Løsningsforslag Øving 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsforslag Øving 10"

Transkript

1 Løsningsforslag Øving 0 TEP400 Fluidmekanikk, Vår 03 Oppgave 8-30 Løsning Volumstrømmen av vann gjennom et rør er gitt. Trykkfallet, tapshøyden og pumpens effekt skal bestemmes. Antagelser Strømningen er stasjonær og inkompressibel. Innløpseffekter er neglisjerbare, strømningen antas med andre ord å være fullt utviklet. 3 Røret er rett og har ingen ventiler eller koplinger. 4 Det er ingen pumper eller turbiner i rørsystemet. Egenskaper Tettheten og viskositeten til vann er gitt til henholdsvis ρ 999. kg/m 3 og µ kg/ms. Overflateruheten i rustfritt stål er 0.00 mm. Analyse Først regner vi ut gjennomsnittshastigheten og Reynolds-tallet for å bestemme strømningsregimet V V A c V πd / m3 /s m/s π0.05 m) /4 Re ρv D µ 999. kg/m3 )4.584 m/s)0.05 m) kg/ms som er større enn Strømningen er derfor turbulent. Den relative overflateruheten til røret er ɛ/d 0 6 m 0.05 m Friksjonsfaktoren kan bestemmes fra Moody-diagrammet, men for å unngå avlesningsfeil finner vi friksjonsfaktoren fra Colebrook-ligningen, som løses numerisk for eksempel med Matlabfunksjonen solve) ɛ/d.0 log f ) Re f ) log + f f som gir f Da blir trykktapet, tapshøyden og pumpens effekt P P tap f L D ρv m 999. kg/m 3 )4.584 m/s) 0.05 m Pa 00 kpa h tap Ptap ρg f L D V g m m/s) 0.05 m 9.8 m/s ) 0. m Ẇ pumpe V P m 3 /s) Pa) 904 W kw

2 Pumpen må derfor levere en effekt på kw for å overvinne friksjonstapene i røret. Diskusjon Friksjonsfaktoren kan også bestemmes enkelt fra Haalands ligning. Det vil gi f , som er akseptabelt når vi sammenligner med Friksjonsfaktoren som svarer til ɛ 0 er f 0.056, som viser at rør av rustfritt stål i dette tilfellet kan antas å være glatte med en feil på omtrent %. Pumpens effektbruk bestemmes av den mekaniske effekten som kreves for å motvirke trykktapet i strømningen. Akseleffekten vil være høyere fordi pumpens virkningsgrad er lavere enn 00%, det elektriske effektbehovet vil være enda høyere, fordi motoren også har en virkningsgrad lavere enn 00%. For løsningsforslag til MatLab-oppgaven, se MatLab LF0.m på It slearning. Oppgave 8-37 Løsning Laminær strømning i en kvadratisk kanal skal studeres, og vi ønsker å finne endringen i tapshøyde når hastigheten dobles. Antagelser Strømningen er laminær til enhver tid. Strømningen er fullt utviklet og dermed ikke påvirket av innløpseffekter. Analyse Friksjonsfaktoren for fullt utviklet laminær strømning i kvadratiske kanaler er se Tabell 8-, s. 348) f 56.9 Re, hvor Re ρv D h µ Da kan tapshøyden uttrykkes som h tap, f L V D h g 56.9 L V Re D h g 56.9µ L V ρv D h D h g 8.46V µl ρgd h som viser at tapshøyden er proporsjonal med gjennomsnittshastigheten. Tapet vil derfor dobles når hastigheten dobles. Dette kan også vises ved h tap, 8.46V µl ρgd h 8.46V ) µl ρgd h 8.46V µl ) ρgdh h tap, Diskusjon Resultatet er også gyldig for laminær strømning i andre rør og kanaltverrsnitt.

3 Oppgave 8-38 Løsning Turbulent strømning i en kvadratisk kanal skal studeres, og vi ønsker å finne endringen i tapshøyde når hastigheten dobles. Antagelser Strømningen er alltid turbulent. Innløpseffektene er neglisjerbare, strømningen er med andre ord fullt utviklet. 3 Rørets innside er glatt. Analyse Friksjonsfaktoren er gitt som f 0.84Re 0., hvor Re ρv D µ Vi kan da uttrykke tapshøyden for turbulent strømning som h tap, f L V D g L V ρv D 0.84Re 0. D g 0.84 µ ) 0. L V D g 0.84 ) ρd 0. L V.8 µ D g Vi ser at tapshøyden er proporsjonal med gjennomsnittshastigheten opphøyd i.8. Derfor vil tapshøyden øke med en faktor når hastigheten dobles. Dette kan også vises som ) ρd 0. L V.8 ) ρd 0. h tap, 0.84 µ D g 0.84 L V ).8 µ D g ) ] ρd 0. [ L V.8.8 h tap, 3.48h tap, µ D g For en fullt utviklet turbulent strømning i et rør med stor overflateruhet, er friksjonsfaktoren uavhengig av Reynolds-tallet. Derfor ville tapshøyden øke med en faktor 4 ved en dobling av hastigheten. Det kan vi se fra h tap f L V D g hvor tapshøyden altså er proporsjonal med kvadratet av hastigheten når f, L og D holdes konstant. Diskusjon De fleste strømninger i virkeligheten er fullt utviklet turbulente strømninger. Derfor antar man som regel at tapshøyden er proporsjonal med kvadratet av gjennomsnittshastigheten. Merk at vi har benyttet oss av at den hydrauliske diameteren D h for et kvadratisk rør er lik D, som her tilsvarer lengden av en side i rørets tverrsnitt. Oppgave 8-8 Løsning Vann blir transportert til et boligområde gjennom betongrør, og man vurderer å fore innsiden av røret med et belegg for å redusere friksjonstap. Vi ønsker å bestemme prosentvis 3

4 endring i nødvendig pumpeeffekt. Antagelser Strømningen er stasjonær og inkompressibel. Innløpseffekter kan neglisjeres og strømningen er dermed fullt utviklet. 3 Røret er rett og har ingen ventiler eller koblinger som forårsaker tap. Egenskaper Tettheten og den kinematiske viskositeten til vann er gitt til henholdsvis ρ 000 kg/m 3 og µ 0 6 m /s. Overflateruheten er 3 mm for betong og 0.04 mm for belegget. Analyse blir Tilfelle Betongrør, D 0.90 m). Gjennomsnittshastigheten og Reynolds-tallet V V A Re V D ν V πd /4 3 m 3 /s π0.90 m) m/s ) / m/s)0.90 m) 0 6 m /s ) som er større enn 4000, strømningen er derfor turbulent. Den relative overflateruheten til røret er ɛ/d m m Friksjonsfaktoren kan bestemmes ved bruk av Moody diagrammet, men for å unngå avlesingsfeil bruker vi Colebrooks ligning, som løses numerisk ɛ/d.0 log f ) Re f log f 3.7 som gir f Fa blir tapshøyden og nødvendig pumpeeffekt h tap f L V D g m m/s) 0.90 m 9.8 m/s ) m 5.0 m + ) f W pumpe Vρgh tap 3 m 3 /s)000 kg/m 3 )9.8 m/s ) m) W 500 kw Tilfelle Rør med belegg, D 0.86 m). Gjennomsnittshastigheten og Reynolds-tallet er V V A Re V D ν V πd /4 3 m 3 /s π0.86 m) m/s / m/s)0.86 m) 0 6 m /s

5 Strømningen er turbulent siden Re > Den relative overflateruheten i røret er ɛ/d m 0.86 m Vi bruker Colebrooks formel for å finne friksjonsfaktoren ɛ/d.0 log f ) Re log f f ) f som gir f Tapshøyden og nødvendig pumpeeffekt er h tap f L D V g 500 m m/s) m 6.30 m 6.3 m 9.8 m/s ) Ẇ pumpe Vρgh tap 3 m 3 /s)000 kg/m 3 )9.8 m/s )6.30 m) W 775 kw Den nødvendige pumpeeffekten endrer seg med )/ , altså en reduksjon på 48.4%. Diskusjon Nødvendig pumpeeffekt blir nesten halvert når innsiden av røret blir foret. Dette viser hvor viktig det er å ha en glatt overflate på innsiden av rør. Oppgave 8-5 Løsning Volumstrømmen av vann skal måles med en blendemåler. For et gitt trykkfall over blenden skal volumstrømmen, gjennomsnittshastigheten og tapshøyden bestemmes. Antagelser Strømningen er stasjonær og inkompressibel. Tapskoeffisienten for utstrømning er C d 0.6. Egenskaper Tettheten og den kinematiske viskositeten til vann er gitt til henholdsvis ρ 999. kg/m 3 og µ kg/ms. Vi lar tettheten til kvikksølv være 3600 kg/m 3. Analyse er Forholdet mellom blendediameteren og rørdiameteren β, samt arealet av blenden β d D A 0 πd π0.046 m) m Trykkfallet over blenden er P P P ρ Hg ρ f )gh 5

6 Volumstrømmen kan nå uttrykkes som P P ) V A 0 C d ρ β 4 ) A ρ Hg ρ f )gh ρ Hg /ρ f )gh 0C d ρ f β 4 A 0 C d ) β 4 Vi setter inn verdier og får V m )0.6) 3.600/999. )9.8 m/s )0.8 m) m 3 /s Vi finner gjennomsnittshastigheten i røret ved å dividere volumstrømmen på tverrsnittsarealet til røret V V V A c πd / m3 /s π0.0 m) m/s /4 Tapshøyden mellom måleseksjonene kan estimeres ut fra energiligningen. Siden z z kan uttrykket for tapshøyden forenkles til h tap P P ρ f g V V g ρ Hg ρ f )gh Hg ρ f g 3.6 ) 0.8 m [0/4.6)4 ]0.885 m/s) 9.8 m/s ) [D/d)4 ]V g.43 m H O Diskusjon Reynolds-tallet for strømningen gjennom røret er Re ρv D µ 999. kg/m3 )0.885 m/s)0.0 m) kg/ms Hvis vi setter inn β og Re verdier i uttrykket for tapskoeffisienten for utstrømning C d β. 0.84β β.5 Re 0.75 får vi C d 0.605, som er veldig nært den antatte verdien 0.6. Ved å bruke den nye verdien av C d vil volumstrømmen bli m 3 /s, som er under % fra det originale resultatet. Derfor er det praktisk å bruke den anbefalte verdien C d 0.6 i analyser, og deretter verifisere den antatte verdien. 6

Løsningsforslag Øving 12

Løsningsforslag Øving 12 Løsningsforslag Øving 1 TEP4100 Fluidmekanikk, Vår 013 Oppgave 9-89 Løsning Vi skal finne et uttrykk for trykket som funksjon av x og y i et gitt hastighetsfelt. Antagelser 1 Strømningen er stasjonær.

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Γ = u dl = u φ adφ = 2πωa 2 = 6.28m 2 /s. r = 1 (ru r )

Γ = u dl = u φ adφ = 2πωa 2 = 6.28m 2 /s. r = 1 (ru r ) À ËÃÇÄ Æ Á ËÌ Î Æ Ê ÁÒ Ø ØÙØØ ÓÖ Ñ Ø Ñ Ø Ó Ò ØÙÖÚ Ø Ò Ô Ä Ò Ò ÓÖ Ð Ñ Ò Ì ÐÙ ÝÒ Ñ ¾¼¼½ Î ÇÔÔ Ú ½ I hele oppgaven er u z = 0, og vi har ingen z-avhengighet, så u(r,φ) = u r (r,φ)e r +u φ (r,φ)e φ. a) For

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Arbeid, Effekt og Virkningsgrad

Arbeid, Effekt og Virkningsgrad GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Arbeid, Effekt og Virkningsgrad Mål Gi en forståelse for de sentrale begrepene arbeid, effekt, og virkningsgrad. Motivasjon/Innledning Arbeid og effekt er kjente begreper

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt: Bremselengde (Elevhefte) Hensikt: Du skal nå lære om sammenhengen mellom fart og bremselengde. Du skal lære om friksjon og friksjonskoeffisient Lære om hvilke faktorer som påvirker total stopplengde for

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

DEL B: Bruksanvisning

DEL B: Bruksanvisning DEL B: Bruksanvisning 1. VEILEDNING... 5 2. DEFINER EVAKUERINGSOBJEKTET... 6 3. DEFINER BRANNSCENARIER... 7 4. DEFINER BEREGNINGSSONER... 8 5. BEREGN TILGJENGELIG EVAKUERINGSTID... 9 5.1 Forhåndsberegnede

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals)

9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9 MEKANISKE EGENSKAPER OG TESTING AV DEM (Testing of metals) 9.1 Materialegenskaper Vi kan dele materialegenskaper inn i grupper som: Mekaniske egenskaper som er utrykk for materialers reaksjon på ytre

Detaljer

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Kjell-Eivind Frøysa, CMR Instrumentation De senere årene har det blitt et forsterket fokus på usikkerhetsberegning i forbindelse med gassmålinger. Dette

Detaljer

"MUST" Spørsmål og Svar

MUST Spørsmål og Svar MAG Malnutrition Advisory Group A Standing Committee of BAPEN BAPEN Advancing Clinical Nutrition reg. Charity No: 1023927 "MUST" Spørsmål og Svar 1. I hvilke omsorgssettinger ble "MUST" testet ut? Påliteligheten

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 BESTANDIGE BETONGKAIER DEL 2: Praktiske retningslinjer for bestandighetsprosjektering

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer