KRETSTING. Stangehallen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTING. Stangehallen"

Transkript

1 HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil / no Org.nr: KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Stangehallen TIRSDAG 12. APRIL 2011 KL NCC-samling i Stangehallen desember 2010 Foto: Heidi Kristiansen

2 Innhold Sakliste 3 Kretsstyret 4 Kretsdommerutvalg, Revisjon, Valgkomité 4 Konklusjon 5 Lag tilsluttet kretsen 6 Møter, Representasjon, Handlingsplan Kretslag 9 Arrangementer 12 Plasseringer i norske mesterskap Internasjonale mesterskap og landskamper i Plasseringer i norske mesterskap Internasjonale mesterskap og landskamper i Kretsrekorder utendørs satt i 2009 og Kretsrekorder innendørs satt i 2009 og Regnskap Regnskap Revisjonsberetning 28 Forslag 29 Budsjettforslag

3 SAKLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av: Dirigent 2 møtesekretærer 2 til å underskrive protokollen 4. Årsberetninger 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Kontingent for 2012 og Budsjett for Valg i h.h.t. lovens 9 3

4 KRETSSTYRET Leder: Jan Narvesen Kongsvinger IL Friidrett Nestleder: Trine Lauritzen FIK Orion Styremedlemmer: Morten Fossmellem Oppstad IL Tone Harby FIK Orion Ungdomsrep: Anne Storslett Moelven IL 1. varamedlem René Gregor FIK Orion 2. varamedlem Knut Johansen Løten Friidrett KRETSDOMMERUTVALG Leder: Trond Fjæstad Romedal IL Paul Waldal Løten Friidrett Tore Alme FIK Orion 1. varamedlem Oddbjørg Holm Os IL 2. varamedlem Nils Myrvang IL Trysilgutten REVISJON Revisor: Arild Mæhlum Veldre Friidrett Terje Fjæstad Romedal IL Varamedlemmer: Arne Nyborg FIK Ren-Eng Sven Einar Bekkvang Nordre Trysil IL VALGKOMITE Leder: Johnny Deraas Moelven IL Medlemmer: Turid Hanestad Kongsvinger IL Friidrett Trygve Ødegård IL Trysilgutten Nils Myrvang IL Trysilgutten ANSATTE Daglig leder: Sven Amundrud Utviklingsansvarlig: Dag Kåshagen Begge er ansatt i Norges Friidrettsforbund med arbeidssted Stangehallen. 4

5 KONKLUSJON Hedmark Fri-Idrettskrets har på nytt avsluttet en toårig tingperiode. I perioden som har gått kan vi se tilbake på de arrangementer og stevner som er gjennomført i Stangehallen Riksanlegg med stolthet. Stange har fått et navn med stor betydning for friidretten i Norge. Det er en ramme rundt arrangementene som bærer preg av meget god rutine og positiv vilje blant funksjonærene. Den planlegging som stevneledelsen har lagt ned i forkant av stevnene hvert år har gitt resultater. I disse tider ferdigstilles 5 nye friidrettshaller i Norge og vi må konkurrere i større grad for å få mesterskap lagt til Stangehallen. Vi gir nå et attraktivt tilbud for aktive på alle nivåer, fra breddetiltak som Bamselekene til norske mesterskap for senior. Stevnene gir også et betydelig overskudd og er sammen med inntekter fra bingospill hovedgrunnen til at kretsens økonomi i denne perioden er blitt betraktelig bedre. Regnskapene gir en rettvisende oversikt over foreningens drift og stilling. Klubbene i Hedmark Fri-Idrettskrets legger ned et betydelig arbeid på leder og trenernivå for at forholdene skal ligge best mulig tilrette for de aktive både idrettslig og økonomisk. Spesielt i norske mesterskap for junior og ungdom hevder våre utøvere seg godt, og vi må satse på å få beholde disse ungdommene som et godt grunnlag for fremtiden. Her har klubber og krets et felles ansvar for å utvikle disse videre fram mot senioralder. Spesielt har vinterferiesamlinga for vårt kretslag blitt populært, og er en stor motivasjonsfaktor for mange utøvere, i tillegg til at det gis verdifull trening på ei tid der det kan være vanskelige treningsforhold hjemme. Likestilling i styret og utvalg er ivaretatt etter NIF s regler for kjønnskvotering. Ytre miljø er ivaretatt ved at vi ikke driver virksomhet som forurenser. Arbeidsmiljøet på Idrettens Hus er tilfredsstillende. Vi ønsker å gi en takk til alle aktive, ledere, trenere dommere, funksjonærer og sekretariatet som arbeider for og er aktive med friidretten I Hedmark. Den innsats som et lagt ned på alle plan har gjort det mulig å komme dit vi er i dag. Stange, 31. mars 2011 Jan Narvesen Trine Lauritzen Morten Fossmellem Tone Harby René Gregor Anne Storslett Knut Johansen 5

6 LAG TILSLUTTET KRETSEN PR Alvdal IL Espa IL Flisa IL Folldal IF Hamar IL Grue IL Grue Finnskog IL Kongsvinger IL Friidrett Løten Friidrett Moelven IL IL Mogutten Nordre Trysil IL Oppstad IL FIK Orion Os IL Ottestad Kast og Styrke Rena IL FIK Ren-Eng Risberget IL Romedal IL Tolga IL IL Trysilgutten Tynset IF Veldre Friidrett Vaaler IF Åbogen IL 6

7 MØTER Det har vært avholdt 3 styremøter i 2009 og 2 i 2010, samt 1 fellesmøte for Hedmark FIK og Oppland FIK i 2009 og REPRESENTASJON 2009 Forbundstinget Landsstyremøter 2010 Landsstyremøter Jan Narvesen Jan Narvesen Jan Narvesen Handlingsplan Vi har i perioden arbeidet ut fra vedtatte handlingsplaner og bruker disse som styringsverktøy, hovedpunktene i handlingsplanen er omtalt nedenfor. Kretssamarbeid/samlinger Det har også denne perioden vært et meget godt samarbeid mellom Hedmark og Oppland friidrettskretser. Team NCC Hedmark og Oppland er et tilbud til alle åringer om å delta på samlinger. Vi har hatt regionale samlinger i Stangehallen, Moelv og Lillehammer. Vi ønsker at flere steder skal arrangere denne type samlinger. De samme stedene samt Fagernes har gjennomført storsamlinger Deltagelsen er noe varierende, men på det meste har det vært over 40 deltagere. Vi bruker stort sett våre egne utøvere fra kretslagene som trenere og instruktører. Vi har NCC- krav som er forholdsvis enkle å klare, og utøverne får NCC -trøye etter hvert som de klarer kravet. Vi har også felles samlinger for kretslagene, både i Stangehallen og på treningsleirer til Gran Canaria og Portugal i februar både i 2009 og Her gjennomføres gode treninger og det bygges mange verdifulle sosiale nettverk. Kretslagene får kretslagstrøyer og t-trøyer. Kriteriene for å komme på kretslagene er identisk med krav til JR NM. En må minst være 15 år, men en kan delta på samlinger selv om en ikke har klart kravet til JR NM. Øverst på stigen vår har vi Team Rica. Her har vi utarbeidet egne krav for å bli tatt ut. Teamdeltagerne får egne klær og har vært på treningsleir i Gran Canaria, disse leirene er stort dett finansiert av våre samarbeidspartnere, kun med en liten klubbegenandel. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra klubber, utøvere, samarbeidspartnere og Norges Friidrettsforbund, på måten Team Rica blir drevet. En av de viktigste målsettingene våre er at flest mulig skal holde på lengst mulig, og vi er stolte av at nettopp dette punktet er det vi lykkes best med. Også sportslig har vi nådd vår målsetting om å høyne nivået både i bredde og i topp. En må være minst 16 år for å bli tatt ut på teamet. I 2010 var vi i Arvika på Stjärnspelen med 15 og 16 åringene. Denne gruppa har vi bestemt at skal få et utvidet tilbud, da det er vanskelig å komme på kretslagene for denne gruppa. Det var en vellykket tur i 2010, men vi må jobbe for å få med flere deltagere i inneværende periode. Vi mener vi har et godt tilbud med en rød snor fra Team NCC til Team Rica og at dette er motiverende for våre utøvere. Vi ser også at vi har flere kvalifiserte for mesterskapene og at vi vinner flere medaljer enn tidligere og 2010 er de beste årene gjennom alle tider ( fra 1987) med henholdsvis 35 og 36 medaljer i UM, JR NM og NM utendørs på bane. En av målsettingene våre er også at vi skal få flere til å være aktive lenger i friidrett. Her har vi også lykkes meget godt. 7

8 Det har vært vanskelig å motivere klubbene til å arrangere forskjellige kurs. Vi startet derfor i 2010 opp med å tildele utvalgte klubber ei pakke som vi kaller fremtidskveld Dette innebærer at klubben får i tilegg til selve kvelden med fokus på hva som kan gjøres i klubben, får dommerkurs, aktivitetslederkurs og litt utstyr. FIK Orion og Oppstad fikk fremtidskvelder i 2010 og er godt i gang med forskjellige kurs. Dette gjør at vi er optimistiske med henhold til å arrangere flere dommer og trenerkurs i neste periode. Mange klubber driver meget godt, Moelven hevder seg stort sett blant de beste klubbene i Norge på statistikkene etter mesterskapene, og både FIK Orion og Ren-Eng hevder seg også godt. En stor takk til alle involverte i klubbene som vi har et meget godt og viktig samarbeid med. Kretslagssamling Gran Canaria Foto: Tomas Adam 8

9 KRETSLAG Minimunskrav for å bli vurdert til kretslaget: Gruppe 1: Aktuell medaljekandidat i NM senior Gruppe 2: Aktuell for deltakelse i NM senior Gruppe 3: Oppnådd krav for deltakelse i NM junior19 I tillegg vurderes nivå i ulike øvelser ved plassering i gruppe 1-3. Nedre aldersgrense: 15 år i 2010 dvs. født i 1995 eller tidligere. En forutsening for å kunne delta på kretslaget er at utøverne gjennomfører minimum 4 treningsøkter pr. uke hvorav minimum 2 økter er øvelsesrelatert trening Født Klubb Gruppe Øvelse Maria Cecilie Teigland 1993 FIK Orion 2 Sprint Silje Aukrust 1990 FIK Orion m Marie Linnestad 1990 FIK Orion 2 Sprint Emilie Scolten Sjøli 1990 FIK Orion 2 Høyde Andrea Gaukerud Høye 1988 FIK Orion m Kristen Rønningsbakken 1976 FIK Orion 2 Tresteg Guro Trolldalen Ninive 1993 FIK Orion 3 Stav Gyda Gundersen Sogn 1992 FIK Orion 3 Spyd Nina Harby Nygaard 1991 FIK Orion 3 Høyde Elisabeth A. Sætre 1990 FIK Orion 3 Distanse Kirsti Tomassen 1989 FIK Orion m Gerd Lahlum Lystad 1989 FIK Orion 3 Sprint Abdiwali Adan 1991 FIK Orion 3 Distanse Knut Embret Gaukerud Høye 1991 FIK Orion m Michael Rosenberg 1990 FIK Orion 3 Sprint Sindre Løchting 1993 FIK Orion 3 Distanse Simen Rismyr Engelund 1993 FIK Orion 3 Stav Einar Bergem 1984 FIK Ren-Eng 1 Distanse Monika Kørra 1989 FIK Ren-Eng 2 Distanse Karoline Moen Guidon 1991 FIK Ren-Eng 3 Distanse Kjetil Øygard 1988 FIK Ren-Eng 2 Distanse Per Martin Sandtrøen 1985 FIK Ren-Eng 2 Mellom/Langdist John Henry Strupstad 1980 FIK Ren-Eng 2 Distanse Bård Venholen 1975 FIK Ren-Eng 2 Sprint Brit T. Granrud 1992 FIK Ren-Eng 3 Distanse Per José Skancke 1992 FIK Ren-Eng 3 Sprint Kristian Illevold 1991 FIK Ren-Eng 3 Sprint Nils Kristen Sandtrøen 1989 FIK Ren-Eng 3 Ditanse Emil Oustad 1989 FIK Ren-Eng 3 Mellom/Langdist Einar Furulund 1989 FIK Ren-Eng 3 Mellom/Langdist Lars T. Frantzen 1990 IL Mogutten 2 Lengde Fredrik Bergseteren 1984 IL Mogutten 2 Sprint Stein Eirik Sollien 1991 IL Mogutten 2 Stav Audun Nygaard 1987 Løten Friidrett 2 Slegge Erlend Vada 1983 Løten Friidrett 2 Slegge Kjetil Reistad Aasen 1982 Løten Friidrett 2 Slegge Emma Marie Skjærstad 1993 Løten Friidrett 3 Distanse Mari Helgestad 1992 Løten Friidrett 3 Distanse Pål Jostad 1984 Moelven IL 1 Lengde Mauritz Kåshagen 1989 Moelven IL m Kristine Vanem 1992 Moelven IL 2 Stav Ingvild Kåshagen 1990 Moelven IL 2 Stav Åsta Sulen 1990 Moelven IL 2 Stav 9

10 Anne Storslett 1987 Moelven IL 2 Stav Lovise Kyllingstad 1994 Moelven IL 3 Stav Magnus Løvstad 1992 Moelven IL 2 Stav Carl Emil Kåshagen 1991 Moelven IL 2 Sprint Martin Forbergskog 1991 Moelven IL 2 Sprint Henning Dahl Holti 1989 Moelven IL 2 Stav Aleksander Dahlstrøm Winger 1989 Moelven IL 2 Sprint/hekk Marius Fauskerud 1992 Moelven IL 3 Stav Håkon Kvæken 1988 Moelven IL 3 Sprint Jesper Vestbø 1992 Oppstad IL 3 Tresteg Kurt Andreas Sandberg Lund 1988 Oppstad IL 3 Kule Anders Teigen 1992 Oppstad IL 3 Sprint Åslaug Asgeirsdatter Ullerud 1990 Vaaler IF 3 Tresteg/mangek 2010 Født Klubb Gruppe Øvelse Malin Vik Gregor 1995 FIK Orion 2 Stav Maria Cecilie Teigland 1993 FIK Orion 2 Sprint Gerd Lahlum Lystad 1992 FIK Orion 2 Sprint Nina Harby Nygaard 1991 FIK Orion 2 Høyde Silje Aukrust 1990 FIK Orion 2 Sprint Marie Linnestad 1990 FIK Orion 2 Sprint Emilie Scolten Sjøli 1990 FIK Orion 2 Høyde Nina Olsen Harvei 1989 FIK Orion 2 Sprint Jesper Vestbø 1992 FIK Orion 2 Tresteg/høyde Sondre Gillebo 1992 Brandbu IF 3 Høyde/tresteg Knut Embret Gaukerud Høye 1991 FIK Orion 2 Sprint Michael Rosenberg 1990 FIK Orion 2 Sprint Guro Trolldalen Ninive 1993 FIK Orion 3 Stav Gyda Gundersen Sogn 1992 FIK Orion 3 Spyd Ann Kristin Strøm 1993 FIK Orion 3 Distanse Kirsti Tomassen 1989 FIK Orion 3 Sprint Abdiwali Adan 1991 FIK Orion 3 Distanse Sindre Løchting 1994 FIK Orion 3 Distanse Simen Rismyr Engelund 1994 FIK Orion 3 Stav Vebjørn Gilde 1994 FIK Orion 3 Distanse Monika Kørra 1989 FIK Ren-Eng 2 Distanse Vegard Ølstad 1992 FIK Ren-Eng 2 Distanse Per José Skancke 1992 FIK Ren-Eng 2 Sprint Emil Oustad 1989 FIK Ren-Eng 2 Distanse Kjetil Øygard 1988 FIK Ren-Eng 2 Distanse Einar Bergem 1984 FIK Ren-Eng 2 Distanse John Henry Strupstad 1980 FIK Ren-Eng 2 Distanse Maja Solbaken 1993 FIK Ren-Eng 3 Distanse Brit T. Granrud 1992 FIK Ren-Eng 3 Distanse Karoline Moen Guidon 1991 FIK Ren-Eng 3 Distanse Petter Kristiansen 1993 FIK Ren-Eng 3 Distanse Nils Kristen Sandtrøen 1989 FIK Ren-Eng 3 Distanse Einar Furulund 1989 FIK Ren-Eng 3 Distanse Per Martin Sandtrøen 1985 FIK Ren-Eng 3 Distanse Bård Venholen 1975 FIK Ren-Eng 3 Sprint Rikke Ottesen 1994 Kongsvinger IL Friidrett 3 Sprint Fredrik Bergseteren 1984 IL Mogutten 2 Sprint Audun Nygaard 1987 Løten Friidrett 2 Slegge Erlend Vada 1983 Løten Friidrett 2 Slegge Kjetil Reistad Aasen 1982 Løten Friidrett 2 Slegge Emma Marie Skjærstad 1993 Løten Friidrett 2 Distanse Mari Helgestad 1992 Løten Friidrett 3 Distanse 10

11 Mauritz Kåshagen 1989 Moelven IL 1 Sprint Henning Dahl Holti 1989 Moelven IL 1 Stav Kristine Vanem 1992 Moelven IL 2 Stav Ingvild Kåshagen 1990 Moelven IL 2 Stav/sprint Åsta Sulen 1990 Moelven IL 3 Stav Anne Storslett 1987 Moelven IL 2 Stav Magnus Løvstad 1992 Moelven IL 2 Stav Carl Emil Kåshagen 1991 Moelven IL 2 Sprint Martin Forbergskog 1991 Moelven IL 2 Sprint Stein Eirik Sollien 1991 Moelven IL 2 Stav Alexsander Dahlstrøm Winger 1989 Moelven IL 2 Sprint/hekk Pål Jostad 1984 Moelven IL 2 Lengde Jørgen Kåshagen 1994 Moelven IL 3 Sprint Marius Fauskerud 1992 Moelven IL 3 Stav Håkon Kvæken 1988 Moelven IL 3 Sprint Anders Teigen 1992 Oppstad IL 3 Sprint Kurt Andreas Sandberg Lund 1988 Oppstad IL 3 Kule Åslaug Asgeirsdatter Ullerud 1990 Vaaler IF 3 Tresteg/mangek Tilskudd til samlinga i Portugal/Gran Canaria kan i utgangspunktet ikke benyttes til andre samlinger eller tiltak. Dersom en utøver p.g.a. skade, sykdom evt. studier/arbeid ikke kan delta på denne samlinga kan 50% av midlene benyttes til andre samlinger. Søknad sendes kretsen og unntaket gjelder kun utøvere i gruppe 1 og 2. Andre samlinger i klubb-, krets- eller forbundsregi, stevnedeltakelse, medisinsk-/fys.behandling, testing, utstyr osv. Opparbeidet bonus i 2009 kan benyttes fritt til dekning av utgifter for sesongen 2010 (trening, samlinger, stevner, medisinsk behandling etc.). Bonus for utøvere på kretslag Resultater/plasseringer Type mesterskap Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4-8 (finalist) NM senior 2.000, , ,- 500 NM junior 1.000,- 500,- 250,- UM år 500,- Bonus gjelder for banestevner og terrengløp (individuelle konkurranser) og kun for den plassering som gir høyest bonus. Opparbeidet bonus i 2009 kan benyttes til dekning av utgifter for sesongen 2010 (trening, samlinger, stevner, medisinsk behandling etc.). Bonus utbetales ikke for utøvere som melder overgang til en ny klubb i en annen krets. Kretslagssamlingene i 2009 og 2010 (2 uker i tilknytning til vinterferien) ble lagt til Monte Gordo ved Algarvekysten i Portugal for kast og distanse og på Gran canaria for sprint/hekk og hopp, samlingene er felles for kretslagene i Hedmark FIK og Oppland FIK. I tillegg er det gjennomført flere dags- og helgesamlinger i Stangehallen. Utøvere på kretslag gis også noe økonomisk tilskudd til andre samlinger samt til dekning av bl.a. fysikalsk behandling og testing. 11

12 Arrangementer Hedmark Friidrettskrets har vært i en litt spesiell situasjon i forhold til andre kretser, siden eneste innendørsanlegg for friidrett ligger i vårt fylke og vi er derfor ansvarlig for mange stevner i Stangehallen Riksanlegg i vinterhalvåret. Takket være en stor og god funksjonærstab kan vi klare å gjennomføre dette. Hvert år siden Stangehallen ble bygget er det norske seniormesterskapet arrangert her, og Bamselekene (10-19 år og senior) er det største innendørs friidrettsstevnet i Norge med deltakerrekord hvert år. Dette er et arrangement som tydelig har blitt populært og er en tradisjon for mange klubber. I tillegg har vi også arrangert Ungdomsmesterskapet innendørs annethvert år siden er siste året der vi har monopol på NM og UM, siden det nå kommer flere friidrettshaller rundt om i landet. Det vil nok derfor være noen år til neste norske mesterskap blir arrangert i Stangehallen. Administrasjonen og enkeltpersoner knyttet til stevnene blir naturlig nok mye belastet i forbindelse med arrangementene og mye av tiden i vinterhalvåret går med til for- og etterarbeid til stevnene. Hedmark FIK har i perioden arrangert følgende større stevner: 2009: 17. januar: KM Hedmark/Oppland 1. del Stangehallen 30. januar 1. februar: Ungdomsmesterskapet Stangehallen 28. januar 1. februar: NM innendørs senior Stangehallen NM hopp uten tilløp junior og senior mars: Bamselekene Stangehallen 28. mars KM Hedmark/Oppland 2. del Stangehallen 2010: januar: KM Hedmark/Oppland Stangehallen februar: NM Innendørs for senior Stangehallen NM hopp uten tilløp junior og senior mars: Bamselekene Stangehallen 12

13 PLASSERINGER I NORSKE MESTERSKAP 2009 (NM senior: 8 beste. NM jr. og UM: 3 beste. NM veteraner vinnere) NM senior, Lillehammer Henning Dahl Holti, Moelven IL 2 stav MS 4,60 Magnus Løvstad, Moelven 3 stav MS 4,50 Mauritz Kåshagen, Moelven 4 400m MS Pål Jostad, Moelven 4 lengde MS 7,02 Alexander Dahlstrøm Winger m hekk MS Anne Storslett, Moelven 4 stav KS 3,30 Ingvild Kåshagen, Moelven 5 stav KS 3,10 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m MS Erlend Vada, Løten 6 slegge MS Andrea Gaukerud Høye, FIK Orion m KS Moelven IL 1. Lag m stafett MS Moelven IL 2. Lag m stafett MS FIK Orion (Kirsti Tomassen, Silje Aukrust, Nina Olsen Harvei, Andrea Gaukerud Høye) m stafett KS NM junior, Bodø Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 Stav KJ Kristine Vanem, Moelven IL 2 Stav KJ Anne Storslett, Moelven IL 2 Stav KJ Magnus Løvstad, Moelven IL 1 Stav MJ19 4,40 Stein Eirik Sollien, Mogutten 2 Stav MJ Marius Fauskrud, Moelven IL 3 Stav MJ19 4,00 Lars Tangnes Frantzen, IL Mogutten 2 Lengde MJ Martin Forbergskog, Moelven 3 100m MJ Henning Dahl Holti, Moelven IL 3 Stav MJ Mauritz Kåshagen, Moelven 1 400m hekk MJ Mauritz Kåshagen, Moelven IL 2 400m MJ22 Moelven IL (Marius Fauskrud, Henning Dahl Holti, Alexander D. Winger, Mauritz Kåshagen) Moelven IL (Magnus Løvstad, Martin Forbergskog, Jørgen Kåshagen, Carl Emil Kåshagen) m stafett M jr m stafett M jr Ungdomsmesterskapet, Nadderud august Emma Marie Skjærstad, Løten Friidrett m J Guro Trolldalen Ninive, FIK Orion 3 Stav J Maja Solbakken, FIK Ren-Eng m J Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 Stav J18/ Silje Aukrust, FIK Orion m J18/ Jørgen Kåshagen, Moelven IL m G Sindre Løchting, FIK Orion m G Petter Kristiansen, FIK Ren-Eng m G Simen Rismyr Engelund, FIK Orion m hekk G Marius Fauskrud, Moelven IL 1 Stav G Jesper Vestbø, Oppstad IL 2 Høyde G Jesper Vestbø, Oppstad IL 2 Tresteg G Martin Forbergskog, Moelven 2 100m G18/ Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng m G Per José Skancke, FIK Ren-Eng m G Stein Eirik Sollien, IL Mogutten 1 Stav G18/ Lars Tangnes Frantzen, IL Mogutten 2 Lengde G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/

14 NM/UM Terrengløp lang løype, Jessheim 3. oktober Sindre Løchting, FIK Orion 1 4 km G16 NM veteraner, Moss august Aud Jovall, Veldre Friidrett 1 400m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 100m KV ,63 Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 200m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 400m KV ,11,84 Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 300m hk KV Marie Lovise Svevad, Veldre 1 400m KV ,21,22 Birger Søyland, FIK Orion 1 Spyd MV ,10 Martin Narum, Romedal IL m MV Jan Erik Dalseng, Veldre Friidrett 1 400m hk MV ,17,45 Øystein Syveren, Oppstad IL m MV Øystein Syveren, Oppstad IL m MV Einar Behrns, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett 1 800m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV ,15.47 NM innendørs, Stangehallen 28. februar 1. mars Anne Storslett, Moelven IL 2 Stav KS 3,20 Kristine Vanem, Moelven IL 4 Stav KS 2.90 Ingvild Kåshagen, Moelven IL 4 Stav KS 2,90 Lovise Kyllingstad, Moelven IL 7 Stav KS 2,60 Karoline Guidon, FIK Ren-Eng m KS Anne Storslett, Moelven IL 4 Lengde u/tilløp KS 2,08 Henning Dahl Holti, Moelven IL 1 stav MS 4.70 Mauritz Kåshagen, Moelven IL 1 400m MS 48,54 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL 4 400m MS Jesper Vestbø, Oppstad IL 3 Tresteg MS Einar Gauslå Bergem, FIK Ren-Eng m MS Pål Jostad, Moelven 3 lengde MS 6,81 Lars Tangnes Frantzen, IL Mogutten 6 Lengde MS 6.25 Øystein Sva, IL Mogutten 7 Lengde MS 6.09 Kjetil Øygard, FIK Ren-Eng m MS Moelven IL 1 4x200 m stafett MS Alexander D. Winger, Carl Emil Kåshagen, Mauritz Kåshagen, Martin Forbergskog FIK Orion Maria Teigland, Silje Aukrust, Nina Harby Nygaard, Kirsti Tomassen 1 4x200 m stafett KS

15 Ungdomsmesterskapet, Stangehallen 30. januar 1. februar Maria Teigland, FIK Orion 2 60m J Guro Trolldalen Ninive, FIK Orion 3 Stav J Kristine Vanem, Moelven IL 1 stav J17 2,75 Ingvild Kåshagen, Moelven IL 3 Stav J18/ Åslaug A. Ullerud, Vaaler IF 3 Høyde J18/ Anne Storslett, Moelven IL 1 Stav J20/22 3,00 Peter Quarcoo, FIK Orion 3 60 m hekk G Magnus Løvstad, Moelven IL 1 stav G Marius Fauskrud, Moelven IL 2 stav G17 3,55 Erlend Haugen, FIK Orion 2 Høyde G17 1,85 Jesper Vestbø, Oppstad IL 3 Tresteg G17 12,61 Jesper Vestbø, Oppstad IL 3 Høyde G Per José Skancke, FIK Ren-Eng m G Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng m G Stein Eirik Sollien, IL Mogutten 1 Stav G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL 1 400m G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/ Henning Dahl Holti, Moelven IL 2 stav G20/ Mauritz Kåshagen, Moelven IL 1 400m G Mauritz Kåshagen, Moelven IL 2 200m G Moelven IL m stafett G17/ Moelven IL m stafett G20/ NM stafetter Strandebarm mai FIK Orion (MariaTeigland, Silje Aukrust, Nina Olsen Harvei, Gerd Lahlum Lystad) Moelven IL ( Alexander D. Winger, Carl Emil Kåshagen, Pål Jostad, Mauritz Kåshagen) FIK Orion (Abdiwali Adan, Sindre Løchting, Jonas Nergård, Vebjørn Gilde) Moelven IL ( Pål Jostad, Alexander D. Winger, arl Emil Kåshagen, Martin Forbergskog ) IL Mogutten (Stein Eirik Sollien, Fredrik Bergseteren, Øystein Sva, Lars Tangnes Frantzen) 4 4x100m KS 49,34 2 4x400m x1500m MJ x100m x100m INTERNASJONALE MESTERSKAP OG LANDSKAMPER 2009 Nordisk juniorlandskamp/-mesterskap U19 Bergen Carl Emil Kåshagen, Moelven IL 7 400m Magnus Løvstad, Moelven IL 6 stav 4.10 Stein Eirik Sollien, Moelven IL 6 stav 4.10 Lars T. Frantzen, IL Mogutten 6 lengde 6.73 Ingvild Kåshagen, Moelven IL 7 stav 3.10 Norge (J. Byrkjenes, T. Lysne, M. Forbergskog, P.Solli) Norge (T. Lysne, C. Kåshagen, M. Kåstad, T. Roth) 2 4x100m x400m Nordisk mesterskap veteraner, Sverige juni Oddbjørg Haakensveen 1 300m hekk K

16 PLASSERINGER I NORSKE MESTERSKAP 2010 (NM senior: 8 beste. NM jr. og UM: 3 beste. NM veteraner vinnere) NM senior, Sandnes august Malin Vik Gregor, FIK Orion 5 stav KS 3.10 Anne Storslett, Moelven 8 stav KS 2,80 Stein Eirik Sollien, Moelven 2 stav MS 4,20 Marius Fauskrud, Moelven 3 stav MS 4,20 Magnus Løvstad, Moelven 4 stav MS 4,00 Mauritz Kåshagen, Moelven 2 400m MS Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m MS Pål Jostad, Moelven 5 lengde MS 6,93 Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng m MS Jesper Vestbø, FIK Orion 8 tresteg MS 13,71 Moelven IL (Pål Jostad, Martin Forbergskog, Carl Emil Kåshagen, Mauritz Kåshagen) m stafett MS NM junior, Askøy august Nina Harby Nygaard, FIK Orion 3 Høyde KJ Malin Vik Gregor, FIK Orion 3 Stav KJ Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 Stav KJ Åsta Sulen, Moelven IL 3 400m hekk KJ Stein Eirik Sollien, Moelven IL 1 Stav MJ Magnus Løvstad, Moelven IL 3 Stav MJ19 4,10 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m MJ Sindre Løchting, FIK Orion m MJ Martin Forbergskog, Moelven IL m MJ Martin Forbergskog, Moelven m MJ Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Tresteg MJ Mauritz Kåshagen, Moelven IL 1 400m hekk MJ Mauritz Kåshagen, Moelven 1 400m MJ22 48,38 Alexander Dahlstrøm Winger, Moelven IL m hekk MJ Moelven IL (Marius Fauskrud, Stein Eirik Sollien, Alexander D. Winger, Mauritz Kåshagen) Moelven IL (Magnus Løvstad, Vegard Kim Iversen, Carl Emil Kåshagen, Jørgen Kåshagen) m stafett MJ m stafett MJ Ungdomsmesterskapet, Molde september Malin Vik Gregor, FIK Orion 2 Stav J Maria Teigland, FIK Orion m J Jørgen Elisenberg, FIK Orion m G15 5,57.75 Jørgen Kåshagen, Moelven IL m G Jørgen Bekkevoll, FIK Ren-Eng m G Sindre Løchting, FIK Orion m G Sindre Løchting, FIK Orion m hinder G Petter Kristiansen, FIK Ren-Eng m G Simen Rismyr Engelund, FIK Orion 3 Tresteg G Marius Fauskrud, Moelven IL 1 Stav G18/ Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Høyde G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/ Martin Forbergskog, Moelven 3 100m G18/ Jesper Vestbø, FIK Orion 3 Tresteg G18/ Moelven IL Vegard Kim Iversen, Martin Forbergskog, Jørgen Kåshagen, Carl Emil Kåshagen) m stafett G17/

17 NM Mangekamp, Trondheim september Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 7-kamp KS 3727 UM/NM Terrengløp lang løype, Lillehammer 18.september Ida Meli Narbuvoll, FIK Ren-Eng 2 J15 NM Maraton, Oslo 6. september John Henry Strupsta, FIK Ren-Eng 2 MS Anine Nordstrøm, FIK Ren-Eng 6 KS Ole Peter Bergaust, Veldre Friidrett 1 MV NM kastfemkamp veteraner, 28. august Birger Søyland, FIK Orion 1 MV p Arild Busterud, Løten 1 Mv p NM 100 km, Bergen 10. april Rita Nordsveen, FIK Orion 3 KS NM veteraner, Florø august Erik Tvedt, Veldre Friidrett m MV Jan Erik Dalseng, Veldre Friidrett 1 400m hk MV ,18.40 Jan Erik Dalseng, Veldre Friidrett 1 100m hk MV Gunnar Helstad, Veldre Friidrett 1 Spyd MV Ole Peter Bergaust, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett m MV Bjørn Tvedt, Veldre Friidrett 1 800m MV ,47,26 Gerd Norli, Veldre Friidrett 1 Kule KV Gerd Norli, Veldre Friidrett 1 Diskos KV Aud Jovall, Veldre Friidrett 1 100m KV Aud Jovall, Veldre Friidrett 1 200m KV Aud Jovall, Veldre Friidrett 1 400m KV Margrethe Bergaust, Veldre Friidrett 1 800m KV Margrethe Bergaust, Veldre Friidrett m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 100m KV ,58 Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 200m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 400m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett m KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 80 m hekk KV Oddbjørg Haakensveen, Veldre Friidrett 1 lengde KV Veldre Friidrett (Trine Gotaas, Gerda Løvendal, Margrete Bergaust, Marie Lovise Svevad) m stafett KV

18 NM innendørs, Stangehallen februar Anne Storslett, Moelven IL 2 Stav KS 3,10 Malin Vik Gregor, FIK Orion 3 Stav KS 2.90 Emma Marie Skjærstad, Løten Friidrett m KS Emil Oustad, FIK Ren-Eng m MS Mari Helgestad, Løten Friidrett m KS Henning Dahl Holti, Moelven IL 1 stav MS 4.60 Stein Eirik Sollien, Moelven IL 3 stav MS 4.30 Magnus Løvstad, Moelven IL 4 stav MS 4.00 Marius Fauskrud, Moelven IL 6 stav MS 3.75 Mauritz Kåshagen, Moelven IL 1 400m MS 49,54 Knut Embret Gaukerud Høye, FIK Orion 6 400m MS Michael Rosenberg, FIK Orion 7 60 m MS 7.15 Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Tresteg MS 13,92 Jesper Vestbø, FIK Orion 4 Høyde MS 1.95 Pål Jostad, Moelven 1 lengde MS 6,85 Gerd Lahlum Lystad, FIK Orion 2 Lengde u/tilløp KJ Naser Chatli, Kongsvinger IL Friidrett 3 Høyde u/tilløp MS 1.55 Michael Rosenberg, FIK Orion 4 Lengde u/tilløp MS 3.17 Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Høyde u/tilløp MJ Per José Skancke, FIK Ren-Eng 3 Høyde u/tilløp MJ Per José Skancke, FIK Ren-Eng 3 Lengde u/tilløp MJ Moelven IL 1 4x200 m stafett MS (Alexander D. Winger, Mauritz Kåshagen, Pål Jostad, Martin Forbergskog) FIK Orion 6 4x200 m stafett MS Ungdomsmesterskapet, Drammenshallen februar Malin Vik Gregor, FIK Orion 2 Stav J Mahawa Kromah, FIK Orion 3 60 m J Guro Trolldalen Ninive, FIK Orion 3 Stav J Kristine Vanem, Moelven 1 stav J18/19 2,82 Nina Harby Nygaard, FIK Orion 3 Høyde J18/19 1,64 Ingvild Kåshagen, Moelven IL 1 Stav J20/ Ingvild Kåshagen, Moelven IL 3 Lengde J20/ Jørgen Elisenberg, FIK Orion m G Jørgen Kåshagen, Moelven IL m G Simen Rismyr Engelund, FIK Orion 2 Lengde G Simen Rismyr Engelund, FIK Orion 3 Tresteg G Jesper Vestbø, FIK Orion 1 Høyde G18/ Magnus Løvstad, Moelven IL 1 stav G18/ Stein Eirik Sollien, Moelven IL 2 Stav G18/ Marius Fauskrud, Moelven IL 3 stav G18/ Jesper Vestbø, FIK Orion 2 Tresteg G18/ Martin Forbergskog, Moelven IL 2 60 m G18/ Martin Forbergskog, Moelven IL m G18/ Carl Emil Kåshagen, Moelven IL m G18/ Stein Eirik Sollien, Moelven IL 3 Lengde G18/ Henning Dahl Holti, Moelven IL 1 Stav G20/

19 NM stafetter, Steinkjer mai FIK Orion (Mahawa Kromah, MariaTeigland, Nina Harby Nygaard, Gerd Lahlum Lystad) Moelven IL ( Vegard Iversen, Jørgen Kåshagen, Carl Emil Kåshagen, Martin Forbergskog) Moelven IL ( Pål Jostad, Jørgen Kåshagen, Mauritz Kåshagen, Carl Emil Kåshagen) FIK Orion ((Mahawa Kromah, MariaTeigland, Silje Aukrust, Gerd Lahlum Lystad) Moelven IL ( Pål Jostad, Mauritz Kåshagen, Carl Emil Kåshagen,Martin Forbergskog ) FIK Ren-Eng (Vegard Bjørn Gjermundshaug, Martin Berg Tuveng, Vegard Ølstad, Petter Kristiansen) 3 4x100m KJ x100m MJ x400m x100m KS x100m x1500m INTERNASJONALE MESTERSKAP OG LANDSKAMPER 2010 Nordisk juniorlandskamp/-mesterskap U19, Island august Martin Forbergskog, Moelven IL m (w) Martin Forbergskog, Moelven IL m Eirik Sollien, Moelven IL 5 stav 4.18 Carl Emil Kåshagen 3 400m Norge 2 4x100 m (Martin Forbergskog, Norge (Carl Emil Kåshagen, 1 4x400 m EM for lag, Bergen juni Norge (Lars Røine, Thomas Roth, Carl Emil Kåshagen, Mauritz Kåshagen) 11 4x400 m EM/VM 100 m, Gibraltar 7. november Rita Nordsveen, FIK Orion Nr. 17 EM/nr. 25 VM EM veteraner, Ungarn juli Arild Busterud 1 kule M Arild Busterud 1 Kast 5-kamp M Arild Busterud 1 Slegge M Oddbjørg Haakensveen 1 800m K ,50.00 Oddbjørg Haakensveen 1 400m K Oddbjørg Haakensveen 1 300m hekk K

20 KRETSREKORDER UTENDØRS 2009 Menn senior 300 m Mauritz Kåshagen, Moelven IL m hekk Alexander Dahlstrøm Winger, Moelven IL x100 m Moelven IL 2009 Pål Jostad, Alexander Dahlstrøm Winger, Carl Emil Kåshagen, Martin Forbergskog 4x400 m Moelven IL 2009 Alexander Dahlstrøm Winger, Carl Emil Kåshagen, Pål Jostad, Mauritz Kåshagen 1000 m stafett Moelven IL 2009 Martin Forbergskog, Mauritz Kåshagen, Pål Jostad, Carl Emil Kåshagen Stav 5,01 Henning Dahl Holti, Moelven IL 2009 Kvinner senior Stav 3,30 Anne Storslett, Moelven IL 2009 Menn junior m Mauritz Kåshagen, Moelven IL m hekk Alexander Dahlstrøm Winger, Moelven IL 2009 Stav 5,01 Henning Dahl Holti, Moelven IL 2009 Kvinner junior 22 Stav 3,30 Anne Storslett, Moelven IL 2009 Kvinner junior 19 Stav 3,11 Ingvild Kåshagen, Moelven IL Menn senior 600 meter 1:22,50 Jørgen Kåshagen, Moelven IL 2010 Stav 5,21 Henning Dahl Holti, Moelven Il 2010 Menn junior meter 1:22,50 Jørgen Kåshagen, Moelven IL 2010 Stav 5,21 Henning Dahl Holti, Moelven IL 2010 Menn junior meter 22,07 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL meter 34,83 Carl Emil Kåshagen, Moelven IL meter 1:22,50 Jørgen Kåshagen, Moelven IL x 400 m 3:33,66 FIK Orion Simen R Engelund, Knut E Gaukerud Høye, Sverre Stenberg, Abdiwali Adan 2010 Kvinner junior 19 Stav 3,26 Lene Retzius, Moelven IL

KRETSTING. Stangehallen

KRETSTING. Stangehallen HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil 930 65 526 / 922 14 740 E-mail: hedmark.@.friidrett no Org.nr: 977 068 134 KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS

Detaljer

KRETSREKORDER INNENDØRS FOR MENN/GUTTER

KRETSREKORDER INNENDØRS FOR MENN/GUTTER KRETSREKORDER INNENDØRS FOR MENN/GUTTER 13.03.16 MENN SENIOR 60 m 6,76 Jonathan Quarcoo FIK Orion 13.10.96 Rud 06..16 100 m 10,7 Audun Garshol Hamar IL 09.11.51 Drammen 01..81 11.01 Martin Forbergskog

Detaljer

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00 BANESTEVNER 2010 Ukedag Dato Tids-punkt Stevnenavn Stadion, Sted Påmeldingsfrist Klasser og øvelser Arrangør Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro 27.04 Stavkarusell/ treningsstevne

Detaljer

KRETSREKORDER INNENDØRS FOR KVINNER/JENTER

KRETSREKORDER INNENDØRS FOR KVINNER/JENTER KRETSREKORDER INNENDØRS FOR KVINNER/JENTER 06.03.16 KVINNER SENIOR 60 m 7,65 Tonje Fjellet Kristiansen FIK orion 13.09.99 Steinkjer 27.02.16 400 m 57,70 Hanne Ringnes FIK Orion 02.06.81 00 600 m 1:34,67

Detaljer

NORKS FRIIDRETT HEDMARK KRETSREKORDER MENN/GUTTER PR 31.10.2015

NORKS FRIIDRETT HEDMARK KRETSREKORDER MENN/GUTTER PR 31.10.2015 NORKS FRIIDRETT HEDMARK KRETSREKORDER MENN/GUTTER PR 31.10.2015 KRETSREKORDER MENN SENIOR 100 meter 10,52 +1,1 Jonathan Quarcoo, FIK Orion 13.10.96 Mannheim, GER 27.06.15 200 meter 21,08 +0,8 Jonathan

Detaljer

KRETSREKORDER INNENDØRS FOR KVINNER/JENTER

KRETSREKORDER INNENDØRS FOR KVINNER/JENTER KRETSREKORDER INNENDØRS FOR KVINNER/JENTER 13.03.16 KVINNER SENIOR 400 m 57,70 Hanne Ringnes FIK Orion 02.06.81 00 600 m 1:34,67 Mari Ann Bentdal FIK Orion 13.03.69 Stange 01.02.95 800 m 2:08,43 Hanne

Detaljer

Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta.

Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta. OPPLAND FRIIDRETTSKRETS Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg

Detaljer

KM år og veteraner Resultatliste

KM år og veteraner Resultatliste G- 00 m KM -9 år og veteraner 0.06.0 Vind: -0, 80 Magnus Ingvaldsen Moelven IL,80 8 Jørgen Skar Veldre friidrett 6, G- 00 m 78 Petter Myhr (00) FIK Orion,8, G- Lengde 78 Petter Myhr (00) FIK Orion,88-0,,88

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer.

Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer. Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg

Detaljer

U-cup del 1 Resultatliste

U-cup del 1 Resultatliste U-cup del.0.0 G- 60 m Vind: -, Petter Myhr (00) FIK Orion 9,97 0 Lavrents Kongssund (00) Moelven IL 0,6 9 Konrad Østeberg (00) Vaaler IF,77 G- 800 m Petter Myhr (00) FIK Orion.0.9 0 Lavrents Kongssund

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Tid Etter

Resultatliste. Plass Navn Klubb Tid Etter 21 km KVINNER 17-29 år 1 Monika Kørra Løten Friidrett 1:24:46 21 km KVINNER 30-39 år 1 Linda Røset Ren-Eng 1:24:43 2 Maria Lundgren Ifk Umeå 1:25:02 00:19 3 Rita Nordsveen Ilseng 1:29:30 04:47 4 Mette

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

Bamselekene. Resultatliste

Bamselekene. Resultatliste G-1/19 Resultatliste 1.0.010 1 80 Tjalve, IK,10,7 Martin Smebye Rasmus Ulven Torjus Halden Jens-Olaf Breivik Lingaas 69 Lambertseter IF,1, Quang-Huy Huynh Rasmus Stene Nicolas Tonne Anders Thestrup Rikvold

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

KM Hedmark og Oppland Resultatliste

KM Hedmark og Oppland Resultatliste G- 00 m Resultatliste.08.0 Vind: +,6 8 Karsten Grønnerud (0) Kolbukameratene,7 Christian Møller Trysilgutten IL 7,6 G- Høyde Fredrik Stavik Moshagen (0) Søndre Land IL, Ski- og Friid,00 Christian Møller

Detaljer

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Gneist bragder 2013 KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Kristoffer Blücher (G14) Lengde u/t Emil Engelsen Holm (G16)

Detaljer

Ungdomscupen 2.del Resultatliste 30.06.2012

Ungdomscupen 2.del Resultatliste 30.06.2012 G- 60 m Ungdomscupen.del Resultatliste 0.06.0 Vind: -.0 Truls Walbye Søhagen Søndre Land IL friidrett 9, 0 Eirik Seegard Gjøvik FIK 0,0 G- 00 m Vind: -. Erik Westheim Gjøvik FIK,09 Petter Myhr FIK Orion,9

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

KM stafetter og stav med innlagt rekruttstevne

KM stafetter og stav med innlagt rekruttstevne 05.09.0 G-3/4 4x00 m stafett 9 FIK Orion 5,66 Gaute Rosvold(000) Håvard Johansen(999) Kasper Kampann Johansen(999) Bjørnar Lie(998) J-/ 4x00 m stafett 3 4 86 Løten Friidrett,03,9 Kari Stensåsen Ingunn

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 7. mars 2011 kl. 1800 2045. Styreleder Tormod Antonsen ønsket de frammøtte representanter

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

De som skal være med på Norway Games gir beskjed til Bo senest 9.august.

De som skal være med på Norway Games gir beskjed til Bo senest 9.august. 3 FRA REN-ENG LØPER NM TERRENGLØP Følgende fra klubben er påmeldt til NM terreengløp i Trondheim til kommende helg. Ida Meli Narbuvoll løper i jenter 16 år, Mari Helgestad løper i kvinner junior og Haagen

Detaljer

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10 215 Rogaland Friidrettskrets Side i av 1 Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 215 7 friidrett Rogaland norsk _gp,4; Protokoll Side2avlO levde o Helge Brueland o Håvard Lalit Øglænd o Sara Dorthea Jensen

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2016 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no 91798676 Kasserer/ Odd Hovi odd.hovi@hebb.no 99387495 «kiosk Einar Teslo

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

TYRVINGUTØVERE KVALIFISERT FOR MESTERSKAPENE I 2011

TYRVINGUTØVERE KVALIFISERT FOR MESTERSKAPENE I 2011 TYRVINGUTØVERE KVALIFISERT FOR MESTERSKAPENE I 2011 Her kan du se hvilke Tyrvingutøvere som i øyeblikket er kvalifisert for årets norske og internasjonale senior-, junior- og ungdomsmesterskap i friidrett.

Detaljer

MESTERSKAP 76 VETERANER VERDENSMESTERSKAP PLASSERING BLANT DE 8 BESTE

MESTERSKAP 76 VETERANER VERDENSMESTERSKAP PLASSERING BLANT DE 8 BESTE MESTERSKAP 76 VERDENSMESTERSKAP PLASSERING BLANT DE 8 BESTE 1995 13-23.07 Buffalo USA Spyd 600 3 35.90 Håvard Lund 24 70-74 Høyde 8 1.28 Håvard Lund 24 70-74 5-kamp kast 8 3382 Håvard Lund 24 70-74 27.46-9.94-27.92-32.20-11.20

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

VINTER TERMINLISTE 2015-2016

VINTER TERMINLISTE 2015-2016 VINTER TERMINLISTE 2015-2016 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 20.DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet i Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Klubbrekorder Jenter 10-19 år

Klubbrekorder Jenter 10-19 år Klubbrekorder Jenter 10-19 år Navn Født Sted Dato Resultat 60 m J10 Johanne Eline Larsen 96 Bislett 20.08.2006 9,24 J11 Marte Pettersen 97 Lillehammer 21.06.2008 8,82 J12 Siv Tone Melby 74 1986 8,5 J12

Detaljer

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august

KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august KM FRIIDRETT 2008 resultatliste lørdag 16.august Plassering Vind Gutter 11år 200m (-97) (-2.6) 1 Henning Bentzen Brunes, BUL 31.64 2 Nikolai Skaue, BUL 32.61 - Sigbjørn Edøy u/konk. 35.83 Jenter 11år 200m

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 Anne Engen Andersen med sølv i Nordisk Baltisk Mesterskap U23 side 1 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Tore Andersen Sportslig leder: Rolf Eriksson Sekretær: Kathrine Engen Kasserer:

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Frol ski/skiskytteravdelingen

Frol ski/skiskytteravdelingen Frol ski/skiskytteravdelingen Referat årsmøte 03.06.2014 på HINT Følgende saker ble behandlet: 1 Åpning. Avdelingens leder Hans Petter Myhrås ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap og landskamper 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13.

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Gimlehallen, Kristiansand 24. januar - arr Vest-Agder Friidrettskrets

Gimlehallen, Kristiansand 24. januar - arr Vest-Agder Friidrettskrets 2010 Gimlehallen, Kristiansand 24. januar - arr Vest-Agder Friidrettskrets NM innendørs veteran 3000m innendørs M65 1. Torkjell Spigseth 011244 Fredrikstad IF 17.25,70 2. Arvid Bjørsvik 140643 TIF Viking

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Resultatliste. NB! Oppdatert liste med oversikt over vekt på benyttet kastredskap Aleksander Austad Olsen Trondheim Friidrett 20,95

Resultatliste. NB! Oppdatert liste med oversikt over vekt på benyttet kastredskap Aleksander Austad Olsen Trondheim Friidrett 20,95 NB! Oppdatert liste med oversikt over vekt på benyttet kastredskap. G-18 110 m hekk (hekkehøyde 91,4cm) 1 2011 Aleksander Austad Olsen Trondheim Friidrett 20,95 G-18 1500 m 1 2011 Aleksander Austad Olsen

Detaljer

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rnk St.nr Navn Klubb Bane Sluttid / Diff Poeng 4 Hanna Engebråten Sand IF Rød 5 Tuva Fløiten Sand IF Rød 6 Cecilie Bakken Sand IF Hvit 7 Sarah Marie Sanderud Sand IF Hvit 8

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Resultatliste. DAG 1 Fredag 5. juni. KM år Oppland, med innlagt Fagernes idrettspark, 5. og 6. juni 2009

Resultatliste. DAG 1 Fredag 5. juni. KM år Oppland, med innlagt Fagernes idrettspark, 5. og 6. juni 2009 Resultatliste KM 11-19 år Oppland, med innlagt Fagernes idrettspark, 5. og 6. juni 2009 Valdresmesterskap Blåbærmyra DAG 1 Fredag 5. juni 100m - gutter 15-1,2m/s 1 Eivind Strand Moen (95) Fagernes IL 13,16

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

Nasjonalt stevne i Friidrett Resultatliste

Nasjonalt stevne i Friidrett Resultatliste Nasjonalt stevne i Friidrett Resultatliste Innlagt kretsmesterskap for Oslo og Akershus Bislett 03.09.2013 Arrangør: KFUM-Kameratene Friidrett 200m KS Vind: -1,1 1. Marthe Mjøen Berg Dimna IL 26,46 2.

Detaljer

Oslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets OSLO Romerike Friidrett Akershus Friidrettskrets

Oslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets OSLO Romerike Friidrett Akershus Friidrettskrets Terminliste arrangement EventId Startdato Navn Arrangør Krets/region Gren januar 293515 10.01.2015 Oslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets Friidrett Påmelding: 1178 OSLO oslo@friidrett.no 293895 31.01.2015

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsstatistikk kvinner 2015

Årsstatistikk kvinner 2015 Årsstatistikk kvinner 2015 60m 800m 8,02 Katrine ingvaldsen 01 2,39,85 Maren Høviskeland 02 8,19 Leah M. Indrebø 02 2,48,86 Gro Johnson 76 8,57 Anna Hopland 98 8,61 Frida Hopland 98 1000m 8,76 Pernille

Detaljer

NORKS FRIIDRETT HEDMARK KRETSREKORDER KVINNER/JENTER PR

NORKS FRIIDRETT HEDMARK KRETSREKORDER KVINNER/JENTER PR NORKS FRIIDRETT HEDMARK KRETSREKORDER KVINNER/JENTER PR 31.10.2015 KRETSREKORDER KVINNER SENIOR 100 meter 12,07 +1,6 Tonje Fjellet Kristiansen, FIK Orion 13.09.99 Lillestrøm 11.09.15 100 meter 12,16 +2,0

Detaljer

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Menn / Men 70-74 år / years pr. 31.12.2009 (oppdatert / updated 04.01.2010) 60m (M70-74) 10.17 +2,4 (1) Aksel Rosland, Orre IL (39) Egersund 10.09.2009 11.5 (1)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Birkebeineren Hotell-Stevnet Resultatliste

Birkebeineren Hotell-Stevnet Resultatliste G-0 60 m 0.05.0 5 6 7 Vind: +.0 9 Thorstein Görtz Lillehammer IF 9,77 Espen Noreng Lillehammer IF 0,09 7 Olav Høgåsen Lillehammer IF 0,5 60 Håvard Linn (0) Gausdal FIK 0, Magnus Farstad Lillehammer IF

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse Jenter/Gutter 9-10år 1 Otilie Børresen Bollingmo Raufoss IL -Friidrett 2 Eline Stenvoll Ren-Eng, FIK - Friidrett 3 Jørgen Hoff-Nordstrand Lillehammer IF - Friidrett 4 Audun Nordaas Orion, FIK - Friidrett

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

KLUBBREKORDER MOSS I.L.

KLUBBREKORDER MOSS I.L. KLUBBREKORDER MOSS I.L. MENN SENIOR 100 meter Geir Moen 10,08 1996 200 meter Geir Moen 20,17 1996 400 meter Martin Blekkerud 48,71 1997 800 meter Are Nakkim 1,51,70 1986 1000 meter Leif Asbjørnsen 2,31,5

Detaljer

RESULTATLISTE Valdresmesterskapet på Blåbærmyra 13. og 14. juni 2003

RESULTATLISTE Valdresmesterskapet på Blåbærmyra 13. og 14. juni 2003 RESULTATLISTE Valdresmesterskapet på Blåbærmyra 13. og 14. juni 2003 200 m J-13 Vind 3,9 1. Oda Utsi Onstad Fagernes IL 27,5 J-16 Vind + 3,9 1. Benita Tjørn Fagernes IL 27,5 G-17 Vind 3,9 1. Vegard Lie

Detaljer

VINTER TERMINLISTE

VINTER TERMINLISTE VINTER TERMINLISTE 2016-2017 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr.20. DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

KM 2010 Hedmark og Oppland Vikingskipet Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER

KM 2010 Hedmark og Oppland Vikingskipet Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER RNK NR NAVN NAT KLUBB 1 37 Magnus Bakken Haugli Jevnaker IF 54.49 54,490 1 44.82 56,025 1 2 39 Sindre Magnussen Jevnaker IF 56.16 56,160 2 46.49

Detaljer

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Anne Britt Utheim gjenvalgt som leder på klubbens årsmøte 18. februar. Årsmeldinga viser at det har vært god aktivitet i klubben Aktiviteten i klubben har i 2009 vært noe

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer