Brannalarmsentral BX-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannalarmsentral BX-10"

Transkript

1 Brannalarmsentral BX-10 Konvensjonell brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) Installasjons- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-BX10/IN- Rev.K,

2 OPPHAVSRETT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett form, metode og årsak. Autronica Fire and Security AS og selskapets datterselskaper tar intet ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen, heller ikke for skader som måtte oppstå på grunn av innholdet. Informasjonen i denne publikasjonen må ikke betraktes som en garanti fra Autronica Fire and Security, og den kan når som helst endres uten varsel. Produktnavn som er brukt i denne publikasjonen kan være varemerker. De blir brukt utelukkende for å identifisere produktet.

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Produktet Om manualen Leseren Referansedokumentasjon Godkjenninger Installasjon Kabinettdimensjoner Plassering Monteringshøyde Veggmontering Festehull Utsparingsmål for innfelling i vegg Innfelling i instrumentkonsoll Demontering av sentralskap Åpne frontdør Demontering av frontpanelet fra koblingsskapet Påmontering av frontpanelet Montering av batterier Kabelinnføring Anbefalt kabeltype Kabel tilkobling Innlegging av sonetekster på frontetikett Tilkoblinger Introduksjon Oversikt - tilkoblingslist L Plassering av sikringer Referansetabell termineringspunkter Nett-tilkobling - 230V AC Batteritilkobling Tilkobling av detektorer Tilkobling av alarmklokker Tilkobling av eksterne styreutgangsreleer Felles alarmutgang (BMA) Felles feilutgang (BMF) Utgang for branndørstyring (DHM)...28 Side 1

4 Innholdsfortegnelse 4. Igangkjøring Ansvarlig for igangkjøring av sentralen Anbefalt testutstyr Kontroll før igangkjøring Nett-tilkobling - 230V AC Batteritilkobling Avsluttende arbeid Betjeningsnivå Kontroll ved igangkjøring Konfigurering Tilleggsfunksjoner Ut-/ innkobling av soner (sløyfer) fra ekstern bryter Aktivering av alarmforsinkelse fra ekstern bryter NB! Service og vedlikehold Årlig service Vedlegg Anbefalt kabeltype Detektorplassering Montering av varmedetektorer Montering av røkdetektorer Varianter av BX-10 sentral BX-10M/ xx-24v (Gjelder også M2-utgave) Leserens kommentarer...43 Side 2

5 Introduksjon 1. Introduksjon 1.1 Produktet Brannalarmsentralen BX-10 er en konvensjonell sentral med 4 soner. Den kan leveres i to forskjellige versjoner: BX-10/xx, Brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) inklusiv kraftforsyning og batteri. 1.2 Om manualen Denne manualen har til hensikt å gi den nødvendige informasjon for å installere og igangkjøre alle varianter av brannsentral BX-10. * BX-10 leveres med varianter av systemprogram tilpasset spesielle markeder og funksjoner (jfr. Appendiks 7.5 ) 1.3 Leseren Manualen er ment å brukes av elektromontører og teknisk personell som er ansvarlige for installasjonen. 1.4 Referansedokumentasjon I tillegg til denne manualen, finnes følgende dokumenter for BX-10: Manualnavn Betjeningshåndbok - Brannalarmsentral BX-10 Datablad Artikkelnr. P-BX10/FN P-BX10/CN 1.5 Godkjenninger BX-10 er miljø- og funksjonstestet og godkjent iht. EN-54 part 2 og 4, og lavspenningsdiretivet IEC BX-10: FG-godkjennelse S-053/99 BX-10M (Maritim versjon) er godkjent iht.: - Det Norske Veritas (DNV) - Lloyd s Register of Shipping (LR) - American Bureau of Shipping ((ABS) Side 3

6 Introduksjon Side 4

7 Installasjon 2. Installasjon 2.1 Kabinettdimensjoner 196 BRANN System Sone Betjening Test 1: Feil 2: Utkobling 3: Drift 4: Autronica Brann & Sikkerhet Alarm Feil/Utkobling/Test Feil Informasjon Sone 1 Sone 1 Alarmutg. Batteri Øyeblikkelig varsling utkoblet Sone 2 Sone 2 Styringer Kraftfor. Alarmsender aktivert Sone 3 Sone 3 Al/Fe-utg. Jord s Operatørkode: xxx Avstill int. summer Avstill/aktiver alarm Tilbakestill R C 0 R BX-10 Sone 4 Sone 4 Eks.kom. System Operatørnivå Plassering Brannalarmsentralen skal plasseres iht. lokale brannforskrifter, i eller ved inngangspartiet. Plassering gjøres i samråd med brannvesenet. 2.3 Monteringshøyde! Anbefalt montasjehøyde er 175 cm fra gulv til overkant av sentral. Dette gir optimal lesbarhet. For at man skal kunne åpne døren helt må det minst være 50 mm fri plass til venstre for sentralen. 175 cm Side 5

8 Installasjon 2.4 Veggmontering Sentralen er primært konstruert for på-vegg-montasje (ref. pkt ), men kan også felles inn i vegg eller pult (ref. pkt ). Før montering på/i vegg må fronten demonteres fra koblingsskapet. Viktig! Behandle enheten med forsiktighet Festehull Merk av og bor hull for maks. 6 mm skruer og evt. plugger. (høyde over gulv bør være ca.174 cm). Skru delvis inn de 2 øverste skruene. Skapet har 4 festehull i bakveggen. De to øverste hullene er av nøkkelhulltypen. Heng skapet på de 2 øverste skruene. Skru inn de nederste 2 skruene og fest alle 4 skruene Koblingsskap ca. 174 cm til gulv Side 6

9 Installasjon Utsparingsmål for innfelling i vegg Utsparingsmål for koblingsskapet er følgende: Vegg 344 mm 190 mm 75 mm 75mm er nødvendig fridybde ved innfelling. (Monteringsdybde, se fig. under.) Dybde på skap (Monteringsdybde, se fig. under. Sentralen kan felles inn i vegg eller konsoll på følgende måte: Utsparingsmål må ikke være mer enn 4-8mm større enn skapets horisontale og vertikale mål. Dybde fra veggfront og inn til monteringsplate må ikke overstige 67mm. Påmontert frontpanel vil dekke utsparingshull. Mål på sentralfront er (b x h): 347 x 195mm. Inne i veggen må det monteres tverrgående skruefester slik at festehullene i koblingsskapet kan benyttes. Avstand fra front av vegg til skruefeste-plate skal være maksimum 67 mm. Ved større åpning rundt skapet må en dekklist (maksimum tykkelse 2 mm) monteres langs sentralens sidekanter. Dersom skapet skal innmures i vegg, må avstivninger monteres horisontalt og vertikalt i skapet. Festeskruer Sentralfront Dekklist (2x10mm) < 67 mm Festeplate Koblingsskap Maksimum avstand fra veggfront til festeplate < 67 mm. Vegg Side 7

10 Installasjon Innfelling i instrumentkonsoll BX-10 kan monteres i instrumentkonsoll ved å benytte monteringsbraketter DU-691 (2 stk) Innfelt montering Utsparringsmål Hull for M5 Monteringsbrakett UD-691 (2 stk) Sett fra topp Side 8

11 Installasjon 2.5 Demontering av sentralskap Sentralfronten er festet til koblingskapet med industriborrelås. Dette gjør det enkelt å skille fronten fra skapet ved montering og kobling Åpne frontdør Frontdøren åpnes ved å løsne låseskrue på frontdekselets høyre underside (se foto). I øvre høyre kant av frontdør finnes en utfresing for "fingergrep". Legg kabinettet forsiktig på et bord. Åpne frontdøren på panelet ved å løsne låseskruen på undersiden ca. 5-8 mm (vist med piler). Blindskrue Fingergrep Termineringskort BXX-10 Hovedkort BXA-10 Låseskrue for åpning av dør Fjern den innvendige flatkabelen ved å skyve til side festeanordningen på hver side av konnektoren, og løft den opp. Dersom et modemkort er montert i koblingsskapet (ikke standard, fjern også den smale flat-kabelen (rett nedenfor) på samme måte. Side 9

12 Installasjon Demontering av frontpanelet fra koblingsskapet Etter at frontdør er åpnet og flatkabler løsnet fra termineringskort (ref. pkt ), kan frontpanelet fjernes fra koblingsskapet. Frontpanelet og koblingskapet er sammenmontert med industriborrelås på begge sideveggers anleggsflater (se snitt-tegning). For å låse frontpanelet til skapet, kan selvgjengende låseskruer (X) skrues inn i frontpanelets sideprofiler (ref. tegning). Er disse skruene montert (ikke standard), må skruene skrues helt ut før front og skap demonteres. Løsne borrelåskobling gjøres med en skrutrekker fra innsiden, via 2 stk. 5mm hull (Y) i hver sideprofil, eller ved å stikke skrutrekker inn mellom front og skap på sidekantene (Z). Ved begge mulighetene "bennes" skrutrekker mot front slik at borrelåset "slipper". (Se bilder og tegning). Venstre sideprofil Frontdør Høyre sideprofil Borrelås Hengsel Borrelås Y Y Z X X Z Låseskruer for front panel Koplingsskap Side 10

13 Installasjon Løsne de to innvendige låseskruene (X) dersom de er montert, slik som vist på tegning og bilder. Venstre låseskrue Høyre låseskrue Sett skrutrekker inn gjennom 5mm hull (Y), eller mellom front og skap på sidekantene (Z) og bend skrutrekker mot front. Borrelås vil nå åpne og frigjøre fronten fra skapet. Påmontering av front, se kap Side 11

14 Installasjon 2.6 Påmontering av frontpanelet Når alle tilkoblinger er gjort (unntatt tilkobling av nettspenning og batterier), gjøres følgende: Åpne frontdøren - om nødvendig, skru først løs låseskrue på høyre side (indikert med pil). Påse at flatkabler ikke kommer i press når frontpanelet presses på plass (flatkabler skal ikke tilkobles før igangkjøring, se kapittel 4). Monter på frontpanelet ved å legge det mot koblingsskapet og kjenne med fingrene at frontpanelet ligger utenpå skapet på alle fire (4) sider. Press med et kort kontant trykk med begge hender på begge sideprofiler, slik at du hører et "klikk" når borrelås fester. Kontroller feste ved å trekke i frontpanelets fire (4) hjørner. Dersom det ønskes mekanisk låsing av frontpanel, skrues låseskruer (X) inn i sideprofilene (se pkt ). Aktuell låseskrue: Selvgjengende x-spor Nr. 6x19 AIS1316. Trykk her og på venstre side Låseskrue! VIKTIG! Dersom dette er en førstegangsinstallasjon, gå herfra direkte til kapitel 4 Side 12

15 Installasjon 2.7 Montering av batterier Batteriene, 2 stk. tette 12V / 3-3,3Ah, holdes på plass av borrelås. Riv av beskyttelsespapiret på borrelåsene som er festet innvendig i koblingsskapet. Plasser batteriene tett ved siden av hverandre mellom sidestøttene slik som vist på bildet (indikert med piler), og trykk dem fast til borrelåset. 2.8 Kabelinnføring Topp Samtlige kabelinnføringer til skapet er utført som svekkinger. Det finnes 4 stk. ø 16mm og 7 stk. ø 19mm hull. Det skal benyttes kabelinnføringsbassinger godkjent for flammeklasse 94-HB. Press inn svekkingene for de hullene som skal benyttes. Før samtlige kabler inn gjennom innføringshullene i toppen av skapet. Dersom det er mer hensiktsmessig å føre kabler, f. eks. nettkabelen, gjennom et innføringshull i bunnen av skapet, er dette også mulig. Før nettkabelen inn gjennom kabelinnføringen helt til høyre. Før de øvrige kablene inn gjennom påfølgende innføringhull. Før de tynneste kablene inn gjennom innføringene helt til venstre. Alle kabler som trekkes inn i koblingsskapet må være minst 0,5 m lange før avisolering og tilkobling. ø19mm ø16mm Bunn ø19mm ø16mm Side 13

16 Installasjon 2.9 Anbefalt kabeltype Se appendiks, Kabel tilkobling Juster kabellengdene i forhold til hvor de skal tilkobles. Avmantle deretter kablene og gjør de nødvendige tilkoblinger. Henviser til Tilkoblinger, kapittel 3. Side 14

17 Installasjon 2.11 Innlegging av sonetekster på frontetikett Bak pleksiglass-dekselet på frontdøra er det en etikett. På denne etiketten kan man i de fire hvite feltene angi dekningsområdene for de aktuelle soner (sone 1-4). Det transparente frontdekselet er festet til frontdøren med tagger på høyre og venstre side. Venstre side Tagger Deksel Høyre side Tagger Pleksiglass-dekselet tas av på følgende måte: Stikk et skrujern inn på venstre side av dekselet og lirk dekselet forsiktig ut av fronten. Noter dekningsområdet med sort skrift på en transparent tape, og fest det til det aktuelle feltet på etiketten. Pleksiglass-dekselet settes på på følgende måte: Påse at hullene på etiketten er i samsvar med hullene for indikeringslampene. Legg høyre kant av dekselet inn mot frontdøren og stikk taggene på høyre side inn i slissene. Press deretter venstre kant inn mot frontdøren slik at dekselet sitter fast. Kontroller at transparent hull i etikett stemmer med lysdiode hull i frontpanel. BRANN Autronica Brann & System Sone Betjening Test Feil Utkobling Drift 1: 2: 3: 4: Operatørkode: xxx Avstill int. summer Avstill/aktiver alarm Tilbakestill R Alarm Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Feil/Utkobling/Test Feil Informasjon Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Alarmutg. Styringer BMA-utg. BMF-utg. Øyebl. al. Batteri Kraftfor. Jord System Alarmsender aktivert Operatørnivå Side 15

18 Tilkoblinger 3. Tilkoblinger 3.1 Introduksjon Dette kapittelet viser alle tilkoblinger.! VIKTIG: Ved en førstegangsinstallasjon skal følgende prosedyre følges: 1. Gjør alle nødvendige tilkoblinger - unntatt tilkobling av nettspenning og batterier. 2. Gå til kapittelet Igangkjøring, s. 30, og gå gjennom de nødvendige kontrollpunktene som er beskrevet. 3. Koble deretter til nettspenning, se Netttilkobling, s Tilslutt, koble til batteriene (når alle tilkoblinger er gjort, nettkabel er tilkoblet og spenning satt på), se Batterikobling, s. 31. Side 16

19 Tilkoblinger 3.2 Oversikt - tilkoblingslist L1 På termineringskortet, BXX-10 er termineringspunktene fortløpende nummerert med stigende nummer fra ; 1 øverst til venstre til 32 nederst til venstre, og; fra 33 nederst til høyre til 64 øverst til høyre. Maksimum tverrsnitt på tilkoblede kabler er 1,5 mm X1: Flatkabelforbindelse til hovedkort, BXA Sikring F9: 1,4AT, 24V DC Batterisikring X4: Flatkabelforbindelse til telefonoppringningskort BXL-10 (ikke standard) Sikring F8: 1,4AT, 24V DC Driftsspenning V DC 0V Jord + - Spenningstilkobling fra power-enhet Jordskrue Side 17

20 Tilkoblinger 3.3 Plassering av sikringer Sikringer F8 - F9 på Termineringskort BXX-10 Sikringer F1 - F7 på hovedkort i frontdør F9 F8 F5 F3 F6 F7 F1 F2 1,4AT, 0,2AT 0,2AT 0,63AT 0,63AT 24V DC Generell Generell Alarmklokkekurklokkekurs Alarm- Driftsspenning styreutg. alarm- (DHM) utgang 1 2 1,4AT, 24V DC Batteri 0,63 AT Felles for samtlige 24V DC spenningsutganger 0,4AT Felles for samtlige 12V DC spenningsutganger Nettsikring i kraftforsyningsenhet : 1.6A. Side 18

21 Tilkoblinger 3.4 Referansetabell termineringspunkter MERK: Samtlige +24V DC-utganger er sikret med felles 0,68A sikring (F1). Samtlige +12V DC utganger er sikret med felles 0,4A sikring (F2) Intern funksjon Term. pkt. Ekstern tilkobling Funksjon 1 Inngang nr. 1, utkobling sone 1 Signal-innganger. 2 Inngang nr. 2, utkobling sone 2 Aktiveres ved 0-volt. 3 Inngang nr. 3, utkobling sone 3 Felles 0-volt 0-volt 6 4 Inngang nr. 4, utkobling sone 4 5 Inngang nr. 5, *se vedlegg 7,5 0V Felles 0V for bruk mot tekniske innganger. 7 Teknisk-analoginngang 0-5V (ikke i bruk) 8 Teknisk-analoginngang 0-20mA (ikke i bruk) Felles 0-volt 0-volt 9 0-volt Felles 0V for bruk mot tekniske analoginnganger. Aktiveres av alle typer feil som registreres på sentralen. Fast utstying som resettes ved tilbakestilling av sentral. Inverterbar. Aktiveres ved alarm og resettes ved tilbakestilling. Utgangene kan forsinkes ved aktivering av dag/natt-funksjon, men kan også være forsinkelsesuavhengig av dag/nattfunksjonen. Aktiveres ved alarm på en av detektorsonene. Avstilles ved betjening av funksjonen «Avstill Alarm». Utgangene kan forsinkes ved aktivering av dag/natt-funksjon. NO C NC 10 NO-kontakt 11 NC-kontakt Felles feilutgang BMF, potensialfri reléutgang 12 C-kontakt. + + Signal 13 Felles feilutgang (BMF) for aktivering av Signal(+) V1 feiloverføring.. Brudd -og kortslutningsovervåket. Galvanisk skille. = R=1K A R=1kΩ, V1=diode, V2=optokobler. Signal 0-volt 14 Ubenyttet utgang termineres med 2kΩ - V2 B motstand NO 15 NO-kontakt NC C 16 NC-kontakt Felles alarmutgang (BMA) for aktivisering av fellesfunksjoner ved alarm, potensialfri reléutgang. 17 C-kontakt 24V F=0,2A 18 Felles alarmutgang (BMA) for aktivisering av alarmoverføring +24V / 0,2A ut ved V R 2K alarm. 0-volt 19 K Brudd -og kortslutningovervåket. R=2kΩ, V=diode, K=rele. Utgang sikret med 0,2A. +24V DC K Alarmklokkeutgang AK-1, +24V / 0,63A, parallellfunksjon. 0-volt 21 Pulserende utganger 1s. på og 1s. av. - 0V *se appendiks 7.5 for maritim versjon +24V DC K Alarmklokkeutgang AK-2, +24V / 0,63A, parallellfunksjon. 0-volt 23 Pulserende utganger 1s. på og 1s. av. - *se appendiks 7.5 for maritim versjon Overvåk. 24V Side 19

22 Tilkoblinger Intern funksjon Batterilast + Batteri 24 Term. pkt. Ekstern tilkobling Funksjon Batterilast, tilkobling av ekstra lastmotstand Felles 0V 0V 25 for batteribelastning ved test. + Batteri + Batteri V - Batteri - Batteri 27 - (0V) Telefonoppringer (0V) 30 (skjerm) Polaritets- Telefonoppringer 32 uavhengig R Batteritilkobling, 2 x 12V / 3-3,3Ah Komm.kanal, eksterne enheter/ PC- for konfigurering Telefonlinje - Modemtilkobling Felles jording 33 Jord Power, jord Felles 0-volt 0V 34 0-volt Power, 0V 24V driftsspenning +24V V DC Power, +24V 27,3V DC spenningstilkobling fra lade-enhet Felles 0-volt 0V 36 Utgangen gir 24V DC ut ved normal drift, og brytes ved alarm eller svikt i ladespenning. >1min. (Overvåket) +24V 37 Styreutgang (DHM), for branndører 24V / 0,2A Spenning brytes ved alarm, eller nettutfall lengre enn 1 minutt. Overvåket via 2kΩ motstand. +12V DC utgang +12V / 38 + Ekstra +12V spenningsutgang, SW kontrollert via utstyr 0,1A 0V relé. Spenning brytes 2 sekunder ved reset. +24V DC utgang +24V / 39 + Ekstra +24V spenningsutgang, SW kontrollert via utstyr 0,1A 0V relé. Spenning brytes 2 sekunder ved reset. Felles 0-volt 0V 40 0-volt Felles 0Volt for 12V/24V Spenningsutgang +12V DC V DC Ekstern 12V DC utgang for eksternt utstyr. Spenningsutgang +12V DC V DC Ekstern 12V DC utgang for eksternt utstyr. Felles 0-volt 0V 43 0-volt Felles 0Volt for 12V/24V Spenningsutgang +24V DC V DC Ekstern 24V DC utgang for eksternt utstyr. Spenningsutgang +24V DC V DC Ekstern 24V DC utgang for eksternt utstyr. 0V 0V 0V 0V 0V 0V Utg. 100mA Utg. 100mA Utg. 100mA Utg. 100mA Utg. 100mA Utg. 100mA F 0,2A Maks. 100mA Maks. 100mA Maks. 100mA Maks. 100mA Maks. 100mA Maks. 100mA R 2K 0V +24V Magnetspole 46 + Styreutgang, transistorutgang aktiveres ved Utg. alarm på sone Styreutgang (AUX. 1 transistor), aktiveres Utg. ved utkobling av en sone Styreutgang sone nr. 4, transistorutgang Utg. (åpen kollektor) 49 + Styreutgang sone nr. 3, transistorutgang Utg. (åpen kollektor) 50 + Styreutgang sone nr. 2, transistorutgang Utg. (åpen kollektor) 51 + Styreutgang sone nr. 1, transistorutgang Utg. (åpen kollektor) Side 20

23 Tilkoblinger Soneutgang 4 Soneutgang 3 Soneutgang 2 Soneutgang 1 Intern funksjon (D=Detektor, E=endeledd BXY-40) Term. pkt. Ekstern tilkobling Funksjon 0V 52 Detektortilkobling sone 4, (-), maks. 32 det. D D E +14V 53 Detektortilkobling sone 4, (+), maks. 32 det. 0V 54 Detektortilkobling sone 3, (-), maks. 32 det. D D E +14V 55 Detektortilkobling sone 3, (+), maks. 32 det. 0V 56 Detektortilkobling sone 2, (-), maks. 32 det. D D E +14V 57 Detektortilkobling sone 2, (+), maks. 32 det. 0V 58 Detektortilkobling sone 1, (-), maks. 32 det. D D E +14V 59 Detektortilkobling sone 1, (+), maks. 32 det. Felles 0-Volt 0V 60 Felles 0-volt for bruk mot inngangene 61-0V 64 Signalinngang 61 Inngang, ekstern avstilling av alarmklokker, 0V-styring Signalinngang 62 Inngang, ekstern tilbakestilling av sentral, 0V-styring Signalinngang 63 Inngang, General Alarm/Evakuering, 0Vstyring Signalinngang 64 Inngang, Alarmorganisering AV/PÅ Tilkobling Endeledd (E) type BXY-40 monteres i siste detektor på sonekabel. *Inngang 64 muliggjør ekstern aktivering av alarmorganisering, dvs. forsinket aktivering av AK- utgangene og BMA- utgangen. Standard forsinkelsestid er 5 min. For maritim versjon BX-10M er forsinkelsestiden 2 min. og gjelder ikke BMA- utgangen (se vedlegg 7.5). Side 21

24 Tilkoblinger 3.5 Nett-tilkobling - 230V AC Sentralen kan tilkobles standard 230V nett, eller IT strømforsyningssystem med fase til fase spenning på 230V. VIKTIG: Nettspenning skal tilkobles først etter at all kabling er fullført, men før batteriene tilkobles. Nettspenningen tilkobles slik som vist nedenfor. Nett Jord 230V AC L N List 2 Jordskrue Power 230V AC 24V DC 1,2A I nettkursen til sentralen skal det være en to-polt bryter som gjør det mulig å bryte spenningstilførselen til sentralen ved service o.l. Vanligvis vil denne bryteren være en to-polt automatsikring i sikringsskap. Automatsikring skal være merket med brannalarmsentral. Side 22

25 Tilkoblinger 3.6 Batteritilkobling Batteritype: 2 stk. 12V / 3-3,3Ah (hxbxd = Maks. 134 x 67 x 63 mm) VIKTIG: Batteriene skal tilkobles sentralen først etter at all kabling er fullført, nettkabel er tilkoblet og spenning er satt på. 12V DC 12V DC L1 Termineringskort BXX-10 Batteristøtter ,3V Batteri VIKTIG: Koble til (-)-leder når sentralen er tilkoblet nettet. Batteri mål: Maks. 136 mm H=134 ± D=63 ± 1 Tilkoblingskontakt: Han 4,8mm flatkontakt. Side 23

26 Tilkoblinger 3.7 Tilkobling av detektorer I henhold til regelverk kan maksimalt 32 detektorer eller manuelle meldere tilkobles en detektorsone. Manuelle meldere og automatiske detektorer kan kombineres på samme sone. Utkobling av en sone vil ikke utkoble de manuelle meldere i sonen (dette kan variere for de forskjellige lands regelverk). Eks.: Nedenfor vises et eksempel på en tilkobling av BH-25. L1 59 L V Sone 1 0V Ekstra LED BH-25 BH-25 Detektor Detektor Sokkel BWA-40 Sokkel BWA-40 Ved å koble +leder for inngående og utgående ledning mellom pkt. 1 og 6 vil sonen melde feil ved uttaking av et detektor-hode. Eks.: Nedenfor vises et eksempel på en tilkobling av BH BXY-40 Endeledd monteres i siste detektor på sløyfe 59 L V 0V Ekstra LED BXY-40 Endeledd monteres i siste detektor på sløyfe BH-26 Detektor Sokkel BWA-100 BH-26 Detektor Sokkel BWA-100 Side 24

27 Tilkoblinger 3.8 Tilkobling av alarmklokker Sentralen har 2 stk. alarmklokkeutganger som aktiveres i parallell ved brannalarm. Utgangene gir 24V DC pulserende spenning ved alarm og er overvåket mot brudd og kortslutning. Maksimum belastning pr. kurs er 0,63A. En overvåkingsmotstand på 2kOhm monteres over tilkoblingsklemmene i siste alarmklokke. Nedenfor vises et eksempel på en tilkobling: L pulserende signal Overvåkingsmotstand 2kOhm i siste klokke L1 21 0V Polariserte alarmklokker Maritim versjon BX-10M har fast ringesignal på klokkeutgangene. Ved å stroppe inngang 5 og 6 (0-Volt signal på inngang 5), gis pulserende signal med 7 korte og et langt (Solas-versjon). Maritim versjon BX-10M2 har pulserende ringing, og har ikke mulighet for 7 korte og 1 langt signal. Side 25

28 Tilkoblinger 3.9 Tilkobling av eksterne styreutgangsreleer For hver detektorsone (sløyfe) finnes det en styreutgang. Utgangene leveres standard som transistorstyringer (åpen kollektor), en styring pr. sone (L1. 51-L1.48). 24V utgangen (44, 45) er sikret med en 0,63A sikring (F1). Nedenfor vises et eksempel på kobling med eksternt rele. +24 V L1. (44, 45) L1. (51, 50, 49, 48) + Potensialfri rele - Styring Sone 1-4 Sone 1: tilkopling L1.51 Sone 2: tilkopling L1.50 Sone 3: tilkopling L1.49 Sone 4: tilkopling L1.48 Sone 1-4: tilkopling L1.46 Aktiv ved utkobling av en sone tilkopling L Felles alarmutgang (BMA) Utgangen kan benyttes for alarmoverføring til ekstern overvåkingssentral (eks. brannvesen). Utgangen består av en potensialfri releutgang (L15-17) som ikke er overvåket og en brudd- og kortslutningsovervåket spenningsutgang (L18,19). Overvåket spenningsutgang krever 2kΩ endemotstand og diode i serie med relespole (klokke). Utgangen aktiveres ved alarm fra sone og ligger aktivt til sentral tilbakestilles. Ved forsinket alarmvarsel (øyeblikkelig alarm utkoblet) vil alarmutgangen være forsinket på lik linje med alarmklokkeutgangene (AK). Dette gjelder ikke BX-10M. BX BMA-utgang 19 - Overvåket alarmutgang R 2k V K Eksternt utstyr Overvåkingskomponenter: R=2kΩ V=Diode Ubenyttet utgang skal termineres med endemotstand R=2kΩ. Side 26

29 Tilkoblinger 3.11 Felles feilutgang (BMF) Utgangen kan benyttes for feiloverføring til ekstern overvåkningssentral (eks. brannvesen). Utgangen består av en protensialfri releutgang (L10-12), som ikke er overvåket og en brudd- og kortslutningsovervåket spenningsutgang (L13,14). Overvåket spenningsutgang krever optokoblerkrets som signaloverføring til eksternt utstyr. Ubenyttet feilutgang må termineres med R=2kΩ motstand. BX BMF-utgang 14 - Overvåket feilutgang R=1k V1=Diode V2= Optokobler PVT312LS Eksternt utstyr + Overvåket krets V1 R=1K - V2 A Maks. 150mA AC eller DC (Normalt lukket) B Ubenyttet feilutgang. BX BMF-utgang R=2kΩ 14 - Termineres i sentral med 2kΩ motstand. Side 27

30 Tilkoblinger 3.12 Utgang for branndørstyring (DHM) Benyttes for automatisk lukking av branndører (L36,37). 24V DC ut ved normal drift som brytes ved brannalarm eller nettutfall lengre enn 1 minutt. Utgangen er brudd- og kortslutningsovervåket via en parallellmotstand på 2kΩ. Sikret med 0,2A sikring. Ubenyttet utgang må termineres med 2kΩ motstand. BX V Overvåket utgang. + Dørholdemagnet DHM-utgang R=2kΩ 36 - Ubenyttet utgang. BX Dørholdemagnet DHM-utgang R=2kΩ 36 - Termineres i sentral med 2kΩ motstand Side 28

31 Igangkjøring 4. Igangkjøring 4.1 Ansvarlig for igangkjøring av sentralen Igangkjøring og spenningssetting skal kun utføres av autorisert personell. 4.2 Anbefalt testutstyr Til testingen bør et høyohmig universalinstrument brukes (indre motstand høyere enn 5 Mohm). 4.3 Kontroll før igangkjøring Kontroller at nett og batteri ikke er tilkoblet. Kontroller at alle kabler er riktig tilkoblet. Påse at den brede flatkabelen mellom hovedkortet og tilkoblingskortet (plugg X1) ikke er montert. Kontroller at det ikke kommer inn fremmedspenning på kablene. Kontroller at sentralen er skikkelig jordet. Side 29

32 Igangkjøring 4.4 Nett-tilkobling - 230V AC Koble til nettspenningen slik som vist nedenfor. Mål at spenningen inn til klemmene L1.26 og L1.27 er ca. 27,3V DC (20 C). Koble fra 230V nettspenning og tilkoble flatkabler til termineringskortet (se side 8). Sett spenning på sentralen ved å tilkoble 230V AC. ±+10%. Jord 230V AC L N List 2 Nettsikring i power-enhet (1,6A) Power 230V AC 27,3V DC 1,2A Termineringskort BXX-10 List ,3 VDC Side 30

33 Igangkjøring 4.5 Batteritilkobling Batteritype: 2 stk. 12V / 3-3,3Ah (H x B x D = 134 x 67 x 63 mm) Batterikapasitet: 24V / 3-3,3A VIKTIG: Batteriene skal tilkobles sentralen først etter at all kabling er fullført, nettkabel er tilkoblet og spenning er satt på. 12V DC 12V DC L1 Termineringskort BXX ,3V ladespenning for batteri Koble til (-)-leder når sentralen er tilkoblet nettet. Tilkoblingstype: 4,8mm flatkontakt (han). Foreta en TILBAKESTILLING av panelet for å se om sentralen er i orden. Dersom alt synes å være i orden (ingen feil eller alarmer), skal den grønne indikator DRIFT lyse med et fast lys. Dersom sentralen viser alarm eller feil, må sentralen tilbakestilles for å konstatere om alarm- eller feilstatus kommer opp på nytt. Dersom dette skjer, må alarm eller feil utbedres. Batteriene er merket med et stempel som angir produksjonsdato. Eks.: Produksjonslinje (linje 7) Prod. år (1998) Prod. måned (juni) Side 31

34 Igangkjøring 4.6 Avsluttende arbeid Lukk frontdøren og skru inn låseskruen i bunn. 4.7 Betjeningsnivå Betjening av sentralen graderes i 2 ulike betjeningsnivå, hvorav nivå 1 er det laveste nivå og kan betjenes uten passord. For høyere betjeningsnivå (operatørnivå) må passord tastes inn ved hjelp av tastaturet. Avstilling av alarm, tilbakestilling eller utkoblinger er tilgjengelig på operatørnivå (betjeningsnivå 2). For en mer detaljert oversikt over betjeningsnivåer, henvises det til Betjeningshåndbok for BX-10. Operatørkode: Kontroll ved igangkjøring Kontroller at automatiske detektorer og manuelle meldere gir alarm. Kontroller at alarmutgangene aktiveres ved alarm. Kontroller at detektorer og manuelle meldere oppfører seg korrekt ved utkobling av soner (sløyfer). Som standard vil manuelle meldere forbli operative selv om sonen er utkoblet. (Dette kan variere i forskjellige land alt etter regelverk). Påse at strømforbruket på de aktuelle spennings- og styreutganger ikke overstiger sikringsverdien. Kontroller at systemfunksjoner fungerer korrekt i henhold til betjeningshåndbok. 4.9 Konfigurering Brannalarmsentralen leveres fra fabrikken som en standard versjon. Side 32

35 Tilleggsfunksjoner 5. Tilleggsfunksjoner 5.1 Ut-/ innkobling av soner (sløyfer) fra ekstern bryter Alle ut- og innkoblinger (av sone, alarmutganger, styringer og alarmoverføring) kan gjøres fra sentralens frontpanel ved å trykke på tastene 1-8 etterfulgt av når sentralen er i operatørmodus. Hver av de fire detektorsonene kan også utkobles via eksterne utkoblingsbrytere. En ekstern utkoblingsbryter kobles mellom termineringspunktene 1 og 6 (sone 1), 2 og 6 (sone2), 3 og 6 (sone 3) og 4 og 6 (sone 4). Sonen er utkoblet så lenge kontakten er lukket. For varierende tidsstyrt utkobling kan et mekanisk styrt tidsur benyttes (eggkoker). VIKTIG: Ved utkobling av en sone (detektorsløyfe) vil detektorene bli utkoblet, mens manuelle meldere vil fortsatt kunne benyttes. Dersom en sone er utkoblet ved hjelp av en ekstern bryter, vil man ikke kunne koble inn sonen fra sentralens frontpanel. Ved enhver utkobling (enten fra sentralens frontpanel eller fra en ekstern bryter), vil utgangen for ekstern varsling av utkoblet sone (utgang 47 - AUX1) aktiveres (kan f.eks. brukes til tenning av en ekstern lampe). NB! Samtlige utkoblinger har en tidsstyrt sikkerhetsinnkobling etter 24 timer. BX-10 for landbruket har automatisk innkobling av utkoblet sone etter 4 timer. BX-10I for innbrudd har ingen automatisk innkobling av sone Sone1 (signal) Sone 2 Sone 3 Sone 4 0V Ekstern utkoblingsbryter / tidsur. Side 33

Brannalarmsentral BX-10L/FG

Brannalarmsentral BX-10L/FG Brannalarmsentral BX-10L/FG Konvensjonell brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) med ekstra overspenningsbeskyttelse iht. FG s regelverk for landbruksinstallasjoner. Installasjons- og igangkjøringshåndbok

Detaljer

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor Betjeningshåndbok Vi verner miljø, liv og verdier... P-ASENSE75/FN 971209 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett

Detaljer

BS-60A. Installasjonshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Protecting environment, life and property... 116-P-BS60A/DN 041108

BS-60A. Installasjonshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Protecting environment, life and property... 116-P-BS60A/DN 041108 Adresserbar Analog Brannalarmsentral Protecting environment, life and property... 116-P-BS60A/DN 041108 Innhold Side 1. Montering... 3 1.1 Plassering... 3 1.2 Veggmontasje (skottmontasje)... 3 1.2.1 Ta

Detaljer

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit BXF-10 Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BX10VERN/WN 2005-05-23 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne

Detaljer

Brannalarmsentral BS-60AL/FG

Brannalarmsentral BS-60AL/FG Brannalarmsentral BS-60AL/FG Analog/adresserbar sentral med ekstra overspennigsbeskyttelse iht. FG s regelverk for landbruksinstallasjoner Vi verner liv, miljø og verdier... P-116-BS60ALFG/DN 2005-05-24

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Installasjonshåndbok Batteriskap, SY-310. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. Vi verner liv, miljø og verdier...

Installasjonshåndbok Batteriskap, SY-310. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 Installasjonshåndbok Batteriskap, SY-310 Vi verner liv, miljø og verdier... ASAFE-BC/DN, Rev. B, 010531 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne

Detaljer

Monteringsanvisning Adapter for ventilasjonskanal BWP-143A og BWP-43A

Monteringsanvisning Adapter for ventilasjonskanal BWP-143A og BWP-43A Monteringsanvisning Adapter for ventilasjonskanal BWP-143A og BWP-43A 116-P-BWP143A/DN 2012-11-23 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett form, metode

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Installasjonshåndbok. AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN. P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS

Installasjonshåndbok. AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN. P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS Installasjonshåndbok AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS AutroBeam 25 1 System AutroBeam 25 er en infrarød linjedetektor som er beregnet for

Detaljer

BS-60A. Betjeningshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Program versjon P1-BS60A-204N-O. Vi verner liv, miljø og verdier...

BS-60A. Betjeningshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Program versjon P1-BS60A-204N-O. Vi verner liv, miljø og verdier... Adresserbar Analog Brannalarmsentral Program versjon P1-BS60A-204N-O Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BS60A/FN 041108 P-BS60A/FN, 041108 2 Autronica Fire and Security AS Innhold Side 1. Generelt

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Kontroll og overvåkingsenhet for slukkemiddel BA-40 Installasjon / funksjonsbeskrivelse / Applikasjonshåndbok

Kontroll og overvåkingsenhet for slukkemiddel BA-40 Installasjon / funksjonsbeskrivelse / Applikasjonshåndbok Kontroll og overvåkingsenhet for slukkemiddel Installasjon / funksjonsbeskrivelse / Applikasjonshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BA40/IN, Rev.G, 2007-01-29 OPPHAVSRETT Det er ikke tillatt

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Fire & Safety 350701.031

Fire & Safety 350701.031 Fire & Safety 350701.031 1. Installasjon Gratulerer med anskaffelsen av! en ny og kosteffektiv mikroprosessorbasert konvensjonell brannsentral. Eltek's utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene

Detaljer

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier...

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroBeam 100 Linjedetektor Installasjon- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-AB100/DN - Rev. D, 020214 1 Autronica P-AB100/CN- ire and Security Rev. ASD Tx AutroBeam 100 Rx AutroBeam

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Slokke- og overvåkingspanel BA-45

Slokke- og overvåkingspanel BA-45 Slokke- og overvåkingspanel BA-45 Installasjon- og Operatørhåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BA45/DN, Rev.C, 2005-09-15 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

Overspenningsvern i brannalarmanlegg for landbruket

Overspenningsvern i brannalarmanlegg for landbruket i brannalarmanlegg for landbruket Ettermonteringssett BSF-60 for BS-60 sentraler i verner liv, miljø og verdier... 116-P-BS60ERN/WN 2005-05-30 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Installasjons-, igangkjøringsog betjeningshåndbok. Autrosense+ aspirasjonsdetektor m/kontrollenhet BW-80 116-P-ASENSEPLUS/IN, 2008-11-18

Installasjons-, igangkjøringsog betjeningshåndbok. Autrosense+ aspirasjonsdetektor m/kontrollenhet BW-80 116-P-ASENSEPLUS/IN, 2008-11-18 Installasjons-, igangkjøringsog betjeningshåndbok Autrosense+ aspirasjonsdetektor m/kontrollenhet BW-80 116-P-ASENSEPLUS/IN, 2008-11-18 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Installasjonshåndbok Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. Vi verner liv, miljø og verdier...

Installasjonshåndbok Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 Installasjonshåndbok Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-OP/DN Rev.A, 010531 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK ES 801 CPD 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK Opphavsrett 2011 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Fire & Safety 350701.011

Fire & Safety 350701.011 Fire & Safety 350701.011 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Eltek Fire & Safety AS er det ulovlig

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Installasjonshåndbok Brannmannspanel BU-320 / Informasjonspanel BV-320. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3

Installasjonshåndbok Brannmannspanel BU-320 / Informasjonspanel BV-320. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 Installasjonshåndbok Brannmannspanel BU-320 / Informasjonspanel BV-320 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-RI/DN, Rev. A, 010531 COPYRIGHT Det er

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, radiobatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011 BS8 Konvensjonelt brannalarmanlegg Man-MBBS8 Versjon 222011 Brannalarm utløst Ved en brannalarm vil Brann dioden lyse og dioden for utløst brannsløyfe vil blinke. Sentralen vil gi fra seg en pulserende

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC.

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Installasjons og brukerveiledning. PHONO*elektro akustikk as Postadresse: Pb. 1020Hoff 0218 OSLO Besøksadresse: Hoff Terrasse 2 0275 OSLO Web: www.phono.no Tlf:

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

EDI Komponenter. Quick guide Brannalarm 01/12-- 01701400NO/5

EDI Komponenter. Quick guide Brannalarm 01/12-- 01701400NO/5 EDI Komponenter Quick guide Brannalarm 01/1-- 0170100NO/5 NOEN VIKTIGE TING Å MERKE SEG FØR DU BEGYNNER INSTALLASJONEN Det skal benyttes revolvert brannalarmkabel type PFLP, IFLI-R eller tilsvarende Ikke

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 5 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Figur

Detaljer

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual

MU1480 / MU1481 motorlås. Installasjons- og monteringsmanual MU1480 / MU1481 motorlås Installasjons- og monteringsmanual Rev. 6.0 09/2014 Kaba MøllerUndall AS PO Box 3634 Hamborggata 21 3007 Drammen Norway Phone +47 32 20 32 00 www.kaba.no Det må ikke kopieres fra

Detaljer

FX komponenter 200 serie

FX komponenter 200 serie Installasjonsmanual FX komponenter serie Brann 9/8 65539 NO/ INSTALLASJON MANUAL FOR KOMPONENTER Intelligent / adresserbare komponenter serien Innhold GENERELLE INSTRUKSJONER... 3. KOMPONENT INSTALLASJON...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

VG3 ELEKTRIKER. Automatiske brannalarmanlegg. E/skolen kap og15.2. FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann)

VG3 ELEKTRIKER. Automatiske brannalarmanlegg. E/skolen kap og15.2. FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann) VG3 ELEKTRIKER Automatiske brannalarmanlegg E/skolen kap. 15.1 og15.2 FG Regler for automatiske brannalarmanlegg (FG Brann) Mål for dagens tema: 2 Brannalarm i næringsbygg: Kjenne til FG-regelverk for

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

NB! FX 3NET brannalarmsystem Brukerveiledning. Bruk av nøkkel:

NB! FX 3NET brannalarmsystem Brukerveiledning. Bruk av nøkkel: FX 3NET brannalarmsystem Brukerveiledning Innhold: side Brannalarm / forvarsler 2 Frakobling etter misslykket tilbakestilling 2 Feilmeldinger / service melding 3 Frakobling/ tilkobling 4 er 5 Menyoversikt

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer