Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder"

Transkript

1 Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger

2 Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk, saskk fra sasske regskapssysemer og resulaer fra speselle ellger og udersøkelser. Sere har førs og frems referase- og dokumeasosformål. Preseasoe sker veselg form av abeller, fgurer og ødvedg formaso om daamaerale, samlgs- og bearbedgsmeoder, sam begreper og defsoer. I llegg gs de e kor oversk over hovedresulaee. Sere omfaer også publkasoee Sassk årbok og Svalbardsaskk. Sassk seralbyrå, desember 26 Sadardeg abeller Symbol Ved bruk av maerale fra dee publkasoe, Tall ka kke forekomme. velgs oppg Sassk seralbyrå som klde. Oppgave magler.. Oppgave magler foreløpg... ISBN Tryk verso Tall ka kke offelggøres : ISBN Elekrosk verso Null - Mdre e,5 av de bruke ehee Mdre e,5 av de bruke ehee, Emegruppe Foreløpge all * Brudd de loddree sere Brudd de varee sere Trykk: Sassk seralbyrå Desmalsklleeg,

3 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Forord Publkasoe gr e samle dokumeaso over prs- og kosadsdekser for bygge- og aleggsvrksomhee og bolg- og eedomsmarkede som Sassk seralbyrå publserer. Dee er relav ye saskkområder for Sassk seralbyrå og de er førse gag e slk samle dokumeaso blr g u. Ideksee som beskrves er SSB se byggekosadsdekser, prsdeksee for ye eebolger og ye flerbolghus, Bolgprsdekse og Prsdekse for koor- og forregseedommer. Borse fra byggekosadsdeksee som er publser sde 978, så er de øvrge deksee komme l løpe av de sse 7 åree. De er lag vek på å dokumeere bereggsmeodee og på å beskrve sammelkbarhe og sammehege mellom deksee. Hovedrekkee prs- og kosadsuvklge de sse åree er belys. Tabelldele eholder årlge deksall lbake l førse publsergs år. Mer dealer saskk er lgegelg på ere. E oversk over akuelle ereadresser er lse opp ege vedlegg. De beskrves også hvorda ma ka hee u de allee ma øsker fra saskkbake. Publkasoe er uarbede av seorrådgver Arld Thomasse. Asvarlg seksosleder er Roger Jese, Sekso for bygg- og eesesaskk Sassk seralbyrå Oslo/Kogsvger 27. ovember 26 Øyse Olse Nls Håvard Lud Sassk seralbyrå 3

4 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk Ihold Forord... 3 Ihold... 4 Fgurregser... 5 Tabellregser Iledg Prsdeksyper Bereggsmeoder Fakorprs meode De hedoske meode Prs- og kosadsuvklge Bygge- og aleggskosader Nybolgprser Bolg- og eedomsprser Byggekosadsdeksee Bakgru og formål Omfag og publserg Begreper og defsoer Ideksformel Daaklder, beregger og vekgrulagee Felklder og uskkerhe Brudd saskkee Prsdeks for ye eebolger Bakgru og formål Omfag og publserg Daaklder og daasamlg Beregger Begreper, grupperger og defsoer Felklder og uskkerhe Prsdeks for ye flerbolghus Bakgru og formål Omfag og publserg Daaklder og daasamlg Beregger Begreper, grupperger og defsoer Felklder og uskkerhe Bolgprsdekse Bakgru og formål Omfag og publserg Daaklder og daasamlg Beregg av deks for selveerbolger Beregg av deks for boreslagsbolger Begreper, grupperger og defsoer Felklder og uskkerhe Brudd saskke Prsdeks for koor- og forregseedommer Bakgru og formål Omfag og publserg Daaklder og daasamlg Beregger Begreper og defsoer Felklder og uskkerhe Sammelkbarhe og sammeheg Iereadresser Referaser De ss uge publkasoee sere Norges offselle saskk Sassk seralbyrå

5 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Fgurregser 2.. Sammehege mellom prsbegrepee bygge- og aleggsvrksomhee Byggekosadsdeksee for eebolg og bolgblokk. Kosumprsdekse. 978= Byggekosadsdeks for bolgblokk, deldeksee for ømrg og sekrg, rørleggerarbed og elekrkerarbed. 978 = Byggekosadsdekser for veg dage, beogbru, felluel og veg dage. Prosevs kosadsedrg fra foregåede kvaral Kosadsdekser for asfalerg av veger og verdrf av veger. Prosevs kosadsedrg fra foregåede kvaral Prsdeks for ye eebolger. Byggekosadsdeks for eebolg. 989 = Prsdeks for ye eebolger og ye flerbolghus. 2 = Bolgprsdekse eer soe.. Kvaral 992 = Bolgprsdekse eer soe. Årlg prsveks Prose Bolgprsdekse eer byggsype.. Kvaral 992 = Bolgprsdekse eer byggsype. Årlg prsveks Prose Bolgprsdekse eer eerform. Bolgblokk.. Kvaral 992 = Prsdeks for koor- og forregseedommer og Bolgprsdekse. 996= Bolgprsdekse, eebolger. Prsdekser for ye eebolger. 99= Bolgprsdekse, eebolger. Prsdeks for ye eebolger lbakedaer e år. Årsveks prose Blokklelgheer. Bolgprsdekse og Prsdekse for ye flerbolghus. 2 = Småhus. Bolgprsdekse og Prsdekse for ye flerbolghus. 2 = Bolgprsdekse. SSB s eedomsomsegssaskk. EFF og NEF s bolgsaskk. 992= Bolgprsdekse. EFF og NEF s bolgsaskk. Årsveks prose...49 Sassk seralbyrå 5

6 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk Tabellregser. Byggekosadsdeks for bolger al. 2= Byggekosadsdeks for eebolg av re. 2= Byggekosadsdeks for bolgblokk. 2= Byggekosadsdeks for rørleggerarbed koor- og forregsbygg. 2= Byggekosadsdeks for vegalegg.. kvaral 24= Kosadsdeks for drf og vedlkehold av veger.. kvaral 24= Nye eebolger, prsdeks. 2= Nye flerbolghus, prsdeks. 2= Bolgprsdekse. Alle bolger. 2= Bolgprsdekse. Selveer. 2=...6. Bolgprsdekse. Boreslag. 2= Prsdeks for koor- og forregseedommer. 2= Sassk seralbyrå

7 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26. Iledg Formåle med publkasoe er å g e samle preseaso av de prs- og kosadsdeksee Sassk seralbyrå (SSB) publserer for bygge- og aleggsvrksomhee og for bolg- og eedomsmarkede. De er: Byggekosadsdekse for bolger Byggekosadsdekse for rørleggerarbed koor- og forregsbygg Byggekosadsdekse for vegalegg Kosadsdeks for drf og vedlkehold av veger Prsdeks for ye eebolger Prsdeks for ye flerbolghus Bolgprsdekse Prsdeks for koor- og forregseedommer Dee er relav ye saskker. Byggekosadsdeksee for bolger og for vegalegg går lbake l heholdsvs 978 og 985. De øvrge prsdeksee har komme l seere. De ferskese dekse er Prsdekse for flerbolghus som SSB sare å publsere 25. Leseveledg Fem av deksee har som formål å måle prsuvklge bygge- og aleggsproduksoe. De gelder de re byggekosadsdeksee og prsdeksee for ye eebolger og ye flerbolghus. Dsse deksee ka ge grupperes re hovedyper avhegg av hvlke kosadskompoeer de omfaer. Hovedypee er ærmere beskreve kapel 2. De o øvrge deksee, Bolgprsdekse og Prsdeks for koor- og forregseedommer, har som formål å beskrve prsuvklge bolg- og eedomsmarkede. To ulke meoder beyes l å berege deksee. Bygekosadsdeksee bereges med fakorprsmeode, mes de øvrge prsdeksee bereges med de såkale hedoske meode. Meodee er kor beskreve kapel 3. I kaplee 5-9 er bakgru og formål, daafags og beregg av hver ekel deks ærmere beskreve. Hovedrekkee prs- og kosadsuvklge preseeres kapel 4. I kapel ser v ærmere på sammelkbarhe og sammehege mellom deksee. Ae prssaskk I llegg l prsdekser publserer SSB e kvaralsvs saskk over omsege av fas eedom. Saskke bygger på glyse omsegsdaa fra Gruboka og Grueedoms-, Adresse- og Byggsregsre (GAB )som koples samme va Eedomsregsere. Med dages dealergsgrad går dee saskke lbake l 99, og med mdre dealergsgrad hel lbake l 836. Saskke magler for åree Saskke omfaer aall omseger og omsegsbeløpe for e rekke eedomskaegorer. De bereges bla ae kvaralsvs geomslg køpesum for bolg- og frdseedommer omsa fr salg med bygg. Mer formaso: Sassk seralbyrå 7

8 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk 2. Prsdeksyper Prsdekser som brukes for å beskrve prsuvklge bygge- og aleggsvrksomhee ka deles re hovedyper: pu prsdekser, oupu prsdekser og salgsprsdekser (OECD og EU). Tl help for å beskrve prsbegrepee har ma defer re serale akører som er kye l bygge- eller aleggproduksoe: Akører byggeprosesse Erepreør E bedrf som påar seg byggearbede kraf av e korak med byggherre. Byggherre: Perso eller orgasaso som seer opp krav for e prosek, seer proseke arbed og bealer for de. Edelg eer, kosume: Persoe eller orgasaso som bealer de edelge salgsprse på ybygge klusv ome. Dsse rollee er ofe blade samme. Erepreøre ka også være byggherre. Lkeledes ka byggherre være edelg eer. Dee er med på å vaskelggøre daafagse l oupuprser/produseprser for byggeærge. Fg 2. Sammehege mellom prsbegrepee bygge- og aleggsvrksomhee Erepreør Byggherre Edelg eer Maeraler Arbedskraf Masker Traspor Ipu prs = SSBs Byggekosad Oupu prs = Eerg Produse prs Ae Produkve MVA Tom Arkek og geør Ae Salgsforeese Salgskosader Foreesemarger Byggherrekosader Salgsprs = Kosader for edelg eer Uder følger e kor beskrvelse av de re deksypee og hvorda SSB se dekser plasserer seg dee blde. Ipu prsdekser Ipu prsdekser eller byggekosadsdeksee måler prsuvklge på sasfakoree bygge- og aleggsproduksoe, slk som arbedskraf, maeraler, raspor og masker. Kosadsedrgee for sasfakoree bereges separa og vekes samme l e deks. Vekgrulage baserer seg på represeave byggeproseker og revderes med eve mellomrom for å fage opp edrger byggeskkk og byggemeoder. Dee ype dekser magler vkge elemeer som påvrker oupu prse, emlg produkvesedrger og edrger erepreøres foreesemarger. SSBs byggekosadsdekser er pu prsdekser. Adre bruker byggekosadsbegrepe med e hel ae hold. I Norsk sadard NS 3453 og Husbakes låesøkadsskemaer er byggekosad per defso heholdsvs e oupuprs og e salgsprs. 8 Sassk seralbyrå

9 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Oupu prsdekser Oupu prsdekser måler prsuvklge på de som produseres av bedrfer bygge- og aleggsærge og er per defso de prse asoalregskape vl ha l se beregger av prsuvklge for ærge. Oupu prser kluderer edrger produkve og foreesemargee og kalles også produseprser. De kluderer kke byggherrekosader, som merverdavgf, omekosader, arkekkosader, osv. SSB s prsdeks for ye eebolger er e oupu prsdeks. De avvker fra defsoe over ved a de kluderer merverdavgf, eer øske fra Fasærges Hovedorgasaso som faserer dekse. Salgsprsdekser Salgsprsdekser måler prsuvklge på bygge- og aleggsproduker beal av kosume eller edelg eer. Selgers prs omfaer alle kosader for køp av bygg og kluderer omekosader, kosader l arkek og rådgvede geør, salgskosader, selgers foreesemarger og merverdavgf. Prsdekse for ye flerbolghus er e salgsprsdeks som bereges eksklusv omekosader. 3. Bereggsmeoder Byggekosadsdeksee bereges med fakorprsmeode 3.. Fakorprs meode Fakorprs meode beskrver edrge geomslg kosadsvå sammelge med våe bassåre, forusa lk sadard og byggemeode. Produksoskosade l byggeproseke deles opp delproduker og sasfakorer (lø, masker, raspor og maeraler) som ge deles opp represeavarer. Med ugagspuk kalkyler og regskap, for e eller flere represeave byggeproseker, fer ma kosadsadelee l delprodukee, sasfakoree og represeavaree. Edrger byggekosadee besemmes ved å følge prsuvklge på represeavaree. Fordele med dee meode er a e sor del av sasfakoree er felles for ulke byggeproseker. Saskkproduksoe forekles også ved a prsdeksee for arbedskraf, raspor, masksas og e del maeraler ka hees fra ae saskk. Kosadsadelee eller vekee l sasfakoree revderes med l 5 års mellomrom for å fage opp edrger maeralbruk, byggemeoder ec. Målsege med byggekosadsdeksee er å vse edrger erepreørees kosader. E svakhe med fakorprs meode er a de kke fager opp produkvesedrger bygg- og aleggsærge. Prsdeksee bereges med hedosk meode 3.2. De hedoske meode Oupu prsdekser for bygge- og aleggsvrksomhee er krevede å berege, både på gru av de lage produksosde ærge, og på gru av sor varaso mellom sluprodukee. De er foreløpg kke e EU-krav å berege slke dekser. De ladee som bereger oupu prsdekser beyer ulke meoder. I Norge har v valg å bruke de hedoske meode. De ar ugagspuk prsee på sluproduke. Meode brukes også l å berege Bolgprsdekse og Prsdekse for koor- og forregseedommer. De eoreske grulage for SSB s arbed med hedosk meode bygger hovedsakelg på Roses modellbeskrvelser og Wgres udersøkelser av småhusprsee Sverge. (Rose 974, Wgre 986) De forusees a de er e sammeheg mellom bolges belggehe, sørrelse og sadard og bolges prs. Sammehege beskrves med e prsfukso hvor prse er de avhegge varabele og bolges karakerskker er de uavhegge varablee, også kal forklargsvarablee. Forklargsvarablee ka ee være umerske varabler (bolgareal, aall bad og WC osv.) eller klassfsergsvarab- Sassk seralbyrå 9

10 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk ler (prssoe, hes bygge, ype velaso osv.). Klassfsergsvarablee er ee eller, avhegg av om e g egeskap ved bolge eksserer eller kke. Ved help av regresosaalyser fer ma de prsfuksoe som bes beskrver sammehege mellom bolges prs og egeskapee ved bolge. Regresosaalyse karlegger og prser karakerskkee, dvs. a de vser hvlke forklargsvarabler som er sgfkae og bereger varablees prskoeffseer. De aas a sammehege mellom prse på bolge og bolges karakerskker ka formuleres sokassk som ( m (3.) P = F x,... x, ε ) =,..., der P er prse på bolg perode, x er karakerskker ( =,..., m) for bolg perode, ε er lfeldg fel og er aall bolger. Fellede behøver v kke a hesy l våre deksformler, hvs v aar a de er samme prsvaraso måleperode og bass. (Lllegård 994, Goldberg 968) Prsdekse for ye eebolger kom førs Prsdekse for ye eebolger er de førse av våre hedoske dekser. I regresosaalyse l dee dekse beyer v e lear fuksosform med kvadrameerprse som avhegg varabel. De er samme regresosmodell som Sassca ceralbyråe (SCB) Sverge beyer l se byggeprsdekser. I 988, da vår uvklgsarbed med prsdekse for ye eebolger sare opp, fkk v bsad fra SCB som allerede hadde erfarg med å bruke de hedoske meode. Emprske udersøkelser Sverge og USA vser a e log-leær fuksosform gr sørs forklargskraf. I de re øvrge prsdeksee beyer v derfor e log-lear fuksosform med de aurlge logarme l prse på bolge eller eedomme som avhegge varabel. Svakhee med de hedoske meode er a de kke fager opp alle kvalesforbedrgee full u og derfor ederer l å overesmere prsvekse. Sassk seralbyrå

11 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom Prs- og kosadsuvklge Kosadsvekse for bolgbygg 4.. Bygge- og aleggskosader Fra 978, da SSB sare å berege bygekosadsdekser og fram l 25 er kosadee mer e redoble. I dee perode har byggekosadee sege omre lke mye som de geerelle prsøkge. Kosumprsdekse (KPI) har ha e oe ae forløp, med serkere veks begyelse av 8-alle og e veselg flaere uvklg eer åruseskfe. De sse uvklge ka forklares med a globalserge av økoome har skap lav flaso, samdg som sor eerspørsel eer råvarer har før l serk veks bla ae sålprsee. I llegg har BAærge l å vær e skerme ærg, hvor arbedskraf er e veselg sasfakor. Vekse sålprsee har medvrke l a byggekosadee for bolgblokker har sege mer e byggekosadee for eebolger de sse åree. Fgur 4.. Byggekosadsdeksee for eebolg og bolgblokk. Kosumprsdekse. 978= Bolgblokk Eebolg KPI Fgur 4.2. Byggekosadsdeks for bolgblokk, deldeksee for ømrg og sekrg, rørleggerarbed og elekrkerarbed. 978 = I al Tømrg og sekrg Rørleggerarbed Elekrkerarbed Isallasoskosader øker mes Toaldeksee for bolgblokk og eebolg følger hveradre relav e over d. På byggfagvå er de dermo sore forskeller kosadsuvklge. Kosadee l rørleggerarbed og elekrkerarbed, øker mes og beydelg mer e de øvrge byggfagee. (Fgur 4.2.) Krafg prsveks for maeraler l rørlegger- og elekrkerarbed er med på å forserke kosadsvekse. Vrkgee på oaldeksee Sassk seralbyrå

12 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk blr lkevel kke så sore ford rørlegger- og elekrkerarbed bare ugør vel prose av de oale kosadee. Aleggskosader Hovedbruksområde l byggekosadsdeksee er prsuserg av bygge- og aleggskoraker. De er derfor vkg a dekse fager opp speselle hedelser som edrer de akuelle kosadsblde over kore dsperoder. Fgur 4.3. og 4.4. vser a de perode var sor varaso prsedrgee mellom heholdsvs re aleggsyper og o vedlkeholdsarbeder. I begyelse av 24 seg kosade for å bygge beogbru og adre beogkosruksoer beydelg pga. de serke prsøkge på sålproduker. Våre 25 øke kosadee l asfalergsarbed krafg på gru av vekse oleprse. Fgur 4.3. Byggekosadsdekser for veg dage, beogbru, felluel og veg dage. Prosevs kosadsedrg fra foregåede kvaral 4 3 Beogbru Felluel Veg dage 2 24K2 24K3 24K4 25K 25K2 25K3 25K4 Fgur 4.4. Kosadsdekser for asfalerg av veger og verdrf av veger. Prosevs kosadsedrg fra foregåede kvaral Asfalerg av veger Verdrf av veger K2 24K3 24K4 25K 25K2 25K3 25K4 2 Sassk seralbyrå

13 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Eebolger Flerbolghus 4.2. Nybolgprser Prse på ye eebolger har ese doble seg sde SSB sare å berege dee prsdekse 989. I samme perode har erepreøres kosader l arbedskraf, masker, raspor og maeraler sege med vel 5 prose. (Fgur 4.5.) Mes byggekosadee sger relav ev hele perode, så fal prse på ye eebolger uder lavkoukuree fra slue av åalle for så å sge krafg eer buåre 993. De serke prsvekse skyldes kke bare a byggeærge har øk se marger og a produkvee rolg har gå ed. De har også vær e sadardhevg av bolgee perode som dekse kke full u klarer å korrgere for. Prse på ye blokklelgheer har sege veselg mer de sse åree e prse på ye småhus og eebolger. (Fgur 4.6.) Sor eerspørsel eer lelgheer har bdra l de. Fgur 4.5. Prsdeks for ye eebolger. Byggekosadsdeks for eebolg. 989 = 25 2 Byggekosadsdeks Prsdeks Fgur 4.6. Prsdeks for ye eebolger og ye flerbolghus. 2 = Småhus Blokklelgheer Eebolger Sassk seralbyrå 3

14 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk Sore regoale forskeller 4.3. Bolg- og eedomsprser De har de vær e kouerlg og krafg veks bolgprsee sde 993. Prsvekse er veselg serkere sorbyee e rese av lade. (Fgur 4.7.) I 25 er bolgprsee Oslo og Bærum ese fre gager høyere e 993. Verde av bolgee uefor Oslo og Akershus og sorbyee Savager, Berge og Trodhem har geoms bl ese o og e halv gag så dyre, samme perode. De årlge prsvekse varerer mes Oslo og Akershus. I Oslo og Bærum seg bolgprsee med 8 prose fra 995 l 2, mes de Savager, Berge og Trodhem øke med 73 prose samme perode. I ese femårsperode (2-25), øke prsee Oslo og Bærum med bare 35 prose mes prsee de re adre sorbyee seg med 6 prose. De fem sse åree har de årlge prsvekse Oslo og Akershus og rese av lade lgge omre på samme vå. (Fgur 4.8.). Fgur 4.7. Bolgprsdekse eer soe. 992 = Oslo og Bærum Rese av Akershus Savager, Berge og Trodhem Rese av lade Fgur 4.8. Bolgprsdekse eer soe. Årlg prsveks Prose Oslo og Bærum Rese av Akershus Savager, Berge og Trodhem Rese av lade Sassk seralbyrå

15 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Prse på blokklelgheer øker mes Blokklelgheer og småhus var heholdsvs fre og re gager dyrere 25 e 993. Eebolgee er geoms bl o og e halv gag så dyre. (Fgur 4.9.) Fgur 4.9. Bolgprsdekse eer byggsype. 992 = Eebolger Småhus Blokklelgheer Geomssprse på omsae blokklelgheer mer e doble seg fra 995 l 2 og seg lag mer e for adre bolgyper. De årlge prsvekse for blokklelgheer varerer med mellom 4 og 2 prose dee perode. De sore eerspørsele eer lelgheer med seral belggehe påvrke eer hver bolgproduksoe. Ubyggere sae gag e rekordhøy byggg av bolgblokker. Eer åruseskfe har de årlge prsvekse på blokklelgheer hold seg omre på samme vå som for adre bolgyper, med uak av 22. (Fgur 4..) Fgur 4.. Bolgprsdekse eer byggsype. Årlg prsveks Prose 25 2 Eebolger Småhus Blokklelgheer Sammelgg mellom selveer og boreslag Bolgprsdekse l SSB omfaer både selveerbolger og boreslagsbolger. E sammelgg mellom dsse o eerformee vser a prsee på boreslaglelgheer har sege mer e prse på selveerlelgheer. For sammelgges skyld har v begrese oss l lelgheer blokkbebyggelse. (Fgur 4..) Sassk seralbyrå 5

16 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk Fgur 4.. Bolgprsdekse eer eerform. Bolgblokk. 992 = Selveer Boreslag Koor- og forregseedommer Prsee på koor- og forregseedommer har doble seg sde SSB sare publserge av dee dekse 999. (Fgur 4.2.) Prsee svger mer e bolgprsee og har kke sege lke mye som bolgprsee dee perode. Bolgmarkede ser kke u l å være så følsom for små koukursvgger og reeedrger som markede for ærgseedommer. Fgur 4.2. Prsdeks for koor- og forregseedommer og Bolgprsdekse. 996= 25 2 Koor- og forregseedommer Bolger Sassk seralbyrå

17 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom Byggekosadsdeksee Formål og hsore 5.. Bakgru og formål Juserg av byggekoraker med bygekosadsdekser har lage radsoer. Hel lbake l 932 ble de uarbede dekser for dee formål av byggevareleveradøre Aspel Sormbull. Sassk seralbyrå sare å berege byggekosadsdekser for bolger 978. Formåle var a de også skulle kue brukes l økoomske aalyser. For eksempel for å berege produksosall for bygge- og aleggsærge fase prser (Nls Håvard Lud, 98). I 985 uvde SSB produksoe l også å omfae vegalegg og vakrafalegg. Idekse for vakrafalegg ble lag ed 24. Akvee på dee område har suke beydelg sde 985. Idekse er derfor le eerspur. De publseres e ege byggekosadsdeks for rørleggerarbed koor- og forregsbygg. De går lbake l 998. Idekse bereges på oppdrag fra Norske Rørleggerbedrfers Ladsforeg (NRL), som faserer de løpede drfe av dekse. Veselge edrger I sare publsere SSB byggekosadsdekser for re husyper: eebolg av re, rekkehus av re og bolgblokk. I 2 ble byggekosadsdekse for rekkehus av re lag ed forbdelse med revderge av vekgrulage. Begruelse er a dekse for eebolg også ka brukes på adre småhus av re. Eer krav fra Eurosa sare SSB 2 å publsere e byggekosadsdeks for bolger al, veke samme av deksee for eebolg og bolgblokk. Vekgrulage l aleggsdeksee ble revder 24. Samdg skfe deksee for vegalegg av fra Bygekosadsdekser for rks- og fylkesveglegg l Byggekosadsdeks for vegalegg. SSB slue å publsere e rekke deldekser som ble le bruk samdg som oe ye dekser kom l. Fra og med 24 bereges de dekser for veg dage, beogbru og felluel llegg l dekse for vegalegg al. Vdere bereges de dekser for asfalerg, verdrf og e oaldeks for drf og vedlkehold av veger. Brukere og avedelsesområder Byggekosadsdeksee brukes av byggherrer og erepreører l å deksregulere byggekoraker. E rekke salge og prvae susoer, SSB og Eurosa bruker saskke som e del av daagrulage l å berege prsuvklge bygge- og aleggsærge Omfag og publserg Ideksee måler prsuvklge på maeraler, arbedskraf, masker, raspor og ae som går bygge- og aleggsvrksomhee. De er o yper observasoer for dsse varer og eeser som måles, emlg kosadsadeler og prser. Kosadsadelee måles med l 5 års mellomrom og daer grulage for vekee l de varer og eeser v heer prser på. Populasoe for prsudersøkelse er alle varer og eeser som går produksoe. Uvalge av varer og eeser besemmes kosadsudersøkelse. Måedlge byggekosadsdekser for bolgbygg Måedlg deks for rørleggerarbed koor og forregsbygg De publseres dekser for eebolg, bolgblokk og bolg al. I llegg publseres de fagdekser for gruarbed, ømrg og sekrg, malg, apeserg og leggg av gulvbelegg, rørleggerarbed og elekrkerarbed. For eebolg publseres de også dekser for se, ord og semearbed og for byggearbed ua se, ord og semearbed eer øske fra ferdghusproduseee. De publseres maeraldekser for hver fagområde og e oaldeks for arbedskraf. På oppdrag fra Norske Rørleggerbedrfers Ladsforeg uarbeder SSB e måedlg deks for rørleggerarbed koor og forregsbygg. I llegg l oaldekse publseres de separae dekser for saærsallasoer og varmesalla- Sassk seralbyrå 7

18 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk soer. De publseres også dekser for sasfakoree admsraso, arbedskraf, maeraler og raspor. Kvaralsvs publserg av aleggsdeksee I llegg l oaldeksee for vegalegg og drf og vedlkehold av veger, publseres de separae dekser for veg dage, beogbru, felluel, asfalerg og verdrf. De publseres også dekser for sasfakoree arbedskraf, maeraler og masker Begreper og defsoer Vekgrulage Represeavare Isasfakor Vekgrulagee l byggekosadsdeksee gr e oversk over represeavarer, sasfakorer og delproduk og deres lhørede kosadsadeler/veker. Represeavare er beegelse på eheee vekgrulagee er bygge opp av og som de hees prser på. De ka være e maeralype, e kaegor arbeder, e maskype, e laseblype osv. Isasfakorer er beegelse på de kosadsarer de er aurlg å gruppere represeavaree. I vekgrulagee er kosadee grupper fem sasfakorer: Arbedskraf Masker ekskl. fører Laseblraspor kl. fører Maeraler Adre kosader (Kosader l admsraso og drf som kke passer uder de øvrge sasfakoree.) I vekgrulage l rørleggerdekse for koor- og forregsbygg avvkes de oe fra dee delge. Se puk 5.6. Delproduk Vek Prs Bygge- og aleggsprosekee er del opp delproduker eller prosesser (alegg) som følger ærges delg av bygge- og aleggsprodukso på fag eller prosesser. De publseres ege dekser for delproduker eer behov. Veke er de kosadsadele represeavarer, sasfakorer og delproduker er llag. Vekee uarbedes geom omfaede kosadsudersøkelser og lgger fas -5 år. Prse leveradøree (produseer og grossser) oppår ved salg l erepreører, byggmeser eller sallaør. Prsee gelder for de mderse dage måleperode. 8 Sassk seralbyrå

19 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Laspeyres deksformel 5.4. Ideksformel Byggekosadsdeksee bereges med e Laspeyres deksformel med fase veker. Dersom e har represeavarer (varer og eeser) deferes Laspeyres prsdeks l dsse ved formlee (5.) der I, = = = P Q P Q P, P er prsee bassperode og saskkperode l represeavare Q er megde av represeavare bassperode V ka føre verde(kosade) og verdadele l represeavare for bassperode, dvs. V P Q = sde verd er prs per ehe mulplser med aall eheer (megde) = w V = V sde verdadele er forholde mellom verde l represeavare og summe av verdee l alle represeavaree. Da ka deksformel (5.) omformes l P P P Q V = P = P V P (5.2) I, = = = = wi = P = P Q V V der = = =, P I, = er prsdekse for represeavare P Formel (5.2) vser a oaldekse er e resula av a v keer prsdekse for hver represeavare og verdadelee l represeavaree bass. Kedg Når vekee l represeavaree blr revder perode.rev, blr deksall berege med ye veker, kede med deksall berege med de gamle vekee. Formele edefor vser kede deks for perode, I, g ke de ved (5.3) I ke de = I I gml. rev y. rev I y der gml rev I. og y rev er dekser for fue ved bruk av gamle veker og ye veker og I. y I er deks for perode berege med ye veker. Toaldekser og deldekser blr kede uavhegg av hveradre. Kede oaldeks er derfor kke e veke sum av deldeksee. Sassk seralbyrå 9

20 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk 5.5. Daaklder, beregger og vekgrulagee Arbedskrafskosader Bolgdeksee Arbedskrafskosadee byggekosadsdekse for bolger besår av o kompoeer: Lø for arbede d Øvrge arbedskrafskosader Forholde mellom dsse o kompoeee bygger på erfargsall fra Erepreørforege Bygg og Alegg (EBA) lslue Byggeærges Ladsforeg (BNL). Lø for arbede d useres med uvklge SSB s kvaralsvse løssaskk, geomslg ubeal aval lø. Ubeal aval lø omfaer regulavlø og aval akkordlø. Eerbealger, bouser, provsoer og adre uregelmessge llegg er kke med. Løsedrge as kvaralsvs med e eerslep på o måeder. Øvrge arbedskrafskosader useres årlg for edrger arbedsgveravgf, aall arbedsdager, aall arbedsmer, ferepeger mv., og legges l løskompoee som e prosepåslag. Prosesase bereges med e modell uarbede av EBA. Prosepåslage varerer oe med våe på mesasee. Tl byggekosadsdekse velges våe for geomselg meprs samråd med byggebrase. Mer formaso om SSB s kvaralsvse løssaskk: Maskkosader Gravemaskkosadee reguleres eer e gravemaskdeks uarbede av Norges eksk-aurveskapelg uverse (NTNU) for Sassk seralbyrå. Idekse bygger på daamaerale l NTNU s Kosadsdeks for aleggsmasker. Kosader l løfekra og moblkra reguleres eer leeprs. Prsees hees måedlge skemaudersøkelser. Oppgavegvere er bedrfer som har spesalser seg på å lee u masker l byggebrase. Bedrfee hees fra ærg 7.32 Ulee av bygge- og aleggsmasker. Leeprsee vekes med områdeveker eer ærges omseg. Kosad l beogpumpe reguleres eer køpsprs. Maskkosade bereges eksklusv løskosader. Trasporkosader Maeralkosader Trasporkosadee reguleres med Sassk seralbyrå se kosadsdekser for laseblraspor. Lasebldeksee er måedlge og edrgee legges byggekosadsdeksee hver måed med e måeds eerslep. Kosadsdeksee for laseblraspor er ærmere beskreve oae: Kosadsdekser for laseblraspor. (Lud 22) Maeralprsee hees geom e måedlg prsudersøkelse. Udersøkelse omfaer e uvalg på 4 bedrfer. Populasoee er alle bedrfer som selger byggevarer l erepreører, byggmesrer og sallaører. Bedrfee blr rukke fra Bedrfs- og foreaksregsere og srafseres eer ærg, omseg og regoer. Spørreskemaee blr sed u rud de 2. saskkmåede og frse for sedg er dager seere. Nær halvpare av oppgavegvere velger å besvare skemae på ere framfor å beye paprskema. Oppge prser for e måed sammelges med prser fra foregåede måeder. I llegg sammelges prsedrger på varer e samme varegruppe. Dersom prsedrge fra foregåede måed oversger +/- prose blr oppgavegver koake. Adre kosader Adre kosader omfaer admsraso og drf som kke passer uder de øvrge sasfakoree. For eksempel srøm, brakkelee, lee av sllas, forskalgssysemer, rasformaor, kompressor og adre "småmasker". Leeprser for lee av forskalgssysemer, sllaser, koor- og bolgbrakker, rasformaor og kompressor heer v fra uleefrmaer. Srømkosade heer v fra 2 Sassk seralbyrå

21 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 kosumprsdekse og for respose ae bruker v kosumprsdekse eksklusv ma og klær. Beregg av dekser Regoal vekg av maeralprser Bereggsprosesse ka deles re r. Førs bereges prsdekser for hver ekel represeavare. I adre r vekes dsse samme l oaldekser for eeblolg og bolgblokk l deldekser for byggfagee, gruarbed, ømrg og sekrg, rørleggerarbed mfl. og l deldekser for sasfakoree arbedskraf og maeraler. (Formel 5.2) Tl slu bereges e byggekosadsdeks for bolger al. Idekse for bolger al vekes samme av dekse for bolgblokk og dekse for eebolg. Vekee er adele kvadrameer gagsa bruksareal foregåede år, mulplser med geomslg prs per kvadrameer. Vekee revderes hver år. Prsdeksee for de flese maeralee og oe masklee bygger på måedlge prsoppgaver fra e uvalg leveradører. Oppgavegvere rekkes eer e uvalgspla der lade er del fre regoer. De bereges førs regoale prsdekser for hver represeavare. Iefor samme rego eller hver oppgavegver lke mye, dvs.,, q (5.4.) q P I ~ˆ,, = er prsdeks for vare område q,, q P, q leveradør Dereer bereges prsdekser for hele lade ved bruk av veker for hver rego baser på omsegsadelee l leveradøres ærg regoe, mål forhold l omsege for ærge hele lade, dvs. (5.5.) Iˆ = wˆ, 4 q= ~ˆ, q, q I, der, q O wˆ = er omsegsadele l ærg d område q. d, z O d, q z område Regosveker brukes ku de ærgee hvor bedrfee hovedsakelg leverer l bygg- og aleggsærge. I de øvrge ærgee eller hver prsobservaso lke mye. Omsegsallee hees fra Bedrfs- og foreaksregsere, og blr oppdaer om lag hver ae år. Vekgrulage l bolgdeksee De sse kosadsudersøkelse ble avslue 999 og y vekgrulag ble a bruk auar 2. Vekgrulagee for eebolg og for bolgblokk er vs abellee 5.. og 5.2. Kosadsudersøkelse ble geomfør samarbed med Selmer ASA, Block Wae AS og Nordbohus AL. Arbede ble fulg opp av serale akører bygge- og aleggsærge geom e arbedsuvalg og e referasegruppe. Kosadsadelee bygger på kalkyler og regskapsall fra 7 blokkprosek og 4 eebolgprosek. De ble plukke u proseker som sørrelse og sadard lå ær oppl geomse fra SSB se udersøkelser over eebolger og flerbolghus fullfør 997 og 998. Vekgrulage er uarbede samsvar med Norsk Sadard for spesfkaso av kosader byggeprosek NS Mer formaso om kosadsudersøkelse, vekgrulage og represeavaree fes rappore: Byggekosadsdeks for bolger (Thomasse 2). Sassk seralbyrå 2

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater 2009/26 Noaer Mona Irene Andersen og Annee Kalvøy Noaer rsndeks for elekommunkasjonsjeneser Avdelng for nærngssaskk/seksjon for ranspor-, reselvs- og IKT-saskk Innhold. Innlednng... 2 2. Inernasjonale

Detaljer

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Randi Johannessen. Mikroindeksformel i konsumprisindeksen. 2001/64 Notater 2001

Randi Johannessen. Mikroindeksformel i konsumprisindeksen. 2001/64 Notater 2001 2/64 Notater 2 Rad Johaesse Mkrodeksformel kosumprsdekse Avdelg for økoomsk statstkk/sekso for økoomske dkatorer Emegruppe: 8.2. Ihold. Bakgru og kokluso...3 2. Levekostadsdekser...4 2.. Kosumetes tlpasg...4

Detaljer

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene?

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? Hva påvrker gjeldsveksen husholdnngene? Dag Hennng Jacobsen, konsulen Avdelng for fnansnsusjoner, og Bjørn E. Naug, senorrådgver Forsknngsavdelngen 1 Husholdnngenes gjeld har øk med 10 11 prosen per år

Detaljer

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 14.12.2007

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 14.12.2007 Høgskole Telemark Avdelg for estetske fag, folkekultur og lærerutdag BOKMÅL 4..7 UTATT PRØVE I MATEMATIKK, Modul 5 studepoeg Td: 5 tmer Hjelpemdler: Kalkulator og vedlagt formelsamlg (bakerst oppgavesettet).

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 29. mai 2007

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 29. mai 2007 Høgskole Telemark Avdelg for estetske fag, folkekultur og lærerutdag BOKMÅL 9. ma 7 EKSAMEN I MATEMATIKK, Modul 5 studepoeg Td: 5 tmer Hjelpemdler: Kalkulator og vedlagt formelsamlg (bakerst oppgavesettet).

Detaljer

2004/58 Notater 2004. Katharina Henriksen. Notater. Ny metode for prismåling av personbiler i konsumprisindeksen. Seksjon for Økonomiske indikatorer

2004/58 Notater 2004. Katharina Henriksen. Notater. Ny metode for prismåling av personbiler i konsumprisindeksen. Seksjon for Økonomiske indikatorer 24/58 Noaer 24 Kaharia Herikse Noaer Ny meode for prismålig av persobiler i kosumprisidekse Seksjo for Økoomiske idikaorer Sammedrag Kjøp av ye persobiler igår som e spesiel ilreelag udersøkelse i kosumprisidekse.

Detaljer

Formler og regler i statistikk ifølge lærebok Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler

Formler og regler i statistikk ifølge lærebok Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler Formler og regler statstkk følge lærebok Guar Løvås: tatstkk for uversteter og høgskoler Kap. Hva er fakta om utvalget etralmål Meda: mdterste verd etter sorterg Modus: hyppgst forekommede verd Gjeomstt:

Detaljer

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004 Postve rekker Forelest: 3. Sept, 004 V skal tde utover fokusere på å teste om e rekke kovergerer, og skyve formler for summerg bakgrue. Dette er gje ford det første målet vårt er å lære hvorda v ka fe

Detaljer

Forventet avkastning på aksjeindeksobligasjoner

Forventet avkastning på aksjeindeksobligasjoner Forvee avasg på asedesoblgasoer See Koeebaer og Valer Zaamole Is for øoom Høysole Agder Sammedrag Asedesoblgasoer er bl e poplær spareform Norge, og mage velger også å låefasere sle veserger. E av gree

Detaljer

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR 1994-13 år JUBILEUMSLOTTERIET 13 - ÅR Kr 30,1994-13 år og vi Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES 1 Se spilleregler på bakside! X X- 0 0 0 0 0-0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 Kr 50,- 24 9 23 22 Skrap

Detaljer

Working Paper ANO 2002/3. Estimering av indikatorer for volatilitet. Kjetil Johan Rakkestad. Avdeling for verdipapirer og internasjonal finans

Working Paper ANO 2002/3. Estimering av indikatorer for volatilitet. Kjetil Johan Rakkestad. Avdeling for verdipapirer og internasjonal finans ANO 00/3 Oslo februar 00 Workng Paper Avdelng for verdpaprer og nernasjonal fnans Esmerng av ndkaorer for volale av Kjel Johan Rakkesad Workng papers fra Norges Bank kan beslles over e-pos: posen@norges-bankno

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014 Ladrappor fra Norge NBO:s syremöe 18. ovember 2014 Nyckelal för Norge ovember 2014. Folkmägd 5 138 000 Förväad BNP-uvecklig 2,2 % Iflaiosak 2,5 % Arbeslöshe 3,4 % Syrräa 1,5 % Bolåeskuld i förhållade ill

Detaljer

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE

Detaljer

Håvard Hungnes Dokumentasjon av faktoretterspørselssystemet i Kvarts og Modag

Håvard Hungnes Dokumentasjon av faktoretterspørselssystemet i Kvarts og Modag Noaer 4/00 Håard Huges Doumeaso a faoreersørselssyseme Kars og Modag Sass seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsger Noaer I dee sere ublseres doumeaso meodebesrelser modellbesrelser og sadarder. Sass seralbyrå

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Pengepolitikk i teori og praksis

Pengepolitikk i teori og praksis Pengepolkk Pengepolkk eor og prakss 6. mars 8 Krsne Høegh-Omdal og Kar Due-Andresen Pengepolsk avdelng Agenda. Pengepolkken Norge. Teor for pengepolsk analyse. Modeller for pengepolkk Norges Bank. Pengepolkken

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Kollektivt eller individuelt salg av TVrettighetene

Kollektivt eller individuelt salg av TVrettighetene Kollekv eller ndvduel salg av TVregheene for norsk Telga Rkard Bjørsvk Maserogave Maserogaven er lever for å fullføre graden Maser samfunnsøkonom Unversee Bergen, Insu for økonom Jun 2010 Forord Forord

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

I analysen rapporteres følgende resultater basert på data for 90 regioner:

I analysen rapporteres følgende resultater basert på data for 90 regioner: Eksamen SØK3001 Vår 2011 Bokmål Oppgave 1 I en emprsk undersøkelse benyes førs verrsnsdaa for å esmere sammenhengen mellom regonale bolgprser og regonal nnek En av relasjonene som esmeres er g ved (1)

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll HELSE &O# Ma 2005 K 54 TRE JENTER HAR TESTET - DE VIRI(ER! San Barsnes Smonsen: ' ' I r ' \ I I -........ I... f '.-'. --::jjj' ';:'j:' \f [ ] I-a;--7A -n4 LY " r1._ " r O Anne Esaheh ok baren med $hape.up

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

menighetsblad #1/2012, årgang 71 Liten kirke og lite skip. Men plass til alle!

menighetsblad #1/2012, årgang 71 Liten kirke og lite skip. Men plass til alle! Srømsgodse menghesblad #1/2012, årgang 71 God PÅSKE Len krke og le skp. Men plass l alle! s. 3 Fnanskrse, eller? s. 6-7 SM årsrappor 2011 s. 9 Gudsjenesen fornyes Andak av Susanne Carlenus Jesus døde for

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015 Roasjonsbevegelser 3.04.05 Mveseksamen: resulaer leges u nese uke løsnngsforslag på semesersden koneeksamen bare for sudener med begrunne fravær kke nødvendg å så på mveseksamen for å gå opp l slueksamen

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

"Si armtroll og partyløre"

Si armtroll og partyløre "S armtroll og partyløre" Bar og ugdom med udskrmerede tlkytgsforstyrrelse Av p rv atp ra ktsø re d ø psykol o gsp es a st J o a ch m H aa rkl o u, Hsøy Psykologseter, Noroddvee z, 48rG Kolbørsvk. det

Detaljer

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause)

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause) SVÆRT RUBATO - MYE VISUELLE TEGN: Dee låta har svært lite tydelig tempo Derfor må vi fokusere på å gjøre mye visuelle teg til hveradre I tillegg til visuelle teg (mest av alt felles asatser på lage toer

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

Kjøpermakt og vannsengeffekt

Kjøpermakt og vannsengeffekt Køpera og vannsengeffe av Frdof Anderson Masergradsoppgave safunnsøono (0 sp) Insu for øono Norges fserhøgsole Unversee Trosø Ma 007 Veleder: Jan Yngve Sand I Forord Denne oppgaven arerer sluen på en

Detaljer

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Forelesig Elkrafttekikk, 7.08.004 Oppdatert 3.08.004 Skreet a Ole-Morte Midtgård HØGSKOEN I AGDER Fakultet for tekologi Komplekse tall og isere Komplekse tall er sært yttige i aalyse a elkraftsystemer.

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversese av europeisk paeskrif (11) NO/EP 238941 B1 (19) NO NORGE (1) I Cl. C08L 9/00 (2006.01) C09D 19/00 (2006.01) Paesyre (21) Oversese publiser 2014.12.29 (80) Dao for De Europeiske Paemydighes

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015 LØSNING: Eksame 17. des. 2015 MAT100 Matematikk, 2015 Oppgave 1: økoomi a I optimum av T Rx er dt Rx 0 1 som gir d Ix Kx 0 2 dix dix dkx dkx 0 3 4 dvs. greseitekt gresekostad, q.e.d. 5 b Gresekostad ekstrakostade

Detaljer

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur:

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur: 0. Foseke akiekue Nå e asiso skal bukes il e foseke, oscillao, file, seso, ec. så vil de væe behov fo passive elemee som mosade, kodesaoe og spole ud asisoe. Disse vil søge fo biasig slik a asisoe få ikig

Detaljer

Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken

Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken 2005/8 Rapporter Reports Bente Halvorsen, Bodl M. Larsen og Runa Nesbakken Prs- og nntektsfølsomet ulke usoldnngers etterspørsel etter elektrstet, fyrngsoler og ved Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 20. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 20. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. mai 8 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig). Hjelemidler:

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars 2010

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars 2010 Prøveeksame 2 Elektroikk 24. mars 21 OPPGAVE 1 E 8 bit D/A-omformer har et utspeigsområde fra til 8 V V 1LSB, der V 1LSB er de aaloge speige som svarer til det mist sigifikate bit (LSB). a) Hvor stor er

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013 Krefer og benge beegeler 4..3 FYS-MEK 4..3 Benge beegele beegele: r bane: r beegele lang banen: haghe: r r u r u angenalekor: far lang een: akeleraon: a u u u u angenalakeleraon: enrpealakeleraon: a a

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Leseforståelse og matematikk

Leseforståelse og matematikk Leseforståelse og matematikk av guri a. ortvedt To studier av sammehege mellom leseforståelse og løsig av tekstoppgaver viser at ekelte elever ka mislykkes i oppgaveløsige fordi de tolker språket i oppgavee

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

3 Tekniske data og målskisser

3 Tekniske data og målskisser Tekske data og målsksser ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Tekske data og målsksser. ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK ECOFAST certed Fuksjosbeskrvelse AXX ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer

Detaljer

innsyn utsyn Støtteaksjonen og utskiftninger Medaljens bakside

innsyn utsyn Støtteaksjonen og utskiftninger Medaljens bakside Asvarlg redaktør: Aa Sadvg Brader utsy sy Økoom asvarlg: Joakm Møllerse Medaljes baksde Tekst: Aa Sadvg Brader - Redaktør Støtteaksjoe og utskftger Tekst: Rasmus Bøgh Holme Web-asvarlg: Ruar Almsege Layout:

Detaljer