Norskutviklet sensorsuksess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norskutviklet sensorsuksess"

Transkript

1 juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i tilkoplingspunktet, Faseutvelgelse mens kablene ligger jordet, Eaton vil vokse i nye markeder, Svensk-norsk synergi gir ny vekst, Fokus på Valhall og videre vekst, En pioner på kraft fra land

2 Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Glassisolatorer fra NTP AS, mer enn 45 års driftserfaring i Norge «BEKREFTET PÅLITELIGHET»

3 Trådløs sensorsuksess Vibrasjonssensoren WiMon100 er resultatet av en norsk utviklingssuksess - et lite akselerometer med stort potensial. Nå legges det opp til volumproduksjon hos Kitron i Arendal. I første omgang skal det leveres 400 sensorer til Goliat. Det er underskrevet kontrakt for leveranser til Eni Norge AS sin nye produksjonsplattform i Barentshavet, Goliat FPSO. I tillegg til å levere et komplett EICT-scope (Electrical equipment, Instruments, Control dvs. automasjonssystem and Telecom), det skal leveres et avansert system for ytelse- og tilstandsovervåking av plattformen. Tilstandsovervåkingssystemet vil dekke utstyret i EICT-pakken, sjøkabelen, roterende maskiner, statisk prosessutstyr og subsea utstyr. Hensikten med systemet er å legge til rette for Integrerte Operasjoner. Dette betyr at driften av plattformen kan støttes fra land med hensyn til prosessoptimering og planlegging/gjennomføring av vedlikehold. I forbindelse med tilstandsovervåkingen av de roterende maskinene er WiMon100 blitt spesifisert for de mindre maskinene. Løsningen har jo sammenheng med Wireless HART protokollen ABB har vært med på å utvikle. En åpen standard som man har samarbeidet om i industrien og som er utviklet spesielt for å få til trådløs kommunikasjon for industribruk hvor det er mye støy og fysiske hindringer etc. Wireless HART protokollen er satt opp slik at hver slik sensor skal kommunisere med minst to andre. De fungerer som releer for hverandre og kan passere hindringer, som en stålvegg, for eksempel. ABB har vært med på å teste Wireless HART teknologien offshore sammen med Statoil, med gode resultater. Når det gjelder utviklingen av WiMon100 sensoren så var det flere avgjørende krav som måtte innfris. Det begynte med at Marintek kjørte en studie på oppdrag fra oljeindustrien, kalt CORD (Co-ordinated Offshore Operation and maintenance Research and Development) for å se på hvordan ny teknologi kunne brukes for å redusere kostnadene offshore. Og da kom de opp med en kravspesifikasjon. Så gikk det videre til et utviklingsprosjekt støttet av Norges forskningsråd (NFR), hvor ABB gikk i bresjen. Da var utgangspunktet å bruke vibrasjonsovervåkningsteknologien til å lage et produkt som var billig nok og kompakt nok til å kunne produseres i store mengder, et produkt hvor sensoren kunne operere ved hjelp av et batteri der levetiden var mer enn 5 år. I tillegg måtte den være minimum Atex (Atmosphere Explosive) sone 1 sertifisert, slik at den kunne brukes i soner der det må påberegnes eksplosiv gass. Det er et akselerometer og en temperatursensor på innsiden, det er en radiotranceiver, et batteri - og så er det en CPU. Teknologien rundt radiotranceiveren og hvordan den brukes mest mulig energieffektivt sammen med CPU-en, er ABBs bidrag i prosjektet. SKF har bidratt med et akselerometer som trekker veldig lite energi og som har veldig høy kvalitet. Kitron Development (Creo) har stått for firmware-utlegg, en optimalisering for å få produktet inn i en liten pakke - de har gjort det robust og varmebestandig i henhold til EMC krav og laget den mekaniske innkapslingen rundt. Her var det også flere utfordringer. Blant annet i forhold til antenne. På prototypen stakk den ut og var sårbar, men det har Kitron Development (Creo) klart å integrere i kretskortet og testet i forhold til omnidirectional ytelse. Produktet har utvilsomt et stort potensial, det kan bli et betydelig volum på sikt. Spesielt hvis det åpnes for salg utenfor olje og gassvirksomheten. Kostnadsmessig ligger den så attraktivt an at det kan være interessant for andre industrier også. Kitron i Arendal setter opp egen produksjonslinjene, - vi har store forventninger. Tor Bergersen s.6-9 Satser innovativ t på automasjon s Trådløs sensorsuksess offshore s Fokus på Valhall og videre vekst En milliard til fornybar energi og energieffektivisering s.4 Effektbryter montert i tilkoplingspunktet s Ny attraksjon langs Rallarvegen s.13 Faseutvelgelse mens kablene ligger jordet s Rammeavtale med småkraftutbygger s.16 Eaton vil vokse i nye markeder s Eaton Automation Partner s Svensk-norsk synergi gir ny vekst s En pioner på kraft fra land s Med Azipod C til vindkraftfartøy s.45 Pluggbare tilkoblings løsninger for strøm- og spenningsomformere s Starter opp med motorer, motorstyringer og transmisjonsprodukter s.48 Produktnyheter s Nytt fra bransjen s.56 Messeoversikt s.58 Nr årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Redaktør Terje Høiland Epost: Mobiltelefon: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Tor Ole Bang-Steinsvik ABB, foto: Tor Bergersen. Neste utgave Uke 35, 2011 Annonsemateriell til V Materiellfrist 19. august 2011 Annonsematriell: Epost: Grafisk formgiving Zmedia AS Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger NORWEA - interesseorganisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Norsk Solenergiforening Abonnement Årsabonnement kr 489,- Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS 3

4 En milliard til fornybar energi og energieffektivisering Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova går sammen i et krafttak for å fremme forskning og teknologiutvikling rettet mot fremtidens energiløsninger. Staten kan gjennom sitt virkemiddelapparat bidra med gode rammer for medfinansiering. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova vil sammen skape en attraktiv arena for innovasjon og teknologiutvikling og ønsker å komme i dialog med næringsaktører som vil investere i energiprosjekter. Arvid Hallén, adm dir for Forskningsrådet, Gunn Ovesen adm dir for Innovasjon Norge og Nils Kristian Nakstad adm dir for Enova er samstemte i hva de opplever som en av hovedutfordringene. Gjennom program som utfyller hverandre, finansierer Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hvert sitt ledd av prosjekter som fremmer fornybar energi og energieffektivisering. Programmene støtter ulike trinn i utviklingen, fra idé til ferdig utviklet teknologi. Samlet sett finnes det nå finansieringsmuligheter for alle faser i utviklingen av ny fornybar energi. Renergi Forskningsrådets RENERGIprogram lyser ut midler til forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Prosjektene kan for eksempel ha form av modellering og laboratorieforsøk. Utlysningen dekker både prosjekter som handler om fornybar energi og prosjekter mer rettet mot energieffektivisering. Målgruppen for programmet er bedrifter og forskningsmiljøer. Årets utlysning er på om lag 250 millioner kroner. Innovasjon Norge Miljøteknologiordning er et landsdekkende tilbud som finansierer pilot- og små og større demonstrasjonsanlegg innen miljøteknologi, herunder fornybar energi. Programmet ble satt i gang i 2010 og videreføres i perioden Årets budsjett for miljøteknologiordningen er på 257 millioner kroner. Innovasjon Norge kan i tillegg tilby risikolån og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter. Enova Program for teknologiintroduksjon støtter demonstrasjon av nye energiteknologier. Dette programmet har en ramme på om lag 150 millioner kroner. Enova har også en målrettet satsning som lyser ut midler til fullskala demonstrasjon av nye teknologier innen marin kraftproduksjon gjennom Program for marin fornybar kraftproduksjon. Programmet retter seg hovedsakelig mot offshore vind, samt bølge- og tidevannskraft. Årets budsjett for programmet er på om lag 250 millioner kroner. Ny bryterløsning for tilknytning av småkraftverk Skoen passer godt for håndverkere, lett industri, mekaniske verksteder og transport. Alle strørrelser fra 38 til 48 og klassifisert i klasse Firmaet NETTseksjonering as har i nært samarbeide med HelgelandsKraft AS fått utviklet en helt ny bryterløsning for høyspent tilknytning av småkraftverk som har fått navnet HorizonT. Denne bryteren som foruten å være markedets hurtigste effektbryter; - er også et komplett målepunkt for effektavregning! En økonomisk gunstig løsning som med sin innebygde fjernkontroll opp imot elverkenes sentraler gir optimale kontroll ved småkraftverk; - størrelse gjerne mellom 250 KVA og 4MVA. Rammeavtale med Småkraft AS Goodtech Projects & Services AS har inngått en rammeavtale med Småkraft AS om levering av vern-, kontroll- og apparatanlegg for en periode på 2 år med opsjon på ytterlige 2 pluss 2 år. Småkraft AS har i dag 25 kraftverk i drift og har planer om å bygge nye kraftverk i året de nærmeste årene. Småkraft AS eies av selskapene Statkraft, Skagerak Energi, Agder Energi og BKK. Småkraft AS har som mål å bygge ut småkraftverk på en lønnsom og miljømessig skånsom måte. Dette skjer i samarbeid med lokale grunneiere. Selskapet har en målsetting om å bygge ut en produksjonskapasitet på 2,5 TWh. Dette tilsvarer energibehovet til norske husstander og representerer Norgeshistoriens største satsing på små kraftverk. Småkraft involverer seg i kraftprosjekter over hele Norge. Totalverdien på rammeavtalen er på ca NOK 90 millioner.

5 PREFABRIKERTE BRYTERFLEKSIBLER Flexibar krever mindre volum enn kabel og kortere lengder enn s kinner. Det er ingen behov for kabelsko, og er meget tidsbesparende ved kosntruksjon og montering. Stor fleksibilitet og enkel montering. FLEXIBAR Nominell spenning 1000 V AC/1500 V DC Uttenning 370 % Maks. arbeidstemperatur 105 ºC Min. arbeidstemperatur -25 ºC Tykkelse 2 mm ± 0.2 Selvslukkende UL 94 VO Dielektrisk kapasitet 20 kv7 mm PRESSTENGER OVERSPENNINGSVERN IsoPro overspenningsvern kombinerer grov og mellomvern i ett og samme vern. Vernet benytter gassfylte hermetiske lukkede gnistgap. Dette forhindrer utblåsninger som kan skade øvrig installasjonsmateriell. CADWELD SVEIS JORDSYSTEMTANG ELIT 5612II Jordsystemtang for måling av overgansmotstand på jordingssystem i parallellkoblede jordingsnett. Tangen kan også måle l ekkasjestrømmer (jordfeilstrømmer) på jordleder. JORDFEILSØKER ELIT 250E3 Jordfeilsøker for sikker jordfeilpåvisning i IT nett, batteri anlegg og hvis ønskelig TT/TN nett. MULTIFUNKSJON STANGFESTE ELIT SF250E Stangfeste som gjør det enkelt å foreta jordfeilsøking ut på EX linjer opp til ca. syv meter over bakken. FLEKSIBLE SKINNER ELIT ISOFLEX Fleksible forbindelser er den optimale l øsningen for k obling mellom strøm skinner og transformatorer, t avler, etc. Fleksibler b egrenser overføringe r av vibrasjoner. Fleksiblene blir produsert etter mål og a mperestørrelse. Nominell strøm A Nominell spenning 1000 V Isolasjonsspenning 1000 V Ledermateriale AL/CU Antall ledere 4 5 Tverrsnitt N-leder 50 %, 100 %, 200 % Tverrsnitt PE-leder Opp til 100 % Pluggbare uttak Nei Maks Icw for 1s 240 ka Maks peak lcw 500 ka når fagkunnskap og kompetanse teller ELIT AS Hellenvegen Gjerdrum Tlf.: Fax:

6 Phoenix Contact AS: Satser innovativ Med fokus på lokal leveringsdyktighet fra eget lager og kontinuerlig innovasjon av nye produkter for å være i forkant med løsninger, tar Phoenix Contact AS nå viktige steg inn i automasjonsverdenen. Det satses på vekst innen flere segmenter, spesielt Marine, Olje og Gass. Selskapet som tidligere var mest kjent for rekkeklemmer og termineringsutstyr, har utviklet seg til å bli en betydningsfull totalleverandør av automasjonsprodukter. - Vi er veldig profesjonelle både med produkter og logistikk og på topp når det gjelder leveringsdyktighet, både fra moderselskapet i Tyskland og ut hit og i forhold til rask levering ut i det norske markedet fra eget lager her hos oss. Det er ikke uten grunn at vi er markedsledere med flere av produktene våre både worldwide og i Norge, sier administrerende direktør Henning Grorud og tar smilende i mot Volt Magazine i lyse kontorlokaler på Furuset, der miljøet speiler en positiv og velfungerende organisasjon, trygg på egen kompetanse. La opp til vekst Logoen i velkjente grønntoner er blikkfang og har et slagord som sier mye: Inspiring Innovations. Det tyske moderselskapet med base i Ostwestfalen-Lippe har eiere med ingeniørbakgrunn som er glødende opptatt av innovativ tankegang. De la opp til vekst i forsknings- og utviklingsavdelingen under finanskrisen, for å være bedre rustet når pilene pekte oppover igjen. Det sier også sitt om det privateide selskapet, som har solide økonomiske muskler og ikke er registrert på børs. Salg, lager og logistikk Moderselskapet ble etablert i Essen i Tyskland i Phoenix Contact AS er et datterselskap i Norge som jeg driver, med 27 ansatte. Det ble etablert i Tidligere var det et agentur hos EFA, og godt innarbeidet som et varemerke i det norske markedet. Men fra 1988 ble det et datterselskap. Jeg begynte i 2004, da vi holdt til på Økern. I 2007 flyttet vi hit. - Vi er en ren salgsorganisasjon, men vi har også lager her i bygget så fem av stilingene er innen lager og logistikk for å få varer ut og inn. Vi har veldig fokus på å være lokale og leveringsdyktige fra eget lager. Men utover det er vi en gjeng med selgere og produktsansvarlige i et miljø som er ganske teknisk avansert og så har vi det nødvendigste på administrasjon. Det er en strømlinjeformet organisasjon som driver godt, tjener penger og lever resultatet til morselskapet vårt i Tyskland. Konsernet har mer enn 40 datterselskaper rundt omkring i verden og over 30 agenturer i andre land, så produktene våre er tilgjengelig worldwide, sier Grorud. Finner løsninger for kundene - Det betyr at det bindes opp mye kapital, vi får lov å ligge med lager i Norge og være leveringsdyktige til det norske markedet. Nils Christian Østnes har ansvaret for et salgsteam, en gruppe på fem mann som er ute på veien veldig mye, og fire kundebehandlere inne som kan mye mer enn å ta i mot et artikkelnummer og levere den varen. De er også konsulenter for kundene. Våre produktansvarlige trener opp inneselgerne våre jevnlig, for at de skal være gode på å finne løsninger for kunder som henvender seg til oss. Vet han hva han skal ha, kan han gå på e-shopen vår, og det gjør mange i dag. Men det er viktig at vi har konsulenter som hjelper til med å finne riktig utstyr. Det ligger jo over aktive artikler i vår base, så det er litt å finne fram i! Vi har også salgskontor i Ulsteinvik og etablerer i disse dager et i Brevik. En rekke seminarer Noe av årsaken til suksess nå, er at vi er flinke til å få de produktansvarlige ut til kundene. Og ikke minst holder vi en rekke seminarer rundt omkring i landet. Det er et ledd i å lykkes med dette, at vi tenker på hvordan vi kan gå ut med kompetansen vår direkte til kundene. Selgeren er døråpneren, og så kommer de produktansvarlige etterpå. Vi holder seminarer innen områder som overspenningsvern, trådløs teknologi, industrielle kommunikasjonsløsninger og strømforsyning både ute hos kundene og her hos oss, forklarer han. Elektronikkprodusenter - Vi har en veldig vid portefølje av produkter innenfor leveranser til det profesjonelle elektromarkedet i Norge. Leveranser til elektronikkprodusenter har tradisjonelt vært veldig stor her i landet. Mange av dem flytter jo ut produksjonen i dag, til Kina og andre lavkostland. Men det er fortsatt mange igjen, og de håndterer vi markedsmessig under ett. Det er mye design in og vår produktansvarlig skal være til stede å hjelpe til å finne løsninger. Automasjonsrelaterte produkter Den andre delen av produktene våre er i større grad del av salgsorganisasjonens arbeid og der er det automasjon som er stikkordet. Det er relatert til automasjonsprosesser. Og så har vel alle hørt at Phoenix driver med rekkeklemmer, noen tror at det er det som er hovedbusinessen vår. Men det utgjør bare prosent av vår omsetning i dag. Automasjonsrelaterte produkter utgjør en mye større andel. Produkter for industrielle Ethernett, BUS løsninger, trådløs kommunikasjon, overspenningsvern, avbruddsfrie strømforsyninger. Det er der volumet er, og det er der vi vokser mest i Norge og i verden for øvrig. Det siste nå er at vi leverer industrielle pc-er og operatørpaneler etc, som vi kan fylle på automasjonsporteføljen. Og dette er rene Phoenix produkter, produsert av oss. Vi har innkjøp av råvarer som plast og stål og så bygger vi det sammen ved hjelp av egne ressurser, sier Grorud. Omsetter for cirka 100 millioner - I verden er vi nå over ansatte, et privateid selskap som ikke er på børs. I Norge er vi som sagt 27 ansatte. Når det gjelder omsetningen, så hadde vi en formidabel vekst fra 2005 til 2008 fra drøye 50 til cirka 120 millioner kroner. Så har vi jo hatt vår tid gjennom finanskrisen i Omsetningen sank det året, men steg igjen i fjor - til 101 millioner kroner. Og dette er ren produktomsetning. Vi tjener ikke penger på engineering. Vi selger og supporterer produkter. I år ser det veldig positivt ut foreløpig, vi har en prognose på 15 % vekst i forhold til Volt

7 t på automasjon - Kundene er veldig fornøyde med kvaliteten på produktene og måten de blir levert på, sier Nils Christian òstnes, mens administrerende direktør Henning Grorud konstaterer at salgssjefen fikk en flying start i et marked i vekst, foto: Tor Bergersen. 7

8 Innovasjon, leveringsdyktighet og logistikk er viktige stikkord for suksess hos Phoenix Contact, som har lokalt lager og et kjempestort spekter av produkter. Tenker langsiktig Det er ikke tilfeldig at vi har Inspiring Innovations i logoen vår. Hovedeieren vår på 75 år er ingeniør og aktivt med i utviklingsmiljøet. Han liker å lage nye produkter. Så pengene går tilbake igjen til innovasjon i produkter. Da finanskrisen slo ut for Phoenix Contact, så ble det redusert på salg, på kostnader. Vi sa ikke opp folk, men vi reduserte arbeidstiden til 6 timer for mange innenfor logistikk og produksjon, i påvente at det skulle løfte seg igjen Men samtidig opprettholdt vi en vekst innenfor utvikling av produkter også under finanskrisen. Det lå en vekst på 8-9 prosent hele veien. Og det gjorde at vi var kjempegodt forberedt og godt i gang, da dette tok av fortere enn noen egentlig hadde håpet å tro. Det var full fart med en gang. Da får man igjen for at man har en langsiktig eier, som virkelig tør - og som har økonomisk ryggrad til det. Fikk flying start Salgssjefen vår fikk jo en flying start, fordi markedet nå er i vekst igjen. Han ble ansatt i år og møter god respons i markedet, konstaterer Grorud. - Det har vært veldig spennende å begynne her i Phoenix Contact. Det er veldig mange produkter og segmenter å bli kjent med. Jeg har bakgrunn fra energi, fra telebransjen. Så derfor er det veldig spennende å se nærmere på det kjempestore spekteret vi har av produkter. Når jeg er ute blant kundene, får jeg veldig gode tilbakemeldinger. De er veldig fornøyd med kvaliteten på alt som blir levert, og måten det blir levert på i forhold til logistikk og leveringsdyktighet. Slik jeg ser det, er det en stor fordel at vi har lager lokalt her hos oss. Mange har flyttet lager ut av Norge, og jeg tror at de mister noe på det. Jeg føler at det er veldig trygt å komme inn som ny her, med et velfungerende apparat av selgere og dyktige produktansvarlige, sier salgssjef Østnes. Marine, Olje og Gass - Gjennom disse årene har vi tatt markedsandeler også, særlig innenfor automasjon. Det er ikke bare ren vekst. Vi har definert segmentene som viktige for oss. Det aller største er Marine. Der hadde vi en nedgang sent i 2009 og i begynnelsen av fjoråret, den kom litt etter finanskrisen. Det er det absolutt største markedssegmentet vi jobber i, hvor hele bredden av produktene våre er aktuelle. Og så er det Olje og Gass som er det nest største. De to til sammen utgjør opp mot 2/3 av vår omsetning. Innen disse segmentene er det stor utvikling og mye som skjer, så derfor tror jeg vi får en god vekst igjen nå i år. Signalanlegg for jernbane Og så har vi satset på en del andre mindre segmenter, for vi ønsker å ha flere ben å stå på. De siste par årene har det vært mye fokus på vann og avløp, kommunale kunder, tunnelstyringer og ikke minst jernbane. Det skal investeres mye i jernbanesektoren, men det vi er involvert i nå, er signalanleggene. Der er det mye som skjer. Vi leverer blant annet mye av industrielle Ethernett i forbindelse med kommunikasjon og signalbehandling langs linjene. Mye til energibransjen Energi er det tredje største segmentet etter Marine, Olje og Gass sammen med Industri. Vi leverer jo alt i en tavle, potensialet er et automatikkskap, med de tradisjonelle rekkeklemmene og termineringene. Men ikke minst så er det strømforsyninger, signalomformere, du skal ta inn et analog/ digitalt signal, konvertere det, telle det, det skal inn i en PLS og en prosess. Overspenningsvern er jo også veldig viktig for den bransjen. Men nå leverer vi flere og flere automasjonsprodukter som operatørpaneler, industrielle Ethernett noe som kommer inn i bildet særlig når man oppgraderer installasjoner innenfor kraftmarkedet osv. Og da er det kanskje ikke kraftverket eller eieren som er kunden vår, men en som har et styringssystem, som vi leverer produktene til, sier Grorud. Grønn teknologi - Strategisk på verdensbasis er de nye grønne teknologiene veldig viktig. Vindenergi ikke minst, jernbane, tunneler, solenergi. Vi er veldig gode på alt som har med tilkoblinger å gjøre. For eksempel alt av plugger på solenergipanelene. De er patentert, og vi er ganske store på dette. I fjor ble det solgt et produkt som har med denne tilkoblingen å gjøre for mer enn det vi omsetter for i Norge bare til solenergipaneler. Alt som har med grønn energi å gjøre er et fokusområde fra moderselskapets side. For Phoenix worldwide er vindenergi og solenergi ikke bare et fremtidig satsningsområde, men et veldig stort aktivitetsområde i dag. De store lokomotivene I Phoenix Contact her i Norge ser vi ikke for oss store investeringer innen grønn energi, som vindkraft. For oss er det viktigere å følge med på alt innen automasjon og satse mot de store lokomotivene som Marine, Olje og Gass. Det gjelder å få etablert automasjonspartnere og en innovativ retning mot automasjonsmarkedet, som gjør at vi blir en naturlig leverandør av PLS-er, industrielle Ethernett etc. Det er hovedsatsingen for oss, og blir veldig viktig i tiden fremover, sier selskapets sympatiske sjef til slutt. 8 Volt

9 Stor rammeavtale med Statoil ABB har sikret seg en ny rammeavtale med Statoil på produkter, systemer og tjenester innen kraftforsyning. Dette er ABBs tredje store rammeavtale med oljeselskapet på under ett år. Den nye rammeavtalen mellom ABB og Statoil ble signert i begynnelsen av april og omfatter drift, vedlikehold, modifiseringer og oppgraderinger knyttet til produkter, systemer og tjenester for kraftforsyning på eksisterende installasjoner. - Dette er vår tredje store rammeavtale med Statoil på kort tid og representerer en milepæl for oss i ABB. Vi setter pris på at vi får tillit som en komplett leverandør av teknologi og kompetanse innen elektro til Statoil. Statoil er en viktig kunde for ABB, og den nye avtalen bekrefter ABBs posisjon som en ledende leverandør til olje- og gassindustrien, sier direktør Per Erik Holsten i ABB. Elektro Rammeavtalen har en varighet på fem år, med opsjon på fornyelse i to pluss to nye år, totalt ni år. Den vil kunne sikre forutsigbarhet og full tilgang til ABBs kompetanse og ressurser. Avtalen anvendes på alt arbeid som har med elektro å gjøre på eksisterende installasjoner og vektlegger livssykluskonseptet til ABB, som blant annet innebærer at selskapet tar totalansvaret for sine leveranser i hele produktets levetid. Mange år fremover ABB har på under ett år sikret seg rammeavtaler for både elektro, automasjon og telekommunikasjon med Statoil. Verdien av avtalene kan bli på opp mot 600 millioner kroner årlig. - Vi skal ha drift på norsk sokkel i mange tiår ennå, og det er viktigere enn noen gang å få maksimalt ut av verdiene som ligger der. ABB har de produkter og systemer som olje- og gassindustrien trenger på vei inn i det som ser ut til å bli en ny, spennende periode på norsk sokkel. Integrerte løsninger for elektro, automasjon, instrumentering og telekommunikasjon er ABBs kjernekompetanse og bidrar til bedre energieffektivitet og dermed økt lønnsomhet for bransjen, sier Holsten. MASTER for regionalnettet; En lønnsom løsning for; Miljø Investering Montasje Vedlikehold Teknisk fagskole ELKRAFT - 4-årig deltid Deltidsstudium for elektrikere og energimontører: Tilbud til deg som har fagbrev eller 5 års praksis 14 undervisningsuker fordelt over skoleåret Samarbeid med EnergiNorge om installatørprøven Studiestart uke 35/2011 INFO, OFK Mer informasjon Se eller kontakt oss på tlf BRØDRENE BERNTSEN AS Vår kompetanse kundens trygghet

10 Egil Repvik, elektroingeniør og daglig leder i NETTseksjonering as Småkraftverk Effektbryter montert i tilkoplingspunktet For en småkraftprodusent er det viktig å knytte seg til høyspentnettet. Flere nettselskaper krever at småkraftprodusenten bekoster en effektbryter montert i tilkoplingspunktet. 10 Volt Forsikringsselskapene bekrefter desverre mange skader og kostbare generatiorhavarier.

11 De høyst alvorlige atomkraftverksulykkene i Tsjernobyl og Fukishima har vel en gang for alle vist verden hvilken enestående energikilde vannkraft faktisk er. Formodentlig vil dette endre den til dels hittil bastante motstanden til flere større kraftutbygginger i her Norge, - og definitivt også sette fart i utbyggingen av det enorme småkraftverkspotensialet vårt. -Heldig er vel den som har ett lite fossefall som bygges ut med et småkraftverk, og gi sikre, gode inntekter i all fremtid - stort sett mot å bruke ei oljekanne på noen smørenipler en gang eller to i året? For bedre investering enn småkraftverk finnes knapt og dette minner oss vel kanskje litt om gamle dagers Klondyke? Effektbryter Men hvorfor stopper det egentlig opp hos både den ene og andre instansen; - er det ikke bare å bygge ut, - og å kople til den nærmeste høyspentlinje som går like borti lia der? Hvorfor krever everket at vi også skal bekoste en såkalt effektbryter i tilknytningspunktet; - det må da jamen være nok med den som allerede er levert med i kraftverket? Dette kan det skrives bøker om; - men jeg skal her forsøke å gi leserene en enkel forklaring ut i fra konkrete tilfeller. Typisk minikraftverk Her et typisk norsk minikraftverk med 90 meters fallhøyde og 600KVA generator, total investering ca 5,5 mill. kr. Ingen effektbryter montert i tilkoplingspunktet. Høyspentnettet samfunnets blodomløp Vårt volt høyspente fordelingsnett kan på flere vis sammenlignes med ett levende blodomløp; det pulserer hele tiden; - øker under belastning, - er lavest på natten når vi sover, - øker kraftig når vi skader oss, - sender hvite blodlegemer til et skadested eller infeksjon, - temperaturen endrer seg osv. Her er noen av utfordringene og farene ved høyspenningstilknytning av mange småkraftverk: Frekvensavik 50Hz Mange husker vel at store deler av Norge er blitt mørklagte av feil som har inntruffet i helt andre deler av landet, ja til og med i Sverige? Det er faktisk fullt mulig at dersom et svensk atomkraftverk plutselig faller ut; - ja så vil dette igjen Effektbryter montert i tilkoplingspunktet. kunne forårsake et frekvensfall i høyspentnettet; - noe som i neste omgang ville kunne dra med seg norske småkraftverk og dermed en kraftig dominoeffekt i Norge. Ukontrollerte for høye eller for lave frekvenser vil kunne få store følger i så vel høyspent-nett som småkraftverk. Lyn eller overspenninger Høyspentnett er meget utsatt for lynoverspenninger som kan vandre over lange strekninger i nettet og forårsake store skader som det er vanskelig å beskytte seg helt imot. Ett særtrekk er imidlertid at disse oppsøker jord ; - og da aller helst dit hvor de beste jordings-punktene befinner seg; nemlig akkurat småkraftverk. Øydrift Avhengig av størrelsen og type (asynkron eller synkrongenerator) behøver ikke noen få småkraftverk utgjøre noen særlig risiko, - men situasjonen endres dramatisk jo flere småkraftverk som tilknyttes nettet. Skulle det oppstå en feil hvor et småkraftverk mater inn på en spenningsløs hovedlinje vil dette kunne gi en for dårlig spenningskvalitet i nettet og dermed igjen forårsake store tredjeparts skader som småkraftverkseieren kommer i ansvar for. Statistikken viser ubønnhørlig flere slike tilfeller; - ja faktisk i størrelsesorden oppimot trekvart million kroner. Spenningskvalitet Her lister jeg bare opp noen trusler/farer uten å forklare detaljert: over/under spenning, - aktiv/reaktiv effekt, - spenningssprang, - enfasedrift, - jordfeil på enten den ene eller andre siden eller kanskje til og med i overliggende nett. Her lurer det mange feller. Leverandører At småkraftverksmarkedet er stort og frister mange til å forsøke tjene penger er vel ganske naturlig; - men det er nok kanskje ikke like sikkert at kompetansen er tilstrekkelig hos samtlige. Vi er nok dessverre ikke foreløpig kommet dithen i Norge, at slikt utstyr og leverandører blir godkjent/ testet eller sertifisert av noe organ. Dermed kan det også følge med dårlig/ utilstrekkelig utstyr for pålitelig kontroll også på høyspentsiden. Historien vet blant annet å fortelle om et montert mikrokraftverk som leverandøren lovet skulle levere 90KVA inn på nettet; - men som i praksis tvertimot trakk 90KVA ut ifra nettet; eller sagt på fagspråket: - leverte kun reaktiv effekt. Forsikringsselskapene Bekrefter dessverre mange skader og kostbare generatorha- 11

12 verier i småkraftverk; - noe som igjen har ført til kraftig økning i forsikringspremiene. Det omtalte småkraftverket betaler nå ca kr/år Effektbryter i tilkoplingspunktet En effektbryter er, sterkt forenklet sagt, en svært avansert og hurtig form for sikring ; den overvåker elektronisk kontinuerlig til enhver tid hva som skjer i høyspentnettet og vil automatisk kople fra småkraftverket i det samme det inntreffer en eller annen feil ett eller annet sted, og dermed reduseres skade og Et typisk norsk minikraftverk omfang dramatisk. Jo hurtigere en effektbryter er; - desto bedre, og her dreier det seg om kun brøkdeler av et sekund. Konklusjon Tatt i betraktning hvilke totale investeringer som gjøres i småkraftverk; kanskje fra 5 millioner kr og oppover, og hvilke skade- og erstatningsbeløp en kan komme opp i (se foran); virker det underlig at enkelte vegrer seg kraftig mot å investere mellom 150 og kroner (dyreste har innebygd effektavregning) i en effektbryter i det høyspente tilknytningspunktet. Mitt klare råd til alle småkraftverkseiere er å sikre seg så godt som teknisk mulig gjennom en effektbryter i det høyspente tilkoplingspunktet, lykke til. SKANDINAVIAS STØRSTE PRODUSENT AV FORDELINGSTRANSFORMATORER. TRANSFOMATORER OG NETTSTASJONER FOR DE STØRSTE OPPGAVENE VI LEVERER TRANSFORMATORER FRA 10 KVA TIL 4000 kva MØRE TRAFO AS N-6230 Sykkylven Tel MER AV DET SOM TELLER BJØRN_annonse.indd 12 Volt /25/11 11:17 AM

13 Ny attraksjon langs Rallarvegen Turister som sykler Rallarvegen kan neste sommer oppleve en ny attraksjon på sin vei over Hardangervidda. På forsommeren begynner Energielskapet Blåfall byggingen av et småkraftverk i Vikaåne. Kraftverket skal bli et utstillingsvindu for småkraftproduksjon. Det vil bli lagt stor vekt på å informere turister og andre som vil vite mer om småkraftverk. Vikaåne i Hol kommune renner under Rallarvegen og Bergensbanen og videre ut i Nygardsvatnet rett vest for Haugastøl. Småkraftverket vil ha en årlig produksjon på cirka 3,6 Gwh, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket for rundt 180 husstander. Strømmen som produseres skal distribueres på det ordinære strømnettet. Blåfall vil inngå samarbeidsavtale med Ustekveikja Energi om drift av kraftverket. Skånsom utbygging - Vi har en tett og god dialog med både Hol kommune og Fylkesmannen i Buskerud, og avventer nå bare NVEs godkjenning av den tekniske planen før vi starter anleggsarbeidet, sier daglig leder i småkraftselskapet Blåfall, Arne Jakobsen. - Utbyggingen skal foregå så skånsomt som mulig, og vi ønsker å gjennomføre anleggsarbeidene slik at det er til minst mulig ulempe for de mange som skal sykle Rallarvegen, sier Jakobsen. Utstillingsvindu Småkraftverk kan gi et vesentlig bidrag til produksjon av ren, fornybar energi i Norge Her i Vikaåene rett vest for Haugstastøl skal det bygges et småkraftverk. Selve kraftstasjonen blir liggende på nedsiden av Rallarvegen og Bergensbanen. og Jakobsen mener Vikaåne kraftverk kan bli et utstillingsvindu for denne type kraftproduksjon. Det er rundt turister som hvert år sykler forbi Vikaåne, og vi ønsker å bygge et kraftverk du kan titte inn i. I tillegg skal vi lage informasjon som forteller hvordan kraftverket er bygd opp og hvordan det fungerer, forteller Jakobsen. Etter planen skal anleggsarbeidende være gjennomført i løpet av 2011 og kraftverket settes i produksjon i løpet av året. Neste sommer vil sykkelturistene langs Rallarvegen kunne ta kraftverket nærmere i øyesyn. Småkraftverket i Vikaåne skal være et utstillingsvindu for produksjon av ren, fornybar energi, sier daglig leder i Blåfall, Arne Jakobsen. Raskere og enklere innendørs installasjoner med fiberkabler i fra ofs. tlf

14 Leif Bjørge Pedersen er daglig leder i Seba nor AS Faseutvelgelse mens kablene ligger jordet Å ringe ut en kabel eller på annen måte spenningssette faser for å finne rett fase før sammenskjøting er dessverre ganske vanlig i Norge. I mange andre land er dette ikke tillatt. Her er et bilde fra april måned da Phasenlux var benyttet på en jobb i Haugesund. 14 Volt

15 For en tid siden ble livet til en montør, ved et elverk i midt Norge, reddet av en tilfeldig mobiltelefonsamtale. Montøren hadde nettopp vært nede i en grøft og arbeidet på en energikabel som skulle ringes ut ved å bruke en vanlig megger for å identifisere fasene før sammenskjøting. Tilfeldigvis ringte mobiltelefonen og montøren gikk opp av grøften for å svare samtalen. Samtidig la en kollega fra elverket inn spenning på feil kabel i stasjonen slik at kabelen montøren nettopp hadde berørt ble spenningssatt. Til alt hell inntraff ikke ulykken denne gang. Ringe ut en kabel Dette er et klassisk eksempel på hvor lett menneskelig svikt i rutiner kan medføre livsfare og ulykker innen energibransjen. Å såkalt ringe ut en kabel eller på annen måte spenningssette faser for å finne rett fase før sammenskjøting er dessverre ganske vanlig i Norge. I andre land, som f.eks. Tyskland er dette ikke tillatt. Skal man arbeide på et kabelnett må hele systemet ligge til jord. Derfor har tyske Seba KMT utviklet et enkelt, unikt, entydig og 100 prosent sikkert målesystem for nettopp faseutvelgelse mens kablene ligger jordet, uten noen som helst risiko for de som arbeider med utvelgelsen. Dette system går under betegnelsen phasenlux. Lite kjent i Norge Denne unike målemetoden og utstyret er forbausende lite kjent i Norge og vi i Seba nor har for en stund siden informert REN om dette som har saken til vurdering for en eventuell anbefaling til bransjen. I mellomtiden har energiverk som Lyse, Trønderenergi og Hammerfest Energi valgt å satse på Phasenlux for å ivareta sikkerhetsforskriften på beste mulige måte. At metoden i tillegg er svært tidsbesparende er bare et pluss. Trønderenergi og Lyse er som mange elverk i Norge i dag opptatt av økt fokus på HMS og effektivitet og har derfor valgt å satse på Seba nor sitt unike system for utvelgelse og identifikasjon av faser på energikabler, Phasenlux PIL 8. HMS Ikke bare er systemet trygt og entydig i sin faseidentifikasjon men arbeidet med utvelgelse utføres på en brøkdel av tiden og kan faktisk utføres av kun en mann. Med tanke på HMS og hvordan best mulig ivareta sikkerhetsforskriften er dette utstyret et trygt valg. Her følger en koblingsskisse over metoden (begge kabel ender ligger fast til jord under hele operasjonen. Eksempel på plassering av tenger Nytt micro ohmmeter fra Megger! Megger MOM2 200A teststrøm Håndholdt - veier bare 1 kg! Brukervennlig og allsidig Måler trygt, raskt og enkelt Meget godt egnet til feltarbeid NYHET! IKM Instrutek AS Elveveien Larvik Tlf

16 Rammeavtale med småkraftutbygger Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på å forlenge kontrakten for 2 perioder, hver på 2 år. Kontrakten har en potensiell verdi på rundt NOK 60 mill. Energi Teknikk har signert en kontrakt om rammeavtale for leveranse av turbiner på størrelser opp til 3 MW til Småkraft AS. Småkraft AS er et kraftselskap stiftet i 2002 som bygger ut småkraftprosjekter i samarbeid med grunneiere over hele Norge. Småkraft eies av fire selskaper i Statkraftalliansen: Skagerak Energi, Agder Energi, BKK og Statkraft. Konkurransedyktige på pris - Det er interessant at mange både norske og vesteuropeiske turbinprodusenter er blitt konkurransedyktig også på pris, sier adm. dir. Rein Husebø i Småkraft AS. Husebø synes det er interessant å merke seg at de norske og vesteuropeiske turbinleverandørene ikke lenger priser seg ut av markedet i forhold til sine konkurrenter i østeuropa og Kina, slik mange gjorde i 2004 da Småkraft sist forhandlet frem rammeavtale om turbinleveranse. Tøff konkurranse - Energi Teknikk vinner kontrakten basert på høy kvalitet til konkurransedyktig pris, sier Husebø. Energi Teknikk har hatt sterk vekst de senere år og investert store summer i nye produkter og systemer. Konkurransen om kundene er hard og krav til kvalitet, system og struktur blir stadig tøffere. - For Energi Teknikk er dette en banebrytende kontrakt sier daglig leder Svein Arne Sæberg. - Selskapet har systematisk jobbet med produktutvikling og oppbygging av organisasjonen de siste årene og denne kontrakten beviser at vårt arbeid har vært riktig. Totalleverandør Kontrakten innebærer at Energi Teknikk ytterligere forsterker sin posisjon i markedet som Salgssjef Eivind Tvedt og daglig leder Svein Arne Sæberg fra Energi Teknikk i samtale med adm dir Rein Husebø i Småkraft under Småkraftdagane 2011 på Værnes. totalleverandør av elektromekanisk utrustning til småkraftverk. - Vi er stolt over å bli valgt som leverandør til de største utbyggerne i Norge. Med det solide fundamentet som nå er bygget vil det neste naturlige steget være å fokusere også på eksport, et marked som anses å ha stort potensial, sier Sæberg. o KABELKOMPASS o KONTINUERLIG DYBDE o HØYRE/VENSTRE GUIDE o 50 FREKVENSER SOM STANDARD o TETT KARBONFIBER DESIGN M.M. Testet og anskaffet av blant andre: Oslo Lufthavn, Geomatikk (flere avdelinger), BKK, Jernbaneverket, Eidsiva Energi, Lyse, Strukton Rail, BOF kabeltv, Verdal kabeltv, EB, Voss Energi, Jondal Energi, Nettpartner, Oppdal Everk, Helgelandskraft, Troms kraft, Hålogaland Kraft, Haugaland Kraft, BE Energimontasje, Forsvarsbygg, Hammerfest Energi, Stavanger kommune, Sarpsborg kommune, Oppegård kommune, Giske Vannverk m.fl. 16 Volt

17 ludensreklame.no TFXP-O TFXP-O TSLF-OJ B-Lite Green Reduser grøftekostnadene med opptil 50%. Bruker du kraft kabler med fiberrør får du betydelig mindre masser å flytte på. Nexans nye kraftkabler er utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Derfor får du en kabel som sparer deg for både penger og tid. Grøftebredden reduseres betydelig, det gjør også antall tromler og dermed også behovet for lagerplass. Tilretteleggingen av kabler med rør i grøft blir enkel og effektiv. Utleggings kostnadene reduseres tilsvarende. Og så er det svært lett å skille fiberrør og kraftkabel. Du skal også vite at våre kraftkabler med fiberrør er gjennomtestet med de aller beste resultatene. Det gjelder selvsagt også fiberblåsing av lange lengder helt opp til 1500 meter. Nexans fiberkabel B Lite Green har også utmerkede skyve og blåseegenskaper. Ikke rart at stadig flere takker ja til betydelige kostnadsreduksjoner. Produktene leveres i spenningsområde 1 24 kv, fra 25 til 240 mm² Al, og fiberkablene fra 2 til 96 fiber, alt som en del av FIBERTILHEIMEN bakkeløsning. Because so much of your performance runs through cables. Global expert in cables and cabling systems

18 Eaton vil vokse i nye markeder - Vi er blitt en betydelig aktør med en omsetning på en halv milliard kroner. Det har vært veldig mye komponenter, via grossistkanaler. Vi skal vokse i det markedet, men ønsker å vokse utover det. Og da må vi tenke nytt. Ta tak i andre type produkter som Eaton har i sin portefølje og sette dette sammen i løsninger. Mot utbyggere. Mot industri. Mot offshore. Mot marineløsninger. 18 Volt

19 Toril Bergem Os, markedskoordinator her sammen med Per Anders Løkke, teknisk direktør og Fritz Ove Larsen i Eaton, foto: Tor Bergersen. Det er slik vi tenker om satsningen fremover, sier teknisk direktør Per Anders Løkke i Eaton Electric AS. Sammen med markedskoordinator Torill Bergem Os tar han i mot Volt Magazine i firmaets base ved Skedsmokorset, for å snakke om selskapets strategi i tiden fremover. Mellomspenningsanlegg for marinebruk - Nå jobber vi blant annet med om vi kan få på plass et nytt mellomspenningsanlegg for marinebruk. Vi har godkjente anlegg i dag, nå kommer det nye generasjoner med mellomspenningsanlegg som vi vurderer å få godkjent for bruk offshore eller på båter. Vi er en betydelig aktør når det gjelder UPS løsninger på marinesektoren og har gode relasjoner til en del kunder. Den relasjonen kan brukes til å satse på andre komponenter og løsninger som Eaton har i porteføljen, men som vi ikke har tatt tak i her i Norge. Dette er f. eks. mellomspenningsanlegg, frekvensomformere, lavspenttavler osv, sier Løkke. - Eaton ønsker generelt å flytte fokus fra bare å tenke produkt til å se kundens behov for løsning, sier Bergem Os. Døgnåpen serviceavdeling - Vi har flere interessante løsninger på gang når det gjelder energieffektivisering, både på bygg og i industri som vi jobber videre med nå. Ellers satser vi på å utvide serviceavdelingen vår med tanke på nye produkter. Vi har en veldig god serviceavdeling med en døgnåpen beredskapsordning på UPS løsninger som også kan brukes på andre produktområder, slik at vi kan tilby løsninger og vokse også der, forklarer de. Vekstambisjoner - I dag har vi 100 ansatte og en halv milliard i omsetning, så får tiden vise hvordan det ser ut om noen år, men vekstambisjonene er der. Når det gjelder dagens virksomhet, så har vi bl.a. spesialisert oss på miljøvennlige bryterløsninger for energiverk og kraftproduksjon, altså ikke bruk av klimagasser, som SF 6. Vi har anlegg som er opp til 100 prosent resirkulerbare. Og jeg kjenner ingen andre som leverer kompaktanlegg, typisk Ring Main Units, basert på vakuum og luftteknologi. Vi har veldig stor suksess i Sverige på dette. Det er solgt en del anlegg i Norge, spesielt til innvendig betjente nettstasjoner og til energiverk med en sterk miljøprofil. Vi jobber også med andre mellomspenningsanlegg modulære anlegg, opp til 24 kv hvor vi kommer med nye modeller. SF6 frie bryteranlegg kommer mer og mer - Det som er litt morsomt er at da Jernbaneverket bygget nytt dobbeltspor i Oslo, så var det krav i spesifikasjonene at det skulle være vakuumanlegg, så dette kommer mer og mer. Men vi skulle jo ønske at utviklingen gikk litt fortere på dette området, sier Løkke og legger til at vakuumteknologien er et av kjerneproduktene i Eatons bryterteknologi. Eaton har mer enn 30 års erfaring med bruk av vakuumteknologi i effektbrytere og lastbrytere. Bruk av denne teknologien resulterer i de mest miljøvennlige bryterløsningene i markedet. E-verk - Miljøvennlige bryteranlegg er interessante på e-verkssiden, der solgte vi en del i fjor. Tilbakemeldinger vi får fra kundene, er at de ikke bare fokuserer på miljø, men også på å ivareta de ansattes helse. Eaton har både modulær og kompakte anlegg opp til 24 kv og kan dekke behovet som de fleste distribusjonsverk har. Eaton spiller en viktig rolle i hele energiløpet mellom distribusjonsnettet og kraftverk/sluttbruker. Eaton leverer sikre og pålitelige løsninger innenfor denne delen av energidistribusjonen, sier Løkke. Moderniserer Statoilanlegg - Vi har også et spennende prosjekt på gang for Statoil. Det som skjedde var at Statoil for 2-3 år siden skulle modernisere alle sine landbaserte anlegg i forhold til nye UPS-er og kjøling. Nå har vi levert UPS-er for over 15 millioner kroner. Vi har levert 18 store maskiner nå, men dette vet Kjetil Fjeldstad mer om, sier Løkke og vinker inn prosjektsjefen. - Vi har i tillegg levert batteriovervåkingssystemer (Cellwatch) på alle de nye anleggene. Cellwatch er et monitorert system som ligger og føler på alle celler i batteribanken, og gir kontinuerlig status for spenning og motstand i batteriene. Så hvis det skjer noe med et av batteriene, kan du plukke det ut tidlig før det skader resten av banken - forklarer han. Disse monitorerer også startbatteriene til generatorene i tillegg til UPS ens batteribanker. Grønne løsninger - Vi har hatt konseptet Green Building i flere år nå, og vi ser at stadig flere ser at det er viktig å tenke miljømessig også i forhold til hva som kan være mest lønnsomt i lengden. Vi har alle produktene klare. Nå ønsker vi at stadig flere skal få øynene opp for grønne løsninger. Vi har en rekke produkter som er utviklet med tanke på energieffektivisering. Når det gjelder energieffektivisering av næringsbygg så har vi løsninger som går på hele strømadministrasjonen av byggene, sier markedskoordinator Bergem Os. Energieffektivisering i datahaller - Vi er også opptatt av energieffektivisering i datahaller. Her kan vi tilby bistand til hele leveransen med kjøling, kraft, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr også vår VMMS løsning, dvs Eaton sin løsning for å få en mest mulig energieffektiv UPS installasjon, som gir minst mulig tap og optimal driftssikkerhet. Vår løsning gjør at det blir betydelig mindre varmeavgang og behov for kjøling, sier Løkke. Han har god tro på videre vekst for Eaton Electric i flere markeder i tiden fremover. 19

20 Eaton Automation Partnere her fra venstre, Lars-Egil Østli, Intratech AS, Steinar Hole, Drammen Automasjon AS, Per Alsvik, fra firmaet Per Alsvik AS, Thorbjørn Thoresen fra Prosessystemer AS, Fritz Ove Larsen fra Eaton, Michael Fredriksen fra Eaton, Erling Kindlien fra Eaton og Finn Eirik Eilertsen fra Ing. E. Braadland AS, foto: Tor Bergersen. Eaton Automation Partner: Utvikler nye klimakontroll systemer Eaton Automation Partner er et samarbeidskonsept for utvikling av nye automasjonsløsninger, en kreativ gjeng fra 11 kompetente firmaer som klekker ut spennende nye styringsystemer. Automasjonspartnerne med Braadland Automasjon i spissen har blant annet utviklet et nytt klimakontrollsystem for verneverdige og kulturhistoriske bygg. - Her er vi så heldige at vi har samlet hele eliten i Norge når det gjelder automasjon, representanter fra automasjonssiden som er dyktige på hvert sitt område. Vi har en del fellesnevnere som gjør at vi kan gå ut i markedet med helhetlige løsninger innenfor alt fra energioptimalisering, energibesparing, til lysstyring, ventilasjon vi har egenutviklede spenstige løsninger vi har ferdigfabrikkerte løsninger fra store leverandører, sier daglig leder Finn Eirik Eilertsen i Braadland Automasjon, ivrig etter å forklare mer om nevnte klimakontrolløsning - i det Volt Magazine stikker innom brukergruppens møte hos Eaton Electric AS. Solid kompetanse Men før han slipper til med mer informasjon, forklarer Eatons ansvarlige i brukergruppen, Erling Kindlien, hva Eaton Automation Partner innebærer: - Eaton Automation Partner er et samarbeidsprosjekt der deltakerne er kvalitetssikret og representerer solid kompetanse på prosjektering og dokumentasjon av automasjonsløsninger. Eaton Electric går god for løsning og garantert funksjonalitet. Dette gjelder anlegg prosjektert av Eaton Automation Partner og hvor det er benyttet en rimelig andel Eaton-komponenter. Denne garantien er en ekstra ytelse fra Eaton til installatører som velger å samarbeide med Eaton automasjonspartnere, sier han og nevner noen eksempler brukergruppen har vært involvert i: Kverndalssenteret - I Kverndalssenteret et næringsbygg i Skien ved siden av det gamle Ibsen-hotellet, er det installert Xcomfort komponenter i hvert kontor i det 7 etasjer høye bygget. Totalt 500 komponenter, som skal utvides til 700. Alle signaler fra Xcomfort er tilknyttet sentral driftskontroll. Xcomfort er et system for styring av belysning, oppvarming, solavskjerming, klimaanlegg og sikkerhetsfunksjoner, utviklet for boliger og næringsbygg. Hvaler Resort Et nytt styringssystem fra Eaton Automation Partner på kursog overnattingsstedet Hvaler Resort reduserer de årlige lønns- og energikostnadene med nærmere 1,5 millioner kroner. All bestilling og betaling av leiligheter, møterom og SPA foregår via internett. 20 Volt

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr.

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr. Nr. 1 2013 Småkraftnytt Organ for Småkraftforeninga Årgang 12 Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi Kan bli tøffe tak i næringen fremover Klart for Småkraftdagane 2013 www.smakraftforeninga.no

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Forbered deg i god tid

Forbered deg i god tid Nr 05 / 2010 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Ingen er for store - ingen er for små

Ingen er for store - ingen er for små INFORMASJONSORGAN FOR EL OG IT BRANSJEN nr 2/2009 393 - corneli.no Ingen er for store - ingen er for små -bare de er prosjekter Otera er uten tvil landets sterkeste og mest erfarne installatører i vei,

Detaljer

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FOR ELEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 1-2011 SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften BRyTE(R)KAmPEN EFFEKTIVE LAGERRUTINER ImPONERTE I

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer