreds gjeng, etter at fotoutstillinga er ferdig montert i Grønnåsen kirke. 4 Geir Gunnar Døgnvakt Stakkevollvn 49 RØRLEGGEREN TROMSØ A.S Solstrandveien Tromsdalen TLF.: Skogveien 14 i Tromsdalen Tlf Åpningstider: Mandager Tirsdag til fredag Lørdager Stengt I hele juli er vi tilgjengelig på mobil , butikken er da åpen kun etter avtale.

5 Trosopplæring Det grønnes Maling, musikk, dans og teater. Det tradisjonelle arrangementet Det grønnes i Åsen samlet barn og voksne til felles aktivitet i slutten april også i år. Kantor Matthias Anger hadde skrevet er musikalsk skuespill, Åse Åsen og posten som forsvant om den åttiåtte år gamle damen med en forkjærlighet for alt som begynner på Å. Fra tidlig formiddag til langt ut på ettermiddagen kunne man registrere aktivitet i kirka, og det hele ble avsluttet av The Final Quartett. i åsen å Postmann Tulltyt med y kommer med post til Åse Åsen. Marius Graff var postmann mens Louise Krupka spilte Åse Åsen. Foto: Bjørn Joachimsen/Foto Nord ç é è ê ë å Kurage Ohhashi, Julie (9) og Joar (11) Fiskarstrand på origamikurs. ç Ine Kvarsnes var ikke helt trygg på fotografen. é Masse god mat. Kirkekoret sto for kafeen, her ved May Line Angel. è Henrik Østrem Nielsen spilte Ole Olsen, den ansvarlige for at posten forsvant. ê Lilla, Lalla, Grønn og Gulla kommer hjem. Glade aktører til møte med Åse Åsen. ë The Final Quartett avsluttet dagen i Grønnåsen kirke. Tillit Håvard Harald Ørjan Jørn Verdig bistand til en verdig avskjed IMI Begravelsesbyrå as Du når oss alltid på tlf Vestregata 24 Tromsø Tromsø-folk har vist oss tillit siden 1951 Bokhandelen i Sjøgata Sjøgt. 31/ Tromsø Tlf Byens beste utvalg til hele familien! Sentrum: Storgt. 68, Tromsø tlf Jekta Handelssted, Tromsø tlf

6 Onsdagstreff i Elverhøy Når vi sier det slik i overskriften er det en kvart sannhet, i det treffene foregår den siste onsdag i hver måned. Treffene er åpne for alle, men har hittil bestått av flest damer med hovedvekt på 60 år pluss. I de to årene disse onsdagstreffene har vært avviklet har det vært et frammøte av personer. Møtene blir arrangert i kirkekjelleren klokken 11 om formiddagen, noe som selvsagt også egner seg for den pensjonerte delen av menigheten. Terje Killie (78) har deltatt fra starten av hvor prestene Stig Lægende og Jan Høifødt har vært de drivende kreftene. Nå er det ikke bare vaffelsteking og kaffedrikking som har trukket folk til kjelleren. Det har vært avholdt mange og gode kåserier av fremtredende historiefortellere. Emnene har omfattet mangt og meget fra Svalbard til sydlige land. Her har både biskop og fylkesmann bidratt og ellers personligheter med erfaringer fra arbeid og dagliglivet. Disse treffene benytter ikke innsamlede midler fra menigheten ellers, men finansierer egen drift gjennom utlodninger. Utlodninger som inneholder så mange gevinster at de fleste har noen med hjem, slik de hadde når de kom. Ja, utlodninger er like populære over alt. De gir den lille spenningen og utløser den forventningen som gis ved opplesing av de fargede loddene ved møteslutt. Resultatet gjør at onsdagstreffene også kan gjennomføres i form av bussturer rundt i distriktet. Slike arrangement har vært forsøkt for yngre personer også, forteller Killie. Han var selv leder for en slik gruppe, som i grunnen vokste han over hodet. Dette hadde jeg ikke nok greie på, mente han. Det kreves litt mer å drive ungdomsarbeide når det tuller på seg. Han håper at disse onsdagstreffene også kunne være med på å inspirere til å intensivere ungdomsarbeidet, og tenker nok litt i retning av nypresten? Menighetspleien i Elverhøy på tur. Her noen av deltakerne under en post i bakken. (Foto:Terje Martin Killie) Permisjon Sokneprest Jan Høifødt i Elverhøy har deltatt sitt siste møte i menighetsrådet på en stund, idet han har tatt ett års permisjon for å avhjelpe prestemangelen i Kautokeino. En håper å få ansatt en vikar så raskt som mulig. Kontakt Kontaktpersoner i Elverhøy menighet: Kapellan Inger Hvindenbraaten tlf Leder av menighetsrådet Roald Ernst Kristiansen mobil Kirkekontoret tlf John Årst 6 Vi leverer blomster til alle anledninger Solstrandvn Tromsdalen Tlf Vi gratulererkroken menighet med ny kirke Tromsø Begravelsesbyrå Trond Lanto Prestenggt Tromsø Telefon

7 Vi gratulerer Kroken menighet med ny kirke! INVITASJON til GRATIS leir Kjære 3. klassing på TROMSØYA Du er herved invitert til leir på Tømmerneset leirsted 9. og 10. september. På denne leiren skal vi høre mye om Kina, synge kinesiske sanger, smake kinesisk mat og høre om Jesus. Har du lyst til å bli med? Oppholdet er gratis, reisen betaler du selv. Meld deg på nå! Først til mølla! Bruk svarslippen under og send den til Størst av alt i Tromsø Postboks 1046, 9261 Tromsø Så tar jeg kontakt med deg! Ønsker du å få vite mer før du melder deg på, send en mail til: eller ring eller send SMS til Anne-Lene Tangstad; / Arr: Størst av alt i Tromsø NMS-U JA, jeg vil være med på leir til TØMMERNESET Navn Født Adresse Postnr Tromsø Skole E-post Telefon JA, jeg vil være med på fellesreise Til Tømmerneset Fra Tømmerneset 7

8 Jubilant Leiv Lockertsen Leiv Lockertsen ble født 19. mai 1921 på gården Utheim i Finnkroken, bratteste bakkene og hoppa lengst på ski. Når vi unga skulle gjøre det samme, og vokste opp sammen med 6 søsken i et hjem preget endte det av og til med knall og fall og brukket ski. Da var det å rusle til av gudsfrykt og nøysomhet. De hadde en god barndom han Leiv som var ekspert på fingerskjøting av ski. Lange skiturer er med godt samhold, og dette har fulgt dem opp i voksne en av hans gleder. Før de fleste andre starter på turen, kan man år. Leiv overtok barndomshjemmet, og sammen med møte han Leiv i full fart nedover. Da har han vært en snartur oppe kona Johanne, drev han gården og de skapte et trivelig på de høyeste toppene og av og til snur han og tar en ny tur og gjestfritt hjem. Her vokste Øyvind og Reidun på fjellet av pur glede. Han Leiv var også søndagsskolelærer. opp i et fritt og godt liv blant kyr, kalver, sauer, lam Hver søndag, samlet han opptil unger i Lillesalen i og høns, fjæra og sjøen. Dyrene er borte i dag, men Kirka. Der sang vi, og lyttet til han Leiv. Han var en god lærer. når barnebarna kommer på besøk, har de fremdeles I tekstboka stemplet han stjerner, og i konkurransen om å få fjæra og sjøen som lekeplass. I tillegg til små- flest, skulle du være mye syk om du ikke stilte opp. Da barna bruket, var det hjemmefiske som skaffet inntekter. forsvant fra bygda, ble det slutt på jobben som søndagskolelærer. Lenge hadde han sjark, men den er nå byttet ut i en stor åpen båt. Han har vært pensjonist i mange år nå, men fremdeles kan du se at fiskehjellen er så full at hagegjerdet er tatt i bruk til fisketørking. En velfylt fryseboks er en god fiskeplass i uværsperioder, og poteten er han alltid førstemann til å få i jorda. 85 år Han er en aktet mann i bygda, var en vanlig beskrivelse av en jubilant for noen tiår siden. Selvfølgelig er dette dekkende også for denne jubilanten, men hans væremåte, innsatsvilje og vitalitet gjør en slik beskrivelse fargeløs. Leiv ruver ikke i landskapet, men han er likevel en stor mann. Alle husker Leiv varmen, smilet, humoren, fortellergleden, hjelpsomheta og ikke minst den kristne troen, som kommer fram i alt han gjør. Han er kjendis også utenfor bygda og kommunen. For noen år siden ble han vist fram på italiensk fjernsyn, men da vel mest som en eksotisk skikkelse i arktiske strøk. Han Leiv er en hærig kar. Badesesongen hans starter før påske. Han tar en rask spurt barbeint over sne og is fra huset til fjæra, og så rett uti det iskalde Grøtsundet. Sånn har han drevet på i alle år, han synes det er godt. Merkelig. Andre får gåshud bare ved tanken. Han har ikke som kobben, et spekklag som isolerer. Ei niese fortalte i bursdagstalen til Leiv, at ho hadde spurt han en vinterdag mens han lå og svømte omtrent 20 meter fra land: E de ikkje kaldt onkel? Svaret som kom var: Ja - no frys æ på øran... For ungene i bygda var Leiv det store forbildet som idrettsmann. Han kjørte ned de Finnkroken er blitt et turistmål for små og store grupper som har lyst til å oppleve stedet, og for disse inngår gjerne et besøk i kirka. Der forteller en engasjert Leiv levende om bygdas historie fra oldtida og fremover, og om livet i ei bygd som for noen år siden hadde både butikk, posthus og skole. Den første folk som kommer med hurtigbåten møter, er han Leiv som står ved landgangen og med et smil og sier velkommen. Ekspeditørjobben fikk han da han var 82 år. Noen måtte trø til for å berge båtanløpet, og at han Leiv tok naturligvis jobben han hadde jo god tid som pensjonist. Jobben som båtekspeditør hadde nesten endt med katastrofe for han Leiv. En liten forsinkelse hjemmefra, gav litt ekstra fart på sykkelen ned bakken til kaia. Sykkelkjedet hoppa av da han skulle bremse, og sykkelen gikk rett gjennom et hagegjerde ved siden av kaia. Han Leiv fór gjennom lufta i en 4-5 meters bue og ned på bergan i fjæra under. Heldigvis bomma han med et par desimeter på noen utstikkende kaiplanker, og slapp fra det hele med et par brukne ribbein. Det er vel dette som kalles englevakt? Fullt så heldig var han ikke sist sommer, da et arbeidsuhell kosta han tre fingrer på venstre hand. Men han har funnet andre måter å holde ting på, og han kan fremdeles hale inn fisk med juksa og slå inn en spiker. Kirka i Finnkroken er eid av Kirkeforeningen, og kommunen gir tilskudd til drifta. Jobben som kirketjener overtok han etter faren. Lønna var ikke særlig å skryte av. 50 kroner året, men da måtte han holde parafin til lampene og lys til alteret selv. I 8 J.M.HANSEN - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER Du kjøper vel der du får service? Det gjør de i Kroken kirke! Vi er nå ledig for små og store oppdrag! Storgt. 56, 9008 Tromsø, tlf J.M.HANSEN - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER I 22 år har vi skapt glede med blomster! OLIVA SANDVIK Vestregt Tromsø Tlf

9 Jubilant Jubilanten ledet selv allsangen ble jobben omgjort til klokker og kirketjener, og lønna ble litt bedre. Kirkegården ligger på ei lita øy utafor Finnkroken, og da det ble laget plen på den, ble det han Leiv som fikk jobben med å stelle der. En gang i uka om sommeren, ror han ut til øya og småspring etter plenklipperen Det må være en av de mest velholdte kirkegårder i landet. Ved begravelser eller kirkegårdsandakter, er det han Leiv som sørger for båter ut til øya. Har noen problemer med å komme seg på land, tar han Leiv tak i dem og løfter dem i fjæra uten anstrengelse. En kunne skrevet mye om Leif sin innsats i nærmiljøet. Hver 2. juledag arrangerer han gammeldags julefest, noe som folk tar hurtigbåten fra byen for å oppleve. Sankthansaften på den gamle fotballbanen er det Leiv som står bak. Han kjører frem ved, er bålsjef, setter i gang leker for barn og voksne, og fremdeles hopper han med i sekkeløp med stor iver. Han og Johanne har en finger med i alt annet som forgår i kirka og på grendehuset. Da gammelskolen ble grendehus, var det han Leiv som svingte hammeren under ombygginga til museum, galleri og aktivitetsplass. Han har vært bygdas snekker i alle år. Det er ikke mange av husene i Finnkroken som ikke Leiv har slått inn en spiker i, og han kommer fremdeles når vi trenger kyndige råd eller ei hjelpende hand. I foreningslivet, er det søndagsskole, avholdslosje og Norges Kristelige Ungdomslag (KFUM), som han har stått i spissen for. Han har ledet lokalt og vært valgt inn i krets- og fylkesstyrer. Han har også vært bygdas røst i mange andre sammenhenger. For alt han har betydd for bygda, fikk han Kongens fortjenestemedalje i 1991, og var sammen med sin Johanne til audiens på slottet. En trivelig kar, var tilbakemeldinga fra han Leiv, og Kongen syntes sikkert det samme om han. Leiv sin 85 årsdag ble feiret lørdag 20. mai i Finnkrokens storstue, kirka. Leiv og Johanne hadde ordnet til fest for familie og venner og over, 70 personer møtte opp. Det ble servert kaffe og kaker og jubilanten ble hyllet med gaver, blomster og taler. Jubilanten sjøl var i storform, og underholdt sine gjester med dikt og fortellinger. Det var en fin festdag for alle som var til stede. Sognediakon Vigdis Mellem holdt tale og overrakte blomster fra Tromsøysund menighet. Men det hun også hadde med, og som fikk frem det største smilet hos jubilanten, var et løfte om et stort bidrag til innkjøp av maling til kirka. At vi avslutta festen med å synge Kom til den hvitmalte kirke var naturlig. Det er den sangen som synges oftest og med størst inderlighet, ved festlige anledninger i kirka i Finnkroken. Olaf Figenschau Leiv Lockertsen mottar fortjenestemedaljen av daværende ordfører Erlend Rian i Foto: Sven Auglend 9

10 Kirkevigsling TEKST OG FOTO: SVENN A. NIELSEN Klara Johansen, leder Korken menighetsråd og loset menigheten gjennom en lang ettermiddag med mange gratulasjoner. Kjell Y. Riise har ledet styringsgruppen, her takker han arkitekt Nikolai Alfsen og døvekirkens Ingrid Moxness for godt samarbeid. Kjell Y. Riise fikk også den symbolske nøkkelen fra Tromsø kommunes avdeling for eiendom, Beate Nemeth. Dagen i dag må være en hyllest til alle dem som har jobbet for å få bygd kirke gjennom mange 10-år, sa kirkeverge Arne Sundheim. Ordfører Herman Kristoffersen overrakte sjekk på kroner til nestleder i Kroken menighetsråd, Hugo Smith-Meyer. Himmelsk glede i Kroken 10 Gleden var stor i Kroken da den nye kirken ble innviet 1. pinsedag. Ikke mindre enn to biskoper sto for jobben sammen med stort sett alt som kan krype og gå av menighetsprester i byen. Til trengsel var kirken fylt, og både RiTø-koret, ledet av Guttorm Lindquist og kirkekoret fra Domkirken under dirigent Kent-Eirik Olsen bidro til jubel og sang sammen med en opplagt og virituos Kristin Mellom på fiolin. Ole D. Mjøs, denne gang i egenskap av bispedømmerådsleder, sa at Kroken kirke var Tromsø kommune på sitt beste. For når det først ble bygd kirke, ble det like godt bygd to i samme slengen, døvekirke for Nord-Norge og soknekirke for Kroken. Men professoren i medisin, som også leder Nobelkomiteen, og som har hatt sine fingre borti mye i Tromsø by gjennom 30 år, refset også kommunen. - Det har vært svært vanskelig å få bygd kirken i Kroken. Vanskeligere enn å bygge universitetet og vanskeligere enn å få flyttet Polarinstituttet fra Bærum, sa den karismatiske bispedømmerådslederen. Men alt dette var historie da kirkeklokkene kimte inn til 1. pinsedag fødselsdag for Kirken og fødselsdag for Kroken kirke, som oslobiskop Ole Chr. Kvarme poengterte i sin preken. Kvarme var til stede fordi han er biskop for døvemenighetene i Norge. En døvemenighet som skrev nordnorsk kirkehistorie da den fikk sitt aller første gudshus i sokkeletasjen i Kroken kirke. (Se egen sak.)

11 Kirkevigsling Uten Kroken kirke, hadde vi ikke hatt noe HT, og uten HT ingen kirke, sa skuespiller Kristian Figenschow jr. og minnet om den finurlige avtalen mellom kommunen og departementet. En gjennomgang av kirkebyggets historie i Norge fikk menigheten fra kirkedepartementets kirkebyggrådgiver, Arne Sæter. Fra Døvekirken ble Kroken kirke lovet et ikon. Leder av menighetsrådet i Døvekirken i Trondheim, Ingrid Moxness, sto for lovnaden. Reidar Knapstad var Kroken menighets første sokneprest fra I dag er han prost i Førde. Kristin Stang Meløe, Kroken-boer og ansatt ved Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) hadde gave med. Andre må ta over I to måneder skal han ennå være sokneprest i Kroken. Børre Aamodt Sneltorp, har slett ikke alene æren for at bygget nå står der, men han har som prest vært aktivist, og han har også satt sitt preg på Kroken siden han for vel 20 år siden ble sokneprest der. Det var ingen tvil om hva Børre prest følte da han tok sin plass i prosesjonen av lekfolk, prester, diakoner, kateketer og biskoper da Kroken kirke ble vigslet med all den pomp og prakt kirken kan vise når den bare vil. Men snart sier altså Børre takk for seg. Han mener det må jobbes annerledes enn det han har gjort. Tiden for aktivisme av hans kaliber er over. I dag er det to ord som dekker mine følelser: Glede og takknemlighet, sier han. For 10 år siden bestemte han seg; han skulle holde ut som sokneprest til kirken var bygd. Nå er det gjort, praktbygget står der, og hans presteliv tar enn annen lei. Bak seg har han et arbeid mange vil huske, ikke minst at han i en bydel med store ungdomsproblemer startet Treffpunkt et møtested og en kafé for ungdommene i Kroken. Han understreker at kirken ikke er hans fortjeneste alene, men at han som prest har fått legge noen steiner både i kirkesaken og i Kroken-samfunnet. Andre som med glede og stolthet, etter flere tiår med innsats, deltok under gudstjenesten var Arne og Julie Nyvold og den uoppslitelige Halldis Olsen. Gi korset videre Biskop Per Oskar Kjølaas oppfordret Kroken menighet til å gi prosesjonskorset videre til Sandnessund menighet. Biskopen kunne fortelle at korset ble laget til Grønnåsen menighet før denne fikk egen kirke, som et interimskors. Da Grønnåsen kirke for 10 år siden sto ferdig, ble korset gitt til Kroken menighet. Jeg kan ikke stjele korset og gi det videre, men siden det var tenkt å skulle være et interimskors, oppfordrer jeg Kroken menighet til å gi det videre til Sandnessund menighet som nå står for tur til å få egen kirke, sa biskopen. 11

12 Kirkevigsling Han kunne fortelle om to bekymringer, tidligere fellesrådsleder, Ole Morten Olsen, fellesrådets svake økonomi og hvordan man skulle få bygd Kroken kirke. Kjellaug W. Leandersen leder menighetsrådet i nabomenigheten, Ullsfjord. Hun ønsket Kroken lykke til med nykirken. I det politiske Tromsø har AP-kvinnen, Jorunn Rasmussen, spilt en viktig rolle som pådriver for kirkebygget. Anne Gjerdrum snakket for mange år siden om å bygge døvekirke sammen med kirke i Kroken. Hun hilste som leder av Tromsøysund menighetsråd og hadde penger med i gave. Også fra Grønnåsen vanket det godord og gave overrakt verbalt og de facto av nestleder i menighetsrådet, Sigmund Nesset. Kommunen med lumske hensikter Tromsø kommune har lumske hensikter med Kroken kirke, kunne ordfører Herman Kristoffersen fortelle. Vi kommer ikke til å la dere dø i synda, sa han, og formante Kroken menighet om at det er nå arbeidet begynner. Kommunen har bygd kirken for at Kroken menighet skal hjelpe til at folk i Korken får et tilbud og at ungdommene kan bli gangs menneske, som ordføreren sa det. Kirkebygget fordrer at det drives et aktivt arbeid overfor innbyggerne i bydelen. Ordføreren fikk svar på tiltale fra Ole D. Mjøs som fortalte at det var umulig å få Kroken kirke på det kommunale økonomisk kartet før ordføreren ble omvendt til kirkebygger, som Mjøs sa, og han la til at ordføreren nå, når han bare hadde vel ett år igjen som leder av byen, måtte se til å få bygd Sandnessund kirke med en gang. 12 Kristin Mellem gledet de fremmøtte med vakre fiolintoner. Uansvarlig utbygging Han mente det var uansvarlig å bygge en helt ny stor bydel uten også å bygge en kirke. Helge Jacobsen var ordfører i to perioder. Han tok spørsmålet opp allerede i sin første ordførerperiode ( ordføreren ble valgt for to år av gangen i den tiden) og i Men gjennomslag fikk Helge Jacobsen ikke. 1. pinsedag satt han imidlertid i Kroken kirke og gledet seg over kirkebygget sammen med menigheten. NOR DIESEL A.S LEVERANDØR AV ALT TIL BILEN OG INDUSTRIEN Diesel-, skips- og bilelektrisk spesialverksted Autorisert Bilverksted BOSCH Servicesenter Stakkevollvn Tromsø Tlf. sentralbord Verksted

13 Kirkevigsling Sokneprest Knut Olstad i Sandnessund kirkeløse menighet håpet at hans menighet nå står for tur til å få et eget kirkebygg. Tromsdalen kirkekor gleder seg til også å kunne synge i Kroken kirke, fortalte Kari Rekstad. Jorun Flæten fra Skjelnan skole gledet seg til å kunne ta elevene sine med i en ordentlig kirke og slippe samlingene i bomberommet. Døveprost Terje J. Johansen, lovet døvekirken en flunkende ny lysglobe. Nå, når du er så godt i siget, Herman, setter du i gang og bygger kirke på Kvaløya med en gang, oppfordret Ole D. Mjøs. Hørt i Kroken Alle nye bydeler må få kirke med en gang. (Ole D. Mjøs, leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd) If you can dream it you can do it. (Kirkeverge Arne Sundheim siterte Walt Disney) Jeg var på åpningen av HT (Hålogaland teater). Vi var ikke like heldige, vi ble ikke tilgodesett med to biskopa, men måtte nøye oss med ei dronning. (Skuespiller Kristian Figenschow jr.) Jeg vil takke min forgjenger i fellesrådet, og tidligere kirkeverge Knut Borud for deres innsats for Kroken kirke. (Leder av Kirkelig Fellesråd i Tromsø Roar Holmestad) Jeg takker for at jeg ble invitert til en gudstjeneste som varte i to timer. Jeg satt og tenkte at jøsses, det her må vel holde for en stund. (Ordfører Herman Kristoffersen) I mai i fjor ble grunnsteinen lagt ned, og allerede i juni kom Nelson Mandela for å feire at Kroken kirke skulle bygges. Nå kan jeg si både til Mandela og Tutu at de kan komme tilbake og se det fantastiske bygget. (Ole D. Mjøs, leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd) Da jeg hørte jeg skulle tale etter han Mjøs, tenkte jeg: I jessunavn, skal Kroken kirke få fredsprisen allerede. (Skuespiller Kristian Figenschow jr.) Jubel i døvekirken 1. pinsedag i Kroken startet i kjelleren, i døvekirken nede i sokkelen. Et kirkerom med alle de visuelle fasiliteter en døvekirke må ha for å fungere. Det ble jublet med trompeter og sang, og stille, meget vakker døvepoesi, tolket slik at også vi som ikke behersker døvespråket kunne forstå. Det er en ordentlig pinsedag i kirka i dag, sa biskop Per Oskar Kjølaas som prekte under innvielsen av døvekirken. Han pekte på at pinsen er kirkens fødselsdag, og at pinsedagen nå også er fødselsdagen til Kroken kirke og døvekirken for Nord-Norge. Jeg håper dere lærer å elske dette rommet, at det blir til Guds ære og mennesker til gagn, sa biskopen. Starten var som den skulle i Døvekirken. En høytidelig prosesjon ledet an med interimskorset. Deretter kom døveprest Per Walle, domprost Herborg Finset Heiene sammen med døveprost Terje J. Johnsen før de to biskopene Per Oskar Kjølaas og Ole Chr. Kvarme avsluttet prosesjonen. 13

14 Vi gratulerer Kroken med ny kirke og takker for oppdragene i forbindelse med byggingen TOTALENTREPRENØR Elektro installasjon Grunnarbeid Teglmuring Rørlegger Ventilasjon Stålarbeid Taktekking Maling og golvbelegg Tromsø Takmontering Flisarbeid StilLasentrepRenør Parkett 14

15 15

16 innredet, sier helsesekretærene Heidi Lian og Lill-Heidi Pedersen om den åpne skrankeløsningen. nde Bilde 2. Hver lege har satt sitt personlige preg på legekontoret. Bilde 1 Bilde 3. Møblene og gardinene er fargeklatter i de ellers nøytrale rommene. Bilde 2 lokaler Bilde 4. Helsesekretærene Heidi Lian og Lill-Heidi Pedersen, og legene Lise Figenschou og Charlotte Goll på det kombinerte spise- og møterommet. Vi har lagt vekt på at rommet skal oppleves som et behagelig sted å være. Her skal man kunne koble ut, sier de. Bilde 3 Bilde 4 Bevisst satsing på design har gitt de sju ansatte ved legesenteret et spennende arbeidsmiljø. Håpet er at friske farger og enkel, stilren utforming av møbler og interiør skal virke stimulerende på arbeidsviljen og trivselen. - Godt arbeidsmiljø er bra for helsa, sier lege Charlotte Goll, som er en av fire leger ved senteret. Reaksjonene fra pasientene har heller ikke latt vente med samling av mange helseorganisasjoner på ett sted, virket attraktivt på det nystartede legesenteret. - Vi er interesserte i å samarbeide med andre faggrupper på bygget, det gir et mer komplett tilbud til pasientene våre, sier Goll. Selv om stilen er konsekvent gjennomfårt i alle rom, har legene satt sine personlige preg på kontorene sine i form av fargevalg, kunst og møbler. To og to den spesialbygde skranken og venteværelset til pasientene, det skilles fra skrivestuen og laboratoriet med en glassvegg. Pasienter som ikke vil opplyse om sitt ærend foran de andre ventende, kan få komme bak glassveggen. Mellom skrivestuen og laboratoriet skjermer en halvvegg for innsyn når pasienter kommer bak for å ta en blodprøve eller lignende. - Denne løsningen gjør de mulig for helsesekretærene Mange på seg. veier leger til deler undersøkelsesrom, prestetjenesten slik utnytter de også å jobbe ved PC eller i laben, samtidig som de har - I går var det en dame innom som sa at hun følte seg plassen best mulig. overblikk og kan være til stede for pasientene i friskere når hun kom inn hit, det var hyggelig å høre, Utsikten fra kontorene er upåklagelig. Goll kan se skranken, forklarer Goll. sier helsesekretær Heidi Lian, som ellers får mange både fjellene og havet. Erfaringer fra andre legekontorer, blant annet Oslo kommentarer om de flotte gardinene som er små - Det bidrar til at jeg har det bedre på jobb. Jeg kan legevakt, viser også at slike åpne løsninger er med på fargeklatter i de ellers nøytrale rommene. glede meg over det jeg ser, i stedet for å ha å roe ned urolige pasienter. Prestevikar Marie Mjaaland kunne løfte sitt eget barnebarn mot omgivelser menigheten som høyner etter at stressnivået, hun selv hadde sier hun. døpt det i Grønnåsen Fortsatt kirke gjenstår 28. litt mai. arbeid får lokalene er ferdigstilt, Attraktivt bygg blant annet skal veggene dekoreres med kunst. Men Det er søndag Med sin kveld lange og historie gudstjeneste som hospital i Grønnåsen og fødeklinikk kirke. De Åpen enkle, løsning meditative, nærmest oser det suggererende formelig legetradisjon liturgiske av veggene sangene i er hentet De ansatte fra Taizé, har selv Ikke bidratt helt aktivt uten med betydning, innspill og mener fungerer Marie. etter hensikten. Alle føler seg oppkvikket når bygde en kirke og et kloster, og allerede stedet kan fikk både sitt ansatte navn og pasienter etter munkene. se at lokalene den franske Elisabethsenteret. byen som er Sørbyen blitt kjent legesenter for sine ønsket sanger seg og sitt ønsker økumeniske i innredningsprosessen, Likevel ble godt hun hjulpet økonom, av hun måtte de kommer jo ha inn noe der! å leve av. Som siviløko- lokaler her blant annet på grunn av den flotte plasse- interiørarkitekt Torunn Tøllefsen. Helsesekretærene Tekst: Marit Alvig Espenes fellesskap. Liturgen er den nye presten i Grønnåsen, en voksen dame ringen i bygget nært sentrum. Også LHLs konsept, på 48 år. Hun bærer sin alba, den hvite prestekjolen, uten den stolaen som skulle markere at hun er ordinert prest. Når hun snakker, kan hun ikke skjule at hun er svensk. Er det rart man blir litt nysgjerrig? At det nå finnes flere veier til prestetjenesten, er Marie Elisabeth Mjaaland et godt eksempel på. Hennes egen vei går via et hovedfag i filosofi og en avhandling om den jødiske filosofen Martin Buber. Men det finnes også en lang vei før hun kom dit. I møterommet i kirka forteller hun litt mer om denne veien. Hun kommer fra Munktorp i Mälardalen, ikke langt fra Stockholm. Dit kom den engelske benediktinermunken David på 1000-tallet. Han nom traff hun en norsk arkitekt, og de flyttet etter hvert til Norge. Først til Bodø hun ville nordover. Etter et år bar det videre til Tromsø. Det ble familie og byråkratjobb gjennom hele åttitallet. I lengden var jobben ikke særlig tilfredsstillende, sier hun. Da trenden med organisasjonsutvikling for alvor tok løs på slutten av åttitallet, bød det seg en åpning mot noe nytt. Etikk skulle det være, men det var jo ingen som kunne noe om det. Derfor fant Marie ut at hun skulle studere filosofi på universitetet. En snøball var begynt å rulle; det ble mellomfag i 1989, og hun begynte på hovedfag. Etter en del famling kom hun over Martin Bubers bok Jeg og du. Da ble alt annerledes, det ble den store gjenkjennelsen og det store har fått et åpent landskap å jobbe i. Fremst ligger Foto: Rune Stoltz Bertinussen 16

17 Marie Elisabeth Mjaaland vendepunktet. I denne boken er det mellommenneskelige en åpning mot Gud, og det var akkurat slike ord hun trengte. Hun leste Buber, masse Buber, skrev om ham, holdt foredrag om ham. Martin Buber er dypt forankret i jødisk tradisjon, men er likevel kanskje nettopp derfor åpen mot alle som tar spiritualitet på alvor, enten de er jøder, buddhister, kristne eller noe annet. Marie Elisabeth forsto at hennes egen vei gikk til Kristus. Alle hennes erfaringer tilsa det. Utover på nittitallet opplevde hun et sterkere og sterkere kall til å bli prest. Hennes egen indre vei hadde gitt henne erfaringer som hun måtte bringe videre til andre. Men samtidig med den sterke kallsopplevelsen begynte helsen å skrante, og sykdom tvang henne til passivitet i lange perioder. I denne tiden ble nonnene i Karmelittklosteret en støtte og oppmuntring og bøkene til karmelittmunken Wilfrid Stinissen en viktig veiledning. Likevel tenkte hun aldri på å konvertere til katolisismen. Stillhet, meditasjon, bønn det er ikke bare noe privat. I en retreat det er visst ikke mulig å finne et norsk ord søker man å skape et fellesskap rundt den stille bønnen. Marie har gjennom mange år vært en pådriver for retreatarbeidet i Tromsø. Gjennom fire år ledet hun ukentlige meditasjoner i Domkirken. Så ble det Stille lørdager og Pusterommet i Grønnåsen kirke i to år. Hun begynte å nærme seg den tjenesten hun søkte etter. Den store sjansen bød seg da det i 1999 ble åpnet nye veier til å kunne bli prest. Nå ble det rom også for andre enn de med teologutdannelse. Om Marie gjorde ferdig hovedfaget i filosofi, var muligheten der også for henne. Hun reiste hjem til Sverige. Et stipend ga henne anledning til å bo på Sankt Davidsgården i Rättvik, et retreatsted ved sjøen Siljan i Dalarna. I Rättvik var hun blitt konfirmert mange år tidligere, og i disse vakre omgivelsene kunne hun nå virkelig fordype seg i sin Buber og gjøre hovedoppgaven ferdig. I mai 2002 leverte hun resultatet som hun kalte Dialog og hverdagsmystikk. Nå var hun klar til å gå videre, og etter samtaler med Ole Christian Kvarme, den gang biskop i Borg, fikk hun sjansen i Strømmen kirke. Først gikk hun og lærte, siden virket hun i 2004 som uordinert prest i åtte måneder. Men Marie Elisabeth ville tilbake til Nord-Norge og Tromsø. I Tromsø bodde den ene datteren (hun har to), som snart skulle ha barn. Og så savnet hun den nordnorske naturen. Hun savnet fjell og hav, vandringer i fjæra. I mars i år begynte hun i et tre måneders engasjement som prestevikar i halv stilling i Grønnåsen menighet. Invitasjon til skolestartmarkering i kirka Kjære alle som skal begynne i 1. klasse på Tromsøya Velkommen til Elverhøy kirke på kirkeskoledag. Du kan velge mellom to dager 17. eller 18. august. Har du lyst til å være med på Skattejakt i kirka, leke, ha det moro, synge og høre spennende historier fra Bibelen? For mer informasjon og påmelding. Send mail til I Grønnåsen har man lenge ønsket å arrangere mer meditative gudstjenester av og til, gudstjenester med hvilepuls. Marie fikk ansvaret for gjennomføringen, hun var så absolutt den rette person. Siste søndag i mai ble den foreløpig siste Taizé-gudstjenesten arrangert. Enkle tekster og enkel musikk danner en enkel liturgi. Gjentakelsene bringer forsamlingen stadig dypere ned i gudsmysteriet. Det er viktig å huske på det økumeniske perspektivet. Den tro man vil vekke til live i Taizé, er den elementære tro som alle kristne har felles. Dypest i mennesket ligger det en lengsel etter en tilstedeværelse, et stille ønske om et fellesskap. La oss aldri glemme at dette stille ønsket etter Gud i seg selv er begynnelsen på en tro. Ordene stammer fra det brevet Broder Roger, grunnleggeren av Taizé-fellesskapet, etterlot seg da han døde i Antakelig kan hun ta opp igjen denne tråden fra Taizé i Grønn-åsen til høsten. I sommer skal hun vikariere i Lofoten. Veien videre til en stilling som ordinert prest må gå via Kirkelig utdanningssenter i nord eller en annen praktisk-teologisk utdanning. Hun er glad i å utføre de kirkelige handlingene. Dåp og begravelse. Dåpen er viktig, sier hun. Selvfølgelig er den det. Som en bekreftelse på Guds kjærlighet, en bekreftelse på at menneskene er skapt i Guds bilde. Søndag 28. mai døpte Marie Elisabeth sitt barnebarn, Mia Aurora, i Grønnåsen kirke. Mormor hadde også sydd dåpskjolen. Er jeg for gammel for Bibelskole? Sigmund Nesset Nei, ikke i det hele tatt! Det finnes ingen øvre aldersgrense for å gå på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Gå et halvt eller ett år! Bo hjemme eller på internatet. Skolestart er 16. august. Du har her en enestående mulighet for å ta tid til Guds Ord. Tid til veiledning i sentrale spørsmål i livet. Tid til det aller viktigste! Kontakt oss på tlf.: eller Se også vår hjemmeside for mer info. Tromsø Naturstein Gravsteiner Benytt byens eneste spesialbutikk i gravmonumenter. Fraktfri levering og montering. Stor utstilling! Skippergt Telefon

18 Tromsø Domkor 18 Kirkemusikalsk studietur til London Artikkelforfatteren, Caroline Serck-Hanssen, sammen med dirigent Kent-Eirik Olsen på vei mot opplevelser i London. I februar dro vi på studietur til London, Kent- Eirik Olsen og jeg. Kent Eirik er dirigent og jeg er sekretær for det nylig reetablerte Tromsø Domkor. Vi ville hente inspirasjon til det fremtidige arbeidet med koret. Byen har nemlig langt mer å by på enn moter, musikaler og Madame Tussaud s. I St. Pauls-katedralen og Westminster Abbey kan man daglig oppleve et par av verdens fremste guttekor i aksjon, uten at det koster så mye som en penny. London var et opplagt reisemål også fordi Tromsø Domkor henter mye av sitt musikalske repertoar fra den anglikanske tradisjonen. Reisen ble finansiert med UDK-midler fra Nord-Hålogaland Bispedømmeråd, som blant annet er øremerket tiltak innen kirkemusikk. Første dag i London ble innledet med liturgi (nattverdsgudstjeneste) i den russisk-ortodokse katedralen i Ennismore Gardens. Jeg sang i katedralkoret mens jeg studerte i London i , og det ble et gripende gjensyn med den nyrestaurerte kirken. Liturgien foregikk på en blanding av engelsk og kirkeslavisk, som er den russisk-ortodokse kirkens liturgiske språk. Ikoner, røkelse, lys og prosesjoner inngår som faste elementer i de høytidelige ritualene, men den vakre gudstjenesten virket ikke pompøs av den grunn. På søndagene er kirken vanligvis stuvende full av de nye russiske innvandrerne, men en meditativ ro preget stedet denne fredag formiddagen. Neste stopp var den katolske Westminster Cathedral. Kirkens særpregete arkitektur har treffende blitt karakterisert som en krysning mellom en bysantinsk katedral og en talls jernbanestasjon. De innvendige hvelvene er utsmykket med strålende gullmosaikker. Arbeidet med å legge de mange millioner glassbitene ble påbegynt ved forrige århundreskifte, men er ennå ikke fullført. Om kvelden ble det sunget høytidelig korvesper på latin, etterfulgt av høymesse, der de seks profesjonelle mannlige sangerne fikk forsterkning fra et trettitalls gutter. Fremføringen var av ypperste klasse. Og dette var vel og merke en helt vanlig fredagsgudstjeneste; i denne katedralen legges det like stor flid i gudstjenestefeiringen og korsangen hver eneste dag. Dagen etter konsentrerte vi oss om nasjonalhelligdommen og kroningskirken Westminster Abbey, som ved siden av St. Pauls-katedralen er byens fremste anglikanske gudshus. Kirken har sin egen katedralskole, der korguttene foruten de daglige korøvelsene og deltakelsen på gudstjenestene bor og får hele sin skolegang. De yngste er bare 7-8 år gamle. Koret i Westminster Abbey er med rette verdensberømt. Dessverre var guttene bortreist, kun de voksne sangerne deltok på denne ettermiddagens evensong. Til gjengjeld bidro de til å skape turens musikalske høydepunkt. Vi hadde gjort forhåndsavtale med en vennlig kirketjener om å få komme inn bak skilleveggen som skjermer høyalteret fra hovedskipet og sitte sammen med sangerne under gudstjenesten. Evensong er en gudstjenesteform fra tallet med opprinnelse i den anglikanske kirken, men den bygger i store trekk på de katolske tidebønnene. Evensong inkluderer davidssalmer, lesninger fra det gamle og nye testamentet, preken, hymnene Magnificat, Nunc dimittis samt en rekke forbønner. Den varer opptil en time og feires hver dag i katedralen med pedantisk presisjon. Vi konkluderte med at evensong lett kan tilpasses norske forhold. Gudstjenesteformen har allerede blitt prøvd en rekke steder i landet. Kanskje Aftensang etter anglikansk tradisjon kunne holdes i Tromsø et par ganger i semesteret med deltakelse fra Tromsø Domkor? I løpet av våre tre dager i London ble det også tid til evensong i St. Pauls-katedralen. Det kjente guttekoret deltok. Som i de to andre anglikanske og den katolske kirken vi besøkte, sto sangerne oppstilt på hver side av koret i sine rikt dekorerte korstoler. På denne evensongen fikk vi også endelig høre davidsalmer, sunget Guttekoret i St. Pauls Cathedral. som tradisjonelle anglikanske chants. Denne meloditypen er mye benyttet i Tromsø Domkor, derfor var det ekstra artig å få oppleve musikkformen fremført av verdenseliten. Den anglikanske kirken rommer et vidt spekter fra lavkirkelige menigheter til ultra-høykirkelige anglokatolikker. Disse foretrekker å benytte svært utbroderte gudstjenesteformer inspirert av eldre romersk-katolsk praksis. Menighetskirken All Saints i Margaret Street tilhører definitivt sistnevnte retning. Menigheten er ikke primært forankret i lokalmiljøet, men tiltrekker seg folk fra hele London og resten av landet som er spesielt interesserte i liturgi og en katoliserende teologi. En statue av jomfru Maria med barnet som folk tenner lys foran, har en iøynefallende plass i kirken. Visste man ikke bedre, ville man trodd at dette var en katolsk kirke. Kirken var godt besøkt under høymessen søndag formiddag. Men noen gjennomsnittelig menighet var det ikke den besto av anslagsvis 70 % godt voksne menn, og knapt et barn var å se. Menigheten er for øvrig trolig den eneste i England som har egen bar med alle rettigheter! I kjelleren til menighetshuset var det innredet et enkelt lokale der man kunne nyte sin kirkesherry etter høymessen. Man kunne også kjøpe varm lunsj for en billig penge. Vi deltok på evensong i samme kirke om kvelden, også det en flott musikkopplevelse. Kveldsgudstjenesten ble avrundet med en såkalt benediction, dvs. sakramentstilbedelse etter katolsk forbilde. Vi konkluderte med at akkurat denne seremonien, med sin overdose av røkelse, korkåper i brokadestoff, knefall med pannen mot gulvet og bruk av en overdådig forgylt monstrans der nattverdsbrødet var utstilt, neppe vil falle i like god jord blant Tromsøs mer nøkternt anlagte protestanter. Caroline Serck-Hanssen

19 Domkor med engelske forbilder Tromsø Domkor, nylig etablert med Kent Eirik Olsen, ytterst til høyre som dirigent. Tromsø Domkor dro til London for å hente inspirasjon. Vi er kanskje ikke vant til at kirkekorene våre reiser ut i verden for å la seg inspirere? Vi spør dirigenten, Kent-Eirik Olsen, om en prat etter gudstjenesten på Kristi himmelfartsdag. Han synes det er den mest naturlige ting i verden å reise ut. Etter ti år uten et domkor i Tromsø vil han nemlig legge lista høyt når han skal gjenreise det. - Vi ønsker å være med og løfte det liturgiske livet i Domkirken. Ja, kanskje i hele bispedømmet. Biskopen har jo sagt at han ønsker å løfte frem Domkirken, gjøre den til en foregangskirke. Det vil vi gjerne være med på. - Jeg synes at et kirkekor må være en integrert del av gudstjenesten, en del av helheten, sier han. Koret må gå inn og synge alle de liturgiske leddene med korstemmer. Når domkoret skal være med på gudstjenesten det skjer omtrent en gang i måneden er jeg med og planlegger sammen med presten og kantoren. På den måten prøver vi å skape en helhet. - Vi er nøye med at det vi synger, passer til dagens tekster. Og til kirkeåret. I dag, på Kristi himmelfartsdag, sang vi salme 47 som en anglikansk chant. Gud for opp under jubelrop. Gud har satt seg på sin hellige trone. Chant-formen er noe av den engelske inspirasjonen vi ønsker å ta med oss. En annen engelsk tradisjon vi håper å få prøvd etter hvert, er evensong. Med tekstlesninger, David-salmer, forbønner og mye mer. Det må kunne gå an å lage en fornorsket utgave og kalle det aftensang. Det har vært prøvd andre steder. - Det går også an å hente inspirasjon andre steder, ikke bare i England. Fra den katolske tradisjonen, fra den ortodokse, fra frikirker. Vi ønsker å ha en økumenisk profil. Paul Gunnar Staff, domkantoren, er med og synger tenor. Også når han spiller. - Vi har jo litt få mannstemmer. Jeg må være med jeg også, sier Kent-Eirik. Håper virkelig vi kan få noen flere. Vi trenger folk i alle stemmegrupper. Så lenge Paul Gunnar er med og samtidig skal akkompagnere på orgelet av og til, har vi valgt å stå på galleriet. Men det er bare foreløpig. Vi må finne en plass nede i kirka, fremme i koret. Helst ville vi stå som to kor, et på hver side, men foreløpig er vi ikke mange nok. Vi skal eksperimentere litt, så finner vi nok noe som fungerer. Og til da må vi også skaffe oss et godt korantrekk cassocks og surplices i anglikansk stil. Estetikken er viktig. - Det er bare å ta kontakt med meg om noen har lyst til å synge. Vi har ikke prøvesynging. Ser det heller an man merker om det går bra. Sier Kent-Eirik Olsen. Han har store ambisjoner på korets vegne, ingen tvil om det. Skal han nevne et norsk forbilde, må det bli Oslo Domkor. Intet mindre. SIGMUND NESSET Sommerkonserter i Domkirken Tromsø Domkirke skal for andre året på rad ha daglige sommerkonserter i juli måned. Konsertene som er kl , retter seg først og fremst til hurtigruteturistene på nordgående hurtigrute som etter rundturen med buss har litt fritid i byen før neste avgang. Mange cruisebåtturister som ofte ikke forlater byen før litt utpå kvelden, vil også kunne få med seg dette konserttilbudet, i tillegg til turister generelt og konsertpublikum i byen Tromsø Domkirke er som en av de største trekirkene i Norge, også en attraksjon for turister. Steinkirker er man i Europa godt vant med, men store trekirker med åpne og brede kirkeskip som Domkirken har, er uvanlig kost. Den fine fargesettingen innvendig blir også flittig kommentert av turistene. Sommerkonsertene holdes av en gruppe på tre til fire musikere, og programmet er overveiende norsk musikk. Det er et mål å gjøre konsertene mest mulig varierte, både med hensyn til instrumentalbruk og programinnhold. I første halvdel av måneden medvirker Sigrid Gabrielsen, sopran, Ellen Inga Eina, joik, og Tonje Braaten, orgel. Cecilie Karlsen, sopran, og Paul Gunnar Staff, orgel overtar så for resten av måneden, mens Hallvard Bruvoll, fiolin, medvirker hele måneden Konsertene arrangeres av Domkirken sang- og musikkutvalg i samarbeid med frittstående musikere i Tromsø. Paul Gunnar Staff 19

20 Debatt Da Vinci-koden samlet over 100 Over: Det var trangt i biblioteket da Tromsø Kirkeakademi våknet til live og debatterte Da Vinci-koden. Høyre øverst: Lisbeth Holtedahl, professor i sosialantropologi mente boken gir kirken store muligheter. Høyre midten: Biskop Ola Steinholt undret seg over hvilke trender som rår. Høyre nederst: Øyvind Norderval, professor i religionsvitenskap, slaktet boken. 20 Over 100 mennesker samlet seg da filmen bygd på den omstridte romanen, Da Vici-koden, ble tatt opp til debatt. Biblioteket i Tromsø var arena, og arrangør var det gjenopplivede Kirke- akademiet som med dette fikk en pangstart. Biskop Ola Steinholt, professor i sosialantropologi Lisbeth Holtedahl og professor i religionsvitenskap Øyvind Norderval pirret alle tilhørerne med sine tolkninger av boken og filmen. Hvilke trender er det som rører seg? Har det feminine i det guddommelige noe med dette å gjøre? Hvorfor har da Vinci-koden slått så godt an, undret han, og konkluderte med at det er det religiøse tema, og i sær Jesus-historien som har trigget interessen. Det gleder meg, sa han, samtidig som han avviste bokens og filmens komplott at kirken skal ha gjennomført en dekk-operasjon for å skjule at Jesus ikke døde, oppsto og for opp til himmelen, men giftet seg med Maria Magdalena og fikk etterkommere. En gavepakke til kirken, kalte Lisbeth Holtedahl boken og filmen. Hun sa at det for kirken må ligge noe her, en mulighet, dersom man ønsker å fortelle om Jesus. Hun sammenlignet Da Vincikoden med tegningene som er publisert av profeten Muhammed, tegninger som er blasfemiske i forhold til et dogme. I Da Vinci-koden er det tydeligvis også snakk om å manipulere med dogmer. Man bruker kristne symboler, manipulerer dem og gjør det man ikke må, sa hun og la til at det minnet henne om ungdomsopprøret for noen ti-år siden, og understreket sitt poeng i at dette måtte være en anledning for kirken til å nå ut. Den krasseste av innlederne var professor Øyvind Norderval. En røverroman, kalte han boken som han dissekerte sammen med filmen. Hele komplottet er funnet opp av en fransk politisk fantast, Pierre Plantard, i At Tempelridderordenen skulle vært opprettet av en av Plantards forfedre i 1099, har han innrømmet er et rent falskneri. Like fullt er det dette Da Vinci-koden bygger på, sa Norderval. SVENN A. NIELSEN Vi er Nord-Norges største kjøkkenbutikk

Nr. 3-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 3-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 3-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Kirkelig strutsepolitikk Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Vi kan glede oss over mye av det som skjer i det kirkelige landskapet i sær her i Tromsø, hvor vi

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 2, ÅRG. 72 sommer 2012 «Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Salme 121, 6-8 Det kan

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer