Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til etterkommere av Jonetta og John Holden"

Transkript

1 Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979

2 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg på Innset. På den tiden var Kvikne kobberverk (Verket) i drift og han arbeidet som hytteknekt ved Brevad. Etterhvert ble all smelting lagt til Innset, og han ble forflyttet dit da smeltehytta der kom i drift. Det finnes ingen data om kone eller når de var født og døde, men i 1657 er sønnen Erik Knutsen oppført som Foran fra v: Nilsine, Nils, Kirstine, Kjersti. Bak fra v: Martin og John. bygsler av eiendommen og har 6 kuer og 10 geiter! Han arbeidet også ved Verket, og kona het sannsynligvis Guri Olsdatter. Det er funnet to sønner Knut og Ole. Knut Eriksen overtok bygslet på plassen. Han ble gift med Marit Andersdatter ( ) og her er det funnet tre barn, Erik, Guri og Anders og det er Erik som overtar bygslet. Om han også arbeidet på Verket vet vi ikke, men han var temmelig om seg. Han tok opp sæterbruk i sameiet (nåværende gnr. 111 bnr. 1) og la under seg et ganske stort område som fikk navnet Eriksætra, etter ham. Etter kort tid overdro han en seterrett til naboen Johan Eriksen Moe på Hyttebakk nordre. Senere ble det øvrige arealet solgt ut i parseller. Han ble gift med Anne Johnsdatter ( ) og fikk sju barn. Den førstefødte, Knut Eriksen ( ) overtok plassen da faren døde. Han arbeidet også ved Verket, som smelter, og solgte etter hvert fire parseller av Eriksæterområdet. I 1794 nærmet slutten seg for driften av Kvikne kobberverk og han kjøpte Klingenberg sammen med en del av Hyttebakk nordre for 29 riksdaler. Skjøtet er datert Han kjøpte også en del av Jensplassen. Knut ble gift med Guri Knutsdatter Bagge ( ) og fire barn vokste opp, Anne, Erik, Ingeborg og Knut, og det var Knut Eriksen ( ) som overtok bruket rett over århundreskiftet. Han var i lang tid postbud ved Verket og ble i 1792 gift i Kvikne Kirke med Margrethe Kaspersdatter Kleven ( ). De fikk to barn. Guri, som giftet seg med Hans Hansen Fossen og Knut som døde i 1811, 17 år gammel. I 1837 solgte han gården til dattersønnen, Knut Hansen (1797-) for 150 speciedaler. Skjøtet omfattet også en del andre små eiendommer. Han begynte straks å ordne opp i forskjellige forhold og tvister vedrørende beiterett, felles driving av jord og lignende. I 1845 fikk han orden i sakene og i 1846 solgte han barskogen til uthogst over 15 år til lensmann John Mjøen og landhandler Even Mjøen i fellesskap. Dette er, etter det som er funnet, den første uthogstkontrakt med utenbygds kjøpere som er opprettet i Innset. De to kjøperne var fra Oppdal. I 1861 solgte han ERIKSÆTRA til Tore Nilsen Næverdal for 300 speciedaler. Skjøtet er datert og eiendommen fikk gnr.111 bnr. 1. I 1870 kjøpte Tore Kroken gården av Mikkel Olsen Bakkenberg for 200 spd. Vi forlater knuter og eriker her og tar fatt på vår egen slektsgrein.

3 ~ 2 ~ Det begynte med Paul Johansen Prytz som kom med bestefaren fra Sachsen via Kongsberg til Kvikne, hvor han giftet seg med Elisabeth Knutsdatter fra Dalsegg. (Se Innsetboka Strand 107/1.) De fikk sønnen Knut i 1701 Han utdannet seg til smed, ble veldig flink og senere kjent som Smed-Knut. Hans kone het Anne og de fikk sønnen Paul Knutsen Prytz ( ) som giftet seg med Anne Marie Jacobsdatter Bakken ( ). Paul og Anne Marie fikk sønnen Knut ( ). Han giftet seg med Gjertru Ingebrigtsdatter ( )og fikk sønnen Ingebrigt ( ), som giftet seg med Karen Toresdatter Skogstad ( ). Deres sønn Tore Ingebrigtsen ( ) giftet seg i 1835 med Kirsti Toresdatter Holthe (Oppstun) ( ) og fikk 5 barn: 1) Gjertrud f. 1836, gift med Arnt Mikkelsen Myrbekk. 2) Karen f. 1838, gift 1862 med Knut Rikardstuen. 3) Ingebrigt f. 1842, gift 1866 med Ragnhild Ingebrigtsdatter Flotten. De fikk 13 barn. a/ Tore f. og død b/ Tore f Eksamen fra Halden underoffiserskole Var noen år lensm.fulm. i Bærum og ble lensmann i Asker. For sitt arbeid i politiet fikk han kongens fortjenestemedalje i sølv. Han var formann i Norsk Jeger og Fiskerforening i mange år. Han ble i 1897 gift med Anette Gjettum og fikk 2 døtre. c/ Kirsti f. 1869, utvandret til USA der hun giftet seg med Esten Johnsen Botnan. Bodde i Spokane hvor han drev møllebruk. d/ Ingebrigt ( ) Gikk Amtskolen i Strinda. Var med og stiftet Innset Ungdomslag 1894 og Innset Skilauparlag (Innset Idrettslag) i I 1905 deltok han i grensevakten mot Sverige, stasjonert i Brekken øst for Røros. Straks over århundreskiftet flyttet han til Oppdal og bosatte seg i Aunsætra. Samtidig sikret han seg fallrettigheten i Gisna på østsiden av riksvegen og anla sagbruk og høvleri. Bygget seg også eget kraftanlegg med kapasitet på 21 kw. Han kjøpte tomt fra Semmingshaugen og bygde eneboligen Gisnaheim som han senere solgte til Jens Arntsen Broen. I 1921 ble Sagbruket totalskadd av brann og han led et betydelig tap da forsikringen ikke dekket mer enn ca 1/3 av skaden. Nå var jernbanen kommet og Gisna lastespor en realitet. Han kjøpte en parsell av Lillesætera og bygget opp gårdsbruket Bynali. Samtidig reiste han nytt sagbruk på Gisna. Han ble i 1910 gift med Guro Sæter ( ) og fikk sønnen Inge (1911-) som overtok eiendommen og ble gift med Olava Mjøen. De fikk to barn: Mette og Ivar (1958) og det er Ivar som har eiendommen nå. e/ Knut ( ). f/ Live ( ) lærer. g/ Nils ( ), gift med Martha Harstad og fikk 3 barn. Lensmann i Ytre Enebakk. h/ Tore (1877) Lensmann og senere direktør for Lier Sparebank. Gift med Anbjørg Regine Hals ( ) fikk 4 barn. i / Ingeborg ( ). j/ Knut ( ). k/ Sivert ( ). l/ Ragnhild (1887-) utvandret til USA. m/ Karen Marie ( ). 4. Malene (1847-) gift med Arnt Sundset på Vasskjeldhaugen. 5. Kirstine ( ) gift med Nils Eriksæter.

4 ~ 3 ~ Så skal vi se på gården Næverdal søndre Her er den første vi har funnet Arne Iversen ( ), men konens navn er ukjent. De fikk to sønner, Iver og Kristen. Iver hører vi ikke mer om, antakelig døde han ung eller reiste ut, og det ble Kristen som overtok bruket Næverdal. Han ble gift med Kari Olsdatter og fikk barna Arne, Ole, Hans, Nils og Marit. Marit og Arne hører vi ikke mere om, enten døde de også som unge eller reiste ut. Kort tid før århundreskiftet delte Kristen eiendommen mellom sine tre sønner, og Oles del ble hovedbruket med bnr. 1 og betegnelsen Næverdal søndre 61/1. Ole Kristensen var gift med Marit Mathiasdatter og fikk to sønner, Kristen og Mathias. Eldstemann Kristen ( ) overtok bruket etter faren, giftet seg med Marit Kristensdatter ( ) og fikk fire barn. De het Ole, Kristen, Marit og Kari. Begge sønnene døde i ung alder og døtrene ble gift på hver sin gård. Kristen slet med dårlig helse så ettersom begge sønnene var døde og døtrene hadde flyttet ut, overdro han eiendommen til broren Mathias for kår. Mathias Olsen (født i 1690) var gift med Ane Kristensdatter og de fikk barna Ole og Catrine. Ole Mathiasen ( ) var gift to ganger. Første gang med Marit Olsdatter ( ), og han fikk med henne to barn. Mathias ( ) og Marit, som ble gift med Jens Jacobsen Grøtli fra Kvikne. Mathias Olsen ( ) giftet seg i 1783 med Randi Nilsdatter Bagge ( ). Hun var søster til farens andre kone og de fikk fire barn. Det var Ole født 1784, Nils ( ), Anne ( ) og Kristen født 1792 (døde som barn). Ole Mathiasen ( ) overtok eiendommen og han fikk i 1810 Kgl. bevilling til å drive skysstasjon. I 1806 giftet han seg med Ellen Rasmusdatter Dalsegg ( )og de fikk sju barn: 1. Randi gift med Ingebrigt Svahaug. 2. Mathias (1809-) reiste i lang tid som Skrepphandler, gjorde det godt som handelsmann og lånte ut penger og kjøpte seg gårder. Han forpaktet gården Einan på Kvikne av svogeren Nils Olsen Skogstad. Nils slet med dårlig helse og da han døde i 1870 kjøpte Mathias gården. 3. Rasmus ( ), ugift. 4. Sigrid ( ), gift i 1842 med Johan Hansen Øien og fikk barna a/hans ble lærer og gift med Kari Knutsdatter Sundset. De bodde på Vangsbu i Rennebu og fikk 3 barn. b/ole (døde som barn). c/ Ole (1849-) utvandret til USA. d/ Bernt død 1855, ca. 3 år gammel. e/ Elen ( ) gift med Ole Eriksen og overtok bruket. f/ Ane Johanne ( ), ble gift med Ole Nilsen Holte og ble gårdbrukerfolk i Olsbakk øvre g/ Birgitte Marie (tvilling med Ane født 1858), gift med Ole Johansen Dalsegg. 5. Karen Margrethe ( ), gift med Kristoffer Mathiassen. Ble gårdbrukerfolk på Næverdalsbakken som de kjøpte av nevnte skrepphandler. 6. Kristen, overtok gården og ble gift med Maren Knutsdatter Slette, Rennebu. De fikk en sønn som døde i toårsalderen, så det ble Marens datter fra før ekteskapet, Maren Evensdatter, som fikk gården. 7. Anne gift med Nils Olsen Skogstad, Kvikne.

5 ~ 4 ~ Ole Mathiasens ( )andre ekteskap (1776) var med Marit Nilsdatter Bagge ( ). Da Mathias ( ) giftet seg i 1783 ble Næverdal søndre delt. Mathias overtok hovedbruket og Ole flyttet med sin andre kone til Næverdal østre (61/4). Ole og Marit fikk fire barn: 1. Ane født Kari født 1780 (fikk en sønn med Ellev Arntsen Skamfer hvor hun var i tjeneste). 3. Nils ( ). 4. Ole, døde 1793 ca 3 år gammel. Nils Olsen ( ) ble i 1808 gift med Margrethe Toresdatter Skogstad ( )fra Kvikne, og de fikk sju barn: 1. Sara (f. og d. 1809). 2. Sara ( ) druknet i brønnen på Næverdal søre. 3. Marit (1813-), gift i 1839 med Andreas Henriksen Sigstad. Flyttet til Pellia i Oppdal. 4. Ole, overtok gården, men var ingen drivende arbeidskar og attpåtil drikkfeldig. Han solgte ut parseller av gården og til slutt overtok kreditor Trond Smedbakk hele gården for gjelden. 5. Tore ( ) kjøpte i 1861 jord og bygde opp gården Eriksæter. 6. Ingeborg, gift til Rønning. 7. Olava, ble forsytning på Hågenstad. Tore Nilsen ( ) giftet seg med Sigrid Johnsdatter Agre ( ). De tok Eriksæter som familienavn og fikk 3 barn: 1. Nils ( ). 2. Mali ( ). 3. Mali, som ble gift med Knut Kasper Kleven og fikk 11 barn: a/knut, døde som barn b/mathilde, døde som barn c/margot, husmorvikar Bærum. d/ Kåre, overtok gården og ble gift med Marit Eriksæter. De fikk datteren Ingvild. e/ Mathilde, gift med Hans Eithun. De overtok gården Haugan og tok familienavn etter den. f/ Helga, gift med Ingvald Flatmo. g/ Olav ( ), overtok onkelens gård på Fagerhaug, ble gift med Janne Haakenstad fra Lesja og fikk datteren Ingeborg Elise. h/trygve ( ), ugift. i/ Inge bygningssnekker, eget hus på Lillehammer og gift med Mary Andreasdatter Reiten, Kvikne. j/ Helge, yrkesrettleder bor Trondheim og gift med Aud Bentzen. k/ Asbjørg, gift med Jan Nilsen, elektriker, Bærum. Nils og Kirstine Eriksæter. Da Tore døde fortsatte Sigrid gårdsdrifta i to år og skjøtet gikk så over til sønnen Nils for 2300 kr og kår. Nils gikk en kortere tid i lære hos John Gissenås og ble en flink smed og redskapssnekker. Han drev en rekke år fremstilling av karjoler og spissleder og reiste mange år til Trondhjems-martnan og

6 ~ 5 ~ solgte karjolene sine der. Noen ble også solgt innen bygda. Han var en habil skogskjører, som gjennom åra utførte en rekke oppdrag for distriktets tømmerkjøpere. Nils Toresen Eriksæter ( ), giftet seg i 1879 med Kirstine Toresdatter Stranden ( ). De kjøpte i 1879 postbondegården Holden i Oppdal av Kari Sivertsdatter, enken etter Andreas Johnsen Agre, en fetter av Nils som døde samme år. Prisen var 2240 kroner. Eiendommen ble brukt som seter. Nils og Kristine fikk 8 barn: 1. Tore f , utvandret i 1901 til USA hvor han giftet seg med Eli Johnsdatter Lien Stenløkk (far: John Stenløkk) fra Oppdal. Han var rørlegger og gruvearbeider og de fikk 2 barn: a/kristine b/normann. 2. Tore ( ),ugift. 3. Sigrid (f ), utvandret til USA hvor hun arbeidet som hushjelp. Døde ugift i Kirsti (f ), utdannet herreskredder ved Ellingsens Skredderforretning i Trondheim. Gift i 1925 med Ingebrigt Johnsen Myrbekk ( ). Dette var hans andre ekteskap og de fikk ingen barn sammen. Fra første John og Jonetta Holden ekteskap hadde Ingebrigt 5 barn: a/ John (1898-), gift i 1932 med Tora Toresdatter Brekken ( ). De har barna Ingebrigt ( eller 1992, ansatt NSB bor på Oppdal, er gift med Ingeborg Olsdatter Nysæter) og Anne (gift med Bjørn Langvik fra Byneset). b/mikkel. c/kirsti, gift med Ole Norin, Tynset. d/olav ( ). e/ Ingebrigt, ble i 1938 gift med Elvida Kristine Andersen fra Tynset. (De har barna Randi Marie (gift med Asbjørn Rønning), Ingeborg (gift med Arne Buset), Ole (gift med Anbjørg Nordheim fra Skatval), John Olav (gift med May Jorunn Stokke fra Narvik). 5. John giftet seg i 1918 med Jonetta Olsbakk De overtok i 1923 gården Holden og bosatte seg der. 6. Karen ( ). 7. Martin, født , gift i 1925 med Ingeborg Arntsdatter Myran ( ) fra Oppdal. Han overtok Eriksæter i 1929, og de fikk barna: a/ Nils ( ), overtok gården og døde ugift b/ Nils Arne (tvilling med Nils), døde som spedbarn, c/ Marit, født , gift med Kåre Kleven ( )og bodde på gården Kleven søre. De fikk ett barn: Ingvild, født Hun er gift med Nils Lauritz Totlund (f ) og har barna Mariann (f ), jobber på Nortura i Trondheim, og Kåre Kristen, (f ),

7 ~ 6 ~ samboer med Mona Sæbø, jobber med bioenergi og bor i Måndalen ved Molde hvor Mona er fra. d/arne Tore ( ), gift med Lilly Rimol (f ) fra Leinstrand. Bodde på Heimdal, da Arne døde og da solgte Lilly huset og kjøpte en leilighet (Bergheimsvegen i Trondheim). De hadde ingen barn. 8. Nilsine ( ), gift med håndverkslærer Jarle Sætrumsmoen ( ) i Oppdal. Da Oppdal Husflidslag ble stiftet i 1921 var Ingebrigt Strand lagets første leder og de drev mest med trearbeid. I 1933 ble det startet opp butikk, og da ble Nilsine den første bestyrerinnen. I ansettelsesvilkårene sto bl.a. Bestyrerinna er tilsett på det vilkår at ho arbeide for foreninga også den tid ho ikkje er oppteke i butikken. Jarle var en kjent treskjærer og i 1930-åra laget han i samarbeid med Sivert Fossem døpefont og salmenummertavler i Oppdal kirke. De fikk ett barn, John Normann, født Han jobber på anlegg, akkurat nå i Lom, og er gift med Jorunn (f ). De har sønnen Ole Jonny (f ), som bor i Oslo og er samboer med Anne Lise og datteren Anne Britt (f ). Hun er samboer med Odd Arne Bergdølmo, bor på Lalm og har barna Christian (f ) og Linn (f ). Han benytter barndomshjemmet som feriested, men på sikt blir nok Sætrumsmoen solgt tilbake til gården eiendommen er utskilt fra.

8 ~ 7 ~ Olsbakk Ane og Ole Olsbakk, sommeren Olsbakk øvre ble i eldre tid mest kalt Plassann med dativsforma Plassom, som skrev seg fra at gården ble oppdelt i flere små bruk; plasser. Under delinga av gården i 1794 fikk Hans Halvorsen ( ) denne, og året etter kjøpte han grunnen fra Verket. Prisen var 90 daler. Han ble i 1799 gift med Anne Mikkelsdatter Skamfer (1771 -), en slektning av Schieldrup-familien på Svorkmo. De fikk barna: 1. Halvor ( ) 2. Mali (1802-) 3. Mikkel (1805 ca 1808) 4. Maren ( ), reiste visstnok ut. Da Hans døde viser skiftet en formue på 244 daler, men daleren var ikke mye verd i de dager. Gjelda var på 80 daler. Enken fikk beholde boet udelt, mot å betale gjelden og give børnene en god oppdragelse. Hun fortsatte driften av gården til 1835 og solgte da halvdelen av gården til John Johnsen Sundset for kår. Senere utskilt som bnr. 2. Året etter solgte hun resten av gården til Sivert Johnsen for 50 speciedaler. Hun reiste i 1839, sammen med John Johnsen og familie, til Holden gård i Hevne. Sivert Johnsen ( ) var fra Melhus og i 1824 ble han gift med Mali Hansdatter (1802-) Barn: 1/ Hans ( ) 2/John (1826-), gift til Brattset.

9 ~ 8 ~ 3/ Anne (1828-) utvandret til USA og ble der gift med Nils Nilsen Holthe. 4/ Hans gift med Kari Olsdatter, ble gårdbrukerfolk i Lien, Rennebu (barn: tvillinger Ole og Mali 1869 og John 1876-). 5/Marit (1836-), reiste til Rennebu. 6/ Mali ( ), reiste til Rennebu. 7/ Mikkel (1843-), utvandret til USA. 8/ Halvor ble gårdbruker i Gissenåsen (Nyhusom). Sivert var ingen gårdbruker og med den forsørgelsesbyrden han etter hvert fikk, gikk det raskt nedover økonomisk. Han ble på sine eldre dager attiattkømme (dement) og han solgte en skogteig til Hans Storeng i Kvikne til en pris så lav at det ble sagt at han tulla n bort. Da han like etterpå skulle til å selge gården grep kommunen inn og gjorde han umyndig. Gården ble så solgt gjennom vergen Esten Olsen Tørset, til Ole Nilsen Holte for 1080 kr, og Sivert og Mali kom på legd. Ole Nilsen ( ) var fra Lilleholte og foreldre var Nils Ingebrigtsen ( ) og Mette Jensdatter Lium fra Soknedal ( ). Ole var en av sju søsken og tok familienavnet Olsbakk da han kjøpte gården. Ved siden av gårdsbruket drev han med skogsarbeid og tømmerhogst, og var i lang tid assistent hos skogformann Flatas. Han ble 1882 gift med Ane Johnsdatter Øien ( ) Ane og Ole Olsbakk. Barn: 1. Mette ( ), utdannet lærerinne med eksamen fra Levanger Hun var lærerinne i Rennebu i 10 år, senere i Midtbygda, Kvikne fra I 1916 giftet hun seg med Markus Markussen Normann fra Sørreisa. De ble gårdbrukere i Svenskmoen på Kvikne og iflg. Kvikneboka ble det først i Normann sin tid ordentlig drift i Svenskmoen. De fikk 3 barn: a/ Åshild f. 1917, gift med Otto Bjørnstad. De bodde i Knapper, Nord-Odal og har 3 barn (Ingunn, Steinar og Mette Olga) b/ Oddbjørg, psykisk utviklingshemmet (Downs syndrom?), døde for lenge siden c/per ( ), gift med Margit (? aug 2008) De har 4 barn: Vigdis (halvsøster), Anne Mette, Magnus og Bjørg Petra. Magnus driver gården nå. 2. Sigrid ( ), gift med Nils Havdal ( ) i De fikk barna a/aslaug ( ) gift med Ottar Bakken ( ). Aslaug og Ottar fikk barna Solveig ( ) (gift med Gunnar Wanvik ( ) og har barna Heidi gift, bosatt i Stockholm, to barn og Vidar gift, bosatt på Jessheim og har ett barn, Aud Jorunn ( ) gift med Tor Kamsvåg ( ) ingen barn, Noralf ( ) gift med Anna Myren ( ) og har barna Maja og Magnus). b/reidar ( ) som ble gift med Ingebjørg Tønset ( )fra Folldal bor på Rykkinn og har ingen barn. 3. Nils ( ), gift 1916 med Sigrun Nilsdatter Granli ( ). De overtok Plassan ved skjøte for 3300 kr og kår til foreldrene. Ved siden av å drive gården var han linjearbeider ved Dovrebanen. De fikk barna:

10 ~ 9 ~ a/ole, ble gift med Karen Bergset fra Øvre Rendal og fikk datteren Aud Sissel, som er gift med Odd Finstad og bor på Elverum. b/ Asbjørg ( ), gift med sløydlærer Gunnar Indseth ( ). Hans foreldre var Knut Hansen Indseth og Marit Toresdatter Holthe på Storindset gård. Asbjørg og Gunnar bodde i Romedal og fikk barna Marit Solrun, gift med Asmund Rabbe (bor på Bekkestua) og Nils Kristian som bor på Hamar. Det er disse to som sammen eier Olsbakk nå. c/ Nils ( ), ble bilmekaniker og bosatt på Hamar. 4. Jonetta ( ) gift 1918 m John Nilsen Eriksæter(( ) 5. Johan (1898-), jernbanearbeider og gift med Ingeborg Tosetbakk i Rennebu, og overtok med henne bruket av samme navn. Ingen barn. Foran fra v: Nils, Asbjørg, Sigrun, Ane, Ole Olsbakk, Mette Normann med Oddbjørg på fanget, Åshild og Markus Normann. Bak fra v: Johan Olsbakk, John Holden med Nils på fanget, Jonetta Holden med Kristine på fanget, Sigrid Havdal med Aslaug på fanget og Nils Havdal.

11 ~ 10 ~ Holda Jonetta, Nils, Ola, Kristine og John på trappa i Holda. Bildet er antageligvis tatt på midten av 30-tallet. Fra folkeminne fortelles det at Holden er en gammel postgard. I 1647 ble det opprettet faste postruter her i landet. Drifta ble satt bort til private og jobben som postbefordrer gikk i arv. I Oppdal starta postruta på Dovrefjell og gikk i faste ruter nordover. Fra Holda gikk det med stor sannsynlighet en postveg over Vora og baki Grytdalen og Olsmedalen. Først på 1900-tallet kunne en ennå se en tilarbeidet vegstubb på nordvestsida av Vora med retning Grytdalen. Hovedvegen mellom Kristiania og Trondhjem gikk forbi Holden, så en postgard der var naturlig. I perioden ble vegen lagt nede i dalen der den er i dag. Sommeren 1860 var den åpen til Kløftbrua og 1. april 1862 ble den offisielt åpnet til Berkåk. I formannskapsmøte 6. september ble det vedtatt å legge ned gammelvegen fra Gammel-Auna til Gisnabrua. Dette førte til sterke protester fra oppsitterne og i nytt møte 10. september ble det vedtatt at Gammelveien maa ikke afhændes, indskrænkes eller afspærres. Den nye hovedveien mellom Trondheim og Oslo hadde betegnelsen Rv 50 frem til 1962 da den ble innlemmet i europavegnettet og fikk betegnelsen E6. John Hellaugsen (?-1764) på Akre (gnr. 104 bnr. 1 på Innset) kjøpte i 1762 matr.nr. 878 den gamle postbondegården Holden i Oppdal av Arnt Iversen Snorroeggen for 132 riksdaler. John ble gift med Ingeborg Knutsdatter ( ) og fikk fire barn. Eldste sønnen Hellaug ( ) overtok eiendommen og ble gift med Kari Hansdatter ( ). Han arbeidet som røstvender ved Næverdal Hytte. De fikk også fire barn. Den førstefødte het John ( ) og det andre barnet

12 ~ 11 ~ het Ingeborg ( ). De andre to vet vi ikke navnene på. Ingeborg giftet seg i 1766 med Esten Pedersen Næverdalsbakken med kjælenavnet Marisen. De fikk en del av Agre en, det senere Korshus og hadde tre barn. Da Esten døde i 1785 gifter hun seg med Andreas Johnsen Djupedalen ( ) og fikk med ham seks barn. Blant dem finner vi John ( ), som vi kommer tilbake til senere. Vi har Hans (17?-1833) som var lærer og klokker, ble bruker på Sanden nordre, og Maria som var ugift, men som i 1795 fikk sønnen Iver som ble lærer og kirkesanger i Innset. Faren var iflg. kirkeboka Jacob Mortensen, gift mann fra Romsdal. Eldste sønnen John overtok eiendommen og fikk skjøte i 1795, men gammelfolka holdt tilbake Holden og bosatte seg der. I 1803 dør Hellaug og året etter gir enken, Kari, skjøte til sønnen John på halvdelen i Holden for 160 rdl. Den andre halvdelen av skjøtet gir hun bort til sønnen Hans. Dermed kom den under Sanden nordre. Denne John Hellaugsen ( ) ble i Holda Fra v: Arnt P.Gisnås, Nils med Marit på 1799 gift med Guri Olsdatter Brattset (1768- armen, Ola og Jo. 1842) fra Rennebu og fikk 5 barn. 1. Karen (født og død 1799). 2. Karen ( ). 3. Hellaug (1803 også død som barn) 4. Ole ( ). 5. Hellaug, også han døde før dåpen ble stadfestet i Da alle barna døde opprettet John og Guri i 1813 gjensidig testamente at lengstlevende skulle arve boet. Testamentet ble konfirmert 5. mai 1814 av regent Christian Fredrik. Eva og Ola Holden spiller grammofonplater sammen med Oline Gisnås (Bjørgen) nabojente, (Gisnås Bjørgen) i Holda. Garden (Akre) gikk nå over til Johns søstersønn, John Andreassen Djupedalen ( ), som i 1822 kjøper både Djupedalen og Akre fra Verket. (Tidligere var det snakk om bygsling). Prisen var 30 spd for hver, samt for Akres vedkommende; betinget føderåd til John og Guri, og halvdelen av Holden. John døde i 1833 og Guri i 1842 og skiftet etter dem ble avsluttet 18. desember De 38 skilling skyld i Holden ble da taksert til 300 spd. Ved skifteauksjon etter Iver Jacobsen(1795-) på Sanden nordre kjøpte han også denne eiendommen sammen med andre halvdel av Holden. Han bosatte seg på Akre, og Djupedalen ble solgt. John Andreassen ( ) ble gift i 1821 med Mali Angrimsdatter

13 ~ 12 ~ ( ) og de fikk fire barn: 1. John ( ). Han fikk blant annet halvdelen av Holden i utløsing. Han var ugift og overdro eiendommene til søsterdatteren på Kleven søre for forsytning. 2. Sigrid ( ) som ble gift med Tore Nilsen Næverdal. De ble gårdbrukere på ERIKSÆTER søre. 3. Guri, gift med Arne Simensen Moe fra Kvikne. Kjøpte og bosatte seg på Tysksæter vestre. 4. Andreas, overtok gården. Mali døde i barselseng dagen etter at Andreasgutten ble født. John ble to år senere gift med Mali Gundersdatter Langklopp fra Rennebu ( ). De fikk datteren Mali (1831-). Andreas ( ) blir i 1855 gift med Kari Sivertsdatter Dragset ( ) fra Soknedal og får skjøte på Akre i 1861 for 100 spd og kår til John. De får 7 barn: 1. John f Han ble bruker av Holden 2. Sivert ( ). 3. Sivert (1859-), utvandret USA Mali ( ), tvilling med Oddlaug: 5. Oddlaug ( ). 6. Arnt (1865-) utvandret til USA Oddlaug ( ) I 1872 solgte de eiendommen Akre og bosatte seg fast i Holden. (Det ser ut som at deres eldste sønn, John, var med dem til Holden. Han står nevnt som bruker.) Det var av denne Kari Sivertsdatter at Nils og Kirstine Eriksæter kjøpte Holden og brukte eiendommen til seter. Sønnen John( ) var i 1918 gift med Jonetta Olsbakk ( ). Han fikk i 1923 valget mellom å ta over Eriksæter eller Holden. Han valgte Holden og da eriksæterfolket flyttet hjem fra seteren høsten 1923 ble de værende. De bosatte seg der og tok Holden som familienavn. Første året fødde de 3 kyr og hest. (Jonetta fikk ei ku hjemme på Olsbakk, John ei på Eriksæter også kjøpte de ei.) Det var da kanskje da dyrka jord så de måtte ta mye markaslått. De tok også mose på fjellet. De satte seg som mål å dyrke 1 da pr år. Det greide de samtidig som de i 1924 støypte murer under huset og lagde kjeller, og etter hvert bygde de på huset og satte opp fjøs. Nydyrkinga foregikk med hakke og spade, våg og stubbryter, hest og plog.

14 ~ 13 ~ Slåttonn i Holda omkring Fra venstre John, Nils, Kristine,og Jonetta. På hesteryggen Ola. Holden fikk 3 barn: John og Jonetta Nils ( ), som den giftet seg med Inga Lovise Sæther , og ble de neste driverne av Holda gård. Nils var en aktiv idrett- og friluftsmann. Han var en av initiativtakerne i 1970 da Fagerhaug Idrettslag arrangerte det første Grytdalsrennet. Det første Snøfjellrennet (fra Lønset til Engan 35 km) ble arrangert illegalt 25. mars Der vant han Ræserklassen på tiden 2 timer, 31 minutter og 15 sekunder. Under krigen drev han med snarefangst. Vinteren 1945 var han spesielt aktiv, for da ble grunnlaget lagt økonomisk for å få tak i stoff til brudekjole. Han var en ivrig storviltjeger og sin siste elg felte han i Isfiske på Orkelsjøen var en årlig foreteelse sammen med barn og etter hvert også barnebarn. På Gisna hadde Odd Grønset tjærefabrikk hvor han arbeidet en periode. Inga og Nils overtok gården og like før jul 1953 fikk gården elektrisk strøm fra Festa Kraftverk. Iflg. Norges Bebyggelse, hvor registreringen var avsluttet ca. 1955, er det oppført ett areal på 390 da, derav 40 da dyrket mark og ca. 250 da produktiv skog. Foran: Nils og Kirsti med dåpsbarnet Nils på fanget. Bak: Martin Eriksæter og Sigrid Havdal. Hovedbygningen ble oppført i 1896 av laftet tømmer og plank i 2 etasjer, påbygd 1920 og modernisert i m2, sju rom, to kjøkken og kjeller. Fjøset ble oppført i 1928, og stall og låve i 1927 av stein og reisverk. Stabbur og sommerfjøs. Besetning: 5 kuer, 4 kalver, 1 hest, 12 høns, 1 gris og 9 sauer. Nydyrkinga skaut skikkelig fart da den første traktoren, en Farmal, kom til gards i Inga drev med jordbærdyrking, og noen år rundt 1960 ble det modent korn på gården. I 1972 kjøpte de nabogården Stubban. Dermed oppsto behovet for nytt fjøs, og det ble bygget nede ved Gamle Kongevei. Flyttinga av garden var begynt. John Egil og Einar var begge hjemme og hjalp til med fjøsbygging og nydyrking. Det ble bygd nytt våningshus nede ved nyfjøset hvor sønnen John Egil og kona Magni flytta inn i De tok over gården Inga og Nils bygde seg kårhus der og

15 ~ 14 ~ flytta inn i Etter at Inga døde ble Nils boende i kårstua på gården og tok del i den daglige drifta så godt han kunne. Den flyttet han til dattera i Mellomveien 8 og bodde der til han fikk fast plass på BOAS i september Der bodde han ca. 1 år til han flyttet til Oppdal Helsesenter hvor han døde om morgenen den 2. mai 2007 med barn og svigerbarn hos seg. Inga og Nils fikk barna: Marit Johanne, f , gift i Oppdal kirke med Arvid Magne Bordal, f fra Soknedal (foreldre Mali ) og Alfred Bordal ( ). De første årene leide de seg husrom, først i Auneveien 45 og senere i nr 43. I 1970 fikk de kjøpt tomt i Mellomveien 8 av Halvard Bjørndal ca 1 mål for kr Det var vei bare frem til nr 6, så vei videre bygget de selv. Arvid var i skogen om vinteren sammen med svigerfaren og felte tømmer til husmaterialer og våren 1971 startet husbyggingen. De flyttet inn der i mai Marit jobbet på Telegrafen fra Hun var hjemmeværende en periode da Arnt Narve var liten. Så jobbet hun på Oppdal Andelssagbruk fra 1974 til Til slutt Oppdal og Rennebu Brannkasse (senere Gjensidige) fra til Arvid startet sin yrkesaktive karriere i 1956 da han begynte på Flagestad Skistavfabrikk hvor han jobbet til de gikk konkurs. Etter utført militærtjeneste begynte han som Marit Johanne, høsten Det året ble det modent korn i Holda. sesongarbeider på NSB (senere Jernbaneverket) i Han ble fast ansatt og gikk senere Jernbaneskolen i Arvid jobbet i Jernbaneverket til De liker begge turer i skog og mark og hver sommer er de på hytta utom Kleva i Soknedal. De har også beholdt Arvids barndomshjem Lidarende i Soknedal. Tidligere har de dyrket både poteter og jordbær. Med barndomshjemmet følger en vedskog på Burruhaugen den driver de litt så de har vinterved. Barn: 1. Inger Marie f , giftet seg i Oppdal Kirke den med Knut Atle Kristiansen f fra Gjerdrum (foreldre Liv f og Kjell Olav f ). De bodde flere steder i Oslo hvor Inger Marie jobbet på sentralbordet i Phillips Norge og Knut Atle hos Toyota på Alnabru. I 1995 flyttet de til Oppdal og kjøpte Auneveien 49. Knut Atle fikk jobb på Sport 1 Domus Oppdal, hvor han fremdeles er. Inger Marie jobbet flere år (og var tidvis styrer) i Bjerkehagen Barnepark. Hun har hatt diverse jobber bl.a. hos Narvesen. De fikk barna Eirik f , Fredrik f og Elias f Høsten 2008 begynte Inger Marie på HIST (studie for barnevernspedagog) og pendler hver dag til Trondheim. 2. Arnt Narve f giftet seg den hos byfogden med Beate Horg f fra Lundamo (foreldre Asbjørg Steen Skogstad f og Ole Konrad Horg (

16 ~ 15 ~ 1985, begge fra Lundamo). De fikk barna Amund f , Konrad f og Even f Beate var tidligere gift med Ove Engan og har sønnen Ola f Arnt Narve og Beate bor på gården Teiahaugen, Lundamo. De bygde på og restaurerte bolighuset, det er også stabbur og fjøs på eiendommen. De har høner, kaniner, gjess og ett stort akvarium med fisker. Dette er vel mest Arnt Narves interesse. Arnt Narve er utdannet biolog og lærer ved Øya Videregående skole. Beate er utdannet forskningsjournalist, driver eget firma innenfor fagområde formidling og kommunikasjon. Hun jobber også hos Bygdeforskning i Trondheim som informasjonsansvarlig. John Egil f , gift den med Magni Havdal, f (viet i Berkåk kirke og bryllupet ble holdt på Fagerhaug Inn senere Oppdalsporten). Magnis foreldre er Hjørdis og Martin Havdal. Magni og John Egil bor i Holda. John Egil var politisk engasjert for senterpartiet og i 1994 tok han over som ordfører i Oppdal, et verv han hadde i 10 år. Da han slutta som ordfører opprettet han og Magni firmaet Vora Maskin og Bygdeservice AS sammen med Åse og Erik Tilset. De driver med grunnarbeider og har gravemaskin. I 2003 planla de et hyttefelt på vestsida av Gamle Kongevei og i 2004 var Holda hyttefelt ferdig regulert med 27 tomter. Magni, som drev gården mens John Egil var ordfører, tok økonomisk Besøk fra Snåsa. Kaffekos ved Kvennbekktjønna. Fra v: Jo, Jonetta, Einar, Inga, Astrid, Asbjørn Gisnås, Steinar, Per Gisnås, Tone, Marit, Jorun, John Egil. Foran til høyre: Kristine og Sigurd. utdanning i voksen alder og jobber på kontoret til Texcon i Oppdal. Arealet på gården er pr i dag 1860 da, herav 240 da dyrket mark. De driver fremdeles gården som et Kvennbekktjønna (ikke Kvernbekktjønna) og Per må ha etternavn - tradisjonelt melkebruk og har Gisnås! pr en melkekvote på liter. Barn: 1. Nina f (krybbedød) 2. Ingrid f , samboer med Thor Kristian Melhuus Hojem f Hun er lærer og han er bilderedigerer hos Fame Foto Trondheim. De bor i egen leilighet i Trondheim. 3. Håvard f Han gikk på Handelshøyskolen i Bergen og ble ferdig revisor høsten Han jobber hos Ernst & Young og har egen leilighet i Trondheim. Håvards kjæreste heter Mari Wognild. 4. Nils Martin f , samboer med Lene Syrstad Moen f Han har fagbrev som tømrer og satser i dag på videreutdanning, hun er butikkmedarbeider på JULA. De bor i Trondheim. Einar f , gift med Bodil Kristin Svergja f Bodils foreldre Gjartrud f og Jarle Svergja ( ). De ble viet i Oppdal kirke og bryllupet ble holdt på Stølsvang. (Stølsvang brant ned til grunnen i 1989 og ble aldri bygd opp igjen.) De bor på Sundset i Rennebu. Sundset ligger opp i lia på vestsida av Orkla, rett over elva for krysset der riksvei 3

17 ~ 16 ~ kommer inn på E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune. I følge Rennebuboka ble garden rydda i vikingetida ( e.kr.) og hadde et rikt og allsidig næringsgrunnlag. De bratte bakkene passet godt til korndyrking, i vest og sør var det god skog, frodige beitemarker og gode slåttemyrer. I Orkla var det et rikt laksefiske. Fra 1400-tallet var Sundset gjestgivergård. Selv om skogen hadde mye å si for driverne, var det tradisjonelle jordbruket det viktigste. I 1718 ble hele grenda satt i brann av svenskene, og deler av trønderlåna som står på garden i dag er fra gjenoppbygginga etter brannen. I dag er det to leiligheter i dette huset. Fjøset som ble bygd i er i dag innredet som verksted og redskapshus. I 1981 ble det bygd nytt fjøs på gården, og i 1993 ble to stabbur flyttet dit låven (som var sammenbygd med fjøset fra 1909) hadde stått og firkanttunet ble gjenopprettet. I 1987 ble det bygd kårbolig på andre sida av nyfjøset. I 1998 ble sæterdrifta tatt opp igjen, etter at det ble bygd nytt fjøs på Hæverfallsetra. Fremdeles driver de med melk - og kjøttproduksjon i samdrift med Jan Eirik, som forpakter fjøset på nabogården. Det er i dag 12.og 13. slektsledd som driver gården i samdrift. Bodil og Einar driver gården sammen med Jan Eirik og Marit. Om sommeren er en del av buskapen på sætra, der Ingunn er budeie. Da er det salg av kaffe, vafler og rømme der. Ellers er det muligheter for overnatting. Jan Eirik, Geir Bjørnar og Einar driver med leiekjøring om sommeren. Bodil har siden 14. april 1998 jobbet i Gjensidige Oppdal Rennebu Brannkasse. Barn: 1. Jan Eirik f , samboer med Marit Sørhus f De driver samdrift på Sundset sammen med Bodil og Einar. Marit er våren -09 ferdigutdannet førskolelærer fra Dronning Mauds Minne høgskole i Trondheim. 2. Ingunn f Hun er utdannet adjunkt og har fast jobb i Oppdal kommune, med Midtbygda skole som arbeidssted. Hun bor i egen leilighet i Kremleveien i Oppdal. Hun er på Hæverfallsætra med dyr hver sommer. 3. Geir Bjørnar f Han studerer for tiden utmarksforvaltning ved Evenstad, Høgskolen i Hedmark. Kristine ( ) giftet seg i 1942 med Sigurd Lien ( ) fra Leinstrand - foreldre Åge og Anne Lien. Sigurd var herredsagronom og de bosatte seg i Snåsa hvor de i 1950 bygde seg hus på Solberg (gnr. 18 bnr. 1). Barn: Astrid f gift i Snåsa kirke med Torbjørn Henriksen Strand f , fra Brønnøy kommune, Nordland. Siden 1988 har de bodd på Askøy ved Bergen. Torbjørn har jobbet som inspektør på Askøy, senere som skolesjef. Astrid har vært lærer på samme skole. De møttes på Nesna Lærerskole. Barn: 1. Unn Kristin Henriksen f Var samboer med Rune Sortvik fra Oslo. De fikk datteren Tora f Unn Kristin ble gift den med Ove Engen f fra Fåberg. De har sønnen Asbjørn f Kristine.

18 ~ 17 ~ Hun jobber i Maskegruppen som salgsansvarlig for Østlandet og han som logistikkansvarlig i Norgesgruppen Asko, øst. De bor på Åros i Røyken kommune. 2. Tor Arne f , gift den med Birthe Eliassen f fra Askøy. De har barna Marthe f , Julie f og Celine f Han jobber som prosjektansvarlig i Aker Enginering og Birthe er megler i Block Wathne. De bor på Askøy. 3. Marit f , ble gift med Spiridon Haraldlampos Zanthopolos f fra Athen. De har sønnen Andreas f Marit har sykepleie- og økonomiutdannelse. Spiridon (Spirios) er diplomat. De har vært i Cape Town i Sør Afrika i tre og ett halvt år De flyttet til Brattioslaea i Slovakia i januar Asbjørg f Hun har økonomiutdannelse fra Frankrike, bor i Oslo og jobber på Norsk Medisinaldepot. Jorunn f Den giftet hun seg med Eivind Morten Haugset f fra Sør-Beitstad i Steinkjer. Jorunn har gått på Bakketun folkehøgskole og senere Namdal sykepleieskole ( ). Hun jobbet i to år på Namsos sykehjem etter at hun var ferdig, deretter tre år i hjemmesykepleien i Steinkjer før hun i 1978 begynte på Steinkjer sykehjem, hvor hun jobber fremdeles. (Eivind) Morten har gått Bakketun folkehøgskole ( ), Lyngdal jordbruksskole ( ) og Misjonsbibelskolen i Etter endt militærtjeneste i 1963 jobbet han hjemme på gården Lo (gnr. 130 bnr. 1) i Beitstad og tok over drifta i Iflg. Norges Bebyggelse (opplysninger innsamlet ) bestod gården på midten av 1950-tallet av et areal på 235 da, hvorav 85 da dyrket mark og 85 da produktiv skog. Hovedbygning ble oppført 1850 i tømmer, fjøs og stall i 1888 av gråstein, låve i 1922, mastu og sommerfjøs. Til eier Sivert (f ) og Astrid (f ) Haugset i Etter at Morten giftet seg med Jorunn har de drevet gården sammen til Da bygde de seg kårhus og yngre krefter tok over gårdsdrifta. De bruker begge fritidene til kristent arbeid og Morten har hatt arbeidsoppdrag gjennom Steinkjer By-og Bygdeservice fra Han var klokker i Beitstad og fra Fra 2007 også kirketjener. De fikk barna: 1. Anne Sigrid f Hun har Cand. Mag utdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. I 2000 tok Solberg i Snåsa. Astrid, Jorunn og Steinars barndomshjem. hun samfunnsfag og IT. Hun giftet seg den med Per Morten Bjørgum f i Namskogan. Han er utdannet agronom fra Overhalla vg. skole og naturforvalter fra høyskolen i Nord- Trøndelag. Hun jobber nå som accountmanager hos Geodata AS på Steinkjer og han er plan - og utviklingsleder i Verran kommune. De driver slektsgården sammen og har kornproduksjon. Begge er friluftsinteresserte og driver med riding og kjøring med hest. 2. Svein Kjetil f Han tok Ex.phil høsten Etter militærtjenesten ved Garnisonen i Sør-Varanger som grensevakt i 1998 ble det forkurs til ingeniørutdanning ved Høyskolen i Sør- Trøndelag våren Han ble i perioden valgt til kommunestyret i Steinkjer for SP. I 2005 begynte han på NTNUs Entreprenørskole som første kull. Jobbet som undervisningsassistent på fulltid ved Vannkraftlaboratoriet i 2006, og i 2007 ble han uteksaminert fra NTNU,

19 ~ 18 ~ Vannkraftlaboratoriet, innen maskinteknikk med fordypning i vindkraft. Aktiv i politikk og sitter i fylkestinget i Sør-Trøndelag perioden (komite for Næringsutvikling og Nyskaping). Jobber nå i ChapDrive AS som teknisk utvikler. 3. Åslaug f Hun giftet seg den med Erling Sande f fra Davik i Bremanger kommune. Hun tok i perioden bachelorgrad i fysioterapi ved Høyskolen i Sør- Trøndelag og var stipendiat ved Nordfjord Folkehøgskole ( ). Hun har også grunnfag i statsvitenskap og friluftsliv. Hun jobber nå som fysioterapeut, delvis i Gloppen kommune og Nordfjord Sjukehus. Aktiv politisk i SP. Erling har en Cand.mag-grad fra Universitetet i Bergen - samfunnsgeografi. Han er stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Er ukependler mellom Oslo og Føleide. Steinar f , gift med Kari Fiske Lien født De kjøpte gården Skjevlo Nedre i Ongdalen (gnr. 45 bnr. 1) i 1979 av Astrid og Snorre Kinderås. Det var Astri sitt barndomshjem, mor og far hennes het Borghild og Joakim Gulstad. Iflg. Norges Bebyggelse (opplysninger innsamlet ) var arealet på den tiden 815 da, derav 135 da dyrket mark og 610 da produktiv skog. Hovedbygning oppført ca av tømmer og modernisert i Fjøs og stall oppført av teglstein 1926, låven fra ca og stabbur fra Gården hadde da vært i slektens eie siden Borghild og Joakim tok over gården i 1942 og fikk datteren Astri i Snorre var barndomskamerat av Steinar og nabo av Kari. De visste at Steinar hadde lyst på gård og spurte om han ville kjøpe den da de hadde drevet jorda siden Joakim døde i Nabogården Skjevlo Øvre (gnr. 44 bnr. 1) var på den tiden drevet av Arnfind Midjo, enkemann uten barn. Han solgte den i 1995 til Sussanne Myhr som i 2001 spurte Eva Lien om hun ville kjøpe gården. Eva har alltid sagt at hun vil overta gården så da ble Skjevlo Øvre kjøpt, og de har nå samdrift. Etter hvert blir det vel bare én gård. Det produseres melk og kjøtt, og det er melkeproduksjon i løsdrift i nergården og kjøttdyr i begge fjøs. De fikk barna: 1. Eva Lien Røliaunet f , gift med Kristine, Ola og Nils. Morten Røliaunet f De er gårdbrukere på Skjevlo og har barna Sigurd f , Edvard f og Elisabeth f Stig Lien f Sivilingeniør i anlegg ved Vats i Hordaland. 3. Karin Lien f Barnevernspedagog i Enebakk. 4. Oddvar Lien født Elektromontør NTE Steinkjer. Ola Asbjørn ( ) gift i 1949 med Eva Margaret ( ) (foreldre Clara f og Torstein Olsen f ). I 1952 kjøpte de seg tomt på Høgmo, Stensvoll gnr. 288 bnr. 47, og bygde hus. Ola var handelsbetjent på Oppdal Samvirkelag og i 1960 ble han bestyrer på Fagerhaug Samvirkelag og familien flyttet dit. I mange år bodde de der og som pensjonister bygde de på og restaurerte huset på Høgmo, hvor de bodde sine siste år. Adressen var nå blitt Museumsvegen 5.

20 ~ 19 ~ De fikk barna: Tone f , gift med Eirik Lauvås f De bor i Vesleløkkja på Fagerhaug. Tone er lærer ved Innset skole og Eirik er pensjonist etter over 30 år som rektor ved samme skole. De har barna: 1. Hanna f , samboer med Arne Westman f (foreldre Einar og Ruth Westman) og har barna Marta f og Eldar f De bor i enebolig på Kvissinhaugen i Oppdal. De kjøpte huset i 2001 etter å ha bodd noen år oppi Stubban. Hanna er utdannet sykepleier og jobber som leder på BOAS. Arne jobber som lafter i eget firma Vikinglaft som har sin opprinnelse fra redskapshuset oppi Holla. De har nå egen hall i Industriområdet på Oppdal. 2. Erek f Samboer med Birgit Løkken f Hun er gårdbruker på Lønset og han arbeider som rørlegger i Haagenstad Rør på Oppdal. 3. Gro f , samboer med Roger Løkken f Kjærester siden 2002 og samboere siden Gro ble ferdig med lærerutdanningen i vår og skal begynne i fast stilling ved Oppdal Ungdomsskole til høsten. Roger jobber som tilkomstteknikker på Nordsjøen. Etter å ha bodd to år i eldhuset borti Viken (hos Tore og Tone Viken) kjøpte de i 2008 eget hus i Røtveien, hvor de nå bor. Janne f , gift den med Endre Martin Myrhaug f Endre er kommunearbeider og Janne er renholder i samme kommune (Oppdal). De bygde seg hus i Bregneveien 12 i Oppdal og flyttet inn der i april De har barna: 1. Rune Morten f Han jobber på Oppdal E-verk og er samboer med Ragnhild Hassel Skjevik f Hun er fra Kyrksæterøra og er nattsykepleier i Meldal. De bor på Midtskogen, Gamle Kongevei, Oppdal. 2. Trond Eirik f Han er maskinfører og gift med Laila Alexandersen f Hun er oppvokst i Sverige og for tiden hjemmeværende. De bor i Heradsbygd i Elverum og har barna Trond Alexander f og Kim Andre f Tore Andreas f Han er maskinfører og samboer med Isabelle Sliper fra Oppdal f Hun er lærling som aktivitør på sykehjemmet i Malvik og har utsikt til fast jobb etter læretiden. De kjøpte seg hus i Muruvik i Malvik hvor de flyttet inn i mai 2009 og har datteren Lisbeth født

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin STJØRNA HEIMBYGDA VÅR Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin Stjørna heimbygdslag Årshefte nr. 10-2014 10 års jubileum Ja, dette er virkelig tiende utgave av vårt årshefte. Da laget ble stiftet 24.

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen NR. 1 MAI 2014 Foto: Egil Scott Jensen BANKSJEFEN HAR ORDET Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. TolgaOs

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN 2004

KULTURMINNEDAGEN 2004 KULTURMINNEDAGEN 2004 SØNDAG 12. SEPTEMBER KL 1300 ØSTRE VOKSEN GÅRD Sørkedalsvn. 301 JORDBRUK OG GÅRDSANLEGG I VESTRE AKER Gårdbruker Johannes Woxen og lektor Finn Holden vil snakke om det som var og

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

Gatelangs i Molde GUNNAR TALSETHAGEN GATENAVN FRA M-A. Foto: Paul Bjarne Nygård

Gatelangs i Molde GUNNAR TALSETHAGEN GATENAVN FRA M-A. Foto: Paul Bjarne Nygård Gatelangs i Molde GUNNAR TALSETHAGEN Foto: Paul Bjarne Nygård 0 GATENAVN FRA M-A GUNNAR TALSETHAGEN Gatelangs i Molde M-Å GUNNAR TALSETHAGEN Gatelangs i Molde M-Å Fotograf: Paul Bjarne Nygård ROMSDAL

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015. Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen

RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015. Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015 Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen NR 67 MAI 2015 INNHOLD Røyken Historielag 2015 2016 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Røyken historielags

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 3 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Slora mølle og kornets historie I 1995 overtok Blaker og Sørum historielag Slora mølle. Mølla er påkostet omkring 600.000 kroner i bygningsmessig

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer