Brannalarmsentral BX-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannalarmsentral BX-10"

Transkript

1 Brannalarmsentral BX-10 Konvensjonell brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) Installasjons- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-BX10/IN- Rev.K,

2 OPPHAVSRETT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett form, metode og årsak. Autronica Fire and Security AS og selskapets datterselskaper tar intet ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen, heller ikke for skader som måtte oppstå på grunn av innholdet. Informasjonen i denne publikasjonen må ikke betraktes som en garanti fra Autronica Fire and Security, og den kan når som helst endres uten varsel. Produktnavn som er brukt i denne publikasjonen kan være varemerker. De blir brukt utelukkende for å identifisere produktet.

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Produktet Om manualen Leseren Referansedokumentasjon Godkjenninger Installasjon Kabinettdimensjoner Plassering Monteringshøyde Veggmontering Festehull Utsparingsmål for innfelling i vegg Innfelling i instrumentkonsoll Demontering av sentralskap Åpne frontdør Demontering av frontpanelet fra koblingsskapet Påmontering av frontpanelet Montering av batterier Kabelinnføring Anbefalt kabeltype Kabel tilkobling Innlegging av sonetekster på frontetikett Tilkoblinger Introduksjon Oversikt - tilkoblingslist L Plassering av sikringer Referansetabell termineringspunkter Nett-tilkobling - 230V AC Batteritilkobling Tilkobling av detektorer Tilkobling av alarmklokker Tilkobling av eksterne styreutgangsreleer Felles alarmutgang (BMA) Felles feilutgang (BMF) Utgang for branndørstyring (DHM)...28 Side 1

4 Innholdsfortegnelse 4. Igangkjøring Ansvarlig for igangkjøring av sentralen Anbefalt testutstyr Kontroll før igangkjøring Nett-tilkobling - 230V AC Batteritilkobling Avsluttende arbeid Betjeningsnivå Kontroll ved igangkjøring Konfigurering Tilleggsfunksjoner Ut-/ innkobling av soner (sløyfer) fra ekstern bryter Aktivering av alarmforsinkelse fra ekstern bryter NB! Service og vedlikehold Årlig service Vedlegg Anbefalt kabeltype Detektorplassering Montering av varmedetektorer Montering av røkdetektorer Varianter av BX-10 sentral BX-10M/ xx-24v (Gjelder også M2-utgave) Leserens kommentarer...43 Side 2

5 Introduksjon 1. Introduksjon 1.1 Produktet Brannalarmsentralen BX-10 er en konvensjonell sentral med 4 soner. Den kan leveres i to forskjellige versjoner: BX-10/xx, Brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) inklusiv kraftforsyning og batteri. 1.2 Om manualen Denne manualen har til hensikt å gi den nødvendige informasjon for å installere og igangkjøre alle varianter av brannsentral BX-10. * BX-10 leveres med varianter av systemprogram tilpasset spesielle markeder og funksjoner (jfr. Appendiks 7.5 ) 1.3 Leseren Manualen er ment å brukes av elektromontører og teknisk personell som er ansvarlige for installasjonen. 1.4 Referansedokumentasjon I tillegg til denne manualen, finnes følgende dokumenter for BX-10: Manualnavn Betjeningshåndbok - Brannalarmsentral BX-10 Datablad Artikkelnr. P-BX10/FN P-BX10/CN 1.5 Godkjenninger BX-10 er miljø- og funksjonstestet og godkjent iht. EN-54 part 2 og 4, og lavspenningsdiretivet IEC BX-10: FG-godkjennelse S-053/99 BX-10M (Maritim versjon) er godkjent iht.: - Det Norske Veritas (DNV) - Lloyd s Register of Shipping (LR) - American Bureau of Shipping ((ABS) Side 3

6 Introduksjon Side 4

7 Installasjon 2. Installasjon 2.1 Kabinettdimensjoner 196 BRANN System Sone Betjening Test 1: Feil 2: Utkobling 3: Drift 4: Autronica Brann & Sikkerhet Alarm Feil/Utkobling/Test Feil Informasjon Sone 1 Sone 1 Alarmutg. Batteri Øyeblikkelig varsling utkoblet Sone 2 Sone 2 Styringer Kraftfor. Alarmsender aktivert Sone 3 Sone 3 Al/Fe-utg. Jord s Operatørkode: xxx Avstill int. summer Avstill/aktiver alarm Tilbakestill R C 0 R BX-10 Sone 4 Sone 4 Eks.kom. System Operatørnivå Plassering Brannalarmsentralen skal plasseres iht. lokale brannforskrifter, i eller ved inngangspartiet. Plassering gjøres i samråd med brannvesenet. 2.3 Monteringshøyde! Anbefalt montasjehøyde er 175 cm fra gulv til overkant av sentral. Dette gir optimal lesbarhet. For at man skal kunne åpne døren helt må det minst være 50 mm fri plass til venstre for sentralen. 175 cm Side 5

8 Installasjon 2.4 Veggmontering Sentralen er primært konstruert for på-vegg-montasje (ref. pkt ), men kan også felles inn i vegg eller pult (ref. pkt ). Før montering på/i vegg må fronten demonteres fra koblingsskapet. Viktig! Behandle enheten med forsiktighet Festehull Merk av og bor hull for maks. 6 mm skruer og evt. plugger. (høyde over gulv bør være ca.174 cm). Skru delvis inn de 2 øverste skruene. Skapet har 4 festehull i bakveggen. De to øverste hullene er av nøkkelhulltypen. Heng skapet på de 2 øverste skruene. Skru inn de nederste 2 skruene og fest alle 4 skruene Koblingsskap ca. 174 cm til gulv Side 6

9 Installasjon Utsparingsmål for innfelling i vegg Utsparingsmål for koblingsskapet er følgende: Vegg 344 mm 190 mm 75 mm 75mm er nødvendig fridybde ved innfelling. (Monteringsdybde, se fig. under.) Dybde på skap (Monteringsdybde, se fig. under. Sentralen kan felles inn i vegg eller konsoll på følgende måte: Utsparingsmål må ikke være mer enn 4-8mm større enn skapets horisontale og vertikale mål. Dybde fra veggfront og inn til monteringsplate må ikke overstige 67mm. Påmontert frontpanel vil dekke utsparingshull. Mål på sentralfront er (b x h): 347 x 195mm. Inne i veggen må det monteres tverrgående skruefester slik at festehullene i koblingsskapet kan benyttes. Avstand fra front av vegg til skruefeste-plate skal være maksimum 67 mm. Ved større åpning rundt skapet må en dekklist (maksimum tykkelse 2 mm) monteres langs sentralens sidekanter. Dersom skapet skal innmures i vegg, må avstivninger monteres horisontalt og vertikalt i skapet. Festeskruer Sentralfront Dekklist (2x10mm) < 67 mm Festeplate Koblingsskap Maksimum avstand fra veggfront til festeplate < 67 mm. Vegg Side 7

10 Installasjon Innfelling i instrumentkonsoll BX-10 kan monteres i instrumentkonsoll ved å benytte monteringsbraketter DU-691 (2 stk) Innfelt montering Utsparringsmål Hull for M5 Monteringsbrakett UD-691 (2 stk) Sett fra topp Side 8

11 Installasjon 2.5 Demontering av sentralskap Sentralfronten er festet til koblingskapet med industriborrelås. Dette gjør det enkelt å skille fronten fra skapet ved montering og kobling Åpne frontdør Frontdøren åpnes ved å løsne låseskrue på frontdekselets høyre underside (se foto). I øvre høyre kant av frontdør finnes en utfresing for "fingergrep". Legg kabinettet forsiktig på et bord. Åpne frontdøren på panelet ved å løsne låseskruen på undersiden ca. 5-8 mm (vist med piler). Blindskrue Fingergrep Termineringskort BXX-10 Hovedkort BXA-10 Låseskrue for åpning av dør Fjern den innvendige flatkabelen ved å skyve til side festeanordningen på hver side av konnektoren, og løft den opp. Dersom et modemkort er montert i koblingsskapet (ikke standard, fjern også den smale flat-kabelen (rett nedenfor) på samme måte. Side 9

12 Installasjon Demontering av frontpanelet fra koblingsskapet Etter at frontdør er åpnet og flatkabler løsnet fra termineringskort (ref. pkt ), kan frontpanelet fjernes fra koblingsskapet. Frontpanelet og koblingskapet er sammenmontert med industriborrelås på begge sideveggers anleggsflater (se snitt-tegning). For å låse frontpanelet til skapet, kan selvgjengende låseskruer (X) skrues inn i frontpanelets sideprofiler (ref. tegning). Er disse skruene montert (ikke standard), må skruene skrues helt ut før front og skap demonteres. Løsne borrelåskobling gjøres med en skrutrekker fra innsiden, via 2 stk. 5mm hull (Y) i hver sideprofil, eller ved å stikke skrutrekker inn mellom front og skap på sidekantene (Z). Ved begge mulighetene "bennes" skrutrekker mot front slik at borrelåset "slipper". (Se bilder og tegning). Venstre sideprofil Frontdør Høyre sideprofil Borrelås Hengsel Borrelås Y Y Z X X Z Låseskruer for front panel Koplingsskap Side 10

13 Installasjon Løsne de to innvendige låseskruene (X) dersom de er montert, slik som vist på tegning og bilder. Venstre låseskrue Høyre låseskrue Sett skrutrekker inn gjennom 5mm hull (Y), eller mellom front og skap på sidekantene (Z) og bend skrutrekker mot front. Borrelås vil nå åpne og frigjøre fronten fra skapet. Påmontering av front, se kap Side 11

14 Installasjon 2.6 Påmontering av frontpanelet Når alle tilkoblinger er gjort (unntatt tilkobling av nettspenning og batterier), gjøres følgende: Åpne frontdøren - om nødvendig, skru først løs låseskrue på høyre side (indikert med pil). Påse at flatkabler ikke kommer i press når frontpanelet presses på plass (flatkabler skal ikke tilkobles før igangkjøring, se kapittel 4). Monter på frontpanelet ved å legge det mot koblingsskapet og kjenne med fingrene at frontpanelet ligger utenpå skapet på alle fire (4) sider. Press med et kort kontant trykk med begge hender på begge sideprofiler, slik at du hører et "klikk" når borrelås fester. Kontroller feste ved å trekke i frontpanelets fire (4) hjørner. Dersom det ønskes mekanisk låsing av frontpanel, skrues låseskruer (X) inn i sideprofilene (se pkt ). Aktuell låseskrue: Selvgjengende x-spor Nr. 6x19 AIS1316. Trykk her og på venstre side Låseskrue! VIKTIG! Dersom dette er en førstegangsinstallasjon, gå herfra direkte til kapitel 4 Side 12

15 Installasjon 2.7 Montering av batterier Batteriene, 2 stk. tette 12V / 3-3,3Ah, holdes på plass av borrelås. Riv av beskyttelsespapiret på borrelåsene som er festet innvendig i koblingsskapet. Plasser batteriene tett ved siden av hverandre mellom sidestøttene slik som vist på bildet (indikert med piler), og trykk dem fast til borrelåset. 2.8 Kabelinnføring Topp Samtlige kabelinnføringer til skapet er utført som svekkinger. Det finnes 4 stk. ø 16mm og 7 stk. ø 19mm hull. Det skal benyttes kabelinnføringsbassinger godkjent for flammeklasse 94-HB. Press inn svekkingene for de hullene som skal benyttes. Før samtlige kabler inn gjennom innføringshullene i toppen av skapet. Dersom det er mer hensiktsmessig å føre kabler, f. eks. nettkabelen, gjennom et innføringshull i bunnen av skapet, er dette også mulig. Før nettkabelen inn gjennom kabelinnføringen helt til høyre. Før de øvrige kablene inn gjennom påfølgende innføringhull. Før de tynneste kablene inn gjennom innføringene helt til venstre. Alle kabler som trekkes inn i koblingsskapet må være minst 0,5 m lange før avisolering og tilkobling. ø19mm ø16mm Bunn ø19mm ø16mm Side 13

16 Installasjon 2.9 Anbefalt kabeltype Se appendiks, Kabel tilkobling Juster kabellengdene i forhold til hvor de skal tilkobles. Avmantle deretter kablene og gjør de nødvendige tilkoblinger. Henviser til Tilkoblinger, kapittel 3. Side 14

17 Installasjon 2.11 Innlegging av sonetekster på frontetikett Bak pleksiglass-dekselet på frontdøra er det en etikett. På denne etiketten kan man i de fire hvite feltene angi dekningsområdene for de aktuelle soner (sone 1-4). Det transparente frontdekselet er festet til frontdøren med tagger på høyre og venstre side. Venstre side Tagger Deksel Høyre side Tagger Pleksiglass-dekselet tas av på følgende måte: Stikk et skrujern inn på venstre side av dekselet og lirk dekselet forsiktig ut av fronten. Noter dekningsområdet med sort skrift på en transparent tape, og fest det til det aktuelle feltet på etiketten. Pleksiglass-dekselet settes på på følgende måte: Påse at hullene på etiketten er i samsvar med hullene for indikeringslampene. Legg høyre kant av dekselet inn mot frontdøren og stikk taggene på høyre side inn i slissene. Press deretter venstre kant inn mot frontdøren slik at dekselet sitter fast. Kontroller at transparent hull i etikett stemmer med lysdiode hull i frontpanel. BRANN Autronica Brann & System Sone Betjening Test Feil Utkobling Drift 1: 2: 3: 4: Operatørkode: xxx Avstill int. summer Avstill/aktiver alarm Tilbakestill R Alarm Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Feil/Utkobling/Test Feil Informasjon Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Alarmutg. Styringer BMA-utg. BMF-utg. Øyebl. al. Batteri Kraftfor. Jord System Alarmsender aktivert Operatørnivå Side 15

18 Tilkoblinger 3. Tilkoblinger 3.1 Introduksjon Dette kapittelet viser alle tilkoblinger.! VIKTIG: Ved en førstegangsinstallasjon skal følgende prosedyre følges: 1. Gjør alle nødvendige tilkoblinger - unntatt tilkobling av nettspenning og batterier. 2. Gå til kapittelet Igangkjøring, s. 30, og gå gjennom de nødvendige kontrollpunktene som er beskrevet. 3. Koble deretter til nettspenning, se Netttilkobling, s Tilslutt, koble til batteriene (når alle tilkoblinger er gjort, nettkabel er tilkoblet og spenning satt på), se Batterikobling, s. 31. Side 16

19 Tilkoblinger 3.2 Oversikt - tilkoblingslist L1 På termineringskortet, BXX-10 er termineringspunktene fortløpende nummerert med stigende nummer fra ; 1 øverst til venstre til 32 nederst til venstre, og; fra 33 nederst til høyre til 64 øverst til høyre. Maksimum tverrsnitt på tilkoblede kabler er 1,5 mm X1: Flatkabelforbindelse til hovedkort, BXA Sikring F9: 1,4AT, 24V DC Batterisikring X4: Flatkabelforbindelse til telefonoppringningskort BXL-10 (ikke standard) Sikring F8: 1,4AT, 24V DC Driftsspenning V DC 0V Jord + - Spenningstilkobling fra power-enhet Jordskrue Side 17

20 Tilkoblinger 3.3 Plassering av sikringer Sikringer F8 - F9 på Termineringskort BXX-10 Sikringer F1 - F7 på hovedkort i frontdør F9 F8 F5 F3 F6 F7 F1 F2 1,4AT, 0,2AT 0,2AT 0,63AT 0,63AT 24V DC Generell Generell Alarmklokkekurklokkekurs Alarm- Driftsspenning styreutg. alarm- (DHM) utgang 1 2 1,4AT, 24V DC Batteri 0,63 AT Felles for samtlige 24V DC spenningsutganger 0,4AT Felles for samtlige 12V DC spenningsutganger Nettsikring i kraftforsyningsenhet : 1.6A. Side 18

21 Tilkoblinger 3.4 Referansetabell termineringspunkter MERK: Samtlige +24V DC-utganger er sikret med felles 0,68A sikring (F1). Samtlige +12V DC utganger er sikret med felles 0,4A sikring (F2) Intern funksjon Term. pkt. Ekstern tilkobling Funksjon 1 Inngang nr. 1, utkobling sone 1 Signal-innganger. 2 Inngang nr. 2, utkobling sone 2 Aktiveres ved 0-volt. 3 Inngang nr. 3, utkobling sone 3 Felles 0-volt 0-volt 6 4 Inngang nr. 4, utkobling sone 4 5 Inngang nr. 5, *se vedlegg 7,5 0V Felles 0V for bruk mot tekniske innganger. 7 Teknisk-analoginngang 0-5V (ikke i bruk) 8 Teknisk-analoginngang 0-20mA (ikke i bruk) Felles 0-volt 0-volt 9 0-volt Felles 0V for bruk mot tekniske analoginnganger. Aktiveres av alle typer feil som registreres på sentralen. Fast utstying som resettes ved tilbakestilling av sentral. Inverterbar. Aktiveres ved alarm og resettes ved tilbakestilling. Utgangene kan forsinkes ved aktivering av dag/natt-funksjon, men kan også være forsinkelsesuavhengig av dag/nattfunksjonen. Aktiveres ved alarm på en av detektorsonene. Avstilles ved betjening av funksjonen «Avstill Alarm». Utgangene kan forsinkes ved aktivering av dag/natt-funksjon. NO C NC 10 NO-kontakt 11 NC-kontakt Felles feilutgang BMF, potensialfri reléutgang 12 C-kontakt. + + Signal 13 Felles feilutgang (BMF) for aktivering av Signal(+) V1 feiloverføring.. Brudd -og kortslutningsovervåket. Galvanisk skille. = R=1K A R=1kΩ, V1=diode, V2=optokobler. Signal 0-volt 14 Ubenyttet utgang termineres med 2kΩ - V2 B motstand NO 15 NO-kontakt NC C 16 NC-kontakt Felles alarmutgang (BMA) for aktivisering av fellesfunksjoner ved alarm, potensialfri reléutgang. 17 C-kontakt 24V F=0,2A 18 Felles alarmutgang (BMA) for aktivisering av alarmoverføring +24V / 0,2A ut ved V R 2K alarm. 0-volt 19 K Brudd -og kortslutningovervåket. R=2kΩ, V=diode, K=rele. Utgang sikret med 0,2A. +24V DC K Alarmklokkeutgang AK-1, +24V / 0,63A, parallellfunksjon. 0-volt 21 Pulserende utganger 1s. på og 1s. av. - 0V *se appendiks 7.5 for maritim versjon +24V DC K Alarmklokkeutgang AK-2, +24V / 0,63A, parallellfunksjon. 0-volt 23 Pulserende utganger 1s. på og 1s. av. - *se appendiks 7.5 for maritim versjon Overvåk. 24V Side 19

22 Tilkoblinger Intern funksjon Batterilast + Batteri 24 Term. pkt. Ekstern tilkobling Funksjon Batterilast, tilkobling av ekstra lastmotstand Felles 0V 0V 25 for batteribelastning ved test. + Batteri + Batteri V - Batteri - Batteri 27 - (0V) Telefonoppringer (0V) 30 (skjerm) Polaritets- Telefonoppringer 32 uavhengig R Batteritilkobling, 2 x 12V / 3-3,3Ah Komm.kanal, eksterne enheter/ PC- for konfigurering Telefonlinje - Modemtilkobling Felles jording 33 Jord Power, jord Felles 0-volt 0V 34 0-volt Power, 0V 24V driftsspenning +24V V DC Power, +24V 27,3V DC spenningstilkobling fra lade-enhet Felles 0-volt 0V 36 Utgangen gir 24V DC ut ved normal drift, og brytes ved alarm eller svikt i ladespenning. >1min. (Overvåket) +24V 37 Styreutgang (DHM), for branndører 24V / 0,2A Spenning brytes ved alarm, eller nettutfall lengre enn 1 minutt. Overvåket via 2kΩ motstand. +12V DC utgang +12V / 38 + Ekstra +12V spenningsutgang, SW kontrollert via utstyr 0,1A 0V relé. Spenning brytes 2 sekunder ved reset. +24V DC utgang +24V / 39 + Ekstra +24V spenningsutgang, SW kontrollert via utstyr 0,1A 0V relé. Spenning brytes 2 sekunder ved reset. Felles 0-volt 0V 40 0-volt Felles 0Volt for 12V/24V Spenningsutgang +12V DC V DC Ekstern 12V DC utgang for eksternt utstyr. Spenningsutgang +12V DC V DC Ekstern 12V DC utgang for eksternt utstyr. Felles 0-volt 0V 43 0-volt Felles 0Volt for 12V/24V Spenningsutgang +24V DC V DC Ekstern 24V DC utgang for eksternt utstyr. Spenningsutgang +24V DC V DC Ekstern 24V DC utgang for eksternt utstyr. 0V 0V 0V 0V 0V 0V Utg. 100mA Utg. 100mA Utg. 100mA Utg. 100mA Utg. 100mA Utg. 100mA F 0,2A Maks. 100mA Maks. 100mA Maks. 100mA Maks. 100mA Maks. 100mA Maks. 100mA R 2K 0V +24V Magnetspole 46 + Styreutgang, transistorutgang aktiveres ved Utg. alarm på sone Styreutgang (AUX. 1 transistor), aktiveres Utg. ved utkobling av en sone Styreutgang sone nr. 4, transistorutgang Utg. (åpen kollektor) 49 + Styreutgang sone nr. 3, transistorutgang Utg. (åpen kollektor) 50 + Styreutgang sone nr. 2, transistorutgang Utg. (åpen kollektor) 51 + Styreutgang sone nr. 1, transistorutgang Utg. (åpen kollektor) Side 20

23 Tilkoblinger Soneutgang 4 Soneutgang 3 Soneutgang 2 Soneutgang 1 Intern funksjon (D=Detektor, E=endeledd BXY-40) Term. pkt. Ekstern tilkobling Funksjon 0V 52 Detektortilkobling sone 4, (-), maks. 32 det. D D E +14V 53 Detektortilkobling sone 4, (+), maks. 32 det. 0V 54 Detektortilkobling sone 3, (-), maks. 32 det. D D E +14V 55 Detektortilkobling sone 3, (+), maks. 32 det. 0V 56 Detektortilkobling sone 2, (-), maks. 32 det. D D E +14V 57 Detektortilkobling sone 2, (+), maks. 32 det. 0V 58 Detektortilkobling sone 1, (-), maks. 32 det. D D E +14V 59 Detektortilkobling sone 1, (+), maks. 32 det. Felles 0-Volt 0V 60 Felles 0-volt for bruk mot inngangene 61-0V 64 Signalinngang 61 Inngang, ekstern avstilling av alarmklokker, 0V-styring Signalinngang 62 Inngang, ekstern tilbakestilling av sentral, 0V-styring Signalinngang 63 Inngang, General Alarm/Evakuering, 0Vstyring Signalinngang 64 Inngang, Alarmorganisering AV/PÅ Tilkobling Endeledd (E) type BXY-40 monteres i siste detektor på sonekabel. *Inngang 64 muliggjør ekstern aktivering av alarmorganisering, dvs. forsinket aktivering av AK- utgangene og BMA- utgangen. Standard forsinkelsestid er 5 min. For maritim versjon BX-10M er forsinkelsestiden 2 min. og gjelder ikke BMA- utgangen (se vedlegg 7.5). Side 21

24 Tilkoblinger 3.5 Nett-tilkobling - 230V AC Sentralen kan tilkobles standard 230V nett, eller IT strømforsyningssystem med fase til fase spenning på 230V. VIKTIG: Nettspenning skal tilkobles først etter at all kabling er fullført, men før batteriene tilkobles. Nettspenningen tilkobles slik som vist nedenfor. Nett Jord 230V AC L N List 2 Jordskrue Power 230V AC 24V DC 1,2A I nettkursen til sentralen skal det være en to-polt bryter som gjør det mulig å bryte spenningstilførselen til sentralen ved service o.l. Vanligvis vil denne bryteren være en to-polt automatsikring i sikringsskap. Automatsikring skal være merket med brannalarmsentral. Side 22

25 Tilkoblinger 3.6 Batteritilkobling Batteritype: 2 stk. 12V / 3-3,3Ah (hxbxd = Maks. 134 x 67 x 63 mm) VIKTIG: Batteriene skal tilkobles sentralen først etter at all kabling er fullført, nettkabel er tilkoblet og spenning er satt på. 12V DC 12V DC L1 Termineringskort BXX-10 Batteristøtter ,3V Batteri VIKTIG: Koble til (-)-leder når sentralen er tilkoblet nettet. Batteri mål: Maks. 136 mm H=134 ± D=63 ± 1 Tilkoblingskontakt: Han 4,8mm flatkontakt. Side 23

26 Tilkoblinger 3.7 Tilkobling av detektorer I henhold til regelverk kan maksimalt 32 detektorer eller manuelle meldere tilkobles en detektorsone. Manuelle meldere og automatiske detektorer kan kombineres på samme sone. Utkobling av en sone vil ikke utkoble de manuelle meldere i sonen (dette kan variere for de forskjellige lands regelverk). Eks.: Nedenfor vises et eksempel på en tilkobling av BH-25. L1 59 L V Sone 1 0V Ekstra LED BH-25 BH-25 Detektor Detektor Sokkel BWA-40 Sokkel BWA-40 Ved å koble +leder for inngående og utgående ledning mellom pkt. 1 og 6 vil sonen melde feil ved uttaking av et detektor-hode. Eks.: Nedenfor vises et eksempel på en tilkobling av BH BXY-40 Endeledd monteres i siste detektor på sløyfe 59 L V 0V Ekstra LED BXY-40 Endeledd monteres i siste detektor på sløyfe BH-26 Detektor Sokkel BWA-100 BH-26 Detektor Sokkel BWA-100 Side 24

27 Tilkoblinger 3.8 Tilkobling av alarmklokker Sentralen har 2 stk. alarmklokkeutganger som aktiveres i parallell ved brannalarm. Utgangene gir 24V DC pulserende spenning ved alarm og er overvåket mot brudd og kortslutning. Maksimum belastning pr. kurs er 0,63A. En overvåkingsmotstand på 2kOhm monteres over tilkoblingsklemmene i siste alarmklokke. Nedenfor vises et eksempel på en tilkobling: L pulserende signal Overvåkingsmotstand 2kOhm i siste klokke L1 21 0V Polariserte alarmklokker Maritim versjon BX-10M har fast ringesignal på klokkeutgangene. Ved å stroppe inngang 5 og 6 (0-Volt signal på inngang 5), gis pulserende signal med 7 korte og et langt (Solas-versjon). Maritim versjon BX-10M2 har pulserende ringing, og har ikke mulighet for 7 korte og 1 langt signal. Side 25

28 Tilkoblinger 3.9 Tilkobling av eksterne styreutgangsreleer For hver detektorsone (sløyfe) finnes det en styreutgang. Utgangene leveres standard som transistorstyringer (åpen kollektor), en styring pr. sone (L1. 51-L1.48). 24V utgangen (44, 45) er sikret med en 0,63A sikring (F1). Nedenfor vises et eksempel på kobling med eksternt rele. +24 V L1. (44, 45) L1. (51, 50, 49, 48) + Potensialfri rele - Styring Sone 1-4 Sone 1: tilkopling L1.51 Sone 2: tilkopling L1.50 Sone 3: tilkopling L1.49 Sone 4: tilkopling L1.48 Sone 1-4: tilkopling L1.46 Aktiv ved utkobling av en sone tilkopling L Felles alarmutgang (BMA) Utgangen kan benyttes for alarmoverføring til ekstern overvåkingssentral (eks. brannvesen). Utgangen består av en potensialfri releutgang (L15-17) som ikke er overvåket og en brudd- og kortslutningsovervåket spenningsutgang (L18,19). Overvåket spenningsutgang krever 2kΩ endemotstand og diode i serie med relespole (klokke). Utgangen aktiveres ved alarm fra sone og ligger aktivt til sentral tilbakestilles. Ved forsinket alarmvarsel (øyeblikkelig alarm utkoblet) vil alarmutgangen være forsinket på lik linje med alarmklokkeutgangene (AK). Dette gjelder ikke BX-10M. BX BMA-utgang 19 - Overvåket alarmutgang R 2k V K Eksternt utstyr Overvåkingskomponenter: R=2kΩ V=Diode Ubenyttet utgang skal termineres med endemotstand R=2kΩ. Side 26

29 Tilkoblinger 3.11 Felles feilutgang (BMF) Utgangen kan benyttes for feiloverføring til ekstern overvåkningssentral (eks. brannvesen). Utgangen består av en protensialfri releutgang (L10-12), som ikke er overvåket og en brudd- og kortslutningsovervåket spenningsutgang (L13,14). Overvåket spenningsutgang krever optokoblerkrets som signaloverføring til eksternt utstyr. Ubenyttet feilutgang må termineres med R=2kΩ motstand. BX BMF-utgang 14 - Overvåket feilutgang R=1k V1=Diode V2= Optokobler PVT312LS Eksternt utstyr + Overvåket krets V1 R=1K - V2 A Maks. 150mA AC eller DC (Normalt lukket) B Ubenyttet feilutgang. BX BMF-utgang R=2kΩ 14 - Termineres i sentral med 2kΩ motstand. Side 27

30 Tilkoblinger 3.12 Utgang for branndørstyring (DHM) Benyttes for automatisk lukking av branndører (L36,37). 24V DC ut ved normal drift som brytes ved brannalarm eller nettutfall lengre enn 1 minutt. Utgangen er brudd- og kortslutningsovervåket via en parallellmotstand på 2kΩ. Sikret med 0,2A sikring. Ubenyttet utgang må termineres med 2kΩ motstand. BX V Overvåket utgang. + Dørholdemagnet DHM-utgang R=2kΩ 36 - Ubenyttet utgang. BX Dørholdemagnet DHM-utgang R=2kΩ 36 - Termineres i sentral med 2kΩ motstand Side 28

31 Igangkjøring 4. Igangkjøring 4.1 Ansvarlig for igangkjøring av sentralen Igangkjøring og spenningssetting skal kun utføres av autorisert personell. 4.2 Anbefalt testutstyr Til testingen bør et høyohmig universalinstrument brukes (indre motstand høyere enn 5 Mohm). 4.3 Kontroll før igangkjøring Kontroller at nett og batteri ikke er tilkoblet. Kontroller at alle kabler er riktig tilkoblet. Påse at den brede flatkabelen mellom hovedkortet og tilkoblingskortet (plugg X1) ikke er montert. Kontroller at det ikke kommer inn fremmedspenning på kablene. Kontroller at sentralen er skikkelig jordet. Side 29

32 Igangkjøring 4.4 Nett-tilkobling - 230V AC Koble til nettspenningen slik som vist nedenfor. Mål at spenningen inn til klemmene L1.26 og L1.27 er ca. 27,3V DC (20 C). Koble fra 230V nettspenning og tilkoble flatkabler til termineringskortet (se side 8). Sett spenning på sentralen ved å tilkoble 230V AC. ±+10%. Jord 230V AC L N List 2 Nettsikring i power-enhet (1,6A) Power 230V AC 27,3V DC 1,2A Termineringskort BXX-10 List ,3 VDC Side 30

33 Igangkjøring 4.5 Batteritilkobling Batteritype: 2 stk. 12V / 3-3,3Ah (H x B x D = 134 x 67 x 63 mm) Batterikapasitet: 24V / 3-3,3A VIKTIG: Batteriene skal tilkobles sentralen først etter at all kabling er fullført, nettkabel er tilkoblet og spenning er satt på. 12V DC 12V DC L1 Termineringskort BXX ,3V ladespenning for batteri Koble til (-)-leder når sentralen er tilkoblet nettet. Tilkoblingstype: 4,8mm flatkontakt (han). Foreta en TILBAKESTILLING av panelet for å se om sentralen er i orden. Dersom alt synes å være i orden (ingen feil eller alarmer), skal den grønne indikator DRIFT lyse med et fast lys. Dersom sentralen viser alarm eller feil, må sentralen tilbakestilles for å konstatere om alarm- eller feilstatus kommer opp på nytt. Dersom dette skjer, må alarm eller feil utbedres. Batteriene er merket med et stempel som angir produksjonsdato. Eks.: Produksjonslinje (linje 7) Prod. år (1998) Prod. måned (juni) Side 31

34 Igangkjøring 4.6 Avsluttende arbeid Lukk frontdøren og skru inn låseskruen i bunn. 4.7 Betjeningsnivå Betjening av sentralen graderes i 2 ulike betjeningsnivå, hvorav nivå 1 er det laveste nivå og kan betjenes uten passord. For høyere betjeningsnivå (operatørnivå) må passord tastes inn ved hjelp av tastaturet. Avstilling av alarm, tilbakestilling eller utkoblinger er tilgjengelig på operatørnivå (betjeningsnivå 2). For en mer detaljert oversikt over betjeningsnivåer, henvises det til Betjeningshåndbok for BX-10. Operatørkode: Kontroll ved igangkjøring Kontroller at automatiske detektorer og manuelle meldere gir alarm. Kontroller at alarmutgangene aktiveres ved alarm. Kontroller at detektorer og manuelle meldere oppfører seg korrekt ved utkobling av soner (sløyfer). Som standard vil manuelle meldere forbli operative selv om sonen er utkoblet. (Dette kan variere i forskjellige land alt etter regelverk). Påse at strømforbruket på de aktuelle spennings- og styreutganger ikke overstiger sikringsverdien. Kontroller at systemfunksjoner fungerer korrekt i henhold til betjeningshåndbok. 4.9 Konfigurering Brannalarmsentralen leveres fra fabrikken som en standard versjon. Side 32

35 Tilleggsfunksjoner 5. Tilleggsfunksjoner 5.1 Ut-/ innkobling av soner (sløyfer) fra ekstern bryter Alle ut- og innkoblinger (av sone, alarmutganger, styringer og alarmoverføring) kan gjøres fra sentralens frontpanel ved å trykke på tastene 1-8 etterfulgt av når sentralen er i operatørmodus. Hver av de fire detektorsonene kan også utkobles via eksterne utkoblingsbrytere. En ekstern utkoblingsbryter kobles mellom termineringspunktene 1 og 6 (sone 1), 2 og 6 (sone2), 3 og 6 (sone 3) og 4 og 6 (sone 4). Sonen er utkoblet så lenge kontakten er lukket. For varierende tidsstyrt utkobling kan et mekanisk styrt tidsur benyttes (eggkoker). VIKTIG: Ved utkobling av en sone (detektorsløyfe) vil detektorene bli utkoblet, mens manuelle meldere vil fortsatt kunne benyttes. Dersom en sone er utkoblet ved hjelp av en ekstern bryter, vil man ikke kunne koble inn sonen fra sentralens frontpanel. Ved enhver utkobling (enten fra sentralens frontpanel eller fra en ekstern bryter), vil utgangen for ekstern varsling av utkoblet sone (utgang 47 - AUX1) aktiveres (kan f.eks. brukes til tenning av en ekstern lampe). NB! Samtlige utkoblinger har en tidsstyrt sikkerhetsinnkobling etter 24 timer. BX-10 for landbruket har automatisk innkobling av utkoblet sone etter 4 timer. BX-10I for innbrudd har ingen automatisk innkobling av sone Sone1 (signal) Sone 2 Sone 3 Sone 4 0V Ekstern utkoblingsbryter / tidsur. Side 33

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Krav til: Prosjektering, installasjon og vedlikehold av automatiske innbrudds- og overfallssystemer Næringsinstallasjoner Boliginstallasjoner

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer