Godt drikkevann til Bærums innbyggere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt drikkevann til Bærums innbyggere"

Transkript

1 Godt drikkevann til Bærums innbyggere Til tross for krevende råvannskvalitet produserer Aurevann vannbehandlingsanlegg et meget godt drikkevann til Bærums innbyggere. Hvilke driftsutfordringer er det viktig å ha fokus på i et moderne og komplekst prosessanlegg for å opprettholde god vannrensing? Driftssjef Jon Mobråten, Asker og Bærum Vannverk

2 Hva gjør råvannet på Aurevann krevende? Grunn innsjø, kort oppholdstid Inntaket ligger over sprangsjiktet store deler av året. Relativt høy farge (< 60 FNU ) reduseres ca. 90 % og TOC (< 8 mg/l) reduseres ca. 60%. Tidvis lav temperatur, < 4 C.

3 Hva er gunstig med Aurevann? Beskyttende omgivelser Anlegget ligger oppstrøms befolkningen, og nedstrøms nedslagsfeltet Kun gravitasjon, gir lavt energiforbruk Kan forsyne hele Bærum, pe.

4 Aurevann vannbehandlingsanlegg

5

6 Aurevann vannbehandlingsanlegg. Prosessene på anlegget: Vannrensing: Koagulering, direktefiltrering Slamavvanning: Fortykking, sentrifugering Kalk: Beredning, dosering, resirkulering Karbonatisering: CO₂ + vann -> karbonsyre + hydratkalk Kritisk punkt: Fellings-pH, - vanskelig å måle og stor betydning for fnokkoppbygging

7

8 Driftsutfordringer er knyttet til: Vannkvalitet, regelverk Tilsyn, vaktoppgaver Driftsovervåkning, SCADA Vedlikehold, reparasjon Miljø, forurensing Kompetanse

9 Veileder drikkevannsforskriften: 3. Vannforsyningssystem: Et vannforsyningssystem består av et eller flere av følgende elementer: Vanntilsigsområde, vannkilde, vannbehandling, vannbehandlingsanlegg, transportsystem og driftsrutiner. 4. Vannverkseier: Eier av hele eller deler av et vannforsyningssystem som utgjøres av tekniske anlegg, transportsystem og tilhørende driftsorganisasjon, herunder eier av vannforsyningssystem til egen husholdning.

10 Vannkvalitet, regeleverk Verifisere kvalitet eksternt og internt - eksternt laboratorium for pålagte analyser - internt driftslaboratorium, > 4000 analyser pr/år både fysisk-kjemisk og mikrobiologi for å sjekke at prosessen løper som den skal Kjenne årstidsvariasjoner og sårbare perioder - registrere lokale variasjoner og forhold som påvirker dynamikken (være i forkant) Prosedyrer, loggbøker (lett å finne tilbake)

11 Internt driftslaboratorium

12 Vedlikehold, reparasjon Avhengig av krav til regularitet Valg av vedlikeholdsstrategi (rot. maskineri) - styrt havari, alltid en klar til å overta - driftstidsorientert utskifting (levetid) Preventivt vedlikehold må gjøres - driftstidsorientert, uansett strategi Rengjøring av tanker og kanaler Inspeksjon og mosjonering av filtermaterialet

13 Tilsyn, vakt-oppgaver/ordning 6-delt ukesvakt for driftsoperatør (+ påtroppende) Løpende vaktoppgaver og planlagte oppgaver Frekvens og sjekklister - ukerapportering (driftsdata, lab.analyser) - onsdagsliste (arb.oppgaver, forefallende) - 5-ukers oppgaveliste ( antall operatører) - årsplan - oppfølging av serviceavtaler (med eksterne firma) Øvelser som supplement til faste aktiviteter

14

15

16

17

18 Driftsoppgaver b=bygningsvedlikehold etc., e=elektro og styring, p=prosess, K=kvalitet d=drift og makin Dato type Ansv. Tfrist Aurevann Lage og montere deksler til dreibenken i klorfatrommet e cf Aurevann Dokumentere nødstrømskjøringavklorøvelse torsdag 14.febr kl e jsb kus Aurevann lage liste over oppussingsoppgaver på hytta, - hovedinngangsdør? Tas først opp m/bk b ch ohh Aurevann Styring av nåleventil på Kolsås, sjekk m/guard, 16/1: Bendik tar saken videre e jsb Guard Aurevann Utarbeide skisse/beskrivelse av mulige lekkasjeveier fra anlegget - Sjekke avløp gråvann til lagune + sjekke kum + merke sluk og rør, - inkl Kattås - Bestemme farge, tekst og design på rørmerking slik at det blir likt på begge anlegg. Bestemme farge, tekst, design etc. Likt på begge anlegg. p kus rs 01.apr Aurevann Etablere carport v/kjemikaliebygg, innhente priser fra 3 entreprenører. (Detaljtegn -> JM) b jm ia Aurevann Rehabilitere tak-over-kontrollrom Aurevann. Gjøres av valgt entreprenør som tilleggsarbeid b ohh Aurevann 1'er alarm etableres for sand i turbidimetre. Kopling gjenstår e jsb Kattås Oppgradering av hovedtavle i Staverkummen, etter at fiber og ny kommunikajson er etablert e jeh jm Kattås Merking av kabler på Kattås vba, pluss merking generelt, og oppdatering av el tegninger e øb ila Kattås - Merkeutstyr koordineres, og el-tegninger rettes opp m/blyant og dak'es av Espen Olerud e jeh øb toverud Rehab av pumpesal på Toverud, gjøres etter at pumpemotor 4 er byttet. b ohh Aurevann Termografering gjøres på Kattås og Aurevann ila høsten, noe arbeid gjenstår ifm data e jsb jeh ila Aurevann Spyle gulvet fra proppen og mot krysset b rs Aurevann Ny kalkskrue inspisert - bør epoxybelegges og innmonteres, med ny innfestingsanordning? d rs Etablere rutine m/tilhørende skjema for årlig tilsyn/sjekk av nødlys (sjekke krav) og rømningsveier b ohh jsb - likt på begge anlegg og inn på årsplan Avtale tid m/ Eltek for gjennomgang/kurs av deres brannvarslingsanlegg for alle våre ansatte b ohh Kattås Lage liste over alle lisenser som er aktive på begge steder, (alle typer SW, etc, ) k kgr toverud Vask/hovedrengjøring av pumpesalen på Toverud, hvert 10. år, avventer 4'ern ferdig overhalt b ohh toverud Cai og Rune fjerner mose på takene på Toverud i slutten av april b ohh ia - det engasjeres snekker for å bygge om gesimskasser og legge nye renner utvendig b ohh Aurevann b ohh Aurevann Pynte opp veggen ned til underetasje i kummen på Jordbærhaugen b ohh Aurevann Fjerne dieseltank ved traktor, - gis til Thorbjørn b ohh Kattås Utarbeide forslag til styring/regulering av nivå i drivstofftanken til de store nødstr.aggr. på Toverud - og vurdere komm. SCADA/SMS, og mer optimalt utstyr for batteri-måling, evt møte m/iversen - Vi ble 20/11 enig om å måle i en periode på egen hånd på Tov og Auv og vurdere resultatet. e thu jeh Kattås Fullføring av planer for markiser på anleggskontorene på Kattås egen elektriker b ohh Kattås Montere UPS-skap på Toverud og Staver ila april e jeh Aurevann Bytte lampe i hypopumpeskapknapp eller bytte hele knappen e jsb hha Aurevann Bytte tempgiver på femmeter'n på Aurevann før vinteren e jsb Kattås Etablere rørledning for fortynning av syre ifm vasking av UV-aggregat p thu vb Kattås Utrede bruk av statisk mixer til klorinnblanding, og evt innmontering under stoppen til neste år p thu Aurevann Nytt kapell på liten henger d rs Aurevann Lyddemping i visningsrommet vha nye kasetter, sy nye gardiner b ohh

19

20

21 Driftsovervåking, SCADA Datasikkerhet, autentisering Alarmer, meldinger, vakt - bakvakt - prioritet, avstilling, kvittering, logg Trendkurver, samvariasjon, årsvariasjon - intern analyse, ved forsøk Rapporter - vær kritisk og sikker på nytteverdi Varighetskurver - for dokumentasjon av filterdrift

22

23 Miljø og forurensing Tilsyn og prøvetaking i nedslagsfelt (tekn. installasjoner, råvannskvalitet) Lekkasjefølere i anlegget (som sikkerhet mot forurensing av ytre miljø) Tilsyn og prøvetaking nedstrøm anlegget (sjekk av vannkvalitet i Vesleelva) ph, turb, farge,.

24 mg Al/L µg Al/L Overvåking av ytre miljø Utløpsvann lagune Vesleelva nedstrøms Aurevannsanlegget ,5 4 3, , ,5 1 0, jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. 0 0 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. 0 ph Turbiditet, FNU ph Turbiditet FNU Konduktivitet ms/m Aluminium mg/l Konduktivitet ms/m Aluminium µg/l

25 Kompetanse Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Virksomheten krever bredde i kompetanse - kjemi, maskin, elektro, data, automatisering Kunnskaper om de lokale forhold - undersøkelser, tester, nysgjerrighet Evne til å se både helhet og det partikulære

26 Avslutningsvis Like viktig som teknologisk barrierehøyde er barrierehøyde på egen organisasjons samlede kunnskaper og erfaring om prosessanleggets- og lokale forholds dynamikk. En hypotese om at de fleste sykdomstilfelle som skyldes drikkevann inntreffer under en normal driftsituasjon understreker viktigheten av gode driftspraksiser og bruk av driftslaboratoriet som et verktøy. Optimaliseringsforsøk, utvidet bruk av driftslaboratoriet, nysgjerrighet og ROS-analyser er hva vi i første rekke har lært av og derigjennom trygger virksomheten vår med. Vi har en flat organisasjon, med få ledere, men mange som utfører ledelse. 26

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Rapport 2008.060 Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Norges geologiske undersekelse Geofogical Survey of Norway Norges geologiske unders0kelse Postboks

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer