KVALITET, MILJØ OG HMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITET, MILJØ OG HMS"

Transkript

1 :info ET MAGASIN FRA CRAMO NR STORSATSING PÅ BYGGVARME s. 3 NY HÆHREAVTALE FOR CRAMO s. 4 VALGTE MOSJØEN FOR ETABLERING AV NY AVDELING s. 7 KVALITET, MILJØ OG HMS - ET AV VÅRE KUNDERS VIKTIGSTE AKTIVUM! s. 5

2 INNHOLD NYTT KUNDEMAGASIN I NORGE Kjære leser! Vi føler et behov for å informere kunder og samarbeidspartnere på en enhetlig måte om nyheter, produktinformasjon og løsningene vi tilbyr. Derfor holder du nå Cramo AS nye kundemagasin i hendene. I første omgang vil vi gi ut C:info fire ganger i året. Cramo AS har hatt en meget positiv utvikling de siste årene. Oppkjøpene av Hamar Liftutleie AS og Kongsberg Maskinutleie AS for ett år siden har blitt gjennomført på en solid måte, og begge selskapene er nå godt integrert i organisasjonen og avdelingsnettverket. Veksten vil fortsette i 2008, og vi planlegger åpning av flere nye avdelinger for å få mer konkurransedyktig logistikk og tilstedeværelse for kundene våre. Det siste året har vi også satset stort på byggvarme og byggestrøm. Nå har vi produkter, løsninger og nødvendig kompetanse til å tilby kundene våre prosjektering, montering/demontering og oppfølging underveis i prosjektperioden. I 2008 begynner vi med stillasutleie, og er da nær målsetningen om å bli totalleverandør av utleietjenester. Nye avdelinger og stigende markedsandeler påvirker naturlig nok investeringer i nytt utstyr. De siste to-tre årene har vi investert mange hundre millioner i nye maskiner, og har i dag landets kanskje mest moderne maskinpark. Men det er folkene bak som bestemmer utfallet av satsningen. Storsatsing på byggvarme s.3 Ny Hære-avtale for Cramo s.4 Kvalitet, Miljø og HMS -Et av våre kunders viktigste aktivum! s.5 Cramo blir totalleverandør s.6 Flyttbare lokaler s.6 Valgte Mosjøen for etablering av ny avdeling s.7 Ny avdeling i Bergen, Godvik s.7 C: nytt Nytt om navn Prosjektavtale Hamar Prosjektavtale Lillestrøm s.8 Jeg er meget imponert over viljen og evnen til omstrukturering, og sist, men ikke minst, den store arbeidsinnsatsen som alle ansatte har vist gjennom flere år. Klart det er artig å være med på et vinnende lag! Jeg vil også takke våre kunder og samarbeidspartnere for den tilliten dere viser oss. I år og videre fremover skal vi fortsatt yte god service og tilby optimale leieløsninger som gir dere muligheter til å konsentrere dere om det dere kan best. Logistikk og service av maskiner og utstyr kan dere trygt overlate til oss i Cramo. C:info Med ønske om et godt nytt år! Med vennlig hilsen Finn Løkken Adm. direktør Et intern- og kundemagasin fra Cramo AS. Cramo AS Pb 34. Alnabru 0614 Oslo Tekst: Desken AS. Besøksadresse: Brobekkveien 80, Oslo Utforming: Kaktus Kommunikasjon AS. Tlf: Fax: Trykk: Nordby Grafisk AS. Org.nr. NO MVA 2 I redaksjonen: Bent Rune Madslien og Mona Skjolde Fostervold.

3 STORSATSING PÅ BYGGVARME Cramo satser nå stort på oppvarming og uttørking av bygg. Et av de største prosjektene i Norge til nå er på Radiumhospitalet, der selskapet er ansvarlig for oppvarming av kvm. - Satsingen i dette området er spennende, og vi ønsker å bygge opp en avdeling som takler alle typer varme; diesel, gass, vann og strøm. I tillegg har vi avfuktere for de fleste behov, sier produktleder for varme og uttørking i Cramo, Jørn Frydenlund. Komplett leverandør I august 2003 fikk Radiumhospitalet klarsignal for utbygging av sykehuset fra Helse Sør, og byggingen av et nytt kreftforskningsssenter er nå godt i gang. Siden oktober 2007 har Cramo levert byggvarme til prosjektet, og selskapets målsetting er å være en total-leverandør som tilbyr oppvarming og uttørking av bygg under oppføring. Over tid er målet å tilby hele spekteret, fra enkel varme til komplett byggfukthåndtering. - Dersom nybygg ikke har god nok uttørking kan det få store konsekvenser. Vi skal derfor gi gode råd om både materialvalg og uttørkingsmetode, alt ut fra byggets forutsetninger, sier Frydenlund. Over hele landet Cramo har jobbet med byggvarme i flere år, men det var først i 2007 at dette ble et satsingsområde. - Vi har drevet med byggvarme i liten skala i flere år, men i dag har vi slike prosjekter over hele landet. De største jobbene ligger i det sentrale østlandsområdet, men vi sikter mot flere og større prosjekter både lengre nord og sør. Profesjonalitet Frydenlund legger til at selskapet også streber etter å tilby kort responstid dersom det skulle oppstå feil. - Som en profesjonell og seriøs aktør er det helt avgjørende å være raskt på pletten hvis det skjer noe uforutsett hos kundene våre, sier han. Jørn Frydenlund, produktleder. 3

4 NY HÆHREAVTALE FOR CRAMO Cramo har sikret seg en femårsavtale med Albert Kr. Hæhre AS. Vi er svært fornøyd med å dra i land en så omfattende avtale, samtidig som det stiller store krav til videre utvikling og kompetanse, sier distriktssjef for Sør, Ole Røsholt. Distriktssjef, Ole Røsholt (t.v) og daglig leder i Hæhre Maskinutleie AS, Frank Ole Sørensen (t.h). Avtalen trådte i kraft 1. november i fjor, og bygger videre på en avtale fra Vi har hatt et godt samarbeid med Hæhre i flere år allerede, og det er gledelig at de har valgt oss som leverandør av bygg- og anleggsmaskiner, lifter og brakker for fem nye år, forklarer Røsholt. Ser fremover Røsholt, som begynte i Cramo i 2006 etter flere år i Mesta, AF-gruppen og NCC Roads, sier at en slik avtale har mye å si for langsiktighet og planlegging. - Dette er en av de viktigste og største kundene vi har. En slik avtale gjør det lettere for oss med tanke på budsjettering, i tillegg til at vi hele tiden må videreutvikle oss for å holde tritt med utviklingen til Hæhre. 4 Cramo kommer til å levere så og si alt av mindre maskiner, siden Hæhre selv har anleggsmaskiner over 20 tonn. 40 avdelinger Distriktssjefen forteller at avtalen er i tråd med Cramos satsing fremover. - Vi ønsker hele tiden å vokse, og vårt overordnede mål er å være nummer én eller to i de landene vi er representert. I Norge er vi nummer tre innen vår bransje, noe som betyr at vi nå må jobbe hardt for å klare denne målsettingen. Han sier videre at Cramo innen 2010 skal ha etablert 40 avdelinger over hele landet. - Pr dags dato har vi 27 avdelinger i Norge, så her har vi litt å gjøre. I tillegg skal det i 2008 satses på stillas og flere strategiske oppkjøp. Vokser i takt Daglig leder for Hæhre Maskinutleie AS, Frank Ole Sørensen, sier de er godt fornøyd med den nye avtalen. - Vi ønsket å forlenge avtalen med Cramo i fem nye år ettersom vi har hatt et meget godt samarbeid så langt. Vi anser selskapet som en av de mest seriøse aktørene på markedet, i tillegg til at de klarer å vokse i takt med oss.

5 KVALITET, MILJØ OG HMS ET AV VÅRE KUNDERS VIKTIGSTE AKTIVUM! Fra Arbeidstilsynet, Statens Forureningstilsyn (SFT) og byggherrer stilles det stadig nye og strengere krav i forbindelse med utføring av arbeid og bruk av arbeidsutstyr, både for kvalitet, miljø og HMS. Kundene våre har i stor grad kontroll med lover og krav i eget hus, og retter seg etter de pålegg som ligger til grunn for driften av sine prosjekter. Men hva med underentreprenører og leverandører? Kjenner disse til de spesielle krav som stilles nettopp for ditt prosjekt? Hvilke kvaliteskrav stiller lover og regler til f.eks. leveringstid, utstyr, fleksibilitet, etc? Hvilke miljøkrav er satt til støy, utslipp og begrensninger for nattarbeid? Hvilke HMS-krav er satt til personlig verneutstyr (PVU), evakuering og ulykkesprosedyre? Slike krav skal jo også formidles til alle som utfører kortvarige oppdrag inne på et prosjekt. Cramo skal i denne forbindelse ta sin del av ansvaret. Våre mekanikere og montører skal derfor være sitt ansvar bevisst og alltid, før et arbeidsoppdrag igangsettes, søke informasjon om de krav som stilles på den lokale arbeidsplassen. Kravoppfyllelse starter internt Cramo AS er selvfølgelig ikke feilfrie, men vi tar vår oppgave alvorlig. Alle avvik blir behandlet ut fra et syn om at disse i utgangspunktet ikke oppstår pga menneskelig svikt, men som oftest skyldes en svikt i vårt kvalitets- eller HMS-system. For å påse at våre avdelinger fungerer optimalt har Cramo et sett med kontrollsystemer. - Periodisk akkreditering: Det Norske Veritas gjennomgår våre styringssystemer 1 2 ganger pr år. - Interne revisjoner: Egne interne revisorer utfører revisjon av avdelinger pr år. - Vernerunder: Alle avdelinger gjennomfører 4 vernerunder pr år. - Risikoanalyser: Alle avdelinger foretar nye risikoanalyser av avdelingen hvert år. - Nødberedskapsøvelser: Øvelser avholdes på alle avdelinger 1 gang pr år. - Avviksregistrering: Alle avvik registreres og behandles i et internt system. Kundene skal derfor kunne se at Cramo, gjennom å sikre sine egne interne systemer, skal bidra til at kundene igjen kan sikre sine systemer. Forbedring starter med tilbakemelding For at vi skal kunne forbedre oss, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra kundene. Vi oppfordrer derfor alle våre kunder om å melde inn avvik til oss, gjerne direkte til KS/HMS sjef, Tor Loraas, HMS ansvarlig. 5

6 CRAMO BLIR TOTALLEVERANDØR FLYTTBARE LOKALER Cramo er i full gang med satsingen på provisorisk strøm. - Nå er vi ikke lenger avhengig av andre firmaer når det gjelder strøm, sier produktleder for elektro, Kjell Gunnar Ildhusøy. Cramo Instant AS har spesialisert seg på utleie av moduler som er så nær permanent standard som mulig. Cramo Instant finnes i Danmark, Finland og Sverige og har til sammen en flåte på ca 9000 moduler. Ildhusøy begynte i Cramo 1. september i fjor, og fikk i oppgave å bygge opp elektroavdelinger og elektrokompetanse for Cramo i Norge. - Høstens satsing på provstrøm gjør at Cramo nå har blitt enda mer fleksible overfor kundene, sier han. Skal vokse Provstrøm-avdelingen jobber med midlertidig strøm til byggeplasser og anlegg som ikke har innlagt strøm, og Ildhusøy sier at satsingen både er spennende og utfordrende. - Målet vårt fremover er å styrke avdelingen ytterligere med dyktige fagfolk med elektrokompetanse. Cramo har i mange år drevet med utleie av provstrøm-utstyr, men kundene måtte tidligere selv sørge for tilkobling, bestille måler, dokumentere og ikke minst ha folk med kompetanse på området. - Med denne satsingen er vi ikke lengre avhengig av å leie inn andre firmaer, og vi kan vedlikeholde utstyret på en bedre og sikrere måte enn før. I september 2007 ble Cramo registrert hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og det betyr at alt elektrisk utstyr som selskapet leier ut blir testet i henhold til spesifikke forskrifter. Avdelingen i Norge ligger på Solbergmoen i Nedre Eiker kommune. Her har vi lager og en oppvarmet servicehall, hvor vi kan ta inn 5 moduler samtidig, til reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Cramo Instant AS leverer modul-bygg til barnehager, skoler, postkontor, bibliotek, butikker, sykehus og kontorer i alle størrelser. Vi leverer oppstillinger opptil 3 etasjer. Vi har rammeavtale med Akershus Fylkeskommune om levering til alle videregående skoler i Akershus fylke. Avtalen startet i 2004 og går ut Dette gjør fylket til vår nest største kunde med ca 350 moduler på leie pr. i dag. Gjennomsnittlig leieperiode er ca. 3 år. Størrelsen varierer fra 4 moduler til 80 moduler. Vår største kunde er Kongsberg Næringspark som til sammen har 438 moduler. For øvrig har vi barnehager/skoler og kontoroppstillinger fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. ISO-sertifisert Cramo Instant AS er ISO-sertifisert i kvalitet 9001 og miljø 14001, et kvalitetsstempel for både arbeid og leveranser. Det er faste underleverandører på montering av modulene. Elektriker- og rørleggerarbeidet gjør det ferdige resultatet til meget god standard. Oppstillingene leveres ferdig oppusset og rengjort, og fremstår som nye. I leieperioden blir det utført ettersyn vår og høst. Cramo Instant AS er behjelpelige med grunntegninger, plantegninger, ventilasjonstegninger og fasadetegninger. Alle disse må til i en byggemelding. Vi kan selvfølgelig også levere møbler til både skole- og kontoroppstillinger der det er ønskelig. 6

7 Mosjøen ble valgt på grunn av sin sentrale plassering i regionen. Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund er alle innen rekkevidde, sier distriktssjef for Region Nord, Tony Indergaard. All byggeaktiviteten i området gir et stort potensiale. Samtidig gir lokaliseringen oss mulighet til å betjene en stor andel av markedet mellom Trondheim og Bodø. Tidligere var avstanden mellom Cramo-avdelingene i Trondheim og nærmeste avdeling nordover, Bodø, over 70 mil. NY AVDELING I BERGEN, GODVIK Onsdag 10.oktober 2007 åpnet Cramo i Norge sin 27. avdeling, den andre i Bergen. Den nye avdelingen ligger i Godvik, og vil strategisk dekke Bergen vest og sør, og ikke minst Askøy og Sotra. Det er også investert i et spesialtilpasset verksted for lift. Her skal vi kunne ta inn alle lifter i Cramo-sortimentet for større reparasjoner og vedlikehold. Dette er i tråd med Cramos satsing de siste årene, som har gitt oss posisjonen som en av landets største lift-aktører. Moderne maskinpark Bedriften leier ut maskiner, utstyr og flyttbare lokaler til byggeindustrien, offentlig sektor og næringslivet for øvrig. Som ellers i Cramo er utstyrssortimentet basert på en flytende maskinpark. Det betyr at vi fortløpende supplerer avdelingen med utstyr og maskiner avhengig av etterspørselen, sier Indergaard. Selskapet er sertifisert innen kvalitet og miljøstandardene ISO 9001 og To arbeidsplasser Avdelingen i Mosjøen startet med to ansatte, men tar sikte på å ansette flere etter hvert. Reidar Storvik og Frode Gullhav drifter avdelingen. De har solid erfaring fra før. Reidar Storvik har blant annet jobbet 20 år ved NordNorges Salgslag. Frode Gullhav har jobbet 8,5 år på Scanias delelager. Vi har vært med på hele prosessen med å starte avdelingen i Mosjøen. Vi er overveldet over responsen vi har fått. Det har vært full fart hele tida, sier de to. I september ble åpninga behørig markert med servering av grillmat. Over 80 potensielle kunder kom for å se hva bedriften har å by på. Det har gått over all forventning, og vi har kommet godt i gang, sier Storvik og Gullhav. De holder til i det gamle lageret til Elmar Svendsen på Øya. Ved siden av lageret har Cramo satt opp et moderne kontoranlegg hvor alle kunder er hjertelig velkomne. (t.v) Utleier Reidar Storvik, (midten) avdelingsleder Tommy Værang og (t.h) selger Frode Gullhav. VALGTE MOSJØEN FOR ETABLERING AV NY AVDELING Stor byggeaktivitet og strategisk plassering midt mellom Trondheim og Bodø medførte at Cramo valgte å åpne sin 24. avdeling i Mosjøen. 7

8 B Returadresse: Cramo AS, Pb 34. Alnabru, 0614 Oslo Trude Katinka Gulbrandsen begynte som regnskapssjef hos oss 12. november Hun kom fra tilsvarende stilling i FC Lyn. Tony Storsveen begynte hos oss som elektriker i avdeling Byggstrøm. Espen Wang startet som avdelingsleder i Drammen 1. november Han er 42 år nytt om navn gammel og kom fra Nordisk Kartro AS. Ken Nylund kom fra ISS, og tok over ansvaret for vår avdeling i Tromsø 15. oktober om navn Torgeir Fallås startet som mekaniker på vår avdeling i Bærum, nærmere bestemt Vøyenenga, 1. oktober Vår avdeling i Stavanger har fått flere nye medarbeidere. I løpet av siste kvartal 2007 startet Monica Abrahamsen som utleier og Roald Gabrielsen som mekaniker. Svein Tore Olsen begynte som utleier/sjåfør på vår avdeling i Kongsberg 15. november i fjor. Vår avdeling på Lillestrøm fikk en nyansatt 1. januar 2008, da Dag Tony Ludvigsen startet som selger. Vår avdeling i Bodø har fått Aleksander Jakobsen som ny selger. Vårt ressurssenter på Lindeberg har ansatt Anders G. Rolid som klargjører, Frank E. Eldor som mekaniker Byggvarme, Vegar Stene som elektriker Byggstrøm. NY PROSJEKTAVTALE, CRAMO HAMAR: NY PROSJEKTAVTALE, CRAMO LILLESTRØM: Avtaleansvarlig i Cramo: Prosjekt: Hovedentreprenør: Type prosjekt: Kontraktsum: Byggetid: Utleieprodukter: Avtaleansvarlig i Cramo: Prosjekt: Hovedentreprenør: Type prosjekt: Kontraktsum: Byggetid: Utleieprodukter: Steinar Kristiansen Nye Briskeby Stadion, Hamar NCC AS Ny stadion for HamKam kvadratmeter næringslokaler kvadratmeter bolig 430 mill mnd. Start høst 2007 Alt Jan Mathisen Elveparken Lillestrøm ØIE AS Boligblokker. 251 Leiligheter 370 mill 30 mnd. Start sommeren 2007 Stillas, byggvarme, byggmaskiner, lift mm.

:ET MAGASIN FRA CRAMO NR.3 2009. info. rent og tørt. med cramo. med på notene s. 3. spar penger, miljø og energi. med cramo

:ET MAGASIN FRA CRAMO NR.3 2009. info. rent og tørt. med cramo. med på notene s. 3. spar penger, miljø og energi. med cramo info :ET MAGASIN FRA CRAMO NR.3 2009 rent og tørt med cramo På 40.000 kvm av i alt 55.000 kvm følges RIF-normen for Rent og Tørt Bygg.. s. 6 7 med på notene s. 3 spar penger, miljø og energi med cramo

Detaljer

:ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2009. info. BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s. 6 7. BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3

:ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2009. info. BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s. 6 7. BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3 info :ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2009 BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s. 6 7 BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3 CRAMO GIR LYS OG VARME TIL ENERGIVERK MONGSTAD s. 4 MANDAG PÅ ALNABRU s. 8 Det er nå

Detaljer

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 Anlegg: Barcode Forsidebildet: Asker fotball i ny garderobe på Føyka Stadion. Foto:

Detaljer

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2013 Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul SMånytt Forsiden: Espen «Shampo»

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2012 Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Frisør eller tannlege? Alle trives i moduler Satser mot Sotsji Anette sagen

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold fra Brødrene Dahl AS Februar 2013 En krukke gull ved enden av regnbuen? Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold VAKTSKIFTE I BRØDRENE DAHL Roger Lunde overtar sjefstolen fra Arne-Erik Olsen Norges

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS nytt Nr. 1 2014 Leder s 2 KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS SØR AS Nye lokaler i Skien s 4 KIS VEST AS Kunden i fokus s 5 KIS KOMPETANSE AS Publikumsvennlige kurslokaler i Bergen s 6 KIS VEST

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nr 2 2011 16. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas boligalarm best i test Kjøper oss opp i Skandia Bevakning Vi lager Reklamefilm Kontrakt med Jernia 1 VI BRYR oss

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 Kombinerer Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne design er veien videre for oss, og med

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer