KRETSTING. Stangehallen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTING. Stangehallen"

Transkript

1 HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil / no Org.nr: KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Stangehallen TIRSDAG 12. APRIL 2011 KL NCC-samling i Stangehallen desember 2010 Foto: Heidi Kristiansen

2 Innhold Sakliste 3 Kretsstyret 4 Kretsdommerutvalg, Revisjon, Valgkomité 4 Konklusjon 5 Lag tilsluttet kretsen 6 Møter, Representasjon, Handlingsplan Kretslag 9 Arrangementer 12 Plasseringer i norske mesterskap Internasjonale mesterskap og landskamper i Plasseringer i norske mesterskap Internasjonale mesterskap og landskamper i Kretsrekorder utendørs satt i 2009 og Kretsrekorder innendørs satt i 2009 og Regnskap Regnskap Revisjonsberetning 28 Forslag 29 Budsjettforslag

3 SAKLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av: Dirigent 2 møtesekretærer 2 til å underskrive protokollen 4. Årsberetninger 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Kontingent for 2012 og Budsjett for Valg i h.h.t. lovens 9 3

4 KRETSSTYRET Leder: Jan Narvesen Kongsvinger IL Friidrett Nestleder: Trine Lauritzen FIK Orion Styremedlemmer: Morten Fossmellem Oppstad IL Tone Harby FIK Orion Ungdomsrep: Anne Storslett Moelven IL 1. varamedlem René Gregor FIK Orion 2. varamedlem Knut Johansen Løten Friidrett KRETSDOMMERUTVALG Leder: Trond Fjæstad Romedal IL Paul Waldal Løten Friidrett Tore Alme FIK Orion 1. varamedlem Oddbjørg Holm Os IL 2. varamedlem Nils Myrvang IL Trysilgutten REVISJON Revisor: Arild Mæhlum Veldre Friidrett Terje Fjæstad Romedal IL Varamedlemmer: Arne Nyborg FIK Ren-Eng Sven Einar Bekkvang Nordre Trysil IL VALGKOMITE Leder: Johnny Deraas Moelven IL Medlemmer: Turid Hanestad Kongsvinger IL Friidrett Trygve Ødegård IL Trysilgutten Nils Myrvang IL Trysilgutten ANSATTE Daglig leder: Sven Amundrud Utviklingsansvarlig: Dag Kåshagen Begge er ansatt i Norges Friidrettsforbund med arbeidssted Stangehallen. 4

5 KONKLUSJON Hedmark Fri-Idrettskrets har på nytt avsluttet en toårig tingperiode. I perioden som har gått kan vi se tilbake på de arrangementer og stevner som er gjennomført i Stangehallen Riksanlegg med stolthet. Stange har fått et navn med stor betydning for friidretten i Norge. Det er en ramme rundt arrangementene som bærer preg av meget god rutine og positiv vilje blant funksjonærene. Den planlegging som stevneledelsen har lagt ned i forkant av stevnene hvert år har gitt resultater. I disse tider ferdigstilles 5 nye friidrettshaller i Norge og vi må konkurrere i større grad for å få mesterskap lagt til Stangehallen. Vi gir nå et attraktivt tilbud for aktive på alle nivåer, fra breddetiltak som Bamselekene til norske mesterskap for senior. Stevnene gir også et betydelig overskudd og er sammen med inntekter fra bingospill hovedgrunnen til at kretsens økonomi i denne perioden er blitt betraktelig bedre. Regnskapene gir en rettvisende oversikt over foreningens drift og stilling. Klubbene i Hedmark Fri-Idrettskrets legger ned et betydelig arbeid på leder og trenernivå for at forholdene skal ligge best mulig tilrette for de aktive både idrettslig og økonomisk. Spesielt i norske mesterskap for junior og ungdom hevder våre utøvere seg godt, og vi må satse på å få beholde disse ungdommene som et godt grunnlag for fremtiden. Her har klubber og krets et felles ansvar for å utvikle disse videre fram mot senioralder. Spesielt har vinterferiesamlinga for vårt kretslag blitt populært, og er en stor motivasjonsfaktor for mange utøvere, i tillegg til at det gis verdifull trening på ei tid der det kan være vanskelige treningsforhold hjemme. Likestilling i styret og utvalg er ivaretatt etter NIF s regler for kjønnskvotering. Ytre miljø er ivaretatt ved at vi ikke driver virksomhet som forurenser. Arbeidsmiljøet på Idrettens Hus er tilfredsstillende. Vi ønsker å gi en takk til alle aktive, ledere, trenere dommere, funksjonærer og sekretariatet som arbeider for og er aktive med friidretten I Hedmark. Den innsats som et lagt ned på alle plan har gjort det mulig å komme dit vi er i dag. Stange, 31. mars 2011 Jan Narvesen Trine Lauritzen Morten Fossmellem Tone Harby René Gregor Anne Storslett Knut Johansen 5

6 LAG TILSLUTTET KRETSEN PR Alvdal IL Espa IL Flisa IL Folldal IF Hamar IL Grue IL Grue Finnskog IL Kongsvinger IL Friidrett Løten Friidrett Moelven IL IL Mogutten Nordre Trysil IL Oppstad IL FIK Orion Os IL Ottestad Kast og Styrke Rena IL FIK Ren-Eng Risberget IL Romedal IL Tolga IL IL Trysilgutten Tynset IF Veldre Friidrett Vaaler IF Åbogen IL 6

7 MØTER Det har vært avholdt 3 styremøter i 2009 og 2 i 2010, samt 1 fellesmøte for Hedmark FIK og Oppland FIK i 2009 og REPRESENTASJON 2009 Forbundstinget Landsstyremøter 2010 Landsstyremøter Jan Narvesen Jan Narvesen Jan Narvesen Handlingsplan Vi har i perioden arbeidet ut fra vedtatte handlingsplaner og bruker disse som styringsverktøy, hovedpunktene i handlingsplanen er omtalt nedenfor. Kretssamarbeid/samlinger Det har også denne perioden vært et meget godt samarbeid mellom Hedmark og Oppland friidrettskretser. Team NCC Hedmark og Oppland er et tilbud til alle åringer om å delta på samlinger. Vi har hatt regionale samlinger i Stangehallen, Moelv og Lillehammer. Vi ønsker at flere steder skal arrangere denne type samlinger. De samme stedene samt Fagernes har gjennomført storsamlinger Deltagelsen er noe varierende, men på det meste har det vært over 40 deltagere. Vi bruker stort sett våre egne utøvere fra kretslagene som trenere og instruktører. Vi har NCC- krav som er forholdsvis enkle å klare, og utøverne får NCC -trøye etter hvert som de klarer kravet. Vi har også felles samlinger for kretslagene, både i Stangehallen og på treningsleirer til Gran Canaria og Portugal i februar både i 2009 og Her gjennomføres gode treninger og det bygges mange verdifulle sosiale nettverk. Kretslagene får kretslagstrøyer og t-trøyer. Kriteriene for å komme på kretslagene er identisk med krav til JR NM. En må minst være 15 år, men en kan delta på samlinger selv om en ikke har klart kravet til JR NM. Øverst på stigen vår har vi Team Rica. Her har vi utarbeidet egne krav for å bli tatt ut. Teamdeltagerne får egne klær og har vært på treningsleir i Gran Canaria, disse leirene er stort dett finansiert av våre samarbeidspartnere, kun med en liten klubbegenandel. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra klubber, utøvere, samarbeidspartnere og Norges Friidrettsforbund, på måten Team Rica blir drevet. En av de viktigste målsettingene våre er at flest mulig skal holde på lengst mulig, og vi er stolte av at nettopp dette punktet er det vi lykkes best med. Også sportslig har vi nådd vår målsetting om å høyne nivået både i bredde og i topp. En må være minst 16 år for å bli tatt ut på teamet. I 2010 var vi i Arvika på Stjärnspelen med 15 og 16 åringene. Denne gruppa har vi bestemt at skal få et utvidet tilbud, da det er vanskelig å komme på kretslagene for denne gruppa. Det var en vellykket tur i 2010, men vi må jobbe for å få med flere deltagere i inneværende periode. Vi mener vi har et godt tilbud med en rød snor fra Team NCC til Team Rica og at dette er motiverende for våre utøvere. Vi ser også at vi har flere kvalifiserte for mesterskapene og at vi vinner flere medaljer enn tidligere og 2010 er de beste årene gjennom alle tider ( fra 1987) med henholdsvis 35 og 36 medaljer i UM, JR NM og NM utendørs på bane. En av målsettingene våre er også at vi skal få flere til å være aktive lenger i friidrett. Her har vi også lykkes meget godt. 7

8 Det har vært vanskelig å motivere klubbene til å arrangere forskjellige kurs. Vi startet derfor i 2010 opp med å tildele utvalgte klubber ei pakke som vi kaller fremtidskveld Dette innebærer at klubben får i tilegg til selve kvelden med fokus på hva som kan gjøres i klubben, får dommerkurs, aktivitetslederkurs og litt utstyr. FIK Orion og Oppstad fikk fremtidskvelder i 2010 og er godt i gang med forskjellige kurs. Dette gjør at vi er optimistiske med henhold til å arrangere flere dommer og trenerkurs i neste periode. Mange klubber driver meget godt, Moelven hevder seg stort sett blant de beste klubbene i Norge på statistikkene etter mesterskapene, og både FIK Orion og Ren-Eng hevder seg også godt. En stor takk til alle involverte i klubbene som vi har et meget godt og viktig samarbeid med. Kretslagssamling Gran Canaria Foto: Tomas Adam 8

9 KRETSLAG Minimunskrav for å bli vurdert til kretslaget: Gruppe 1: Aktuell medaljekandidat i NM senior Gruppe 2: Aktuell for deltakelse i NM senior Gruppe 3: Oppnådd krav for deltakelse i NM junior19 I tillegg vurderes nivå i ulike øvelser ved plassering i gruppe 1-3. Nedre aldersgrense: 15 år i 2010 dvs. født i 1995 eller tidligere. En forutsening for å kunne delta på kretslaget er at utøverne gjennomfører minimum 4 treningsøkter pr. uke hvorav minimum 2 økter er øvelsesrelatert trening Født Klubb Gruppe Øvelse Maria Cecilie Teigland 1993 FIK Orion 2 Sprint Silje Aukrust 1990 FIK Orion m Marie Linnestad 1990 FIK Orion 2 Sprint Emilie Scolten Sjøli 1990 FIK Orion 2 Høyde Andrea Gaukerud Høye 1988 FIK Orion m Kristen Rønningsbakken 1976 FIK Orion 2 Tresteg Guro Trolldalen Ninive 1993 FIK Orion 3 Stav Gyda Gundersen Sogn 1992 FIK Orion 3 Spyd Nina Harby Nygaard 1991 FIK Orion 3 Høyde Elisabeth A. Sætre 1990 FIK Orion 3 Distanse Kirsti Tomassen 1989 FIK Orion m Gerd Lahlum Lystad 1989 FIK Orion 3 Sprint Abdiwali Adan 1991 FIK Orion 3 Distanse Knut Embret Gaukerud Høye 1991 FIK Orion m Michael Rosenberg 1990 FIK Orion 3 Sprint Sindre Løchting 1993 FIK Orion 3 Distanse Simen Rismyr Engelund 1993 FIK Orion 3 Stav Einar Bergem 1984 FIK Ren-Eng 1 Distanse Monika Kørra 1989 FIK Ren-Eng 2 Distanse Karoline Moen Guidon 1991 FIK Ren-Eng 3 Distanse Kjetil Øygard 1988 FIK Ren-Eng 2 Distanse Per Martin Sandtrøen 1985 FIK Ren-Eng 2 Mellom/Langdist John Henry Strupstad 1980 FIK Ren-Eng 2 Distanse Bård Venholen 1975 FIK Ren-Eng 2 Sprint Brit T. Granrud 1992 FIK Ren-Eng 3 Distanse Per José Skancke 1992 FIK Ren-Eng 3 Sprint Kristian Illevold 1991 FIK Ren-Eng 3 Sprint Nils Kristen Sandtrøen 1989 FIK Ren-Eng 3 Ditanse Emil Oustad 1989 FIK Ren-Eng 3 Mellom/Langdist Einar Furulund 1989 FIK Ren-Eng 3 Mellom/Langdist Lars T. Frantzen 1990 IL Mogutten 2 Lengde Fredrik Bergseteren 1984 IL Mogutten 2 Sprint Stein Eirik Sollien 1991 IL Mogutten 2 Stav Audun Nygaard 1987 Løten Friidrett 2 Slegge Erlend Vada 1983 Løten Friidrett 2 Slegge Kjetil Reistad Aasen 1982 Løten Friidrett 2 Slegge Emma Marie Skjærstad 1993 Løten Friidrett 3 Distanse Mari Helgestad 1992 Løten Friidrett 3 Distanse Pål Jostad 1984 Moelven IL 1 Lengde Mauritz Kåshagen 1989 Moelven IL m Kristine Vanem 1992 Moelven IL 2 Stav Ingvild Kåshagen 1990 Moelven IL 2 Stav Åsta Sulen 1990 Moelven IL 2 Stav 9

10 Anne Storslett 1987 Moelven IL 2 Stav Lovise Kyllingstad 1994 Moelven IL 3 Stav Magnus Løvstad 1992 Moelven IL 2 Stav Carl Emil Kåshagen 1991 Moelven IL 2 Sprint Martin Forbergskog 1991 Moelven IL 2 Sprint Henning Dahl Holti 1989 Moelven IL 2 Stav Aleksander Dahlstrøm Winger 1989 Moelven IL 2 Sprint/hekk Marius Fauskerud 1992 Moelven IL 3 Stav Håkon Kvæken 1988 Moelven IL 3 Sprint Jesper Vestbø 1992 Oppstad IL 3 Tresteg Kurt Andreas Sandberg Lund 1988 Oppstad IL 3 Kule Anders Teigen 1992 Oppstad IL 3 Sprint Åslaug Asgeirsdatter Ullerud 1990 Vaaler IF 3 Tresteg/mangek 2010 Født Klubb Gruppe Øvelse Malin Vik Gregor 1995 FIK Orion 2 Stav Maria Cecilie Teigland 1993 FIK Orion 2 Sprint Gerd Lahlum Lystad 1992 FIK Orion 2 Sprint Nina Harby Nygaard 1991 FIK Orion 2 Høyde Silje Aukrust 1990 FIK Orion 2 Sprint Marie Linnestad 1990 FIK Orion 2 Sprint Emilie Scolten Sjøli 1990 FIK Orion 2 Høyde Nina Olsen Harvei 1989 FIK Orion 2 Sprint Jesper Vestbø 1992 FIK Orion 2 Tresteg/høyde Sondre Gillebo 1992 Brandbu IF 3 Høyde/tresteg Knut Embret Gaukerud Høye 1991 FIK Orion 2 Sprint Michael Rosenberg 1990 FIK Orion 2 Sprint Guro Trolldalen Ninive 1993 FIK Orion 3 Stav Gyda Gundersen Sogn 1992 FIK Orion 3 Spyd Ann Kristin Strøm 1993 FIK Orion 3 Distanse Kirsti Tomassen 1989 FIK Orion 3 Sprint Abdiwali Adan 1991 FIK Orion 3 Distanse Sindre Løchting 1994 FIK Orion 3 Distanse Simen Rismyr Engelund 1994 FIK Orion 3 Stav Vebjørn Gilde 1994 FIK Orion 3 Distanse Monika Kørra 1989 FIK Ren-Eng 2 Distanse Vegard Ølstad 1992 FIK Ren-Eng 2 Distanse Per José Skancke 1992 FIK Ren-Eng 2 Sprint Emil Oustad 1989 FIK Ren-Eng 2 Distanse Kjetil Øygard 1988 FIK Ren-Eng 2 Distanse Einar Bergem 1984 FIK Ren-Eng 2 Distanse John Henry Strupstad 1980 FIK Ren-Eng 2 Distanse Maja Solbaken 1993 FIK Ren-Eng 3 Distanse Brit T. Granrud 1992 FIK Ren-Eng 3 Distanse Karoline Moen Guidon 1991 FIK Ren-Eng 3 Distanse Petter Kristiansen 1993 FIK Ren-Eng 3 Distanse Nils Kristen Sandtrøen 1989 FIK Ren-Eng 3 Distanse Einar Furulund 1989 FIK Ren-Eng 3 Distanse Per Martin Sandtrøen 1985 FIK Ren-Eng 3 Distanse Bård Venholen 1975 FIK Ren-Eng 3 Sprint Rikke Ottesen 1994 Kongsvinger IL Friidrett 3 Sprint Fredrik Bergseteren 1984 IL Mogutten 2 Sprint Audun Nygaard 1987 Løten Friidrett 2 Slegge Erlend Vada 1983 Løten Friidrett 2 Slegge Kjetil Reistad Aasen 1982 Løten Friidrett 2 Slegge Emma Marie Skjærstad 1993 Løten Friidrett 2 Distanse Mari Helgestad 1992 Løten Friidrett 3 Distanse 10

11 Mauritz Kåshagen 1989 Moelven IL 1 Sprint Henning Dahl Holti 1989 Moelven IL 1 Stav Kristine Vanem 1992 Moelven IL 2 Stav Ingvild Kåshagen 1990 Moelven IL 2 Stav/sprint Åsta Sulen 1990 Moelven IL 3 Stav Anne Storslett 1987 Moelven IL 2 Stav Magnus Løvstad 1992 Moelven IL 2 Stav Carl Emil Kåshagen 1991 Moelven IL 2 Sprint Martin Forbergskog 1991 Moelven IL 2 Sprint Stein Eirik Sollien 1991 Moelven IL 2 Stav Alexsander Dahlstrøm Winger 1989 Moelven IL 2 Sprint/hekk Pål Jostad 1984 Moelven IL 2 Lengde Jørgen Kåshagen 1994 Moelven IL 3 Sprint Marius Fauskerud 1992 Moelven IL 3 Stav Håkon Kvæken 1988 Moelven IL 3 Sprint Anders Teigen 1992 Oppstad IL 3 Sprint Kurt Andreas Sandberg Lund 1988 Oppstad IL 3 Kule Åslaug Asgeirsdatter Ullerud 1990 Vaaler IF 3 Tresteg/mangek Tilskudd til samlinga i Portugal/Gran Canaria kan i utgangspunktet ikke benyttes til andre samlinger eller tiltak. Dersom en utøver p.g.a. skade, sykdom evt. studier/arbeid ikke kan delta på denne samlinga kan 50% av midlene benyttes til andre samlinger. Søknad sendes kretsen og unntaket gjelder kun utøvere i gruppe 1 og 2. Andre samlinger i klubb-, krets- eller forbundsregi, stevnedeltakelse, medisinsk-/fys.behandling, testing, utstyr osv. Opparbeidet bonus i 2009 kan benyttes fritt til dekning av utgifter for sesongen 2010 (trening, samlinger, stevner, medisinsk behandling etc.). Bonus for utøvere på kretslag Resultater/plasseringer Type mesterskap Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4-8 (finalist) NM senior 2.000, , ,- 500 NM junior 1.000,- 500,- 250,- UM år 500,- Bonus gjelder for banestevner og terrengløp (individuelle konkurranser) og kun for den plassering som gir høyest bonus. Opparbeidet bonus i 2009 kan benyttes til dekning av utgifter for sesongen 2010 (trening, samlinger, stevner, medisinsk behandling etc.). Bonus utbetales ikke for utøvere som melder overgang til en ny klubb i en annen krets. Kretslagssamlingene i 2009 og 2010 (2 uker i tilknytning til vinterferien) ble lagt til Monte Gordo ved Algarvekysten i Portugal for kast og distanse og på Gran canaria for sprint/hekk og hopp, samlingene er felles for kretslagene i Hedmark FIK og Oppland FIK. I tillegg er det gjennomført flere dags- og helgesamlinger i Stangehallen. Utøvere på kretslag gis også noe økonomisk tilskudd til andre samlinger samt til dekning av bl.a. fysikalsk behandling og testing. 11

12 Arrangementer Hedmark Friidrettskrets har vært i en litt spesiell situasjon i forhold til andre kretser, siden eneste innendørsanlegg for friidrett ligger i vårt fylke og vi er derfor ansvarlig for mange stevner i Stangehallen Riksanlegg i vinterhalvåret. Takket være en stor og god funksjonærstab kan vi klare å gjennomføre dette. Hvert år siden Stangehallen ble bygget er det norske seniormesterskapet arrangert her, og Bamselekene (10-19 år og senior) er det største innendørs friidrettsstevnet i Norge med deltakerrekord hvert år. Dette er et arrangement som tydelig har blitt populært og er en tradisjon for mange klubber. I tillegg har vi også arrangert Ungdomsmesterskapet innendørs annethvert år siden er siste året der vi har monopol på NM og UM, siden det nå kommer flere friidrettshaller rundt om i landet. Det vil nok derfor være noen år til neste norske mesterskap blir arrangert i Stangehallen. Administrasjonen og enkeltpersoner knyttet til stevnene blir naturlig nok mye belastet i forbindelse med arrangementene og mye av tiden i vinterhalvåret går med til for- og etterarbeid til stevnene. Hedmark FIK har i perioden arrangert følgende større stevner: 2009: 17. januar: KM Hedmark/Oppland 1. del Stangehallen 30. januar 1. februar: Ungdomsmesterskapet Stangehallen 28. januar 1. februar: NM innendørs senior Stangehallen NM hopp uten tilløp junior og senior mars: Bamselekene Stangehallen 28. mars KM Hedmark/Oppland 2. del Stangehallen 2010: januar: KM Hedmark/Oppland Stangehallen februar: NM Innendørs for senior Stangehallen NM hopp uten tilløp junior og senior mars: Bamselekene Stangehallen 12

13 PLASSERINGER I NORSKE MESTERSKAP 2009 (NM senior: 8 beste. NM jr. og UM: 3 beste. NM veteraner vinnere) NM senior, Lillehammer Henning Dahl Holti, Moelven IL 2 stav MS 4,60 Magnus Løvstad, Moelven 3 stav MS 4,50 Mauritz Kåshagen, Moelven 4 400m MS Pål Jostad, Moelven 4 lengde MS 7,02 Alexander Dahlstrøm Winger m hekk MS Anne Storslett, Moelven 4 stav KS 3,30 Ingvild Kåshagen, Moelven 5 stav KS 3,10 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m MS Erlend Vada, Løten 6 slegge MS Andrea Gaukerud Høye, FIK Orion m KS Moelven IL 1. Lag m stafett MS Moelven IL 2. Lag m stafett MS FIK Orion (Kirsti Tomassen, Silje Aukrust, Nina Olsen Harvei, Andrea Gaukerud Høye) m stafett KS NM junior, Bodø Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 Stav KJ Kristine Vanem, Moelven IL 2 Stav KJ Anne Storslett, Moelven IL 2 Stav KJ Magnus Løvstad, Moelven IL 1 Stav MJ19 4,40 Stein Eirik Sollien, Mogutten 2 Stav MJ Marius Fauskrud, Moelven IL 3 Stav MJ19 4,00 Lars Tangnes Frantzen, IL Mogutten 2 Lengde MJ Martin Forbergskog, Moelven 3 100m MJ Henning Dahl Holti, Moelven IL 3 Stav MJ Mauritz Kåshagen, Moelven 1 400m hekk MJ Mauritz Kåshagen, Moelven IL 2 400m MJ22 Moelven IL (Marius Fauskrud, Henning Dahl Holti, Alexander D. Winger, Mauritz Kåshagen) Moelven IL (Magnus Løvstad, Martin Forbergskog, Jørgen Kåshagen, Carl Emil Kåshagen) m stafett M jr m stafett M jr Ungdomsmesterskapet, Nadderud august Emma Marie Skjærstad, Løten Friidrett m J Guro Trolldalen Ninive, FIK Orion 3 Stav J Maja Solbakken, FIK Ren-Eng m J Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 Stav J18/ Silje Aukrust, FIK Orion m J18/ Jørgen Kåshagen, Moelven IL m G Sindre Løchting, FIK Orion m G Petter Kristiansen, FIK Ren-Eng m G Simen Rismyr Engelund, FIK Orion m hekk G Marius Fauskrud, Moelven IL 1 Stav G Jesper Vestbø, Oppstad IL 2 Høyde G Jesper Vestbø, Oppstad IL 2 Tresteg G Martin Forbergskog, Moelven 2 100m G18/ Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng m G Per José Skancke, FIK Ren-Eng m G Stein Eirik Sollien, IL Mogutten 1 Stav G18/ Lars Tangnes Frantzen, IL Mogutten 2 Lengde G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/

14 NM/UM Terrengløp lang løype, Jessheim 3. oktober Sindre Løchting, FIK Orion 1 4 km G16 NM veteraner, Moss august Aud Jovall, Veldre Friidrett 1 400m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 100m KV ,63 Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 200m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 400m KV ,11,84 Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 300m hk KV Marie Lovise Svevad, Veldre 1 400m KV ,21,22 Birger Søyland, FIK Orion 1 Spyd MV ,10 Martin Narum, Romedal IL m MV Jan Erik Dalseng, Veldre Friidrett 1 400m hk MV ,17,45 Øystein Syveren, Oppstad IL m MV Øystein Syveren, Oppstad IL m MV Einar Behrns, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett 1 800m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV ,15.47 NM innendørs, Stangehallen 28. februar 1. mars Anne Storslett, Moelven IL 2 Stav KS 3,20 Kristine Vanem, Moelven IL 4 Stav KS 2.90 Ingvild Kåshagen, Moelven IL 4 Stav KS 2,90 Lovise Kyllingstad, Moelven IL 7 Stav KS 2,60 Karoline Guidon, FIK Ren-Eng m KS Anne Storslett, Moelven IL 4 Lengde u/tilløp KS 2,08 Henning Dahl Holti, Moelven IL 1 stav MS 4.70 Mauritz Kåshagen, Moelven IL 1 400m MS 48,54 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL 4 400m MS Jesper Vestbø, Oppstad IL 3 Tresteg MS Einar Gauslå Bergem, FIK Ren-Eng m MS Pål Jostad, Moelven 3 lengde MS 6,81 Lars Tangnes Frantzen, IL Mogutten 6 Lengde MS 6.25 Øystein Sva, IL Mogutten 7 Lengde MS 6.09 Kjetil Øygard, FIK Ren-Eng m MS Moelven IL 1 4x200 m stafett MS Alexander D. Winger, Carl Emil Kåshagen, Mauritz Kåshagen, Martin Forbergskog FIK Orion Maria Teigland, Silje Aukrust, Nina Harby Nygaard, Kirsti Tomassen 1 4x200 m stafett KS

15 Ungdomsmesterskapet, Stangehallen 30. januar 1. februar Maria Teigland, FIK Orion 2 60m J Guro Trolldalen Ninive, FIK Orion 3 Stav J Kristine Vanem, Moelven IL 1 stav J17 2,75 Ingvild Kåshagen, Moelven IL 3 Stav J18/ Åslaug A. Ullerud, Vaaler IF 3 Høyde J18/ Anne Storslett, Moelven IL 1 Stav J20/22 3,00 Peter Quarcoo, FIK Orion 3 60 m hekk G Magnus Løvstad, Moelven IL 1 stav G Marius Fauskrud, Moelven IL 2 stav G17 3,55 Erlend Haugen, FIK Orion 2 Høyde G17 1,85 Jesper Vestbø, Oppstad IL 3 Tresteg G17 12,61 Jesper Vestbø, Oppstad IL 3 Høyde G Per José Skancke, FIK Ren-Eng m G Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng m G Stein Eirik Sollien, IL Mogutten 1 Stav G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL 1 400m G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/ Henning Dahl Holti, Moelven IL 2 stav G20/ Mauritz Kåshagen, Moelven IL 1 400m G Mauritz Kåshagen, Moelven IL 2 200m G Moelven IL m stafett G17/ Moelven IL m stafett G20/ NM stafetter Strandebarm mai FIK Orion (MariaTeigland, Silje Aukrust, Nina Olsen Harvei, Gerd Lahlum Lystad) Moelven IL ( Alexander D. Winger, Carl Emil Kåshagen, Pål Jostad, Mauritz Kåshagen) FIK Orion (Abdiwali Adan, Sindre Løchting, Jonas Nergård, Vebjørn Gilde) Moelven IL ( Pål Jostad, Alexander D. Winger, arl Emil Kåshagen, Martin Forbergskog ) IL Mogutten (Stein Eirik Sollien, Fredrik Bergseteren, Øystein Sva, Lars Tangnes Frantzen) 4 4x100m KS 49,34 2 4x400m x1500m MJ x100m x100m INTERNASJONALE MESTERSKAP OG LANDSKAMPER 2009 Nordisk juniorlandskamp/-mesterskap U19 Bergen Carl Emil Kåshagen, Moelven IL 7 400m Magnus Løvstad, Moelven IL 6 stav 4.10 Stein Eirik Sollien, Moelven IL 6 stav 4.10 Lars T. Frantzen, IL Mogutten 6 lengde 6.73 Ingvild Kåshagen, Moelven IL 7 stav 3.10 Norge (J. Byrkjenes, T. Lysne, M. Forbergskog, P.Solli) Norge (T. Lysne, C. Kåshagen, M. Kåstad, T. Roth) 2 4x100m x400m Nordisk mesterskap veteraner, Sverige juni Oddbjørg Haakensveen 1 300m hekk K

16 PLASSERINGER I NORSKE MESTERSKAP 2010 (NM senior: 8 beste. NM jr. og UM: 3 beste. NM veteraner vinnere) NM senior, Sandnes august Malin Vik Gregor, FIK Orion 5 stav KS 3.10 Anne Storslett, Moelven 8 stav KS 2,80 Stein Eirik Sollien, Moelven 2 stav MS 4,20 Marius Fauskrud, Moelven 3 stav MS 4,20 Magnus Løvstad, Moelven 4 stav MS 4,00 Mauritz Kåshagen, Moelven 2 400m MS Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m MS Pål Jostad, Moelven 5 lengde MS 6,93 Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng m MS Jesper Vestbø, FIK Orion 8 tresteg MS 13,71 Moelven IL (Pål Jostad, Martin Forbergskog, Carl Emil Kåshagen, Mauritz Kåshagen) m stafett MS NM junior, Askøy august Nina Harby Nygaard, FIK Orion 3 Høyde KJ Malin Vik Gregor, FIK Orion 3 Stav KJ Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 Stav KJ Åsta Sulen, Moelven IL 3 400m hekk KJ Stein Eirik Sollien, Moelven IL 1 Stav MJ Magnus Løvstad, Moelven IL 3 Stav MJ19 4,10 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m MJ Sindre Løchting, FIK Orion m MJ Martin Forbergskog, Moelven IL m MJ Martin Forbergskog, Moelven m MJ Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Tresteg MJ Mauritz Kåshagen, Moelven IL 1 400m hekk MJ Mauritz Kåshagen, Moelven 1 400m MJ22 48,38 Alexander Dahlstrøm Winger, Moelven IL m hekk MJ Moelven IL (Marius Fauskrud, Stein Eirik Sollien, Alexander D. Winger, Mauritz Kåshagen) Moelven IL (Magnus Løvstad, Vegard Kim Iversen, Carl Emil Kåshagen, Jørgen Kåshagen) m stafett MJ m stafett MJ Ungdomsmesterskapet, Molde september Malin Vik Gregor, FIK Orion 2 Stav J Maria Teigland, FIK Orion m J Jørgen Elisenberg, FIK Orion m G15 5,57.75 Jørgen Kåshagen, Moelven IL m G Jørgen Bekkevoll, FIK Ren-Eng m G Sindre Løchting, FIK Orion m G Sindre Løchting, FIK Orion m hinder G Petter Kristiansen, FIK Ren-Eng m G Simen Rismyr Engelund, FIK Orion 3 Tresteg G Marius Fauskrud, Moelven IL 1 Stav G18/ Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Høyde G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/ Martin Forbergskog, Moelven 3 100m G18/ Jesper Vestbø, FIK Orion 3 Tresteg G18/ Moelven IL Vegard Kim Iversen, Martin Forbergskog, Jørgen Kåshagen, Carl Emil Kåshagen) m stafett G17/

17 NM Mangekamp, Trondheim september Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 7-kamp KS 3727 UM/NM Terrengløp lang løype, Lillehammer 18.september Ida Meli Narbuvoll, FIK Ren-Eng 2 J15 NM Maraton, Oslo 6. september John Henry Strupsta, FIK Ren-Eng 2 MS Anine Nordstrøm, FIK Ren-Eng 6 KS Ole Peter Bergaust, Veldre Friidrett 1 MV NM kastfemkamp veteraner, 28. august Birger Søyland, FIK Orion 1 MV p Arild Busterud, Løten 1 Mv p NM 100 km, Bergen 10. april Rita Nordsveen, FIK Orion 3 KS NM veteraner, Florø august Erik Tvedt, Veldre Friidrett m MV Jan Erik Dalseng, Veldre Friidrett 1 400m hk MV ,18.40 Jan Erik Dalseng, Veldre Friidrett 1 100m hk MV Gunnar Helstad, Veldre Friidrett 1 Spyd MV Ole Peter Bergaust, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett 1 800m MV ,47,26 Gerd Norli, Veldre Friidrett 1 Kule KV Gerd Norli, Veldre Friidrett 1 Diskos KV Aud Jovall, Veldre Friidrett 1 100m KV Aud Jovall, Veldre Friidrett 1 200m KV Aud Jovall, Veldre Friidrett 1 400m KV Margrethe Bergaust, Veldre Friidrett 1 800m KV Margrethe Bergaust, Veldre Friidrett m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 100m KV ,58 Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 200m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 400m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 80 m hekk KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 lengde KV Veldre Friidrett (Trine Gotaas, Gerda Løvendal, Margrete Bergaust, Marie Lovise Svevad) m stafett KV

18 NM innendørs, Stangehallen februar Anne Storslett, Moelven IL 2 Stav KS 3,10 Malin Vik Gregor, FIK Orion 3 Stav KS 2.90 Emma Marie Skjærstad, Løten Friidrett m KS Emil Oustad, FIK Ren-Eng m MS Mari Helgestad, Løten Friidrett m KS Henning Dahl Holti, Moelven IL 1 stav MS 4.60 Stein Eirik Sollien, Moelven IL 3 stav MS 4.30 Magnus Løvstad, Moelven IL 4 stav MS 4.00 Marius Fauskrud, Moelven IL 6 stav MS 3.75 Mauritz Kåshagen, Moelven IL 1 400m MS 49,54 Knut Embret Gaukerud Høye, FIK Orion 6 400m MS Michael Rosenberg, FIK Orion 7 60 m MS 7.15 Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Tresteg MS 13,92 Jesper Vestbø, FIK Orion 4 Høyde MS 1.95 Pål Jostad, Moelven 1 lengde MS 6,85 Gerd Lahlum Lystad, FIK Orion 2 Lengde u/tilløp KJ Naser Chatli, Kongsvinger IL Friidrett 3 Høyde u/tilløp MS 1.55 Michael Rosenberg, FIK Orion 4 Lengde u/tilløp MS 3.17 Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Høyde u/tilløp MJ Per José Skancke, FIK Ren-Eng 3 Høyde u/tilløp MJ Per José Skancke, FIK Ren-Eng 3 Lengde u/tilløp MJ Moelven IL 1 4x200 m stafett MS (Alexander D. Winger, Mauritz Kåshagen, Pål Jostad, Martin Forbergskog) FIK Orion 6 4x200 m stafett MS Ungdomsmesterskapet, Drammenshallen februar Malin Vik Gregor, FIK Orion 2 Stav J Mahawa Kromah, FIK Orion 3 60 m J Guro Trolldalen Ninive, FIK Orion 3 Stav J Kristine Vanem, Moelven 1 stav J18/19 2,82 Nina Harby Nygaard, FIK Orion 3 Høyde J18/19 1,64 Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 Stav J20/ Ingvild Kåshagen, Moelven IL 3 Lengde J20/ Jørgen Elisenberg, FIK Orion m G Jørgen Kåshagen, Moelven IL m G Simen Rismyr Engelund, FIK Orion 2 Lengde G Simen Rismyr Engelund, FIK Orion 3 Tresteg G Jesper Vestbø, FIK Orion 1 Høyde G18/ Magnus Løvstad, Moelven IL 1 stav G18/ Stein Eirik Sollien, Moelven IL 2 Stav G18/ Marius Fauskrud, Moelven IL 3 stav G18/ Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Tresteg G18/ Martin Forbergskog, Moelven IL 2 60 m G18/ Martin Forbergskog, Moelven IL m G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/ Stein Eirik Sollien, Moelven IL 3 Lengde G18/ Henning Dahl Holti, Moelven IL 1 Stav G20/

19 NM stafetter, Steinkjer mai FIK Orion (Mahawa Kromah, MariaTeigland, Nina Harby Nygaard, Gerd Lahlum Lystad) Moelven IL ( Vegard Iversen, Jørgen Kåshagen, Carl Emil Kåshagen, Martin Forbergskog) Moelven IL ( Pål Jostad, Jørgen Kåshagen, Mauritz Kåshagen, Carl Emil Kåshagen) FIK Orion ((Mahawa Kromah, MariaTeigland, Silje Aukrust, Gerd Lahlum Lystad) Moelven IL ( Pål Jostad, Mauritz Kåshagen, Carl Emil Kåshagen,Martin Forbergskog ) FIK Ren-Eng (Vegard Bjørn Gjermundshaug, Martin Berg Tuveng, Vegard Ølstad, Petter Kristiansen) 3 4x100m KJ x100m MJ x400m x100m KS x100m x1500m INTERNASJONALE MESTERSKAP OG LANDSKAMPER 2010 Nordisk juniorlandskamp/-mesterskap U19, Island august Martin Forbergskog, Moelven IL m (w) Martin Forbergskog, Moelven IL m Eirik Sollien, Moelven IL 5 stav 4.18 Carl Emil Kåshagen 3 400m Norge 2 4x100 m (Martin Forbergskog, Norge (Carl Emil Kåshagen, 1 4x400 m EM for lag, Bergen juni Norge (Lars Røine, Thomas Roth, Carl Emil Kåshagen, Mauritz Kåshagen) 11 4x400 m EM/VM 100 m, Gibraltar 7. november Rita Nordsveen, FIK Orion Nr. 17 EM/nr. 25 VM EM veteraner, Ungarn juli Arild Busterud 1 kule M Arild Busterud 1 Kast 5-kamp M Arild Busterud 1 Slegge M Oddbjørg Haakensveen 1 800m K ,50.00 Oddbjørg Haakensveen 1 400m K Oddbjørg Haakensveen 1 300m hekk K

20 KRETSREKORDER UTENDØRS 2009 Menn senior 300 m Mauritz Kåshagen, Moelven IL m hekk Alexander Dahlstrøm Winger, Moelven IL x100 m Moelven IL 2009 Pål Jostad, Alexander Dahlstrøm Winger, Carl Emil Kåshagen, Martin Forbergskog 4x400 m Moelven IL 2009 Alexander Dahlstrøm Winger, Carl Emil Kåshagen, Pål Jostad, Mauritz Kåshagen 1000 m stafett Moelven IL 2009 Martin Forbergskog, Mauritz Kåshagen, Pål Jostad, Carl Emil Kåshagen Stav 5,01 Henning Dahl Holti, Moelven IL 2009 Kvinner senior Stav 3,30 Anne Storslett, Moelven IL 2009 Menn junior m Mauritz Kåshagen, Moelven IL m hekk Alexander Dahlstrøm Winger, Moelven IL 2009 Stav 5,01 Henning Dahl Holti, Moelven IL 2009 Kvinner junior 22 Stav 3,30 Anne Storslett, Moelven IL 2009 Kvinner junior 19 Stav 3,11 Ingvild Kåshagen, Moelven IL Menn senior 600 meter 1:22,50 Jørgen Kåshagen, Moelven IL 2010 Stav 5,21 Henning Dahl Holti, Moelven Il 2010 Menn junior meter 1:22,50 Jørgen Kåshagen, Moelven IL 2010 Stav 5,21 Henning Dahl Holti, Moelven IL 2010 Menn junior meter 22,07 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL meter 34,83 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL meter 1:22,50 Jørgen Kåshagen, Moelven IL x 400 m 3:33,66 FIK Orion Simen R Engelund, Knut E Gaukerud Høye, Sverre Stenberg, Abdiwali Adan 2010 Kvinner junior 19 Stav 3,26 Lene Retzius, Moelven IL

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE Mandag 20. januar 2014 kl. 17.00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer