Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE"

Transkript

1 Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

2 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt golfhotell. Hensikten med foreliggende rapport er å gjøre rede for de trafikale konsekvenser av planforslaget som er utarbeidet av Arcasa arkitekter AS for Jacaranda Eiendom AS v/ivar Bjørtomt. Oslo, Norsam AS INNHOLD 1. BAKGRUNN OG HENSIKT PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON Datagrunnlag Arealbruk Veger, trafikk og trafikksikkerhet Kollektivtrafikk Gang- / sykkeltrafikk Parkering HOTELLER PÅ ROMERIKE AKTUELLE PLANER, NORMER OG FØRINGER PLANFORSLAG TRAFIKKANALYSE Metode Analysealternativer Utviklingstrekk Beregning av turgenerering og reisemiddelfordeling i dagens situasjon Beregning av turgenerering og reisemiddelfordeling i planforslaget Trafikkfordeling i vegnettet Konsekvenser for trafikkavvikling Konsekvenser for trafikksikkerhet Parkering Alternativ KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Side

3 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 3 1. BAKGRUNN OG HENSIKT Miklagard Golf er et golfanlegg med internasjonal standard som ble åpnet sommeren For at Miklagard Golf skal fremstå som en fullverdig golfdestinasjon i internasjonal målestokk, er det behov for utvidelse til full-serviceanlegg, internasjonalt benevnt som golfresort. Bakgrunnen for oppstart av planarbeidet er ønske om å utvikle golfbanen videre med tilbud om overnatting, innendørs treningssenter for golf og et fullverdig servicetilbud til anleggets gjester. Hensikten med foreliggende rapport er å gjøre rede for de trafikale konsekvenser av planforslaget. 2. PLANOMRÅDET Planområdet ligger ca 1 km. øst for jernbanestasjonen på Kløfta. Miklagard golfbane ligger sørøst for krysset mellom E6 og E16 ved Kløfta. Planområdet er den vestre delen av golfbanen. Hele planområdet er i dag del av golfbanen. Figur 1 : Oversiktskart med planområdet merket med svart, stiplet strek 3. DAGENS SITUASJON 3.1 Datagrunnlag Dagens situasjon er dokumentert med bilder, data fra Nasjonal vegdatabank og data fra Ullensaker kommune.

4 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Arealbruk Eksisterende klubbhus for Miklagard Golf AS er eneste bebyggelse innenfor planområdet. Klubbhuset inneholder klubbens administrasjon, en golfrelatert butikk og en restaurant. Bilde 1 : Ortofoto av planområdet Bilde 2 : Eksisterende klubbhus for Miklagard Golf AS Norsam AS

5 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Veger, trafikk og trafikksikkerhet Vegnett og adkomster Stamvegene E6 og E16 er begge 4-felts veger som danner kryss på Kløfta. Det lokale vegnettet består av fylkesveger og kommunale veger / gater. Planområdet har adkomst til krysset mellom E16 og Fv450. Krysset er utformet som 4-armet rundkjøring. Det er også mulig å bruke nordgående avkjøringsrampe fra E6 som innkjøring til golfbanen. Adkomstvegen til dagens golfbane og klubbhus er en privat veg. Bilde 3 : E16 sett mot vest i krysset med Fv450 (Kilde : Google / 2010) Bilde 4 : E16 sett mot øst i krysset med Fv450 (Kilde : Google / 2010)

6 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 6 Bilde 5 : Dagens adkomstveg til golfbanen er vist mot høyre i bildet (Kilde : Google / 2010) Fartsgrenser E6 har skiltet fartsgrense på 100 km/t mens skiltet fartsgrense på E16 er 90 km/t øst for krysset med E6. I kryssområdet med er fartsgrensen 50 km/t. Biltrafikk Biltrafikken langs E6 (sør for Kløfta) har økt fra ÅDT ca for 10 år siden til ÅDT ca i dag. Trafikken fordeler seg forholdsvis jevnt over året og har en høy tungtrafikkandel (10,6%) Trafikken langs E16 (tidligere Rv2) er vesentlig mindre. I siste 5-års periode har trafikken økt fra ÅDT ca til ÅDT (ved Borgen). Trafikken fordeler seg forholdsvis jevnt over året og har en høy tungtrafikkandel (13,0%) Inn mot krysset med E16 har Fv450 døgntrafikk tilsvarende ÅDT Trafikkulykker I 10-årsperioden har ulykkene i krysset mellom E6 og E16 bare medført lettere personskade. I samme periode er det registret 3 trafikkulykker i med lettere personskade i krysset mellom E16 og Fv450. Ulykkene inntraff der tilfart fra E16-øst munner ut kysset : August 2009 : Bilulykke der enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy/midtdeler Januar 2012 : Bilulykke der enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy/midtdeler November 2012 : Bilulykke, kryssende kjøreretninger Ulykkesbildet kan tyde på at det kjøres for fort fra E16-øst inn mot krysset med Fv450.

7 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 7 E6 E v F E6 Figur 2 : Dagens vegnett.. Brun = Europaveg, Rød = Riksveg, Blå = Kommunal veg, Turkis = Privat veg. (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Planområdet er vist med svart stiplet strek. Figur 3 : Skiltet fartsgrense. Rød = 100 km/t, Fiolett = 90 km/t, Rosa = 80 km/t, Oransje = 70 km/t, Blågrønn = 60 km/t, Lys blå = 50 km/t, Mørk grønn = 40 km/t, Lys grønn = 30 km/t. (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Planområdet er vist med svart stiplet strek. Norsam AS

8 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 8 Figur 4 : Trafikkutvikling i tellepunkt på E6 sør for Kløfta (Kilde : Statens vegvesen) Figur 5 : Trafikkutvikling i tellepunkt på E16 ved Borgen (Kilde : Statens vegvesen)

9 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Figur 6 : Dagens døgntrafikk (ÅDT) (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Planområdet er vist med svart stiplet strek. Figur 7 : Trafikkulykker (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Planområdet er vist med svart stiplet strek. Norsam AS

10 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Kollektivtrafikk Miklagard golfbane har 17 km. avstand til Oslo Lufthavn på Gardermoen (14 15 min. kjøretid) og ca. 1 km. avstand til togstasjonen på Kløfta. Rutegående busser har stoppesteder ved bussterminalen på Skibakk og på rampene i krysset mellom E6 og E16. Figur 8 : Dagens stoppesteder / stasjon for buss og tog. (Kilde : Ruter) Tabell 1 viser kollektivtilbudet på stoppestedene nærmest planområdet. Kollektivtransport Rute Avg. pr. time/retning Kommentar Rush Dag Kveld Tog L13 Drammen - Dal Buss 313/ 316 Skarnes - Oslo Buss 852 Frogner - Jessheim 2 1) ) Nettbuss 1) I rushretning 2) Kun morgenrush, stopper på Kløfta st. Buss Trondheim - Oslo Østerdalsekspressen 1 avg. pr. dag/retning Buss Oslo Minnesund - Gjøvik 0,5 0,5 0,5 Timekspressen Tabell 1 : Kollektivtilbud nærmest planområdet I tillegg stopper flere skoleruter på terminalen ved Skibakk.

11 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Gang- / sykkeltrafikk 2 ruter for gang- sykkeltrafikk gir kontakt mellom Kløfta og golfbanen. I tillegg går Pilegrimsleden gjennom planområdet. Figur 9 : Gang- / sykkelruter (Kilde : Ullensaker kommune) 3.6 Parkering Bilparkering Innen planområdet er det i dag ca. 100 parkeringsplasser på terrengnivå ved innkjøringen til golfbanen. I tillegg er det 4 5 parkeringsplasser ved klubbhuset.

12 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 12 Bilde 6 : Parkeringsplasser ved innkjøringen til golfbanen Bilde 7 : Parkeringsplasser ved klubbhuset på golfbanen 4. HOTELLER PÅ ROMERIKE Innenfor ca. 3 mil avstand fra flyplassen på Gardermoen finnes det mer enn 20 hotell med en samlet kapasitet på ca rom.

13 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 13 Figur 10 : Hoteller rundt flyplassen Gardermoen (nummer henviser til tabell 2)

14 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 14 Kommune N Navn Type Antall r rom 1 Ullensaker Radisson Blu Airport 2 Ullensaker Park Inn Radison Oslo Airport 3 Ullensaker Clarion Airport Hotel 4 Ullensaker Comfort Hotel RunWay 5 Ullensaker Best Western Oslo Airport Hotell 6 Ullensaker Gardermoen Airport Hotel 7 Nannestad Scandic Oslo Airport 8 Nannestad Gardermoen Bed & Breakfast 9 Ullensaker Thon Hotel Gardermoen 10 Ullensaker Thon Hotel Oslo Airport 11 Ullensaker Rica Hotel Gardermoen 12 Ullensaker Quality Airport Hotel 13 Nannestad Kringler Gjestegård 14 Eidsvoll Best Western LetoHallen Hotel 15 Hurdal Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter 16 Gjerdrum Raumergården Hotel 17 Skedsmo Quality Hotel Olavsgaard 18 Skedsmo Best Western Fagerborg Hotel 19 Skedsmo Thon Hotel Lillestrøm Overnatting, møter, konferanser Overnatting, møter, konferanser Overnatting, møter, konferanser Avstand OSL ca. km Overnatting, møter, konferanser 300 4,5 Overnatting, møter, 152 3,5 konferanser Overnatting, møter 179 3,5 Overnatting, møter, 243 3,5 konferanser Overnatting 42 7 Overnatting Overnatting, møter, konferanser Overnatting, møter Overnatting, møter, konferanser Overnatting, møter Overnatting, messehall og konferansesenter Overnatting, møter, konferanser Kommentarer 432 4,5 Kongresshall for 600 brukere Planer om å bygge ny konferansehall Kurshotell Overnatting, møter, 162 konferanser Overnatting 46 Overnatting Skedsmo Thon Hotel Arena Overnatting, møter, 355 konferanser 21 Lørenskog Thon Hotel Overnatting, møter, 146 Triaden konferanser 22 Lørenskog Losby Gods Manor Overnatting, møter 70 Tabell 2 : Hoteller rundt flyplassen Gardermoen (nummer henviser til figur 10)

15 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side AKTUELLE PLANER, NORMER OG FØRINGER Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging skal bidra til at arealbruk og transportsystemer planlegges for en effektiv og bærekraftig utvikling av tettsteder. Det vil si å planlegge et utbyggingsmønster som bygger oppunder sentrum, legger til rette for effektiv transport og unngår nedbygging av verdifulle områder. Kommuneplan for Ullensaker , vedtatt Innenfor planområdet er det avsatt areal for fremtidig næringsformål nord og sør for eksisterende klubbhus for Miklagard Golfbane. Figur 11 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel (Kilde : Ullensaker kommune) Kommunedelplan for Kløfta Kommunedelplan for Kløfta viderefører arealformålene i gjeldende kommuneplan. For Miklagard Golf gjelder blant annet at golfrelaterte tiltak, inklusive hotell, ikke kan utvikles før det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Områdene som legges til rette for golf, skal være åpne for flerbruk. Dette vil si at allmennheten skal ha adgang til området som rekreasjonsområde. Kommunedelplanens norm for bil- og sykkelparkering er vist i tabell 3. Norsam AS

16 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 16 Figur 12 : Utsnitt av kommunedelplan for Kløfta (Kilde : Ullensaker kommune) Tabell 3 : Norm for bil- og sykkelparkering i kommunedelplan for Kløfta (Kilde : Ullensake r kommune) Norsam AS

17 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 17 Gjeldende regulering E/ L12 Golfbane på Hillern gård, gnr. 28, bnr. 1-3 m.fl., Kløfta, vedtatt Området er regulert til byggeområde for boligformål og klubbhus (allmennyttig formål), samt trafikkområde - parkeringsplass og spesialområde bevaring, kulturminnevern og golf. Dersom golfdriften avvikles, skal anlegget tilbakeføres til jordbruksformål. Golfbanen skal være åpen for fri ferdsel. Figur 13 : Gjeldende regulering (Kilde : Ullensaker kommune) Varsel om oppstart av reguleringsarbeid uttalelse fra Statens vegvesen Statens vegvesen har følgende merknader til oversendt varsel og forslag til planprogram for Miklagard golfhotell: Det må i planforslaget beskrives nærmere type og omfang av den virksomheten som tenkes etablert innen planområdet. Vi forutsetter at foreslått virksomhet vil være i hht. overordnede statlige og regionale føring for samordnet areal- og transportplanlegging. Med utgangspunkt i type og omfang av næringsvirksomhet inne planområdet må det gjennomføres beregninger som beskriver planområdets trafikkbelastning på tilliggende kryss med E16. Videre forutsetter vi at trafikksikkerhet, tilbud til gående og syklende, kollektivtransport, parkeringsdekning og støy er temaer som vil bli utredet i det videre planarbeidet.

18 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 18 Planprogram, vedtatt Planprogrammets krav til trafikkanalyse er merket med rød innramming. 6. PLANFORSLAG Reguleringsplan Planforslaget omfatter et nytt hotell på ca m2 BRA med tilhørende adkomst og parkeringsanlegg. Det foreslås at en stor andel av av parkeringsbehovet (ca.80%) løses som utendørs parkering på terreng nordvest for hotellet.

19 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 19 Figur 14 : Reguleringsplanforslag (Kilde : Arcasa arkitekter Golfanlegg og hotel (tiltakshavers beskrivelse) Anlegget skal videreutvikles til «golfresort», som innebærer et fullservice-anlegg etter internasjonal standard rettet mot golfsportslige aktiviteter. En moderne golfresort inneholder; Anlegg for golfspill og trening Golfbane med internasjonal standard og kvalitet. Utendørs treningsanlegg med drivingrange, treningsgreener, sandbunkere etc. Innendørs treningsanlegg med mindre drivingrange og ellers tilsvarende treningsfasiliteter som utvendig. Golfsimulatorer. Treningsanlegg for oppbygging av fysikk. Treningsanlegg for trening av teknikk. Anlegg for SPA og velvære Badeanlegg. Behandlingsrom med dusj, kurbad og badstue Relaxavdeling med spennende og varierte opplevelsesrom. Mineralbasseng Moderne treningsapparater

20 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 20 Hotell Hotellet vil ha flere funksjoner og rette seg mot flere målgrupper : Overnattingsstilbud ved rene internasjonale golfturneringer. Overnattingstilbud lokale, nasjonale og internasjonale firmaturneringer. Slike turneringer som oftest i kombinasjon med kurs, konferanse og sosiale aktiviteter. Langtidsleie av appartementsleiligheter spesielt rettet mot pensjonerte golfspillere med utenlands vinterbopel. Flerspektret tilbud til privatmarkedet, med kombinasjonen golf, fysiske fostring, velvære og utfoldelse for barn. Golfrelaterte kurs/konferanser Kurs konferanse Utenfor golfsesongen utgjør Miklagard Golf & Resort et overnattings- og aktivitetstilbud til golfbransjen, med i nødvendig grad supplert med tradisjonell kurs/konferanse. Figur 15 : Illustrasjonsplan for planforslag alternativ 1. (Kilde : Arcasa arkitekter)

21 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 21 Figur 16 : Illustrasjon av planlagt golfhotell med nærparkering og nedkjøring til underliggende parkeringsetasje (Kilde : Arcasa arkitekter) Atkomsten til det nye anlegget får egen trasé fra eksisterende parkeringsplass. Ingen trafikk til eksiterende klubbhus eller nytt hotellanlegg vil være gjennomgangstrafikk i omkringliggende områder. Figur 17 : Plan- og profiltegning for ny adkomst. Grønn strek viser dagens høyder, svart strek viser nye høyder i vegbanen. Svarte piler viser adkomst til markparkering

22 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 22 Arealbruk Alternativ 1 Tabell 4 viser arealbruken i alternativ 1 i reguleringsplanforslaget. Hotellet planlegges slik at 2 3 rom kan slås sammen som leiligheter etter behov. Dagens klubbhus forutsettes å bestå. Formål / funksjon Areal Kommentar BRA m 2 Hotell / appartementshotell appartementsenheter / 600 hotellrom Drivingrange / kurs / konferanse Restaurant Treningssenter proshop m.m Bade - / SPA-anlegg 750 Sum Tabell 4 : Arealbruk Alternativ 2 I alternativ 2 er det nye utbyggingsarealet redusert med m2 BRA. Siden alternativ 1 gir den mest omfattende utbyggingen, er det alternativ 1 som danner grunnlag for trafikkanalysen. Figur 18 : Illustrasjonsplan for planforslag alternativ 2. (Kilde : Arcasa arkitekter)

23 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side TRAFIKKANALYSE 7.1 Metode Trafikkanalysen er gjennomført på grunnlag av : Erfaringsdata fra reisevaneundersøkelser Erfaringsdata for sammenhengen mellom arealbruk og trafikk Trafikkgenerering beregnes på grunnlag av erfaringsdata for sammenheng mellom arealbruk og turgenerering. De mest aktuelle erfaringsdata er dokumentert i Statens vegvesens håndbok 146: Trafikkberegninger Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport (TØI) Prosamrapport 202 : Reisevaner i Oslo og Akershus 7.2 Analysealternativer Trafikkanalysen omfatter 2 alternativer : Dagens situasjon Planforslaget (alternativ 1) 7.3 Utviklingstrekk Biltrafikk Veksten i biltrafikk har flatet ut i Akershus de siste 4-5 år. Figur 19 : Vegtrafikkindeks (Kilde : Prosamrapport 191)

24 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 24 Reisemiddelfordeling Reisemiddelfordeling i Akershus I siste 5-års-periode har kollektivandelen økt, menes bilandelen har blitt redusert. Det er liten endring i andelen gang- og sykkelturer. Figur 20 : Utvikling av reisemiddelfordeling i Akershus Reisemiddelfordeling i Ullensaker kommune Hvordan genererte turer fordeler seg på reisemidler avhenger av mange forhold som for eksempel: Turlengde, gangandelen er høy for korte turer og lav for lange turer Kollektivtilbudet med avgangsfrekvenser og avstand til stoppested Tilgang til bilbruk og parkeringsplass Med bakgrunn i Prosam-rapport Reisevaner i Oslo og Akershus i 2012, anslås reisemiddelfordelingen for alle turer i Ullensaker kommune å fordele seg slik : Gange 20 % Sykkel 5 % Kollektiv 15 % Bil 60 % Sum 100 %

25 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 25 Figur 21 : Gangandel av alle typer reiser blant befolkningen i Ullensaker kommune i Gangandelen i Ullensaker er i gjennomsnitt på 16 20%.(Kilde : Prosam-rapport 202) Figur 22 : Sykkelandel av alle typer reiser blant befolkningen i Ullensaker kommune i Sykkelandelen i Ullensaker er i gjennomsnitt på 5-6%.(Kilde : Prosam-rapport 202)

26 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 26 Figur 23 : Kollektivandel av alle typer reiser blant befolkningen i Ullensaker kommune i Kollektivandelen i Ullensaker er i gjennomsnitt på 11-15%.(Kilde : Prosam-rapport 202) Figur 24 : Bilandel av alle typer reiser blant befolkningen i Ullensaker kommune i Bilandelen i Ullensaker er i gjennomsnitt på 51-60%.(Kilde : Prosam-rapport 202)

27 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Beregning av turgenerering og reisemiddelfordeling i dagens situasjon Metode Dagens trafikk beregnes med utgangspunkt i kapasitet og gjennomsnittlig belegg en på golfbanen. Banen er åpen i perioden mai oktober. Trafikken beregnes for et gjennomsnittsdøgn i banens åpningsperiode. Bilparkering Anlegget har en parkeringsplass med plass til ca. 100 biler for golfspillere. Golfbanen Kapasiteten på golfbanen er 240 spillere pr. dag. Gjennomsnittlig belegg anslås til ca. 100 spillere pr. dag. 24 spillere pr. time 10 timer pr. dag 240 spillere pr. dag 40 % gjennomsnittlig belegg 96 spillere pr. dag i gjennomsnitt Trafikk Det ansås at hver spiller genererer YDT 2,5. Dette oppfatter spillere, ansatte, service- og driftstrafikk. Aktivitet YDT pr. spiller YDT Golfspillere 2,5 pr. spiller 240 Tabell 5 : Beregnet antall personturer i dagens situasjon Det anslås at dagens biltrafikk i gjennomsnitt i sommerhalvåret tilsvarer YDT 180. I praksis er dette i underkant av 90 biler med golfspillere pr. dag. Dette samsvarer bra med kapasiteten på parkeringsplassen for golfspillere. Golfspillere Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Reisemiddelfordeling 0 % 0 % 75 % 25 % 100 % YDT Tabell 6 : Beregnet fordeling av personturer i dagens situasjon 7.5 Beregning av turgenerering og reisemiddelfordeling i planforslaget Analysealternativer Trafikkanalysen er basert på arealbruk som i alternativ 1. Trafikale konsekvenser av alternativ 2 er anslått på en forenklet måte med utgangspunkt i analysen av alternativ 1. Metode Vurdering av trafikkgenerering baseres på følgende oppdeling i brukergrupper : 1. Gjester ved hotellet og kurs- / konferansetilbudet vurderes samlet med skille mellom gjester som overnatter og gjester som ikke overnatter 2. Gjester / besøkende ved hotellets øvrige servicetilbud 3. Ansatte inklusive varelevering og trafikk i forbindelse med service / drift av hotellet Driftsmodell for hotellet Hotellet forutsettes å få helårs drift med et servicetilbud som blir åpnet for alle.

28 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 28 Ansatte Det anslås at hotellet vil få ca. 175 ansatte. Formål / funksjon Ansatte pr. Ansatte 100 m2 Hotell / appartementshotell 0, Drivingrange / kurs / konferanse 0,20 8 Restaurant 1,50 23 Treningssenter proshop m.m. 1,00 28 Bade - / SPA-anlegg 1,50 11 Sum 176 Tabell 7 : Beregning av antall ansatte ved hotellet Gjester ved hotellet og kurs- / konferansetilbudet Overnattingskapasitet / overnattingsbelegg Det anslås at hotellet i gjennomsnitt har 390 overnattende personer pr. døgn 600 rom 1,25 person pr. rom 750 overnattinger pr. døgn 365 driftsdøgn overnattinger pr. år 65 % belegg i gjennomsnitt over året overnattinger pr. år 1,25 overnattingsdøgn pr. person overnattende personer pr. år 390 overnattende personer pr. døgn Fordeling av gjester med og uten overnatting Det antas at ca. halvparten av hotellgjestene overnatter på hotellet. Hotellgjester Andel Personer pr. døgn Gjester med overnatting 50 % 390 Gjester uten overnatting 50 % 390 Sum 100 % 780 Tabell 8 : Anslått fordeling mellom gjester med og uten overnatting Turgenerering og reisemiddelfordeling for gjester med overnatting Det anslås at gjester med overnatting generer ca personturer pr. døgn og ca. 540 bilturer pr. døgn. Gjester med overnatting Andel Personer Personturer Personturer pr. døgn pr. person pr. døgn Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange 50 % 195 2,5 488 Andre gjester 30 % 117 2,5 293 Annen kurs/konferanse 20 % 78 2,5 195 Sum 100 % Tabell 9 : Beregnet turgenerering for hotellgjester med overnatting

29 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 29 Gjester med overnatting Person- Reisemiddelfordeling turer pr. Fly + Fly + Tog + Rute- Bil Sum døgn shuttle drosje drosje buss buss Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange % 30 % 10 % 0 % 40 % 100 % Andre gjester % 10 % 0 % 0 % 85 % 100 % Annen kurs/konferanse % 10 % 2 % 0 % 85 % 100 % Tabell 10 : Anslått reisemiddelfordeling blant hotellgjester med overnatting Gjester med overnatting Reisemiddelfordeling Fly + Fly + Tog + Rute- Bil Sum shuttle drosje drosje buss buss Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange Andre gjester Annen kurs/konferanse Sum Personbelegg pr. kjøretøy 10,0 2,0 2,0 1,5 Kjøretøyturer Tabell 11 : Beregnet biltrafikk for hotellgjester med overnatting Turgenerering og reisemiddelfordeling for gjester uten overnatting Det anslås at gjester med overnatting generer ca. 800 personturer pr. døgn og ca. 480 bilturer pr. døgn. Gjester uten overnatting Andel Personer Personturer Personturer pr. døgn pr. person pr. døgn Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange 40 % 156 2,0 312 Andre gjester 20 % 78 2,0 156 Annen kurs/konferanse 40 % 156 2,0 312 Sum 100 % Tabell 12 : Beregnet turgenerering for hotellgjester uten overnatting Gjester uten overnatting Person- Reisemiddelfordeling turer pr. Fly + Fly + Tog + Rute- Bil Sum døgn shuttle drosje drosje buss buss Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange % 15 % 10 % 0 % 65 % 100 % Andre gjester % 2 % 0 % 0 % 97 % 100 % Annen kurs/konferanse % 2 % 2 % 0 % 95 % 100 % Tabell 13 : Anslått reisemiddelfordeling blant hotellgjester uten overnatting Gjester uten overnatting Reisemiddelfordeling Fly + Fly + Tog + Rute- Bil Sum shuttle drosje drosje buss buss Golfspillere m/golfrelatert kurs/konferanse/drivingrange Andre gjester Annen kurs/konferanse Sum Personbelegg pr. kjøretøy 10,0 2,0 2,0 1,5 Kjøretøyturer Tabell 14 : Beregnet biltrafikk for hotellgjester uten overnatting

30 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 30 Turgenerering og reisemiddelfordeling for gjester / besøkende ved servicetilbudet på hotellet Det anslås at det genereres ca. 570 personturer pr. døgn og ca. 165 bilturer pr. døgn. Hotellgjestene antas å utgjøre en stor andel av de besøkende. Funksjon YDT pr. YDT Hotell- Andre 100 m2 gjester besøkende Restaurant % 20 % Treningssenter % 50 % Bade - / SPA-anlegg % 50 % Sum 573 Tabell 15 : Beregnet turgenerering og anslått fordeling på hotellgjester og andre besøkende Funksjon YDT Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Restaurant 47 0 % 5 % 80 % 15 % 100 % Treningssenter % 5 % 75 % 10 % 100 % Bade - / SPA-anlegg % 5 % 75 % 10 % 100 % Sum 217 Tabell 16 : Anslått reisemiddelfordeling blant andre besøkende Funksjon YDT Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Restaurant Treningssenter Bade - / SPA-anlegg Sum Tabell 17 : Beregnet biltrafikk for andre besøkende Turgenerering og reisemiddelfordeling for ansatte Det anslås at det genereres ca. 520 personturer pr. døgn og ca. 390 bilturer pr. døgn. Funksjon YDT pr. YDT ansatt Hotell / appartementshotell 3,0 319 Drivingrange / kurs / konferanse 3,0 23 Restaurant 3,0 70 Treningssenter proshop m.m. 3,0 84 Bade - / SPA-anlegg 2,5 28 Sum 524 Tabell 18 : Beregnet turgenerering for ansatte Funksjon YDT Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Hotell / appartementshotell % 5 % 75 % 10 % 100 % Drivingrange / kurs / konferanse % 5 % 75 % 10 % 100 % Restaurant % 5 % 75 % 10 % 100 % Treningssenter proshop m.m % 5 % 75 % 10 % 100 % Bade - / SPA-anlegg % 5 % 75 % 10 % 100 % Sum 524 Tabell 19 : Anslått reisemiddelfordeling for ansatte

31 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 31 Funksjon YDT Gang- Kollektivt Bil- Bil- Sum sykkel fører passasjer Hotell / appartementshotell Drivingrange / kurs / konferanse Restaurant Treningssenter proshop m.m Bade - / SPA-anlegg Sum Tabell 20 : Beregnet biltrafikk for ansatte Sammenstilling Det antas at dagens klubbhus får en virksomhet som gir trafikkgenerering tilsvarende dagens virksomhet. Med den metode og de antagelser som er lagt til grunn vil planforslaget generere : YDT personturer med en bilandel på 76%, fordelt med 63% som bilførere og 13% som bilpassasjerer. 20% av personturene avvikles i drosje eller shuttlebuss til / fra togstasjon på Kløfta og flyplass på Gardermoen. Beregnet døgntrafikk er YDT YDT øker med sammenlignet med dagens situasjon. På det mest kan døgntrafikken bli ca. 50% større enn dette. Brukergruppe Gang Rutebuss Shuttle- Drosje Bil Sum Sykkel buss Hotell / appartementshotell / kurs / konferanse med overnatting Hotell / appartementshotell / kurs / konferanse uten overnatting Gjester / besøkende ved hotellets servicetilbud Ansatte Sum Andel 3 % 1 % 6 % 14 % 76 % 100 % Tabell 21 : Beregnet personturtrafikk med fordeling på reisemiddel Brukergruppe YDT Bilturer Hotell / appartementshotell / kurs / konferanse med overnatting 542 Hotell / appartementshotell / kurs / konferanse uten overnatting 484 Gjester / besøkende ved hotellets servicetilbud 165 Ansatte 393 Sum Tabell 22 : Beregnet biltrafikk pr. døgn (YDT) Sammenlignet med hotellets størrelse, gir dette YDT 7,6 personturer og YDT 4,8 bilturer pr. 100 m 2. Resultatet ligger i er forventet nivå. Areal YDT YDT pr. 100 m2 m2 BRA personturer 7,0 personturer bilturer 4,5 bilturer Tabell 23 : Beregnet døgntrafikk (YDT) pr. 100 m2

32 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Trafikkfordeling i vegnettet Trafikken i tilknytning til Miklagard golfbane / golfhotell er antatt å fordele seg i vegnettet som vist i figur 25. Figur 25 : Antatt trafikkfordeling i vegnettet Det antas at dagens ÅDT ligger ca. 10% av høyere enn dagens YDT. Med den antatte trafikkfordelingen vil hovedvegene få en økt døgntrafikk (YDT) som er ca. 1% høyere enn dagens døgntrafikk (YDT) ved utbygging av det nye golfhotellet på Miklagard golfbane. Retning Dagens Dagens Trafikkøkning YDT etter ÅDT YDT YDT Relativt utbygging E6 / E16 - nord ,7 % E16 - øst ,1 % E6 - sør ,3 % Fv452 - vest ,6 % Sum Tabell 24 : Beregning av trafikkøkning med fordeling i vegnettet 7.7 Konsekvenser for trafikkavvikling Med en beregnet trafikkøkning på ca. 1% av dagens trafikk, forventes kun marginale endringer i dagens trafikkavvikling. 7.8 Konsekvenser for trafikksikkerhet 4-felts veger og rundkjøringer er de elementene i vegnettet som har best trafikksikkerhet. Med en beregnet trafikkøkning på ca. 1% av dagens trafikk, forventes kun marginale endringer i dagens trafikksikkerhet.

33 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side Parkering Dimensjoneringsgrunnlag Forslaget til parkeringsnorm tar utgangspunkt i kommunedelplanen for Kløfta. Arealberegningen for bilparkering er basert på at vegetasjon benyttes ved strukturering av parkeringsarealet. Beplanta arealer vil kunne inngå i en løsning for avvanning av parkeringsarealene og en løsning for snørydding på vinterstid. Bilparkering Det er et beregnet behov for 424 bilparkeringsplasser. Formål / funksjon Parkeringsnorm P-plasser Biler Hotell / appartementshotell 0,5 pr. gjesterom 300 Drivingrange / kurs / konferanse 1,0 pr. 100 m2 38 Restaurant 1,0 pr. 100 m2 16 Treningssenter proshop m.m. 2,0 pr. 100 m2 56 Bade - / SPA-anlegg 2,0 pr. 100 m2 15 Sum 424 Tabell 25 : Beregnet behov for bilparkeringsplasser Planforslaget viser løsning for 370 parkeringsplasser. Dette er 54 plasser mindre enn beregnet behov etter bestemmelsene i kommunedelplanen for Kløfta. Det legges opp til at 20% av parkeringsbehovet lokaliseres i parkeringskjeller under hotellet, mens 80% av parkeringsbehovet løses som utendørs parkering på terreng. Sykkelparkering Det er et beregnet behov for ca. 240 sykkelparkeringsplasser. Formål / funksjon Parkeringsnorm P-plasser Sykler Hotell / appartementshotell 0,2 pr. gjesterom 120 Drivingrange / kurs / konferanse 0,4 pr. 100 m2 15 Restaurant 2,0 pr. 100 m2 31 Treningssenter proshop m.m. 2,0 pr. 100 m2 56 Bade - / SPA-anlegg 2,0 pr. 100 m2 15 Sum 237 Tabell 26 : Beregnet behov for sykkelparkeringsplasser Det legges opp til at en stor andel av parkeringsbehovet lokaliseres i parkeringskjeller under hotellet.

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1

Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1 Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1 NOTAT Til Bendik Aursand, HRTB arkitekter Kopi Fra Anton Bakken, Norsam AS Dato 16.10.2017 Reguleringsplan for Eide Sjukeheim, Odda kommune TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE 08.03.2017 Fjerdingby Trafikkanalyse Side2 FORORD Rælingen kommune ønsker å kunne utvikle sentrumsområdet på Fjerdingby med forretninger, ulik

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

JM Norge AS. Reguleringsplan for Hovinveien 45, Oslo kommune TRAFIKKANALYSE

JM Norge AS. Reguleringsplan for Hovinveien 45, Oslo kommune TRAFIKKANALYSE JM Norge AS Reguleringsplan for Hovinveien 45, Oslo kommune TRAFIKKANALYSE 17.06.2012 Hovinveien 45 Trafikkanalyse Side 2 FORORD JM Norge AS ønsker å omregulere Hovinveien 45 i Oslo. Hensikten med reguleringen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Jacaranda Eiendom AS. Borgensberget, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE

Jacaranda Eiendom AS. Borgensberget, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE Jacaranda Eiendom AS Borgensberget, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE 03.08.2015 Borgensberget Trafikkanalyse Side 2 FORORD Jacaranda Eiendom AS ønsker å detaljregulere Borgensberget i Rælingen kommune.

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Aust Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune (eiendom) Plankonsulent:

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Sølvknuten AS. Sildetomta, Kongsberg kommune TRAFIKKANALYSE

Sølvknuten AS. Sildetomta, Kongsberg kommune TRAFIKKANALYSE Sølvknuten AS Sildetomta, Kongsberg kommune TRAFIKKANALYSE 31.08.2015 Sildetomta Trafikkanalyse Side 2 FORORD Sølvknuten AS ønsker å detaljregulere og utvikle Sildetomta i Kongsberg. Tomta inngår i Sentrumsplanen

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA Beregnet til Grønmyr Bygg AS Dokument type Rapport Dato 27.02.2017 TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA 1 Revisjon 01 Dato 2017/02/27 Utført av Marte Dahl Kontrollert av Tor Lunde Godkjent av Tor Lunde Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

TRAFIKKALE KONSEKVENSER AV TILTAK

TRAFIKKALE KONSEKVENSER AV TILTAK Real Development AS Gnr. 29 bnr. 117-1, Gnr. 29 bnr. 872, Gnr. 29 bnr. 872-1, Gnr. 29 bnr. 892. Kløfta, Ullensaker kommune TRAFIKKALE KONSEKVENSER AV TILTAK 06.05.2016 Kløfta Trafikkanalyse Side 2 FORORD

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer