175F (D) S 180F (D) S 185F (D) S 190f (D) S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "175F (D) S 180F (D) S 185F (D) S 190f (D) S"

Transkript

1 175F (D) S 180F (D) S 185F (D) S 190f (D) S

2 Oppbevar denne brukerveiledningen, slik at du har den lett tilgjengelig når som helst. Denne brukerveiledningen er ansett som en permanent del av motoren og bør forbli med motoren hvis det selges videre. Informasjonen og spesifikasjonene i denne publikasjonen var gjeldende på tidspunktet for publikasjon. Bare D Type er utstyrt for både elektrisk og manuell start. LES brukerveiledningen NØYE. Vær spesielt oppmerksom på disse symbolene og eventuelle pålegg som følger: Angir alvorlig personskade eller død, som kan bli resultatet dersom instruksjonene ikke blir fulgt. Betyr at det er mulighet for alvorlig skade eller død dersom påleggene ikke blir fulgt. Indikerer en mulighet for at liten skade eller et resultat hvis ikke instruksjonene følges. Indikerer at utstyr eller skade på eiendom kan oppstå hvis instruksjonene ikke følges. MERK: Gir nyttig informasjon. Hvis et problem skulle oppstå, eller hvis du har spørsmål om motoren din, bør du kontakte forhandler.

3 INNHOLD INNHOLD 1. MOTOR SIKKERHET KOMPONENTER & KONTROLL STEDER KONTROLLER Motor Switch Fuel Valve Lever Choke Lever Recoil Starter Grip Throttle Lever Air Pump Pcomp SJEKK FØR BRUK DRIFT VEDLIKEHOLD LAGRING / TRANSPORT FEILSØKING TEKNISK & FORBRUKER INFORMASJON SPECIFICATIONS KOBLINGSAN VISNINGER

4 MOTOR SIKKERHET 1. MOTOR SIKKERHET VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON De fleste ulykker med motorer kan forebygges hvis du følger alle instruksjonene i denne håndboken og på motoren. Noen av de vanligste farer er omtalt nedenfor, sammen med den beste måten å beskytte deg selv og andre. Eier ansvar Motorene er designet for å gi sikker og pålitelig service hvis de drives i henhold til instrukser. Les og forstå denne brukerhåndboken før du bruker motoren. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til personskade eller skade på utstyret. Forstå hvordan stoppe motoren raskt, og forstå bruken av alle kontroller. Aldri tilate noen å kjøre motoren uten skikkelig instruksjoner. Ikke la barn bruke motoren. Hold barn og kjæledyr unna virkeområde. Fylle bensin med forsiktighet Bensin er ekstremt brannfarlig, og bensin damp kan eksplodere. Fyll på i et godt ventilert område, med motoren stoppet. Røyk aldri i nærheten av bensin, og hold unna flammer og gnister. Alltid lagre bensin i en godkjent beholder. Hvis noen drivstoff er sølt, sørge for at området er tørt før du starter motoren. Varm Eksos Lyddemperen blir svært varm under drift, og er fortsatt varm en stund etter stans av motoren. Vær forsiktig så du ikke berører lyddemperen mens den er varm. La motoren avkjøle før lagring innendørs. For å unngå brannfare, gi tilstrekkelig ventilasjon for stasjonært utstyr, holde motoren minst 1 meter unna vegger og annet utstyr under drift. Ikke plasser brennbare gjenstander i nærheten av motoren. Karbonmonoksid fare Eksos inneholder giftig karbonmonoksid. Unngå innånding av røykgassen. Kjør aldri motoren i en lukket garasje eller trangt område. Annet utstyr Se gjennom instruksjonene som følger med utstyret som drives av denne motoren for noen ekstra sikkerhetsregler som skal følges i forbindelse med motor oppstart, stopp, drift, eller beskyttende klær som kan være nødvendig å bruke med utstyret. 1

5 KOMPONENTER & KONTROLL STEDER 2. KOMPONENTER & KONTROLL STEDER 2

6 3. KONTROLLER 1) Tenningsnøkel/motorbryter Motorbryteren aktiverer og deaktiverer tenningssystemet. - Motorbryteren må settes i for å starte. - Trekkes ut for å stanse motoren. 2) Bensinkran Bensinkranen/drivstoffventilen åpnes og lukker passasjen mellom drivstofftanken og forgasseren. Drivstoffventilen spaken må være i ON posisjon for at motoren skal få bensin. NB! Når motoren ikke er i bruk, sett drivstoffventilen spaken i OFF posisjon for å forhindre forgasseren flommer over og for å redusere muligheten for drivstofflekkasje. 3

7 KONTROLLER 3) choken for kaldstart Chokespaken åpner og lukker choke ventil i forgasseren. LUKKE posisjon beriker drivstoff blandingen for start av kald motor. ÅPEN posisjon gir riktig drivstoff blanding for driften etter start, og for starte en varm motor. (Noen motorer bruker en eksternt montert choke kontroll snarere enn motormonterte chokespaken vist her.) 4) Snorstarter Trekk i startergrepet eller ved hjelp av startmotoren for å sveive igang motoren. 4

8 KONTROLLER 5) Gasshåndtak turtall Gasspaken kontrollerer motorens hastighet. Flytting av gasspaken i viste retninger gjør at motoren går fortere eller langsommere. 6) Primer knapp - kaldstart Primerknappen leverer mer bensin til forgasseren når du starter motoren i lav temperatur. Ikke trykk flere enn 3-tre ganger på primerknappen ved oppstart. 5

9 SJEKK FØR BRUK 4. SJEKK FØR BRUK ER motoren din klar til INNSATS? For din egen sikkerhet og for å maksimere levetiden på utstyret ditt, er det svært viktig å ta en liten stund før du bruker motoren til å kontrollere dens tilstand. Sørg for å ta deg av eventuelle problemer du finner, eller la din serviceforhandler rette den, før du bruker motoren. Manglende vedlikehold av denne motoren, eller unnlatelse i å rette et problem før drift, kan føre til en feilfunksjon der du kan bli alvorlig skadet. Utfør alltid en forhåndsinspeksjon før hver oppstart, og korrigere eventuelle problem. Før du begynner din inspeksjonsjekk, pass på at motoren står jevnt og motoren bryteren er ut av nøkkel hull. Sjekk motorens generelle tilstand: Se deg rundt og under motoren for tegn på olje eller bensin lekker. Fjern overflødig smuss eller avfall, særlig rundt eksospotten og startsnoren. Se etter tegn på skader. Kontroller at alle skjermer og deksler er på plass, og alle muttere, bolter, og skruer er strammet. Sjekk motor Kontroller oljenivået på motoren. Kjøring av motoren med et lavt oljenivå kan forårsake motor skade. Kontroller oljenivået på motoren før oppstart. Kontroller luftfilteret. Et skittent luftfilter vil begrense luftstrømmen til forgasseren, redusere motor ytelse. (på snøfresere benyttes ikke luftfilterinnsats) Sjekk drivstoff nivå. Starter du med en full tank vil det bidra til å eliminere eller redusere driftsavbrudd for tanking. Kontroller utstyret som drives av denne motoren Se gjennom instruksjonene som følger med utstyret som drives av denne motoren for noen forholdsregler og prosedyrer som skal følges før motorens oppstart. 6

10 DRIFT 5. DRIFT SIKKER BRUK - FORHOLDSREGLER Før bruk av motoren for første gang, kan du lese VIKTIG SIKKERHETS INFORMASJON og kapittelet med tittelen FØR BRUK. Karbonmonoksidgassen er giftig. Innånding av denne kan forårsake bevisstløshet og til og med drepe deg. Unngå områder eller handlinger som utsetter deg for karbonmonoksid. Se gjennom instruksjonene som følger med utstyret som drives av denne motoren for noen sikkerhetsregler som skal følges i forbindelse med motor oppstart, stans, eller drift. START MOTOREN 1) Flytt bensinkran/drivstoffventil spaken i posisjon ON. 7

11 2) For å starte en kald motor, flytt chokehendelen til LUKKET posisjon. Å starte en varm motor, la choke spaken i åpen posisjon. (Noen motorer bruker en eksternt montert choke kontroll snarere enn motormonterte chokespaken vist her.) 3) Flytt gasspaken bort fra LAV(sakte) posisjon, ca 1 / 3 av veien mot HØY(rask) posisjon (Noen motorer bruker en eksternt montert gassregulatoren stedet motormonterte gasspaken som vises her. ) 8

12 4) Sett tenningsnøkkel/motorbryteren inn i nøkkelhullet. 5) Bruk starteren. Startsnor (alle motor typer): Trekk starteren lett inntil du føler motstand, trekk deretter snoren raskt helt ut. Ikke slipp startgrepet men før det forsiktig tilbake. Elektrisk start (noen motortyper): Sett støpsel i en elektrisk kilde, og trykk deretter på starteren. Når motoren går, trekk ut støpselet fra den elektriske kilden. VIKTIG: For å hindre skade på elektrisk starter, kjør ikke startmotor, mer enn 10 ganger med intervaller på fem sekunder på, og deretter 5 sekunder vent. Dersom Motoren ikke starter etter denne serien av forsøk, la starter avkjøles i minst 40 minutter før du forsøker å starte den på nytt. Hvis motoren fortsatt ikke starter, sjekk oljenivå, bensin, tennplugg og ta evnt. kontakt med en autorisert forhandler for service. 9

13 DRIFT 6) Hvis choken er satt i LUKKET posisjon for å starte motoren, gradvis flytte den til ÅPEN posisjon etter hvert som motoren varmes opp. Du lytter til motorens gange at motor går rent og lettvindt ved flytting av choke. STOPPE MOTOREN For å stoppe motoren i en krisesituasjon, trekk ut tenningsnøkkel/motorbryteren. Under normale forhold, bruker du følgende fremgangsmåte. 1) Flytt gasspaken til LOW (sakte) posisjon. (Noen motorer bruker en eksternt montert gassregulatoren stedet motormonterte gasspaken som vises her.) 10

14 2) Trekk ut tenningsnøkkel / motorbryter. 3) Vri drivstoffventilen spaken til posisjonen OFF. INNSTILLING MOTOR HASTIGHET Plasser gasspaken for ønsket motorturtall i henhold til bruken av utstyret.

15 VEDLIKEHOLD 6. VEDLIKEHOLD BETYDNING FOR VEDLIKEHOLD Godt vedlikehold er viktig for sikker, økonomisk og problemfri drift. Det vil også bidra til å redusere luftforurensningen. Manglende vedlikehold av denne motoren, eller unnlatelse av å rette et problem før drift, kan føre til en feilfunksjon der du kan bli alvorlig skadd eller drept. Følg alltid inspeksjons-og vedlikehold anbefalinger og tidsplaner i denne brukerveiledningen. For å hjelpe deg til å ta ordentlig vare på motoren din, så er de følgende sidene inkludert med vedlikeholds tidsplan, rutinemessig inspeksjon prosedyrer, og enkle vedlikeholdsprosedyrer ved hjelp grunnleggende håndverktøy. Andre service oppgaver som er vanskeligere, eller krever spesielle verktøy, er det best at håndteres av fagfolk og bør normalt utføres av en tekniker eller annen kvalifisert mekaniker. Vedlikeholdsplanen gjelder for normale driftsforhold. Hvis du benytter motoren under uvanlige forhold, som for eksempel vedvarende høy belastning eller høy-temperatur drift, eller bruk i uvanlig våte eller støvete forhold, ta kontakt med din forhandler for service anbefalinger som gjelder for dine individuelle behov og bruk. VEDLIKEHOLD SIKKERHET Noen av de viktigste sikkerhetsreglene er som følger: Vi kan imidlertid ikke varsle deg om alle tenkelige farer som kan oppstå i å utføre vedlikehold. Bare du kan avgjøre om du skal utføre en gitt oppgave. Følg alltid prosedyrer og forholdsregler i brukerhåndboken. Sikkerhetsforanstaltninger: Kontroller at motoren er slått av før du begynner vedlikehold eller reparasjoner. Dette vil eliminere flere potensielle farer: Karbonmonoksidforgiftning fra eksosen. Vær sikker på at det er tilstrekkelig ventilasjon når du bruker motoren. Brannskader av varme deler. La motoren og eksossystemet kjøles ned før berøring. Skader fra bevegelige deler. Ikke kjør motoren mindre det er gitt beskjed om å gjøre det. Les instruksjonene før du begynner, og sørg for at du har verktøy og ferdigheter påkrevd. å redusere muligheten for brann eller eksplosjon, vær forsiktig ved arbeid rundt bensin. Bruk kun en ikke-antennelig løsemiddel, ikke bensin, til å rengjøre deler. Hold sigaretter, gnister og flammer bort fra alle drivstoff-relaterte deler.

16 Husk at din serviceforhandler kjenner motoren best og er fullt utstyrt for å vedlikeholde og reparere den. For å sikre best mulig kvalitet og pålitelighet, bruk kun nye, originale deler eller deres ekvivalenter for reparasjon og utskifting. VEDLIKEHOLDSSKJEMA (2) Disse elementene bør vedlikeholdes av servicepartner med mindre du har riktig verktøy og er mekanisk dyktig. Se håndboken for service prosedyrer. VEDLIKEHOLD FYLLING AV DRIVSTOFF Med motoren stoppet, ta av drivstofflokket og kontrollere drivstoffnivå. Fyll tanken hvis drivstoffet er lavt. Bensin er svært brannfarlig og eksplosivt. Du kan bli brent eller alvorlig skadet ved håndtering av drivstoff. Stopp motoren og hold varme, gnister og flamme bort. Håndter drivstoff kun utendørs. Tørk opp søl umiddelbart.

17 Etterfylle drivstoff på et godt ventilert sted før du starter motoren. Hvis motoren har vært i gang, la den avkjøles. Fyll bensin nøye for å unngå søl av drivstoff. Ikke fyll over drivstoff silenens bunn. Etter påfylling, stramme tanklokket godt. Fyll aldri motoren inne i en bygning pga. bensindamp der det kan forekomme flammer eller gnister. Bensin må holdes unna apparatet bluss, griller, elektriske apparater, elektroverktøy, etc. Sølt drivstoff er ikke bare en brannfare, fører det til skader på miljøet. Tørk opp søl umiddelbart. Drivstoff kan skade lakk og plast. Vær forsiktig så du ikke søler drivstoff når du fyller drivstofftanken. Skader forårsaket av sølt drivstoff er ikke dekkes av garantien. DRIVSTOFF ANBEFALINGER Bruk blyfri bensin med pumpe oktantall på 95. Disse motorene er sertifisert for blyfri bensin. Blyfri bensin produserer færre motor og tennplugg avsetninger og forlenger eksosanlegg levetid. Bruk aldri gammel eller forurenset bensin eller olje / bensin blanding. Unngå å få smuss eller vann i drivstofftanken. VEDLIKEHOLD Noen ganger kan det høres tenningsbank(metallisk rapping støy) mens motoren opererer under tung last. Dette er ingen grunn til bekymring. Hvis tenningsbank forekommer på et jevnt motorturtall, ved normal belastning, sjekk bensinens oktantall. Dersom tenningsbank vedvarer, må du se til en autorisert service-forhandler. Kjøring av motoren med vedvarende tenningsbank kan forårsake skade på motoren. Kjøring av motoren med vedvarende tenningsbank anses som misbruk, og distributøren vil begrensede garantien. Garantien dekker ikke deler skadet av misbruk.

18 Motorens oljenivå - SJEKK Sjekk motoroljen med motoren stoppet og i vannrett stilling. 1. Ta av påfyllingslokket / peilepinnen og tørk den ren. 2. Sett inn og fjern peilepinnen uten å skru den inn i påfyllingshalsen. Sjekk olje nivået som vises på peilepinnen. 3. Hvis oljenivået er lavt, fyll opp til kanten av oljen påfyllingshullet med anbefalt olje. 4. Skru av påfyllingslokket / peilepinnen sikkert. Kjøring av motoren med et lavt oljenivå kan forårsake motor skade. SKIFTE AV MOTOROLJE Tøm brukt olje når motoren er varm. Varm olje avløp raskt og fullstendig. 1. Plasser en egnet beholder under motoren for å fange den brukte oljen, og deretter fjerne påfyllingslokket og tappepluggen. 2. La den brukte oljen renne helt ut, og deretter installere tappepluggen, og trekk den til sikkert. Vennligst kvitt brukt motorolje på en måte som er forenlig med miljøet. Vi foreslår at tar du brukte olje i en forseglet beholder til din lokale gjenvinningsstasjon eller bensinstasjon for gjenvinning. Ikke kast den i søppelet, hell den på bakken, eller ned et avløp. 3. Med motoren i vannrett stilling, fyll i ytterkanten av oljen påfyllingshullet med anbefalt olje.

19 Motorolje kapasiteter: 175F (D) S/180F (D) S: 0,95 L 185F (D) S/190F (D) S: 1.1L Kjøring av motoren med et lavt oljenivå kan forårsake skade på motoren. Olje alarm-systemet (aktuelle motortyper) vil automatisk stoppe motoren før oljenivået faller under trygg grense. Men for å unngå ulempene ved en uventet motorstopp/startproblemer, fyll til øvre grense, og sjekk oljenivået jevnlig. 4. Skru av påfyllingslokket / peilepinnen sikkert. MOTOR OLJE ANBEFALINGER Olje er en viktig faktor som påvirker ytelse og levetid. Bruk 4-takts olje for biler SAE 5W-30 anbefales for generell bruk. Andre viskositeter vist i figuren kan brukes når gjennomsnittstemperaturen i ditt område er innenfor anbefalt område. SA oljens viskositet og service klassifisering er i API etiketten på olje beholder. Vi anbefaler at du bruker API SERVICE Kategori SE eller SF olje.

20 VEDLIKEHOLD TENNPLUGG SERVICE Anbefalt tennplugger: F7RTC eller andre ekvivalenter. Ekvivalent lister finner du på Google spark plug equivalent list F7RTC En feil tennplugg kan forårsake skade på motoren. 1) Koble fra tennplugghetten, og fjern all smuss fra hele tennpluggen området. 2) Ta ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel. 3) Kontroller tennpluggen. Bytt den hvis elektrodene er slitt, eller hvis isolatoren er sprukket eller kuttet. 4) Mål tennpluggen avstanden mellom elektrodene med riktig tverrsnitt. Gapet skal være i i (0,70 mm - 0,80 mm). Lag riktig åpning, hvis nødvendig, ved å forsiktig bøye side elektroden. 5) Installer tennpluggen nøye, for hånd, for å påse at den går fint i gjengene. 6) Etter tennpluggen er manuelt tilskrudd, trekk til med en tennpluggnøkkel slik at pluggen ikke løsner. Vær varsom så man ikke trekker over gjengene. Man drar typisk til en 1/8 til 1/4 runde etter at pluggen har satt seg på en brukt tennplugg. Hvis du installerer en ny tennplugg, trekk ca. 1/2 omdreining etter at tennpluggen har satt seg. En løs tennplugg kan overopphetes og skade motoren. Over stramme tennpluggen kan skade gjenger i sylinderen hodet. 7) Fest så tennplugghetten godt.

21 Justering av tomgangshastighet 1. Start motoren utendørs, og la den varme opp til driftstemperatur. 2. Flytt gasspaken til dets langsomste posisjon. 3. Justere så stopp skruen for å oppnå standard tomgang. Standard tomgangsturtall: 1400 rpm ± 150 rpm

22 OPPBEVARING / TRANSPORT 7. OPPBEVARING / TRANSPORT OPPBEVARING AV MOTOREN Lagring Forberedelse Riktig lagring er vesentlig for å holde motoren din problemfri og god. Følgende trinn vil bidra til å holde rust og korrosjon fra å svekke din motorens funksjon og utseende, og vil gjøre motoren lettere å starte etter lagring. Rengjøring Hvis motoren har vært i gang, la den avkjøles i minst en halv time før rengjøring. Rengjør alle utvendige overflater, fix eventuelle skadet maling, gå over andre områder som kan ruste med en lett oljefilm. Om du benytter høytrykksvasker så pass på at vann ikke kommer inn via luftfilter eller i eksospotten og forårsaker skader/rust. La motor avkjøles i minst en halv time før vask. Bensin Bensin vil oksidere og forringes ved lagring. Gamle bensin vil føre til vanskelig å starte, og ved fordamping etterlater den et belegg som tetter drivstoffsystemets dyser med mer. Dersom du lar bensinen stå i motoren din under lagring, kan det hende du må ha forgasseren og andre drivstoff systemkomponenter på service eller erstattes. Hvor lenge at bensin kan være på din drivstofftanken og forgasseren uten å forårsake funksjonelle problemer vil variere med faktorer som bensin blanding, din lagringsplass temperaturer, og om tanken er helt eller delvis fylt. Luften i en delvis fylt drivstofftanken fremmer drivstoff forringelse. Veldig varm lagring / temperatur akselerere drivstoff forringelse. Problemer kan oppstå i løpet av få måneder, eller enda mindre hvis bensinen ikke var fersk når du fylte tanken. Distributøren begrenser garantien/dekker ikke drivstoffsystem skader eller motor ytelse problemer som følge av forsømt lagring. Du kan forlenge drivstoff livsløp ved å legge et drivstoff stabilisator som er formulert for dette formål, eller du kan unngå drivstoff forringelse problemer aller enklest ved å tømme drivstofftanken og forgasseren ved slutten av hver sesong. Velger du en stabilisator: 1. Fyll på drivstoffstabilisator følg produsentens instruksjoner. 2. Kjøre så motoren ute i 10 minutter for å være sikker på at behandlet bensin har erstattet den ubehandlede bensinen i forgasseren. 3. Stopp motoren, og flytt drivstoffventilen til OFF. Tømming av drivstofftank og FORGASSER 1) Plasser en godkjent bensin container under forgasseren, og bruk en trakt for å unngå å søle drivstoff. 2) Ta av forgasserens tappeskrue, og trekk ut drivstoff slangen.

23 3) Etter alt drivstoff har rent ned i beholderen, Sett tilbake tappeskruen og drivstoff slange. Stram til sikkert alt du har hatt løst. Forholdsregler for lagring 1. Skift motorolje. 2. Fjern tennpluggen. 3. Hell en spiseskje av ren motorolje inn i sylinderen. 4. Trekk i startsnoren flere ganger for å fordele oljen i sylinderen. 5. Installer tennplugg. 6. Trekk i startsnoren sakte til at det er motstand. Dette vil lukke ventiler slik fuktighet kan ikke komme inn i motorens sylinder. Slipp tilbake startsnoren forsiktig. Hvis motoren din vil bli lagret med bensin i drivstofftanken og forgasseren, er det viktig å redusere faren for bensin damp antennelse. Velg et godt ventilert lagringsområde vekk fra alle apparater som opererer med en flamme/gnist, slik som en ovn, varmtvannsbereder, driller,eller tørketrommel e-lign. Hvis mulig, unngå oppbevaringssteder med høy fuktighet, fordi det fremmer rust og korrosjon. Vær sikker på at alt drivstoff har blitt tappet fra drivstofftanken, for å redusere muligheten for drivstoff lekkasje. Plasser utstyret slik at motoren er i vater. Står motoren i helling kan det føre til drivstoff eller olje lekkasje. Med motoren og eksosanlegget kjølig, dekk til motoren til å holde støv ute. En varm motor og eksossystem kan antenne eller smelte noen materialer. Ikke bruk plast som støv deksel. Sørg for lufting og ikke innpakning som vil fange fuktighet rundt motoren, fremme rust og korrosjon. Hvis utstyrt med et batteri for el-start, lade batteriet en gang i måneden, mens motoren er i oppbevaring. Dette vil bidra til å forlenge levetiden på batteriet. Når du skal ta motoren i bruk Sjekk din motor som beskrevet i kapittelet SJEKK FØR BRUK. Dersom drivstoffet er tømt under lagring, fyll tanken med fersk bensin. Hvis du har en beholder med bensin for etterfylling, se til at den inneholder kun fersk bensin (30 dager). Bensin oksiderer og forverres over tid, og forårsaker hard start. Dersom sylindrene var belagt med olje under lagring forberedelse, kan motoren ryke kort ved oppstart. Dette er normalt.

24 TRANSPORT Hvis motoren har vært i gang, la den avkjøles i minst 15 minutter før du legger i motordrevne utstyret på transportbil. En varm motor og eksossystem kan brenne deg og kan antenne noen materialer. Hold motoren nivået under transport for å redusere muligheten for drivstofflekkasje. FEILSØKING 8. FEILSØKING

25 TEKNISK & FORBRUKER INFORMASJON 9. TEKNISK & FORBRUKER INFORMASJON TEKNISK INFORMASJON Serienummer sted Skriv ned serienummeret for motoren i feltet nedenfor. Du trenger dette serienummeret ved bestilling av deler, og når du gjør tekniske eller garanti henvendelser. Motor serienummer: Forgassermodifisering for drift til fjells Ved stor høyde vil standard forgasser luft-drivstoffblanding bli for rik. Ytelsen vil gå ned, og drivstofforbruket vil øke. En svært rik blanding vil også skitne til plugg og forårsake hard gange. Drift på en høyde som avviker fra det som denne Motoren ble sertifisert for, i lengre perioder, kan øke utslippene. Stor høyde ytelse kan forbedres ved spesifikke endringer til forgasseren. Hvis du alltid skal betjene motoren i høyder over 1500 meter, kan din serviceforhandler utføre denne forgassermodifisering. Denne motoren, kan brukes ved store høyder med forgasser modifikasjoner for stor høyde bruk, vil den tilfredstille utslipp standard gjennom hele sin levetid. Selv med forgassermodifisering, vil motorens hestekrefter reduseres om lag 3,5% for hver 300 meter økning i høyde. Effekten av høyden på hestekrefter vil bli større enn dette hvis ingen forgassermodifisering er gjort. Når forgasseren er modifisert for høyde drift, vil luft-drivstoffblandingen blir for mager for lav høyde bruk. Drift i høyder under 1500 meter med en modifisert forgasser kan føre til at motoren overopphetes og resultere i alvorlig skade på motoren. For bruk ved lave høyder, få din service forhandler til å tilbake justere forgasseren til opprinnelige spesifikasjoner

26 TEKNISK & FORBRUKER INFORMASJON Kilde til utslipp Forbrenningsprosessen produserer karbonmonoksid, oksider av nitrogen, og hydrokarboner. Kontroll av hydrokarboner og nitrogenoksider er svært viktig fordi, under visse vilkår, reagerer de å danne fotokjemisk smog når utsatt for sollys. Karbonmonoksid reagerer ikke på samme måte, men det er giftig. Dette benytter magre forgasserinnstillinger og andre systemer for å redusere utslippene av karbonmonoksid, oksider av nitrogen og hydrokarboner. Modifikasjon/tukling med eller endring av utslippskontroll-systemet kan øke utslippene utover den lovlige grensen. Blant de handlinger som utgjør inngrep er: Fjerning eller endring av noen del av inntak, drivstoff-eller eksosanlegg. Endre eller bygge om sammenhengen eller hastighet-justeringsmekanisme slik at motoren opererer utenfor sine design parameter. Problemer som kan påvirke utslipp Hvis du er klar over noen av følgende symptomer, få motoren din inspisert og reparert av service forhandleren. Hard gange eller stopper etter start. Røff/ujevn tomgang. Feiltenning eller ettertenning under belastning. ettertenning/smell fra potten. (kan også være vann i bensin) Svart eksos eller høyt drivstofforbruk. Reservedeler Utslippsovervåkingssystemet på motoren ble designet/bygget etter vår standard. Vi anbefaler derfor bruk av originale deler når du har gjort vedlikehold. Disse originaldesign reservedeler er produsert etter samme standard som de originale delene, slik at du kan være sikre på deres prestasjoner. Bruk av reservedeler som ikke er av original design og kvalitet kan forringe effektiviteten av utslippskontroll-systemet. En produsent av en ettermarkedsdel tar ansvar for at den delen ikke vil påvirke utslipp ytelsen negativt. Produsenten av delene må bekrefte at bruk av delen vil ikke resultere i en svikt i motoren å overholde utslipp forskrifter. Vedlikehold Følg vedlikeholdsplanen. Husk at denne planen er basert på antakelsen at maskinen vil bli brukt for designet formålet. Vedvarende høy belastning eller høy temperatur operasjon, eller bruk i uvanlig våte eller støvete forhold, vil kreve hyppigere service.

27 TEKNISK & FORBRUKER INFORMASJON Motor justeringer Kvikk referanser:

28

29 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA MOTORER GX120 - GX160 - GX200 INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen INNLEDNING Kjære kunde - Takk for at du kjøpte en Honda-motor. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

GX120 GX160 GX200 BRUKERHÅNDBOK MANUEL DE L UTILISATEUR MANUAL DEL PROPIETARIO ADVARSEL FARE ADVARSEL FORSIKTIG SIKKERHETSADVARSLER INNHOLD

GX120 GX160 GX200 BRUKERHÅNDBOK MANUEL DE L UTILISATEUR MANUAL DEL PROPIETARIO ADVARSEL FARE ADVARSEL FORSIKTIG SIKKERHETSADVARSLER INNHOLD 05/04/16 11:21:21:46 3NZ4F600_001 INNLEDNING Takk for at du kjøpte en Honda-motor. Vi ønsker å hjelpe deg til få best mulig nytte av din nye motor og til å betjene den på en trygg måte. Denne håndboken

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 Kjære kunde - gratulerer med valget av et HONDA sprøyteaggregat. Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt

Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt Tennplugger er en av de mest misforståtte komponenter i en motor. Uttallige spørsmål har dukket opp gjennom årtier, og gjort mange mekanikere forvirret. Denne

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HONDA MOTORER GX240 - GX270 - GX340 - GX390 INSTRUKSJONSBOK

HONDA MOTORER GX240 - GX270 - GX340 - GX390 INSTRUKSJONSBOK HONDA MOTORER GX240 - GX270 - GX340 - GX390 INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen INNLEDNING Kjære kunde - Takk for at du kjøpte en Honda-motor.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000. Betriebsanleitung

Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000. Betriebsanleitung Benzinmotorpumpe BMP 14000 / BMP 30000 Betriebsanleitung 477347_a I 04/2014 BMP 14000 BMP 14000 477347_a 3 D BMP 30000 BMP 30000 4 BMP 14000 / BMP 30000 477347_a 5 D BMP 14000 Art.Nr. 113216 BMP 30000

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

INNHOLD 1. GENERELL INFORMASJON 2. GENERELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD 1. GENERELL INFORMASJON 2. GENERELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER NO 1 INNHOLD 1. Generell informasjon... 1 2. Sikkerhetsregler... 1 3. Komponenter og kontroller... 2 4. Nyttig å vite... 3 5. Bruksregler... 4 6. Vedlikehold... 6 7. Problemer og løsninger... 8 8. Tekniske

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Norsk

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) FORLENGERUTSTYR SSES SSES - L SSES - S INSTRUKSJONSOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA SSES

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold 1 Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger fremover. Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer