Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, november 2014 Velkommen til landsmøte!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte!"

Transkript

1 Til Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Oslo, Gjester Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, november 2014 Velkommen til landsmøte! Statsråd Vidar Helgesen tar turen til Nei til EUs landsmøte i Oslo. Det gjør også fagforeningsledere fra IndustriEnergi, FO og Transportarbeiderforbundet. Ingeborg Eliassen, journalist i Stavanger Aftenblad og forfatter av boka: "Harde tider- Det nye arbeidslivet i Europa" kommer for å innlede, og vi får hilsener fra både Natur og Ungdom, Norges Bondelag og flere partier og organisasjoner fra nei-alliansen. Vi har gjester fra våre nordiske søsterorganisasjoner. Og ikke minst: vi skal diskutere hva som skal være neisidens fokus i året som kommer. Vi ser frem til en spennende og innholdsrik helg for Nei til EU! Vedlagt følger disse sakspapirene til landsmøtet vårt: Konstituering lysegrønn forside Styrets innstilling til dagsorden og forretningsorden Uttalelser gul forside Her finner du en liste over temaer styret ønsker uttalelser om. Årsmelding og regnskap rød forside Styrets årsmelding for 2013/14. Revisorgodkjent regnskap og årsberetning for 2013 Arbeidsplan 2015 rosa forside Styrets innstilling Budsjett og kontingent 2015 limegrønn forside Styrets innstilling Valgkomiteens innstilling lilla forside Endringsforslag til vedtektene beige forside Styrets innstilling Vedtekter for Nei til EU

2 Strategi for Nei til EU fra rådet Husk å medbringe alle papirene til landsmøtet! NB! Forslag på møtefunksjonærer og komiteer bli kopiert opp til selve landsmøtet. Forslag til uttalelser vil bli sendt ut på e-post i uken før landsmøtet. Viktig praktisk informasjon: Det blir formøter for ungdommer og kvinner, hhv fredag og lørdag. Se vedlegg 1. Det blir ikke verving på selve landsmøtet i år, men vi håper alle vil gjøre en verveinnsats på forhånd. Se vedlegg 2. Vi er også veldig glade for å kunne presentere et spennende punkt om fagbevegelsen og EU/EØS-kamp. Se vedlegg 3. Styret har vedtatt nye retningslinjer for trygg organisasjon. Se vedlegg 4. Landsmøtet arrangeres i år på Hotel Bristol i Oslo. For informasjon om hvordan du kommer deg til hotellet, se vedlegg 5. Husk at selv om landsmøtets offisielle åpning er først klokken lørdag, så starter vi med innsjekk klokken Du kan også sjekke inn på fredag 28. november på kontoret i Storgata 32 mellom klokka Etter statsråd Vidar Helgesens innledning er det satt av tid til noen få, forberedte spørsmål fra salen. Har du spørsmål eller innspill om landsmøtet, kontakt gjerne landsmøtekoordinator Trude Koksvik Nilsen på eller Følg også med på våre landsmøtesider på Vel møtt! Beste hilsener Heming Olaussen Vigdis Hobøl Trude Koksvik Nilsen Leder Generalsekretær Landsmøtekoordinator

3 VEDLEGG 1: Kvinnesamling og Ungdomssamling i forkant av landsmøtet Til deg som skal på landsmøtet i Nei til EU og er kvinne! Før landsmøtet opnar, laurdag kl , arrangerer kvinneutvalet eit formøte for jenter og kvinner. Landsmøtet opnar kl. 9. Formøtet skal vera i møterom Olavsalen på Hotel Bristol. På formøtet går vi kort gjennom programmet for landsmøtet, diskuterer korleis fleire kvinner kan delta i debattan og vert betre kjend. Vi vil oppmuntre kvarandre til å ta ordet i debatten og bli meir synlege. Vi veit at sjølv om det nesten er like mange kvinner som menn i salen, er det fleire menn som går på talarstolen i løpet av eit landsmøte, og vi vil på denne måten forsøke å oppfordre fleire kvinner til å ta ordet. Vi oppfordrar alle - nye og ferske og gamle og erfarne - landsmøtedeltakarar til å koma på formøtet. Det kan visa seg å vera svært nyttig! :) Vi snakkast på landsmøtet Beste helsing Aud Jektvik leiar i kvinneutvalet i Nei til EU Ungdoms- og studentsamling Ungdom mot EU inviterer alle ungdommer og studenter på landsmøtet til ungdomsformøte fredag 28. November 16:30 på kontoret i Storgata 32. Ungdomsformøte er et møte der alle ungdomsdelegatene på landsmøte treffer hverandre. Vi diskuterer politiske prioriteringer og samordner delegasjonen. Vi snakker også om hvordan landsmøte skal være et trygt arrangement for våre deltakere. Kontaktinfo: Bjørn Ola Opsahl

4 VEDLEGG 2: Verving Kjære landsmøtedelegat, hjelp oss å verve! Fordi det er todagers landsmøte blir det ikke tid til noe vervepunkt på selve landsmøtet i år. Landsmøtevervingen pleier å være effektiv og den skaffer mange nye medlemmer til Nei til EU. I år prøver vi oss på en ny vri. Alle delegater får tilsendt fem navn/nummer i denne utsendingen, se egne lapp. Disse ber vi dere kontakte med vervetilbud før selve landsmøtet. Telefonlista er basert på organisasjoner, partier og forbund som kan sies å tilhøre «NEI-Alliansen» for å sannsynliggjøre en mest mulig vellykket verveaksjon. Det er viktig at listene blir tatt med på landsmøtet og levert der. Vi trenger tilbakemelding på reaksjonene fra alle navnene som er kontaktet, inklusive de som har takket nei. Fint om de som blir vervet også blir registrert med info som mobilnummer, e-post, fødselsdato, adresse og lignende som vi fører opp i registeret. Hvis du av en eller annen årsak ikke skulle ha mulighet til å telefonverve så gi oss beskjed og ta uansett med de fem navn/nummer på landsmøtet slik at andre kan få muligheten til å forsøke. Ønsker du å verve flere enn de fem så kontakt gjerne meg på så skal jeg se hva jeg kan fikse. Noen tips i forbindelse med telefonverving Presenter deg, og si at dere kommer fra Nei til EU. Vær trivelig uansett hva den dere snakker med sier. Ikke begynn å diskutere med ja-folk, da dette er bortkastet tid. Avslutt samtalen trivelig og ring til neste på lista. Husk at de som sier ja til medlemskap som regel har en de er gift/ samboer med. Tilby husstandsmedlemskap til disse! Hvorfor bli med i Nei til EU Et medlemskap i Nei til EU er den beste garantien for fortsatt å holde Norge utenfor EU. De som melder seg inn og betaler 150 kr nå blir medlem av Nei til EU ut 2014 og hele 2015 for den summen. Organisasjonen trenger økonomisk støtte for å drive opplysningsarbeid, halvparten av inntektene til Nei til EU kommer fra medlemspengene. Som medlem er man alltid oppdatert på EU-sak gjennom medlemsavisen Standpunkt og andre publikasjoner. Nei til EU er en folkebevegelse, og oppdaterte medlemmer over hele landet er de beste opinionsdannerne på skoler, studiesteder, arbeidsplasser og over hagegjerdene. Som medlem får man ta del i organisasjonsdemokratiet i Nei til EU og bestemme veien videre for organisasjonen.

5 Prisinformasjon Hovedmedlemsskap ut 2015 koster 150 kr, deretter 350 kr per år Hustandsmedlemsskap ut 2015 koster 100 kr, deretter 100 kr per år Studentmedlemsskap ut 2015 koster 50 kr, deretter 50 kr per år Slik kan man bli medlem i Nei til EU Send følgende SMS-melding: neitileu (Ditt navn og postadresse) til Kr. 150,- blir trukket fra din telefonregning. Betal kontingent til kontonummer Gå til trykk på Bli medlem i topp-menyen. Du får tilsendt giro. Send en e-post til Du får tilsendt giro. Ha en god ringeøkt og lykke til! Med vennlig hilsen Trude Koksvik Nilsen Organisasjonskoordinator Epost: Magnus Eriksson Prosjektmedarbeider, verving Epost:

6 VEDLEGG 3: Fagbevegelsen og EU/EØS-motstand Her er litt informasjon om den faglige delen av programmet på landsmøtet, lørdag den 29. november kl : Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, er møteleder Hovedinnlegg v/ingeborg Eliassen, journalist i Stavanger Aftenblad og forfatter av boka: "Harde tider- Det nye arbeidslivet i Europa" Panel og debatt: Paneldeltakere; Terje Samuelsen fra Transportarbeiderforbundet Frode Alfheim fra IndustriEnergi Mimmi Kvisvik fra FO De kan stille spørsmål og komme med korte kommentarer til Ingeborg Eliassen og holder deretter hvert sitt korte innlegg om bla. deres forbunds syn på EU og EØS og hva de tenker om å få sagt opp EØS-avtalen. Debatt og spørsmål fra salen Paneldeltakerne og møteleder oppsummerer.

7 VEDLEGG 4 Retningslinjer Trygg organisasjon. Vedtatt på styremøtet november Nei til EU skal være en trygg og inkluderende organisasjon Vi har som mål at i Nei til EU skal det ikke forekomme diskriminering eller trakassering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, livssyn, funksjonsevne, alder, klasse eller seksuell legning. Alle som velger å delta i arbeidet for vårt felles politiske grunnlag, skal møtes med respekt og verdighet. Vi tar utgangspunkt i at trakassering og forskjellsbehandling skjer på alle arenaer i samfunnet, og kan forekomme også i vår organisasjon. Disse retningslinjene har til hensikt å bevisstgjøre våre tillitsvalgte. Hva er diskriminerende eller grenseoverskridende atferd? Diskriminerende eller grenseoverskridende atferd krenker andre menneskers verdighet, og kan variere fra små stikk til grove overtramp. Med trakassering menes uønsket adferd som er knyttet til en persons personlige egenskaper og som virker eller har til formål å krenke en annens verdighet. Med seksuelle overgrep menes enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi sitt samtykke (der handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse.) Slikt kan man unngå ved å utvise skjønn og takt. Hvordan kan du bidra? Alle i Nei til EU kan bidra i arbeidet for å etablere en trygg atmosfære i organisasjonen. Voksne må spesielt respektere unges personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. Selv om alle medlemmer formelt er likestilte i organisasjonen, kan det vokse frem uformelle hierarkier og maktrelasjoner innad. Dette er ofte basert på faktorer som alder, tillitsverv og fartstid i organisasjonen. Tillitsvalgte med lederverv og medlemmer med lang fartstid i organisasjonen har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på bredden og få alle til å føle seg velkomne. Er du en av de med en relativt privilegert posisjon i organisasjonen, så vær obs på at du utøver en viss makt, spesielt ovenfor yngre medlemmer. Husk også at adferd som er uproblematisk overfor jevnaldrende, kan virke grenseoverskridende eller krenkende for yngre medlemmer. Pass på hverandre, si fra hvis noen oppfører seg upassende, og spør dersom du ser noen som sliter. Retningslinjer for hvordan vi håndterer slike saker: - Alle varsler skal tas på alvor. Dersom noen kommer til deg for å betro seg om en sak, så er det veldig viktig at de opplever å bli tatt på alvor. Ikke avfei eller bagatelliser slike meldinger. Lytt til vedkommende og vær tydelig på at varslere ikke skal møtes med represalier. - Straffbare handlinger. Dersom du får vite om overgrep som er så alvorlige at de kan omfattes av straffeloven, er det spesielt viktig å handle riktig. Lytt til den utsatte, men ikke forsøk å konfrontere den mistenkte eller etterforske saken selv. Dette er politiets oppgave. Meld fra om hendelsen til generalsekretær så snart som mulig. Mindre alvorlige hendelser. Dersom du får vite om, eller opplever, mindre alvorlige hendelser eller systematisk diskriminering eller trakassering fra noen i organisasjonen, meld fra til generalsekretær Vigdis Hobøl: eller tlf:

8 VEDLEGG 5 Reiseinformasjon Parkering Kommer du kjørende med egen bil til Hotel Bristol, har du muligheten til å benytte deg av Bristolgarasjens eksklusive parkeringstjeneste. Parkér din bil foran hovedinngangen til hotellet, sjekk inn i resepsjonen og fortell at du ønsker parkering. Våre dyktige sjåfører henter, parkerer og tar vare på din bil under oppholdet. Døgnparkering for hotellgjester 380,-. Ankomst fra Oslo Lufthavn Gardermoen Det finnes mange alternative måter å komme seg fra Gardermoen til Oslo sentrum. Flybuss Ta Flybussen til Professor Aschehougs plass, kun 100 meter fra hotellet. Kjøretid fra flyplass til hotellet er ca. 60 minutter Flytog Ta flytoget til Oslo Sentralstasjon eller Nasjonaltheatret stasjon. Fra Oslo Sentralstasjon er det ca. 15 minutter gange og ca. 5 minutter fra Nasjonaltheatret. Taxi Du kan også ta taxi fra Gardermoen til hotellet. Husk å avtale pris på forhånd, eller bruk et selskap som har fastpris. Ankomst med tog Toget stopper på Oslo Sentralstasjon. Gangvei fra Oslo Sentralstasjon til Jernbanetorget T (B. Gunnerus gate) ca. 5 minutter. Du kan ta trikk linje 18 mot Rikshospitalet til holdeplass Tinghuset derfra er det 1 minutt å gå til hotellet. Du kan også ta en taxi fra Oslo Sentralstasjon, det koster fra kr 150,- på dagtid. Stopper toget ved Nationaltheatret, er det kun 4 minutter å gå til hotellet. Fra hovedinngangen til Nationaltheatret tar du til venstre, krysser Karl Johan, følg Karl Johan mot sentrum til du får Hard Rock Café på venstre side, gå så inn Universitetsgaten. Ankomst med kollektivtransport Alle T-banelinjer stopper på Stortinget T-banestasjon eller Nationaltheatret stasjon.

9 VEDLEGG 6: Forbered deg godt til landsmøtedebattene! I løpet av et landsmøte er det en rekke debatter som foregår, og det gjelder å følge godt med, og gjerne stille forberedt. Er det en sak eller noen saker der jeg har lyst til å ta ordet? I dette notatet finner du en kort oversikt over hvilke debatter det legges opp til under landsmøtet i Nei til EU helgen november 2014, og en forklaring på hva man tar opp under de ulike punktene. I forretningsordenen som vedtas helt i starten av landsmøtet setter man normal taletid for hvert enkelt innlegg. Dersom ordstyreren mener at det er for mange på talerlisten i forhold til tiden man totalt har til rådighet på hvert punkt, kan han/hun foreslå å kutte taletiden. Det er da viktig at dem som får kuttet taletiden respekterer dette og kutter ned på sine innlegg. Det er derfor en veldig god ide å alltid sørge for å si det viktigste FØRST i innlegget. Begynn gjerne med konklusjonen; «Jeg foreslår at..», «Jeg støtter..» e.l. og deretter begrunnelsen. Da risikerer du ikke at du mister hovedpoenget ditt, dersom du får kortere taletid enn du hadde forberedt deg på. Drøft gjerne med delegasjonen din hva dere har lyst til å få fram spesielt, og avtal gjerne hvem som tar opp hva under landsmøtet. Vi anbefaler å arrangere delegasjonsmøte i fylket i forkant av landsmøtet der en går igjennom sakene i fellesskap. Som delegat står du fritt til å ta opp hva som helst. Lykke til med forberedelsene til landsmøtets mange spennende debatter! Debatt etter leders tale og om forslag til uttalelser Landsmøtet i Nei til EU vedtar hvert år en rekke uttalelser om aktuelle temaer. Dette er debatten for å være med på å lage best mulige uttalelser. Vedtak av uttalelser gjøres søndag formiddag, og forslagsfristen for endringer eller tillegg er lørdag ettermiddag. Du kan regne med at det blir lagt fram en god del uttalelser, så det kan være klokt også her å forberede seg på hvilken uttalelse du ønsker å kommentere. Skal du si noe sammenhengende, kan det være lurt å prioritere EN av uttalelsene. En del forslag vil være sendt ut på forhånd, men en del får dere i saksmappa ved landsmøtestart. Årsmelding og regnskap Årsmeldingen er styrets melding til landsmøtet om hva som er gjort den foregående perioden. Denne tas kun til orientering, men landsmøtet har likevel mulighet til å kommentere innholdet. Det samme gjelder regnskapet, det er styrets regnskap, men dersom noen har spørsmål eller kommentarer til dette, er det under dette punktet du må ta ordet. Debatt om arbeidsplan Lørdag ettermiddag er det om å gjøre å være våken og opplagt, for da skal arbeidsplanen debatteres! Arbeidsplanen deles inn i en toårig del (kapittel 1-4) og en ettårig del (satsningsområder). På årets landsmøte skal satsningsområder 2015 debatteres. Vedtak på arbeidsplan gjøres søndag formiddag, og forslagsfristen for endringer i arbeidsplanen er lørdag kveld. Valgdebatt Når den forberedende valgkomiteen har lagt frem sin innstilling, er det mulighet til å kommentere denne, enten i positive eller negative vendinger. Det er IKKE tid til debatt under selve valget på

10 søndag, da vil det kun være mulig å fremme nye/andre forslag. Så har du noe på hjertet når det gjelder valgkomiteens innstilling, er det lørdag kveld du må være våken. Debatt om budsjett Her bruker vi tiden til å snakke om hva Nei til EU skal bruke penger på i året som kommer, og om det budsjetteres med for mye eller lite. Debatt om vedtekter Vedtektene er organisasjonens lover. Alle vedtektsendringer må være fremmet senest fire uker før landsmøte. Det kan ikke stilles nye endringsforslag til vedtektene på selve landsmøtet. Alle innkomne forslag til vedtekter legges fram for landsmøtet med en innstilling fra styret. I debatten kan du ta ordet for eller i mot allereie foreslåtte vedtektsendringer.

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer