PROJECT INFO. Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med FOAMGLAS som problemløser BUILDING. Ref. 2007/01/N0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROJECT INFO. Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med FOAMGLAS som problemløser BUILDING. Ref. 2007/01/N0"

Transkript

1 PROJECT INFO BUILDING Ref. 2007/01/N0 001 CELLULAR GLASS INSULATION SUSTAINABLE CONSTRUCTION solutions Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med som problemløser Tromsø bibliotek, (No). Arkitekt: HRTB AS v/tord Kvien. Titantekking: Franke Onsrud Blikkslageri AS. Isolert med READY BOARD, 100 mm.

2 Bibliotek, kveld. Historikk Opprinnelig var det arkitekt Gunnar Bøgeberg Haugen som tegnet gammelkinoen som stod ferdig i Han var inspirert av den meksikanske arkitekten Felix Candelas takkonstruksjoner og tegnet den selvbærende takkonstruksjonen med fire buer. I 2001 lyste Tromsø kommune ut en arkitektkonkurranse hvor HRTB AS gikk av med seieren. Den gamle Fokus kino har alltid vært et landemerke i Tromsø, men med nytt utseende og titankledning kommer i dag virkelig det parallelloide betongskallet til sin rett. 2

3 Bibliotek, frontbilde. Arkitektuttalelse Rådhuset, biblioteket og kinoen danner Fokuskvartalet som er Tromsøs mest offentlig tilgjengelige bygningsmasse. Arkitekten ønsket å tegne et prosjekt som poengterte åpenheten, fellesskapet og den generelle tilgjengeligheten. Bibliotek interiør. Faktaopplysninger Prosjekt: Tromsø bibliotek, Fokuskvartalet Byggherre: Tromsø kommune v/ Byggforvaltningen Arkitekt: HRTB AS v/trod Kvien Rådgiv. ing.: Multiconsult AS Tekn. rådg.: Metallplan Hovedentr.: Skanska Norge AS, Tromsø Takentr. isolering: Euro Blikk og Tak / Vestfold Kobber og Blikkenslagerverksted Titantekking: Franke Onsrud Blikkslageri AS Ferdigstillelse: 15 august 2005 Bruttoareal: 3710 m 2 Isolert takareal: 1800 m 2 Produkt: READY BOARD, 100 mm. Nybyggenes konstruksjonsprinsipper baseres på det eksisterende betongskallet ved at det benyttes minimalistiske konstruksjoner i store, enkle grep. Det eksisterende betongskallet er gitt en symmetrisk fasade og planoppbygging. Der det før var solide betongvegger er det nå store og rette glassvegger hvor taket kommer til sin rett og framstår som elegant. Den opprinnelige betongkonstruksjonen spenner 28 meter med en tykkelse på bare 12 cm. Taket er nå isolert på utsiden med 10 cm Foamglas for å unngå varmetap/utstråling. Titantekkingen benyttes på grunn av levetidsvurderinger, gode miljøegenskaper og estetiske hensyn. Innvendig er det benyttet to lag mineralull adskilt med kryssfiner og avslutningsvis en akustisk puss. 3

4 Bibliotek, stillasje. Bibliotek, liming plater. Bibliotek, taggbrikker. M O N T A S J E D E L E N På grunn av den tynne betongkonstruksjonen, 12 cm, var det problematisk å benytte mekanisk innfesting av titankledningen ned i betongen. Totalt ville dette medført ca bolter, noe som kunne svekke konstruksjonen i tillegg til lekkasje-, bevegelse- og kuldebrorisiko. En -løsning med taggbrikker løste dette problemet. All innfesting av tekking skjer i taggbrikkene som er limt til -platene. Man unngår da punktering av isolasjonen, og det blir ikke behov for mekanisk innfesting i betongen. Løsningen gir en sikker innfesting og forankring som blir tett uten risiko for fuktakkumulering. I tillegg gir løsningen en kuldebrofri innfesting for metalltekkingen og et tilstrekkelig stivt underlag på grunn av stor trykkstyrke. Oppstart av isolasjonsarbeidene startet i november 2004 og var ferdig i februar Takets form og vinkler førte til at det ble benyttet READY BOARD. Denne platen er belagt med asfalt på overflaten slik at både membran og taggbrikker kan sveises/limes til isolasjonen uten påføring av ytterligere asfalt. Platen var 100x600x1200 mm, og selv med betongskallets ulike former var det enkelt å tilpasse isolasjonen som lett lar seg kutte og forme. Betongen ble først primet. For liming av til betongen ble det benyttet en kald asfaltkleber, type PC 56. Denne ble også påført isolasjonens sidekanter. I og med at er helt vann- og damptett gir denne løsningen en svært høy sikkerhet mot lekkasjer og kondensproblemer. Taggbrikkene (150x150 mm) ble deretter satt ut i hht. titankledningens utforming. Brikkene ble først trykket lett ned i isolasjonen. Deretter ble asfalten under brikkene varmet opp før brikkene ble slått forsiktig ned i isolasjonen. Før montering av taggbrikkene ble det lagt en membran, type Artic. Det ble stilt spørsmål ved vindsug i og med at det ikke er mekanisk innfesting, og som en garanti/sikkerhet ble det derfor utført uttrekksprøver av brikkene. Disse målingen lå alle langt over de minstekrav som var satt. Bibliotek råtak. 4

5 Utfordringer: Uttalelse fra Erik Algaard, Multiconsult: Ved ombygging av Fokusskallet i Tromsø fra kino til bibliotek måtte skallet strippes, utbedres, varmeisoleres og tekkes på nytt. Det ble valgt båndtekking av titan på en underliggende takfolie. Opprinnelig var det forutsatt at denne skulle ligge direkte på betongskallet og all varmeisolering etter dagens forskrift skulle plasseres på innsiden. Multiconsult frarådet imidlertid at betongskallet ble direkte eksponert mot utetemperaturer på grunn av betongens tilstand og at dette ville gi vesentlig større frostpåkjenninger enn tidligere da skallet var utvendig isolert med 10 cm skumplast og asfaltpapp. Innvendig isolering gir også større risiko for innvendig kondens ved mangler i dampsperresjiktet. 1 Titantekking 2 Beslag for innfesting 3 Påsveiset membran 4 Taggbrikker (150x150mm) 5 Bitumen fra READY BOARD-platen 6 READY BOARD (600x1200mm) 7 Kald asfaltkleber, PC 56 8 Primer 9 Betongkonstruksjon Prinsippskisse, og taggbrikker Etter beregninger hos Multiconsult av temperatur- og fukttilstand med ulike løsninger ble det besluttet å benytte 100 mm utvendig isolering under tekkingen. Et forslag om å benytte hard steinull under metalltekkingen ble forlatt, og det ble enighet om å benytte helklebet med titantekkingen forankret til spesielle festebrikker som var utviklet for. Løsningen ble detaljprosjektert av Metallplan og utført av Franke Onsrud, VKB og EBT. Resultatet er blitt meget godt! READY BOARD Taggbrikker 5

6 Franco Bløchlinger i Metallplan detaljprosjekterte løsningen på taket og uttaler følgende: Den først planlagte systemoppbyggingen var uegnet for dette taket, spesielt med tanke på at takfallet kommer opp mot 60 grader eller mer. Av problemer kan nevnes: Usikker innfesting og forankring med stor deformasjonsrisiko. Geometriske uoverenstemmelser Ca festepunkter med lekkasjerisiko, kuldebrorisiko, samt skaderisiko i eksisterende betongdekke løpemeter u-profiler med vekt 7,2 tonn. Temperaturbevegelser i underkonstruksjonen med fare for lekkasjer og påfølgende fuktakkumulering i isolasjonssjiktet. Urasjonell produksjon på byggeplass. Vi anbefalte derfor en løsning med som ivaretar følgende momenter: Sikker innfesting og forankring. Enkel statikk. Tett, uten risiko for fuktakkumulering. Kuldebrofri innfesting for metalltekking. Tilstrekkelig stivt underlag for tekkingen. Stor trykkfasthet. Geometrisk fleksibilitet. Enkel plassering av festepunkter for tekking. Rasjonell produksjon på byggeplass. 6

7 NY HOVEDBRANNSTASJON, Bergen Faktaopplysninger Prosjekt: Ny Hovedbrannstasjon Byggherre: Bergen kommune v/bergen Bygg og Eiendom Arkitekt: Stein Halvorsen AS Hovedentr.: Skanska Norge AS, Bergen Takentr. isolering: IcopalTak Vest Kobbertekking: Franke Onsrud Blikkslageri AS Start isolering: Mars 2006 Isolert takareal: 2000 m 2 Produkt: T4, 180 mm T4 på terrasser. Skråskjært, fall 1 : 60 1 Stålplater 5 Taggbrikker (150 x 150 mm) 2 Bitumen 6 Membran, Icopal Base 3 -platen 7 Beslag for innfesting 4 Bitumen 8 Kobbertekking Montasjeteknikk Taket er delt opp i fire hoveddeler som igjen er delt opp i fem felter på ca 100 m 2. I hvert av disse feltene ligger det stålplater mellom ståldragere med et spenn på ca 6 meter. Det ble til slutt valgt en løsning med T4 i tykkelse 180 mm som ble lagt som ett sjikt. Stålplatene ble først renset for fettrester før montasjen startet. Det ble benyttet dyppvogn med varm asfalt og -platenes underside og to sidekanter ble dyppet i asfalt før de ble limt til stålplatene. På denne måten ble alle platene limt til hverandre, slik at isolasjonssjiktet fungerer som en skive som også bidrar til avstivning av taket. Pittsburgh Corning låner ut dyppvogner til denne type montering. Over ståldragerne ble det montert en tynnere -plate. Isolasjonen ble så påført et lag asfalt for metting av overflaten og tetting av skjøter. Deretter ble taggbrikker satt ut i hht til mål fra Franke Onsrud. Nødvendig antall brikker ble kalkulert av Opticonsult AS, og på bakgrunn av høye vindkrefter ønsket de å benytte enkelte mekaniske tilleggsinnfestinger i hjørner og langs ytterkant tak. Etter at taggbrikker var montert ble det lagt en membran, type Icopal Base, før kobbertekkingen ble montert. Mellom byggets 4 hoveddeler er det tre mindre terrasser. På disse hulldekkelementene ble det lagt med fall, 1:60. 7

8 8

9 V-house, Nesøya. ØVRIGE NORSKE REFERANSER V-house, Nesøya. Her ble det levert til isolering av tak, samt utvendige terrasser og grønne områder, totalt ca 500 m 2. ble lagt i to sjikt med jevntykke plater i bunn og skråskjærte plater som øverste sjikt. St. Olav Nevrosenteret, Trondheim. Det ble levert T4 skråskjært med fall 1:60 på flere mindre terrasser, samt en større takterrasse. Snittykkelse 210 mm. På den største terrassen ble først lagt i varm asfalt og deretter påført et lag asfaltmembran. Denne terrassen ble benyttet til lagringsplass under byggeperioden og øverste membran ble lagt helt i sluttfasen av prosjektet. kompakt tak gir en særdeles høy sikkerhet mot lekkasje- og kondensproblemer og i kombinasjon med høy trykkstyrke har det i etterkant ikke vært noen problemer med disse terrassene. Villa Malakov, Oslo. Utvendige kjellervegger ble isolert med montert med en kald asfaltkleber PC 56. Dekket over nybygget skulle være kjørbart og også fungere som parkering. ble montert i varm asfalt med overliggende brostein lagt i sand. Strandpromenaden, Kristiansand - takterrasse RøaHaven, Oslo - terrasser rundt inntrukket toppetasje Sognsvann barnehage, Oslo - terrasse Gilde Vest, Stavanger - gulv i fryserom Vika-torvet, Oslo - himling Felleskjøpet, Voss - brannskille, stålplatetak NRK, Marienlyst Oslo - terrasser, parkeringsdekker Universitetet på Blindern, Oslo - terrasser Haukeland Sykehus, Bergen - tak, gulv Handelens Hus, Oslo - terrasser Konserthuset, Oslo - terrasser SAS-hotellet, Oslo - terrasser, parkering 9

10 Hvorfor benytte blokk TAPERED løsninger er billigst i lengden. Kostnadseffektivt isolasjonsmateriale/system Reduserer antall sjikt i takoppbyggingen Tilnærmet ubegrenset levetid Reduserte vedlikeholdskostnader Energibesparende konstant isoleringsevne Frihet til å løse komplekse konstruksjoner Trygghet for byggherre, beskrivende, utførende Sikkerhet mot ubehagelige overraskelser i fremtiden 100% sikkerhet mot lekkasjer og kondensproblemer Miljøvennlig Høy trykkstyrke Ubrennbar, Euroclass A1 Over 45 års erfaring innen bygningsisolering CELLULAR GLASS INSULATION er ubrennbart ingen kapillærsuging da 10

11 READY BOARD FLOOR BOARD FLOOR BOARD F WALL BOARD kompakt tak - tett både vertikalt og horisontalt. PERINSUL mptett lett å bearbeide høy trykkstyrke vanntett dimensjons- og formstabil angripes ikke av skadedyr motstandsdyktig mot syrer 11

12 - en absolutt barriere mot vann og kondens Isolasjon må være tørr for at den skal beholde sine varmeisolerende egenskaper. Om fukt kommer inn i materialet minsker derfor isoleringsevnen dramatisk, ofte ned til null. Dette kan skje ved lekkasjer i tettesjiktet og ved gjennomføringer eller ved at vanndamp kondenserer når den kjøles ned i isolasjonssjiktet. Diffusjonsmotstanden mot vanndamp er hos uendelig ( = ). Det vil si at vann/fukt ikke kan trenge inn i materialet, og risikoen for kondens i isoleringsmaterialet bortfaller. Isoleringsevnen til celleglass forblir konstant for all fremtid ettersom materialet alltid er tørt. Denne sikkerheten mot lekkasje- og kondens i kombinasjon med svært høy trykkstyrke og ubrennbarhet, gjør til et optimalt isolasjonsprodukt på terrasser, parkeringsdekker, innegårder og ikke minst grønne tak. En grønn terrasse ovenpå fallisolering. har svært høy trykkstyrke og overliggende sjikttykkelse kan ofte reduseres. 12

13 F6.0 F taksystem med fall F6.0 F F OAMGLAS leveres i stor utstrekning som fallisolering. Pittsburgh Corning utarbeider leggetegninger, slik at man sikrer riktig takfall og en optimal avrenning. Tegninger kan også utarbeides i forbindelse med anbudsinnhenting. Hver enkelt -plate er godt merket med falltype og nummer, slik at de er enkle å plassere ut. Det finnes også alltid tilgang til teknisk rådgivning under leggearbeidet. -platene med varierende tykkelser legges ut og overflatebehandles på eksakt samme måte som ved plane flater. Dette garanterer at den totale kvalitet og lange livslengde hos et kompakt tak også gjelder for -tak med fall. Ved å legge fall i isolasjonen vil man kunne spare både kostnader, tid og vekt sammenlignet med fall i selve konstruksjonen. fallisolering leveres med standardfall 1:90, 1:60 og 1:45, men andre fall kan også leveres. Høy stivhet. En av de mange gode fysiske egenskapene til er høy stivhet. Når limes med asfalt til et stålplatetak, får man en meget merkbar økning av stivheten til den totale takkonstruksjonen. Isolasjonen vil fungere som en skive som stabiliserer taket. Forsøk har vist at et tettesjikt limt mot en -isolering som igjen er limt mot en bærende stålplate, klarer en vindsugbelastning på over 4 kn/m 2. 13

14 Hva er Foamglas celleglass? er et isolasjonsmateriale med særdeles gode aldrings- og bestandighetsegenskaper. Det fremstilles av rent glass og kull og består av millioner av hermetisk lukkede glassceller som gir både lav vekt og høy isoleringsevne. celleglass er et økologisk materiale i tilvirkningsprosessen brukes bare naturlige råvarer. det benyttes over 60 % returglass. den lange levetiden med konstant isolasjonsevne gir energibesparelse. når bygget rives er materialet ikke forurensende og kan gjenbrukes på mange måter. For the environment Now with 66% recycled glass PERINSUL PERINSUL er en spesialtilvirket som benyttes under konstruksjoner som må tåle svært høye belastinger. PERINSUL har en bruddlast på 1600 kn/m 2 og benyttes mye som kuldebrobryter for eksempel som første sjikt ved teglsteinfasader. PERINSUL finnes tilgjengelig i mange ulike dimensjoner og leveres også spesialtilpasset det enkelte prosjekt. 14

15 FAX BACK, for free literature and services. More information on systems: free of charge and without obligation by mail or to be downloaded from Pittsburgh Corning website FAÇADES Documents available in: English French German BETTER SAFE THAN SORRY - insulation for the envelope of the building. Eco-construction means the right engineering for all parts of the building. Document available in: English French German Dutch KOMPAKTA -TAK SOM SANERINGSLÖSNING. SKADEANALYSER Brochure available in: Swedish German MILJÖDEKLARATION available in all languages PI/Tromsø Bibliotek/No/1/ PCE - Corporate Communications Department der FOR FOAMGLAS, FOAMGLAS THE ENVIRONMENT AMGLAS ökologische JETZT MIT 66% ISOLANTE und INSULATION NOW WITH recyclierbare Dämmstoff ALTGLAS LÄGGNINGSANVISNINGAR available in: Swedish Norwegian TEKNISKA DATA available in: Norwegian Swedish COPY page and fax to : 66% GLASS RECYCLED IN VETRO CELLULA PITTSBURGH CORNING EUROPE - Belgium FOAMGLAS, MAINTENANT Finnish Danish Jeg vil gjerne at en -representant kontakter meg: l'isolant AVEC écologique PITTSBURGH CORNING SCANDIANVIA AB NORWAY % DE FINNLAND FOAMGLAS, een bijzonder SWEDEN ISLAND NAUW MET DENMARK or send your request by 66% et VERRE recyclable RECYCLÉ ekologisch GERECYCLERD FOAMGLAS, AISLAMIENTO GLAS daksysteem Name, address or company stamp: 15

16 For utsatte konstruksjoner - Når lang levetid har betydning. PITTSBURGH CORNING has chosen a chlorine-free paper to safeguard our environment. FOAMGLAS CELLULAR GLASS INSULATION Tromsø bibliotek. Med isolasjon får du maksimal energibesparelse og en trygg løsning med tanke på fremtiden. insulation applications are detailed in technical specifications covering various project stages: Design, Specification, Tender and Installation. These specifications are available on request from any Pittsburgh Corning subsidiary or their approved representatives. your innovative insulation partner PITTSBURGH CORNING EUROPE SA Belgium Lasne Business Park - Building F Chaussée de Louvain, LASNE Belgium Tel. : Fax : Internet : Grand Duchy of Luxembourg White House Business Center 57 route de Longwy 8080 BERTRANGE Luxembourg Tel. : Fax : Internet : DEUTSCHE GmbH Straße des Friedens Schmiedefeld/Thüringen Hotline: Marketing Division Landstraße Haan Germany Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING SCANDINAVIA AB (Iceland, Denmark, Sweden, Norway, Finland) Hällebergsvägen Stenkullen Sweden Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING SCHWEIZ AG Wydengasse 4 BOX 2557 Studen Switzerland Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING GmbH Hauptstraße Linz-Urfahr Austria Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING U.K. Ltd. 63 Milford Road Reading Berkshire, RG1 8LG Great Britain Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING NEDERLAND BV BOX AB Nieuwegein The Netherlands Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING FRANCE SA Parc SILIC 125 5, rue Saarinen BP Rungis CEDEX France Tel.: Fax: Internet: PENÍNSULA IBÉRICA c/creu n 24 Casa A Sant Just Desvern Spain Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING EUROPE SA Headquarters Lasne Business Park - Building F Chaussée de Louvain, LASNE Belgium Tel.: Fax: Internet: The NEWSLETTER gives information on most recent developments and application techniques. The document gives guidance on the systems, however the user should refer to specific national guidelines and technical approvals in different countries. PC and are registered trademarks in the United States and other countries. PI/Tromsø bibliotek/no/1/ PCE - Corporate Communications Department

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

3D- modellering av Lett- takelementer. 3D- modeling of Lightweight Roofelements. Eli Bjørhovde Rindal

3D- modellering av Lett- takelementer. 3D- modeling of Lightweight Roofelements. Eli Bjørhovde Rindal 3D- modellering av Lett- takelementer 3D- modeling of Lightweight Roofelements Eli Bjørhovde Rindal Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 Forord Takk til EDR AS for

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007

bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007 bedre bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007 Moderne gulv.maxit Designgulv Tidens mest trendy gulv.maxit Lydgulv Den beste lydløsningen.st. Olavs hospital Største landbaserte utbygging nå 1 bygg bedre

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt?

Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt? Passivhus Norden 2013 Erfaringer med bygging av passivhus Trenger vi å finne opp hjulet på nytt? Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk, P.O. Box 4760, NO- 7465 Trondheim, judith.thomsen@sintef.no Torer Frogner

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH SINTEF Byggforsk KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt Prosjektrapport

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang. Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort

FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang. Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort DAGSLYS Leder DAGSLYS Aktuelt Vintervedlikehold Dagslys i arkitekturen Sist

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer