Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner"

Transkript

1 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer Tuva Thorson på Langedrag er sjef for en hel flokk nærings-nm: Norges beste kommuner Tema Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere

2 I intro I Smartere vekst Av NHOs president Paul-Chr. Rieber Verdens beste land. Norge gjør det svært bra sammenlignet med andre land på mange områder. Arbeidslivet er av de mest produktive i verden, også når vi ser bort fra oljen. Vi er i tet når det gjelder verdiskaping per innbygger. Og vi har ett av verdens best utbygde velferdssamfunn. Også på mange andre målinger scorer Norge høyt ut fra situasjonen i dag. Men lykkelandet er under press. Selv om oljeinntektene gir handlingsfrihet som andre land kan misunne oss, gjør denne friheten oss ekstra sårbar på lang sikt. Noen tiår fremover er det særlig tre utviklingstrekk som gir grunn til bekymring. Det ene er eldrebølgen og den sterke økningen i behovet for helse- og omsorgstjenester. Det andre er marsjen ut av arbeidslivet som følge av sykefravær, uføretrygding og kortere samlet arbeidstid. Det tredje er klimautfordringen, som krever store omstillinger. I tillegg er det en kjensgjerning at Norge på mange om råder, eksempelvis skole, forskning og helse, scorer svakere enn våre konkurrentland. Dette gir vanskeligere utsikter for oss i fremtiden. Hvis vi prøver å løse utfordringene ved å bruke mer oljepenger og flytte folk fra konkurranseutsatt til offentlig sektor, vil vi møte veggen når oljepengene er brukt opp; uten inntekter og med en altfor liten privat sektor til å skaffe dem. Høyere produktivitet er en nøkkel til å løse disse utfordringene; både ved at privat sektor stadig produserer flere varer og tjenester med mindre arbeidskraft, og ved at offentlig sektor blir mer effektiv. Arbeidslivet må ta stadige omstillinger. I konkurranseutsatt næringsliv er dette en dyd av nødvendighet for å overleve. I offentlig virksomhet må endringene påføres utenfra gjennom politiske beslutninger. Vi må derfor utvikle en politikk for smartere vekst. Det betyr å prioritere sterkere: Budsjettdisiplin og mindre bruk av oljepenger er viktigste virkemiddel. Målbevisst satsing på utdanning, teknologi og god infrastruktur. Reformer i offentlig sektor, særlig i helsesektoren. Private aktører må få slippe til med nye og effektive løsninger. Og vi må ha et godt fungerende marked, gode vilkår for mangfoldig eierskap, innovasjon, entreprenørskap og offensive bedrifter som trekker de ansatte med i verdiskapingen. Norge har muligheter som få andre land til å møte utfordringene, samtidig som vi videreutvikler næringslivet vårt og styrker velferden for å gjøre Norge til et enda bedre land å bo i. Men da må vi sammen løse de langsiktige utfordringene. Det er krevende, men fullt mulig. Rana kommune var lenge synonymt med stålproduksjon. Nå satses det på kunnskapsintensiv industri og tjenesteyting. 2 I NHO-magasinet I

3 Innhold 04 Det ukjente landslaget Det norske landslaget gjør det skarpt i Yrkes-VM. 07 Pakk det inn På Sommerskole hos Elopak får elevene lære at naturfag er nyttig. «Produktivitet er ikke alt. Men i lengden er det nesten alt.» Paul Krugman, nobelprisvinner i økonomi Gråbeingården Ved Langedrag fjellgård kommer man tett inn på ulv. 12 Smartere vekst Skal vi få økt levestandard og velstand, må vi øke produktiviteten vår, sier seniorforsker Erling Røed Larsen. 20 Fra håndkraft til høyteknologi Aker Solutions satser på kompetanse. 22 Duellen: Thorkildsen vs Oppegaard Er det blitt lettere å gå på trygd enn å jobbe? SVs Inga Marte Thorkildsen møter NHOs Svein Oppegaard til duell. 24 Nærings-NM Sola gjør det best i årets rangering, men Rana kommune kommer så det suser. 30 Kald fabrikk, varmt miljø Ved iskremfabrikken Hennig Olsen er arbeidet til dels både hardt og sesongpreget. Likevel er sykefraværet lavt. 35 Hjelper gutta Mange unge gutter ramler av utdanningsløpet. I Verdal gjør de noe med det. Ansvarlig utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Design og produksjon: Dinamo Red. / Christen Pedersen Forsidefoto: Billybonkers Opplag: Trykk: Norprint Annonsesalg: HS Media AS, tlf.: Tekst: Ingunn Solli, Kathrine Johns og Åshild Mathisen Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, Billybonkers, Olav Heggø, Thor Nielsen, Jo Voest, Ellen Johanne Jarli. NHOs redaksjon: Anniken Tømte, Kåre Verpe, Unni Skjelnes, Lars Jacob Hiim, Sverre Molandsveen, Bjarne Sørhus, Unni Bøkestad og Baard Meidell Johannesen Redaksjonen avsluttet Kontaktperson: Unni Skjelnes, tlf.: For abonnement/bestilling: tlf.: Se også nho.no/nhomagasinet ISSN Kort om NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter I Norge. NHO har i dag cirka medlemsbedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/ kunnskap. Tre av fire bedrifter har færre enn 20 årsverk. NHO arbeider for at medlemsbedriftene får arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet NHO-magasinet I 3

4 I nhoaktuelt I Norges viktigste landslag De er kanskje ikke Norges mest kjente landslag, men de gjør det likevel skarpt i internasjonale konkurranser. Yrkes-VM 2009 ble en suksess for det norske yrkeslandslaget. En sølv, en bronse og seks «Medals of Excellence» for fagarbeid av ypperste klasse, ble utbyttet for det norske laget i Yrkes-VM. Sølvmedaljen gikk til Dimitri Hansen, som konkurrerte i telekommunikasjonsfaget. Det var en stor opplevelse. Ikke minst var det interessant å se hvordan andre med samme fagkunnskap jobber, sier Hansen. Nå driver han med videre utdanning, og tar i tillegg nettskole. Yrkes-VM ble arrangert i Calgary, og samlet 900 unge konkurrenter fra 51 land. Norge deltok i 16 av 45 fag, og gjorde det altså skarpt. 19 år gamle Helge Elias Tveit tok hjem bronsemedaljen i sitt fag, bilskadeoppretting. Det var ubeskrivelig! Det kan jo godt hende at en bronsemedalje på CV-en kan åpne noen dører. Dessuten er en slik konkurranse en fin måte å rekruttere til faget på. Unge folk ser at man kan få det til, sier Tveit, som jobber som biloppretter ved Møller Bil i Haugesund. Han har tre og et halvt års utdanning bak seg, inkludert læretid. Målet med Yrkes-VM er å sette fokus på yrkesfagene og bidra til økt rekruttering. For næringslivet er det viktig å få frem unge, dyktige fagarbeidere. Konkurranser øker fagnivået, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway, som er hovedansvarlig for det norske landslaget. Hun forteller at Norge har tradisjon for å gjøre det bra. Vi har gode fagutdanninger og lange håndverkstradisjoner, sier Lange. Dimitri Hansen tok hjem sølvet i sin klasse i yrkes-vm. WorldSkills Målet med WorldSkills Competition (Yrkes-VM) er å sette fokus på yrkesfagene og bidra til økt rekruttering. World- Skills Norway er hovedansvarlig for det norske yrkeslandslaget som hvert annet år representerer Norge i Yrkes-VM. NHO, LO og Utdanningsdirektoratet står bak WorldSkills Norway, som er en ideell organisasjon. Les mer på worldskills.no Sammen mot svart arbeid Bedrifter som ikke betaler skatt, moms, arbeidsgiveravgift eller andre sosiale kostnader, kan prise sine varer og tjenester lavere enn det de seriøse bedriftene kan. For å motarbeide denne konkurransevridningen, er NHO med i Samarbeidet mot Svart Økonomi, sammen med blant andre LO, Skatteetaten og Kommunenes Sentralforbund. Samarbeidet har særlig fokus på holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom, bevisstgjøring av offentlige innkjøpere og effektiv kontroll av de riktige bedriftene. Les mer på 20 Vi er 20 ganger så pro Duktive i Norge i dag som for 100 år siden. 4 I NHO-magasinet I

5 KAKTUS.NO FOTO: STUDIO ISIDOR VI ER TIL STEDE HELE TIDEN FOR Å GI FRIPOLISENE BEST MULIG AVKASTNING. I nhoaktuelt I VET DINE ANSATTE AT NY PENSJONS- ORDNING BETYR AT DE FÅR NYE FRIPOLISER? De fl este bedrifter som har hatt ytelsesbasert tjenestepensjon, har valgt å gå over til den rimeligere, innskuddsbaserte pensjonsformen. Det betyr at de tidligere oppsparte midlene fra den gamle pensjonssparingen overføres til en ny fripolise. Ansvaret for å forvalte disse pengene ligger så på den enkelte ansatte. Men vet dine ansatte hvilke valgmuligheter de har? FRIPOLISESPESIALISTEN Det fi nnes bare én aktør på det norske fripolisemarkedet som kun arbeider for å gi fripoliser best mulig avkastning Silver Pensjonsforsikring. Bak Silver står solide norske industri- og fi nansmiljøer. Silver overgår langt myndighetenes krav til soliditet, og har derfor kunnet opprettholde plasseringene i aksjemarkedet også under fi nansuroen. Slik får kundene våre ta del i børsoppgangen. Når man vet at 1% bedre avkastning i 20 år betyr 20% høyere pensjon hver eneste måned, sier det seg selv at fripolisene er viktigere enn de fleste aner. VI KAN BIDRA MED INFORMASJON TIL DINE ANSATTE! Les mer på eller kontakt oss på Silver Norges eneste fripolisespesialist NHO-magasinet I 5

6 I nhoaktuelt I TV0069 Copyright 2009 ABB. All rights reserved. Silver Koble fornybar energi til strømnettet? Produksjon av elektrisitet fra vann, sol og vind skjer ofte i fjerntliggende områder. ABBs ledende kraft- og automasjonsteknologier hjelper fornybar energi å nå frem til millioner av brukere. Det skjer gjennom å integrere den i de elektriske nettene, gjerne over enorme avstander. Vår innsats for å utnytte fornybar energi maksimalt, gjør nettverkene smartere og bidrar til å beskytte miljøet og bekjempe klimaendringer. Naturligvis. 6 I NHO-magasinet I

7 I nhoaktuelt I Gerd Unni Kvam fra Elopak viser elever på Sommerskolen i Oslo hvordan skjæreroboten lager pappprofiler av elevenes kartongskisser. «Ungdommen oppdager at naturfag faktisk er nyttig.» Hanne S. Finstad Helt tett i pappen Hva har naturfag med design av drikkekartonger å gjøre? En hel del, fikk elevene på sommerskole hos Elopak erfare. Abonnere på NHO-Magasinet? Bestill på SMS: NHO <navn og adresse> til 2440 eller ring oss på Du kan også sende e-post til Magasinet er gratis og gis ut to ganger per år. nho.no/nhomagasinet Et ikke uvanlig syn er ungdommer som henger over skolebøkene mens de stønner at «dette kommer jeg aldri til å få bruk for». I to år på rad har derfor emballasjebedriften Elopak åpnet dørene for å gi elevene en mulighet til å se at skolefag er nyttig. Tilbudet er en del av sommerskolen, der elever kan bruke litt av ferien til å bli flinkere innen et av basisfagene. Hos Elopak fikk ungdommene designe drikkekartonger, og opp daget at det er en omfattende prosess. Hvem er for eksempel målgruppen? Og hvordan skal man unngå bakterier og sikre næringsstoffer? I en uhøytidelig konkurranse ble også den kuleste kartongen kåret. Kurset ble arrangert av Oslo kommune i samarbeid med Forskerfabrikken, som tilbyr fritidskurs om forskning og teknologi til barn og unge. NHO støtter Forskerfabrikken som et ledd i sin satsing på barn og unge, og «fabrikksjef» Hanne S. Finstad er svært fornøyd med tilbakemeldingene etter sommer skolen. Ungdommen oppdager at naturfag faktisk er nyttig, for eksempel må de bruke faget til å beregne volum, sier hun. Teknisk direktør i Elopak, Ole Petter Trovåg, er også positiv: Det er fint at vi kan bidra til at ungdom blir interessert i teknologi. De forstår at for å kunne få interessante arbeidsoppgaver i fremtiden, er det viktig å ha gode basiskunnskaper i matematikk og fysikk. Og for oss er dette rekruttering på sikt. Dessuten får vi mye stimulans fra ungdommene, deres kreative innspill tar vi med oss videre. Næringsliv i skolen Næringsliv i skolen er et eget arbeidsfelt i NHO. Målet er å bidra til at elever og studenter får større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg. Les mer på nhoung.no/nis NHO-magasinet I 7

8 I langedrag I Danser med ulver Tuva Thorson er ikke bare daglig leder ved Langedrag fjellgård. Hun er også sjef for en ulveflokk. 8 I NHO-magasinet I

9 I vignett I NHO-magasinet I 9

10 I langedrag I Målet er at alle som besøker Langedrag skal få en personlig opplevelse med dyr, natur og oss som jobber her, sier Tuva Thorson. 10 I NHO-magasinet I

11 I NHO Fokus I Tuva Thorsons suksessoppskrift Et helt unikt og ærlig produkt Ekte verdier som leves hver dag Et glødende engasjement fra ledelse og ansatte Du kjenner den fra TV-serien Vi på Langedrag. Gården som ligger 1000 meter til fjells i Nore og Uvdal kommune, der besøkende blant mye annet kan komme tett inn på livet av ulv, gaupe, elg, reinsdyr og fjellrev. Det begynte, som det ofte gjør, med en drøm. Familien Thorson har alltid arbeidet med dyr, blant annet gjennom EKT Rideskole i Oslo. Der så de hvilken verdi samspillet med dyr har for barn. Vi ville skape et sted der særlig barn og unge kunne få komme tett på dyr og natur. Dermed begynte vi byggingen av Langedrag i 1978, forteller daglig leder Tuva Thorson. Tre år og mye blodslit senere, sto gården klar til å ta imot de første leirskoleelevene. Hele ideen bak Langedrag er at besøkende ikke skal være passive tilskuere, men komme helt nær dyrene og delta i aktivitetene på gården. Det gjør noe med folk når de får kjenne snuten til en fjellrev i hånden. Vi er naive nok til å tro at vi sår noen frø av gleden over intimitet med dyr og natur som kan føre til gode valg senere, sier Tuva Thorson. «Måten jeg opptrer på blant ulvene, kan stå som bilde på det jeg mener er godt lederskap.» Tuva Thorson, daglig leder ved Langedrag Ulvesjef. Eierne så snart at leirskolen alene ikke var økonomisk bærekraftig. Derfor har vi nå tre ben å stå på, forteller Tuva Thorson. Gårdsdriften bidrar med kjøtt- og melkeproduksjon, mens besøksdriften bidrar med de største inntektene. I dag er Langedrag kanskje aller mest kjent for den sosialiserte ulveflokken sin. Tuva og rovdyransvarlig Andre Soma er ledere i flokken. Måten jeg opptrer på blant ulvene, kan stå som bilde på det jeg mener er godt lederskap. Sammen med ulvene må jeg kommunisere klart og samtidig vise respekt for hvert enkelt individs ståsted. Jeg må gi bekreftelse på at alle er en del av flokken, men respektere private grenser. Slik oppnår man tillit. Jeg sier ikke at jeg alltid klarer å være en slik leder, men det er i alle fall et ideal. Oppfant helsetrøya. Langedrag er eid av Edvin K. Thorson (91), Tuva og hennes fire søsken. Det var pappa Edvin som i sin tid utviklet den klassiske helsetrøya med hull i, etter inspirasjon fra småfuglene som isolerer mot kulda ved å blåse opp fjærdrakten. Trøya ble en suksess, og da fabrikken ble solgt på 70-tallet, var det disse pengene som ga startkapital til bygging av Langedrag. Som familieeid bedrift har vi noen utfordringer. Nå står vi for eksempel midt oppe i et generasjonsskifte. Å finne gode organisasjonsmodeller både for drift, ledelse og eierskap for neste generasjon, er en sårbar og krevende prosess. Vi betaler mye formuesskatt fordi vi har god likviditet. Det meste av overskuddet går til reinvesteringer, forteller Tuva Thorson, og fortsetter: Nyskaping og videreutvikling er avgjørende for å holde en sunn økonomi både for bedriften og regionen. Beregninger viser nemlig at hver krone en aktivitetspark tjener, gir tre til fire kroner i inntekt ellers i distriktet. Vi skaper ikke bare arbeidsplasser her på gården, men i hele området. Må beholde sjela. Langedrag er like mye en livsstil som en bedrift, og de som besøker får en personlig opplevelse med dyrene, naturen og oss som lever og jobber her. Jeg tror det er hovedgrunnen til vår suksess. Folk har stadig mer fritid, men blir mer selektive på hva de vil bruke den til. Da må man tilby aktiviteter som gir en mening og har en verdi. Vi skal være nytenkende og drive kontinuerlig utvikling av produktet vårt, men enhver utvikling skal evalueres i forhold til om det forsterker det verdigrunnlaget som Langedrag vil stå for. Det er ikke noe poeng for oss å bli størst mulig, men at vi beholder sjela vår og er best mulig i å ta folk med i unike opplevelser knyttet til dyr og natur. Etter Langedrag-serien fikk vi et voldsomt oppsving i antall besøkende, og vi har drevet bevisst styring for å beholde særpreget vårt, sier Thorson. Finner ikke frem. Selv om Langedrag er en suksess i Reiselivs-Norge, har bedriften også noen utfordringer. Myndigheter etterlyser innovasjon i bransjen og det settes av offentlige midler. Da trenger vi bistand til å navigere i byråkratiet. Vi som driver reiselivsbedrift kan ikke være gode på alt, selv om vi i praksis må kunne alt fra markedsføring, personalpolitikk og ledelse til søknadsprosesser, IKT og Mattilsynets regler. Det er rett og slett farlig for driften hvis jeg skal bruke for mye tid på å nøste meg frem i byråkratiske irrganger. Bare det å få skikkelig skilting opp hit, har vært en tøff jobb, og ennå er det ikke bra nok. Vi har mellom og besøkende hvert år, og da må det være lett å se hvor man skal ta av fra riksveien.. Veistandard, skilting og GPS-veiledning må bedres, og det må være et mål at det er lett å finne frem til attraksjoner, både som god service og med tanke på trafikksikkerheten. Fakta om Langedrag: Leirskole, fjellgård og naturpark med blant annet ulv, gaupe, elg og husdyr. Ligger i Nore og Uvdal kommune. Tilbyr en rekke aktiviteter knyttet til dyr og gårdsdrift. Vil formidle kunnskap om dyrenes levesett og respekt for naturen. Omsetning: Cirka 20 millioner kroner. Antall besøkende: hvert år. Medlem av NHO Reiseliv og NHO Buskerud. Les mer på NHO-magasinet I 11

12 NHO tema: Smartere vekst Hvem skal gjøre all jobben? Med stadig færre som skal forsørge stadig flere, trenger vi høy kompetanse, ny teknologi og økt effektivitet. Vi må alle jobbe smartere. Ellers risikerer vi å måtte jobbe oss i hjel. 12 I NHO-magasinet I

13 I vignett I Produktivitet er rett og slett avgjørende for et lands velstand, sier seniorforsker Erling Røed Larsen. Les mer om smartere vekst: Erling Røed Larsen Om produktivitet. Side 14 Ann Mettler Om Europas utfordringer. Side 19 Aker Solutions effektiv kunnskapsbedrift. Side NHO-magasinet I 13

14 NHO tema: Smartere vekst Velferdsstaten under press Det er bare to veier til økt levestandard og velstand. Vi må jobbe mer eller vi må jobbe smartere. Hvis vi utelukker det første, står vi igjen med det siste: Vi må øke vår produktivitet. Det sier seniorforsker Erling Røed Larsen ved Statistisk sentralbyrå. Produktivitet er rett og slett avgjørende for et lands velstand. En uproduktiv bedrift som ikke får solgt varene sine, går konkurs. Et uproduktivt land som ikke eksporterer, forsvinner ikke og innbyggerne blir ikke arbeidsløse. Men de blir overarbeidet. De får jo ikke solgt noe til utlandet, og kan ikke kjøpe noe. De må lage alt selv, sier Røed Larsen. Norges innbyggere jobber 3,7 milliarder timer i året. Men vi lever 42 milliarder timer per år. Dermed må hver arbeidstime betjene 11 levetimer. Jo mer produktiv hver arbeidstime er, desto bedre blir levetimene. Etter hvert som vi får flere eldre, vil forholdstallet endre seg tilsvarende. Og vi må få mer ut av hver arbeidstime. Er produktiviteten i Norge på vei ned? Det er visse tegn som tyder på det, og det bekymrer meg. På visse områder har produktiviteten stagnert eller til og med gått ned. I så fall jobber vi dårligere nå enn tidligere! I tillegg vet vi altså at det kommer en eldretsunami og at oljebrønnene i Nordsjøen vil tørke inn om noen tiår. Dette vil føre til press på velferden. Men samtidig har vi bygget opp spissteknologisk kompetanse gjennom oljevirksomheten. Kan vi overføre den til annen høyproduktiv virksomhet, vil vi stå bedre rustet til å møte utfordringene. Hvordan skapes produktivitet? I hovedsak på to måter: Vi kan øke arbeidsproduktiviteten ved å tilføre mer maskiner. Traktorer i jordbruket gir mer produsert per time. Eller vi kan øke utførelsesproduktiviteten. Det skyldes ikke mer maskiner, men bedre utførelse, og akkurat dette vet vi ikke fullt ut hvordan skjer. Det er et mysterium, en x-faktor. Her kommer økonomene til kort. Vi må lytte til sosiologer og psykologer. Men noe vet man. Utførelsesproduktiviteten drives blant annet av økte kunnskaper, ferdigheter og utdannelse. Innføring av ny teknologi, måten arbeidslivet organiseres på og normer i arbeidslivet er også viktige drivere, sier Røed Larsen. For ikke å si god, gammeldags trening. Learning-by-doing er undervurdert. Seniorforskeren er betinget optimist på Norges vegne: Vi har et skolesystem som setter folk i stand til å tenke selv og stille spørsmål ved vedtatte sannheter. Arbeidslivet er lite topptungt og åpent for forbedringer. Vi har en samfunnskontrakt som tilsier at vi jobber effektivt og har moderate lønnskrav, mens arbeidsgivere reinvesterer kapital i produksjonsforbedringer. Barnehager gjør det mulig for foreldre å delta i arbeidslivet, velferdssystemer bidrar til et fleksibelt arbeidsliv, og så videre. Andre trekk drar i motsatt retning? Ja, oljen. Historien har vist at når et land finner en verdifull ressurs, vil landet flytte på arbeidskraft. Den nye sektoren ressurssektoren kan tilby høye lønninger og tiltrekke seg folk fra tradisjonell konkurranseutsatt sektor som ikke kan øke lønningene tilsvarende. Da blir produktet deres for dyrt, og kundene går til utenlandske Utviklingen: Norge før I lille Norge bor det til sammen om lag 3,2 millioner mennesker i Utkantlandet er ikke rikt, men innbyggerne lever likevel lenge etter tidens forhold. Forventet levealder er 71 år for menn og 75 år for kvinner, og det plasserer oss i verdenstoppen. Norske kvinner føder i gjennomsnitt 3,2 barn, og det er stor sannsynlighet for at noen av barna blir kalt Jan eller Anne, som er tidens mest populære navn. Nesten av oss jobber med jordbruk, skogbruk eller fiske. Til sammenligning jobber om lag nordmenn innen helseog sosialtjenester. Cirka av oss jobber i tjenesteytende næring. En liter melk koster 45 øre, gjennomsnittlig årsinntekt er cirka kroner. Man kan kjøpe liter melk for den summen. Kvinnenes innmarsj er nesten to tiår fram i tid bare 26 prosent av kvinnene er yrkesaktive. Så er det da heller ikke mange barnehageplasser å oppdrive, man må belage seg på private ordninger, familie og venner. Lange utdannelser er ikke vanlig. Om lag studenter er immatrikulert ved universitetene og omtrent like mange holder på med profesjonsstudier rundt Grunnskolen varer i sju år, og mange begynner å jobbe like etter endt skolegang. I alt 65 prosent av alle menn og 74 prosent av alle kvinner over 15 år har ingen utdanning ut over folkeskolen. Det gjør at mange har et langt liv som yrkesaktive. Kilde: SSB 14 I NHO-magasinet I

15 I vignett I «Faren er at tradisjonell konkurranseutsatt sektor kan forsvinne og det kan ha ugunstige virkninger på sikt fordi prosessen ikke er lett å reversere.» Seniorforsker Erling Røed Larsen Erling Røed Larsen Seniorforsker i Statistisk sentralbyrå, doktorgrad i økonomi fra University of California, Berkeley. Foredragsholder på NHOs Årskonferanse Røed Larsen har forelest ved BI og universitetet i Oslo i flere år og har publisert i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter. Han er også forfatter av tre populærvitenskapelige bøker om økonomi, inkludert «Alt du vil vite om samfunnsøkonomi». På fritiden er han ivrig leser av skjønnlitteratur, og har nettopp anskaffet seg en Kindle. Han er også idrettsentusiast noe som blant annet innebærer at han bruker mange nattetimer i uken til å følge San francisco 49ers i amerikansk fotball NHO-magasinet I 15

16 I smartere vekst I «Vi må ha eksportinntekter. Men de behøver ikke komme fra tunge industrielle produk ter, de kan like gjerne komme fra kultur.» Seniorforsker Erling Røed Larsen Avtalt og faktisk arbeidstid Antall årlige arbeidstimer per sysselsatt, Norge totalt Avtalt arbeidstid per år, industrien Kilde: SSB konkurrenter. Skjermet sektor, derimot, kan by opp lønningene og velte kostnadene over på prisene. Det er derfor utepils er dyrt i Norge, mens mange elektroniske varer ikke er det. De kan alltids bestilles på Internett. Hva innebærer denne «ressursforbannelsen»? Faren er at tradisjonell konkurranseutsatt sektor kan forsvinne og det kan ha ugunstige virkninger på sikt fordi prosessen ikke er lett å reversere. Det er dette som kalles hollandsk syke. I Norge har vi klart å unngå dette ved å prøve å begrense lønnsveksten og ved å begrense bruken av oljepenger innenlands. Det siste er viktig fordi høyt pengebruk fører til at offentlig sektor vokser og lokker til seg arbeidskraft ved å by opp lønningene, og sette konkurranseutsatt sektor i enda en skvis. Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Vi må ha eksportinntekter. Men de behøver ikke komme fra tunge industrielle produkter, de kan like gjerne komme fra kultur, som i Hollywood. Eller hvorfor ikke fra tallanalyse? Wall Street er et av verdens mest produktive miljøer, i hvert fall målt i dollar tjent per time. Eller vi skal kanskje leve av noe vi ikke engang har tenkt på ennå, for eksempel nye onlinetjenester eller programvare? Driftige norske ungdommer tjener på å lage iphone-applikasjoner altså mobilsoftware. Smart tenkt. Det gir smart vekst. Hver arbeidstime i Norge skal betjene 11 levetimer. Vi jobber stadig mindre, men levestandarden har økt dramatisk de siste 100 år, sier Erling Røed Larsen. Utviklingen: Norge i dag Vi er både blitt flere og eldre enn i Nesten 4,8 millioner mennesker bor i Norge i Og vi lever dramatisk mye lenger enn for 60 år siden. Forventet levealder for menn er nå 79 år, for kvinner 83 år. Og vi er blitt rikere. Kjøpekraften i Norge er blant verdens høyeste. Det samme er prisnivået. Kvinner føder i gjennomsnitt 1,96 barn, det høyeste fruktbarhetstallet siden Svært få nordmenn livnærer seg i dag som fiskere, skog- eller jordbrukere. Knapt har slike yrker. Industri og tjenesteyting er blitt de store sektorene. Nesten en halv million av oss jobber innen helse- og sosialtjenester. Kvinner er for fullt inne på arbeidsmarkedet, men nesten 60 prosent av kvinnene jobber deltid. Av hjelpepleierne jobber hele 68 prosent deltid. En liter melk koster cirka 14 kroner. Lønn for et normalårsverk er mer enn koner. Man kan kjøpe liter melk for den summen. Utdanning er blitt viktig. Grunnskolen er utvidet til ti år, og mer enn 70 prosent av oss tar videre utdanning. To tredeler av sysselsettingsveksten fra 2007 til 2008 kom i yrker som krever utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Samtidig synker pensjonsalderen, og tiden vi bruker til fritid øker. Mens anslått gjennomsnittlig pensjonsalder var om lag 69 år for 40 år siden, er den nå bare 59 år. Vi jobber rett og slett stadig mindre i løpet av et liv. Kilde: SSB 16 I NHO-magasinet I

17 I vignett I Din samarbeidspartner for store og små datarom Fujitsu er en ledende leverandør av IT-baserte forretningsløsninger og tjenester. Selskapet har vokst til å bli en av verdens største IT-leverandører, og har i dag mer enn ansatte over hele verden. Fujitsu har en betydelig satsning på infrastrukturoptimalisering, og leverer produkter, løsninger og tjenester for store og små datasentre og helt ut til mobile enheter. Visste du at: Fujitsu tar sikte på å redusere karbonutslipp i Japan alene med 30 millioner tonn per år innen Fujitsu i Norden består av nærmere medarbeidere som har som målsetning å forbedre kundenes forretning og ikke bare deres IT. Fujitsu opererer sin virksomhet basert på en rekke sertifiseringer: Kvalitet (ISO 9001), Miljøstyring (ISO 14001), Informasjonssikkerhet (ISO 27001) og IT-serviceadministrasjon (ISO 20000). Kontakt Fujitsu i Norge for alle dine IT-behov! NHO-magasinet I 17

18 SYKE ARbEidSTAKERE KoSTER AS norge 34 milliarder KRonER årlig. FRAVÆRET øker og det EnESTE Som ER SiKKERT ER AT SYKE ARbEidSTAKERE blir dyrere FoR SAmFunnET, STATEn og... ARbEidSgiVERnE betaler mer... Vi hjelper deg Infotjenester tilbyr en rekke tjenester som hjelper deg å få ned sykefraværet. Vi besvarer årlig supporthenvendelser og kurser over personer i forebygging og oppfølging av sykefravær. Kontakt oss for å få ned sykefraværet! å få sykefraværet ned! mer informasjon: 18 I NHO-magasinet I Tlf:

19 NHO tema: Smartere vekst Europa Revolusjon Europa Hvis vi vil leve bedre enn resten av verden, så må vi jobbe bedre enn resten av verden. Det mener Ann Mettler, som tror det må en folkelig revolusjon til for Europa. Ingen jobber så lite som europeere. Hvis vi ikke klarer dagens arbeidsbyrde hvordan skal vi klare å opprettholde velferden vår? Ann Mettler fra tenketanken The Lisbon Council, er ikke redd for å provosere når hun snakker om innovasjon og velferd. Vi må slutte å være så redde for reformer. Jeg har aldri møtt noen som vil ødelegge velferdsstaten den er en del av oss. Men velferdsstaten er ikke statisk. Den må tilpasses vår tid, sier hun, og fortsetter: De landene som gjør det bra, har gjennomført reformer. Danmark har for eksempel økt pensjonsalderen for å møte eldrebølgen. Hvis ikke dagens generasjon jobber lengre, er det neste generasjon som må arbeide for å dekke inn pensjonsutgiftene, sier Mettler engasjert. Hun mener et system som var ment å hjelpe de som trenger det, nå er blitt overbelastet. Arbeid er veien til sosial inkludering. Da må vi også tørre å se på hvorfor så mange blir syke og dropper ut av arbeidslivet. En europeisk Obama. Mettler mener at mens bærekraftig vekst og klimatrussel ble elitens agenda i Europa, skjønte Barack Obama at tanker om sosial endring trenger bred forankring. Obama ble valgt nettopp på å forandre økonomien slik at den kan møte både klimaendringer, en aldrende befolkning og kompetansemangel. Når EU-strategien skal relanseres i 2010 bør europeiske ledere lære av den amerikanske presidenten, sier hun. Dere i Norge bør være spesielt opptatt av dette, da dere baserer mye av økonomien deres på en ressurs som ikke er bærekraftig. Norge må for alvor delta i å bygge en lavkarbonøkonomi. Når kineserne bestemmer seg for å Ann Mettler: Entreprenør, dessuten direktør og medgrunnlegger av The Lisbon Council i Brussel som er blant Europas mest respekterte stemmer når det gjelder økonomisk og sosial reform. Foredragsholder på NHOs Årskonferanse Les mer på utvikle sin økoeffektive innovasjon, kan vi andre bli hengende etter. Det er nå vi trenger investeringene og de nye teknologiene. Må ta risiko. Flere av EUs medlemsland innrømmer at det fortsatt er for vanskelig å starte opp og drive en bedrift, og at statens rolle fortsatt er for omfattende. Mettler mener det ikke blir tatt på alvor at samfunnet må dyrke nye ideer og risiko dersom man skal lykkes med innovasjon. De holder fast på lukkede markeder og subsidier. Det holder ikke å bare bringe nye entrepre nører inn på markedet, men like mye om å unnlate å blåse kunstig liv i selskaper som ikke er konkurransedyktige. Kvinnemakt. Mettler mener kvinners økonomiske makt vil øke i vår kunnskaps- og servicebaserte økonomi. Flere kvinner enn menn uteksamineres fra universitetene. Dessuten kan kvinner benytte sine evner til fleksibilitet og multitasking. Dette er egenskaper som etterspørres i dagens profesjonelle arbeidsliv. Europas mannsdominerte maktsentrum må slutte å romantisere et gammeldags økonomisk system som er enkelt delt inn i arbeid og kapital, der inntekten fra den mannlige industriarbeideren forsørger familien. Hvis ikke vil Europa ha mer minner enn drømmer, og mer historie enn fremtid, sier Mettler NHO-magasinet I 19

20 NHO tema: Smartere vekst Et kunnskapseventyr For 160 år siden var Aker en mekanisk virksomhet der mesteparten av arbeidet ble gjort med håndkraft. I dag er virkeligheten en ganske annen. Akers historie går tilbake til 1841 da den første mekaniske virksomheten ble etablert ved bredden av Akerselva i hovedstaden. På 50-tallet var ingeniørene i mindretall, det var fagarbeidere som sveisere og elektrikere som dominerte på verftene. Sent på 1960-tallet orienterte virksomhetene seg mot den gryende olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen. Da startet også Aker en målrettet satsing på kompetanse for å møte den økende konkurransen. Dette ga støtet til industrieventyret Aker Solutions. Bedriften driver ikke lenger seriefabrikkering av skip, nå er det design og skreddersøm av offshoreprosjekter som gjelder. Høyt utdannede medarbeidere, innovasjon, automatisering og effektive metoder er nøkkelen til bedriftens konkurransekraft. Revolusjon i effektivitet. En av dem som så utviklingsmuligheten i den spennende næringen, er Valborg Lundegaard. Hun er utdannet sivilingeniør og har mer enn tjue års erfaring fra oljeog gassindustrien. Hun har hatt en rekke nøkkelposisjoner i Aker Solutions og er i dag direktør i det største forretningsområdet i selskapet. Lundegaard forklarer at IT-utviklingen har endret både arbeidsmetoder og ressursbruk. På 80-tallet sto ingeniørene ved tegnebordet og designet plattformer med linjal og blyant. Vi hadde også et eget modellverksted som bygget plattformene i en liten modell som vi så sto og diskuterte ved. Tegningene gikk frem og tilbake i posten mellom ingeniørene og skipsverftene. Nå gjøres hele designprosessen i en avansert 3D-modell. Dette gjør at vi kan trekke inn verftet tidlig i prosessen og samarbeide om gode byggeløsninger i samme modell. Det er både lønnsomt og kostnadseffektivt. Mye har skjedd siden Lundegaard begynte som ung kjemiingeniør. Foto: Scanpix Oljeboringsplattformen Ocean Viking ble bygget ved Akers Mek. i Oslo, for leteboring etter olje i Nordsjøen. Det var Ocean Viking som fant Ekofiskfeltet 25-oktober Vi var en helt annen industri den gang enn vi er i dag. Vi var helt avhengige av kompetanse fra utlandet, men vi lærte fort og brukte Nordsjøen som en teknologi- og forskningspark. Det ble funnet olje og gass på stadig vanskeligere områder i Nordsjøen og vi måtte strekke oss stadig lengre for å komme opp med stadig mer avanserte tekniske løsninger. På grunn av de krevende forholdene utviklet vi spesialkompetanse. Kvinner vinner terreng. Da Lundegaard begynte i Aker Solutions på 80-tallet, var ingeniørene i mindretall. Kvinner var det få av. Jeg husker godt hvor eksotisk det var at vi var unge kvinnelige ingeniører som dominerte prosessavdelingen som skulle designe det første produksjonsskipet i Nordsjøen, sier hun. Det er fremdeles en klar majoritet av menn i bransjen. Men kvinneandelen øker etter hvert som det utdannes flere ingeniører ved universitetene. Og en større andel kvinner i denne bransjen kommer etter hvert, mener Lundegaard. Vi har knust glasstaket, det er lenge siden det var uvanlig med kvinnelige ingeniører og operatører. Nå er det kvinner på alle nivåer av organisasjonen; fra sveisere og ingeniører til prosjektledere og bedrifts- og verftsledere. Det er også en nøkkel til produktivitet. 20 I NHO-magasinet I

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Erling Røed Larsen, Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi. Computerworld, IT-trender, Oslo, 24. mai 2011

Erling Røed Larsen, Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi. Computerworld, IT-trender, Oslo, 24. mai 2011 Produktivitet er alt nesten. Viktige satsninger for bedriften og landet Erling Røed Larsen, Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi Computerworld, IT-trender, Oslo, 24. mai 2011 1 Økonomiske

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe»

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» «Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» HANNE MELLINGSÆTER / JØRGEN SVARSTAD OPPDATERT: 21.AUG.2015 00:19 PUBLISERT: 16.AUG.2015 17:22 AFTENPOSTEN Vera Louise Olsen ønsker å være et godt forbilde

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

Yrkesfagenes relevans i forhold til fremtidens arbeidsliv. Espen Lynghaug, Spesialrådgiver Utdanning og Kompetansepolitikk 27.

Yrkesfagenes relevans i forhold til fremtidens arbeidsliv. Espen Lynghaug, Spesialrådgiver Utdanning og Kompetansepolitikk 27. Yrkesfagenes relevans i forhold til fremtidens arbeidsliv Espen Lynghaug, Spesialrådgiver Utdanning og Kompetansepolitikk 27. Januar 2016 Norsk arbeidslivs historie de siste 1000 år Bonde,Bonde,Bonde,Bonde,Bonde,

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer