PROJECT INFO. Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med FOAMGLAS som problemløser BUILDING. Ref. 2007/01/N0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROJECT INFO. Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med FOAMGLAS som problemløser BUILDING. Ref. 2007/01/N0"

Transkript

1 PROJECT INFO BUILDING Ref. 2007/01/N0 001 CELLULAR GLASS INSULATION SUSTAINABLE CONSTRUCTION solutions Tromsø bibliotek - en utfordrende takkonstruksjon med som problemløser Tromsø bibliotek, (No). Arkitekt: HRTB AS v/tord Kvien. Titantekking: Franke Onsrud Blikkslageri AS. Isolert med READY BOARD, 100 mm.

2 Bibliotek, kveld. Historikk Opprinnelig var det arkitekt Gunnar Bøgeberg Haugen som tegnet gammelkinoen som stod ferdig i Han var inspirert av den meksikanske arkitekten Felix Candelas takkonstruksjoner og tegnet den selvbærende takkonstruksjonen med fire buer. I 2001 lyste Tromsø kommune ut en arkitektkonkurranse hvor HRTB AS gikk av med seieren. Den gamle Fokus kino har alltid vært et landemerke i Tromsø, men med nytt utseende og titankledning kommer i dag virkelig det parallelloide betongskallet til sin rett. 2

3 Bibliotek, frontbilde. Arkitektuttalelse Rådhuset, biblioteket og kinoen danner Fokuskvartalet som er Tromsøs mest offentlig tilgjengelige bygningsmasse. Arkitekten ønsket å tegne et prosjekt som poengterte åpenheten, fellesskapet og den generelle tilgjengeligheten. Bibliotek interiør. Faktaopplysninger Prosjekt: Tromsø bibliotek, Fokuskvartalet Byggherre: Tromsø kommune v/ Byggforvaltningen Arkitekt: HRTB AS v/trod Kvien Rådgiv. ing.: Multiconsult AS Tekn. rådg.: Metallplan Hovedentr.: Skanska Norge AS, Tromsø Takentr. isolering: Euro Blikk og Tak / Vestfold Kobber og Blikkenslagerverksted Titantekking: Franke Onsrud Blikkslageri AS Ferdigstillelse: 15 august 2005 Bruttoareal: 3710 m 2 Isolert takareal: 1800 m 2 Produkt: READY BOARD, 100 mm. Nybyggenes konstruksjonsprinsipper baseres på det eksisterende betongskallet ved at det benyttes minimalistiske konstruksjoner i store, enkle grep. Det eksisterende betongskallet er gitt en symmetrisk fasade og planoppbygging. Der det før var solide betongvegger er det nå store og rette glassvegger hvor taket kommer til sin rett og framstår som elegant. Den opprinnelige betongkonstruksjonen spenner 28 meter med en tykkelse på bare 12 cm. Taket er nå isolert på utsiden med 10 cm Foamglas for å unngå varmetap/utstråling. Titantekkingen benyttes på grunn av levetidsvurderinger, gode miljøegenskaper og estetiske hensyn. Innvendig er det benyttet to lag mineralull adskilt med kryssfiner og avslutningsvis en akustisk puss. 3

4 Bibliotek, stillasje. Bibliotek, liming plater. Bibliotek, taggbrikker. M O N T A S J E D E L E N På grunn av den tynne betongkonstruksjonen, 12 cm, var det problematisk å benytte mekanisk innfesting av titankledningen ned i betongen. Totalt ville dette medført ca bolter, noe som kunne svekke konstruksjonen i tillegg til lekkasje-, bevegelse- og kuldebrorisiko. En -løsning med taggbrikker løste dette problemet. All innfesting av tekking skjer i taggbrikkene som er limt til -platene. Man unngår da punktering av isolasjonen, og det blir ikke behov for mekanisk innfesting i betongen. Løsningen gir en sikker innfesting og forankring som blir tett uten risiko for fuktakkumulering. I tillegg gir løsningen en kuldebrofri innfesting for metalltekkingen og et tilstrekkelig stivt underlag på grunn av stor trykkstyrke. Oppstart av isolasjonsarbeidene startet i november 2004 og var ferdig i februar Takets form og vinkler førte til at det ble benyttet READY BOARD. Denne platen er belagt med asfalt på overflaten slik at både membran og taggbrikker kan sveises/limes til isolasjonen uten påføring av ytterligere asfalt. Platen var 100x600x1200 mm, og selv med betongskallets ulike former var det enkelt å tilpasse isolasjonen som lett lar seg kutte og forme. Betongen ble først primet. For liming av til betongen ble det benyttet en kald asfaltkleber, type PC 56. Denne ble også påført isolasjonens sidekanter. I og med at er helt vann- og damptett gir denne løsningen en svært høy sikkerhet mot lekkasjer og kondensproblemer. Taggbrikkene (150x150 mm) ble deretter satt ut i hht. titankledningens utforming. Brikkene ble først trykket lett ned i isolasjonen. Deretter ble asfalten under brikkene varmet opp før brikkene ble slått forsiktig ned i isolasjonen. Før montering av taggbrikkene ble det lagt en membran, type Artic. Det ble stilt spørsmål ved vindsug i og med at det ikke er mekanisk innfesting, og som en garanti/sikkerhet ble det derfor utført uttrekksprøver av brikkene. Disse målingen lå alle langt over de minstekrav som var satt. Bibliotek råtak. 4

5 Utfordringer: Uttalelse fra Erik Algaard, Multiconsult: Ved ombygging av Fokusskallet i Tromsø fra kino til bibliotek måtte skallet strippes, utbedres, varmeisoleres og tekkes på nytt. Det ble valgt båndtekking av titan på en underliggende takfolie. Opprinnelig var det forutsatt at denne skulle ligge direkte på betongskallet og all varmeisolering etter dagens forskrift skulle plasseres på innsiden. Multiconsult frarådet imidlertid at betongskallet ble direkte eksponert mot utetemperaturer på grunn av betongens tilstand og at dette ville gi vesentlig større frostpåkjenninger enn tidligere da skallet var utvendig isolert med 10 cm skumplast og asfaltpapp. Innvendig isolering gir også større risiko for innvendig kondens ved mangler i dampsperresjiktet. 1 Titantekking 2 Beslag for innfesting 3 Påsveiset membran 4 Taggbrikker (150x150mm) 5 Bitumen fra READY BOARD-platen 6 READY BOARD (600x1200mm) 7 Kald asfaltkleber, PC 56 8 Primer 9 Betongkonstruksjon Prinsippskisse, og taggbrikker Etter beregninger hos Multiconsult av temperatur- og fukttilstand med ulike løsninger ble det besluttet å benytte 100 mm utvendig isolering under tekkingen. Et forslag om å benytte hard steinull under metalltekkingen ble forlatt, og det ble enighet om å benytte helklebet med titantekkingen forankret til spesielle festebrikker som var utviklet for. Løsningen ble detaljprosjektert av Metallplan og utført av Franke Onsrud, VKB og EBT. Resultatet er blitt meget godt! READY BOARD Taggbrikker 5

6 Franco Bløchlinger i Metallplan detaljprosjekterte løsningen på taket og uttaler følgende: Den først planlagte systemoppbyggingen var uegnet for dette taket, spesielt med tanke på at takfallet kommer opp mot 60 grader eller mer. Av problemer kan nevnes: Usikker innfesting og forankring med stor deformasjonsrisiko. Geometriske uoverenstemmelser Ca festepunkter med lekkasjerisiko, kuldebrorisiko, samt skaderisiko i eksisterende betongdekke løpemeter u-profiler med vekt 7,2 tonn. Temperaturbevegelser i underkonstruksjonen med fare for lekkasjer og påfølgende fuktakkumulering i isolasjonssjiktet. Urasjonell produksjon på byggeplass. Vi anbefalte derfor en løsning med som ivaretar følgende momenter: Sikker innfesting og forankring. Enkel statikk. Tett, uten risiko for fuktakkumulering. Kuldebrofri innfesting for metalltekking. Tilstrekkelig stivt underlag for tekkingen. Stor trykkfasthet. Geometrisk fleksibilitet. Enkel plassering av festepunkter for tekking. Rasjonell produksjon på byggeplass. 6

7 NY HOVEDBRANNSTASJON, Bergen Faktaopplysninger Prosjekt: Ny Hovedbrannstasjon Byggherre: Bergen kommune v/bergen Bygg og Eiendom Arkitekt: Stein Halvorsen AS Hovedentr.: Skanska Norge AS, Bergen Takentr. isolering: IcopalTak Vest Kobbertekking: Franke Onsrud Blikkslageri AS Start isolering: Mars 2006 Isolert takareal: 2000 m 2 Produkt: T4, 180 mm T4 på terrasser. Skråskjært, fall 1 : 60 1 Stålplater 5 Taggbrikker (150 x 150 mm) 2 Bitumen 6 Membran, Icopal Base 3 -platen 7 Beslag for innfesting 4 Bitumen 8 Kobbertekking Montasjeteknikk Taket er delt opp i fire hoveddeler som igjen er delt opp i fem felter på ca 100 m 2. I hvert av disse feltene ligger det stålplater mellom ståldragere med et spenn på ca 6 meter. Det ble til slutt valgt en løsning med T4 i tykkelse 180 mm som ble lagt som ett sjikt. Stålplatene ble først renset for fettrester før montasjen startet. Det ble benyttet dyppvogn med varm asfalt og -platenes underside og to sidekanter ble dyppet i asfalt før de ble limt til stålplatene. På denne måten ble alle platene limt til hverandre, slik at isolasjonssjiktet fungerer som en skive som også bidrar til avstivning av taket. Pittsburgh Corning låner ut dyppvogner til denne type montering. Over ståldragerne ble det montert en tynnere -plate. Isolasjonen ble så påført et lag asfalt for metting av overflaten og tetting av skjøter. Deretter ble taggbrikker satt ut i hht til mål fra Franke Onsrud. Nødvendig antall brikker ble kalkulert av Opticonsult AS, og på bakgrunn av høye vindkrefter ønsket de å benytte enkelte mekaniske tilleggsinnfestinger i hjørner og langs ytterkant tak. Etter at taggbrikker var montert ble det lagt en membran, type Icopal Base, før kobbertekkingen ble montert. Mellom byggets 4 hoveddeler er det tre mindre terrasser. På disse hulldekkelementene ble det lagt med fall, 1:60. 7

8 8

9 V-house, Nesøya. ØVRIGE NORSKE REFERANSER V-house, Nesøya. Her ble det levert til isolering av tak, samt utvendige terrasser og grønne områder, totalt ca 500 m 2. ble lagt i to sjikt med jevntykke plater i bunn og skråskjærte plater som øverste sjikt. St. Olav Nevrosenteret, Trondheim. Det ble levert T4 skråskjært med fall 1:60 på flere mindre terrasser, samt en større takterrasse. Snittykkelse 210 mm. På den største terrassen ble først lagt i varm asfalt og deretter påført et lag asfaltmembran. Denne terrassen ble benyttet til lagringsplass under byggeperioden og øverste membran ble lagt helt i sluttfasen av prosjektet. kompakt tak gir en særdeles høy sikkerhet mot lekkasje- og kondensproblemer og i kombinasjon med høy trykkstyrke har det i etterkant ikke vært noen problemer med disse terrassene. Villa Malakov, Oslo. Utvendige kjellervegger ble isolert med montert med en kald asfaltkleber PC 56. Dekket over nybygget skulle være kjørbart og også fungere som parkering. ble montert i varm asfalt med overliggende brostein lagt i sand. Strandpromenaden, Kristiansand - takterrasse RøaHaven, Oslo - terrasser rundt inntrukket toppetasje Sognsvann barnehage, Oslo - terrasse Gilde Vest, Stavanger - gulv i fryserom Vika-torvet, Oslo - himling Felleskjøpet, Voss - brannskille, stålplatetak NRK, Marienlyst Oslo - terrasser, parkeringsdekker Universitetet på Blindern, Oslo - terrasser Haukeland Sykehus, Bergen - tak, gulv Handelens Hus, Oslo - terrasser Konserthuset, Oslo - terrasser SAS-hotellet, Oslo - terrasser, parkering 9

10 Hvorfor benytte blokk TAPERED løsninger er billigst i lengden. Kostnadseffektivt isolasjonsmateriale/system Reduserer antall sjikt i takoppbyggingen Tilnærmet ubegrenset levetid Reduserte vedlikeholdskostnader Energibesparende konstant isoleringsevne Frihet til å løse komplekse konstruksjoner Trygghet for byggherre, beskrivende, utførende Sikkerhet mot ubehagelige overraskelser i fremtiden 100% sikkerhet mot lekkasjer og kondensproblemer Miljøvennlig Høy trykkstyrke Ubrennbar, Euroclass A1 Over 45 års erfaring innen bygningsisolering CELLULAR GLASS INSULATION er ubrennbart ingen kapillærsuging da 10

11 READY BOARD FLOOR BOARD FLOOR BOARD F WALL BOARD kompakt tak - tett både vertikalt og horisontalt. PERINSUL mptett lett å bearbeide høy trykkstyrke vanntett dimensjons- og formstabil angripes ikke av skadedyr motstandsdyktig mot syrer 11

12 - en absolutt barriere mot vann og kondens Isolasjon må være tørr for at den skal beholde sine varmeisolerende egenskaper. Om fukt kommer inn i materialet minsker derfor isoleringsevnen dramatisk, ofte ned til null. Dette kan skje ved lekkasjer i tettesjiktet og ved gjennomføringer eller ved at vanndamp kondenserer når den kjøles ned i isolasjonssjiktet. Diffusjonsmotstanden mot vanndamp er hos uendelig ( = ). Det vil si at vann/fukt ikke kan trenge inn i materialet, og risikoen for kondens i isoleringsmaterialet bortfaller. Isoleringsevnen til celleglass forblir konstant for all fremtid ettersom materialet alltid er tørt. Denne sikkerheten mot lekkasje- og kondens i kombinasjon med svært høy trykkstyrke og ubrennbarhet, gjør til et optimalt isolasjonsprodukt på terrasser, parkeringsdekker, innegårder og ikke minst grønne tak. En grønn terrasse ovenpå fallisolering. har svært høy trykkstyrke og overliggende sjikttykkelse kan ofte reduseres. 12

13 F6.0 F taksystem med fall F6.0 F F OAMGLAS leveres i stor utstrekning som fallisolering. Pittsburgh Corning utarbeider leggetegninger, slik at man sikrer riktig takfall og en optimal avrenning. Tegninger kan også utarbeides i forbindelse med anbudsinnhenting. Hver enkelt -plate er godt merket med falltype og nummer, slik at de er enkle å plassere ut. Det finnes også alltid tilgang til teknisk rådgivning under leggearbeidet. -platene med varierende tykkelser legges ut og overflatebehandles på eksakt samme måte som ved plane flater. Dette garanterer at den totale kvalitet og lange livslengde hos et kompakt tak også gjelder for -tak med fall. Ved å legge fall i isolasjonen vil man kunne spare både kostnader, tid og vekt sammenlignet med fall i selve konstruksjonen. fallisolering leveres med standardfall 1:90, 1:60 og 1:45, men andre fall kan også leveres. Høy stivhet. En av de mange gode fysiske egenskapene til er høy stivhet. Når limes med asfalt til et stålplatetak, får man en meget merkbar økning av stivheten til den totale takkonstruksjonen. Isolasjonen vil fungere som en skive som stabiliserer taket. Forsøk har vist at et tettesjikt limt mot en -isolering som igjen er limt mot en bærende stålplate, klarer en vindsugbelastning på over 4 kn/m 2. 13

14 Hva er Foamglas celleglass? er et isolasjonsmateriale med særdeles gode aldrings- og bestandighetsegenskaper. Det fremstilles av rent glass og kull og består av millioner av hermetisk lukkede glassceller som gir både lav vekt og høy isoleringsevne. celleglass er et økologisk materiale i tilvirkningsprosessen brukes bare naturlige råvarer. det benyttes over 60 % returglass. den lange levetiden med konstant isolasjonsevne gir energibesparelse. når bygget rives er materialet ikke forurensende og kan gjenbrukes på mange måter. For the environment Now with 66% recycled glass PERINSUL PERINSUL er en spesialtilvirket som benyttes under konstruksjoner som må tåle svært høye belastinger. PERINSUL har en bruddlast på 1600 kn/m 2 og benyttes mye som kuldebrobryter for eksempel som første sjikt ved teglsteinfasader. PERINSUL finnes tilgjengelig i mange ulike dimensjoner og leveres også spesialtilpasset det enkelte prosjekt. 14

15 FAX BACK, for free literature and services. More information on systems: free of charge and without obligation by mail or to be downloaded from Pittsburgh Corning website FAÇADES Documents available in: English French German BETTER SAFE THAN SORRY - insulation for the envelope of the building. Eco-construction means the right engineering for all parts of the building. Document available in: English French German Dutch KOMPAKTA -TAK SOM SANERINGSLÖSNING. SKADEANALYSER Brochure available in: Swedish German MILJÖDEKLARATION available in all languages PI/Tromsø Bibliotek/No/1/ PCE - Corporate Communications Department der FOR FOAMGLAS, FOAMGLAS THE ENVIRONMENT AMGLAS ökologische JETZT MIT 66% ISOLANTE und INSULATION NOW WITH recyclierbare Dämmstoff ALTGLAS LÄGGNINGSANVISNINGAR available in: Swedish Norwegian TEKNISKA DATA available in: Norwegian Swedish COPY page and fax to : 66% GLASS RECYCLED IN VETRO CELLULA PITTSBURGH CORNING EUROPE - Belgium FOAMGLAS, MAINTENANT Finnish Danish Jeg vil gjerne at en -representant kontakter meg: l'isolant AVEC écologique PITTSBURGH CORNING SCANDIANVIA AB NORWAY % DE FINNLAND FOAMGLAS, een bijzonder SWEDEN ISLAND NAUW MET DENMARK or send your request by 66% et VERRE recyclable RECYCLÉ ekologisch GERECYCLERD FOAMGLAS, AISLAMIENTO GLAS daksysteem Name, address or company stamp: 15

16 For utsatte konstruksjoner - Når lang levetid har betydning. PITTSBURGH CORNING has chosen a chlorine-free paper to safeguard our environment. FOAMGLAS CELLULAR GLASS INSULATION Tromsø bibliotek. Med isolasjon får du maksimal energibesparelse og en trygg løsning med tanke på fremtiden. insulation applications are detailed in technical specifications covering various project stages: Design, Specification, Tender and Installation. These specifications are available on request from any Pittsburgh Corning subsidiary or their approved representatives. your innovative insulation partner PITTSBURGH CORNING EUROPE SA Belgium Lasne Business Park - Building F Chaussée de Louvain, LASNE Belgium Tel. : Fax : Internet : Grand Duchy of Luxembourg White House Business Center 57 route de Longwy 8080 BERTRANGE Luxembourg Tel. : Fax : Internet : DEUTSCHE GmbH Straße des Friedens Schmiedefeld/Thüringen Hotline: Marketing Division Landstraße Haan Germany Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING SCANDINAVIA AB (Iceland, Denmark, Sweden, Norway, Finland) Hällebergsvägen Stenkullen Sweden Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING SCHWEIZ AG Wydengasse 4 BOX 2557 Studen Switzerland Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING GmbH Hauptstraße Linz-Urfahr Austria Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING U.K. Ltd. 63 Milford Road Reading Berkshire, RG1 8LG Great Britain Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING NEDERLAND BV BOX AB Nieuwegein The Netherlands Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING FRANCE SA Parc SILIC 125 5, rue Saarinen BP Rungis CEDEX France Tel.: Fax: Internet: PENÍNSULA IBÉRICA c/creu n 24 Casa A Sant Just Desvern Spain Tel.: Fax: Internet: PITTSBURGH CORNING EUROPE SA Headquarters Lasne Business Park - Building F Chaussée de Louvain, LASNE Belgium Tel.: Fax: Internet: The NEWSLETTER gives information on most recent developments and application techniques. The document gives guidance on the systems, however the user should refer to specific national guidelines and technical approvals in different countries. PC and are registered trademarks in the United States and other countries. PI/Tromsø bibliotek/no/1/ PCE - Corporate Communications Department

SBS-elastomermodifiserte takbelegg

SBS-elastomermodifiserte takbelegg Hvorfor SBS-polymermodifisert takbelegg? Produktoppbygging SBS-polymermodifisert bitumen kombinert med et kraftig stammematerial gir belegget enestående egenskaper. Selve taktekkingen utføres med ett-

Detaljer

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen informerer Nr 7-2006 Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull

JACKON TAKISOLASJON. Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì EPS Jackopor og Jackon Super EPS Ì Rockwool steinull JKON TKISOLSJON in totalleverandør av tak Ì XPS Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackodur og Jackodur PLUS Ì PS Jackopor og Jackon Super PS Ì Rockwool steinull 06-0 (. revidering 07-0) erstatter 0-009 jackon.no

Detaljer

Leggeanvisninger. nye prosjekt, kontakt oss på tlf Foamglas hjelper dere ved oppstart av. CELLEGLASSISOLERING Miljøvennlig og økonomisk!

Leggeanvisninger. nye prosjekt, kontakt oss på tlf Foamglas hjelper dere ved oppstart av. CELLEGLASSISOLERING Miljøvennlig og økonomisk! Leggeanvisninger CELLEGLASSISOLERING Miljøvennlig og økonomisk! www.foamglas.no Foamglas hjelper dere ved oppstart av nye prosjekt, kontakt oss på tlf. 556644. FOAMGLAS på betongbjelkelag og profilerte

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger.

Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger. Beskrivelse tettesjikt etter Norsk standard 3420 - Del S. Membraner og takbelegg for flate tak og dekker. Eksempler på konstruksjonsoppbygginger. Utgave 1, oktober 2014 NORSK PRODUKT STANDARD FOR TAKBELEGG

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

Ytong Multipor Prosjektering og utførelse, flate tak

Ytong Multipor Prosjektering og utførelse, flate tak Prosjektering og utførelse, flate tak Den optimale løsning for isolering av tak mineralske isoleringsplater er velegnede til isolering av en lang rekke taktyper både tak med fall og flate tak. Betongtak

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

FRP vinduer for BEET byggesystem

FRP vinduer for BEET byggesystem Sheet no. 5008 FRP vinduer for BEET byggesystem BEET BUILDING SYSTEM 1 Vinduets karm og ramme er helt bygget i glassfiber BEET BUILDING SYSTEM 2 Produktfilosofi Et vindu med kun fordeler. Ingen ustabilitet,

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

Isola Sveisemembran. SBS-kontaktmembran. Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m.

Isola Sveisemembran. SBS-kontaktmembran. Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m. 2:770 Sept.-06 SBS-kontaktmembran Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m.m Tørre og sunne hus Bruksområder benyttes i konstruksjoner hvor det er behov

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Bakgrunn Vi viser til møte 12.08.11 (referat i notat PRL-35) vedrørende materialvalg for kobbertekkingen på slottstaket. Entreprenøren ble der anmodet om å komme med en skriftlig begrunnelse for sine

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 h f Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 Tekkes midlertidig av Lett-Tak. Forutsetter sikker adkomst. Kjøper av tak står ansvarlig for at tettingen ivaretas fram til permanent tekking er etablert.

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

Takisolasjon. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Bredt produktspekter. Isolering av flate tak 1017

Takisolasjon. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Bredt produktspekter. Isolering av flate tak 1017 Takisolasjon Isolering av flate tak 1017 Kostnadseffektivt Lett å håndtere God totaløkonomi God isolasjonsevne Bredt produktspekter Energibesparende byggisolasjon - i grunnen er vi best! En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 5 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

den vakre, sterke takpannen

den vakre, sterke takpannen lindab takpannar takpanne den vakre, snygga, sterke tåliga takpannen plåtpannan e den vakre, sterke takpannen lindab takpanne den vakre, sterke takpannen Lindab takpanne løftet for taket ditt Taket er

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

Rocky bryter med de tradisjonelle mønstrene, og gir et spennende uttrykk! Rocky leveres i 10 fargenyanser. Bildet: Rocky Grafittgrå

Rocky bryter med de tradisjonelle mønstrene, og gir et spennende uttrykk! Rocky leveres i 10 fargenyanser. Bildet: Rocky Grafittgrå SBS-takshingel Rocky bryter med de tradisjonelle mønstrene, og gir et spennende uttrykk! Rocky leveres i 10 fargenyanser. Bildet: Rocky Grafittgrå Et godt takbelegg som passer omgivelsene og gir huset

Detaljer

Installasjon. Rockfon Contour

Installasjon. Rockfon Contour Installasjon Rockfon Contour GENERELL INFORMASJON: Beskrivelse av systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel som består av en 50 mm tykk steinullplate. Begge sider av platen er dekket av

Detaljer

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende

ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende ROCKFON GARASJEHIMLINGSLØSNINGER Med ROCKFON garasjehimling finnes det enkle og effektive løsninger både for nybygg og oppgradering av eksisterende etasjeskiller. ROCKFON ALUZINK GARASJEHIMLING SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Sundolitt XPS og ringmur

Sundolitt XPS og ringmur Sundolitt XPS og ringmur Sundolitt XPS 300 BE Bruksområde: Telesikring og isolasjon for store krav til trykkstyrke. Isolering av omvendte tak, terrasser, parkeringsdekker. Isolering av støttemurer. Isolering

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn MONTERINGSRÅD DELTA RADONSPERRE Grunn Grunn APRIL 2013 monteringsveiledning BruksomrÅde Type radonsperre avgjøres av hvor den plasseres. Man skiller mellom tre bruksgrupper: Bruksgruppe a Radonsperren

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning

Takplater. Kostnadseffektivt. Lett å håndtere. Trykkfasthet fra 60 til 400 kpa. God totaløkonomi. God isolasjonsevne. Tegning- og leggeanvisning Takplater I s o l e r i n g a v f l a t e t a k 1 1 0 9 Kostnadseffektivt Lett å håndtere Trykkfasthet fra 60 til 0 kpa God totaløkonomi God isolasjonsevne Tegning- og leggeanvisning E n e r g i b e s

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus Isola Veggsystem 4:100 Feb. 2006 Erst. jan-05 Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg Tett og pustende - sikre detaljer Tørre og sunne hus Isola Veggsystem. Sikker vindtet

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger

TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger TERRASSESYSTEMER Komplette løsninger for terrasser og balkonger Skreddersydde isolasjonssystemer Bauder varmeisolasjon for terrasse og balkong Riktig isolering av bygg blir stadig viktigere. Optimal varmebeskyttelse

Detaljer

Risør vgs Rehabilitering av fasader med treløsning og høy energieffektivitet. Sigbjørn Daasvatn, daglig leder

Risør vgs Rehabilitering av fasader med treløsning og høy energieffektivitet. Sigbjørn Daasvatn, daglig leder Risør vgs Rehabilitering av fasader med treløsning og høy energieffektivitet Sigbjørn Daasvatn, daglig leder Bakgrunn The WoodWisdom-Net Research Programme 2006-2011 Skal styrke konkurranse- og bærekraften

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges.

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges. Montering av Fiberon Mission Rekkverk Før du begynner. Bestem hvor plasseringen av rekkverksstolpene skal være. For å få et riktig utseende plasseres stolpene med lik avstand til hverandre. Det kan være

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn Monteringsråd delta radonsperre Grunn Grunn april 2014 Monteringsveiledning Bruksområde og Radon Komplett benyttes i bruksgruppe B. Radonsperren legges løst på et plant underlag av isolasjonsmateriale.

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

TAKSHINGEL NORTETT TAK LEVETID +30ÅR TG TAK SOM GJØR MER ENN Å HOLDE TETT JANUAR 2015. Takshingel til nye og gamle tak

TAKSHINGEL NORTETT TAK LEVETID +30ÅR TG TAK SOM GJØR MER ENN Å HOLDE TETT JANUAR 2015. Takshingel til nye og gamle tak TAK NORTETT TAKSHINGEL TAK NORTETT TAKSHINGEL Skrå grå med skygge. Takshingel til nye og gamle tak NORTETT TAKSHINGEL for legging på nye tak, og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. NORTETT TAKSHINGEL

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

ISOLERING AV FLATE TAK

ISOLERING AV FLATE TAK ISOLERING AV FLATE TAK Isolasjonsløsninger for flate tak Innhold Side Systemløsninger 2 Profilert stålplatetak 3 Betong- og lettbetongtak 3 Fallløsninger og fallretninger 4 Kondensisolering 5 Store spennvidder

Detaljer

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING www.isodren.no 2 Slik får du full kontroll på KJELLERVEGGER OG GRUNNMURER Kjellervegger og grunnmurer som er drenert og isolert med ISODREN vil aldri trekke

Detaljer

Samson Veggabsorbent. Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping

Samson Veggabsorbent. Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Samson Veggabsorbent Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Akustisk og slagfast veggabsorbent som supplement til himlingens akustiske demping Samson veggabsorbent

Detaljer

ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC

ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM T35 MONOLITHIC Monolittisk himlingsystem med de beste akustiske egenskapene Klassisk hvitpusset overflate Stabilt og enkelt profilsystem Utføres av sertifiserte Mono installatører

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

Gunnar Jarl Klo disponent i Gunnar Klo AS. Fra nyanlegget til Gunnar Klo AS på Stø i Vesterålen

Gunnar Jarl Klo disponent i Gunnar Klo AS. Fra nyanlegget til Gunnar Klo AS på Stø i Vesterålen Det nye bygget skulle fylle EUs krav til hygiene, være lett å rengjøre og vedlikeholde, vanntett, brannsikkert, raskt å bygge og ha en form som passet inn i øvrig bebyggelse BEET løste oppgaven! V A L

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

SINGELBALLASTERT TAK

SINGELBALLASTERT TAK 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG 262.10.06 VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.06 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

TERRASSER TILDEKKET

TERRASSER TILDEKKET 262.20.04 TERRASSER TILDEKKET Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.04 TERRASSEMEMBRAN TILDEKKET - GENERELT Til tekning av terrasser over bærende konstruksjon benyttes Protan membran eller

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke, minimalt

Detaljer

Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid!

Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid! Celleglass i bygninger Isolasjon med høy yteevne i hele byggets levetid! 2 Det grønneste isolasjonsmaterialet er svart FOAMGLAS De svarte Foamglas platene er markedets "grønneste" isolasjonsmateriale,

Detaljer

TECEdrainline dusjrenner

TECEdrainline dusjrenner TECEdrainline dusjrenner Innhold TECEdrainline glass Side 4 7 TECEdrainline plate Side 8 9 TECEdrainline rustfritt stål Side 10 13 TECEdrainline installasjonsmuligheter Side 14 TECEdrainline renhold og

Detaljer

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30 Arbor BADEROMSPANEL enkelt, trygt og elegant Hvit Snø TS 20 x 30 arbor baderomspaneler Enkelt, trygt og elegant Arbor Baderomspanel monterer du enkelt selv, og med det spesielle låsesystemet trenger du

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet

Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk går opp i en høyere enhet Rockfon Eclipse Når design og akustikk møtes Elegant rammeløs flåte Gode støydempende egenskaper Velegnet til de fleste typer bygninger

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Et krystallklart valg for grønne byggherrer. KOLJERN er en del av FOAMGLAS

Et krystallklart valg for grønne byggherrer. KOLJERN er en del av FOAMGLAS Et krystallklart valg for grønne byggherrer KOLJERN er en del av FOAMGLAS www.koljern.se Fundament, vegger, tak, dekke... Ledende global teknologi for bærekraftig bygging. Maksimal miljøprestasjon og kvalitet

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE BYGG 10 FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE FORHOLD DET ER INGEN overraskelse at det er kaldt i Norge om vinteren, at det er vanskelige kjøreforhold på veiene eller at været i store deler

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

PARAFON Exclusive. Mål. Oppdatert: Utskrevet: Services Ltd, P.O. Box 1001, FI VTT, Finland

PARAFON Exclusive. Mål. Oppdatert: Utskrevet: Services Ltd, P.O. Box 1001, FI VTT, Finland PARAFON Exclusive Sertifikat nummer Kort beskrivelse Bruksområde 0809-CPR-1013 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI- 02044 VTT, Finland PARAFON Exclusive er en eksklusiv akustikkplate med store

Detaljer

Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier.

Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier. Riktig underlag for alle skråtak Et komplett sortiment av undertak fra Monier. Monier er en verdensledende leverandør av skråtaksløsninger Takstein, undertak og kompletterende takprodukter. Vi jobber med

Detaljer

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter.

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter. Montasjeveiledning Samson absorbent System T Slagfast og ekstra slagfast system for absorbenter. Samson absorbent - System T GENERELL INFORMASJON: Produktinformasjon: Samson er en akustisk absorbent som

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer