Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner"

Transkript

1 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer Tuva Thorson på Langedrag er sjef for en hel flokk nærings-nm: Norges beste kommuner Tema Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere

2 I intro I Smartere vekst Av NHOs president Paul-Chr. Rieber Verdens beste land. Norge gjør det svært bra sammenlignet med andre land på mange områder. Arbeidslivet er av de mest produktive i verden, også når vi ser bort fra oljen. Vi er i tet når det gjelder verdiskaping per innbygger. Og vi har ett av verdens best utbygde velferdssamfunn. Også på mange andre målinger scorer Norge høyt ut fra situasjonen i dag. Men lykkelandet er under press. Selv om oljeinntektene gir handlingsfrihet som andre land kan misunne oss, gjør denne friheten oss ekstra sårbar på lang sikt. Noen tiår fremover er det særlig tre utviklingstrekk som gir grunn til bekymring. Det ene er eldrebølgen og den sterke økningen i behovet for helse- og omsorgstjenester. Det andre er marsjen ut av arbeidslivet som følge av sykefravær, uføretrygding og kortere samlet arbeidstid. Det tredje er klimautfordringen, som krever store omstillinger. I tillegg er det en kjensgjerning at Norge på mange om råder, eksempelvis skole, forskning og helse, scorer svakere enn våre konkurrentland. Dette gir vanskeligere utsikter for oss i fremtiden. Hvis vi prøver å løse utfordringene ved å bruke mer oljepenger og flytte folk fra konkurranseutsatt til offentlig sektor, vil vi møte veggen når oljepengene er brukt opp; uten inntekter og med en altfor liten privat sektor til å skaffe dem. Høyere produktivitet er en nøkkel til å løse disse utfordringene; både ved at privat sektor stadig produserer flere varer og tjenester med mindre arbeidskraft, og ved at offentlig sektor blir mer effektiv. Arbeidslivet må ta stadige omstillinger. I konkurranseutsatt næringsliv er dette en dyd av nødvendighet for å overleve. I offentlig virksomhet må endringene påføres utenfra gjennom politiske beslutninger. Vi må derfor utvikle en politikk for smartere vekst. Det betyr å prioritere sterkere: Budsjettdisiplin og mindre bruk av oljepenger er viktigste virkemiddel. Målbevisst satsing på utdanning, teknologi og god infrastruktur. Reformer i offentlig sektor, særlig i helsesektoren. Private aktører må få slippe til med nye og effektive løsninger. Og vi må ha et godt fungerende marked, gode vilkår for mangfoldig eierskap, innovasjon, entreprenørskap og offensive bedrifter som trekker de ansatte med i verdiskapingen. Norge har muligheter som få andre land til å møte utfordringene, samtidig som vi videreutvikler næringslivet vårt og styrker velferden for å gjøre Norge til et enda bedre land å bo i. Men da må vi sammen løse de langsiktige utfordringene. Det er krevende, men fullt mulig. Rana kommune var lenge synonymt med stålproduksjon. Nå satses det på kunnskapsintensiv industri og tjenesteyting. 2 I NHO-magasinet I

3 Innhold 04 Det ukjente landslaget Det norske landslaget gjør det skarpt i Yrkes-VM. 07 Pakk det inn På Sommerskole hos Elopak får elevene lære at naturfag er nyttig. «Produktivitet er ikke alt. Men i lengden er det nesten alt.» Paul Krugman, nobelprisvinner i økonomi Gråbeingården Ved Langedrag fjellgård kommer man tett inn på ulv. 12 Smartere vekst Skal vi få økt levestandard og velstand, må vi øke produktiviteten vår, sier seniorforsker Erling Røed Larsen. 20 Fra håndkraft til høyteknologi Aker Solutions satser på kompetanse. 22 Duellen: Thorkildsen vs Oppegaard Er det blitt lettere å gå på trygd enn å jobbe? SVs Inga Marte Thorkildsen møter NHOs Svein Oppegaard til duell. 24 Nærings-NM Sola gjør det best i årets rangering, men Rana kommune kommer så det suser. 30 Kald fabrikk, varmt miljø Ved iskremfabrikken Hennig Olsen er arbeidet til dels både hardt og sesongpreget. Likevel er sykefraværet lavt. 35 Hjelper gutta Mange unge gutter ramler av utdanningsløpet. I Verdal gjør de noe med det. Ansvarlig utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Design og produksjon: Dinamo Red. / Christen Pedersen Forsidefoto: Billybonkers Opplag: Trykk: Norprint Annonsesalg: HS Media AS, tlf.: Tekst: Ingunn Solli, Kathrine Johns og Åshild Mathisen Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, Billybonkers, Olav Heggø, Thor Nielsen, Jo Voest, Ellen Johanne Jarli. NHOs redaksjon: Anniken Tømte, Kåre Verpe, Unni Skjelnes, Lars Jacob Hiim, Sverre Molandsveen, Bjarne Sørhus, Unni Bøkestad og Baard Meidell Johannesen Redaksjonen avsluttet Kontaktperson: Unni Skjelnes, tlf.: For abonnement/bestilling: tlf.: Se også nho.no/nhomagasinet ISSN Kort om NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter I Norge. NHO har i dag cirka medlemsbedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/ kunnskap. Tre av fire bedrifter har færre enn 20 årsverk. NHO arbeider for at medlemsbedriftene får arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet NHO-magasinet I 3

4 I nhoaktuelt I Norges viktigste landslag De er kanskje ikke Norges mest kjente landslag, men de gjør det likevel skarpt i internasjonale konkurranser. Yrkes-VM 2009 ble en suksess for det norske yrkeslandslaget. En sølv, en bronse og seks «Medals of Excellence» for fagarbeid av ypperste klasse, ble utbyttet for det norske laget i Yrkes-VM. Sølvmedaljen gikk til Dimitri Hansen, som konkurrerte i telekommunikasjonsfaget. Det var en stor opplevelse. Ikke minst var det interessant å se hvordan andre med samme fagkunnskap jobber, sier Hansen. Nå driver han med videre utdanning, og tar i tillegg nettskole. Yrkes-VM ble arrangert i Calgary, og samlet 900 unge konkurrenter fra 51 land. Norge deltok i 16 av 45 fag, og gjorde det altså skarpt. 19 år gamle Helge Elias Tveit tok hjem bronsemedaljen i sitt fag, bilskadeoppretting. Det var ubeskrivelig! Det kan jo godt hende at en bronsemedalje på CV-en kan åpne noen dører. Dessuten er en slik konkurranse en fin måte å rekruttere til faget på. Unge folk ser at man kan få det til, sier Tveit, som jobber som biloppretter ved Møller Bil i Haugesund. Han har tre og et halvt års utdanning bak seg, inkludert læretid. Målet med Yrkes-VM er å sette fokus på yrkesfagene og bidra til økt rekruttering. For næringslivet er det viktig å få frem unge, dyktige fagarbeidere. Konkurranser øker fagnivået, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway, som er hovedansvarlig for det norske landslaget. Hun forteller at Norge har tradisjon for å gjøre det bra. Vi har gode fagutdanninger og lange håndverkstradisjoner, sier Lange. Dimitri Hansen tok hjem sølvet i sin klasse i yrkes-vm. WorldSkills Målet med WorldSkills Competition (Yrkes-VM) er å sette fokus på yrkesfagene og bidra til økt rekruttering. World- Skills Norway er hovedansvarlig for det norske yrkeslandslaget som hvert annet år representerer Norge i Yrkes-VM. NHO, LO og Utdanningsdirektoratet står bak WorldSkills Norway, som er en ideell organisasjon. Les mer på worldskills.no Sammen mot svart arbeid Bedrifter som ikke betaler skatt, moms, arbeidsgiveravgift eller andre sosiale kostnader, kan prise sine varer og tjenester lavere enn det de seriøse bedriftene kan. For å motarbeide denne konkurransevridningen, er NHO med i Samarbeidet mot Svart Økonomi, sammen med blant andre LO, Skatteetaten og Kommunenes Sentralforbund. Samarbeidet har særlig fokus på holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom, bevisstgjøring av offentlige innkjøpere og effektiv kontroll av de riktige bedriftene. Les mer på 20 Vi er 20 ganger så pro Duktive i Norge i dag som for 100 år siden. 4 I NHO-magasinet I

5 KAKTUS.NO FOTO: STUDIO ISIDOR VI ER TIL STEDE HELE TIDEN FOR Å GI FRIPOLISENE BEST MULIG AVKASTNING. I nhoaktuelt I VET DINE ANSATTE AT NY PENSJONS- ORDNING BETYR AT DE FÅR NYE FRIPOLISER? De fl este bedrifter som har hatt ytelsesbasert tjenestepensjon, har valgt å gå over til den rimeligere, innskuddsbaserte pensjonsformen. Det betyr at de tidligere oppsparte midlene fra den gamle pensjonssparingen overføres til en ny fripolise. Ansvaret for å forvalte disse pengene ligger så på den enkelte ansatte. Men vet dine ansatte hvilke valgmuligheter de har? FRIPOLISESPESIALISTEN Det fi nnes bare én aktør på det norske fripolisemarkedet som kun arbeider for å gi fripoliser best mulig avkastning Silver Pensjonsforsikring. Bak Silver står solide norske industri- og fi nansmiljøer. Silver overgår langt myndighetenes krav til soliditet, og har derfor kunnet opprettholde plasseringene i aksjemarkedet også under fi nansuroen. Slik får kundene våre ta del i børsoppgangen. Når man vet at 1% bedre avkastning i 20 år betyr 20% høyere pensjon hver eneste måned, sier det seg selv at fripolisene er viktigere enn de fleste aner. VI KAN BIDRA MED INFORMASJON TIL DINE ANSATTE! Les mer på eller kontakt oss på Silver Norges eneste fripolisespesialist NHO-magasinet I 5

6 I nhoaktuelt I TV0069 Copyright 2009 ABB. All rights reserved. Silver Koble fornybar energi til strømnettet? Produksjon av elektrisitet fra vann, sol og vind skjer ofte i fjerntliggende områder. ABBs ledende kraft- og automasjonsteknologier hjelper fornybar energi å nå frem til millioner av brukere. Det skjer gjennom å integrere den i de elektriske nettene, gjerne over enorme avstander. Vår innsats for å utnytte fornybar energi maksimalt, gjør nettverkene smartere og bidrar til å beskytte miljøet og bekjempe klimaendringer. Naturligvis. 6 I NHO-magasinet I

7 I nhoaktuelt I Gerd Unni Kvam fra Elopak viser elever på Sommerskolen i Oslo hvordan skjæreroboten lager pappprofiler av elevenes kartongskisser. «Ungdommen oppdager at naturfag faktisk er nyttig.» Hanne S. Finstad Helt tett i pappen Hva har naturfag med design av drikkekartonger å gjøre? En hel del, fikk elevene på sommerskole hos Elopak erfare. Abonnere på NHO-Magasinet? Bestill på SMS: NHO <navn og adresse> til 2440 eller ring oss på Du kan også sende e-post til Magasinet er gratis og gis ut to ganger per år. nho.no/nhomagasinet Et ikke uvanlig syn er ungdommer som henger over skolebøkene mens de stønner at «dette kommer jeg aldri til å få bruk for». I to år på rad har derfor emballasjebedriften Elopak åpnet dørene for å gi elevene en mulighet til å se at skolefag er nyttig. Tilbudet er en del av sommerskolen, der elever kan bruke litt av ferien til å bli flinkere innen et av basisfagene. Hos Elopak fikk ungdommene designe drikkekartonger, og opp daget at det er en omfattende prosess. Hvem er for eksempel målgruppen? Og hvordan skal man unngå bakterier og sikre næringsstoffer? I en uhøytidelig konkurranse ble også den kuleste kartongen kåret. Kurset ble arrangert av Oslo kommune i samarbeid med Forskerfabrikken, som tilbyr fritidskurs om forskning og teknologi til barn og unge. NHO støtter Forskerfabrikken som et ledd i sin satsing på barn og unge, og «fabrikksjef» Hanne S. Finstad er svært fornøyd med tilbakemeldingene etter sommer skolen. Ungdommen oppdager at naturfag faktisk er nyttig, for eksempel må de bruke faget til å beregne volum, sier hun. Teknisk direktør i Elopak, Ole Petter Trovåg, er også positiv: Det er fint at vi kan bidra til at ungdom blir interessert i teknologi. De forstår at for å kunne få interessante arbeidsoppgaver i fremtiden, er det viktig å ha gode basiskunnskaper i matematikk og fysikk. Og for oss er dette rekruttering på sikt. Dessuten får vi mye stimulans fra ungdommene, deres kreative innspill tar vi med oss videre. Næringsliv i skolen Næringsliv i skolen er et eget arbeidsfelt i NHO. Målet er å bidra til at elever og studenter får større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg. Les mer på nhoung.no/nis NHO-magasinet I 7

8 I langedrag I Danser med ulver Tuva Thorson er ikke bare daglig leder ved Langedrag fjellgård. Hun er også sjef for en ulveflokk. 8 I NHO-magasinet I

9 I vignett I NHO-magasinet I 9

10 I langedrag I Målet er at alle som besøker Langedrag skal få en personlig opplevelse med dyr, natur og oss som jobber her, sier Tuva Thorson. 10 I NHO-magasinet I

11 I NHO Fokus I Tuva Thorsons suksessoppskrift Et helt unikt og ærlig produkt Ekte verdier som leves hver dag Et glødende engasjement fra ledelse og ansatte Du kjenner den fra TV-serien Vi på Langedrag. Gården som ligger 1000 meter til fjells i Nore og Uvdal kommune, der besøkende blant mye annet kan komme tett inn på livet av ulv, gaupe, elg, reinsdyr og fjellrev. Det begynte, som det ofte gjør, med en drøm. Familien Thorson har alltid arbeidet med dyr, blant annet gjennom EKT Rideskole i Oslo. Der så de hvilken verdi samspillet med dyr har for barn. Vi ville skape et sted der særlig barn og unge kunne få komme tett på dyr og natur. Dermed begynte vi byggingen av Langedrag i 1978, forteller daglig leder Tuva Thorson. Tre år og mye blodslit senere, sto gården klar til å ta imot de første leirskoleelevene. Hele ideen bak Langedrag er at besøkende ikke skal være passive tilskuere, men komme helt nær dyrene og delta i aktivitetene på gården. Det gjør noe med folk når de får kjenne snuten til en fjellrev i hånden. Vi er naive nok til å tro at vi sår noen frø av gleden over intimitet med dyr og natur som kan føre til gode valg senere, sier Tuva Thorson. «Måten jeg opptrer på blant ulvene, kan stå som bilde på det jeg mener er godt lederskap.» Tuva Thorson, daglig leder ved Langedrag Ulvesjef. Eierne så snart at leirskolen alene ikke var økonomisk bærekraftig. Derfor har vi nå tre ben å stå på, forteller Tuva Thorson. Gårdsdriften bidrar med kjøtt- og melkeproduksjon, mens besøksdriften bidrar med de største inntektene. I dag er Langedrag kanskje aller mest kjent for den sosialiserte ulveflokken sin. Tuva og rovdyransvarlig Andre Soma er ledere i flokken. Måten jeg opptrer på blant ulvene, kan stå som bilde på det jeg mener er godt lederskap. Sammen med ulvene må jeg kommunisere klart og samtidig vise respekt for hvert enkelt individs ståsted. Jeg må gi bekreftelse på at alle er en del av flokken, men respektere private grenser. Slik oppnår man tillit. Jeg sier ikke at jeg alltid klarer å være en slik leder, men det er i alle fall et ideal. Oppfant helsetrøya. Langedrag er eid av Edvin K. Thorson (91), Tuva og hennes fire søsken. Det var pappa Edvin som i sin tid utviklet den klassiske helsetrøya med hull i, etter inspirasjon fra småfuglene som isolerer mot kulda ved å blåse opp fjærdrakten. Trøya ble en suksess, og da fabrikken ble solgt på 70-tallet, var det disse pengene som ga startkapital til bygging av Langedrag. Som familieeid bedrift har vi noen utfordringer. Nå står vi for eksempel midt oppe i et generasjonsskifte. Å finne gode organisasjonsmodeller både for drift, ledelse og eierskap for neste generasjon, er en sårbar og krevende prosess. Vi betaler mye formuesskatt fordi vi har god likviditet. Det meste av overskuddet går til reinvesteringer, forteller Tuva Thorson, og fortsetter: Nyskaping og videreutvikling er avgjørende for å holde en sunn økonomi både for bedriften og regionen. Beregninger viser nemlig at hver krone en aktivitetspark tjener, gir tre til fire kroner i inntekt ellers i distriktet. Vi skaper ikke bare arbeidsplasser her på gården, men i hele området. Må beholde sjela. Langedrag er like mye en livsstil som en bedrift, og de som besøker får en personlig opplevelse med dyrene, naturen og oss som lever og jobber her. Jeg tror det er hovedgrunnen til vår suksess. Folk har stadig mer fritid, men blir mer selektive på hva de vil bruke den til. Da må man tilby aktiviteter som gir en mening og har en verdi. Vi skal være nytenkende og drive kontinuerlig utvikling av produktet vårt, men enhver utvikling skal evalueres i forhold til om det forsterker det verdigrunnlaget som Langedrag vil stå for. Det er ikke noe poeng for oss å bli størst mulig, men at vi beholder sjela vår og er best mulig i å ta folk med i unike opplevelser knyttet til dyr og natur. Etter Langedrag-serien fikk vi et voldsomt oppsving i antall besøkende, og vi har drevet bevisst styring for å beholde særpreget vårt, sier Thorson. Finner ikke frem. Selv om Langedrag er en suksess i Reiselivs-Norge, har bedriften også noen utfordringer. Myndigheter etterlyser innovasjon i bransjen og det settes av offentlige midler. Da trenger vi bistand til å navigere i byråkratiet. Vi som driver reiselivsbedrift kan ikke være gode på alt, selv om vi i praksis må kunne alt fra markedsføring, personalpolitikk og ledelse til søknadsprosesser, IKT og Mattilsynets regler. Det er rett og slett farlig for driften hvis jeg skal bruke for mye tid på å nøste meg frem i byråkratiske irrganger. Bare det å få skikkelig skilting opp hit, har vært en tøff jobb, og ennå er det ikke bra nok. Vi har mellom og besøkende hvert år, og da må det være lett å se hvor man skal ta av fra riksveien.. Veistandard, skilting og GPS-veiledning må bedres, og det må være et mål at det er lett å finne frem til attraksjoner, både som god service og med tanke på trafikksikkerheten. Fakta om Langedrag: Leirskole, fjellgård og naturpark med blant annet ulv, gaupe, elg og husdyr. Ligger i Nore og Uvdal kommune. Tilbyr en rekke aktiviteter knyttet til dyr og gårdsdrift. Vil formidle kunnskap om dyrenes levesett og respekt for naturen. Omsetning: Cirka 20 millioner kroner. Antall besøkende: hvert år. Medlem av NHO Reiseliv og NHO Buskerud. Les mer på NHO-magasinet I 11

12 NHO tema: Smartere vekst Hvem skal gjøre all jobben? Med stadig færre som skal forsørge stadig flere, trenger vi høy kompetanse, ny teknologi og økt effektivitet. Vi må alle jobbe smartere. Ellers risikerer vi å måtte jobbe oss i hjel. 12 I NHO-magasinet I

13 I vignett I Produktivitet er rett og slett avgjørende for et lands velstand, sier seniorforsker Erling Røed Larsen. Les mer om smartere vekst: Erling Røed Larsen Om produktivitet. Side 14 Ann Mettler Om Europas utfordringer. Side 19 Aker Solutions effektiv kunnskapsbedrift. Side NHO-magasinet I 13

14 NHO tema: Smartere vekst Velferdsstaten under press Det er bare to veier til økt levestandard og velstand. Vi må jobbe mer eller vi må jobbe smartere. Hvis vi utelukker det første, står vi igjen med det siste: Vi må øke vår produktivitet. Det sier seniorforsker Erling Røed Larsen ved Statistisk sentralbyrå. Produktivitet er rett og slett avgjørende for et lands velstand. En uproduktiv bedrift som ikke får solgt varene sine, går konkurs. Et uproduktivt land som ikke eksporterer, forsvinner ikke og innbyggerne blir ikke arbeidsløse. Men de blir overarbeidet. De får jo ikke solgt noe til utlandet, og kan ikke kjøpe noe. De må lage alt selv, sier Røed Larsen. Norges innbyggere jobber 3,7 milliarder timer i året. Men vi lever 42 milliarder timer per år. Dermed må hver arbeidstime betjene 11 levetimer. Jo mer produktiv hver arbeidstime er, desto bedre blir levetimene. Etter hvert som vi får flere eldre, vil forholdstallet endre seg tilsvarende. Og vi må få mer ut av hver arbeidstime. Er produktiviteten i Norge på vei ned? Det er visse tegn som tyder på det, og det bekymrer meg. På visse områder har produktiviteten stagnert eller til og med gått ned. I så fall jobber vi dårligere nå enn tidligere! I tillegg vet vi altså at det kommer en eldretsunami og at oljebrønnene i Nordsjøen vil tørke inn om noen tiår. Dette vil føre til press på velferden. Men samtidig har vi bygget opp spissteknologisk kompetanse gjennom oljevirksomheten. Kan vi overføre den til annen høyproduktiv virksomhet, vil vi stå bedre rustet til å møte utfordringene. Hvordan skapes produktivitet? I hovedsak på to måter: Vi kan øke arbeidsproduktiviteten ved å tilføre mer maskiner. Traktorer i jordbruket gir mer produsert per time. Eller vi kan øke utførelsesproduktiviteten. Det skyldes ikke mer maskiner, men bedre utførelse, og akkurat dette vet vi ikke fullt ut hvordan skjer. Det er et mysterium, en x-faktor. Her kommer økonomene til kort. Vi må lytte til sosiologer og psykologer. Men noe vet man. Utførelsesproduktiviteten drives blant annet av økte kunnskaper, ferdigheter og utdannelse. Innføring av ny teknologi, måten arbeidslivet organiseres på og normer i arbeidslivet er også viktige drivere, sier Røed Larsen. For ikke å si god, gammeldags trening. Learning-by-doing er undervurdert. Seniorforskeren er betinget optimist på Norges vegne: Vi har et skolesystem som setter folk i stand til å tenke selv og stille spørsmål ved vedtatte sannheter. Arbeidslivet er lite topptungt og åpent for forbedringer. Vi har en samfunnskontrakt som tilsier at vi jobber effektivt og har moderate lønnskrav, mens arbeidsgivere reinvesterer kapital i produksjonsforbedringer. Barnehager gjør det mulig for foreldre å delta i arbeidslivet, velferdssystemer bidrar til et fleksibelt arbeidsliv, og så videre. Andre trekk drar i motsatt retning? Ja, oljen. Historien har vist at når et land finner en verdifull ressurs, vil landet flytte på arbeidskraft. Den nye sektoren ressurssektoren kan tilby høye lønninger og tiltrekke seg folk fra tradisjonell konkurranseutsatt sektor som ikke kan øke lønningene tilsvarende. Da blir produktet deres for dyrt, og kundene går til utenlandske Utviklingen: Norge før I lille Norge bor det til sammen om lag 3,2 millioner mennesker i Utkantlandet er ikke rikt, men innbyggerne lever likevel lenge etter tidens forhold. Forventet levealder er 71 år for menn og 75 år for kvinner, og det plasserer oss i verdenstoppen. Norske kvinner føder i gjennomsnitt 3,2 barn, og det er stor sannsynlighet for at noen av barna blir kalt Jan eller Anne, som er tidens mest populære navn. Nesten av oss jobber med jordbruk, skogbruk eller fiske. Til sammenligning jobber om lag nordmenn innen helseog sosialtjenester. Cirka av oss jobber i tjenesteytende næring. En liter melk koster 45 øre, gjennomsnittlig årsinntekt er cirka kroner. Man kan kjøpe liter melk for den summen. Kvinnenes innmarsj er nesten to tiår fram i tid bare 26 prosent av kvinnene er yrkesaktive. Så er det da heller ikke mange barnehageplasser å oppdrive, man må belage seg på private ordninger, familie og venner. Lange utdannelser er ikke vanlig. Om lag studenter er immatrikulert ved universitetene og omtrent like mange holder på med profesjonsstudier rundt Grunnskolen varer i sju år, og mange begynner å jobbe like etter endt skolegang. I alt 65 prosent av alle menn og 74 prosent av alle kvinner over 15 år har ingen utdanning ut over folkeskolen. Det gjør at mange har et langt liv som yrkesaktive. Kilde: SSB 14 I NHO-magasinet I

15 I vignett I «Faren er at tradisjonell konkurranseutsatt sektor kan forsvinne og det kan ha ugunstige virkninger på sikt fordi prosessen ikke er lett å reversere.» Seniorforsker Erling Røed Larsen Erling Røed Larsen Seniorforsker i Statistisk sentralbyrå, doktorgrad i økonomi fra University of California, Berkeley. Foredragsholder på NHOs Årskonferanse Røed Larsen har forelest ved BI og universitetet i Oslo i flere år og har publisert i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter. Han er også forfatter av tre populærvitenskapelige bøker om økonomi, inkludert «Alt du vil vite om samfunnsøkonomi». På fritiden er han ivrig leser av skjønnlitteratur, og har nettopp anskaffet seg en Kindle. Han er også idrettsentusiast noe som blant annet innebærer at han bruker mange nattetimer i uken til å følge San francisco 49ers i amerikansk fotball NHO-magasinet I 15

16 I smartere vekst I «Vi må ha eksportinntekter. Men de behøver ikke komme fra tunge industrielle produk ter, de kan like gjerne komme fra kultur.» Seniorforsker Erling Røed Larsen Avtalt og faktisk arbeidstid Antall årlige arbeidstimer per sysselsatt, Norge totalt Avtalt arbeidstid per år, industrien Kilde: SSB konkurrenter. Skjermet sektor, derimot, kan by opp lønningene og velte kostnadene over på prisene. Det er derfor utepils er dyrt i Norge, mens mange elektroniske varer ikke er det. De kan alltids bestilles på Internett. Hva innebærer denne «ressursforbannelsen»? Faren er at tradisjonell konkurranseutsatt sektor kan forsvinne og det kan ha ugunstige virkninger på sikt fordi prosessen ikke er lett å reversere. Det er dette som kalles hollandsk syke. I Norge har vi klart å unngå dette ved å prøve å begrense lønnsveksten og ved å begrense bruken av oljepenger innenlands. Det siste er viktig fordi høyt pengebruk fører til at offentlig sektor vokser og lokker til seg arbeidskraft ved å by opp lønningene, og sette konkurranseutsatt sektor i enda en skvis. Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Vi må ha eksportinntekter. Men de behøver ikke komme fra tunge industrielle produkter, de kan like gjerne komme fra kultur, som i Hollywood. Eller hvorfor ikke fra tallanalyse? Wall Street er et av verdens mest produktive miljøer, i hvert fall målt i dollar tjent per time. Eller vi skal kanskje leve av noe vi ikke engang har tenkt på ennå, for eksempel nye onlinetjenester eller programvare? Driftige norske ungdommer tjener på å lage iphone-applikasjoner altså mobilsoftware. Smart tenkt. Det gir smart vekst. Hver arbeidstime i Norge skal betjene 11 levetimer. Vi jobber stadig mindre, men levestandarden har økt dramatisk de siste 100 år, sier Erling Røed Larsen. Utviklingen: Norge i dag Vi er både blitt flere og eldre enn i Nesten 4,8 millioner mennesker bor i Norge i Og vi lever dramatisk mye lenger enn for 60 år siden. Forventet levealder for menn er nå 79 år, for kvinner 83 år. Og vi er blitt rikere. Kjøpekraften i Norge er blant verdens høyeste. Det samme er prisnivået. Kvinner føder i gjennomsnitt 1,96 barn, det høyeste fruktbarhetstallet siden Svært få nordmenn livnærer seg i dag som fiskere, skog- eller jordbrukere. Knapt har slike yrker. Industri og tjenesteyting er blitt de store sektorene. Nesten en halv million av oss jobber innen helse- og sosialtjenester. Kvinner er for fullt inne på arbeidsmarkedet, men nesten 60 prosent av kvinnene jobber deltid. Av hjelpepleierne jobber hele 68 prosent deltid. En liter melk koster cirka 14 kroner. Lønn for et normalårsverk er mer enn koner. Man kan kjøpe liter melk for den summen. Utdanning er blitt viktig. Grunnskolen er utvidet til ti år, og mer enn 70 prosent av oss tar videre utdanning. To tredeler av sysselsettingsveksten fra 2007 til 2008 kom i yrker som krever utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Samtidig synker pensjonsalderen, og tiden vi bruker til fritid øker. Mens anslått gjennomsnittlig pensjonsalder var om lag 69 år for 40 år siden, er den nå bare 59 år. Vi jobber rett og slett stadig mindre i løpet av et liv. Kilde: SSB 16 I NHO-magasinet I

17 I vignett I Din samarbeidspartner for store og små datarom Fujitsu er en ledende leverandør av IT-baserte forretningsløsninger og tjenester. Selskapet har vokst til å bli en av verdens største IT-leverandører, og har i dag mer enn ansatte over hele verden. Fujitsu har en betydelig satsning på infrastrukturoptimalisering, og leverer produkter, løsninger og tjenester for store og små datasentre og helt ut til mobile enheter. Visste du at: Fujitsu tar sikte på å redusere karbonutslipp i Japan alene med 30 millioner tonn per år innen Fujitsu i Norden består av nærmere medarbeidere som har som målsetning å forbedre kundenes forretning og ikke bare deres IT. Fujitsu opererer sin virksomhet basert på en rekke sertifiseringer: Kvalitet (ISO 9001), Miljøstyring (ISO 14001), Informasjonssikkerhet (ISO 27001) og IT-serviceadministrasjon (ISO 20000). Kontakt Fujitsu i Norge for alle dine IT-behov! NHO-magasinet I 17

18 SYKE ARbEidSTAKERE KoSTER AS norge 34 milliarder KRonER årlig. FRAVÆRET øker og det EnESTE Som ER SiKKERT ER AT SYKE ARbEidSTAKERE blir dyrere FoR SAmFunnET, STATEn og... ARbEidSgiVERnE betaler mer... Vi hjelper deg Infotjenester tilbyr en rekke tjenester som hjelper deg å få ned sykefraværet. Vi besvarer årlig supporthenvendelser og kurser over personer i forebygging og oppfølging av sykefravær. Kontakt oss for å få ned sykefraværet! å få sykefraværet ned! mer informasjon: 18 I NHO-magasinet I Tlf:

19 NHO tema: Smartere vekst Europa Revolusjon Europa Hvis vi vil leve bedre enn resten av verden, så må vi jobbe bedre enn resten av verden. Det mener Ann Mettler, som tror det må en folkelig revolusjon til for Europa. Ingen jobber så lite som europeere. Hvis vi ikke klarer dagens arbeidsbyrde hvordan skal vi klare å opprettholde velferden vår? Ann Mettler fra tenketanken The Lisbon Council, er ikke redd for å provosere når hun snakker om innovasjon og velferd. Vi må slutte å være så redde for reformer. Jeg har aldri møtt noen som vil ødelegge velferdsstaten den er en del av oss. Men velferdsstaten er ikke statisk. Den må tilpasses vår tid, sier hun, og fortsetter: De landene som gjør det bra, har gjennomført reformer. Danmark har for eksempel økt pensjonsalderen for å møte eldrebølgen. Hvis ikke dagens generasjon jobber lengre, er det neste generasjon som må arbeide for å dekke inn pensjonsutgiftene, sier Mettler engasjert. Hun mener et system som var ment å hjelpe de som trenger det, nå er blitt overbelastet. Arbeid er veien til sosial inkludering. Da må vi også tørre å se på hvorfor så mange blir syke og dropper ut av arbeidslivet. En europeisk Obama. Mettler mener at mens bærekraftig vekst og klimatrussel ble elitens agenda i Europa, skjønte Barack Obama at tanker om sosial endring trenger bred forankring. Obama ble valgt nettopp på å forandre økonomien slik at den kan møte både klimaendringer, en aldrende befolkning og kompetansemangel. Når EU-strategien skal relanseres i 2010 bør europeiske ledere lære av den amerikanske presidenten, sier hun. Dere i Norge bør være spesielt opptatt av dette, da dere baserer mye av økonomien deres på en ressurs som ikke er bærekraftig. Norge må for alvor delta i å bygge en lavkarbonøkonomi. Når kineserne bestemmer seg for å Ann Mettler: Entreprenør, dessuten direktør og medgrunnlegger av The Lisbon Council i Brussel som er blant Europas mest respekterte stemmer når det gjelder økonomisk og sosial reform. Foredragsholder på NHOs Årskonferanse Les mer på utvikle sin økoeffektive innovasjon, kan vi andre bli hengende etter. Det er nå vi trenger investeringene og de nye teknologiene. Må ta risiko. Flere av EUs medlemsland innrømmer at det fortsatt er for vanskelig å starte opp og drive en bedrift, og at statens rolle fortsatt er for omfattende. Mettler mener det ikke blir tatt på alvor at samfunnet må dyrke nye ideer og risiko dersom man skal lykkes med innovasjon. De holder fast på lukkede markeder og subsidier. Det holder ikke å bare bringe nye entrepre nører inn på markedet, men like mye om å unnlate å blåse kunstig liv i selskaper som ikke er konkurransedyktige. Kvinnemakt. Mettler mener kvinners økonomiske makt vil øke i vår kunnskaps- og servicebaserte økonomi. Flere kvinner enn menn uteksamineres fra universitetene. Dessuten kan kvinner benytte sine evner til fleksibilitet og multitasking. Dette er egenskaper som etterspørres i dagens profesjonelle arbeidsliv. Europas mannsdominerte maktsentrum må slutte å romantisere et gammeldags økonomisk system som er enkelt delt inn i arbeid og kapital, der inntekten fra den mannlige industriarbeideren forsørger familien. Hvis ikke vil Europa ha mer minner enn drømmer, og mer historie enn fremtid, sier Mettler NHO-magasinet I 19

20 NHO tema: Smartere vekst Et kunnskapseventyr For 160 år siden var Aker en mekanisk virksomhet der mesteparten av arbeidet ble gjort med håndkraft. I dag er virkeligheten en ganske annen. Akers historie går tilbake til 1841 da den første mekaniske virksomheten ble etablert ved bredden av Akerselva i hovedstaden. På 50-tallet var ingeniørene i mindretall, det var fagarbeidere som sveisere og elektrikere som dominerte på verftene. Sent på 1960-tallet orienterte virksomhetene seg mot den gryende olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen. Da startet også Aker en målrettet satsing på kompetanse for å møte den økende konkurransen. Dette ga støtet til industrieventyret Aker Solutions. Bedriften driver ikke lenger seriefabrikkering av skip, nå er det design og skreddersøm av offshoreprosjekter som gjelder. Høyt utdannede medarbeidere, innovasjon, automatisering og effektive metoder er nøkkelen til bedriftens konkurransekraft. Revolusjon i effektivitet. En av dem som så utviklingsmuligheten i den spennende næringen, er Valborg Lundegaard. Hun er utdannet sivilingeniør og har mer enn tjue års erfaring fra oljeog gassindustrien. Hun har hatt en rekke nøkkelposisjoner i Aker Solutions og er i dag direktør i det største forretningsområdet i selskapet. Lundegaard forklarer at IT-utviklingen har endret både arbeidsmetoder og ressursbruk. På 80-tallet sto ingeniørene ved tegnebordet og designet plattformer med linjal og blyant. Vi hadde også et eget modellverksted som bygget plattformene i en liten modell som vi så sto og diskuterte ved. Tegningene gikk frem og tilbake i posten mellom ingeniørene og skipsverftene. Nå gjøres hele designprosessen i en avansert 3D-modell. Dette gjør at vi kan trekke inn verftet tidlig i prosessen og samarbeide om gode byggeløsninger i samme modell. Det er både lønnsomt og kostnadseffektivt. Mye har skjedd siden Lundegaard begynte som ung kjemiingeniør. Foto: Scanpix Oljeboringsplattformen Ocean Viking ble bygget ved Akers Mek. i Oslo, for leteboring etter olje i Nordsjøen. Det var Ocean Viking som fant Ekofiskfeltet 25-oktober Vi var en helt annen industri den gang enn vi er i dag. Vi var helt avhengige av kompetanse fra utlandet, men vi lærte fort og brukte Nordsjøen som en teknologi- og forskningspark. Det ble funnet olje og gass på stadig vanskeligere områder i Nordsjøen og vi måtte strekke oss stadig lengre for å komme opp med stadig mer avanserte tekniske løsninger. På grunn av de krevende forholdene utviklet vi spesialkompetanse. Kvinner vinner terreng. Da Lundegaard begynte i Aker Solutions på 80-tallet, var ingeniørene i mindretall. Kvinner var det få av. Jeg husker godt hvor eksotisk det var at vi var unge kvinnelige ingeniører som dominerte prosessavdelingen som skulle designe det første produksjonsskipet i Nordsjøen, sier hun. Det er fremdeles en klar majoritet av menn i bransjen. Men kvinneandelen øker etter hvert som det utdannes flere ingeniører ved universitetene. Og en større andel kvinner i denne bransjen kommer etter hvert, mener Lundegaard. Vi har knust glasstaket, det er lenge siden det var uvanlig med kvinnelige ingeniører og operatører. Nå er det kvinner på alle nivåer av organisasjonen; fra sveisere og ingeniører til prosjektledere og bedrifts- og verftsledere. Det er også en nøkkel til produktivitet. 20 I NHO-magasinet I

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden.

Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden. NHO11 NHO-magasiNet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2011 tema Velferdsfellen stadig flere står utenfor arbeidslivet. hvem skal finansiere velferden i fremtiden? PLUss! norges nest beste rørlegger

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

gjorde ull til gull norges siste store ullvareprodusent var en hårsbredd fra stupet.

gjorde ull til gull norges siste store ullvareprodusent var en hårsbredd fra stupet. nho12 nho-magasinet for samfunnsengasjertemennesker nummer 01.2012 tema alle gode krefter norge gjennomgår store endringer. er vi rigget for fremtidens utfordringer? suksess med søppel asker-bedriften

Detaljer

nyklekte gründere tema gutta bak ungdomsbedriften gjennestad group Ub har funnet opp eggstokken på nytt.

nyklekte gründere tema gutta bak ungdomsbedriften gjennestad group Ub har funnet opp eggstokken på nytt. NHO11 NHO-MagasiNet for samfunnsengasjerte MeNNesker nummer 02.2011 nyklekte gründere gutta bak ungdomsbedriften gjennestad group Ub har funnet opp eggstokken på nytt. I annonsebilag fra nho I tema på

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Hvem troner øverst på lønnsstigen?

Hvem troner øverst på lønnsstigen? inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 3 2013 / årgang 103 xxxxxx gassnæringen Hvem troner øverst på lønnsstigen? xxxxxx gassnæringen Ledernes medlemmer har høyere lønn enn gjennomsnittet i

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer