Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til etterkommere av Jonetta og John Holden"

Transkript

1 Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979

2 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg på Innset. På den tiden var Kvikne kobberverk (Verket) i drift og han arbeidet som hytteknekt ved Brevad. Etterhvert ble all smelting lagt til Innset, og han ble forflyttet dit da smeltehytta der kom i drift. Det finnes ingen data om kone eller når de var født og døde, men i 1657 er sønnen Erik Knutsen oppført som Foran fra v: Nilsine, Nils, Kirstine, Kjersti. Bak fra v: Martin og John. bygsler av eiendommen og har 6 kuer og 10 geiter! Han arbeidet også ved Verket, og kona het sannsynligvis Guri Olsdatter. Det er funnet to sønner Knut og Ole. Knut Eriksen overtok bygslet på plassen. Han ble gift med Marit Andersdatter ( ) og her er det funnet tre barn, Erik, Guri og Anders og det er Erik som overtar bygslet. Om han også arbeidet på Verket vet vi ikke, men han var temmelig om seg. Han tok opp sæterbruk i sameiet (nåværende gnr. 111 bnr. 1) og la under seg et ganske stort område som fikk navnet Eriksætra, etter ham. Etter kort tid overdro han en seterrett til naboen Johan Eriksen Moe på Hyttebakk nordre. Senere ble det øvrige arealet solgt ut i parseller. Han ble gift med Anne Johnsdatter ( ) og fikk sju barn. Den førstefødte, Knut Eriksen ( ) overtok plassen da faren døde. Han arbeidet også ved Verket, som smelter, og solgte etter hvert fire parseller av Eriksæterområdet. I 1794 nærmet slutten seg for driften av Kvikne kobberverk og han kjøpte Klingenberg sammen med en del av Hyttebakk nordre for 29 riksdaler. Skjøtet er datert Han kjøpte også en del av Jensplassen. Knut ble gift med Guri Knutsdatter Bagge ( ) og fire barn vokste opp, Anne, Erik, Ingeborg og Knut, og det var Knut Eriksen ( ) som overtok bruket rett over århundreskiftet. Han var i lang tid postbud ved Verket og ble i 1792 gift i Kvikne Kirke med Margrethe Kaspersdatter Kleven ( ). De fikk to barn. Guri, som giftet seg med Hans Hansen Fossen og Knut som døde i 1811, 17 år gammel. I 1837 solgte han gården til dattersønnen, Knut Hansen (1797-) for 150 speciedaler. Skjøtet omfattet også en del andre små eiendommer. Han begynte straks å ordne opp i forskjellige forhold og tvister vedrørende beiterett, felles driving av jord og lignende. I 1845 fikk han orden i sakene og i 1846 solgte han barskogen til uthogst over 15 år til lensmann John Mjøen og landhandler Even Mjøen i fellesskap. Dette er, etter det som er funnet, den første uthogstkontrakt med utenbygds kjøpere som er opprettet i Innset. De to kjøperne var fra Oppdal. I 1861 solgte han ERIKSÆTRA til Tore Nilsen Næverdal for 300 speciedaler. Skjøtet er datert og eiendommen fikk gnr.111 bnr. 1. I 1870 kjøpte Tore Kroken gården av Mikkel Olsen Bakkenberg for 200 spd. Vi forlater knuter og eriker her og tar fatt på vår egen slektsgrein.

3 ~ 2 ~ Det begynte med Paul Johansen Prytz som kom med bestefaren fra Sachsen via Kongsberg til Kvikne, hvor han giftet seg med Elisabeth Knutsdatter fra Dalsegg. (Se Innsetboka Strand 107/1.) De fikk sønnen Knut i 1701 Han utdannet seg til smed, ble veldig flink og senere kjent som Smed-Knut. Hans kone het Anne og de fikk sønnen Paul Knutsen Prytz ( ) som giftet seg med Anne Marie Jacobsdatter Bakken ( ). Paul og Anne Marie fikk sønnen Knut ( ). Han giftet seg med Gjertru Ingebrigtsdatter ( )og fikk sønnen Ingebrigt ( ), som giftet seg med Karen Toresdatter Skogstad ( ). Deres sønn Tore Ingebrigtsen ( ) giftet seg i 1835 med Kirsti Toresdatter Holthe (Oppstun) ( ) og fikk 5 barn: 1) Gjertrud f. 1836, gift med Arnt Mikkelsen Myrbekk. 2) Karen f. 1838, gift 1862 med Knut Rikardstuen. 3) Ingebrigt f. 1842, gift 1866 med Ragnhild Ingebrigtsdatter Flotten. De fikk 13 barn. a/ Tore f. og død b/ Tore f Eksamen fra Halden underoffiserskole Var noen år lensm.fulm. i Bærum og ble lensmann i Asker. For sitt arbeid i politiet fikk han kongens fortjenestemedalje i sølv. Han var formann i Norsk Jeger og Fiskerforening i mange år. Han ble i 1897 gift med Anette Gjettum og fikk 2 døtre. c/ Kirsti f. 1869, utvandret til USA der hun giftet seg med Esten Johnsen Botnan. Bodde i Spokane hvor han drev møllebruk. d/ Ingebrigt ( ) Gikk Amtskolen i Strinda. Var med og stiftet Innset Ungdomslag 1894 og Innset Skilauparlag (Innset Idrettslag) i I 1905 deltok han i grensevakten mot Sverige, stasjonert i Brekken øst for Røros. Straks over århundreskiftet flyttet han til Oppdal og bosatte seg i Aunsætra. Samtidig sikret han seg fallrettigheten i Gisna på østsiden av riksvegen og anla sagbruk og høvleri. Bygget seg også eget kraftanlegg med kapasitet på 21 kw. Han kjøpte tomt fra Semmingshaugen og bygde eneboligen Gisnaheim som han senere solgte til Jens Arntsen Broen. I 1921 ble Sagbruket totalskadd av brann og han led et betydelig tap da forsikringen ikke dekket mer enn ca 1/3 av skaden. Nå var jernbanen kommet og Gisna lastespor en realitet. Han kjøpte en parsell av Lillesætera og bygget opp gårdsbruket Bynali. Samtidig reiste han nytt sagbruk på Gisna. Han ble i 1910 gift med Guro Sæter ( ) og fikk sønnen Inge (1911-) som overtok eiendommen og ble gift med Olava Mjøen. De fikk to barn: Mette og Ivar (1958) og det er Ivar som har eiendommen nå. e/ Knut ( ). f/ Live ( ) lærer. g/ Nils ( ), gift med Martha Harstad og fikk 3 barn. Lensmann i Ytre Enebakk. h/ Tore (1877) Lensmann og senere direktør for Lier Sparebank. Gift med Anbjørg Regine Hals ( ) fikk 4 barn. i / Ingeborg ( ). j/ Knut ( ). k/ Sivert ( ). l/ Ragnhild (1887-) utvandret til USA. m/ Karen Marie ( ). 4. Malene (1847-) gift med Arnt Sundset på Vasskjeldhaugen. 5. Kirstine ( ) gift med Nils Eriksæter.

4 ~ 3 ~ Så skal vi se på gården Næverdal søndre Her er den første vi har funnet Arne Iversen ( ), men konens navn er ukjent. De fikk to sønner, Iver og Kristen. Iver hører vi ikke mer om, antakelig døde han ung eller reiste ut, og det ble Kristen som overtok bruket Næverdal. Han ble gift med Kari Olsdatter og fikk barna Arne, Ole, Hans, Nils og Marit. Marit og Arne hører vi ikke mere om, enten døde de også som unge eller reiste ut. Kort tid før århundreskiftet delte Kristen eiendommen mellom sine tre sønner, og Oles del ble hovedbruket med bnr. 1 og betegnelsen Næverdal søndre 61/1. Ole Kristensen var gift med Marit Mathiasdatter og fikk to sønner, Kristen og Mathias. Eldstemann Kristen ( ) overtok bruket etter faren, giftet seg med Marit Kristensdatter ( ) og fikk fire barn. De het Ole, Kristen, Marit og Kari. Begge sønnene døde i ung alder og døtrene ble gift på hver sin gård. Kristen slet med dårlig helse så ettersom begge sønnene var døde og døtrene hadde flyttet ut, overdro han eiendommen til broren Mathias for kår. Mathias Olsen (født i 1690) var gift med Ane Kristensdatter og de fikk barna Ole og Catrine. Ole Mathiasen ( ) var gift to ganger. Første gang med Marit Olsdatter ( ), og han fikk med henne to barn. Mathias ( ) og Marit, som ble gift med Jens Jacobsen Grøtli fra Kvikne. Mathias Olsen ( ) giftet seg i 1783 med Randi Nilsdatter Bagge ( ). Hun var søster til farens andre kone og de fikk fire barn. Det var Ole født 1784, Nils ( ), Anne ( ) og Kristen født 1792 (døde som barn). Ole Mathiasen ( ) overtok eiendommen og han fikk i 1810 Kgl. bevilling til å drive skysstasjon. I 1806 giftet han seg med Ellen Rasmusdatter Dalsegg ( )og de fikk sju barn: 1. Randi gift med Ingebrigt Svahaug. 2. Mathias (1809-) reiste i lang tid som Skrepphandler, gjorde det godt som handelsmann og lånte ut penger og kjøpte seg gårder. Han forpaktet gården Einan på Kvikne av svogeren Nils Olsen Skogstad. Nils slet med dårlig helse og da han døde i 1870 kjøpte Mathias gården. 3. Rasmus ( ), ugift. 4. Sigrid ( ), gift i 1842 med Johan Hansen Øien og fikk barna a/hans ble lærer og gift med Kari Knutsdatter Sundset. De bodde på Vangsbu i Rennebu og fikk 3 barn. b/ole (døde som barn). c/ Ole (1849-) utvandret til USA. d/ Bernt død 1855, ca. 3 år gammel. e/ Elen ( ) gift med Ole Eriksen og overtok bruket. f/ Ane Johanne ( ), ble gift med Ole Nilsen Holte og ble gårdbrukerfolk i Olsbakk øvre g/ Birgitte Marie (tvilling med Ane født 1858), gift med Ole Johansen Dalsegg. 5. Karen Margrethe ( ), gift med Kristoffer Mathiassen. Ble gårdbrukerfolk på Næverdalsbakken som de kjøpte av nevnte skrepphandler. 6. Kristen, overtok gården og ble gift med Maren Knutsdatter Slette, Rennebu. De fikk en sønn som døde i toårsalderen, så det ble Marens datter fra før ekteskapet, Maren Evensdatter, som fikk gården. 7. Anne gift med Nils Olsen Skogstad, Kvikne.

5 ~ 4 ~ Ole Mathiasens ( )andre ekteskap (1776) var med Marit Nilsdatter Bagge ( ). Da Mathias ( ) giftet seg i 1783 ble Næverdal søndre delt. Mathias overtok hovedbruket og Ole flyttet med sin andre kone til Næverdal østre (61/4). Ole og Marit fikk fire barn: 1. Ane født Kari født 1780 (fikk en sønn med Ellev Arntsen Skamfer hvor hun var i tjeneste). 3. Nils ( ). 4. Ole, døde 1793 ca 3 år gammel. Nils Olsen ( ) ble i 1808 gift med Margrethe Toresdatter Skogstad ( )fra Kvikne, og de fikk sju barn: 1. Sara (f. og d. 1809). 2. Sara ( ) druknet i brønnen på Næverdal søre. 3. Marit (1813-), gift i 1839 med Andreas Henriksen Sigstad. Flyttet til Pellia i Oppdal. 4. Ole, overtok gården, men var ingen drivende arbeidskar og attpåtil drikkfeldig. Han solgte ut parseller av gården og til slutt overtok kreditor Trond Smedbakk hele gården for gjelden. 5. Tore ( ) kjøpte i 1861 jord og bygde opp gården Eriksæter. 6. Ingeborg, gift til Rønning. 7. Olava, ble forsytning på Hågenstad. Tore Nilsen ( ) giftet seg med Sigrid Johnsdatter Agre ( ). De tok Eriksæter som familienavn og fikk 3 barn: 1. Nils ( ). 2. Mali ( ). 3. Mali, som ble gift med Knut Kasper Kleven og fikk 11 barn: a/knut, døde som barn b/mathilde, døde som barn c/margot, husmorvikar Bærum. d/ Kåre, overtok gården og ble gift med Marit Eriksæter. De fikk datteren Ingvild. e/ Mathilde, gift med Hans Eithun. De overtok gården Haugan og tok familienavn etter den. f/ Helga, gift med Ingvald Flatmo. g/ Olav ( ), overtok onkelens gård på Fagerhaug, ble gift med Janne Haakenstad fra Lesja og fikk datteren Ingeborg Elise. h/trygve ( ), ugift. i/ Inge bygningssnekker, eget hus på Lillehammer og gift med Mary Andreasdatter Reiten, Kvikne. j/ Helge, yrkesrettleder bor Trondheim og gift med Aud Bentzen. k/ Asbjørg, gift med Jan Nilsen, elektriker, Bærum. Nils og Kirstine Eriksæter. Da Tore døde fortsatte Sigrid gårdsdrifta i to år og skjøtet gikk så over til sønnen Nils for 2300 kr og kår. Nils gikk en kortere tid i lære hos John Gissenås og ble en flink smed og redskapssnekker. Han drev en rekke år fremstilling av karjoler og spissleder og reiste mange år til Trondhjems-martnan og

6 ~ 5 ~ solgte karjolene sine der. Noen ble også solgt innen bygda. Han var en habil skogskjører, som gjennom åra utførte en rekke oppdrag for distriktets tømmerkjøpere. Nils Toresen Eriksæter ( ), giftet seg i 1879 med Kirstine Toresdatter Stranden ( ). De kjøpte i 1879 postbondegården Holden i Oppdal av Kari Sivertsdatter, enken etter Andreas Johnsen Agre, en fetter av Nils som døde samme år. Prisen var 2240 kroner. Eiendommen ble brukt som seter. Nils og Kristine fikk 8 barn: 1. Tore f , utvandret i 1901 til USA hvor han giftet seg med Eli Johnsdatter Lien Stenløkk (far: John Stenløkk) fra Oppdal. Han var rørlegger og gruvearbeider og de fikk 2 barn: a/kristine b/normann. 2. Tore ( ),ugift. 3. Sigrid (f ), utvandret til USA hvor hun arbeidet som hushjelp. Døde ugift i Kirsti (f ), utdannet herreskredder ved Ellingsens Skredderforretning i Trondheim. Gift i 1925 med Ingebrigt Johnsen Myrbekk ( ). Dette var hans andre ekteskap og de fikk ingen barn sammen. Fra første John og Jonetta Holden ekteskap hadde Ingebrigt 5 barn: a/ John (1898-), gift i 1932 med Tora Toresdatter Brekken ( ). De har barna Ingebrigt ( eller 1992, ansatt NSB bor på Oppdal, er gift med Ingeborg Olsdatter Nysæter) og Anne (gift med Bjørn Langvik fra Byneset). b/mikkel. c/kirsti, gift med Ole Norin, Tynset. d/olav ( ). e/ Ingebrigt, ble i 1938 gift med Elvida Kristine Andersen fra Tynset. (De har barna Randi Marie (gift med Asbjørn Rønning), Ingeborg (gift med Arne Buset), Ole (gift med Anbjørg Nordheim fra Skatval), John Olav (gift med May Jorunn Stokke fra Narvik). 5. John giftet seg i 1918 med Jonetta Olsbakk De overtok i 1923 gården Holden og bosatte seg der. 6. Karen ( ). 7. Martin, født , gift i 1925 med Ingeborg Arntsdatter Myran ( ) fra Oppdal. Han overtok Eriksæter i 1929, og de fikk barna: a/ Nils ( ), overtok gården og døde ugift b/ Nils Arne (tvilling med Nils), døde som spedbarn, c/ Marit, født , gift med Kåre Kleven ( )og bodde på gården Kleven søre. De fikk ett barn: Ingvild, født Hun er gift med Nils Lauritz Totlund (f ) og har barna Mariann (f ), jobber på Nortura i Trondheim, og Kåre Kristen, (f ),

7 ~ 6 ~ samboer med Mona Sæbø, jobber med bioenergi og bor i Måndalen ved Molde hvor Mona er fra. d/arne Tore ( ), gift med Lilly Rimol (f ) fra Leinstrand. Bodde på Heimdal, da Arne døde og da solgte Lilly huset og kjøpte en leilighet (Bergheimsvegen i Trondheim). De hadde ingen barn. 8. Nilsine ( ), gift med håndverkslærer Jarle Sætrumsmoen ( ) i Oppdal. Da Oppdal Husflidslag ble stiftet i 1921 var Ingebrigt Strand lagets første leder og de drev mest med trearbeid. I 1933 ble det startet opp butikk, og da ble Nilsine den første bestyrerinnen. I ansettelsesvilkårene sto bl.a. Bestyrerinna er tilsett på det vilkår at ho arbeide for foreninga også den tid ho ikkje er oppteke i butikken. Jarle var en kjent treskjærer og i 1930-åra laget han i samarbeid med Sivert Fossem døpefont og salmenummertavler i Oppdal kirke. De fikk ett barn, John Normann, født Han jobber på anlegg, akkurat nå i Lom, og er gift med Jorunn (f ). De har sønnen Ole Jonny (f ), som bor i Oslo og er samboer med Anne Lise og datteren Anne Britt (f ). Hun er samboer med Odd Arne Bergdølmo, bor på Lalm og har barna Christian (f ) og Linn (f ). Han benytter barndomshjemmet som feriested, men på sikt blir nok Sætrumsmoen solgt tilbake til gården eiendommen er utskilt fra.

8 ~ 7 ~ Olsbakk Ane og Ole Olsbakk, sommeren Olsbakk øvre ble i eldre tid mest kalt Plassann med dativsforma Plassom, som skrev seg fra at gården ble oppdelt i flere små bruk; plasser. Under delinga av gården i 1794 fikk Hans Halvorsen ( ) denne, og året etter kjøpte han grunnen fra Verket. Prisen var 90 daler. Han ble i 1799 gift med Anne Mikkelsdatter Skamfer (1771 -), en slektning av Schieldrup-familien på Svorkmo. De fikk barna: 1. Halvor ( ) 2. Mali (1802-) 3. Mikkel (1805 ca 1808) 4. Maren ( ), reiste visstnok ut. Da Hans døde viser skiftet en formue på 244 daler, men daleren var ikke mye verd i de dager. Gjelda var på 80 daler. Enken fikk beholde boet udelt, mot å betale gjelden og give børnene en god oppdragelse. Hun fortsatte driften av gården til 1835 og solgte da halvdelen av gården til John Johnsen Sundset for kår. Senere utskilt som bnr. 2. Året etter solgte hun resten av gården til Sivert Johnsen for 50 speciedaler. Hun reiste i 1839, sammen med John Johnsen og familie, til Holden gård i Hevne. Sivert Johnsen ( ) var fra Melhus og i 1824 ble han gift med Mali Hansdatter (1802-) Barn: 1/ Hans ( ) 2/John (1826-), gift til Brattset.

9 ~ 8 ~ 3/ Anne (1828-) utvandret til USA og ble der gift med Nils Nilsen Holthe. 4/ Hans gift med Kari Olsdatter, ble gårdbrukerfolk i Lien, Rennebu (barn: tvillinger Ole og Mali 1869 og John 1876-). 5/Marit (1836-), reiste til Rennebu. 6/ Mali ( ), reiste til Rennebu. 7/ Mikkel (1843-), utvandret til USA. 8/ Halvor ble gårdbruker i Gissenåsen (Nyhusom). Sivert var ingen gårdbruker og med den forsørgelsesbyrden han etter hvert fikk, gikk det raskt nedover økonomisk. Han ble på sine eldre dager attiattkømme (dement) og han solgte en skogteig til Hans Storeng i Kvikne til en pris så lav at det ble sagt at han tulla n bort. Da han like etterpå skulle til å selge gården grep kommunen inn og gjorde han umyndig. Gården ble så solgt gjennom vergen Esten Olsen Tørset, til Ole Nilsen Holte for 1080 kr, og Sivert og Mali kom på legd. Ole Nilsen ( ) var fra Lilleholte og foreldre var Nils Ingebrigtsen ( ) og Mette Jensdatter Lium fra Soknedal ( ). Ole var en av sju søsken og tok familienavnet Olsbakk da han kjøpte gården. Ved siden av gårdsbruket drev han med skogsarbeid og tømmerhogst, og var i lang tid assistent hos skogformann Flatas. Han ble 1882 gift med Ane Johnsdatter Øien ( ) Ane og Ole Olsbakk. Barn: 1. Mette ( ), utdannet lærerinne med eksamen fra Levanger Hun var lærerinne i Rennebu i 10 år, senere i Midtbygda, Kvikne fra I 1916 giftet hun seg med Markus Markussen Normann fra Sørreisa. De ble gårdbrukere i Svenskmoen på Kvikne og iflg. Kvikneboka ble det først i Normann sin tid ordentlig drift i Svenskmoen. De fikk 3 barn: a/ Åshild f. 1917, gift med Otto Bjørnstad. De bodde i Knapper, Nord-Odal og har 3 barn (Ingunn, Steinar og Mette Olga) b/ Oddbjørg, psykisk utviklingshemmet (Downs syndrom?), døde for lenge siden c/per ( ), gift med Margit (? aug 2008) De har 4 barn: Vigdis (halvsøster), Anne Mette, Magnus og Bjørg Petra. Magnus driver gården nå. 2. Sigrid ( ), gift med Nils Havdal ( ) i De fikk barna a/aslaug ( ) gift med Ottar Bakken ( ). Aslaug og Ottar fikk barna Solveig ( ) (gift med Gunnar Wanvik ( ) og har barna Heidi gift, bosatt i Stockholm, to barn og Vidar gift, bosatt på Jessheim og har ett barn, Aud Jorunn ( ) gift med Tor Kamsvåg ( ) ingen barn, Noralf ( ) gift med Anna Myren ( ) og har barna Maja og Magnus). b/reidar ( ) som ble gift med Ingebjørg Tønset ( )fra Folldal bor på Rykkinn og har ingen barn. 3. Nils ( ), gift 1916 med Sigrun Nilsdatter Granli ( ). De overtok Plassan ved skjøte for 3300 kr og kår til foreldrene. Ved siden av å drive gården var han linjearbeider ved Dovrebanen. De fikk barna:

10 ~ 9 ~ a/ole, ble gift med Karen Bergset fra Øvre Rendal og fikk datteren Aud Sissel, som er gift med Odd Finstad og bor på Elverum. b/ Asbjørg ( ), gift med sløydlærer Gunnar Indseth ( ). Hans foreldre var Knut Hansen Indseth og Marit Toresdatter Holthe på Storindset gård. Asbjørg og Gunnar bodde i Romedal og fikk barna Marit Solrun, gift med Asmund Rabbe (bor på Bekkestua) og Nils Kristian som bor på Hamar. Det er disse to som sammen eier Olsbakk nå. c/ Nils ( ), ble bilmekaniker og bosatt på Hamar. 4. Jonetta ( ) gift 1918 m John Nilsen Eriksæter(( ) 5. Johan (1898-), jernbanearbeider og gift med Ingeborg Tosetbakk i Rennebu, og overtok med henne bruket av samme navn. Ingen barn. Foran fra v: Nils, Asbjørg, Sigrun, Ane, Ole Olsbakk, Mette Normann med Oddbjørg på fanget, Åshild og Markus Normann. Bak fra v: Johan Olsbakk, John Holden med Nils på fanget, Jonetta Holden med Kristine på fanget, Sigrid Havdal med Aslaug på fanget og Nils Havdal.

11 ~ 10 ~ Holda Jonetta, Nils, Ola, Kristine og John på trappa i Holda. Bildet er antageligvis tatt på midten av 30-tallet. Fra folkeminne fortelles det at Holden er en gammel postgard. I 1647 ble det opprettet faste postruter her i landet. Drifta ble satt bort til private og jobben som postbefordrer gikk i arv. I Oppdal starta postruta på Dovrefjell og gikk i faste ruter nordover. Fra Holda gikk det med stor sannsynlighet en postveg over Vora og baki Grytdalen og Olsmedalen. Først på 1900-tallet kunne en ennå se en tilarbeidet vegstubb på nordvestsida av Vora med retning Grytdalen. Hovedvegen mellom Kristiania og Trondhjem gikk forbi Holden, så en postgard der var naturlig. I perioden ble vegen lagt nede i dalen der den er i dag. Sommeren 1860 var den åpen til Kløftbrua og 1. april 1862 ble den offisielt åpnet til Berkåk. I formannskapsmøte 6. september ble det vedtatt å legge ned gammelvegen fra Gammel-Auna til Gisnabrua. Dette førte til sterke protester fra oppsitterne og i nytt møte 10. september ble det vedtatt at Gammelveien maa ikke afhændes, indskrænkes eller afspærres. Den nye hovedveien mellom Trondheim og Oslo hadde betegnelsen Rv 50 frem til 1962 da den ble innlemmet i europavegnettet og fikk betegnelsen E6. John Hellaugsen (?-1764) på Akre (gnr. 104 bnr. 1 på Innset) kjøpte i 1762 matr.nr. 878 den gamle postbondegården Holden i Oppdal av Arnt Iversen Snorroeggen for 132 riksdaler. John ble gift med Ingeborg Knutsdatter ( ) og fikk fire barn. Eldste sønnen Hellaug ( ) overtok eiendommen og ble gift med Kari Hansdatter ( ). Han arbeidet som røstvender ved Næverdal Hytte. De fikk også fire barn. Den førstefødte het John ( ) og det andre barnet

12 ~ 11 ~ het Ingeborg ( ). De andre to vet vi ikke navnene på. Ingeborg giftet seg i 1766 med Esten Pedersen Næverdalsbakken med kjælenavnet Marisen. De fikk en del av Agre en, det senere Korshus og hadde tre barn. Da Esten døde i 1785 gifter hun seg med Andreas Johnsen Djupedalen ( ) og fikk med ham seks barn. Blant dem finner vi John ( ), som vi kommer tilbake til senere. Vi har Hans (17?-1833) som var lærer og klokker, ble bruker på Sanden nordre, og Maria som var ugift, men som i 1795 fikk sønnen Iver som ble lærer og kirkesanger i Innset. Faren var iflg. kirkeboka Jacob Mortensen, gift mann fra Romsdal. Eldste sønnen John overtok eiendommen og fikk skjøte i 1795, men gammelfolka holdt tilbake Holden og bosatte seg der. I 1803 dør Hellaug og året etter gir enken, Kari, skjøte til sønnen John på halvdelen i Holden for 160 rdl. Den andre halvdelen av skjøtet gir hun bort til sønnen Hans. Dermed kom den under Sanden nordre. Denne John Hellaugsen ( ) ble i Holda Fra v: Arnt P.Gisnås, Nils med Marit på 1799 gift med Guri Olsdatter Brattset (1768- armen, Ola og Jo. 1842) fra Rennebu og fikk 5 barn. 1. Karen (født og død 1799). 2. Karen ( ). 3. Hellaug (1803 også død som barn) 4. Ole ( ). 5. Hellaug, også han døde før dåpen ble stadfestet i Da alle barna døde opprettet John og Guri i 1813 gjensidig testamente at lengstlevende skulle arve boet. Testamentet ble konfirmert 5. mai 1814 av regent Christian Fredrik. Eva og Ola Holden spiller grammofonplater sammen med Oline Gisnås (Bjørgen) nabojente, (Gisnås Bjørgen) i Holda. Garden (Akre) gikk nå over til Johns søstersønn, John Andreassen Djupedalen ( ), som i 1822 kjøper både Djupedalen og Akre fra Verket. (Tidligere var det snakk om bygsling). Prisen var 30 spd for hver, samt for Akres vedkommende; betinget føderåd til John og Guri, og halvdelen av Holden. John døde i 1833 og Guri i 1842 og skiftet etter dem ble avsluttet 18. desember De 38 skilling skyld i Holden ble da taksert til 300 spd. Ved skifteauksjon etter Iver Jacobsen(1795-) på Sanden nordre kjøpte han også denne eiendommen sammen med andre halvdel av Holden. Han bosatte seg på Akre, og Djupedalen ble solgt. John Andreassen ( ) ble gift i 1821 med Mali Angrimsdatter

13 ~ 12 ~ ( ) og de fikk fire barn: 1. John ( ). Han fikk blant annet halvdelen av Holden i utløsing. Han var ugift og overdro eiendommene til søsterdatteren på Kleven søre for forsytning. 2. Sigrid ( ) som ble gift med Tore Nilsen Næverdal. De ble gårdbrukere på ERIKSÆTER søre. 3. Guri, gift med Arne Simensen Moe fra Kvikne. Kjøpte og bosatte seg på Tysksæter vestre. 4. Andreas, overtok gården. Mali døde i barselseng dagen etter at Andreasgutten ble født. John ble to år senere gift med Mali Gundersdatter Langklopp fra Rennebu ( ). De fikk datteren Mali (1831-). Andreas ( ) blir i 1855 gift med Kari Sivertsdatter Dragset ( ) fra Soknedal og får skjøte på Akre i 1861 for 100 spd og kår til John. De får 7 barn: 1. John f Han ble bruker av Holden 2. Sivert ( ). 3. Sivert (1859-), utvandret USA Mali ( ), tvilling med Oddlaug: 5. Oddlaug ( ). 6. Arnt (1865-) utvandret til USA Oddlaug ( ) I 1872 solgte de eiendommen Akre og bosatte seg fast i Holden. (Det ser ut som at deres eldste sønn, John, var med dem til Holden. Han står nevnt som bruker.) Det var av denne Kari Sivertsdatter at Nils og Kirstine Eriksæter kjøpte Holden og brukte eiendommen til seter. Sønnen John( ) var i 1918 gift med Jonetta Olsbakk ( ). Han fikk i 1923 valget mellom å ta over Eriksæter eller Holden. Han valgte Holden og da eriksæterfolket flyttet hjem fra seteren høsten 1923 ble de værende. De bosatte seg der og tok Holden som familienavn. Første året fødde de 3 kyr og hest. (Jonetta fikk ei ku hjemme på Olsbakk, John ei på Eriksæter også kjøpte de ei.) Det var da kanskje da dyrka jord så de måtte ta mye markaslått. De tok også mose på fjellet. De satte seg som mål å dyrke 1 da pr år. Det greide de samtidig som de i 1924 støypte murer under huset og lagde kjeller, og etter hvert bygde de på huset og satte opp fjøs. Nydyrkinga foregikk med hakke og spade, våg og stubbryter, hest og plog.

14 ~ 13 ~ Slåttonn i Holda omkring Fra venstre John, Nils, Kristine,og Jonetta. På hesteryggen Ola. Holden fikk 3 barn: John og Jonetta Nils ( ), som den giftet seg med Inga Lovise Sæther , og ble de neste driverne av Holda gård. Nils var en aktiv idrett- og friluftsmann. Han var en av initiativtakerne i 1970 da Fagerhaug Idrettslag arrangerte det første Grytdalsrennet. Det første Snøfjellrennet (fra Lønset til Engan 35 km) ble arrangert illegalt 25. mars Der vant han Ræserklassen på tiden 2 timer, 31 minutter og 15 sekunder. Under krigen drev han med snarefangst. Vinteren 1945 var han spesielt aktiv, for da ble grunnlaget lagt økonomisk for å få tak i stoff til brudekjole. Han var en ivrig storviltjeger og sin siste elg felte han i Isfiske på Orkelsjøen var en årlig foreteelse sammen med barn og etter hvert også barnebarn. På Gisna hadde Odd Grønset tjærefabrikk hvor han arbeidet en periode. Inga og Nils overtok gården og like før jul 1953 fikk gården elektrisk strøm fra Festa Kraftverk. Iflg. Norges Bebyggelse, hvor registreringen var avsluttet ca. 1955, er det oppført ett areal på 390 da, derav 40 da dyrket mark og ca. 250 da produktiv skog. Foran: Nils og Kirsti med dåpsbarnet Nils på fanget. Bak: Martin Eriksæter og Sigrid Havdal. Hovedbygningen ble oppført i 1896 av laftet tømmer og plank i 2 etasjer, påbygd 1920 og modernisert i m2, sju rom, to kjøkken og kjeller. Fjøset ble oppført i 1928, og stall og låve i 1927 av stein og reisverk. Stabbur og sommerfjøs. Besetning: 5 kuer, 4 kalver, 1 hest, 12 høns, 1 gris og 9 sauer. Nydyrkinga skaut skikkelig fart da den første traktoren, en Farmal, kom til gards i Inga drev med jordbærdyrking, og noen år rundt 1960 ble det modent korn på gården. I 1972 kjøpte de nabogården Stubban. Dermed oppsto behovet for nytt fjøs, og det ble bygget nede ved Gamle Kongevei. Flyttinga av garden var begynt. John Egil og Einar var begge hjemme og hjalp til med fjøsbygging og nydyrking. Det ble bygd nytt våningshus nede ved nyfjøset hvor sønnen John Egil og kona Magni flytta inn i De tok over gården Inga og Nils bygde seg kårhus der og

15 ~ 14 ~ flytta inn i Etter at Inga døde ble Nils boende i kårstua på gården og tok del i den daglige drifta så godt han kunne. Den flyttet han til dattera i Mellomveien 8 og bodde der til han fikk fast plass på BOAS i september Der bodde han ca. 1 år til han flyttet til Oppdal Helsesenter hvor han døde om morgenen den 2. mai 2007 med barn og svigerbarn hos seg. Inga og Nils fikk barna: Marit Johanne, f , gift i Oppdal kirke med Arvid Magne Bordal, f fra Soknedal (foreldre Mali ) og Alfred Bordal ( ). De første årene leide de seg husrom, først i Auneveien 45 og senere i nr 43. I 1970 fikk de kjøpt tomt i Mellomveien 8 av Halvard Bjørndal ca 1 mål for kr Det var vei bare frem til nr 6, så vei videre bygget de selv. Arvid var i skogen om vinteren sammen med svigerfaren og felte tømmer til husmaterialer og våren 1971 startet husbyggingen. De flyttet inn der i mai Marit jobbet på Telegrafen fra Hun var hjemmeværende en periode da Arnt Narve var liten. Så jobbet hun på Oppdal Andelssagbruk fra 1974 til Til slutt Oppdal og Rennebu Brannkasse (senere Gjensidige) fra til Arvid startet sin yrkesaktive karriere i 1956 da han begynte på Flagestad Skistavfabrikk hvor han jobbet til de gikk konkurs. Etter utført militærtjeneste begynte han som Marit Johanne, høsten Det året ble det modent korn i Holda. sesongarbeider på NSB (senere Jernbaneverket) i Han ble fast ansatt og gikk senere Jernbaneskolen i Arvid jobbet i Jernbaneverket til De liker begge turer i skog og mark og hver sommer er de på hytta utom Kleva i Soknedal. De har også beholdt Arvids barndomshjem Lidarende i Soknedal. Tidligere har de dyrket både poteter og jordbær. Med barndomshjemmet følger en vedskog på Burruhaugen den driver de litt så de har vinterved. Barn: 1. Inger Marie f , giftet seg i Oppdal Kirke den med Knut Atle Kristiansen f fra Gjerdrum (foreldre Liv f og Kjell Olav f ). De bodde flere steder i Oslo hvor Inger Marie jobbet på sentralbordet i Phillips Norge og Knut Atle hos Toyota på Alnabru. I 1995 flyttet de til Oppdal og kjøpte Auneveien 49. Knut Atle fikk jobb på Sport 1 Domus Oppdal, hvor han fremdeles er. Inger Marie jobbet flere år (og var tidvis styrer) i Bjerkehagen Barnepark. Hun har hatt diverse jobber bl.a. hos Narvesen. De fikk barna Eirik f , Fredrik f og Elias f Høsten 2008 begynte Inger Marie på HIST (studie for barnevernspedagog) og pendler hver dag til Trondheim. 2. Arnt Narve f giftet seg den hos byfogden med Beate Horg f fra Lundamo (foreldre Asbjørg Steen Skogstad f og Ole Konrad Horg (

16 ~ 15 ~ 1985, begge fra Lundamo). De fikk barna Amund f , Konrad f og Even f Beate var tidligere gift med Ove Engan og har sønnen Ola f Arnt Narve og Beate bor på gården Teiahaugen, Lundamo. De bygde på og restaurerte bolighuset, det er også stabbur og fjøs på eiendommen. De har høner, kaniner, gjess og ett stort akvarium med fisker. Dette er vel mest Arnt Narves interesse. Arnt Narve er utdannet biolog og lærer ved Øya Videregående skole. Beate er utdannet forskningsjournalist, driver eget firma innenfor fagområde formidling og kommunikasjon. Hun jobber også hos Bygdeforskning i Trondheim som informasjonsansvarlig. John Egil f , gift den med Magni Havdal, f (viet i Berkåk kirke og bryllupet ble holdt på Fagerhaug Inn senere Oppdalsporten). Magnis foreldre er Hjørdis og Martin Havdal. Magni og John Egil bor i Holda. John Egil var politisk engasjert for senterpartiet og i 1994 tok han over som ordfører i Oppdal, et verv han hadde i 10 år. Da han slutta som ordfører opprettet han og Magni firmaet Vora Maskin og Bygdeservice AS sammen med Åse og Erik Tilset. De driver med grunnarbeider og har gravemaskin. I 2003 planla de et hyttefelt på vestsida av Gamle Kongevei og i 2004 var Holda hyttefelt ferdig regulert med 27 tomter. Magni, som drev gården mens John Egil var ordfører, tok økonomisk Besøk fra Snåsa. Kaffekos ved Kvennbekktjønna. Fra v: Jo, Jonetta, Einar, Inga, Astrid, Asbjørn Gisnås, Steinar, Per Gisnås, Tone, Marit, Jorun, John Egil. Foran til høyre: Kristine og Sigurd. utdanning i voksen alder og jobber på kontoret til Texcon i Oppdal. Arealet på gården er pr i dag 1860 da, herav 240 da dyrket mark. De driver fremdeles gården som et Kvennbekktjønna (ikke Kvernbekktjønna) og Per må ha etternavn - tradisjonelt melkebruk og har Gisnås! pr en melkekvote på liter. Barn: 1. Nina f (krybbedød) 2. Ingrid f , samboer med Thor Kristian Melhuus Hojem f Hun er lærer og han er bilderedigerer hos Fame Foto Trondheim. De bor i egen leilighet i Trondheim. 3. Håvard f Han gikk på Handelshøyskolen i Bergen og ble ferdig revisor høsten Han jobber hos Ernst & Young og har egen leilighet i Trondheim. Håvards kjæreste heter Mari Wognild. 4. Nils Martin f , samboer med Lene Syrstad Moen f Han har fagbrev som tømrer og satser i dag på videreutdanning, hun er butikkmedarbeider på JULA. De bor i Trondheim. Einar f , gift med Bodil Kristin Svergja f Bodils foreldre Gjartrud f og Jarle Svergja ( ). De ble viet i Oppdal kirke og bryllupet ble holdt på Stølsvang. (Stølsvang brant ned til grunnen i 1989 og ble aldri bygd opp igjen.) De bor på Sundset i Rennebu. Sundset ligger opp i lia på vestsida av Orkla, rett over elva for krysset der riksvei 3

17 ~ 16 ~ kommer inn på E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune. I følge Rennebuboka ble garden rydda i vikingetida ( e.kr.) og hadde et rikt og allsidig næringsgrunnlag. De bratte bakkene passet godt til korndyrking, i vest og sør var det god skog, frodige beitemarker og gode slåttemyrer. I Orkla var det et rikt laksefiske. Fra 1400-tallet var Sundset gjestgivergård. Selv om skogen hadde mye å si for driverne, var det tradisjonelle jordbruket det viktigste. I 1718 ble hele grenda satt i brann av svenskene, og deler av trønderlåna som står på garden i dag er fra gjenoppbygginga etter brannen. I dag er det to leiligheter i dette huset. Fjøset som ble bygd i er i dag innredet som verksted og redskapshus. I 1981 ble det bygd nytt fjøs på gården, og i 1993 ble to stabbur flyttet dit låven (som var sammenbygd med fjøset fra 1909) hadde stått og firkanttunet ble gjenopprettet. I 1987 ble det bygd kårbolig på andre sida av nyfjøset. I 1998 ble sæterdrifta tatt opp igjen, etter at det ble bygd nytt fjøs på Hæverfallsetra. Fremdeles driver de med melk - og kjøttproduksjon i samdrift med Jan Eirik, som forpakter fjøset på nabogården. Det er i dag 12.og 13. slektsledd som driver gården i samdrift. Bodil og Einar driver gården sammen med Jan Eirik og Marit. Om sommeren er en del av buskapen på sætra, der Ingunn er budeie. Da er det salg av kaffe, vafler og rømme der. Ellers er det muligheter for overnatting. Jan Eirik, Geir Bjørnar og Einar driver med leiekjøring om sommeren. Bodil har siden 14. april 1998 jobbet i Gjensidige Oppdal Rennebu Brannkasse. Barn: 1. Jan Eirik f , samboer med Marit Sørhus f De driver samdrift på Sundset sammen med Bodil og Einar. Marit er våren -09 ferdigutdannet førskolelærer fra Dronning Mauds Minne høgskole i Trondheim. 2. Ingunn f Hun er utdannet adjunkt og har fast jobb i Oppdal kommune, med Midtbygda skole som arbeidssted. Hun bor i egen leilighet i Kremleveien i Oppdal. Hun er på Hæverfallsætra med dyr hver sommer. 3. Geir Bjørnar f Han studerer for tiden utmarksforvaltning ved Evenstad, Høgskolen i Hedmark. Kristine ( ) giftet seg i 1942 med Sigurd Lien ( ) fra Leinstrand - foreldre Åge og Anne Lien. Sigurd var herredsagronom og de bosatte seg i Snåsa hvor de i 1950 bygde seg hus på Solberg (gnr. 18 bnr. 1). Barn: Astrid f gift i Snåsa kirke med Torbjørn Henriksen Strand f , fra Brønnøy kommune, Nordland. Siden 1988 har de bodd på Askøy ved Bergen. Torbjørn har jobbet som inspektør på Askøy, senere som skolesjef. Astrid har vært lærer på samme skole. De møttes på Nesna Lærerskole. Barn: 1. Unn Kristin Henriksen f Var samboer med Rune Sortvik fra Oslo. De fikk datteren Tora f Unn Kristin ble gift den med Ove Engen f fra Fåberg. De har sønnen Asbjørn f Kristine.

18 ~ 17 ~ Hun jobber i Maskegruppen som salgsansvarlig for Østlandet og han som logistikkansvarlig i Norgesgruppen Asko, øst. De bor på Åros i Røyken kommune. 2. Tor Arne f , gift den med Birthe Eliassen f fra Askøy. De har barna Marthe f , Julie f og Celine f Han jobber som prosjektansvarlig i Aker Enginering og Birthe er megler i Block Wathne. De bor på Askøy. 3. Marit f , ble gift med Spiridon Haraldlampos Zanthopolos f fra Athen. De har sønnen Andreas f Marit har sykepleie- og økonomiutdannelse. Spiridon (Spirios) er diplomat. De har vært i Cape Town i Sør Afrika i tre og ett halvt år De flyttet til Brattioslaea i Slovakia i januar Asbjørg f Hun har økonomiutdannelse fra Frankrike, bor i Oslo og jobber på Norsk Medisinaldepot. Jorunn f Den giftet hun seg med Eivind Morten Haugset f fra Sør-Beitstad i Steinkjer. Jorunn har gått på Bakketun folkehøgskole og senere Namdal sykepleieskole ( ). Hun jobbet i to år på Namsos sykehjem etter at hun var ferdig, deretter tre år i hjemmesykepleien i Steinkjer før hun i 1978 begynte på Steinkjer sykehjem, hvor hun jobber fremdeles. (Eivind) Morten har gått Bakketun folkehøgskole ( ), Lyngdal jordbruksskole ( ) og Misjonsbibelskolen i Etter endt militærtjeneste i 1963 jobbet han hjemme på gården Lo (gnr. 130 bnr. 1) i Beitstad og tok over drifta i Iflg. Norges Bebyggelse (opplysninger innsamlet ) bestod gården på midten av 1950-tallet av et areal på 235 da, hvorav 85 da dyrket mark og 85 da produktiv skog. Hovedbygning ble oppført 1850 i tømmer, fjøs og stall i 1888 av gråstein, låve i 1922, mastu og sommerfjøs. Til eier Sivert (f ) og Astrid (f ) Haugset i Etter at Morten giftet seg med Jorunn har de drevet gården sammen til Da bygde de seg kårhus og yngre krefter tok over gårdsdrifta. De bruker begge fritidene til kristent arbeid og Morten har hatt arbeidsoppdrag gjennom Steinkjer By-og Bygdeservice fra Han var klokker i Beitstad og fra Fra 2007 også kirketjener. De fikk barna: 1. Anne Sigrid f Hun har Cand. Mag utdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. I 2000 tok Solberg i Snåsa. Astrid, Jorunn og Steinars barndomshjem. hun samfunnsfag og IT. Hun giftet seg den med Per Morten Bjørgum f i Namskogan. Han er utdannet agronom fra Overhalla vg. skole og naturforvalter fra høyskolen i Nord- Trøndelag. Hun jobber nå som accountmanager hos Geodata AS på Steinkjer og han er plan - og utviklingsleder i Verran kommune. De driver slektsgården sammen og har kornproduksjon. Begge er friluftsinteresserte og driver med riding og kjøring med hest. 2. Svein Kjetil f Han tok Ex.phil høsten Etter militærtjenesten ved Garnisonen i Sør-Varanger som grensevakt i 1998 ble det forkurs til ingeniørutdanning ved Høyskolen i Sør- Trøndelag våren Han ble i perioden valgt til kommunestyret i Steinkjer for SP. I 2005 begynte han på NTNUs Entreprenørskole som første kull. Jobbet som undervisningsassistent på fulltid ved Vannkraftlaboratoriet i 2006, og i 2007 ble han uteksaminert fra NTNU,

19 ~ 18 ~ Vannkraftlaboratoriet, innen maskinteknikk med fordypning i vindkraft. Aktiv i politikk og sitter i fylkestinget i Sør-Trøndelag perioden (komite for Næringsutvikling og Nyskaping). Jobber nå i ChapDrive AS som teknisk utvikler. 3. Åslaug f Hun giftet seg den med Erling Sande f fra Davik i Bremanger kommune. Hun tok i perioden bachelorgrad i fysioterapi ved Høyskolen i Sør- Trøndelag og var stipendiat ved Nordfjord Folkehøgskole ( ). Hun har også grunnfag i statsvitenskap og friluftsliv. Hun jobber nå som fysioterapeut, delvis i Gloppen kommune og Nordfjord Sjukehus. Aktiv politisk i SP. Erling har en Cand.mag-grad fra Universitetet i Bergen - samfunnsgeografi. Han er stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Er ukependler mellom Oslo og Føleide. Steinar f , gift med Kari Fiske Lien født De kjøpte gården Skjevlo Nedre i Ongdalen (gnr. 45 bnr. 1) i 1979 av Astrid og Snorre Kinderås. Det var Astri sitt barndomshjem, mor og far hennes het Borghild og Joakim Gulstad. Iflg. Norges Bebyggelse (opplysninger innsamlet ) var arealet på den tiden 815 da, derav 135 da dyrket mark og 610 da produktiv skog. Hovedbygning oppført ca av tømmer og modernisert i Fjøs og stall oppført av teglstein 1926, låven fra ca og stabbur fra Gården hadde da vært i slektens eie siden Borghild og Joakim tok over gården i 1942 og fikk datteren Astri i Snorre var barndomskamerat av Steinar og nabo av Kari. De visste at Steinar hadde lyst på gård og spurte om han ville kjøpe den da de hadde drevet jorda siden Joakim døde i Nabogården Skjevlo Øvre (gnr. 44 bnr. 1) var på den tiden drevet av Arnfind Midjo, enkemann uten barn. Han solgte den i 1995 til Sussanne Myhr som i 2001 spurte Eva Lien om hun ville kjøpe gården. Eva har alltid sagt at hun vil overta gården så da ble Skjevlo Øvre kjøpt, og de har nå samdrift. Etter hvert blir det vel bare én gård. Det produseres melk og kjøtt, og det er melkeproduksjon i løsdrift i nergården og kjøttdyr i begge fjøs. De fikk barna: 1. Eva Lien Røliaunet f , gift med Kristine, Ola og Nils. Morten Røliaunet f De er gårdbrukere på Skjevlo og har barna Sigurd f , Edvard f og Elisabeth f Stig Lien f Sivilingeniør i anlegg ved Vats i Hordaland. 3. Karin Lien f Barnevernspedagog i Enebakk. 4. Oddvar Lien født Elektromontør NTE Steinkjer. Ola Asbjørn ( ) gift i 1949 med Eva Margaret ( ) (foreldre Clara f og Torstein Olsen f ). I 1952 kjøpte de seg tomt på Høgmo, Stensvoll gnr. 288 bnr. 47, og bygde hus. Ola var handelsbetjent på Oppdal Samvirkelag og i 1960 ble han bestyrer på Fagerhaug Samvirkelag og familien flyttet dit. I mange år bodde de der og som pensjonister bygde de på og restaurerte huset på Høgmo, hvor de bodde sine siste år. Adressen var nå blitt Museumsvegen 5.

20 ~ 19 ~ De fikk barna: Tone f , gift med Eirik Lauvås f De bor i Vesleløkkja på Fagerhaug. Tone er lærer ved Innset skole og Eirik er pensjonist etter over 30 år som rektor ved samme skole. De har barna: 1. Hanna f , samboer med Arne Westman f (foreldre Einar og Ruth Westman) og har barna Marta f og Eldar f De bor i enebolig på Kvissinhaugen i Oppdal. De kjøpte huset i 2001 etter å ha bodd noen år oppi Stubban. Hanna er utdannet sykepleier og jobber som leder på BOAS. Arne jobber som lafter i eget firma Vikinglaft som har sin opprinnelse fra redskapshuset oppi Holla. De har nå egen hall i Industriområdet på Oppdal. 2. Erek f Samboer med Birgit Løkken f Hun er gårdbruker på Lønset og han arbeider som rørlegger i Haagenstad Rør på Oppdal. 3. Gro f , samboer med Roger Løkken f Kjærester siden 2002 og samboere siden Gro ble ferdig med lærerutdanningen i vår og skal begynne i fast stilling ved Oppdal Ungdomsskole til høsten. Roger jobber som tilkomstteknikker på Nordsjøen. Etter å ha bodd to år i eldhuset borti Viken (hos Tore og Tone Viken) kjøpte de i 2008 eget hus i Røtveien, hvor de nå bor. Janne f , gift den med Endre Martin Myrhaug f Endre er kommunearbeider og Janne er renholder i samme kommune (Oppdal). De bygde seg hus i Bregneveien 12 i Oppdal og flyttet inn der i april De har barna: 1. Rune Morten f Han jobber på Oppdal E-verk og er samboer med Ragnhild Hassel Skjevik f Hun er fra Kyrksæterøra og er nattsykepleier i Meldal. De bor på Midtskogen, Gamle Kongevei, Oppdal. 2. Trond Eirik f Han er maskinfører og gift med Laila Alexandersen f Hun er oppvokst i Sverige og for tiden hjemmeværende. De bor i Heradsbygd i Elverum og har barna Trond Alexander f og Kim Andre f Tore Andreas f Han er maskinfører og samboer med Isabelle Sliper fra Oppdal f Hun er lærling som aktivitør på sykehjemmet i Malvik og har utsikt til fast jobb etter læretiden. De kjøpte seg hus i Muruvik i Malvik hvor de flyttet inn i mai 2009 og har datteren Lisbeth født

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste Offisiell liste

Resultatliste Offisiell liste NOCLAS 0 200 A2 Ukjent løper NOTEAM 7:53:38 05:47 Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 0 etiming versjon 3.0 16:24:41 Side:1 Herrer f. 1981-1996 1 Inge Olav Nyberg Berkåk Veikro AS 08:36 2 Øistein Østerås Byggmakker

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Meldalsmesterskap 2016

Meldalsmesterskap 2016 Meldalsmesterskap 206 3.03.206 Gutter 5 år og yngre Gimnes, Birk Anda IL Dalguten 2 Halgunset, Jonas IL Dalguten Kalstad, Andreas Rikstad Meldal IL 2 Kalstad, Erling Rikstad Meldal IL 23 Kjøren, Noah IL

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Orkla og Svorkmo skytterlag. Åpenr stevne 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Orkla og Svorkmo skytterlag. Åpenr stevne 15m Leon - Resultatprogram Åpenr stevne 2011 25-skudd kl. 1 1. Ann Iren Rønningsgrind Budal *XX*9 49 XXX9 * 49 * *XX* 50 => 148 99 *9X* * *9X 96 => 244 2. Olav Følstad Nidaros * *9XX 49 *9 * *9 48 X9X9 * 48 => 145 XX* *XXXX9X 99

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Bjørnar Ytterhaug Sæther Oslo Østre 49 46 48 143 30,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Lars A. Kvisle Tynset 50 46 50 146 98,- 2. Tormod Oldertrøen Tynset

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Thea Tingstad Tolgen * Gylt medalje 2 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Thea Tingstad Tolgen * Gylt medalje 2 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Thea Tingstad Tolgen 49 49 50 98 97 343 7* 2 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og 49 48 49 97 96 339 1 3 Einar Grue Tynset 47 49 49 96 93 334 7* 4 Adrian Aasegaard Tynset

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1 Monset Storstuggu I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i en stor søskenflokk.

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen Resultater 2. runde Bygdakampen 08.06.17 arrangert av IL Nansen 6km 1 Jan Jacob Verdenius Tolga/Vingelen 40.38 4 2 Jon Arve Engebakken Tolga/Vingelen 41.07 3 Anders Tingstad Nansen 45.13 3 4 Vegard Haugseggen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Sommerstevne skudd kl. ER, år. 10-skudd kl. J, år. Fåset Skytterlag. Leon - Resultatprogram

Sommerstevne skudd kl. ER, år. 10-skudd kl. J, år. Fåset Skytterlag. Leon - Resultatprogram Fåset Sommerstevne Fåset 15. og 16.juli 2017 10-skudd kl. ER, 14-15 år 1. Soland Henningsmo Dalsbygda *XX* * * * * * * 100 2. Andreas Tuveng Dalsbygda X* * * *X* *XX 100 3. Hans Kristian Dokken Nordre

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

RESULTATLISTE Åpningsstevne

RESULTATLISTE Åpningsstevne RESULTATLISTE Åpningsstevne 2010 Mesterskapet 3-5 1 Ragnar Sollid Vingelen 348 Gylt medalje 2 Lars Lind Jordet 342 Sølv medalje 3 Roger Nilsen Tynset 341 Sølv medalje Klassevinnere R Ole Anders Tingstad

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Lonås skytterlag. Sommerstevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Lonås skytterlag. Sommerstevnet 2015. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ovedie Bråten Alvdal 45 44 44 74 207 0,- Gavepremie 1. Aurora Thoresen Tannåneset Alvdal 45 49 42 86 222 0,- Gavepremie Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Marius Tuveng Dalsbygda

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015

Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015 Resultatkontroll foryngelse og miljø 2015 1601 TRONDHEIM Felt Awirkningspenode Virkesgruppe Utgàtt 0125 HALVARD GRØSETH 1 2012-5 33 87/1/0 KASTBREKKA 0221 SISSEL LANGØRGEN 277/3/0 HØSTADSANDEN 1 2012-8

Detaljer

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1 Monset Bortstuggu Ole eller Ola er et navn som gjennom tidene har vært flittig brukt på Monset. I Gardtales står det om en underoffiser Ola Torsteinson på Bortstuggu, og vi skulle kanskje tro at det er

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Mesterskap klasse Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk

Mesterskap klasse Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk OPPDALSSTEVNET 21., 23. 24. MAI 2014 Kun 82 skyttere deltok på stevnet i helga, men de som deltok, skjøt meget bra. Overlegen vinner blant seniorene var Tor Gaute Jøingsli fra Lom og Skjåk med 348 ny banerekord!

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage 2 Vilde Kristiansen Vikna 3 Knut Erik Elstad Høylandet 46 4 Oliver Vollan Pedersen Namsskogan 46 44 89 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

HISTORIEN. Viktige navn og årstall

HISTORIEN. Viktige navn og årstall HISTORIEN Viktige navn og årstall Denne historiske gjennomgangen satt sammen av Arne Holst, er i stor grad basert på opplysninger tatt fra Jens Haukdals «Busetnad og folkeliv i Soknedal» (1972). NAVNET

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

TROLLHEIMSFELTEN 30. APRIL

TROLLHEIMSFELTEN 30. APRIL TROLLHEIMSFELTEN 3. APRIL 2 I strålende vær møtte skyttere opp til den årlige Trollheimsfelten. Mange gode resultater i samtlige klasser, Rune Stenmo stakk av med seieren for seniorene, på rangering foran

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Bildedokumentasjon. Album hos Ola Monset - grønt album

Bildedokumentasjon. Album hos Ola Monset - grønt album Bildedokumentasjon Album hos Ola Monset - grønt album Albumet inneholder blant annet gamle bilder fra Monset skole, et par av Anna Monsets bilder fra tida på lærerskolen m.m. Albumet inneholder også svært

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

15:

15: Mesterskap Kl. 3-5 1 Ingar Waag Surnadal 50 48 49 98 100 345 9* 2 Kristin Kanestrøm Smøla 50 45 49 96 100 340 14* 3 Hanne Waag Surnadal 49 48 48 94 100 339 8* 4 Åsmund Skårild Heim/Hemne 50 48 49 95 97

Detaljer

Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes

Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes I gamle dager var det også snekkerverksted i Myran, slik som det er i dag, - men det var også systue der. Johanna og Iver som var nybyggere på

Detaljer

Bringsen. Klaver. Note Fra koral til barcarole, s.82. CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15

Bringsen. Klaver. Note Fra koral til barcarole, s.82. CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15 Bringsen 1930 Klaver Note Fra koral til barcarole, s.82 CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15 Manuskripter i Nasjonalbiblioteket Mus.ms. 9670 "Bringsen". [4] s. Springar nedtegnet

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram 5 runde miniatyrkarusell 2012 25-skudd kl. 2 25 skudd 1. Ingrid Øyan Singsås X9XX* 49 XX9 *9 48 *9 *XX 49 146 XX9X9X*9XX 97 243 (5*) 2. Rolf Arne Motrøen Øvre Rendal 9XXX9 48 X99X9 47 X*XXX 50 145 *99

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar 31.01.2017 12:26 VEKTER Arealer i dekar Seterhus 30 4 Dyrka mark 2 5 Beite 1 6 Fjell/vann 0,05 7 Lav bonitet 0,25 8 Middels bonitet 0,5 9 Høg bonitet 0,75 10 Å. fastm./myr 0,05 11 Vekt start 25 Vekt slutt

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Erling Waag Surnadal 50 48 49 147 115,- 2. Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 50 50 47 147 77,- 3. Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 48 48 50 146 48,- 4. Håkon Brevik Fosna 50

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer