Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE"

Transkript

1 Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

2 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt golfhotell. Hensikten med foreliggende rapport er å gjøre rede for de trafikale konsekvenser av planforslaget som er utarbeidet av Arcasa arkitekter AS for Jacaranda Eiendom AS v/ivar Bjørtomt. Oslo, Norsam AS INNHOLD 1. BAKGRUNN OG HENSIKT PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON Datagrunnlag Arealbruk Veger, trafikk og trafikksikkerhet Kollektivtrafikk Gang- / sykkeltrafikk Parkering HOTELLER PÅ ROMERIKE AKTUELLE PLANER, NORMER OG FØRINGER PLANFORSLAG TRAFIKKANALYSE Metode Analysealternativer Utviklingstrekk Beregning av turgenerering og reisemiddelfordeling i dagens situasjon Beregning av turgenerering og reisemiddelfordeling i planforslaget Trafikkfordeling i vegnettet Konsekvenser for trafikkavvikling Konsekvenser for trafikksikkerhet Parkering Alternativ KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Side

3 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 3 1. BAKGRUNN OG HENSIKT Miklagard Golf er et golfanlegg med internasjonal standard som ble åpnet sommeren For at Miklagard Golf skal fremstå som en fullverdig golfdestinasjon i internasjonal målestokk, er det behov for utvidelse til full-serviceanlegg, internasjonalt benevnt som golfresort. Bakgrunnen for oppstart av planarbeidet er ønske om å utvikle golfbanen videre med tilbud om overnatting, innendørs treningssenter for golf og et fullverdig servicetilbud til anleggets gjester. Hensikten med foreliggende rapport er å gjøre rede for de trafikale konsekvenser av planforslaget. 2. PLANOMRÅDET Planområdet ligger ca 1 km. øst for jernbanestasjonen på Kløfta. Miklagard golfbane ligger sørøst for krysset mellom E6 og E16 ved Kløfta. Planområdet er den vestre delen av golfbanen. Hele planområdet er i dag del av golfbanen. Figur 1 : Oversiktskart med planområdet merket med svart, stiplet strek 3. DAGENS SITUASJON 3.1 Datagrunnlag Dagens situasjon er dokumentert med bilder, data fra Nasjonal vegdatabank og data fra Ullensaker kommune.

4 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Arealbruk Eksisterende klubbhus for Miklagard Golf AS er eneste bebyggelse innenfor planområdet. Klubbhuset inneholder klubbens administrasjon, en golfrelatert butikk og en restaurant. Bilde 1 : Ortofoto av planområdet Bilde 2 : Eksisterende klubbhus for Miklagard Golf AS Norsam AS

5 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Veger, trafikk og trafikksikkerhet Vegnett og adkomster Stamvegene E6 og E16 er begge 4-felts veger som danner kryss på Kløfta. Det lokale vegnettet består av fylkesveger og kommunale veger / gater. Planområdet har adkomst til krysset mellom E16 og Fv450. Krysset er utformet som 4-armet rundkjøring. Det er også mulig å bruke nordgående avkjøringsrampe fra E6 som innkjøring til golfbanen. Adkomstvegen til dagens golfbane og klubbhus er en privat veg. Bilde 3 : E16 sett mot vest i krysset med Fv450 (Kilde : Google / 2010) Bilde 4 : E16 sett mot øst i krysset med Fv450 (Kilde : Google / 2010)

6 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 6 Bilde 5 : Dagens adkomstveg til golfbanen er vist mot høyre i bildet (Kilde : Google / 2010) Fartsgrenser E6 har skiltet fartsgrense på 100 km/t mens skiltet fartsgrense på E16 er 90 km/t øst for krysset med E6. I kryssområdet med er fartsgrensen 50 km/t. Biltrafikk Biltrafikken langs E6 (sør for Kløfta) har økt fra ÅDT ca for 10 år siden til ÅDT ca i dag. Trafikken fordeler seg forholdsvis jevnt over året og har en høy tungtrafikkandel (10,6%) Trafikken langs E16 (tidligere Rv2) er vesentlig mindre. I siste 5-års periode har trafikken økt fra ÅDT ca til ÅDT (ved Borgen). Trafikken fordeler seg forholdsvis jevnt over året og har en høy tungtrafikkandel (13,0%) Inn mot krysset med E16 har Fv450 døgntrafikk tilsvarende ÅDT Trafikkulykker I 10-årsperioden har ulykkene i krysset mellom E6 og E16 bare medført lettere personskade. I samme periode er det registret 3 trafikkulykker i med lettere personskade i krysset mellom E16 og Fv450. Ulykkene inntraff der tilfart fra E16-øst munner ut kysset : August 2009 : Bilulykke der enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy/midtdeler Januar 2012 : Bilulykke der enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy/midtdeler November 2012 : Bilulykke, kryssende kjøreretninger Ulykkesbildet kan tyde på at det kjøres for fort fra E16-øst inn mot krysset med Fv450.

7 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 7 E6 E v F E6 Figur 2 : Dagens vegnett.. Brun = Europaveg, Rød = Riksveg, Blå = Kommunal veg, Turkis = Privat veg. (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Planområdet er vist med svart stiplet strek. Figur 3 : Skiltet fartsgrense. Rød = 100 km/t, Fiolett = 90 km/t, Rosa = 80 km/t, Oransje = 70 km/t, Blågrønn = 60 km/t, Lys blå = 50 km/t, Mørk grønn = 40 km/t, Lys grønn = 30 km/t. (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Planområdet er vist med svart stiplet strek. Norsam AS

8 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 8 Figur 4 : Trafikkutvikling i tellepunkt på E6 sør for Kløfta (Kilde : Statens vegvesen) Figur 5 : Trafikkutvikling i tellepunkt på E16 ved Borgen (Kilde : Statens vegvesen)

9 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Figur 6 : Dagens døgntrafikk (ÅDT) (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Planområdet er vist med svart stiplet strek. Figur 7 : Trafikkulykker (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Planområdet er vist med svart stiplet strek. Norsam AS

10 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Kollektivtrafikk Miklagard golfbane har 17 km. avstand til Oslo Lufthavn på Gardermoen (14 15 min. kjøretid) og ca. 1 km. avstand til togstasjonen på Kløfta. Rutegående busser har stoppesteder ved bussterminalen på Skibakk og på rampene i krysset mellom E6 og E16. Figur 8 : Dagens stoppesteder / stasjon for buss og tog. (Kilde : Ruter) Tabell 1 viser kollektivtilbudet på stoppestedene nærmest planområdet. Kollektivtransport Rute Avg. pr. time/retning Kommentar Rush Dag Kveld Tog L13 Drammen - Dal Buss 313/ 316 Skarnes - Oslo Buss 852 Frogner - Jessheim 2 1) ) Nettbuss 1) I rushretning 2) Kun morgenrush, stopper på Kløfta st. Buss Trondheim - Oslo Østerdalsekspressen 1 avg. pr. dag/retning Buss Oslo Minnesund - Gjøvik 0,5 0,5 0,5 Timekspressen Tabell 1 : Kollektivtilbud nærmest planområdet I tillegg stopper flere skoleruter på terminalen ved Skibakk.

11 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Gang- / sykkeltrafikk 2 ruter for gang- sykkeltrafikk gir kontakt mellom Kløfta og golfbanen. I tillegg går Pilegrimsleden gjennom planområdet. Figur 9 : Gang- / sykkelruter (Kilde : Ullensaker kommune) 3.6 Parkering Bilparkering Innen planområdet er det i dag ca. 100 parkeringsplasser på terrengnivå ved innkjøringen til golfbanen. I tillegg er det 4 5 parkeringsplasser ved klubbhuset.

12 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 12 Bilde 6 : Parkeringsplasser ved innkjøringen til golfbanen Bilde 7 : Parkeringsplasser ved klubbhuset på golfbanen 4. HOTELLER PÅ ROMERIKE Innenfor ca. 3 mil avstand fra flyplassen på Gardermoen finnes det mer enn 20 hotell med en samlet kapasitet på ca rom.

13 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 13 Figur 10 : Hoteller rundt flyplassen Gardermoen (nummer henviser til tabell 2)

14 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 14 Kommune N Navn Type Antall r rom 1 Ullensaker Radisson Blu Airport 2 Ullensaker Park Inn Radison Oslo Airport 3 Ullensaker Clarion Airport Hotel 4 Ullensaker Comfort Hotel RunWay 5 Ullensaker Best Western Oslo Airport Hotell 6 Ullensaker Gardermoen Airport Hotel 7 Nannestad Scandic Oslo Airport 8 Nannestad Gardermoen Bed & Breakfast 9 Ullensaker Thon Hotel Gardermoen 10 Ullensaker Thon Hotel Oslo Airport 11 Ullensaker Rica Hotel Gardermoen 12 Ullensaker Quality Airport Hotel 13 Nannestad Kringler Gjestegård 14 Eidsvoll Best Western LetoHallen Hotel 15 Hurdal Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter 16 Gjerdrum Raumergården Hotel 17 Skedsmo Quality Hotel Olavsgaard 18 Skedsmo Best Western Fagerborg Hotel 19 Skedsmo Thon Hotel Lillestrøm Overnatting, møter, konferanser Overnatting, møter, konferanser Overnatting, møter, konferanser Avstand OSL ca. km Overnatting, møter, konferanser 300 4,5 Overnatting, møter, 152 3,5 konferanser Overnatting, møter 179 3,5 Overnatting, møter, 243 3,5 konferanser Overnatting 42 7 Overnatting Overnatting, møter, konferanser Overnatting, møter Overnatting, møter, konferanser Overnatting, møter Overnatting, messehall og konferansesenter Overnatting, møter, konferanser Kommentarer 432 4,5 Kongresshall for 600 brukere Planer om å bygge ny konferansehall Kurshotell Overnatting, møter, 162 konferanser Overnatting 46 Overnatting Skedsmo Thon Hotel Arena Overnatting, møter, 355 konferanser 21 Lørenskog Thon Hotel Overnatting, møter, 146 Triaden konferanser 22 Lørenskog Losby Gods Manor Overnatting, møter 70 Tabell 2 : Hoteller rundt flyplassen Gardermoen (nummer henviser til figur 10)

15 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side AKTUELLE PLANER, NORMER OG FØRINGER Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging skal bidra til at arealbruk og transportsystemer planlegges for en effektiv og bærekraftig utvikling av tettsteder. Det vil si å planlegge et utbyggingsmønster som bygger oppunder sentrum, legger til rette for effektiv transport og unngår nedbygging av verdifulle områder. Kommuneplan for Ullensaker , vedtatt Innenfor planområdet er det avsatt areal for fremtidig næringsformål nord og sør for eksisterende klubbhus for Miklagard Golfbane. Figur 11 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel (Kilde : Ullensaker kommune) Kommunedelplan for Kløfta Kommunedelplan for Kløfta viderefører arealformålene i gjeldende kommuneplan. For Miklagard Golf gjelder blant annet at golfrelaterte tiltak, inklusive hotell, ikke kan utvikles før det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Områdene som legges til rette for golf, skal være åpne for flerbruk. Dette vil si at allmennheten skal ha adgang til området som rekreasjonsområde. Kommunedelplanens norm for bil- og sykkelparkering er vist i tabell 3. Norsam AS

16 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 16 Figur 12 : Utsnitt av kommunedelplan for Kløfta (Kilde : Ullensaker kommune) Tabell 3 : Norm for bil- og sykkelparkering i kommunedelplan for Kløfta (Kilde : Ullensake r kommune) Norsam AS

17 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 17 Gjeldende regulering E/ L12 Golfbane på Hillern gård, gnr. 28, bnr. 1-3 m.fl., Kløfta, vedtatt Området er regulert til byggeområde for boligformål og klubbhus (allmennyttig formål), samt trafikkområde - parkeringsplass og spesialområde bevaring, kulturminnevern og golf. Dersom golfdriften avvikles, skal anlegget tilbakeføres til jordbruksformål. Golfbanen skal være åpen for fri ferdsel. Figur 13 : Gjeldende regulering (Kilde : Ullensaker kommune) Varsel om oppstart av reguleringsarbeid uttalelse fra Statens vegvesen Statens vegvesen har følgende merknader til oversendt varsel og forslag til planprogram for Miklagard golfhotell: Det må i planforslaget beskrives nærmere type og omfang av den virksomheten som tenkes etablert innen planområdet. Vi forutsetter at foreslått virksomhet vil være i hht. overordnede statlige og regionale føring for samordnet areal- og transportplanlegging. Med utgangspunkt i type og omfang av næringsvirksomhet inne planområdet må det gjennomføres beregninger som beskriver planområdets trafikkbelastning på tilliggende kryss med E16. Videre forutsetter vi at trafikksikkerhet, tilbud til gående og syklende, kollektivtransport, parkeringsdekning og støy er temaer som vil bli utredet i det videre planarbeidet.

18 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 18 Planprogram, vedtatt Planprogrammets krav til trafikkanalyse er merket med rød innramming. 6. PLANFORSLAG Reguleringsplan Planforslaget omfatter et nytt hotell på ca m2 BRA med tilhørende adkomst og parkeringsanlegg. Det foreslås at en stor andel av av parkeringsbehovet (ca.80%) løses som utendørs parkering på terreng nordvest for hotellet.

19 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 19 Figur 14 : Reguleringsplanforslag (Kilde : Arcasa arkitekter Golfanlegg og hotel (tiltakshavers beskrivelse) Anlegget skal videreutvikles til «golfresort», som innebærer et fullservice-anlegg etter internasjonal standard rettet mot golfsportslige aktiviteter. En moderne golfresort inneholder; Anlegg for golfspill og trening Golfbane med internasjonal standard og kvalitet. Utendørs treningsanlegg med drivingrange, treningsgreener, sandbunkere etc. Innendørs treningsanlegg med mindre drivingrange og ellers tilsvarende treningsfasiliteter som utvendig. Golfsimulatorer. Treningsanlegg for oppbygging av fysikk. Treningsanlegg for trening av teknikk. Anlegg for SPA og velvære Badeanlegg. Behandlingsrom med dusj, kurbad og badstue Relaxavdeling med spennende og varierte opplevelsesrom. Mineralbasseng Moderne treningsapparater

20 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 20 Hotell Hotellet vil ha flere funksjoner og rette seg mot flere målgrupper : Overnattingsstilbud ved rene internasjonale golfturneringer. Overnattingstilbud lokale, nasjonale og internasjonale firmaturneringer. Slike turneringer som oftest i kombinasjon med kurs, konferanse og sosiale aktiviteter. Langtidsleie av appartementsleiligheter spesielt rettet mot pensjonerte golfspillere med utenlands vinterbopel. Flerspektret tilbud til privatmarkedet, med kombinasjonen golf, fysiske fostring, velvære og utfoldelse for barn. Golfrelaterte kurs/konferanser Kurs konferanse Utenfor golfsesongen utgjør Miklagard Golf & Resort et overnattings- og aktivitetstilbud til golfbransjen, med i nødvendig grad supplert med tradisjonell kurs/konferanse. Figur 15 : Illustrasjonsplan for planforslag alternativ 1. (Kilde : Arcasa arkitekter)

21 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 21 Figur 16 : Illustrasjon av planlagt golfhotell med nærparkering og nedkjøring til underliggende parkeringsetasje (Kilde : Arcasa arkitekter) Atkomsten til det nye anlegget får egen trasé fra eksisterende parkeringsplass. Ingen trafikk til eksiterende klubbhus eller nytt hotellanlegg vil være gjennomgangstrafikk i omkringliggende områder. Figur 17 : Plan- og profiltegning for ny adkomst. Grønn strek viser dagens høyder, svart strek viser nye høyder i vegbanen. Svarte piler viser adkomst til markparkering

22 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 22 Arealbruk Alternativ 1 Tabell 4 viser arealbruken i alternativ 1 i reguleringsplanforslaget. Hotellet planlegges slik at 2 3 rom kan slås sammen som leiligheter etter behov. Dagens klubbhus forutsettes å bestå. Formål / funksjon Areal Kommentar BRA m 2 Hotell / appartementshotell appartementsenheter / 600 hotellrom Drivingrange / kurs / konferanse Restaurant Treningssenter proshop m.m Bade - / SPA-anlegg 750 Sum Tabell 4 : Arealbruk Alternativ 2 I alternativ 2 er det nye utbyggingsarealet redusert med m2 BRA. Siden alternativ 1 gir den mest omfattende utbyggingen, er det alternativ 1 som danner grunnlag for trafikkanalysen. Figur 18 : Illustrasjonsplan for planforslag alternativ 2. (Kilde : Arcasa arkitekter)

23 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side TRAFIKKANALYSE 7.1 Metode Trafikkanalysen er gjennomført på grunnlag av : Erfaringsdata fra reisevaneundersøkelser Erfaringsdata for sammenhengen mellom arealbruk og trafikk Trafikkgenerering beregnes på grunnlag av erfaringsdata for sammenheng mellom arealbruk og turgenerering. De mest aktuelle erfaringsdata er dokumentert i Statens vegvesens håndbok 146: Trafikkberegninger Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport (TØI) Prosamrapport 202 : Reisevaner i Oslo og Akershus 7.2 Analysealternativer Trafikkanalysen omfatter 2 alternativer : Dagens situasjon Planforslaget (alternativ 1) 7.3 Utviklingstrekk Biltrafikk Veksten i biltrafikk har flatet ut i Akershus de siste 4-5 år. Figur 19 : Vegtrafikkindeks (Kilde : Prosamrapport 191)

24 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 24 Reisemiddelfordeling Reisemiddelfordeling i Akershus I siste 5-års-periode har kollektivandelen økt, menes bilandelen har blitt redusert. Det er liten endring i andelen gang- og sykkelturer. Figur 20 : Utvikling av reisemiddelfordeling i Akershus Reisemiddelfordeling i Ullensaker kommune Hvordan genererte turer fordeler seg på reisemidler avhenger av mange forhold som for eksempel: Turlengde, gangandelen er høy for korte turer og lav for lange turer Kollektivtilbudet med avgangsfrekvenser og avstand til stoppested Tilgang til bilbruk og parkeringsplass Med bakgrunn i Prosam-rapport Reisevaner i Oslo og Akershus i 2012, anslås reisemiddelfordelingen for alle turer i Ullensaker kommune å fordele seg slik : Gange 20 % Sykkel 5 % Kollektiv 15 % Bil 60 % Sum 100 %

25 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 25 Figur 21 : Gangandel av alle typer reiser blant befolkningen i Ullensaker kommune i Gangandelen i Ullensaker er i gjennomsnitt på 16 20%.(Kilde : Prosam-rapport 202) Figur 22 : Sykkelandel av alle typer reiser blant befolkningen i Ullensaker kommune i Sykkelandelen i Ullensaker er i gjennomsnitt på 5-6%.(Kilde : Prosam-rapport 202)

26 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 26 Figur 23 : Kollektivandel av alle typer reiser blant befolkningen i Ullensaker kommune i Kollektivandelen i Ullensaker er i gjennomsnitt på 11-15%.(Kilde : Prosam-rapport 202) Figur 24 : Bilandel av alle typer reiser blant befolkningen i Ullensaker kommune i Bilandelen i Ullensaker er i gjennomsnitt på 51-60%.(Kilde : Prosam-rapport 202)

27 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Beregning av turgenerering og reisemiddelfordeling i dagens situasjon Metode Dagens trafikk beregnes med utgangspunkt i kapasitet og gjennomsnittlig belegg en på golfbanen. Banen er åpen i perioden mai oktober. Trafikken beregnes for et gjennomsnittsdøgn i banens åpningsperiode. Bilparkering Anlegget har en parkeringsplass med plass til ca. 100 biler for golfspillere. Golfbanen Kapasiteten på golfbanen er 240 spillere pr. dag. Gjennomsnittlig belegg anslås til ca. 100 spillere pr. dag. 24 spillere pr. time 10 timer pr. dag 240 spillere pr. dag 40 % gjennomsnittlig belegg 96 spillere pr. dag i gjennomsnitt Trafikk Det ansås at hver spiller genererer YDT 2,5. Dette oppfatter spillere, ansatte, service- og driftstrafikk. Aktivitet YDT pr. spiller YDT Golfspillere 2,5 pr. spiller 240 Tabell 5 : Beregnet antall personturer i dagens situasjon Det anslås at dagens biltrafikk i gjennomsnitt i sommerhalvåret tilsvarer YDT 180. I praksis er dette i underkant av 90 biler med golfspillere pr. dag. Dette samsvarer bra med kapasiteten på parkeringsplassen for golfspillere. Golfspillere Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Reisemiddelfordeling 0 % 0 % 75 % 25 % 100 % YDT Tabell 6 : Beregnet fordeling av personturer i dagens situasjon 7.5 Beregning av turgenerering og reisemiddelfordeling i planforslaget Analysealternativer Trafikkanalysen er basert på arealbruk som i alternativ 1. Trafikale konsekvenser av alternativ 2 er anslått på en forenklet måte med utgangspunkt i analysen av alternativ 1. Metode Vurdering av trafikkgenerering baseres på følgende oppdeling i brukergrupper : 1. Gjester ved hotellet og kurs- / konferansetilbudet vurderes samlet med skille mellom gjester som overnatter og gjester som ikke overnatter 2. Gjester / besøkende ved hotellets øvrige servicetilbud 3. Ansatte inklusive varelevering og trafikk i forbindelse med service / drift av hotellet Driftsmodell for hotellet Hotellet forutsettes å få helårs drift med et servicetilbud som blir åpnet for alle.

28 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 28 Ansatte Det anslås at hotellet vil få ca. 175 ansatte. Formål / funksjon Ansatte pr. Ansatte 100 m2 Hotell / appartementshotell 0, Drivingrange / kurs / konferanse 0,20 8 Restaurant 1,50 23 Treningssenter proshop m.m. 1,00 28 Bade - / SPA-anlegg 1,50 11 Sum 176 Tabell 7 : Beregning av antall ansatte ved hotellet Gjester ved hotellet og kurs- / konferansetilbudet Overnattingskapasitet / overnattingsbelegg Det anslås at hotellet i gjennomsnitt har 390 overnattende personer pr. døgn 600 rom 1,25 person pr. rom 750 overnattinger pr. døgn 365 driftsdøgn overnattinger pr. år 65 % belegg i gjennomsnitt over året overnattinger pr. år 1,25 overnattingsdøgn pr. person overnattende personer pr. år 390 overnattende personer pr. døgn Fordeling av gjester med og uten overnatting Det antas at ca. halvparten av hotellgjestene overnatter på hotellet. Hotellgjester Andel Personer pr. døgn Gjester med overnatting 50 % 390 Gjester uten overnatting 50 % 390 Sum 100 % 780 Tabell 8 : Anslått fordeling mellom gjester med og uten overnatting Turgenerering og reisemiddelfordeling for gjester med overnatting Det anslås at gjester med overnatting generer ca personturer pr. døgn og ca. 540 bilturer pr. døgn. Gjester med overnatting Andel Personer Personturer Personturer pr. døgn pr. person pr. døgn Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange 50 % 195 2,5 488 Andre gjester 30 % 117 2,5 293 Annen kurs/konferanse 20 % 78 2,5 195 Sum 100 % Tabell 9 : Beregnet turgenerering for hotellgjester med overnatting

29 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 29 Gjester med overnatting Person- Reisemiddelfordeling turer pr. Fly + Fly + Tog + Rute- Bil Sum døgn shuttle drosje drosje buss buss Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange % 30 % 10 % 0 % 40 % 100 % Andre gjester % 10 % 0 % 0 % 85 % 100 % Annen kurs/konferanse % 10 % 2 % 0 % 85 % 100 % Tabell 10 : Anslått reisemiddelfordeling blant hotellgjester med overnatting Gjester med overnatting Reisemiddelfordeling Fly + Fly + Tog + Rute- Bil Sum shuttle drosje drosje buss buss Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange Andre gjester Annen kurs/konferanse Sum Personbelegg pr. kjøretøy 10,0 2,0 2,0 1,5 Kjøretøyturer Tabell 11 : Beregnet biltrafikk for hotellgjester med overnatting Turgenerering og reisemiddelfordeling for gjester uten overnatting Det anslås at gjester med overnatting generer ca. 800 personturer pr. døgn og ca. 480 bilturer pr. døgn. Gjester uten overnatting Andel Personer Personturer Personturer pr. døgn pr. person pr. døgn Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange 40 % 156 2,0 312 Andre gjester 20 % 78 2,0 156 Annen kurs/konferanse 40 % 156 2,0 312 Sum 100 % Tabell 12 : Beregnet turgenerering for hotellgjester uten overnatting Gjester uten overnatting Person- Reisemiddelfordeling turer pr. Fly + Fly + Tog + Rute- Bil Sum døgn shuttle drosje drosje buss buss Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange % 15 % 10 % 0 % 65 % 100 % Andre gjester % 2 % 0 % 0 % 97 % 100 % Annen kurs/konferanse % 2 % 2 % 0 % 95 % 100 % Tabell 13 : Anslått reisemiddelfordeling blant hotellgjester uten overnatting Gjester uten overnatting Reisemiddelfordeling Fly + Fly + Tog + Rute- Bil Sum shuttle drosje drosje buss buss Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange Andre gjester Annen kurs/konferanse Sum Personbelegg pr. kjøretøy 10,0 2,0 2,0 1,5 Kjøretøyturer Tabell 14 : Beregnet biltrafikk for hotellgjester uten overnatting

30 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 30 Turgenerering og reisemiddelfordeling for gjester / besøkende ved servicetilbudet på hotellet Det anslås at det genereres ca. 570 personturer pr. døgn og ca. 165 bilturer pr. døgn. Hotellgjestene antas å utgjøre en stor andel av de besøkende. Funksjon YDT pr. YDT Hotell- Andre 100 m2 gjester besøkende Restaurant % 20 % Treningssenter % 50 % Bade - / SPA-anlegg % 50 % Sum 573 Tabell 15 : Beregnet turgenerering og anslått fordeling på hotellgjester og andre besøkende Funksjon YDT Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Restaurant 47 0 % 5 % 80 % 15 % 100 % Treningssenter % 5 % 75 % 10 % 100 % Bade - / SPA-anlegg % 5 % 75 % 10 % 100 % Sum 217 Tabell 16 : Anslått reisemiddelfordeling blant andre besøkende Funksjon YDT Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Restaurant Treningssenter Bade - / SPA-anlegg Sum Tabell 17 : Beregnet biltrafikk for andre besøkende Turgenerering og reisemiddelfordeling for ansatte Det anslås at det genereres ca. 520 personturer pr. døgn og ca. 390 bilturer pr. døgn. Funksjon YDT pr. YDT ansatt Hotell / appartementshotell 3,0 319 Drivingrange / kurs / konferanse 3,0 23 Restaurant 3,0 70 Treningssenter proshop m.m. 3,0 84 Bade - / SPA-anlegg 2,5 28 Sum 524 Tabell 18 : Beregnet turgenerering for ansatte Funksjon YDT Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Hotell / appartementshotell % 5 % 75 % 10 % 100 % Drivingrange / kurs / konferanse % 5 % 75 % 10 % 100 % Restaurant % 5 % 75 % 10 % 100 % Treningssenter proshop m.m % 5 % 75 % 10 % 100 % Bade - / SPA-anlegg % 5 % 75 % 10 % 100 % Sum 524 Tabell 19 : Anslått reisemiddelfordeling for ansatte

31 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 31 Funksjon YDT Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Hotell / appartementshotell Drivingrange / kurs / konferanse Restaurant Treningssenter proshop m.m Bade - / SPA-anlegg Sum Tabell 20 : Beregnet biltrafikk for ansatte Sammenstilling Det antas at dagens klubbhus får en virksomhet som gir trafikkgenerering tilsvarende dagens virksomhet. Med den metode og de antagelser som er lagt til grunn vil planforslaget generere : YDT personturer med en bilandel på 76%, fordelt med 63% som bilførere og 13% som bilpassasjerer. 20% av personturene avvikles i drosje eller shuttlebuss til / fra togstasjon på Kløfta og flyplass på Gardermoen. Beregnet døgntrafikk er YDT YDT øker med sammenlignet med dagens situasjon. På det mest kan døgntrafikken bli ca. 50% større enn dette. Brukergruppe Gang Rutebuss Shuttle- Drosje Bil Sum Sykkel buss Hotell / appartementshotell / kurs / konferanse med overnatting Hotell / appartementshotell / kurs / konferanse uten overnatting Gjester / besøkende ved hotellets servicetilbud Ansatte Sum Andel 3 % 1 % 6 % 14 % 76 % 100 % Tabell 21 : Beregnet personturtrafikk med fordeling på reisemiddel Brukergruppe YDT Bilturer Hotell / appartementshotell / kurs / konferanse med overnatting 542 Hotell / appartementshotell / kurs / konferanse uten overnatting 484 Gjester / besøkende ved hotellets servicetilbud 165 Ansatte 393 Sum Tabell 22 : Beregnet biltrafikk pr. døgn (YDT) Sammenlignet med hotellets størrelse, gir dette YDT 7,6 personturer og YDT 4,8 bilturer pr. 100 m 2. Resultatet ligger i er forventet nivå. Areal YDT YDT pr. 100 m2 m2 BRA personturer 7,0 personturer bilturer 4,5 bilturer Tabell 23 : Beregnet døgntrafikk (YDT) pr. 100 m2

32 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Trafikkfordeling i vegnettet Trafikken i tilknytning til Miklagard golfbane / golfhotell er antatt å fordele seg i vegnettet som vist i figur 25. Figur 25 : Antatt trafikkfordeling i vegnettet Det antas at dagens ÅDT ligger ca. 10% av høyere enn dagens YDT. Med den antatte trafikkfordelingen vil hovedvegene få en økt døgntrafikk (YDT) som er ca. 1% høyere enn dagens døgntrafikk (YDT) ved utbygging av det nye golfhotellet på Miklagard golfbane. Retning Dagens Dagens Trafikkøkning YDT etter ÅDT YDT YDT Relativt utbygging E6 / E16 - nord ,7 % E16 - øst ,1 % E6 - sør ,3 % Fv452 - vest ,6 % Sum Tabell 24 : Beregning av trafikkøkning med fordeling i vegnettet 7.7 Konsekvenser for trafikkavvikling Med en beregnet trafikkøkning på ca. 1% av dagens trafikk, forventes kun marginale endringer i dagens trafikkavvikling. 7.8 Konsekvenser for trafikksikkerhet 4-felts veger og rundkjøringer er de elementene i vegnettet som har best trafikksikkerhet. Med en beregnet trafikkøkning på ca. 1% av dagens trafikk, forventes kun marginale endringer i dagens trafikksikkerhet.

33 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Parkering Dimensjoneringsgrunnlag Forslaget til parkeringsnorm tar utgangspunkt i kommunedelplanen for Kløfta. Arealberegningen for bilparkering er basert på at vegetasjon benyttes ved strukturering av parkeringsarealet. Beplanta arealer vil kunne inngå i en løsning for avvanning av parkeringsarealene og en løsning for snørydding på vinterstid. Bilparkering Det er et beregnet behov for 424 bilparkeringsplasser. Formål / funksjon Parkeringsnorm P-plasser Biler Hotell / appartementshotell 0,5 pr. gjesterom 300 Drivingrange / kurs / konferanse 1,0 pr. 100 m2 38 Restaurant 1,0 pr. 100 m2 16 Treningssenter proshop m.m. 2,0 pr. 100 m2 56 Bade - / SPA-anlegg 2,0 pr. 100 m2 15 Sum 424 Tabell 25 : Beregnet behov for bilparkeringsplasser Planforslaget viser løsning for 370 parkeringsplasser. Dette er 54 plasser mindre enn beregnet behov etter bestemmelsene i kommunedelplanen for Kløfta. Det legges opp til at 20% av parkeringsbehovet lokaliseres i parkeringskjeller under hotellet, mens 80% av parkeringsbehovet løses som utendørs parkering på terreng. Sykkelparkering Det er et beregnet behov for ca. 240 sykkelparkeringsplasser. Formål / funksjon Parkeringsnorm P-plasser Sykler Hotell / appartementshotell 0,2 pr. gjesterom 120 Drivingrange / kurs / konferanse 0,4 pr. 100 m2 15 Restaurant 2,0 pr. 100 m2 31 Treningssenter proshop m.m. 2,0 pr. 100 m2 56 Bade - / SPA-anlegg 2,0 pr. 100 m2 15 Sum 237 Tabell 26 : Beregnet behov for sykkelparkeringsplasser Det legges opp til at en stor andel av parkeringsbehovet lokaliseres i parkeringskjeller under hotellet.

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer